Organizátory Noci vědců jsou:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizátory Noci vědců jsou:"

Transkript

1 Poslední hodiny letošního léta budou v Evropě patřit vědcům. Po loňském úspěchu se totiž Evropská komise rozhodla i letošní noc z 22. na 23. září vyhlásit Evropskou nocí vědkyň a vědců. Jde o akci, které se zúčastní vědecká pracoviště na celém kontinentě a nabídnou veřejnosti nejen netradiční prohlídky a neformální večerní besedy, ale i možnost zúčastnit se nejrůznějších badatelských happeningů. Záměrem Evropské noci vědců je představit vědu jako atraktivní obor, který má blízký vztah ke každodennímu životu a současně představit vědkyně a vědce jako lidi, kteří mají vedle badatelských zájmů také své rodiny, koníčky i touhy. Kromě Prahy se Noc vědců uskuteční také v Brně, Českých Budějovicích, Plzni a ve veřejných hvězdárnách po celé republice sdružených v České astronomické společnosti. Organizátory Noci vědců jsou: - Akademie věd České republiky - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Česká astronomická společnost - Vysoké učení technické v Brně - Národní muzeum - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Regionální technické muzeum v Plzni - Sociologický ústav AV ČR

2 PRAHA Dialog vědy s uměním veřejná debata Budova Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1, místnost 205, II patro 17:00 hodin České populaci se dostává málo kvalifikovaných informací o tom jak se věda, a od ní odvozené technologie, podílejí na zkvalitňování života. Uvolněný prostor je zahlcován kontroverzními a senzacechtivými zprávami o nebezpečí genetický modifikovaných organizmů, o ptačí chřipce, globálním oteplování, výzkumu kmenových buněk, jimiž je občan strašen a účelově manipulován. Otázkou je, kdo je kvalifikovaný přinášet relevantní informace o vědě. Více než 30% občanů EU věří televizi, 25% věří novinám, ale měně než 5% věří informacím zprostředkovaným environmentálními organizacemi. Podle údajů Eurobarometru z roku 2005 se Češi, ve shodě s dalšími Evropany, bojí aplikací biotechnologií v zemědělství, ale podporují rozvoj nanotechnologie, farmakogenetiky a genové terapie. Bouřlivý rozvoj vědy sebou přináší i závažné etické a morální otázky s přesahem do filozofie a umění. Zejména výtvarná tvorba je v poslední době inspirována vědeckými tématy a nové výtvarné styly se zrodily na produktech moderní vědy. Píšící vědci dokážou často lépe než hermeneutičtí básníci nasytit hlad lidí po duchovnu, tajemnu, ale i znalostech. Objevování nových vazeb mezi strukturou a funkcí představuje novou estetickou kategorii která, na rozdíl od teorie umění, se zabývá i mimouměleckými oblastmi estetična přírodní formou krásna. Estetice jsou tak nastavované jiné obrazy a inspirace je hledána v netradičných oblastech vědomí; mystérium vědy je jedním z nich. Dochází k integraci vědy s uměním: oblastí, jež byly v minulosti rozpojené. Takový posun geneze myšlení posouvá umění k inspiračním zdrojům neviditelného světa vědeckých a technologických invencí. I ve vědě, podobně jako v umění, se veliké nápady rodí v okamžiku spontánního záblesku spirituality, poezie, jež ozáří mysl vědce bez varování. Vědecký objev, podobně jako každý jiný, musí sahat za hranice čisté logiky. Logika sama je sterilní, schopná pouze vyjevit zda-li je cesta, po níž jdeme, je správná, ale nemůže nás nasměrovat do neznámých oblasti poznání. Máme tedy věřit, že věda v nás ubíjí duši, cit pro estetiku, uměleckou sensitivitu a kreativitu? Ostrost mysli, rozmazanost cítění : takto ostře vyhrocené antagonistické polohy činnosti vědce a umělce setrvávají ve společenském vědomí z nedostatku relevantních informací o světě vědy, o vědcích samotných, ale zejména o funkci emocí, jimiž se vědec řídí při výběru vědní disciplíny. Nastíněná a podobná témata, budou diskutována při veřejné debatě: hosty moderátora debaty, Michala Gibody, budou matematik a filozof prof. Petr Vopěnka a ředitel Národní galerie prof. Milan Knížák, Občerstvení zdarma Kontakt a bližší informace: Přemysl Velek, tel.: ,

3 Kniha, která mě inspirovala Netradiční setkání s významnými představiteli vědeckého světa Literární kavárna knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1 19:00 h Hosté budou předčítat ze svých oblíbených knih a diskutovat na téma, jak beletrie nebo populárně naučná literatura může inspirovat k serióznímu vědeckému bádání. Pozvání přijali: - doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. - prof. RNDr. Stanislav Komárek, CSc. - prof. PhDr. Jiří Kraus,CSc. Občerstvení zdarma Kontakt a bližší informace: Karolína Smetanová, tel.: , VŠCHT Noc Marie Curie Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha h Seznámení s VŠCHT Propagační filmy o škole Věda Vědecké prezentace formou plakátové sekce zahrnující vědeckou problematiku řešenou na jednotlivých ústavech Fakulty potravinářské a biochemické technologie: - Ústav kvasné chemie a bioinženýrství - Ústav biochemie a mikrobiologie - Ústav chemie a technologie sacharidů - Ústav technologie mléka a tuků - Ústav chemie a analýzy potravin - Ústav konzervace masa a potravin - Ústav chemie přírodních látek Mikroskopie bakterií, kvasinek a plísní a vše co o nich potřebuje vědět Diskusní panely Osobní dotazy týkající se zdraví a bezpečnosti potravin, zdravé výživy, mlékárenských technologií a výrobků, kvasných technologií a výrobků (víno a resveratrol, moderní technologie výroby piva apod.), technologie masa a masných výrobků, balení potravin, výroba cukrů, umělá sladidla, problematika krmiv, geneticky modifikované organismy a s nimi související potraviny, problematika závažných virových onemocnění, možnosti využití biologických systémů při čištění životního prostředí. Vědecko - populární filmy s uvedenou tématikou Koncerty Koncert vážné hudby zajišťovaný profesory a studenty VŠCHT Pěvecký koncert středověkých písní s účastí studentů VŠCHT Výstavy

4 Umělecké fotografie studentů a pracovníků VŠCHT) Obrazy: Ing. Ladislav Čurda Předvedení moderních tanců (studenti VŠCHT) Klavírní hudba (doc Ladislav Kniežo) Ojedinělá výstav balených cukrů (prof. Ing. Zdeněk Bubník) Občerstvení zdarma Kontakt a bližší informace: prof. Kateřina Demnerová, tel.: , Paměť míst / místa paměti Noc vědkyň a vědců kavárna Lucerna, pasáž Lucerna, Štěpánská 61, Praha h Mají místa svou paměť? Kdo a jak ji utváří a proč jsou z ní některé věci vyloučeny? Jak se změnila paměť našich míst? Co podoba krajiny prozrazuje o lidech, kteří ji obývají? To jsou otázky, na které budou společně hledat odpovědi geolog a esejista Václav Cílek, socioložka Hana Librová, literární historička Daniela Hodrová, filosofové Miroslav Petříček a Petr Rezek a sociální antropolog Jakub Grygar. Večer moderuje redaktor Hospodářských novin Josef Greš. Setkání, jehož součástí bude i malé pohoštění, bude zakončeno projekcí filmu Nadtrpaslík celovečerního dokumentu, za který jeho autorka, studentka FAMU Lucie Králová, získala několik ocenění. Pořádá: Sociologický ústav AV ČR, Národní kontaktní centrum ženy a věda Kontakt.: Magadalena Górska, Josef Greš (*1970) Již během studia na Pražské psychoterapeutické fakultě začal v nakladatelství Portál pracovat jako šéfredaktor pedagogicko-psychologického měsíčníku Moderní vyučování. Poté působil čtyři roky jako reportér a později šéfredaktor magazínu AD. Od roku 2001 byl pět let redaktorem týdeníku Respekt, kde vedl rubriku věnovanou vědě. Pak pracoval rok jako redaktor Českého rozhlasu a od letošního srpna je redaktorem Hospodářských novin. RNDr. Václav Cílek (*1955) Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. V Geologickém ústavu Akademie věd se poté nejprve zabýval uranovými ložisky a výzkumem měsíčních

5 hornin. Po roce 1990 se však plně zaměřil především na studium a zkoumání klimatických oscilací a změn prostředí. V současné době vede Geologický ústav jako jeho ředitel. Od roku 1995 také na Karlově univerzitě vede kursy o krajině, její (nejen geologické) paměti a historii. Tomuto tématu věnoval také své dvě poslední knihy, jež získaly několik ocenění: Krajiny vnitřní a vnější (Dokořán, 2005) a Makom, kniha míst (Dokořán, 2004). Jakub Grygar, Ph.D. (*1972) Po gymnáziu v Lovosicích vystudoval teologii, judaisumus a psychosociální vědy na Husitské teologické fakultě Karlovy univerzity a později ještě obecnou antropologii na Přírodovědecké fakultě UK. Na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity složil doktorát ze sociologie. Absolvoval akademické stáže na Universidad Complutense ve španělském Madridu, na Slezské univerzitě v polských Katowicích a na Institutu filosofie a sociologie Polské akademie věd ve Varšavě. Nyní působí jako odborný asistent na katedře sociologie FSS MU v Brně a na katedře sociologie FSV UK v Praze. Zabývá se především studiem sociální paměti, hranic a antropologie města. PhDr. Daniela Hodrová, DrSc. (* 1946) Absolvovala Filosofickou fakultu Karlovy univerzity ( ), obory čeština, ruština, srovnávací literatura a francouzština. V letech pracovala jako knižní redaktorka v nakladatelství Odeon. Od roku 1975 působila jako aspirantka, vědecká pracovnice a později jako vedoucí oddělení teorie literatury v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Ve stejném ústavu působí dodnes. Badatelsky se věnuje především teorii románu a literární topologii, v roce 1992 získala titul DrSc. Během normalizace zůstala její hlavní díla pouze v rukopisné podobě. Po roce 1989 však byla v rychlém sledu publikována. Šlo především o knihy Hledání románu; Román zasvěcení a o beletristickou trilogii Trýznivé město sestávající z románů Podobojí, Kukly a Théta. Prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (*1943) Vystudovala na brněnské Přírodovědecké fakultě biologii a sociologii. Po absolutoriu krátce pracovala v biologické sekci Akademie věd, konkrétně v třeboňské Laboratoři pro výzkum řas. Od roku 1968 začala vyučovat sociologii na brněnské Filosofické fakultě. V roce 1997 získala v tomto oboru profesuru na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde pak zúročila i svůj mnoholetý zájem o výzkum ekologicky příznivého způsobu života, když založila katedru environmentálních studií a studijní obor humanitní environmentalistika. Hana Librová je autorkou knih Sociální potřeba a hodnota krajiny (UJEP, 1987); Láska ke krajině (Blok, 1988); Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti (Veronica, 1994) a Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu (Doplněk, 2003) Doc. PhDr. Miroslav Petříček (*1951) Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze (1972) se soukromě vzdělával u profesora Jana Patočky; toto studium pak bylo v roce 1992 legalizováno na Filosofické fakultě Karlovy univerzity. V letech pracoval v Českém hydrometeorologickém ústavu, poté dva roky působil ve Filosofickém ústavu Akademie věd a přednášel také na Filosofické fakultě Karlovy univerzity a na Středoevropské univerzitě v Budapešti. V roce 1992 absolvoval badatelský pobyt na Institut für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni. Dnes je zástupcem ředitele Ústavu filosofie a religionistiky Karlovy univerzity a spolupracuje také s Filosofickým ústavem Akademie věd a s Ústavem dějin umění Akademie věd. Je autorem a také překladatelem řady knih a studií a odborných i populárních článků. Vědeckou veřejnost zaujal

6 svým výkladem soudobé filosofie v Úvodu do (současné) filosofie, který klade důraz na srozumitelnost. Doc. PhDr. Petr Rezek (*1948) Po studiu psychologie a filosofie na Filosofické fakultě Karlovy univerzity pracoval v letech jako klinický psycholog, poté se až do listopadu 1989 živil jako domovník. V roce 1990 se habilitoval pro teorii umění na Akademii výtvarných umění a od roku 1991 také přednášel filosofii na své alma mater. Zabývá se filosofickými otázkami psychologie, dějinami filosofie (zvláště antické) a dílem Jana Patočky. Dnes vede katedru teorie a dějin výtvarného umění a architektury na Fakultě architektury technické univerzity v Liberci. Vlastní nakladatelství specializující se na klasické filosofické texty. Národní kontaktní centrum ženy a věda je projektem Sociologického ústavu AV ČR. Centrum funguje od roku 2001 (nyní v rámci druhého navazujícího grantu) a je financováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu EUPRO. Založení centra vycházelo z přesvědčení, že přestože se genderová problematika a otázka rovných příležitostí v ČR již poměrně etablovala, oblast vědy a výzkumu jí zůstává až na výjimky uzavřena. Centrum si klade za cíl přispívat k budování genderového diskursu v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, k utváření vědní politiky v ČR, zejména v kontextu problematiky postavení žen ve vědě. Koncepce projektu je založena na dvou liniích, které se vzájemně podporují. Jedna linie je zaměřena na podporu žen ve vědě a zviditelnění genderové problematiky v oblasti vědy a výzkumu, druhá linie se zaměřuje na oblast studií vědy a feministických epistemologií. Tyto přístupy tematizují jak otázky spjaté s produkcí znalosti (objektivita, neutralita vědeckého poznání atd.), tak s děláním vědy (praktiky každodenní vědecké práce). Noc vědkyň a vědců navazuje na tuto linií. Chce přispět k přiblížení zkoumání a myšlení sociálních, humanitních a přírodních vědců a vědkyň a poukázat na různorodost, s jakou lze sociálně-vědní témata uchopovat.

7 Věda v chrámu múz vědci a vědkyně v Národním muzeu Během večera zasvěceného Vědě v chrámu múz, vhodného pro všechny věkové kategorie, budou mít návštěvníci možnost poznat a sami si vyzkoušet některé metody vědeckého výzkumu jednotlivých oddělení Národního muzea. Akce má také upozornit veřejnost na fakt, že posláním Národního muzea je - vedle výstavní a sbírkotvorné činnosti - také intenzivní a společensky významný vědecký výzkum. Akce Věda v chrámu múz bude probíhat nejen v hlavní budově Národního muzea na Václavském náměstí, ale i v jeho dalších pražských pobočkách Českém muzeu hudby, Náprstkově muzeu a Musaionu Národopisné expozici. V hlavní budově Národního muzea bude zároveň po celou dobu akce návštěvníkům k dispozici informační Evropský stánek Noci vědců 2006, podpořený Evropskou komisí. Evropský stánek symbolizuje evropský rozměr celé Noci vědců 2006, probíhající v mnoha zemích současně. V Evropském stánku bude volně k dispozici leták informující o Noci vědců 2006 a především možnost sledovat video dokument o průběhu Noci vědců v jednotlivých evropských zemích. HLAVNÍ BUDOVA NM, Václavské náměstí 68, Praha 1 17:00 21:00 h Příležitost poznat a vyzkoušet si některé metody vědeckého výzkumu jednotlivých oddělení Národního muzea. Prezentace přírodovědeckého výzkumu v NM 17:00 21:00 h PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL Utajená krása mikrosvěta 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 h Přenos digitálního obrazu z mikroskopu na promítací plátno (mikrostruktura hornin, mikroskopické fosílie, buněčná stavba rostlin, mikroskopická struktura hub, schránky drobných měkkýšů, hmyz pod drobnohledem, mikrostruktura lidské kosti) Na chvíli vědcem 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 h Možnost individuální preparace a výzkumu přírodních materiálů pod mikroskopem - výzkum hornin pomocí polarizačního mikroskopu - preparace hmyzu - příprava preparátů fosilních rostlin - prohlídka výplavů fosílií ze sbírek paleontologického odd. - určování schránek a koster živočichů podle klíče - prezentace mykologické literatury s komentářem k jednotlivým titulům - interaktivní prezentace hub - studium lidských kostí Identifikace přírodovědeckého materiálu - předmětů přinesených návštěvníky 17:00-21:00 h - určování horninotvorných minerálů - identifikace donesených fosilií, možnost jejich výzkumu - následné vystavení nekrásnějších donesených fosilií v paleontologické expozici po dobu 1 2

8 měsíců - určování přinesených hub a lišejníků - určování hmyzu VÝSTAVNÍ SÁL HOLLAREUM Pohlednice z karbonských pralesů, paleontologická výstava Komentovaná prohlídka 17:00, 18:30, 19:30, 20:30 h Vědomostní soutěž v obecných paleontologických znalostech 18:00, 20:00 h Vyhodnocení nejlepších a udělení cen Prezentace historického výzkumu v NM 17:00 21:00 h PANTHEON Prezentace pokladu sv. Eligia. Tajemství pokladu pražských zlatníků Archeologie prezentace restaurátorské a vědecké práce Lutroforos řecká rituální váza 18:00 20:00 h Prezentace výsledků restaurování a způsobu vědecké zpracování antické keramiky Identifikace historické materiálu - předmětů přinesených návštěvníky - určování historických předmětů (šperků, mincí) - určování archeologických předmětů CHODBY V PŘÍZEMÍ Vědecký výzkum jednotlivých oddělení NM 17:00 21:00 h prezentace výzkumu historických populací - metody entomologického výzkumu - metody petrologického (petroarcheologického) výzkumu aj. - metody paleontologického výzkumu, - metody zoologického výzkumu, smysl a význam determinace Odlij si svého trilobita 17:00 20:30 h Výroba odlitků trilobitů pracovníky paleontologického oddělení Možnost vlastní výroby pro návštěvníky Magie a alchymie - předchůdci vědy HISTORICKÉ SCHODIŠTĚ NM 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 h

9 Vystoupení kouzelníka v historickém duchu spojené s prezentací sbírky historických a Kouzelnických rekvizit a aparátů Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích Prezentace knihovny NM 17:00 21:00 h ZASEDACÍ SÁL O čem se píše ve středověkých rukopisech (rozbor motivů iluminací) Prezentace DB Manuscriptorium KNIHOVNA NM STUDOVNA Písmo našich předků 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 h Četba pozdně středověkých a novověkých textů Poradna a určování starých tisků a rukopisů (průběžně) Kontakt: Jiří Kvaček, tel.: , ČESKÉ MUZEUM HUDBY Karmelitská 2, Praha 1 Cyklus přednášek a demonstrací s prostorem na dotazy a diskuzi Dávná touha smetanovského bádání 17:00 17:30 h Kritická edice korespondence Bedřicha Smetany - prezentace vědeckovýzkumného projektu Muzea Bedřicha Smetany) Kritická edice díla Antonína Dvořáka 17:30 18:00 h Prezentace vědecko výzkumného projektu Restaurování orchestrionu Wrede z roku 1910, hudební produkce na zachráněný nástroj 18:00 18:30 h Záchrana sbírek Českého muzea hudby postižených povodní Od pramene k živé hudbě 18:30 19:00 h Barokní a klasicistní hudba v interpretaci hudebního vědce a současných hudebníků Hugo Boettinger Jak jsem viděl hudbu 19:00 19:30 h Prezentace výsledků vědeckého projektu doplněná ukázkami z díla Hugo Boettingera Neznámý dopis Antonína Dvořáka 19:30 20:00 h Nový přírůstek ve sbírkách Českého muzea hudby -prezentace příběhu získání nové akvizice s živou hudební produkcí

10 Zdarma bude zpřístupněna stálá expozice Člověk Nástroj Hudba a výstava Život je jen náhoda ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka. Kontakt a bližší informace: Jiří Kvaček, tel.: , NÁPRSTKOVO MUZEUM Betlémské náměstí 1, Praha 1 Ženy ve vědě 17:00 20:00 h Cyklus přednášek o ženách, které v Národním muzeu významným způsobem přispěli k rozvoji vědecké a sbírkotvorné činnosti 17:00 17:20 h Americký klub dam a počátky ženského vzdělání - Milena Secká 17:20 17:40 h Drahomíra Stránská - Helena Mevaldová 17:40 18:00 h Marie Zunová-Skalská - Eva Paulová 18:00 18:20 h Ludmila Slavíková - Petra Burdová 18:20 18:40 h Jarmila Štěpková - Vlastimil Novák 18:40 19:00 h Ženy bojující - odd. novodobých čes.dějin 19:00 19:20 h Barbora Markéta Eliášová - Helena Heroldová 19:30 20:00 h Jiřina Svobodová, promítání filmu Fulbe Dorowo - Jiřina Todorovová Výstava Ženy ve vědě (ve spolupráci se Sociologickým ústavem AVČR) Americký klub dam 20:00, 20:30 h Komentované prohlídky interiéru klubu v prvním patře Náprstkova muzea Kontakt a bližší informace: Jiří Kvaček, tel.: , MUSAION - Národopisná expozice Kinského zahrada 97, Praha 5 17:00 21:00 h Komentované prohlídky expozice, diskuze Prezentace lidových řemesel s možností vyzkoušení návštěvníky 17:00 21:00 h Kontakt a bližší informace: Jiří Kvaček, tel.: ,

11 Noc s hvězdami a hvězdáři Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, Ondřejov h V sobotu 23. září v 6:03 středoevropského letního času se Slunce ocitne přesně na nebeském rovníku a vstoupí do znamení Vah. Nastane tak podzimní rovnodennost a začne astronomický podzim. Den a noc budou stejně dlouhé. V předvečer podzimní rovnodennosti Astronomický ústav AV ČR v rámci Noci vědců připravil následující mimořádnou nabídku pro veřejnost zahrnující prohlídku areálu observatoře, pozorování oblohy dalekohledy a prohlídku specializovaných pracovišť při jejich činnosti. 16:00-19:00 (začátky v 16:00, 17:00 a 18:00) Prohlídka observatoře (procházka zhruba 2,5 km dlouhá) Exkurze do Slunečního oddělení (za jasného počasí pozorování Slunce, jinak ukázky pozorování ze záznamu) Prohlídka muzea V. Šafaříka (historické přístroje a dokumenty, historie základního astronomického výzkumu v ČR, vznik a vývoj ondřejovské hvězdárny a biografie jejího zakladatele J. J. Friče, promítání dokumentárních filmů o observatoři a výsledcích výzkumu) Prohlídka dvou historických kopulí původní hvězdárny 19:30 24:00 (začátky posledních prohlídek ve 23:00) Pozorování oblohy v západní kopuli původní hvězdárny a s pomocí přenosných dalekohledů v prostoru původní hvězdárny, je dokonce možné si do tohoto historického místa přivézt i vlastní dalekohled (po dohodě s organizátory) Exkurze po malých skupinách návštěvníků na specializovaná pracoviště: - K největšímu dalekohledu v ČR (přístroj Stelárního oddělení - průměr hlavního zrcadla 2 m, ohnisková vzdálenost 67 m, hmotnost 87 tun), prohlídka a informace o pozorování dalekohledem a zpracování výsledků - K automatizovanému dalekohledu skupiny asteroidů o průměru objektivu 65 cm - K automatizovanému dalekohledu BART skupiny astrofyziky vysokých energií - K horizontálnímu dalekohledu HSFA2 (přístroj Slunečního oddělení - průměr zrcadlového objektivu 50 cm, ohnisková vzdálenost 35 metrů), kde se bude provádět večerní měření pomocí jasných hvězd. Záměrem je kontrola a upřesnění optických zobrazovacích vlastností dalekohledu, např. zobrazovací funkce PSF. Návštěvníci na monitorech HSFA2 uvidí, jak se toto měření provádí a co je jeho účelem. K dispozici budou panely se základními informacemi o HSFA2, ukázky jeho slunečních filtrogramů i spekter a přehled výsledků přístroje. Vybranými dalekohledy bude možné podívat se do vzdáleného vesmíru na dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny a galaxie. Zajímavý pohled dalekohledem poskytne např. dvojhvězda Albireo v souhvězdí Labutě či dvojhvězda Alcor a Mizar ve Velké medvědici. Bude možné pozorovat kulovou hvězdokupu M 13 v Herkulovi, prstencovou mlhovinu M 57 v Lyře, galaxii M 31 v Andromedě a další. Shromaždiště účastníků exkurze je na tzv. centrální plošině v prostoru původní hvězdárny, v případě deště v muzeu tamtéž. Přijďte ještě před setměním, budete se lépe orientovat! Parkování bude možné v prostoru u hřiště před vstupem do obou částí areálu observatoře (bude označeno), nejezděte prosím za zákazy vjezdu.

12 Observatoř v Ondřejově není vzhledem k potřebě zachování dobrých pozorovacích podmínek v noci osvětlena. Proto žádáme návštěvníky, aby se vybavili na cesty po observatoři baterkami a aby je používali podle pokynů našich průvodců. Strávíte-li na hvězdárně celou dobu programu, bude se vám hodit občerstvení. V pozdějších večerních hodinách užijete možná i teplejší oblečení. K dispozici budeme i za špatného počasí, i když s omezenou nabídkou. Pozorování dalekohledem bude možné pouze za jasného počasí. Vstup zdarma, informační materiály k dispozici Astronautická sekce ČAS, Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově h Návštěvníci si budou moci prohlédnout modely kosmické techniky, seznámit se s aplikacemi kosmického výzkumu používanými v běžném životě, zjistit novinky o aktuálních kosmických misích amerického raketoplánu Atlantis a ruské kosmické lodi Sojuz a prověřit si své znalosti v krátkém testu z kosmonautiky. K vidění bude i malá výstavka fotografií a autogramů nejznámějších kosmonautů světa. Jak se na hvězdárnu v Ondřejově dostanete: Autem Z dálnice D1 Praha - Brno odbočíte na exitu 21 v Mirošovicích a odtud se dostanete přes Mnichovice do Ondřejova podle značení. V Mirošovicích můžete odbočit také ze silnice č. E 55 ve směru od Tábora. Vzdálenost Mirošovice - Ondřejov činí přibližně 10 km. Autobusem Z Prahy do Ondřejova jezdí dvě přímé linky systému Pražské integrované dopravy, a to číslo 383 a 393 (Praha, Depo Hostivař - Chocerady). V době slabého provozu a o víkendech nejezdí některé spoje přímo, ale v Mukařově navazují na linku č. 381 (Praha, Depo Hostivař -Kostelec n.č.l.). Vlakem a autobusem Všechny vlakové spoje vyjíždějí ze stanice Praha, hl.n. směrem na Benešov u Prahy (trať ČD Praha - Benešov - Tábor). Přestupní stanicí jsou Strančice, kde na vybrané vlakové spoje navazuje autobusová linka Pražské integrované dopravy č. 490 (Strančice - Stříbrná Skalice),

13 která projíždí Ondřejovem. Kontakt a bližší informace: Pavel Suchan, tel.: , Na stránkách České astronomické společnosti najdete také aktuální přehled nabídky dalších astronomických institucí v rámci Noci vědců. Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Petřín 205, Praha h Návštěvníci si mohou prohlédnout přístrojové vybavení hvězdárny a její stálou expozici. Za jasného počasí nabízíme pozorování noční oblohy: dvojhvězd, hvězdokup, mlhovin a galaxií. Prohlídka i pozorování jsou doprovázeny odborným výkladem. Součástí prohlídky bude i exkurze k robotickému dalekohledu MARK, který je určen k odbornému pozorování a není součástí běžné prohlídky hvězdárny. Součástí prohlídky je i mimořádná expozice Praha astronomická výstava věnovaná astronomickým pamětihodnostem Prahy, neboť více než tisíciletá historie pražské astronomie zanechala své stopy v mnoha památkách. Speciální program v kinosále: - 20:00 Moderovaná diskuse s našimi předními odborníky na témata: život ve vesmíru, vznik a vývoj vesmíru a dobývání vesmíru moderované besedy se zúčastní náš přední fyzik Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., Ing. Marcel Grün a RNDr. Vladimír Kopecký Jr., PhD. Obrazový záznam z diskuse bude přenášen i na velkoplošné obrazovky mimo kinosál. - 22:00 Pět planet repríza úspěšné komponované show s živými astronomy herci - 23:00 Prahou astronomickou pořad věnovaný astronomické historii našeho hlavního města - 23:30 Do blízkého a vzdáleného vesmíru multimediální pořad v širokoúhlém provedení, shrnující základní poznatky o našem vesmíru

14 PLZEŇ Noc vědců aneb Věda není věda Nádvoří ŠKODY HOLDING a. s. 18:00-24:00 h Pod názvem "Noc vědců, aneb věda a technika - hrou, hudbou a divadlem" se skrývá akce pro širokou veřejnost, jejímž cílem je nejen pobavit a nenásilnou formou představit některé vědecké metody a znalosti, ale i seznámit veřejnost s některými významnými osobnostmi regionu na poli vědy a ty také na této akci ocenit. Na akci, která začne v hodin, bude k vidění řada zajímavostí, např. trojrozměrné expozice ČVUT, výstava fotografií Svět pod mikroskopem, středoškoláci mezi sebou budou soutěžit v realizaci fyzikálních pokusů a další. O zábavu se budou starat známé hudební skupiny, mezi nimiž jistě zaujme Petr Bende a jeho band, skupiny Hlasoplet, Palice a Ill Fish. V průběhu večera dojde také k ocenění významných vědců, působících v našem regionu, kteří převezmou cenu Regionálního technického muzea o.p.s. Program je připraven až do půlnoci a pořadatelé nezapomněli ani na dobré jídlo a pití. Na akci je vstup zdarma. PROGRAM - předání Ceny Regionálního technického muzea v Plzni - PETR BENDE band - Ill Fish - Hlasoplet - Palice - fireshow Pa-li-tchi - fotografická výstava Svět pod mikroskopem - trojrozměrné expozice z ČVUT - středoškolská soutěž o nejlepší realizaci fyzikálního pokusu - další hry a soutěže a překvapení - občerstvení Západočeská pobočka ČAS ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a Hvězdárnou Rokycany h Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s Hvězdárnou a planetárium Plzeň a Hvězdárnou v Rokycanech vás zve do podniku ŠKODA (za 1. bránou) v Plzni. Přednášky: Astronomické obrázky ve 3D - Mgr. Jan Nedoma a Pierre Auger Observatory. Ostatní program: - Pozorování oblohy různými typy dalekohledů (v případě jasné oblohy) - Statická ukázka pozorovací techniky s odborným komentářem - Ukázka činnosti automatické meteorologické stanice speciálně upravené pro sledování průběhu slunečního zatmění

15 - Fotografická výstava Astronomie v západních Čechách - Prezentace výsledků fotografické soutěže se zaměřením na problematiku světelného znečištění - Výstava Zatmění Slunce - Astronomické pokusy, soutěže a kvízy Program se bude v průběhu blížící se akce aktualizovat, jednáme s dalšími přednášejícím České Budějovice Noc evropské vědy Multikulturní akce která by měla dát možnost veřejnosti a zvláště pak mladým lidem setkat se s vědci při neformálních akcích, mluvit a diskutovat s nimi a k tomu se bavit. Kino Kotva - projekce filmů Lidická 235, České Budějovice Dopolední promítání pro školy Odpolední promítání pro veřejnost h Mikrokosmos h Ptačí svět CK Solnice Česká 66, České Budějovice fotografická soutěž o hodnotné ceny výstava fotografií a kreslených vtipů s vědeckou tématikou Researchers Rock Night Vystoupení hudebních skupin Akia b.a., Smutný Karel a St. Johnny & his Boom Chicka Boom Cats, jejichž členové jsou akademickými pracovníky Jihočeské univerzity nebo Akademie věd České republiky Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích s pobočkou na Kleti Zátkovo nábřeží 4, České Budějovice h Program 19:00 film "O sluneční soustavě" 19:30 přednáška "Průzkumníci sluneční soustavy 20:30 Pozorování objektů noční oblohy Jednotné vstupné 20 Kč.

16 BRNO VUT Brno, Fakulta chemická Purkyňova 118, Brno h Přijďte se přesvědčit na Fakultu chemickou, že chemie Vás v životě obklopuje víc, než si myslíte. Seznamte se s ní hravou formou, zapojte se sami do chemických experimentů, pohrajte si s vědeckými hračkami, navštivte výstavu zajímavých pokusů, vyzkoušejte si vlastní dovednosti v soutěžích a znalosti v kvizech. Čekají Vás báječné odměny a na závěr ohňostroj. - Vyčisti vodu světlem - Poměř síly v sudoku - Udělej si vlastní limonádu - Zahraj si s matematikou na PC - Sleduj chemické aparatury v akci - Vyzkoušej senzorickou analýzu - Zhlédni Divadlo chemie - Vyrob razítko nebo kontaktní čočku - Otestuj své smysly v galerii klamů - Neboj se potravinářských E-ček - Zahraj si s fyzikálními hračkami - Pozoruj svět pod mikroskopem - Navštiv dílnu mistra skláře - Nahlédni do mikrosvěta Kontakt: Ing. Tomáš Opravil, tel.: Občerstvení zdarma Skupiny nad 20 účastníků prosíme o rezervaci na uvedeném tel. čísle. Kniha, která mě inspirovala Netradiční setkání s významnými představiteli vědeckého světa Literární kavárna knihkupectví Academia, Náměstí Svobody 13, Brno 19:00 h Hosté budou předčítat ze svých oblíbených knih a diskutovat na téma, jak beletrie nebo populárně naučná literatura může inspirovat k serióznímu vědeckému bádání. Pozvání přijali: - doc. RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc. - doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, PhD. Občerstvení zdarma Kontakt a bližší informace: Karolína Smetanová, tel.: ,

17 Archeologický ústav AV ČR Brno, SMPH a ČAS: A+A aneb Archeologie a astronomie, areál Mikulčice-Valy Úvod [pátek ve 20:00 SELČ]: Představení organizátorů a programu Astronomický program 1. Obloha před 11 stoletími a. Obloha jako kalendář b. Bez dalekohledu a přece dobře c. Orientace na nebi d. Tma jako řemen 2. Archeoastronomie orientace staveb a. Kamenné kalendáře b. Směr východ - jak je to doopravdy c. Co prozrazují stavby a hroby 3. Astronomie na vlastní oči a. Slunce, Měsíc a planety b. Komety a meteory c. Souhvězdí a hvězdy Archeologický program 1. Mikulčická archeologická expedice a. Historie výzkumu b. Současný stav c. Výhled do budoucna 2. Velkomoravské hradiště Mikulčice Jak vypadalo velkomoravské město v 9. století n.l. 3. Kaple sv. Margity v Kopčanech (SR) Nový objev stojícího kostela z období Velké Moravy Návštěvníci si budou moci postupně vybírat témata v programu A+A, přecházet mezi stanovišti a v případě jasného počasí se též mohou zúčastnit pozorování oblohy astronomickými dalekohledy. Jednotlivá témata nebudou trvat déle než 15 minut a budou prezentována venku pomocí multimediální projekce (za špatného počasí ve vnitřních prostorách Archeologického ústavu). Připraveny jsou zajímavé materiály a hodnotné ceny pro soutěžící! Zakončení [ v 01:00 SELČ]: Rozloučení s posledním letním dnem roku 2006 TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně Kraví Hora 2, Brno h Pozorování večerní oblohy zdarma, v případě nepříznivého počasí pořad v malém planetáriu pod umělou oblohou.

18 DALŠÍ MÍSTA Hvězdárna v Úpici Noc vědců se uskuteční pod záštitou Východočeské pobočky České astronomické společnosti. - Pozorování oblohy v případě jasného počasí. - Prohlídka hvězdárny a vědeckých přístrojů. - Doprovodný audiovizuální program.. Jihlavská astronomická společnost hvezdarna.astro.cz/jihlava/, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58 a 55, Jihlava, Brána Matky Boží, Věžní 1, Jihlava, podpora Český Rozhlas Region Vysočina 87,9 a 90,1 FM ) h Program: - Po celý den (tj. od 9:00 do 17:00), budova MVJ 57/58 o výstavka o astronomii a kosmonautice, výstavka dalekohledů o výstavka historických astronomických map a literatury o pozorování Slunce astronomickým dalekohledem (na Masarykově náměstí) pouze za příznivého počasí o doplňkové videoprojekce, apod. o kreslené vtipy Pavla Kantorka - 9:00 9:45 Kosmonautika a astronomie 20. a 21. století (pro ZŠ a SŠ), budova MVJ 57/58 Nejzásadnější poznatky a objevy z astronomie a kosmonautiky. - 10:00 13:00 seminář Psaní odborných textů (pro studenty a učitele SŠ a VŠ; pouze pro předem přihlášené), budova MVJ 55-11:00 11:45 Kosmonautika a astronomie 20. a 21. století (pro ZŠ a SŠ), budova MVJ 57/58 Nejzásadnější poznatky a objevy z astronomie a kosmonautiky. - 13:00 13:45 Kosmonautika a astronomie 20. a 21. století (pro ZŠ a SŠ), budova MVJ 57/58 Nejzásadnější poznatky a objevy z astronomie a kosmonautiky. - 15:00 15:45 Výzkumy v regionu: prezentace biologických, geologických, archeologických a společensko-vědných výzkumů na Vysočině s ukázkami odborné práce, pomůcek, přístrojů a výstupů vědecko-výzkumné činnosti, budova MVJ 57/58-16:00 16:45 Nejnovější objevy v astronomii, budova MVJ 57/58-17:00 18:45 přednáška Alternativní versus klasická medicína (prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.) Alternativní medicínu definujeme jako typ medicíny, založený na jiném paradigmatu (holistickém) než vědecká medicína. Do rámce AM patří metody, jejichž principy odporují vědeckým poznatkům a jejichž účinnost se nepodařilo prokázat standardními vědeckými postupy. Oba typy medicíny se liší v řadě dalších charakteristik, takže představa, že by mohlo dojít k jejich splynutí, je nereálná. Vysvětleny budou jak kořeny vzniku metod alternativní medicíny, tak důvody, proč její obliba ve veřejnosti stále stoupá. Některým pacientům mohou metody AM prostřednictvím placeba přinést úlevu, v jiných případech ale představují značné riziko.

19 Zvláštní oblastí AM v širším slova smyslu jsou metody tzv. tradiční medicíny, které mají racionální jádro a které leží na hranici AM a VM. (převzato z vstupné 10 Kč / 20 Kč; budova MVJ 55-19:00 19:45 Výzkumy v regionu: prezentace biologických, geologických, archeologických a společensko-vědných výzkumů na Vysočině s ukázkami odborné práce, pomůcek, přístrojů a výstupů vědecko-výzkumné činnosti, budova MVJ 55 - od 20:00 - Acta rerum naturalium, budova MVJ 55 o slavnostní představení nového přírodovědného časopisu o Mystifikační přednáška o novém živočišném druhu (Pavel Bezděčka) o večerní program je doplněn hudební produkcí - od 21:30 Pozorování večerní oblohy, Brána Matky Boží, Věžní 1 Pozorování oblohy pomocí 0,25m dalekohledu; možné pouze za jasného počasí Lidová hvězdárna v Prostějově Prostějovská hvězdárna nabízí v pátek i v sobotu , vždy ve hodin nejen večerní pozorování dalekohledy, ale také informace o dalekohledech, činnosti hvězdárny i prohlídku vybavení přednáškového sálu. Vstupné 10 Kč. Zlínská astronomická společnost h Program: Prohlídka letní a podzimní hvězdné oblohy, souhvězdí, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie. Experimentální CCD pozorování "Pozorujte vesmír očima profesionálů". Prohlídka hvězdárny. V případě nepříznivého počasí přednáška o novinkách výzkumu vesmíru, Sluneční soustavy. Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě 20:00 22:00 h Akce má za cíl seznámit širokou veřejnost s odbornými astronomickými pozorováními, bude se konat za jasného počasí. Vstup volný. Na akci navazuje víkendový seminář pro širokou veřejnost (23. a 24. září 2006) Ostravský astronomický víkend pod názvem "Kouzlo periferie sluneční soustavy". Hvězdárna Valašské Meziříčí od h Večer otevřených kopulí na Hvězdárně Valašské Meziříčí Program: - pozorování zajímavých objektů večerní oblohy dalekohledem v centrální kopuli hvězdárny, případně pomocí přenosných dalekohledů před budovou - exkurze do budovy odborného pracoviště, seznámení s vybavením a pozorovacími programy

20 - prohlídka obrazových exponátů a modelů ve vstupní hale a v hlavní kopuli hvězdárny - počítačová prezentace s názvem Co se stalo s Plutem aneb Nová Sluneční soustava; krátká přednáška o novinkách ve Sluneční soustavě, která bude průběžně opakována podle zájmu. Vstup zdarma.

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Vážení příznivci astronomie,

Vážení příznivci astronomie, Vážení příznivci astronomie, dostáváte do rukou poslední číslo zpravodaje, který vycházel v rámci realizace projektu Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje v operačním

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Ivana Marková Hvězdárna a planetárium J. Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava ivana.markova@vsb.cz 2. Česko-slovenská konference o vzdělávání v astronomii

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 23. září 2013 01 / 2013 Nepravidelný zpravodaj o činnosti Jihlavské astronomické společnosti. K odběru zpravodaje se lze přihlásit na www.jiast.cz nebo na mailu

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD V roce 2015 Akademie věd slaví 125. výročí svého založení. Při této příležitosti připravuje pro odbornou i laickou veřejnost mnoho kulturních a vzdělávacích doprovodných

Více

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP 2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ASTROFOTOGRAFIE NEJEN V DIGITÁLNÍM VĚKU PŘÍNOSY A PERSPEKTIVY workshop je věnován těm, co si ještě máchali ruce ve vývojce a jejich moderním následovníkům

Více

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 téma přednášky časová dotace přednášející Zatmění Slunce a Měsíce 1 vyučovací hodina (45 minut) Lumír Honzík Podobnost trojúhelníků 2 v. h. Ivana Štejrová Keplerovy zákony

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

Výuka na internetu. 1. stupeň. 1000 her http://www.1000her.cz. Český jazyk. http://ceskaliteratura.cz/

Výuka na internetu. 1. stupeň. 1000 her http://www.1000her.cz. Český jazyk. http://ceskaliteratura.cz/ Výuka na internetu 1. stupeň 1000 her http://www.1000her.cz Alík dětský internet http://www.alik.cz Nový dětský server, spousta her a soutěží http://www.detskyweb.cz Populární časopis ABC on line http://www.abicko.cz

Více

Základní informace o AKP

Základní informace o AKP Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2014 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

Nabídka. nových vzdělávacích programů. Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Nabídka. nových vzdělávacích programů. Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Nabídka nových vzdělávacích programů Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Ballnerova hvězdárna Sluneční analematické hodiny Vážení přátelé, příznivci naší hvězdárny, kolegové, jsme velmi potěšeni, že Vám

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

Dne 22. 4. 2015 se otevřely dveře již III. ročníku happeningu v rámci oslavy Dnu země ve Velkých Pavlovicích.

Dne 22. 4. 2015 se otevřely dveře již III. ročníku happeningu v rámci oslavy Dnu země ve Velkých Pavlovicích. Tisková zpráva DEN ZEMĚ 22. 4. 2015 Město Velké Pavlovice je účastníkem projektu, jehož cílem je popularizovat vědu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky, podpořeného v rámci OPVK, s názvem Propagace a

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III 8. 10. listopadu 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí Milí přátelé, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou

Více

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Komu je kniha určena 7 Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 Čím se liší fotografování noční oblohy od běžného fotografování 10 Nejlepším prostředím je černočerná tma 10 I ta nejjasnější

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZVZ) o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Výběrové

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Odborné zkoušky. Astronomie

Odborné zkoušky. Astronomie Odborné zkoušky Astronomie Přehled bodů pro splnění zkoušky Zná Sluneční soustavu Zná principy zatmění Měsíce a Slunce Zná významná souhvězdí a dokáže je rozpoznat Zná základní typy Deep sky objektů Zúčastní

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Přehled nabízených kurzů v rámci U3V Cheb v zimním a letním semestru 2015/16

Přehled nabízených kurzů v rámci U3V Cheb v zimním a letním semestru 2015/16 Přehled nabízených kurzů v rámci U3V Cheb v zimním a letním semestru 2015/16 Neustále překvapující pohledy na Vesmír Kurz s názvem Neustále překvapující pohledy na Vesmír ukazuje vývoj lidských představ

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Plánované akce 2008-2009

Plánované akce 2008-2009 Plánované akce 2008-2009 Září 2008 11.9.2008 - Výstava Orbis pictus v Č.Budějovicích /exkurse pro seminář Vv 5.A + 6.A/ D: M.Marková 20.9.2008 - Věda v ulicích Plzeň /zájemci/ D: H.Kunzová 22.- 26.9. -

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK garant: Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK garant: Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK garant: Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. Školní rok 2004/2005 přijato 50 dvojic prarodič-vnouče(6-11 let) Školní rok 2005/2006 přijato 25 dvojic prarodič-vnouče(7-12 let) Školní

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

2. O Z N Á M E N Í PLANETÁRNÍ SOUSTAVY VE VESMÍRU

2. O Z N Á M E N Í PLANETÁRNÍ SOUSTAVY VE VESMÍRU 2. O Z N Á M E N Í Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. pořádá ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR, v. v. i., Českou astronomickou společností, Českým organizačním výborem IYA 2009 a Sekcí proměnných

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

zve na 14. ročník Týdne vědy a techniky AV ČR

zve na 14. ročník Týdne vědy a techniky AV ČR zve na 14. ročník Týdne vědy a techniky AV ČR Týden vědy a techniky je vědecký festival Akademie věd ČR, který se koná od 1. do 15. listopadu 2014 v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a na mnoha

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ Severní obloha Jižní obloha Souhvězdí kolem severního pólu Jarní souhvězdí Letní souhvězdí Podzimní souhvězdí Zimní souhvězdí zápis Souhvězdí Severní hvězdná obloha

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

2. oznámení Mezinárodní seminář Planeta Země dnes a zítra

2. oznámení Mezinárodní seminář Planeta Země dnes a zítra MEZINÁRODNÍ ROK PLANETY ZEMĚ 2008 2. oznámení Mezinárodní seminář Planeta Země dnes a zítra V lednu 2006 byl na základě spojené iniciativy IUGS, Mezinárodní unie geologických věd a organizace UNESCO vyhlášen

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 Č.j.: 25613/2010-25-616 ROZHODNUTÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: POD STROMEM

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více