Organizátory Noci vědců jsou:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizátory Noci vědců jsou:"

Transkript

1 Poslední hodiny letošního léta budou v Evropě patřit vědcům. Po loňském úspěchu se totiž Evropská komise rozhodla i letošní noc z 22. na 23. září vyhlásit Evropskou nocí vědkyň a vědců. Jde o akci, které se zúčastní vědecká pracoviště na celém kontinentě a nabídnou veřejnosti nejen netradiční prohlídky a neformální večerní besedy, ale i možnost zúčastnit se nejrůznějších badatelských happeningů. Záměrem Evropské noci vědců je představit vědu jako atraktivní obor, který má blízký vztah ke každodennímu životu a současně představit vědkyně a vědce jako lidi, kteří mají vedle badatelských zájmů také své rodiny, koníčky i touhy. Kromě Prahy se Noc vědců uskuteční také v Brně, Českých Budějovicích, Plzni a ve veřejných hvězdárnách po celé republice sdružených v České astronomické společnosti. Organizátory Noci vědců jsou: - Akademie věd České republiky - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Česká astronomická společnost - Vysoké učení technické v Brně - Národní muzeum - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Regionální technické muzeum v Plzni - Sociologický ústav AV ČR

2 PRAHA Dialog vědy s uměním veřejná debata Budova Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1, místnost 205, II patro 17:00 hodin České populaci se dostává málo kvalifikovaných informací o tom jak se věda, a od ní odvozené technologie, podílejí na zkvalitňování života. Uvolněný prostor je zahlcován kontroverzními a senzacechtivými zprávami o nebezpečí genetický modifikovaných organizmů, o ptačí chřipce, globálním oteplování, výzkumu kmenových buněk, jimiž je občan strašen a účelově manipulován. Otázkou je, kdo je kvalifikovaný přinášet relevantní informace o vědě. Více než 30% občanů EU věří televizi, 25% věří novinám, ale měně než 5% věří informacím zprostředkovaným environmentálními organizacemi. Podle údajů Eurobarometru z roku 2005 se Češi, ve shodě s dalšími Evropany, bojí aplikací biotechnologií v zemědělství, ale podporují rozvoj nanotechnologie, farmakogenetiky a genové terapie. Bouřlivý rozvoj vědy sebou přináší i závažné etické a morální otázky s přesahem do filozofie a umění. Zejména výtvarná tvorba je v poslední době inspirována vědeckými tématy a nové výtvarné styly se zrodily na produktech moderní vědy. Píšící vědci dokážou často lépe než hermeneutičtí básníci nasytit hlad lidí po duchovnu, tajemnu, ale i znalostech. Objevování nových vazeb mezi strukturou a funkcí představuje novou estetickou kategorii která, na rozdíl od teorie umění, se zabývá i mimouměleckými oblastmi estetična přírodní formou krásna. Estetice jsou tak nastavované jiné obrazy a inspirace je hledána v netradičných oblastech vědomí; mystérium vědy je jedním z nich. Dochází k integraci vědy s uměním: oblastí, jež byly v minulosti rozpojené. Takový posun geneze myšlení posouvá umění k inspiračním zdrojům neviditelného světa vědeckých a technologických invencí. I ve vědě, podobně jako v umění, se veliké nápady rodí v okamžiku spontánního záblesku spirituality, poezie, jež ozáří mysl vědce bez varování. Vědecký objev, podobně jako každý jiný, musí sahat za hranice čisté logiky. Logika sama je sterilní, schopná pouze vyjevit zda-li je cesta, po níž jdeme, je správná, ale nemůže nás nasměrovat do neznámých oblasti poznání. Máme tedy věřit, že věda v nás ubíjí duši, cit pro estetiku, uměleckou sensitivitu a kreativitu? Ostrost mysli, rozmazanost cítění : takto ostře vyhrocené antagonistické polohy činnosti vědce a umělce setrvávají ve společenském vědomí z nedostatku relevantních informací o světě vědy, o vědcích samotných, ale zejména o funkci emocí, jimiž se vědec řídí při výběru vědní disciplíny. Nastíněná a podobná témata, budou diskutována při veřejné debatě: hosty moderátora debaty, Michala Gibody, budou matematik a filozof prof. Petr Vopěnka a ředitel Národní galerie prof. Milan Knížák, Občerstvení zdarma Kontakt a bližší informace: Přemysl Velek, tel.: ,

3 Kniha, která mě inspirovala Netradiční setkání s významnými představiteli vědeckého světa Literární kavárna knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1 19:00 h Hosté budou předčítat ze svých oblíbených knih a diskutovat na téma, jak beletrie nebo populárně naučná literatura může inspirovat k serióznímu vědeckému bádání. Pozvání přijali: - doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. - prof. RNDr. Stanislav Komárek, CSc. - prof. PhDr. Jiří Kraus,CSc. Občerstvení zdarma Kontakt a bližší informace: Karolína Smetanová, tel.: , VŠCHT Noc Marie Curie Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha h Seznámení s VŠCHT Propagační filmy o škole Věda Vědecké prezentace formou plakátové sekce zahrnující vědeckou problematiku řešenou na jednotlivých ústavech Fakulty potravinářské a biochemické technologie: - Ústav kvasné chemie a bioinženýrství - Ústav biochemie a mikrobiologie - Ústav chemie a technologie sacharidů - Ústav technologie mléka a tuků - Ústav chemie a analýzy potravin - Ústav konzervace masa a potravin - Ústav chemie přírodních látek Mikroskopie bakterií, kvasinek a plísní a vše co o nich potřebuje vědět Diskusní panely Osobní dotazy týkající se zdraví a bezpečnosti potravin, zdravé výživy, mlékárenských technologií a výrobků, kvasných technologií a výrobků (víno a resveratrol, moderní technologie výroby piva apod.), technologie masa a masných výrobků, balení potravin, výroba cukrů, umělá sladidla, problematika krmiv, geneticky modifikované organismy a s nimi související potraviny, problematika závažných virových onemocnění, možnosti využití biologických systémů při čištění životního prostředí. Vědecko - populární filmy s uvedenou tématikou Koncerty Koncert vážné hudby zajišťovaný profesory a studenty VŠCHT Pěvecký koncert středověkých písní s účastí studentů VŠCHT Výstavy

4 Umělecké fotografie studentů a pracovníků VŠCHT) Obrazy: Ing. Ladislav Čurda Předvedení moderních tanců (studenti VŠCHT) Klavírní hudba (doc Ladislav Kniežo) Ojedinělá výstav balených cukrů (prof. Ing. Zdeněk Bubník) Občerstvení zdarma Kontakt a bližší informace: prof. Kateřina Demnerová, tel.: , Paměť míst / místa paměti Noc vědkyň a vědců kavárna Lucerna, pasáž Lucerna, Štěpánská 61, Praha h Mají místa svou paměť? Kdo a jak ji utváří a proč jsou z ní některé věci vyloučeny? Jak se změnila paměť našich míst? Co podoba krajiny prozrazuje o lidech, kteří ji obývají? To jsou otázky, na které budou společně hledat odpovědi geolog a esejista Václav Cílek, socioložka Hana Librová, literární historička Daniela Hodrová, filosofové Miroslav Petříček a Petr Rezek a sociální antropolog Jakub Grygar. Večer moderuje redaktor Hospodářských novin Josef Greš. Setkání, jehož součástí bude i malé pohoštění, bude zakončeno projekcí filmu Nadtrpaslík celovečerního dokumentu, za který jeho autorka, studentka FAMU Lucie Králová, získala několik ocenění. Pořádá: Sociologický ústav AV ČR, Národní kontaktní centrum ženy a věda Kontakt.: Magadalena Górska, Josef Greš (*1970) Již během studia na Pražské psychoterapeutické fakultě začal v nakladatelství Portál pracovat jako šéfredaktor pedagogicko-psychologického měsíčníku Moderní vyučování. Poté působil čtyři roky jako reportér a později šéfredaktor magazínu AD. Od roku 2001 byl pět let redaktorem týdeníku Respekt, kde vedl rubriku věnovanou vědě. Pak pracoval rok jako redaktor Českého rozhlasu a od letošního srpna je redaktorem Hospodářských novin. RNDr. Václav Cílek (*1955) Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. V Geologickém ústavu Akademie věd se poté nejprve zabýval uranovými ložisky a výzkumem měsíčních

5 hornin. Po roce 1990 se však plně zaměřil především na studium a zkoumání klimatických oscilací a změn prostředí. V současné době vede Geologický ústav jako jeho ředitel. Od roku 1995 také na Karlově univerzitě vede kursy o krajině, její (nejen geologické) paměti a historii. Tomuto tématu věnoval také své dvě poslední knihy, jež získaly několik ocenění: Krajiny vnitřní a vnější (Dokořán, 2005) a Makom, kniha míst (Dokořán, 2004). Jakub Grygar, Ph.D. (*1972) Po gymnáziu v Lovosicích vystudoval teologii, judaisumus a psychosociální vědy na Husitské teologické fakultě Karlovy univerzity a později ještě obecnou antropologii na Přírodovědecké fakultě UK. Na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity složil doktorát ze sociologie. Absolvoval akademické stáže na Universidad Complutense ve španělském Madridu, na Slezské univerzitě v polských Katowicích a na Institutu filosofie a sociologie Polské akademie věd ve Varšavě. Nyní působí jako odborný asistent na katedře sociologie FSS MU v Brně a na katedře sociologie FSV UK v Praze. Zabývá se především studiem sociální paměti, hranic a antropologie města. PhDr. Daniela Hodrová, DrSc. (* 1946) Absolvovala Filosofickou fakultu Karlovy univerzity ( ), obory čeština, ruština, srovnávací literatura a francouzština. V letech pracovala jako knižní redaktorka v nakladatelství Odeon. Od roku 1975 působila jako aspirantka, vědecká pracovnice a později jako vedoucí oddělení teorie literatury v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Ve stejném ústavu působí dodnes. Badatelsky se věnuje především teorii románu a literární topologii, v roce 1992 získala titul DrSc. Během normalizace zůstala její hlavní díla pouze v rukopisné podobě. Po roce 1989 však byla v rychlém sledu publikována. Šlo především o knihy Hledání románu; Román zasvěcení a o beletristickou trilogii Trýznivé město sestávající z románů Podobojí, Kukly a Théta. Prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (*1943) Vystudovala na brněnské Přírodovědecké fakultě biologii a sociologii. Po absolutoriu krátce pracovala v biologické sekci Akademie věd, konkrétně v třeboňské Laboratoři pro výzkum řas. Od roku 1968 začala vyučovat sociologii na brněnské Filosofické fakultě. V roce 1997 získala v tomto oboru profesuru na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde pak zúročila i svůj mnoholetý zájem o výzkum ekologicky příznivého způsobu života, když založila katedru environmentálních studií a studijní obor humanitní environmentalistika. Hana Librová je autorkou knih Sociální potřeba a hodnota krajiny (UJEP, 1987); Láska ke krajině (Blok, 1988); Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti (Veronica, 1994) a Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu (Doplněk, 2003) Doc. PhDr. Miroslav Petříček (*1951) Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze (1972) se soukromě vzdělával u profesora Jana Patočky; toto studium pak bylo v roce 1992 legalizováno na Filosofické fakultě Karlovy univerzity. V letech pracoval v Českém hydrometeorologickém ústavu, poté dva roky působil ve Filosofickém ústavu Akademie věd a přednášel také na Filosofické fakultě Karlovy univerzity a na Středoevropské univerzitě v Budapešti. V roce 1992 absolvoval badatelský pobyt na Institut für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni. Dnes je zástupcem ředitele Ústavu filosofie a religionistiky Karlovy univerzity a spolupracuje také s Filosofickým ústavem Akademie věd a s Ústavem dějin umění Akademie věd. Je autorem a také překladatelem řady knih a studií a odborných i populárních článků. Vědeckou veřejnost zaujal

6 svým výkladem soudobé filosofie v Úvodu do (současné) filosofie, který klade důraz na srozumitelnost. Doc. PhDr. Petr Rezek (*1948) Po studiu psychologie a filosofie na Filosofické fakultě Karlovy univerzity pracoval v letech jako klinický psycholog, poté se až do listopadu 1989 živil jako domovník. V roce 1990 se habilitoval pro teorii umění na Akademii výtvarných umění a od roku 1991 také přednášel filosofii na své alma mater. Zabývá se filosofickými otázkami psychologie, dějinami filosofie (zvláště antické) a dílem Jana Patočky. Dnes vede katedru teorie a dějin výtvarného umění a architektury na Fakultě architektury technické univerzity v Liberci. Vlastní nakladatelství specializující se na klasické filosofické texty. Národní kontaktní centrum ženy a věda je projektem Sociologického ústavu AV ČR. Centrum funguje od roku 2001 (nyní v rámci druhého navazujícího grantu) a je financováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu EUPRO. Založení centra vycházelo z přesvědčení, že přestože se genderová problematika a otázka rovných příležitostí v ČR již poměrně etablovala, oblast vědy a výzkumu jí zůstává až na výjimky uzavřena. Centrum si klade za cíl přispívat k budování genderového diskursu v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, k utváření vědní politiky v ČR, zejména v kontextu problematiky postavení žen ve vědě. Koncepce projektu je založena na dvou liniích, které se vzájemně podporují. Jedna linie je zaměřena na podporu žen ve vědě a zviditelnění genderové problematiky v oblasti vědy a výzkumu, druhá linie se zaměřuje na oblast studií vědy a feministických epistemologií. Tyto přístupy tematizují jak otázky spjaté s produkcí znalosti (objektivita, neutralita vědeckého poznání atd.), tak s děláním vědy (praktiky každodenní vědecké práce). Noc vědkyň a vědců navazuje na tuto linií. Chce přispět k přiblížení zkoumání a myšlení sociálních, humanitních a přírodních vědců a vědkyň a poukázat na různorodost, s jakou lze sociálně-vědní témata uchopovat.

7 Věda v chrámu múz vědci a vědkyně v Národním muzeu Během večera zasvěceného Vědě v chrámu múz, vhodného pro všechny věkové kategorie, budou mít návštěvníci možnost poznat a sami si vyzkoušet některé metody vědeckého výzkumu jednotlivých oddělení Národního muzea. Akce má také upozornit veřejnost na fakt, že posláním Národního muzea je - vedle výstavní a sbírkotvorné činnosti - také intenzivní a společensky významný vědecký výzkum. Akce Věda v chrámu múz bude probíhat nejen v hlavní budově Národního muzea na Václavském náměstí, ale i v jeho dalších pražských pobočkách Českém muzeu hudby, Náprstkově muzeu a Musaionu Národopisné expozici. V hlavní budově Národního muzea bude zároveň po celou dobu akce návštěvníkům k dispozici informační Evropský stánek Noci vědců 2006, podpořený Evropskou komisí. Evropský stánek symbolizuje evropský rozměr celé Noci vědců 2006, probíhající v mnoha zemích současně. V Evropském stánku bude volně k dispozici leták informující o Noci vědců 2006 a především možnost sledovat video dokument o průběhu Noci vědců v jednotlivých evropských zemích. HLAVNÍ BUDOVA NM, Václavské náměstí 68, Praha 1 17:00 21:00 h Příležitost poznat a vyzkoušet si některé metody vědeckého výzkumu jednotlivých oddělení Národního muzea. Prezentace přírodovědeckého výzkumu v NM 17:00 21:00 h PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL Utajená krása mikrosvěta 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 h Přenos digitálního obrazu z mikroskopu na promítací plátno (mikrostruktura hornin, mikroskopické fosílie, buněčná stavba rostlin, mikroskopická struktura hub, schránky drobných měkkýšů, hmyz pod drobnohledem, mikrostruktura lidské kosti) Na chvíli vědcem 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 h Možnost individuální preparace a výzkumu přírodních materiálů pod mikroskopem - výzkum hornin pomocí polarizačního mikroskopu - preparace hmyzu - příprava preparátů fosilních rostlin - prohlídka výplavů fosílií ze sbírek paleontologického odd. - určování schránek a koster živočichů podle klíče - prezentace mykologické literatury s komentářem k jednotlivým titulům - interaktivní prezentace hub - studium lidských kostí Identifikace přírodovědeckého materiálu - předmětů přinesených návštěvníky 17:00-21:00 h - určování horninotvorných minerálů - identifikace donesených fosilií, možnost jejich výzkumu - následné vystavení nekrásnějších donesených fosilií v paleontologické expozici po dobu 1 2

8 měsíců - určování přinesených hub a lišejníků - určování hmyzu VÝSTAVNÍ SÁL HOLLAREUM Pohlednice z karbonských pralesů, paleontologická výstava Komentovaná prohlídka 17:00, 18:30, 19:30, 20:30 h Vědomostní soutěž v obecných paleontologických znalostech 18:00, 20:00 h Vyhodnocení nejlepších a udělení cen Prezentace historického výzkumu v NM 17:00 21:00 h PANTHEON Prezentace pokladu sv. Eligia. Tajemství pokladu pražských zlatníků Archeologie prezentace restaurátorské a vědecké práce Lutroforos řecká rituální váza 18:00 20:00 h Prezentace výsledků restaurování a způsobu vědecké zpracování antické keramiky Identifikace historické materiálu - předmětů přinesených návštěvníky - určování historických předmětů (šperků, mincí) - určování archeologických předmětů CHODBY V PŘÍZEMÍ Vědecký výzkum jednotlivých oddělení NM 17:00 21:00 h prezentace výzkumu historických populací - metody entomologického výzkumu - metody petrologického (petroarcheologického) výzkumu aj. - metody paleontologického výzkumu, - metody zoologického výzkumu, smysl a význam determinace Odlij si svého trilobita 17:00 20:30 h Výroba odlitků trilobitů pracovníky paleontologického oddělení Možnost vlastní výroby pro návštěvníky Magie a alchymie - předchůdci vědy HISTORICKÉ SCHODIŠTĚ NM 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 h

9 Vystoupení kouzelníka v historickém duchu spojené s prezentací sbírky historických a Kouzelnických rekvizit a aparátů Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích Prezentace knihovny NM 17:00 21:00 h ZASEDACÍ SÁL O čem se píše ve středověkých rukopisech (rozbor motivů iluminací) Prezentace DB Manuscriptorium KNIHOVNA NM STUDOVNA Písmo našich předků 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 h Četba pozdně středověkých a novověkých textů Poradna a určování starých tisků a rukopisů (průběžně) Kontakt: Jiří Kvaček, tel.: , ČESKÉ MUZEUM HUDBY Karmelitská 2, Praha 1 Cyklus přednášek a demonstrací s prostorem na dotazy a diskuzi Dávná touha smetanovského bádání 17:00 17:30 h Kritická edice korespondence Bedřicha Smetany - prezentace vědeckovýzkumného projektu Muzea Bedřicha Smetany) Kritická edice díla Antonína Dvořáka 17:30 18:00 h Prezentace vědecko výzkumného projektu Restaurování orchestrionu Wrede z roku 1910, hudební produkce na zachráněný nástroj 18:00 18:30 h Záchrana sbírek Českého muzea hudby postižených povodní Od pramene k živé hudbě 18:30 19:00 h Barokní a klasicistní hudba v interpretaci hudebního vědce a současných hudebníků Hugo Boettinger Jak jsem viděl hudbu 19:00 19:30 h Prezentace výsledků vědeckého projektu doplněná ukázkami z díla Hugo Boettingera Neznámý dopis Antonína Dvořáka 19:30 20:00 h Nový přírůstek ve sbírkách Českého muzea hudby -prezentace příběhu získání nové akvizice s živou hudební produkcí

10 Zdarma bude zpřístupněna stálá expozice Člověk Nástroj Hudba a výstava Život je jen náhoda ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka. Kontakt a bližší informace: Jiří Kvaček, tel.: , NÁPRSTKOVO MUZEUM Betlémské náměstí 1, Praha 1 Ženy ve vědě 17:00 20:00 h Cyklus přednášek o ženách, které v Národním muzeu významným způsobem přispěli k rozvoji vědecké a sbírkotvorné činnosti 17:00 17:20 h Americký klub dam a počátky ženského vzdělání - Milena Secká 17:20 17:40 h Drahomíra Stránská - Helena Mevaldová 17:40 18:00 h Marie Zunová-Skalská - Eva Paulová 18:00 18:20 h Ludmila Slavíková - Petra Burdová 18:20 18:40 h Jarmila Štěpková - Vlastimil Novák 18:40 19:00 h Ženy bojující - odd. novodobých čes.dějin 19:00 19:20 h Barbora Markéta Eliášová - Helena Heroldová 19:30 20:00 h Jiřina Svobodová, promítání filmu Fulbe Dorowo - Jiřina Todorovová Výstava Ženy ve vědě (ve spolupráci se Sociologickým ústavem AVČR) Americký klub dam 20:00, 20:30 h Komentované prohlídky interiéru klubu v prvním patře Náprstkova muzea Kontakt a bližší informace: Jiří Kvaček, tel.: , MUSAION - Národopisná expozice Kinského zahrada 97, Praha 5 17:00 21:00 h Komentované prohlídky expozice, diskuze Prezentace lidových řemesel s možností vyzkoušení návštěvníky 17:00 21:00 h Kontakt a bližší informace: Jiří Kvaček, tel.: ,

11 Noc s hvězdami a hvězdáři Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, Ondřejov h V sobotu 23. září v 6:03 středoevropského letního času se Slunce ocitne přesně na nebeském rovníku a vstoupí do znamení Vah. Nastane tak podzimní rovnodennost a začne astronomický podzim. Den a noc budou stejně dlouhé. V předvečer podzimní rovnodennosti Astronomický ústav AV ČR v rámci Noci vědců připravil následující mimořádnou nabídku pro veřejnost zahrnující prohlídku areálu observatoře, pozorování oblohy dalekohledy a prohlídku specializovaných pracovišť při jejich činnosti. 16:00-19:00 (začátky v 16:00, 17:00 a 18:00) Prohlídka observatoře (procházka zhruba 2,5 km dlouhá) Exkurze do Slunečního oddělení (za jasného počasí pozorování Slunce, jinak ukázky pozorování ze záznamu) Prohlídka muzea V. Šafaříka (historické přístroje a dokumenty, historie základního astronomického výzkumu v ČR, vznik a vývoj ondřejovské hvězdárny a biografie jejího zakladatele J. J. Friče, promítání dokumentárních filmů o observatoři a výsledcích výzkumu) Prohlídka dvou historických kopulí původní hvězdárny 19:30 24:00 (začátky posledních prohlídek ve 23:00) Pozorování oblohy v západní kopuli původní hvězdárny a s pomocí přenosných dalekohledů v prostoru původní hvězdárny, je dokonce možné si do tohoto historického místa přivézt i vlastní dalekohled (po dohodě s organizátory) Exkurze po malých skupinách návštěvníků na specializovaná pracoviště: - K největšímu dalekohledu v ČR (přístroj Stelárního oddělení - průměr hlavního zrcadla 2 m, ohnisková vzdálenost 67 m, hmotnost 87 tun), prohlídka a informace o pozorování dalekohledem a zpracování výsledků - K automatizovanému dalekohledu skupiny asteroidů o průměru objektivu 65 cm - K automatizovanému dalekohledu BART skupiny astrofyziky vysokých energií - K horizontálnímu dalekohledu HSFA2 (přístroj Slunečního oddělení - průměr zrcadlového objektivu 50 cm, ohnisková vzdálenost 35 metrů), kde se bude provádět večerní měření pomocí jasných hvězd. Záměrem je kontrola a upřesnění optických zobrazovacích vlastností dalekohledu, např. zobrazovací funkce PSF. Návštěvníci na monitorech HSFA2 uvidí, jak se toto měření provádí a co je jeho účelem. K dispozici budou panely se základními informacemi o HSFA2, ukázky jeho slunečních filtrogramů i spekter a přehled výsledků přístroje. Vybranými dalekohledy bude možné podívat se do vzdáleného vesmíru na dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny a galaxie. Zajímavý pohled dalekohledem poskytne např. dvojhvězda Albireo v souhvězdí Labutě či dvojhvězda Alcor a Mizar ve Velké medvědici. Bude možné pozorovat kulovou hvězdokupu M 13 v Herkulovi, prstencovou mlhovinu M 57 v Lyře, galaxii M 31 v Andromedě a další. Shromaždiště účastníků exkurze je na tzv. centrální plošině v prostoru původní hvězdárny, v případě deště v muzeu tamtéž. Přijďte ještě před setměním, budete se lépe orientovat! Parkování bude možné v prostoru u hřiště před vstupem do obou částí areálu observatoře (bude označeno), nejezděte prosím za zákazy vjezdu.

12 Observatoř v Ondřejově není vzhledem k potřebě zachování dobrých pozorovacích podmínek v noci osvětlena. Proto žádáme návštěvníky, aby se vybavili na cesty po observatoři baterkami a aby je používali podle pokynů našich průvodců. Strávíte-li na hvězdárně celou dobu programu, bude se vám hodit občerstvení. V pozdějších večerních hodinách užijete možná i teplejší oblečení. K dispozici budeme i za špatného počasí, i když s omezenou nabídkou. Pozorování dalekohledem bude možné pouze za jasného počasí. Vstup zdarma, informační materiály k dispozici Astronautická sekce ČAS, Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově h Návštěvníci si budou moci prohlédnout modely kosmické techniky, seznámit se s aplikacemi kosmického výzkumu používanými v běžném životě, zjistit novinky o aktuálních kosmických misích amerického raketoplánu Atlantis a ruské kosmické lodi Sojuz a prověřit si své znalosti v krátkém testu z kosmonautiky. K vidění bude i malá výstavka fotografií a autogramů nejznámějších kosmonautů světa. Jak se na hvězdárnu v Ondřejově dostanete: Autem Z dálnice D1 Praha - Brno odbočíte na exitu 21 v Mirošovicích a odtud se dostanete přes Mnichovice do Ondřejova podle značení. V Mirošovicích můžete odbočit také ze silnice č. E 55 ve směru od Tábora. Vzdálenost Mirošovice - Ondřejov činí přibližně 10 km. Autobusem Z Prahy do Ondřejova jezdí dvě přímé linky systému Pražské integrované dopravy, a to číslo 383 a 393 (Praha, Depo Hostivař - Chocerady). V době slabého provozu a o víkendech nejezdí některé spoje přímo, ale v Mukařově navazují na linku č. 381 (Praha, Depo Hostivař -Kostelec n.č.l.). Vlakem a autobusem Všechny vlakové spoje vyjíždějí ze stanice Praha, hl.n. směrem na Benešov u Prahy (trať ČD Praha - Benešov - Tábor). Přestupní stanicí jsou Strančice, kde na vybrané vlakové spoje navazuje autobusová linka Pražské integrované dopravy č. 490 (Strančice - Stříbrná Skalice),

13 která projíždí Ondřejovem. Kontakt a bližší informace: Pavel Suchan, tel.: , Na stránkách České astronomické společnosti najdete také aktuální přehled nabídky dalších astronomických institucí v rámci Noci vědců. Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Petřín 205, Praha h Návštěvníci si mohou prohlédnout přístrojové vybavení hvězdárny a její stálou expozici. Za jasného počasí nabízíme pozorování noční oblohy: dvojhvězd, hvězdokup, mlhovin a galaxií. Prohlídka i pozorování jsou doprovázeny odborným výkladem. Součástí prohlídky bude i exkurze k robotickému dalekohledu MARK, který je určen k odbornému pozorování a není součástí běžné prohlídky hvězdárny. Součástí prohlídky je i mimořádná expozice Praha astronomická výstava věnovaná astronomickým pamětihodnostem Prahy, neboť více než tisíciletá historie pražské astronomie zanechala své stopy v mnoha památkách. Speciální program v kinosále: - 20:00 Moderovaná diskuse s našimi předními odborníky na témata: život ve vesmíru, vznik a vývoj vesmíru a dobývání vesmíru moderované besedy se zúčastní náš přední fyzik Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., Ing. Marcel Grün a RNDr. Vladimír Kopecký Jr., PhD. Obrazový záznam z diskuse bude přenášen i na velkoplošné obrazovky mimo kinosál. - 22:00 Pět planet repríza úspěšné komponované show s živými astronomy herci - 23:00 Prahou astronomickou pořad věnovaný astronomické historii našeho hlavního města - 23:30 Do blízkého a vzdáleného vesmíru multimediální pořad v širokoúhlém provedení, shrnující základní poznatky o našem vesmíru

14 PLZEŇ Noc vědců aneb Věda není věda Nádvoří ŠKODY HOLDING a. s. 18:00-24:00 h Pod názvem "Noc vědců, aneb věda a technika - hrou, hudbou a divadlem" se skrývá akce pro širokou veřejnost, jejímž cílem je nejen pobavit a nenásilnou formou představit některé vědecké metody a znalosti, ale i seznámit veřejnost s některými významnými osobnostmi regionu na poli vědy a ty také na této akci ocenit. Na akci, která začne v hodin, bude k vidění řada zajímavostí, např. trojrozměrné expozice ČVUT, výstava fotografií Svět pod mikroskopem, středoškoláci mezi sebou budou soutěžit v realizaci fyzikálních pokusů a další. O zábavu se budou starat známé hudební skupiny, mezi nimiž jistě zaujme Petr Bende a jeho band, skupiny Hlasoplet, Palice a Ill Fish. V průběhu večera dojde také k ocenění významných vědců, působících v našem regionu, kteří převezmou cenu Regionálního technického muzea o.p.s. Program je připraven až do půlnoci a pořadatelé nezapomněli ani na dobré jídlo a pití. Na akci je vstup zdarma. PROGRAM - předání Ceny Regionálního technického muzea v Plzni - PETR BENDE band - Ill Fish - Hlasoplet - Palice - fireshow Pa-li-tchi - fotografická výstava Svět pod mikroskopem - trojrozměrné expozice z ČVUT - středoškolská soutěž o nejlepší realizaci fyzikálního pokusu - další hry a soutěže a překvapení - občerstvení Západočeská pobočka ČAS ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a Hvězdárnou Rokycany h Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s Hvězdárnou a planetárium Plzeň a Hvězdárnou v Rokycanech vás zve do podniku ŠKODA (za 1. bránou) v Plzni. Přednášky: Astronomické obrázky ve 3D - Mgr. Jan Nedoma a Pierre Auger Observatory. Ostatní program: - Pozorování oblohy různými typy dalekohledů (v případě jasné oblohy) - Statická ukázka pozorovací techniky s odborným komentářem - Ukázka činnosti automatické meteorologické stanice speciálně upravené pro sledování průběhu slunečního zatmění

15 - Fotografická výstava Astronomie v západních Čechách - Prezentace výsledků fotografické soutěže se zaměřením na problematiku světelného znečištění - Výstava Zatmění Slunce - Astronomické pokusy, soutěže a kvízy Program se bude v průběhu blížící se akce aktualizovat, jednáme s dalšími přednášejícím České Budějovice Noc evropské vědy Multikulturní akce která by měla dát možnost veřejnosti a zvláště pak mladým lidem setkat se s vědci při neformálních akcích, mluvit a diskutovat s nimi a k tomu se bavit. Kino Kotva - projekce filmů Lidická 235, České Budějovice Dopolední promítání pro školy Odpolední promítání pro veřejnost h Mikrokosmos h Ptačí svět CK Solnice Česká 66, České Budějovice fotografická soutěž o hodnotné ceny výstava fotografií a kreslených vtipů s vědeckou tématikou Researchers Rock Night Vystoupení hudebních skupin Akia b.a., Smutný Karel a St. Johnny & his Boom Chicka Boom Cats, jejichž členové jsou akademickými pracovníky Jihočeské univerzity nebo Akademie věd České republiky Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích s pobočkou na Kleti Zátkovo nábřeží 4, České Budějovice h Program 19:00 film "O sluneční soustavě" 19:30 přednáška "Průzkumníci sluneční soustavy 20:30 Pozorování objektů noční oblohy Jednotné vstupné 20 Kč.

16 BRNO VUT Brno, Fakulta chemická Purkyňova 118, Brno h Přijďte se přesvědčit na Fakultu chemickou, že chemie Vás v životě obklopuje víc, než si myslíte. Seznamte se s ní hravou formou, zapojte se sami do chemických experimentů, pohrajte si s vědeckými hračkami, navštivte výstavu zajímavých pokusů, vyzkoušejte si vlastní dovednosti v soutěžích a znalosti v kvizech. Čekají Vás báječné odměny a na závěr ohňostroj. - Vyčisti vodu světlem - Poměř síly v sudoku - Udělej si vlastní limonádu - Zahraj si s matematikou na PC - Sleduj chemické aparatury v akci - Vyzkoušej senzorickou analýzu - Zhlédni Divadlo chemie - Vyrob razítko nebo kontaktní čočku - Otestuj své smysly v galerii klamů - Neboj se potravinářských E-ček - Zahraj si s fyzikálními hračkami - Pozoruj svět pod mikroskopem - Navštiv dílnu mistra skláře - Nahlédni do mikrosvěta Kontakt: Ing. Tomáš Opravil, tel.: Občerstvení zdarma Skupiny nad 20 účastníků prosíme o rezervaci na uvedeném tel. čísle. Kniha, která mě inspirovala Netradiční setkání s významnými představiteli vědeckého světa Literární kavárna knihkupectví Academia, Náměstí Svobody 13, Brno 19:00 h Hosté budou předčítat ze svých oblíbených knih a diskutovat na téma, jak beletrie nebo populárně naučná literatura může inspirovat k serióznímu vědeckému bádání. Pozvání přijali: - doc. RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc. - doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, PhD. Občerstvení zdarma Kontakt a bližší informace: Karolína Smetanová, tel.: ,

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Slovo úvodem Téma komunikace vědy začalo být v naší republice v posledních dvou letech velmi módní. Možná je to dáno skutečností, že je to problematika, která je podporována řadou projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti Zátkovo nábřeží 4 370 01 České Budějovice statutární

Více

Soutěžní přehlídka SCIAP Popularizace vědy PŘEDSTAVENÍ SOUTĚŽÍCÍCH A JEJICH PROJEKTŮ

Soutěžní přehlídka SCIAP Popularizace vědy PŘEDSTAVENÍ SOUTĚŽÍCÍCH A JEJICH PROJEKTŮ Soutěžní přehlídka SCIAP Popularizace vědy PŘEDSTAVENÍ SOUTĚŽÍCÍCH A JEJICH PROJEKTŮ AUDIO/AUDIOVIZUÁLNÍ POŘAD Dušan Majer Videopořad VESMÍRNÉ VÝZVY http://vesmir.thos.cz Pravidelný desetiminutový pořad,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 Zamotánek Mezigalaktické platidlo volně směnitelné na

Více

POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY

POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY Za vánoční hvězdou do Planetária Rozhovor s exministrem školství Slovenské republiky doc. Ing. Peterem Ponickým, Ph.D. Vytiskněte si dárek pod stromeček na 3D tiskárně Laboratórium

Více

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ str. 3 PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ str. 5 HRADNÍ FOTO- ARCHIV 1918 1933 Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 e mail: nm@nm.cz str. 7 VE STÍNU JAGUÁRA LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU Přírodovědecké

Více

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405 PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. na rok 2015 PŘEDMLUVA Plán činnosti Muzea a galerie v Prostějově,

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Nové, moderní nástroje popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR Gabriela Pokorná a kol. Olomouc 2009 Oponenti: prof. RNDr. Martin Bílek, Ph.D.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti Zátkovo nábřeží 4 370 01 České Budějovice statutární

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

PRAHA. Jsou muzea, která zná každý a pak jsou taková, o kterých se zas tak moc neví, ale dětem přitom nabízejí mnohem víc povyražení

PRAHA. Jsou muzea, která zná každý a pak jsou taková, o kterých se zas tak moc neví, ale dětem přitom nabízejí mnohem víc povyražení Rakovník Nižbor Informační centrum keltské kultury Skryje Památník Joachima Barranda Slaný Městská hvězdárna Kladno PRAHA Beroun Neobyčejná muzea, galerie a hvězdárny Máslovice Muzeum másla Vysoká u Příbrami

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

Zajímavé články Informace pro návštěvníky Studijní stipendijní program pro středoškoláky

Zajímavé články Informace pro návštěvníky Studijní stipendijní program pro středoškoláky 1 09 Zajímavé články Informace pro návštěvníky Studijní stipendijní program pro středoškoláky PLAKÁT UVNITŘ 2 Úvodník Informace pro návštěvníky Vážený čtenáři, vážená čtenářko, právě v rukou držíte první

Více

tisková zpráva 25. duben 2012

tisková zpráva 25. duben 2012 Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou tel.: 585 378 345 www.slunakov.cz tisková zpráva 25. duben 2012 Besedy Ekologických dnů Olomouc se obracejí k

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU. www.shakespeare.cz

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU. www.shakespeare.cz www.shakespeare.cz Smíchov dávno není venkovskou periferií, do jejíž zeleně se Pražané jezdili rekreovat, ani onou pověstnou průmyslovou čtvrtí zalidněnou dělnickým živlem, v kterou se změnil v 19. století.

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 www.nm.cz NÁRODNÍ MUZEUM víc než dotek historie V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 Václavské náměstí 68 115

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

Dům roku 2002 (2) 6. rámcový program EU (3) Smlouva s univerzitou v Egeru (4) Nejde jen o prevenci úrazů (6) Ze života univerzity (7) Ze zasedání

Dům roku 2002 (2) 6. rámcový program EU (3) Smlouva s univerzitou v Egeru (4) Nejde jen o prevenci úrazů (6) Ze života univerzity (7) Ze zasedání Dům roku 2002 (2) 6. rámcový program EU (3) Smlouva s univerzitou v Egeru (4) Nejde jen o prevenci úrazů (6) Ze života univerzity (7) Ze zasedání kolegia rektora (8) Studentská vrátka (9) Dubnová zastavení

Více

Přehled akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v roce 2003

Přehled akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v roce 2003 Přehled akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v roce 2003 LEDEN OZNÁMENÍ: Dne 19. prosince 2002 se uskutečnila volba kandidáta na děkana Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Jediným navrženým

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Zpracoval: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 29. listopadu 2012 Č.j.: NTM 2318/12-GŘ 1 OBSAH: OBSAH 2 MOTTO.. 4 I. Údaje o zpracovateli....

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012 2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol.

Více