XXXIV.celostátní konference o elektrických pohonech. PLZEŇ červen 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXXIV.celostátní konference o elektrických pohonech. PLZEŇ 9.-11. červen 2015"

Transkript

1 XXXIV.celostátní konference o elektrických pohonech PLZEŇ červen 2015

2

3 Pořadatel konference Česká elektrotechnická společnost ÚOS Elektrické pohony ve spolupráci se ZÁPADOČESKOU UNIVERZITOU V PLZNI, FEL za účasti firem ABB s.r.o. - Divize Automatizace výroby a pohony ŠKODA ELECTRIC a.s. CONTROL TECHNIQUES Brno s.r.o. ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. ELCOM, a.s. SIEMENS, s.r.o. EM Brno s.r.o. PE&ED, spol. s r.o. SEMIKRON International GmbH ELFIS spol. s r.o. ADTEC s.r.o. Schneider Electric CZ, s.r.o. AEF spol. s r.o. DANFOSS s.r.o. ENETEX-TEP s.r.o. PEG s.r.o. INFINEON Technologies AG RICE, ZČU FEL Obchodně - technické zastoupení Předseda ÚOS Elektrické pohony Ing. Jiří Pýcha Mediální partner: FCC PUBLIC Garant konference Ing. František Steiner prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.

4 XXXIV. XXXIII. celostátní konference o elektrických o pohonech Plzeň Plzeň Odborná Odborná náplň náplň konference konference Zahajovací část Zahajovací Řídí: Ing. část František Steiner, garant konference Řídí: V zahajovací Ing. Jiří Pýcha, části předseda bude zhodnocena ÚOS úloha plzeňských konferencí a současné postavení oboru elektrických pohonů v České republice. Poté V zahajovací budou představeny části bude spolupracující zhodnocena firmy. úloha plzeňských konferencí a současné postavení oboru elektrických pohonů v České republice. Poté budou představeny Blok I. ELEKTROMOBILITA spolupracující firmy. Vedoucí bloku: prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. Blok Přednášky I. ZKUŠENOSTI jsou v bloku S NÁVRHEM, Elektromobilita PROVOZOVÁNÍM uspořádány tak, A aby ÚDRŽBOU byl poskytnut ELEKTRICKÝCH prostor všem POHONŮ nejvýznamnějším okruhům v této tématice s ohledem Vedoucí především bloku: na prof. silniční Ing. dopravu. Jiří Pavelka, Je věnována DrSc. pozornost zejména systémovému pojetí elektromobility a jejím společenským a hospodářským souvislostem, tohoto vozidlům bloku pro jsou elektromobilitu, zaměřeny na otázkám nové poznatky nabíjecí z techniky návrhu elektrických a akumulátorům. motorů a výkonových měničů pro elektrické pohony a na zkušenosti Přednášky s projektováním, BLOK II. POHONY provozem V EL.TRAKCI a diagnostikou elektrických pohonů. Vedoucí bloku: Dr. Ing. Ladislav Sobotka BLOK Přednášky II. POHONY v tématu V ELEKTRICKÉ Pohony v elektrické TRAKCI trakci A ELEKTROMOBILITA se zabývají velmi širokou třídou aplikací trakčních pohonů. Je zde analyzována problematika Vedoucí sériového bloku: hybridního Dr. Ing. Ladislav busu, dále Sobotka bude přednesen referát zabývající se návrhem asynchronního trakčního motoru pro stoprocentně nízkopodlažní Pohony tramvaje v elektrické a problematika trakci řízení se velmi vozidel dynamicky a měničů rozvíjejí. zpracována Výkonová v několika elektronika příspěvcích. prezentuje Jedním stále ze lepší zásadních polovodiče, a globálních které referátů umožňují je oblast rychlejší vel-spínánkých mnohem trakčních menší výkonů, ztráty. tedy Řídicí elektrická elektronika výzbroj umožňuje pro jednosystémové využívat i velmi 5 MW složité lokomotivy.. algoritmy. Synchronní motory s permanentními magnety se začínají a mají používat BLOK ve III: vysokonapěťových POHONY V ENERGETICE železničních aplikacích. Řada vozidel závislé trakce obsahuje trakční baterie pro přejezdy úseků bez troleje (tramvaje, trolejbusy). Vedoucí bloku: Intenzivně prof. Ing. se zkouší Jiří Pavelka, elektrobusy, DrSc. a to včetně infrastruktury, tj. nabíjecích systémů. Přednášky, které budou na konferenci předneseny, prezentují Přednášky tento tohoto rychlý bloku vývoj jsou pohonů především v elektrické zaměřeny trakci na a technická elektromobilitě. řešení při projektování modernizací a rekonstrukcí elektrických pohonů v jaderných elektrárnách, v tepelných elektrárnách, ve vodních přečerpacích elektrárnách a ve velkých průmyslových podnicích. Pozornost je také věnována zkušenostem z provozu těchto pohonů. -1-

5 BLOK BLOK III: IV: VÝKONOVÁ PERSPEKTIVNÍ ELEKTRONIKA NOVINKY A V POHONY POHONECH V ENERGETICE Vedoucí bloku: bloku: Ing. prof. Hynek Ing. Přikryl, Václav Kůs, CSc. CSc. Široká Účelem tematika tohoto tohoto bloku bloku je seznámení umožnila s do výsledky něho zahrnout výzkumných jak příspěvky úkolů a s novými od pracovníků poznatky významných o systémech světových a podsystémech firem, které elektrických vycházejí pohonů. z jejich První osobních zkušeností část bloku při bude návrhu přednesena a realizaci v sále, technických druhá část projektů u panelů. z daného oboru, tak i teoretické příspěvky pracovníků vysokých škol, vzniklých v rámci grantových projektů. Unikátním příspěvkem v bloku budou jistě i informace o výsledcích cvičení Blackout 2014 Praha. BLOK IV: PERSPEKTIVNÍ NOVINKY V POHONECH Vedoucí 9. června bloku: prof. Ing. Václav Kůs, CSc. PROGRAM KONFERENCE Úterý V přednáškové 8.00 části Registrace bloku budou účastníků posluchači seznámeni s výsledky práce mnoha výzkumných pracovišť a s novými poznatky o systémech výkonové elektroniky 9.00 a elektrických Zahájení pohonů. Po těchto přednáškách bude možné diskutovat nad mnoha problémy s mnoha autory i při prezentacích u panelů. 1. Zahajovací projev prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc. - ÚOS Elektrické pohony 9. června 2. Projev rektorky ZČU PROGRAM KONFERENCE Úterý 8.00 Registrace doc. PaedDr. účastníků Ilona Mauritzová, Ph.D Zahájení Představení spolupracujících firem 1. Zahajovací Ing. František projevsteiner, garant konference 4. prof. Úvodní Ing. Jiří přednáška Pavelka, k DrSc. bloku - I. ÚOS Elektrické pohony 2. Projev Vedoucí rektora bloku: ZČU prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. 5. doc. Úvodní Dr. RNDr. přednáška Miroslav k bloku Holeček II. 3. Představení Vedoucí bloku: spolupracujících Dr. Ing. Ladislav firem Sobotka 6. Úvodní přednáška k bloku III. Ing. František Steiner, garant konference Vedoucí bloku: prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc. 4. Úvodní přednáška k bloku I. Vedoucí bloku: prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc. -2-

6 Úvodní BLOK I. přednáška ELEKTROMOBILITA k bloku II. místnost A 1. Vedoucí Pohl J. - bloku: Siemens Dr. Praha Ing. Ladislav Sobotka 6. Úvodní Systémové přednáška řešení elektromobility k bloku III. 2. Vedoucí Vaněk M. bloku: - ŠKODA Ing. AUTO Hynek a.s. Přikryl, CSc. Elektromobilita ve ŠKODA AUTO, projekt Octavia Green E Line Gerlich BLOK J.- I. Siigma ZKUŠENOSTI Products, S s.r.o., NÁVRHEM, Novák P. PROVOZOVÁNÍM - Cegelec, a.s. A ÚDRŽBOU ELEKTRICKÝCH POHONŮ místnost A Výzbroj hybridního trolejbusu Zero Emmision Kuželka Cipín R., M. Procházka - ABB s.r.o. P., Pazdera I.-VUT v Brně, FEKT Elektromobilita Magnetizace rotoru v MHD asynchronního motoru vlivem vyšších harmonických magnetické indukce ve vzduchové mezeře Jandura Kraus T.-ABB P. - Technická s.r.o. univerzita v Liberci, FMIMS, Bukvic M. -Technická univerzita v Liberci, FS Koncept Nové trendy elektromobilu v konstrukci ešus asynchronních elektromotorů Kuzdas Ředina J., Přikryl Vorel P. P., - Urbiš VUT Brno, P., Rouchal FEKT R.-VUES Brno s.r.o. Rychlonabíječ Zkušenosti z návrhu pro elektromobil víceúčelového s využitím frekvenčního polovodičů měniče z karbidu křemíku Leuchter Drottner L.-Rockwell J., Vališ D., Automation Steklý V. - s.r.o. UNOB Brno Testování Současné vlivu trendy teploty v používání na akumulátory vysokonapěťových v elektromobilitě měničů s proudovým meziobvodem Přestávka Knobloch J., Červinka D., Klíma B., Fajkus P., Nouman Z. - VUT Brno, FEKT 5 Elektrický Pavelková pohon N.-ABB vrtule s.r.o. letounu kategorie VLA Vysokonapěťové měniče s aktivním vstupním usměrňovačem přímo připojené na napětí 6 kv BLOK Dočkal II. K.-Siemens POHONY V Brno EL.TRAKCI místnost B 1. Flajtingr Využití elektronických J., Dolejš T. - ŠKODA vaček při ELECTRIC synchronizaci a.s. více pohonů 7. Sériový Bernat F., hybridní Smílek bus J.-ABB ŠKODA, s.r.o. 2. Cibulka Zkušenosti J., Hais s provozem P. - ŠKODA nové ELECTRIC zkušebny a.s, elektrických Janda M.- strojů ZČU Plzeň, v ABB FEL, Servisu Košta Ostrava. F., Nárovec Statické J. - ŠKODA zdroje vn ELECTRIC se sinusovým a.s, Peroutka výstupemz., Šmídl V. - ZČU Plzeň, FEL Strategie řízení sériového hybridního vozidla Škoda H12-3-

7 3. Šindler O. - Siigma Products, s.r.o., Švagr V. - UniControls a.s. 8. Pavelka J. - ČVUT v Praze, FEL, Pavelka P., Šimek J.-ČKD-E Problematika vzdáleného řízení kolejových vozidel vzhledem k různým konstrukcím pohonů Identifikace příčiny a způsob odstranění kmitání těžního stroje Kirovsk 4. Egerle J., Přikryl H. - CT Brno 9. Pelánek R.- ABB s.r.o. Možnosti využití měničů fy. Control Techniques v pohonech speciálních dražních vozidel s DE přenosem výkonu Důležitost diagnostických nástrojů pro odhad životnosti vysokonapěťových motorů 5. Kopecký, M., Švanda J., Vlček M. - ŠKODA Electric, a.s. 10. Kulda V. ELCOM, a.s. Využití real-time simulací při návrhu řízení trakčních pohonů Pohony a zdroje pro zkušebny elektrických strojů 6. Sobotka L., Wočadlo Z., Dvořák P. - ŠKODA Electric, a.s. Trakční pohon pro 5MW lokomotivy pro Turecké státní dráhy BLOK II. POHONY V ELEKTRICKÉ TRAKCI A ELEKTROMOBILITA místnost B 7. Šafránek R. - ŠKODA TRANSPORTATION a.s Potlačení zapínacího proudu (Inrush Current) při zapínání elektrické lokomotivy na střídavém napájecím systému 1. Sýkora P., Sadílek O.-Univerzita Pardubice - Dopravni fakulta Jana Pernera 8. Dvořák P., Fajt T. - ŠKODA Electric, a.s., Sošková I., Hloužek J. - TechSoft Engineering, spol. s r.o. Návrh fotovoltaické zdrojové soustavy akumulátorového kolejového vozidla Asynchronní trakční motor s kapalinovým chlazením pro 100% nízkopodlažní tramvajové vozidlo 2. Lenoch V., Mašek Z.-Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 9. Jelínek R. - ELFIS spol. s r.o., Praha Simulační model sériového hybridního pohonu posunovací lokomotivy Pohon ventilace a čerpadla chlazení pro dopravní prostředky 3. Skala V., Wočadlo Z.-Škoda Electric a.s. 10. Kloutvor M., Štěpař V. -ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., Praha Lokomotiva Vysokonapěťové řady dynamické pro turecké kompenzace železnice 4. Klusák R., Bruner P., Jeřábek J.-Škoda Electric a.s Bateriové BLOK III. busy POHONY Škoda V ENERGETICE místnost C Přestávka Pudil E. - Centrální Inženýring Jaderných elektráren, Temelín 5. Flajtingr Elektrické J., Dolejš pohony T.-Škoda v současných Electric a.s. blocích jaderné elektrárny Temelín 2. Zkušenosti Foltýn D. z - provozu Škoda Praha hybridního Invest, s.r.o busu 6. Vorel Elektrické P., Cipín pohony R., Procházka v modernizované P., Martiš J., elektrárně Červinka Tušimice D., Pazdera II I.-VUT v Brně, FEKT 3. Aplikační Král L. - možnosti Škoda Praha ultrakapacitorů Invest, s.r.o a akumulátorů LiFePO 4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna 7. Mindl P., Čeřovský Z., Mňuk P., Hubert T.-ČVUT v Praze, FEL Elektrické pohony v elektrárně Prunéřov II Testing bench of electric car powertrains in the Science and technology park in Roztoky town -4-

8 8. 4. Lazor Liška M.-Škoda P. - Škoda Electric, Praha a.s., Invest, oddělení s.r.o. SW2, Praha Automatizované Elektrické pohony Hardware-in-the-Loop v nové elektrárně Ledvice testovanie časti trakčných pohonov 5. Blaha J., Cink A. - ČEZ a.s Přečerpávací BLOK III. VÝKONOVÁ vodní elektrárny ELEKTRONIKA provozované A POHONY v ČR V ENERGETICE místnost C 6. Vokál J. - nezávislý konzultant, Cink A. - ČEZ a.s. 1. Ryznar Soustrojí D., Přikryl přečerpávacích H.-Emerson-Control vodních elektráren Techniques s Brno měnitelnými s.r.o. otáčkami 7. Rekuperační Pavelková zařízení N.- ABB pro s.r.o., velké Pawlas rozsahy J. -ELCOM, napájecího a. s. napětí a výkonů 2. Macko Emise D.- rušení NOEN, pohonů a.s., Pavelková s frekvenčními N.-ABB měniči s.r.o. 8. Regulované Pochyla M. pohony - Siemens na novém Brno rypadle K100 pro těžbu křídy 3. Vaněk Regulované J. - ABB s.r.o. pohony a řízení na unikátním kolesovém rypadle 9. Retrofit Kulda V. trend - ELCOM, v renovaci a.s. měničů 4. Bachorec Bypass T. pohonů -SVS FEM velkých s.r.o., výkonů Saska M.-EGE napájených s.r.o. z frekvenčních měničů 10. Simulace Bernat oteplovací F. - ABB s.r.o., zkoušky Horkel vývodů R. -Biocel generátoru Paskov s.r.o Přestávka Vodou chlazené měniče frekvence velkého výkonu s omezením vlivu na napájecí síť instalované v Biocelu Paskov Krejčí Kraus M.-Siemens T. - ABB s.r.o. Brno Nová Aplikace řada asynchronních vodního chlazení motorů v nové Siemens instalaci pro VN nízkonapěťové a NN měničů regulované frekvence v pohony bloku K7 elektrárny 6. Jelínek Alpiq R.-ELFIS Generation spol.s (CZ) r.o. a.s., Kladno Sinusové filtry, poznatky, návrh a použití v elektrických pohonech 7. Kříž T., Roubal Z. - VUT v Brně, Bachorec T.- SVS FEM s.r.o., Prokopec M.-ZEZ SILKO, s.r.o Numerická SPOLEČENSKÝ simulace VEČER a experimentální ověření parazitní indukčnosti výkonových kondenzátorů 8. Martiš Reprezentační J., Vorel P.-VUT prostory v Brně, Plzeňského FEKT Prazdroje, a.s. Použití blokujícího spínaného zdroje pro vyšší výkony -5-

9 9. Hradecký J.-PREdistribuce, a.s., Praha 12. června Cvičení Blackout 2014 Praha Středa 8.30 BLOK IV. PERSPEKTIVNÍ NOVINKY V POHONECH A. PŘEDNESOVÁ SPOLEČENSKÝ ČÁST VEČER Reprezentační 1. prostory Novák J., Plzeňského Chyský J. - ČVUT Prazdroje, Praha, FS, a.s. Kořínek P. -Skybergtech s.r.o Vyšetřování ztrát sinusových filtrů pro frekvenčně řízené pohony 10. června 2. Ředina J., Rouchal R. VUES Brno s.r.o., Novák P. - Rosenberg s.r.o. Středa 8.30 BLOK IV. PERSPEKTIVNÍ Kontrola kvality NOVINKY parametrů V POHONECH elektromotorů stanovených normami a empiricky z požadavků uživatelů A. PŘEDNESOVÁ 3. Dočkal ČÁST K. - Siemens s.r.o. Brno 1. Komrska Návrh napájecích T., Glasberger dílů T., pro Peroutka víceosé Z.-ZČU aplikace v Plzni, s měniči FELSinamics S 4. Modulátor Ředina J., pro Rouchal čtyřfázové R. měniče VUES Brno s minimalizací s.r.o., Huzlík nekonečné R., Ondrůšek normy Č. - VUT Brno, FEKT 2. Blahník Efektivní V., Talla využití J., Peroutka frekvenčních Z.-ZČU měničů v Plzni, UNIDRIVE FEL při stavbě zkušebních pracovišť 5. Modulární Matyska sedmihladinový P. - ABB s.r.o. měnič. 3. Janouš Bezpečnostní Š, Peroutka funkce Z.-ZČU v elektrických v Plzni, FEL pohonech 6. Prediktivní Bachorec regulátor T. - SVS pro FEM řízení s.r.o., rychlosti Král P. - M.L.S.Holice pohonu s PMSM s.r.o. Simulace magnetodynamických sil důsledku vyosení rotoru generátoru 4. Novák J., Chyský J., Kořínek P.-ČVUT v Praze, Fakulta strojní 7. Grunděl J. - Vacon s.r.o. Měření eliminace nežádoucích vlivů dlouhého kabelu na výstupu měniče pomocí výstupních odrušovacích prostředků Měničové systémy se společnou stejnosměrnou sběrnicí 5. Novák J., Mlynařík L., Lelek T. -Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta 8. Frąckiewicz Z., Grochowalski J. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polsko Návrh, možnosti využití a simulace drážních vozidel s kombinovaným napájením Tyristorový měnič velkého výkonu s regulovanými parametry 6. Ďurovský F., Kyslan K., Üvegeš R., Fedák V.-Technická univerzita v Košiciach 9. Grochowalski J. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polsko HIL simulácia pohonov priemyselného robota so šiestimi stupňami voľnosti MMF of Six Phase Induction Motors for Rectangular Current Supply 7. Bober P.-TU v Košiciach, FEI On-line optimalizácia uhla spínania fáz BLDC motora -6-

10 B. DISKUZNÍ 8. Karlovský ČÁST U PANELŮ P., Lettl J.-ČVUT v Praze, FEL 1. Rozbor Matyska prediktivní P. - ABB metody s.r.o. přímého řízení momentu pohonu s asynchronním motorem v prostředí Matlab Simulink 9. Talla Synchronní J., Blahník reluktanční V., Peroutka motory Z.-ZČU v regulovaných v Plzni, FEL pohonech 2. Odhad Kůs V., rotorového Josefová toku T. - ZČU asynchronního Plzeň, FEL motoru s uvažováním vlivu teploty 10. Streit Analýza L.-ZČU proudu v Plzni, odebíraného FEL z napájecí sítě napěťovým pulzním usměrňovačem 3. Metoda Štěpánek sériového J., Jára řazení M. - ZČU IGBT Plzeň, tranzistorů FEL využívající detekci přepětí 11. Lettl Analýza J., Bauer tepelné J.-ČVUT izolace v Praze, diskrétních FEL polovodičových součástek v pouzdře TO Vektorové Bauer J., řízení Haubert pohonu T., Hlinovský s maticovým V.- ČVUT měničem v Praze, a asynchronním FEL motorem 12. Vetr Automatizovaný S.-Schneider Electric PXI systém CZ s.r.o. pro měření parametrů náhradního schématu asynchronního motoru 5. Sdílení Pavelka společné J., Lev mechanické M. - ČVUT v zátěže Praze, dvěma FEL vektorově řízenými pohony s asynchronními motory Diagnostika závady průmyslového výrobku s využitím průmyslové počítačové tomografie B. DISKUZNÍ ČÁST 6. Bruner U PANELŮ P.- ŠKODA ELECTRIC, Plzeň 1. Košťál EMC T., plán Kobrle pro projekt P.-ČVUT metro v Praze, Suzhou FEL 7. Analýza Vošmik spínání D., Šmídl při balancování V., Peroutka Z. napětí - ZČU plovoucích Plzeň, FEL kondenzátorů víceúrovňového střídače 2. Schulz Hybridní M.-Infineon estimátor Technologies pro bezsenzorové AG Warstein, řízení Germany, PMSM Ma Xin-Infineon Technologies Beijing, China 8. Correlating Kupka T., NTC-Reading Patt M. - FINEPOWER and Chip-Temperature GmbH in Power Electronic Modules Hybridní fotovoltaický měnič pro chytré sítě 3. Ryznar D.-Emerson-Control Techniques Brno,s.r.o. 9. Vašíček A. - VUT Brno, FEKT DYNEO nová řada synchronních motorů firmy EMERSON Chování LLC rezonančních měničů v režimu naprázdno 4. Novák M., Sivkov O. ČVUT v Praze, FS 10. Skala B., Kindl V. - ZČU Plzeň, FEL Frekvenční měnič se SiC Mosfet prvky pro vysokofrekvenční stroje Impulzní zdroj pro elektromagnetické dělo 5. Bruha M.-ZČU v Plzni, FEL + ABB MV Drives, Turqi, Švýcarsko 11. Beneš P. - ZČU Plzeň, FEL Importance of Control Engineering to Minimize Torsional Vibration in Variable Speed Drive Systems Konstrukční provedení pružného členu robotického systému -7-

11 Fajtl Kotulan R., Buhr A. - K.-ČVUT AEF Brno v Praze, FEL Modelování Legislativa bezkontaktního dodávek elektrických přenosu pohonů energie a v jejich FEM částí softwaru do technologických pro dobíjení elektromobilů zařízení Bednář Bauer B., J., Drábek Haubert P., T., Pittermann Flígl S., Lettl M.-ZČU J. - ČVUT v Plzni, Praha, FEL FEL Modifikace Mapa účinnosti aktuální asynchronního hodnoty spínací motoru frekvence analytické s ohledem odvození na magnetické sycení středofrekvenčního transformátoru Štěpánek Pittermann J.-ZČU M., Fořt v Plzni, J. - FEL ZČU Plzeň, FEL Návrh Metody vstupního potlačení stabilizátoru negativních vlivů poruch v napájení na pohon s asynchronním motorem Bednář Bachorec B., Drábek T. - SVS P., FEM Pittermann s.r.o., Brno M.-ZČU v Plzni, FEL Nová Moderní koncepce simulační trakčního prostředky měniče pro se komplexní středofrekvenčním návrh, analýzu transformátorem a optimalizaci s využitím elektrických přímých pohonů měničů a výkonové kmitočtu elektroniky maticových 16. měničů Poláček L., Turjanica P.- ZČU Plzeň, FEL 10. Uzel Modulární D., Peroutka řídicí Z.-ZČU systém v REMCS Plzni, FEL 17. Optimální Buhr K., vektorové Fajtl R. - ČVUT řízení Praha, v plném FEL rozsahu otáček pro synchronní motor s vinutým rotorem 11. Poljak Monitoring L.-ZČU a v diagnostika Plzni, FEL pohonu elektromobilu 18. Potlačení Černík M. 2. harmonické - Technická univerzita složky napětí v Liberci, na stejnosměrné FMIM straně jednofázových usměrňovačů 12. Kroneisl Možnosti M., užití Janda proudového M., -ZČU v střídače Plzni, FEL pro napájení piezoelektrického aktuátoru s velkou kapacitou 19. Použití Běloušek pseudonáhodné R., Patočka M. PWM - VUT pro Brno, snížení FEKT hluku pohonu 13. Bednář Náhradní B., Drábek zapojení P., asynchronního Pittermann M.-ZČU motoru v Plzni, ve tvaru FEL Γ-článku 20. Egerle J., Přikryl H. - CT Brno Přímý měnič kmitočtu pro trakční pohony komutace 1f maticového měniče v neurčitých stavech Nová M řada měničů kmitočtu fy. Control Techniques Brno 14. Fořt J., Kůs V., Pittermann M.-ZČU v Plzni, FEL 21. Mužíková V., Glasberger T., Šmídl V. - ZČU Plzeň, FEL Regulační algoritmy pro potlačení vlivů poklesů napájecího napětí pro pohony s nepřímým měničem kmitočtu Pohon s PMSM řízený pomocí DTC a bezsenzorovou estimací polohy a rychlosti 15. Kysela A.-ZČU v Plzni, FEL 22. Uzel D., Šmídl V., Peroutka Z. - ZČU Plzeň, FEL Rezonanční měnič pro pomocné pohony tramvaje Pohon se synchronním motorem s vinutým rotorem: Porovnání různých variant estimace polohy rotoru pomocí injektážní bezsenzorové metody 16. Bláha Š., Komrska T., Peroutka Z.-ZČU v Plzni, FEL Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů -8-

12 Brychcín Glasberger J.-ZČU T., Talla v Plzni, J., FEL Janda M.- ZČU Plzeň, FEL Univerzální Potlačení jednofázový kmitů vstupního měnič LC se filtru snímáním trakčního proudu pohonu s DTC pomocí prediktivního řízení Košan Talla T., J., Janík Beneš D., P. Peroutka - ZČU Plzeň, Z.-ZČU FEL v Plzni, FEL Univerzální Prediktivní přednabíjecí řízení jednofázového metoda pro střídače měniče s s LCL plovoucími filtrem kondenzátory Bednář Kindl B., V., Drábek Pechánek P., Pittermann R.,Skala B., M.-ZČU Světlík P. v Plzni, - ZČU FEL Plzeň, FEL Varianty Problematika realizace indukčního trakčního nabíjení pohonu elektromobilů se středofrekvenčním transformátorem Kůs Plhák V., Josefová O., Lettl T.-ZČU J. - ČVUT v Plzni, Praha, FEL FEL Vliv Problémy mrtvého praktické času a pulzně realizace šířkové výkonového modulace LLC na rezonančního harmonické napěťového měniče pulzního usměrňovače Mužíková Plhák O., V., Lettl Glasberger J. - ČVUT T.-ZČU Praha, v Plzni, FEL FEL Vysokofrekvenční Přehled řešení a injektáž vlastností pro rezonančních estimaci polohy DC/DC pohonu měničů PMSM s přímým řízením momentu 28. Bednář B., Drábek P., Los M., Pittermann M. - ZČU Plzeň, FEL Přímý ODBORNÁ měnič EXKURZE kmitočtu pro - E1 trakční pohony analýza vstupního filtru, modifikace řízení primárního měniče pomocí ŠKODA nulových ELECTRIC vektorů 29. Nedvěd R. - ZČU Plzeň, FEL Realizace CNC soustruhu 13. června 30. Košan ODBORNÁ T., Janík EXKURZE D., Peroutka E2 Z. - ZČU Plzeň, FEL Čtvrtek Řídicí platforma pro víceúrovňové měniče s FPGA a DSP -C koncepce řízení 4L-FLC měniče 8.00 SIEMENS 31. Blahník V., Peroutka Z.- ZČU Plzeň, FEL Simulace jednofázového řízeneho zdroje napetí 32. Streit L., Drábek P., Košan T. - ZČU Plzeň, FEL Simulace tramvaje se systémem akumulace energie 33. Novák J., Mašek Z., Mlynařík L. - Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera Simulační modely pro návrh pohonných řetězců kolejových vozidel -9-

13 INFORMACE34. Komrska T. - ZČU Plzeň, FEL Konference se koná Spotřeby v areálu a Západočeské dojezdy elektromobilů Univerzity v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň, v budově Fakulty elektrotechnické. 35. Janda M., Majorszký J. - ZČU Plzeň, FEL Příjezd automobilem Stabilita do areálu trakčního je možný pohonu buď z Klatovské třídy (Klatovská třída spojuje centrum města s dálnicí D5 exit 80) a dále ulicí Kaplířova nebo 36. z průmyslové Künzel K., Žáček zóny Bory J.- ČVUT ulicí U Praha, Letiště). FEL Technické požadavky na zařízení elektrických pohonů 37. Schulz M. - Infineon Technologies AG, Warstein, Německo Doprava od hlavního Teplotní vlakového interfaceový nádraží materiál (zastávka pro Hl. IGBT nádráží. moduly ČD, Sirková ) např. tramvají č.1 na konečnou zastávku Slovany nám. Milady Horákové a odtud 38. Kobrle autobusem P., Pavelka č.30 směr J. - ČVUT Borská Praha, pole a FEL vystoupit na zastávce Západočeská univerzita nebo trolejbusem č.16 na konečnou zastávku Bory - Heyrovského Víceúrovňové a odtud měniče autobusem pro pohony č.30 a aktivní směr Borská filtry pole a vystoupit na zastávce Západočeská univerzita. 39. Mlynařík L., Doleček, R. -Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera Doprava od centrálního Vliv průrazu autobusového diod dvanáctipulzního nádraží (zastávka usměrňovače CAN, Skvrňanská ) na další chod např. napájecího tramvají č.2 řetězce směr v Světovar době rekuperace na zastávku vozidel Krejčíkova, 3kV DC poté přejít k II. 40. poliklinice Brůha M. na - Francouzské ABB Švýcarsko třídě (MV(cca Drives) 100m vpravo od tramvaje tedy směrem na západ) a odtud autobusem č.30 směr Borská pole a vystoupit Vybraná na specifika zastávce pohonu Západočeská s vysokonapěťovým univerzita nebo měničem z tramvaje ACS č vystoupit již na zastávce V sadech Pětatřicátníků, přestoupit do 41. tramvaje Kamenický č.4 na P. konečnou - ZČU Plzeň, zastávku FEL Bory a odtud autobusem č.30 (resp.24) směr Borská pole a vystoupit na zastávce Západočeská univerzita. Výhody vektorové modulace se zpětnou vazbou pro tříúrovňový měnič s upínacími diodami 42. Novák J., Sýkora P., Lenoch V. - Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera Výzkum řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly Informace o MHD např. viz ODBORNÁ EXKURZE ŠKODA ELECTRIC 13. června ODBORNÁ EXKURZE Čtvrtek 8.00 SIEMENS -10-

14 Registrace INFORMACE účastníků je 9.června od 8.00 hod. Ubytování Konference v hotelech se koná a v areálu penzionech Západočeské si zajišťují Univerzity účastníci v Plzni, individuálně. Univerzitní 26, Plzeň, v budově Fakulty elektrotechnické. Informace Příjezd automobilem o ubytování do je areálu na webových je možný stránkách buď z Klatovské konference třídy (Klatovská (pohony.zcu.cz). třída spojuje centrum města s dálnicí D5 exit 80) a dále ulicí Kaplířova Dále nebo je rezervována z průmyslové kapacita zóny Bory noclehů ulicí U Letiště). v kolejích. Zájemci uvedou své požadavky v přihlášce. Konkrétní Doprava adresa od hlavního koleje vlakového bude zaslána nádraží na (zastávka účastníka. Hl.nádr.ČD, Sirková ) např. tramvají č.1 na konečnou zastávku Slovany nám.milady Horákové Účastnický a odtud autobusem poplatek č.30 činí 1500,- směr Borská Kč, z pole toho a sborník vystoupit přednášek na zastávce 450,-Kč. Západočeská univerzita nebo trolejbusem č.16 na konečnou zastávku Bory - Heyrovského a odtud autobusem č.30 směr Borská pole a vystoupit na zastávce Západočeská univerzita. Pro členy elektrotechnické společnosti činí poplatek 1100,-Kč. Doprava od centrálního autobusového nádraží (zastávka CAN, Skvrňanská ) např. tramvají č.2 směr Světovar na zastávku Krejčíkova, poté přejít Stravování k II.poliklinice a ubytování na Francouzské není v ceně třídě (cca zahrnuto. 100m vpravo od tramvaje tedy směrem na západ) a odtud autobusem č.30 směr Borská pole a vystoupit na zastávce Západočeská univerzita nebo z tramvaje č.2 vystoupit již na zastávce V sadech Pětatřicátníků, přestoupit do tramvaje Vložné č.4 na laskavě konečnou poukažte zastávku na Bory účet a České odtud autobusem elektrotechnické č.30 (resp.24) společnosti, směr Borská Novotného pole a lávka vystoupit 5, 116 na zastávce 68 Praha Západočeská 1, IČO: , univerzita. DIČ: Informace CZ , o MHD občanské např. viz společenství registrováno u MV ČR č.j. VSP/1-33/90-R není plátce DPH, číslo. účtu /0100, konstantní symbol 0308, variantní symbol 37. Ve zprávě pro příjemce uveďte jména účastníků. V úterý Registrace 9.června účastníků bude je od 11.června hod. společenský 8.00 hod. večer v reprezentačních prostorách Plzeňského Prazdroje - úhrada v hotovosti při registraci. Ubytování je rezervováno v hotelech Central na nám. Republiky (www.central-hotel.cz ), U Zvonu, Pražská 27 (www.hotel-uzvonu.cz), v penzionu předpokládanou Bory (www.pension-bory.websnadno.cz), účast označte na přihlášce a na vysokoškolských zakroužkováním kolejích písmene (http://skm.zcu.cz/hotel.html V. ), ulice Klatovská, Máchova, Baarova. Svoji Pro V účastníky přihlášce zakroužkujte jsou plánovány C,Z,PB odborné nebo K exkurze, dle svého svoji výběru. účast na exkurzi označte zakroužkováním písmene E1 nebo E2 na přihlášce. Účastnický příspěvek činí 1500,- Kč, z toho sborník přednášek 450,-Kč. Jsou zajišťovány exkurze do výrobního závodu ŠKODA ELECTRIC a.s. - elektrovýzbroje trakčních vozidel (E1) a SIEMENS v SRN (E2). Pro členy elektrotechnické společnosti činí poplatek 1100,-Kč. Stravování a ubytování není v ceně zahrnuto. -11-

15 Závaznou Vložné laskavě přihlášku poukažte k účasti na zašlete účet České do 2.června elektrotechnické na adresu: společnosti, Novotného lávka 5, Praha 1, IČO: , Mgr. DIČ: Hana CZ , Jehlíková občanské společenství registrováno u MV ČR č.j. VSP/1-33/90-R není plátce DPH, číslo účtu /0100, konstantní ZČU symbol v Plzni, 0308, FEL, variantní RICEsymbol 37. Ve zprávě pro příjemce uveďte jména účastníků. Univerzitní 8, Plzeň Tel.: V 377 úterý června 148, 377 bude 634 od 188, hod. společenský večer v reprezentačních prostorách Plzeňského Prazdroje - úhrada v hotovosti při registraci. Fax: Svoji 377 předpokládanou účast označte na přihlášce zakroužkováním písmene V. Pro účastníky jsou plánovány odborné exkurze, svoji účast na exkurzi označte zakroužkováním písmene E1 nebo E2 na přihlášce. Jsou zajišťovány exkurze do výrobního závodu SIEMENS v SRN (E1) a ŠKODA ELECTRIC a.s. - elektrovýzbroje trakčních vozidel (E2). Závaznou přihlášku k účasti zašlete do 1.června na adresu: Informace Ing.Martin budou Pittermann, poskytovány Ph.D. organizačním výborem : Ing.František ZČU v PlzniSteiner mobil: , Ing.Jiří Katedra Došla elektromechaniky a výkonové elektroniky tel.: , mobil: , Ing.Jiří Univerzitní Pýcha 26, Plzeň Fax: tel.: , mobil: , Informace budou poskytovány organizačním výborem: Ing.František Steiner mobil: Ing.Jiří Došla tel.: mobil: csvsts.cz Ing.Jiří Pýcha tel.: mobil: Na shledanou se těší Na shledanou se těší Organizační výbor Organizační výbor -12-

16 ŠKODA ŠKODA ELECTRIC ELECTRIC a.s. a.s. Tylova Tylova 1/57, 1/57, Plzeň, Plzeň, Tel.: Tel.: , 155, Fax: Fax: Společnost byla byla založena v lednu v lednu a skládá a skládá se ze se dvou ze tří divizí: divizí: divize divize Pohony Pohony, a Trolejbusy Trakční a motory divize a Trakční Trolejbusy. Výrobní Výrobní zaměření: Kompletní trakční elektrické výzbroje pro pro všechny druhy kolejových dopravních pro motory. prostředků jako jsou tramvaje, vozy metra, příměstské vlakové vlakové jednotky, jednotky, elektrické elektrické a dieselektrické a dieselektrické lokomotivy lokomotivy trakční tj. trakční a pomocné a pomocné pohony, pohony, řídící obvody řídící včetně obvody nadřazeného včetně nadřazeného řízení a SW řízení vybavení, a SW diagnostické vybavení, diagnostické systémy tj. apod. systémy Asynchronní apod. Asynchronní trakční motory trakční o výkonu motory až o 1600 výkonu kw, až stejnosměrné 1600 kw, stejnosměrné trakční motory trakční o výkonu motory až 1000 o výkonu kw, až komponenty asynchronních motorů (cívky, statory, ), motory pro speciální aplikace, generální opravy a servis kw, komponenty asynchronních motorů (cívky, statory, ), motory pro speciální aplikace, generální Přestavba dieselového autobusu na trolejbus, instalace elektrických součástí do kostry vozu, dodávky kompletních trakčních elektrických výzbrojí pro trolejbusy, náhradní díly,servis a údržba trolejbusů. opravy a servis. Trolejbusy a elektrobusy, instalace elektrických součástí do kostry vozu, dodávky kompletních trakčních elektrických výzbrojí pro trolejbusy, náhradní díly,servis a údržba trolejbusů. DANFOSS s.r.o. V Parku 2316/12, Praha 4 - Chodov Tel.: Fax: , Danfoss vyrábí a dodává regulační a měřící přístroje a systémy pro oblasti: - elektrické pohony a motorové převodovky - tepelná technika - chlazení - vodárenství -13-

17 ABB s.r.o. - Divize Automatizace výroby a pohony Štětkova 16338/18, Praha 4 Tel.: Kontaktní +420 centrum: , Contact 222 center: ABB, Společnost lídr v oblasti ABB je dodávek lídr v oblasti technologií dodávek pro technologií energetiku pro a automatizaci. energetiku a automatizaci. Návrh, projektování, Návrh, engineering projektování, a engineeringa technická podpora, technická dodávky podpora, a servis dodávky výrobků a servis a systémů výrobků pro a systémů infrastrukturu, pro infrastrukturu, automatizaci automatizaci a robotizaci a robotizaciprocesů v průmyslu. v průmyslu. Produkty: nn a vn frekvenční měniče, řízené usměrňovače a výkonová elektronika, řízení kvality sítě, programovatelné řídicí automaty, motory a generátory, mechanické části pro přenos výkonu, robotizovaná pracoviště, rychlonabíjecí stanice pro elektromobilitu. ABB s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO a OHSAS EM Brno EM ČKD Brno Kompresory s.r.o. a.s. Klečáková 347, Praha 9 Jílkova 124, Brno, Česká republika Tel.: , Fax: Společnost EM Brno s.r.o. vznikla 1996 a převzala tak výrobu elektromotorů státního podniku MEZ BRNO. Celá historie tradiční výroby elektromotorů byla započata již r bratry Richtrovými v Brně Židenicích. V Výrobce současné a dodavatel době Vám kompresorů nabízíme elektromotory a turbokompresorů, pro lehký turbodmychadel, a střední strojírenský synchronních průmysl v kusových i hromadných a asynchronních sériích. elektromotorů Kvalita našich a služeb generátorů. je zaručena zavedeným systémem jakosti ISO 9001/2008 a samozřejmě dlouholetou tradicí. -14-

18 CONTROL TECHNIQUES Brno s.r.o. Podnikatelská 2b, Brno Tel.: , , Fax: Control Techniques PLC. je specialista na elektrické regulované pohony. Vyvíjí, vyrábí a dodává 200 tisíc měničů a pohonů ve výkonovém rozsahu od 250 W do 1500 kw ročne. Mimořádně ceněna je nejen vysoká kvalita měničů a pohonů, ale i odborná technická pomoc projektantům a uživatelům techniky firmy a zajištění kvalitního servisu. Společnost je držitelem ceny DESIGN PRESTIGE ČR za perfektní konstrukční zpracování a špičkovou technickou úroveň měničů kmitočtu UNIDRIVE SP. PE&ED, spol. s r.o. Koblovská 101/23, Ostrava Obchodní kancelář: Špálova 9, Ostrava-Přívoz Tel: , Autorizovaný obchodní zástupce firmy LEM International, prodej a technická podpora prodeje snímačů proudu a napětí pro průmyslové, trakční a speciální aplikace, snímání a měření proudů a napětí stejnosměrných, střídavých impulsních a.j. s vysokou přesností a dynamikou. Dodavatel systémů měření spotřeby trakčních vozidel a diagnostických systémů rozsáhlých akumulátorových sestav. Technická pomoc při návrhu a modernizacích el. pohonů a výkonových polovodičových systémů. -15-

19 ELCOM, a.s. Na ELCOM, Větrově a.s. 34, Praha 4 Tel: Na Větrově , Praha 4 Tel: Váš partner pro silnoproudou elektrotechniku Regulované pohony 0,3 kw 20 MW jako komponenty, nebo jako celek formou dodávky na klíč, včetně zpracování projektové Váš partner dokumentace, pro silnoproudou montáže elektrotechniku a měření EMC. Elektromotory standardní, nevýbušné speciální všech výkonů, napětí, Regulované krytí a provedení. pohony 0,3 Softstarty, kw 20 rotorové MW jako spouštěče komponenty, pro kroužkové nebo asynchronní jako celek formou motory. dodávky Optimální na kompenzace klíč, včetně jalového zpracování výkonu projektové v sítích napájejících dokumentace, nelineární montáže spotřebiče. a měření Vývoj EMC. a výroba Elektromotory moderních standardní, kompenzačních nevýbušné prostředků spe- ciální Vývoj všech a výroba výkonů, speciálních napětí, statických krytí a měničů, provedení. např. napájecích Softstarty, zdrojů rotorové a dalších spouštěče zařízení pro výkonové kroužkové elektroniky asynchronní motory. Výroba kompenzačních Optimální kompenzace rozváděčů jalového chráněných výkonu i nechráněných, v sítích napájejících výroba kompenzačních nelineární filtrů spotřebiče. NN a VN. Vývoj Montáže a výroba moderních zařízení kompenzačních všech napěťových prostředků hladin, Vývoj montáže a výroba silnoproudých speciálních zařízení statických v prostředích měničů, s nízkou např. elektromag- napájecích silnoproudých netickou odolností. Výroba rozváděčů nízkého napětí všech krytí a provedení. Vývoj a dodávky specializovaných zdrojů a dalších zařízení výkonové elektroniky Výroba kompenzačních rozváděčů chráněných i nechráněných, měřicích a testovacích pracovišť na bázi virtuální instrumentace v prostředí LabVIEW firmy National Instruments s atesty CE. výroba Projekty kompenzačních silnoproudých filtrů zařízení NN všech a VN. napěťových Montáže hladin silnoproudých průmyslových zařízení i energetických, všech napěťových včetně projektů hladin, speciálních montáže silnoproudých zařízení zajištění zařízení elektromagnetické v prostředích kompatibility s nízkou elektromagnetickou ve výkonových systémech. odolností. Výroba rozváděčů nízkého napětí všech krytí a provedení. Vývoj a dodávky specializovaných měřicích a testovacích praco- ELFIS višť na bázi spol. virtuální s r.o. instrumentace v prostředí LabVIEW firmy National Instruments s atesty CE. Projekty Kolmá silnoproudých 10, 190 zařízení 00 Praha všech 9 napěťových hladin průmyslových i energetických, včetně projektů speciálních Tel./fax: zařízení pro 284 zajištění , elektromagnetické kompatibility ve výkonových systémech. Aktivity společnosti: Regulované elektrické pohony, regulátory a spínače výkonu, záložní zdroje UPS, odrušovací filtry, síťové a motorové tlumivky, průtokoměry a hladinoměry. -16-

20 SEMIKRON International GmbH Teslova 3, Plzeň SEMIKRON Tel.: International 400, Fax: 378 GmbH SEMIKRON s.r.o Teslova Teslova 3, 301 3, Plzeň 00 Plzeň Tel.: SEMIKRON Tel.: s.r.o , Fax: 400, 378 Fax: Teslova 3, Plzeň Tel.: , Fax: Nabízí Nabízí řešení řešení v oblasti v oblasti výkonových výkonových polovodičových polovodičových komponentů komponentů od jednoho od dodavatele: jednoho dodavatele: chipů, od chipů, diskrétních, IGBT/MOSFET/diodových/ tyristorových modulů, řídících obvodů, CIB/IPM až diskrétních, až po po kompletní výkonové kompletní Nabízí elektronické řešení výkonové v oblasti elektronické subsystémy. SEMIKRON postupuje dále v řešeních trhu díky subsystémy. inovaci nového SKiMu výkonových polovodičových komponentů od jednoho dodavatele: od chipů, diskrétních, IGBT/MOSFET/diodových/ - modulu s tyristorových snap-on driverem modulů, a SKiiPu řídících 3, obvodů, integrovaného CIB/IPM inteligent- až po ního kompletní výkonového výkonové subsystému. elektronické subsystémy. SEMIKRON postupuje dále v řešeních trhu díky inovaci nového SKiMu ADTEC s.r.o. - IGBT modulu s snap-on driverem a SKiiPu 3, integrovaného inteligentního ADTEC výkonového s.r.o. subsystému. Vídeňská 117a, Brno Vídeňská 117a, Brno ADTEC Tel.: +420 s.r.o. Tel.: , Fax: ADTEC +420 s.r.o , Fax: Vídeňská 117a, Brno Vídeňská 117a, Brno Tel.: Tel.: , , Fax: +420 Fax: Kompletní řešení řešení v oblasti v oblasti elektrických elektrických pohonů pohonů a průmyslové a průmyslové automatizace automatizace s orientací s na orientací na produkty firmy produkty Siemens. firmy Člen Siemens. Siemens Člen Siemens Solution Solution Partner Partner Automation Automation pro oblast pro oblast Motion Motion Control. Control. Vyhradni Kompletní Vyhradni distributor řešení distributor řešení v oblasti software v oblasti software elektrických PLC elektrických Analyzer PLC pohonů Analyzer Pro pohonů a firmy průmyslové Pro AUTEM a firmy průmyslové automatizace GmbH AUTEM (software automatizace GmbH s orientací pro (software logickou s na orientací pro logickou na produkty firmy produkty analýzu a analýzu snímání a snímání záznamu záznamu dat ze zařízení dat ze ovládaných zařízení PLC ovládaných systémy). Siemens. firmy Člen Siemens. Siemens Člen Siemens Solution Solution Partner Partner Automation Automation pro PLC oblast pro systémy). oblast Motion Motion Control. Control. Vyhradni Vyhradni distributor distributor software software PLC Analyzer PLC Analyzer Pro firmy Pro AUTEM firmy GmbH AUTEM (software GmbH pro (software logickou pro logickou analýzu a snímání záznamu dat analýzu a snímání záznamu -17- ze zařízení ovládaných PLC systémy). dat ze -17- zařízení ovládaných PLC systémy) BLOK V. VÝZNAMNÉ A PERSPEKTIVNÍ NOVINKY (POSTERY) -17- STŘEDA 1. Komrska T., Žák J., Peroutka Z., - ZČU v Plzni, FEL, Seppo J. Ovaska - University of Technology, Helsinky Finsko Aktivní filtr pro trakční systémy s adaptivní estimací základní harmonické BLOK V. VÝZNAMNÉ A PERSPEKTIVNÍ NOVINKY (POSTERY) STŘEDA