(omalovánka: slepice s kuřaty)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(omalovánka: slepice s kuřaty)"

Transkript

1 Přišlo jaro Přišlo jaro, slunce svítí, v zahradách je plno kvítí. Co ti ptáci štěbetají? Že nám tady rádi dají malovaná vajíčka, co jim snesla slepička. (omalovánka: slepice s kuřaty)

2 ZŠ a PrŠ Boskovice + internát Leden - sportovní soutěž ve skoku vysokém Školní laťka - bruslení na zimním stadionu v Boskovicích, sáňkování, běžecké lyžování - zimní turistická vycházka v rámci zdravotní výchovy Příroda kolem nás zimní spáči - hry s odpadovým materiálem - třídění odpadů a soutěž tříd ve sběru papíru, plastů, uzávěrů od PET lahví a baterií (celoroční akce) - projekt Poznej okolí svého bydliště (1. St. + PrŠ) - projekt Cestujeme po Evropě : téma Svět jako kulatý míč (2. St.) - šijeme panenky pro UNICEF (2. St.) - matematická soutěž Pythagoriáda (2. St.) - projekt Škola bez šikany : filmová projekce s komiksy - akce Chování za mimořádných situací + 1. Pomoc v praxi (2. St.) - soutěž o nejlepšího sněhuláka (internát) - štafetové závody a zábavné hry v tělocvičně (internát) - hudební a recitační soutěž Je nám dobře na světě (internát) Únor - zápis dětí do 1. Ročníku ZŠS a ZŠP - akce Chování za mimořádných situací + 1. Pomoc v praxi (1. St.) - vyrábění dárků ke svátku sv. Valentýna (2. St.) - lyžařský výcvikový kurz v Orlických horách (2. St.) - akce Škola hrou (PrŠJ a 1. St.) - výtvarná soutěž ČSZ Děti na zahrádce - projekt Cestujeme po Evropě : téma Nakupujeme zahraniční výrobky (2. St.) - vyrábění z odpadových materiálů - malý karneval v maskách (internát) - vycházka zimní přírodou s krmením ptáčků (internát) - dramatizace pohádky Pojďme si hrát (internát)

3 Březen - výstavka výrobků z odpadových materiálů - velikonoční výstavka v přízemí školy Jarní zvyky a tradice - výukový program Jak roste chléb v brněnském Centru ekologické výchovy Lipka - práce s interaktivní tabulí: ukázka hodiny fyziky - literárně-výtvarná soutěž Jaro - pěvecká soutěž DO-RE-MI - beseda se studentkami zdravotní školy na téma První pomoc v praxi + nácvik ošetření zraněného - odeslání peněžní částky do sbírky OS Život dětem - projekt Objevujeme Evropu a svět : téma Naše vlast v Evropě (2. st.) - akce k Měsíci knihy Večery s medvídkem Pú (internát) - výtvarná soutěž O nejveselejší sluníčko (internát) - přírodovědná vycházka Vítání jara (internát) (omalovánka: zajíc s kraslicemi)

4 Chování za mimořádných situací + 1. pomoc v praxi Ve středu se všichni žáci 2. stupně zúčastnili tříhodinového bloku, koncipovaného jako teoretická příprava i praktický nácvik chování v případě vzniku mimořádné situace, kterou mohou být v našich podmínkách např. záplavy a povodně, požáry, únik nebezpečných látek apod. V 1. motivační části s názvem Na vlastní oči byli žáci prostřednictvím filmové projekce s využitím nových DVD a VHS názorně zasazeni do prostředí a děje, aby si lépe dokázali představit nebezpečné situace, v nichž se nikdo z nich dosud neocitl. 2. část Sám nejsi nic obsahovala soutěžní test k ověření znalostí žáků, který byl realizován formou týmové práce s možností využití nové publikace při výběru správné odpovědi Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí Co dělat. Poslední 3. část Ukážu, co dokážu se konala v tělocvičně školy, protože se jednalo o praktický výcvik na 5 stanovištích. Žáci předváděli telefonické přivolání pomoci, prováděli život zachraňující úkony, učili se polohování, obvazovou techniku i transport zraněného. V úterý probíhala podobná akce také pro žáky 1. stupně ZŠP a žáky ZŠS. Na 1. stanovišti s názvem Neztratím se, kdo jsem, kde bydlím? si nacvičili, jak se zachovat v případě, když se ztratí. 2. stanoviště Procházka po světě čísel sloužilo k procvičení čísel, kterými se dovolají na linky tísňového volání. Děti si zopakovaly, co musí telefonické přivolání obsahovat, aby bylo rychlé a účinné. Vyplňovaly pracovní listy, pracovaly s obrazovým materiálem. Nechybělo Stanoviště 1. pomoci s praktickým nácvikem obvazové techniky a transportu zraněného a stanoviště Sleduj a pamatuj s filmovou projekcí. Přestože se jednalo jen o simulované situace a fiktivní zranění, akce potvrdila, že bez teoretické přípravy a praktického nácviku je zvládnutí krizových situací nemožné. Kdo z nás může s jistotou tvrdit, že se v takové situaci nikdy neocitne? Z tohoto důvodu je 1. pomoc zařazována do vyučovacích předmětů i v průběhu roku, neboť zdraví a život člověka vždy byly a budou tím nejcennějším, co má. Jitka Kiršnerová

5 Škola hrou V úterý se celý nižší stupeň společně se speciální a praktickou školou sešel v tělocvičně. Důvod byl prostý: v ten den jsme se učili trochu jinak. Žáci praktické školy jednoleté (Míra, Nina, Tomáš, Vláďa) a jejich třídní učitelka Milada Stloukalová si pro nás připravili zábavnou soutěž Škola hrou. Chtěli nás přesvědčit, že i ve škole si můžeme hrát, bavit se a současně se přitom učit. Soutěžící si pro svá družstva vylosovali barvy: žlutou, červenou, modrou a zelenou. Soutěžilo se nejen ve sportovních disciplínách, ale i ve zpěvu, v přírodovědných znalostech a ve zručnosti, takže uspět mohl každý. Družiny získávaly body formou barevných míčků. Absolutními vítězi se stali žáci ZŠS, ale ocenění v podobě sladké odměny si zasloužily všechny děti, protože bojovaly poctivě a čestně. Jana Kovářová

6 Úkol pro tebe: KDO JE TO? Víš, jak se jmenuje kluk na obrázku, který si rád hraje jako ty? Vybarvi políčka podle pokynů a objeví se písmenka, z nichž složíš jeho jméno.

7 Lyžařský výcvikový kurz v Orlických horách Největší únorovou akcí pro žáky ročníku byl zimní lyžařský výcvikový kurz v Čenkovicích. Zúčastnilo se ho 14 dětí a 3 učitelé s odbornou kvalifikací pro výuku lyžování. Skupina byla ubytována v penzionu Voda a sport Svitavy, který se nacházel hned vedle svahu. Cílem kurzu bylo naučit úplné začátečníky základům sjezdového lyžování, u pokročilejších procvičit správnou techniku jízdy. Pro zpestření náročného výcviku vyráželi dobrovolníci na krátké okruhy po okolí na běžkách. Výcvik vyvrcholil závodem ve slalomu, který zvládli všichni zúčastnění na výbornou. Součástí kurzu byly také odborné přednášky o lyžařské výzbroji a mazání, o nebezpečí na horách, o chování na sjezdovce, ale i o úrazech a první pomoci. Večery trávily děti hrami, soutěžemi, nechyběl ani karneval s diskotékou, hudební soutěž a videoprojekce. Děti zažily na horách slunečné počasí, sníh i déšť, a tak mohly na vlastní kůži poznat, že hory dovedou být krásné, ale i nebezpečné. Lyžařský výcvik byl velmi úspěšný a děti se už těší na příští kurz. Pavel Martínek, Dagmar Žáčková

8

9 Interaktivní tabule ve škole Jednou z nejmodernějších vzdělávacích metod, které lze v rámci moderních technologií využít, je interaktivní výuka. Jde o metodu, která kombinuje aktivní zapojení žáků do výuky s názornou prezentací probírané látky. Díky ní lze žákům zpříjemnit a zpestřit výklad a efektivně procvičit probrané téma. Naší škole dosud podobné zařízení chybělo, a proto za podpory vedení školy byly prováděny postupné kroky vedoucí k pořízení této technologie (školení, seznamování se s danou problematikou). Největší překážku, dostatek financí, se podařilo zdolat ke konci kalendářního roku. Pak už nic nebránilo tomu, aby zástupce firmy TOP media nainstaloval potřebné komponenty a po instalaci softwaru provedl úvodní školení pedagogů. V současné vlaštovčí době (jedná se o postupné oťukávání první vlaštovky) je interaktivní tabule využívána zejména v hodinách fyziky a hodinách anglického jazyka. V průběhu měsíce března budou probíhat ukázkové hodiny s postupným doškolováním učitelům, aby se interaktivní výuka dostala k co nejvíce vyučovacím předmětům.

10 Co to vlastně je interaktivní tabule? Jedná se o velkoplošnou dotykovou tabuli, která je aktivní za pomoci projekce a počítače. Počítač promítá obraz na tabuli přes projekci. Pomocí dotykového pera pak můžeme přímo z tabule ovládat aplikace a označované objekty. Vstup z tabule do počítače je zajištěn propojením těchto médií pomocí USB kabelu. Pro výstup zvuku slouží v tabuli zabudované reproduktory. Důležitým znakem interaktivního vyučování je rovněž zjevná názornost a systematičnost ve výuce - součástí jednotlivých předmětů jsou audio i video nahrávky, které doplňují či upřesňují dané téma, a dále webové odkazy, na nichž mohou žáci získat rozšiřující nebo konkrétnější informace o probírané látce. Navíc jsou veškeré předměty propojeny vztahy, což pomáhá dětem uvědomit si, že jednotlivé poznatky je nutné kombinovat s jinými, doplňovat je a vzájemně propojovat, nikoli separovat. Pavel Janík, ICT Úkoly pro tebe: 1. Ke které vesmírné raketě je astronaut připoután? 2. Vybarvi věci, které mají něco společného s klíčem. 3. Poznáš, jaké věci se schovávají v tomto stínu? (obrázky k úkolům)

11 Výtvarné soutěžení Ve 3. čtvrtletí tohoto školního roku se žáci naší školy zúčastnili několika výtvarných soutěží. V měsíci únoru proběhlo slavnostní vyhlášení a předání cen ve výtvarné soutěži VY a MY 2009, kterou pořádaly Sociální služby Šebetov. S potěšením musíme oznámit, že žák 5. ročníku Miroslav Pivoda obsadil ve velmi silné konkurenci 2. místo a žákyně 8. ročníku Žaneta Davidíková obdržela čestné uznání. Oběma blahopřejeme! V březnu jsme odeslali výtvarné práce některých našich žáků do Prahy. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Děti na zahrádce, kterou každoročně pořádá Český svaz zahrádkářů. Pevně věříme, že i v této soutěži uspějeme na výbornou. A co nás v jarních měsících ještě čeká? Výtvarná soutěž Moje škola, v níž nesmíme chybět. Naše školní budova prošla rozsáhlými opravami a svým vzhledem se stala jednou z dominantních staveb v Boskovicích. Výtvarné zpracování si tedy určitě zaslouží. Jak se s náročným úkolem poperou naše děti, uvidíme v příštích měsících. Pokud máte rádi jaro a velikonoční svátky, doporučujeme vám navštívit jarní výstavku prací našich žáků v přízemí školy. Výrobky jsou zhotoveny různými výtvarnými technikami a na výstavce se podílely děti všech ročníků. Ivana Staffová Pěvecká soutěž DO-RE-MI Zpíváte rádi? Tančíte rádi? Posloucháte rádi pěkné písničky? Pak neváhejte a přijďte v úterý ve hod. do tělocvičny naší školy. Koná se tam další ročník tradiční pěvecké soutěže DO- RE-MI, určené pro všechny žáky a zaměstnance naší školy. Chcete-li se zúčastnit jako soutěžící, přihlaste se na nástěnce u sborovny (uvedením svého jména + příjmení a názvu pěveckého čísla do tabulky vedle plakátu). Pokud nemáte dost odvahy k sólovému vystoupení, přijďte si poslechnout moderní i lidové písničky a povzbudit naše mladé pěvecké talenty jako obecenstvo. Vaše hlasy pomohou rozhodnout o vítězi v kategorii sólového i skupinového vystoupení. Svoje číslo můžete zpestřit doprovodem na hudební nástroj, tanečními prvky i originálními kostýmy. Těšíme se na vás a vaše písničky! Jitka Kiršnerová

12 Chceš vědět, zda i ty jsi šikovný malíř? Pokus se vymalovat kytici s velikonočními kraslicemi. Používej různé barvy a nepřeškrtávej. Pokud se ti bude obrázek líbit, domaluj zajíčkovi na džbánečku usměvavý spokojený obličej. V opačném případě zůstane i nadále k tobě obrácen zády.

13 Jarní literárně-výtvarná soutěž V měsíci březnu proběhlo na naší škole 2. kolo jarní literárněvýtvarné soutěže, určené pro všechny žáky naší školy. Z celkového počtu 9 tříd se soutěže zúčastnily 4 třídy. Mladší děti ze IV. a V. třídy vytvářely kolektivní dílka za pomoci učitelů, žáci VII. a VIII. třídy skládali básně samostatně. Největší počet odevzdaných básní pochází z pera Petry Pálové a Michaely Maňouškové, ze VII. třídy se do finále dostala také Žaneta Davidíková. Mezi deváťáky zvítězily básně Lenky Hejnové, Kateřiny Ženožičkové a Renaty Davidíkové. Na závěrečném vyhodnocení se podíleli pedagogové i žáci jednotlivých tříd, sladkou odměnu si zasloužili všichni začínající básníci. Jejich dílka jsou vystavena na nástěnkách u hudebny. Příjemnou jarní atmosféru vám jistě navodí malé ukázky. Jitka Kiršnerová Jaro Jaro (žáci IV. tř.) (žáci V. tř.) Venku svítí sluníčko, proběhnem se maličko. Najdem první sněženku, vedle petrklíč, zima už je pryč. Za oknem vykukuje sluníčko, venku už je teplíčko. Děti na hřišti běhají, ptáčci pěkně zpívají. Začíná jaro (Veronika Pokorná, VIII. tř.) Sluníčko pěkně svítí, natrháme modré kvítí. Mláďátka se narodí, každý se hned veselí. (obrázek) Ptáčci pěkně zpívají, každý se k nim připojí. Tráva pěkně voní, každý se k ní skloní.

14 Svět zkrásní Jaro (R. Kočí, VII. tř.) (L. Řezník, VIII. tř.) Ptáčci venku zpívají, slunce zlatě svítí, jaro se probouzí, na loukách voní kvítí. Jestli se nudíte, zasaďte semínko, svět pro vás rozkvete a zkrásní malinko. Probouzení přírody (Dana Pivodová, VII. tř.) Louka se krásně rozvíjí, z květu na květ poletují motýli. Včelky opylují větvičky, jaro vítá svět celičký. Vítání jara (Štěpán Zedníček, VII. tř.) Na obloze slunce svítí, po stráních rozkvetlo kvítí. Na stromech ptáci zpívají, jarní svátky vítají. Prázdniny se kvapem blíží, maminky z oken ven vyhlíží. Už jsou tu zas po roce krásné Velikonoce. Po nich květen lásky čas, májový deštík pokropí nás. Nevadí to, máme se rádi, jsme všichni dobří kamarádi! Zima už nám skončila, jarní období nám začíná. uklidili jsme lyže, běžky, teď budeme chodit pěšky. Jaro už je za dveřmi. Jarní ptáčci zpívají a ty zimo zabal si a táhni pryč! Jaro (Renata Davidíková, VIII. tř.) Natrhám ti sedmikrásky, srdce mám plné lásky. Přišlo jaro, krásný čas, sluníčko už vítá nás. Jaro se vrací (Žaneta Davidíková, VII. tř.) Kvetoucí stromy, vonící květiny. Slunce jen posvítí a jarní den se probouzí. Zelená tráva, modrá nebesa. Kuřata pípají, ptáci si zpívají. Příroda volá: Hej hou, jarní prázdniny jdou!

15 Rozhodování o učebních oborech Žáci MŠ, ZŠ a PrŠ v Boskovicích, kteří v červnu ukončí školní docházku, měli se svými rodiči téměř do poloviny března možnost promýšlet, do jakého učebních oboru se chtějí hlásit a jakou profesi chtějí v životě vykonávat. Na zvolené školy odeslali přihlášky a čekají, zda budou přijati. Ve většině případů budou o přijetí rozhodovat jejich studijní výsledky průměrný prospěch v posledních dvou ročnících. Mezi vycházejícími žáky je největší zájem o kuchařské a cukrářské práce, práce ve stavebnictví a také o Praktickou školu jednoletou v Boskovicích. Milada Stloukalová výchovná poradkyně Namaluj podle své fantazie dvě jídla, která kuchař uvařil. Který z těchto předmětů není nikdy žlutý? Na stole s potravinami jsou u 2. obrázku 2 věci na jiném místě. Které?

16 Okénko koordinátora protidrogové prevence Informace z oblasti prevence nežádoucích jevů V rámci specifické prevence se i nadále postupně věnujeme jednotlivým naplánovaným tématům v této oblasti - v lednu jsme rozebírali téma užívání návykových látek, v únoru alkohol a kouření, v březnu si povídáme o netolismu a gamblingu. Na škole probíhají celoroční projekty Poznej okolí svého bydliště, který je určen pro mladší žáky a Objevujeme Evropu a svět, zaměřený na starší žáky. Oběma skupinám je určen projekt Škola bez šikany, který navazuje na úspěšný projekt z loňského roku. V rámci nespecifické prevence probíhá ve škole řada aktivit: hry s odpadovým materiálem, vycházky, soutěže ( Škola hrou, sportovní turnaje, výstavky výrobků žáků,exkurze, pěvecká soutěž DO-RE-MI, Všeználek, aj.). Podporujeme zájmy žáků, a proto škola organizuje pro zájemce v odpoledních hodinách mnoho různorodých zájmových kroužků: hudební, sportovní, ruční práce, čtenářský, informatika. Práce se nám daří a my se těšíme z jejích výsledků. Ladislava Nárožná metodik prevence (omalovánka děti s kraslicemi)

17 Okénko koordinátora environmentální a zdravotní výchovy Environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě se věnujeme pravidelně. V první čtvrtině roku 2010 jsme uskutečnili akce, zanesené v celoročním plánu EVVO. V lednu bylo tématem EVVO povídání, malování, informace z encyklopedií, kvízy na téma Zimní spáči a nespáči jak žijí zvířátka v naší přírodě během zimního období. Aktivity na toto téma jsme završili na zimní turistické vycházce , které se zúčastnili všichni žáci školy. Děti nižšího stupně sledovaly přírodu v přírodní rezervaci Doubravy. Žáci vyššího stupně absolvovali náročnější trasu v oblasti Tří rybníčků. V únoru bylo předmětem našeho zájmu třídění odpadů. Žáci byli poučeni, jaké předměty musíme likvidovat, proč a jak třídit odpad. Děti se na odpady podívaly i z jiného netradičního úhlu vyráběly dekorativní předměty z odpadních materiálů. Originální výtvory jsou v současné době vystaveny na chodbě školy. V březnu jsme již netrpělivě vyhlíželi jaro a sledovali změny v přírodě s nadcházejícím jarem. Bylo to poznat i na výzdobě tříd a chodeb školy se 22 žáků zúčastnilo výukového programu Jak roste chléb v ekologickém zařízení Lipka v Brně. Akce se všem velmi líbila. Žáci jsou zapojeni do několika sběrových akcí. Sbíráme starý papír, vršky od PET lahví, staré baterie. Některé děti jsou v dané oblasti opravdu hodně aktivní a kontejnery na tyto druhy odpadů nadšeně plní ať samy, nebo za spolupráce s rodiči. Za to jim patří poděkování. Jitka Hrnčířová koordinátor EVVO Pomoz žabce najít cestu do rybníčka.

18 MŠ - nemocnice Boskovice Leden - výtvarná soutěž Paní zima čaruje - návštěva nemocniční knihovny - akce Pozor na úrazy! - dotváření linií a objevování významu Kam nás stopy zavedou? - Jedinečnost zážitku-východisko poznání v dialogu Únor - výroba karnevalových masek a masopustní karneval v MŠ - přírodovědná soutěž v rámci EVVO Poznáváme svět s Kryštůvkem - výtvarná soutěž Svět očima dětí - přednáška v rámci EVVO Národnosti a jejich kultury - vědomostní soutěž Svět kolem nás Březen - výtvarná soutěž Krmítko pro ptáčky (koláž) - dotváření vlastní kresby dřívky, proutky, látkou - haptická hra s dětmi Dlaně (vytvoření příhodného sociálního a prožitkového klima) - hudební soutěž Zpíváme si pro radostnou náladu - přednáška v rámci EVVO Třídíme odpady - výtvarná soutěž Jaro za oknem (společná práce dětí při hudbě) I nemocné děti si rády hrají, malují, tvoří nebo zpívají. Jejich pobyt v nemocnici se jim snažíme zpříjemňovat také v letošním roce, kdy je od února provoz třídy opět rozšířen i na odpolední dobu. Přestože je potřeba činnosti přizpůsobovat hlavně zdravotnímu stavu dětí, je pro ně denně připraven zajímavý program. Ty nejmladší většinou zaujmou hlavně hračky a stavebnice, starší děti rády hrají společenské hry, soutěží a vyrábějí. V zimních měsících byly aktivity motivovány právě tímto ročním obdobím. Při výtvarných a pracovních činnostech děti vytvářely ledové květy, látkovou koláž Paní zima čaruje, vyráběly sněhuláky a malovaly zimní hry a sporty. O nutnosti dbát na svoji bezpečnost a ochranu zdraví se dozvěděly v rámci projektu Pozor na úrazy!. Nesměle přicházející jaro děti vítají výrobou velikonočních dekorací, kterými si zdobí hernu a prostory dětského oddělení. Učitelky MŠ

19 MŠ Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče Leden - pokusy a hry se sněhem Když zima čaruje - tvoříme sněhuláky aneb Nej sněhulák Únor - karneval dětí Masopustní rej - soutěž ve zpěvu Skřivánek Březen - Pohádkový týden (čtení, vyprávění a společné tvoření ke zvolené pohádce) - výtvarné tvoření z různých materiálů Vzbudilo se jaro Co nám přinesl nový rok 1. leden 2010 přinesl změny v Dětské léčebně pohybových poruch v Boskovicích, ve které je umístěna naše třída mateřské školy. Sloučením tří zdravotnických zařízení se sídlem na okrese Blansko, která jsou zřizována Jihomoravským krajským úřadem Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice, Dětská ozdravovna Křetín a Dětská odborná léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy, vzniklo jedno zařízení s názvem Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče. Naši malí školáčci žádnou změnu nepocítili. V novém roce jsme se všichni sešli plni dojmů z Vánoc prožitých v kruhu svých nejbližších a také s očekáváním spousty nových zážitků. Letošní zima nám přinesla hojnost příležitostí k hrám a pokusům se sněhem. Společně jsme zkoumali, co se stane se sněhem a rampouchy v teplé místnosti, stavěli jsme sněhuláky, pozorovali a vytvářeli stopy ve sněhu. Barvy, papíry, vatu a další výtvarné a pracovní materiály jsme využili při výrobě sněhuláků do soutěže o Nej sněhuláka. V době masopustu jsme si vyrobili zajímavé masky a uspořádali karneval. Zima byla opravdu vydařená, ale už se nám zdála dlouhá. Netrpělivě jsme vyhlíželi první projevy jara na naší zahradě a přemlouvali sluníčko, aby už jaro přivolalo. Vyráběli jsme sluníčka z různých druhů materiálů, při soutěži Skřivánek jsme zpívali a pohybem vyjadřovali oblíbené písničky. Pomalu se přiblížily Velikonoce a děti se pustily do výroby vajíček, zajíčků a kuřátek. A teď už je jaro opravdu tady! Jitka Nejezová a Jana Chlubná učitelky MŠ

20 Jarní vzpomínání v Betany Je ta zima letos ale dlouhá! Už se nemůžeme dočkat teplého sluníčka. A tak vzpomínáme, co se událo v zimě, a myslíme na to, co nás čeká... Naše vánoční besídka ve Skleníku proběhla krásně. Spolu s rodiči a kamarády jsme zhlédli zajímavý program, vyhráli ceny z bohaté tomboly a zatančili si při živé hudbě. Leden nás zastihl na vycházce ke krmelci, kam jsme zvířátkům zanesli plody nasbírané na podzim. Pozorovali a poznávali jsme stopy zvěře ve sněhu. V únoru jsme si zašli na vystoupení skupiny Pavla Nováka ve Skleníku a kreslili jsme obrázky do soutěže Děti na zahrádce. Také jsme při procházce v Pilském údolí pozdravili vodníka na rybníku a zazvonili si na zvonek. Koncem měsíce k nám přišel na besedu pan Vičar, který nám vyprávěl spoustu zajímavých věcí o amatérském létání a promítal k tomu pěkné obrázky a video. Nyní v březnu máme za úkol uspořádat měsíční oslavu, vyrobit kalendář a přáníčka, koupit dárky a zorganizovat program. Zjistili jsme, že svátek či narozeniny má u nás v březnu 15 lidí! Těšíme se také na filmové představení, které tento týden navštívíme. Všechno v naší třídě už je vyzdobeno k jaru a nechybí ani velikonoční motivy. Pravidelně chodíme plavat, cvičíme s fyzioterapeutem a povídáme v logopedii. Na návštěvu k nám přišly bývalé spolužačky - Nina a Deniska, které nám vyprávěly, jak se jim vede ve škole. Tento rok nás čeká hodně krásných akcí, protože Betany bude slavit výročí, ale o tom vám napíšeme zase příště. Libuše Turečková Dokonči portréty podle zadání.

21 Třída U Kaštánku v zimním čase Zimní čas pro děti ze třídy U Kaštánku byl ve znamení zimních radovánek. Děti si sněhové nadílky užily naplno a se sněhem naložily, jak jen nejlépe dokázaly. Sotva se nám ale oteplilo, naše třída se opět vydala do míst, pro nás velice zajímavých. Prvním z nich bylo Brno, výstava v Moravském zemském muzeu: Za dlouhých zimních večerů. Děti se dozvěděly spoustu informací o řemeslech, která se v dřívějších dobách prováděla, a kterými si lidé vyplňovali dlouhé a chladné večery (tkaní látek, předení na kolovratu, mletí obilí). Některá řemesla si děti mohly vyzkoušet, stejně jako masopustní masky. Děti byly z těchto aktivit nadšené a měly z nich velkou radost. Protože se ale blíží čas Velikonoc, dne naši třídu čeká velikonoční dílnička, plná zajímavých činností a kutění. V dílničkách si nejprve něco málo povíme o Velikonocích a potom se dáme do práce. Vyrobíme si velikonoční kuřátka, ovečku, nazdobíme si pár vajíček. Všechny výrobky si děti budou moci odnést domů. Poslední březnový den, , se naše třída chystá do Rudky u Kunštátu, kde navštívíme Jeskyni blanických rytířů, v níž je umístěna expozice pískovcových soch sochaře-samouka Stanislava Rolínka. Jitka Hamerská a Kaštánci

22 Co nového u Správňáků Vysvědčení bylo rozdáno a všichni se pustili opět do práce. Nejdříve, abychom si odpočinuli od pololetního opakování a zkoušení, jsme dokončili rozpracované projekty. A tak jsme uskutečnili cestu kolem světa. Každý si vybral svoji trasu a musel s ní seznámit spolužáky. Někteří z nás malinko tápali u mapy, ale nakonec se vše podařilo i Martině s Haničkou, které úspěšně projely všemi světadíly a vrátily se domů. Hoši na to šli chytře. Cestovali letadlem a svět obletěli za chviličku. A protože ušetřili spoustu času, měli dost volných chvil na památky, o kterých nás museli informovat. V některých státech jsme pobyli chviličku déle a vyprávěli jsme si, které významné osoby a události známe. Shodli jsme se na tom, že zejména chlapci se nejlépe orientují v oblasti sportu. A protože právě probíhaly olympijské hry, bylo si o čem vyprávět. Nakonec jsme zůstali v Evropě a čeká nás mnoho vypravování o našich kamarádech v různých evropských školách. V hodinách dějepisu se dozvídáme mnoho zajímavého z historie našich zemí a v přírodopisu si budeme povídat o tom, že ochrana životního prostředí se netýká jenom našeho nejbližšího okolí. A protože jaro ne a ne přijít, zavzpomínali jsme si v Brně v Dětském muzeu, jak to bylo za dlouhých zimních večerů, kdy lidé neměli televizi, počítače, knížky a dokonce ani elektrické světlo. Stará lípa nám povyprávěla pověsti o Staroměstském orloji a mistru Hanušovi a oživili jsme v pověsti hliněného robota. Zopakovali jsme si názvy měsíců v roce a popsali lípě do sešitu čtyři roční období. Poslední zastávkou v našem projektu bylo území zamořené škodlivými látkami a nevlídnými vztahy mezi lidmi. Lidé se zde k sobě chovali hrubě, ubližovali si a chovali se divně. Proto jsme zde museli vytvořit pravidla o lidských právech a zamezit konzumaci návykových látek. Závěrem nezbývá, než si přát, aby se na nás sluníčko již usmálo a my mohli konečně přivítat jaro! Správňáci z Letovic

23 Jarní lidové pranostiky Březen: V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává. Jestliže březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. Duben: Aprílové počasí, jsou časy i nečasy. Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. Hádanky Zlatá koule, zlatý míč, Červené a malované, když se ztratí, den je pryč. z lásky bývá darované. (slunce) (srdce) (jarní obrázek) Veselé Velikonoce, spoustu sluníčka, radost, smích a krásná malovaná vajíčka vám přeje kolektiv zaměstnanců MŠ, ZŠ a PrŠ.

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví.

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ jarní číslo (ročník 8, číslo 3) Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. (omalovánka)

Více

LÉTO Sluníčko jde létu k duhu, s deštíkem si nechce hrát. Na oblohu kreslí duhu, ta teď bude kralovat.

LÉTO Sluníčko jde létu k duhu, s deštíkem si nechce hrát. Na oblohu kreslí duhu, ta teď bude kralovat. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ letní číslo (ročník 8, číslo 4) LÉTO Sluníčko jde létu k duhu, s deštíkem si nechce hrát. Na oblohu kreslí duhu, ta teď bude kralovat. (omalovánka) Vymaluj barvy duhy. Kulturní a společenské

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno Tel.: 312 263 087 fax : 312 263 904 Web: www.6zskladno.cz e-mail: zs6kladno@volny.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A š k o l n í r o k 2 0

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 8-2 0 0 9 2 OBSAH A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více