Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice"

Transkript

1 Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202

2 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel našich měst a vesnic, názory, na které je při plánování a budování často zapomínáno. Podívejme se alespoň chvíli na svět jejich očima. Pohledem bez limitujících nařízení, napjatých rozpočtů a každodenních dospěláckých starostí Zamysleme se jako děti nad tématem, co se nám líbí a nelíbí v místech, kde žijeme, co bychom chtěli změnit, kdybychom alespoň na chvíli tu možnost měli Obrázky publikované v tomto kalendáři vznikly v rámci soutěže Region očima dětí, která probíhala od března do srpna 20. Za tu dobu děti namalovaly a doručily nám celkem 09 obrázků, z nichž odborná porota vybrala 5 výtvorů, které ji nejvíce zaujaly a které nyní zdobí stránky tohoto kalendáře. Do soutěže se zapojily děti z těchto organizací: Mateřská škola, Za Branou, Pacov; Mateřská škola Čtyřlístek, Mnich; Základní škola Černovice; Základní škola, Náměstí, Pacov; Základní škola, Za Branou, Pacov; oddíl Mladých ochránců přírody ČSOP Pacov. Pro dokreslení i inspiraci uvádíme slova paní Dagmar Hrouzkové, ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek v Mnichu, která nám popsala, s jakou invencí a zanícením se do díla pustili jejich předškoláci: Děti se měly seznámit s místem, kde žijí - se svojí obcí. Po pozorování se mohly vyjádřit, co se jim líbí, nelíbí. Procházeli jsme vesnicí a děti si všechno kolem pečlivě prohlédly. Autobusovou zastávku, obchod, poštu, chodníky, domy, krajinu kolem nás. Děti používaly k dokumentaci fotoaparát, mohly zdokumentovat, co se jim líbí a co nelíbí - co by chtěly změnit. 5-6 leté děti z MŠ Čtyřlístek Mnich Ale jak na to? Kdo to může udělat? Takový nový chodník? Opravím ho já, ty nebo kdo? Kdo se stará o chodník, cestu? No přece pan starosta, napadlo později děti. Sedli jsme si, všechno si pověděli a děti potom namalovaly návrh, co všechno by změnily, kdyby byly starostou. Druhého dne děti zašly za panem starostou a poprosily ho, jestli by k nám do školky mohl zajít na pracovní poradu. Pan starosta druhý den opravdu přišel a děti mu kladly otázky a ukazovaly svoje návrhy. Pan Medek se usmíval a dětem vysvětlil, že to není tak jednoduché, že by si také přál některé věci změnit. A vysvětlil dětem, že musí dobře uvážit, co je důležité, co je možné, na co má peníze. Děti pochopily, že být starostou, jsou starosti. Ale nakonec jsme si svoje plány přece namalovali, kdo ví? Děti malovaly: Autobus, který by vozil děti do školy a ze školy. Sportovní hřiště s průlezkami. Nový plot u školky. Rovný chodník, aby babičky a dědečkové nezakopávali. Koupaliště. To všechno je zatím na obrázku, malování nás bavilo a jednou, kdo ví? Až budou tyhle děti starostou! Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem malířům a kreslířům za pěkné a inspirativní obrázky, aktivním učitelům a vedoucím, díky nimž se děti do malování pustily, a v neposlední řadě rodičům, s jejichž laskavým svolením můžeme dílka jejich dětí publikovat. Do roku 202 i těch následujících přejeme všem pevné zdraví, spokojenost, radost ze života, a aby náměty vyjádřené na následujících obrázcích nezůstaly jenom na papíře. Členové a pracovníci sdružení Via rustica o.s.

3 Josef Plášil, MŠ Za Branou Pacov Únor Leden

4 Klára Soustružníkoví, MŠ Za Branou Pacov Leden Březen Únor

5 Pavla Rokosová, MS Za Branou Pacov Únor Duben Březen

6 Březen Stěpán Hruška, MŠ Za Branou Pacov Květen Duben

7 Vít Dvořák, MŠ Za Branou Pacov Duben Červen Květen

8 Ivan Horký, ZŠ Za Branou Pacov Květen Červenec Červen

9 Červen Anna Hovorková, ZŠ Náměstí Pacov Srpen Červenec

10 Anna Turková, ZŠ Za Branou Pacov Červenec Září Srpen

11 Simona Brožová, ZŠ Za Branou Pacov Srpen Říjen Září

12 Lukáš Pomazal, ZŠ Náměstí Pacov Září Listopad Říjen

13 Markéta Pudilová, ZŠ Náměstí Pacov Říjen Prosinec Listopad

14 Listopad Vít Rašek, ZŠ Náměstí Pacov Prosinec

15 Vít Truhlář, ZŠ Za Branou Pacov