Součtový list pro 14SPT v oblasti sportu a tělovýchovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Součtový list pro 14SPT v oblasti sportu a tělovýchovy"

Transkript

1 14SPT07 14SPT06 14SPT05 14SPT04 14SPT03 14SPT02 14SPT01 Součtový list pro 14SPT v oblasti sportu a tělovýchovy Označení programu Název programu Počet projektů Celkový rozpočet projektů Požadavek Počet podpořených projektů Přidělená výše Podíl podpořených projektů - počet Podíl podpořených projektů - údaj v KĆ Pohybová gramotnost Kč Kč Kč 80% 62% Pořádání významných sportovních akcí mládeže Kč Kč Kč 99% 53% Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí typu "sport pro všechny" Kč Kč Kč 89% 67% Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou sportovní činností Kč Kč Kč 86% 49% Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích Kč Kč Kč 86% 47% Celoroční pravidelná činnost mládeže a osob se zdravotním postižením Kč Kč Kč 93% 40% Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů Kč Kč Kč 100% 74% Celkem z položka sport a tělovýchova v kapitole 48 Dotační fond Kč Kč Kč 90% 51% 1

2 14SPT SPT SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283 Atletické úterky Zvyšování fyzické zdatností a úrovně pohybových dovedností dětí školního věku v obecné rovině. Zvládnutí základních pohybových dovedností dětí v atletických disciplínách. Naučit děti pravidelné pohybové aktivitě. Nučit děti pracovat a učit se v různých sociálních skupinách. Přispět k emoční stabilitě dětí Kč Kč Kč Z dotace lze použít na úhradu OON pouze Kč podle článku 107 a108 ES de minimis Borský klub lyžařů Machov Pravidelné cvičení maminek s dětmi Zabezpečení odpovídajících nových pomůcek ke cvičení maminek s dětmi pro vnitřní i venkovní prostředí- pro cvičení v tělocvičně nákup molitanových matrací, kuželů,švihadel,míčů, balančních podložek, obručí a pro venkovní cvičení nákup dřevěných prolézaček, překážek a lávek na cvičení obratnosti atd Kč Kč Kč de minimis Svaz postižených Plavání postižených civilizačními chorobami civilizačními v ČR, o.s. okresní výbor chorobami okresu Trutnov Trutnov 2014 a životního stylu (pohybové aktivity).tréninky pamětifinanční gramotnost seniorůkurzy chůze s holemi nordic walking, edukační a poradenskou činnost pro dlouhodobě a trvale nemocné a zdrav. postižené Kč Kč Kč mimo režim Havlovický svaz malé kopané o.s. Pravidelná sportovní činnost neregistrovaných hráčů Jde o vytvoření pravidelných pohybových - sportovních návyků v průběhu celého roku. Účast jednotlivců spojit se v kolektivní sportovní činnost, která je v dnešní době na velikém úpadku. Větším počtem turnajů udržovat aktivitu pro vzniklé sportovní týmy tzn. jejich pravidelné sportovní činnosti. V dospělém fotbale nám stále rapidně ubývá mládež a junioři, proto jsme v loňském roce uspořádali 1. ročník žákovského turnaje, ve kterém budeme pokračovat i v dalších letech Kč Kč Kč Z dotace lze použít na úhradu OON pouze Kč de minimis 2 z 130

3 14SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady "SKI KLUB Dobruška" Veřejná lyžařská škola - Cílem je propagace sportu, především lyžování a Den krajského úřadu snowboardingu ve všech jeho formách. Naší hlavní snahou je zpřístupnit a popularizovat lyžování co nejširší veřejnosti, hlavně dětem a mládeži. Náš dlouhodobý program, jehož součástí je Den krajského úřadu je orientován na výcvik lyžování, snowboardingu, organizování pobytu dětí a mládeže na horách a přípravu vybraných absolventů naší veřejné lyžařské školy na další činnost instruktorů a cvičitelů lyžování a snowboardingu. Vzhledem k tomu, že naše činnost má tradici již 43.let můžeme zpětně jednoznačně konstatovat, že u dětí, které projdou naší lyžařskou školou prokazatelně dochází ke zvýšení fyzické kondice, zdravotní odolnosti se současným zvyšováním lyžařských dovedností. Děti se dokáží vyrovnávat s obtížnějšími podmínkami v zimních horách, učí se vzájemně si pomáhat a nachází trvalý vztah k přírodě. Naše činnost přispívá jednoznačně k lepší motivaci a využití volného času dětí a mládeže. Jsme přesvědčeni, že forma a obsah naší činnosti je v souladu s veřejnými zájmy, a že případná dotace Krajského úřadu pro Královéhradecký kraj se vrátí ve formě zdravého rozvoje populace Vašeho kraje Kč Kč Kč Poskytnutou dotaci nelze použít na typ výdaje stravování uvedený v rozpočtu podle článku 107 a108 ES de minimis Mateřská škola, Pohybem ke zdraví základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Hlavní ideou předkládaného je podpora sportovní činnosti zdravotně postižených jedinců. Nedostatek pohybu, nesprávná výživa (potraviny s vysokým obsahem tuků, cukrů a sladké nápoje) i nemožnost zdravotně postižených dětí zapojit se do běžné pohybové aktivity svých zdravých vrstevníků je příčinou nadváhy a obezity. Obezita je jednou z nejobtížněji léčitelných diagnóz a způsobuje řadu úmrtí a nejde pouze o problém zdravých dospělých, ale alarmujícím způsobem přibývá nadváhy i u dětí a zvláště u zdravotně postižených jedinců, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých, a proto je potřeba dbát na pohyb a zdravý životní styl Kč Kč Kč mimo režim 3 z 130

4 14SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady VALE TUDO Týniště nad Orlicí o.s. Vale Tudo - přínos pro zdraví Hlavním cílem je podpora celoroční činnosti a zapojení neorganizovaných členů v Královéhradeckém kraji. Snahou je přilákat do tělocvičny velké množství dětí a veřejnosti, která tráví volný čas doma u počítačů. Výhodou našeho zaměření je, že výuka sebeobrany a nácvik základních bojových prvků je v současné době vyhledávána širokou veřejností a je mezi mládeží velice populární. Jakákoliv aktivita přináší s sebou změnu stereotypu, pohybovou aktivitu a vznik nových přátelství. Učí i pozitivnímu vztahu ke sportu, kde účastníci kurzů a seminářů pokračují v trénincích také doma, tvoří si provizorní tělocvičny a utužují svou sportovní zdatnost i do pozdního věku. Kurzy sebeobrany jsou vyhledávány jak ženskou populací, tak firmami v rámci utužování kolektivu. podle článku 107 a108 ES Kč Kč Kč de minimis TJ Slavia Hradec Králové Běžecké závody pro veřejnost Cílem je uspořádání dvou běžeckých závodů určených jak registrovaným, tak neregistrovaným sportovcům z řad veřejnosti. Obou akcí se zúčastní cca 270 sportovců ve věku od 10 do 60 let. Naším záměrem je přiblížit sport v přírodě co nejširšímu okruhu zájemců. Z tohoto důvodu jsou akce pořádány v dobře dostupných lokalitách a je vybíráno jen symbolické startovné Kč Kč Kč de minimis 4 z 130

5 14SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Kin-ball do středních škol - zařadit kin-ball jako součást hodin tělesné výchovy do co největšího počtu SŠ, zvýšit atraktivitu a efektivitu těchto hodin, rozšířit nabídku pohybového programu vhodného pro školní mládež, podnítit zájem mladých lidí o aktivní pohyb, vrátit radost z pohybu a spontánnost do školní TVnabídnout, propagovat a popularizovat atraktivní míčovou hru, která splňuje všechny podmínky pro to, aby se stala vyhledávanou pohybovou aktivitou mládeže (koedukovaná družstva)- zapojit mladé lidi, pro něž není potřeba pohybu prioritou, do sportu, v němž najdou uspokojení, seberealizaci a možnost integrace do aktivních zdravých kolektivů- zvýšit pohybovou gramotnost školní mládeženabídnout aktivní pohyb formou této sportovní hry jako prevenci proti stále narůstajícímu procentu civilizačních nemocí mládeže- nabídnout dostatečně zajímavou a všem přístupnou volnočasovou aktivitu, která smysluplně naplní volný čas mladé generace- zpřístupnit možnost aktivního zapojení se do sportu skupinám mladých lidí s nedostatkem talentu, nedostatečným sociálním zázemím i těm, kteří mají problém se sebeprosazováním podle článku 107 a108 ES Kč Kč Kč mimo režim Fotbalový klub Jaroměř FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA JAROMĚŘ Přivedení mladé generace k pohybovým aktivitám, fyzické připravenosti, soutěživosti a vlastně zdravému životnímu stylu by mělo být hlavním cílem každé sportovní organizace bez ohledu, jestli vychovává reprezentanty, nebo se stará o děti u kterých je jasné, že nebudou nikdy na špici. Určitě není od věci připomenout, že právě sport jako takový je jedním z protipólů takových aktivit jako je vysedání u počítačů a jejich požíravých her, poflakování a lelkování po temných zákoutích se zdravým škodícím kouřením, požíváním alkoholu následného užívání drog a v neposlední řadě se stále prohlubující kriminalitě Kč Kč Kč de minimis 5 z 130

6 14SPT SPT SPT SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady TJ SPORTCENTRUM Jičín 14SPT01 Pohybová gramotnost Cílem programu je zapojit co největší počet neregistrované veřejnosti do pravidelného sportování. Orientační běh je ideálním sportem pro naplnění všech priorit programu pohybové gramotnosti. podle článku 107 a108 ES Kč Kč Kč de minimis Dům dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241 Podpora a rozvoj pohybových dovedností dětí, žáků a studentů Cílem je zvýšit pohybovou gramotnost dětí i dospívající mládeže. Zajistit podmínky pro rozvoj pohybových dovedností nad rámec standardní pohybové výchovy ve školách a naučit děti, že pohyb může být i radost, nejen povinnost. Naučit děti potřebě pravidelného pohybu. Podpora aktivit reprezentující město Hradec Králové i Královéhradecký kraj Kč Kč Kč Poskytnutou dotaci nelze použít na typ výdaje startovné de minimis TJ Slovan Broumov Pohybová gramotnost malých dětí Udržet a rozvinout činnost oddílu gymnastiky v našem městě.zajistit materiální vybavení pro tento oddíl, zajistit provozní financování oddílu - nájem sportovní haly.rozvíjet pohybové aktivity nejmenších dětí včetně předškolníchneregistrovanépřitáhnout děti ke sportu a zachovat tak členskou základnu.dostat děti do kolektivu Kč Kč Kč de minimis TJ Slovan Broumov Fotbalová předpřípravka Cílem je přivést ke sportu už ty nejmenší děti a zajistit tak udržení a pokračování mládežnického fotbalu v Broumově Kč Kč Kč de minimis Klub českých turistů Dobruška Pohybová gramotnost Cílem je zapojit i sportovně neorganizovanou veřejnost do pohybové aktivity. Tím významně ovlivnit fyzickou a pohybovou zdatnost občanů Královéhradeckého kraje, vytvářet a upevňovat u nich pozitivní vztah k pohybu v přírodě i zajistit jeho pravidelnost alespoň v zimních měsících, kdy je pohybu obecně méně. Tato aktivita tak směřuje i k upevnění zdraví a předcházení tzv. civilizačním chorobám Kč Kč Kč de minimis 6 z 130

7 14SPT SPT SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady Jezdecký oddíl T.J. Krakonoš Trutnov Seriál hobby soutěží Oslovit a podpořit aktivitu neregistrovaných sportovců ve pro neregistrované všech věkových kategoriích. sportovce děti, mládež a seniory. podle článku 107 a108 ES Kč Kč Kč de minimis Tělovýchovná jednota Sokol Jičíněves Přilákání dětí ke sportu Zapojení dětí do sportovních aktivit.přesvědčení rodičů, aby své děti ve sportu podporovali.snaha dostat děti na hřiště a odtrhnout je od lákadel moderní doby (počítače, televize, hry,...) Kč Kč Nepřijatelné z důvodu použití neuznatelných nákladů v části rozpočtu s požadavkem na dotaci PARK GOLF CLUB Pohybová gramotnost HRADEC KRÁLOVÉ, o.s. Cílem je ovlivnit pozitivním způsobem pohybovou gramotnost dětí a naučit je soustředění, koordinaci těla, kultivaci chování. Všeobecný pohyb vybuduje lásku k sportu do příštích let. Nezanedbatelnou vlastností je i rozvoj smyslu pro fair play. Prostřednictvím dětí vzniká i možnost šíření sportovní aktivity pro celou rodinu. Vzhledem k tomu, že v dnešní době se děti méně pohybují, nechodí do přírody, vzniká šance, že se dítě bude věnovat tomuto sportu i mimo kroužek a tím se vytvoří předpoklad zdravého vývoje dítěte Kč Kč Kč de minimis EDUCAnet - Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Skotačíme, dovádíme, celé tělo rozcvičíme Cílem je naučit děti v předškolním věku se pravidelně a správně hýbat. Společnými aktivitami pomocí pohybových her ve skupině vrstevníků vnímat pohyb jako jako příjemnou akitivtu, která je běžnou součástí života. Ve vztahu k dalším oblastem nabízejí pohybové činnosti a hry velmi mnoho situací osobnostního a společenského charakteru. Děti pěstují sebepojetí, sebedůvěru, seběvědomí, odvahu, rozvíjejí vůli a odpovědnost. Pohybové činnosti význmně ovlivňují i oblast morálních hodnot - děti se učí hrát fér, vyhrávat i prohrávat, chovat se četstně a respektovat odlišnosti druhých Kč Kč Kč Z dotace je možné hradit lektora pouze formou DPP do výše Kč. de minimis 7 z 130

8 14SPT SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady SVS Hradec Králové SVS - Hradecká minipálka - multipohybový turnaj začínajících sportovců ve stolním tenisu a pohybových dovednostech Prvním cílem je rozvoj pohybových dovedností a seznámení dětí s pohybem jako takovým. Projekt by měl dále motivovat děti k pohybovým aktivitám, buď ve stolně tenisových oddílech, nebo i v jiných sportech. Druhým cílem je vyvolání radosti z pohybu, což by mělo vést k budoucímu vztahu dítěte ke sportu a zdravému způsobu života Kč Kč Žádost nedosáhla potřebné bodové ohodnocení. podle článku 107 a108 ES GOLF CLUB HRADEC KRÁLOVÉ POHYB S GOLFEM GCHK 2014 Projekt je zaměřen na děti, ale i dospělé rodiče, případně učitele na základních školách. Nabízí několik různých pohybových aktivit směrem k neregistrované veřejnosti, vždy spojených s golfem. Nabídka má za cíl ukázat dětem i dospělým možnost sportovat s využitím golfu, nejen na sportovní, ale i na rekreační úrovni. Cílem je i ukázat zařízení, která ve městě HK existují a dají se pro sport rekreačně využívat s návštěvou celých rodin od dětí přes rodiče až po seniory. Golfová hala Fomei-zima, Adventure golf-léto. Konečným cílem je získat děti i rodiče i seniory pro pravidelnou sportovní činnost v GCHK Kč Kč Kč Z dotace lze použít na úhradu OON pouze Kč de minimis Sportovní centrum Dobrošov Běžecká dobrošovská potěšeníčka 2014 SC Dobrošov uskutečněním naplňuje pohybovou gramotnost obyvatel především z Náchodska a na svých akcích za celý rok uvítá alespoň 300 běžců. Uspořádá 25 aktivit Kč Kč Kč de minimis 8 z 130

9 14SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady AEROKLUB Náchod LAA, o..s. Vysokovský kopec techniky Projekt je zaměřen na rozvoj pohybové gramotnosti obyvatel Královéhradeckého kraje, zvláště dětí a mládeže neregistrované ve sportovních svazech či tělovýchovných organizacích..aeroklub Náchod chce tomuto cili poskytnout svoje zázemí i techniku a seznámit širokou veřejnost a hlavně mládež s rozšířenými možnostmi, které nyní, po obnovení plachtařského provozu, nabízí. Členové Aeroklubu Náchod jsou připraveni zájemclům umožnit nasát atmosféru atraktivního leteckého sportu a získat pozitivní vztah k pohybové aktivitě, s plachtařinou i další činností na letišti spojené Kč Kč Žádost nedosáhla potřebné bodové ohodnocení. podle článku 107 a108 ES Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Hradec Králové 9.ročník fotbalového kempu pro širokou veřejnost z celé ČR i zahraničí Cílem programu pohybové gramotnosti je zvednout děti i dospělé ze židlí a postelí a dostat je na hřiště, na procházku v přírodě. K čemukoliv, co je donutí k pohybu.na našem kempu hlavně hrají kopanou (2x denně trénink), formou turnajů hrají stolní tenis, plavou, pořádáme běhy do kopce, velmi časté jsou vycházky do přírody a hlavně poctivá cesta na trénink a z něj (1100 metrů do slušného kopce resp. z něj ) 2x denně.účastníci tak nevědomky posilují svou fyzickou zdatnost a hlavně si v krásném horském vzduchu léčí všechny své alergie, astmaty, apod... Druhotnými, avšak neméně důležitými cíly jsou : motivace (osobní návštěva fotbalových osobností), společenský (nová přátelství a kolektivy, poznávání se s dětmi z ciziny,...), zvyšování svého seběvědomí (formou soutěží nejen sportovních, ale i kulturních atd - Superstar, kvízy,...).jsme velmi rádi, že jsme místem našich Kempů zvolili právě Deštné v Orlických horách Kč Kč Kč monitoring de minimis 9 z 130

10 14SPT SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 Kroužek základů kolektivních a individuálních sportů Cílem je: 1. probudit zájem žáků druhého stupně základní školy o pohybové aktivity, a to zejména těch dětí, které doposud žádnou pohybovou průpravou neprošly 2. rozvoj pohybových dovedností dětí, které nejsou zaměřeny na žádný konkrétní sport a nejsou registrovány ve sportovních svazech ani organizovány v tělovýchovných a sportovních organizacích 3. vytvořit a pěstovat v dětech návyky zdravého životního stylu - pravidelnost cvičení 4. naučit děti zásadám správného cvičení včetně dýchání a správného držení těla 5. naučit žáky základní pravidla běžných sportů a her Kč Kč Kč Z dotace lze použít na úhradu OON pouze Kč podle článku 107 a108 ES de minimis DECARO RMG s.r.o. Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů Pravidelné sportování a cvičení co nejširšího okruhu mladých lidí (co největšího počtu chlapců a dívek), jako jedné z nejúčinnějších cest k zachování tělesné a duševní zdatnosti a forem boje s nadváhou a obezitou. Dále vymezuje aktivity mládeže směrem ke sportu, čímž podporuje boj proti kriminalitě Kč Kč Kč Z poskytnuté dotace nelze hradit typ výdaje stravování de minimis Tělocvičná jednota SOKOL Pražské Předměstí Pohybová gramotnost dětí Základním cílem je výuka a zvýšení pohybové aktivity dětí ve věku 6 až 10 let, které nejsou jinak organizované. Během 10 měsíční aktivity se děti naučí základy atletické abecedy, práci s míčem a pravidla basketbalu. Pokud budou mít zájem, mohou po jednom roce pokračovat v basketbalovém oddíle Sokola PP Kč Kč Kč de minimis 10 z 130

11 14SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 S úsměvem a všichni spolu rozhýbeme město, školu Cílem je rozvoj pohybové gramotnosti obyvatel města Náchod na území Královéhradeckého kraje bez rozdílu věku nebo pohlaví vč. pohybové gramotnosti handicapovaných občanů se zvláštním zřetelem na skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří nejsou registrováni ve sportovních svazech nebo nejsou organizováni v tělovýchovných a sportovních organizacích. Náš projekt směřuje k podpoře pohybové gramotnosti a zapojení neorganizovaných občanů do pohybové aktivity účastí na programu společných sportovních integračních dnů. Prostřednictvím společných sportovních integračních dnů chceme postupně získávat děti, dospělé i občany s handicapem pro celoživotní pravidelnou pohybovou aktivnost vytvářením pohybové gramotnosti, osvojováním sportovně specifických dovedností. Zaměřením chceme podpořit tvořivost v pohybových aktivitách výše jmenovaných cílových skupin, nastartovat u široké veřejnosti bez ohledu k věku a fyzickým schopnostem vhodné trávení volného času. Místem konání bychom chtěli zprostředkovat veřejnosti sportovní zkušenosti se specifickými prvky nového víceúčelového hřiště v blízkosti sídliště, domova důchodců a školy. podle článku 107 a108 ES Kč Kč Kč de minimis 11 z 130

12 14SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok Vzbudit a udržet zájem o pohyb a tělesnou aktivitu v čase tráveném mimo školu a v době, kdy se rodiče nemohou nebo nechtějí pohybovému rozvoji a aktivitě svých dětí věnovat. Výchova k tělesné aktivitě, podpora zájmu dětí, mládeže a široké veřejnosti o sport a pohyb, motivace k vlastním pohybovým aktivitám a pěstování zdravé soutěživosti a hrdosti na vlastní výkony a úspěchy. Chceme nejen rozvíjet tělesnou kondici, ale také aktivně bojovat proti nelichotivým faktům týkajících se pohybové aktivity současné populace, která hovoří o vysokých procentech v počtech dětí, které vůbec nesportují a nebo se pohybovým aktivitám věnují málo. Alarmující jsou také čísla, jež ukazují na počty obézních dětí a mladistvých. Děti vidí svět především prostřednictvím svých rodičů, kteří na ně mají největší vliv. Pokud rodiče nemají čas na sport a pohyb a na to, aby k nim vedlo své děti, je to zlé a je zapotřebí, aby dítě k pohybu motivoval někdo jiný. Škola zajišťuje 1-2 hodiny týdně tělesné výchovy, což je nedostatečné minimum. Jednou z mála možností, jak přivést děti k pohybovým aktivitám je zájmové vzdělávání. Chceme, aby se hýbalo a sportovalo co nejvíce dětí, mladistvých i dospělých Kč Kč Kč Z poskytnuté dotace nelze hradit typ výdaje stravování a startovné. podle článku 107 a108 ES 12 z 130

13 14SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 Olympijské hry dětí 2014 Cíle : - šířit myšlenku Olympijských her - zachovat tradici pořádání Olympijských her pro žáky základních škol Královéhradeckého kraje, navázat spolupráci s ostatními školami v Královehradeckém kraji a tuto spolupráci dále rozvíjet, - rozvíjet tělovýchovný a sportovní talent žáků základních škol, - podporovat pořádání sportovních aktivit a propagovat sport v rámci Královéhradeckého kraje, - pozitivně působit na hodnotovou orientaci dětí a mládeže, - podporovat myšlenku olympijských her mezi dětmi a mládeží, - zapojit co nejvíce žáků do sportovních aktivit olympijských her i ve sportech, které před tím neprovozovali, - v rámci přípravy žáků na olympijské hry motivovat žáky k cílevědomé a dlouhodobější přípravě, - podporovat vzájemnou spolupráci základních škol z různých regionů, - podpora smysluplných aktivit žáků základních škol v závěru školního roku- aktivně ovlivnit pohybovou gramotnost dětí a mládeže- podpora kladného vztahu k pohybu u dětí a mládeže Podpora sportu jako zdravého životního stylu i jako prevence v boji proti drogám.sportovní akce bude prezentována v regionálním tisku, rozhlase a TV. podle článku 107 a108 ES Kč Kč Kč mimo režim Tělocvičná jednota Pohybová gramotnost Sokol Jaroměř - Josefov v Sokole Jaroměř- Josefov 2014 Zapojení rodičů a dětí na pravidelnou činnost v minimálním počtu 8 a získání minimálně 3 veteránů pro turnaj veteránů na podzim Zajištění otevření prostor naší sokolovny dvakrát týdně alespoň na 2 hodiny Kč Kč Kč de minimis 13 z 130

14 14SPT SPT SPT SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady Základní škola a Atletické hrátky Mateřská škola, Hradec mateřských škol, Králové, Štefcova 1092 Čertovské hrátky mateřských škol Rozvíjet pohybovou gramotnost dětí předškolního věku v Hradci Králové podle článku 107 a108 ES Kč Kč Kč de minimis TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. Pohybová gramotnost Rozvoj pohybové gramotnosti dětí a mládeže od v rámci plavecké výuky mateřských škol po střední školy. Výuka plavecké gramotnosti a předcházení tak možnostem utonutí (domácí bazény, aquaparky, volné vodní plochy, povodně, dovolené )Systematická výuka plavání a výuka základních pohybových a sportovních dovedností. Předpoklady pro celoživotní sportování Kč Kč Kč z dotace lze použít na úhradu OON pouze Kč a to formou DPP de minimis Jezdecký klub Isabel Závodění pro každého -přilákat co nejvíce dětí a mládeže z okolí, z řad veřejnosti, aby si vyzkoušeli závodní atmosféru- zajistit co nejlepší a nejhladší průběh celé akce- zajistit zúčastněným jezdeckým dvojicím co nejkvalitnější podmínky pro soutěžení a celý průběh jezdeckých dnů Kč Kč Kč Z dotace není možné uhradit typ výdaje stravování de minimis Sportovní klub HC Opočno, o.s. Škola bruslení - zachování a zkvalitnění tradice výuky bruslení v Opočnězpestření sportovního vyžití malých dětí - osvojení základních sportovních návyků v útlém věku- získání základní pohybové gramotnosti- zapojení neorganizované veřejnosti do sportovních aktivit Kč Kč Kč de minimis HC Náchod škola bruslení pro děti a veřejnost cílem je naučit děti z široké veřejnosti bruslit pod vedením školených trenérů ledního hokeje a zajistit si tak úspěšný předpoklad pro nábor dětí do ledního hokeje v Královéhradeckém kraji, tato sportovní aktivita předpokládá zapojení všech dětí bez rozdílu pohlaví, kteří nejsou organizováni Kč Kč Kč Z dotace lze použít na úhradu OON pouze Kč de minimis 14 z 130

15 14SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady Centrum handicapovaných lyžařů, o.s. Kurzy monoski Obecným cílem je rozšíření lyžování na monoski mezi co nejširší veřejnost tělesně postižených a následné celkové zlepšování psychické a fyzické kondice osob s těžkým tělesným postižením a jejich vedení v rámci kondičně - rehabilitačních pobytů k otužování, jehož prostřednictvím dochází k výraznému posílení imunitního systému, k podstatnému zvýšení odolnosti a celkové prevenci těžce tělesně postižené populace. Konkrétním cílem je zpřístupnit lyžování na monoski široké veřejnosti s těžkým tělesným postižením se zvláštním zřetelem na mladou poúrazovou generaci (X 30 let). Zde nám jde především o vytržení klienta z poúrazové pasivity a odevzdanosti, znovuzapojení se za pomoci nenásilné integrace mezi zdravou lyžařskou veřejnost, ale i o využití zkušených monolyžařů ve výukovém programu, kde by vedle získaných lyžařských poznatků předávali i své zkušenosti ze života na vozíku. V neposlední řadě dochází k vyhledávání talentovaných monolyžařů, kteří se závodnímu lyžování následně mohou věnovat v našem sportovním programu - Monoski teamu Kč Kč Kč Z dotace není možné uhradit typ výdaje stravování podle článku 107 a108 ES de minimis SK Náchod Grassroots day - evropský den fotbalu Snaha o rozvoj sportu zejména fotbalu v našem regionu potažmo celém kraji. Rozšíření pozitivního pohledu dětí i rodičů na fotbal. Utužení vztahů dětí, učitelů a rodičů. Spolupráce děti a rodinných příslušníků v rámci sportovního zápolení a pod vlivem emocí. Snaha vzbuzení touhy rodičů po úsměvu jejich ratolestí. Šíření pozitivní nálady mezi děti a rodiče. Ztráta studu ve společnosti cizích lidí. Rozvoj kreativity a pohybové gramotnosti u dětí i jejích rodičů. Propojení okresů v rámci sportu. Inspirace práce s mládeží pro rodiče i trenéry Kč Kč Kč de minimis 15 z 130

16 14SPT SPT SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady Klub mládeže Cipísek Běžec Jičínské kotliny Účinnou a rozšířenou propagací a zlepšením vyhodnocení poháru BEJK dojde ke zvýšení počtu sportujících lidí, dospělých i dětí. Pohyb v přírodě s možností účasti celých rodin navodí pozitivní vztah k pohybu vůbec, přispěje ke správnému využití volného času a bude i přínosem pro zdraví občanů. Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367 POHYBEM KE ZDRAVÍ Cílem je zapojení a rozvíjení pohybových aktivit co nejširší skupiny obyvatel, včetně handicapovaných občanů (sjíždění řeky na raftech s instruktorem), kteří nejsou registrovaní ve sportovních svazech ani organizovaní v tělovýchovných a sportovních organizacích Kč Kč Žadatel není pořadatel uváděných akcí podle článku 107 a108 ES Kč Kč Kč de minimis T.J. Sokol Čestice nad Orlicí Sport a další aktivity v Česticích Cílem je rozšíření pohybové gramotnosti a další využití místní tělocvičny pro mladé a další sportovce. Možné je i využití pro pohybová cvičení. Cílem je přitáhnout ke sportu další jedince. V letním období by bylo možné využít hřiště s umělým povrchem na malou kopanou a florbal. Vedení a dozor by zajišťovali zkušení ternéři a cvičitelé bez nároku na odměny.cvičení pro nejmeněší děti by vedla Sršňová Kateřina a Řičařová Veronika, obě které absolvovaly odborný kurz s osvědčením. Dotace by byla použita na úhradu tělocvičny, cen a dovybavení pro cvičení s dětmi Kč Kč Kč de minimis TJ Slavia Hradec Králové Barevné sportování MŠ Čtyrlístek Cílem je děti adaptovat ke sportu a zdravému životnímu stylu formou pohybových cvičení, různých soutěží a her. Věnovat se budeme pohybovým, dovednostním a morálněvolním vlastnostem dětí a vytvoření pohybového základu do budoucího tréninku. Případní zájemci koncového ročníku mateřské školy mohou plynule přejít do volejbalového oddílu, kde pokračují tréninky v podobném trendu Kč Kč Kč de minimis 16 z 130

17 14SPT SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady Střední škola, Základní Letní rekondiční pobyt škola a Mateřská škola, pro těžce zrakově Hradec Králové, postižené děti Štefánikova 549 Cílem ozdravných pobytů je fyzická i psychická rehabilitace dětí se zrakovým postižením v rámci zapojení do běžného života.všechny plánované činnosti jsou zaměřené na co největší posílení samostatnosti dětí. Děti budou během pobytu zapojeny do aktivit kompenzujících dopad těžké zrakové vady na přirozený rozvoj fyzických funkcí ( držení těla, kooordinace, rovnováha a stabilita, prostorová orientace).využíváme dostupné sportovní aktivity - plavání, jízda na koni, běh, míčové hry, show-down - s ozvučenými prvky),dostatek času bude věnován i na zkoušení a nácvik dovedností, které děti budou v dospělosti potřebovat (úklid, hygiena, nakupovánít, komunikace bez využívání zvýšené pozornosti, spolupráce při hrách v rámci skupin i celého kolektivu...).uvolňující prostředí, aktivity, se kterými nemají možnost se běžně setkat, bezpečné prostředí pro pohybové aktivity,společnost vrstevníků se stejnými obtížemi jsou nenahraditelnými faktory rehabilitace dětí s těžkým zrakovým postižením Kč Kč žadatel neobdržel dostatečný počet bodů podle článku 107 a108 ES TJ Sokol Smiřice Podpora pohybových aktivit žen Cílem je rozšířit pohybovou aktivitu žen v daném regionu o nové druhy cvičení, zvýšení fyzické zdatnosti a snížení rizika civilizačních chorob a přispění k pozitivnímu vztahu k pohybu a rozšíření pro všechny věkové kategorie - viz. přiloha list č Kč Kč Kč de minimis IBK Hradec Králové Sportuj s IBK HK Cílem je nabídnout ženám v Hradci Králové organizovanou pohybovou aktivitu. Pro mnoho žen to může být odbočení od běžného života. Chtěli bychom, aby jsme rozvíjely jejich kondičku a florbalové dovednosti Kč Kč žadatel neobdržel dostatečný počet bodů 17 z 130

18 14SPT SPT SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady Volejbalové centrum nad Metují Oddílové aktivity pro veřejnost Zpopularizování minivolejbalu a volejbalu jako míčového sportu pro rodiče i s dětmi veřejnosti z řad dětí ze základních škol a dospělých. Zároveň budou akce sloužit i jako pozvánka a nábor pro celoroční sportování dětí i dospělých v našem oddíle. Naše dosavadní snažení o zapojení dětí do pravidelného sportování jsme již "přetavili" v více než 90 malých hráčů. podle článku 107 a108 ES Kč Kč Kč de minimis TJ Sokol Roudnice Roudnické sportování Rozšíření nabídky pravidelných sportovních aktivit pro širokou veřejnost na novém minihřišti v Roudnici.Zvýšení zapojení široké veřejnosti do sportování na novém minihrišti v Roudnici.Rozvoj pohybových aktivit dětí a mládeže a dospělých, které rozvíjejí pohybovou gramotnost a sportovní dovednosti.rozvoj spolupráce a partnerství mezi neziskovými organizacemi v obci Kč Kč Kč de minimis Základní škola a Mateřská škola Krčín Krčínský maraton 2014 Cílem "Krčínský maraton 2014" je rozvoj pohybové gramotnosti všech obyvatel bez rozdílu věku nebo pohlaví se zvláštním zřetelem na skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří nejsou organizováni ve sportovních svazech nebo v tělovýchovných a sportovních organizacích. Dílčími cíli je motivace dětí a dospělých k přirozené pohybové aktivitě - běhu vhodné i pro celé rodiny. Chceme docílit toho, aby si nejen děti, ale především jejich rodiče i veřejnost uvědomila, že pohyb je pro lidský organismus nedílná součást života a že odpočívat nemusí člověk jen u televize doma na gauči, ale i aktivním způsobem - pohybem Kč Kč žadatel neobdržel dostatečný počet bodů Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují Školička bruslení - pro veřejnost Cílem tohoto je naučit co nejvíce dětí bruslit, přilákat je na zimní stadion a dát jim možnost vyzkoušet si tento sport Kč Kč Kč de minimis 18 z 130

19 14SPT SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 Hvězda Orientu 2014 "Hvězda Orientu 2014" jako projekt propaguje specifickou zájmovou aktivitu orientální (břišní) tanec, aktivní trávení volného času a zdravý životní styl, nabízí možnost uplatnit a rozvíjet pohybovou gramotnost nejen tanečnicím, ale také nabízet motivaci k pohybu prostřednictvím kulturních zážitků divákům rodičům a dalším potenciálním zájemcům z řad veřejnosti. Podporujeme pohybovou gramotnost široké veřejnosti, kterou chceme motivovat k pohybu - orientální tanec může opravdu tančit každý bez rozdílu věku, dokonce i bez rozdílu pohlaví. Cílem je seznamovat s filozofií a pozitivními aspekty účinky orientálního tance a motivovat tanečnice případně tanečníky, kteří se seznamují se základy tohoto tance. Chceme vést k tanci a pohybu především děti a mládež, ukázat, že má smysl se věnovat i aktivitám, které nedělají všichni, zvýšit jejich podporu také zapojením rodičů do, vzdělávat začínající lektorky pro potřeby vedení lekcí pro děti a mládež. Naším cílem je vytvořit nové příležitosti nejen pro motivaci, ale i uplatnění a rozvoj začínajících břišních tanečnic (vloni cca 600 dívek a žen), ale oslovit širokou veřejnost v rámci celého kraje Kč Kč Kč Z poskytnuté dotace nelze hradit startovné podle článku 107 a108 ES de minimis Helena Plecháčková Pravidelná výuka flamencového tance v hk Cílem je pohyb pro ženy všech věkových kategorií.naučení se flamenkovým základům,držení těla a rytmu flamencového tance.formování postavy a radosti z pohybu Kč Kč Kč de minimis Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují Poznej s námi zimní sport - MŠ Seznámení malých dětí z mateřských školek s pohyben na ledové ploše za pomocí pomůcek, se základy bruslení. Cílem je naučit maximum tak aby byly naprosto samostatný se pohybovat po ledě. Snažit se v nich vypěstovat radost z pohybu Kč Kč žádost byla stažena žadatelem z dotačního řízení 19 z 130

20 14SPT SPT SPT01 - Pohybová gramotnost Název žadatele Název Cíl Náklady Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky Pohybová gramotnost Umožnit žákům, kteří čekají ráno v družině mládeže na začátek výuky, po vyučování na odjezd domů, nebo jejichž rodiče jsou odpoledne v zaměstnání, organizovanou pestrou kulturní a sportovní činnost. Pro všechny žáky školy nabízíme také o sobotách a nedělích volnočasové aktivity. Ke stávajícím kroužkům - florbalu, míčovým hrám a pálkované připravujeme sporty v přírodě (letní i zimní), lyžařský výcvik (alpské disc. i běh na lyžích), střelecký kroužek, výtvarný a teraristiku Kč Kč Žádost vyřazena z formálních důvodů podle článku 107 a108 ES Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují Hokejka - Bruslička Projekt hokejka: podpora hráčů a jejich materiálního vybavení, zvýšení dostupnosti i pro finančně slabší. Vytvoření skupiny předpřípravek jako doplňující a navazující na školu bruslení. Začlenit skupinu předpřípravek do soutěží např. O pohár města Rychnova 5 ti kolový turnaj pro naše začínající hokejisty. Tím i zpřístupnit lední hokej většímu počtu dětí. Rozšíření jejich aktivity i mimo ledovou plochu (gymnastika, aerobic, plavání).projekt bruslička: možnost soutěží zejména pro děti, které nejsou schopny plnit ve svém věku testy ČKS a účastnit se soutěží ať už pohárových či nepohárových z toho důvodu, že začaly s bruslením v pozdním věku, chápou bruslení jako doplněk k jiným aktivitám, nevěnují tomuto sportu tolik času, co jiné děti a nemají např. dostatek finančních prostředků na to, aby se mohly krasobruslení věnovat naplno. Tento projekt nemá za cíl vychovat špičkové krasobruslaře, ale dát základy krasobruslení většímu počtu dětí, než tomu je doposud. Zároveň však nechceme tyto soutěže uzavřít pro děti, které bruslí sice ne až tak rekreačně, ale mohou se účastnit nepohárových soutěží Kč Kč žádost byla stažena žadatelem z dotačního řízení 20 z 130

Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č.

Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č. 15SPT08 15SPT07 15SPT06 15SPT05 15SPT04 15SPT03 15SPT02 15SPT01 Označení programu Název programu Počet projektů Celkový rozpočet projektů Požadavek Počet podpořených projektů Přidělená výše Podíl podpořených

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

KONFERENCE ČESKÉHO FITNESS SEKTORU Praha, 29.4. 2015

KONFERENCE ČESKÉHO FITNESS SEKTORU Praha, 29.4. 2015 KONFERENCE ČESKÉHO FITNESS SEKTORU Praha, 29.4. 2015 ČESKO SE HÝBE DEKLARACE ČESKO SE HÝBE: PŘIMĚŘENÁ A PRAVIDELNÁ FYZICKÁ AKTIVITA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU, NENAHRADITELNOU SOUČÁSTÍ

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Vážení sportovní přátelé, V Praze dne 1. 9. 2014 současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF MĚSTO VARNSDORF KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF Účinnost od: 01.01.2014 Schváleno: Zastupitelstvem města Varnsdorf dne 31.10.2013 usnesením č. 95/2013 Zpracoval: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2 Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno Poskytnuto 1 Aerobic Team KN Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v aerobiku a 480 000 200 000 40 000 talentované mládeže závodního týmu Aerobic

Více

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Úvod: Koncepce dlouhodobého tréninku popisuje dlouhodobý rozvoj golfisty ve 4 věkových fázích dospívání od 5 do 18 let, v těchto jednotlivých

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy

Více

KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY

KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY B A S K E T B A L - bavíme se (komunikace, máme radost) - atraktivita - soutěživost

Více

Nový model zapojení dětí do sportu s využitím týmové práce. Autoři Mgr. Petr Sochor 602-617-034 PetrSochor@atlas.cz Mgr. Miroslav Zítko Tel.: 777-031-545 zitko@caspv.cz Úvod Letos v únoru jsme se zúčastnili

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č.

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. PROJEKTU 10426 Doba nedávno minulá Anička 1970 Venčení psa 30 min Chůze do školy

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,-

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,- Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 + 2 víkendové akce Kroužek je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd. Na kroužku se naučí pohyb v rytmu hudby, základní aerobní kroky a lehčí aerobní sestavy.

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky Praha, 2014 Miroslav Zítko Gymnastika Gymnastiku chápeme jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali.

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali. Koncepce mládeže pro rok 2013 Po dohodě předkládám novou kopncepci mládeže. Pokud se HC ZUBR Přerov chce stát oddílem, který kvalitně vychovává mládež a poskytuje celoroční vyžití dětem od 5 do 18 let,

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

Konečně Mezi Talenty. www.skkometapraha.cz. SK Kometa Praha. Sportovní klub se zaměřením na volejbal a tenis

Konečně Mezi Talenty. www.skkometapraha.cz. SK Kometa Praha. Sportovní klub se zaměřením na volejbal a tenis Konečně Mezi Talenty www.skkometapraha.cz SK Kometa Praha Sportovní klub se zaměřením na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní klub s úspěšným desetiletým působením v Praze Zastřešujeme závodní družstva

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE Předpokládaný počet účastníků LODM 2015: 2 436 sportovců 462 trenérů 28 vedoucích výprav cca 250 VIP hostů Celkem 3 176 Krajské výpravy: všech 14 krajů

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014 LISTOPAD 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LISTOPAD 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA,

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje

Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Koncepce rozvoje českolipského mládežnického hokeje Obsah: I. Složení výboru klubu, kontakty II. Stručně z historie klubu III. Současná situace mládežnického hokeje IV. Cíle mládežnického hokeje V. Škola

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY V OBLASTI VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ROK 2011 určené pro subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV Seminář trenérů mládežnických družstev okresu Břeclav Velké Pavlovice 19.února 2011 POKUD SI MYSLÍTE, ŽE: máme dostatek KVALITNÍCH hráčů, máme úspěšné reprezentační

Více

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Projekt Tancem proti obezitě vznikl v roce 2008, kdy se uskutečnil jeho první ročník. Od té doby se ho zúčastnilo cca 10 000

Více

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B Sportovní granty 1. etapa Kategorie I.A - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let výkonnostní sport a kategorie I.B - podpora činnosti organizací vykazujících v

Více

ultimate frisbee létat je tak snadné

ultimate frisbee létat je tak snadné ultimate frisbee létat je tak snadné projekt středoškolská liga 2014/15 létat je tak snadné Co je ultimate frisbee Ultimate Frisbee je týmový sport s létajícím diskem, který se hraje na travnatém hřišti

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Ragbyová akademie Yvese Perrota

Ragbyová akademie Yvese Perrota Ragbyová akademie Yvese Perrota Správný impulz do sportovního života Disciplína, odvaha, čest a vzájemný respekt Obsah Historie ragby Představení Ragbyové akademie Cíle a filozofie Ragbyové akademie Individuální

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

juniorský maraton Věrnostní program pro pedagogy www.runczech.com/jmc

juniorský maraton Věrnostní program pro pedagogy www.runczech.com/jmc Věrnostní program pro pedagogy juniorský maraton 2015 30. 3. Plzeň 31. 3. České Budějovice 7. 4. Karlovy Vary 8. 4. Ústí nad Labem 9. 4. Pardubice & Hradec Králové 13. 4. Brno 14. 4. Zlín 15. 4. Olomouc

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Závěrečná zpráva Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Grantový program Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2012 Hradec Králové,

Více

p.e.m.a. S.K. P.E.M.A. Opava OPAVA Sportovní klub skpema@atlas.cz +420 724 474 818

p.e.m.a. S.K. P.E.M.A. Opava OPAVA Sportovní klub skpema@atlas.cz +420 724 474 818 S.K. P.E.M.A. Opava Vše co potřebujete o našem klubu vědět, co vám spolupráce s námi může přinést Sportovní klub p.e.m.a. OPAVA Úvod: Vážení sportovní přátelé, do rukou se Vám dostává informační brožura

Více

FC KYJOV 1919 s.r.o. Sportovní koncepce Je neoddiskutovatelným faktem, že kopaná již není pouze sportovní záležitostí, ale tento fenomén se stal nedílnou součástí společenského i obchodního života. Na

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR výstavba fotbalových hřišť pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR obsah 1) Obsah 2) Představení Projektu VICTOR Návrh realizace projektu Podpora a význam

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Jeden na jednoho, z. s. Výroční zpráva pro rok 2014. Dolákova 552/18 181 00 Praha 8 IČ: 22744428

Jeden na jednoho, z. s. Výroční zpráva pro rok 2014. Dolákova 552/18 181 00 Praha 8 IČ: 22744428 Jeden na jednoho, z. s. Výroční zpráva pro rok 2014 Dolákova 552/18 181 00 Praha 8 IČ: 22744428 OBSAH INFORMAČNÍ ČÁST 1. Úvod 2. Poslání a principy fungování občanského sdružení Jeden na jednoho, z.s.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

GENERALI SURVIVAL 2013

GENERALI SURVIVAL 2013 GENERALI SURVIVAL 2013 výzva pro všechny, co se odváží 12. ročník přírodního víceboje dvojic & 1. Mistrovství ČR vozíčkářů a sportovců bez handicapu Nejde o to, kolik vozíčkářů závod nastoupí. Ti, co nastoupí,

Více

Kalendář akcí ÚŠ ČOS leden 2007 září 2007

Kalendář akcí ÚŠ ČOS leden 2007 září 2007 Kalendář akcí ÚŠ ČOS leden 2007 září 2007 Leden 4.1. - 7.1. Cvič. všestrannosti II. tř., (26/06) / škol. - 3. konz. / Severák / ajurcickova@sokol.eu Cvič. RDPD II. tř., (27/06) / škol. - 3. konz. / Severák

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ČELÁKOVICE NOHEJBALKEMP. partnerský kemp Českého nohejbalového svazu

NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ČELÁKOVICE NOHEJBALKEMP. partnerský kemp Českého nohejbalového svazu NOHEJBALOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ČELÁKOVICE NOHEJBALKEMP partnerský kemp Českého nohejbalového svazu Předkladatel : TJ Spartak Čelákovice oddíl nohejbalu Zpracoval : Ing. Jiří KYLIÁNEK (trenér mládeže) Zpracováno:

Více

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem TJ Pátek Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem O fotbalovém oddílu TJ Pátek TJ Pátek byl založen v roce 1934. V dnešní podobě tělovýchovná jednota podporuje a na spravovaných prostorech

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 1 SPOROTOVNÍ KROUŽEK ŽIVOT V POHYBU LEDEN BŘEZEN 2013

Více