Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary"

Transkript

1 1 Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary Plán zájmového vzdělávání Plán vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT ČR č.74 Sb. o zájmovém vzdělávání a je zpracován na základě Hodnotící zprávy MDDM za uplynulý rok, úkolů stanovených MŠMT ČR OŠMT a KÚ KK, požadavků zřizovatele, rodičů, závěrů z pedagogických porad interních a externích zaměstnanců. Plán práce je v souladu se Školním vzdělávacím programem MDDM Ostrov.

2 2 1. Prioritní úkoly v pedagogické oblasti - zajišťovat výchovné vzdělávací, zájmové, popř. tématické rekreační akce a osvětovou činnost pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popř. i další osoby bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky - vést k efektivnímu využívání volného času dětí, žáků, studentů a dalších zájemců - podílet se na další péči o nadané děti, žáky a studenty - podílet se na organizaci soutěží a přehlídek dětí, žáků a studentů - poskytovat metodickou, odbornou, případně materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám, školským zařízením a neziskovým organizacím - aktivním využitím volného času působit jako primární prevence negativních jevů - zajistit proškolení externích pracovníků garantované NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost 1.1. Formy zájmového vzdělávání - příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost nespojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání - pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání - osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů - individuální práce, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů - využití otevřené nabídky spontánních činností 1.2. Nástroje a způsob naplnění hlavních úkolů - zapojit co nejvyšší počet dětské a mládežnické populace města a jeho okolí - splňovat charakter otevřeného zařízení s přístupností po celý školní rok včetně prázdnin, o sobotách a nedělích, a to po celý den 1.3. Personální obsazení - pedagogickou činnost zařízení zajišťuje devět pedagogických pracovníků, z toho osm má předepsané pedagogické vzdělání - jeden pracovník dokončuje studium DPS PF J.E.Purkyně - obor vychovatelství - všichni pedagogičtí pracovníci se budou vzdělávat v rámci samostudia na základě vybraných témat dle plánu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MDDM na školní rok externí pracovníci projdou školením garantovaným NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost 1.4. Technické a prostorové podmínky - technické a prostorové podmínky v budově MDDM a ekocentra vyhovují rozsahu činnosti zařízení - sportovní kroužky využívají všechna hřiště MDDM a jeho letní scénu, hřiště ZŠ Ostrov Májová, plavecký bazén ZŠ Ostrov Masarykova, tělocvičny ostrovských škol, sportovní halu TJ Ostrov, zimní stadion a fotbalová hřiště - některé kroužky dále využívají prostory základních škol v regionu v Abertamech, Perninku, Merklíně, Hroznětíně a Otovicích

3 Technicko - hospodářský rozvoj MDDM připravuje tyto velké opravy: - dokončení výměny oken a zateplení budovy MDDM - zahájení a dokončení čtvrté etapy výstavby LT Manětín Plánované střední opravy: - zpracovat plán oprav na rok 2013/2014 a zajistit jejich uskutečnění - oprava elektronického zařízení ricochetu - zajišťovat opravy dalších objektů - ekocentra, fotbalových hřišť, táborové základny v Manětíně a objektu čp Personální obsazení 2.1. Pedagogičtí pracovníci jméno funkce vzdělání Pg praxe v MDDM Mgr.Ivan Matouš ředitel PF 46 Regina Hamtáková zást.ředitele SpgŠ 36 Petra Žlutická vedoucí ekocentra SPgŠ 12 Bc. Šárka Märzová vedoucí oddělení PF 7 Miroslav Faktor vedoucí oddělení SŠ 6 Miroslav Kocek vedoucí oddělení SOU s mat. 4 Vlasta Schartová pedagog. pracovník SpgŠ 20 Bc. Filip Tomáň pedagog. pracovník PF 4 Zuzana Janecká pedagog. pracovník SpgŠ Ostatní zaměstnanci František Gbur Jaromíra Křížková Eva Silešová Jiří Stibor Eva Grünwaldová školník uklízečka uklízečka domovník, chovatel uklízečka, pěstitelka 2.3. Externí pracovníci - pracují jako vedoucí zájmových útvarů, na táborech a spolupracují při organizování a zabezpečování spontánních a příležitostných aktivit 3. Vlastní činnost 3.1. Hlavní úkoly - rozvíjet všechny formy zájmového vzdělávání - zajistit školení externích pracovníků garantované NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost - vytvořit nabídku spontánních činností pro děti a mládež tak, aby se MDDM stal centrem volného času mladé generace ve městě - udržet úroveň ekocentra na dosavadní úrovni a nadále zajišťovat otevření EC pro ostrovskou veřejnost o sobotách a nedělích - zajistit odbornou pomoc v oblasti volného času - pořádat prázdninové tábory - zaměřit se na individuální činnost a práci s talentovanými dětmi a mládeží - realizovat krátkodobé a střednědobé odborné kurzy pro děti, mládež a dospělé - pomáhat při realizaci soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR, organizovat obvodní kola postupových soutěží - rozvíjet nestandardní formy práce s dětmi, mládeží a dospělými

4 4 - zajistit efektivní využití majetku MDDM, zejména ve prospěch dětské populace - zajistit efektivní využívání hřiště s umělým povrchem, hřiště s umělým trávníkem, hřiště netradičních sportů a dětské letní scény, provoz dvou fotbalových hřišť - zajistit 18. ročník sportovních soutěží pro MŠ, ZŠ a SŠ o pohár Města Ostrova, Městské rady, starosty města a ředitele MDDM - pracovat s marginálními a rizikovými skupinami dětí a mládeže - zajistit doplňkovou činnost MDDM v dosavadním rozsahu 3.2. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a rekreační činnost Hlavní úkoly - organizovat zájmové vzdělávání nabídkou příležitostných nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího nebo rekreačního charakteru pro děti, žáky, studenty, popř. i další zájemce - v letošním školním roce zorganizovat školení externích pracovníků garantované NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost - pořádat především velké akce, které osloví celé město - i v letošním roce pokračovat v tradici celoměstské soutěže ostrovských škol 18. ročníkem Olympiády ostrovských škol - rozšířit o sportovní soutěž Pohár sportovní komise - rozšířit využívání letní scény a sportovišť netradičních sportů - do programové nabídky zařazovat ve spolupráci s ekocentrem víkendové akce s rekreačním zaměřením a soutěže neorganizovaných dětí a mládeže - při přípravě velkých akcí pokračovat v osvědčené spolupráci s občanským sdružením Benjamin a TJ MDDM - organizovat soutěže a přehlídky dětí a mládeže vyhlašované nebo spoluvyhlašované MŠMT a AŠSK Jednorázové akce - Festivalové odpoledne - hry a soutěže 5-12 let T: Z: März. - beseda Až na pupek světa T: Z: März. - vánoční vystoupení aerobiku T: Z: März. - Jarní sportování T: Z: März. - Zpívánky 1.-5.tř. T: duben Z: Janec. - Kuličkiáda 1.-5.tř. T: červen Z: März. - Výlet pro R+D Fichtelberg T: Z: März, Jan. - Výlet pro R+D T: duben Z: März, Jan. - Děti rodičům - dětská scéna, vystoupení kroužků T: 29.9., 18.5., Z: März. - Sportovní turnaje ve spolupráci AŠSK v rámci Centra sportu minifotbal, přespolní běh, kuželky, richochet, florbal, volejbal, basketbal T: průběžně Z: März. - soutěže pro ZŠ Májová, Hroznětín, ZŠS a ZŠP ke Dni dětí 1.-5.tř. T: 30.5., červen Z: März. - netradiční sporty 1.-9.tř.D,H T: říjen, březen Z: Faktor Tradiční akce - Karlovarská růže T: Z: März. - Ostrovský pohár mažoretek T: 1.9. Z: März ročník Ostrovské míle T: Z: März. - Hod raketkami T: Z: März. - Schůzka zástupců škol k Olympiádě ostrovských škol T: Z: März. - Den otevřených dveří ekocentra T: Z: Žlut ročník Ostrovská kolejnice - výstava T: Z: März. - Den otevřených dveří MDDM T: Z: März. - DFF - Dětská televize MDDM v akci T: Z: März.

5 5 - Vystoupení na letní scéně při MDDM T: podzim, jaro Z: März. - Ekoorientační běh 1.-5tř.ZŠ T: Z: März. - Podzimní víkendová stezka na Plešivec 4-15 let,r+d T: Z: Janec.,März Ostrovská kolejnice-soutěž T: Z: März. - Podzimní dílna Barvy podzimu T: Z: März,Janec. - Halloween T: Z: März.,Žlut. - Orientační běh ZŠS a ZŠP T: Z: März ročník Běhu 17. listopadu T: Z: März. - Noc se zvířátky 6-10 let T: , , Z: März.,Janec. - Pexeso pro družiny T: listopad, leden, únor, březen Z: März. - Mikulášská besídka MŠ, 1.-5.tř.,R+D T: Z: März. - Mikulášské jízdy T: Z: März. - Vánoční závody SG MŠ, r.,ml. T: Z: März. - Vánoční dílna T:3.12. Z: März. - Vánoční zpívání s kytarou T: prosinec Z: März. - Vánoční zvyky a obyčeje T: Z: März.,Janec. - Novoroční setkání externích pracovníků T: Z: März. - Masopustní karneval T: 4.3. Z: März. - Jarní stezka T: Z: März. - Velikonoční dílna T: Z: Schart. - Den Země T: Z: März. - Dopravní soutěž pro děti ZŠS a ZŠP T: duben Z: März. - Slet čarodějnic T: Z: März. - Prima Den dětí T: 1.6. Z: März Otevřené herny, turnaje T:během roku Z: März r. Olympiády ostrovských škol o putovní poháry MDDM, Rady města Ostrova, starosty města a Města Ostrova: mateřské školy: Olympiáda MŠ 4-6 let T: 4.6. Z: März. 1.ročník ZŠ - člunkové závody 1.r. D,H T: Z: März r.ZŠ 2.-5.r. D,H T: Z: März. fotbal, florbal,vybíjená, atletika, přespolní běh 6.-9.r.ZŠ, příslušné ročníky gymnázia: 6.-9.r. D,H T: Z: März. fotbal, florbal, přehazovaná, střelba, basketbal, přehazovaná Ostrovská laťka 6.-9.r. D,H T: březen Z: März. Minitretra 6.-9.r. D,H T: 6.5. Z: März. střední školy: utkání Gymnázium: SPŠ T: Z: Faktor volejbal, basketbal, nohejbal, malá kopaná Soutěže MŠMT Přespolní běh SŠ - okresní kolo T: Z: Janec. Železniční modeláři krajské kolo T: 8.3. Z: März. Minifotbal okresní kolo T: duben Z: März. Letečtí modeláři krajské kolo T: Z: März Ostatní soutěže Halové turnaje malých fotbalistů T: 7.,8.,14., Z: Faktor Den plný fotbalu T: Z: Fakt.

6 6 Soutěže leteckých modelářů T: celoročně Z: März. Soutěže železničních modelářů T: celoročně Z: März. Florbalový turnaj 9-15 let T: říjen, duben Z: Fakt.,Tom. Turnaj stolní tenis T: říjen, duben Z: Fakt.,Tom. Turnaj v kuželkách T: podzim,jaro Z: Fakt.,Tom. Vánoční stromeček - Vv soutěž MŠ, ZŠ T: říjen-listopad Z: März. Velikonoční výtvarná soutěž MŠ, ZŠ T: únor-březen Z: März. Zimní turnaj ve florbalu 2.-3.r. H T: 8.2. Z: März. Zimní turnaj ve florbalu 4.-5.r. H T: Z: März. Zimní turnaj ve florbalu 6.-7.r. D,H T: Z: März Pravidelná činnost - i v letošním roce se bude uskutečňovat v zájmových útvarech, především v kroužcích, souborech a kurzech - pravidelná zájmová činnost bude probíhat nejen v prostorách domu dětí, ekocentra a na školách v blízkém okolí, ale i v tělocvičnách gymnázia, ZŠ Masarykova, ZŠ J.V. Myslbeka, ZŠ Májová, v hale TJ Ostrov, zimním stadionu, na hřištích MDDM, ZŠ Májová a ZŠ Masarykova a dalších zařízeních MDDM - hřiště netradičních sportů a dětské letní scéně Hlavní úkoly - zaměřit se na vytváření nových typů atraktivních ZÚ - udržet počet ZÚ a účastníků zájmové činnosti MDDM a EC na současné úrovni - poskytnout široké veřejnosti kvalitní a pestrou nabídku volnočasových aktivit - hledat nové vedoucí pro zájmové útvary, kteří chtějí a umějí předávat své znalosti, dovednosti a zkušenosti - zajistit nábor do zájmových kroužků T: od 2.9. Z: Pg prac. (nabídky a přihlášky do kroužků do všech ZŠ nejen v Ostrově, ale i v jeho blízkém okolí, MŠ, Dětský domov, ZvŠ, Gymnázium a SPŠ Ostrov) - zápis do kroužků T: , průběžně po celý rok - zajistit hodiny a provoz v tělocvičnách, na hřištích, v bazénu T: do Z: Faktor a zimním stadionu, vypracovat jejich rozvrh hodin - uzavřít smlouvy o pronájmu tělocvičen, hal T: do Z: Faktor - vypracovat rozvrh hodin kroužků v MDDM, T: do Z: Faktor, Kocek na školách a v ekocentru - připravit deníky zájmových útvarů T: do Z: Faktor - vybírat od členů řádně vyplněné přihlášky a vést školní T: průběžně Z: Faktor matriku členů zájmových útvarů - seznámit a proškolit pracovníky s aktualizacemi v programu DOMEČEK T: do 6.9. Z: Faktor - zajistit placení úhrady za činnost v ZÚ a vést o nich přehled T: průběžně Z: Faktor - zajistit nové Pg pracovníky pro vedení zájmových kroužků T: do Z: Faktor - uzavřít smlouvy s externími pracovníky T: do Z: Faktor - zajistit poradu externistů, poučení o BOZP T: do Z: Faktor - předat externistům informace o prvních inform. schůzkách T: do Z: Faktor - zahájit pravidelnou zájmovou činnost v MDDM a ekocentru T: od Z: Faktor, Žlut. - důsledně provádět kontrolu placení T: průběžně Z: Faktor, Kocek - měsíčně provádět kontrolu deníků, výkazy hodin T: do 30. dne Z: Faktor, Kocek v měsíci - kontrolovat seznamy účastníků a jejich platbu, přihlášky T: průběžně Z: Faktor - vybrat všechny deníky a dát ke kontrole řediteli MDDM T: do , Z: Faktor, Kocek

7 7 - během roku otevřít ZÚ, o něž projeví veřejnost zájem T: průběžně Z: Faktor, Žlut. - udržet zájem dětí v kroužcích T: průběžně Z: Faktor, ved. ZÚ - zapojení ZÚ do soutěží, přehlídek a akcí MDDM Ostrov T: průběžně Z: Faktor, März. - zaměřit se na individuální práci s talenty (atletika, fotbal, T: průběžně Z: ved. ZÚ mažoretky, karate, sportovní gymnastika, žel.modeláři) s cílem připravovat je na reprezentaci MDDM a města Ostrova - zaměřit se na další vzdělávání pedagogických pracovníků T: průběžně Z: Faktor - zkvalitnit kontakt vedoucího oddělení pravidelné činnosti T: průběžně Z: Faktor s vedoucími ZÚ - placení zápisného, vzájemné požadavky,. - průběžně zajišťovat nákup materiálu pro činnost ZÚ T: průběžně Z: Faktor - u jednotlivých ZÚ zpracovat finanční efektivitu - porovnání T: průběžně Z: Faktor příjmů a výdajů - u ZÚ s malým nebo sníženým počtem přihlášených dětí T: průběžně Z: Faktor,Schart. provádět ve spolupráci s oddělením nepravidelné činnosti a propagace dodatečný nábor - pokračovat ve spolupráci se ZŠ v Merklíně, ZŠ v Abertamech, ZŠ v Hroznětíně, ZŠ v Otovicích, ZŠ v Perninku popřípadě otevřít nové zájmové kroužky T: průběžně Z: Faktor - udržet spolupráci se ZŠ v Ostrově T: průběžně Z: Faktor - udržet spolupráci se ZŠ v blízkém okolí T: průběžně Z: Faktor - pokračovat ve spolupráci s FK Ostrov a SK Borek T: průběžně Z: Faktor - pokračovat ve spolupráci s hokejovým klubem T: průběžně Z: Faktor - v podvečerních hodinách otevřít kurzy Vv řemesel pro dospělé T: do Z: Faktor,Belan. - zajistit vedoucí pro vedení kurzů plavání, v případě zájmu otevřít další kurzy T: do Z:Faktor - připravit vnitřní směrnici za vrácení úplaty kurzů plavání T: do Z: Faktor,Hamt. - připravit nabídku zájmových kroužků pro šk.rok 2014/2015 T: do Z: Faktor - úplatu za ZÚ lze uhradit ve dvou částech - první, nižší část T:průběžně Z:ved. ZÚ,Pg pr. (od září do prosince) - splatná do 18. října 2013 druhá, vyšší část (od ledna do května) - splatná do konce ledna 2014 V případě závažného důvodu (např. dlouhodobá nemoc, zranění apod.) může být vrácena adekvátní část zápisného na základě souhlasu ředitele. Zápisné se vrací zpravidla až po ukončení činnosti ZÚ v červnu T:průběžně Z:ved. ZÚ,Pg pr 3.4. Táborová činnost Hlavní úkoly - pracovat na aktualizaci projektové dokumentace výstavby letní táborové základny v Manětíně - věnovat zvýšenou pozornost propagaci letní činnosti Letní tábory Stávající kapacita letní základny v Manětíně se nebude zvyšovat. - uskutečnit čtyři běhy letního tábora v táborové základně v Manětíně pro děti a mládež se zaměřením na turistickou,tělovýchovnou, poznávací a rekreační činnost spojenou s pobytem v přírodě: - plánovaný počet účastníků (9-15 let): cca 400 I.turnus : Z:Faktor. III.turnus : Z:Schart. II.turnus : Z:Šafránek IV.turnus : Z:März. - Personální zajištění: 18 pracovníků na každém turnusu - V.turnus: rodiče a děti T: Z:Faktor - VI.turnus: rodiče a děti T: Z: Žlutická (plánovaný počet: 70, personální zajištění: 6 pracovníků)

8 Příměstské tábory - udržet nabídku příměstských táborů - příměstský sportovní tábor MDDM (3 turnusy) I.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Tomáň II.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Tomáň III.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Tomáň - příměstský přírodovědný tábor (4 turnusy) I.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Žlutická II.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Žlutická III.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Žlutická IV.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Žlutická 3.5. Osvětová činnost Hlavním úkolem pro letošní školní rok je zorganizovat školení externích pracovníků garantované NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost T: Z: März. T: březen,duben Z: März - na požádání či formou nabídky poskytovat zejména školám a školským zařízením, občanským sdružením a dalším subjektům poradenskou a konzultační pomoc formou: - školení bezpečnosti vedoucích ZÚ T: do Z: Faktor - školení bezpečnosti pro pracovníky LT T: červen Z: Matouš,hl.ved. LT Ekocentrum - formy činnosti - výukové programy a enviromentální aktivity pro MŠ, ZŠ, ŠD T: průběžně Z: Žlut. - cykly přírodovědných besed pro 1.-5.r. ZŠ T: průběžně Z: Žlut. - specializované prohlídky a exkurze T: průběžně Z: Žlut. - odborná poradenská a záchranná činnost T: průběžně Z: Žlut. - prevence T: průběžně Z: Žlut. Viz příloha č.3: Plán činnosti Ekocentra MDDM Ostrov MDDM- formy činnosti - besedy, výukové programy, promítání, prohlídky a exkurze T: průběžně Z: März. v MDDM pro MŠ, ZŠ, SŠ - poradenská a konzultační pomoc pro školy a školská zařízení, T: průběžně Z: Matouš, März. občanská sdružení a další subjekty - odborné konzultace a instruktáže pro DDM, školy, sdružení dětí a mládeže, obč. sdružení, pro vedoucí sport.oddílů, domovy mládeže či dětské domovy k problematice volnočasových a dalších aktivit T: průběžně Z: Matouš, März. - školení a semináře T: průběžně Z:Mat.,März.,Fakt. - zúčastňovat se seminářů a akcí k dotacím, Evrop.fondům T: v termínech Z: Schart., März. - nabídka prostor a materiál. vybavení MŠ,ZŠ,SŠ T: průběžně Z: Schart. - programy k prevenci sociálně patologických jevů T:průběžně Z:Schart., Pg prac Program prevence sociálně patologických jevů Hlavní úkoly - pokračovat v systému prevence (pedagog-vedoucí ZÚ-rodič-vrstevník-společenské instituce) - předcházet ohrožení popř. dostat případné problémové děti a mládež z ulic do MDDM nebo jiných zájmových organizací a institucí - pokračovat ve velmi dobré spolupráci s OS Benjamin a TJ MDDM Přímé působení na děti a mládež - připravit pestrou nabídku pravidelné činnosti, Z: Faktor zejména tělovýchovných a sportovních zájmových kroužků

9 9 - zajistit každodenní nabídku spontánních činností pro děti a mládež: Z: März. stolní tenis, ricochet, minigolf, herna s kulečníkem, PC a spol. hrami, herna (se stepmánií, konzolovými a deskovými hrami PSX 3, Nintendo WII, X-BOX 360, Stiga hokej), posilovna, víceúčelové hřiště, fotbalové minihřiště, tělocvična, hřiště netradičních sportů, minigolf - hledat a nabízet nové netradiční formy zábavy, především sportovní, Z: März. zejména pro věkově nejohroženější skupinu starších žáků a mládeže - rozšiřovat nabídku dobrých zájmů a pozitivních programů Z: März.,Žlut. (pomoc druhým lidem, péče o zdraví a kondici, využití aktivit EC k aktivní výchově k ochraně přírody) - být vstřícný a umět vyslechnout případné problémy dětí ZÚ MDDM Z: Pg prac Nepřímé působení na děti a mládež - umožnit volný přístup k časopisům, informacím Z: Schart.,Janec. a doporučené literatuře, týkající se této problematiky - shromažďovat užitečné adresy a telefony Z: Schart., Janec. - umisťovat plakáty a letáky s protidrog. problematikou v MDDM Z: Schart.,Janec Působení na rodiče a veřejnost - pokračovat v nabídce rodinných programů Z: März.,Žlut. - účastnit se akcí městských institucí na témata prevence Z: Pg prac. - v případě podezření na užívání drog či jinou závažnou Z: Pg prac. problémovou situaci být v osobním kontaktu s rodiči Působení na pedagogické a externí pracovníky - podporovat účast preventisty na školení preventivních programů PPP a PC Z: Matouš - ovlivňovat sebevzdělávání pedagogických i externích pracovníků Z: Pg prac. - zdůrazňovat osobní příklad a využívat dobré vzory v kolektivu dětském, rodinném, - soustřeďovat knihy, časopisy, metod. publikace, videopořady s drog.probl. Z: Schart.,Janec. ředitel MDDM Mgr.Ivan Matouš protidrogový preventista Vlastislava Schartová vedoucí ZČ příležitostné Šárka Märzová 3.6. Individuální práce Hlavní úkoly - systematicky pracovat s talentovanými dětmi a mládeží a vytvářet podmínky pro rozvoj nadání, zejména prostřednictvím vyhledávání a podpory talentovaných děti a mládeže, organizováním speciálních činností pro děti a mládež s vyhraněnými zájmy (soutěže, turnaje, kvízy, výstavy) - zajištění účasti na sport. soutěžích 1.-9.r.,ml. T: průběžně Z: Faktor,März. - vystupování mažoretek, Malenek, Tanečků, SG, rokenrolu, karate, aerobiku, hip hopu, zumby T: průběžně Z: März. - účast na setkáních zájm.souborů (Malenky, Tanečky, mažoretky, pódiová vystoupení SG) 2.-9.r.,ml. T: průběžně Z: März. - účast v soutěžích (karate, atletika, fotbal, florbal, softbal, volejbal, SG,hokej) 2.-9.r.,ml. T: průběžně Z: Faktor,März. - účast v republikových soutěžích, ME a MS mažoretky, atletika, železniční modeláři, karate T: celoročně Z: März. - odborná soustředění (mažoretky,fotbal,karate,žel. modeláři) T: celoročně Z: März. - prezentace prací členů dětské televize v KT 6.-9.r.,ml. T: průběžně Z: J.Matouš - promítání odborných filmů pro členy ZK 1.-9.r.,ml. T: průběžně Z: März.

10 10 - vytváření speciálních zájmových útvarů pro talent. jedince T: průběžně Z: Faktor - individuální práce s vytipovanými dětmi formou poradenské služby v zájmových oblastech 1.-9.r.,ml.dosp. T: průběžně Z: Faktor - individuální konzultace (modeláři) 1.-9.r.,ml.dosp. T:průběžně Z: Faktor 3.7. Spontánní činnost Hlavní úkoly - pokračovat v rozšiřování nabídky spontánních víkendových aktivit, příprava nových typů pořadů a sportovních soutěží - zajištění celoročního využívání dětské letní scény ve spolupráci s DK a dvou fotbalových hřišť ve spolupráci s MÚ Ostrov - zajišťovat průběžnou i jednorázovou nabídku spont.aktivit T: březen-listopad Z: März. - volné užívání víceúčelového hřiště, fotbalového minihřiště, univerzálního hřiště, hřiště netradičních sportů, minigolfu, venkovního stolního tenisu Z:služba T: od 1. května do 30. října od 8.00 do hod. So, Ne od do hod. T: od 1. listopadu do 30. dubna od 8.00 do hod. So, Ne od do hod. - využívání herny stolního tenisu 1.-9.r.,ml. T: Po-Pá 8-20, Pá 8-18 Z: služba - využívání hřišť dětmi z Dětského domova T: Po-Pá Z: služba - posilovna od 15 let, ml.,dosp. T: Po-Pá Z: služba - ricochet ZŠ, SŠ, dosp. od 4.tř., ml., dosp. T: Po-Pá Z: služba - kulečník, šipky, airhockey od 12 let T: Po-Pá Z: služba - herna stolních a konzolových her 1.-9.r., ml., dosp. T: Po-Pá Z: služba - Den otevřených dveří MDDM, EC, táborové základny MŠ, 1.-9.r., veř. T: září Z: März,Žlut. - prohlídky ekocentra pro veřejnost T: denně Z: Žlut. - půjčování pomůcek při spontánní činnosti T: celoročně Z: März. 4. Ostatní činnost 4.1. Propagace Hlavní úkoly - pokračovat v účinné propagaci MDDM a EC ve veřejných médiích - zaměřit se na propagaci velkých akcí MDDM a letní táborové činnosti - využívat průběžně při propagaci MDDM práce dětí estetických zájmových kroužků (výkresy, keramika, práce kurzů Výtvarných uměleckých řemesel, ) - pokračovat v propagaci hotelové ubytovny tak, aby se zvýšila celoroční obsazenost (předávat propagační materiály do IC v DK a na staré radnici) - aktualizovat odkazy na web MDDM na internetových stránkách města, případně jiných institucí - propagovat zařízení v místní kabelové televizi a podle možností i v celoplošných TV stanicích - propagovat zajímavou a pestrou činnost domu dětí nejen mezi členy zájmových útvarů, ale zejména mezi veřejností a spolupracujícími institucemi, orgány státní správy a partnery - inovovat orientační tabuli v přízemí budovy i celkový informační systém (zejména popisky kanceláří a kluboven) Propagace vlastní činnosti - image MDDM - využití nabídky TV západ k bezplatné propagaci akcí MDDM T: průběžně Z: Schart., Janec. - aktualizace webu MDDM a jejich využití T: průběžně Z: Janec. k propagaci činnosti všech aktivit MDDM

11 11 - aktualizovat stránky s nabídkou činnosti MDDM na obrazovkách KT Z: Schart., Janec. - stálá upoutávka spontánní činnosti v KT (posilovny, minigolfu, hřiště, hřiště netradičních sportů a dětské letní scény, st.tenisu, ricochetu) Z: Schart., Janec. - inzerce v tiskovinách podle nabídky T: podle potř. Z: Schart., Janec. - propagace akcí MDDM v Ostrovském měsíčníku T: celoročně Z: Schart., März. - Dny otevřených dveří MDDM T: září Z: März. - Dny otevřených dveří EC T: září, květen Z: Žlut. - zajistit dodatečný nábor do ZÚ s menším počtem dětí T: říjen Z: Faktor, Kocek, Janec. - exkurze T: průběžně Z: Pg prac. - využívat propagační videofilmy (MDDM, LT) T: průběžně Z: Žlut., März. při návštěvách, exkurzích - využívat práce dětí studia Dětské televize T: průběžně Z: J.Matouš k propagaci činnosti MDDM, zejména v KT - osobní kontakt s vedoucími ZÚ, rodiči, veřejností T: průběžně Z: Faktor, Pg prac. - účast a vystupování členů ZK, souborů a pracovníků MDDM T: průběžně Z: Faktor, März. na městských, regionálních, popř.celostátních akcích - využití úspěchů členů ZÚ (karate, ŽM, mažoretky -účast T: trvale Z: vedoucí ZÚ na ME, MS, ) k utváření pozitivního image MDDM v očích veřejnosti Propagační materiály, suvenýry - připravit podklady k vydání nových propagačních letáků T: duben Z:Schart., Janec. MDDM, EC a LT, zajistit jejich tisk - soustavné využívání barev MDDM - modré a žluté, loga, T: průběžně Z:Schart., Janec. sloganu, fotografií z akcí a činnosti MDDM Ostrov na všech tiskovinách, propozicích k akcím, pozvánkách, čestných vstupenkách, plakátech, - důsledně využívat jednotné úpravy písemností (hlavička, logo) T: trvale Z: Schart., Janec. - přihlášky do kroužků T: září Z: Faktor, Janec. - novoročenky, tužky, kalendáře, vizitky, T: prosinec Z: Schart., Janec Plán estetických úprav - design barvy MDDM, logo - postupně inovovat nástěnky - v 1. a 2.patře T: průběžně Z: Janec., März Reklama doplňkové činnosti - zařazovat DČ do propozic a materiálů k akcím MDDM T: průběžně Z: Schart., Janec. - nabídka DČ - v průběhu moderování velkých akcí - OM, T: průběžně Z: Schart., März. - pronájem prostor MDDM, víceúčel. hřiště, fotb. minihřiště, T: celoročně Z: Pg prac. využívání univerzálního minihřiště a fotbalového areálu u pekárny 4.2. Doplňková činnost - pokračovat v provozování doplňkové činnosti v dosavadním rozsahu - hlavní úsilí věnovat ubytovacím službám a hotelové ubytovně T: průběžně Z:Mat.,Hamt.,Tom. - propagační a reklamní činnost T: na zakázku Z:Schart., Janec. - pronájem místností, hřišť a hmotného majetku T: průběžně Z: Mat.,Hamt.,Faktor - provozování autodopravy T: průběžn Z: Mat., Tom. - výroba zvukových a zvukově obrazových záznamů T: průběžně Z: Schart., Janec. - pravidelně vést hospodaření doplňkové činnosti T: průběžně Z: Hamták. - sledovat efektivnost jednotlivých oblastí doplňkové činnosti T: průběžně Z: Hamták. Prostředky získané doplňkovou činností budou použity: - na zkvalitnění hlavní činnosti MDDM

12 12 - na rozvoj hospodářské činnosti - na krytí potřeb investičního a neinvestičního charakteru - na odměňování pracovníků zabývajících se hospodářskou činností Z: Matouš 4.3. Spolupráce s partnery MDDM bude ve školním roce 2013/2014 spolupracovat s těmito občanskými sdruženími: - TJ Ostrov, TJ MDDM, SK Borek Ostrov, FK Ostrov a HC Čerti Ostrov - Benjamin, občanské sdružení pro děti a mládež - Občanské sdružení Macík, Castila Moříčov, Prima Horseland, MO kynologů Veseřice Spolupráce s dalšími subjekty: - Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor školství, Městský úřad Ostrov - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Pedagogické centrum K.Vary, AŠSK - mateřské a základní školy v Ostrově a okolí - SPŠ, Gymnázium, Zvláštní a speciální škola, DD Ostrov, ZUŠ Ostrov - Sdružení pracovníků DDM v ČR, DDM ČR - především Karlovarského kraje, KRDMK, Úřad práce, OO Policie ČR, Městská policie, protidrogová centra - Kabelová televize Ostrov, Dům kultury, Informační centrum Ostrov a Boží Dar, Galerie, Městská knihovna v Ostrově, kronika města, Charita Ostrov, MAS Krušné hory-západ - Lesy ČR, Kulturní klub Merklín, KŽM Ostrov, MO Českého rybářského svazu Ostrov, Modelářský klub 02 Ostrov, Hasiči Ostrov, Český svaz chovatelů, Stanice pro ohrožené druhy Tachov, Český rybářský svaz, Český svaz ochránců přírody, hrad Loket - BPO, Ostrovská teplárenská, Nemocnice Ostrov, Lázně Jáchymov a další subjekty Spolupráce se zahraničními partnery - výměnné pobyty s družebním městem Rasttat - výměnná soustředění, turnaje i zápasy malých fotbalistů ZÚ MDDM Ostrov - výměnná soustředění a vystupování mažoretkových skupin v zahraničí 5. Vnitřní činnost MDDM 5.1. Společné úkoly - průběžně pracovat se školním vzdělávacím programem Z: všichni pracovníci - vést evidenci dětí, žáků a studentů ve školní matrice Z: Faktor, März., Žlut. dle vnitřního řádu MDDM v elektron. programu Domeček - zabezpečovat a organizovat činnost MDDM dle pravidel Z: všichni pracovníci stanovených příkazy ředitele - dodržovat vnitřní řád a další vnitřní závazné pokyny MDDM Z: všichni pracovníci - zajistit plánování a hodnocení činností Z: vedoucí oddělení - dodržovat pravidelné vykazování pracovní doby Z: všichni pracovníci - zajistit vedení předepsané dokumentace Z: všichni pracovníci - provádět kontrolní činnost Z: všichni Pg pracovníci - dodržovat stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti Z: všichni Pg pracovníci 5.2. Plán porad Porady s externími pracovníky 3x za rok Hodnocení školní roku Hlavní úkoly na rok Schválení celoročního plánu zájmového vzdělávání na rok Poučení o BOZP Hodnocení činnosti za 1. pololetí Prevence sociálně patologických jevů Informace k letní činnosti 2014

13 13 Informace o hospodaření za rok Hodnocení školního roku Návrh hlavních úkolů na školní rok Porady s interními pracovníky 1x měsíčně září Hlavní úkoly na rok Schválení celoročního plánu zájm. vzdělávání na rok Schválení hodnotící zprávy za školní rok Hodnocení letní činnosti Nábor do ZÚ říjen Hodnocení náboru do zájmových kroužků Zajištění dodatečného náboru listopad Kontrola placení úhrady za ZÚ Příprava inventarizace Materiální technické zabezpečení na rok 2014 prosinec Vedení dokumentace Hospodaření MDDM za rok 2013 Inventarizace leden únor Příprava porady s externími pracovníky Hodnocení 1. Pololetí Příprava školení externích pracovníků garantované NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost Hlavní úkoly na 2. pololetí Příprava akcí o letních prázdninách březen Příprava letní činnosti Hodnocení doplňkové činnosti duben Výsledky a úkoly z hospitací Individuální práce a práce s talentovanými dětmi a mládeží květen Zajištění letní činnosti Příprava akcí ke Dni dětí červen Příprava porady s externími pracovníky Hodnocení externích pracovníků Kontrola zajištění letní činnosti Podklady pro hodnocení školního roku Provozní porady 3x za rok září Školení BOZP interních pracovníků Plán oprav MDDM prosinec Prověrka BOZP červen Zajištění provozu MDDM o letních prázdninách Kontrola zajištění letní činnosti 5.3. Další vzdělávání pracovníků - je zpracováno v samostatném plánu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok Materiální a technické zajištění 6.1. Plánované opravy Plánované velké opravy MDDM dal požadavek MÚ - odboru Správy majetku města na velké opravy - dokončení čtvrté etapy rekonstrukce letní táborové T: Z: Matouš základny v Manětíně

14 14 - dokončení výměny oken a zateplení budovy MDDM T: Z: Matouš Plánované střední opravy - zpracovat plán středních oprav na rok 2013/2014 a zajistit jejich uskutečnění T: do Z: Matouš - oprava mantinelů a laviček fotbalového minihřiště - oprava povrchu kuželkářské dráhy - oprava ochranného oplocení u minihřiště - oprava oplocení a brány areálu MDDM v Klášterní ulici - oprava brány a oplocení víceúčelového hřiště - oprava podlahové krytiny spol. sálu MDDM - oprava elektronického zařízení ricochetu - oprava vnitřních a venkovních voliér Ekocentra MDDM - oprava mycího zařízení Ekocentra MDDM - zajišťovat opravy dalších objektů - ekocentra, fotbalových hřišť, táborové základny v Manětíně a objektu čp.612 Z: Tomáň,Kocek 6.2. Záměry na doplnění materiálně technického vybavení - průběžně doplňovat materiální vybavení MDDM a kroužků Z: Faktor - průběžně doplňovat materiálně technické vybavení letní základny v Manětíně a vybavení kuchyně a jídelny Z: Matouš - průběžně doplňovat technické vybavení pro doplňkovou činnost Z: Matouš - průběžně doplňovat materiální vybavení pro spontánní a příležitostnou činnost Z: März. Celoroční plán byl projednán na poradě s interními a externími pracovníky MDDM dne Přílohy: č.1- Vnitřní struktura MDDM Ostrov č.2 - Pravidelné schůzky 2013/2014 č.3 - Plán činnosti Ekocentra MDDM Ostrov Mgr. Ivan Matouš, ředitel MDDM Ostrov razítko a podpis

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

a)práva a povinnosti účastníků zájmové činnosti a jejich zákonných zástupců a dalších návštěvníků MěDDM.

a)práva a povinnosti účastníků zájmové činnosti a jejich zákonných zástupců a dalších návštěvníků MěDDM. Městský dům dětí a mládeže Vlašim Radnická 121 258 01 Vlašim tel: 317842310, e-mail: mddm@mddmvlasim.cz VNITŘNÍ ŘÁD vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),., v platném znění a jeho prováděcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Středisko: Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1

Středisko: Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1 Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet zájmových útvarů Sportovní 52 Ostatní 2 Centrum předškolních dětí 1 celkem 55 Příloha č. 2a) Příležitostná činnost bez soutěží měsíc akce spolupořadatelství

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Sportovní střediska

Z á s a d y PROGRAMU IV. Sportovní střediska Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 20 580/2007-501 Z á s a d y PROGRAMU IV. Sportovní střediska Sportovní střediska byly projednány poradou vedení MŠMT dne 11. září 2007 v rámci Zásad programů

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU okres Havlíčkův Brod Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 71008951 tel. 569 726 420 www.zs.ledecns.cz e-mail: zsledec@seznam.cz CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016 2017 Zpracovala : Milena Tichá ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638

Česká republika Česká školní inspekce. Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638 Česká republika Česká školní inspekce Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638 Obránců míru 638, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 029

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Příloha č.3. Plán činnosti Ekocentra MDDM Ostrov 2014-2015

Příloha č.3. Plán činnosti Ekocentra MDDM Ostrov 2014-2015 Plán činnosti Ekocentra MDDM Ostrov 2014-2015 Budova ekocentra společně s vnitřní i venkovní expozicí vytváří zázemí pro ekologickou výchovu. V areálu probíhají ekovýchovné programy zaměřené zejména na

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více