POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ 3-41-N/2. Školní rok: 2012/2013 Ročník: první Celkový počet hodin/týdně: 101 (86/1)/ 4/3 Základní literatura: 1. DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. 2. přepracované a doplněné vydání. Olomouc: Epava, s. ISBN TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, s. ISBN Doporučená literatura: 1. FENEIS, Heinz. Feneisův obrazový slovník anatomie. 9. zcela přepracované vydání. Praha: Grada Avicenum, s. ISBN MARIEB, Elaine N.; MALLAT, Jon. Anatomie lidského těla. Praha: C-Press, 200. ISBN NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. 1. vydání. Praha: Grada Avicenum, s. ISBN ROKYTA, Richard.; MAREŠOVÁ, Dana.; TURKOVÁ, Zuzana. Somatologie I. a II.. 2. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, s. ISBN Zpracovala: Mgr. Olga Bürgerová v.r. Zimní období Počet hodin Tematický celek a dílčí téma 1 Úvodní část seznámení s učivem podmínky pro splnění klasifikace Očekávané výstupy (výsledky vzdělávání) 4 Funkční morfologie tkání stavba buňky, fyziologie buňky tkáně, hlavní orgány a systémy organismu základní genetické pojmy popíše stavbu a fyziologii buňky definuje jednotlivé tkáně, orgány a systémy organismu prezentuje poznatky základů lékařské genetiky - 1 -

2 2 1/1 10 6/4 3/2 Základní orientace na lidském těle roviny, osy, směry Stavba, spojení kostí, skelet obecná stavba kostí, spojení kostí stavba a funkce páteře, hrudníku, lebky kostra HK, kloubní spojení HK kostra DK, kloubní spojení DK Stavba svalových vláken, přehled svalových skupin stavba svalu přehled svalových skupin se orientuje v základních rovinách, osách a směrech lidského těla vyznačí osy, směry a roviny graficky popíše stavbu a spojení kostí se orientuje ve skeletu lidského těla určí pozice jednotlivých kostí na kosterní soustavě se orientuje v základech antropometrie popíše stavbu svalu určí hlavní svalové skupiny lidského těla a orientuje se v jejich funkci určí pozice hlavních svalových skupin na modelech 1 Fyziologie svalové tkáně typy svalové kontrakce, nervosvalová ploténka popíše funkci svalu a nervosvalové ploténky Anatomie srdce, přehled artérií a vén stavba srdce stavba a funkce cév arteriální a venosní systém portální oběh, specializované oblasti arteriálního řečiště popíše a zobrazí stavbu srdce definuje stavbu cév, arteriálního a venosního řečiště zobrazí hlavní cévy krevního oběhu popíše portální oběh Fyziologie srdce a krevního oběhu dynamika krevního oběhu řízení srdeční činnosti, inervace zevní projevy srdeční činnosti dynamika krevního oběhu řízení srdeční činnosti, inervace zevní projevy srdeční činnosti popíše portální oběh definuje jednotlivé fáze srdeční revoluce popíše tělní a plicní krevní oběh, chápe jeho funkční spojení se orientuje v řízení srdeční činnosti, popíše funkci převodního srdečního 4 Krev, fyziologie krve funkce krve, složení krve fyziologie krve krvetvorba, krevní skupiny, Rh faktor popíše složení a fyziologii krve určí krevní skupiny, Rh faktor, popíše aplikaci krevních transfuzí - 2 -

3 1 Imunitní systém, fyziologie imunitního popíše imunitní systém a určí druhy imunity 2 1/1 Anatomie dýchacího ústrojí stavba dýchacích cest se orientuje ve stavbě dýchacích cest 3 1/2 Fyziologie dýchacího ústrojí, fyziologie dýchání respirace, ventilace přenos dýchacích plynů, řízení dýchání se orientuje ve funkci dýchacího ústrojí popíše přenos dýchacích plynů 4/1 4 3 Anatomie trávicího ústrojí, topografické poměry v dutině břišní obecná stavba GIT stavba trávicí trubice játra, žlučník, pankreas topografické poměry Fyziologie trávicího, fyziologie trávení a vstřebávání fyziologie trávicího traktu trávení a vstřebávání základních živin metabolismus základních živin Anatomie a fyziologie ledvin, acidobazická rovnováha tělesných dutin funkce nefronu, mikce, řízení činnosti ledvin význam ledvin pro udržení acidobazické rovnováhy popíše stavbu GIT se orientuje v topografických poměrech dutiny břišní popíše funkci trávicího traktu popíše průběh trávení, vstřebávání a metabolismu základních živin vytvoří přehled návaznosti jednotlivých enzymů vstupujících do procesu trávení popíše funkci nefronu vymezí význam ledvin pro udržení acidobazické rovnováhy 1 Anatomie a fyziologie močového ústrojí, pohlavní ústrojí muže stavba ledvin, vývodné cesty močové pohlavní ústrojí muže popíše stavbu ledvin a vývodných cest močových definuje pohlavní ústrojí muže Letní období Počet hodin Tematický celek a dílčí téma Očekávané výstupy (výsledky vzdělávání) - 3 -

4 3 2/1 Anatomie pohlavního ústrojí ženy, topografické poměry v malé pánvi popíše pohlavní ústrojí ženy se orientuje v topografii malé pánve 3 Fyziologie pohlavního ústrojí ženy ovulační, menstruační cyklus 3 Oplození, vývoj embrya a plodu, placenta, fyziologie těhotenství určí jednotlivé fáze ovulačního a menstruačního cyklu popíše průběh těhotenství a porodu 3 Anatomie a fyziologie kůže stavba a funkce kůže kožní deriváty, mléčná žláza popíše stavbu a funkci kůže, mléčné žlázy určí kožní deriváty 10 Anatomie velkých žláz s vnitřní sekrecí, hormonální regulace organismu hormonální regulace, hormony složení a mechanismus účinku stavba a funkce žláz s vnitřní sekrecí 1 Termoregulace určí rozdíl mezi jednotlivými druhy regulací popíše funkci hypotalamohypofyzárního se orientuje vestavbě a funkci jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí pojmenuje termoregulační mechanismy 8 Anatomie nervové činnosti stavba a funkce receptorů neuron,synapse mozkový kmen střední mozek mezimozek koncový mozek hřbetní mícha,míšní nervy autonomní systém hlavové nervy demonstruje stavbu jednotlivých částí NS popíše princip a způsob řízení vyjmenuje míšní nervy popíše autonomní systém vyjmenuje hlavové nervy a jejich funkci demonstruje reflexní oblouk a princip vedení vzruchu vysvětlí fukci a stavbu jednotlivých orgánů - 4 -

5 9 7/2 Fyziologie nervové činnosti reflex mozkomíšní mok fyziologie hybnosti integrační funkce CNS chování a paměť demonstruje reflexní oblouk a princip vedení vzruchu vysvětlí funkci a stavbu jednotlivých orgánů popíše význam a složení moku definuje paměť 4 3/1 Anatomie a fyziologie smyslových orgánů stavba a funkce ústrojí čichového, chuťového, sluchového a zrakového definuje jednotlivé oddíly smyslového popíše funkci jednotlivých oddílů smyslového provádí základní vyšetření funkce smyslových orgánů Poznámky: výuka se dělí na přednášky a cvičení, celkový počet hodin 101 (86 hodin přednášek, 1 hodin cvičení), týdenní hodinová dotace je 4 hod. v zimním a 3hod. v letním období. Případná rezerva se využije k prohloubení a procvičení učiva. Požadavky: zimní semestr zápočet, ústní zkoušení v rozsahu probrané látky zimního semestru/viz. výše/,předpokladem účasti na ústním zkoušení je 80% docházka a splnění testového souboru na 70% každý test, letní semestr ústní zkouška v rozsahu témat celého školního roku, předpokladem pro absolvování zkoušky je 80% účast ve výuce, splnění testového souboru na 70% úspěšnost u každého testu 70% ÚSPĚŠNOSTI + SPLNIL, MÉNĚ NEŽ 70% - NESPLNIL Hodnocení je definováno v klasifikačním řádu vyšší odborné školy a respektuje požadavky platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělání. - -

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

OKRUHY OTÁZEK A DOPORUČENÁ LITERATURA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA FZV UP

OKRUHY OTÁZEK A DOPORUČENÁ LITERATURA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA FZV UP OKRUHY OTÁZEK A DOPORUČENÁ LITERATURA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA FZV UP Ukázky testů z přijímacího řízení na FZV UP v Olomouci pro ak. rok 2013/2014 naleznou uchazeči na webových stránkách FZV UP v Závěrečné

Více

E Charakteristika studijního předmětu

E Charakteristika studijního předmětu Anatomie a obecná kineziologie I Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/28C hod. za týden 4 Kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu 56 Způsob zakončení zápočet,

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Cizí jazyk (AJ, NJ) Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 (popř. C 1) podle SERR. problematika zdraví a zdravého ţivotního

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a kondiční specialista (se specializací wellness) (SKS) Tematické

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Komunikace s agresivním pacientem

Komunikace s agresivním pacientem Metodický list č. 1: Název školy: Vypracovala: Komunikace s agresivním pacientem SZŠ Jaselská Mgr. Michaela Madudová Anotace: Metodický list slouží k uvedení do problematiky Komunikace s agresivním pacientem,

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

Požadavky ke SZZ z biologie Bc.

Požadavky ke SZZ z biologie Bc. Požadavky ke SZZ z biologie Bc. U kurzů, které nejsou uvedeny - hlavním vodítkem pro studium zůstávají sylaby předmětů (vč. doporučené a povinné literatury) uvedené v systému STAG Obecná botanika Základní

Více

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Biologie dítěte PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Každá otázka zahrnuje anatomii a syntopii příslušného orgánu, jeho vývoj a nejčastější vrozené vady. Skelet a jeho spoje

Každá otázka zahrnuje anatomii a syntopii příslušného orgánu, jeho vývoj a nejčastější vrozené vady. Skelet a jeho spoje Anatomický ústav 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze 2014-15 Otázky k ústní zkoušce z anatomie a vývoje orgánových systémů pro posluchače všeobecného lékařství podle orgánových systémů včetně

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 4 Duben 1999 O B S A H Část metodická - Učební plán studijního oboru 53-44-M/001 ( 53-10-6) Zubní technik - Učební osnova

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj

Více

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním 5 Slovníček pojmů Afázie Afázie je porucha způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinuta. Člověk může například po cévní

Více