XXXIV.celostátní konference o elektrických pohonech. PLZEŇ červen 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXXIV.celostátní konference o elektrických pohonech. PLZEŇ 9.-11. červen 2015"

Transkript

1 XXXIV.celostátní konference o elektrických pohonech PLZEŇ červen 2015

2

3 Pořadatel konference Česká elektrotechnická společnost ÚOS Elektrické pohony ve spolupráci se ZÁPADOČESKOU UNIVERZITOU V PLZNI, FEL za účasti firem ABB s.r.o. - Divize Automatizace výroby a pohony ŠKODA ELECTRIC a.s. CONTROL TECHNIQUES Brno s.r.o. ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. ELCOM, a.s. SIEMENS, s.r.o. EM Brno s.r.o. PE&ED, spol. s r.o. SEMIKRON International GmbH ELFIS spol. s r.o. ADTEC s.r.o. Schneider Electric CZ, s.r.o. AEF spol. s r.o. DANFOSS s.r.o. ENETEX-TEP s.r.o. PEG s.r.o. INFINEON Technologies AG RICE, ZČU FEL Obchodně - technické zastoupení Předseda ÚOS Elektrické pohony Ing. Jiří Pýcha Mediální partner: FCC PUBLIC Garant konference Ing. František Steiner prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.

4 XXXIV. XXXIII. celostátní konference o elektrických o pohonech Plzeň Plzeň Odborná Odborná náplň náplň konference konference Zahajovací část Zahajovací Řídí: Ing. část František Steiner, garant konference Řídí: V zahajovací Ing. Jiří Pýcha, části předseda bude zhodnocena ÚOS úloha plzeňských konferencí a současné postavení oboru elektrických pohonů v České republice. Poté V zahajovací budou představeny části bude spolupracující zhodnocena firmy. úloha plzeňských konferencí a současné postavení oboru elektrických pohonů v České republice. Poté budou představeny Blok I. ELEKTROMOBILITA spolupracující firmy. Vedoucí bloku: prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. Blok Přednášky I. ZKUŠENOSTI jsou v bloku S NÁVRHEM, Elektromobilita PROVOZOVÁNÍM uspořádány tak, A aby ÚDRŽBOU byl poskytnut ELEKTRICKÝCH prostor všem POHONŮ nejvýznamnějším okruhům v této tématice s ohledem Vedoucí především bloku: na prof. silniční Ing. dopravu. Jiří Pavelka, Je věnována DrSc. pozornost zejména systémovému pojetí elektromobility a jejím společenským a hospodářským souvislostem, tohoto vozidlům bloku pro jsou elektromobilitu, zaměřeny na otázkám nové poznatky nabíjecí z techniky návrhu elektrických a akumulátorům. motorů a výkonových měničů pro elektrické pohony a na zkušenosti Přednášky s projektováním, BLOK II. POHONY provozem V EL.TRAKCI a diagnostikou elektrických pohonů. Vedoucí bloku: Dr. Ing. Ladislav Sobotka BLOK Přednášky II. POHONY v tématu V ELEKTRICKÉ Pohony v elektrické TRAKCI trakci A ELEKTROMOBILITA se zabývají velmi širokou třídou aplikací trakčních pohonů. Je zde analyzována problematika Vedoucí sériového bloku: hybridního Dr. Ing. Ladislav busu, dále Sobotka bude přednesen referát zabývající se návrhem asynchronního trakčního motoru pro stoprocentně nízkopodlažní Pohony tramvaje v elektrické a problematika trakci řízení se velmi vozidel dynamicky a měničů rozvíjejí. zpracována Výkonová v několika elektronika příspěvcích. prezentuje Jedním stále ze lepší zásadních polovodiče, a globálních které referátů umožňují je oblast rychlejší vel-spínánkých mnohem trakčních menší výkonů, ztráty. tedy Řídicí elektrická elektronika výzbroj umožňuje pro jednosystémové využívat i velmi 5 MW složité lokomotivy.. algoritmy. Synchronní motory s permanentními magnety se začínají a mají používat BLOK ve III: vysokonapěťových POHONY V ENERGETICE železničních aplikacích. Řada vozidel závislé trakce obsahuje trakční baterie pro přejezdy úseků bez troleje (tramvaje, trolejbusy). Vedoucí bloku: Intenzivně prof. Ing. se zkouší Jiří Pavelka, elektrobusy, DrSc. a to včetně infrastruktury, tj. nabíjecích systémů. Přednášky, které budou na konferenci předneseny, prezentují Přednášky tento tohoto rychlý bloku vývoj jsou pohonů především v elektrické zaměřeny trakci na a technická elektromobilitě. řešení při projektování modernizací a rekonstrukcí elektrických pohonů v jaderných elektrárnách, v tepelných elektrárnách, ve vodních přečerpacích elektrárnách a ve velkých průmyslových podnicích. Pozornost je také věnována zkušenostem z provozu těchto pohonů. -1-

5 BLOK BLOK III: IV: VÝKONOVÁ PERSPEKTIVNÍ ELEKTRONIKA NOVINKY A V POHONY POHONECH V ENERGETICE Vedoucí bloku: bloku: Ing. prof. Hynek Ing. Přikryl, Václav Kůs, CSc. CSc. Široká Účelem tematika tohoto tohoto bloku bloku je seznámení umožnila s do výsledky něho zahrnout výzkumných jak příspěvky úkolů a s novými od pracovníků poznatky významných o systémech světových a podsystémech firem, které elektrických vycházejí pohonů. z jejich První osobních zkušeností část bloku při bude návrhu přednesena a realizaci v sále, technických druhá část projektů u panelů. z daného oboru, tak i teoretické příspěvky pracovníků vysokých škol, vzniklých v rámci grantových projektů. Unikátním příspěvkem v bloku budou jistě i informace o výsledcích cvičení Blackout 2014 Praha. BLOK IV: PERSPEKTIVNÍ NOVINKY V POHONECH Vedoucí 9. června bloku: prof. Ing. Václav Kůs, CSc. PROGRAM KONFERENCE Úterý V přednáškové 8.00 části Registrace bloku budou účastníků posluchači seznámeni s výsledky práce mnoha výzkumných pracovišť a s novými poznatky o systémech výkonové elektroniky 9.00 a elektrických Zahájení pohonů. Po těchto přednáškách bude možné diskutovat nad mnoha problémy s mnoha autory i při prezentacích u panelů. 1. Zahajovací projev prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc. - ÚOS Elektrické pohony 9. června 2. Projev rektorky ZČU PROGRAM KONFERENCE Úterý 8.00 Registrace doc. PaedDr. účastníků Ilona Mauritzová, Ph.D Zahájení Představení spolupracujících firem 1. Zahajovací Ing. František projevsteiner, garant konference 4. prof. Úvodní Ing. Jiří přednáška Pavelka, k DrSc. bloku - I. ÚOS Elektrické pohony 2. Projev Vedoucí rektora bloku: ZČU prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. 5. doc. Úvodní Dr. RNDr. přednáška Miroslav k bloku Holeček II. 3. Představení Vedoucí bloku: spolupracujících Dr. Ing. Ladislav firem Sobotka 6. Úvodní přednáška k bloku III. Ing. František Steiner, garant konference Vedoucí bloku: prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc. 4. Úvodní přednáška k bloku I. Vedoucí bloku: prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc. -2-

6 Úvodní BLOK I. přednáška ELEKTROMOBILITA k bloku II. místnost A 1. Vedoucí Pohl J. - bloku: Siemens Dr. Praha Ing. Ladislav Sobotka 6. Úvodní Systémové přednáška řešení elektromobility k bloku III. 2. Vedoucí Vaněk M. bloku: - ŠKODA Ing. AUTO Hynek a.s. Přikryl, CSc. Elektromobilita ve ŠKODA AUTO, projekt Octavia Green E Line Gerlich BLOK J.- I. Siigma ZKUŠENOSTI Products, S s.r.o., NÁVRHEM, Novák P. PROVOZOVÁNÍM - Cegelec, a.s. A ÚDRŽBOU ELEKTRICKÝCH POHONŮ místnost A Výzbroj hybridního trolejbusu Zero Emmision Kuželka Cipín R., M. Procházka - ABB s.r.o. P., Pazdera I.-VUT v Brně, FEKT Elektromobilita Magnetizace rotoru v MHD asynchronního motoru vlivem vyšších harmonických magnetické indukce ve vzduchové mezeře Jandura Kraus T.-ABB P. - Technická s.r.o. univerzita v Liberci, FMIMS, Bukvic M. -Technická univerzita v Liberci, FS Koncept Nové trendy elektromobilu v konstrukci ešus asynchronních elektromotorů Kuzdas Ředina J., Přikryl Vorel P. P., - Urbiš VUT Brno, P., Rouchal FEKT R.-VUES Brno s.r.o. Rychlonabíječ Zkušenosti z návrhu pro elektromobil víceúčelového s využitím frekvenčního polovodičů měniče z karbidu křemíku Leuchter Drottner L.-Rockwell J., Vališ D., Automation Steklý V. - s.r.o. UNOB Brno Testování Současné vlivu trendy teploty v používání na akumulátory vysokonapěťových v elektromobilitě měničů s proudovým meziobvodem Přestávka Knobloch J., Červinka D., Klíma B., Fajkus P., Nouman Z. - VUT Brno, FEKT 5 Elektrický Pavelková pohon N.-ABB vrtule s.r.o. letounu kategorie VLA Vysokonapěťové měniče s aktivním vstupním usměrňovačem přímo připojené na napětí 6 kv BLOK Dočkal II. K.-Siemens POHONY V Brno EL.TRAKCI místnost B 1. Flajtingr Využití elektronických J., Dolejš T. - ŠKODA vaček při ELECTRIC synchronizaci a.s. více pohonů 7. Sériový Bernat F., hybridní Smílek bus J.-ABB ŠKODA, s.r.o. 2. Cibulka Zkušenosti J., Hais s provozem P. - ŠKODA nové ELECTRIC zkušebny a.s, elektrických Janda M.- strojů ZČU Plzeň, v ABB FEL, Servisu Košta Ostrava. F., Nárovec Statické J. - ŠKODA zdroje vn ELECTRIC se sinusovým a.s, Peroutka výstupemz., Šmídl V. - ZČU Plzeň, FEL Strategie řízení sériového hybridního vozidla Škoda H12-3-

7 3. Šindler O. - Siigma Products, s.r.o., Švagr V. - UniControls a.s. 8. Pavelka J. - ČVUT v Praze, FEL, Pavelka P., Šimek J.-ČKD-E Problematika vzdáleného řízení kolejových vozidel vzhledem k různým konstrukcím pohonů Identifikace příčiny a způsob odstranění kmitání těžního stroje Kirovsk 4. Egerle J., Přikryl H. - CT Brno 9. Pelánek R.- ABB s.r.o. Možnosti využití měničů fy. Control Techniques v pohonech speciálních dražních vozidel s DE přenosem výkonu Důležitost diagnostických nástrojů pro odhad životnosti vysokonapěťových motorů 5. Kopecký, M., Švanda J., Vlček M. - ŠKODA Electric, a.s. 10. Kulda V. ELCOM, a.s. Využití real-time simulací při návrhu řízení trakčních pohonů Pohony a zdroje pro zkušebny elektrických strojů 6. Sobotka L., Wočadlo Z., Dvořák P. - ŠKODA Electric, a.s. Trakční pohon pro 5MW lokomotivy pro Turecké státní dráhy BLOK II. POHONY V ELEKTRICKÉ TRAKCI A ELEKTROMOBILITA místnost B 7. Šafránek R. - ŠKODA TRANSPORTATION a.s Potlačení zapínacího proudu (Inrush Current) při zapínání elektrické lokomotivy na střídavém napájecím systému 1. Sýkora P., Sadílek O.-Univerzita Pardubice - Dopravni fakulta Jana Pernera 8. Dvořák P., Fajt T. - ŠKODA Electric, a.s., Sošková I., Hloužek J. - TechSoft Engineering, spol. s r.o. Návrh fotovoltaické zdrojové soustavy akumulátorového kolejového vozidla Asynchronní trakční motor s kapalinovým chlazením pro 100% nízkopodlažní tramvajové vozidlo 2. Lenoch V., Mašek Z.-Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 9. Jelínek R. - ELFIS spol. s r.o., Praha Simulační model sériového hybridního pohonu posunovací lokomotivy Pohon ventilace a čerpadla chlazení pro dopravní prostředky 3. Skala V., Wočadlo Z.-Škoda Electric a.s. 10. Kloutvor M., Štěpař V. -ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., Praha Lokomotiva Vysokonapěťové řady dynamické pro turecké kompenzace železnice 4. Klusák R., Bruner P., Jeřábek J.-Škoda Electric a.s Bateriové BLOK III. busy POHONY Škoda V ENERGETICE místnost C Přestávka Pudil E. - Centrální Inženýring Jaderných elektráren, Temelín 5. Flajtingr Elektrické J., Dolejš pohony T.-Škoda v současných Electric a.s. blocích jaderné elektrárny Temelín 2. Zkušenosti Foltýn D. z - provozu Škoda Praha hybridního Invest, s.r.o busu 6. Vorel Elektrické P., Cipín pohony R., Procházka v modernizované P., Martiš J., elektrárně Červinka Tušimice D., Pazdera II I.-VUT v Brně, FEKT 3. Aplikační Král L. - možnosti Škoda Praha ultrakapacitorů Invest, s.r.o a akumulátorů LiFePO 4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna 7. Mindl P., Čeřovský Z., Mňuk P., Hubert T.-ČVUT v Praze, FEL Elektrické pohony v elektrárně Prunéřov II Testing bench of electric car powertrains in the Science and technology park in Roztoky town -4-

8 8. 4. Lazor Liška M.-Škoda P. - Škoda Electric, Praha a.s., Invest, oddělení s.r.o. SW2, Praha Automatizované Elektrické pohony Hardware-in-the-Loop v nové elektrárně Ledvice testovanie časti trakčných pohonov 5. Blaha J., Cink A. - ČEZ a.s Přečerpávací BLOK III. VÝKONOVÁ vodní elektrárny ELEKTRONIKA provozované A POHONY v ČR V ENERGETICE místnost C 6. Vokál J. - nezávislý konzultant, Cink A. - ČEZ a.s. 1. Ryznar Soustrojí D., Přikryl přečerpávacích H.-Emerson-Control vodních elektráren Techniques s Brno měnitelnými s.r.o. otáčkami 7. Rekuperační Pavelková zařízení N.- ABB pro s.r.o., velké Pawlas rozsahy J. -ELCOM, napájecího a. s. napětí a výkonů 2. Macko Emise D.- rušení NOEN, pohonů a.s., Pavelková s frekvenčními N.-ABB měniči s.r.o. 8. Regulované Pochyla M. pohony - Siemens na novém Brno rypadle K100 pro těžbu křídy 3. Vaněk Regulované J. - ABB s.r.o. pohony a řízení na unikátním kolesovém rypadle 9. Retrofit Kulda V. trend - ELCOM, v renovaci a.s. měničů 4. Bachorec Bypass T. pohonů -SVS FEM velkých s.r.o., výkonů Saska M.-EGE napájených s.r.o. z frekvenčních měničů 10. Simulace Bernat oteplovací F. - ABB s.r.o., zkoušky Horkel vývodů R. -Biocel generátoru Paskov s.r.o Přestávka Vodou chlazené měniče frekvence velkého výkonu s omezením vlivu na napájecí síť instalované v Biocelu Paskov Krejčí Kraus M.-Siemens T. - ABB s.r.o. Brno Nová Aplikace řada asynchronních vodního chlazení motorů v nové Siemens instalaci pro VN nízkonapěťové a NN měničů regulované frekvence v pohony bloku K7 elektrárny 6. Jelínek Alpiq R.-ELFIS Generation spol.s (CZ) r.o. a.s., Kladno Sinusové filtry, poznatky, návrh a použití v elektrických pohonech 7. Kříž T., Roubal Z. - VUT v Brně, Bachorec T.- SVS FEM s.r.o., Prokopec M.-ZEZ SILKO, s.r.o Numerická SPOLEČENSKÝ simulace VEČER a experimentální ověření parazitní indukčnosti výkonových kondenzátorů 8. Martiš Reprezentační J., Vorel P.-VUT prostory v Brně, Plzeňského FEKT Prazdroje, a.s. Použití blokujícího spínaného zdroje pro vyšší výkony -5-

9 9. Hradecký J.-PREdistribuce, a.s., Praha 12. června Cvičení Blackout 2014 Praha Středa 8.30 BLOK IV. PERSPEKTIVNÍ NOVINKY V POHONECH A. PŘEDNESOVÁ SPOLEČENSKÝ ČÁST VEČER Reprezentační 1. prostory Novák J., Plzeňského Chyský J. - ČVUT Prazdroje, Praha, FS, a.s. Kořínek P. -Skybergtech s.r.o Vyšetřování ztrát sinusových filtrů pro frekvenčně řízené pohony 10. června 2. Ředina J., Rouchal R. VUES Brno s.r.o., Novák P. - Rosenberg s.r.o. Středa 8.30 BLOK IV. PERSPEKTIVNÍ Kontrola kvality NOVINKY parametrů V POHONECH elektromotorů stanovených normami a empiricky z požadavků uživatelů A. PŘEDNESOVÁ 3. Dočkal ČÁST K. - Siemens s.r.o. Brno 1. Komrska Návrh napájecích T., Glasberger dílů T., pro Peroutka víceosé Z.-ZČU aplikace v Plzni, s měniči FELSinamics S 4. Modulátor Ředina J., pro Rouchal čtyřfázové R. měniče VUES Brno s minimalizací s.r.o., Huzlík nekonečné R., Ondrůšek normy Č. - VUT Brno, FEKT 2. Blahník Efektivní V., Talla využití J., Peroutka frekvenčních Z.-ZČU měničů v Plzni, UNIDRIVE FEL při stavbě zkušebních pracovišť 5. Modulární Matyska sedmihladinový P. - ABB s.r.o. měnič. 3. Janouš Bezpečnostní Š, Peroutka funkce Z.-ZČU v elektrických v Plzni, FEL pohonech 6. Prediktivní Bachorec regulátor T. - SVS pro FEM řízení s.r.o., rychlosti Král P. - M.L.S.Holice pohonu s PMSM s.r.o. Simulace magnetodynamických sil důsledku vyosení rotoru generátoru 4. Novák J., Chyský J., Kořínek P.-ČVUT v Praze, Fakulta strojní 7. Grunděl J. - Vacon s.r.o. Měření eliminace nežádoucích vlivů dlouhého kabelu na výstupu měniče pomocí výstupních odrušovacích prostředků Měničové systémy se společnou stejnosměrnou sběrnicí 5. Novák J., Mlynařík L., Lelek T. -Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta 8. Frąckiewicz Z., Grochowalski J. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polsko Návrh, možnosti využití a simulace drážních vozidel s kombinovaným napájením Tyristorový měnič velkého výkonu s regulovanými parametry 6. Ďurovský F., Kyslan K., Üvegeš R., Fedák V.-Technická univerzita v Košiciach 9. Grochowalski J. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polsko HIL simulácia pohonov priemyselného robota so šiestimi stupňami voľnosti MMF of Six Phase Induction Motors for Rectangular Current Supply 7. Bober P.-TU v Košiciach, FEI On-line optimalizácia uhla spínania fáz BLDC motora -6-

10 B. DISKUZNÍ 8. Karlovský ČÁST U PANELŮ P., Lettl J.-ČVUT v Praze, FEL 1. Rozbor Matyska prediktivní P. - ABB metody s.r.o. přímého řízení momentu pohonu s asynchronním motorem v prostředí Matlab Simulink 9. Talla Synchronní J., Blahník reluktanční V., Peroutka motory Z.-ZČU v regulovaných v Plzni, FEL pohonech 2. Odhad Kůs V., rotorového Josefová toku T. - ZČU asynchronního Plzeň, FEL motoru s uvažováním vlivu teploty 10. Streit Analýza L.-ZČU proudu v Plzni, odebíraného FEL z napájecí sítě napěťovým pulzním usměrňovačem 3. Metoda Štěpánek sériového J., Jára řazení M. - ZČU IGBT Plzeň, tranzistorů FEL využívající detekci přepětí 11. Lettl Analýza J., Bauer tepelné J.-ČVUT izolace v Praze, diskrétních FEL polovodičových součástek v pouzdře TO Vektorové Bauer J., řízení Haubert pohonu T., Hlinovský s maticovým V.- ČVUT měničem v Praze, a asynchronním FEL motorem 12. Vetr Automatizovaný S.-Schneider Electric PXI systém CZ s.r.o. pro měření parametrů náhradního schématu asynchronního motoru 5. Sdílení Pavelka společné J., Lev mechanické M. - ČVUT v zátěže Praze, dvěma FEL vektorově řízenými pohony s asynchronními motory Diagnostika závady průmyslového výrobku s využitím průmyslové počítačové tomografie B. DISKUZNÍ ČÁST 6. Bruner U PANELŮ P.- ŠKODA ELECTRIC, Plzeň 1. Košťál EMC T., plán Kobrle pro projekt P.-ČVUT metro v Praze, Suzhou FEL 7. Analýza Vošmik spínání D., Šmídl při balancování V., Peroutka Z. napětí - ZČU plovoucích Plzeň, FEL kondenzátorů víceúrovňového střídače 2. Schulz Hybridní M.-Infineon estimátor Technologies pro bezsenzorové AG Warstein, řízení Germany, PMSM Ma Xin-Infineon Technologies Beijing, China 8. Correlating Kupka T., NTC-Reading Patt M. - FINEPOWER and Chip-Temperature GmbH in Power Electronic Modules Hybridní fotovoltaický měnič pro chytré sítě 3. Ryznar D.-Emerson-Control Techniques Brno,s.r.o. 9. Vašíček A. - VUT Brno, FEKT DYNEO nová řada synchronních motorů firmy EMERSON Chování LLC rezonančních měničů v režimu naprázdno 4. Novák M., Sivkov O. ČVUT v Praze, FS 10. Skala B., Kindl V. - ZČU Plzeň, FEL Frekvenční měnič se SiC Mosfet prvky pro vysokofrekvenční stroje Impulzní zdroj pro elektromagnetické dělo 5. Bruha M.-ZČU v Plzni, FEL + ABB MV Drives, Turqi, Švýcarsko 11. Beneš P. - ZČU Plzeň, FEL Importance of Control Engineering to Minimize Torsional Vibration in Variable Speed Drive Systems Konstrukční provedení pružného členu robotického systému -7-

11 Fajtl Kotulan R., Buhr A. - K.-ČVUT AEF Brno v Praze, FEL Modelování Legislativa bezkontaktního dodávek elektrických přenosu pohonů energie a v jejich FEM částí softwaru do technologických pro dobíjení elektromobilů zařízení Bednář Bauer B., J., Drábek Haubert P., T., Pittermann Flígl S., Lettl M.-ZČU J. - ČVUT v Plzni, Praha, FEL FEL Modifikace Mapa účinnosti aktuální asynchronního hodnoty spínací motoru frekvence analytické s ohledem odvození na magnetické sycení středofrekvenčního transformátoru Štěpánek Pittermann J.-ZČU M., Fořt v Plzni, J. - FEL ZČU Plzeň, FEL Návrh Metody vstupního potlačení stabilizátoru negativních vlivů poruch v napájení na pohon s asynchronním motorem Bednář Bachorec B., Drábek T. - SVS P., FEM Pittermann s.r.o., Brno M.-ZČU v Plzni, FEL Nová Moderní koncepce simulační trakčního prostředky měniče pro se komplexní středofrekvenčním návrh, analýzu transformátorem a optimalizaci s využitím elektrických přímých pohonů měničů a výkonové kmitočtu elektroniky maticových 16. měničů Poláček L., Turjanica P.- ZČU Plzeň, FEL 10. Uzel Modulární D., Peroutka řídicí Z.-ZČU systém v REMCS Plzni, FEL 17. Optimální Buhr K., vektorové Fajtl R. - ČVUT řízení Praha, v plném FEL rozsahu otáček pro synchronní motor s vinutým rotorem 11. Poljak Monitoring L.-ZČU a v diagnostika Plzni, FEL pohonu elektromobilu 18. Potlačení Černík M. 2. harmonické - Technická univerzita složky napětí v Liberci, na stejnosměrné FMIM straně jednofázových usměrňovačů 12. Kroneisl Možnosti M., užití Janda proudového M., -ZČU v střídače Plzni, FEL pro napájení piezoelektrického aktuátoru s velkou kapacitou 19. Použití Běloušek pseudonáhodné R., Patočka M. PWM - VUT pro Brno, snížení FEKT hluku pohonu 13. Bednář Náhradní B., Drábek zapojení P., asynchronního Pittermann M.-ZČU motoru v Plzni, ve tvaru FEL Γ-článku 20. Egerle J., Přikryl H. - CT Brno Přímý měnič kmitočtu pro trakční pohony komutace 1f maticového měniče v neurčitých stavech Nová M řada měničů kmitočtu fy. Control Techniques Brno 14. Fořt J., Kůs V., Pittermann M.-ZČU v Plzni, FEL 21. Mužíková V., Glasberger T., Šmídl V. - ZČU Plzeň, FEL Regulační algoritmy pro potlačení vlivů poklesů napájecího napětí pro pohony s nepřímým měničem kmitočtu Pohon s PMSM řízený pomocí DTC a bezsenzorovou estimací polohy a rychlosti 15. Kysela A.-ZČU v Plzni, FEL 22. Uzel D., Šmídl V., Peroutka Z. - ZČU Plzeň, FEL Rezonanční měnič pro pomocné pohony tramvaje Pohon se synchronním motorem s vinutým rotorem: Porovnání různých variant estimace polohy rotoru pomocí injektážní bezsenzorové metody 16. Bláha Š., Komrska T., Peroutka Z.-ZČU v Plzni, FEL Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů -8-

12 Brychcín Glasberger J.-ZČU T., Talla v Plzni, J., FEL Janda M.- ZČU Plzeň, FEL Univerzální Potlačení jednofázový kmitů vstupního měnič LC se filtru snímáním trakčního proudu pohonu s DTC pomocí prediktivního řízení Košan Talla T., J., Janík Beneš D., P. Peroutka - ZČU Plzeň, Z.-ZČU FEL v Plzni, FEL Univerzální Prediktivní přednabíjecí řízení jednofázového metoda pro střídače měniče s s LCL plovoucími filtrem kondenzátory Bednář Kindl B., V., Drábek Pechánek P., Pittermann R.,Skala B., M.-ZČU Světlík P. v Plzni, - ZČU FEL Plzeň, FEL Varianty Problematika realizace indukčního trakčního nabíjení pohonu elektromobilů se středofrekvenčním transformátorem Kůs Plhák V., Josefová O., Lettl T.-ZČU J. - ČVUT v Plzni, Praha, FEL FEL Vliv Problémy mrtvého praktické času a pulzně realizace šířkové výkonového modulace LLC na rezonančního harmonické napěťového měniče pulzního usměrňovače Mužíková Plhák O., V., Lettl Glasberger J. - ČVUT T.-ZČU Praha, v Plzni, FEL FEL Vysokofrekvenční Přehled řešení a injektáž vlastností pro rezonančních estimaci polohy DC/DC pohonu měničů PMSM s přímým řízením momentu 28. Bednář B., Drábek P., Los M., Pittermann M. - ZČU Plzeň, FEL Přímý ODBORNÁ měnič EXKURZE kmitočtu pro - E1 trakční pohony analýza vstupního filtru, modifikace řízení primárního měniče pomocí ŠKODA nulových ELECTRIC vektorů 29. Nedvěd R. - ZČU Plzeň, FEL Realizace CNC soustruhu 13. června 30. Košan ODBORNÁ T., Janík EXKURZE D., Peroutka E2 Z. - ZČU Plzeň, FEL Čtvrtek Řídicí platforma pro víceúrovňové měniče s FPGA a DSP -C koncepce řízení 4L-FLC měniče 8.00 SIEMENS 31. Blahník V., Peroutka Z.- ZČU Plzeň, FEL Simulace jednofázového řízeneho zdroje napetí 32. Streit L., Drábek P., Košan T. - ZČU Plzeň, FEL Simulace tramvaje se systémem akumulace energie 33. Novák J., Mašek Z., Mlynařík L. - Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera Simulační modely pro návrh pohonných řetězců kolejových vozidel -9-

13 INFORMACE34. Komrska T. - ZČU Plzeň, FEL Konference se koná Spotřeby v areálu a Západočeské dojezdy elektromobilů Univerzity v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň, v budově Fakulty elektrotechnické. 35. Janda M., Majorszký J. - ZČU Plzeň, FEL Příjezd automobilem Stabilita do areálu trakčního je možný pohonu buď z Klatovské třídy (Klatovská třída spojuje centrum města s dálnicí D5 exit 80) a dále ulicí Kaplířova nebo 36. z průmyslové Künzel K., Žáček zóny Bory J.- ČVUT ulicí U Praha, Letiště). FEL Technické požadavky na zařízení elektrických pohonů 37. Schulz M. - Infineon Technologies AG, Warstein, Německo Doprava od hlavního Teplotní vlakového interfaceový nádraží materiál (zastávka pro Hl. IGBT nádráží. moduly ČD, Sirková ) např. tramvají č.1 na konečnou zastávku Slovany nám. Milady Horákové a odtud 38. Kobrle autobusem P., Pavelka č.30 směr J. - ČVUT Borská Praha, pole a FEL vystoupit na zastávce Západočeská univerzita nebo trolejbusem č.16 na konečnou zastávku Bory - Heyrovského Víceúrovňové a odtud měniče autobusem pro pohony č.30 a aktivní směr Borská filtry pole a vystoupit na zastávce Západočeská univerzita. 39. Mlynařík L., Doleček, R. -Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera Doprava od centrálního Vliv průrazu autobusového diod dvanáctipulzního nádraží (zastávka usměrňovače CAN, Skvrňanská ) na další chod např. napájecího tramvají č.2 řetězce směr v Světovar době rekuperace na zastávku vozidel Krejčíkova, 3kV DC poté přejít k II. 40. poliklinice Brůha M. na - Francouzské ABB Švýcarsko třídě (MV(cca Drives) 100m vpravo od tramvaje tedy směrem na západ) a odtud autobusem č.30 směr Borská pole a vystoupit Vybraná na specifika zastávce pohonu Západočeská s vysokonapěťovým univerzita nebo měničem z tramvaje ACS č vystoupit již na zastávce V sadech Pětatřicátníků, přestoupit do 41. tramvaje Kamenický č.4 na P. konečnou - ZČU Plzeň, zastávku FEL Bory a odtud autobusem č.30 (resp.24) směr Borská pole a vystoupit na zastávce Západočeská univerzita. Výhody vektorové modulace se zpětnou vazbou pro tříúrovňový měnič s upínacími diodami 42. Novák J., Sýkora P., Lenoch V. - Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera Výzkum řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly Informace o MHD např. viz ODBORNÁ EXKURZE ŠKODA ELECTRIC 13. června ODBORNÁ EXKURZE Čtvrtek 8.00 SIEMENS -10-

14 Registrace INFORMACE účastníků je 9.června od 8.00 hod. Ubytování Konference v hotelech se koná a v areálu penzionech Západočeské si zajišťují Univerzity účastníci v Plzni, individuálně. Univerzitní 26, Plzeň, v budově Fakulty elektrotechnické. Informace Příjezd automobilem o ubytování do je areálu na webových je možný stránkách buď z Klatovské konference třídy (Klatovská (pohony.zcu.cz). třída spojuje centrum města s dálnicí D5 exit 80) a dále ulicí Kaplířova Dále nebo je rezervována z průmyslové kapacita zóny Bory noclehů ulicí U Letiště). v kolejích. Zájemci uvedou své požadavky v přihlášce. Konkrétní Doprava adresa od hlavního koleje vlakového bude zaslána nádraží na (zastávka účastníka. Hl.nádr.ČD, Sirková ) např. tramvají č.1 na konečnou zastávku Slovany nám.milady Horákové Účastnický a odtud autobusem poplatek č.30 činí 1500,- směr Borská Kč, z pole toho a sborník vystoupit přednášek na zastávce 450,-Kč. Západočeská univerzita nebo trolejbusem č.16 na konečnou zastávku Bory - Heyrovského a odtud autobusem č.30 směr Borská pole a vystoupit na zastávce Západočeská univerzita. Pro členy elektrotechnické společnosti činí poplatek 1100,-Kč. Doprava od centrálního autobusového nádraží (zastávka CAN, Skvrňanská ) např. tramvají č.2 směr Světovar na zastávku Krejčíkova, poté přejít Stravování k II.poliklinice a ubytování na Francouzské není v ceně třídě (cca zahrnuto. 100m vpravo od tramvaje tedy směrem na západ) a odtud autobusem č.30 směr Borská pole a vystoupit na zastávce Západočeská univerzita nebo z tramvaje č.2 vystoupit již na zastávce V sadech Pětatřicátníků, přestoupit do tramvaje Vložné č.4 na laskavě konečnou poukažte zastávku na Bory účet a České odtud autobusem elektrotechnické č.30 (resp.24) společnosti, směr Borská Novotného pole a lávka vystoupit 5, 116 na zastávce 68 Praha Západočeská 1, IČO: , univerzita. DIČ: Informace CZ , o MHD občanské např. viz společenství registrováno u MV ČR č.j. VSP/1-33/90-R není plátce DPH, číslo. účtu /0100, konstantní symbol 0308, variantní symbol 37. Ve zprávě pro příjemce uveďte jména účastníků. V úterý Registrace 9.června účastníků bude je od 11.června hod. společenský 8.00 hod. večer v reprezentačních prostorách Plzeňského Prazdroje - úhrada v hotovosti při registraci. Ubytování je rezervováno v hotelech Central na nám. Republiky (www.central-hotel.cz ), U Zvonu, Pražská 27 (www.hotel-uzvonu.cz), v penzionu předpokládanou Bory (www.pension-bory.websnadno.cz), účast označte na přihlášce a na vysokoškolských zakroužkováním kolejích písmene (http://skm.zcu.cz/hotel.html V. ), ulice Klatovská, Máchova, Baarova. Svoji Pro V účastníky přihlášce zakroužkujte jsou plánovány C,Z,PB odborné nebo K exkurze, dle svého svoji výběru. účast na exkurzi označte zakroužkováním písmene E1 nebo E2 na přihlášce. Účastnický příspěvek činí 1500,- Kč, z toho sborník přednášek 450,-Kč. Jsou zajišťovány exkurze do výrobního závodu ŠKODA ELECTRIC a.s. - elektrovýzbroje trakčních vozidel (E1) a SIEMENS v SRN (E2). Pro členy elektrotechnické společnosti činí poplatek 1100,-Kč. Stravování a ubytování není v ceně zahrnuto. -11-

15 Závaznou Vložné laskavě přihlášku poukažte k účasti na zašlete účet České do 2.června elektrotechnické na adresu: společnosti, Novotného lávka 5, Praha 1, IČO: , Mgr. DIČ: Hana CZ , Jehlíková občanské společenství registrováno u MV ČR č.j. VSP/1-33/90-R není plátce DPH, číslo účtu /0100, konstantní ZČU symbol v Plzni, 0308, FEL, variantní RICEsymbol 37. Ve zprávě pro příjemce uveďte jména účastníků. Univerzitní 8, Plzeň Tel.: V 377 úterý června 148, 377 bude 634 od 188, hod. společenský večer v reprezentačních prostorách Plzeňského Prazdroje - úhrada v hotovosti při registraci. Fax: Svoji 377 předpokládanou účast označte na přihlášce zakroužkováním písmene V. Pro účastníky jsou plánovány odborné exkurze, svoji účast na exkurzi označte zakroužkováním písmene E1 nebo E2 na přihlášce. Jsou zajišťovány exkurze do výrobního závodu SIEMENS v SRN (E1) a ŠKODA ELECTRIC a.s. - elektrovýzbroje trakčních vozidel (E2). Závaznou přihlášku k účasti zašlete do 1.června na adresu: Informace Ing.Martin budou Pittermann, poskytovány Ph.D. organizačním výborem : Ing.František ZČU v PlzniSteiner mobil: , Ing.Jiří Katedra Došla elektromechaniky a výkonové elektroniky tel.: , mobil: , Ing.Jiří Univerzitní Pýcha 26, Plzeň Fax: tel.: , mobil: , Informace budou poskytovány organizačním výborem: Ing.František Steiner mobil: Ing.Jiří Došla tel.: mobil: csvsts.cz Ing.Jiří Pýcha tel.: mobil: Na shledanou se těší Na shledanou se těší Organizační výbor Organizační výbor -12-

16 ŠKODA ŠKODA ELECTRIC ELECTRIC a.s. a.s. Tylova Tylova 1/57, 1/57, Plzeň, Plzeň, Tel.: Tel.: , 155, Fax: Fax: Společnost byla byla založena v lednu v lednu a skládá a skládá se ze se dvou ze tří divizí: divizí: divize divize Pohony Pohony, a Trolejbusy Trakční a motory divize a Trakční Trolejbusy. Výrobní Výrobní zaměření: Kompletní trakční elektrické výzbroje pro pro všechny druhy kolejových dopravních pro motory. prostředků jako jsou tramvaje, vozy metra, příměstské vlakové vlakové jednotky, jednotky, elektrické elektrické a dieselektrické a dieselektrické lokomotivy lokomotivy trakční tj. trakční a pomocné a pomocné pohony, pohony, řídící obvody řídící včetně obvody nadřazeného včetně nadřazeného řízení a SW řízení vybavení, a SW diagnostické vybavení, diagnostické systémy tj. apod. systémy Asynchronní apod. Asynchronní trakční motory trakční o výkonu motory až o 1600 výkonu kw, až stejnosměrné 1600 kw, stejnosměrné trakční motory trakční o výkonu motory až 1000 o výkonu kw, až komponenty asynchronních motorů (cívky, statory, ), motory pro speciální aplikace, generální opravy a servis kw, komponenty asynchronních motorů (cívky, statory, ), motory pro speciální aplikace, generální Přestavba dieselového autobusu na trolejbus, instalace elektrických součástí do kostry vozu, dodávky kompletních trakčních elektrických výzbrojí pro trolejbusy, náhradní díly,servis a údržba trolejbusů. opravy a servis. Trolejbusy a elektrobusy, instalace elektrických součástí do kostry vozu, dodávky kompletních trakčních elektrických výzbrojí pro trolejbusy, náhradní díly,servis a údržba trolejbusů. DANFOSS s.r.o. V Parku 2316/12, Praha 4 - Chodov Tel.: Fax: , Danfoss vyrábí a dodává regulační a měřící přístroje a systémy pro oblasti: - elektrické pohony a motorové převodovky - tepelná technika - chlazení - vodárenství -13-

17 ABB s.r.o. - Divize Automatizace výroby a pohony Štětkova 16338/18, Praha 4 Tel.: Kontaktní +420 centrum: , Contact 222 center: ABB, Společnost lídr v oblasti ABB je dodávek lídr v oblasti technologií dodávek pro technologií energetiku pro a automatizaci. energetiku a automatizaci. Návrh, projektování, Návrh, engineering projektování, a engineeringa technická podpora, technická dodávky podpora, a servis dodávky výrobků a servis a systémů výrobků pro a systémů infrastrukturu, pro infrastrukturu, automatizaci automatizaci a robotizaci a robotizaciprocesů v průmyslu. v průmyslu. Produkty: nn a vn frekvenční měniče, řízené usměrňovače a výkonová elektronika, řízení kvality sítě, programovatelné řídicí automaty, motory a generátory, mechanické části pro přenos výkonu, robotizovaná pracoviště, rychlonabíjecí stanice pro elektromobilitu. ABB s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO a OHSAS EM Brno EM ČKD Brno Kompresory s.r.o. a.s. Klečáková 347, Praha 9 Jílkova 124, Brno, Česká republika Tel.: , Fax: Společnost EM Brno s.r.o. vznikla 1996 a převzala tak výrobu elektromotorů státního podniku MEZ BRNO. Celá historie tradiční výroby elektromotorů byla započata již r bratry Richtrovými v Brně Židenicích. V Výrobce současné a dodavatel době Vám kompresorů nabízíme elektromotory a turbokompresorů, pro lehký turbodmychadel, a střední strojírenský synchronních průmysl v kusových i hromadných a asynchronních sériích. elektromotorů Kvalita našich a služeb generátorů. je zaručena zavedeným systémem jakosti ISO 9001/2008 a samozřejmě dlouholetou tradicí. -14-

18 CONTROL TECHNIQUES Brno s.r.o. Podnikatelská 2b, Brno Tel.: , , Fax: Control Techniques PLC. je specialista na elektrické regulované pohony. Vyvíjí, vyrábí a dodává 200 tisíc měničů a pohonů ve výkonovém rozsahu od 250 W do 1500 kw ročne. Mimořádně ceněna je nejen vysoká kvalita měničů a pohonů, ale i odborná technická pomoc projektantům a uživatelům techniky firmy a zajištění kvalitního servisu. Společnost je držitelem ceny DESIGN PRESTIGE ČR za perfektní konstrukční zpracování a špičkovou technickou úroveň měničů kmitočtu UNIDRIVE SP. PE&ED, spol. s r.o. Koblovská 101/23, Ostrava Obchodní kancelář: Špálova 9, Ostrava-Přívoz Tel: , Autorizovaný obchodní zástupce firmy LEM International, prodej a technická podpora prodeje snímačů proudu a napětí pro průmyslové, trakční a speciální aplikace, snímání a měření proudů a napětí stejnosměrných, střídavých impulsních a.j. s vysokou přesností a dynamikou. Dodavatel systémů měření spotřeby trakčních vozidel a diagnostických systémů rozsáhlých akumulátorových sestav. Technická pomoc při návrhu a modernizacích el. pohonů a výkonových polovodičových systémů. -15-

19 ELCOM, a.s. Na ELCOM, Větrově a.s. 34, Praha 4 Tel: Na Větrově , Praha 4 Tel: Váš partner pro silnoproudou elektrotechniku Regulované pohony 0,3 kw 20 MW jako komponenty, nebo jako celek formou dodávky na klíč, včetně zpracování projektové Váš partner dokumentace, pro silnoproudou montáže elektrotechniku a měření EMC. Elektromotory standardní, nevýbušné speciální všech výkonů, napětí, Regulované krytí a provedení. pohony 0,3 Softstarty, kw 20 rotorové MW jako spouštěče komponenty, pro kroužkové nebo asynchronní jako celek formou motory. dodávky Optimální na kompenzace klíč, včetně jalového zpracování výkonu projektové v sítích napájejících dokumentace, nelineární montáže spotřebiče. a měření Vývoj EMC. a výroba Elektromotory moderních standardní, kompenzačních nevýbušné prostředků spe- ciální Vývoj všech a výroba výkonů, speciálních napětí, statických krytí a měničů, provedení. např. napájecích Softstarty, zdrojů rotorové a dalších spouštěče zařízení pro výkonové kroužkové elektroniky asynchronní motory. Výroba kompenzačních Optimální kompenzace rozváděčů jalového chráněných výkonu i nechráněných, v sítích napájejících výroba kompenzačních nelineární filtrů spotřebiče. NN a VN. Vývoj Montáže a výroba moderních zařízení kompenzačních všech napěťových prostředků hladin, Vývoj montáže a výroba silnoproudých speciálních zařízení statických v prostředích měničů, s nízkou např. elektromag- napájecích silnoproudých netickou odolností. Výroba rozváděčů nízkého napětí všech krytí a provedení. Vývoj a dodávky specializovaných zdrojů a dalších zařízení výkonové elektroniky Výroba kompenzačních rozváděčů chráněných i nechráněných, měřicích a testovacích pracovišť na bázi virtuální instrumentace v prostředí LabVIEW firmy National Instruments s atesty CE. výroba Projekty kompenzačních silnoproudých filtrů zařízení NN všech a VN. napěťových Montáže hladin silnoproudých průmyslových zařízení i energetických, všech napěťových včetně projektů hladin, speciálních montáže silnoproudých zařízení zajištění zařízení elektromagnetické v prostředích kompatibility s nízkou elektromagnetickou ve výkonových systémech. odolností. Výroba rozváděčů nízkého napětí všech krytí a provedení. Vývoj a dodávky specializovaných měřicích a testovacích praco- ELFIS višť na bázi spol. virtuální s r.o. instrumentace v prostředí LabVIEW firmy National Instruments s atesty CE. Projekty Kolmá silnoproudých 10, 190 zařízení 00 Praha všech 9 napěťových hladin průmyslových i energetických, včetně projektů speciálních Tel./fax: zařízení pro 284 zajištění , elektromagnetické kompatibility ve výkonových systémech. Aktivity společnosti: Regulované elektrické pohony, regulátory a spínače výkonu, záložní zdroje UPS, odrušovací filtry, síťové a motorové tlumivky, průtokoměry a hladinoměry. -16-

20 SEMIKRON International GmbH Teslova 3, Plzeň SEMIKRON Tel.: International 400, Fax: 378 GmbH SEMIKRON s.r.o Teslova Teslova 3, 301 3, Plzeň 00 Plzeň Tel.: SEMIKRON Tel.: s.r.o , Fax: 400, 378 Fax: Teslova 3, Plzeň Tel.: , Fax: Nabízí Nabízí řešení řešení v oblasti v oblasti výkonových výkonových polovodičových polovodičových komponentů komponentů od jednoho od dodavatele: jednoho dodavatele: chipů, od chipů, diskrétních, IGBT/MOSFET/diodových/ tyristorových modulů, řídících obvodů, CIB/IPM až diskrétních, až po po kompletní výkonové kompletní Nabízí elektronické řešení výkonové v oblasti elektronické subsystémy. SEMIKRON postupuje dále v řešeních trhu díky subsystémy. inovaci nového SKiMu výkonových polovodičových komponentů od jednoho dodavatele: od chipů, diskrétních, IGBT/MOSFET/diodových/ - modulu s tyristorových snap-on driverem modulů, a SKiiPu řídících 3, obvodů, integrovaného CIB/IPM inteligent- až po ního kompletní výkonového výkonové subsystému. elektronické subsystémy. SEMIKRON postupuje dále v řešeních trhu díky inovaci nového SKiMu ADTEC s.r.o. - IGBT modulu s snap-on driverem a SKiiPu 3, integrovaného inteligentního ADTEC výkonového s.r.o. subsystému. Vídeňská 117a, Brno Vídeňská 117a, Brno ADTEC Tel.: +420 s.r.o. Tel.: , Fax: ADTEC +420 s.r.o , Fax: Vídeňská 117a, Brno Vídeňská 117a, Brno Tel.: Tel.: , , Fax: +420 Fax: Kompletní řešení řešení v oblasti v oblasti elektrických elektrických pohonů pohonů a průmyslové a průmyslové automatizace automatizace s orientací s na orientací na produkty firmy produkty Siemens. firmy Člen Siemens. Siemens Člen Siemens Solution Solution Partner Partner Automation Automation pro oblast pro oblast Motion Motion Control. Control. Vyhradni Kompletní Vyhradni distributor řešení distributor řešení v oblasti software v oblasti software elektrických PLC elektrických Analyzer PLC pohonů Analyzer Pro pohonů a firmy průmyslové Pro AUTEM a firmy průmyslové automatizace GmbH AUTEM (software automatizace GmbH s orientací pro (software logickou s na orientací pro logickou na produkty firmy produkty analýzu a analýzu snímání a snímání záznamu záznamu dat ze zařízení dat ze ovládaných zařízení PLC ovládaných systémy). Siemens. firmy Člen Siemens. Siemens Člen Siemens Solution Solution Partner Partner Automation Automation pro PLC oblast pro systémy). oblast Motion Motion Control. Control. Vyhradni Vyhradni distributor distributor software software PLC Analyzer PLC Analyzer Pro firmy Pro AUTEM firmy GmbH AUTEM (software GmbH pro (software logickou pro logickou analýzu a snímání záznamu dat analýzu a snímání záznamu -17- ze zařízení ovládaných PLC systémy). dat ze -17- zařízení ovládaných PLC systémy) BLOK V. VÝZNAMNÉ A PERSPEKTIVNÍ NOVINKY (POSTERY) -17- STŘEDA 1. Komrska T., Žák J., Peroutka Z., - ZČU v Plzni, FEL, Seppo J. Ovaska - University of Technology, Helsinky Finsko Aktivní filtr pro trakční systémy s adaptivní estimací základní harmonické BLOK V. VÝZNAMNÉ A PERSPEKTIVNÍ NOVINKY (POSTERY) STŘEDA

XXXIII.celostátní konference o elektrických pohonech. PLZEŇ 11.-13. červen 2013

XXXIII.celostátní konference o elektrických pohonech. PLZEŇ 11.-13. červen 2013 XXXIII.celostátní konference o elektrických pohonech PLZEŇ 11.-13. červen 2013 Pořadatel konference Česká elektrotechnická společnost ÚOS Elektrické pohony ve spolupráci se ZÁPADOČESKOU UNIVERZITOU V

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

XXXV.celostátní konference o elektrických pohonech. PLZEŇ červen 2017

XXXV.celostátní konference o elektrických pohonech. PLZEŇ červen 2017 XXXV.celostátní konference o elektrických pohonech PLZEŇ 6. 7. červen 2017 Pořadatel konference Česká elektrotechnická společnost ČSVTS, ÚOS Elektrické pohony ve spolupráci se ZÁPADOČESKOU UNIVERZITOU

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka ŠKODA ELECTRIC a.s. Trakční pohon pro 100% nízkopodlažní tramvaje ŠKODA Modulární konstrukce 100% nízká podlaha Plně otočné podvozky Individuální pohon každého kola

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav ABB Divize a portfolio produktů a služeb Energetika Robotika a pohony Elektrotechnické výrobky Průmyslová automatizace

Více

Frekvenční měniče v HVAC systémech moderních budov

Frekvenční měniče v HVAC systémech moderních budov Ing. Naděžda Pavelková, Ph.D., ABB Frekvenční měniče v HVAC systémech moderních budov April 26, 2012 Slide 1 Nabídka ABB s.r.o. Divize a portfolio produktů a služeb Výrobky pro energetiku Systémy pro energetiku

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče Pavel Přikryl VUES Brno s.r.o. Frekvenční měniče firmy Control Techniques typu UNIDRIVE SPMD nabízí ve svém základu čtyři různé pracovní módy přepnutím

Více

Obecné informace. Počátky společnosti již v roce 1992 Prosinec 1996 přechod na společnost s.r.o. Základní kapitál: 250 Mil.

Obecné informace. Počátky společnosti již v roce 1992 Prosinec 1996 přechod na společnost s.r.o. Základní kapitál: 250 Mil. SKYBERGTECH Obecné informace Počátky společnosti již v roce 1992 Prosinec 1996 přechod na společnost s.r.o. Základní kapitál: 250 Mil. Místo výroby: U Mototechny 107 251 62 Tehovec Telefon: +420 323 605

Více

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380 Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380 Historie elektrických výzbrojí ŠKODA Odporová regulace stejnosměrných trakčních motorů Pulzní regulace stejnosměrných trakčních motorů Řízené tyristorové usměrňovače

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum CVVOZE Financováno

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

... VF-nC3S... VF-S11... VF-MB1... VF-FS1... VF-PS1... VF-AS1

... VF-nC3S... VF-S11... VF-MB1... VF-FS1... VF-PS1... VF-AS1 Frekvenční měniče........ VF-nC3S........ VF-S11........ VF-MB1........ VF-FS1........ VF-PS1........ VF-AS1 VF-nC3S NanoDrive kompaktní třída Frekvenční měniče TOSHIBA jsou dodávány do celého světa a

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni. Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Petr Frýbl

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni. Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Petr Frýbl Regionální inovační centrum elektrotechniky Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Petr Frýbl Regionální inovační centrum elektrotechniky

Více

Měření a automatizace

Měření a automatizace Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Základní informace o ABB Česká Republika

Základní informace o ABB Česká Republika Základní informace o ABB Česká Republika ABB Česká republika je součástí ABB Group, jež působí ve více než 100 zemích světa a zaměstnává přibližně 132 000 zaměstnanců. ABB Group je technologickým průkopníkem

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY VYSOKÝ VÝKON INTEROPERABILITA PRO EVROPSKÉ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Výroba lokomotiv ve firmě Škoda Transportation vychází

Více

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink 1. Rezonance v elektrické síti - úvod Rezonance je jev, který nastává v elektrickém oscilačním

Více

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE):

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE): Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE): Vybrané vize a výzkumné projekty v energetice a dopravní technice Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni www.rice.zcu.cz prof. Ing.

Více

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská

Více

Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux

Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux Association for European NanoElectronics ActivitieS ELEKTRONICKÝ VÝVOJ A VÝROBA V ČR Technologické inovační centrum ČKD 7. červen 2011 Praha, ČR Nanoelectronics for an Energy Efficient Electrical Car -

Více

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2014 52 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY

Více

Elektroenergetika Téma Vypracoval

Elektroenergetika Téma Vypracoval Elektroenergetika Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné sítě nn Elektrotechnické předpisy IEC/ČSN33 2000-4;

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Kontakty. Siemens, s.r.o. divize Automatizace a pohony Evropská 33a 160 00 Praha 6 Telefon: 233 033 303 Fax: 233 032 449

Kontakty. Siemens, s.r.o. divize Automatizace a pohony Evropská 33a 160 00 Praha 6 Telefon: 233 033 303 Fax: 233 032 449 Kontakty Siemens, s.r.o. divize Automatizace a pohony Evropská 33a 160 00 Praha 6 Telefon: 233 033 303 Fax: 233 032 449 Prodej Praha Evropská 33a 160 00 Praha 6 Telefon: 233 032 411 Fax: 233 032 492 Prodej

Více

Metody řízení moderních soustav s

Metody řízení moderních soustav s Metody řízení moderních soustav s akumulací Název elektrické prezentace energie Autoři: Ing. Martin Sobek Ph.D. Ing. Aleš Havel Ph.D. Rožnov Pod Radhoštěm, Perspektivy Elektroniky 2016 Úvod měniče pro

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s.

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. VOZIDLA PRO PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ OSOBNÍ

Více

AUTOSYMPO Snižování emisí a alternativní pohony automobilů. Kolokvium a konference listopadu 2016, Hotel Academic

AUTOSYMPO Snižování emisí a alternativní pohony automobilů. Kolokvium a konference listopadu 2016, Hotel Academic Patronage of AUTOSYMPO 2016 Snižování emisí a alternativní pohony automobilů Kolokvium a konference 2. - 3. listopadu 2016, Hotel Academic Tyršovo nám. 2222, 252 63 Roztoky u Prahy Vážení přátelé, celostátní

Více

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace Příloha A: Simulace A45 Příloha A: Simulace Pro ověření výsledků z teoretické části návrhu byl využit program Matlab se simulačním prostředím Simulink. Simulink obsahuje mnoho knihoven s bloky, které dokáží

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC. PROSINEC www.egu-prg.cz Cyklus E 2012 POZOR!!! Tentokrát zase v Heyrovského ústavu AV, Praha 8, viz poslední stránka Seminář č. 10 12. 12. 2012 ROZVOJ DISTRIBUOVANÉ VÝROBY V ES A PRINCIPY INTEGRACE. VIRTUÁLNÍ

Více

Provozování a servis fotovoltaických elektráren

Provozování a servis fotovoltaických elektráren WWW..CZ Provozování a servis fotovoltaických elektráren ÚVOD Elektromontážní a servisní společnost a.s. byla založena v roce 1991 v Českých Budějovicích jako regionální jihočeská firma. V současné době

Více

Elektrické stroje. pohony a komponenty

Elektrické stroje. pohony a komponenty Elektrické stroje pohony a komponenty Na základì 100leté zkušenosti s výrobou elektrických zaøízení aspiruje TES na pozici celosvìtovì preferovaného partnera v oblasti na míru šitých toèivých elektrických

Více

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů AD1M14VE2 Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz Obsah: Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů Harmonogram: 7+ soustředění Literatura: Skripta Výkonová elektronika

Více

Naďa Pavelková, ABB s.r.o., 04/2014 Regulované pohony jako zdroj provozních úspor

Naďa Pavelková, ABB s.r.o., 04/2014 Regulované pohony jako zdroj provozních úspor Naďa Pavelková, ABB s.r.o., 04/2014 Regulované pohony jako zdroj provozních úspor April 22, 2014 Slide 2 Současně využívaný výkonový prvek IGCT kombinuje přednosti GTO tyristorů a IGBT tranzistorů April

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů 1. Regulace otáček asynchronních motorů 2. Regulace otáček stejnosměrných cize buzených motorů 3. Regulace otáček krokových motorů 4. Jednopulzní usměrňovač 5. Jednofázový můstek 6. Trojpulzní usměrňovač

Více

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru PE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2015/16 Soubor obsahuje tematické okruhy

Více

AUTOSYMPO Snižování emisí a alternativní pohony automobilů. Kolokvium a konference listopadu 2016, Hotel Academic

AUTOSYMPO Snižování emisí a alternativní pohony automobilů. Kolokvium a konference listopadu 2016, Hotel Academic Patronage of AUTOSYMPO 2016 Snižování emisí a alternativní pohony automobilů Kolokvium a konference 2. - 3. listopadu 2016, Hotel Academic Tyršovo nám. 2222, 252 63 Roztoky u Prahy Vážení přátelé, celostátní

Více

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC150 Carflow Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

Rok Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Rok Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2016 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2016 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2015 44 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY

Více

Rozvoj čisté mobility v Praze statické a dynamické elektrobusy

Rozvoj čisté mobility v Praze statické a dynamické elektrobusy Rozvoj čisté mobility v Praze statické a dynamické elektrobusy Ing. Jan Barchánek 19. září 2017 Elektromobilita v pražské MHD od 1891 tramvaje rozvoj sítě, modernizace infrastruktury 1936 1972 trolejbusy

Více

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE SIMULE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE M. Kabašta Žilinská univerzita, Katedra Mechatroniky a Elektroniky Abstract In this paper is presented the simulation of single-phase matrix converter. Matrix converter

Více

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích 1. Úvod Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích prof. Ing. Jiøí Pavelka, DrSc., ÈVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra elektrických pohonù a trakce Mìnièe výkonové

Více

ACRI Akademie CTN ACRI TNK 126. Praha 4. května 2011. Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D.

ACRI Akademie CTN ACRI TNK 126. Praha 4. května 2011. Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D. ACRI Akademie Praha 4. května 2011 CTN ACRI TNK 126 Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D. Zajištění: Úkoly CTN ACRI v oblasti TNK 126 - Elektrotechnika v dopravě - tvorby českých technických

Více

Obsah. Obsah. Profil společnosti 2

Obsah. Obsah. Profil společnosti 2 Aplikace Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Aplikace 3 Výkonové polovodičové jednotky PSU 3 Zákaznické PSU 4 Schémata zapojení PSU 5 Řídicí jednotka tyristorů GU 3391 6 Řídicí jednotka tyristorů

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Pro studenty 4. ročníku Energetického ústavu prof. Ing.

Více

JSP Měření a regulace

JSP Měření a regulace JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín TEPLOTA TLAK KALIBRACE HLADINA PR TOK V RY ANALÝZA TEPLO ARMATURY EVODNÍKY ROJE ZDROJE KOMUNIKACE ODBORNÁ KONFERENCE 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Děkujeme

Více

Setkáme se v Lenze Lenze & Trends 2014

Setkáme se v Lenze Lenze & Trends 2014 Setkáme se v Lenze Lenze & Trends 2014 Vítejte u nás! Navštivte náš domácí veletrh Lenze & Trends a seznamte se v uvolněné atmosféře s aktuálními novinkami. Využijte příležitost pro zajímavé rozhovory!

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

2. Mechatronický výrobek 17

2. Mechatronický výrobek 17 Předmluva 1 Úvod 3 Ing. Gunnar Künzel 1. Úvod do mechatroniky 5 1.1 Vznik, vývoj a definice mechatroniky 5 1.2 Mechatronická soustava a její komponenty 9 1.3 Mechatronický systém a jeho struktura 11 1.4

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 00210406101 Montážní partner: Investor: Jaromír Šnajdr 252 63 Roztoky Tel: 603422858

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika Základní pojmy z oboru výkonová elektronika prezentace k přednášce 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. výkonová elektronika obor,

Více

SOR / Cegelec EBN 11 elektrobus s nabíjením z tramvajové sítě. Jan Barchánek Elektrické autobusy pro město Czechbus 2015, Praha 26.11.

SOR / Cegelec EBN 11 elektrobus s nabíjením z tramvajové sítě. Jan Barchánek Elektrické autobusy pro město Czechbus 2015, Praha 26.11. SOR / Cegelec EBN 11 elektrobus s nabíjením z tramvajové sítě Jan Barchánek Elektrické autobusy pro město Czechbus 2015, Praha 26.11.2015 Elektromobilita v pražské MHD 1891 tramvaje 1936 1972 trolejbusy

Více

Uplatnit se můžete nejen v Evropě seminář pro podnikatele o exportních možnostech

Uplatnit se můžete nejen v Evropě seminář pro podnikatele o exportních možnostech 29. 3. 2011 09:00 13:00 hod. Velký konferenční sál P4a Nový a aktuální pohled na elektro-kvalifikaci v ČR a zahraničí, novinky z technických norem 2010 a 2011 školení 09:00 13:00 hod. Velký konferenční

Více

REGIONÁLN CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE

REGIONÁLN CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE REGIONÁLN LNÍ INOVAČNÍ CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE Regionální inovační centrum elektrotechniky FEL ZČU v Plzni Základní cíle projektu: Výstavba výzkumného centra Pořízení infrastruktury Nová pracovní

Více

Třífázové synchronní generátory

Třífázové synchronní generátory VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ KONTAKTY: EXMONT-Energo a.s. Bohunická 1 / 652, 619 00 BRNO ČESKÁ REPUBLIKA SEKRETARIÁT: tel.: +0 543 0 211 mobil: +0 737 288 6 fax: +0 543

Více

Vývojové práce v elektrických pohonech

Vývojové práce v elektrických pohonech Vývojové práce v elektrických pohonech Pavel Komárek ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, K 31 Katedra elektrických pohonů a trakce Technická, 166 7 Praha 6-Dejvice Konference MATLAB 001 Abstrakt Při

Více

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001 2 ÚVOD Elektrické pohony mají jakožto řízené elektromechanické měniče energie velký význam ve většině technologických a výrobních procesů. Tyto systémy se používají zejména v oblastech jako jsou: obráběcí

Více

Témata diplomových prací

Témata diplomových prací Témata diplomových prací Výzkumné a vývojové středisko firmy Ingersol Rand IRETC v Praze vypisuje nabídku odborných témat pro studenty 3. 4. ročníku. Vypsaná témata je možno řešit jako semestrální a diplomové

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. 16 / E N E R G I E K O L E M N Á S 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. d v a c e t l e t Rok 2014 byl pro společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. rokem jubilejním, ve kterém završila dvacet let činnosti v oblasti servisu

Více

Regulované pohony jako zdroj provozních úspor

Regulované pohony jako zdroj provozních úspor Naďa Pavelková, ABB s.r.o., 04/2014 Regulované pohony jako zdroj provozních úspor May 6, 2014 Slide 1 May 6, 2014 Slide 3 Současně využívaný výkonový prvek IGCT kombinuje přednosti GTO tyristorů a IGBT

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Vybavení dílen odborného výcviku

Vybavení dílen odborného výcviku PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 SÍDLEM: Vejprnická 663/56, Plzeň 3-Skvrňany, 31800 Plzeň 18 IČ; DIČ: ZASTUPUJÍCÍ: POVĚŘENÁ OSOBA: SÍDLEM:

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2015090201 Montážní partner: Investor: David Kamenický Rajhrad email: Tel.:

Více

Siemens Česká republika

Siemens Česká republika Siemens Česká republika Customer services DF&PD servis pohonů 8. ledna 2016 Restricted Siemens, s.r.o. 2014 All rights reserved. Page 1 Customer Services servis automatizace a pohonů Customer Services

Více

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vzdálené laboratoře pro IET1 Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika

Více

Řízení asynchronních motorů

Řízení asynchronních motorů Řízení asynchronních motorů Ing. Jiří Kubín, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2013 43 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY

Více

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2 Tramvaje: T3R.PLF Vznik typu Tramvají typu T3 bylo vyrobeno přes 14000 většina z nich dnes dosluhuje v zemích bývalé RVHP Převážně tuzemské podniky nabízejí jejich provozovatelům know-how a komponenty

Více

Elektrické pohony pro elektromobily

Elektrické pohony pro elektromobily ČVUT FEL Katedra elektrických pohonů a trakce Elektrické pohony pro elektromobily Ing. Petr SÝKORA České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce Technická

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ELEKTRONICKÉHO FÁZOVĚ CITLI- VÉHO PŘIJÍMAČE EFCP3,4/75(275) HZ T 75069 - provedení

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Časový harmonogram MZ 2016/2017 pro SPŠEI

Časový harmonogram MZ 2016/2017 pro SPŠEI Časový harmonogram MZ 2016/2017 pro SPŠEI 11. 4. Písemná práce SČ MZ z CJL 25. 4. Uzavření klasifikace IV. ročníků, 12.00 hod. 26. 4. Klasifikační porada IV. ročníků, 10.35 hod. 28. 4. Poslední zvonění

Více

Celosvětový koncern k Vašim službám

Celosvětový koncern k Vašim službám Celosvětový koncern k Vašim službám Za pomoci svých 10 000 spolupracovníků vybudoval Leroy-Somer mezinárodní síť 470 expertních a provozních středisek, která jsou připravena poskytnout Vám obchodní a technickou

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

HYBRIDNÍ POHONY AUTOMOBILŮ A VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ HYBRIDNÍCH POHONŮ

HYBRIDNÍ POHONY AUTOMOBILŮ A VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ HYBRIDNÍCH POHONŮ HYBRIDNÍ POHONY AUTOMOBILŮ A VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ HYBRIDNÍCH POHONŮ Zdeněk Čeřovský, Zdeněk Halámka, Petr Hanuš, Pavel Mindl, Vladek Pavelka České vysoké učení technické v Praze, katedra elektrických pohonů

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

Perspektivy elektromobility I. Legislativa a standardizace v elektromobilitě. 20. března 2012

Perspektivy elektromobility I. Legislativa a standardizace v elektromobilitě. 20. března 2012 Perspektivy elektromobility I Legislativa a standardizace v elektromobilitě 20. března 2012 Elektrotechnický zkušební ústav ZÁKLADNÍ ÚDAJE Ing. Jarmil Mikulík vedoucí úseku certifikace o obchodu ADRESA:

Více