Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary"

Transkript

1 1 Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary Plán zájmového vzdělávání Plán vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT ČR č.74 Sb. o zájmovém vzdělávání a je zpracován na základě Hodnotící zprávy MDDM za uplynulý rok, úkolů stanovených MŠMT ČR OŠMT a KÚ KK, požadavků zřizovatele, rodičů, závěrů z pedagogických porad interních a externích zaměstnanců. Plán práce je v souladu se Školním vzdělávacím programem MDDM Ostrov.

2 2 1. Prioritní úkoly v pedagogické oblasti - zajišťovat výchovné vzdělávací, zájmové, popř. tématické rekreační akce a osvětovou činnost pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popř. i další osoby bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky - vést k efektivnímu využívání volného času dětí, žáků, studentů a dalších zájemců - podílet se na další péči o nadané děti, žáky a studenty - podílet se na organizaci soutěží a přehlídek dětí, žáků a studentů - poskytovat metodickou, odbornou, případně materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám, školským zařízením a neziskovým organizacím - aktivním využitím volného času působit jako primární prevence negativních jevů - zajistit proškolení externích pracovníků garantované NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost 1.1. Formy zájmového vzdělávání - příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost nespojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání - pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání - osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů - individuální práce, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů - využití otevřené nabídky spontánních činností 1.2. Nástroje a způsob naplnění hlavních úkolů - zapojit co nejvyšší počet dětské a mládežnické populace města a jeho okolí - splňovat charakter otevřeného zařízení s přístupností po celý školní rok včetně prázdnin, o sobotách a nedělích, a to po celý den 1.3. Personální obsazení - pedagogickou činnost zařízení zajišťuje devět pedagogických pracovníků, z toho osm má předepsané pedagogické vzdělání - jeden pracovník dokončuje studium DPS PF J.E.Purkyně - obor vychovatelství - všichni pedagogičtí pracovníci se budou vzdělávat v rámci samostudia na základě vybraných témat dle plánu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MDDM na školní rok externí pracovníci projdou školením garantovaným NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost 1.4. Technické a prostorové podmínky - technické a prostorové podmínky v budově MDDM a ekocentra vyhovují rozsahu činnosti zařízení - sportovní kroužky využívají všechna hřiště MDDM a jeho letní scénu, hřiště ZŠ Ostrov Májová, plavecký bazén ZŠ Ostrov Masarykova, tělocvičny ostrovských škol, sportovní halu TJ Ostrov, zimní stadion a fotbalová hřiště - některé kroužky dále využívají prostory základních škol v regionu v Abertamech, Perninku, Merklíně, Hroznětíně a Otovicích

3 Technicko - hospodářský rozvoj MDDM připravuje tyto velké opravy: - dokončení výměny oken a zateplení budovy MDDM - zahájení a dokončení čtvrté etapy výstavby LT Manětín Plánované střední opravy: - zpracovat plán oprav na rok 2013/2014 a zajistit jejich uskutečnění - oprava elektronického zařízení ricochetu - zajišťovat opravy dalších objektů - ekocentra, fotbalových hřišť, táborové základny v Manětíně a objektu čp Personální obsazení 2.1. Pedagogičtí pracovníci jméno funkce vzdělání Pg praxe v MDDM Mgr.Ivan Matouš ředitel PF 46 Regina Hamtáková zást.ředitele SpgŠ 36 Petra Žlutická vedoucí ekocentra SPgŠ 12 Bc. Šárka Märzová vedoucí oddělení PF 7 Miroslav Faktor vedoucí oddělení SŠ 6 Miroslav Kocek vedoucí oddělení SOU s mat. 4 Vlasta Schartová pedagog. pracovník SpgŠ 20 Bc. Filip Tomáň pedagog. pracovník PF 4 Zuzana Janecká pedagog. pracovník SpgŠ Ostatní zaměstnanci František Gbur Jaromíra Křížková Eva Silešová Jiří Stibor Eva Grünwaldová školník uklízečka uklízečka domovník, chovatel uklízečka, pěstitelka 2.3. Externí pracovníci - pracují jako vedoucí zájmových útvarů, na táborech a spolupracují při organizování a zabezpečování spontánních a příležitostných aktivit 3. Vlastní činnost 3.1. Hlavní úkoly - rozvíjet všechny formy zájmového vzdělávání - zajistit školení externích pracovníků garantované NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost - vytvořit nabídku spontánních činností pro děti a mládež tak, aby se MDDM stal centrem volného času mladé generace ve městě - udržet úroveň ekocentra na dosavadní úrovni a nadále zajišťovat otevření EC pro ostrovskou veřejnost o sobotách a nedělích - zajistit odbornou pomoc v oblasti volného času - pořádat prázdninové tábory - zaměřit se na individuální činnost a práci s talentovanými dětmi a mládeží - realizovat krátkodobé a střednědobé odborné kurzy pro děti, mládež a dospělé - pomáhat při realizaci soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR, organizovat obvodní kola postupových soutěží - rozvíjet nestandardní formy práce s dětmi, mládeží a dospělými

4 4 - zajistit efektivní využití majetku MDDM, zejména ve prospěch dětské populace - zajistit efektivní využívání hřiště s umělým povrchem, hřiště s umělým trávníkem, hřiště netradičních sportů a dětské letní scény, provoz dvou fotbalových hřišť - zajistit 18. ročník sportovních soutěží pro MŠ, ZŠ a SŠ o pohár Města Ostrova, Městské rady, starosty města a ředitele MDDM - pracovat s marginálními a rizikovými skupinami dětí a mládeže - zajistit doplňkovou činnost MDDM v dosavadním rozsahu 3.2. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a rekreační činnost Hlavní úkoly - organizovat zájmové vzdělávání nabídkou příležitostných nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího nebo rekreačního charakteru pro děti, žáky, studenty, popř. i další zájemce - v letošním školním roce zorganizovat školení externích pracovníků garantované NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost - pořádat především velké akce, které osloví celé město - i v letošním roce pokračovat v tradici celoměstské soutěže ostrovských škol 18. ročníkem Olympiády ostrovských škol - rozšířit o sportovní soutěž Pohár sportovní komise - rozšířit využívání letní scény a sportovišť netradičních sportů - do programové nabídky zařazovat ve spolupráci s ekocentrem víkendové akce s rekreačním zaměřením a soutěže neorganizovaných dětí a mládeže - při přípravě velkých akcí pokračovat v osvědčené spolupráci s občanským sdružením Benjamin a TJ MDDM - organizovat soutěže a přehlídky dětí a mládeže vyhlašované nebo spoluvyhlašované MŠMT a AŠSK Jednorázové akce - Festivalové odpoledne - hry a soutěže 5-12 let T: Z: März. - beseda Až na pupek světa T: Z: März. - vánoční vystoupení aerobiku T: Z: März. - Jarní sportování T: Z: März. - Zpívánky 1.-5.tř. T: duben Z: Janec. - Kuličkiáda 1.-5.tř. T: červen Z: März. - Výlet pro R+D Fichtelberg T: Z: März, Jan. - Výlet pro R+D T: duben Z: März, Jan. - Děti rodičům - dětská scéna, vystoupení kroužků T: 29.9., 18.5., Z: März. - Sportovní turnaje ve spolupráci AŠSK v rámci Centra sportu minifotbal, přespolní běh, kuželky, richochet, florbal, volejbal, basketbal T: průběžně Z: März. - soutěže pro ZŠ Májová, Hroznětín, ZŠS a ZŠP ke Dni dětí 1.-5.tř. T: 30.5., červen Z: März. - netradiční sporty 1.-9.tř.D,H T: říjen, březen Z: Faktor Tradiční akce - Karlovarská růže T: Z: März. - Ostrovský pohár mažoretek T: 1.9. Z: März ročník Ostrovské míle T: Z: März. - Hod raketkami T: Z: März. - Schůzka zástupců škol k Olympiádě ostrovských škol T: Z: März. - Den otevřených dveří ekocentra T: Z: Žlut ročník Ostrovská kolejnice - výstava T: Z: März. - Den otevřených dveří MDDM T: Z: März. - DFF - Dětská televize MDDM v akci T: Z: März.

5 5 - Vystoupení na letní scéně při MDDM T: podzim, jaro Z: März. - Ekoorientační běh 1.-5tř.ZŠ T: Z: März. - Podzimní víkendová stezka na Plešivec 4-15 let,r+d T: Z: Janec.,März Ostrovská kolejnice-soutěž T: Z: März. - Podzimní dílna Barvy podzimu T: Z: März,Janec. - Halloween T: Z: März.,Žlut. - Orientační běh ZŠS a ZŠP T: Z: März ročník Běhu 17. listopadu T: Z: März. - Noc se zvířátky 6-10 let T: , , Z: März.,Janec. - Pexeso pro družiny T: listopad, leden, únor, březen Z: März. - Mikulášská besídka MŠ, 1.-5.tř.,R+D T: Z: März. - Mikulášské jízdy T: Z: März. - Vánoční závody SG MŠ, r.,ml. T: Z: März. - Vánoční dílna T:3.12. Z: März. - Vánoční zpívání s kytarou T: prosinec Z: März. - Vánoční zvyky a obyčeje T: Z: März.,Janec. - Novoroční setkání externích pracovníků T: Z: März. - Masopustní karneval T: 4.3. Z: März. - Jarní stezka T: Z: März. - Velikonoční dílna T: Z: Schart. - Den Země T: Z: März. - Dopravní soutěž pro děti ZŠS a ZŠP T: duben Z: März. - Slet čarodějnic T: Z: März. - Prima Den dětí T: 1.6. Z: März Otevřené herny, turnaje T:během roku Z: März r. Olympiády ostrovských škol o putovní poháry MDDM, Rady města Ostrova, starosty města a Města Ostrova: mateřské školy: Olympiáda MŠ 4-6 let T: 4.6. Z: März. 1.ročník ZŠ - člunkové závody 1.r. D,H T: Z: März r.ZŠ 2.-5.r. D,H T: Z: März. fotbal, florbal,vybíjená, atletika, přespolní běh 6.-9.r.ZŠ, příslušné ročníky gymnázia: 6.-9.r. D,H T: Z: März. fotbal, florbal, přehazovaná, střelba, basketbal, přehazovaná Ostrovská laťka 6.-9.r. D,H T: březen Z: März. Minitretra 6.-9.r. D,H T: 6.5. Z: März. střední školy: utkání Gymnázium: SPŠ T: Z: Faktor volejbal, basketbal, nohejbal, malá kopaná Soutěže MŠMT Přespolní běh SŠ - okresní kolo T: Z: Janec. Železniční modeláři krajské kolo T: 8.3. Z: März. Minifotbal okresní kolo T: duben Z: März. Letečtí modeláři krajské kolo T: Z: März Ostatní soutěže Halové turnaje malých fotbalistů T: 7.,8.,14., Z: Faktor Den plný fotbalu T: Z: Fakt.

6 6 Soutěže leteckých modelářů T: celoročně Z: März. Soutěže železničních modelářů T: celoročně Z: März. Florbalový turnaj 9-15 let T: říjen, duben Z: Fakt.,Tom. Turnaj stolní tenis T: říjen, duben Z: Fakt.,Tom. Turnaj v kuželkách T: podzim,jaro Z: Fakt.,Tom. Vánoční stromeček - Vv soutěž MŠ, ZŠ T: říjen-listopad Z: März. Velikonoční výtvarná soutěž MŠ, ZŠ T: únor-březen Z: März. Zimní turnaj ve florbalu 2.-3.r. H T: 8.2. Z: März. Zimní turnaj ve florbalu 4.-5.r. H T: Z: März. Zimní turnaj ve florbalu 6.-7.r. D,H T: Z: März Pravidelná činnost - i v letošním roce se bude uskutečňovat v zájmových útvarech, především v kroužcích, souborech a kurzech - pravidelná zájmová činnost bude probíhat nejen v prostorách domu dětí, ekocentra a na školách v blízkém okolí, ale i v tělocvičnách gymnázia, ZŠ Masarykova, ZŠ J.V. Myslbeka, ZŠ Májová, v hale TJ Ostrov, zimním stadionu, na hřištích MDDM, ZŠ Májová a ZŠ Masarykova a dalších zařízeních MDDM - hřiště netradičních sportů a dětské letní scéně Hlavní úkoly - zaměřit se na vytváření nových typů atraktivních ZÚ - udržet počet ZÚ a účastníků zájmové činnosti MDDM a EC na současné úrovni - poskytnout široké veřejnosti kvalitní a pestrou nabídku volnočasových aktivit - hledat nové vedoucí pro zájmové útvary, kteří chtějí a umějí předávat své znalosti, dovednosti a zkušenosti - zajistit nábor do zájmových kroužků T: od 2.9. Z: Pg prac. (nabídky a přihlášky do kroužků do všech ZŠ nejen v Ostrově, ale i v jeho blízkém okolí, MŠ, Dětský domov, ZvŠ, Gymnázium a SPŠ Ostrov) - zápis do kroužků T: , průběžně po celý rok - zajistit hodiny a provoz v tělocvičnách, na hřištích, v bazénu T: do Z: Faktor a zimním stadionu, vypracovat jejich rozvrh hodin - uzavřít smlouvy o pronájmu tělocvičen, hal T: do Z: Faktor - vypracovat rozvrh hodin kroužků v MDDM, T: do Z: Faktor, Kocek na školách a v ekocentru - připravit deníky zájmových útvarů T: do Z: Faktor - vybírat od členů řádně vyplněné přihlášky a vést školní T: průběžně Z: Faktor matriku členů zájmových útvarů - seznámit a proškolit pracovníky s aktualizacemi v programu DOMEČEK T: do 6.9. Z: Faktor - zajistit placení úhrady za činnost v ZÚ a vést o nich přehled T: průběžně Z: Faktor - zajistit nové Pg pracovníky pro vedení zájmových kroužků T: do Z: Faktor - uzavřít smlouvy s externími pracovníky T: do Z: Faktor - zajistit poradu externistů, poučení o BOZP T: do Z: Faktor - předat externistům informace o prvních inform. schůzkách T: do Z: Faktor - zahájit pravidelnou zájmovou činnost v MDDM a ekocentru T: od Z: Faktor, Žlut. - důsledně provádět kontrolu placení T: průběžně Z: Faktor, Kocek - měsíčně provádět kontrolu deníků, výkazy hodin T: do 30. dne Z: Faktor, Kocek v měsíci - kontrolovat seznamy účastníků a jejich platbu, přihlášky T: průběžně Z: Faktor - vybrat všechny deníky a dát ke kontrole řediteli MDDM T: do , Z: Faktor, Kocek

7 7 - během roku otevřít ZÚ, o něž projeví veřejnost zájem T: průběžně Z: Faktor, Žlut. - udržet zájem dětí v kroužcích T: průběžně Z: Faktor, ved. ZÚ - zapojení ZÚ do soutěží, přehlídek a akcí MDDM Ostrov T: průběžně Z: Faktor, März. - zaměřit se na individuální práci s talenty (atletika, fotbal, T: průběžně Z: ved. ZÚ mažoretky, karate, sportovní gymnastika, žel.modeláři) s cílem připravovat je na reprezentaci MDDM a města Ostrova - zaměřit se na další vzdělávání pedagogických pracovníků T: průběžně Z: Faktor - zkvalitnit kontakt vedoucího oddělení pravidelné činnosti T: průběžně Z: Faktor s vedoucími ZÚ - placení zápisného, vzájemné požadavky,. - průběžně zajišťovat nákup materiálu pro činnost ZÚ T: průběžně Z: Faktor - u jednotlivých ZÚ zpracovat finanční efektivitu - porovnání T: průběžně Z: Faktor příjmů a výdajů - u ZÚ s malým nebo sníženým počtem přihlášených dětí T: průběžně Z: Faktor,Schart. provádět ve spolupráci s oddělením nepravidelné činnosti a propagace dodatečný nábor - pokračovat ve spolupráci se ZŠ v Merklíně, ZŠ v Abertamech, ZŠ v Hroznětíně, ZŠ v Otovicích, ZŠ v Perninku popřípadě otevřít nové zájmové kroužky T: průběžně Z: Faktor - udržet spolupráci se ZŠ v Ostrově T: průběžně Z: Faktor - udržet spolupráci se ZŠ v blízkém okolí T: průběžně Z: Faktor - pokračovat ve spolupráci s FK Ostrov a SK Borek T: průběžně Z: Faktor - pokračovat ve spolupráci s hokejovým klubem T: průběžně Z: Faktor - v podvečerních hodinách otevřít kurzy Vv řemesel pro dospělé T: do Z: Faktor,Belan. - zajistit vedoucí pro vedení kurzů plavání, v případě zájmu otevřít další kurzy T: do Z:Faktor - připravit vnitřní směrnici za vrácení úplaty kurzů plavání T: do Z: Faktor,Hamt. - připravit nabídku zájmových kroužků pro šk.rok 2014/2015 T: do Z: Faktor - úplatu za ZÚ lze uhradit ve dvou částech - první, nižší část T:průběžně Z:ved. ZÚ,Pg pr. (od září do prosince) - splatná do 18. října 2013 druhá, vyšší část (od ledna do května) - splatná do konce ledna 2014 V případě závažného důvodu (např. dlouhodobá nemoc, zranění apod.) může být vrácena adekvátní část zápisného na základě souhlasu ředitele. Zápisné se vrací zpravidla až po ukončení činnosti ZÚ v červnu T:průběžně Z:ved. ZÚ,Pg pr 3.4. Táborová činnost Hlavní úkoly - pracovat na aktualizaci projektové dokumentace výstavby letní táborové základny v Manětíně - věnovat zvýšenou pozornost propagaci letní činnosti Letní tábory Stávající kapacita letní základny v Manětíně se nebude zvyšovat. - uskutečnit čtyři běhy letního tábora v táborové základně v Manětíně pro děti a mládež se zaměřením na turistickou,tělovýchovnou, poznávací a rekreační činnost spojenou s pobytem v přírodě: - plánovaný počet účastníků (9-15 let): cca 400 I.turnus : Z:Faktor. III.turnus : Z:Schart. II.turnus : Z:Šafránek IV.turnus : Z:März. - Personální zajištění: 18 pracovníků na každém turnusu - V.turnus: rodiče a děti T: Z:Faktor - VI.turnus: rodiče a děti T: Z: Žlutická (plánovaný počet: 70, personální zajištění: 6 pracovníků)

8 Příměstské tábory - udržet nabídku příměstských táborů - příměstský sportovní tábor MDDM (3 turnusy) I.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Tomáň II.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Tomáň III.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Tomáň - příměstský přírodovědný tábor (4 turnusy) I.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Žlutická II.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Žlutická III.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Žlutická IV.turnus : Z: za pedagogické zajištění zodpovídá Žlutická 3.5. Osvětová činnost Hlavním úkolem pro letošní školní rok je zorganizovat školení externích pracovníků garantované NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost T: Z: März. T: březen,duben Z: März - na požádání či formou nabídky poskytovat zejména školám a školským zařízením, občanským sdružením a dalším subjektům poradenskou a konzultační pomoc formou: - školení bezpečnosti vedoucích ZÚ T: do Z: Faktor - školení bezpečnosti pro pracovníky LT T: červen Z: Matouš,hl.ved. LT Ekocentrum - formy činnosti - výukové programy a enviromentální aktivity pro MŠ, ZŠ, ŠD T: průběžně Z: Žlut. - cykly přírodovědných besed pro 1.-5.r. ZŠ T: průběžně Z: Žlut. - specializované prohlídky a exkurze T: průběžně Z: Žlut. - odborná poradenská a záchranná činnost T: průběžně Z: Žlut. - prevence T: průběžně Z: Žlut. Viz příloha č.3: Plán činnosti Ekocentra MDDM Ostrov MDDM- formy činnosti - besedy, výukové programy, promítání, prohlídky a exkurze T: průběžně Z: März. v MDDM pro MŠ, ZŠ, SŠ - poradenská a konzultační pomoc pro školy a školská zařízení, T: průběžně Z: Matouš, März. občanská sdružení a další subjekty - odborné konzultace a instruktáže pro DDM, školy, sdružení dětí a mládeže, obč. sdružení, pro vedoucí sport.oddílů, domovy mládeže či dětské domovy k problematice volnočasových a dalších aktivit T: průběžně Z: Matouš, März. - školení a semináře T: průběžně Z:Mat.,März.,Fakt. - zúčastňovat se seminářů a akcí k dotacím, Evrop.fondům T: v termínech Z: Schart., März. - nabídka prostor a materiál. vybavení MŠ,ZŠ,SŠ T: průběžně Z: Schart. - programy k prevenci sociálně patologických jevů T:průběžně Z:Schart., Pg prac Program prevence sociálně patologických jevů Hlavní úkoly - pokračovat v systému prevence (pedagog-vedoucí ZÚ-rodič-vrstevník-společenské instituce) - předcházet ohrožení popř. dostat případné problémové děti a mládež z ulic do MDDM nebo jiných zájmových organizací a institucí - pokračovat ve velmi dobré spolupráci s OS Benjamin a TJ MDDM Přímé působení na děti a mládež - připravit pestrou nabídku pravidelné činnosti, Z: Faktor zejména tělovýchovných a sportovních zájmových kroužků

9 9 - zajistit každodenní nabídku spontánních činností pro děti a mládež: Z: März. stolní tenis, ricochet, minigolf, herna s kulečníkem, PC a spol. hrami, herna (se stepmánií, konzolovými a deskovými hrami PSX 3, Nintendo WII, X-BOX 360, Stiga hokej), posilovna, víceúčelové hřiště, fotbalové minihřiště, tělocvična, hřiště netradičních sportů, minigolf - hledat a nabízet nové netradiční formy zábavy, především sportovní, Z: März. zejména pro věkově nejohroženější skupinu starších žáků a mládeže - rozšiřovat nabídku dobrých zájmů a pozitivních programů Z: März.,Žlut. (pomoc druhým lidem, péče o zdraví a kondici, využití aktivit EC k aktivní výchově k ochraně přírody) - být vstřícný a umět vyslechnout případné problémy dětí ZÚ MDDM Z: Pg prac Nepřímé působení na děti a mládež - umožnit volný přístup k časopisům, informacím Z: Schart.,Janec. a doporučené literatuře, týkající se této problematiky - shromažďovat užitečné adresy a telefony Z: Schart., Janec. - umisťovat plakáty a letáky s protidrog. problematikou v MDDM Z: Schart.,Janec Působení na rodiče a veřejnost - pokračovat v nabídce rodinných programů Z: März.,Žlut. - účastnit se akcí městských institucí na témata prevence Z: Pg prac. - v případě podezření na užívání drog či jinou závažnou Z: Pg prac. problémovou situaci být v osobním kontaktu s rodiči Působení na pedagogické a externí pracovníky - podporovat účast preventisty na školení preventivních programů PPP a PC Z: Matouš - ovlivňovat sebevzdělávání pedagogických i externích pracovníků Z: Pg prac. - zdůrazňovat osobní příklad a využívat dobré vzory v kolektivu dětském, rodinném, - soustřeďovat knihy, časopisy, metod. publikace, videopořady s drog.probl. Z: Schart.,Janec. ředitel MDDM Mgr.Ivan Matouš protidrogový preventista Vlastislava Schartová vedoucí ZČ příležitostné Šárka Märzová 3.6. Individuální práce Hlavní úkoly - systematicky pracovat s talentovanými dětmi a mládeží a vytvářet podmínky pro rozvoj nadání, zejména prostřednictvím vyhledávání a podpory talentovaných děti a mládeže, organizováním speciálních činností pro děti a mládež s vyhraněnými zájmy (soutěže, turnaje, kvízy, výstavy) - zajištění účasti na sport. soutěžích 1.-9.r.,ml. T: průběžně Z: Faktor,März. - vystupování mažoretek, Malenek, Tanečků, SG, rokenrolu, karate, aerobiku, hip hopu, zumby T: průběžně Z: März. - účast na setkáních zájm.souborů (Malenky, Tanečky, mažoretky, pódiová vystoupení SG) 2.-9.r.,ml. T: průběžně Z: März. - účast v soutěžích (karate, atletika, fotbal, florbal, softbal, volejbal, SG,hokej) 2.-9.r.,ml. T: průběžně Z: Faktor,März. - účast v republikových soutěžích, ME a MS mažoretky, atletika, železniční modeláři, karate T: celoročně Z: März. - odborná soustředění (mažoretky,fotbal,karate,žel. modeláři) T: celoročně Z: März. - prezentace prací členů dětské televize v KT 6.-9.r.,ml. T: průběžně Z: J.Matouš - promítání odborných filmů pro členy ZK 1.-9.r.,ml. T: průběžně Z: März.

10 10 - vytváření speciálních zájmových útvarů pro talent. jedince T: průběžně Z: Faktor - individuální práce s vytipovanými dětmi formou poradenské služby v zájmových oblastech 1.-9.r.,ml.dosp. T: průběžně Z: Faktor - individuální konzultace (modeláři) 1.-9.r.,ml.dosp. T:průběžně Z: Faktor 3.7. Spontánní činnost Hlavní úkoly - pokračovat v rozšiřování nabídky spontánních víkendových aktivit, příprava nových typů pořadů a sportovních soutěží - zajištění celoročního využívání dětské letní scény ve spolupráci s DK a dvou fotbalových hřišť ve spolupráci s MÚ Ostrov - zajišťovat průběžnou i jednorázovou nabídku spont.aktivit T: březen-listopad Z: März. - volné užívání víceúčelového hřiště, fotbalového minihřiště, univerzálního hřiště, hřiště netradičních sportů, minigolfu, venkovního stolního tenisu Z:služba T: od 1. května do 30. října od 8.00 do hod. So, Ne od do hod. T: od 1. listopadu do 30. dubna od 8.00 do hod. So, Ne od do hod. - využívání herny stolního tenisu 1.-9.r.,ml. T: Po-Pá 8-20, Pá 8-18 Z: služba - využívání hřišť dětmi z Dětského domova T: Po-Pá Z: služba - posilovna od 15 let, ml.,dosp. T: Po-Pá Z: služba - ricochet ZŠ, SŠ, dosp. od 4.tř., ml., dosp. T: Po-Pá Z: služba - kulečník, šipky, airhockey od 12 let T: Po-Pá Z: služba - herna stolních a konzolových her 1.-9.r., ml., dosp. T: Po-Pá Z: služba - Den otevřených dveří MDDM, EC, táborové základny MŠ, 1.-9.r., veř. T: září Z: März,Žlut. - prohlídky ekocentra pro veřejnost T: denně Z: Žlut. - půjčování pomůcek při spontánní činnosti T: celoročně Z: März. 4. Ostatní činnost 4.1. Propagace Hlavní úkoly - pokračovat v účinné propagaci MDDM a EC ve veřejných médiích - zaměřit se na propagaci velkých akcí MDDM a letní táborové činnosti - využívat průběžně při propagaci MDDM práce dětí estetických zájmových kroužků (výkresy, keramika, práce kurzů Výtvarných uměleckých řemesel, ) - pokračovat v propagaci hotelové ubytovny tak, aby se zvýšila celoroční obsazenost (předávat propagační materiály do IC v DK a na staré radnici) - aktualizovat odkazy na web MDDM na internetových stránkách města, případně jiných institucí - propagovat zařízení v místní kabelové televizi a podle možností i v celoplošných TV stanicích - propagovat zajímavou a pestrou činnost domu dětí nejen mezi členy zájmových útvarů, ale zejména mezi veřejností a spolupracujícími institucemi, orgány státní správy a partnery - inovovat orientační tabuli v přízemí budovy i celkový informační systém (zejména popisky kanceláří a kluboven) Propagace vlastní činnosti - image MDDM - využití nabídky TV západ k bezplatné propagaci akcí MDDM T: průběžně Z: Schart., Janec. - aktualizace webu MDDM a jejich využití T: průběžně Z: Janec. k propagaci činnosti všech aktivit MDDM

11 11 - aktualizovat stránky s nabídkou činnosti MDDM na obrazovkách KT Z: Schart., Janec. - stálá upoutávka spontánní činnosti v KT (posilovny, minigolfu, hřiště, hřiště netradičních sportů a dětské letní scény, st.tenisu, ricochetu) Z: Schart., Janec. - inzerce v tiskovinách podle nabídky T: podle potř. Z: Schart., Janec. - propagace akcí MDDM v Ostrovském měsíčníku T: celoročně Z: Schart., März. - Dny otevřených dveří MDDM T: září Z: März. - Dny otevřených dveří EC T: září, květen Z: Žlut. - zajistit dodatečný nábor do ZÚ s menším počtem dětí T: říjen Z: Faktor, Kocek, Janec. - exkurze T: průběžně Z: Pg prac. - využívat propagační videofilmy (MDDM, LT) T: průběžně Z: Žlut., März. při návštěvách, exkurzích - využívat práce dětí studia Dětské televize T: průběžně Z: J.Matouš k propagaci činnosti MDDM, zejména v KT - osobní kontakt s vedoucími ZÚ, rodiči, veřejností T: průběžně Z: Faktor, Pg prac. - účast a vystupování členů ZK, souborů a pracovníků MDDM T: průběžně Z: Faktor, März. na městských, regionálních, popř.celostátních akcích - využití úspěchů členů ZÚ (karate, ŽM, mažoretky -účast T: trvale Z: vedoucí ZÚ na ME, MS, ) k utváření pozitivního image MDDM v očích veřejnosti Propagační materiály, suvenýry - připravit podklady k vydání nových propagačních letáků T: duben Z:Schart., Janec. MDDM, EC a LT, zajistit jejich tisk - soustavné využívání barev MDDM - modré a žluté, loga, T: průběžně Z:Schart., Janec. sloganu, fotografií z akcí a činnosti MDDM Ostrov na všech tiskovinách, propozicích k akcím, pozvánkách, čestných vstupenkách, plakátech, - důsledně využívat jednotné úpravy písemností (hlavička, logo) T: trvale Z: Schart., Janec. - přihlášky do kroužků T: září Z: Faktor, Janec. - novoročenky, tužky, kalendáře, vizitky, T: prosinec Z: Schart., Janec Plán estetických úprav - design barvy MDDM, logo - postupně inovovat nástěnky - v 1. a 2.patře T: průběžně Z: Janec., März Reklama doplňkové činnosti - zařazovat DČ do propozic a materiálů k akcím MDDM T: průběžně Z: Schart., Janec. - nabídka DČ - v průběhu moderování velkých akcí - OM, T: průběžně Z: Schart., März. - pronájem prostor MDDM, víceúčel. hřiště, fotb. minihřiště, T: celoročně Z: Pg prac. využívání univerzálního minihřiště a fotbalového areálu u pekárny 4.2. Doplňková činnost - pokračovat v provozování doplňkové činnosti v dosavadním rozsahu - hlavní úsilí věnovat ubytovacím službám a hotelové ubytovně T: průběžně Z:Mat.,Hamt.,Tom. - propagační a reklamní činnost T: na zakázku Z:Schart., Janec. - pronájem místností, hřišť a hmotného majetku T: průběžně Z: Mat.,Hamt.,Faktor - provozování autodopravy T: průběžn Z: Mat., Tom. - výroba zvukových a zvukově obrazových záznamů T: průběžně Z: Schart., Janec. - pravidelně vést hospodaření doplňkové činnosti T: průběžně Z: Hamták. - sledovat efektivnost jednotlivých oblastí doplňkové činnosti T: průběžně Z: Hamták. Prostředky získané doplňkovou činností budou použity: - na zkvalitnění hlavní činnosti MDDM

12 12 - na rozvoj hospodářské činnosti - na krytí potřeb investičního a neinvestičního charakteru - na odměňování pracovníků zabývajících se hospodářskou činností Z: Matouš 4.3. Spolupráce s partnery MDDM bude ve školním roce 2013/2014 spolupracovat s těmito občanskými sdruženími: - TJ Ostrov, TJ MDDM, SK Borek Ostrov, FK Ostrov a HC Čerti Ostrov - Benjamin, občanské sdružení pro děti a mládež - Občanské sdružení Macík, Castila Moříčov, Prima Horseland, MO kynologů Veseřice Spolupráce s dalšími subjekty: - Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor školství, Městský úřad Ostrov - Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Pedagogické centrum K.Vary, AŠSK - mateřské a základní školy v Ostrově a okolí - SPŠ, Gymnázium, Zvláštní a speciální škola, DD Ostrov, ZUŠ Ostrov - Sdružení pracovníků DDM v ČR, DDM ČR - především Karlovarského kraje, KRDMK, Úřad práce, OO Policie ČR, Městská policie, protidrogová centra - Kabelová televize Ostrov, Dům kultury, Informační centrum Ostrov a Boží Dar, Galerie, Městská knihovna v Ostrově, kronika města, Charita Ostrov, MAS Krušné hory-západ - Lesy ČR, Kulturní klub Merklín, KŽM Ostrov, MO Českého rybářského svazu Ostrov, Modelářský klub 02 Ostrov, Hasiči Ostrov, Český svaz chovatelů, Stanice pro ohrožené druhy Tachov, Český rybářský svaz, Český svaz ochránců přírody, hrad Loket - BPO, Ostrovská teplárenská, Nemocnice Ostrov, Lázně Jáchymov a další subjekty Spolupráce se zahraničními partnery - výměnné pobyty s družebním městem Rasttat - výměnná soustředění, turnaje i zápasy malých fotbalistů ZÚ MDDM Ostrov - výměnná soustředění a vystupování mažoretkových skupin v zahraničí 5. Vnitřní činnost MDDM 5.1. Společné úkoly - průběžně pracovat se školním vzdělávacím programem Z: všichni pracovníci - vést evidenci dětí, žáků a studentů ve školní matrice Z: Faktor, März., Žlut. dle vnitřního řádu MDDM v elektron. programu Domeček - zabezpečovat a organizovat činnost MDDM dle pravidel Z: všichni pracovníci stanovených příkazy ředitele - dodržovat vnitřní řád a další vnitřní závazné pokyny MDDM Z: všichni pracovníci - zajistit plánování a hodnocení činností Z: vedoucí oddělení - dodržovat pravidelné vykazování pracovní doby Z: všichni pracovníci - zajistit vedení předepsané dokumentace Z: všichni pracovníci - provádět kontrolní činnost Z: všichni Pg pracovníci - dodržovat stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti Z: všichni Pg pracovníci 5.2. Plán porad Porady s externími pracovníky 3x za rok Hodnocení školní roku Hlavní úkoly na rok Schválení celoročního plánu zájmového vzdělávání na rok Poučení o BOZP Hodnocení činnosti za 1. pololetí Prevence sociálně patologických jevů Informace k letní činnosti 2014

13 13 Informace o hospodaření za rok Hodnocení školního roku Návrh hlavních úkolů na školní rok Porady s interními pracovníky 1x měsíčně září Hlavní úkoly na rok Schválení celoročního plánu zájm. vzdělávání na rok Schválení hodnotící zprávy za školní rok Hodnocení letní činnosti Nábor do ZÚ říjen Hodnocení náboru do zájmových kroužků Zajištění dodatečného náboru listopad Kontrola placení úhrady za ZÚ Příprava inventarizace Materiální technické zabezpečení na rok 2014 prosinec Vedení dokumentace Hospodaření MDDM za rok 2013 Inventarizace leden únor Příprava porady s externími pracovníky Hodnocení 1. Pololetí Příprava školení externích pracovníků garantované NIDM - Studium pedagogiky volného času pro pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost Hlavní úkoly na 2. pololetí Příprava akcí o letních prázdninách březen Příprava letní činnosti Hodnocení doplňkové činnosti duben Výsledky a úkoly z hospitací Individuální práce a práce s talentovanými dětmi a mládeží květen Zajištění letní činnosti Příprava akcí ke Dni dětí červen Příprava porady s externími pracovníky Hodnocení externích pracovníků Kontrola zajištění letní činnosti Podklady pro hodnocení školního roku Provozní porady 3x za rok září Školení BOZP interních pracovníků Plán oprav MDDM prosinec Prověrka BOZP červen Zajištění provozu MDDM o letních prázdninách Kontrola zajištění letní činnosti 5.3. Další vzdělávání pracovníků - je zpracováno v samostatném plánu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok Materiální a technické zajištění 6.1. Plánované opravy Plánované velké opravy MDDM dal požadavek MÚ - odboru Správy majetku města na velké opravy - dokončení čtvrté etapy rekonstrukce letní táborové T: Z: Matouš základny v Manětíně

14 14 - dokončení výměny oken a zateplení budovy MDDM T: Z: Matouš Plánované střední opravy - zpracovat plán středních oprav na rok 2013/2014 a zajistit jejich uskutečnění T: do Z: Matouš - oprava mantinelů a laviček fotbalového minihřiště - oprava povrchu kuželkářské dráhy - oprava ochranného oplocení u minihřiště - oprava oplocení a brány areálu MDDM v Klášterní ulici - oprava brány a oplocení víceúčelového hřiště - oprava podlahové krytiny spol. sálu MDDM - oprava elektronického zařízení ricochetu - oprava vnitřních a venkovních voliér Ekocentra MDDM - oprava mycího zařízení Ekocentra MDDM - zajišťovat opravy dalších objektů - ekocentra, fotbalových hřišť, táborové základny v Manětíně a objektu čp.612 Z: Tomáň,Kocek 6.2. Záměry na doplnění materiálně technického vybavení - průběžně doplňovat materiální vybavení MDDM a kroužků Z: Faktor - průběžně doplňovat materiálně technické vybavení letní základny v Manětíně a vybavení kuchyně a jídelny Z: Matouš - průběžně doplňovat technické vybavení pro doplňkovou činnost Z: Matouš - průběžně doplňovat materiální vybavení pro spontánní a příležitostnou činnost Z: März. Celoroční plán byl projednán na poradě s interními a externími pracovníky MDDM dne Přílohy: č.1- Vnitřní struktura MDDM Ostrov č.2 - Pravidelné schůzky 2013/2014 č.3 - Plán činnosti Ekocentra MDDM Ostrov Mgr. Ivan Matouš, ředitel MDDM Ostrov razítko a podpis

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF MĚSTO VARNSDORF KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF Účinnost od: 01.01.2014 Schváleno: Zastupitelstvem města Varnsdorf dne 31.10.2013 usnesením č. 95/2013 Zpracoval: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2014 Účinnost ode dne: 1. 9. 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM Sova Cheb Obsah Školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje DDM Sova 2. Charakteristika DDM Sova 2.1. Prostorové a materiální podmínky 2.2. Personální podmínky

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD MDDM OSTROV

VNITŘNÍ ŘÁD MDDM OSTROV VNITŘNÍ ŘÁD MDDM OSTROV 1) Úvodní ustanovení Vnitřní řád MDDM je vydáván podle 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon),

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany. Školní rok 2012-2013

Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany. Školní rok 2012-2013 Dům dětí a mládeže Rokycany Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany Školní rok 2012-2013 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 E.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9

VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9 VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 9 (dále jen DDM Praha 9 ) je vydáván podle 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 IČ organizace: 62 44 40 69 IZO organizace:

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm Vnitřní řád qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio DDM Nymburk pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více