Měření procesů ve státní správě realita nebo fikce?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření procesů ve státní správě realita nebo fikce?"

Transkript

1 Měření procesů ve státní správě realita nebo fikce? Sledování časové náročnosti činností Sekce 05 Daně a cla na MF ČR Michael Hanke

2 O projektu Motivy projektu Příprava reorganizace Sekce 05 "Daně a cla" na MF ČR Příprava na oddělení Ústředního finančního a daňového ředitelství z MF ČR Etapy realizace projektu Etapa 1 "Vyhodnocování časové náročnosti jednorázových a běžných činností" Zavedení systému pro průběžné monitorování, analýzu a vyhodnocování efektivnosti využití fondu pracovní doby jednotlivých pracovníků Sekce 05 MF ČR při vykonávání jednorázových činností projektů (např. "Implementace nové organizační struktury po změně zákona") a běžných činností - agend/procesů definovaných v rámci kompetencí jednotlivých pracovních pozic ve vazbě na existující procesní model udržovaný v systému ARIS Business Architect (např. "Tvorba výkladových stanovisek k oblasti kontroly a vyhledávání") Etapa 2 "Vyhodnocování výkonových ukazatelů a parametrů běžných činností" Rozšíření systému o možnost využití informací o oběhu písemností ze spisové služby EPD k vyhodnocování výkonových ukazatelů a parametrů běžných činností (agend/procesů) Sekce 05 MF ČR

3 Monitoring report systému na MF ČR (Sekce 05) Monitorování a vyhodnocování časové náročnosti běžných činností (agend) a jednorázových činností (projektů) Hlavní charakteristiky řešení: Automatizovaná integrace s ARIS (procesní model definuje tzv. vykazovací jednotky) a personálním systémem VEMA (vykazování času pracovníky MF ČR) Dvě hlavní hlediska: organizační a procesní (agendy/projekty) Přehlednégrafickézobrazeníjak kumulovaných hodnot tak trendů Příklady ukazatelů: Pracnost - alokace dle agend vs. projektů, oblastí agend/projektů, vykazovacích jednotek, organizačních útvarů a individuálních pracovníků Náklady dtto, vč. rozlišení mzdových a pojistných nákladů

4 Koncept cílového řešení Procesní model sekce/resortu Tvorba daň ové legislativy - správa d aní Tvorba návrhů zákonů - oblast obecné správy daní, cel, poplatků a dalších Vyplňování Time sheets Vyhodnocování kapacitní náročnosti a nákladovosti agend a projektů Spoluprác e na tvorbě práv.předpisů - v ob l asti sprá vy d an í T vo rb a výklad ových stanovisek k v ob lasti kon trol y a vyhledávání Modelování ro zp oč tových dopadů návrhů na změ ny daňové legislativy T vorba výkladovýc h stanovisek v oblasti vym á h án í a exekucí Tvorba výkladových stanovisek v oblasti obec né správy daní a poplatků EPD Tvorba smluv o mezinárodní sp ol u p rá c i p ři vymáhání m ezinárodních pohledávek Tvorba smluv o mezinárodní sp ol u prá c i při správě daní Průběžná aktualizace a zlepšování procesů

5 Integrace s ARIS Definice vykazovacích jednotek spolu se zodpovědnými pracovníky na straně Ministerstva financí, jež jsou vyplňovány v time-sheetech v systému VEMA (zahrnuje procesy a projekty, vč. vazeb na oddělení)

6 Integrace s ARIS Vývoj automatizovaného skriptu v prostředí ARIS Business Architect Funkcionalita: Export vybraných vykazovacích jednotek pro účely importu do VEMA Automatické generování unikátních ID vykazovacích jednotek (změny) Kontrola logické správnosti výběru vykazovacích jednotek (duplicity...)

7 Úvodní obrazovka manažerského rozhraní (tzv. ARIS Performance Dashboard) pro oblast - vyhodnocování časové náročnosti jednorázových a běžných činností Výběr ze tří dostupných analytických náhledů: - organizace - procesy - projekty

8 Zaměření analytických náhledů Analýzy vykázané odpracované doby z pohledu organizační struktury Sekce 05 - informace zde agregovány na základě příslušnosti pracovníků do organizačních útvarů Analýzy vykázané odpracované doby z pohledu pracovních agend (procesů), jenž jednotlivé organizační útvary Sekce 05 zabezpečují Analýzy vykázané odpracované doby z pohledu projektově orientovaných úkolů (projektů) jichž se účastní pracovníci a útvary Sekce 05

9 Rozsah nabídky analytických náhledů Veškeré analýzy lze strukturovat dle následujících dimenzí: - agendy vs. projekty - oblasti agend/projektů - vykazovací jednotky - organizační útvary - pracovníci Sekce 05

10 Agendy vs. Projekty (souhrnná pracnost vykázaná pracovníky Sekce 05 jak na procesy tak projekty) Ukázka analýzy Souhrnná hodnota za celé sledované období Zobrazení trendu (zde měsíční vývoj) Import reálných dat o vykázané práci z

11 Oblasti agend/projektů (souhrnná pracnost vykázaná pracovníky Sekce 05 na oblasti procesů/projektů) Ukázka analýzy Souhrnná hodnota za celé sledované období Zobrazení trendu (zde měsíční vývoj) Import reálných dat o vykázané práci z

12 Kategorie procesů (základní dekompozice procesů Sekce 05) Rozdělení agend (procesů) do tří kategorií: - hlavní - podpůrné - řídící Import struktury procesů/projektů z

13 Úvodní obrazovka manažerského rozhraní (tzv. ARIS Performance Dashboard) pro oblast vyhodnocování výkonových ukazatelů týkajících se oběhu písemností Aktuálně sledované ukazatele: - doba oběhu písemnosti - počet útvarů zpracov. písemnost Import reálných dat o oběhu písemností z Spisová služba EPD

14 Aktien handeln (Kassa) Auslandsbörsen - Eigenhandel (Aktien) -Kurs - EB-account - Valuta - Währung Unterschriebene Geschäftsbestätigung an Treasury weiterleiten Weiterbearbeitung durch Treasury liegen i.d.r. am nächsten Tag vor! Gehen per Fax oder über GL ein. Festpreisgeschäft oder AQR liegt vor Anfrage an Trading stellen Zusage aus Trading liegt vor vervollständigen vervollständigt Eingang der externen im Handel ist nicht MAH-konform! Geschäftsbestätigung abgelegt Geschäftsbestätigung liegt Treasury vor liegt vor Trade Control: Marktgerechte Bedingungen überwachen Aktien (Aktien) Order kann bei ,, eingehen. Auftrag des Kunden liegt vor vervollständigen z.b. Ausführungswünsche Grosse Orders können zur weiteren Bearbeitung direkt von Sales an Sales/Trading gegeben werden. (Aktien) Taggleiche Weiterleitung an MidOffice! (Aktien) Kunde will Währungssicherungsgeschäft abschliessen Treasury Telefon informieren Kurs und CPD werden auf dem vermerkt Geschäftsbestätigung durch Treasury liegt vor am nächsten Tag Geschäftsbestätigunbestätigung Geschäfts- (Treasury) abzeichnen 4-Augen-Prinzip liegt i.d.r. erst 2-3 Tage in Panmure vor. Geschäftsbestätigung (eher internes Problem) abgezeichnet OMNI erfolgt erst nach Eingang der weiterleiten liegt Desk Support vor Faxbestätigung FAX an Kunden senden (Vorabbestätigung) Erfolgt i.d.r. erst nach Eingang der Faxbestätigung an Kunden gesandt (Aktien) AKTIAS AKTIAS AKTIAS (Aktien) Vom Ordereingang bis zur Vorlage in der WPS vergehen teilweise ca. 48 Std. Ca. 80% liegen nach einem Tag vor. Settlement muß in der Regel mit T+3 erfolgen. ergänzt Geschäftsbestätigung ablegen Geschäftsbestätigung (Treasury) Geschäftsbestätigung (Treasury) zuordnen zugeordnet MA Desk Support Düsseldorf - Art des Geschäfts - Menge - Gattung -Limit - brutto/netto - Kunde/account - Währung (bei FW-Sicherungsgeschäft wird die "Trading Cross Rate" auf Basis des s erfasst) ergänzen Geschäft erfassen Geschäft erfasst Settlementinstruktionen zu Kundengeschäft zuordnen Settlementinstruktionen zu Kundengeschäft zugeordnet Geschäfte zu Kunden zuordnen Geschäfte zu Kunden zugeordnet Daten an Schnittstelle zu BSP-TRADE weiterleiten Daten liegen in Schnittstelle zu BSP-Trade vor Aktien abwickeln (Kassa) - Ausland (Aktien) Telefon MA Desk Support Düsseldorf Prüfen, ob Kunde Währungssicherungsgeschäft abschliessen will Normale Execution liegt vor Order an Executor weiterleiten Order liegt Executor vor z.b. bei Investmentgesellschaften Zuteilung eines Geschäfts auf mehrere Fonds MA Desk Support Düsseldorf Für Weiterbearbeitung in WPS: Kundennummer Kundenname EB-account (ggfs. Zuordnung zu Fonds) (ggfs. FW-Sicherungsgeschäft) Kunde will kein Währungssicherungsgeschäft abschliessen Aktien abwickeln (Kassa) - Ausland Broker-Faxe werden per Fax Weiche auch direkt an WPS weitergeleitet. Order an Broker weiterleiten MA Desk Support an WPS Düsseldorf weiterleiten per Fahrrdakurier an WPS weitergeleitet Aktien abwickeln (Kassa) - Ausland Hier gibt es keine eindeutige Regelung. Die Order kann mündlich weitergeleitet werden oder per. GL-TRADE Order MA Execution Telefon MA Execution erfassen Aktien Aktien Orderausführung: Bei europäischen Märkten liegen ca. 50% der Bestätigungen gleichtägig Bestätigung Bestätigung (nach 17:00) und ca. 50% am nächsten aus GL-Trade Morgen vor. vom Broker liegt vor liegt vor kann gleichtägig i.d.r. am abgerufen werden; nächsten Morgen; telefonische Ausführungsbestätigung erfolgt taggleich bestätigung erfolgt taggleich telefonische Ausführungs- Telefon Kunden über Ausführung informieren taggleich; Weiterbearbeitung: insbesondere bei Nettokunden Kunde über erforderlich Ausführung informiert Agency Dealing/ Execution (Aktien) vervollständigen alternativ (s.o.) vervollständigt MA Desk Support Düsseldorf MA Desk Support Düsseldorf MA Desk Support Düsseldorf Orderannahme: - Notieren der Order durch Sales auf einem (papiergestützt!) - keine Vergabe einer lfd. Nummer (nicht MAH-konform) - dient als Grundlage zur weiteren Bearbeitung; Daten auf dem sind nicht immer vollständig vorhanden (Ursache für Fehler in der Weiterbearbeitung) - Sales und Handel füllen teilweise nur unzureichend aus. - keine Systemunterstützung! Vollständig manuelles Arbeiten. Orderverwaltung: - keine Übersicht über vorhandene Orders und jeweiligen Status, da keine Systemunterstützung - liegen lose auf den Händlertischen - keine Übersicht über den Status der Orders, d.h. Gefahr der Doppelbearbeitung oder Nichtbearbeitung Weiterbearbeitung (nächster Tag): - Langwieriger manueller Abgleich der Daten auf dem und Daten auf dem Brokerfax durch MidOffice nötig. - Versenden einer Faxbestätigung an den Kunden (manuell, daher Fehlerquellen und Verzögerungen) und zeitliche Verzögerungen - Weiterbearbeitung im MidOffice erst am nächsten Tag - Manuelle Weiterleitung des s zum Execution Desk, Gefahr des Informationsverlustes bei der manuellen Übertragung - Zeitaufwendige, manuelle Ergänzung des s erforderlich (z.b. Kurs); es wird letztendlich doppelt erfaßt: 1mal auf Zettel, 1mal im System - Manuelle Weiterleitung des s an das MidOffice, auch hierbei Übertragungsfehler - Brokerfax als externe Geschäftsbestätigung wird abgewartet (liegt erst am nächsten Tag vor) - aufgrund der unzureichenden internen Informationslage muss auf externe Daten zurückgegriffen werden; operationelles Risiko! - Daten auf dem weichen von denen auf dem Brokerfax häufiger ab - Daten auf dem sindöfter fehlerhaft Weiterbearbeitung (2 redundante Schritte): - Manuelles Ergänzen des Brokerfaxes um relevante Daten für die Weiterbearbeitung in der WPS Bank (z.b. Kundennummer, Kundenname, EB-account, ) - Weiterleitung des Brokerfaxes per Fahrradkurier (!) an die WPS Bank - Erfassung des Geschäftes im System OMNI (nicht MAH konform, da nicht taggleich) - Ergänzung des Geschäftes (z.b. Settlementinstruktionen) in AKTIAS (Doppelarbeit!) Sonda 1 Event Sonda 2 Function Event Sonda 3 Data Sources (SAP/JDBC/CSV/webMethods/ )

15 KPIs Struktury IDS Scheer AG 15

16 Diskuse Děkuji za pozornost!

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen Informace AOK pro české příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen

Více

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News!

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News! Mai 2009 Vážení čtenáři Schaffer News! Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Přinášíme Vám novinky ze světa daní, účetnictví a práva. V první části budeme pokračovat v nejvýraznějších změnách, které se

Více

NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176

Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176 Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176 O projektu Projekt Elektronicko-Biomedicínská kooperace je přeshraničním projektem Vysoké školy polytechnické Jihlava

Více

FLS. Workforce management Plánování termínů a tras Mobilní řešení

FLS. Workforce management Plánování termínů a tras Mobilní řešení FLS Workforce management Plánování termínů a tras Mobilní řešení Pro nás k FLS VISITOURU vlastně žádná alternativa neexistovala Jörn Kröpelin, vedoucí projektu Inteligentní elektroměry společnosti EnBW

Více

Výroční zpráva. Jahresbericht

Výroční zpráva. Jahresbericht Výroční zpráva Jahresbericht 2010 Obsah Inhalt Úvod 3 Rozvaha ke dni 31.12.2010 9 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 17 Příloha k účetní závěrce 21 Organizační uspořádání společnosti 22 Obecné informace

Více

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL STUDIA OECONOMICA Vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL SYLABY KURZŮ Jindřich Vaněk a kol. Karviná

Více

ERGO pojišťovna, a.s. Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4 eingetragen im durch das Stadtgericht in Prag geführten Handelsregister Abschnitt B, Einlage 2740 SATZUNG DER GESELLSCHAFT A. GRUNDBESTIMMUNGEN

Více

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti.

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. 2.2. Informace o cestovním plnění Cestovní kancelář je povinna

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře 1. Uzavření cestovní smlouvy 1.1. S Vaším přihlášením k cestě na základě našich vypsaných údajů nám

Více

Provozní manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje (PMIS)

Provozní manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje (PMIS) Provozní manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje (PMIS) Zpracovali Vratislava Krnáčová, Tomáš Vašica ISSS 13. 4. 2015 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje Organizace

Více

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zdenek Brabec Autor: Zdenek Brabec Název díla: Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Výroční zpráva 2012. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR).

Výroční zpráva 2012. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Výroční zpráva 2012 Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP...8 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP...9 Úvodní

Více

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové Orsoft RADNICE Popis produktu Orsoft RADNICE je komplexní modulární informační systém určený pro řízení základních správních a ekonomických činností měst a obcí libovolné velikosti. Svou univerzálností

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

DIPLOMOVÉ PRÁCE 2015 Robert Bosch spol. s r. o., České Budějovice

DIPLOMOVÉ PRÁCE 2015 Robert Bosch spol. s r. o., České Budějovice s. 1 DIPLOMOVÉ PRÁCE 2015 Robert Bosch spol. s r. o., České Budějovice Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Holenka tel.: 380 404 404, Zdenek.Holenka@cz.bosch.com 01 Provedení simulace procesu svařování horkým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT DŮVĚRA SPOJUJE. UNITED IN TRUST. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Lazarská 8 CZ-120 00 Praha 2 Tel.:

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

Výroční zpráva 2013. (dokument nebyl dosud schválen PS PČR)

Výroční zpráva 2013. (dokument nebyl dosud schválen PS PČR) Výroční zpráva 2013 (dokument nebyl dosud schválen PS PČR) Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP... 6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP... 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP... 8 1

Více

Alžběta Hanzlová. Název Pasivní domy 2008. Vydavatel. Jan Bárta, Juraj Hazucha. Editor publikace

Alžběta Hanzlová. Název Pasivní domy 2008. Vydavatel. Jan Bárta, Juraj Hazucha. Editor publikace Pasivní domy 2008 Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována z dotací Státního pogramu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 část A Program EFEKT

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více