Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

2 Září VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení, řešení situací, požádání, poděkování OSV Prevence rizikového chování - sportovní, míčové pohybové hry. Stolní hry. VDO Výtvarná výchova - vzpomínáme na prázdniny MKV Poznávání jiných etnik Romové, Ukrajinci, Vietnamci. OSV Rozvoj manuální zručnosti - navlékání podzimních plodů, vytrhávání ovoce a zeleniny - výzdoba ŠD. OSV Organizace volného času, příprava na vyučování. Dny evropského dědictví, kulturní památky v Jihlavě VDO Pomáháme spolužákům, rodičům, starším lidem. Jak mohu pomoci? OSV Vžití se do rolí - modelování z plastelíny naše rodina. MKV Dramatická výchova - hra s loutkami Vymyšlená pohádka OSV Rozvoj manuální zručnosti vytrhávání z papíru. VDO Zvládání vlastního chování - výhra a prohra. EVVO Vztah člověka a prostředí - pozorování podzimní přírody, sběr podzimních přírodnin VEGS 28.září sv. Václav - Den české státnosti.

3 Září VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení, řešení situací, požádání, poděkování OSV Prevence rizikového chování - sportovní, míčové pohybové hry. Stolní hry. VDO Výtvarná výchova - vzpomínáme na prázdniny MKV Poznávání jiných etnik Romové, Ukrajinci, Vietnamci. OSV Rozvoj manuální zručnosti - navlékání podzimních plodů, vytrhávání ovoce a zeleniny - výzdoba ŠD. OSV Organizace volného času, příprava na vyučování. Dny evropského dědictví, kulturní památky v Jihlavě VDO Pomáháme spolužákům, rodičům, starším lidem. Jak mohu pomoci? OSV Vžití se do rolí - modelování z plastelíny naše rodina. MKV Dramatická výchova - hra s loutkami Vymyšlená pohádka OSV Rozvoj manuální zručnosti vytrhávání z papíru. VDO Zvládání vlastního chování - výhra a prohra. EVVO Vztah člověka a prostředí - pozorování podzimní přírody, sběr podzimních přírodnin VEGS 28.září sv. Václav - Den české státnosti.

4 Listopad VDO Utváření pozitivního postoje k druhým - Památka zesnulých, proč chodíme ke hrobům zesnulých diskuse EVVO Odpovědnost člověka za stav přírody chování v přírodě - sběr přírodnin a listů. VDO Rozvoj sociálních dovedností řešení konfliktů situační hry. OSV Utváření mezilidských vztahů - vztahy mezi spolužáky dramatizace OSV Prevence sociálně patologických jevů - drogy, alkohol, kouření kolektivní výtvarná práce. MKV Vliv médií na chování člověka oblíbené televizní pořady diskuse. OSV Základní dovednosti pro spolupráci - výrobky z listů kolektivní práce. OSV Základní dovednosti pro dobrou komunikaci - pozdrav, poděkování praktický nácvik MKV Schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti - využití časopisů a knih pro získávání informací beseda. EVVO Vztah člověka k životnímu prostředí - naše škola, ulice, město kresba. OSV Cvičení sebekontroly kolektivní hry v místnosti. VDO Úcta ke starším, nemocným, tělesně postiženým příběhy ze života dětí OSV Schopnost aktivního naslouchání poslech pohádek. MKV Respektování odlišností - poslech různých žánrů hudby. OSV Rozvoj dovedností v oblasti duševní hygieny - odpočinek, relaxace. OSV Respektování různých způsobů lidského chování situační hry, dramatizace.

5 Prosinec VDO Získávání základních sociálních dovedností při řešení různých situací Světový den boje proti AIDS (1.12.) dramatizace. VDO Uvědomování si podmínek života a jejich ohrožení - Mezinárodní den zdravotně postižených (3.12.) diskuse. MV Orientace v médiích - zvyky a tradice Mikuláš, čert a anděl tvořivá činnost. OSV Týmová spolupráce - výroba figurek čert, Mikuláš. EVVO Nežádoucí účinky životního prostředí krmení ptáčků na školním pozemku MKV Respektování zvláštností etnik - poslech hudby, zpěv vánočních koled. OSV Získávání základních dovedností - výroba vánočních ozdob, zdobení vánočního stromečku. VEGS Zájmové a sportovní příležitosti - zimní sporty, osvojování jednoduchých pravidel. OSV Získávání praktických dovedností - výroba dárků pro rodiče a sourozence OSV Spolupráce v týmu - výroba vánočních svícnů. MKV Chápat a tolerovat odlišné zvyky a názory zpěv koled, vyprávění o vánočních zvycích a tradicích. OSV Rozvoj smyslového vnímání vánoční ozdoby, výzdoba ŠD. MV Vnímání mluveného slova vánoční zvyky a tradice Vánoční prázdniny

6 Leden OSV Rozvoj komunikativních dovedností - Vánoce u nás doma vyprávění. EVVO Ochrana a utváření prostředí - zima, krmení ptáčků, změny v přírodě, zvířata v zimě. MKV Vztahy mezi kulturami - četba a prohlížení romského časopisu VDO Rozvoj komunikačních dovedností - jak pomáhám mamince, čím mohu ještě pomoci. OSV Rozvoj poznávacích schopností hledání odlišností dětské časopisy. VDO Vést ke schopnosti kompromisu, umět se podřídit aktivita na přání dětí VDO Vést k samostatnosti příprava na vyučování, plnění domácích úkolů. OSV Rozvoj dovedností pro spolupráci - vystřihování, sestavování rozstříhaných obrázků. OSV Utváření praktických životních dovedností - prostírání, příprava jednoduchého pohoštění VDO Dodržování lidských práv a svobod - Den památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti diskuse, rozhovor. OSV Rozvoj sebehodnocení a sebepojetí - hodnocení práce žáků v ŠD. EVVO Uvědomit si problémy životního prostředí co mohu udělat sám pro čistou Zemi tvorba plakátu.

7 Únor OSV Utváření dovedností pro spolupráci - výroba masek na karneval. OSV Osvojování dovedností na zvládání stresu - relaxace při hudbě. OSV Respektování pravidel bezpečnosti při práci - Mickey mouse EVVO Rozlišit kladné a záporné chování v přírodě kviz. OSV Rozvoj pozornosti, soustředění, dovednosti zapamatování si - smyslové hry. OSV Nácvik praktických dovedností - učíme se obvazovat, první pomoc, telefonní čísla VDO Komunikace v různých situacích - Mezinárodní den mateřského jazyka dětské knihy a časopisy. MKV Prevence vzniku xenofobie dramatizace, divadlo s figurkami. VDO Rozvoj sebeúcty a sebedůvěry vyhledávání v encyklopedii. MKV Komunikace ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin - zpívání lidových písní, recitace básní EVVO Vliv životního prostředí na zdraví lidí skupinová kresba. OSV Cvičení sebekontroly - úklid hraček a svého pracoviště. MV Tvorba mediálního sdělení příspěvek do školního časopisu.

8 Březen OSV Rozvíjení základní dovedností pro spolupráci - hra na obchod, u lékaře, na poště, v divadle, v dopravním prostředku. VDO Vést k samostatnosti - bezpečnost silničního provozu situační hra. VDO Zaujímat pozitivní vztah k vlasti pohled z okna výtvarná činnost Jarní prázdniny EVVO Respektování přírodních zákonitostí - první jarní den výtvarná činnost. EVVO Uplatňovat zdravý životní styl modelování. MV Schopnost vnímat umělecké produkce - Světový den divadla pro děti a mládež nabídka dětských představení Horáckého divadla Jihlava. VDO Vést k samostatnosti příprava na vyučování, plnění úkolů OSV Umění jako prostředek komunikace kreativita - malování obrázků. EVVO Pochopení přírodních zákonitostí - zamyšlení nad potřebou vody Světový den vody piktogramy na úsporu vody. VDO Respektování pravidel bezpečnosti - spolupráce ve skupině stříhání, lepení.

9 Duben OSV Přijímání nových dovedností a vědomostí - vystřihování z papíru zajíc, slepička, velikonoční výzdoba ŠD. MKV Kulturní odlišnosti různých etnik - Velikonoce u nás doma a v romské rodině. VDO Ochota pomáhat slabším příprava na vyučování VDO Dodržování stanovených pravidel bezpečnost na ulici dramatizace. VEGS Uznávání druhého jedince - Mezinárodní den Romů co kdo umíme. OSV Získávání základních dovedností - malování vajíček, pletení pomlázky OSV Respektování názoru druhého - velikonoční přání. MV Aktivní naslouchání - četba dětem z knihy Čteme dětem velikonoční příběh. OSV Nácvik dovedností v oblasti duševní hygieny práce, odpočinek, zábava. EVVO Péče o životní prostředí - doma, ve škole péče o pokojové rostliny OSV Rozvoj základních vlastností pro spolupráci, umět se podřídit sportovní hry. EVVO Pěstování návyků pro rozvoj zdravého životního prostředí Den Země třídění odpadu kolektivní práce. OSV Utváření základních dovedností pro spolupráci - práce s textilem Krakonoš, strašidlo OSV Respektování názoru druhého hra na řemesla. VDO Dodržování lidských a občanských práv - Svátek práce - 1. máj - historie oslav. OSV Kreativita - modelování z plastelíny rozvíjení vlastních nápadů.

10 Květen EVVO Pozorování změn v přírodě vycházka - kvetoucí stromy, šeřík. OSV Získávání základních dovedností spolupráce při tvořivé činnosti - výtvarná činnost. VDO Utváření hodnot ( spravedlnost, svoboda, mír) - 8. květen státní svátek Den vítězství. OSV Kladný vztah k nejbližším - Den matek výroba dárků pro maminku OSV Utváření dobrých mezilidských vztahů přání k svátku. VDO Rozvoj schopnosti spravedlivého posuzování - sebekontrola svého chování, co mohu zlepšit vlastní úvaha. OSV Primární prevence rizikového chování - míčové hry, závody zdatnosti OSV Kreativita - výroba zvířátek z papíru VEGS Porovnávání kulturní rozmanitosti - encyklopedie kde bych chtěl žít a bydlet. EVVO Vnímání přírody kolem nás - kvetoucí louka tématická malba OSV Regulace vlastního jednání a prožívání - práce s hudebními nástroji. OSV Cvičení pozorování - hry na zapamatování. EVVO Ohrožující faktory prostředí a člověka - Světový den bez tabáku kolektivní výtvarná práce.

11 Červen MKV Přijímat všechny etnické skupiny jako rovnocenné - Den dětí vyprávění, zážitky dětí z oslavy. OSV Utváření základních dovedností pro spolupráci - pohybové hry na hřišti, štafetový běh, míčové hry. EVVO Světový den životního prostředí EVVO Souvislost přírodních jevů a dějů - pěstujeme rostliny pozorování klíčení. EVVO Pozorování ekosystému les - vycházka do přírody - pozorování stromů a keřů. OSV Aktivní využívání volného času - smyslové hry v místnosti VDO Osvojování modelových příkladů jednání - spolupráce v rodině - jak ty pomáháš. OSV Respektování odlišností - malá módní přehlídka - různé styly oblékání. VEGS Poznávání jiných etnik a rozmanitostí jejich života plánování výletu o prázdninách, encyklopedie EVVO Vnímání pozitivního vlivu přírody na člověka - kvetoucí rostliny v přírodě barva, vůně. OSV Sebehodnocení co se mně v ŠD podařilo. VDO Aktivní využívání volného času - 26.června Mezinárodní den boje proti drogám, názory dětí. OSV Dodržování zásad bezpečnosti o prázdninách rozhovor.

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Speciální základní škola Augustina Bartoše Speciální základní škola Augustina Bartoše Školní vzdělávací program pro školní družinu Září Škola začíná, poznáváme se Říjen Barevný podzim Listopad Svět kolem nás Prosinec Kouzlo adventu a Vánoc Leden

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

Časově tematický plán ŠD pro školní rok 2014/2015

Časově tematický plán ŠD pro školní rok 2014/2015 Časově tematický plán ŠD pro školní rok 2014/2015 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla soužití

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC Čj.: ZSD/7/2008 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družiny Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 I.oddělení Poučíme děti o bezpečnosti při pobytu ve ŠD, v tělocvičně, v jídelně, na chodbách, na vycházkách, na školním hřišti, při přecházení ze třídy do ŠD

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK Přípravná třída zřízená při Základní škole praktické a Základní škole speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace Opletalova 1121, 358 01 Kraslice SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu DRUŽINA PLNÁ POHODY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro školní družinu

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 a) Téma: podzimní období Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ pomoc, stolování, hygiena stolování, pravidla slušného

Více