SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS"

Transkript

1 SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS

2 ÚVOD Moji milovaní přátelé, dnes se vám dostala do ruky, ale nejen do ruky, ale i k srdci a k duši moje knížečka, kterou jsem pro vás připravil a kterou si vydávám sám, aby nedošlo ke změně textu, neboť vše, co si zde přečtete, je psáno v napojení. A proč jsem se tak rozhodl: víte, mé přání bylo, abyste mohli zakusit tu sílu a tu krásu našeho života a tím se váš život stával harmonickým, klidným a prozářeným tím nejvyšším světlem. A další mé přání bylo přání, abyste každý pocítil tu věčnou nádheru ve svém životě a chtěli jste pak poznat duchovní svět a Boha, protože poznání Jeho krásy, dobroty a lásky vás vede na tu správnou cestu- cestu lásky k Němu, sobě a ostatním lidem. Je čas probuzení a probuzení je v nás. Já jsem pochopil svůj životní příběh, který samozřejmě ještě stále běží, když se mně v životě staly určité zvláštní věci- bylo to setkání s anděly, setkání s duší mojí zesnulé babičky, setkávání s dušemi lidí, kteří ke mě přicházejí, setkání s Bohem. Ale také to bylo nahlédnutí tváří v tvář své duši a tam jsem spatřil svůj dosavadní život a vše, co se v něm událo. A náhle se vše složilo, jako když složíte z rozložených kousků puzzle celý obrázek a já jsem tak mohl, jak já říkám, vyjet výtahem z přízemí na pravou cestu své duše a začal jsem naplňovat svůj životní příběh, ale také zakoušet krásu bytí a žití v jednom proudu, v souladu s duší. A věřte i vaše cesta se může začít naplňovat a můžete i vy vše pochopit, protože jsme ve správné době- v době zvláštních božích milostí, odpuštění a darů, která se nazývá čas transformace. V tomto čase milosti můžeme plně odhalit, kdo skutečně jsme a čím máme být a pak jít směle k sobě, k Otci. Všichni vibrujeme na určité frekvenci svého nitra. Když se narodíme, je v nás zažehnutý tento plamen a my ho máme jen nechat rozhořet ve svém nitru. Abych vám v této cestě pomohl, sepsal jsem tuto knihu transformačních modliteb, které byly vždy napsány ve světle- ve stavu duchovní inspirace a s nejvyšší bdělostí, aby světlo z nich vycházející nebylo ničím porušené. A proč transformační modlitby? Protože každá modlitba, která je zde, je vlastně cestou, pomáhá na cestě transformace, návratu k sobě a k Bohu. Prosím, nečtěte jen obyčejným způsobem tyto modlitby, najděte v nich něco mnohem hlubšího, protože v sobě obsahují esenci světla a ta vás bude napojovat přímo na světlo. Buďte proto vnímaví- vyberte si, jaká vám bude nejbližší, s jakou se nejvíc ztotožníte a s ní začněte pracovat. A bylo by dobré jí dát alespoň nějakou tu chvilku, protože je potřeba, aby jste jí zcela procítili, uvěřili té modlitbě ve svém nitru. Potom se vám otevře proud nebeské energie a ta příslušná modlitba u vás spustí proces transformace což je probuzení, prozření, pochopení smyslu vlastního života jeho nasměrování v souladu s vlastní duší a Božím záměrem. Proto jsou to transformační Modlitby, je to otevření světelné brány, která, jak já říkám, je transformačně ušitá na míru pro vás. Já je používám a je to krása, staňte se modlitbou a otevřete si bránu. Takže nechte se vést a objevte v sobě živoucí poklad. S LÁSKOU A POKOROU TOM. ***

3 Transformační modlitby Modlitba: Bože jediný, sviť svojí Božskou Dokonalostí, aby se má cesta stala nadpřirozeně dokonalou a já tak mohl dojít k poznání své duše a spatřit ji tváří v tvář. Tato modlitba otevírá cestu k tvoření, klidu, prozření a ukotvení světla v nás: Žádám Tě Otče nebeský, stvořiteli věčného klidu, míru a dokonalosti, sviť ke mě v těchto chvílích a prozařuj mě ke své dokonalosti, aby celé Tvé světlo se ve mě rozprostřelo. Děkuji za tvou zář, která se naplňuje ve Tvém věčném projevu a já díky Tobě svítím ke každému, kdo sešel z cesty, aby i on došel k věčnému poznání Tvé dokonalosti. Děkuji ti s láskou mého nitra k Tobě, protože mé nitro je prodýcháváno tvojí bezmeznou láskou a neustálým tvořením, tvořím s tebou, miluji Tě.

4 Tato modlitba vznikla při velice silném mystickém zážitku a je velice silná a má svoji specifickou a silnou vibraci já ji používám denně. Modlitba Nekonečného Světla: Vysílám k Tobě lásku Otče tak jako Ty ke mně, propojuji se s tebou a vyzařuji k Tobě zář tak jako Ty ke mně, Vysílám k Tobě zář v podobě nekonečného Vesmíru, který jsi stvořil, Vysílám k Tobě zář nekonečna hvězd, které jsi stvořil, Vysílám k Tobě zář nekonečno sluncí, které září, Vysílám k Tobě zář těch lidských duší, co jsi stvořil Vysílám k Tobě zář toho nepopsatelného a nekonečného tak Tě miluji, tak jako Ty záříš ke mně, tak já svou věčnou láskou zářím k Tobě.

5 Tato modlitba je také velice silná a vede duši k vnímavosti. Vdechnutí a dýchání v této modlitbě přináší čistotu a vede k vyšším duchovním cílům- je to dýchání s Boží energií: Otče, Ty, který pěješ píseň věčného poznání, věčné dokonalé lásky a čistoty, pěj tuto píseň každou vteřinou v mém životě, aby se v celém mém nitru usídlil ten věčný pohár Tvého dýchání a láskyplného tvoření, navždy v mém nitru. Tvořím s tebou, dýchám s tebou, jsem s tebou. Dlím v Tobě a Ty ve mně navždy. Tato modlitba přináší splynutí, duše se probouzí a lije se do ní pohár pravdy, aby tak mohla směrovat svoji cestu: Otče nebeský, Ty, který jsi dal zrození celému vesmíru a mé duši, která žízní po Tvém věčném projevu a věčném splynutí, tímto se má duše stává pohárem nebeské projevené pravdy a tento pohár pravdy se lije do mého věčného bytí a naplňuje mě Tvou esencí života dokonalého, já jsem pohár věčného života a Ty skrze mě plyneš a stáváme se jedním celkem, raduji se a zářím díky Tobě. Miluji Tě ve věčném projevu. A také přidávám větu spojení: Já jsem ta věčná zář Tvého projevu a já se stávám touto září, neboť tak jako Ty záříš ke každému stvoření, tak já se touto září také stávám a jen v tichosti zářím, zářím, zářím jako Tvůj věčný projev.

6 Tato modlitba vede k dokonalosti která se skutečně v každém z nás ukrývá: Otče, Ty jsi tak dokonalý, tak jako vše, co jsi stvořil a vlastně tato dokonalost se skrývá i v každém z nás, děkuji a vroucně žádám, sviť svými paprsky do našich duší a probouzej v nás to dokonalé, to tvořící, to láskyplné, dlím v Tobě a Ty ve mně. Tato modlitba nás probouzí věčným světlem, a také nás vede do dokonalé krásy a lásky jednoho Srdce: Otče, Ty, který záříš věčným světlem a láskou, sviť tak stále a silněji, nechť se staneme tou dokonalou krásou a svítí v nás láska jednoho Srdce. Tato modlitba v nás ukotvuje opět lásku, mír a vede nás k probuzení našich předností a je to opět prodýcháváno Božím světlem: Otče, Ty, který znáš skutečný mír a lásku, dej každému z nás pocítit, jaký je ten skutečný mír, jaká je ta skutečná láska a nech rozhořet v každém z nás Tvůj věčný plamen moudrostí a ctností, nechť ve svém životě dýcháme mír a lásku. Děkuji.

7 Tato modlitba vede stále hlouběji k naší skutečné cestě, aby se tak vše vyrovnávalo: Otče, dlím v Tobě a Ty ve mně, děkuji Ti, že tak pronikavě svítíš do mé duše, abych i já mohl zářit tou skutečnou cestou, kde je ta skutečná harmonie váhy mé duše, tam, kde je skutečnost v mém projevu, tam, kde již váha nekolísá, tam, kde je již věčný svit a to Tvůj. Z celé své podstaty tyto paprsky přijímám. Tato modlitba v nás ukotvuje lásku, které je skutečně potřeba a je také nejvyšší energii. Vlastně všechny tyto modlitby nás vedou k dokonalosti: Otče, Ty, který záříš tou skutečnou láskou ke všemu a ke každému, sviť tak stále silněji a hlouběji a co nejniterněji, ať žiji pravdu, ať žiji dokonalou lásku, které je tolik třeba. Tato modlitba nás přivádí k vyrovnání svých vah, abychom hlouběji kráčeli ke své duši: Otče, Ty, který jsi vším a jsi také ve všem, dej mi sílu, abych kráčel ke své duši, abych kráčel k pravdě, neboť tam se nacházíš i Ty.

8 Tato modlitba nás přivádí k navrácení a setkání se s duší. Samozřejmě v jednotném i množném čísle je to na vás: Otče, sviť hlouběji k nám a prozařuj nás svojí všemohoucností, kterou máš, prozařuj nás tvou věčností, ať se vrátíme domů, k duši, k Tobě, tak se staň. Tato modlitba nám ukazuje cestu k pravdě a pomáhá nám se probudit: Otče, Ty jsi tak dokonalý, že jsi vše ukryl v nás, pomoz mi prosím odhrnout věčný závoj v nás, abych hořel plamenem nebes, neboť je tam věčná pravda, pravda Tvá, neboť v tomto plameni spočíváš i Ty. Tato modlitba v nás vede k moudrosti jak nás samých, tak celku, stahujeme světlo všem: Otče jediný, v mém rozkvetlém srdci žijící a v každém srdci přebývající, dej našemu světu více moudré lásky, ať se může naplňovat cesta nás všech. Tato modlitba nás přivádí k mnohem silnější zvědavosti k sobě samému, a také ke všemu co se nachází ve všem: Bože jediný, sviť svoji božskou dokonalostí aby se má cesta stala nadpřirozeně dokonalou a já tak mohl dojít k poznání své duše a spatřit ji tváří v tvář.

9 Modlitba která přišla skrze mého anděla Lazaliela. Je to spojení s naším andělem, je třeba být vnímaví, aby jste zachytili vibrace. Vede nás k prohloubení vztahu s naším andělem: Vysílám k Tobě energii svého srdce, které k Tobě pěje, můj anděli strážný, celé mé nitro se odevzdalo Tobě a Ty zas mně, souzníme spolu, tak jest psáno, sviť a zař ke mně stále, tvoje přítomnost mi dává tolik lásky a štěstí, tak jako Ty záříš a jsi stále se mnou, tak já k Tobě také zářím a stáváme se jedním, s láskou k Tobě. Andělíčku strážný, vysílám k Tobě vibraci lásky mého srdce a Ty ji zcela přijímáš a vnímáš a já Tě také vnímám, pomoc mi odstranit mé bolesti a naplň mě tvou láskou, děkuji. Záleží na vás, o co svého anděla žádáte, ale nemusíte také jen žádat, ale spojovat se s ním, je to poznávání a krása.

10 Tyto věty spojení, přišly v silném mystickém zážitku. Ponořte se hlouběji do spojení s vesmírem, který tak krásně zpívá a napájí nás energií, je to úžasné. Otevřete se a nasávejte jí. A zároveň mu děkujte za jeho dokonalost: Vesmíre, děkuji ti, že jsi tak nekonečný, stále se měnící, stále zářící a já se s tebou propojuji a přijímám tvou vesmírnou píseň a energie, které napájí mé tělo, mysl a smysly. Má korunní čakra nasává tuto nekonečnou nádheru a tak i já posílám velký dík a mou nekonečnou lásku k tobě. Rezonuji s tebou. Děkuji.

11 Tato silná věta je spojení se sluncem,které nás zásobuje tak silnou energií která napájí každou buňku v našem těle, ale také nás duchovně probouzí, přijímejte jeho sílu dýchejte zhluboka a nechte se unášet touto krásnou a léčivou energií a můžete jí také někomu poslat: Slunce, jsi tak krásné a blahodárné a já ti děkuji za to, že záříš na tuto krásnou Zemi, která je díky tobě tak živá a plná tvé síly. Propojuji se s tebou z celého mého srdce a jako ty záříš ke mně, já zářím k tobě a tak jako záříš na tuto Zemi, tak záříš i v nekonečnu mého nitra, s láskou k tobě. Tato silná věta spojení nás vede k mystické síle, plynoucí s propojením s energiemi Měsíce, přicházející intuici přijímejte z celého srdce: Měsíci, já jsem s tebou propojen, z celého mého nitra a srdce přijímám tvé energie, které vibrují mystickou silou, kterou z celého srdce přijímám, Nechť má intuice ve mně září a svítí, Děkuji, sviť svojí září dál, Tak jako ty vibruješ a ke mně svítíš mystickou silou, tak já k tobě svítím a rezonuji s tebou. Tato silná věta spojení přišla v jeden večer,a bylo to tak silné že jsem mohl na sobě cítit bolest Země tak toto je pro ní jako poděkování a lásku kterou nám dává ale zároveň se propojujete takže k vám proudí i její síla: Matko Země, svítím k Tobě s láskou a ta Tě prozařuje a zahaluje do bezpodmínečné lásky a věčného světla. Posiluji tvou energii a sílu, nechť Tvá bolest utichne. Propojuji se s Tebou a zároveň otevírám celé své srdce, které k Tobě září a děkuje ti za tvoji životní energii a krásu. Posílám ti vibraci uzdravení. Tak se staň. ***

12 Energetická centra člověka- Čakry Je jich sice víc, ale budu zde uvádět hlavních 7 čaker, které jsou nejdůležitější v příjmu energií, ale také souvisí s přijetím určitých pravidel v životě. Každá čakra souvisí s nějakými orgány, vyživuje naše tělo. Ale také platí, že jaký máme přístup k životu, se projevuje správnou funkcí, nebo poruchami těchto center a s tím souvisejících orgánů. Je důležité, abychom správně vibrovali a přijímali tok energií v té míře, kterou potřebují, aby i naše aura byla silná a vše fungovalo jak má - takže abychom byli v harmonii. Každá čakra má také svou vlastní formu, barvu, kterou tu příslušnou čakru můžeme posilovat, ale každá má také svoji specifickou vibraci. Jsou to vlastně kola, která se neustále točí, jsou to lotosové květy, trychtýře, které nasávají vesmírnou energii. Takže vlastně zachytávají a vyživují energií celý náš systém. Tak jako jíme a pijeme, musí v energetické rovině správně fungovat tyto čakry. Představím vám zde hlavní čakry a popis. U každé čakry jsem vám připravil afirmaci s láskou ke každému z vás: 1.Kořenová čakra. Tato čakra je zodpovědná za naši sílu, kterou přijímáme z Matky Země, souvisí s naší vitalitou a přístupu k životu. Afirmace: Já jsem zcela propojen s Matkou Zemí, přijímám její energie a přijímám svůj život a děkuji za něj. 2.čakra Sakrální se nachází pod pupkem. Souvisí s pohlavními orgány, střevy atd. Afirmace: Já jsem v harmonii a ovládám svou sexuální stránku života a jsem zcela zodpovědný za svůj život. 3.čakra se nachází v oblasti pupku- Solar plexus. Souvisí s trávicím systémem,také zde vznikají naše pocity. Afirmace: Já jsem šťastný, jsem stále přijímajícím a přijímám nové zkušenosti ve svém životě s láskou jdu k lidem, jsem plný životního štěstí a pozitivně vnímám svůj život.

13 4.čakra se nachází v oblasti středu hrudi. Souvisí se srdcem, plícemi a působí na vyšší mysl láska, slitování, soucit atd. Afirmace: Já jsem plný Boží lásky, jednám vždy s láskou a úctou k lidem a ke všemu živému v celém vesmíru, poslouchám svůj vnitřní hlas a zářím, zářím, zářím Boží bezpodmínečnou láskou. 5.čakra - nachází se v oblasti krku - hrdlo, řeč. Je to tvořivá fáze komunikace,úcta k Bohu atd. Afirmace: Já jsem v harmonii, neustále tvořím, zdokonaluji se, a jsem otevřený celému světu a všem lidem. Velice dobře se umím vyjadřovat, neboť vím, že tak utvářím také svůj život. 6.čakra- oblast střed čela, mezi obočím, související orgán mozek - zde také sídlí různé schopnosti, jasnovidnost, niterné vnímaní, přijímač duchovního světa. Afirmace: Já jsem pokorný k Bohu a vesmírným zákonům, důvěřuji zcela Bohu mému Otci. 7.čakra- Korunní čakra - temeno hlavy má spojitost s epifýzou šišinkou, spiritualita, duchovní energie, spojení s Bohem. Afirmace: Já jsem otevřen Boží energii, vždy jednám s láskou, jsem zcela pokorný a neustále se snažím o svůj duchovní růst a věnuji se duchovní činnosti. ***

14 Závěr Život je největší a tak nádherný dar, přijímejte jej jako svátost- že můžete kráčet po této krásné Zemi, že můžete zakoušet a poznávat jeho hloubku a smysl. V těchto modlitbách se hluboce ponořte do sebe a běžte a kráčejte k tomu nejvyššímu a nejvznešenějšímu proudu, k proudu Boha- našeho Tatínka, neboť tam je vše a v tomto proudu dochází k nejhlubším mystickým prožitkům a k zakoušení věčné krásy a lásky- Boží lásky, dojímající člověka, který jí zakusí až k slzám štěstí. S láskou a úctou k vám- ne mistr ani učitel, ale jen člověk mystik, protože prostě jdu mystickou cestou, která je otevřená každému člověku, k Bohu, našemu Otci. Mým přáním je, abychom po této cestě šli společně- já i vy. ŽIVOT JE VĚČNÝ ČLOVĚK MYSTIK TOMÁŠ BORL

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci.

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen Poselství od Kryona www.kryon-deutschland.com www.kryon.com www.sternenweisheit.de pro www.reiki-centrumpraha.cz překládá Lucka K. Kryon prostřednictvím Barbary Bessen Není to tak, jak to vypadá! Červenec/srpen

Více

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ Sedm darů Ducha svatého Inspirace k adoracím

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ Sedm darů Ducha svatého Inspirace k adoracím PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ Sedm darů Ducha svatého Inspirace k adoracím Sedm krátkých inspirací k adoraci na téma jednotlivých darů Ducha sv. vzniklo a osvědčilo se při přípravě biřmovanců v Ostravě-Zábřehu,

Více

ZDARMA K ROZEBRÁNÍ. Ježíš Kristus. varuje lidstvo. Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství

ZDARMA K ROZEBRÁNÍ. Ježíš Kristus. varuje lidstvo. Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství ZDARMA K ROZEBRÁNÍ http://jezis kristus varovanie.webnode.sk http://www.varovani.org Ježíš Kristus varuje lidstvo Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství

Více

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií

Více

Oldřiška Kališová. Řeka Života. aktivní kniha pro lidskou mysl

Oldřiška Kališová. Řeka Života. aktivní kniha pro lidskou mysl Oldřiška Kališová Řeka Života aktivní kniha pro lidskou mysl Obsah Úvod ke knize... K obsahu knihy... Filosofie knihy jako příručky... Řeka života... Etická mysl Proč jsme... Jsme proto... Princip života

Více

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami A bílá P šarlatová B žlutá Q fialová C červenooranžová R oranžová D smaragdová jantarová E modrá S modrá F světlá červenooranžová T zelenožlutá G tmavomodrá

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

Jóga Ježíše Krista. Z ruského originálu přeložila Jiřina Broučková Antonov V. V., 2015

Jóga Ježíše Krista. Z ruského originálu přeložila Jiřina Broučková Antonov V. V., 2015 1 Jóga Ježíše Krista Z ruského originálu přeložila Jiřina Broučková Antonov V. V., 2015 Nedávno jsem dostal takový «poučný» dopis. Rozzlobeně se v něm mluvilo o tom, že láska k Bohu je v pravoslaví považována

Více

kartářka Helen Stanku Co mám na duši E-book Helen Stanku

kartářka Helen Stanku Co mám na duši E-book Helen Stanku Helen Stanku kartářka Co mám na duši OBSAH Jak k nám promlouvá duše? str. 3 Přejímáte emoce jiných lidí? str. 7 Energetické upírství str. 12 Je to opravdu láska? str. 16 Očistěte své srdce a pociťte lásku

Více

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley 1./1 Had! Toť zjevení Nuit. Neviditelné se projevuje skrze viditelné Had - nekonečně malý, světlý bod - vědomí. Had září - hvězda. Nuit - nekonečně velký, temný prostor -

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

NOVÉNA K SV. VINCENCI PALLOTTIMU

NOVÉNA K SV. VINCENCI PALLOTTIMU NOVÉNA K SV. VINCENCI PALLOTTIMU Program novény: 1. Úvodní modlitba 2. 3. Tři myšlenky Vincence Pallottiho (po každé je krátká chvíle ticha) 4. Litanie k sv. Vincenci Pallottimu 5. Závěrečná modlitba 6.

Více

Revoluce víry. Papež František - Rio de Janeiro. podklady pro práci ve společenství mládeže

Revoluce víry. Papež František - Rio de Janeiro. podklady pro práci ve společenství mládeže Revoluce víry Papež František - Rio de Janeiro podklady pro práci ve společenství mládeže Sekce pro mládež ČBK, 2013 Milí mladí přátelé a vy, kdo mladé lidi doprovázíte na jejich cestě víry. Dostáváte

Více

UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI

UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI Obsah: KAPITOLA KAPITOLA 2 2 KAPITOLA 3 4 KAPITOLA 4 5 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 9 KAPITOLA Most ke svobodě prastará učení v novém rouše V průběhu celých dějin naší planety chodili po

Více

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ. Poselství z Nitra naší milované planety Země

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ. Poselství z Nitra naší milované planety Země SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ Poselství z Nitra naší milované planety Země Telepatické rozhovory od bytostí z VNITŘNÍ ZEMĚ naší planety a jejich vnitrozemských měst pod horou Shasta, všem lidem v této době v přechodu

Více

I AM University/JÁ JSEM Univerzita Dr. Joshua David Stone I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM. Dr. Joshua David Stone. www.iamuniversity.

I AM University/JÁ JSEM Univerzita Dr. Joshua David Stone I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM. Dr. Joshua David Stone. www.iamuniversity. I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM www.iamuniversity.org 1/183 O B S A H Číslo kapitoly Název kapitoly Strana Titulný list 1 0. OBSAH 2 1. I AM Univerzita v kostce 4 2. Uvedení do I AM Univerzity Archandělem

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého Olomouc

Více

Den s jógou. Sestavila a vydala: Elisabeth H A I C H. (Ze třetího rozšířeného vydání z roku 1958, Verlag J. Fink, Stuttgart přeložil Karel Makoň)

Den s jógou. Sestavila a vydala: Elisabeth H A I C H. (Ze třetího rozšířeného vydání z roku 1958, Verlag J. Fink, Stuttgart přeložil Karel Makoň) Den s jógou Sestavila a vydala: Elisabeth H A I C H (Ze třetího rozšířeného vydání z roku 1958, Verlag J. Fink, Stuttgart přeložil Karel Makoň) Obsah název kapitoly stránka Úvod... 1 Neděle... 4 Pondělí...

Více

HELENA ŠEBLOVÁ. poselství. 3. díl TRUHLICE POKLADŮ. 6. až 7. část POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR

HELENA ŠEBLOVÁ. poselství. 3. díl TRUHLICE POKLADŮ. 6. až 7. část POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR HELENA ŠEBLOVÁ poselství 3. díl TRUHLICE POKLADŮ 6. až 7. část POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR Helena Šeblová, 2006 HEMAX, spol. s r. o., 2006 ISBN 80-239-7198-0 Bratři a sestry, přijměte toto poselství jako

Více

Barbara Marciniak ZEMĚ Učení Plejáďanů

Barbara Marciniak ZEMĚ Učení Plejáďanů Barbara Marciniak ZEMĚ Učení Plejáďanů Vnitřní poselství vesmírných entit Via Lucis Pragae 1996 SLOVO PRĚKLADATELKY Jestliže přijetí první části poselství Plejáďanů s názvem NOSITELÉ SVÍTÁNÍ vyžadovalo

Více

DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU. P. Alois Moc OFM

DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU. P. Alois Moc OFM DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU P. Alois Moc OFM INSTITUT FRANTIŠKÁNSKÝCH STUDIÍ Praha 2014 PŘEDMLUVA V současné době stále narůstá touha po duchovnu, ale o to více schází skutečná

Více

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf Vážení čtenáři, před dvěma roky jsem našel na internetu německou verzi této knihy s názvem Sport und Yoga. Kniha mě (stejně jako všechny knihy od Elisabeth Haich a Selvarajana Yesudiana) velmi uchvátila.

Více

Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání od 7. července 1973 do 31.

Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání od 7. července 1973 do 31. Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání Prohlašujeme, že poselství obsažená v této knize se nemají chápat jako slova řečená Pannou Marií bezprostředně

Více

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více