JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.

2 Cíle předmětu: Porozumět základním principům komplexního psychosomatického přístupu, seznámit se s jeho historickými kořeny i současnou situací. Osvojit si celostní, komplexní způsob nazírání na člověka ve zdraví a nemoci. Osvojit si psychoterapeutický způsob komunikace mezi členy zdravotnického týmu a pacientem. Porozumět základním diagnostickým i terapeutickým principům komplexního psychosomatického přístupu. Porozumět významu a osvojit si principy kvalitního vztahu mezi zdravotníkem a pacientem. Osvojit si základy týmové práce. Seznámit se základními medicínskými aplikacemi komplexního psychosomatického přístupu. Položit základy dalšímu vzdělávání v komplexním psychosomatickém přístupu Obsah předmětu: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek a je součástí komplexu předmětů klinického ošetřovatelství. Seznamuje posluchače se základy psychosomatického přístupu, jež je starším, ale současně moderním, způsobem medicínského myšlení. Samotný název psychosomatika pochází ze starořeckých slov psyché (duše) a sóma (tělo), jejichž spojením zdůrazňuje, že se zabývá vztahy mezi tělesnými a duševními ději, které nechápe jako dvě oddělené oblasti, nýbrž jako propojené a navzájem se neustále ovlivňující systémy. Nejmodernější je tzv. biopsychosociální přístup k člověku ve zdraví a nemoci, založený na kybernetickosystémových vědách. Ten poukazuje na nezbytnost celostního holistického, komplexního nazírání. Snaží se vidět příčiny zdravotních problémů člověka ve všech souvislostech nejen psychosomatických, tj. v jeho vztahu k vlastnímu tělu, jenž je dán psychickými charakteristikami a osobnostními zvláštnostmi, ale i psychosociálních a ekologických, tj. v jeho vztazích s okolím sociálním i přírodním. Ty se projevují ve způsobu rodinného života, životního stylu, profesi i sociálním zařazení. Komplexní psychosomatický přístup takto chápaný doplňuje a dále rozvíjí principy vědecké biologické medicíny a je základním předpokladem efektivní primární, sekundární i terciální zdravotnické péče. Obsahové zaměření témat: Přednášky: 1. Komplexní psychosomatický přístup v medicíně, historie a současnost. Definice komplexní medicíny., vymezení pojmů 2. Koncepce a teorie psychosomatické medicíny 3. Psychosomatický přístup v klinické praxi. 4. Biobehaviorální přístup k nádorovým onemocněním 5. Psychosomatická medicína a bolest. 6. Diagnostika psychosomatických poruch 7. Psychosomatická diferenciální diagnostika 8. Úvod do problematiky psychosomatických onemocnění jednotlivých systémů Prožívání, chování a somatické symptomy. Vybrané psychosomatické syndromy, depresivní a úzkostné poruchy. Emoce a jejich somatické projevy Vztah zdravotník-pacient, komunikace členů zdravotnického týmu a pacienta. Principy týmové práce Psychosomatické poruchy v kardiologii a u respiračních poruch 4 13.Psychosomatická problematika dětského věku

3 5 14. psychosomatická problematika dialyzační a transplantační terapie 6 Semináře: 1. Definice komplexní medicíny. Psyché, sóma a sociální okolí jako nedílná komplexita. 2. Psyché a sóma. Proč a jak tělo reaguje na psychickou zátěž. 3. Souvislosti mezi zvládáním životních situací, tělesným a duševním zdravím a 4. Emoce a jejich somatické symptomy. 5. Příběh pacienta jako člověka ve zdraví a nemoci. 6. Přirozený svět, aneb medicína v příslovích, úslovích, rčení a anekdotách. 7. Psychosomatické poruchy v gastroenterologii. Vředová choroba - 8. Psychosomatika poruch pohybového aparátu. Syndrom bolestivé kostrče - 9. Bolesti zad, mýty a realita. 10. Bolest a stres, stresové reakce 11. Iracionality v diagnostice a terapii, psychosomatický přístup Artróza jako civilizační onemocnění, psychosomatický přístup Psychosomatické poruchy v imunologii. Psychosomatika únavového syndromy Souvislosti mezi zvládáním životních situací, tělesným a duševním zdravím a V rámci konzultací budou odpřednášena tato témata: - Vymezení pojmu psychosomatické medicíny. - Koncepce a teorie psychosomatické medicíny. - Psychosomatický přístup v klinické praxi. - Biobehaviorální přístup k nádorovým onemocněním. - Psychosomatická medicína a bolest. - Úvod do problematiky psychosomatických onemocnění jednotlivých systémů. Další témata student musí nastudovat samostatně. Kompletně lze nastudovat z: BAŠTECKÝ, J., ŠAVLÍK, J., ŠIMEK, J.: Psychosomatická medicina. Grada Avicenum, Praha Dále jsou uvedeny přesné odkazy na kapitoly. Pro celkově správné uchopení tématiky studenti zpracují práce na témata seminářů. Konzultace v rámci seminářů ověří zda student pochopil danou problematiku odpovídajícím způsobem. Témata k samostudiu: Diagnostika psychosomatických poruch Grada Avicenum, Praha 1993 oddíl B kapitola 4 Klíčová slova: příznak, diagnóza, sociální faktory. epikríza Otázka: Jaké poslání má epikríza?

4 Psychosomatická diferenciální diagnostika Grada Avicenum, Praha 1993 oddíl B kapitola 8 Klíčová slova: psychické obtíže, deprese, neuróza Otázka: Jaká onemocnění se mohou projevit psychosomatickými obtížemi? Prožívání, chování a somatické symptomy. Vybrané psychosomatické syndromy, depresivní a úzkostné poruchy. Emoce a jejich somatické projevy. Grada Avicenum, Praha 1993 oddíl B kapitola 9 Klíčová slova: terapie, úzkost,deprese Otázka: Jaké nefarmakologické postupy se uplatňují při řešení úzkostí a depresí? Vztah zdravotník-pacient, komunikace členů zdravotnického týmu a pacienta. Principy týmové práce. Grada Avicenum, Praha 1993 oddíl B kapitola2 Klíčová slova: tým, mobilní tým, stabilní tým Otázka: Čím je definován tým skupina zdravotníků v péči o pacienty? Psychosomatické poruchy v kardiologii a u respiračních poruch Grada Avicenum, Praha 1993 oddíl C kapitola 1 a 2 Klíčová slova: stres, duševní napětí Otázka: Proč je esenciální hypertenze spojena s problematikou stresu? Psychosomatická problematika dětského věku Grada Avicenum, Praha 1993 oddíl C kapitola 10 Klíčová slova: psychosomatické reakce, funkční poruchy, spaecifické psychosomatózy, vulnerabilita Otázka: Jaké zvláštnosti má psychosomatická problematika dětského věku? Psychosomatická problematika dialyzační a transplantační terapie Grada Avicenum, Praha 1993 oddíl C kapitola 15 Klíčová slova: ekonomické problémy, biomedicínské problémy, psychologické a sociální problémy Otázka: Co může způsobit konflikt mezi potřebou nezávislosti a objektivní extrémní závislostí u dialyzovaných nemocných?

5 Semináře jsou vedeny jako diskuse nad prezentacemi, které studenti vypracují na zadaná témata. V rámci jednoho semináře budou prokonzultována 3-4 témata Definice komplexní medicíny. Psyché, sóma a sociální okolí jako nedílná komplexita. Psyché a sóma. Proč a jak tělo reaguje na psychickou zátěž. Souvislosti mezi zvládáním životních situací, tělesným a duševním zdravím a Emoce a jejich somatické symptomy. Příběh pacienta jako člověka ve zdraví a nemoci. Přirozený svět, aneb medicína v příslovích, úslovích, rčení a anekdotách. Psychosomatické poruchy v gastroenterologii. Vředová choroba - Psychosomatika poruch pohybového aparátu. Syndrom bolestivé kostrče - Bolesti zad, mýty a realita. Bolest a stres, stresové reakce Iracionality v diagnostice a terapii, psychosomatický přístup - Artróza jako civilizační onemocnění, psychosomatický přístup - Psychosomatické poruchy v imunologii. Psychosomatika únavového syndromy - Souvislosti mezi zvládáním životních situací, tělesným a duševním zdravím a Jako podklady pro zpracování prezentací slouží literatura: BAŠTECKÝ, J., ŠAVLÍK, J., ŠIMEK, J.: Psychosomatická medicina. Grada Avicenum, Praha HEŘT, J. A KOL.: Alternativní medicína, rizika a možnosti. Grada Publishing, Praha HNÍZDIL, J., BERÁNKOVÁ, B.: Bolesti zad jako životní realita. Triton, Praha PONĚŠICKÝ, J.: Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty a laiky. Triton, Praha KRATOCHVÍL, S.: Základy psychoterapie. Portál, Praha VYMĚTAL, J. A KOL.: Obecná psychoterapie. Psychoterapeutické nakladatelství, Praha VYMĚTAL, J. A KOL.: Speciální psychoterapie. Psychoterapeutické nakladatelstcí, Praha 1997.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1

Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí definovat potřeby jednice, rodiny i komunity. Studenti umí vyhledat deficity v saturaci

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu 1 Tento produkt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Skripta

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Psychologická podpora duševního zdraví pro krizovou připravenost v rámci Bezpečnostního systému České republiky

Psychologická podpora duševního zdraví pro krizovou připravenost v rámci Bezpečnostního systému České republiky Psychologická podpora duševního zdraví pro krizovou připravenost v rámci Bezpečnostního systému České republiky Vivienne Soyková Ústav ekonomiky a managementu fakulty dopravní ČVUT v Praze soykova@fd.cvut.cz

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ

STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ERMAT Studie-z-psychologie-zdraví.indd 1 7.12.2007 14:15:22 Studie-z-psychologie-zdraví.indd 2 7.12.2007 14:15:22 Fakulta humanitních studií UK Praha STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2

ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2 ODBORNÉ PSYCHOSOMATICKÉ ČTENÍ A LÉKAŘSTVÍ PSANÍ MUDr. PhDr. Richard Jan Poněšický, Machan, Ph.D. Th.D. ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Jan Poněšický, Machan, Ph. Ph.D. Th.D.

Více

Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace

Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace Projekt FRVŠ (Fond rozvoje vysokého školství), PdF UP Olomouc. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace Mgr. Alena Říhová 2011-2012 3 Obsah Úvod 1 Teoretické vymezení kombinovaných vad 1.1

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Jakékoliv užití tohoto díla podléhá autorskému zákonu a povinnosti užití platných citačních norem Diskriminace z důvodu

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková Zdravotní nauky PhDr. Marie Vrtišková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Cizí jazyk (AJ, NJ) Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 (popř. C 1) podle SERR. problematika zdraví a zdravého ţivotního

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

O JEDNÉ MOŽNOSTI PSYCHICKÉ PODPORY NEMOCNÉHO DÍTĚTE

O JEDNÉ MOŽNOSTI PSYCHICKÉ PODPORY NEMOCNÉHO DÍTĚTE O JEDNÉ MOŽNOSTI PSYCHICKÉ PODPORY NEMOCNÉHO DÍTĚTE Jana Dlouhá Anotace: Článek se zabývá některými zvláštnostmi onkologického onemocnění u dětí, nutností komplexní péče o tyto pacienty a podpůrnými terapiemi,

Více

KONCEPCE OBORU HYGIENA

KONCEPCE OBORU HYGIENA KONCEPCE OBORU HYGIENA Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná ministrem zdravotnictví ve složení: Předsedkyně: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. Členové: MUDr. Šárka Andělová, CSc doc. MUDr.

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Monika Tannenbergerová 1. Úvod: význam diagnostické kompetence pro současného učitele Dynamický rozvoj společnosti neovlivňuje pouze hodnotové nastavení

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více