Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č."

Transkript

1 15SPT08 15SPT07 15SPT06 15SPT05 15SPT04 15SPT03 15SPT02 15SPT01 Označení programu Název programu Počet projektů Celkový rozpočet projektů Požadavek Počet podpořených projektů Přidělená výše Podíl podpořených projektů - počet Podíl podpořených projektů - údaj v KĆ Pohybová gramotnost Kč Kč Kč 73% 45% Pořádání významných sportovních akcí mládeže Kč Kč Kč 85% 30% Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí typu "sport pro všechny" Kč Kč Kč 95% 47% Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou sportovní činností Kč Kč Kč 100% 37% Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích Kč Kč Kč 97% 43% Celoroční pravidelná činnost mládeže a osob se zdravotním postižením Kč Kč Kč 96% 39% Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů Kč Kč Kč 78% 64% Celkem z položka sport a tělovýchova v kapitole 48 Dotační fond Kč Kč Kč 89% 39% Podpora vrcholového a výkonnostního sportu Kč Kč Kč 91% 31% Celkem z položky vrcholový sport v kapitole 48 Dotační fond Kč Kč Kč 91% 31% Celkem oblast sportu Kč Kč Kč 90% 35% Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací List 1 z 80 Zpracoval Knotek

2 15SPT SPT SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 MEZI MOSTY 2015 Cílem projektu je sportovní vyžití, motivace mládeže k zajímavé a zdravotně výhodné alternativě trávení volného času a přiblížení tohoto ne zcela tradičního sportu širší veřejnosti mimo režim de Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283 základy atletiky Projekt je zaměřen na děti,které nejsou organizované v žádném sportovním klubu a mají malou zkušenost s pohybovou aktivitou. Chceme je naučit pravidelné pohybové aktivitě, dát jim základy pohybových dovedností z atletiky a naučit se pracovat a fungovat v jiné sociální skupině než v rodině a ve škole. Na základě prožitku přispívat k jejich emoční stabilitě mimo režim de z dotace nehradit ubytování Základní škola Bratří Čapků, Úpice ÚPICKÁ LAŤKA Významná propagace takových hodnot, jako jsou pohyb, sport i smysluplné naplnění volného času dětí a mládeže. Cílem je také zpopularizovat atletickou disciplínu, která se na školách i z důvodu technické náročnosti moc neprocvičuje mimo režim de TENNIS CLUB Dvůr Králové nad Labem Letní tenisová školička - TC Dvůr Králové n/l Cílem je podpora sportovní činnosti tenisového oddílu a rozšíření základny malých tenistů. Dlouhodobější spolupráce s dětmi a vedení k smysluplnějšímu trávení volného času. Zapojení do pohybových aktivit, rozvíjet pozitivní vztah k pohybu a ke sportovní činnosti. Zapojení cílové skupiny děti a mládeže k pravidelnému pohybu a zvyšování fyzické a psychické kondice. Harmonický tělesný rozvoj a odolnost mladé generace mimo režim de z dotace nahradit propagační předměty (dárky) Tělocvičná jednota Sokol Bukovice Organizace "Posvícenského volejbalového turnaje" v Bukovici Pozvednout zájem rekreačních sportovců o volejbal, minulosti pro naší zemi tak úspěšný a oblíbený sport Helena Plecháčková Pravidelná výuka flamencového tance Cílem mého projektu je pohyb pro ženy všech věkových kategorií.výuka techniky tance,zvyšování fyzické kondice,zlepšení držení těla a psychické pohody,odstranění psychických bloků při vystupování před publikem.učí pozitivnímu přístupu k tanci a propagaci tance v královehradeckém kraji.prioritou projektu je celoroční pravidelná výuka tance i pořádání jednorázových akcí typu tanečních vystoupení v režimu de Geometry Global, s.r.o. Česká pojišťovna Mizuno RunTour Cílem projektu je:umožnit začínajícím i pokročilým běžcům účastnit se běžeckých závodů a aktivně si zasportovat umožnit zájemcům účastnit se závodů pravidelně (závody probíhají od jara až do podzimu v několika městech ČR)zajistit celodenní program pro celé rodiny (závody pro muže, ženy i děti s bohatým doprovodným programem - kulturní vystoupení, dětská zóna, hlídaní dětí) nepřijatelné - hlavní činnost není sport 15SPT01 2 z 80 Zpracovala Komorová

3 15SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 S úsměvem a všichni spolu rozhýbeme město, školu II Cílem projektu je rozvoj pohybové gramotnosti obyvatel města Náchod na území Královéhradeckého kraje bez rozdílu věku nebo pohlaví vč. pohybové gramotnosti handicapovaných občanů se zvláštním zřetelem na skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří nejsou registrováni ve sportovních svazech nebo nejsou organizováni v tělovýchovných a sportovních organizacích. Náš projekt směřuje k podpoře pohybové gramotnosti a zapojení neorganizovaných občanů do pohybové aktivity účastí na programu společných sportovních integračních dnů. Prostřednictvím společných sportovních integračních dnů chceme postupně získávat děti, dospělé i občany s handicapem pro celoživotní pravidelnou pohybovou aktivnost vytvářením pohybové gramotnosti, osvojováním sportovně specifických dovedností. Zaměřením chceme podpořit tvořivost v pohybových aktivitách výše jmenovaných cílových skupin, nastartovat u široké veřejnosti bez ohledu k věku a fyzickým schopnostem vhodné trávení volného času. Místem konání bychom chtěli zprostředkovat veřejnosti sportovní zkušenosti se specifickými prvky nového víceúčelového hřiště v blízkosti sídliště, domova důchodců a školy mimo režim de Sportovní centrum Dobrošov Běžecká dobrošovská potěšeníčka 2015 SC Dobrošov uskutečněním projektu naplňuje pohybovou gramotnost obyvatel především z Náchodska a na svých akcích za celý rok uvítá alespoň 500 běžců. Uspořádá 25 aktivit v režimu de Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620 Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok Výchova k tělesné aktivitě, podpora zájmu dětí, mládeže a široké veřejnosti o sport a pohyb, motivace k vlastním pohybovým aktivitám a pěstování zdravé soutěživosti a hrdosti na vlastní výkony a úspěchy. Hlavním cílem 2. ročníku projektu je vzbudit a udržet zájem o pohyb a tělesnou aktivitu v čase tráveném mimo školu a v době, kdy se rodiče nemohou nebo nechtějí pohybovému rozvoji a aktivitě svých dětí věnovat. Chceme nejen rozvíjet tělesnou kondici, ale také aktivně bojovat proti nelichotivým faktům týkajících se pohybové aktivity populace, která hovoří o vysokých procentech v počtech dětí, které nesportují a nebo se pohybovým aktivitám věnují málo. Děti vidí svět především prostřednictvím svých rodičů, kteří na ně mají největší vliv. Pokud rodiče nemají čas na sport a pohyb a na to, aby k nim vedlo své děti, je to zlé a je zapotřebí, aby dítě k pohybu motivoval někdo jiný. My bychom to rádi změnili, k pohybu přivedli nejen děti,ale také rodiče. Škola zajišťuje TV nedostatečné minimum pohybu. Jednou z mála možností, jak přivést děti k pohybovým aktivitám je zájmové vzdělávání. Chceme, aby se hýbalo a sportovalo co nejvíce dětí, mladistvých i dospělých mimo režim de Dům dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241 Podpora a rozvoj pohybových dovedností dětí, žáků a studentů Cílem projektu je zvýšit pohybovou gramotnost dětí i dospívající mládeže v Hradci Králové a jeho okolí. Zajistit podmínky pro rozvoj pohybových dovedností nad rámec standardní pohybové výchovy ve školách a naučit děti, že pohyb může být i radost, nejen povinnost. Naučit děti potřebě pravidelného pohybu. Podpora aktivit reprezentující město Hradec Králové i Královéhradecký kraj mimo režim de 15SPT01 3 z 80 Zpracovala Komorová

4 15SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář Tělocvičná jednota Sokol Opočno Pohybem ke zdraví Cílem projektu je přispět k rozvoji pohybové gramotnosti obyvatel, k jejich pozitivnímu vztahu k pohybu a praktickou formou vést občany k pravidelným pohybovým aktivitám. Aktivity budou organizovány pro děti, mládež i dospělé. Cílem je přivést k pohybu co nejvíce obyvatel našeho města a jeho okolí, a to hlavně ty, kteří nejsou organizováni ve sportovních organizacích a spolcích. Pohybové aktivity jsou nedílnou součástí zdravého životního stylu, realizací tohoto projektu tedy chceme motivovat občany k tomu, aby se pohyb stal nedílnou součástí jejich života. Všechny akce povedou občany uvedených věkových kategorií k pozitivnímu vztahu k pohybu a budou zvyšovat zapojení občanů kraje do pravidelné pohybové aktivity. Byly zvoleny různé pohybové aktivity, aby si každý bez rozdílu věku a pohlaví mohl vybrat, která pohybová aktivita je mu nejbližší. Místem konání akcí je město Opočno a jeho okolí, akce budou propagovány prostřednictvím místního i regionálního tisku, na webových stránkách města, budou nahlášeny i do informačních center. Po realizaci projektu vyhodnotíme, které pohybové akce občany oslovily nejvíce, a ty ve větší míře nabídneme v roce v režimu de Klub mládeže Cipísek Pobyb v přírodě pro zdraví Rozvoj pohybové gramotnosti u neorganizovaných občanů, zejména u dětí a mládeže. Zapojení široké veřejnosti do rekreačních běhů pořádaných v průběhu celého roku. Celoroční nabídka pohybové aktivity formou vycházek s hrami a poznáváním v režimu de Centrum handicapovaných lyžařů, o.s. Kurzy monoski Obecným cílem projektu je rozšíření lyžování na monoski mezi co nejširší veřejnost tělesně postižených a následné celkové zlepšování psychické a fyzické kondice osob s těžkým tělesným postižením a jejich vedení v rámci kondičně - rehabilitačních pobytů k otužování, jehož prostřednictvím dochází k výraznému posílení imunitního systému, k podstatnému zvýšení odolnosti a celkové prevenci těžce tělesně postižené populace. Konkrétním cílem je zpřístupnit lyžování na monoski široké veřejnosti s těžkým tělesným postižením se zvláštním zřetelem na mladou poúrazovou generaci (X 30 let). Zde nám jde především o vytržení klienta z poúrazové pasivity a odevzdanosti, znovuzapojení se za pomoci nenásilné integrace mezi zdravou lyžařskou veřejnost, ale i o využití zkušených monolyžařů ve výukovém programu, kde by vedle získaných lyžařských poznatků předávali i své zkušenosti ze života na vozíku. V neposlední řadě dochází k vyhledávání talentovaných monolyžařů, kteří se závodnímu lyžování následně mohou věnovat v našem sportovním programu - Monoski teamu v režimu de DPP max Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové Lépe, výše, rychleji! Aktivizovat děti i dospělé ve volném čase, nabídka sportovních aktivit, nábory do kroužků a sportovních organizací. Nabídka smysluplného trávení volného času, prevence rizikového chování, sportem ke zdravému životnímu stylu v režimu de 15SPT01 4 z 80 Zpracovala Komorová

5 15SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Hradec Králové Jubilejní 10.ročník fotbalového kempu pro širokou veřejnost Cílem programu pohybové gramotnosti je zvednout děti i dospělé ze židlí a postelí a dostatje na hřiště, na procházku v přírodě. K čemukoliv, co je donutí k pohybu.na našem kempu hlavně hrají kopanou (2x denně trénink), formou turnajů hrají stolní tenis, plavou, pořádáme běhy do kopce, velmi časté jsou vycházky do přírody a hlavně poctivácesta na trénink a z něj (1100 metrů do slušného kopce resp. z něj ) 2x denně.účastníci tak nevědomky posilují svou fyzickou zdatnost a hlavně si v krásném horskémvzduchu léčí všechny své alergie, astmaty, apod... Druhotnými, avšak neméně důležitýmicíly jsou : motivace (osobní návštěva fotbalových osobností), společenský (nová přátelství akolektivy, poznávání se s dětmi z ciziny,...), zvyšování svého seběvědomí (formou soutěžínejen sportovních, ale i kulturních atd - Superstar, kvízy,...).jsme velmi rádi, že jsme místem našich Kempů zvolili právě Deštné v Orlických horách mimo režim de Sportovní klub HC Opočno, o.s. Škola bruslení zachování a zkvalitnění tradice výuky bruslení v Opočně- zpestření sportovního vyžití malých dětí - osvojení základních sportovních návyků v útlém věku- získání základní pohybové gramotnosti- zapojení neorganizované veřejnosti do sportovních aktivit mimo režim de Džas dureder dživipnaha Sport pro všechny Omezení negativních vlivů na Romskou mládež a zapojení se do sportovního dění TJ Sokol Smiřice Podpora pohybových aktivit žen 2015 Cílem projektu je nadále zvyšovat kvalitu cvičebních lekcí - jak zlepšením hudební doprovodné části, tak rozšíření dalších druhů pohybových aktivit pro lepší pestrost a rovněž obsahovou část cvičebních lekcí, aby odpovídala trendům ve fitness i zdravotním požadavkům na tělesnou výchovu. A rovněž bychom chtěli pokračovat v rozšiřování naši členské základny tak, aby se stále více žen zapojilo do pravidelné pohybové aktivity v režimu de 15SPT01 5 z 80 Zpracovala Komorová

6 15SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář Mateřská škola RADOST, Třebihošť Sportování pod Zvičinou Cílem projektu je výzva těch nejmenších, tj. mateřské školy Radost z Třebihoště, ke sportování. Výzva je směřována ke všem věkový kategoriím. Zúčastní se nejen obyvatelé naší obce, ale díky sociálním sítím i zájemci z širokého okolí. Třebihošť se nachází na okraji ORP Dvůr Králové nad Labem vedle ORP Hořice, proto vyzveme obce těchto ORP k aktivnímu zapojení do projektu. Tímto projektem bychom chtěli přimět k pohybu všechny věkové kategorie a zároveň ostatním ukázat naše nové sportovní zařízení, které mohou využívat i obyvatelé dalších obcí a měst. V rámci projektu očekáváme, že si každý najde to "své". Hlavním motem projektu je zapojit do aktivního sportu co největší počet lidí, aby si uvědomili, že sportování je součástí zdravého způsobu života a naše sportovní zařízení jim k tomu může poskytnout maximální komfort. Přínosem projektu je zapojení amatérských sportovců až po dobu 7 měsíců. Od dubna budou zájemci mít možnost využít naše sportovní zařízení na trénink jak v tenise, tak i stolním tenise. Na trénink stačí pouhé zavolání správci sportovního zařízení, který dbá na dodržování harmonogramu a pravidel v areálu. V létě budou následovat turnaje v režimu de TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. Plavecká školarozvoj pohybové gramotnosti dětí a mládeže od mateřských škol po střední školy. Výuka plavecké gramotnosti a předcházení tak možnostem utonutí (domácí bazény, aquaparky, volné vodní plochy, povodně, dovolené ). Systematická Pohybová výuka plavání a výuka základních pohybových a sportovních dovedností. Předpoklady gramotnost plavecké pro celoživotní sportování.tenisrozvoj pohybové gramotnosti dětí a mládeže. školy, atleiky a Systematická výuka tenisu a výuka základních pohybových dovedností a předpoklady tenisu pro celoživotní sportování.atletikarozvoj pohybové gramotnosti dětí a integrace. Systematická výuka všeobecné zdatnosti a výuka základních pohybových dovedností s předpoklady pro celoživotní sportování mimo režim de Unie fotbalových amatérů Hradec Králové Rakovina a sport Zvýšit informovanost o rakovině nejen u dospělých, ale hlavně u mládeže. Aby se kluci a muži nebáli se svými problémy se svěřit a hlavně včas jít k doktorovi Tělocvičná jednota SOKOL Pražské Předměstí Pohybová gramotnost Základním cílem je výuka a zvýšení pohybové aktivity dětí ve věku 6 až 10 let, které nejsou jinak organizované. Během 10 měsíční aktivity se děti naučí základy atletické abecedy, práci s míčem a pravidla basketbalu. Pokud budou mít zájem, mohou po jednom roce pokračovat v basketbalovém oddíle Sokola PP mimo režim de DPP maximálně Kč 15SPT01 6 z 80 Zpracovala Komorová

7 15SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář TJ Stračov Okolo Stračova - poběžte s námi! Hlavním cílem projektu je nabídnout široké veřejnosti možnost pohybu v organizované formě. Motivovat k nejjednodušímu a nejpřirozenějšímu pohybu - běhu. Při společných trénincích a besedě odborně poradit amaterským, nebo začínajícím běžcům a pomoci jim připravit se na závod. Při prvním tréninku pomoci napsat tréninkový plán do závodu, při druhém tréninku představit závodní trať. Beseda s atlety, kteří jsou držiteli medailí z tuzemských i zahraničních závodů má za úkol zpropagovat běh a zvýšit povědomí o běhu u běžné popoluce. Na závod chceme přilákat také vrcholové atlety a nabídnout tak skvělou podívanou i pro nesportovce a třeba je právě tak oslovit, aby se příští rok zúčastnili v režimu de Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. Mistrovství České republiky v tenise handicapovaných 2015 Cílem projektu je uspořádat 23.ročních tradičního Mistrovství ČR v tenise handicapovaných v režimu de z dotace nehradit potraviny a stravování Beach Centrum Club Beachvolejbalové turnaje a tréninky pro veřejnost Prostřednictvím pořádání turnajů plážového volejbalu chceme vytvořit přátelskou atmosféru při hře, pozitivně motivovat děti, mládež i dospělé ke sportu soutěžením o hodnotné ceny a vytvoření komunity s chutí sportovat a poznávat nové hráče se stejným zaměřením.cílem beachcampů je přilákat ke sportu nové zájemce, vytvořit pozitivní vztah k beachvolejbalu a zlepšovat dovednosti hráčů. Soustředíme se proto na úplné základy jako jsou pohyb v písku (přeskoky a úšlapy), výskoky a pády. Po seznámení s míčem je obsahem dále procvičení herních prvků (údery bagrem, prsty, podání a lobování) pomocí průpravných a herních cvičení. Důraz je kladen i na správné protahování svalů a kloubů a teoretickou přípravu (pravidla).turnaje a beachcampy se vzájemně doplňují v uceleném plánu zapojení veřejnosti do sportovních aktivit:1) Nezávazné představení beachvolejbalu veřejnosti na turnajích a navázání pozitivního vztahu ke sportu.2) Výuka základních pohybových a sportovních dovedností začátečníků a mírně pokročilých hráčů na beachcampech.3) Motivace při soutěžení hráčů (začátečníci i pokročilí) o hodnotné ceny na turnajích a budování sportovně založené komunity v režimu de Město Miletín Vážíme si života 2015 Aktivní využití volného času dětí a mládeže a prevence patologických jevů nepřijatelné - hlavní činnost není sport Dům dětí a mládeže, Rychnov nad Kněžnou, Poláčkovo náměstí 88 SPORTOVÁNÍ S DÉČKEM Podpora sportovní neorganizované široké veřejnosti bez ohledu na věk a pohlaví2. Přizpůsobení všech aktivit věkovým dispozicím účastníků3. Podpora fair-play4. Podpora tradičních sportovních klání5. Vytvoření pestré nabídky sportovních aktivit6. Vytvoření dostupných podmínek pro sportovní aktivity dětem, mládeži, celým rodinám z celého regionu7. Spolupráce s ostatními DDM (možnost zúročení celoročních práce v ZÚ)8. Využití nabytých zkušeností v dalších sportovních aktivitách9. Rozšíření všestrannosti vrežimu de 15SPT01 7 z 80 Zpracovala Komorová

8 15SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář TJ SPORTCENTRUM Jičín Orienťák pro všechny aneb s mapou objev les Přispět k rozvoji pohybové gramotnosti dětí i dospělých, ukázat jim moderní v Jičíně tradiční a úspěšné sportovní odvětví a přivést je k pravidelné pohybové aktivitě provázané s přírodou a pobytem ve zdravém prostředí na čistém vzduchu. Umožnit všem zájemcům sportovat s námi a motivovat i ty, kteří se nehýbou v režimu de GOLF CLUB HRADEC KRÁLOVÉ POHYB S GOLFEM GCHK 2015 Projekt je zaměřen na děti, alei dospělé, rodiče, případně učitele na základních školách. Nabízí několik různých pohybových aktivit směrem k neregistrované veřejnosti, vždy spojených s golfem. Nabídka má za cíl ukázat dětem i dospělým možnost sportovat s využitím golfu, nejen na sportovní úrovni, ale i jen rekreačně. Cílem je i ukázat zařízení, která ve městě HK existují a dají se pro sport rekreačně využívat s návštěvou celých rodin, od dětí přes rodiče až po seniory. Golfová hala Fomei - zima, Adventure golf a cvičná louka Fomei - léto. Konečným cílem je získat děti i rodiče i seniory pro pravidelnou sportovní činnost v GCHK v režimu de DPP maximálně Kč T.J. Sokol Čestice nad Orlicí Pohybové aktivity Čestice 2015 Cílem je rozšíření pohybové gramotnosti a další využití místní tělocvičny pro mladé a další sportovce. Možné je i využití pro pohybová cvičení. Cílem je přitáhnout ke sportu další jedince. V letním období by bylo možné využít hřiště s umělým povrchem na malou kopanou a florbal. Vedení a dozor by zajišťovali zkušení trenéři a cvičitelé bez nároku na odměny.cvičení pro nejmeněší děti by vedla Sršňová Kateřina a Řičařová Veronika, obě které absolvovaly odborný kurz s osvědčením. Dotace by byla použita na úhradu tělocvičny, cen a dovybavení pro cvičení s dětmi v režimu de Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 Se spinningem zdravé tělo a zdravý duch Realizace projektu má následující cíle:1. Rozšíření nabídky činností nabízených žákům Obchodní akademie T. G. Masaryka při hodinách povinné tělesné výchovy s cílem zvýšení jejich aktivního zájmu o pravidelná tělesná cvičení2. Prevence sociálně patologických jevů u žáků naší školy i místní základní školy vytvořením příležitosti trávit volný čas pravidelným aktivním pohybem3. Podpora zájmu o tělesnou výchovu vytvořením další alternativy k činnosti mládeže organizované ve sportovních kroužcích Domu dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí4. Smysluplné využití volných prostor v suterénu školní budovy5. Rozšíření kompetencí nově proškolených trenérů spinningu 6. Rozšíření doplňkové činnosti školy vytvořením další nabídky večerního kurzu7. Zvýšení povědomí veřejnosti o škole a jejím aktuálním vybavení připoutáním pozornosti veřejnosti s cílem další popularizace školy mezi potenciálními budoucími žáky a jejich rodiči mimo režim de Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s. Rozchodíme CIVILKY v Královehradeckém kraji Cílem projektu Rozchodíme CIVILKY v Královehradeckém kraji je zapojit a motivovat ke zdravému pohybu osoby s civilizačním onemocněním, seniory a širokou veřejnost prostřednictvím čtyř celodenních akcí v Hradce Králové, Jičíně, Trutnově a ve Dvoře Králové nad Labem zaměřených na Nordic walking a další preventivní program nepřijatelné - hlavní činnost není sport 15SPT01 8 z 80 Zpracovala Komorová

9 15SPT SPT SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář SK Lajdáček týden sněhových vloček na horách Smyslem celé akce je podpořit zájem o tradiční zimní sporty, které se dají provádět v zimních Krkonoších. Vysedávání u televize, či hraní videoher jednoznačně zhoršuje tělesnou zdatnost dětí a nepřímo tím podporuje škodlivé návyky. To vše vede například k nárůstu dětské obezity a často tak k vyřazení takových dětí ze sportovních činností, které jsou v jejich věku naprosto přirozené. To pak dále způsobuje závislosti na nikotinu a alkoholu, jakožto látek nahrazující příjemný prožitek při zdravé fyzické námaze Havlovický svaz malé kopané o.s. Pravidelná sportovní činnost neregistrovaných hráčů Jde o vytvoření pravidelných pohybových - sportovních návyků v průběhu celého roku. Účast jednotlivců spojit se v kolektivní sportovní činnost, která je v dnešní době na velikém úpadku. Větším počtem turnajů udržovat aktivitu pro vzniklé sportovní týmy tzn. jejich pravidelné sportovní činnosti. V dospělém fotbale nám stále rapidně ubývá mládež a junioři, proto jsme v loňském roce uspořádali 2. ročník žákovského turnaje, ve kterém budeme pokračovat i v dalších letech. Připravujeme i další turnaj pro mladší i straší žáky z našeho okolí v režimu de DPP maximálně Kč Jezdecký oddíl T.J. Krakonoš Trutnov Serál hobby soutěží pro neregistrované sportovce děti, mládež a seniory Podpořit aktivitu neregistrovaných sportovců ve všech věkových kategoriích, systémem serálu hobby soutěží aktivovat sportovní činnost této skupiny obyvatel Královéhradeckého kraje v režimu de VOX Radvanice, z.s. Radvanický míč ročník Akce si klade za cíl setkání občanů obce Radvanice a okolních obcí při sportovních zápoleních, při různých sportovních disciplínách, tradičních i netradičních. Chceme podpořit pohybovou gramotnost dětí a obyvatel naší obce a obcí přilehlých bez ohledu na věk a pohlaví a sportovců bez registrace ve svazech a tělovýchovných organizací. Akce probíhá celoročně s ohledem na roční období - buď ve sportovní hale nebo na místních hřištích- volejbal, nohejbal, líný tenis, fotbal, florbal, badminton v režimu de Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř - Josefov Pohybová gramotnost v Sokole Jaroměř - Josefov 2015 Pohybová aktivita dětí a mládeže, kteří nejsou registrování v TJ Sokol. Zapojení rodičů s dětmi do pravidelné činnosti Sokola v minimálním počtu 8 cvičících a zachování veteránů pro turnaje stolních tenistů v počtu 4. Zajištění otevřených prostor sokolovny pro širokou veřejnost, minimálně 2x týdně na dobu 2 hodin v režimu de Spolek vodních sportů Zvole Vodní sporty pro všechny Tímto projektem chceme posunout lidi od pasivního sportu k aktivnímu. To znamená, že místo sledování úspěchů našich kanoistů na Olympíjských hrách se posunou k vlastním živým zážitkům a zároveň si tak zvýší fyzickou kondici a naučí se novým dovednostem. Do našeho projektu zapojíme 100 lidí Mateřská škola Kamarád, Hradec Králové, Veverkova 1495 Atletická olympiáda Rozvoj pohybové gframotnosti dětí, včetně pohybové gramotnosti osob handicapovaných, se zaměřením na předškolní věkovou kategorii a kategorii dospělých, kteří nejsou organizování v tělovýchovných a sportovních organizacích mimo režim de 15SPT01 9 z 80 Zpracovala Komorová

10 15SPT SPT SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář Velocipéd klub Nová Paka BE.MANIAX NOVOPACKÝ MARATON Rozvoj pohybové gramotnosti široké veřejnosti bez rozdílu věku se zřetelem na skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří nejsou registrování ve sportovních svazech a nejsou organizováni v tělovýchovných a sportovních organizacích v režimu de Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Pohybová gramostnost Cílem je vybudovat u žáků základní školy všech věkových kategorií kladný vztah ke sportu a s ním souvisejících záležitostí. Jedná se o cestu ke zdravému životnímu stylu, respektování pravidel, budování přátelských vztahů, prožití emocí, úspěchu a hrdosti na vlastní schopnosti i vyrovnání se s neúspěchem a motivaci do dalších aktivit. Prostředkem přivedení dětí ke sportu je pestrost sportovních aktivit tak, aby si žáci mohli vyzkoušet různé sporty a pro budoucnost si vybrat ten, který jim bude nejbližší. Věříme, že sport je důležitým faktorem, který přispívá ke zdravému formování osobnosti dítěte nejen po fyzické, ale i po psychické stránce. Mladý člověk, který se věnuje sportu, se snáze naučí toleranci a respektu k ostatním, ale zároveň si buduje zdravé sebevědomí a sebedůvěru mimo režim de Volejbalové centrum nad Metují Oddílové aktivity pro veřejnost Hlavním cílem všech tří uvedených aktivit je zpřístupnit dětem z prvního i druhého stupně základních škol a jejich rodičům pohybové aktivity s míčem pod heslem "Počítač je príma, ale svalstvo se u něj neposílí a míče se nemusíme bát." Dalším cílem je zaujmout jak děti, tak i dospělé natolik, aby měli zájem vstoupit do našeho oddílu s pravidelnou celoroční činností v režimu de Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních Stolní tenis pro nástrojů a nábytku, všechny Hradec Králové, 17. listopadu 1202 Charakteristika projektu:podpoření pohybových aktivit žáků SUPŠ HNN Hradec KrálovéCíle projektu:zintenzívnit využívání stolního tenisu při zvyšování pohybové gramotnosti žáků školy a při vytváření žádoucích návyků v životním stylu.zatraktivnit možnost hry pro žáky školy..nabídnout více možností sportovního vyžití ve volném čase žáků na Domově mládeže Více v příloze (popis projektu) nepřijatelné - pouze žáci školy žadatele Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 Celoroční sportování 2015 Celoroční sportovní soutěží se snažíme motivovat mladé lidi k průběžné pohybové aktivitě a získávání pohybových dovedností. Navyknout je pravidelnému pohybu, naučit soutěživosti, ale i týmové spolupráci a aktivnímu vztahu ke sportu. Pravidelným neformálním tréninkem na soutěže zlepšovat fyzickou zdatnost všech účastníků, především těch jinde neorganizovaných nepřijatelné - nesplněna podmínka 2/3 účastníků nečlenů žadatele Tělovýchovná Školička bruslení pro Dostat na sportovní halu co nejvíce děti a rodičů, tak aby získávali vztah ke sportu a jednota Spartak Nové všechny děti navázali první kontakt s trenéry a hráči, kteří se sportu věnují. Město nad Metují v režimu de DPP max TJ Sokol Havlovice, o.s. Rozvoj pohybové gramotnosti všech věkových skupin spoluobčanů, kteří nejsou 26. ročník Pochodu registrováni ve sportovních organizacích.medializace a propagace obce Havlovice. Václavice - Havlovice Rozvoj turistiky a cykloturistiky v režimu de 15SPT01 10 z 80 Zpracovala Komorová

11 15SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář Jezdecký klub Isabel 2. Podovčínské dětské hry -přilákat co nejvíce dětí a mládeže z okolí, z řad veřejnosti, aby si vyzkoušeli závodní atmosféru a vzbudil se v nich závodní duch- zajistit co nejjednodušší a nejpříjemnější průběh celé akce- zajistit zúčastněným jezdeckým dvojicím co nejkvalitnější podmínky pro soutěžení a celý průběh jezdeckých dnů Tomáš Chmel Tanec do škol a školek zlepšení koordinace, hudebního sluchu a pohybové průpravy u jednotlivých jedinců ve třídách škol a školek v Královehradeckém kraji Fotbalový klub Jaroměř FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA JAROMĚŘ 2015 Přivedení mladé generace k pohybovým aktivitám, fyzické připravenosti, soutěživosti a vlastně zdravému životnímu stylu by mělo být hlavním cílem každé sportovní organizace bez ohledu, jestli vychovává reprezentanty, nebo se stará o děti u kterých je jasné, že nebudou nikdy na špici. Určitě není od věci připomenout, že právě sport jako takový je jedním z protipólů takových aktivit jako je vysedání u počítačů a jejich požíravých her, poflakování a lelkování po temných zákoutích se zdravým škodícím kouřením, požíváním alkoholu následného užívání drog a v neposlední řadě se stále prohlubující kriminalitě mimo režim de Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují Volejbal pro žáky i veřejnost Cílem projektu je během roku 2015 představit veřejnosti volejbal jako zajímavou sportovní hru, vzbudit a udržet v hráčích zájem o tuto hru do budoucna a systematicky rozvíjet všechny pohybové schopnosti (rychlost, koordinaci a obratnost, sílu, vytrvalost a pohyblivost). Dále vzbudit v hráčích soutěživost, naučit je hrát týmově a dodržovat fair play hru tak, aby se mohli účastnit sportovních soutěží nepřijatelné - nesplněna podmínka 2/3 účastníků nečlenů žadatele Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 Hvězda Orientu 2015 "Hvězda Orientu 2015" jako projekt propaguje specifickou zájmovou aktivitu orientální (břišní) tanec, aktivní trávení volného času a zdravý životní styl, nabízí možnost uplatnit a rozvíjet pohybovou gramotnost nejen tanečnicím, ale také nabízet motivaci k pohybu prostřednictvím kulturních zážitků divákům rodičům a dalším potenciálním zájemcům z řad veřejnosti. Podporujeme pohybovou gramotnost široké veřejnosti, kterou chceme motivovat k pohybu - orientální tanec může opravdu tančit každý bez rozdílu věku, dokonce i bez rozdílu pohlaví. Cílem je seznamovat s filozofií a pozitivními aspekty účinky orientálního tance a motivovat tanečnice případně tanečníky, kteří se seznamují se základy tohoto tance. Chceme vést k tanci a pohybu především děti a mládež, ukázat, že má smysl se věnovat i aktivitám, které nedělají všichni, zvýšit jejich podporu také zapojením rodičů do projektu, vzdělávat začínající lektorky pro potřeby vedení lekcí pro děti a mládež. Naším cílem je vytvořit nové příležitosti nejen pro motivaci, ale i uplatnění a rozvoj začínajících břišních tanečnic (vloni cca 500 dívek a žen), ale oslovit širokou veřejnost v rámci celého kraje v režimu de 15SPT01 11 z 80 Zpracovala Komorová

12 15SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář K-klub-středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Hejbni kostrou Hlavním cílem projektu je zapojení dětí, mládeže a dospělých města Jičína a ze spádových obcí našeho regionu (Sobotka, Nová Paka, Hořice, ) do pravidelných pohybových aktivit a sportu. Především bychom chtěli zapůsobit na skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří nejsou organizováni ve sportovních svazech, tělovýchovných organizacích a dalších podobných subjektech. Hlavního cíle dosáhneme pomocí několika dílčích cílů.dílčí cíle: pomocí přirozených a zajímavých aktivit přiblížit široké veřejnosti možnosti trávení volného času v okolí města Jičínavyzdvihnutí chůze jako nejpřirozenějšího pohybového cvičení pro veřejnostpropojení moderních technologií s aktivním pobytem na čerstvém vzduchupostupnou motivací cílových skupin zlepšit jejich vztah k pohybovým aktivitámnaučit cílovou skupinu aktivně trávit volný časseznámit širokou veřejnost s následky nedostatečné pohybové aktivity v režimu de SKI KLUB Dobruška, o.p.s. Veřejná lyžařská škola - Den krajského úřadu Cílem projektu je propagace sportu, především lyžování a snowboardingu ve všech jeho formách. Naší hlavní snahou je zpřístupnit a popularizovat lyžování co nejširší veřejnosti, hlavně dětem a mládeži. Náš dlouhodobý program, jehož součástí je Den krajského úřadu je orientován na výcvik lyžování, snowboardingu, organizování pobytu dětí a mládeže na horách a přípravu vybraných absolventů naší veřejné lyžařské školy na další činnost instruktorů a cvičitelů lyžování a snowboardingu. Vzhledem k tomu, že naše činnost má tradici již 44.let můžeme zpětně jednoznačně konstatovat, že u dětí, které projdou naší lyžařskou školou prokazatelně dochází ke zvýšení fyzické kondice, zdravotní odolnosti se současným zvyšováním lyžařských dovedností. Děti se dokáží vyrovnávat s obtížnějšími podmínkami v zimních horách, učí se vzájemně si pomáhat a nachází trvalý vztah k přírodě. Naše činnost přispívá jednoznačně k lepší motivaci a využití volného času dětí a mládeže. Jsme přesvědčeni, že forma a obsah naší činnosti je v souladu s veřejnými zájmy, a že případná dotace Krajského úřadu pro Královéhradecký kraj se vrátí ve formě zdravého rozvoje populace našeho kraje mimo režim de Dům dětí a mládeže Nová generace, Hradec Králové Hýbe se celá rodina Cílem projektu je aktivizovat do pohybových či sportovních aktivit jednotlivé členy rodiny. Chceme, aby se především tatínkové a maminky, muži a ženy, kteří jsou zaměstnaní a starají se o své rodiny, měli znovu příležitost se vrátit ke sportu či nějakému pravidelnému aktivnímu pohybu. Proto již druhým rokem funguje pro muže každou neděli chlapský florbal a od září jsme otevřeli i cvičení Let s dance pro dámy, které probíhá každou středu. Již pátým rokem budeme také pořádat pro děti a mládež ze široké veřejnosti otevřený turnaj Florbal open 2015, na kterém si budou moci vyzkoušet florbal a vzájemně změřit síly. Chceme rozvinout pohybové dovednosti a sportovní aktivitu dětí a mládeže, která neustále klesá, a podpořit jejich pozitivní vztah k pohybu v režimu de 15SPT01 12 z 80 Zpracovala Komorová

13 15SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Náklady projektu v Kč v Kč Doporučeno v Kč Komentář TJ Slavia Hradec Králové Barevné sportování MŠ Čtyrlístek Cílem je děti adaptovat ke sportu a zdravému životnímu stylu formou pohybových cvičení,různých soutěží a her. Věnovat se budeme pohybovým, dovednostním a morálněvolním vlastnostem dětí a vytvoření pohybového základu do budoucího tréninku. Případní zájemcikoncového ročníku mateřské školy mohou plynule přejít do volejbalového oddílu, kdepokračují tréninky v podobném trendu mimo režim de DPP max "TŠ BONIFÁC" o.s. Léto v pohybu Hlavním cílem projektu Léto v pohybu je, prostřednictvím pohybových, tanečních a hudebních workshopů, sportovní olympiády, turistického výletu, zábavných pohybových her, soutěží a aktivit, veřejnou prezentací a dalších, podpořit účastníky v pravidelném pohybu, informovat je o jeho důležitosti v rámci prevence obezity a motivovat je k mimoškolním volnočasovým pohybovým aktivitám.dále rozšířit jejich pohybové, sportovní a taneční dovednosti, schopnosti a vědomosti o obezitě, zdravém životním stylu, sportovních disciplínách. Získané a rozšířené kompetence budou moci využít ve svém osobním i profesním životě nepřijatelné - ve stanovách není sport TJ Slovan Broumov fotbalová předpřípravka Cílem je přivést ke sportu už ty nejmenší děti a zajistit tak udržení a pokračování mládežnického fotbalu v Broumově nepřijatelné - žádáno na občerstvení, po jeho vyškrtnutí dotace nedosahuje ani minimální možnou částku Základní škola a Mateřská škola Deštné v Orlických horách Sportem proti nemocem Zlepšit motorické dovednosti v oblasti plaveckých stylů prostřednictvím 6 vyučovacích hodin plavání v průběhu školního roku. Uspořádat turnaj florbalových družstev pro žáky z okolních škol a tím podpořit spolupráci s těmito školami. Pro florbalová družstva reprezentující školu pořídit kvalitní vybavení pro trénink a zápas. Pedagogického pracovníka školy nechat vyškolit v oblasti diagnostiky a nápravy vadného držení těla, nabídnout tyto žakům školy i široké veřejnosti.aktivním zapojením žáků do Olympijského víceboje podpořit rozvoj pohybových dovedností u žáků prvního stupně školy nepřijatelné - pouze část projektu (turnaj) splňuje podmínky programu, jinak aktivity pouze pro žáky školy, v rozpočtu náklady na turnaj nedosahují minimální možné podpořené částky 15SPT01 13 z 80 Zpracovala Komorová

14 15SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu 1.HK Dvůr Králové Halové turnaje mládeže v házené Pořádání sportovních akcí mládeže v házené s působností na území Královéhradeckého kraje. Prohloubení spolupráce se stávajícími oddíly a navázání spolupráce s novými oddíly v rámci sportu, práce a výchovy mladé generace v házené v Královéhradeckém kraji.1. Vytvoření kvalitních podmínek pro přípravu2. Zlepšení materiálového vybavení3. Organizace a účast na turnajích4. Zapojení co největšího počtu mladé generace do aktivního sportování ve volném časeměřitelný přínos projektu:1. účast na turnajích2. hodnocení turnajů3.hodnocení nejlepších hráčů4. hodnocení nejlepších družstev dle kategorií Kč Kč 0 Kč Kč 41% Kč mimo režim De TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší 9.ročník seriálu halových turnajů v kopané "Sportem proti drogám" Projekt je součástí zimní přípravy nejmenších hráčů kopané pro jarní mistrovské soutěže. Prezentuje celoroční práci s dětmi a mládeží v oblasti kopané a propaguje tento nádherný sport na veřejnosti Kč Kč 0 Kč Kč 36% Kč mimo režim De Juniorský maratonský klub, o.s. Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu 2015 (semifinálové kolo pro Královehradecký kraj) Projekt je každoročně organizován v krajských městech České republiky a záštitu nad ním přejímá Evropská komise, MŠMT ČR, MZ ČR, Český olympijský výbor, Český atletický svaz, hejtmané a starostové či primátoři dotčených měst. V průběhu let se stal mezi školami vyhledávanou sportovní událostí. Letos bude nově uspořádána Junior Maraton Road Show lekce přednášek pro studenty zahrnující informace o pořádání světových akcí, výživové poradenství, dobrovolnictví ve sportu a mnohé další. Dále bohatý motivační program, který si klade za cíl zapojit do akce více nezávodících studentů a učitelů pomocí poskládání učitelských štafet, organizace doprovodného programu žáky školy (kapely, taneční vystoupení).hlavním cílem je podpora zdravého životního stylu a sportu u mládeže, zejména bojem proti narůstající obezitě mládeže. Každoročně se snažíme projekt zdokonalovat a zapojit do něj více účastníků. Důkazem budiž rekordní účast v roce 2014, kdy se projektu účastnilo 205 desetičlenných týmů Kč Kč Kč Kč 50% Kč mimo režim De SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB TŘEBEŠ Grand Prix Hradec Králové 2015 Hl. cíle jsou:a) navázat na předchozí ročníky, zejména pak loňský a předloňský ročník a udržet sportovní a společenskou úroveň těchto závodů a zabezpečit účast cca 100 sportovců s důrazem na účast především mládežeb) tím zachovat dopad celé akce ve výše uvedených oblastech (viz. "Popis projektu")c) zachovat dva soutěžní dny a počet disciplín z roku 2013, kdy došlo k jejich výraznému navýšení o pistol. disc. ( 10 disc. a kat.)d) zlepšit propagaci celého projektu v médiích a tím i celého střel. sportu v našem regionu Kč Kč 0 Kč Kč 56% Kč v režimu De TENIS - CENTRUM DTJ HK Pořádání turnajů v tenise (kategorie minitenis, babytenis, mladší žactvo, starší žactvo a dorost) Hlavním cílem tohoto projektu je dlouhodobě zlepšovat výkonnostní úroveň jednotlivých hráčů v rámci krajského a celostátního žebříčku a tím zlepšit úroveň tenisu obecně, přičemž tyto cíle jsou dlouhodobě plněny, neboť hráči TENIS- CENTRA DTJ Hradec Králové se pohybují na vrchních příčkách krajských žebříčků. Tento trend je zaznamenán i v kategorii družstev, kde se družstva TENIS-CENTRA DTJ Hradec Králové pohybují v nejvyšších soutěžích a bojují o postup na Mistrovství ČR. Přínosem pro Královéhradecký kraj je propagace tenisového sportu a získávání velkého počtu nových členů z našeho regionu. Turnaje jsou pořádány na celostátní úrovni, naskytuje se možnost prezentace našeho města a kraje pro mimokrajské účastníky turnaje a tím zvýšení povědomí hráčů o našem kraji Kč Kč 0 Kč Kč 57% Kč mimo režim De 15SPT02 14 z 80 Zpracoval Knotek

15 15SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu SOKOLSKÁ ŽUPA Pořádání významných PODKRKONOŠSKÁ- sportovních akcí JIRÁSKOVA NÁCHOD mládeže Motivovat děti a mládež k pravidelným sportovním aktivitám. Podchytit u dětí zájem o sport už od předškolního věku a připravit dětem a mládeži zajímavý program, aby se sportování se stalo součástí jejich způsobu života, přispělo k jejich zdravému vývoji a stalo se i vhodným, smysluplným vyplněním volného řasu. Sportovní činnost v oddílech zaručuje zvýšení sportovní gramotnosti dětí i mládeže. Svoji fyzickou zdatnost, pohybovou koordinaci, celkovou tělesnou kondici si právě mladí sportovci prověří při závodech, soutěžích, které organizuje župa. Setkají se svými vrstevníky a porovnají svoji sportovní zdatnost. Nejlepší z nich potom postupují do celorepublikových přeborů. Mladí sportovci získávají i na těchto přeborech České obce sokolské výborná umístění Kč Kč 0 Kč Kč 28% Kč Zakázat položku potraviny/strava ve smlouvě. Mimo režim De TENNIS CLUB Dvůr Králové nad Labem Tenisové turnaje mládeže Cílem projektu je práce s talentovanými dětmi a mládeží v oblasti sportovního odvětví tenis. Pořádání významných akcí pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji na úrovni krajské a republikové. 1. Kvalitní podmínky pro podporu mladých talentů při přípravě na turnaje 2. Lepší materiálové tréninkové vybavení 3. Pořádání turnajů, účast na turnajích (krajské, republikové)4. Podpora aktivního sportování mládeže, rozvoj tělesné i psychické kondice 5. Podpora zdravého životního stylu a aktivní forma trávení volného času6. Výchova mladých tenistů a zapojení dětí do aktivního pohybu a organizovaného sportu.přínos projektu: počet podpořených dětí a mládeže dle kategoriípočet účastníků na turnajíchvýsledky turnajů dle věkových kategorií, dívek a chlapců Kč Kč 0 Kč Kč 36% Kč mimo režim De Občanské sdružení Sportchallenge MTB Trilogy 2015 Cílem projektu je podpora mládežnických a dětských kategorií při etapovém závodě MTB Trilogy Kč Kč Kč Kč 48% Nedostatek získaných bodů LABE TRI CLUB Hradec Králové - Poděbrady Závod triatlonových nadějí 2015 V projektu se prolínají tři základní cíle:a) Sportovní výchova mládeže se zaměřením na žáky ve věku 9 až 15 let - získánísprávných sportovních návyků a základních sportovních dovedností.b) Zlepšení kvality hodin tělesné výchovy, vzdělávání pedagogů a výměna zkušeností strenéry sportovních klubů.c) Pomocí získání pozitivního vztahu k aktivnímu sportování a zajištění kontinuitysportovního vývoje mládeže snižovat riziko výskytu patologických jevů v Královéhradeckémkraji Kč Kč 0 Kč Kč 52% Kč mimo režim De SK Integra Hradec Králové, o.s. 23. ročník Mistrovství České republiky ve stolním tenisu sportovců s mentálním postižením ročník MČR 2015 má nejenom sportovní cíle popsané v popisu projektu, ale chceme účastníkům přiblížit i krásy a možnosti Královéhradeckého kraje. MČR slouží i jako možnost pro vyhledávání nových talentů, je tradičně prověrkou reprezentantů ČR v tomto sportu.stolní tenis je pro sportovce s mentálním postižením relativně dostupný sport jak po stránce ekonomické, tak po stránce motorické. Proto bychom pro něj chtěli nadchnout co nejvíce nových zájemců.s ohledem na dlouholetou a úspěšnou tradici pokládáme naše MČR za významnou akci pořádanou na území KHK, jednoznačně tomu tak je mezi akcemi pořádanými pro handicapované sportovce Kč Kč Kč Kč 59% Kč Zakázat položku potraviny/strava ve smlouvě. Mimo režim De 15SPT02 15 z 80 Zpracoval Knotek

16 15SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu SK Plhov - Náchod Český korfbalový pohár žactva, Náchod Cílem projektu je podpora přeboru dětí a mládeže v korfbale, ročník 2015, s účastí oddílů z celé ČR. Akce vede k propagaci tohoto sportu a k informovanosti o něm na veřejnosti. Akce podporuje práci talentovaných dětí a mládeže a jejich soutěživost. Propagace je jak na místě, tak na webových stránkách : ZŠ Náchod -Plhov, oddílových, města Náchoda a Českého korfbalového svazu. Veřejnost má možnost zapojit se i aktivně a korfbal si vyzkoušet. Akce nám pomáhá v šíření povědomí o tomto sportu a v náboru nových členů. Je to významná akce, která se bude konat již po 4.té v našem kraji, a proto se nechceme nechat odradit náročnou organizací ani finanční zátěží, která s ní souvisí a přenechat ji jinému oddílu Kč Kč 0 Kč Kč 47% Kč mimo režim De Český svaz kin-ballu Mezinárodní kin-ballový turnaj Inter G cup 2015 Tento projekt sleduje několik spolu souvisejících cílů:- rozvoj, popularizace a propagace sportovní hry s velmi pozitivním dopadem na rozvoj osobnosti mladého člověka- rozvoj mezinárodní spolupráce mezi sportující mládeží- vytvoření prostoru pro výměnu a získávání zkušeností z oblasti sportu mládeže mezi hráči, vedoucími i organizátory v různých zemích- motivace mladých hráčů k pravidelnému sportovnímu tréninku, vysoké tréninkové morálce, rozvoji herních dovedností a taktického myšlení a ještě větší týmové spolupráci ve snaze co nejlépe obstát v mezinárodní konkurenci- sportovní úspěch ( účast na mezinárodním turnaji ) a jeho zviditelnění jako motivace pro nové zájemce o tento sport- vytvoření podmínek, rozšíření a upevnění kontaktů pro pravidelnou účast na turnajích v zahraničí ( opět motivace a repre- zentace kraje )- pro vlastní účastníky výměna informací o způsobu života a významu sportu v životě mladé generace v zahraničírozvoj a posilování kladných a pro život důležitých osobnostnách vlastností hráčůzviditelnění Královéhradeckého kraje v zemích zúčastněných států i v cizině- rozvoj komunikativních dovedností a jazykových znalostí Kč Kč Kč Kč 57% Kč v režimu De Český svaz mentálně postižených sportovců, o.s. 18. ročník MČR v klasickém lyžování sportovců s mentálním postižením Umožnit sportovcům s mentálním postižením trénovat a soutěžit ve sportu, který se pro mnoho z nich stává nedostupným z ekonomických důvodů. Velmi významným cílem je přiblížení tohoto krásného sportu co největšímu počtu zájemců, přivést je k této aktivitě a odvést je od sedavého životního stylu, obezity a nadváhy. naučit je s těmito nešvary pozitivně a aktivně bojovat. Sport tedy pokládáme za zásadní preventivní prvek nejenom v oblasti zdravého životního stylu, ale i negativních sociálních jevů. Pokud by se z lyžování stala alespoň pro některé účastníky celoživotní sportovní aktivita, bylo by cíle dosaženo. MČR 2015 má nejenom sportovní cíle popsané v popisu projektu, ale chceme účastníkům přiblížit i krásy a možnosti Královéhradeckého kraje, případně z účastníků vychovat pravidelné návštěvníky Krkonoš.Akci pokládáme za významnou propagaci Královéhradeckého kraje Kč Kč Kč Kč 59% Kč Zakázat položku potraviny/strava ve smlouvě. Mimo režim De Svaz cyklistiky Královéhradeckého kraje, o.s. Seriál Krajských mistrovských závodů mládeže Královéhradeckého kraje v cyklistice 2015 Zapojit děti a mládež do pravidelného sportování s účastní organizovaných i neorganizovaných sportovců. V závodech se prolíná silniční i horská cyklistika a tak je umožněna účast zájemcům obou disciplín. V předchozích ročnících byli na základě výsledků vybráni závodníci, kteří pak s velmi dobrými výsledky reprezentovali náš kraj na ODM a na Mistrovství republiky jak v silniční, tak v horské cyklistice Kč Kč 0 Kč Kč 57% Kč mimo režim De 15SPT02 16 z 80 Zpracoval Knotek

17 15SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Borský klub lyžařů Machov 34.Borský pohár 2015 v severské kombinaci a skoku žactva- Letní pohár ČR a Republikový klasifikační závod Cílem projektu je zajištění bezpečného, akrativního závodu jak pro samotné závodníky, tak i pro činovníky a diváky, jelikož jsme jediný klub v Královéhradeckém kraji, který má provozuschopné můstky a plně fungující klub nejenom se závodníky, ale i s velkým zázemým činovníků a rozhodčích.dále je dalším cílem postupné rozvíjení tohoto sportu v Machově, příprava závodníků na Olympiádu mládeže a oslovení nových adeptů i z okolních obcí a měst Kč Kč 0 Kč Kč 57% Kč mimo režim De HC VCES Hradec Králové o.s. Mistrovství ČR žáků a mladšího dorostu. Připravit a zorganizovat MČR jakožto nejvýznamnější turnaj pro dané kategorie. Dát možnost mladším dorostencům našeho klubu obhájit historický titul z loňské sezony Kč Kč 0 Kč Kč 26% Kč mimo režim De Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. Krasobruslařské závody- Dvůr Králové n/l Cílem projektu je vyhledávání nových talentů, podpora výkonnostního a vrcholového sportu mládeže v kraji.udržení kvalitních soutěží na místní a krajské úrovni, které jsou místem střetávání a soutěžení mladých krasobruslařů a jsou motivací pro další tréninkovou činnost,1. Podpora kvalitních podmínek pro přípravu mladých krasobruslařů2. Zlepšení kondice a pohybové vybavenosti3. Podpora účasti na krasobruslařských závodech4. Zapojení většího počtu krasobruslařů do aktivního sportování jako formy aktivního trávení volného času5. Podpora celostátní soutěže v našem kraji6. Podpora v přípravě a účasti na Olympijských hrách dětí a mládeže v rychlobrusleníza Krasobruslařský klub se účastní sportovců závodů na různé úrovni. Kromě krasobruslařských závodů jsou členové oddílu pravidelně nominováni do krajského družstva rychlobruslení pro Olympijské hry dětí a mládeže, kde se podílejí i na medailovém umístění.měřitelný přínos projektu:počet podpořených dětí ve výkonnostní sportovní přípravě.počet účastníků na závodech, včetně mezinárodních účastí.výsledky jednotlivců dle kategorie Kč Kč 0 Kč Kč 60% Nedostatek získaných bodů Sportovní klub policie JUDO Jičín Samurajská katana Cílem projektu je uspořádat kvalitní turnaj pro žáky a žákyně všech věkových kategorií. Vytvořit prostředí, které motivuje mladé naděje ke sportovní činnosti. Znamená to zajistit nejen kvalitní konkurenci, ale i dostatečný počet rozhodčích a ostatních funkcionářů. Důležitým prvkem je zajistit diplomy pro jednotlivce a poháry pro nejlepší klub, což pozitivně ovlivňuje mladé sportovce Kč Kč 0 Kč Kč 60% Kč mimo režim De Vyšší odborná škola Krajské finále 4.ročníku zdravotnická a Českého poháru ZŠ a SŠ Střední zdravotnická v kin-ballu škola, Hradec Králové, Komenského Prostor pro porovnání výkonnosti jednotlivých školních družstev v kraji, což je důležité pro další rozvoj hry- Motivovat školní družstva i jednotlivé hráče k dalšímu výkonnostnímu růstu i ve školách, které s kin-ballem začínají- Vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci, spolupráci a výměnu zkušeností mezi hráči, trenéry a učiteli tělesné výchovy jednotlivých škol- Dále popularizovat hru prostřednictvím médií, pozvánkou odborné veřejnosti na samotnou akci, zpracováním fotodokumentace a videí, která budou umístěna na web školy a Českého svazu kinballu- Kvalifikace družstev ve všech kategoriích na republikové finále v dubnu v Praze a na mezinárodní turnaj školních týmů Inter G cup na podzim v Hradci Králové- Vytvořit prostor pro postupný rozvoj pravidelných kin-ballových soutěží na úrovni kraje i celé ČR výchovou trenérů, rozhodčích i výkonnostních hráčů, kteří se budou rekrutovat i ze současných školních družstev- Poskytnout možnost turnajové účasti i školním družstvům, které s kin-ballem začínají a zprostředkovat jim tak první cenné zkušenosti pro jejich další výkonnostní růst- Organizační a metodická pomoc školám, kde kin-ball hrají Kč Kč Kč Kč 60% Nedostatek získaných bodů 15SPT02 17 z 80 Zpracoval Knotek

18 15SPT SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR v přespolním běhu základních a středních škol "Běháme s BK Tour", soutěž MŠMT typ B Těžištěm sportovní činnosti na školách jsou školní sportovní kluby AŠSK ČR, které vedou převážně učitelé TV, kde žákům a studentům nabízí bohaté sportovní vyžití. Posláním a cílem je formovat vztah dětí k tělesné výchově a sportu, zlepšovat tělesnou zdatnost a zdraví, v činnosti sportovních klubů mají alternativu k trávení volného času. I přespolní běh je postupová soutěž, která začíná školním kolem, pokračuje do okresu, kraje a na finále. Na úrovní Republikového finále se jedná i o podporu sportovců směřujících do vrcholového sportu. Přespolní běh pěstují sportovci, kteří jsou činní např. v atletice, fotbale, běžeckém lyžování.atletiku pěstuje 1660 školních sportovních klubů, lyžování pěstuje 850 klubů, fotbal hraje 1890 školních sportovních klubů, které jsou organizačními jednotkami Asociace školních sportovních klubů ČR Kč Kč Kč Kč 27% Kč Na OON lze z dotace použít max Kč. Mimo režim De Asociace amatérských sportů České republiky Hejtmanův pohár Účelem celého projektu je motivovat současnou mladou generaci k pohybovým aktivitám a dát tím impulz ke změně jejich současného životního stylu, který s sebou nese nespočet rizik. Poskytovatel svojí dotací podpoří řešení celospolečenského problému Kč Kč Kč Kč 56% Nepřijatelný - patří do pohybové gramotnosti 15SPT01 SK BP LUMEN - oddíl cyklistiky Středeční pohár horských kol 2015 Prezentace cyklistiky jako sportu, zábavy a způsobu aktivního odpočinku. Popularizace cyklistiky, sportu a aktivního způsobu života mezi širokou veřejností, především pak mezi mládeží. Ukázání možností využití regionu pro rekreační a sportovní cyklistiku Kč Kč 0 Kč Kč 33% Kč mimo režim De TJ Sokol Černožice Černožický kilometr ročník Cílem projektu je zajistit uspořádání již tradičního celorepublikově oblíbeného závodu a umožnit závodníkům v dětských a mládežnických kategoriích změřit síly se soupeři z celé republiky. Vyhraná medaile a věcná cena za podaný výkon je velkou motivací zvláště pro začínající sportovce. Dalším přínosem je popularizace a medializace kanoistického sportu, neboť výsledky jsou pravidelně zveřejňovány na internetových portálech i v médiích, a obvykle po prvních úspěších v závodech se dostaví příliv dalších zájemců (kamarádů účastníků) o kanoistiku Kč Kč 0 Kč Kč 54% Kč mimo režim De SK Karate Spartak Hradec Králové Pořádání Mistrovství České republiky karate SKIF Navázat na předchozí úspěšné pořádání prvních dvou ročníků turnaje v Hradci Králové v letech 2013 a Oproti Českému svazu karate je S.K.I.F. vstřícnější k mladším i starším závodníkům, a to soutěžemi v řízených formách kumite. Také sestavy kata jsou na rozdíl od Českéhio ss.k.i.f. CZvazu karate a tedy i World karate federation striktně standardizovány a rozhodování na soutěžích je tak mnohem transparentnější Kč Kč 0 Kč Kč 24% Kč mimo režim De SVS Hradec Králové SVS - Uspořádání Kontrolního turnaje České republiky mladších žáků ve stolním tenisu Cílem projektu je popularizace sportu a zejména stolního tenisu. Uspořádání turnaje by mělo vést k tradici pořádání turnajů ve stolním tenisu takového významu Kč Kč Kč Kč 59% Kč mimo režim De 15SPT02 18 z 80 Zpracoval Knotek

19 15SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu TĚLOVÝCHOVNÁ Pořádání významných JEDNOTA sportovních akcí LOKOMOTIVA mládeže Plavání, TRUTNOV o.s. Krasobruslení, Down Hill 31.ročník VC Trutnova v plavání a 16.ročník plaveckých závodů pro postižené děticílem tohoto tradičního plaveckého závodu je nejen integrace postižených se zdravými dětmi, ale jedná se i o první závody, které jsou jakousi prověrkou v dlouhodobé přípravě plavců z celé ČR a zahraničí pro následující plaveckou sezónu.mčr mladších žáků v plavánívýznamný sportovní počin, který nabízí alternativní volnočasovou aktivitu pro nejmenší sportovce na vrcholné úrovni. Propagace plaveckého sportu a podpora sportu mládeže na republikové úrovnitrutnovská bruslička IV.Významná sportovní událost pro všechny malé sportovce, kteří si zkoušejí atmosféru opravdových závodů v konfrontaci se svazovými sportovci. Integrace a otevřenost.vlčka trailssportovní "biková" událost, která přibližuje mladým lidem alternativní sportovní aktivitu v přírodě. Prevence sociálně patologických jevů a integrace do komunity registrovaných sportovců v oddíle Kč Kč 0 Kč Kč 31% Kč Zakázat položku potraviny/strava ve smlouvě. V režimu De TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. Pořádání významných sportovních akcí mládeže Highlanders Night IV., Vánoční turnaj v Judu, Alpské lyžování RKZ HIGHLANDERS NIGHT IV.Cílem je přiblížit tento dynamicky se rozvíjející sport našemu regionu a uspokojit tak poptávku po událostech tohoto rázu. Kladnou odezvou nám bylo již po třikráte beznadějně vyprodané společenské centrum UFFO a také celková odezva na akci mezi občany našeho regionu. Cílem projektu je i nadále setrvat v seriálu Superligy, přibližovat tento atraktivní sport široké veřejnosti a z celé akce udělat nejen kvalitní sportovní zážitek, ale také společenskou událost. Umožnit naši začínající mládeži utkat se na prestižním galavečeru po boku mezinárodních reprezentantů a zahájit také start své sportovní kariéry na domácí půdě a motivovat tak své vrstevníky ke sportovním výkonům.. Vánoční turnaj ml.žáků, žákyň a mláďat O cenu města Trutnova Cílem turnaje je nejen umožnit nejmladší věkové kategorii účast na kvalitním mezinárodním turnaji, ale dává i zpětnou vazbu rodičům o činnosti místního klubu a růstu výkonnosti jejich dětí. RKZ - Head cupvýznamná sportovní událost, která nabízí tradiční zimní alternativní volnočasovou aktivitu pro sportovce na vrcholné úrovni. Propagace alpského lyžování a podpora sportu mládeže na republikové úrovni Kč Kč 0 Kč Kč 37% Kč Zakázat položku potraviny/strava ve smlouvě. V režimu De TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. Pořádání významných sportovních akcí mládeže Basktebal, Silový trojboj, Atletika BASKETBALTurnaje mají velký přínos, a to nejen z hlediska sportovního, ale i z hlediska společenského a výchovného. O možnost porovnat síly s vrstevníky z celé republiky a případně i ze zahraniční, či o možnost navázat nové kontakty, je dle ohlasu na naše akce velký zájem.podkarpatský pohár v silovém trojbojicílem projektu je rozšířit mediální pozornost k tomuto silovému sportu. Propagovat město Trutnov a region mezi sportovci z celé Evropy. Velká pocta pořádat akci takového charakteru v našem městě a regionu. Umožnit sportovcům od juniorské kategorie až po muže startovat na společném mistrovství.krajské finále soutěže družstev přípravek AtletikaCílem projektu je v rámci regionu Východních Čech co největší popularizace atletiky a umožnit nejmenším sportovcům start v registrovaných soutěžích Kč Kč 0 Kč Kč 33% Kč Zakázat položku potraviny/strava ve smlouvě. V režimu De Tělovýchovná jednota Spartak Opočno OPOČNO CUP 2015 Cílem projektu je podchytit u mladých hráčů trvalý zájem o sport, zdravou soutěživost a sebevědomí. S pohybem je spojený i zdravý životní styl, hráči věnují sportu velké množství volného času. To je v dnešní době, kdy pohybu u dětí stále ubývá, velmi důležitý faktor. Kolektivní hry pomáhají rozvíjet osobnost mladých hráčů, vládne zde týmový duch a snaha o stále lepší výsledky. Velmi důležité je i srovnání s prestižními týmy. Je třeba v dětech pěstovat hradost na svůj tým a město Kč Kč 0 Kč Kč 40% Kč mimo režim De 15SPT02 19 z 80 Zpracoval Knotek

20 15SPT SPT SPT SPT SPT SPT Název žadatele Název projektu Dům dětí a mládeže, Velká cena judo Hradce Hradec Králové, Králové s mezinárodní Rautenkrancova účastí 1241 Cílem turnaje je podporovat děti a mládež ve sportovním snažení a pravidelné potřebě sportování a pohybu. Také se snažíme učit děti a mládež správnému sportovnímu chování, fair-play, bezpečnosti a samostatnosti při účasti na turnajích a závodech Kč Kč Kč Kč 42% Kč v režimu De SPORTOVNÍ KLUB MODERNÍ GYMNASTIKY DOBRUŠKA Dobrušské jaro Zabezpečit propagaci a rozvoj moderní gymnastiky v Dobrušce. Možnost získání nových sponzorů, které je pro tento sport obtížné sehnat. Možnost získání nových zájemkyň o gymnastiku.dát možnost závodnicím oddílu SK MG Dobruška závodit před domácím publikem. Zabezpečit udržení dlouhodobé tradice závodu v Dobrušce.Udržet zapojení se do Východočeské ligy, která je na krajské úrovni, a tím přispět k rozvoji sportovních aktivit mládeže v Královéhradeckém kraji Kč Kč 0 Kč Kč 45% Kč mimo režim De Volejbalový klub mládeže RÉMA Rychnov nad Kněžnou ZMRZLIŇÁK 2015_XVIII.ročník Mezinárodní turnaj dívek ve volejbale Projekt podporuje práci s talentovanými dětmi a mládeží v oblasti tělovýchovy a sportu. Podporuje především péči o sportovní talenty, soutěživost, sportovní reprezentaci Královéhradeckého kraje, propagaci sportu i pozitivní působení na hodnotovou orientaci převážně mladé generace.turnaj se svou dlouholetou historií vymezil jako jedna z nejvýznačnějších sportovní akcí volejbalových nadějí nejen v regionu Královéhradeckého kraje, ale i v celé ČR. V realizaci projektu spolupracuje pořadatel VKM Réma Rychnov n.kn. s OVS Rychnov n.kn., Sokolem Lupenice, základními a středními školami v Kostelci n.orl. a Rychnově n.kn. Každoročně projekt podporuje fi.krédo Solnice, Čestická hospoda, MADOS Lupenice a další Kč Kč 0 Kč Kč 39% Kč mimo režim De Volejbalový klub Jarní turnaj mládeže - AUTO Škoda Kvasiny XXIV. ročník Cílem dotace je uskutečnění dvou denního turnaje mládeže na vysoké úrovni, kterého se zúčastní především družstva z Královéhradeckého kraje, ale i z krajů přilehlých. V roce 2015 se bude jednat již o XXIV. ročník tohoto mládežnického volejbalového turnaje. který slouží k prověření zimní přípravy a přechodu z tělocvičny na antuková hřiště. Slouží také pro trenéry, kteří si mohou udělat obrázek o kvalitě tréninku, jež uplatňují na svých svěřencích a jeho převedení do soutěžní praxe. Zároveň turnaj slouží k předání zkušeností mezi trenéry a navazování nových odborných přátelství. Hlavním cílem je připravit pro mládež kvalitní dvoudenní pohyb v kolektivu na zdravém vzduchu a příjemném prostředí s odměnou za sportovní úsilí Kč Kč Kč Kč 59% Kč mimo režim De "SportVisio" Hradec na nohou Stěžejním cílem je vytvořit sportovní události, které by svým významem přesahovaly zájem pouze sportovních nadšenců, ale byly by určeny i pro širokou veřejnost. Smyslem je zapojit do sportování i tu část rodiny, která dosud pasivně podporovala jen např. jednoho člena rodiny v jeho (její) sportovní aktivitě. Pod heslem Přiveď mámu, přiveď tátu se snažíme o zapojení celé rodiny. V roce 2014 se všech akcí aktivně zúčastnilo na 4000,- lidí, z čehož téměř 1000 tvořila účast dětí. Další tisíce účastníků přišlo na naše doprovodné akce (sportovní den, doprovodný program, koncerty), které jsou vždy součástí jednotlivých akcí. Hradecký půlmaraton je největší a nejmasovější sportovní akcí Královéhradeckého kraje se záštitou pana hejtmana v roce 2014 i Svým významem patří mezi deset největších běžeckých akcí v ČR a má i mezinárodním dopad Kč Kč 0 Kč Kč 38% Nepřijatelný - patří do pohybové gramotnosti 15SPT01 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KRČÍN Mistrovství ČR starších žákyň v národní házené Sportovní konfrontace mezi jednotlivými oblastmi v národní házené. Navazování a prohlubování přátelství mezi sportující mládeží. Propagace sportu mezi mládeží a získání nových sportovců u mládeže Kč Kč 0 Kč Kč 29% Kč mimo režim De 15SPT02 20 z 80 Zpracoval Knotek

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Studijní program: Studijní obor: Tělesné výchovy Ekonomika a management Sportovní management Srovnání činností Akademického

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Obsah. Obsah...5. Úvod...7

Obsah. Obsah...5. Úvod...7 Obsah Obsah...5 Úvod...7 Charakteristika atletiky...9 Postavení a význam atletiky...9 Atletika na základních školách... 11 Rozdělení a charakteristika atletických disciplín...17 Základní atletická pravidla...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA Projekt Základní škola Kroměříž, Zeyerova 3354 BEZPEČNÁ ŠKOLA Motto: Každý úraz, který dítě utrpí, představuje mnoho bolesti, komplikací a starostí o něj, jeho rodiče i celou společnost. Mnohdy úraz končí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Vedoucí práce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Vypracovala: Milada Rýdlová ředitelka DDM Benešov Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika DDM 3. Cíle zájmového

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více