Letní tábory děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letní tábory 2014. děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník"

Transkript

1 Letní tábory 2014 Termíny: pokročilí putování s koněm s angličtinou putování s koněm začátečníci Příjezd v neděli od hodin, odjezd v pátek mezi :00 hodinou. Doprava na tábor je vlastní a po předchozí domluvě je možné upravit čas příjezdu i odjezdu. Kde: Cena: Strava: Ubytování: Dvůr Krutěnice**** - hotel & jezdecký areál Areál se nachází v Pošumaví nedaleko Klatov, Horažďovic a Sušice 4.940,- Kč/ dítě - s angličtinou 5.390,-/ dítě - + anglická konverzace (ubytování, stravování, 5 lekcí výcviku na koni, mimojezdecké aktivity, základy o výživě koní, kování a běžné péči, výtvarná dílna) 4x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře), pitný režim zajištěn po celý den 5 nocí v penzionu (3, 4 lůžkové pokoje, sociální zařízení společné), společenská místnost Program: Po příjezdu provedeme děti celým areálem, ukážeme jim stáje, jezdeckou halu a místa, kde se budou pohybovat. Večer absolvují přednášku Bezpečnost práce s koňmi. Na každý den je připraven program zaměřený na koně a upravován dle počasí. Děti budou rozděleny do skupin dle úrovně znalosti. Nové znalosti děti získají formou her a soutěží, které budou zaměřeny na jezdectví, přírodu a sport. Na odpolední a večerní čas jsou připraveny tematické hry a povídání o koních. Je možné dokoupit dětem odpolední výukové lekce. Naši koně: děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník Pokročilý: Tento turnus je určený pro pokročilé jezdce, kteří samostatně zvládají koně v kroku, klusu a cvale v hale i v terénu! Náplní kurzu je drezurní a kavaletová práce na hale, podle stupně výcviku budou děti zařazené do výukové hodiny skokové gymnastické řady na upevnění sedu. V rámci pobytu bude i vyjížďka do terénu. Poslední den ukončíme Malým krutěnickým závodem Začátečníci: 1.den si děti rozdělíme do skupin. Za pobyt by měly děti získat základní dovednosti při čištění, uzdění, sedlání, vodění a životě koní vůbec. Výukové lekce na kryté hale budou zaměřené na výuku nasedání na koně, základního korektního sedu a používání pomůcek. Děti budou vodit své kamarády na koních na vodítkách a v polovině lekce se prostřídají. Které děti zvládnou vodění a samostatné ovládání koně v kroku, budou brány cvičitelem na lonž na výuku klusu, popřípadě cvalu. Putování s koněm: Tento turnus je zaměřen na rozvíjení sportovní kondice dětí. Každý den vyrazíme s koňmi na delší trasu do krásné okolní přírody. Podle stupně pokročilosti budou děti voděny na vodítkách nebo ovládat koně samostatně. Během lekce se děti učí ovládat koně v terénu a překonávat přírodní překážky. V polovině trasy bude pauza, kde s bude probírat teorie a koně budou odpočívat. S angličtinou: 1.den si děti rozdělíme do skupin dle jezdeckých dovedností. Podle stupně pokročilosti budou děti voděny na vodítkách nebo ovládat koně samostatně. Další část dne se budou s lektorkou věnovat angličtině a to formou her a soutěží.

2 *S sebou: Pro bezpečný pobyt u koní a jízdu na nich je potřebná pevná uzavřená obuv bez podpatku, stačí obyčejné tenisky; nevhodné pro práci u koní jsou sandály, neposkytují dostatečnou ochranu chodidla gumové holinky pro případ deště nepromokavé oblečení, rozhodně nepromokavou bundu a pláštěnku dlouhé, bavlněné elastické kalhoty z pevného materiálu; pro jízdu nedoporučujeme rifle, šusťáky ani jiné kalhoty vyrobené z podobného materiálu - rifle jsou většinou příliš těsné a mají tuhé švy, které při jízdě na koni tlačí do nohou; vhodné jsou starší pevné kalhoty bez velkých vnitřních švů a úplně nejlepší jsou obyčejné tepláky nebo rovnou rajtky pokud máte vlastní jezdeckou výstroj (přilba, chapsy, jezdecká vesta, ), přibalte ji s sebou ostatní vybavení jako obyčejný tábor: sportovní oblečení, domácí oblečení, přezůvky, sportovní a pevnou obuv, čepici, rukavice, toaletní potřeby, pyžamo, psací potřeby nezapomeňte na plavky! značkové oblečení a cenné předměty nechte raději doma nezapomeňte dobrou náladu a hudební nástroj! *Cena a pokyny k platbě: V celkové ceně je zahrnuto ubytování, strava, teoretická příprava, jezdecké a mimo jezdecké aktivity, doplňkový program. *Po obdržení přihlášky Vám vystavíme fakturu na celou cenu tábora, dle vybraného turnusu, fakturu je třeba zaplatit do 14 dnů, jinak rezervace propadá! Zaplatit lze hotově přímo v recepci nebo převodem na náš účet: číslo účtu: kód banky: 5500 Raiffeisenbank a.s. variabilní symbol: rodné číslo dítěte *Storno podmínky: Při odhlášení dítěte z tábora 5 dní před zahájením tábora činí storno 30 % z celkové částky. Při odhlášení v den zahájení, či předčasném ukončení se peníze nevrací. *Jak se přihlásit: Rezervovat pobyt lze em či elektronickou přihláškou na v sekci Jezdecká stáj Přihlášky. Zde jsou k vytištění i potřebné formuláře. *Formality: Před příjezdem na tábor je nutno vyplnit následující formuláře: 1. Závazná přihláška v papírové podobě 2. Prohlášení o bezinfekčnosti ne starší jak 1 týden 3. Kopie karty zdravotní pojišťovny z obou stran 4. Posudek o zdravotní způsobilosti vyplňuje lékař ne starší jak 1 rok Tyto dokumenty je nutno přivézt vyplněné s sebou v den nástupu na tábor.!!!! Bez nich nebude dítě na pobyt přijato!!!! *Kontakt: Recepce tel.: *Jak se k nám dostanete? Od Plzně: z Klatov směrem na Horažďovice, za obcí Zavlekov první odbočka doprava (na Kolinec), pokračovat pořád rovně cca 1,5 km do vesnice Ústaleč. Na konci Ústalče jsou Krutěnice (59 km, 1h 10min). Od Českých Budějovic: ze Strakonic do Horažďovic a poté směr Klatovy, za Nalžovskými Horami odbočka doleva (na Kolinec). Pokračovat pořád rovně cca 1,5 km do vesnice Ústaleč. Na konci Ústalče jsou Krutěnice (90 km, cca. 1h 20 min). Údaje pro GPS: 49 18'36.269''N, 13 29'44.179''E

3 1. Závazná přihláška na tábor Letní prázdniny 2014 Datum a datum akce: Tuto část vyplní zákonný zástupce:* Jméno: Příjmení: Datum narození: Bydliště dítěte: Zdravotní omezení, léky: Zdravotní pojišťovna: Kde jste se o akci dozvěděli: Převodem: /5500 Variabilní symbol: Jméno a příjmení zákonného zástupce: * zákon č. 561/2004 Sb., 28 písmeno b, odst. 3 a 4 číslo faktury Po obdržení přihlášky Vám vystavíme fakturu na celou cenu tábora, dle výběru turnusu, fakturu je třeba zaplatit do 14ti dnů, jinak rezervace propadá! Storno podmínky: Při odhlášení dítěte z tábora 15 dní před zahájením tábora činí storno 20 % z celkové částky. Při odhlášení v den zahájení, či předčasném ukončení se peníze nevrací. Organizace je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře a ostatních akcích. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Souhlasím s podmínkami, cenou tábora a tím, že organizátoři budou pořizovat v průběhu akce fotografie a obrazové záznamy, dokumentující činnost a pořízené snímky zveřejňovat jako ukázku z činnosti ke své propagaci. Přihlašuji závazně výše uvedené dítě na tábor. Letní prázdniny. V., dne. Podpis zákonného zástupce.

4 2. Prohlášení o bezinfekčnosti (odevzdat v den příjezdu dítěte na tábor) Jméno a příjmení dítěte: Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, chřipka, apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se akce ve výše uvedeném termínu. Jsem si vědom právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé. Příjmení: Telefonní a písemné spojení na rodiče nebo jejich zákonné zástupce po dobu pobytu dítěte na táboře: U svého dítěte upozorňuji na : (zdravotní problémy, komplikace, alergie) Léky, které dítě užívá: (dávkování a doba podávání) Dieta: Plavecká vyspělost: neplavec plavec dobrý plavec V.., dne... Podpis zákonného zástupce:. 3. Sem nalepte KOPII Karty zdravotní pojišťovny, kopie z obou stran:

5 4. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letní tábor s koňmi. (příloha č.3 k vyhlášce 106/2001 Sb) Jméno a příjmení dítěte: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci a) je zdravotně způsobilé b) není zdravotně způsobilé c) je zdravotně způsobilé za podmínky. Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. Část B) Potvrzení o tom, že dítě a) podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním ANO NE b) je proti nákaze imunní (typ/druh). c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh).. d) je alergické na. e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) Datum vydání posudku. Podpis, jmenovka lékaře, razítko zdrav.zařízení Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možnost podat podle ustanovení 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu. Jméno a příjmení oprávněné osoby: Vztah k dítěti: Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: Podpis oprávněné osoby: Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne: (stvrzuje se přiloženou doručenkou )