Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č."

Transkript

1 15SPT08 15SPT07 15SPT06 15SPT05 15SPT04 15SPT03 15SPT02 15SPT01 Označení programu Název programu Počet projektů Celkový rozpočet projektů Požadavek Počet podpořených projektů Přidělená výše Podíl podpořených projektů - počet Podíl podpořených projektů - údaj v KĆ Pohybová gramotnost Kč Kč Kč 73% 45% Pořádání významných sportovních akcí mládeže Kč Kč Kč 85% 30% Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí typu "sport pro všechny" Kč Kč Kč 95% 47% Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou sportovní činností Kč Kč Kč 100% 37% Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích Kč Kč Kč 97% 43% Celoroční pravidelná činnost mládeže a osob se zdravotním postižením Kč Kč Kč 96% 39% Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů Kč Kč Kč 78% 64% Celkem z položka sport a tělovýchova v kapitole 48 Dotační fond Kč Kč Kč 89% 39% Podpora vrcholového a výkonnostního sportu Kč Kč Kč 91% 31% Celkem z položky vrcholový sport v kapitole 48 Dotační fond Kč Kč Kč 91% 31% Celkem oblast sportu Kč Kč Kč 90% 35% Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací List 1 z 80 Zpracoval Knotek

2 15SPT SPT SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 MEZI MOSTY 2015 Cílem projektu je sportovní vyžití, motivace mládeže k zajímavé a zdravotně výhodné alternativě trávení volného času a přiblížení tohoto ne zcela tradičního sportu širší veřejnosti mimo režim de Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283 základy atletiky Projekt je zaměřen na děti,které nejsou organizované v žádném sportovním klubu a mají malou zkušenost s pohybovou aktivitou. Chceme je naučit pravidelné pohybové aktivitě, dát jim základy pohybových dovedností z atletiky a naučit se pracovat a fungovat v jiné sociální skupině než v rodině a ve škole. Na základě prožitku přispívat k jejich emoční stabilitě mimo režim de z dotace nehradit ubytování Základní škola Bratří Čapků, Úpice ÚPICKÁ LAŤKA Významná propagace takových hodnot, jako jsou pohyb, sport i smysluplné naplnění volného času dětí a mládeže. Cílem je také zpopularizovat atletickou disciplínu, která se na školách i z důvodu technické náročnosti moc neprocvičuje mimo režim de TENNIS CLUB Dvůr Králové nad Labem Letní tenisová školička - TC Dvůr Králové n/l Cílem je podpora sportovní činnosti tenisového oddílu a rozšíření základny malých tenistů. Dlouhodobější spolupráce s dětmi a vedení k smysluplnějšímu trávení volného času. Zapojení do pohybových aktivit, rozvíjet pozitivní vztah k pohybu a ke sportovní činnosti. Zapojení cílové skupiny děti a mládeže k pravidelnému pohybu a zvyšování fyzické a psychické kondice. Harmonický tělesný rozvoj a odolnost mladé generace mimo režim de z dotace nahradit propagační předměty (dárky) Tělocvičná jednota Sokol Bukovice Organizace "Posvícenského volejbalového turnaje" v Bukovici Pozvednout zájem rekreačních sportovců o volejbal, minulosti pro naší zemi tak úspěšný a oblíbený sport Helena Plecháčková Pravidelná výuka flamencového tance Cílem mého projektu je pohyb pro ženy všech věkových kategorií.výuka techniky tance,zvyšování fyzické kondice,zlepšení držení těla a psychické pohody,odstranění psychických bloků při vystupování před publikem.učí pozitivnímu přístupu k tanci a propagaci tance v královehradeckém kraji.prioritou projektu je celoroční pravidelná výuka tance i pořádání jednorázových akcí typu tanečních vystoupení v režimu de Geometry Global, s.r.o. Česká pojišťovna Mizuno RunTour Cílem projektu je:umožnit začínajícím i pokročilým běžcům účastnit se běžeckých závodů a aktivně si zasportovat umožnit zájemcům účastnit se závodů pravidelně (závody probíhají od jara až do podzimu v několika městech ČR)zajistit celodenní program pro celé rodiny (závody pro muže, ženy i děti s bohatým doprovodným programem - kulturní vystoupení, dětská zóna, hlídaní dětí) nepřijatelné - hlavní činnost není sport 15SPT01 2 z 80 Zpracovala Komorová

3 15SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 S úsměvem a všichni spolu rozhýbeme město, školu II Cílem projektu je rozvoj pohybové gramotnosti obyvatel města Náchod na území Královéhradeckého kraje bez rozdílu věku nebo pohlaví vč. pohybové gramotnosti handicapovaných občanů se zvláštním zřetelem na skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří nejsou registrováni ve sportovních svazech nebo nejsou organizováni v tělovýchovných a sportovních organizacích. Náš projekt směřuje k podpoře pohybové gramotnosti a zapojení neorganizovaných občanů do pohybové aktivity účastí na programu společných sportovních integračních dnů. Prostřednictvím společných sportovních integračních dnů chceme postupně získávat děti, dospělé i občany s handicapem pro celoživotní pravidelnou pohybovou aktivnost vytvářením pohybové gramotnosti, osvojováním sportovně specifických dovedností. Zaměřením chceme podpořit tvořivost v pohybových aktivitách výše jmenovaných cílových skupin, nastartovat u široké veřejnosti bez ohledu k věku a fyzickým schopnostem vhodné trávení volného času. Místem konání bychom chtěli zprostředkovat veřejnosti sportovní zkušenosti se specifickými prvky nového víceúčelového hřiště v blízkosti sídliště, domova důchodců a školy mimo režim de Sportovní centrum Dobrošov Běžecká dobrošovská potěšeníčka 2015 SC Dobrošov uskutečněním projektu naplňuje pohybovou gramotnost obyvatel především z Náchodska a na svých akcích za celý rok uvítá alespoň 500 běžců. Uspořádá 25 aktivit v režimu de Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok Výchova k tělesné aktivitě, podpora zájmu dětí, mládeže a široké veřejnosti o sport a pohyb, motivace k vlastním pohybovým aktivitám a pěstování zdravé soutěživosti a hrdosti na vlastní výkony a úspěchy. Hlavním cílem 2. ročníku projektu je vzbudit a udržet zájem o pohyb a tělesnou aktivitu v čase tráveném mimo školu a v době, kdy se rodiče nemohou nebo nechtějí pohybovému rozvoji a aktivitě svých dětí věnovat. Chceme nejen rozvíjet tělesnou kondici, ale také aktivně bojovat proti nelichotivým faktům týkajících se pohybové aktivity populace, která hovoří o vysokých procentech v počtech dětí, které nesportují a nebo se pohybovým aktivitám věnují málo. Děti vidí svět především prostřednictvím svých rodičů, kteří na ně mají největší vliv. Pokud rodiče nemají čas na sport a pohyb a na to, aby k nim vedlo své děti, je to zlé a je zapotřebí, aby dítě k pohybu motivoval někdo jiný. My bychom to rádi změnili, k pohybu přivedli nejen děti,ale také rodiče. Škola zajišťuje TV nedostatečné minimum pohybu. Jednou z mála možností, jak přivést děti k pohybovým aktivitám je zájmové vzdělávání. Chceme, aby se hýbalo a sportovalo co nejvíce dětí, mladistvých i dospělých mimo režim de Dům dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241 Podpora a rozvoj pohybových dovedností dětí, žáků a studentů Cílem projektu je zvýšit pohybovou gramotnost dětí i dospívající mládeže v Hradci Králové a jeho okolí. Zajistit podmínky pro rozvoj pohybových dovedností nad rámec standardní pohybové výchovy ve školách a naučit děti, že pohyb může být i radost, nejen povinnost. Naučit děti potřebě pravidelného pohybu. Podpora aktivit reprezentující město Hradec Králové i Královéhradecký kraj mimo režim de 15SPT01 3 z 80 Zpracovala Komorová

4 15SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář Tělocvičná jednota Sokol Opočno Pohybem ke zdraví Cílem projektu je přispět k rozvoji pohybové gramotnosti obyvatel, k jejich pozitivnímu vztahu k pohybu a praktickou formou vést občany k pravidelným pohybovým aktivitám. Aktivity budou organizovány pro děti, mládež i dospělé. Cílem je přivést k pohybu co nejvíce obyvatel našeho města a jeho okolí, a to hlavně ty, kteří nejsou organizováni ve sportovních organizacích a spolcích. Pohybové aktivity jsou nedílnou součástí zdravého životního stylu, realizací tohoto projektu tedy chceme motivovat občany k tomu, aby se pohyb stal nedílnou součástí jejich života. Všechny akce povedou občany uvedených věkových kategorií k pozitivnímu vztahu k pohybu a budou zvyšovat zapojení občanů kraje do pravidelné pohybové aktivity. Byly zvoleny různé pohybové aktivity, aby si každý bez rozdílu věku a pohlaví mohl vybrat, která pohybová aktivita je mu nejbližší. Místem konání akcí je město Opočno a jeho okolí, akce budou propagovány prostřednictvím místního i regionálního tisku, na webových stránkách města, budou nahlášeny i do informačních center. Po realizaci projektu vyhodnotíme, které pohybové akce občany oslovily nejvíce, a ty ve větší míře nabídneme v roce v režimu de Klub mládeže Cipísek Pobyb v přírodě pro zdraví Rozvoj pohybové gramotnosti u neorganizovaných občanů, zejména u dětí a mládeže. Zapojení široké veřejnosti do rekreačních běhů pořádaných v průběhu celého roku. Celoroční nabídka pohybové aktivity formou vycházek s hrami a poznáváním v režimu de Centrum handicapovaných lyžařů, o.s. Kurzy monoski Obecným cílem projektu je rozšíření lyžování na monoski mezi co nejširší veřejnost tělesně postižených a následné celkové zlepšování psychické a fyzické kondice osob s těžkým tělesným postižením a jejich vedení v rámci kondičně - rehabilitačních pobytů k otužování, jehož prostřednictvím dochází k výraznému posílení imunitního systému, k podstatnému zvýšení odolnosti a celkové prevenci těžce tělesně postižené populace. Konkrétním cílem je zpřístupnit lyžování na monoski široké veřejnosti s těžkým tělesným postižením se zvláštním zřetelem na mladou poúrazovou generaci (X 30 let). Zde nám jde především o vytržení klienta z poúrazové pasivity a odevzdanosti, znovuzapojení se za pomoci nenásilné integrace mezi zdravou lyžařskou veřejnost, ale i o využití zkušených monolyžařů ve výukovém programu, kde by vedle získaných lyžařských poznatků předávali i své zkušenosti ze života na vozíku. V neposlední řadě dochází k vyhledávání talentovaných monolyžařů, kteří se závodnímu lyžování následně mohou věnovat v našem sportovním programu - Monoski teamu v režimu de DPP max Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové Lépe, výše, rychleji! Aktivizovat děti i dospělé ve volném čase, nabídka sportovních aktivit, nábory do kroužků a sportovních organizací. Nabídka smysluplného trávení volného času, prevence rizikového chování, sportem ke zdravému životnímu stylu v režimu de 15SPT01 4 z 80 Zpracovala Komorová

5 15SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Hradec Králové Jubilejní 10.ročník fotbalového kempu pro širokou veřejnost Cílem programu pohybové gramotnosti je zvednout děti i dospělé ze židlí a postelí a dostatje na hřiště, na procházku v přírodě. K čemukoliv, co je donutí k pohybu.na našem kempu hlavně hrají kopanou (2x denně trénink), formou turnajů hrají stolní tenis, plavou, pořádáme běhy do kopce, velmi časté jsou vycházky do přírody a hlavně poctivácesta na trénink a z něj (1100 metrů do slušného kopce resp. z něj ) 2x denně.účastníci tak nevědomky posilují svou fyzickou zdatnost a hlavně si v krásném horskémvzduchu léčí všechny své alergie, astmaty, apod... Druhotnými, avšak neméně důležitýmicíly jsou : motivace (osobní návštěva fotbalových osobností), společenský (nová přátelství akolektivy, poznávání se s dětmi z ciziny,...), zvyšování svého seběvědomí (formou soutěžínejen sportovních, ale i kulturních atd - Superstar, kvízy,...).jsme velmi rádi, že jsme místem našich Kempů zvolili právě Deštné v Orlických horách mimo režim de Sportovní klub HC Opočno, o.s. Škola bruslení zachování a zkvalitnění tradice výuky bruslení v Opočně- zpestření sportovního vyžití malých dětí - osvojení základních sportovních návyků v útlém věku- získání základní pohybové gramotnosti- zapojení neorganizované veřejnosti do sportovních aktivit mimo režim de Džas dureder dživipnaha Sport pro všechny Omezení negativních vlivů na Romskou mládež a zapojení se do sportovního dění TJ Sokol Smiřice Podpora pohybových aktivit žen 2015 Cílem projektu je nadále zvyšovat kvalitu cvičebních lekcí - jak zlepšením hudební doprovodné části, tak rozšíření dalších druhů pohybových aktivit pro lepší pestrost a rovněž obsahovou část cvičebních lekcí, aby odpovídala trendům ve fitness i zdravotním požadavkům na tělesnou výchovu. A rovněž bychom chtěli pokračovat v rozšiřování naši členské základny tak, aby se stále více žen zapojilo do pravidelné pohybové aktivity v režimu de 15SPT01 5 z 80 Zpracovala Komorová

6 15SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář Mateřská škola RADOST, Třebihošť Sportování pod Zvičinou Cílem projektu je výzva těch nejmenších, tj. mateřské školy Radost z Třebihoště, ke sportování. Výzva je směřována ke všem věkový kategoriím. Zúčastní se nejen obyvatelé naší obce, ale díky sociálním sítím i zájemci z širokého okolí. Třebihošť se nachází na okraji ORP Dvůr Králové nad Labem vedle ORP Hořice, proto vyzveme obce těchto ORP k aktivnímu zapojení do projektu. Tímto projektem bychom chtěli přimět k pohybu všechny věkové kategorie a zároveň ostatním ukázat naše nové sportovní zařízení, které mohou využívat i obyvatelé dalších obcí a měst. V rámci projektu očekáváme, že si každý najde to "své". Hlavním motem projektu je zapojit do aktivního sportu co největší počet lidí, aby si uvědomili, že sportování je součástí zdravého způsobu života a naše sportovní zařízení jim k tomu může poskytnout maximální komfort. Přínosem projektu je zapojení amatérských sportovců až po dobu 7 měsíců. Od dubna budou zájemci mít možnost využít naše sportovní zařízení na trénink jak v tenise, tak i stolním tenise. Na trénink stačí pouhé zavolání správci sportovního zařízení, který dbá na dodržování harmonogramu a pravidel v areálu. V létě budou následovat turnaje v režimu de TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. Plavecká školarozvoj pohybové gramotnosti dětí a mládeže od mateřských škol po střední školy. Výuka plavecké gramotnosti a předcházení tak možnostem utonutí (domácí bazény, aquaparky, volné vodní plochy, povodně, dovolené ). Systematická Pohybová výuka plavání a výuka základních pohybových a sportovních dovedností. Předpoklady gramotnost plavecké pro celoživotní sportování.tenisrozvoj pohybové gramotnosti dětí a mládeže. školy, atleiky a Systematická výuka tenisu a výuka základních pohybových dovedností a předpoklady tenisu pro celoživotní sportování.atletikarozvoj pohybové gramotnosti dětí a integrace. Systematická výuka všeobecné zdatnosti a výuka základních pohybových dovedností s předpoklady pro celoživotní sportování mimo režim de Unie fotbalových amatérů Hradec Králové Rakovina a sport Zvýšit informovanost o rakovině nejen u dospělých, ale hlavně u mládeže. Aby se kluci a muži nebáli se svými problémy se svěřit a hlavně včas jít k doktorovi Tělocvičná jednota SOKOL Pražské Předměstí Pohybová gramotnost Základním cílem je výuka a zvýšení pohybové aktivity dětí ve věku 6 až 10 let, které nejsou jinak organizované. Během 10 měsíční aktivity se děti naučí základy atletické abecedy, práci s míčem a pravidla basketbalu. Pokud budou mít zájem, mohou po jednom roce pokračovat v basketbalovém oddíle Sokola PP mimo režim de DPP maximálně Kč 15SPT01 6 z 80 Zpracovala Komorová

7 15SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář TJ Stračov Okolo Stračova - poběžte s námi! Hlavním cílem projektu je nabídnout široké veřejnosti možnost pohybu v organizované formě. Motivovat k nejjednodušímu a nejpřirozenějšímu pohybu - běhu. Při společných trénincích a besedě odborně poradit amaterským, nebo začínajícím běžcům a pomoci jim připravit se na závod. Při prvním tréninku pomoci napsat tréninkový plán do závodu, při druhém tréninku představit závodní trať. Beseda s atlety, kteří jsou držiteli medailí z tuzemských i zahraničních závodů má za úkol zpropagovat běh a zvýšit povědomí o běhu u běžné popoluce. Na závod chceme přilákat také vrcholové atlety a nabídnout tak skvělou podívanou i pro nesportovce a třeba je právě tak oslovit, aby se příští rok zúčastnili v režimu de Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. Mistrovství České republiky v tenise handicapovaných 2015 Cílem projektu je uspořádat 23.ročních tradičního Mistrovství ČR v tenise handicapovaných v režimu de z dotace nehradit potraviny a stravování Beach Centrum Club Beachvolejbalové turnaje a tréninky pro veřejnost Prostřednictvím pořádání turnajů plážového volejbalu chceme vytvořit přátelskou atmosféru při hře, pozitivně motivovat děti, mládež i dospělé ke sportu soutěžením o hodnotné ceny a vytvoření komunity s chutí sportovat a poznávat nové hráče se stejným zaměřením.cílem beachcampů je přilákat ke sportu nové zájemce, vytvořit pozitivní vztah k beachvolejbalu a zlepšovat dovednosti hráčů. Soustředíme se proto na úplné základy jako jsou pohyb v písku (přeskoky a úšlapy), výskoky a pády. Po seznámení s míčem je obsahem dále procvičení herních prvků (údery bagrem, prsty, podání a lobování) pomocí průpravných a herních cvičení. Důraz je kladen i na správné protahování svalů a kloubů a teoretickou přípravu (pravidla).turnaje a beachcampy se vzájemně doplňují v uceleném plánu zapojení veřejnosti do sportovních aktivit:1) Nezávazné představení beachvolejbalu veřejnosti na turnajích a navázání pozitivního vztahu ke sportu.2) Výuka základních pohybových a sportovních dovedností začátečníků a mírně pokročilých hráčů na beachcampech.3) Motivace při soutěžení hráčů (začátečníci i pokročilí) o hodnotné ceny na turnajích a budování sportovně založené komunity v režimu de Město Miletín Vážíme si života 2015 Aktivní využití volného času dětí a mládeže a prevence patologických jevů nepřijatelné - hlavní činnost není sport Dům dětí a mládeže, Rychnov nad Kněžnou, Poláčkovo náměstí 88 SPORTOVÁNÍ S DÉČKEM Podpora sportovní neorganizované široké veřejnosti bez ohledu na věk a pohlaví2. Přizpůsobení všech aktivit věkovým dispozicím účastníků3. Podpora fair-play4. Podpora tradičních sportovních klání5. Vytvoření pestré nabídky sportovních aktivit6. Vytvoření dostupných podmínek pro sportovní aktivity dětem, mládeži, celým rodinám z celého regionu7. Spolupráce s ostatními DDM (možnost zúročení celoročních práce v ZÚ)8. Využití nabytých zkušeností v dalších sportovních aktivitách9. Rozšíření všestrannosti vrežimu de 15SPT01 7 z 80 Zpracovala Komorová

8 15SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář TJ SPORTCENTRUM Jičín Orienťák pro všechny aneb s mapou objev les Přispět k rozvoji pohybové gramotnosti dětí i dospělých, ukázat jim moderní v Jičíně tradiční a úspěšné sportovní odvětví a přivést je k pravidelné pohybové aktivitě provázané s přírodou a pobytem ve zdravém prostředí na čistém vzduchu. Umožnit všem zájemcům sportovat s námi a motivovat i ty, kteří se nehýbou v režimu de GOLF CLUB HRADEC KRÁLOVÉ POHYB S GOLFEM GCHK 2015 Projekt je zaměřen na děti, alei dospělé, rodiče, případně učitele na základních školách. Nabízí několik různých pohybových aktivit směrem k neregistrované veřejnosti, vždy spojených s golfem. Nabídka má za cíl ukázat dětem i dospělým možnost sportovat s využitím golfu, nejen na sportovní úrovni, ale i jen rekreačně. Cílem je i ukázat zařízení, která ve městě HK existují a dají se pro sport rekreačně využívat s návštěvou celých rodin, od dětí přes rodiče až po seniory. Golfová hala Fomei - zima, Adventure golf a cvičná louka Fomei - léto. Konečným cílem je získat děti i rodiče i seniory pro pravidelnou sportovní činnost v GCHK v režimu de DPP maximálně Kč T.J. Sokol Čestice nad Orlicí Pohybové aktivity Čestice 2015 Cílem je rozšíření pohybové gramotnosti a další využití místní tělocvičny pro mladé a další sportovce. Možné je i využití pro pohybová cvičení. Cílem je přitáhnout ke sportu další jedince. V letním období by bylo možné využít hřiště s umělým povrchem na malou kopanou a florbal. Vedení a dozor by zajišťovali zkušení trenéři a cvičitelé bez nároku na odměny.cvičení pro nejmeněší děti by vedla Sršňová Kateřina a Řičařová Veronika, obě které absolvovaly odborný kurz s osvědčením. Dotace by byla použita na úhradu tělocvičny, cen a dovybavení pro cvičení s dětmi v režimu de Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 Se spinningem zdravé tělo a zdravý duch Realizace projektu má následující cíle:1. Rozšíření nabídky činností nabízených žákům Obchodní akademie T. G. Masaryka při hodinách povinné tělesné výchovy s cílem zvýšení jejich aktivního zájmu o pravidelná tělesná cvičení2. Prevence sociálně patologických jevů u žáků naší školy i místní základní školy vytvořením příležitosti trávit volný čas pravidelným aktivním pohybem3. Podpora zájmu o tělesnou výchovu vytvořením další alternativy k činnosti mládeže organizované ve sportovních kroužcích Domu dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí4. Smysluplné využití volných prostor v suterénu školní budovy5. Rozšíření kompetencí nově proškolených trenérů spinningu 6. Rozšíření doplňkové činnosti školy vytvořením další nabídky večerního kurzu7. Zvýšení povědomí veřejnosti o škole a jejím aktuálním vybavení připoutáním pozornosti veřejnosti s cílem další popularizace školy mezi potenciálními budoucími žáky a jejich rodiči mimo režim de Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s. Rozchodíme CIVILKY v Královehradeckém kraji Cílem projektu Rozchodíme CIVILKY v Královehradeckém kraji je zapojit a motivovat ke zdravému pohybu osoby s civilizačním onemocněním, seniory a širokou veřejnost prostřednictvím čtyř celodenních akcí v Hradce Králové, Jičíně, Trutnově a ve Dvoře Králové nad Labem zaměřených na Nordic walking a další preventivní program nepřijatelné - hlavní činnost není sport 15SPT01 8 z 80 Zpracovala Komorová

9 15SPT SPT SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář SK Lajdáček týden sněhových vloček na horách Smyslem celé akce je podpořit zájem o tradiční zimní sporty, které se dají provádět v zimních Krkonoších. Vysedávání u televize, či hraní videoher jednoznačně zhoršuje tělesnou zdatnost dětí a nepřímo tím podporuje škodlivé návyky. To vše vede například k nárůstu dětské obezity a často tak k vyřazení takových dětí ze sportovních činností, které jsou v jejich věku naprosto přirozené. To pak dále způsobuje závislosti na nikotinu a alkoholu, jakožto látek nahrazující příjemný prožitek při zdravé fyzické námaze Havlovický svaz malé kopané o.s. Pravidelná sportovní činnost neregistrovaných hráčů Jde o vytvoření pravidelných pohybových - sportovních návyků v průběhu celého roku. Účast jednotlivců spojit se v kolektivní sportovní činnost, která je v dnešní době na velikém úpadku. Větším počtem turnajů udržovat aktivitu pro vzniklé sportovní týmy tzn. jejich pravidelné sportovní činnosti. V dospělém fotbale nám stále rapidně ubývá mládež a junioři, proto jsme v loňském roce uspořádali 2. ročník žákovského turnaje, ve kterém budeme pokračovat i v dalších letech. Připravujeme i další turnaj pro mladší i straší žáky z našeho okolí v režimu de DPP maximálně Kč Jezdecký oddíl T.J. Krakonoš Trutnov Serál hobby soutěží pro neregistrované sportovce děti, mládež a seniory Podpořit aktivitu neregistrovaných sportovců ve všech věkových kategoriích, systémem serálu hobby soutěží aktivovat sportovní činnost této skupiny obyvatel Královéhradeckého kraje v režimu de VOX Radvanice, z.s. Radvanický míč ročník Akce si klade za cíl setkání občanů obce Radvanice a okolních obcí při sportovních zápoleních, při různých sportovních disciplínách, tradičních i netradičních. Chceme podpořit pohybovou gramotnost dětí a obyvatel naší obce a obcí přilehlých bez ohledu na věk a pohlaví a sportovců bez registrace ve svazech a tělovýchovných organizací. Akce probíhá celoročně s ohledem na roční období - buď ve sportovní hale nebo na místních hřištích- volejbal, nohejbal, líný tenis, fotbal, florbal, badminton v režimu de Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř - Josefov Pohybová gramotnost v Sokole Jaroměř - Josefov 2015 Pohybová aktivita dětí a mládeže, kteří nejsou registrování v TJ Sokol. Zapojení rodičů s dětmi do pravidelné činnosti Sokola v minimálním počtu 8 cvičících a zachování veteránů pro turnaje stolních tenistů v počtu 4. Zajištění otevřených prostor sokolovny pro širokou veřejnost, minimálně 2x týdně na dobu 2 hodin v režimu de Spolek vodních sportů Zvole Vodní sporty pro všechny Tímto projektem chceme posunout lidi od pasivního sportu k aktivnímu. To znamená, že místo sledování úspěchů našich kanoistů na Olympíjských hrách se posunou k vlastním živým zážitkům a zároveň si tak zvýší fyzickou kondici a naučí se novým dovednostem. Do našeho projektu zapojíme 100 lidí Mateřská škola Kamarád, Hradec Králové, Veverkova 1495 Atletická olympiáda Rozvoj pohybové gframotnosti dětí, včetně pohybové gramotnosti osob handicapovaných, se zaměřením na předškolní věkovou kategorii a kategorii dospělých, kteří nejsou organizování v tělovýchovných a sportovních organizacích mimo režim de 15SPT01 9 z 80 Zpracovala Komorová

10 15SPT SPT SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář Velocipéd klub Nová Paka BE.MANIAX NOVOPACKÝ MARATON Rozvoj pohybové gramotnosti široké veřejnosti bez rozdílu věku se zřetelem na skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří nejsou registrování ve sportovních svazech a nejsou organizováni v tělovýchovných a sportovních organizacích v režimu de Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Pohybová gramostnost Cílem je vybudovat u žáků základní školy všech věkových kategorií kladný vztah ke sportu a s ním souvisejících záležitostí. Jedná se o cestu ke zdravému životnímu stylu, respektování pravidel, budování přátelských vztahů, prožití emocí, úspěchu a hrdosti na vlastní schopnosti i vyrovnání se s neúspěchem a motivaci do dalších aktivit. Prostředkem přivedení dětí ke sportu je pestrost sportovních aktivit tak, aby si žáci mohli vyzkoušet různé sporty a pro budoucnost si vybrat ten, který jim bude nejbližší. Věříme, že sport je důležitým faktorem, který přispívá ke zdravému formování osobnosti dítěte nejen po fyzické, ale i po psychické stránce. Mladý člověk, který se věnuje sportu, se snáze naučí toleranci a respektu k ostatním, ale zároveň si buduje zdravé sebevědomí a sebedůvěru mimo režim de Volejbalové centrum nad Metují Oddílové aktivity pro veřejnost Hlavním cílem všech tří uvedených aktivit je zpřístupnit dětem z prvního i druhého stupně základních škol a jejich rodičům pohybové aktivity s míčem pod heslem "Počítač je príma, ale svalstvo se u něj neposílí a míče se nemusíme bát." Dalším cílem je zaujmout jak děti, tak i dospělé natolik, aby měli zájem vstoupit do našeho oddílu s pravidelnou celoroční činností v režimu de Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních Stolní tenis pro nástrojů a nábytku, všechny Hradec Králové, 17. listopadu 1202 Charakteristika projektu:podpoření pohybových aktivit žáků SUPŠ HNN Hradec KrálovéCíle projektu:zintenzívnit využívání stolního tenisu při zvyšování pohybové gramotnosti žáků školy a při vytváření žádoucích návyků v životním stylu.zatraktivnit možnost hry pro žáky školy..nabídnout více možností sportovního vyžití ve volném čase žáků na Domově mládeže Více v příloze (popis projektu) nepřijatelné - pouze žáci školy žadatele Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 Celoroční sportování 2015 Celoroční sportovní soutěží se snažíme motivovat mladé lidi k průběžné pohybové aktivitě a získávání pohybových dovedností. Navyknout je pravidelnému pohybu, naučit soutěživosti, ale i týmové spolupráci a aktivnímu vztahu ke sportu. Pravidelným neformálním tréninkem na soutěže zlepšovat fyzickou zdatnost všech účastníků, především těch jinde neorganizovaných nepřijatelné - nesplněna podmínka 2/3 účastníků nečlenů žadatele Tělovýchovná Školička bruslení pro Dostat na sportovní halu co nejvíce děti a rodičů, tak aby získávali vztah ke sportu a jednota Spartak Nové všechny děti navázali první kontakt s trenéry a hráči, kteří se sportu věnují. Město nad Metují v režimu de DPP max TJ Sokol Havlovice, o.s. Rozvoj pohybové gramotnosti všech věkových skupin spoluobčanů, kteří nejsou 26. ročník Pochodu registrováni ve sportovních organizacích.medializace a propagace obce Havlovice. Václavice - Havlovice Rozvoj turistiky a cykloturistiky v režimu de 15SPT01 10 z 80 Zpracovala Komorová

11 15SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář Jezdecký klub Isabel 2. Podovčínské dětské hry -přilákat co nejvíce dětí a mládeže z okolí, z řad veřejnosti, aby si vyzkoušeli závodní atmosféru a vzbudil se v nich závodní duch- zajistit co nejjednodušší a nejpříjemnější průběh celé akce- zajistit zúčastněným jezdeckým dvojicím co nejkvalitnější podmínky pro soutěžení a celý průběh jezdeckých dnů Tomáš Chmel Tanec do škol a školek zlepšení koordinace, hudebního sluchu a pohybové průpravy u jednotlivých jedinců ve třídách škol a školek v Královehradeckém kraji Fotbalový klub Jaroměř FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA JAROMĚŘ 2015 Přivedení mladé generace k pohybovým aktivitám, fyzické připravenosti, soutěživosti a vlastně zdravému životnímu stylu by mělo být hlavním cílem každé sportovní organizace bez ohledu, jestli vychovává reprezentanty, nebo se stará o děti u kterých je jasné, že nebudou nikdy na špici. Určitě není od věci připomenout, že právě sport jako takový je jedním z protipólů takových aktivit jako je vysedání u počítačů a jejich požíravých her, poflakování a lelkování po temných zákoutích se zdravým škodícím kouřením, požíváním alkoholu následného užívání drog a v neposlední řadě se stále prohlubující kriminalitě mimo režim de Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují Volejbal pro žáky i veřejnost Cílem projektu je během roku 2015 představit veřejnosti volejbal jako zajímavou sportovní hru, vzbudit a udržet v hráčích zájem o tuto hru do budoucna a systematicky rozvíjet všechny pohybové schopnosti (rychlost, koordinaci a obratnost, sílu, vytrvalost a pohyblivost). Dále vzbudit v hráčích soutěživost, naučit je hrát týmově a dodržovat fair play hru tak, aby se mohli účastnit sportovních soutěží nepřijatelné - nesplněna podmínka 2/3 účastníků nečlenů žadatele Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 Hvězda Orientu 2015 "Hvězda Orientu 2015" jako projekt propaguje specifickou zájmovou aktivitu orientální (břišní) tanec, aktivní trávení volného času a zdravý životní styl, nabízí možnost uplatnit a rozvíjet pohybovou gramotnost nejen tanečnicím, ale také nabízet motivaci k pohybu prostřednictvím kulturních zážitků divákům rodičům a dalším potenciálním zájemcům z řad veřejnosti. Podporujeme pohybovou gramotnost široké veřejnosti, kterou chceme motivovat k pohybu - orientální tanec může opravdu tančit každý bez rozdílu věku, dokonce i bez rozdílu pohlaví. Cílem je seznamovat s filozofií a pozitivními aspekty účinky orientálního tance a motivovat tanečnice případně tanečníky, kteří se seznamují se základy tohoto tance. Chceme vést k tanci a pohybu především děti a mládež, ukázat, že má smysl se věnovat i aktivitám, které nedělají všichni, zvýšit jejich podporu také zapojením rodičů do projektu, vzdělávat začínající lektorky pro potřeby vedení lekcí pro děti a mládež. Naším cílem je vytvořit nové příležitosti nejen pro motivaci, ale i uplatnění a rozvoj začínajících břišních tanečnic (vloni cca 500 dívek a žen), ale oslovit širokou veřejnost v rámci celého kraje v režimu de 15SPT01 11 z 80 Zpracovala Komorová

12 15SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář K-klub-středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Hejbni kostrou Hlavním cílem projektu je zapojení dětí, mládeže a dospělých města Jičína a ze spádových obcí našeho regionu (Sobotka, Nová Paka, Hořice, ) do pravidelných pohybových aktivit a sportu. Především bychom chtěli zapůsobit na skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří nejsou organizováni ve sportovních svazech, tělovýchovných organizacích a dalších podobných subjektech. Hlavního cíle dosáhneme pomocí několika dílčích cílů.dílčí cíle: pomocí přirozených a zajímavých aktivit přiblížit široké veřejnosti možnosti trávení volného času v okolí města Jičínavyzdvihnutí chůze jako nejpřirozenějšího pohybového cvičení pro veřejnostpropojení moderních technologií s aktivním pobytem na čerstvém vzduchupostupnou motivací cílových skupin zlepšit jejich vztah k pohybovým aktivitámnaučit cílovou skupinu aktivně trávit volný časseznámit širokou veřejnost s následky nedostatečné pohybové aktivity v režimu de SKI KLUB Dobruška, o.p.s. Veřejná lyžařská škola - Den krajského úřadu Cílem projektu je propagace sportu, především lyžování a snowboardingu ve všech jeho formách. Naší hlavní snahou je zpřístupnit a popularizovat lyžování co nejširší veřejnosti, hlavně dětem a mládeži. Náš dlouhodobý program, jehož součástí je Den krajského úřadu je orientován na výcvik lyžování, snowboardingu, organizování pobytu dětí a mládeže na horách a přípravu vybraných absolventů naší veřejné lyžařské školy na další činnost instruktorů a cvičitelů lyžování a snowboardingu. Vzhledem k tomu, že naše činnost má tradici již 44.let můžeme zpětně jednoznačně konstatovat, že u dětí, které projdou naší lyžařskou školou prokazatelně dochází ke zvýšení fyzické kondice, zdravotní odolnosti se současným zvyšováním lyžařských dovedností. Děti se dokáží vyrovnávat s obtížnějšími podmínkami v zimních horách, učí se vzájemně si pomáhat a nachází trvalý vztah k přírodě. Naše činnost přispívá jednoznačně k lepší motivaci a využití volného času dětí a mládeže. Jsme přesvědčeni, že forma a obsah naší činnosti je v souladu s veřejnými zájmy, a že případná dotace Krajského úřadu pro Královéhradecký kraj se vrátí ve formě zdravého rozvoje populace našeho kraje mimo režim de Dům dětí a mládeže Nová generace, Hradec Králové Hýbe se celá rodina Cílem projektu je aktivizovat do pohybových či sportovních aktivit jednotlivé členy rodiny. Chceme, aby se především tatínkové a maminky, muži a ženy, kteří jsou zaměstnaní a starají se o své rodiny, měli znovu příležitost se vrátit ke sportu či nějakému pravidelnému aktivnímu pohybu. Proto již druhým rokem funguje pro muže každou neděli chlapský florbal a od září jsme otevřeli i cvičení Let s dance pro dámy, které probíhá každou středu. Již pátým rokem budeme také pořádat pro děti a mládež ze široké veřejnosti otevřený turnaj Florbal open 2015, na kterém si budou moci vyzkoušet florbal a vzájemně změřit síly. Chceme rozvinout pohybové dovednosti a sportovní aktivitu dětí a mládeže, která neustále klesá, a podpořit jejich pozitivní vztah k pohybu v režimu de 15SPT01 12 z 80 Zpracovala Komorová

13 15SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář TJ Slavia Hradec Králové Barevné sportování MŠ Čtyrlístek Cílem je děti adaptovat ke sportu a zdravému životnímu stylu formou pohybových cvičení,různých soutěží a her. Věnovat se budeme pohybovým, dovednostním a morálněvolním vlastnostem dětí a vytvoření pohybového základu do budoucího tréninku. Případní zájemcikoncového ročníku mateřské školy mohou plynule přejít do volejbalového oddílu, kdepokračují tréninky v podobném trendu mimo režim de DPP max "TŠ BONIFÁC" o.s. Léto v pohybu Hlavním cílem projektu Léto v pohybu je, prostřednictvím pohybových, tanečních a hudebních workshopů, sportovní olympiády, turistického výletu, zábavných pohybových her, soutěží a aktivit, veřejnou prezentací a dalších, podpořit účastníky v pravidelném pohybu, informovat je o jeho důležitosti v rámci prevence obezity a motivovat je k mimoškolním volnočasovým pohybovým aktivitám.dále rozšířit jejich pohybové, sportovní a taneční dovednosti, schopnosti a vědomosti o obezitě, zdravém životním stylu, sportovních disciplínách. Získané a rozšířené kompetence budou moci využít ve svém osobním i profesním životě nepřijatelné - ve stanovách není sport TJ Slovan Broumov fotbalová předpřípravka Cílem je přivést ke sportu už ty nejmenší děti a zajistit tak udržení a pokračování mládežnického fotbalu v Broumově nepřijatelné - žádáno na občerstvení, po jeho vyškrtnutí dotace nedosahuje ani minimální možnou částku Základní škola a Mateřská škola Deštné v Orlických horách Sportem proti nemocem Zlepšit motorické dovednosti v oblasti plaveckých stylů prostřednictvím 6 vyučovacích hodin plavání v průběhu školního roku. Uspořádat turnaj florbalových družstev pro žáky z okolních škol a tím podpořit spolupráci s těmito školami. Pro florbalová družstva reprezentující školu pořídit kvalitní vybavení pro trénink a zápas. Pedagogického pracovníka školy nechat vyškolit v oblasti diagnostiky a nápravy vadného držení těla, nabídnout tyto žakům školy i široké veřejnosti.aktivním zapojením žáků do Olympijského víceboje podpořit rozvoj pohybových dovedností u žáků prvního stupně školy nepřijatelné - pouze část projektu (turnaj) splňuje podmínky programu, jinak aktivity pouze pro žáky školy, v rozpočtu náklady na turnaj nedosahují minimální možné podpořené částky 15SPT01 13 z 80 Zpracovala Komorová

14 15SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu 1.HK Dvůr Králové Halové turnaje mládeže v házené Pořádání sportovních akcí mládeže v házené s působností na území Královéhradeckého kraje. Prohloubení spolupráce se stávajícími oddíly a navázání spolupráce s novými oddíly v rámci sportu, práce a výchovy mladé generace v házené v Královéhradeckém kraji.1. Vytvoření kvalitních podmínek pro přípravu2. Zlepšení materiálového vybavení3. Organizace a účast na turnajích4. Zapojení co největšího počtu mladé generace do aktivního sportování ve volném časeměřitelný přínos projektu:1. účast na turnajích2. hodnocení turnajů3.hodnocení nejlepších hráčů4. hodnocení nejlepších družstev dle kategorií Kč Kč 0 Kč Kč 41% Kč mimo režim De TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší 9.ročník seriálu halových turnajů v kopané "Sportem proti drogám" Projekt je součástí zimní přípravy nejmenších hráčů kopané pro jarní mistrovské soutěže. Prezentuje celoroční práci s dětmi a mládeží v oblasti kopané a propaguje tento nádherný sport na veřejnosti Kč Kč 0 Kč Kč 36% Kč mimo režim De Juniorský maratonský klub, o.s. Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu 2015 (semifinálové kolo pro Královehradecký kraj) Projekt je každoročně organizován v krajských městech České republiky a záštitu nad ním přejímá Evropská komise, MŠMT ČR, MZ ČR, Český olympijský výbor, Český atletický svaz, hejtmané a starostové či primátoři dotčených měst. V průběhu let se stal mezi školami vyhledávanou sportovní událostí. Letos bude nově uspořádána Junior Maraton Road Show lekce přednášek pro studenty zahrnující informace o pořádání světových akcí, výživové poradenství, dobrovolnictví ve sportu a mnohé další. Dále bohatý motivační program, který si klade za cíl zapojit do akce více nezávodících studentů a učitelů pomocí poskládání učitelských štafet, organizace doprovodného programu žáky školy (kapely, taneční vystoupení).hlavním cílem je podpora zdravého životního stylu a sportu u mládeže, zejména bojem proti narůstající obezitě mládeže. Každoročně se snažíme projekt zdokonalovat a zapojit do něj více účastníků. Důkazem budiž rekordní účast v roce 2014, kdy se projektu účastnilo 205 desetičlenných týmů Kč Kč Kč Kč 50% Kč mimo režim De SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB TŘEBEŠ Grand Prix Hradec Králové 2015 Hl. cíle jsou:a) navázat na předchozí ročníky, zejména pak loňský a předloňský ročník a udržet sportovní a společenskou úroveň těchto závodů a zabezpečit účast cca 100 sportovců s důrazem na účast především mládežeb) tím zachovat dopad celé akce ve výše uvedených oblastech (viz. "Popis projektu")c) zachovat dva soutěžní dny a počet disciplín z roku 2013, kdy došlo k jejich výraznému navýšení o pistol. disc. ( 10 disc. a kat.)d) zlepšit propagaci celého projektu v médiích a tím i celého střel. sportu v našem regionu Kč Kč 0 Kč Kč 56% Kč v režimu De TENIS - CENTRUM DTJ HK Pořádání turnajů v tenise (kategorie minitenis, babytenis, mladší žactvo, starší žactvo a dorost) Hlavním cílem tohoto projektu je dlouhodobě zlepšovat výkonnostní úroveň jednotlivých hráčů v rámci krajského a celostátního žebříčku a tím zlepšit úroveň tenisu obecně, přičemž tyto cíle jsou dlouhodobě plněny, neboť hráči TENIS- CENTRA DTJ Hradec Králové se pohybují na vrchních příčkách krajských žebříčků. Tento trend je zaznamenán i v kategorii družstev, kde se družstva TENIS-CENTRA DTJ Hradec Králové pohybují v nejvyšších soutěžích a bojují o postup na Mistrovství ČR. Přínosem pro Královéhradecký kraj je propagace tenisového sportu a získávání velkého počtu nových členů z našeho regionu. Turnaje jsou pořádány na celostátní úrovni, naskytuje se možnost prezentace našeho města a kraje pro mimokrajské účastníky turnaje a tím zvýšení povědomí hráčů o našem kraji Kč Kč 0 Kč Kč 57% Kč mimo režim De 15SPT02 14 z 80 Zpracoval Knotek

15 15SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu SOKOLSKÁ ŽUPA Pořádání významných PODKRKONOŠSKÁ- sportovních akcí JIRÁSKOVA NÁCHOD mládeže Motivovat děti a mládež k pravidelným sportovním aktivitám. Podchytit u dětí zájem o sport už od předškolního věku a připravit dětem a mládeži zajímavý program, aby se sportování se stalo součástí jejich způsobu života, přispělo k jejich zdravému vývoji a stalo se i vhodným, smysluplným vyplněním volného řasu. Sportovní činnost v oddílech zaručuje zvýšení sportovní gramotnosti dětí i mládeže. Svoji fyzickou zdatnost, pohybovou koordinaci, celkovou tělesnou kondici si právě mladí sportovci prověří při závodech, soutěžích, které organizuje župa. Setkají se svými vrstevníky a porovnají svoji sportovní zdatnost. Nejlepší z nich potom postupují do celorepublikových přeborů. Mladí sportovci získávají i na těchto přeborech České obce sokolské výborná umístění Kč Kč 0 Kč Kč 28% Kč Zakázat položku potraviny/strava ve smlouvě. Mimo režim De TENNIS CLUB Dvůr Králové nad Labem Tenisové turnaje mládeže Cílem projektu je práce s talentovanými dětmi a mládeží v oblasti sportovního odvětví tenis. Pořádání významných akcí pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji na úrovni krajské a republikové. 1. Kvalitní podmínky pro podporu mladých talentů při přípravě na turnaje 2. Lepší materiálové tréninkové vybavení 3. Pořádání turnajů, účast na turnajích (krajské, republikové)4. Podpora aktivního sportování mládeže, rozvoj tělesné i psychické kondice 5. Podpora zdravého životního stylu a aktivní forma trávení volného času6. Výchova mladých tenistů a zapojení dětí do aktivního pohybu a organizovaného sportu.přínos projektu: počet podpořených dětí a mládeže dle kategoriípočet účastníků na turnajíchvýsledky turnajů dle věkových kategorií, dívek a chlapců Kč Kč 0 Kč Kč 36% Kč mimo režim De Občanské sdružení Sportchallenge MTB Trilogy 2015 Cílem projektu je podpora mládežnických a dětských kategorií při etapovém závodě MTB Trilogy Kč Kč Kč Kč 48% Nedostatek získaných bodů LABE TRI CLUB Hradec Králové - Poděbrady Závod triatlonových nadějí 2015 V projektu se prolínají tři základní cíle:a) Sportovní výchova mládeže se zaměřením na žáky ve věku 9 až 15 let - získánísprávných sportovních návyků a základních sportovních dovedností.b) Zlepšení kvality hodin tělesné výchovy, vzdělávání pedagogů a výměna zkušeností strenéry sportovních klubů.c) Pomocí získání pozitivního vztahu k aktivnímu sportování a zajištění kontinuitysportovního vývoje mládeže snižovat riziko výskytu patologických jevů v Královéhradeckémkraji Kč Kč 0 Kč Kč 52% Kč mimo režim De SK Integra Hradec Králové, o.s. 23. ročník Mistrovství České republiky ve stolním tenisu sportovců s mentálním postižením ročník MČR 2015 má nejenom sportovní cíle popsané v popisu projektu, ale chceme účastníkům přiblížit i krásy a možnosti Královéhradeckého kraje. MČR slouží i jako možnost pro vyhledávání nových talentů, je tradičně prověrkou reprezentantů ČR v tomto sportu.stolní tenis je pro sportovce s mentálním postižením relativně dostupný sport jak po stránce ekonomické, tak po stránce motorické. Proto bychom pro něj chtěli nadchnout co nejvíce nových zájemců.s ohledem na dlouholetou a úspěšnou tradici pokládáme naše MČR za významnou akci pořádanou na území KHK, jednoznačně tomu tak je mezi akcemi pořádanými pro handicapované sportovce Kč Kč Kč Kč 59% Kč Zakázat položku potraviny/strava ve smlouvě. Mimo režim De 15SPT02 15 z 80 Zpracoval Knotek

16 15SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu SK Plhov - Náchod Český korfbalový pohár žactva, Náchod Cílem projektu je podpora přeboru dětí a mládeže v korfbale, ročník 2015, s účastí oddílů z celé ČR. Akce vede k propagaci tohoto sportu a k informovanosti o něm na veřejnosti. Akce podporuje práci talentovaných dětí a mládeže a jejich soutěživost. Propagace je jak na místě, tak na webových stránkách : ZŠ Náchod -Plhov, oddílových, města Náchoda a Českého korfbalového svazu. Veřejnost má možnost zapojit se i aktivně a korfbal si vyzkoušet. Akce nám pomáhá v šíření povědomí o tomto sportu a v náboru nových členů. Je to významná akce, která se bude konat již po 4.té v našem kraji, a proto se nechceme nechat odradit náročnou organizací ani finanční zátěží, která s ní souvisí a přenechat ji jinému oddílu Kč Kč 0 Kč Kč 47% Kč mimo režim De Český svaz kin-ballu Mezinárodní kin-ballový turnaj Inter G cup 2015 Tento projekt sleduje několik spolu souvisejících cílů:- rozvoj, popularizace a propagace sportovní hry s velmi pozitivním dopadem na rozvoj osobnosti mladého člověka- rozvoj mezinárodní spolupráce mezi sportující mládeží- vytvoření prostoru pro výměnu a získávání zkušeností z oblasti sportu mládeže mezi hráči, vedoucími i organizátory v různých zemích- motivace mladých hráčů k pravidelnému sportovnímu tréninku, vysoké tréninkové morálce, rozvoji herních dovedností a taktického myšlení a ještě větší týmové spolupráci ve snaze co nejlépe obstát v mezinárodní konkurenci- sportovní úspěch ( účast na mezinárodním turnaji ) a jeho zviditelnění jako motivace pro nové zájemce o tento sport- vytvoření podmínek, rozšíření a upevnění kontaktů pro pravidelnou účast na turnajích v zahraničí ( opět motivace a repre- zentace kraje )- pro vlastní účastníky výměna informací o způsobu života a významu sportu v životě mladé generace v zahraničírozvoj a posilování kladných a pro život důležitých osobnostnách vlastností hráčůzviditelnění Královéhradeckého kraje v zemích zúčastněných států i v cizině- rozvoj komunikativních dovedností a jazykových znalostí Kč Kč Kč Kč 57% Kč v režimu De Český svaz mentálně postižených sportovců, o.s. 18. ročník MČR v klasickém lyžování sportovců s mentálním postižením Umožnit sportovcům s mentálním postižením trénovat a soutěžit ve sportu, který se pro mnoho z nich stává nedostupným z ekonomických důvodů. Velmi významným cílem je přiblížení tohoto krásného sportu co největšímu počtu zájemců, přivést je k této aktivitě a odvést je od sedavého životního stylu, obezity a nadváhy. naučit je s těmito nešvary pozitivně a aktivně bojovat. Sport tedy pokládáme za zásadní preventivní prvek nejenom v oblasti zdravého životního stylu, ale i negativních sociálních jevů. Pokud by se z lyžování stala alespoň pro některé účastníky celoživotní sportovní aktivita, bylo by cíle dosaženo. MČR 2015 má nejenom sportovní cíle popsané v popisu projektu, ale chceme účastníkům přiblížit i krásy a možnosti Královéhradeckého kraje, případně z účastníků vychovat pravidelné návštěvníky Krkonoš.Akci pokládáme za významnou propagaci Královéhradeckého kraje Kč Kč Kč Kč 59% Kč Zakázat položku potraviny/strava ve smlouvě. Mimo režim De Svaz cyklistiky Královéhradeckého kraje, o.s. Seriál Krajských mistrovských závodů mládeže Královéhradeckého kraje v cyklistice 2015 Zapojit děti a mládež do pravidelného sportování s účastní organizovaných i neorganizovaných sportovců. V závodech se prolíná silniční i horská cyklistika a tak je umožněna účast zájemcům obou disciplín. V předchozích ročnících byli na základě výsledků vybráni závodníci, kteří pak s velmi dobrými výsledky reprezentovali náš kraj na ODM a na Mistrovství republiky jak v silniční, tak v horské cyklistice Kč Kč 0 Kč Kč 57% Kč mimo režim De 15SPT02 16 z 80 Zpracoval Knotek

17 15SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Borský klub lyžařů Machov 34.Borský pohár 2015 v severské kombinaci a skoku žactva- Letní pohár ČR a Republikový klasifikační závod Cílem projektu je zajištění bezpečného, akrativního závodu jak pro samotné závodníky, tak i pro činovníky a diváky, jelikož jsme jediný klub v Královéhradeckém kraji, který má provozuschopné můstky a plně fungující klub nejenom se závodníky, ale i s velkým zázemým činovníků a rozhodčích.dále je dalším cílem postupné rozvíjení tohoto sportu v Machově, příprava závodníků na Olympiádu mládeže a oslovení nových adeptů i z okolních obcí a měst Kč Kč 0 Kč Kč 57% Kč mimo režim De HC VCES Hradec Králové o.s. Mistrovství ČR žáků a mladšího dorostu. Připravit a zorganizovat MČR jakožto nejvýznamnější turnaj pro dané kategorie. Dát možnost mladším dorostencům našeho klubu obhájit historický titul z loňské sezony Kč Kč 0 Kč Kč 26% Kč mimo režim De Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. Krasobruslařské závody- Dvůr Králové n/l Cílem projektu je vyhledávání nových talentů, podpora výkonnostního a vrcholového sportu mládeže v kraji.udržení kvalitních soutěží na místní a krajské úrovni, které jsou místem střetávání a soutěžení mladých krasobruslařů a jsou motivací pro další tréninkovou činnost,1. Podpora kvalitních podmínek pro přípravu mladých krasobruslařů2. Zlepšení kondice a pohybové vybavenosti3. Podpora účasti na krasobruslařských závodech4. Zapojení většího počtu krasobruslařů do aktivního sportování jako formy aktivního trávení volného času5. Podpora celostátní soutěže v našem kraji6. Podpora v přípravě a účasti na Olympijských hrách dětí a mládeže v rychlobrusleníza Krasobruslařský klub se účastní sportovců závodů na různé úrovni. Kromě krasobruslařských závodů jsou členové oddílu pravidelně nominováni do krajského družstva rychlobruslení pro Olympijské hry dětí a mládeže, kde se podílejí i na medailovém umístění.měřitelný přínos projektu:počet podpořených dětí ve výkonnostní sportovní přípravě.počet účastníků na závodech, včetně mezinárodních účastí.výsledky jednotlivců dle kategorie Kč Kč 0 Kč Kč 60% Nedostatek získaných bodů Sportovní klub policie JUDO Jičín Samurajská katana Cílem projektu je uspořádat kvalitní turnaj pro žáky a žákyně všech věkových kategorií. Vytvořit prostředí, které motivuje mladé naděje ke sportovní činnosti. Znamená to zajistit nejen kvalitní konkurenci, ale i dostatečný počet rozhodčích a ostatních funkcionářů. Důležitým prvkem je zajistit diplomy pro jednotlivce a poháry pro nejlepší klub, což pozitivně ovlivňuje mladé sportovce Kč Kč 0 Kč Kč 60% Kč mimo režim De Vyšší odborná škola Krajské finále 4.ročníku zdravotnická a Českého poháru ZŠ a SŠ Střední zdravotnická v kin-ballu škola, Hradec Králové, Komenského Prostor pro porovnání výkonnosti jednotlivých školních družstev v kraji, což je důležité pro další rozvoj hry- Motivovat školní družstva i jednotlivé hráče k dalšímu výkonnostnímu růstu i ve školách, které s kin-ballem začínají- Vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci, spolupráci a výměnu zkušeností mezi hráči, trenéry a učiteli tělesné výchovy jednotlivých škol- Dále popularizovat hru prostřednictvím médií, pozvánkou odborné veřejnosti na samotnou akci, zpracováním fotodokumentace a videí, která budou umístěna na web školy a Českého svazu kinballu- Kvalifikace družstev ve všech kategoriích na republikové finále v dubnu v Praze a na mezinárodní turnaj školních týmů Inter G cup na podzim v Hradci Králové- Vytvořit prostor pro postupný rozvoj pravidelných kin-ballových soutěží na úrovni kraje i celé ČR výchovou trenérů, rozhodčích i výkonnostních hráčů, kteří se budou rekrutovat i ze současných školních družstev- Poskytnout možnost turnajové účasti i školním družstvům, které s kin-ballem začínají a zprostředkovat jim tak první cenné zkušenosti pro jejich další výkonnostní růst- Organizační a metodická pomoc školám, kde kin-ball hrají Kč Kč Kč Kč 60% Nedostatek získaných bodů 15SPT02 17 z 80 Zpracoval Knotek

18 15SPT SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR v přespolním běhu základních a středních škol "Běháme s BK Tour", soutěž MŠMT typ B Těžištěm sportovní činnosti na školách jsou školní sportovní kluby AŠSK ČR, které vedou převážně učitelé TV, kde žákům a studentům nabízí bohaté sportovní vyžití. Posláním a cílem je formovat vztah dětí k tělesné výchově a sportu, zlepšovat tělesnou zdatnost a zdraví, v činnosti sportovních klubů mají alternativu k trávení volného času. I přespolní běh je postupová soutěž, která začíná školním kolem, pokračuje do okresu, kraje a na finále. Na úrovní Republikového finále se jedná i o podporu sportovců směřujících do vrcholového sportu. Přespolní běh pěstují sportovci, kteří jsou činní např. v atletice, fotbale, běžeckém lyžování.atletiku pěstuje 1660 školních sportovních klubů, lyžování pěstuje 850 klubů, fotbal hraje 1890 školních sportovních klubů, které jsou organizačními jednotkami Asociace školních sportovních klubů ČR Kč Kč Kč Kč 27% Kč Na OON lze z dotace použít max Kč. Mimo režim De Asociace amatérských sportů České republiky Hejtmanův pohár Účelem celého projektu je motivovat současnou mladou generaci k pohybovým aktivitám a dát tím impulz ke změně jejich současného životního stylu, který s sebou nese nespočet rizik. Poskytovatel svojí dotací podpoří řešení celospolečenského problému Kč Kč Kč Kč 56% Nepřijatelný - patří do pohybové gramotnosti 15SPT01 SK BP LUMEN - oddíl cyklistiky Středeční pohár horských kol 2015 Prezentace cyklistiky jako sportu, zábavy a způsobu aktivního odpočinku. Popularizace cyklistiky, sportu a aktivního způsobu života mezi širokou veřejností, především pak mezi mládeží. Ukázání možností využití regionu pro rekreační a sportovní cyklistiku Kč Kč 0 Kč Kč 33% Kč mimo režim De TJ Sokol Černožice Černožický kilometr ročník Cílem projektu je zajistit uspořádání již tradičního celorepublikově oblíbeného závodu a umožnit závodníkům v dětských a mládežnických kategoriích změřit síly se soupeři z celé republiky. Vyhraná medaile a věcná cena za podaný výkon je velkou motivací zvláště pro začínající sportovce. Dalším přínosem je popularizace a medializace kanoistického sportu, neboť výsledky jsou pravidelně zveřejňovány na internetových portálech i v médiích, a obvykle po prvních úspěších v závodech se dostaví příliv dalších zájemců (kamarádů účastníků) o kanoistiku Kč Kč 0 Kč Kč 54% Kč mimo režim De SK Karate Spartak Hradec Králové Pořádání Mistrovství České republiky karate SKIF Navázat na předchozí úspěšné pořádání prvních dvou ročníků turnaje v Hradci Králové v letech 2013 a Oproti Českému svazu karate je S.K.I.F. vstřícnější k mladším i starším závodníkům, a to soutěžemi v řízených formách kumite. Také sestavy kata jsou na rozdíl od Českéhio ss.k.i.f. CZvazu karate a tedy i World karate federation striktně standardizovány a rozhodování na soutěžích je tak mnohem transparentnější Kč Kč 0 Kč Kč 24% Kč mimo režim De SVS Hradec Králové SVS - Uspořádání Kontrolního turnaje České republiky mladších žáků ve stolním tenisu Cílem projektu je popularizace sportu a zejména stolního tenisu. Uspořádání turnaje by mělo vést k tradici pořádání turnajů ve stolním tenisu takového významu Kč Kč Kč Kč 59% Kč mimo režim De 15SPT02 18 z 80 Zpracoval Knotek

19 15SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu TĚLOVÝCHOVNÁ Pořádání významných JEDNOTA sportovních akcí LOKOMOTIVA mládeže Plavání, TRUTNOV o.s. Krasobruslení, Down Hill 31.ročník VC Trutnova v plavání a 16.ročník plaveckých závodů pro postižené děticílem tohoto tradičního plaveckého závodu je nejen integrace postižených se zdravými dětmi, ale jedná se i o první závody, které jsou jakousi prověrkou v dlouhodobé přípravě plavců z celé ČR a zahraničí pro následující plaveckou sezónu.mčr mladších žáků v plavánívýznamný sportovní počin, který nabízí alternativní volnočasovou aktivitu pro nejmenší sportovce na vrcholné úrovni. Propagace plaveckého sportu a podpora sportu mládeže na republikové úrovnitrutnovská bruslička IV.Významná sportovní událost pro všechny malé sportovce, kteří si zkoušejí atmosféru opravdových závodů v konfrontaci se svazovými sportovci. Integrace a otevřenost.vlčka trailssportovní "biková" událost, která přibližuje mladým lidem alternativní sportovní aktivitu v přírodě. Prevence sociálně patologických jevů a integrace do komunity registrovaných sportovců v oddíle Kč Kč 0 Kč Kč 31% Kč Zakázat položku potraviny/strava ve smlouvě. V režimu De TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. Pořádání významných sportovních akcí mládeže Highlanders Night IV., Vánoční turnaj v Judu, Alpské lyžování RKZ HIGHLANDERS NIGHT IV.Cílem je přiblížit tento dynamicky se rozvíjející sport našemu regionu a uspokojit tak poptávku po událostech tohoto rázu. Kladnou odezvou nám bylo již po třikráte beznadějně vyprodané společenské centrum UFFO a také celková odezva na akci mezi občany našeho regionu. Cílem projektu je i nadále setrvat v seriálu Superligy, přibližovat tento atraktivní sport široké veřejnosti a z celé akce udělat nejen kvalitní sportovní zážitek, ale také společenskou událost. Umožnit naši začínající mládeži utkat se na prestižním galavečeru po boku mezinárodních reprezentantů a zahájit také start své sportovní kariéry na domácí půdě a motivovat tak své vrstevníky ke sportovním výkonům.. Vánoční turnaj ml.žáků, žákyň a mláďat O cenu města Trutnova Cílem turnaje je nejen umožnit nejmladší věkové kategorii účast na kvalitním mezinárodním turnaji, ale dává i zpětnou vazbu rodičům o činnosti místního klubu a růstu výkonnosti jejich dětí. RKZ - Head cupvýznamná sportovní událost, která nabízí tradiční zimní alternativní volnočasovou aktivitu pro sportovce na vrcholné úrovni. Propagace alpského lyžování a podpora sportu mládeže na republikové úrovni Kč Kč 0 Kč Kč 37% Kč Zakázat položku potraviny/strava ve smlouvě. V režimu De TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. Pořádání významných sportovních akcí mládeže Basktebal, Silový trojboj, Atletika BASKETBALTurnaje mají velký přínos, a to nejen z hlediska sportovního, ale i z hlediska společenského a výchovného. O možnost porovnat síly s vrstevníky z celé republiky a případně i ze zahraniční, či o možnost navázat nové kontakty, je dle ohlasu na naše akce velký zájem.podkarpatský pohár v silovém trojbojicílem projektu je rozšířit mediální pozornost k tomuto silovému sportu. Propagovat město Trutnov a region mezi sportovci z celé Evropy. Velká pocta pořádat akci takového charakteru v našem městě a regionu. Umožnit sportovcům od juniorské kategorie až po muže startovat na společném mistrovství.krajské finále soutěže družstev přípravek AtletikaCílem projektu je v rámci regionu Východních Čech co největší popularizace atletiky a umožnit nejmenším sportovcům start v registrovaných soutěžích Kč Kč 0 Kč Kč 33% Kč Zakázat položku potraviny/strava ve smlouvě. V režimu De Tělovýchovná jednota Spartak Opočno OPOČNO CUP 2015 Cílem projektu je podchytit u mladých hráčů trvalý zájem o sport, zdravou soutěživost a sebevědomí. S pohybem je spojený i zdravý životní styl, hráči věnují sportu velké množství volného času. To je v dnešní době, kdy pohybu u dětí stále ubývá, velmi důležitý faktor. Kolektivní hry pomáhají rozvíjet osobnost mladých hráčů, vládne zde týmový duch a snaha o stále lepší výsledky. Velmi důležité je i srovnání s prestižními týmy. Je třeba v dětech pěstovat hradost na svůj tým a město Kč Kč 0 Kč Kč 40% Kč mimo režim De 15SPT02 19 z 80 Zpracoval Knotek

20 15SPT SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Dům dětí a mládeže, Velká cena judo Hradce Hradec Králové, Králové s mezinárodní Rautenkrancova účastí 1241 Cílem turnaje je podporovat děti a mládež ve sportovním snažení a pravidelné potřebě sportování a pohybu. Také se snažíme učit děti a mládež správnému sportovnímu chování, fair-play, bezpečnosti a samostatnosti při účasti na turnajích a závodech Kč Kč Kč Kč 42% Kč v režimu De SPORTOVNÍ KLUB MODERNÍ GYMNASTIKY DOBRUŠKA Dobrušské jaro Zabezpečit propagaci a rozvoj moderní gymnastiky v Dobrušce. Možnost získání nových sponzorů, které je pro tento sport obtížné sehnat. Možnost získání nových zájemkyň o gymnastiku.dát možnost závodnicím oddílu SK MG Dobruška závodit před domácím publikem. Zabezpečit udržení dlouhodobé tradice závodu v Dobrušce.Udržet zapojení se do Východočeské ligy, která je na krajské úrovni, a tím přispět k rozvoji sportovních aktivit mládeže v Královéhradeckém kraji Kč Kč 0 Kč Kč 45% Kč mimo režim De Volejbalový klub mládeže RÉMA Rychnov nad Kněžnou ZMRZLIŇÁK 2015_XVIII.ročník Mezinárodní turnaj dívek ve volejbale Projekt podporuje práci s talentovanými dětmi a mládeží v oblasti tělovýchovy a sportu. Podporuje především péči o sportovní talenty, soutěživost, sportovní reprezentaci Královéhradeckého kraje, propagaci sportu i pozitivní působení na hodnotovou orientaci převážně mladé generace.turnaj se svou dlouholetou historií vymezil jako jedna z nejvýznačnějších sportovní akcí volejbalových nadějí nejen v regionu Královéhradeckého kraje, ale i v celé ČR. V realizaci projektu spolupracuje pořadatel VKM Réma Rychnov n.kn. s OVS Rychnov n.kn., Sokolem Lupenice, základními a středními školami v Kostelci n.orl. a Rychnově n.kn. Každoročně projekt podporuje fi.krédo Solnice, Čestická hospoda, MADOS Lupenice a další Kč Kč 0 Kč Kč 39% Kč mimo režim De Volejbalový klub Jarní turnaj mládeže - AUTO Škoda Kvasiny XXIV. ročník Cílem dotace je uskutečnění dvou denního turnaje mládeže na vysoké úrovni, kterého se zúčastní především družstva z Královéhradeckého kraje, ale i z krajů přilehlých. V roce 2015 se bude jednat již o XXIV. ročník tohoto mládežnického volejbalového turnaje. který slouží k prověření zimní přípravy a přechodu z tělocvičny na antuková hřiště. Slouží také pro trenéry, kteří si mohou udělat obrázek o kvalitě tréninku, jež uplatňují na svých svěřencích a jeho převedení do soutěžní praxe. Zároveň turnaj slouží k předání zkušeností mezi trenéry a navazování nových odborných přátelství. Hlavním cílem je připravit pro mládež kvalitní dvoudenní pohyb v kolektivu na zdravém vzduchu a příjemném prostředí s odměnou za sportovní úsilí Kč Kč Kč Kč 59% Kč mimo režim De "SportVisio" Hradec na nohou Stěžejním cílem je vytvořit sportovní události, které by svým významem přesahovaly zájem pouze sportovních nadšenců, ale byly by určeny i pro širokou veřejnost. Smyslem je zapojit do sportování i tu část rodiny, která dosud pasivně podporovala jen např. jednoho člena rodiny v jeho (její) sportovní aktivitě. Pod heslem Přiveď mámu, přiveď tátu se snažíme o zapojení celé rodiny. V roce 2014 se všech akcí aktivně zúčastnilo na 4000,- lidí, z čehož téměř 1000 tvořila účast dětí. Další tisíce účastníků přišlo na naše doprovodné akce (sportovní den, doprovodný program, koncerty), které jsou vždy součástí jednotlivých akcí. Hradecký půlmaraton je největší a nejmasovější sportovní akcí Královéhradeckého kraje se záštitou pana hejtmana v roce 2014 i Svým významem patří mezi deset největších běžeckých akcí v ČR a má i mezinárodním dopad Kč Kč 0 Kč Kč 38% Nepřijatelný - patří do pohybové gramotnosti 15SPT01 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KRČÍN Mistrovství ČR starších žákyň v národní házené Sportovní konfrontace mezi jednotlivými oblastmi v národní házené. Navazování a prohlubování přátelství mezi sportující mládeží. Propagace sportu mezi mládeží a získání nových sportovců u mládeže Kč Kč 0 Kč Kč 29% Kč mimo režim De 15SPT02 20 z 80 Zpracoval Knotek

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Součtový list pro 14SPT v oblasti sportu a tělovýchovy

Součtový list pro 14SPT v oblasti sportu a tělovýchovy 14SPT07 14SPT06 14SPT05 14SPT04 14SPT03 14SPT02 14SPT01 Součtový list pro 14SPT v oblasti sportu a tělovýchovy Označení programu Název programu Počet projektů Celkový rozpočet projektů Požadavek Počet

Více

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan

Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Koncepce dlouhodobého tréninku mládeže v Golf Clubu svatý Jan Úvod: Koncepce dlouhodobého tréninku popisuje dlouhodobý rozvoj golfisty ve 4 věkových fázích dospívání od 5 do 18 let, v těchto jednotlivých

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Vážení sportovní přátelé, V Praze dne 1. 9. 2014 současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF MĚSTO VARNSDORF KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF Účinnost od: 01.01.2014 Schváleno: Zastupitelstvem města Varnsdorf dne 31.10.2013 usnesením č. 95/2013 Zpracoval: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Více

KONFERENCE ČESKÉHO FITNESS SEKTORU Praha, 29.4. 2015

KONFERENCE ČESKÉHO FITNESS SEKTORU Praha, 29.4. 2015 KONFERENCE ČESKÉHO FITNESS SEKTORU Praha, 29.4. 2015 ČESKO SE HÝBE DEKLARACE ČESKO SE HÝBE: PŘIMĚŘENÁ A PRAVIDELNÁ FYZICKÁ AKTIVITA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU, NENAHRADITELNOU SOUČÁSTÍ

Více

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2 Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno Poskytnuto 1 Aerobic Team KN Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v aerobiku a 480 000 200 000 40 000 talentované mládeže závodního týmu Aerobic

Více

Obsah Juniorský maraton Běžíme pro Evropu

Obsah Juniorský maraton Běžíme pro Evropu Obsah Juniorský maraton Běžíme pro Evropu» Obsah 2» Epidemie obezity u české mládeže 3» Co je Juniorský maraton 4» Juniorský marathon 2014 7» Zajímavá čísla 9» Finále Juniorského maratonu 10» Statistiky

Více

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

juniorský maraton Věrnostní program pro pedagogy www.runczech.com/jmc

juniorský maraton Věrnostní program pro pedagogy www.runczech.com/jmc Věrnostní program pro pedagogy juniorský maraton 2015 30. 3. Plzeň 31. 3. České Budějovice 7. 4. Karlovy Vary 8. 4. Ústí nad Labem 9. 4. Pardubice & Hradec Králové 13. 4. Brno 14. 4. Zlín 15. 4. Olomouc

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

ultimate frisbee létat je tak snadné

ultimate frisbee létat je tak snadné ultimate frisbee létat je tak snadné projekt středoškolská liga 2014/15 létat je tak snadné Co je ultimate frisbee Ultimate Frisbee je týmový sport s létajícím diskem, který se hraje na travnatém hřišti

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

Nový model zapojení dětí do sportu s využitím týmové práce. Autoři Mgr. Petr Sochor 602-617-034 PetrSochor@atlas.cz Mgr. Miroslav Zítko Tel.: 777-031-545 zitko@caspv.cz Úvod Letos v únoru jsme se zúčastnili

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE Předpokládaný počet účastníků LODM 2015: 2 436 sportovců 462 trenérů 28 vedoucích výprav cca 250 VIP hostů Celkem 3 176 Krajské výpravy: všech 14 krajů

Více

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B Sportovní granty 1. etapa Kategorie I.A - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let výkonnostní sport a kategorie I.B - podpora činnosti organizací vykazujících v

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Konečně Mezi Talenty. www.skkometapraha.cz. SK Kometa Praha. Sportovní klub se zaměřením na volejbal a tenis

Konečně Mezi Talenty. www.skkometapraha.cz. SK Kometa Praha. Sportovní klub se zaměřením na volejbal a tenis Konečně Mezi Talenty www.skkometapraha.cz SK Kometa Praha Sportovní klub se zaměřením na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní klub s úspěšným desetiletým působením v Praze Zastřešujeme závodní družstva

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY

KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY KONCEPCE DÍVČÍHO BASKETBALU KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - DÍVKY MILENA MOULISOVÁ ÚSTŘEDNÍ TRENÉRKA MLÁDEŽE - DÍVKY B A S K E T B A L - bavíme se (komunikace, máme radost) - atraktivita - soutěživost

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,-

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,- Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 + 2 víkendové akce Kroužek je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd. Na kroužku se naučí pohyb v rytmu hudby, základní aerobní kroky a lehčí aerobní sestavy.

Více

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č.

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. PROJEKTU 10426 Doba nedávno minulá Anička 1970 Venčení psa 30 min Chůze do školy

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ultimate frisbee létat je tak snadné

ultimate frisbee létat je tak snadné ultimate frisbee létat je tak snadné pod záštitou České Asociace Létajícího Disku a organizačně zajišťované Vzdělávací Agenturou ZAZO projekt středoškolská liga létat je tak snadné Co je ultimate frisbee

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

Koncepce turnajů v ČR

Koncepce turnajů v ČR Strategie ÚČBS Úvod Všechny sporty mají jeden společný znak a tím je soutěživost. Aby bylo možné srovnávat výkonnost hráčů, musí každý sportovní svaz pořádat soutěže všech možných typů a pro různé výkonnostní

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

Sportovní hala mládeže Cheb (SHM)

Sportovní hala mládeže Cheb (SHM) Sportovní hala mládeže Cheb (SHM) Pokud podchytíme mládež od předškolního věku, tak máme šanci následně naplnit oddíly fyzicky a duševně připravenou mládeží a nebudeme muset mít obavy, že řada populárních

Více

Přítomni: Omluveni: Hosté: Předsedající: Miroslav Tutter MBA. - předseda. Usnášení schopná: Program jednání:

Přítomni: Omluveni: Hosté: Předsedající: Miroslav Tutter MBA. - předseda. Usnášení schopná: Program jednání: Zápis z 1. jednání Sportovní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015 konané dne 25.02.2015 od 17:00 do 19:28 h, v místnosti č. 142, 1. patro, ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 Seznam členů komise:

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s.

Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s. ntace Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s. preze Prezentace areálů plážových sportů SPORTZONE a.s. ntace AREÁL BEACHKLUBU PANKRÁC 7 kvalitních hřišť

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel. Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.: 602 559 996 Ing. Evžen Cigoš Předseda správní rady Nadace orientačního běhu Těšínská

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více