(omalovánka: slepice s kuřaty)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(omalovánka: slepice s kuřaty)"

Transkript

1 Přišlo jaro Přišlo jaro, slunce svítí, v zahradách je plno kvítí. Co ti ptáci štěbetají? Že nám tady rádi dají malovaná vajíčka, co jim snesla slepička. (omalovánka: slepice s kuřaty)

2 ZŠ a PrŠ Boskovice + internát Leden - sportovní soutěž ve skoku vysokém Školní laťka - bruslení na zimním stadionu v Boskovicích, sáňkování, běžecké lyžování - zimní turistická vycházka v rámci zdravotní výchovy Příroda kolem nás zimní spáči - hry s odpadovým materiálem - třídění odpadů a soutěž tříd ve sběru papíru, plastů, uzávěrů od PET lahví a baterií (celoroční akce) - projekt Poznej okolí svého bydliště (1. St. + PrŠ) - projekt Cestujeme po Evropě : téma Svět jako kulatý míč (2. St.) - šijeme panenky pro UNICEF (2. St.) - matematická soutěž Pythagoriáda (2. St.) - projekt Škola bez šikany : filmová projekce s komiksy - akce Chování za mimořádných situací + 1. Pomoc v praxi (2. St.) - soutěž o nejlepšího sněhuláka (internát) - štafetové závody a zábavné hry v tělocvičně (internát) - hudební a recitační soutěž Je nám dobře na světě (internát) Únor - zápis dětí do 1. Ročníku ZŠS a ZŠP - akce Chování za mimořádných situací + 1. Pomoc v praxi (1. St.) - vyrábění dárků ke svátku sv. Valentýna (2. St.) - lyžařský výcvikový kurz v Orlických horách (2. St.) - akce Škola hrou (PrŠJ a 1. St.) - výtvarná soutěž ČSZ Děti na zahrádce - projekt Cestujeme po Evropě : téma Nakupujeme zahraniční výrobky (2. St.) - vyrábění z odpadových materiálů - malý karneval v maskách (internát) - vycházka zimní přírodou s krmením ptáčků (internát) - dramatizace pohádky Pojďme si hrát (internát)

3 Březen - výstavka výrobků z odpadových materiálů - velikonoční výstavka v přízemí školy Jarní zvyky a tradice - výukový program Jak roste chléb v brněnském Centru ekologické výchovy Lipka - práce s interaktivní tabulí: ukázka hodiny fyziky - literárně-výtvarná soutěž Jaro - pěvecká soutěž DO-RE-MI - beseda se studentkami zdravotní školy na téma První pomoc v praxi + nácvik ošetření zraněného - odeslání peněžní částky do sbírky OS Život dětem - projekt Objevujeme Evropu a svět : téma Naše vlast v Evropě (2. st.) - akce k Měsíci knihy Večery s medvídkem Pú (internát) - výtvarná soutěž O nejveselejší sluníčko (internát) - přírodovědná vycházka Vítání jara (internát) (omalovánka: zajíc s kraslicemi)

4 Chování za mimořádných situací + 1. pomoc v praxi Ve středu se všichni žáci 2. stupně zúčastnili tříhodinového bloku, koncipovaného jako teoretická příprava i praktický nácvik chování v případě vzniku mimořádné situace, kterou mohou být v našich podmínkách např. záplavy a povodně, požáry, únik nebezpečných látek apod. V 1. motivační části s názvem Na vlastní oči byli žáci prostřednictvím filmové projekce s využitím nových DVD a VHS názorně zasazeni do prostředí a děje, aby si lépe dokázali představit nebezpečné situace, v nichž se nikdo z nich dosud neocitl. 2. část Sám nejsi nic obsahovala soutěžní test k ověření znalostí žáků, který byl realizován formou týmové práce s možností využití nové publikace při výběru správné odpovědi Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí Co dělat. Poslední 3. část Ukážu, co dokážu se konala v tělocvičně školy, protože se jednalo o praktický výcvik na 5 stanovištích. Žáci předváděli telefonické přivolání pomoci, prováděli život zachraňující úkony, učili se polohování, obvazovou techniku i transport zraněného. V úterý probíhala podobná akce také pro žáky 1. stupně ZŠP a žáky ZŠS. Na 1. stanovišti s názvem Neztratím se, kdo jsem, kde bydlím? si nacvičili, jak se zachovat v případě, když se ztratí. 2. stanoviště Procházka po světě čísel sloužilo k procvičení čísel, kterými se dovolají na linky tísňového volání. Děti si zopakovaly, co musí telefonické přivolání obsahovat, aby bylo rychlé a účinné. Vyplňovaly pracovní listy, pracovaly s obrazovým materiálem. Nechybělo Stanoviště 1. pomoci s praktickým nácvikem obvazové techniky a transportu zraněného a stanoviště Sleduj a pamatuj s filmovou projekcí. Přestože se jednalo jen o simulované situace a fiktivní zranění, akce potvrdila, že bez teoretické přípravy a praktického nácviku je zvládnutí krizových situací nemožné. Kdo z nás může s jistotou tvrdit, že se v takové situaci nikdy neocitne? Z tohoto důvodu je 1. pomoc zařazována do vyučovacích předmětů i v průběhu roku, neboť zdraví a život člověka vždy byly a budou tím nejcennějším, co má. Jitka Kiršnerová

5 Škola hrou V úterý se celý nižší stupeň společně se speciální a praktickou školou sešel v tělocvičně. Důvod byl prostý: v ten den jsme se učili trochu jinak. Žáci praktické školy jednoleté (Míra, Nina, Tomáš, Vláďa) a jejich třídní učitelka Milada Stloukalová si pro nás připravili zábavnou soutěž Škola hrou. Chtěli nás přesvědčit, že i ve škole si můžeme hrát, bavit se a současně se přitom učit. Soutěžící si pro svá družstva vylosovali barvy: žlutou, červenou, modrou a zelenou. Soutěžilo se nejen ve sportovních disciplínách, ale i ve zpěvu, v přírodovědných znalostech a ve zručnosti, takže uspět mohl každý. Družiny získávaly body formou barevných míčků. Absolutními vítězi se stali žáci ZŠS, ale ocenění v podobě sladké odměny si zasloužily všechny děti, protože bojovaly poctivě a čestně. Jana Kovářová

6 Úkol pro tebe: KDO JE TO? Víš, jak se jmenuje kluk na obrázku, který si rád hraje jako ty? Vybarvi políčka podle pokynů a objeví se písmenka, z nichž složíš jeho jméno.

7 Lyžařský výcvikový kurz v Orlických horách Největší únorovou akcí pro žáky ročníku byl zimní lyžařský výcvikový kurz v Čenkovicích. Zúčastnilo se ho 14 dětí a 3 učitelé s odbornou kvalifikací pro výuku lyžování. Skupina byla ubytována v penzionu Voda a sport Svitavy, který se nacházel hned vedle svahu. Cílem kurzu bylo naučit úplné začátečníky základům sjezdového lyžování, u pokročilejších procvičit správnou techniku jízdy. Pro zpestření náročného výcviku vyráželi dobrovolníci na krátké okruhy po okolí na běžkách. Výcvik vyvrcholil závodem ve slalomu, který zvládli všichni zúčastnění na výbornou. Součástí kurzu byly také odborné přednášky o lyžařské výzbroji a mazání, o nebezpečí na horách, o chování na sjezdovce, ale i o úrazech a první pomoci. Večery trávily děti hrami, soutěžemi, nechyběl ani karneval s diskotékou, hudební soutěž a videoprojekce. Děti zažily na horách slunečné počasí, sníh i déšť, a tak mohly na vlastní kůži poznat, že hory dovedou být krásné, ale i nebezpečné. Lyžařský výcvik byl velmi úspěšný a děti se už těší na příští kurz. Pavel Martínek, Dagmar Žáčková

8

9 Interaktivní tabule ve škole Jednou z nejmodernějších vzdělávacích metod, které lze v rámci moderních technologií využít, je interaktivní výuka. Jde o metodu, která kombinuje aktivní zapojení žáků do výuky s názornou prezentací probírané látky. Díky ní lze žákům zpříjemnit a zpestřit výklad a efektivně procvičit probrané téma. Naší škole dosud podobné zařízení chybělo, a proto za podpory vedení školy byly prováděny postupné kroky vedoucí k pořízení této technologie (školení, seznamování se s danou problematikou). Největší překážku, dostatek financí, se podařilo zdolat ke konci kalendářního roku. Pak už nic nebránilo tomu, aby zástupce firmy TOP media nainstaloval potřebné komponenty a po instalaci softwaru provedl úvodní školení pedagogů. V současné vlaštovčí době (jedná se o postupné oťukávání první vlaštovky) je interaktivní tabule využívána zejména v hodinách fyziky a hodinách anglického jazyka. V průběhu měsíce března budou probíhat ukázkové hodiny s postupným doškolováním učitelům, aby se interaktivní výuka dostala k co nejvíce vyučovacím předmětům.

10 Co to vlastně je interaktivní tabule? Jedná se o velkoplošnou dotykovou tabuli, která je aktivní za pomoci projekce a počítače. Počítač promítá obraz na tabuli přes projekci. Pomocí dotykového pera pak můžeme přímo z tabule ovládat aplikace a označované objekty. Vstup z tabule do počítače je zajištěn propojením těchto médií pomocí USB kabelu. Pro výstup zvuku slouží v tabuli zabudované reproduktory. Důležitým znakem interaktivního vyučování je rovněž zjevná názornost a systematičnost ve výuce - součástí jednotlivých předmětů jsou audio i video nahrávky, které doplňují či upřesňují dané téma, a dále webové odkazy, na nichž mohou žáci získat rozšiřující nebo konkrétnější informace o probírané látce. Navíc jsou veškeré předměty propojeny vztahy, což pomáhá dětem uvědomit si, že jednotlivé poznatky je nutné kombinovat s jinými, doplňovat je a vzájemně propojovat, nikoli separovat. Pavel Janík, ICT Úkoly pro tebe: 1. Ke které vesmírné raketě je astronaut připoután? 2. Vybarvi věci, které mají něco společného s klíčem. 3. Poznáš, jaké věci se schovávají v tomto stínu? (obrázky k úkolům)

11 Výtvarné soutěžení Ve 3. čtvrtletí tohoto školního roku se žáci naší školy zúčastnili několika výtvarných soutěží. V měsíci únoru proběhlo slavnostní vyhlášení a předání cen ve výtvarné soutěži VY a MY 2009, kterou pořádaly Sociální služby Šebetov. S potěšením musíme oznámit, že žák 5. ročníku Miroslav Pivoda obsadil ve velmi silné konkurenci 2. místo a žákyně 8. ročníku Žaneta Davidíková obdržela čestné uznání. Oběma blahopřejeme! V březnu jsme odeslali výtvarné práce některých našich žáků do Prahy. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Děti na zahrádce, kterou každoročně pořádá Český svaz zahrádkářů. Pevně věříme, že i v této soutěži uspějeme na výbornou. A co nás v jarních měsících ještě čeká? Výtvarná soutěž Moje škola, v níž nesmíme chybět. Naše školní budova prošla rozsáhlými opravami a svým vzhledem se stala jednou z dominantních staveb v Boskovicích. Výtvarné zpracování si tedy určitě zaslouží. Jak se s náročným úkolem poperou naše děti, uvidíme v příštích měsících. Pokud máte rádi jaro a velikonoční svátky, doporučujeme vám navštívit jarní výstavku prací našich žáků v přízemí školy. Výrobky jsou zhotoveny různými výtvarnými technikami a na výstavce se podílely děti všech ročníků. Ivana Staffová Pěvecká soutěž DO-RE-MI Zpíváte rádi? Tančíte rádi? Posloucháte rádi pěkné písničky? Pak neváhejte a přijďte v úterý ve hod. do tělocvičny naší školy. Koná se tam další ročník tradiční pěvecké soutěže DO- RE-MI, určené pro všechny žáky a zaměstnance naší školy. Chcete-li se zúčastnit jako soutěžící, přihlaste se na nástěnce u sborovny (uvedením svého jména + příjmení a názvu pěveckého čísla do tabulky vedle plakátu). Pokud nemáte dost odvahy k sólovému vystoupení, přijďte si poslechnout moderní i lidové písničky a povzbudit naše mladé pěvecké talenty jako obecenstvo. Vaše hlasy pomohou rozhodnout o vítězi v kategorii sólového i skupinového vystoupení. Svoje číslo můžete zpestřit doprovodem na hudební nástroj, tanečními prvky i originálními kostýmy. Těšíme se na vás a vaše písničky! Jitka Kiršnerová

12 Chceš vědět, zda i ty jsi šikovný malíř? Pokus se vymalovat kytici s velikonočními kraslicemi. Používej různé barvy a nepřeškrtávej. Pokud se ti bude obrázek líbit, domaluj zajíčkovi na džbánečku usměvavý spokojený obličej. V opačném případě zůstane i nadále k tobě obrácen zády.

13 Jarní literárně-výtvarná soutěž V měsíci březnu proběhlo na naší škole 2. kolo jarní literárněvýtvarné soutěže, určené pro všechny žáky naší školy. Z celkového počtu 9 tříd se soutěže zúčastnily 4 třídy. Mladší děti ze IV. a V. třídy vytvářely kolektivní dílka za pomoci učitelů, žáci VII. a VIII. třídy skládali básně samostatně. Největší počet odevzdaných básní pochází z pera Petry Pálové a Michaely Maňouškové, ze VII. třídy se do finále dostala také Žaneta Davidíková. Mezi deváťáky zvítězily básně Lenky Hejnové, Kateřiny Ženožičkové a Renaty Davidíkové. Na závěrečném vyhodnocení se podíleli pedagogové i žáci jednotlivých tříd, sladkou odměnu si zasloužili všichni začínající básníci. Jejich dílka jsou vystavena na nástěnkách u hudebny. Příjemnou jarní atmosféru vám jistě navodí malé ukázky. Jitka Kiršnerová Jaro Jaro (žáci IV. tř.) (žáci V. tř.) Venku svítí sluníčko, proběhnem se maličko. Najdem první sněženku, vedle petrklíč, zima už je pryč. Za oknem vykukuje sluníčko, venku už je teplíčko. Děti na hřišti běhají, ptáčci pěkně zpívají. Začíná jaro (Veronika Pokorná, VIII. tř.) Sluníčko pěkně svítí, natrháme modré kvítí. Mláďátka se narodí, každý se hned veselí. (obrázek) Ptáčci pěkně zpívají, každý se k nim připojí. Tráva pěkně voní, každý se k ní skloní.

14 Svět zkrásní Jaro (R. Kočí, VII. tř.) (L. Řezník, VIII. tř.) Ptáčci venku zpívají, slunce zlatě svítí, jaro se probouzí, na loukách voní kvítí. Jestli se nudíte, zasaďte semínko, svět pro vás rozkvete a zkrásní malinko. Probouzení přírody (Dana Pivodová, VII. tř.) Louka se krásně rozvíjí, z květu na květ poletují motýli. Včelky opylují větvičky, jaro vítá svět celičký. Vítání jara (Štěpán Zedníček, VII. tř.) Na obloze slunce svítí, po stráních rozkvetlo kvítí. Na stromech ptáci zpívají, jarní svátky vítají. Prázdniny se kvapem blíží, maminky z oken ven vyhlíží. Už jsou tu zas po roce krásné Velikonoce. Po nich květen lásky čas, májový deštík pokropí nás. Nevadí to, máme se rádi, jsme všichni dobří kamarádi! Zima už nám skončila, jarní období nám začíná. uklidili jsme lyže, běžky, teď budeme chodit pěšky. Jaro už je za dveřmi. Jarní ptáčci zpívají a ty zimo zabal si a táhni pryč! Jaro (Renata Davidíková, VIII. tř.) Natrhám ti sedmikrásky, srdce mám plné lásky. Přišlo jaro, krásný čas, sluníčko už vítá nás. Jaro se vrací (Žaneta Davidíková, VII. tř.) Kvetoucí stromy, vonící květiny. Slunce jen posvítí a jarní den se probouzí. Zelená tráva, modrá nebesa. Kuřata pípají, ptáci si zpívají. Příroda volá: Hej hou, jarní prázdniny jdou!

15 Rozhodování o učebních oborech Žáci MŠ, ZŠ a PrŠ v Boskovicích, kteří v červnu ukončí školní docházku, měli se svými rodiči téměř do poloviny března možnost promýšlet, do jakého učebních oboru se chtějí hlásit a jakou profesi chtějí v životě vykonávat. Na zvolené školy odeslali přihlášky a čekají, zda budou přijati. Ve většině případů budou o přijetí rozhodovat jejich studijní výsledky průměrný prospěch v posledních dvou ročnících. Mezi vycházejícími žáky je největší zájem o kuchařské a cukrářské práce, práce ve stavebnictví a také o Praktickou školu jednoletou v Boskovicích. Milada Stloukalová výchovná poradkyně Namaluj podle své fantazie dvě jídla, která kuchař uvařil. Který z těchto předmětů není nikdy žlutý? Na stole s potravinami jsou u 2. obrázku 2 věci na jiném místě. Které?

16 Okénko koordinátora protidrogové prevence Informace z oblasti prevence nežádoucích jevů V rámci specifické prevence se i nadále postupně věnujeme jednotlivým naplánovaným tématům v této oblasti - v lednu jsme rozebírali téma užívání návykových látek, v únoru alkohol a kouření, v březnu si povídáme o netolismu a gamblingu. Na škole probíhají celoroční projekty Poznej okolí svého bydliště, který je určen pro mladší žáky a Objevujeme Evropu a svět, zaměřený na starší žáky. Oběma skupinám je určen projekt Škola bez šikany, který navazuje na úspěšný projekt z loňského roku. V rámci nespecifické prevence probíhá ve škole řada aktivit: hry s odpadovým materiálem, vycházky, soutěže ( Škola hrou, sportovní turnaje, výstavky výrobků žáků,exkurze, pěvecká soutěž DO-RE-MI, Všeználek, aj.). Podporujeme zájmy žáků, a proto škola organizuje pro zájemce v odpoledních hodinách mnoho různorodých zájmových kroužků: hudební, sportovní, ruční práce, čtenářský, informatika. Práce se nám daří a my se těšíme z jejích výsledků. Ladislava Nárožná metodik prevence (omalovánka děti s kraslicemi)

17 Okénko koordinátora environmentální a zdravotní výchovy Environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě se věnujeme pravidelně. V první čtvrtině roku 2010 jsme uskutečnili akce, zanesené v celoročním plánu EVVO. V lednu bylo tématem EVVO povídání, malování, informace z encyklopedií, kvízy na téma Zimní spáči a nespáči jak žijí zvířátka v naší přírodě během zimního období. Aktivity na toto téma jsme završili na zimní turistické vycházce , které se zúčastnili všichni žáci školy. Děti nižšího stupně sledovaly přírodu v přírodní rezervaci Doubravy. Žáci vyššího stupně absolvovali náročnější trasu v oblasti Tří rybníčků. V únoru bylo předmětem našeho zájmu třídění odpadů. Žáci byli poučeni, jaké předměty musíme likvidovat, proč a jak třídit odpad. Děti se na odpady podívaly i z jiného netradičního úhlu vyráběly dekorativní předměty z odpadních materiálů. Originální výtvory jsou v současné době vystaveny na chodbě školy. V březnu jsme již netrpělivě vyhlíželi jaro a sledovali změny v přírodě s nadcházejícím jarem. Bylo to poznat i na výzdobě tříd a chodeb školy se 22 žáků zúčastnilo výukového programu Jak roste chléb v ekologickém zařízení Lipka v Brně. Akce se všem velmi líbila. Žáci jsou zapojeni do několika sběrových akcí. Sbíráme starý papír, vršky od PET lahví, staré baterie. Některé děti jsou v dané oblasti opravdu hodně aktivní a kontejnery na tyto druhy odpadů nadšeně plní ať samy, nebo za spolupráce s rodiči. Za to jim patří poděkování. Jitka Hrnčířová koordinátor EVVO Pomoz žabce najít cestu do rybníčka.

18 MŠ - nemocnice Boskovice Leden - výtvarná soutěž Paní zima čaruje - návštěva nemocniční knihovny - akce Pozor na úrazy! - dotváření linií a objevování významu Kam nás stopy zavedou? - Jedinečnost zážitku-východisko poznání v dialogu Únor - výroba karnevalových masek a masopustní karneval v MŠ - přírodovědná soutěž v rámci EVVO Poznáváme svět s Kryštůvkem - výtvarná soutěž Svět očima dětí - přednáška v rámci EVVO Národnosti a jejich kultury - vědomostní soutěž Svět kolem nás Březen - výtvarná soutěž Krmítko pro ptáčky (koláž) - dotváření vlastní kresby dřívky, proutky, látkou - haptická hra s dětmi Dlaně (vytvoření příhodného sociálního a prožitkového klima) - hudební soutěž Zpíváme si pro radostnou náladu - přednáška v rámci EVVO Třídíme odpady - výtvarná soutěž Jaro za oknem (společná práce dětí při hudbě) I nemocné děti si rády hrají, malují, tvoří nebo zpívají. Jejich pobyt v nemocnici se jim snažíme zpříjemňovat také v letošním roce, kdy je od února provoz třídy opět rozšířen i na odpolední dobu. Přestože je potřeba činnosti přizpůsobovat hlavně zdravotnímu stavu dětí, je pro ně denně připraven zajímavý program. Ty nejmladší většinou zaujmou hlavně hračky a stavebnice, starší děti rády hrají společenské hry, soutěží a vyrábějí. V zimních měsících byly aktivity motivovány právě tímto ročním obdobím. Při výtvarných a pracovních činnostech děti vytvářely ledové květy, látkovou koláž Paní zima čaruje, vyráběly sněhuláky a malovaly zimní hry a sporty. O nutnosti dbát na svoji bezpečnost a ochranu zdraví se dozvěděly v rámci projektu Pozor na úrazy!. Nesměle přicházející jaro děti vítají výrobou velikonočních dekorací, kterými si zdobí hernu a prostory dětského oddělení. Učitelky MŠ

19 MŠ Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče Leden - pokusy a hry se sněhem Když zima čaruje - tvoříme sněhuláky aneb Nej sněhulák Únor - karneval dětí Masopustní rej - soutěž ve zpěvu Skřivánek Březen - Pohádkový týden (čtení, vyprávění a společné tvoření ke zvolené pohádce) - výtvarné tvoření z různých materiálů Vzbudilo se jaro Co nám přinesl nový rok 1. leden 2010 přinesl změny v Dětské léčebně pohybových poruch v Boskovicích, ve které je umístěna naše třída mateřské školy. Sloučením tří zdravotnických zařízení se sídlem na okrese Blansko, která jsou zřizována Jihomoravským krajským úřadem Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice, Dětská ozdravovna Křetín a Dětská odborná léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy, vzniklo jedno zařízení s názvem Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče. Naši malí školáčci žádnou změnu nepocítili. V novém roce jsme se všichni sešli plni dojmů z Vánoc prožitých v kruhu svých nejbližších a také s očekáváním spousty nových zážitků. Letošní zima nám přinesla hojnost příležitostí k hrám a pokusům se sněhem. Společně jsme zkoumali, co se stane se sněhem a rampouchy v teplé místnosti, stavěli jsme sněhuláky, pozorovali a vytvářeli stopy ve sněhu. Barvy, papíry, vatu a další výtvarné a pracovní materiály jsme využili při výrobě sněhuláků do soutěže o Nej sněhuláka. V době masopustu jsme si vyrobili zajímavé masky a uspořádali karneval. Zima byla opravdu vydařená, ale už se nám zdála dlouhá. Netrpělivě jsme vyhlíželi první projevy jara na naší zahradě a přemlouvali sluníčko, aby už jaro přivolalo. Vyráběli jsme sluníčka z různých druhů materiálů, při soutěži Skřivánek jsme zpívali a pohybem vyjadřovali oblíbené písničky. Pomalu se přiblížily Velikonoce a děti se pustily do výroby vajíček, zajíčků a kuřátek. A teď už je jaro opravdu tady! Jitka Nejezová a Jana Chlubná učitelky MŠ

20 Jarní vzpomínání v Betany Je ta zima letos ale dlouhá! Už se nemůžeme dočkat teplého sluníčka. A tak vzpomínáme, co se událo v zimě, a myslíme na to, co nás čeká... Naše vánoční besídka ve Skleníku proběhla krásně. Spolu s rodiči a kamarády jsme zhlédli zajímavý program, vyhráli ceny z bohaté tomboly a zatančili si při živé hudbě. Leden nás zastihl na vycházce ke krmelci, kam jsme zvířátkům zanesli plody nasbírané na podzim. Pozorovali a poznávali jsme stopy zvěře ve sněhu. V únoru jsme si zašli na vystoupení skupiny Pavla Nováka ve Skleníku a kreslili jsme obrázky do soutěže Děti na zahrádce. Také jsme při procházce v Pilském údolí pozdravili vodníka na rybníku a zazvonili si na zvonek. Koncem měsíce k nám přišel na besedu pan Vičar, který nám vyprávěl spoustu zajímavých věcí o amatérském létání a promítal k tomu pěkné obrázky a video. Nyní v březnu máme za úkol uspořádat měsíční oslavu, vyrobit kalendář a přáníčka, koupit dárky a zorganizovat program. Zjistili jsme, že svátek či narozeniny má u nás v březnu 15 lidí! Těšíme se také na filmové představení, které tento týden navštívíme. Všechno v naší třídě už je vyzdobeno k jaru a nechybí ani velikonoční motivy. Pravidelně chodíme plavat, cvičíme s fyzioterapeutem a povídáme v logopedii. Na návštěvu k nám přišly bývalé spolužačky - Nina a Deniska, které nám vyprávěly, jak se jim vede ve škole. Tento rok nás čeká hodně krásných akcí, protože Betany bude slavit výročí, ale o tom vám napíšeme zase příště. Libuše Turečková Dokonči portréty podle zadání.

21 Třída U Kaštánku v zimním čase Zimní čas pro děti ze třídy U Kaštánku byl ve znamení zimních radovánek. Děti si sněhové nadílky užily naplno a se sněhem naložily, jak jen nejlépe dokázaly. Sotva se nám ale oteplilo, naše třída se opět vydala do míst, pro nás velice zajímavých. Prvním z nich bylo Brno, výstava v Moravském zemském muzeu: Za dlouhých zimních večerů. Děti se dozvěděly spoustu informací o řemeslech, která se v dřívějších dobách prováděla, a kterými si lidé vyplňovali dlouhé a chladné večery (tkaní látek, předení na kolovratu, mletí obilí). Některá řemesla si děti mohly vyzkoušet, stejně jako masopustní masky. Děti byly z těchto aktivit nadšené a měly z nich velkou radost. Protože se ale blíží čas Velikonoc, dne naši třídu čeká velikonoční dílnička, plná zajímavých činností a kutění. V dílničkách si nejprve něco málo povíme o Velikonocích a potom se dáme do práce. Vyrobíme si velikonoční kuřátka, ovečku, nazdobíme si pár vajíček. Všechny výrobky si děti budou moci odnést domů. Poslední březnový den, , se naše třída chystá do Rudky u Kunštátu, kde navštívíme Jeskyni blanických rytířů, v níž je umístěna expozice pískovcových soch sochaře-samouka Stanislava Rolínka. Jitka Hamerská a Kaštánci

22 Co nového u Správňáků Vysvědčení bylo rozdáno a všichni se pustili opět do práce. Nejdříve, abychom si odpočinuli od pololetního opakování a zkoušení, jsme dokončili rozpracované projekty. A tak jsme uskutečnili cestu kolem světa. Každý si vybral svoji trasu a musel s ní seznámit spolužáky. Někteří z nás malinko tápali u mapy, ale nakonec se vše podařilo i Martině s Haničkou, které úspěšně projely všemi světadíly a vrátily se domů. Hoši na to šli chytře. Cestovali letadlem a svět obletěli za chviličku. A protože ušetřili spoustu času, měli dost volných chvil na památky, o kterých nás museli informovat. V některých státech jsme pobyli chviličku déle a vyprávěli jsme si, které významné osoby a události známe. Shodli jsme se na tom, že zejména chlapci se nejlépe orientují v oblasti sportu. A protože právě probíhaly olympijské hry, bylo si o čem vyprávět. Nakonec jsme zůstali v Evropě a čeká nás mnoho vypravování o našich kamarádech v různých evropských školách. V hodinách dějepisu se dozvídáme mnoho zajímavého z historie našich zemí a v přírodopisu si budeme povídat o tom, že ochrana životního prostředí se netýká jenom našeho nejbližšího okolí. A protože jaro ne a ne přijít, zavzpomínali jsme si v Brně v Dětském muzeu, jak to bylo za dlouhých zimních večerů, kdy lidé neměli televizi, počítače, knížky a dokonce ani elektrické světlo. Stará lípa nám povyprávěla pověsti o Staroměstském orloji a mistru Hanušovi a oživili jsme v pověsti hliněného robota. Zopakovali jsme si názvy měsíců v roce a popsali lípě do sešitu čtyři roční období. Poslední zastávkou v našem projektu bylo území zamořené škodlivými látkami a nevlídnými vztahy mezi lidmi. Lidé se zde k sobě chovali hrubě, ubližovali si a chovali se divně. Proto jsme zde museli vytvořit pravidla o lidských právech a zamezit konzumaci návykových látek. Závěrem nezbývá, než si přát, aby se na nás sluníčko již usmálo a my mohli konečně přivítat jaro! Správňáci z Letovic

23 Jarní lidové pranostiky Březen: V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává. Jestliže březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. Duben: Aprílové počasí, jsou časy i nečasy. Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. Hádanky Zlatá koule, zlatý míč, Červené a malované, když se ztratí, den je pryč. z lásky bývá darované. (slunce) (srdce) (jarní obrázek) Veselé Velikonoce, spoustu sluníčka, radost, smích a krásná malovaná vajíčka vám přeje kolektiv zaměstnanců MŠ, ZŠ a PrŠ.

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ČINNOST družiny na měsíc

ČINNOST družiny na měsíc ČINNOST družiny na měsíc březen Poznáváme své město a jeho okolí Navštěvujeme muzea, divadla a historické památky naší země 1. 3. II.,IV. a VI. oddělení (1. A, 1. B, 2. B) Archa Noemova - program (Národní

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Časopis MŠ. Březen 2016

Časopis MŠ. Březen 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 Roční téma: POJĎTĚ S NÁMI DO POHÁDKY Žáky bude celý rok provázet toto téma, jednotlivé měsíce budou mít názvy pohádkových království a hry, činnosti i akce budou inspirované

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Jarní probuzení Projekt k tématu Jaro Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Hlavní cíle projektu Hlavním cílem tohoto projektu je upevnit znalosti z prvouky týkající se jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2015-2016 V Bohumíně 1. září 2015 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Na odloučeném pracovišti v rychnovské nemocnici je jedna třída a jako učitelka tady působí Mgr. Leona Černohousová (český jazyk, matematika).

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016 2017 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2017 2018 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více