1.1 BYTOVÉ KRÁDEŽE JAK ORGANIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROGRAM PANEL DOTAZY NA MMR DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 2 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 BYTOVÉ KRÁDEŽE JAK ORGANIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROGRAM PANEL DOTAZY NA MMR DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 2 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS"

Transkript

1 PRAGOTHERM BULLETIN DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 2 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS JAK ORGANIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROGRAM PANEL DOTAZY NA MMR 1.1 BYTOVÉ KRÁDEŽE PRAGOTHERM REDAKČNÍ TÝM PRAGOTHERM s.r.o. Na hlavní Praha 8, Březiněves Tel.: Doba dovolených ráj pro bytové zloděje Odjíždíte na prázdniny? Tak pozor, ať se nevrátíte do prázdného bytu. Statistiky totiž hovoří jasně. O prázdninách roste počet bytových krádeží až o 25%. Vykradení bytu přináší jeho majitelům nejen velkou materiální škodu, ale také psychický šok, který může způsobit dlouhodobé psychické problémy. Snažte se proto vykradení (nejen v době dovolených) maximálně předejít. Investice do zabezpečení se vám může několikanásobně vrátit. Průměrná výše škod při bytových krádeží podle pojišťoven stále narůstá, což je především důsledkem lepšího vybavení domácnosti. Možnosti, jak předejít krádeži, začínají už u vstupních dveří do vašeho panelového domu. Celý objekt by měl být stále zamčený a to nejen v noci. Po dobu vaší dovolené poproste přátele, aby vám kromě zalévání květin také vybírali poštovní schránku. Pro zloděje je plná schránka synonymem, že si její majitelé ve vzdálených končinách užívají slunce a vody. POKRAČOVÁNÍ NA 5.1

2 2.1 JAK ORGANIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Rekonstrukce panelového domu je první velkou investicí do oprav od doby, kdy se tento dům stavěl. Náklady na opravy obytných domů dosahují řádově milionových ale mnohdy až desetimilionových částek, a vyžadují dodržení určitých postupů. Jedním z prvních kroků, které směřují k vypsání výběrového řízení, je ujasnění vlastníků domu ohledně rozsahu rekonstrukce a cíle, kterého chtějí tímto zásahem dosáhnout. CO REKONSTRUKCI PŘEDCHÁZÍ? S ohledem na výhodné úvěry s dotovanými úroky v rámci programu Panel jsou vlastníci povinni provádět komplexní rekonstrukce s prokazatelnými úsporami na energiích. Před vypsáním výběrového řízení je nutné svolat členskou schůzi a projednat se všemi vlastníky nebo členy družstva záměr, rozsah a financování rekonstrukce. V případě souhlasu poměrové většiny, specifikované ve stanovách SVJ nebo BD, dojde k pověření představenstva a k zahájení výběrového řízení. DOPORUČUJEME, ABY SE POVĚŘENÉ PŘEDSTAVENSTVO ŘÍDILO TĚMITO ZÁSADAMI: 1. Vyhledejte tepelně-energetického auditora, který ve spolupráci s projektantem vypracuje energetický audit. Ten poslouží jako hlavní vodítko pro určení rozsahu rekonstrukce, použití technologií, tloušťky izolantů a hlavně vyčíslení tepelných úspor. 2. Máte-li již zpracovanou projektovou dokumentaci, energetický audit a zahájené stavební řízení, vyvolejte jednání s bankou (nejvhodnější je banka spravující vaše účty), která vám poskytne úvěr na rekonstrukci. V případě, že budete jednat o úvěru s dotovaným úrokem, kontaktujte nejbližší poradenské středisko, kde vám sdělí podrobné informace o podmínkách, které musíte splnit pro čerpání úvěru s dotovaným úrokem v rámci programu Panel. 3. V období, kdy jste zahájili jednání s bankou, oslovte poptávkovým dopisem minimálně 5 stavebních společností nebo výrobců plastových oken. Při vytipování zájemců o výběrové řízení dbejte už nyní na vhodný výběr: zohledněte například velikost a historii společnosti, její pověst a pozici na trhu, ale třeba i kvalitu webových stránek. Můžete rovněž například navštívit sídlo společnosti, resp. výrobnu plastových oken a v neposlední řadě ohodnotit také jednání zástupců jednotlivých firem. 4. Předejte všem zájemcům o výběrové řízení jednotné zadávací podklady (nejlépe soupis výměrnic) a projektovou dokumentaci. V případě potřeby umožněte zájemcům prohlídku rekonstruovaného objektu (vstup na střechu, do výtahů, suterénů ). 5. Upřesněte všem zájemcům závazný termín a místo předání cenových nabídek. Požadujte, aby součástí cenové nabídky bylo minimálně čestné prohlášení jednatelů společnosti nebo oprávněných zástupců společnosti o bezdlužnosti ke státním institucím. 6. Doporučujeme vytvořit výběrovou komisi, která bude složena ze zástupců představenstva a kontrolní komise. Tato komise by měla v co nejkratším termínu vyhodnotit všechny nabídky dodavatelů. Pro hodnocení jednotlivých firem doporučujeme vytvořit následující kritéria: cena, termín realizace, reference, kvalita použitých technologií, záruky, financování, úroveň cenové nabídky a nadstandardní služby. Na základě těchto kritérií vyberte firmu, která se nejvíce přibližuje vašim představám. Nejnižší cena neznamená vždy to nejlepší! Často se stává, že některé firmy jsou schopné v rámci řešení svých finančních problémů snižovat ceny jenom proto, aby získaly zakázku. Je velkou neznámou, jak taková akce skončí. 7. Všechny firmy, které se zúčastnily výběrového řízení je nutné (a také slušné) informovat o jeho výsledku. Firmu, kterou jste vyhodnotili jako nejlepší, je třeba v co nejkratším termínu kontaktovat a vyzvat k osobnímu jednání. 8. Vítěznou firmu požádejte o předložení návrhu smlouvy o dílo a harmonogram stavebních prací. Smlouvu o dílo doporučujeme uzavřít v co nejkratším termínu, a to z důvodu oboustranné jistoty ohledně termínu realizace a především garance neměnné ceny. Smlouvu o dílo můžete podepsat i s několikaměsíčním předstihem před realizací. 9. Zajistěte si kvalifikovaný stavební dozor, který bude vaše SVJ nebo BD zastupovat ve všech technických věcech souvisejících s rekonstrukcí objektu. Stavební dozor se také zúčastní všech kontrolních dní. K jeho povinnostem patří mimo jiné i precizní kontrola provedených prací a používaných technologií při rekonstrukcích. 10. Před zahájením stavebních prací je nutné uzavřít úvěr s financující bankou, předat jí žádosti k programu Panel, zajistit zábory veřejného prostranství potřebného pro stavbu lešení, prověřit, zda v atikových otvorech nejsou uhnízděni ptáci (převážně rorýs hnízdící hlavně během května a června), vyklidit a připravit prostory v suterénu pro stavební firmu, informovat všechny obyvatele domu o průběhu a termínu rekonstrukce a případně jim sdělit instrukce týkající se například vyklizení lodžií, demontáže satelitů, věšáků na prádlo a podobně. Příště: Jak koordinovat průběh rekonstukce. MARIAN LEMPACH rozpočtový manažer společnosti Pragotherm

3 3.1 VÍTE, ŽE... Rekonstrukce panelových domů na splátky Zateplení fasád Výměna oken Rekonstrukce lodžií Rekonstrukce střech Projektová dokumentace Financování Státní dotace ČERVENEC V nejteplejším měsíci v roce dosahuje teplota podkladu obvodového pláště místy až ºC? Rekonstrukce probíhají i v době dovolených a je proto třeba předem myslet na vyklizení balkonů a lodžií? SRPEN V průběhu srpna bude vláda připravovat změnu zákona týkající se převodu bytů do osobního vlastnictví? Více se dozvíte v příštím čísle Zpravodaje. Energetický audit zdarma! Více na Základní výměra důchodu jednotná pro všechny důchodce se v srpnu zvýší o 470,- Kč měsíčně? Navýšení bude stejné pro všechny druhy důchodů. Vážení zákazníci,! dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se koná dne v prostorách přednáškového sálu KD Vltavská. Téma semináře: rekonstrukce a zateplení fasád výměna oken financování a státní dotace novinky a zajímavosti slosování (výherce obdrží pro své BD nebo SVJ odměnu ve výši ,-Kč) PRAGOTHERM s.r.o. Na hlavní Praha 8 Březiněves Infolinka: Zahájení: 17:00 hod Ukončení: 19:30-20:00 hod V rámci semináře pro Vás bude připraveno občerstvení. Spojení: KD Vltavská, Praha 7, stanice metra C - Vltavská Účast potvrďte na tel.č.: , pí. Jánská nebo na ové adrese:

4 4.1 V LETNÍ PRAZE ČEKAJÍ ŘIDIČE KVŮLI ROZKOPANÝM SILNICÍM KOLONY Praha Pevné nervy. Ty si musí jako každé léto připravit všichni, kteří se chystají vyrazit do hlavního města. Ať už Pražané, nebo jen náhodní řidiči, si musí během letních měsíců naplánovat trasu po Praze tak, aby jim ji nezkomplikovaly rozkopané ulice. Dělníci se chystají opravovat až na dvaceti osmi místech po celém hlavním městě. Většina míst bude rozkopaná jen během léta, některé uzavírky potrvají ale až do října. Jako například v ulici Novopacká, ve které se připravuje připojení Vysočanské radiály, nebo v ulici Vídeňská, kde se bude pracovat na opravě mostu vlečky metra. V ulici Veselská, kde probíhá výstavba mimoúrovňové křižovatky, potrvají práce dokonce až do července roku Krize? K Barrandovu i u Vyšehradského tunelu Úplnou uzavírku Vyšehradského tunelu nebo Seifertovy ulice označil magistrát jako krizovou. To znamená, že zde hrozí velký dopad na pražskou dopravu. Celkem se jedná o třináct takových kritických míst. Problémy v dopravě se ale očekávají téměř po celé Praze. Předejít se jim bude snažit tým odborníků. Týmy expertů, které pomocí počítače dohlédnou na aktuální situaci v pražských ulicích, jsou letošní horkou novinkou. Každý týden se sejdou a rozhodnou, jak v opravách dál postupovat, aby byl dopad na dopravu co nejmenší. Opravu můžou i zakázat, pokud by objízdné trasy nezvládly proudící masy vozidel. Všechny akce byly ale dopředu kvalitně zorganizovány, takže doufáme, že komplikací bude co nejméně, řekl primátor města Pavel Bém. Prioritou bude okruh Jednu z největších komplikací pocítí řidiči v Radlické ulici, kde se dostavuje tramvajová trasa, důležitá spojnice do oblasti pražských Radlic. Ulice bude až do 29. srpna kompletně uzavřena. Věřím ale, že obyvatelé našeho hlavního města pochopí význam této důležité spojnice a uzavírku budou tolerovat, řekl Martin Dvořák, generální ředitel Dopravního podniku. Nejdůležitější pro Prahu bude výstavba severozápadní části městského okruhu, konkrétně tunelu Blanka. Této stavbě musí být uzpůsobeny i další uzavírky. Zatímco v některých oblastech zůstane uzavřena celá ulice, jinde bude provoz zkomplikován jen zúžením vozovky do jednoho pruhu, případně bude doprava řízena kyvadlově. Řidiči si tak na celé léto musí připravit pevné nervy a trpělivost při jízdě v kolonách po objízdných trasách. Kde budou některá omezení Anglická, Bělohorská, Břežanské údolí, Českobrodská, Dobříšská, Drnovská, Evropská, Jižní spojka, Karlovarská, Kbelská, Kolbenova, Křižíkova, K Barrandovu, Modřanská, Milady Horákové, Novopacká, Olšanská, Patočkova, Pražská, Průmyslová, Radlická, Seifertova, Sokolská, Švehlova, Valčíkova, Veselská, Vyšehradský tunel, Vídeňská. 4.2 BALKON SE ZŘÍTIL I SE DVĚMA DĚLNÍKY Třebíč - V horkém pátečním červnovém večeru se v Třebíči odehrálo neštěstí. Se dvěma dělníky se zřítil balkon u jednoho z panelových domů. Dělníky s těžkými zraněními odvezl vrtulník do brněnské nemocnice. 4.3 HOUPAČKA V PANELÁKU RADOST PRO MIMINKA I DOSPĚLÁKY Praha Snili jste jako děti o tom, že se budete u Večerníčku pohupovat v houpačce? Sen si můžete splnit i v dospělosti, i když už pravděpodobně v televizi ladíte jiný žánr. Houpačku jsem chtěla původně pro vnoučka, ale nakonec se v ní houpu i já s manželem, vypráví padesátiletá Marie z Letňan. devětadvacetiletá Kamila z Poděbrad. Pro dospělé to sice není, ale našeho tříletého Románka bez problémů unese. Pracovníci měli na práci odřezávání balkonu z důvodu jeho výměny. Svědkové tvrdí, že ani jeden z mužů nebyl připoután, jistící popruhy přitom měli k dispozici. Podle svědků události se ale dělníci ve vyšších patrech poutali. Muže nejistil ani jeřáb, jako tomu v nejvyšších patrech domu bylo. S nákladní plošinou přijeli balkon, který zůstal nakloněný viset na zdi domu, odříznout hasiči. Událost šetří inspektorát bezpečnosti práce. Ačkoliv mnozí mají strach, že houpačka se do křehkých panelákových zdí nehodí, opak je pravdou. Do panelu se špatně vrtá, ale pak v něm houpačka skvěle drží, sděluje své dojmy pan Karel Stránský z pražské čtvrti Chodov. Houpačku jednoduše připevníte pomocí kotvícího systému, který bývá součástí balení. Navrtat jednu nebo dvě skoby zvládne každý domácí kutil. Největší překážku pro houpačku představují rákosové stropy. I když je v bytě máte, nemusíte na houpačku zapomenout. Truhláři nám zhotovili přes celý strop trám a houpačku jsme namontovali do něj, píše v jedné internetové diskuzi Pokud i přesto máte strach, můžete si pořídit jen kovovou stojací konstrukci, na kterou houpačku jednoduše zaháknete. Pohodlné závěsné sedátko slouží k houpání i relaxaci po dlouhém dni. Nosnost houpaček se pohybuje od dvaceti kil ta se hodí jen pro děti, až po ty, které mají nosnost 900 kilogramů. Houpačku pořídíte plastovou, dřevěnou i látkovou (třeba bavlněnou), vybírat můžete z mnoha originálních designů. Houpačku seženete od několika stokorun až po několik tisíc, nejlépe se zorientuje v internetových obchodech. 4.4 ZLODĚJI ZVLÁDLI I DVA BYTY ZA DOPOLEDNE Praha Kriminalistům se podařil skvělý úlovek. V květnu zatkli dva muže, kteří mají na svědomí minimálně třicet případů vloupání do bytů po celé České republice. Zloději řádili hlavně v Jihomoravském kraji, zamířili však i do Prahy, Litomyšli, Českých Budějovic nebo Pardubic. Čtyřiačtyřicetiletý muž z Brna spolu se svým čtyřiapadesátiletým komplicem z Ostravska si z bytů odnášeli hlavně peníze a šperky. Jeden ze zlodějů byl už dokonce desetkrát za krádež trestán. Celková hodnota jejich lupu se pohybuje na částce kolem milionu a dvě stě tisíc korun. Vykradených bytů může být podle policie až dvojnásobek a tím se škoda až zněkolikanásobí. Pachatelé si vybírali náhodně sídliště ve větších městech. Zloději vnikali do bytu páčidlem přes vstupní dveře. Když se jim povedl vykrást jeden byt, šli hned vedle. Za dopoledne tak udělali postupně dva až tři byty v jednom panelovém domě, přiblížil jednání zlodějů vedoucí oddělení obecné kriminality Antonín Hrdlička z jihomoravské policejní správy. Za mřížemi si zlodějíčci mohou posedět až osm let. 4.5 VYPLIVNOUT ŽVÝKAČKU NA CHODNÍK? ZA TISÍCOVKU Praha - Až o tisícikorunu chudší může být vaše peněženka, pokud odplivnete na pražský chodník žvýkačku nebo vyhodíte cigaretový nedopalek. Podle nové vyhlášky o čistotě se každé znečištění veřejného prostranství stává přestupkem, za který mohou strážníci udělit až tisícikorunovou pokutu. Úklid veřejných prostranství totiž stojí městské části až desítky milionů korun ročně a tak se Praha rozhodla proti špíně bojovat. Pozor si obyvatelé musí dát i na psí exkrementy, na sypání zobání holubům nebo na bláto na silnici, pokud s autem vyjedou třeba ze stavby. Magistrát plánuje hned od prvního července vyhlášku tvrdě kontrolovat. Strážníci dostanou do rukou i digitální fotoaparáty, které jim usnadní dokazování přestupků. K právnickým osobám je vyhláška přísnější třeba za absenci úklidu po kulturní či sportovní akci hrozí až třicetitisícová pokuta.

5 5.1 BYTOVÉ KRÁDEŽE (POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1) ZLODĚJI SE SPOKOJÍ S MÁLEM Jestliže spoléháte na to, že doma žádné šperky, notebooky ani cenné listiny nemáte, a tím pádem vás zloději nevykradou, mýlíte se. Někteří se spokojí i s mikrovlnnou troubou, která tvoří už běžnou součást výbavy bytu. Víme dobře, že příležitost dělá zloděje toto staré pořekadlo má pravdu. Zloděj, který přijde krást do jednoho bytu a uvidí šanci v podobně špatně zabezpečeného bytu, s chutí se na něj vrhne. Buďte proto vždy o krok vpřed! DVEŘE? PEVNÝ ZÁKLAD Zlodějíčci nejčastěji vnikají do bytů dveřmi nebo oknem, a tudíž je nutné zabezpečit především tyto dva prvky. Podle evropských norem se dveře dělí do bezpečnostních tříd 1 až 6. Pro domy a byty se doporučuje jako nejvhodnější kategorie 3 a 4. Základem dobrých dveří je bezpečnostní kování. To musí být odolné vůči násilí, tvořit by jej měla cylindrická vložka a bezpečností zadlabávací zámek. Kvalitní zámek totiž přináší polovinu úspěchu. Pozor dejte i na laciné nekvalitní zárubně. Bytař by je neměl snadno roztáhnout. Kukátko usnadní kontakt na druhé straně dveří nejen vám, ale i zlodějům. Do bytu by jím proto nemělo být z vnější strany rozhodně vidět. /Více o kvalitních bezpečnostních dveřích si přečtete v článku 7.3/ NA OKNA FÓLIE I MŘÍŽE Pokud bydlíte v nejnižších patrech panelového domu, dbejte hlavně na zvýšenou ochranu oken a balkonu. Pachatelé trestných činů krádeže se díky nim do bytů snadno dostanou. Znesnadněte jim práci tím, že skleněné plochy vybavíte mřížemi, ať už klasickými nebo rolovanými. Pozor ale na správné ukotvení mříže musí být upevněné zevnitř. Pokud budou mříže přišroubované zvenku, jako by ani na oknech neexistovaly. Zloděj si jednoduše přinese nářadí potřebné k jejich odstranění. Jestliže vám mříže nepřijdou estetické, zkuste je nahradit třeba vrstvenými skly nebo bezpečnostními fóliemi. Jedná se o laminovaný polyesterový plát o tloušťce 0,3 milimetru, který se nalepí na vnější sklo. Jestliže se zloděj pokusí okna rozbít (třeba i sekerou nebo kamenem), střepy zůstanou nalepené na fólii, kterou je velmi těžké prorazit. Fólie na okně není vidět, navíc vás ochraní i před UV-A a UV-B záření. zabezpečení, které má obvykle ovládání u vstupních dveří pomocí kódové klávesnice nebo dálkově přes malý ovladač. Celý objekt je chráněn systémem prostorových čidel. Pokud zmerčí v objektu nezvaného hosta, spustí vnitřní a vnější sirény, které pachatele svým hlukem dezorientují a zároveň na něj upozorní okolí. PŘIJÍŽDÍ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA Když se v bytě spustí poplach, automaticky se převede do telefonního komunikátoru a přes pevné připojení či GSM je okamžitě informován nejen majitel, ale i pult centralizované ochrany, kde je nepřetržitě připravena zásahová jednotka. U bezpečnostní agentury si můžete objednat hlídání, střežení a střežení plus. Jaké jsou mezi těmito službami rozdíly? Při hlídání platí poplatník výjezd zvlášť, agentura nevlastní klíče od objektu, a proto ho hlídá pouze zvenku. Při střežení už má bezpečnostní služba má klíče od vchodových dveří, výjezd se také platí zvlášť. Střežení plus znamená, že agentura již od bytu vlastní klíče. Čtyři výjezdy ročně jsou zadarmo, ostatní musí vlastník bytu platit extra. UŠETŘÍTE NA POJIŠTĚNÍ věcí třeba fotografií (vhodné především u šperků nebo uměleckých děl) nebo dokladem o pořízení, a pokud to bude nutné, navštivte psychologa. Naučí vás, jak se ve vykradeném bytě zase cítit jako doma. Další tipy, jak předejít vloupání: nezveřejňujte své majetkové poměry; na zvonek nepište tituly, ale příjmení v množném čísle např. Dvořákovi; nezmiňujte se cizím osobám o odjezdu; nezatahujte závěsy a rolety; svěřte klíče příbuznému, který bude byt pravidelně kontrolovat; cennější věci umístěte do trezoru s číselným kódem Kolik stojí zabezpečení bytu Alarm Bezpečnostní dveře Pevné mříže (m) Předokenní rolety (m) Časový spínač Senzor Bezpečnostní fólie (m) Hlídání (měsíčně) Střežení (měsíčně) Střežení plus (měsíčně) od Kč od Kč od Kč od Kč od 500 Kč od 600 Kč od Kč od 400 Kč od 600 Kč od 800 Kč Bezpečnostní dveře se stali jedním z nejlepších ochranných prvků proti vykradení bytů. Oproti obyčejným mají tuhou kovovou konstrukci s celoplošným plechovým krytím, ocelovou kostru a rozvorový systém. Nezamykají se jen v jednom bodě, ale mohou být jištěny i ve dvaceti místech. Vzhledem k tomu, že instalací bezpečnostních dveří zasahujete do protipožární bezpečnosti stavby, je nutné na jejich umístění získat stavební povolení. Stavebník musí na příslušném úřadě předložit především požární osvědčení výrobku. Okno ochrání i uzamykatelné předokenní rolety vyrábějící se z plastu nebo hliníku. LEVNĚ DÍKY SENZORU A ČASOVÉMU SPÍNAČI Rozsvícené světlo a zapnutá televize to jsou pro zloděje signály, že obyvatelé bytu tráví svůj čas v pohodlí svého obydlí. Vytvořit tento dojem pomohou časové spínače, které ve správný, předem nastavený čas spotřebiče a světla zapnou. Efektivní ochranou je také elektronické Pokud se rozhodnete předcházet vykradení vašeho hnízda pomocí zvýšení bezpečnosti bytu (například instalací bezpečnostních dveří nebo okenních fólií), můžete při pojištění bytu získat zajímavou slevu, která činí až 20 % z pojistné částky. Jestliže jste se přes všechno stali obětí smutného trestného činu vloupání, do bytu v žádném případě nezasahujte, nechte rozházené věci na svém místě a okamžitě zavolejte policii. Maximálně s ní spolupracujte, doložte vlastnictví JAK ZLODĚJ VNIKÁ DO BYTU 40% 9 60% 91% PŘÍZEMNÍ BYT 60% přes dveře 40% přes okna BYT VE VYŠŠÍM PATŘE 91% skrz dveře 9% skrz okna zdroj: NEXT 5.2 V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SI PŘEČTETE: Jaká je budoucnost programu Panel? Mohou vlastníci panelových domů počítat s podporou státu při rekonstrukcích? Poradíme vám několik zásadních postupů při realizaci rekonstrukce vašeho domu. Rozhovor s autorizovaným inženýrem Vladimírem Sklenářem o tom, jak v praxi vypadá urychlené stavební řízení. a mnoho dalších novinek a zajímavostí.

6 6.1 POLICIE NABÍZÍ POMOC POHLÍDÁ BYT Praha Novou bezplatnou službu se rozhodla zavést městská policie v Sezimově Ústí. Majitelé bytů a domů mohou strážníky požádat, aby jim v době jejich nepřítomnosti kontrolovali opuštěný dům. Vycházíme vstříc občanům, kteří se na nás v této otázce velice často obraceli. Krádeží přibývá a lidé službu využijí především v letních měsících, kdy odjedou na dovolenou, vysvětlil pro Deník velitel strážníků Viktor Vigner. Nejen v tomto městě strážníci občanům obávajícím se o svůj majetek pomohou. V Praze nabízejí podobnou službu také strážníci okrskáři, kteří znají dobře místní poměry. Služba je hojně využívána zejména v pražských chatových oblastech. Městští strážníci vyjdou vstříc třeba také v Táboře. Postupně se tato služba rozšiřuje i na další města v republice, někde ale policie podobnou pomoc občanům poskytnout neplánuje. Podle vyjádření Adriany Chýlové z ostravské městské policie spočívá činnost policie v něčem jiném: Náplní naší práce je chránit veřejný majetek, nikoliv soukromý. 6.2 DOTAZY NA MINISTERTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Vybrali jsme několik nejčastějších dotazů týkajících se státních dotací, které naše redakce dostává, a obrátili jsme se s nimi přímo na Ministerstvo pro místní rozvoj. Jak hodnotíte případné avizované změny sazby DPH ze současných 9 % na 19 %? Sazba DPH by neměla být zvyšována pro bytovou výstavbu a rekonstrukce objektů určených k trvalému bydlení. Zvýšení sazby DPH by totiž výrazně zvýšilo cenu bydlení a tím snížilo dostupnost bydlení pro střední a nižší příjmové skupiny obyvatel. Jak dlouho bude fungovat program Panel? Podporovat proces rekonstrukcí a zateplování bytových domů (a to nejen panelových) bude třeba ještě asi 8 až 10 let. Ale zda bude stát skutečně takovou dobu program zaštiťovat, bude záležet hlavně na vůli vlády a Poslanecké sněmovny. Její rozhodnutí v tomto okamžiku nemůžeme předjímat. Dá se odhadnout, jaký je stav čerpání pro letošní rok? V letošním roce máme pro program PANEL k dispozici cca 1,5 miliardy Kč. Zatím je fakticky vyčerpána jen relativně malá část tohoto objemu. Musíme však vzít v úvahu, že všechny podané žádosti nejsou zatím zpracovány. Navíc i v případech, kdy na základě žádosti je již uzavřena smlouva o poskytnutí podpory, dochází ke skutečnému čerpání prakticky až po několika měsících. Jakou výši zdrojů lze v příštím roce v programu Panel očekávat? To je zatím předčasná otázka. Zdroje pro příští rok budou předmětem návrhu na rozpočet Fondu na rok Připravuje vláda nebo Ministerstvo pro místní rozvoj nějaké programy, spojené s čerpáním financí z evropských fondů pro řešení problematiky parkovišť a dětských hřišť na sídlištích? MMR má v současné době schválen v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Integrovaný operační program (IOP). Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí problémových sídlišť umožní čerpat mimo jiné i finance na dětská hřiště a parkoviště. Tato oblast intervence je však velmi specifická a čerpaní je podmíněno několika základními podmínkami : 1. Finance mohou čerpat pouze města nad obyvatel (mimo Prahu). 2. Čerpání je možné jen na aktivity realizované v problémové zóně, na kterou je zpracován a schválen Integrovaný plán rozvoje měst (IPRM). BLIŽŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT V PROGRAMOVÉM DOKUMENTU INTEGROVANÝ OPERAČNÍ ROGRAM, KTERÝ JE ZVEŘEJNĚN NA STRÁNKÁCH INFORMACI O ZÁMĚRU ZPRACOVAT IPRM POSKYTNE PŘÍSLUŠNÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD.

7 7.1 KASKÁDOVÁ KOTELNA JE CESTOU K VÝRAZNÝM ÚSPORÁM V dnešní době neustále se zvyšujících cen energií se stává více než jindy aktuální požadavek na optimální řešení pro střední a malé odběratele tepla a TUV. Vlastníci bytových domů stále naléhavěji hledají vhodnou alternativu ke značně neekonomickému vytápění z centrálních tepláren. Jedním ze zajímavých řešení může být tzv. kaskádová kotelna. O CO SE VLASTNĚ JEDNÁ? Jde o propojení několika kotlů mezi sebou, kdy jeden z kotlů je vždy řídící a ostatní jsou řízené. To znamená, že řídící kotel ovládá ty ostatní a ovlivňuje jejich plynulou regulaci. Kotle mají kvalitní software, který umožňuje optimální nastavení výkonu v každém okamžiku provozu, tak i okamžitý přístup k informacím o aktuální činnosti a eventuální diagnóze problému. Mezi nejdůležitější výhody kaskádové kotelny oproti jiným způsobům vytápění patří především ekonomická úspora. Kaskádový kotel ušetří až 30% nákladů oproti vytápění z centrální teplárny. Dalšími nespornými výhodami je šetrnost k životnímu prostředí, rychlá výstavba kotelny bez přerušení dodávky TUV, variabilita možného umístění kotelny, její automatický provoz či nastavení kotelny dle požadavků uživatele. Pořízení kaskádové kotelny představuje investici kolem Kč. Velmi příznivá je poměrně krátká doba návratnosti, která činí zhruba 5 let. JAK POSTUPOVAT PŘI REALIZACI KASKÁDOVÉ KOTELNY? Nejprve si musíte zjistit u plynáren, zda je v domě dostatečný přívod plynu nebo zda bude možné získat přípojku plynu (jestliže v domě není). Potom je třeba vyrovnat všechny závazky vyplývající ze smlouvy se stávajícím dodavatelem a smlouvu následně rozvázat. Pak už přijde na řadu vyhotovení nového projektu a samotná montáž kotelny. Jedním z dodavatelů kaskádových kotelen je společnost Thermona, která disponuje vysoce kvalitními kotli Therm. K jejich základním rysům patří kromě spolehlivosti i úsporný a ekologický provoz, stejně jako velký výběr modelů v atraktivním designu. Všechny běžně používané kotle využívané v kaskádových kotelnách mají ekologickou známku ministerstva životního prostředí. Shrneme-li základní benefity kaskádové kotelny, kterými jsou výrazná úspora nákladů, investiční výhodnost, plně automatizovaný provoz a ohleduplnost k životnímu prostředí, máme tu velmi zajímavou variantu ke stávajícím způsobům distribuce tepla a TUV do panelových domů. Tento článek byl připraven ve spolupráci se společností THERMONA (www.thermona.cz) 7.2 SHOP Detektor plynů GS-133 Náš shop otevíráme nabídkou velmi užitečného pomocníka Detektoru GS-133, který slouží k indikaci úniku hořlavých plynů. Jedná se o malou krabičku o rozměrech 100x73x37 mm, kterou snadno umístíte kdekoliv ve společných prostorách domu, ve vlastním bytě nebo na chalupě. Tento přístroj výrazně přispěje k bezpečnosti vás i ostatních nájemníků. Detektor indikuje všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, apod.) Charakteristickými vlastnostmi výrobku jsou vynikající stabilita, vysoká citlivost, dlouhá životnost a malé rozměry. Přístroj signalizuje únik plynu opticky, akusticky a také prostřednictvím SMS zpráv. Je také vybaven výstupním relé s volitelnou funkcí. Detektor samozřejmě splňuje všechny potřebné normy ČSN. Cena: 12V 1 100,- Kč včetně DPH 230V Kč včetně DPH Při odběru 15 a více kusů poskytneme slevu 10%. Termín dodání: ihned Bližší informace obdržíte na tel. čísle nebo na 7.3 KVALITNÍ DVEŘE JSOU ZÁKLADEM BEZPEČNOSTI ZÁKLADNÍ PRVEK OCHRANY BYTU PŘED VLOUPÁNÍM TVOŘÍ KVALITNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE. JAKÉ PARAMETRY BY TAKOVÉ DVEŘE MĚLY MÍT, ABY VÁS SKUTEČNĚ OCHRÁNILY? Základní podmínkou, kterou musí kvalitní bezpečnostní dveře splňovat, je především jejich pevná konstrukce a nadstandartní uzamykací systém. Ten musí odolat záměrnému poškozování i neoprávněnému odemykání. Skutečně bezpečné dveře by měli být vsazené do pevné bezpečnostní zárubně. Aby si zákazníci mohli být plně jisti bezpečností svých dveří, jejich vlastnosti se prověřují v akreditovaných zkušebnách. Na základě výsledků testů se každý výrobek na trhu zařazuje do bezpečnostních tříd - evropské normy jich rozlišují šest. Vysoké zabezpečení obytných staveb zaručují výrobky zařazené už do třetí třídy. U této třídy již mají dveře pevnou ocelovou konstrukci a rám, většinou jsou také celoplošně oplechované. Podélné a příčné ocelové výztuhy chrání dveře před prohnutím, rozlomením a řezáním z obou stran. Jsou taktéž vybaveny rozvorovým uzamykacím systémem s více jistícími body a kvalitním bezpečnostním zámkem. Ocelový rám dveří po celém jeho obvodu zajišťuje odolnost proti páčení nebo stlačení, a znemožňuje, aby se jistící body deformovaly nebo dokonce vylomily - a to i při extrémně silném páčení. Výztuhy zabezpečují vysokou statickou a dynamickou pevnost dveřního křídla. Zlodějům musíme nastražit takové pasti, aby se jim nezdařilo vyrazit dveřní křídlo, tedy samotné dveře, případně je vypáčit nebo vysadit z pantů. Když se nedají dveře vyrazit, zloději s oblibou roztáhnou zárubeň, případně rozlomí nebo odvrtají zámek. U bezpečnostních dveří jim ale klapnou zuby naprázdno. Důležitá je i odolnost vůči ohni. Za dostatečně bezpečné se považují dveře, které vzdorují plamenům alespoň 30 minut. V bytových domech jsou protipožární vlastnosti vstupních dveří dokonce stanoveny zákonem. U dražších typů dveří se vyžadují i dobré tepelné a zvukově izolační vlastnosti. Kvalitní dveře musí samozřejmě splňovat i estetické kritéria. Jejich povrchy mohou být z masivního dřeva, dýhy nebo odolného laminátu a to v rozličných barevných variantách. Tento článek byl připraven ve spolupráci se společností ADLO, předním výrobcem bezpečnostních dveří v Čechách a na Slovensku.

8 KALENDÁŘ PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ JAKO VHODNÁ POMŮCKA ČERVENEC 1 ÚT 2 ST 3 ČT 4 PÁ 5 SO 6 NE 7 PO 8 ÚT 9 ST Shakespearovské slavnosti ( ) Letní kino Střelecký ostrov ( ) Déšť na Prokopa Cyril a Metoděj Státní svátek Den upálení mistra Jana Husa Státní svátek 10 ČT 11 PÁ 12 SO 13 NE 14 PO 15 ÚT 16 ST 17 ČT 18 PÁ Den matek 19 SO 20 NE 21 PO 22 ÚT 23 ST 24 ČT 25 PÁ 26 SO 27 NE Svatá Anna 28 PO 29 ÚT 30 ST 31 ČT Sázavafest Kácov ( ) SRPEN 1 PÁ 2 SO 3 NE 4 PO 5 ÚT 6 ST 7 ČT 8 PÁ 9 SO LOH Peking ( ) 10 NE 11 PO 12 ÚT 13 ST 14 ČT 15 PÁ 16 SO 17 NE 18 PO Svatá Terezie Grand Prix ČR Brno ( ) 19 ÚT 20 ST 21 ČT 22 PÁ 23 SO 24 NE 25 PO 26 ÚT 27 ST Barum Rallye ( ) 28 ČT 29 PÁ 30 SO 31 NE Slavnosti lidových řemesel ve skanzenu Kouřim Svatý Bartoloměj Pranostika dne PRANOSTIKY PÁ - Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa. S novou střechou vše se směje, ať si na Prokopa leje SO - Svatá Anna - chladna z rána. Když však brzy zateplíte, chladu se pak nebojíte PÁ - Svatá Terezie zasazuje zimní okna. Vy se od Terezie poučte, nová okna zasadit poručte NE - Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. Vás však slunce pořád hřeje, rekonstrukce v závěr spěje.