Pacientův průvodce po webu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pacientův průvodce po webu"

Transkript

1 Pacientův průvodce po webu Webové stránky jsou jedním z nejvyužívanějších zdrojů pro vyhledávání informací o tělesném a duševním zdraví a diagnostice a léčbě chorob. Velké množství webových stránek obsahuje kvalitní důvěryhodné informace, které jsou vytvořeny nebo garantovány odborníky. Na druhou stranu existuje i mnoho webových stránek, které zveřejňují nepravdivé nebo zavádějící informace. Pokud se podle takových informací budete řídit, můžete si způsobit závažné zdravotní problémy. Při vyhledávání na Internetu je nejprve nutné ověřit, zda je webová stránka, kterou jste našli důvěryhodná. Jak to lze zjistit? Existuje několik jednoduchých pravidel, která vám s tím pomohou Stačí, když si při každé návštěvě webové stránky s tematikou zdraví položíte následující jednoduché otázky

2 1. KDO? Kdo je provozovatelem stránky? Základní informace o provozovateli stránky lze zpravidla najít pod odkazem označeným jako O nás nebo Kontakt, Redakční rada, který se zpravidla nachází v horní části (na obr. č. 1 označeno červenou elipsou) nebo až u spodního okraje zobrazené stránky. Pod odkazy typu o nás, o této stránce, redakční rada bychom měli získat základní informace o tom, kdo stránku provozuje, zda obsah na stránce podléhá nějakému typu schvalovacího procesu (na obr. č. 1 je vidět, že stránka má redakční radu) a zejména kontakty na provozovatele stránky, tj. přinejmenším ová adresa. Tyto informace by měly být jasně deklarovány, pokud na stránce chybí, zřejmě něco není v pořádku. Důvěryhodné stránky bývají zpravidla provozovány nějakou renomovanou státní organizací nebo institucí, případně jinou odbornou organizací nebo institucí, lékařem nebo jiným odborníkem v oblasti medicíny jako je např. klinický psycholog, porodní asistentka, fyzioterapeut apod. [National Library of Medicine, 2010].

3 Kdo je autorem obsahu (článku, textu) na stránce? 1) Je autorem informací na stránce odborník v oblasti medicíny (klinický psycholog, lékař, porodní asistentka)? 2) Pokud ne, podléhá text alespoň kontrole nějakého takového odborníka? 3) Popřípadě je alespoň uveden zdroj, odkud jsou informace převzaty? [American Academy of Family Physicians, c2011] Pokud jste na všechny otázky odpověděli ne, jedná se téměř jistě o nedůvěryhodný zdroj!!! Na obr. č. 2 je uveden příklad, jak taková informace o autorovi nebo redaktorovi článku může vypadat (viz modrá elipsa) 2. KDY? Jak staré jsou články na stránce? U každého článku (delšího souvislého textu) na stránce by mělo být uvedeno, kdy byl vytvořen. Z tohoto data získáte informace o tom, jak je text aktuální (informace z oblasti medicíny zastarávají velmi rychle). Je stránka aktualizovaná? Jestli je stránka aktualizovaná poznáte jednoduše podle data umístěného ve spodní části stránky (viz zelená elipsa). Datum by mělo být pokud možno co nejaktuálnější.

4 3. PROČ? Jaký je účel stránky? Jak je stránka financována? Zdroj financování webové stránky je významným faktorem, který ovlivňuje, co je na stránce publikováno, jak je to publikováno a zejména jaký je účel publikovaných informací. Komerční organizace mohou prostřednictvím webových stránek sledovat svoje obchodní zájmy. Pokud vyhledáváte informace na stránkách provozovaných komerční organizací, je lépe předem ověřit, že daná organizace prostřednictvím této stránky nesleduje své obchodní zájmy a nedělá pouze skrytou reklamu svým produktům. [Spojené státy americké, 2011; American Academy of Family Physicians, c2011] Provozuje nebo financuje stránku komerční nebo státní/nevýdělečná organizace ne? Pokud je v adrese stránky obsažené.com, je pravděpodobné, že je doména komerční. Většina stránek v češtině je ale publikována v doménách.cz nebo.eu, které patří komerčním i nekomerčním subjektům. Povahu subjektu je tedy nutné ověřit podle informací, které je možné nalézt pod odkazy typu O nás, O této stránce, Kontakt atp., kde by mělo být uvedeno o jakou instituci nebo organizaci se jedná, popřípadě v Obchodním rejstříku, který je dostupný na stránkách

5 Jsou na stránce umístěny reklamy? Jsou tyto reklamy označené nebo výrazně oddělené od ostatního obsahu? 4. Jak? 5. Pro koho? Pokud jsou na stránce umístěny reklamy, je důležité, aby byly znatelně odděleny od ostatního obsahu nebo aby byly označeny jako komerční prezentace nebo inzerce. Stránky, které v rámci svého obsahu skrytě propagují výrobek nebo placenou službu sledují primárně zájmy komerční organizace, která je financuje [HON, c2011; BENEDETTI, 2007]. Informace by měly být sdělovány srozumitelnou a jasnou formou. Text publikovaný na stránce by měl obsahovat pouze faktické informace, popř. názor odborníka v oblasti medicíny a měl by být doplněn odkazy na odbornou literaturu nebo na jiné webové stránky, ze kterých autor čerpal. Pokud stránky obsahují pouze názory laiků, je k nim nutné přistupovat skepticky!!! [Medical Library Association, c1999, Factual Information] Na stránce by mělo být jasně uvedeno, pro koho jsou informace určeny zda jsou vhodné pro pacienta laika nebo pro odborníka v oblasti medicíny. Některé webové stránky jsou na úvodní stránce dokonce rozděleny na část pro pacienty a na část pro odborníky [Medical Library Association, c1999, Audience]. Jakým stránkám se vyhnout? Komerčním prezentacím firem, které nabízejí rychlé uzdravení nebo zázračné léky a podobné nereálně slibné prostředky a stránkám provozovaným laiky, které poskytují informace neověřené, často zavádějící, někdy dokonce chybné nebo klamné!!! [National Library of Medicine, 2010]. Konzultujte s lékařem Informace nalezená na Internetu, v odborné knize, v časopise nebo v nějakém jiném dokumentu nemůže NIKDY nahradit konzultaci s lékařem. Pouze lékař vám dokáže poskytnout radu, která bude přesně odpovídat vašemu zdravotnímu stavu a vašim zdravotním výsledkům. Všechna svoje rozhodnutí ohledně zdraví konzultujte vždy s lékařem.

6 Zdroje: American Academy of Family Physicians. c2011. Family.doctor.org : health information for the whole family [online]. American Academy of Family Physicians, c2011 [cit ]. Health information on the Web : finding reliable information. Dostupný z WWW: <http://familydoctor.org/online/famdocen/home/healthy/safety/safety/783.printerview. html>. BENEDETTI, Jo-Ann. From snake oil to penicillin: evaluating consumer health information on the Internet [online]. NNLM, [2007] [cit ]. Evaluating Health Web Sites. Dostupný z WWW: <http://nnlm.gov/outreach/consumer/evalsite.html>. Medical Library Association. Medical Library Association [online]. MLA, c [cit ]. A user's guide to finding and evaluating health information on the Web. Dostupný z WWW: <http://www.mlanet.org/resources/userguide.html>. Health on the Net Foundation. c2011. HON : Health on the Net Foundation [online]. HON, c2011 [cit ]. Looking for reliable health information? Dostupný z WWW: <http://www.hon.ch/honcode/patients/visitor_safeuse2.html>. National Institutes of Health. National Cancer Institute. National Cancer Institute at National Institutes of Health [online]. National Cancer Institute, [2011], reviewed: 04/15/2011 [cit ]. Evaluating health information on the Internet. Dostupný z WWW: <http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/information/internet>. National Library of Medicine (Spojené státy americké) Evaluating Internet health information : a tutorial from the National Library of Medicine [online]. Bethesda: NLM, 2010 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/webeval/webeval.html>. Spojené státy americké. Dept. of Health and Human Services. Office of Disease Prevention and Health Promotion. Report on objective 11-4 : estimating the proportion of health related Websites disclosing information that can be used to assess their quality [online]. Dept. of Health and Human Services, 2006 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.health.gov/communication/healthypeople/obj1104/>. Textová opora pro kurz Informační gramotnost na FFUK.

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Důvěryhodnost informací na internetu se zaměřením na obor psychologie

Důvěryhodnost informací na internetu se zaměřením na obor psychologie Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Důvěryhodnost informací na internetu se zaměřením na obor psychologie Studijně rozborová práce Zpracovatel: Jindřiška Kotrlová

Více

Webová stránka. Dokumentu poskytuje informace o tom, proč je dobré webovou stránku mít, jak je možné jí získat a co na ní nesmí chybět.

Webová stránka. Dokumentu poskytuje informace o tom, proč je dobré webovou stránku mít, jak je možné jí získat a co na ní nesmí chybět. ! Vlastí WEB pdf! Webová stránka Dokumentu poskytuje informace o tom, proč je dobré webovou stránku mít, jak je možné jí získat a co na ní nesmí chybět. www.bohatycech.cz Tento dokument je možné dále šířit

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Semestrální práce k doktorandskému semináři Metody pedagogického výzkumu I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Praha, srpen 2004 Ondřej Neumajer Modřanská ZŠ s RVJ Angelovova 3183 Praha 4 Modřany

Více

SEO Optimalizace pro internetové vyhledávače

SEO Optimalizace pro internetové vyhledávače Bankovní institut vysoká škola Praha SEO Optimalizace pro internetové vyhledávače Bakalářská práce Jan Bambas Květen, 2010-1 - Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického

Více

Principy kvality webových stránek pro kulturní instituce: Příručka

Principy kvality webových stránek pro kulturní instituce: Příručka Principy kvality webových stránek pro kulturní instituce: Příručka Minerva, pracovní skupina 5 Seznámení s potřebami uživatelů, obsah a kritéria kvality pro webové aplikace používané v kulturních institucích

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZHODNOCENÍ WEBŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V PLZEŇSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Málek Plzeň, 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Služby Internetu Učební text pro předmět U052 Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková Praha 2007 Obsah 3 Obsah 1. Seznámení

Více

PARTNERSKÉ WEBOVÉ STRÁNKY BOHATÝ ČECH 26. 5. 2015

PARTNERSKÉ WEBOVÉ STRÁNKY BOHATÝ ČECH 26. 5. 2015 26. 5. 2015 BOHATÝ ČECH PARTNERSKÉ WEBOVÉ STRÁNKY Seznamte se blíže s filozofií a praxí partnerských webových stránek, kterou Vám představujeme v tomto E-booku. Ing. Karel Staněk / Ceo Robert Malý Žijeme

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vladimír Srp SEO analýza internetového obchodu Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Internetová prezentace školy Posuzovací arch. Josef Lukas, Jan Mareš

Internetová prezentace školy Posuzovací arch. Josef Lukas, Jan Mareš Intertová prezentace školy Posuzovací arch Josef Lukas, Jan Mareš 28 Intertová prezentace školy Posuzovací arch Josef Lukas, Jan Mareš Intertová prezentace školy. Posuzovací arch. Josef Lukas, Jan Mareš

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO VÝZKUM A EVALUACI II AGREE II NÁSTROJ Překlad do českého jazyka The AGREE Next Steps Consortium Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Jak si vybrat MBA v České republice

Jak si vybrat MBA v České republice ebook pro všechny, kteří hledají informace o studiu MBA v České republice Interactive Online MBA v slovenskom jazyku Priama cesta k vášmu úspechu Jak si vybrat MBA v České republice Jak si vybrat MBA v

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 63 INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ JAN MAREŠ, JOSEF LUKAS Anotace: Výzkumná studie navazuje na výsledky analýzy internetových prezentací

Více

SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik

SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik Vytvořil: Antonín Cicvárek Strana 1 (celkem 57) Datum: 12. října 2010 Obsah 1. Předmluva... 4 1.1 Co je SEO... 4 1.2 Vyhledávače v ČR...5 1.3 Jak vyhledávače

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY PROBLEMATIKA OPTIMALIZACE PRO INTERNETOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Filip Heidenreich Přírodovědná studia,

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Studie webů politických stran

Studie webů politických stran Studie webů politických stran Vypracovalo poradenské centrum Dobrý web Duben 2006 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 4 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 4 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH

Více

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST V V BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST DESIGN

Více

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Metodika online výuky Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Online vzdělávání ve virtuální učebně... 5 2.1. Základní formy online komunikace...

Více

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz ZPRACOVÁNO DNE: 19. 4. 2007 Tento dokument byl vytvořen na základě předchozího jednání obou stran a je určen pouze pro interní potřebu zákazníka. Autorská práva

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ Obor B3107 Textilní marketing Katedra hodnocení textilií MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP Roman Kopecký KHT 575 Vedoucí

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR

Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Kristýna Chmelová Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR Bakalářská

Více