Systém lodžií STAVO-LODEM u bytových objektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém lodžií STAVO-LODEM u bytových objektů"

Transkript

1 Systém lodžií STAVO-LODEM u bytových objektů STAVOPROJEKTA stavební firma a. s. se již ode svého založení v roce 1991 specializuje především na regenerace panelových a zděných bytových objektů. Systém lodžií STAVO-LODEM byl vyvinut firmou pro náhradu stávajících opotřebených ocelových nebo betonových balkonů. STAVOPROJEKTA své první železobetonové lodžie realizovala již v roce 1992 na bytovém domě na ulici Marie Kudeříkové v brněnském sídlišti Juliánov. Od té doby byla s využitím lodžií zregenerována řada objektů na sídlištích nejen v Brně, ale i na Moravě. Dnes firma dodává lodžie díky průběžné inovaci jako komplexní systém, od vypracování projektové dokumentace, zajištění potřebných statických a geologických průzkumů, zajištění stavebního povolení až po montáž a kompletaci. Všechny montážní a kompletační práce jsou prováděny speciálně vyškolenými pracovníky firmy. Výroba betonových prvků je zajištěna na základě licenčních smluv s renomovanými dodavateli v oblasti výroby betonových prefabrikátů. Lodžie systému STAVO-LODEM jsou staticky bezpečné, jejich kvalita je garantována certifikáty a stavebně technickým osvědčením vydanými Technickým a zkušebním ústavem stavebním. Osobní kontakt s klienty zajišťuje obchodní oddělení společně s poradenským střediskem v prodejní vzorkovně STAVOPROJEKTY na Kounicově 67 v Brně, kde se zákazníci mohou seznámit s výrobním sortimentem firmy na vystavených vzorcích včetně makety lodžie v měřítku 1:1. Aktuální informace o systému STAVO-LODEM jsou na webových stránkách Použití Systém lze použít jak na panelových, tak i na zděných domech různých konstrukčních soustav po celé České republice. Rozměrové charakteristiky lodžie jsou závislé na konkrétní stavbě a jsou podloženy statickým výpočtem. Konstrukce lodžií je předsazená před opravovaný objekt a je kotvena k nosné konstrukci objektu originálním konstrukčním řešením umožňujícím pohyb lodžií, který vzniká v důsledku dotvarování základové spáry a objemových změn stěnových panelů. Každý stěnový panel má buď vlastní samostatný základ dimenzovaný podle konstrukčních podmínek konkrétní stavby anebo jsou spodní stěnové panely opřené o základy stávajícího objektu. Obě varianty založení jsou z hlediska kotvení lodžií ke stávajícímu objektu ekonomicky výhodné a jejich provádění minimálně obtěžuje obyvatele domů. Lodžie je možné použít jak v modulech, kde jsou demontovány zavěšené ocelové balkony nebo odříznuty betonové balkony, tak i v modulech, kde žádné balkony nebyly. Pro takovou lodžii je v případě zájmu majitele bytu možné vyříznout otvor v parapetu a osadit lodžiové dveře. Přistavené lodžie lze použít i k rozšíření stávajících lodžií, které bývají poměrně úzké a neumožňují tak jejich kvalitnější využití. Panely lodžií jsou odsazeny od obvodového pláště tak, aby bylo umožněno dodatečné zateplení objektu. Samozřejmostí systému je pečlivé vyřešení detailů návaznosti lodžií na kontaktní zateplovací systém. Povrch prefabrikátů je standardně z pohledového betonu a vůči účinkům vnějšího prostředí je chráněn nátěrem s vysokou životností. Dílce se většinou dodávají v bílé barvě, ale jejich barevné řešení může být přizpůsobeno požadavkům zákazníka. 1

2 Výhody lodžií systému STAVO-LODEM Lodžie STAVO-LODEM mají lepší funkční vlastnosti vzhledem ke stávajícím ocelovým nebo betonovým balkonům. Využitelná půdorysná plocha lodžií je téměř 5 m 2.proti 2,5 m 2 balkonů. Boční stěny lodžií vytvářejí intimitu prostředí pro uživatele bytů a vzhled objektů je výrazně příznivější vzhledem k původním nebo novým zavěšeným balkonům. V případě zasklení lodžie dojde k další úspoře energie na vytápění a s ní související snížení doby návratnosti investic na pořízení lodžií. Velmi přijatelná je cena lodžií systému STAVO-LODEM. V rámci projektu je vybrána taková varianta lodžií (s vlastními základy nebo se spodními stěnami opřenými o stávající základy objektu), která je pro zákazníka s ohledem na případné přeložky inženýrských sítí cenově nejvýhodnější. Poté je zpracován položkový rozpočet. Cena lodžie v přepočtu na m 2 podlahové plochy lodžie je výrazně nižší než u ocelového balkonu s tím, že lodžie jsou dodávány včetně závětrných stěn, které jsou u balkonů za další příplatek. Podle informací od realitních kanceláří je prokázáno, že tržní cena bytu s přistavenou lodžií vzroste o cenu, která je dvakrát vyšší jak pořizovací cena lodžie. Komplexní dodávka lodžií STAVOPROJEKTOU, tj. příprava zakázky, projekce, výroba a montáž lodžií, kompletace lodžií kvalifikovanými pracovníky, to vše je zárukou požadované kvality. Kromě lodžií mohou být objednávky rozšířeny o dílčí nebo komplexní regeneraci bytového objektu. Všechny konstrukce lodžií STAVO-LODEM včetně různých variant výplní zábradlí mají kvalitní design, použité materiály včetně nátěrů mají vysokou životnost. Všechny materiály použité jako výplň zábradlí splňují technické parametry požadované TAZUSem. Vzhledem ke kvalitě povrchů železobetonových panelů lodžií STAVO-LODEM, garantované certifikovanou výrobou zajištěnou osvědčenými výrobci, jsou náklady na údržbu lodžií minimální. Životnost lodžií je stejná jako životnost vlastního objektu, tedy více jak 60 roků. Přesná montáž lodžií je prováděna výhradně kvalifikovanými zaměstnanci firmy s použitím vlastních zvedacích a řezacích mechanismů. Požadavky na přesnost montáže dané technologickými požadavky firmy jsou výrazně přísnější než požadavky platné normy. Vzhledem k dlouholeté praxi jsou montážní čety schopny kvalifikovaně provést montáž lodžií i v případech výrazných překročení montážních a výrobních tolerancí stávajících panelových nebo zděných objektů. Lodžie systému STAVO-LODEM jsou staticky bezpečné, řešení styků umožňuje bezproblémové dotvarování základové spáry lodžií nebo vyrovnání se s pohyby způsobenými vlivem objemových změn panelů lodžií. Statická kontrola je prováděna při přejímce základové spáry samonosných lodžií, dále je prováděna kontrola pevnosti betonu stávajících základů objektu v případě varianty lodžií opřených o tyto základy. Poskytovaná záruka je minimálně 5 let s jistotou, že v případě reklamace bude reklamovaná vada ve velmi krátkém termínu a v průběhu celé záruční doby bezplatně odstraněna. V průběhu 20-ti let realizace přistavených lodžií firmou STAVOPROJEKTA byly reklamace ojedinělé. Porovnání funkčních vlastností balkonů a lodžií 2

3 Základní rozdělení lodžií STAVO-LODEM Lodžie systému STAVO-LODEM jsou navrhovány investorům v těchto základních konstrukčních řadách, které jsou dále rozpracovány do tvarových variant: A. Lodžie s ocelovým zábradlím s různými typy výplní B. Lodžie se železobetonovým zábradlím s možností zasklení C. Lodžie zateplené D. Lodžie přistavené ke stávajícím lodžiím za účelem jejich rozšíření E. Lodžie přistavené k panelovému objektu, založené opřením o základy stávajícího domu A. Lodžie s ocelovým zábradlím s různými typy výplní Svou konstrukcí nabízejí více možností k výběru optimálního řešení nového vzhledu objektu. Nosné konstrukce zábradlí jsou používány ocelové, pozinkované nebo hliníkové. Výplň zábradlí je dodávána v různých materiálech. Vhodný je žárově pozinkovaný trapezový plech s povrchovou úpravou komaxitovým nátěrem. Tato povrchová úprava zaručuje barevnou stálost a dlouholetou životnost bez údržby. Barevné provedení cca 20 odstínů dle vzorníku RAL. Další možností jsou vrstvené laminátové desky MAX tl. 6 mm, které mají kvalitní design ve velmi rozsáhlé nabídce barev a imitací dřeva. Díky své vysoké pevnosti a odolnosti proti vlivům povětrnosti jsou desky tvarově stálé, bez potřeby údržby. Často používanou výplní je také bezpečnostní sklo. A1. Lodžie se zalomeným čelem s plnou boční stěnou A2. Lodžie se zaobleným čelem s plnou boční stěnou 3

4 A3. Lodžie se zalomeným čelem s prosklenou boční stěnou B. Lodžie se železobetonovým zábradlím s možností zasklení Lodžie se železobetonovým zábradlím s možností zasklení mají proti klasickým otevřeným lodžiím další přednosti, pro které jejich obliba stále stoupá. Jednou z nich je možnost využití prostoru lodžie jako místa odpočinku nejen v letních měsících, ale také v chladnějších jarních a podzimních dnech. Druhou, velmi důležitou předností, je úspora energie na vytápění a s ní snížení doby návratnosti investic na pořízení lodžií. Jeden z objektů, u kterého byly realizovány lodžie se zasklením, dům na ulici Pavlovské v brněnských Kohoutovicích, získal v únoru 2003 ocenění Energetický projekt roku 2002, udělený Ministerstvem Průmyslu a obchodu ČR, Českou energetickou agenturou a nadací ABF. 4

5 C. Lodžie přistavené k panelovému objektu a zateplené Tento typ lodžií se používá jen ojediněle. Tyto zateplené lodžie přinášejí do bytu nový prostor, který má díky tepelně technickým parametrům obvodové konstrukce stejné tepelné vlastnosti jako ostatní místnosti v bytě a stává se tak obyvatelným po celý rok. Objekt s tímto typem lodžií výrazně změní svůj vzhled a je tak možným zpestřením panelových sídlišť. Návrt lodžií je nutné řešit v návaznosti na úpravu ÚT. D. Lodžie přistavené ke stávajícím lodžiím za účelem jejich rozšíření Řada vlastníků bytových domů řeší otázku, co s původními lodžiemi, jejichž podlahová plocha se po zateplení obvodového pláště znatelně zmenší. Tento typ lodžií je tím pravým řešením. Postup přístavby lodžií je následující. Po odstranění zábradelního panelu původní lodžie je přistaven nový sloupec za účelem jejího rozšíření. projektant ve spolupráci se statikem doporučí, zda je pro daný objekt možné a zároveň výhodnější opřít nový sloupec lodžií o stávající základ domu nebo navrhnout samostatné základy. Dilatační spára mezi starou a novou částí lodžie je konstrukčně řešena tak, aby nedošlo k poruchám hydroizolace stávající a nové konstrukce. Toto řešení je často používané například pro rozšíření původních zapuštěných lodžií u soustavy B Původní předsazené lodžie používané například u panelové konstrukční soustavy TO-6B mají v současné podobě nevyhovující hloubku 0,9-1,1 m, která se po zateplení obvodového pláště ještě výrazně zmenší. V tomto případě je vhodnějším řešením náhrada stávajících lodžií za nové lodžie systému STAVO-LODEM typu A, B nebo E. Stávající lodžie lze demontovat a podle konkrétní situace nové lodžie opřít o stávající základ domu nebo případně využít původní základy lodžií. 5

6 E. Lodžie přistavené k panelovému objektu, založené opřením na základ stávajícího domu Jde o řešení systému STAVO-LODEM bez vlastních základů, které má spodní stěnové panely opřené o základy stávajícího objektu. Je však nutné posoudit, zda základy stávajícího objektu mají rezervu pro přitížení konstrukcemi lodžií. Vypracování toho posouzení je jednodušší, pokud je dostupná původní projektová dokumentace základů objektu. Vypracování posouzení zajistí středisko statiky a diagnostiky staveb firmy STAVOPROJEKTA v rámci projektové dokumentace. Toto řešení vyžaduje speciální způsob kotvení dolních stěnových panelů lodžií do příčných nosných stěn panelových objektů. Pro osazení dolních stěnových panelů je třeba do obvodového pláště vyříznout drážku, která umožní opřít dolní stěnu lodžie až o příčnou nosnou stěnu panelového domu. Konstrukce lodžií v dalších podlažích jsou pro zachycení vodorovných sil od zatížení větrem kotveny do nosné konstrukce upraveného objektu stejným způsobem jako u lodžií s vlastním založením. Styky jsou řešeny tak, že umožňují pohyb lodžií vzhledem ke stávajícímu objektu, který vzniká vlivem objemových změn panelů lodžií. Tvary lodžií i druhy výplní zábradlí jsou stejné jako v konstrukčních řadách A a B. 6

7 Kompletní dodávka a montáž STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s. provádí komplexně veškeré práce související s realizací lodžií systému STAVO-LODEM, a to v nadstandardní kvalitě, s garancí vysoké bezpečnosti při jejich výstavbě a s minimálními nároky na jejich údržbu po celou dobu jejich životnosti. Nadstandardní kvalita a bezpečnost lodžií systému STAVO-LODEM je zaručena požadovanou kvalifikací zaměstnanců firmy a zodpovědným přístupem při realizaci staveb. Projektová dokumentace Projekční a vývojové středisko navrhne investorovi optimální řešení lodžií pro daný objekt, doplní návrh o individuální požadavky investora a zpracuje projektovou dokumentaci. Odborní pracovníci firmy garantují statickou bezpečnost konstrukce lodžií, efektivní založení lodžií pro daný objekt v návaznosti na situování inženýrských sítí. Projekt pro stavební povolení je v průběhu zpracování konzultován s investorem s cílem v maximální míře vyhovět jeho požadavkům. Příprava staveb Středisko přípravy staveb projedná projekt na stavební povolení s orgány státní správy. Zpracuje plán postupu výstavby lodžií s cílem co nejkratší lhůty výstavby, záborů prostranství jen v nezbytném rozsahu a zejména minimalizace dopadů stavby na obyvatele domů včetně informace uživatelů bytů o jednotlivých časových fázích výstavby lodžií. Výroba dílců Výroba prefabrikátů je zajišťována na základě licenční smlouvy STAVOPROJEKTY stavební firmy, a. s. ve špičkové výrobně. Kvalita výroby je zaručena certifikací a technickými osvědčeními na betonové výrobky, jejichž nositelem STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s. a výrobna. Montáž lodžií systému STAVO-LODEM Na vysokou kvalitu i bezpečnost systému má významný vliv i profesionální provádění montáže kvalifikovanými pracovníky firmy, kteří jsou podrobně seznámeni s požadavky danými technologickými pravidly na montážní přesnost. Tyto požadavky jsou u daného systému výrazně přísnější než pro obdobné prefabrikované systémy požadují normy. Montážní čety mají dostatečné praktické zkušenosti s montáží lodžií, včetně řešení často mimořádných montážních a výrobních tolerancí stávajících objektů. Velký důraz je kladen na kvalitu nátěrů železobetonových stěn a podlah lodžií. Jsou používány disperzní nátěry, které vykazují dostatečnou životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a nátěry podlah vyhovují i z hlediska obrusnosti. Údržba lodžií Zárukou minimálních nároků na údržbu lodžií je používání kvalitních vstupních materiálů, odborně prováděná montáž a kompletace a především technické řešení železobetonových konstrukcí a styků lodžií. Údržba lodžií spočívá v obnově povrchové úpravy lodžií, kterou je možné realizovat finančně přijatelnou horolezeckou technikou. Časové intervaly nátěrů jsou dány zejména atmosférickým znečištěním dané lokality. 7