Výroční zpráva za rok MC Břežánek. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2008. MC Břežánek. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek"

Transkript

1 Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Výroční zpráva za rok 2008 MC Břežánek tel ,

2 Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek bylo založeno v červnu 2008 s cílem vytvoření místa v obci pro setkávání rodičů a dětí, kde by děti mohly navštěvovat zájmové kroužky a jednorázové společenské a kulturní akce. Mateřské centrum Břežánek chce především posilovat rodinné hodnoty a úlohu rodičů ve společnosti, umožnit rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, obohacovat děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti a nabízet jim prostředí vzájemné důvěry a poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností. Mateřské centrum Břežánek pomáhá v obci vytvářet komunitu občanů, kteří se navzájem znají a spojuje je společný zájem o děti. Program MC Břežánek je určen především pro rodiče s předškolními a mladšími školními dětmi od narození do cca 8 let. Mateřské centrum Břežánek je členem Sítě mateřských center a spolupracuje v jejím rámci s ostatními mateřskými centry. Kromě toho spolupracuje i s dalšími organizacemi v obci, např. se Základní a Mateřskou školou. Mateřské centrum Břežánek vybudovalo s podporou členů a sponzorů veselou hernu pro nejmenší, kde mohou děti s rodiči trávit volný čas a dále nabízí dětem možnost navštěvovat nejrůznější zájmové kroužky: Jóga pro děti Výtvarná dílnička Hudební kroužky Hudební školy Yamaha Výuka flétny Angličtina pro děti Cvičení na míčích s dětmi Rodičům nabízí program Maminčino dopoledne hlídání dětí a Cvičení pro ženy, aby měly možnost si alespoň na chvíli od dětí odpočinout. MC Břežánek pořádá víkendové a večerní jednorázové akce přednášky, kreativní večery, divadélka pro děti, dětské narozeninové oslavy, Halloween, Mikulášskou, tématické výlety, burzu oblečení, Dětský den a další společenské a kulturní akce. 2

3 Činnost MC Břežánek v 1. pololetí (10/ /2009) MC Břežánek založily maminky na rodičovské dovolené v červnu Občanské sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra dne pod č.j. KS/1-1/71995/08-R. Činnost MC Břežánek se řídí platnými stanovami a za jeho vedení a hospodaření zodpovídá pětičlenné představenstvo a kontrolor. Zakládající členky MC Břežánek: Martina Březinová Markéta Šimoníčková Mgr. Barbara Sůsová Bc. Simona Peterková Michaela Křípalová Jitka Langová Mgr. Renáta Hanzlová Jitka Chaloupková Kateřina Grecmanová Monika Žáková Předseda představenstva 1. Místopředseda představenstva 2. Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Kontrolor Člen sdružení Člen sdružení Člen sdružení Člen sdružení MC Břežánek se obrátilo se svým projektem na obecní zastupitele, kteří nás podpořili a poskytli MC Břežánek prostory v přístavbě zdravotního střediska za nekomerční nájem. Tento krok byl pro realizaci Mateřského centra zásadní, protože jako nezisková organizace bychom si nemohly dovolit platit komerční nájemné. Prostory jsou navíc u dětského hřiště a v centru obce. Během prázdnin jsme pak svépomocí a s podporou obce začaly prostory rekonstruovat a upravovat. Prostory jsme vyklidily, vymalovaly, sehnaly nábytek, zařídily a vyzdobily tak, aby se u nás dětem a rodičům líbilo. Vznik mateřského centra obnášel i řadu administrativy, schůzek, oslovování sponzorů, vytváření programu centra, kroužků, jednání, www stránek, letáků a dalších činností. Přesto jsme se do práce pustily naplno hlavně z důvodu, abychom společenský a komunitní život rodičů s dětmi v Dolních Břežanech obohatily. Nechtěly jsme přihlížet tomu, že na kroužky musíme dojíždět do Prahy a dalších míst, ale snažily jsme se tuto situaci naším přičiněním změnit. V polovině září proběhl v MC Břežánek zápis do kroužků a kurzů. Zapsalo se 130 dětí do 9 kroužků a kurzů. Nabídly jsme program i pro dospělé angličtinu a cvičení. MC Břežánek bylo slavnostně otevřeno 1. října 2008 za účasti pana starosty, místních zastupitelů a dalších příznivců z řad rodičů a dětí. Uvést MC do provozu bylo velmi náročné, ale náš záměr se vydařil. 3

4 Pravidelný program v 1. pololetí (10/ /2009) Zahájily jsme činnost pravidelným programem od pondělí do čtvrtka, dopoledne i odpoledne, především pro rodiče s dětmi od narození do 8 let. Víkendy a večery jsme vyhradily jednorázovým akcím divadélku, Halloweenu, Mikulášské, přednáškám, cvičení a kreativním kurzům. PRO DĚTI: 1. Maminčino dopoledne hlídání dětí pravidelně 2x týdně v dopol. hodinách 2. Jóga pro děti 2 skupinky 3. Šikovné ručičky výtvarný kroužek pro děti bez rodičů 4. Výuka hry na flétnu 5. Výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi 6. Hrátky pro nejmenší pohybové hry, písničky s kytarou, soutěže 7. Angličtina pro děti 3 skupinky začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí 8. Hudební škola Yamaha 3 skupinky Robátka a První krůčky k hudbě hudební kroužky pro rodiče s dětmi 9. Veselá herna (5x týdně) možnost si pohrát v herničce, využít skluzavku s balónky, zajezdit si na odrážedlech, možnost setkávání rodičů. PRO DOSPĚLÉ: 1. Angličtina začátečníci a mírně pokročilí 2. Cvičení pro ženy Body Forming Jednorázové akce v 1. pololetí Přednášky a kreativní kurzy pro dospělé - večer 1. Patchwork textilní dekorace 2. Bytový design Jak si zařídit byt 3. Výroba adventních věnců 4. Rodinné konstelace Akce pro děti s rodiči odpoledne a večer: 1. Organizace tomboly a infostánek na Svatováclavských slavnostech výtěžek věnován na financování provozu MC Břežánek 2. Halloween karneval, lampiónový průvod, strašidelný dům účast cca 200 osob 3. Mikulášská besídka vystoupení dětí z kroužků Jógy pro děti a Hrátek pro nejmenší, Mikulášská nadílka, občerstvení účast cca 100 osob 4. Kadeřnický salón pro holčičky česání a stříhání dětí kadeřnicí, líčení Avon lady pro maminky 10 dětí 5. Keramický minikurz odpolední 3-denní kurz keramiky 6 dětí 6. Divadélka každý měsíc pravidelně o víkendu dětské představení loutkového nebo činoherního divadélka každý měsíc se účastní 60 dětí s rodiči 4

5 Statistika návštěvnosti v 1. pololetí 2008 Návštěvnost veselé herny v I. pololetí 2008 / 2009 měsíc říjen listopad prosinec leden počet dnů počet návštěvníků celkem v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek průměr. počet návštěvíků na den 3,0 4,9 1,8 1,9 počet návštěvníků z obcí: Dolní Břežany Lhota Ohrobec Károv Zvole Hodkovice ostatní Vysvětlivky: Údaje nezahrnují návštěvníky kroužků, pro které je využití herny zdarma. Počet dnů - počet dnů, ve kterých bylo MC otevřeno Počet návštěvníků - počet dětí, které navštívily hernu bez účasti na současně probíhajících kroužcích Kroužky a kurzy V 1. pololetí nabídlo MC Břežánek 9 kroužků a kurzů pro děti a 2 kurzy pro dospělé. Zapsalo se celkem 130 dětí a 14 dospělých. Děti navštěvují MC vzhledem ke svému věku zpravidla v doprovodu rodičů. 5

6 6

7 Hospodaření a účetní bilance za 1. pololetí MC Břežánek I. Pololetí V ý k a z z i s k ů a z t r á t N Á K L A D Y částka v Kč V Ý N O S Y částka v Kč Dohody o provedení práce Dary Divadla Dary divadlo Náklady akce Členství Kroužek Yamaha (faktury) Tržby akce Yamaha bez faktury Tržby občerstvení Nákup občerstvení Tržby kroužky Provoz kanceláře(mobil) Tržby cvičení Dohadné položky-energie Tržby herna Výtvarný materiál Tržby hlídání Nájem 800 Bankovní poplatky 397 Uklid a údržba Kancel.mat+hračky N - CELKEM V - CELKEM ZISK TOTAL TOTAL R o z v a h a A K T I VA částka v Kč P A S I VA částka v Kč Bankovní účet DPP Pokladna 5344 Daně z DPP 5345 Jistina Vodafone 3000 nezapl.dan Záloha S.P. 500 dluh Yamaha nezaplacený bufet 905 Dohadná položka - energie kurzovné II.pololetí banka kurzovné II.pololetí pokladna Nerozdělený zisk A - CELKEM P - CELKEM ROZDÍL 0 TOTAL TOTAL

8 Rozpočet na rok 2009 (aktuální k ) Plán v Kč Plán v Kč N Á K L A D Y /únor-červen/ /září - leden/ Kroužky vedené členy Kroužky vedené externisty Hlídání Uklid DPP subtotal Odměny Divadla Náklady akce Nákup občerstvení Provoz kanceláře(mobil) Energie Výtvarný materiál Nájem Bankovní poplatky Uklid a údržba Kancel.mat+hračky Náklady provoz-subtotal Náklady celkem V Ý N O S Y Angličtina I Angličtina II Flétna Yoga Výtvarka Cvičení děti Yamaha Cvičení dospělí Tržby kroužky CELKEM Tržby akce Tržby občerstvení Tržby herna Tržby hlídání Dotace obec 0,00 0,00 Dary Členské příspěvky Zisk z I.pol 2008/ ,00 Výnosy celkem Z I S K

9 Aktuální představenstvo MC Břežánek k V průběhu činnosti MC Břežánek došlo ke změnám v představenstvu MC a ve funkci kontrolora. Bc. Martina Březinová Mgr. Barbara Sůsová Michaela Křípalová Mgr. Renáta Hanzlová Monika Žáková Bc. Simona Peterková Předseda představenstva 1. Místopředseda představenstva 2. Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Kontrolor MC Břežánek má aktuálně 12 členů. Členství se řídí schválenými podmínkami členství MC Břežánek, mezi které patří především řádné placení členských příspěvků a pomoc a podpora činnosti MC. Granty a podpora sponzorů Jako nezisková organizace je MC Břežánek závislá na dotacích, grantech, sponzorských darech a příspěvcích od soukromých osob. V roce 2008 MC Břežánek žádalo o 3 granty u Nadace Terezy Maxové, u Nadace Vodafone a Nadace O2. Našim žádostem bohužel nebylo vyhověno, přestože jsme splnily veškeré formální náležitosti. Jako začínající MC jsme nemohli žádat o většinu dotací, kde je možné žádat až po roce aktivní činnosti MC. Podařilo se nám ale získat sponzorské finanční i materiální dary především od firem působích v Dolních Břežanech, propagační předměty, nábytek, hračky, výtvarné potřeby a další příspěvky od soukromých osob. Podpory si velice vážíme a děkujeme za ni. Velice děkujeme našim sponzorům za finanční a materiální podporu: Obec Dolní Břežany Lékárna-výdejna Ginesio, PharmDr. Dagmar Aubrechtová RE/MAX Domus OP INVEST s.r.o. Studio Skokánek, s.r.o. paní Navrátilová 9

10 Velmi si vážíme podpory dobrovolníků, kteří nám pomohli připravit otevření MC a podíleli se nebo se stále podílejí na zajištění provozu MC Břežánek: Rodina Březinova Rodina Šimoníčkova Rodina Sůsova Rodina Křípalova Rodina Peterkova Rodina Lipárova Rodina Langova Jitka Chaloupková Renáta Hanzlová Monika Žáková Kateřina Grecmanová Eva Kielarová Pavlína Gaborová Martina Vilhumová Ceníme si i materiálových a finančních darů od soukromých osob: David Březina Ing. Alena Pexídrová Ing. Tomáš Křípal p. Sůsa JUDr. Kamila Lipárová p. Krůfová p. Knichalová p. Dörrerová p. Mikešová p. Vacková p. Hradilová p. Víchová p. Ledvinová Děkujeme Síti Mateřských center a krajským koordinátorkám za podporu naší činnosti, poskytnuté rady a školení. 10

11 Výhled na rok 2009 V roce 2009 bude opět probíhat pravidelný program kroužků a kurzů, který bude pro velký zájem rozšířen: Maminčino dopoledne hlídání dětí (od března 3x týdně dopoledne) Veselá herna 5x týdně Jóga pro děti 2 skupinky Výuka flétny 3 skupinky - nové Výtvarná dílnička 2 skupinky Cvičení na míčích pro děti - nové Angličtina pro děti - 4 skupinky - nové Kroužky Hudební školy Yamaha 3 skupinky Minikurz keramiky pro děti Cvičení pro ženy Body Forming 2x týdně večer - nové Plánujeme také řadu jednorázových akcí kreativní kurzy pro dospělé, výtvarné dílničky pro děti, přednášky, burzu jarního oblečení, Kavárnu, tématické výlety, oslavu Dne dětí, burzu sportovních potřeb, kadeřnický salón, výlet na kolech s tatínky, dětské narozeninové oslavy a jiné. V rámci našich finančních možností se stále snažíme vylepšovat i prostředí MC. Plánujeme pořízení nových hraček, mikrovlnné trouby k ohřívání přesnídávek pro nejmenší děti. Pro zútulnění prostor MC svépomocí vymalujeme a vyzdobíme hlavní a největší místnost centra. Doufáme, že těmito změnami přispějeme k tomu, aby se děti i rodiče cítily v MC Břežánek jako doma. Budeme se snažit opět reagovat i na připomínky a přání rodičů a malých návštěvníků, např. pravidelně zasílat aktuality s akcemi, podávát ovocný čaj zdarma, atd. Závěrem Provoz MC je finančně náročný, především se jedná o náklady na energie a mzdy. Přestože se snažíme využívat kapacitu MC a pořádat řadu kroužků i akcí, členky MC pracují zadarmo nebo za minimální odměny, stále jsme závislé na darech, sponzorech a grantech, které pro neziskovou organizaci zajišťují důležitou část rozpočtu. Pokud máte možnost nás podpořit, budeme velice rádi a Vaši podporu ocení hlavně děti, které naše MC navštěvují. 11

12 Výroční zpráva MC Břežánek za rok pololetí (10/ /2009) Mateřské centrum Břežánek, o.s. 5. května Dolní Břežany Adresa provozovny: Dělnická 120, Dolní Břežany Tel , IČO: Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č.ú.: /0300 Vydáno: únor

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás.4 Úvodníček aneb co přinesl

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010 Mateřské centrum Petrklíč, občanské sdružení, člen Sítě Mateřských center Adresa: Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany, Web: http://petrklic.wordpress.com e-mail:

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 člen Sítě MC v ČR www.materska-centra.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 25 Tel.: 732 249 15, 68 459 559 www.mc.dobris.net mc.dobrisek@tiscali.cz Obsah Úvodní slovo.....str.3 Kdo jsme a co nabízíme?... str.4 Historie

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Mateřské centrum Parníček

Mateřské centrum Parníček Mateřské centrum Parníček Lysá nad Labem Zřizovatel: Občanské sdružení Pro dětský úsměv VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVOD Občanské sdružení Pro dětský úsměv, jehož hlavní činností je provoz Mateřského centra Parníček

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013 MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK Výroční zpráva 2013 Slovo úvodem Rok 1013 byl pro MC Krteček významný - v září jsme oslavili kulaté 10. narozeniny; náročný - museli jsme se přestěhovat do nových, výrazně menších

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9 Jméno a příjmení autora: Radka Nevosadová Rok: 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2011 OBSAH Úvodní slovo >2 Poslání / Hodnoty / Cílová skupina >3 Historie organizace >3 Projekty roku 2011 >6 Nabídka ostatních

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy

Salesiánský klub mládeže Praha - Kobylisy Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy Kobyliské nám. 11 182 00 Praha 8 Kobylisy Web: www.kobylisy.skm.cz Kontakt: 605 554 284 nebo 2843 029 319 E-mail: skmkobylisy@sdb.cz Salesiánský klub mládeže Praha

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s.

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s. MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK, o.s. Výroční zpráva 2012 OBSAH: 1.,2. Historie a představení MC Rákosníček,o.s. 3.,4. Rok 2012 5. Orgány sdružení, zaměstnanci 6. Programová nabídka 7. 8. Akce pro celou rodinu

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

Partneři a sponzoři projektu

Partneři a sponzoři projektu Partneři a sponzoři projektu Městská část Praha 7 Hlavní město Praha Nadace Via Program Procter&Gamble pro mateřská centra Adéla Středová, Štěpán Ježek, úklidová firma p. Sarkisova, Linda Klimentová, Ondřej

Více

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Výroční zpráva 2009 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Obsah Výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 1 Mateřské centrum Karlovy Vary 2 Shrnutí významných událostí 4 Nabídka našich služeb 6 Naše významné a víkendové

Více

Křelovský Kaštánek z.s.

Křelovský Kaštánek z.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek z.s. Výroční zpráva 2014 1. Slovo na úvod Vážení a milí přátelé Křelovského Kaštánku, dovolte mi seznámit Vás s děním v rodinném centru v uplynulém roce 2014. Navazovali

Více

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Kulturní a mateřské centrum Barrandov OBSAH ÚVODEM...2 PŮVOD MATEŘSKÝCH CENTER 3 NAŠE HSTORE...4 BARRANDOVSKÉ KULTURNÍ A MATEŘSKÉ... 5-7 NAŠE POSLÁNÍ...8 NAŠE CÍLE...8 LETEM ROKEM...9-11 SEZÓNNÍ AKCE...12-14

Více

Mateřské centrum Karlovy Vary

Mateřské centrum Karlovy Vary Mateřské centrum Karlovy Vary 1 Obsah 2 Úvodní slovo 3 Shrnutí událostí roku 2003 4 Poslání a cíle sdružení 5 Historie sdružení 6 Činnost sdružení v roce 2003 6 Program pro těhotné 6 Program po šestinedělí

Více

Výroční zpráva. Mateřské centrum Liška o.s.

Výroční zpráva. Mateřské centrum Liška o.s. Výroční zpráva Mateřské centrum Liška o.s. 2011 1 Obsah Výroční zpráva Mateřské centrum Liška o.s. 2011...1 Úvodní slovo...3 Kdo jsme?...4 Program, poslání a cíle sdružení...4 Historie sdružení...4 Jaké

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva Nové Město nad Metují 2011 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu.

Velký dít patří všem, kdo se podíleli na našich projektech. Věřím, že i nadále budeme podporováni lidmi, kterým není lhostejná pomoc bližnímu. Salesiánský klub mládeže Praha Kobylisy 2012 Výroční zpráva Slovo na úvod Milí přátelé, rok 2012 byl bohatý na upevňování přátelských kontaktů se známými osobnostmi z kulturního a politického světa. Pořádali

Více