Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary"

Transkript

1 1 Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary Plán zájmového vzdělávání Plán vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT ČR č.74 Sb. o zájmovém vzdělávání a je zpracován na základě Hodnotící zprávy MDDM za uplynulý rok, úkolů stanovených MŠMT ČR OŠMT a KÚ KK, požadavků zřizovatele, rodičů, závěrů z pedagogických porad interních a externích zaměstnanců. Plán práce je v souladu se Školním vzdělávacím programem MDDM Ostrov.

2 2 1. Prioritní úkoly v pedagogické oblasti - zajišťovat výchovné vzdělávací, zájmové, popř. tématické rekreační akce a osvětovou činnost pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popř. i další osoby bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky - vést k efektivnímu využívání volného času dětí, žáků, studentů a dalších zájemců - podílet se na další péči o nadané děti, žáky a studenty - podílet se na organizaci soutěží a přehlídek dětí, žáků a studentů - poskytovat metodickou, odbornou, případně materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám, školským zařízením a neziskovým organizacím - aktivním využitím volného času působit jako primární prevence negativních jevů - zajistit proškolení externích pracovníků garantované NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost 1.1. Formy zájmového vzdělávání - příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost nespojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání - pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání - osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů - individuální práce, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů - využití otevřené nabídky spontánních činností 1.2. Nástroje a způsob naplnění hlavních úkolů - zapojit co nejvyšší počet dětské a mládežnické populace města a jeho okolí - splňovat charakter otevřeného zařízení s přístupností po celý školní rok včetně prázdnin, o sobotách a nedělích, a to po celý den 1.3. Personální obsazení - pedagogickou činnost zařízení zajišťuje devět pedagogických pracovníků, z toho osm má předepsané pedagogické vzdělání - jeden pracovník dokončuje studium DPS PF J.E.Purkyně - obor vychovatelství - všichni pedagogičtí pracovníci se budou vzdělávat v rámci samostudia na základě vybraných témat dle plánu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MDDM na školní rok externí pracovníci projdou školením garantovaným NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost 1.4. Technické a prostorové podmínky - technické a prostorové podmínky v budově MDDM a ekocentra vyhovují rozsahu činnosti zařízení - sportovní kroužky využívají všechna hřiště MDDM a jeho letní scénu, hřiště ZŠ Ostrov Májová, plavecký bazén ZŠ Ostrov Masarykova, tělocvičny ostrovských škol, sportovní halu TJ Ostrov, zimní stadion a fotbalová hřiště - některé kroužky dále využívají prostory základních škol v regionu v Abertamech, Perninku, Merklíně, Hroznětíně a Otovicích

3 Technicko - hospodářský rozvoj MDDM připravuje tyto velké opravy: - dokončení výměny oken a zateplení budovy MDDM - zahájení a dokončení čtvrté etapy výstavby LT Manětín Plánované střední opravy: - zpracovat plán oprav na rok 2013/2014 a zajistit jejich uskutečnění - oprava elektronického zařízení ricochetu - zajišťovat opravy dalších objektů - ekocentra, fotbalových hřišť, táborové základny v Manětíně a objektu čp Personální obsazení 2.1. Pedagogičtí pracovníci jméno funkce vzdělání Pg praxe v MDDM Mgr.Ivan Matouš ředitel PF 46 Regina Hamtáková zást.ředitele SpgŠ 36 Petra Žlutická vedoucí ekocentra SPgŠ 12 Bc. Šárka Märzová vedoucí oddělení PF 7 Miroslav Faktor vedoucí oddělení SŠ 6 Miroslav Kocek vedoucí oddělení SOU s mat. 4 Vlasta Schartová pedagog. pracovník SpgŠ 20 Bc. Filip Tomáň pedagog. pracovník PF 4 Zuzana Janecká pedagog. pracovník SpgŠ Ostatní zaměstnanci František Gbur Jaromíra Křížková Eva Silešová Jiří Stibor Eva Grünwaldová školník uklízečka uklízečka domovník, chovatel uklízečka, pěstitelka 2.3. Externí pracovníci - pracují jako vedoucí zájmových útvarů, na táborech a spolupracují při organizování a zabezpečování spontánních a příležitostných aktivit 3. Vlastní činnost 3.1. Hlavní úkoly - rozvíjet všechny formy zájmového vzdělávání - zajistit školení externích pracovníků garantované NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost - vytvořit nabídku spontánních činností pro děti a mládež tak, aby se MDDM stal centrem volného času mladé generace ve městě - udržet úroveň ekocentra na dosavadní úrovni a nadále zajišťovat otevření EC pro ostrovskou veřejnost o sobotách a nedělích - zajistit odbornou pomoc v oblasti volného času - pořádat prázdninové tábory - zaměřit se na individuální činnost a práci s talentovanými dětmi a mládeží - realizovat krátkodobé a střednědobé odborné kurzy pro děti, mládež a dospělé - pomáhat při realizaci soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR, organizovat obvodní kola postupových soutěží - rozvíjet nestandardní formy práce s dětmi, mládeží a dospělými

4 4 - zajistit efektivní využití majetku MDDM, zejména ve prospěch dětské populace - zajistit efektivní využívání hřiště s umělým povrchem, hřiště s umělým trávníkem, hřiště netradičních sportů a dětské letní scény, provoz dvou fotbalových hřišť - zajistit 18. ročník sportovních soutěží pro MŠ, ZŠ a SŠ o pohár Města Ostrova, Městské rady, starosty města a ředitele MDDM - pracovat s marginálními a rizikovými skupinami dětí a mládeže - zajistit doplňkovou činnost MDDM v dosavadním rozsahu 3.2. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a rekreační činnost Hlavní úkoly - organizovat zájmové vzdělávání nabídkou příležitostných nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího nebo rekreačního charakteru pro děti, žáky, studenty, popř. i další zájemce - v letošním školním roce zorganizovat školení externích pracovníků garantované NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost - pořádat především velké akce, které osloví celé město - i v letošním roce pokračovat v tradici celoměstské soutěže ostrovských škol 18. ročníkem Olympiády ostrovských škol - rozšířit o sportovní soutěž Pohár sportovní komise - rozšířit využívání letní scény a sportovišť netradičních sportů - do programové nabídky zařazovat ve spolupráci s ekocentrem víkendové akce s rekreačním zaměřením a soutěže neorganizovaných dětí a mládeže - při přípravě velkých akcí pokračovat v osvědčené spolupráci s občanským sdružením Benjamin a TJ MDDM - organizovat soutěže a přehlídky dětí a mládeže vyhlašované nebo spoluvyhlašované MŠMT a AŠSK Jednorázové akce - Festivalové odpoledne - hry a soutěže 5-12 let T: Z: März. - beseda Až na pupek světa T: Z: März. - vánoční vystoupení aerobiku T: Z: März. - Jarní sportování T: Z: März. - Zpívánky 1.-5.tř. T: duben Z: Janec. - Kuličkiáda 1.-5.tř. T: červen Z: März. - Výlet pro R+D Fichtelberg T: Z: März, Jan. - Výlet pro R+D T: duben Z: März, Jan. - Děti rodičům - dětská scéna, vystoupení kroužků T: 29.9., 18.5., Z: März. - Sportovní turnaje ve spolupráci AŠSK v rámci Centra sportu minifotbal, přespolní běh, kuželky, richochet, florbal, volejbal, basketbal T: průběžně Z: März. - soutěže pro ZŠ Májová, Hroznětín, ZŠS a ZŠP ke Dni dětí 1.-5.tř. T: 30.5., červen Z: März. - netradiční sporty 1.-9.tř.D,H T: říjen, březen Z: Faktor Tradiční akce - Karlovarská růže T: Z: März. - Ostrovský pohár mažoretek T: 1.9. Z: März ročník Ostrovské míle T: Z: März. - Hod raketkami T: Z: März. - Schůzka zástupců škol k Olympiádě ostrovských škol T: Z: März. - Den otevřených dveří ekocentra T: Z: Žlut ročník Ostrovská kolejnice - výstava T: Z: März. - Den otevřených dveří MDDM T: Z: März. - DFF - Dětská televize MDDM v akci T: Z: März.

5 5 - Vystoupení na letní scéně při MDDM T: podzim, jaro Z: März. - Ekoorientační běh 1.-5tř.ZŠ T: Z: März. - Podzimní víkendová stezka na Plešivec 4-15 let,r+d T: Z: Janec.,März Ostrovská kolejnice-soutěž T: Z: März. - Podzimní dílna Barvy podzimu T: Z: März,Janec. - Halloween T: Z: März.,Žlut. - Orientační běh ZŠS a ZŠP T: Z: März ročník Běhu 17. listopadu T: Z: März. - Noc se zvířátky 6-10 let T: , , Z: März.,Janec. - Pexeso pro družiny T: listopad, leden, únor, březen Z: März. - Mikulášská besídka MŠ, 1.-5.tř.,R+D T: Z: März. - Mikulášské jízdy T: Z: März. - Vánoční závody SG MŠ, r.,ml. T: Z: März. - Vánoční dílna T:3.12. Z: März. - Vánoční zpívání s kytarou T: prosinec Z: März. - Vánoční zvyky a obyčeje T: Z: März.,Janec. - Novoroční setkání externích pracovníků T: Z: März. - Masopustní karneval T: 4.3. Z: März. - Jarní stezka T: Z: März. - Velikonoční dílna T: Z: Schart. - Den Země T: Z: März. - Dopravní soutěž pro děti ZŠS a ZŠP T: duben Z: März. - Slet čarodějnic T: Z: März. - Prima Den dětí T: 1.6. Z: März Otevřené herny, turnaje T:během roku Z: März r. Olympiády ostrovských škol o putovní poháry MDDM, Rady města Ostrova, starosty města a Města Ostrova: mateřské školy: Olympiáda MŠ 4-6 let T: 4.6. Z: März. 1.ročník ZŠ - člunkové závody 1.r. D,H T: Z: März r.ZŠ 2.-5.r. D,H T: Z: März. fotbal, florbal,vybíjená, atletika, přespolní běh 6.-9.r.ZŠ, příslušné ročníky gymnázia: 6.-9.r. D,H T: Z: März. fotbal, florbal, přehazovaná, střelba, basketbal, přehazovaná Ostrovská laťka 6.-9.r. D,H T: březen Z: März. Minitretra 6.-9.r. D,H T: 6.5. Z: März. střední školy: utkání Gymnázium: SPŠ T: Z: Faktor volejbal, basketbal, nohejbal, malá kopaná Soutěže MŠMT Přespolní běh SŠ - okresní kolo T: Z: Janec. Železniční modeláři krajské kolo T: 8.3. Z: März. Minifotbal okresní kolo T: duben Z: März. Letečtí modeláři krajské kolo T: Z: März Ostatní soutěže Halové turnaje malých fotbalistů T: 7.,8.,14., Z: Faktor Den plný fotbalu T: Z: Fakt.

6 6 Soutěže leteckých modelářů T: celoročně Z: März. Soutěže železničních modelářů T: celoročně Z: März. Florbalový turnaj 9-15 let T: říjen, duben Z: Fakt.,Tom. Turnaj stolní tenis T: říjen, duben Z: Fakt.,Tom. Turnaj v kuželkách T: podzim,jaro Z: Fakt.,Tom. Vánoční stromeček - Vv soutěž MŠ, ZŠ T: říjen-listopad Z: März. Velikonoční výtvarná soutěž MŠ, ZŠ T: únor-březen Z: März. Zimní turnaj ve florbalu 2.-3.r. H T: 8.2. Z: März. Zimní turnaj ve florbalu 4.-5.r. H T: Z: März. Zimní turnaj ve florbalu 6.-7.r. D,H T: Z: März Pravidelná činnost - i v letošním roce se bude uskutečňovat v zájmových útvarech, především v kroužcích, souborech a kurzech - pravidelná zájmová činnost bude probíhat nejen v prostorách domu dětí, ekocentra a na školách v blízkém okolí, ale i v tělocvičnách gymnázia, ZŠ Masarykova, ZŠ J.V. Myslbeka, ZŠ Májová, v hale TJ Ostrov, zimním stadionu, na hřištích MDDM, ZŠ Májová a ZŠ Masarykova a dalších zařízeních MDDM - hřiště netradičních sportů a dětské letní scéně Hlavní úkoly - zaměřit se na vytváření nových typů atraktivních ZÚ - udržet počet ZÚ a účastníků zájmové činnosti MDDM a EC na současné úrovni - poskytnout široké veřejnosti kvalitní a pestrou nabídku volnočasových aktivit - hledat nové vedoucí pro zájmové útvary, kteří chtějí a umějí předávat své znalosti, dovednosti a zkušenosti - zajistit nábor do zájmových kroužků T: od 2.9. Z: Pg prac. (nabídky a přihlášky do kroužků do všech ZŠ nejen v Ostrově, ale i v jeho blízkém okolí, MŠ, Dětský domov, ZvŠ, Gymnázium a SPŠ Ostrov) - zápis do kroužků T: , průběžně po celý rok - zajistit hodiny a provoz v tělocvičnách, na hřištích, v bazénu T: do Z: Faktor a zimním stadionu, vypracovat jejich rozvrh hodin - uzavřít smlouvy o pronájmu tělocvičen, hal T: do Z: Faktor - vypracovat rozvrh hodin kroužků v MDDM, T: do Z: Faktor, Kocek na školách a v ekocentru - připravit deníky zájmových útvarů T: do Z: Faktor - vybírat od členů řádně vyplněné přihlášky a vést školní T: průběžně Z: Faktor matriku členů zájmových útvarů - seznámit a proškolit pracovníky s aktualizacemi v programu DOMEČEK T: do 6.9. Z: Faktor - zajistit placení úhrady za činnost v ZÚ a vést o nich přehled T: průběžně Z: Faktor - zajistit nové Pg pracovníky pro vedení zájmových kroužků T: do Z: Faktor - uzavřít smlouvy s externími pracovníky T: do Z: Faktor - zajistit poradu externistů, poučení o BOZP T: do Z: Faktor - předat externistům informace o prvních inform. schůzkách T: do Z: Faktor - zahájit pravidelnou zájmovou činnost v MDDM a ekocentru T: od Z: Faktor, Žlut. - důsledně provádět kontrolu placení T: průběžně Z: Faktor, Kocek - měsíčně provádět kontrolu deníků, výkazy hodin T: do 30. dne Z: Faktor, Kocek v měsíci - kontrolovat seznamy účastníků a jejich platbu, přihlášky T: průběžně Z: Faktor - vybrat všechny deníky a dát ke kontrole řediteli MDDM T: do , Z: Faktor, Kocek

7 7 - během roku otevřít ZÚ, o něž projeví veřejnost zájem T: průběžně Z: Faktor, Žlut. - udržet zájem dětí v kroužcích T: průběžně Z: Faktor, ved. ZÚ - zapojení ZÚ do soutěží, přehlídek a akcí MDDM Ostrov T: průběžně Z: Faktor, März. - zaměřit se na individuální práci s talenty (atletika, fotbal, T: průběžně Z: ved. ZÚ mažoretky, karate, sportovní gymnastika, žel.modeláři) s cílem připravovat je na reprezentaci MDDM a města Ostrova - zaměřit se na další vzdělávání pedagogických pracovníků T: průběžně Z: Faktor - zkvalitnit kontakt vedoucího oddělení pravidelné činnosti T: průběžně Z: Faktor s vedoucími ZÚ - placení zápisného, vzájemné požadavky,. - průběžně zajišťovat nákup materiálu pro činnost ZÚ T: průběžně Z: Faktor - u jednotlivých ZÚ zpracovat finanční efektivitu - porovnání T: průběžně Z: Faktor příjmů a výdajů - u ZÚ s malým nebo sníženým počtem přihlášených dětí T: průběžně Z: Faktor,Schart. provádět ve spolupráci s oddělením nepravidelné činnosti a propagace dodatečný nábor - pokračovat ve spolupráci se ZŠ v Merklíně, ZŠ v Abertamech, ZŠ v Hroznětíně, ZŠ v Otovicích, ZŠ v Perninku popřípadě otevřít nové zájmové kroužky T: průběžně Z: Faktor - udržet spolupráci se ZŠ v Ostrově T: průběžně Z: Faktor - udržet spolupráci se ZŠ v blízkém okolí T: průběžně Z: Faktor - pokračovat ve spolupráci s FK Ostrov a SK Borek T: průběžně Z: Faktor - pokračovat ve spolupráci s hokejovým klubem T: průběžně Z: Faktor - v podvečerních hodinách otevřít kurzy Vv řemesel pro dospělé T: do Z: Faktor,Belan. - zajistit vedoucí pro vedení kurzů plavání, v případě zájmu otevřít další kurzy T: do Z:Faktor - připravit vnitřní směrnici za vrácení úplaty kurzů plavání T: do Z: Faktor,Hamt. - připravit nabídku zájmových kroužků pro šk.rok 2014/2015 T: do Z: Faktor - úplatu za ZÚ lze uhradit ve dvou částech - první, nižší část T:průběžně Z:ved. ZÚ,Pg pr. (od září do prosince) - splatná do 18. října 2013 druhá, vyšší část (od ledna do května) - splatná do konce ledna 2014 V případě závažného důvodu (např. dlouhodobá nemoc, zranění apod.) může být vrácena adekvátní část zápisného na základě souhlasu ředitele. Zápisné se vrací zpravidla až po ukončení činnosti ZÚ v červnu T:průběžně Z:ved. ZÚ,Pg pr 3.4. Táborová činnost Hlavní úkoly - pracovat na aktualizaci projektové dokumentace výstavby letní táborové základny v Manětíně - věnovat zvýšenou pozornost propagaci letní činnosti Letní tábory Stávající kapacita letní základny v Manětíně se nebude zvyšovat. - uskutečnit čtyři běhy letního tábora v táborové základně v Manětíně pro děti a mládež se zaměřením na turistickou,tělovýchovnou, poznávací a rekreační činnost spojenou s pobytem v přírodě: - plánovaný počet účastníků (9-15 let): cca 400 I.turnus : Z:Faktor. III.turnus : Z:Schart. II.turnus : Z:Šafránek IV.turnus : Z:März. - Personální zajištění: 18 pracovníků na každém turnusu - V.turnus: rodiče a děti T: Z:Faktor - VI.turnus: rodiče a děti T: Z: Žlutická (plánovaný počet: 70, personální zajištění: 6 pracovníků)

8 Příměstské tábory - udržet nabídku příměstských táborů - příměstský sportovní tábor MDDM (3 turnusy) I.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Tomáň II.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Tomáň III.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Tomáň - příměstský přírodovědný tábor (4 turnusy) I.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Žlutická II.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Žlutická III.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Žlutická IV.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Žlutická 3.5. Osvětová činnost Hlavním úkolem pro letošní školní rok je zorganizovat školení externích pracovníků garantované NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost T: Z: März. T: březen,duben Z: März - na požádání či formou nabídky poskytovat zejména školám a školským zařízením, občanským sdružením a dalším subjektům poradenskou a konzultační pomoc formou: - školení bezpečnosti vedoucích ZÚ T: do Z: Faktor - školení bezpečnosti pro pracovníky LT T: červen Z: Matouš,hl.ved. LT Ekocentrum - formy činnosti - výukové programy a enviromentální aktivity pro MŠ, ZŠ, ŠD T: průběžně Z: Žlut. - cykly přírodovědných besed pro 1.-5.r. ZŠ T: průběžně Z: Žlut. - specializované prohlídky a exkurze T: průběžně Z: Žlut. - odborná poradenská a záchranná činnost T: průběžně Z: Žlut. - prevence T: průběžně Z: Žlut. Viz příloha č.3: Plán činnosti Ekocentra MDDM Ostrov MDDM- formy činnosti - besedy, výukové programy, promítání, prohlídky a exkurze T: průběžně Z: März. v MDDM pro MŠ, ZŠ, SŠ - poradenská a konzultační pomoc pro školy a školská zařízení, T: průběžně Z: Matouš, März. občanská sdružení a další subjekty - odborné konzultace a instruktáže pro DDM, školy, sdružení dětí a mládeže, obč. sdružení, pro vedoucí sport.oddílů, domovy mládeže či dětské domovy k problematice volnočasových a dalších aktivit T: průběžně Z: Matouš, März. - školení a semináře T: průběžně Z:Mat.,März.,Fakt. - zúčastňovat se seminářů a akcí k dotacím, Evrop.fondům T: v termínech Z: Schart., März. - nabídka prostor a materiál. vybavení MŠ,ZŠ,SŠ T: průběžně Z: Schart. - programy k prevenci sociálně patologických jevů T:průběžně Z:Schart., Pg prac Program prevence sociálně patologických jevů Hlavní úkoly - pokračovat v systému prevence (pedagog-vedoucí ZÚ-rodič-vrstevník-společenské instituce) - předcházet ohrožení popř. dostat případné problémové děti a mládež z ulic do MDDM nebo jiných zájmových organizací a institucí - pokračovat ve velmi dobré spolupráci s OS Benjamin a TJ MDDM Přímé působení na děti a mládež - připravit pestrou nabídku pravidelné činnosti, Z: Faktor zejména tělovýchovných a sportovních zájmových kroužků

9 9 - zajistit každodenní nabídku spontánních činností pro děti a mládež: Z: März. stolní tenis, ricochet, minigolf, herna s kulečníkem, PC a spol. hrami, herna (se stepmánií, konzolovými a deskovými hrami PSX 3, Nintendo WII, X-BOX 360, Stiga hokej), posilovna, víceúčelové hřiště, fotbalové minihřiště, tělocvična, hřiště netradičních sportů, minigolf - hledat a nabízet nové netradiční formy zábavy, především sportovní, Z: März. zejména pro věkově nejohroženější skupinu starších žáků a mládeže - rozšiřovat nabídku dobrých zájmů a pozitivních programů Z: März.,Žlut. (pomoc druhým lidem, péče o zdraví a kondici, využití aktivit EC k aktivní výchově k ochraně přírody) - být vstřícný a umět vyslechnout případné problémy dětí ZÚ MDDM Z: Pg prac Nepřímé působení na děti a mládež - umožnit volný přístup k časopisům, informacím Z: Schart.,Janec. a doporučené literatuře, týkající se této problematiky - shromažďovat užitečné adresy a telefony Z: Schart., Janec. - umisťovat plakáty a letáky s protidrog. problematikou v MDDM Z: Schart.,Janec Působení na rodiče a veřejnost - pokračovat v nabídce rodinných programů Z: März.,Žlut. - účastnit se akcí městských institucí na témata prevence Z: Pg prac. - v případě podezření na užívání drog či jinou závažnou Z: Pg prac. problémovou situaci být v osobním kontaktu s rodiči Působení na pedagogické a externí pracovníky - podporovat účast preventisty na školení preventivních programů PPP a PC Z: Matouš - ovlivňovat sebevzdělávání pedagogických i externích pracovníků Z: Pg prac. - zdůrazňovat osobní příklad a využívat dobré vzory v kolektivu dětském, rodinném, - soustřeďovat knihy, časopisy, metod. publikace, videopořady s drog.probl. Z: Schart.,Janec. ředitel MDDM Mgr.Ivan Matouš protidrogový preventista Vlastislava Schartová vedoucí ZČ příležitostné Šárka Märzová 3.6. Individuální práce Hlavní úkoly - systematicky pracovat s talentovanými dětmi a mládeží a vytvářet podmínky pro rozvoj nadání, zejména prostřednictvím vyhledávání a podpory talentovaných děti a mládeže, organizováním speciálních činností pro děti a mládež s vyhraněnými zájmy (soutěže, turnaje, kvízy, výstavy) - zajištění účasti na sport. soutěžích 1.-9.r.,ml. T: průběžně Z: Faktor,März. - vystupování mažoretek, Malenek, Tanečků, SG, rokenrolu, karate, aerobiku, hip hopu, zumby T: průběžně Z: März. - účast na setkáních zájm.souborů (Malenky, Tanečky, mažoretky, pódiová vystoupení SG) 2.-9.r.,ml. T: průběžně Z: März. - účast v soutěžích (karate, atletika, fotbal, florbal, softbal, volejbal, SG,hokej) 2.-9.r.,ml. T: průběžně Z: Faktor,März. - účast v republikových soutěžích, ME a MS mažoretky, atletika, železniční modeláři, karate T: celoročně Z: März. - odborná soustředění (mažoretky,fotbal,karate,žel. modeláři) T: celoročně Z: März. - prezentace prací členů dětské televize v KT 6.-9.r.,ml. T: průběžně Z: J.Matouš - promítání odborných filmů pro členy ZK 1.-9.r.,ml. T: průběžně Z: März.

10 10 - vytváření speciálních zájmových útvarů pro talent. jedince T: průběžně Z: Faktor - individuální práce s vytipovanými dětmi formou poradenské služby v zájmových oblastech 1.-9.r.,ml.dosp. T: průběžně Z: Faktor - individuální konzultace (modeláři) 1.-9.r.,ml.dosp. T:průběžně Z: Faktor 3.7. Spontánní činnost Hlavní úkoly - pokračovat v rozšiřování nabídky spontánních víkendových aktivit, příprava nových typů pořadů a sportovních soutěží - zajištění celoročního využívání dětské letní scény ve spolupráci s DK a dvou fotbalových hřišť ve spolupráci s MÚ Ostrov - zajišťovat průběžnou i jednorázovou nabídku spont.aktivit T: březen-listopad Z: März. - volné užívání víceúčelového hřiště, fotbalového minihřiště, univerzálního hřiště, hřiště netradičních sportů, minigolfu, venkovního stolního tenisu Z:služba T: od 1. května do 30. října od 8.00 do hod. So, Ne od do hod. T: od 1. listopadu do 30. dubna od 8.00 do hod. So, Ne od do hod. - využívání herny stolního tenisu 1.-9.r.,ml. T: Po-Pá 8-20, Pá 8-18 Z: služba - využívání hřišť dětmi z Dětského domova T: Po-Pá Z: služba - posilovna od 15 let, ml.,dosp. T: Po-Pá Z: služba - ricochet ZŠ, SŠ, dosp. od 4.tř., ml., dosp. T: Po-Pá Z: služba - kulečník, šipky, airhockey od 12 let T: Po-Pá Z: služba - herna stolních a konzolových her 1.-9.r., ml., dosp. T: Po-Pá Z: služba - Den otevřených dveří MDDM, EC, táborové základny MŠ, 1.-9.r., veř. T: září Z: März,Žlut. - prohlídky ekocentra pro veřejnost T: denně Z: Žlut. - půjčování pomůcek při spontánní činnosti T: celoročně Z: März. 4. Ostatní činnost 4.1. Propagace Hlavní úkoly - pokračovat v účinné propagaci MDDM a EC ve veřejných médiích - zaměřit se na propagaci velkých akcí MDDM a letní táborové činnosti - využívat průběžně při propagaci MDDM práce dětí estetických zájmových kroužků (výkresy, keramika, práce kurzů Výtvarných uměleckých řemesel, ) - pokračovat v propagaci hotelové ubytovny tak, aby se zvýšila celoroční obsazenost (předávat propagační materiály do IC v DK a na staré radnici) - aktualizovat odkazy na web MDDM na internetových stránkách města, případně jiných institucí - propagovat zařízení v místní kabelové televizi a podle možností i v celoplošných TV stanicích - propagovat zajímavou a pestrou činnost domu dětí nejen mezi členy zájmových útvarů, ale zejména mezi veřejností a spolupracujícími institucemi, orgány státní správy a partnery - inovovat orientační tabuli v přízemí budovy i celkový informační systém (zejména popisky kanceláří a kluboven) Propagace vlastní činnosti - image MDDM - využití nabídky TV západ k bezplatné propagaci akcí MDDM T: průběžně Z: Schart., Janec. - aktualizace webu MDDM a jejich využití T: průběžně Z: Janec. k propagaci činnosti všech aktivit MDDM

11 11 - aktualizovat stránky s nabídkou činnosti MDDM na obrazovkách KT Z: Schart., Janec. - stálá upoutávka spontánní činnosti v KT (posilovny, minigolfu, hřiště, hřiště netradičních sportů a dětské letní scény, st.tenisu, ricochetu) Z: Schart., Janec. - inzerce v tiskovinách podle nabídky T: podle potř. Z: Schart., Janec. - propagace akcí MDDM v Ostrovském měsíčníku T: celoročně Z: Schart., März. - Dny otevřených dveří MDDM T: září Z: März. - Dny otevřených dveří EC T: září, květen Z: Žlut. - zajistit dodatečný nábor do ZÚ s menším počtem dětí T: říjen Z: Faktor, Kocek, Janec. - exkurze T: průběžně Z: Pg prac. - využívat propagační videofilmy (MDDM, LT) T: průběžně Z: Žlut., März. při návštěvách, exkurzích - využívat práce dětí studia Dětské televize T: průběžně Z: J.Matouš k propagaci činnosti MDDM, zejména v KT - osobní kontakt s vedoucími ZÚ, rodiči, veřejností T: průběžně Z: Faktor, Pg prac. - účast a vystupování členů ZK, souborů a pracovníků MDDM T: průběžně Z: Faktor, März. na městských, regionálních, popř.celostátních akcích - využití úspěchů členů ZÚ (karate, ŽM, mažoretky -účast T: trvale Z: vedoucí ZÚ na ME, MS, ) k utváření pozitivního image MDDM v očích veřejnosti Propagační materiály, suvenýry - připravit podklady k vydání nových propagačních letáků T: duben Z:Schart., Janec. MDDM, EC a LT, zajistit jejich tisk - soustavné využívání barev MDDM - modré a žluté, loga, T: průběžně Z:Schart., Janec. sloganu, fotografií z akcí a činnosti MDDM Ostrov na všech tiskovinách, propozicích k akcím, pozvánkách, čestných vstupenkách, plakátech, - důsledně využívat jednotné úpravy písemností (hlavička, logo) T: trvale Z: Schart., Janec. - přihlášky do kroužků T: září Z: Faktor, Janec. - novoročenky, tužky, kalendáře, vizitky, T: prosinec Z: Schart., Janec Plán estetických úprav - design barvy MDDM, logo - postupně inovovat nástěnky - v 1. a 2.patře T: průběžně Z: Janec., März Reklama doplňkové činnosti - zařazovat DČ do propozic a materiálů k akcím MDDM T: průběžně Z: Schart., Janec. - nabídka DČ - v průběhu moderování velkých akcí - OM, T: průběžně Z: Schart., März. - pronájem prostor MDDM, víceúčel. hřiště, fotb. minihřiště, T: celoročně Z: Pg prac. využívání univerzálního minihřiště a fotbalového areálu u pekárny 4.2. Doplňková činnost - pokračovat v provozování doplňkové činnosti v dosavadním rozsahu - hlavní úsilí věnovat ubytovacím službám a hotelové ubytovně T: průběžně Z:Mat.,Hamt.,Tom. - propagační a reklamní činnost T: na zakázku Z:Schart., Janec. - pronájem místností, hřišť a hmotného majetku T: průběžně Z: Mat.,Hamt.,Faktor - provozování autodopravy T: průběžn Z: Mat., Tom. - výroba zvukových a zvukově obrazových záznamů T: průběžně Z: Schart., Janec. - pravidelně vést hospodaření doplňkové činnosti T: průběžně Z: Hamták. - sledovat efektivnost jednotlivých oblastí doplňkové činnosti T: průběžně Z: Hamták. Prostředky získané doplňkovou činností budou použity: - na zkvalitnění hlavní činnosti MDDM

12 12 - na rozvoj hospodářské činnosti - na krytí potřeb investičního a neinvestičního charakteru - na odměňování pracovníků zabývajících se hospodářskou činností Z: Matouš 4.3. Spolupráce s partnery MDDM bude ve školním roce 2013/2014 spolupracovat s těmito občanskými sdruženími: - TJ Ostrov, TJ MDDM, SK Borek Ostrov, FK Ostrov a HC Čerti Ostrov - Benjamin, občanské sdružení pro děti a mládež - Občanské sdružení Macík, Castila Moříčov, Prima Horseland, MO kynologů Veseřice Spolupráce s dalšími subjekty: - Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor školství, Městský úřad Ostrov - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Pedagogické centrum K.Vary, AŠSK - mateřské a základní školy v Ostrově a okolí - SPŠ, Gymnázium, Zvláštní a speciální škola, DD Ostrov, ZUŠ Ostrov - Sdružení pracovníků DDM v ČR, DDM ČR - především Karlovarského kraje, KRDMK, Úřad práce, OO Policie ČR, Městská policie, protidrogová centra - Kabelová televize Ostrov, Dům kultury, Informační centrum Ostrov a Boží Dar, Galerie, Městská knihovna v Ostrově, kronika města, Charita Ostrov, MAS Krušné hory-západ - Lesy ČR, Kulturní klub Merklín, KŽM Ostrov, MO Českého rybářského svazu Ostrov, Modelářský klub 02 Ostrov, Hasiči Ostrov, Český svaz chovatelů, Stanice pro ohrožené druhy Tachov, Český rybářský svaz, Český svaz ochránců přírody, hrad Loket - BPO, Ostrovská teplárenská, Nemocnice Ostrov, Lázně Jáchymov a další subjekty Spolupráce se zahraničními partnery - výměnné pobyty s družebním městem Rasttat - výměnná soustředění, turnaje i zápasy malých fotbalistů ZÚ MDDM Ostrov - výměnná soustředění a vystupování mažoretkových skupin v zahraničí 5. Vnitřní činnost MDDM 5.1. Společné úkoly - průběžně pracovat se školním vzdělávacím programem Z: všichni pracovníci - vést evidenci dětí, žáků a studentů ve školní matrice Z: Faktor, März., Žlut. dle vnitřního řádu MDDM v elektron. programu Domeček - zabezpečovat a organizovat činnost MDDM dle pravidel Z: všichni pracovníci stanovených příkazy ředitele - dodržovat vnitřní řád a další vnitřní závazné pokyny MDDM Z: všichni pracovníci - zajistit plánování a hodnocení činností Z: vedoucí oddělení - dodržovat pravidelné vykazování pracovní doby Z: všichni pracovníci - zajistit vedení předepsané dokumentace Z: všichni pracovníci - provádět kontrolní činnost Z: všichni Pg pracovníci - dodržovat stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti Z: všichni Pg pracovníci 5.2. Plán porad Porady s externími pracovníky 3x za rok Hodnocení školní roku Hlavní úkoly na rok Schválení celoročního plánu zájmového vzdělávání na rok Poučení o BOZP Hodnocení činnosti za 1. pololetí Prevence sociálně patologických jevů Informace k letní činnosti 2014

13 13 Informace o hospodaření za rok Hodnocení školního roku Návrh hlavních úkolů na školní rok Porady s interními pracovníky 1x měsíčně září Hlavní úkoly na rok Schválení celoročního plánu zájm. vzdělávání na rok Schválení hodnotící zprávy za školní rok Hodnocení letní činnosti Nábor do ZÚ říjen Hodnocení náboru do zájmových kroužků Zajištění dodatečného náboru listopad Kontrola placení úhrady za ZÚ Příprava inventarizace Materiální technické zabezpečení na rok 2014 prosinec Vedení dokumentace Hospodaření MDDM za rok 2013 Inventarizace leden únor Příprava porady s externími pracovníky Hodnocení 1. Pololetí Příprava školení externích pracovníků garantované NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost Hlavní úkoly na 2. pololetí Příprava akcí o letních prázdninách březen Příprava letní činnosti Hodnocení doplňkové činnosti duben Výsledky a úkoly z hospitací Individuální práce a práce s talentovanými dětmi a mládeží květen Zajištění letní činnosti Příprava akcí ke Dni dětí červen Příprava porady s externími pracovníky Hodnocení externích pracovníků Kontrola zajištění letní činnosti Podklady pro hodnocení školního roku Provozní porady 3x za rok září Školení BOZP interních pracovníků Plán oprav MDDM prosinec Prověrka BOZP červen Zajištění provozu MDDM o letních prázdninách Kontrola zajištění letní činnosti 5.3. Další vzdělávání pracovníků - je zpracováno v samostatném plánu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok Materiální a technické zajištění 6.1. Plánované opravy Plánované velké opravy MDDM dal požadavek MÚ - odboru Správy majetku města na velké opravy - dokončení čtvrté etapy rekonstrukce letní táborové T: Z: Matouš základny v Manětíně

14 14 - dokončení výměny oken a zateplení budovy MDDM T: Z: Matouš Plánované střední opravy - zpracovat plán středních oprav na rok 2013/2014 a zajistit jejich uskutečnění T: do Z: Matouš - oprava mantinelů a laviček fotbalového minihřiště - oprava povrchu kuželkářské dráhy - oprava ochranného oplocení u minihřiště - oprava oplocení a brány areálu MDDM v Klášterní ulici - oprava brány a oplocení víceúčelového hřiště - oprava podlahové krytiny spol. sálu MDDM - oprava elektronického zařízení ricochetu - oprava vnitřních a venkovních voliér Ekocentra MDDM - oprava mycího zařízení Ekocentra MDDM - zajišťovat opravy dalších objektů - ekocentra, fotbalových hřišť, táborové základny v Manětíně a objektu čp.612 Z: Tomáň,Kocek 6.2. Záměry na doplnění materiálně technického vybavení - průběžně doplňovat materiální vybavení MDDM a kroužků Z: Faktor - průběžně doplňovat materiálně technické vybavení letní základny v Manětíně a vybavení kuchyně a jídelny Z: Matouš - průběžně doplňovat technické vybavení pro doplňkovou činnost Z: Matouš - průběžně doplňovat materiální vybavení pro spontánní a příležitostnou činnost Z: März. Celoroční plán byl projednán na poradě s interními a externími pracovníky MDDM dne Přílohy: č.1- Vnitřní struktura MDDM Ostrov č.2 - Pravidelné schůzky 2013/2014 č.3 - Plán činnosti Ekocentra MDDM Ostrov Mgr. Ivan Matouš, ředitel MDDM Ostrov razítko a podpis