Organizátory Noci vědců jsou:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizátory Noci vědců jsou:"

Transkript

1 Poslední hodiny letošního léta budou v Evropě patřit vědcům. Po loňském úspěchu se totiž Evropská komise rozhodla i letošní noc z 22. na 23. září vyhlásit Evropskou nocí vědkyň a vědců. Jde o akci, které se zúčastní vědecká pracoviště na celém kontinentě a nabídnou veřejnosti nejen netradiční prohlídky a neformální večerní besedy, ale i možnost zúčastnit se nejrůznějších badatelských happeningů. Záměrem Evropské noci vědců je představit vědu jako atraktivní obor, který má blízký vztah ke každodennímu životu a současně představit vědkyně a vědce jako lidi, kteří mají vedle badatelských zájmů také své rodiny, koníčky i touhy. Kromě Prahy se Noc vědců uskuteční také v Brně, Českých Budějovicích, Plzni a ve veřejných hvězdárnách po celé republice sdružených v České astronomické společnosti. Organizátory Noci vědců jsou: - Akademie věd České republiky - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Česká astronomická společnost - Vysoké učení technické v Brně - Národní muzeum - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Regionální technické muzeum v Plzni - Sociologický ústav AV ČR

2 PRAHA Dialog vědy s uměním veřejná debata Budova Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1, místnost 205, II patro 17:00 hodin České populaci se dostává málo kvalifikovaných informací o tom jak se věda, a od ní odvozené technologie, podílejí na zkvalitňování života. Uvolněný prostor je zahlcován kontroverzními a senzacechtivými zprávami o nebezpečí genetický modifikovaných organizmů, o ptačí chřipce, globálním oteplování, výzkumu kmenových buněk, jimiž je občan strašen a účelově manipulován. Otázkou je, kdo je kvalifikovaný přinášet relevantní informace o vědě. Více než 30% občanů EU věří televizi, 25% věří novinám, ale měně než 5% věří informacím zprostředkovaným environmentálními organizacemi. Podle údajů Eurobarometru z roku 2005 se Češi, ve shodě s dalšími Evropany, bojí aplikací biotechnologií v zemědělství, ale podporují rozvoj nanotechnologie, farmakogenetiky a genové terapie. Bouřlivý rozvoj vědy sebou přináší i závažné etické a morální otázky s přesahem do filozofie a umění. Zejména výtvarná tvorba je v poslední době inspirována vědeckými tématy a nové výtvarné styly se zrodily na produktech moderní vědy. Píšící vědci dokážou často lépe než hermeneutičtí básníci nasytit hlad lidí po duchovnu, tajemnu, ale i znalostech. Objevování nových vazeb mezi strukturou a funkcí představuje novou estetickou kategorii která, na rozdíl od teorie umění, se zabývá i mimouměleckými oblastmi estetična přírodní formou krásna. Estetice jsou tak nastavované jiné obrazy a inspirace je hledána v netradičných oblastech vědomí; mystérium vědy je jedním z nich. Dochází k integraci vědy s uměním: oblastí, jež byly v minulosti rozpojené. Takový posun geneze myšlení posouvá umění k inspiračním zdrojům neviditelného světa vědeckých a technologických invencí. I ve vědě, podobně jako v umění, se veliké nápady rodí v okamžiku spontánního záblesku spirituality, poezie, jež ozáří mysl vědce bez varování. Vědecký objev, podobně jako každý jiný, musí sahat za hranice čisté logiky. Logika sama je sterilní, schopná pouze vyjevit zda-li je cesta, po níž jdeme, je správná, ale nemůže nás nasměrovat do neznámých oblasti poznání. Máme tedy věřit, že věda v nás ubíjí duši, cit pro estetiku, uměleckou sensitivitu a kreativitu? Ostrost mysli, rozmazanost cítění : takto ostře vyhrocené antagonistické polohy činnosti vědce a umělce setrvávají ve společenském vědomí z nedostatku relevantních informací o světě vědy, o vědcích samotných, ale zejména o funkci emocí, jimiž se vědec řídí při výběru vědní disciplíny. Nastíněná a podobná témata, budou diskutována při veřejné debatě: hosty moderátora debaty, Michala Gibody, budou matematik a filozof prof. Petr Vopěnka a ředitel Národní galerie prof. Milan Knížák, Občerstvení zdarma Kontakt a bližší informace: Přemysl Velek, tel.: ,

3 Kniha, která mě inspirovala Netradiční setkání s významnými představiteli vědeckého světa Literární kavárna knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1 19:00 h Hosté budou předčítat ze svých oblíbených knih a diskutovat na téma, jak beletrie nebo populárně naučná literatura může inspirovat k serióznímu vědeckému bádání. Pozvání přijali: - doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. - prof. RNDr. Stanislav Komárek, CSc. - prof. PhDr. Jiří Kraus,CSc. Občerstvení zdarma Kontakt a bližší informace: Karolína Smetanová, tel.: , VŠCHT Noc Marie Curie Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha h Seznámení s VŠCHT Propagační filmy o škole Věda Vědecké prezentace formou plakátové sekce zahrnující vědeckou problematiku řešenou na jednotlivých ústavech Fakulty potravinářské a biochemické technologie: - Ústav kvasné chemie a bioinženýrství - Ústav biochemie a mikrobiologie - Ústav chemie a technologie sacharidů - Ústav technologie mléka a tuků - Ústav chemie a analýzy potravin - Ústav konzervace masa a potravin - Ústav chemie přírodních látek Mikroskopie bakterií, kvasinek a plísní a vše co o nich potřebuje vědět Diskusní panely Osobní dotazy týkající se zdraví a bezpečnosti potravin, zdravé výživy, mlékárenských technologií a výrobků, kvasných technologií a výrobků (víno a resveratrol, moderní technologie výroby piva apod.), technologie masa a masných výrobků, balení potravin, výroba cukrů, umělá sladidla, problematika krmiv, geneticky modifikované organismy a s nimi související potraviny, problematika závažných virových onemocnění, možnosti využití biologických systémů při čištění životního prostředí. Vědecko - populární filmy s uvedenou tématikou Koncerty Koncert vážné hudby zajišťovaný profesory a studenty VŠCHT Pěvecký koncert středověkých písní s účastí studentů VŠCHT Výstavy

4 Umělecké fotografie studentů a pracovníků VŠCHT) Obrazy: Ing. Ladislav Čurda Předvedení moderních tanců (studenti VŠCHT) Klavírní hudba (doc Ladislav Kniežo) Ojedinělá výstav balených cukrů (prof. Ing. Zdeněk Bubník) Občerstvení zdarma Kontakt a bližší informace: prof. Kateřina Demnerová, tel.: , Paměť míst / místa paměti Noc vědkyň a vědců kavárna Lucerna, pasáž Lucerna, Štěpánská 61, Praha h Mají místa svou paměť? Kdo a jak ji utváří a proč jsou z ní některé věci vyloučeny? Jak se změnila paměť našich míst? Co podoba krajiny prozrazuje o lidech, kteří ji obývají? To jsou otázky, na které budou společně hledat odpovědi geolog a esejista Václav Cílek, socioložka Hana Librová, literární historička Daniela Hodrová, filosofové Miroslav Petříček a Petr Rezek a sociální antropolog Jakub Grygar. Večer moderuje redaktor Hospodářských novin Josef Greš. Setkání, jehož součástí bude i malé pohoštění, bude zakončeno projekcí filmu Nadtrpaslík celovečerního dokumentu, za který jeho autorka, studentka FAMU Lucie Králová, získala několik ocenění. Pořádá: Sociologický ústav AV ČR, Národní kontaktní centrum ženy a věda Kontakt.: Magadalena Górska, Josef Greš (*1970) Již během studia na Pražské psychoterapeutické fakultě začal v nakladatelství Portál pracovat jako šéfredaktor pedagogicko-psychologického měsíčníku Moderní vyučování. Poté působil čtyři roky jako reportér a později šéfredaktor magazínu AD. Od roku 2001 byl pět let redaktorem týdeníku Respekt, kde vedl rubriku věnovanou vědě. Pak pracoval rok jako redaktor Českého rozhlasu a od letošního srpna je redaktorem Hospodářských novin. RNDr. Václav Cílek (*1955) Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. V Geologickém ústavu Akademie věd se poté nejprve zabýval uranovými ložisky a výzkumem měsíčních

5 hornin. Po roce 1990 se však plně zaměřil především na studium a zkoumání klimatických oscilací a změn prostředí. V současné době vede Geologický ústav jako jeho ředitel. Od roku 1995 také na Karlově univerzitě vede kursy o krajině, její (nejen geologické) paměti a historii. Tomuto tématu věnoval také své dvě poslední knihy, jež získaly několik ocenění: Krajiny vnitřní a vnější (Dokořán, 2005) a Makom, kniha míst (Dokořán, 2004). Jakub Grygar, Ph.D. (*1972) Po gymnáziu v Lovosicích vystudoval teologii, judaisumus a psychosociální vědy na Husitské teologické fakultě Karlovy univerzity a později ještě obecnou antropologii na Přírodovědecké fakultě UK. Na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity složil doktorát ze sociologie. Absolvoval akademické stáže na Universidad Complutense ve španělském Madridu, na Slezské univerzitě v polských Katowicích a na Institutu filosofie a sociologie Polské akademie věd ve Varšavě. Nyní působí jako odborný asistent na katedře sociologie FSS MU v Brně a na katedře sociologie FSV UK v Praze. Zabývá se především studiem sociální paměti, hranic a antropologie města. PhDr. Daniela Hodrová, DrSc. (* 1946) Absolvovala Filosofickou fakultu Karlovy univerzity ( ), obory čeština, ruština, srovnávací literatura a francouzština. V letech pracovala jako knižní redaktorka v nakladatelství Odeon. Od roku 1975 působila jako aspirantka, vědecká pracovnice a později jako vedoucí oddělení teorie literatury v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Ve stejném ústavu působí dodnes. Badatelsky se věnuje především teorii románu a literární topologii, v roce 1992 získala titul DrSc. Během normalizace zůstala její hlavní díla pouze v rukopisné podobě. Po roce 1989 však byla v rychlém sledu publikována. Šlo především o knihy Hledání románu; Román zasvěcení a o beletristickou trilogii Trýznivé město sestávající z románů Podobojí, Kukly a Théta. Prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (*1943) Vystudovala na brněnské Přírodovědecké fakultě biologii a sociologii. Po absolutoriu krátce pracovala v biologické sekci Akademie věd, konkrétně v třeboňské Laboratoři pro výzkum řas. Od roku 1968 začala vyučovat sociologii na brněnské Filosofické fakultě. V roce 1997 získala v tomto oboru profesuru na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde pak zúročila i svůj mnoholetý zájem o výzkum ekologicky příznivého způsobu života, když založila katedru environmentálních studií a studijní obor humanitní environmentalistika. Hana Librová je autorkou knih Sociální potřeba a hodnota krajiny (UJEP, 1987); Láska ke krajině (Blok, 1988); Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti (Veronica, 1994) a Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu (Doplněk, 2003) Doc. PhDr. Miroslav Petříček (*1951) Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze (1972) se soukromě vzdělával u profesora Jana Patočky; toto studium pak bylo v roce 1992 legalizováno na Filosofické fakultě Karlovy univerzity. V letech pracoval v Českém hydrometeorologickém ústavu, poté dva roky působil ve Filosofickém ústavu Akademie věd a přednášel také na Filosofické fakultě Karlovy univerzity a na Středoevropské univerzitě v Budapešti. V roce 1992 absolvoval badatelský pobyt na Institut für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni. Dnes je zástupcem ředitele Ústavu filosofie a religionistiky Karlovy univerzity a spolupracuje také s Filosofickým ústavem Akademie věd a s Ústavem dějin umění Akademie věd. Je autorem a také překladatelem řady knih a studií a odborných i populárních článků. Vědeckou veřejnost zaujal

6 svým výkladem soudobé filosofie v Úvodu do (současné) filosofie, který klade důraz na srozumitelnost. Doc. PhDr. Petr Rezek (*1948) Po studiu psychologie a filosofie na Filosofické fakultě Karlovy univerzity pracoval v letech jako klinický psycholog, poté se až do listopadu 1989 živil jako domovník. V roce 1990 se habilitoval pro teorii umění na Akademii výtvarných umění a od roku 1991 také přednášel filosofii na své alma mater. Zabývá se filosofickými otázkami psychologie, dějinami filosofie (zvláště antické) a dílem Jana Patočky. Dnes vede katedru teorie a dějin výtvarného umění a architektury na Fakultě architektury technické univerzity v Liberci. Vlastní nakladatelství specializující se na klasické filosofické texty. Národní kontaktní centrum ženy a věda je projektem Sociologického ústavu AV ČR. Centrum funguje od roku 2001 (nyní v rámci druhého navazujícího grantu) a je financováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu EUPRO. Založení centra vycházelo z přesvědčení, že přestože se genderová problematika a otázka rovných příležitostí v ČR již poměrně etablovala, oblast vědy a výzkumu jí zůstává až na výjimky uzavřena. Centrum si klade za cíl přispívat k budování genderového diskursu v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, k utváření vědní politiky v ČR, zejména v kontextu problematiky postavení žen ve vědě. Koncepce projektu je založena na dvou liniích, které se vzájemně podporují. Jedna linie je zaměřena na podporu žen ve vědě a zviditelnění genderové problematiky v oblasti vědy a výzkumu, druhá linie se zaměřuje na oblast studií vědy a feministických epistemologií. Tyto přístupy tematizují jak otázky spjaté s produkcí znalosti (objektivita, neutralita vědeckého poznání atd.), tak s děláním vědy (praktiky každodenní vědecké práce). Noc vědkyň a vědců navazuje na tuto linií. Chce přispět k přiblížení zkoumání a myšlení sociálních, humanitních a přírodních vědců a vědkyň a poukázat na různorodost, s jakou lze sociálně-vědní témata uchopovat.

7 Věda v chrámu múz vědci a vědkyně v Národním muzeu Během večera zasvěceného Vědě v chrámu múz, vhodného pro všechny věkové kategorie, budou mít návštěvníci možnost poznat a sami si vyzkoušet některé metody vědeckého výzkumu jednotlivých oddělení Národního muzea. Akce má také upozornit veřejnost na fakt, že posláním Národního muzea je - vedle výstavní a sbírkotvorné činnosti - také intenzivní a společensky významný vědecký výzkum. Akce Věda v chrámu múz bude probíhat nejen v hlavní budově Národního muzea na Václavském náměstí, ale i v jeho dalších pražských pobočkách Českém muzeu hudby, Náprstkově muzeu a Musaionu Národopisné expozici. V hlavní budově Národního muzea bude zároveň po celou dobu akce návštěvníkům k dispozici informační Evropský stánek Noci vědců 2006, podpořený Evropskou komisí. Evropský stánek symbolizuje evropský rozměr celé Noci vědců 2006, probíhající v mnoha zemích současně. V Evropském stánku bude volně k dispozici leták informující o Noci vědců 2006 a především možnost sledovat video dokument o průběhu Noci vědců v jednotlivých evropských zemích. HLAVNÍ BUDOVA NM, Václavské náměstí 68, Praha 1 17:00 21:00 h Příležitost poznat a vyzkoušet si některé metody vědeckého výzkumu jednotlivých oddělení Národního muzea. Prezentace přírodovědeckého výzkumu v NM 17:00 21:00 h PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL Utajená krása mikrosvěta 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 h Přenos digitálního obrazu z mikroskopu na promítací plátno (mikrostruktura hornin, mikroskopické fosílie, buněčná stavba rostlin, mikroskopická struktura hub, schránky drobných měkkýšů, hmyz pod drobnohledem, mikrostruktura lidské kosti) Na chvíli vědcem 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 h Možnost individuální preparace a výzkumu přírodních materiálů pod mikroskopem - výzkum hornin pomocí polarizačního mikroskopu - preparace hmyzu - příprava preparátů fosilních rostlin - prohlídka výplavů fosílií ze sbírek paleontologického odd. - určování schránek a koster živočichů podle klíče - prezentace mykologické literatury s komentářem k jednotlivým titulům - interaktivní prezentace hub - studium lidských kostí Identifikace přírodovědeckého materiálu - předmětů přinesených návštěvníky 17:00-21:00 h - určování horninotvorných minerálů - identifikace donesených fosilií, možnost jejich výzkumu - následné vystavení nekrásnějších donesených fosilií v paleontologické expozici po dobu 1 2

8 měsíců - určování přinesených hub a lišejníků - určování hmyzu VÝSTAVNÍ SÁL HOLLAREUM Pohlednice z karbonských pralesů, paleontologická výstava Komentovaná prohlídka 17:00, 18:30, 19:30, 20:30 h Vědomostní soutěž v obecných paleontologických znalostech 18:00, 20:00 h Vyhodnocení nejlepších a udělení cen Prezentace historického výzkumu v NM 17:00 21:00 h PANTHEON Prezentace pokladu sv. Eligia. Tajemství pokladu pražských zlatníků Archeologie prezentace restaurátorské a vědecké práce Lutroforos řecká rituální váza 18:00 20:00 h Prezentace výsledků restaurování a způsobu vědecké zpracování antické keramiky Identifikace historické materiálu - předmětů přinesených návštěvníky - určování historických předmětů (šperků, mincí) - určování archeologických předmětů CHODBY V PŘÍZEMÍ Vědecký výzkum jednotlivých oddělení NM 17:00 21:00 h prezentace výzkumu historických populací - metody entomologického výzkumu - metody petrologického (petroarcheologického) výzkumu aj. - metody paleontologického výzkumu, - metody zoologického výzkumu, smysl a význam determinace Odlij si svého trilobita 17:00 20:30 h Výroba odlitků trilobitů pracovníky paleontologického oddělení Možnost vlastní výroby pro návštěvníky Magie a alchymie - předchůdci vědy HISTORICKÉ SCHODIŠTĚ NM 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 h

9 Vystoupení kouzelníka v historickém duchu spojené s prezentací sbírky historických a Kouzelnických rekvizit a aparátů Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích Prezentace knihovny NM 17:00 21:00 h ZASEDACÍ SÁL O čem se píše ve středověkých rukopisech (rozbor motivů iluminací) Prezentace DB Manuscriptorium KNIHOVNA NM STUDOVNA Písmo našich předků 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 h Četba pozdně středověkých a novověkých textů Poradna a určování starých tisků a rukopisů (průběžně) Kontakt: Jiří Kvaček, tel.: , ČESKÉ MUZEUM HUDBY Karmelitská 2, Praha 1 Cyklus přednášek a demonstrací s prostorem na dotazy a diskuzi Dávná touha smetanovského bádání 17:00 17:30 h Kritická edice korespondence Bedřicha Smetany - prezentace vědeckovýzkumného projektu Muzea Bedřicha Smetany) Kritická edice díla Antonína Dvořáka 17:30 18:00 h Prezentace vědecko výzkumného projektu Restaurování orchestrionu Wrede z roku 1910, hudební produkce na zachráněný nástroj 18:00 18:30 h Záchrana sbírek Českého muzea hudby postižených povodní Od pramene k živé hudbě 18:30 19:00 h Barokní a klasicistní hudba v interpretaci hudebního vědce a současných hudebníků Hugo Boettinger Jak jsem viděl hudbu 19:00 19:30 h Prezentace výsledků vědeckého projektu doplněná ukázkami z díla Hugo Boettingera Neznámý dopis Antonína Dvořáka 19:30 20:00 h Nový přírůstek ve sbírkách Českého muzea hudby -prezentace příběhu získání nové akvizice s živou hudební produkcí

10 Zdarma bude zpřístupněna stálá expozice Člověk Nástroj Hudba a výstava Život je jen náhoda ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka. Kontakt a bližší informace: Jiří Kvaček, tel.: , NÁPRSTKOVO MUZEUM Betlémské náměstí 1, Praha 1 Ženy ve vědě 17:00 20:00 h Cyklus přednášek o ženách, které v Národním muzeu významným způsobem přispěli k rozvoji vědecké a sbírkotvorné činnosti 17:00 17:20 h Americký klub dam a počátky ženského vzdělání - Milena Secká 17:20 17:40 h Drahomíra Stránská - Helena Mevaldová 17:40 18:00 h Marie Zunová-Skalská - Eva Paulová 18:00 18:20 h Ludmila Slavíková - Petra Burdová 18:20 18:40 h Jarmila Štěpková - Vlastimil Novák 18:40 19:00 h Ženy bojující - odd. novodobých čes.dějin 19:00 19:20 h Barbora Markéta Eliášová - Helena Heroldová 19:30 20:00 h Jiřina Svobodová, promítání filmu Fulbe Dorowo - Jiřina Todorovová Výstava Ženy ve vědě (ve spolupráci se Sociologickým ústavem AVČR) Americký klub dam 20:00, 20:30 h Komentované prohlídky interiéru klubu v prvním patře Náprstkova muzea Kontakt a bližší informace: Jiří Kvaček, tel.: , MUSAION - Národopisná expozice Kinského zahrada 97, Praha 5 17:00 21:00 h Komentované prohlídky expozice, diskuze Prezentace lidových řemesel s možností vyzkoušení návštěvníky 17:00 21:00 h Kontakt a bližší informace: Jiří Kvaček, tel.: ,

11 Noc s hvězdami a hvězdáři Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, Ondřejov h V sobotu 23. září v 6:03 středoevropského letního času se Slunce ocitne přesně na nebeském rovníku a vstoupí do znamení Vah. Nastane tak podzimní rovnodennost a začne astronomický podzim. Den a noc budou stejně dlouhé. V předvečer podzimní rovnodennosti Astronomický ústav AV ČR v rámci Noci vědců připravil následující mimořádnou nabídku pro veřejnost zahrnující prohlídku areálu observatoře, pozorování oblohy dalekohledy a prohlídku specializovaných pracovišť při jejich činnosti. 16:00-19:00 (začátky v 16:00, 17:00 a 18:00) Prohlídka observatoře (procházka zhruba 2,5 km dlouhá) Exkurze do Slunečního oddělení (za jasného počasí pozorování Slunce, jinak ukázky pozorování ze záznamu) Prohlídka muzea V. Šafaříka (historické přístroje a dokumenty, historie základního astronomického výzkumu v ČR, vznik a vývoj ondřejovské hvězdárny a biografie jejího zakladatele J. J. Friče, promítání dokumentárních filmů o observatoři a výsledcích výzkumu) Prohlídka dvou historických kopulí původní hvězdárny 19:30 24:00 (začátky posledních prohlídek ve 23:00) Pozorování oblohy v západní kopuli původní hvězdárny a s pomocí přenosných dalekohledů v prostoru původní hvězdárny, je dokonce možné si do tohoto historického místa přivézt i vlastní dalekohled (po dohodě s organizátory) Exkurze po malých skupinách návštěvníků na specializovaná pracoviště: - K největšímu dalekohledu v ČR (přístroj Stelárního oddělení - průměr hlavního zrcadla 2 m, ohnisková vzdálenost 67 m, hmotnost 87 tun), prohlídka a informace o pozorování dalekohledem a zpracování výsledků - K automatizovanému dalekohledu skupiny asteroidů o průměru objektivu 65 cm - K automatizovanému dalekohledu BART skupiny astrofyziky vysokých energií - K horizontálnímu dalekohledu HSFA2 (přístroj Slunečního oddělení - průměr zrcadlového objektivu 50 cm, ohnisková vzdálenost 35 metrů), kde se bude provádět večerní měření pomocí jasných hvězd. Záměrem je kontrola a upřesnění optických zobrazovacích vlastností dalekohledu, např. zobrazovací funkce PSF. Návštěvníci na monitorech HSFA2 uvidí, jak se toto měření provádí a co je jeho účelem. K dispozici budou panely se základními informacemi o HSFA2, ukázky jeho slunečních filtrogramů i spekter a přehled výsledků přístroje. Vybranými dalekohledy bude možné podívat se do vzdáleného vesmíru na dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny a galaxie. Zajímavý pohled dalekohledem poskytne např. dvojhvězda Albireo v souhvězdí Labutě či dvojhvězda Alcor a Mizar ve Velké medvědici. Bude možné pozorovat kulovou hvězdokupu M 13 v Herkulovi, prstencovou mlhovinu M 57 v Lyře, galaxii M 31 v Andromedě a další. Shromaždiště účastníků exkurze je na tzv. centrální plošině v prostoru původní hvězdárny, v případě deště v muzeu tamtéž. Přijďte ještě před setměním, budete se lépe orientovat! Parkování bude možné v prostoru u hřiště před vstupem do obou částí areálu observatoře (bude označeno), nejezděte prosím za zákazy vjezdu.

12 Observatoř v Ondřejově není vzhledem k potřebě zachování dobrých pozorovacích podmínek v noci osvětlena. Proto žádáme návštěvníky, aby se vybavili na cesty po observatoři baterkami a aby je používali podle pokynů našich průvodců. Strávíte-li na hvězdárně celou dobu programu, bude se vám hodit občerstvení. V pozdějších večerních hodinách užijete možná i teplejší oblečení. K dispozici budeme i za špatného počasí, i když s omezenou nabídkou. Pozorování dalekohledem bude možné pouze za jasného počasí. Vstup zdarma, informační materiály k dispozici Astronautická sekce ČAS, Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově h Návštěvníci si budou moci prohlédnout modely kosmické techniky, seznámit se s aplikacemi kosmického výzkumu používanými v běžném životě, zjistit novinky o aktuálních kosmických misích amerického raketoplánu Atlantis a ruské kosmické lodi Sojuz a prověřit si své znalosti v krátkém testu z kosmonautiky. K vidění bude i malá výstavka fotografií a autogramů nejznámějších kosmonautů světa. Jak se na hvězdárnu v Ondřejově dostanete: Autem Z dálnice D1 Praha - Brno odbočíte na exitu 21 v Mirošovicích a odtud se dostanete přes Mnichovice do Ondřejova podle značení. V Mirošovicích můžete odbočit také ze silnice č. E 55 ve směru od Tábora. Vzdálenost Mirošovice - Ondřejov činí přibližně 10 km. Autobusem Z Prahy do Ondřejova jezdí dvě přímé linky systému Pražské integrované dopravy, a to číslo 383 a 393 (Praha, Depo Hostivař - Chocerady). V době slabého provozu a o víkendech nejezdí některé spoje přímo, ale v Mukařově navazují na linku č. 381 (Praha, Depo Hostivař -Kostelec n.č.l.). Vlakem a autobusem Všechny vlakové spoje vyjíždějí ze stanice Praha, hl.n. směrem na Benešov u Prahy (trať ČD Praha - Benešov - Tábor). Přestupní stanicí jsou Strančice, kde na vybrané vlakové spoje navazuje autobusová linka Pražské integrované dopravy č. 490 (Strančice - Stříbrná Skalice),

13 která projíždí Ondřejovem. Kontakt a bližší informace: Pavel Suchan, tel.: , Na stránkách České astronomické společnosti najdete také aktuální přehled nabídky dalších astronomických institucí v rámci Noci vědců. Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Petřín 205, Praha h Návštěvníci si mohou prohlédnout přístrojové vybavení hvězdárny a její stálou expozici. Za jasného počasí nabízíme pozorování noční oblohy: dvojhvězd, hvězdokup, mlhovin a galaxií. Prohlídka i pozorování jsou doprovázeny odborným výkladem. Součástí prohlídky bude i exkurze k robotickému dalekohledu MARK, který je určen k odbornému pozorování a není součástí běžné prohlídky hvězdárny. Součástí prohlídky je i mimořádná expozice Praha astronomická výstava věnovaná astronomickým pamětihodnostem Prahy, neboť více než tisíciletá historie pražské astronomie zanechala své stopy v mnoha památkách. Speciální program v kinosále: - 20:00 Moderovaná diskuse s našimi předními odborníky na témata: život ve vesmíru, vznik a vývoj vesmíru a dobývání vesmíru moderované besedy se zúčastní náš přední fyzik Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., Ing. Marcel Grün a RNDr. Vladimír Kopecký Jr., PhD. Obrazový záznam z diskuse bude přenášen i na velkoplošné obrazovky mimo kinosál. - 22:00 Pět planet repríza úspěšné komponované show s živými astronomy herci - 23:00 Prahou astronomickou pořad věnovaný astronomické historii našeho hlavního města - 23:30 Do blízkého a vzdáleného vesmíru multimediální pořad v širokoúhlém provedení, shrnující základní poznatky o našem vesmíru

14 PLZEŇ Noc vědců aneb Věda není věda Nádvoří ŠKODY HOLDING a. s. 18:00-24:00 h Pod názvem "Noc vědců, aneb věda a technika - hrou, hudbou a divadlem" se skrývá akce pro širokou veřejnost, jejímž cílem je nejen pobavit a nenásilnou formou představit některé vědecké metody a znalosti, ale i seznámit veřejnost s některými významnými osobnostmi regionu na poli vědy a ty také na této akci ocenit. Na akci, která začne v hodin, bude k vidění řada zajímavostí, např. trojrozměrné expozice ČVUT, výstava fotografií Svět pod mikroskopem, středoškoláci mezi sebou budou soutěžit v realizaci fyzikálních pokusů a další. O zábavu se budou starat známé hudební skupiny, mezi nimiž jistě zaujme Petr Bende a jeho band, skupiny Hlasoplet, Palice a Ill Fish. V průběhu večera dojde také k ocenění významných vědců, působících v našem regionu, kteří převezmou cenu Regionálního technického muzea o.p.s. Program je připraven až do půlnoci a pořadatelé nezapomněli ani na dobré jídlo a pití. Na akci je vstup zdarma. PROGRAM - předání Ceny Regionálního technického muzea v Plzni - PETR BENDE band - Ill Fish - Hlasoplet - Palice - fireshow Pa-li-tchi - fotografická výstava Svět pod mikroskopem - trojrozměrné expozice z ČVUT - středoškolská soutěž o nejlepší realizaci fyzikálního pokusu - další hry a soutěže a překvapení - občerstvení Západočeská pobočka ČAS ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a Hvězdárnou Rokycany h Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s Hvězdárnou a planetárium Plzeň a Hvězdárnou v Rokycanech vás zve do podniku ŠKODA (za 1. bránou) v Plzni. Přednášky: Astronomické obrázky ve 3D - Mgr. Jan Nedoma a Pierre Auger Observatory. Ostatní program: - Pozorování oblohy různými typy dalekohledů (v případě jasné oblohy) - Statická ukázka pozorovací techniky s odborným komentářem - Ukázka činnosti automatické meteorologické stanice speciálně upravené pro sledování průběhu slunečního zatmění

15 - Fotografická výstava Astronomie v západních Čechách - Prezentace výsledků fotografické soutěže se zaměřením na problematiku světelného znečištění - Výstava Zatmění Slunce - Astronomické pokusy, soutěže a kvízy Program se bude v průběhu blížící se akce aktualizovat, jednáme s dalšími přednášejícím České Budějovice Noc evropské vědy Multikulturní akce která by měla dát možnost veřejnosti a zvláště pak mladým lidem setkat se s vědci při neformálních akcích, mluvit a diskutovat s nimi a k tomu se bavit. Kino Kotva - projekce filmů Lidická 235, České Budějovice Dopolední promítání pro školy Odpolední promítání pro veřejnost h Mikrokosmos h Ptačí svět CK Solnice Česká 66, České Budějovice fotografická soutěž o hodnotné ceny výstava fotografií a kreslených vtipů s vědeckou tématikou Researchers Rock Night Vystoupení hudebních skupin Akia b.a., Smutný Karel a St. Johnny & his Boom Chicka Boom Cats, jejichž členové jsou akademickými pracovníky Jihočeské univerzity nebo Akademie věd České republiky Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích s pobočkou na Kleti Zátkovo nábřeží 4, České Budějovice h Program 19:00 film "O sluneční soustavě" 19:30 přednáška "Průzkumníci sluneční soustavy 20:30 Pozorování objektů noční oblohy Jednotné vstupné 20 Kč.

16 BRNO VUT Brno, Fakulta chemická Purkyňova 118, Brno h Přijďte se přesvědčit na Fakultu chemickou, že chemie Vás v životě obklopuje víc, než si myslíte. Seznamte se s ní hravou formou, zapojte se sami do chemických experimentů, pohrajte si s vědeckými hračkami, navštivte výstavu zajímavých pokusů, vyzkoušejte si vlastní dovednosti v soutěžích a znalosti v kvizech. Čekají Vás báječné odměny a na závěr ohňostroj. - Vyčisti vodu světlem - Poměř síly v sudoku - Udělej si vlastní limonádu - Zahraj si s matematikou na PC - Sleduj chemické aparatury v akci - Vyzkoušej senzorickou analýzu - Zhlédni Divadlo chemie - Vyrob razítko nebo kontaktní čočku - Otestuj své smysly v galerii klamů - Neboj se potravinářských E-ček - Zahraj si s fyzikálními hračkami - Pozoruj svět pod mikroskopem - Navštiv dílnu mistra skláře - Nahlédni do mikrosvěta Kontakt: Ing. Tomáš Opravil, tel.: Občerstvení zdarma Skupiny nad 20 účastníků prosíme o rezervaci na uvedeném tel. čísle. Kniha, která mě inspirovala Netradiční setkání s významnými představiteli vědeckého světa Literární kavárna knihkupectví Academia, Náměstí Svobody 13, Brno 19:00 h Hosté budou předčítat ze svých oblíbených knih a diskutovat na téma, jak beletrie nebo populárně naučná literatura může inspirovat k serióznímu vědeckému bádání. Pozvání přijali: - doc. RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc. - doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, PhD. Občerstvení zdarma Kontakt a bližší informace: Karolína Smetanová, tel.: ,

17 Archeologický ústav AV ČR Brno, SMPH a ČAS: A+A aneb Archeologie a astronomie, areál Mikulčice-Valy Úvod [pátek ve 20:00 SELČ]: Představení organizátorů a programu Astronomický program 1. Obloha před 11 stoletími a. Obloha jako kalendář b. Bez dalekohledu a přece dobře c. Orientace na nebi d. Tma jako řemen 2. Archeoastronomie orientace staveb a. Kamenné kalendáře b. Směr východ - jak je to doopravdy c. Co prozrazují stavby a hroby 3. Astronomie na vlastní oči a. Slunce, Měsíc a planety b. Komety a meteory c. Souhvězdí a hvězdy Archeologický program 1. Mikulčická archeologická expedice a. Historie výzkumu b. Současný stav c. Výhled do budoucna 2. Velkomoravské hradiště Mikulčice Jak vypadalo velkomoravské město v 9. století n.l. 3. Kaple sv. Margity v Kopčanech (SR) Nový objev stojícího kostela z období Velké Moravy Návštěvníci si budou moci postupně vybírat témata v programu A+A, přecházet mezi stanovišti a v případě jasného počasí se též mohou zúčastnit pozorování oblohy astronomickými dalekohledy. Jednotlivá témata nebudou trvat déle než 15 minut a budou prezentována venku pomocí multimediální projekce (za špatného počasí ve vnitřních prostorách Archeologického ústavu). Připraveny jsou zajímavé materiály a hodnotné ceny pro soutěžící! Zakončení [ v 01:00 SELČ]: Rozloučení s posledním letním dnem roku 2006 TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně Kraví Hora 2, Brno h Pozorování večerní oblohy zdarma, v případě nepříznivého počasí pořad v malém planetáriu pod umělou oblohou.

18 DALŠÍ MÍSTA Hvězdárna v Úpici Noc vědců se uskuteční pod záštitou Východočeské pobočky České astronomické společnosti. - Pozorování oblohy v případě jasného počasí. - Prohlídka hvězdárny a vědeckých přístrojů. - Doprovodný audiovizuální program.. Jihlavská astronomická společnost hvezdarna.astro.cz/jihlava/, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58 a 55, Jihlava, Brána Matky Boží, Věžní 1, Jihlava, podpora Český Rozhlas Region Vysočina 87,9 a 90,1 FM ) h Program: - Po celý den (tj. od 9:00 do 17:00), budova MVJ 57/58 o výstavka o astronomii a kosmonautice, výstavka dalekohledů o výstavka historických astronomických map a literatury o pozorování Slunce astronomickým dalekohledem (na Masarykově náměstí) pouze za příznivého počasí o doplňkové videoprojekce, apod. o kreslené vtipy Pavla Kantorka - 9:00 9:45 Kosmonautika a astronomie 20. a 21. století (pro ZŠ a SŠ), budova MVJ 57/58 Nejzásadnější poznatky a objevy z astronomie a kosmonautiky. - 10:00 13:00 seminář Psaní odborných textů (pro studenty a učitele SŠ a VŠ; pouze pro předem přihlášené), budova MVJ 55-11:00 11:45 Kosmonautika a astronomie 20. a 21. století (pro ZŠ a SŠ), budova MVJ 57/58 Nejzásadnější poznatky a objevy z astronomie a kosmonautiky. - 13:00 13:45 Kosmonautika a astronomie 20. a 21. století (pro ZŠ a SŠ), budova MVJ 57/58 Nejzásadnější poznatky a objevy z astronomie a kosmonautiky. - 15:00 15:45 Výzkumy v regionu: prezentace biologických, geologických, archeologických a společensko-vědných výzkumů na Vysočině s ukázkami odborné práce, pomůcek, přístrojů a výstupů vědecko-výzkumné činnosti, budova MVJ 57/58-16:00 16:45 Nejnovější objevy v astronomii, budova MVJ 57/58-17:00 18:45 přednáška Alternativní versus klasická medicína (prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.) Alternativní medicínu definujeme jako typ medicíny, založený na jiném paradigmatu (holistickém) než vědecká medicína. Do rámce AM patří metody, jejichž principy odporují vědeckým poznatkům a jejichž účinnost se nepodařilo prokázat standardními vědeckými postupy. Oba typy medicíny se liší v řadě dalších charakteristik, takže představa, že by mohlo dojít k jejich splynutí, je nereálná. Vysvětleny budou jak kořeny vzniku metod alternativní medicíny, tak důvody, proč její obliba ve veřejnosti stále stoupá. Některým pacientům mohou metody AM prostřednictvím placeba přinést úlevu, v jiných případech ale představují značné riziko.

19 Zvláštní oblastí AM v širším slova smyslu jsou metody tzv. tradiční medicíny, které mají racionální jádro a které leží na hranici AM a VM. (převzato z vstupné 10 Kč / 20 Kč; budova MVJ 55-19:00 19:45 Výzkumy v regionu: prezentace biologických, geologických, archeologických a společensko-vědných výzkumů na Vysočině s ukázkami odborné práce, pomůcek, přístrojů a výstupů vědecko-výzkumné činnosti, budova MVJ 55 - od 20:00 - Acta rerum naturalium, budova MVJ 55 o slavnostní představení nového přírodovědného časopisu o Mystifikační přednáška o novém živočišném druhu (Pavel Bezděčka) o večerní program je doplněn hudební produkcí - od 21:30 Pozorování večerní oblohy, Brána Matky Boží, Věžní 1 Pozorování oblohy pomocí 0,25m dalekohledu; možné pouze za jasného počasí Lidová hvězdárna v Prostějově Prostějovská hvězdárna nabízí v pátek i v sobotu , vždy ve hodin nejen večerní pozorování dalekohledy, ale také informace o dalekohledech, činnosti hvězdárny i prohlídku vybavení přednáškového sálu. Vstupné 10 Kč. Zlínská astronomická společnost h Program: Prohlídka letní a podzimní hvězdné oblohy, souhvězdí, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie. Experimentální CCD pozorování "Pozorujte vesmír očima profesionálů". Prohlídka hvězdárny. V případě nepříznivého počasí přednáška o novinkách výzkumu vesmíru, Sluneční soustavy. Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě 20:00 22:00 h Akce má za cíl seznámit širokou veřejnost s odbornými astronomickými pozorováními, bude se konat za jasného počasí. Vstup volný. Na akci navazuje víkendový seminář pro širokou veřejnost (23. a 24. září 2006) Ostravský astronomický víkend pod názvem "Kouzlo periferie sluneční soustavy". Hvězdárna Valašské Meziříčí od h Večer otevřených kopulí na Hvězdárně Valašské Meziříčí Program: - pozorování zajímavých objektů večerní oblohy dalekohledem v centrální kopuli hvězdárny, případně pomocí přenosných dalekohledů před budovou - exkurze do budovy odborného pracoviště, seznámení s vybavením a pozorovacími programy

20 - prohlídka obrazových exponátů a modelů ve vstupní hale a v hlavní kopuli hvězdárny - počítačová prezentace s názvem Co se stalo s Plutem aneb Nová Sluneční soustava; krátká přednáška o novinkách ve Sluneční soustavě, která bude průběžně opakována podle zájmu. Vstup zdarma.

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz Akce realizované v roce 2009 17. prosince 2009: Astronomický klub JAS: Galaktická astronomie; od 17:00 hod. brána 4. prosince 2009: Besídka Jihlavské astronomické společnosti: Neveřejné, přístupné pouze

Více

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 23. září 2013 01 / 2013 Nepravidelný zpravodaj o činnosti Jihlavské astronomické společnosti. K odběru zpravodaje se lze přihlásit na www.jiast.cz nebo na mailu

Více

DEM! Program DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE. dem.brno.cz

DEM! Program DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE. dem.brno.cz DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE Program 15. 21. 5. 2017 dem.brno.cz Brno je unikátní metropole v oboru elektronové mikroskopie, a to nejen v České republice, ale i v celosvětovém měřítku. V současné době se

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

Program Dne fascinace rostlinami v České republice

Program Dne fascinace rostlinami v České republice Program Dne fascinace rostlinami v České republice Brno Uhlíkový cyklus rostlin v měnícím se klimatu přednášky, diskuze, měření vybranými přístroji 18. 5. 2012, 8:00 15:00 h. Bělidla 986/4a, Brno. pořádá

Více

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od 11. 5. 2008 do 24. 8. 2009 Většinu z nich lze nalézt podle data a vyposlechnout na internetové adrese http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/. Pořady:

Více

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody?

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Ano? Pak vás zveme ke studiu Environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity V tomto letáku jsme pro vás shrnuli to nejdůležitější.

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST sekretariát: Královská obora 233, 170 21 Praha 7, tel.: 02/33377204 Tiskové prohlášení České astronomické společnosti číslo 53 z 20. 10. 2003 Cena Littera astronomica za rok

Více

P12 Ukázka rozhovoru s podrobným kódováním. P14 Ukázka rozhovoru s barevným kódováním. P15 Internetové odkazy na muzea, projekty a vědecká pracoviště

P12 Ukázka rozhovoru s podrobným kódováním. P14 Ukázka rozhovoru s barevným kódováním. P15 Internetové odkazy na muzea, projekty a vědecká pracoviště Přílohy 1 Seznam příloh P1 Informační dopis pro rodiče P2 Obrázek vědce (Ivan) P3 Obrázek vědce (Karel) P4 Obrázek vědce (Anna) P5 Obrázek vědce (Bára) P6 Obrázek vědce (Cecil) P7 Obrázek vědce (David)

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Plán práce na rok 2008

Plán práce na rok 2008 Hvězdárna v Úpici Plán práce na rok 2008 Hlavní úkoly: 1. Přednášky pro veřejnost, exkurze, praktická pozorování na hvězdárně i mimo hvězdárnu, předávání informací široké veřejnosti. 2. Práce s mládeží

Více

Zpravodaj pro školy. Praktické informace. První 3D Planetárium v ČR je otevřeno. podzim 2013

Zpravodaj pro školy. Praktické informace. První 3D Planetárium v ČR je otevřeno. podzim 2013 podzim 2013 Zpravodaj pro školy Praktické informace Otevírací doba 3D Planetária: Pondělí, úterý, čtvrtek 8:30 17:00 Středa a pátek: 8:30 18:00 Sobota a neděle: 10:00 18:00 ak se k nám dostanete? Vstup

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Pozvánka na TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Milí přátelé, studenti, pedagogové, srdečně Vás zveme na zajímavé víkendové soustředění, které pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Ţiline

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Pozvánka TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Milí studenti, pedagogové, přátelé a zájemci o přírodní vědy, srdečně Vás zveme na mimořádně zajímavé víkendové soustředění tentokrát zaměřené na geologii, paleontologii

Více

Den Země s Akademií věd ČR 2015

Den Země s Akademií věd ČR 2015 Den Země s Akademií věd ČR 2015 Čeká na vás program určený studentům, pedagogům, školním skupinám a veřejnosti sestavený u příležitosti Dne Země 2015, jenž se každoročně po celém světě připomíná 22. dubna

Více

Autodesk Academia Fórum Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně

Autodesk Academia Fórum Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně Autodesk Academia Fórum 2013 Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně http://www.vutbr.cz Agenda Univerzity/Vysoké školy - partneři pro VVI/VOŠ/SŠ/ZŠ/MŠ

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 téma přednášky časová dotace přednášející Zatmění Slunce a Měsíce 1 vyučovací hodina (45 minut) Lumír Honzík Podobnost trojúhelníků 2 v. h. Ivana Štejrová Keplerovy zákony

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_10 Přírodovědecká fakulta UK Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

OTEVŘENÁ VĚDA POŘÁDÁ LETNÍ VĚDECKÝ KEMP 11. 8. 15. 8. 2014 SÁZAVA

OTEVŘENÁ VĚDA POŘÁDÁ LETNÍ VĚDECKÝ KEMP 11. 8. 15. 8. 2014 SÁZAVA AKADEMIE VĚD ČR HLEDÁ MLADÉ VĚDCE OTEVŘENÁ VĚDA POŘÁDÁ LETNÍ VĚDECKÝ KEMP 11. 8. 15. 8. 2014 SÁZAVA NECHTE SE INSPIROVAT NOVÝMI NÁPADY VZDĚLÁVÁME STŘEDOŠKOLSKÉ PEDAGOGY V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH Akademie věd

Více

Možnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách

Možnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách Možnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci bylo využito prostředků fondu

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Týden 17. 1. - 23. 1. 2015

Týden 17. 1. - 23. 1. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 17. 1. - 23. 1. 2015 Videomapping na Bílou věž O tradičním novoročním setkání v Hradci Králové nazvaném První den spolu jste jistě už všichni slyšeli. To letošní se však od

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

Největší vědecký festival v ČR

Největší vědecký festival v ČR jihočeský kraj Dny otevřených dveří Největší vědecký festival v ČR Kraj Vysočina dny otevřených dveří výstavy přednášky workshopy science show dokumentární filmy vědecké kavárny POŘÁDÁ GENERÁLNÍ HLAVNÍ

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti KOUZLO STARÝCH MAP SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti Alena Vondráková, Stanislav Popelka 4. 10. 2016 ZLÍN PROČ KOUZLO STARÝCH MAP? staré mapy

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Ivana Marková Hvězdárna a planetárium J. Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava ivana.markova@vsb.cz 2. Česko-slovenská konference o vzdělávání v astronomii

Více

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13. 1. 2017 Oborové přednášky ČAS OBORY PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTNOST 9:30 10:00 Biofyzika Fyzika Fyzika pro vzdělávání 10:00 10:30 Biologie Biologie pro vzdělávání Biomedicínská laboratorní

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline - možnosti využití pozorování ve výuce NOVÉ VZDĚLÁVACÍ MOŽNOSTI HVĚZDÁREN A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Ivo Míček Společnost

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Vážení příznivci astronomie,

Vážení příznivci astronomie, Vážení příznivci astronomie, dostáváte do rukou poslední číslo zpravodaje, který vycházel v rámci realizace projektu Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje v operačním

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

INFORMACE O festivalu

INFORMACE O festivalu INFORMACE O festivalu ÚVODNÍ SLOVO 6. května 2016 proběhne v prostorách kina Lucerna již 5. ročník festivalu Česká inovace. V tento den se kino a přilehlé prostory promění v jednu velkou inovační akci,

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Den Země s Akademií věd ČR 2013

Den Země s Akademií věd ČR 2013 zve všechny v rámci projektu Otevřená věda na Den Země s Akademií věd ČR 2013 Čeká na vás program akcí určený všem žákům, studentům, pedagogům, školním skupinám a veřejnosti sestavený u příležitosti Dne

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií Neprošlo jazykovou úpravou Verze: Draft 1.1 Datum: 4.11. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

V TECHNICE JE BUDOUCNOST

V TECHNICE JE BUDOUCNOST V TECHNICE JE BUDOUCNOST - METODICKÉ POKYNY PRO PEDAGOGY - Vážené pedagožky, vážení pedagogové, velmi nás těší, že jste pro své žáky vybrali některý z programů projektu Národního technického muzea V technice

Více

Řešení projektu OPVK Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje

Řešení projektu OPVK Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje Řešení projektu OPVK Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje na UTB ve Zlíně vstupuje do své závěrečné části Projekt OPVK

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II

ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II Pozvánka na netradiční vzdělávací a poznávací akci ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční vzdělávací a poznávací akci, kterou pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Výuka na internetu. 1. stupeň. 1000 her http://www.1000her.cz. Český jazyk. http://ceskaliteratura.cz/

Výuka na internetu. 1. stupeň. 1000 her http://www.1000her.cz. Český jazyk. http://ceskaliteratura.cz/ Výuka na internetu 1. stupeň 1000 her http://www.1000her.cz Alík dětský internet http://www.alik.cz Nový dětský server, spousta her a soutěží http://www.detskyweb.cz Populární časopis ABC on line http://www.abicko.cz

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

Nabídka pro učitele a žáky základních a středních škol

Nabídka pro učitele a žáky základních a středních škol Nabídka pro učitele a žáky základních a středních škol Nabídka přednášek, seminářů, témat projektů na: http://www.mff.cuni.cz/verejnost/fs Fakultní školy Aktuality Nabídka přednášek, seminářů, témat pro

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov za rok 2016

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov za rok 2016 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov za rok 2016 Astronomický klub Pelhřimov, z. s. (zapsaný spolek, dále jen AKP ) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY ZA OBDOBÍ OD XXIX. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR V období

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 16. 19. srpna 2015 XXII.

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

CZ.1.07/2.3.00/ Prezentace projektu MŠMT Ing. J. Svatošová manažerka projektu

CZ.1.07/2.3.00/ Prezentace projektu MŠMT Ing. J. Svatošová manažerka projektu http://step.vscht.cz/ CZ.1.07/2.3.00/35.0019 Prezentace projektu MŠMT 13.3.2014 Ing. J. Svatošová manažerka projektu O PROJEKTU Projekt je realizován VŠCHT Praha bez partnera v rámci OP VK prioritní osy

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PARTNERSKÉ INSTITUCE

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PARTNERSKÉ INSTITUCE PARTNERSKÉ INSTITUCE Kapitola o partnerských institucích není přesným a podrobným dokumentem o veškeré spolupráci, ale výběrem zajímavých příkladů, dokládajících pestrý soubor a hodnoty partnerů, kterých

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ MODERNÍ _ DĚJINY PRO UČITELE _ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ Roční grantový projekt z OP VK výzvy Moravskoslezského kraje MODENÍ DĚJINY PRO _UČITELE Co nabízíme? Moderní formy vzdělávání v oblasti dějin 20.

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Vlastníma očima Encyklopedie VESMÍRU Interaktivní průvodce vesmírem

Vlastníma očima Encyklopedie VESMÍRU Interaktivní průvodce vesmírem BSP Multimedia Český multimediální CD-ROM Vlastníma očima Encyklopedie VESMÍRU Interaktivní průvodce vesmírem Copyright Dorling Kindersley 2002 DSP Multimedia s.r.o. ANOTACE Multimediální CD-ROM zpracovává

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více