Výroční zpráva Nadace mezinárodní lékařské pomoci za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE MEZINÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ POMOCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nadace mezinárodní lékařské pomoci za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE MEZINÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ POMOCI"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE MEZINÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ POMOCI ROK

2 Obsah: Formulace poslání NMLP 2 Slovo na úvod 3 I. Informace o NMLP a jejích aktivitách 4 1. O nás 4 2. Struktura nadace Sestra Joan Clare 7 4. Významné úspěchy roku II. Finanční zpráva Nadační zdroje Přehled účetnictví Informace k výroční zprávě Seznam hlavních dárců 16 Závěr auditora 17 1

3 Formulace poslání NMLP: Hlavním posláním Nadace mezinárodní lékařské pomoci je zajišťovat zdraví, léčbu a naději nemocným a strádajícím lidem v nouzi po celém světě. 2

4 Slovo na úvod Nemoci a bída útočí každý den, postihují chudé a zranitelné na celém světě. Díky pravidelné podpoře našich dárců jsme schopni bojovat za ty, kteří se o sebe nemohou postarat sami. To jsou vítězství, o která usilujeme. Od zemětřesení na Haiti již uplynuly více jak dva roky. Jsme vděčni každému dárci, který se s námi podílel na poskytování humanitární pomoci haitským obyvatelům. V jednotě jsme našli skutečnou sílu. Bez Vaší nepostradatelné podpory bychom nebyli schopni takovéto pomoci. Jste to Vy, kdo zajišťuje provoz mobilních klinik v těch nejvzdálenějších koutech Afriky, kde lidé jinak nemají žádný přístup ke zdravotní péči. Jste to Vy, kdo zajišťuje nemocnicím a ambulancím dodávky zásob léků a zdravotnického materiálu, aby zde mohli být ošetřováni nemocní. Jste to Vy, kdo poskytuje naději a povzbuzení dětem, jejichž životy závisejí na Vaší pomoci a já Vám za ni děkuji. Věřím, že i v nadcházejícím roce budete pokračovat v zasílání Vaší podpory, abychom i nadále mohli poskytovat spásnou pomoc potřebným dětem na celém světě. Společně můžeme přinést zdraví, léčbu a naději trpícímu světu. Ze srdce Vám děkuji za Vaše milosrdenství a soucit pro děti a jejich rodiny. Se srdečným pozdravem, 3

5 I. Informace o NMLP a jejích aktivitách 1. O nás Klíčovou misí Nadace mezinárodní lékařské pomoci je poskytovat zdraví, léčbu a naději nemocným, trpícím a potřebným dětem, jejich rodinám a komunitám na celém světě. Zdraví NMLP se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a propaguje celkové zdraví. Léčba NMLP se zavázala poskytovat pomoc na záchranných zásazích a dlouhodobé zdravotní péči. Naděje NMLP se zaměřuje na ty nejchudší a nejzoufalejší země 3. světa. 4

6 2. Struktura nadace NMLP byla založena 12. července 2007 a je neziskovou charitativní organizací, jejímž základním účelem je poskytovat zdravotnickou pomoc a potraviny, aby pomohla nemocným a strádajícím lidem v nouzi po celém světě, a to formou humanitárních projektů směřujících do oblastí zasažených přírodními katastrofami nebo endemickými nemocemi. Tyto projekty jsou zaměřeny na poskytování nezbytného zdravotnického materiálu a vybavení, distribuci léků a dalších léčiv vhodných pro dané potřeby. Cílem nadace je pomáhat při poskytování primární zdravotnické péče. NMLP poskytuje pomoc podporou dobročinných organizací v místních komunitách, služeb a poskytovatelů zdravotnické péče. Toho se dosahuje pomocí: spolupráce s místním vedením, aby se podpořily domorodé struktury; přednostní podpory stávajících programů před vytvářením nových; podpory trvale udržitelných místních snah; poskytování krátkodobé pomoci, která splňuje strategické potřeby prostřednictvím dobrovolných spojenectví; zařazení pomoci ve vzdělávání a školení všude, kde je to možné; zjednodušení výkaznictví při zachování vysoké průkaznosti. NMLP má velmi dobře organizovanou strukturu např. každý měsíc dostáváme od programů a projektů, které podporujeme, výkazy činnosti a financování a místní ředitelé i vrcholové vedení NMLP uskutečňuje pravidelné návštěvy aby dohlédli na dodržování podmínek pomoci ze strany partnerů programu. Vynakládáme veliké úsilí, abychom dodrželi svůj závazek v poskytování životně důležitých dodávek zdravotnického materiálu a lékařské pomoci. 5

7 NMLP je nezávislou, neziskovou charitativní organizací, která poskytuje životně důležitou zdravotnickou pomoc prostřednictvím sítě MMI Mednet - efektivní prověřené koncepce v globální péči o zdraví. NMLP je nevládní organizace (NGO) založená na pomoc nezávislým poskytovatelům zdravotnické péče se sídlem v postižených komunitách, která pracuje v souladu s úředníky vlády a veřejným zdravotnictvím. Mezinárodní lékařská pomoc je nadací fungující v 7 zemích v Evropě: Holandsku, Velké Británii, Německu, Rakousku, Francii, Itálii a v České republice. NMLP je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 651. IČO: Sídlo: Václavské náměstí 802/56, Praha 1, PSČ Tel: Fax: Webové stránky: NMLP založil pan Joseph Lam a paní Ruth Kendrick 12. července Nadace pracuje s minimem administrativních nákladů a její centralizovaná struktura maximalizuje přínos pro děti v nouzi. Dovolte nám, abychom Vám představili členy správní rady: Ruth Kendrick Paul Chiar Cletus Puckett předsedkyně a člen správní rady člen správní rady člen správní rady 6

8 3. Sestra Joan Clare poradkyně pro zdravotnickou pomoc NMLP Sestra JOAN CLARE CHIN LOY, původem z Číny, se narodila 31. května Absolvovala nástavbové studium v oblasti přírodních věd a pedagogické psychologie, vedení a poradenství, zkoušek a měření. Má diplom z Fordhamské univerzity v New Yorku a zároveň studovala na Howardské univerzitě ve Washingtonu, DC, na univerzitě Notre Dame v Indianě a na Londýnské univerzitě ve Velké Británii. Působila jako vysoká komisařka OSN ve funkci přidruženého partnera pro uprchlíky na Jamajce. Nyní je sestra Joan Clare poradkyní pro zdravotní pomoc v Nadaci mezinárodní lékařské pomoci (Medical Mission International - MMI). Do nadace přinesla mnoho zkušeností z oblasti pomoci uprchlíkům a světového zdravotnictví. Její práce programové poradkyně a mluvčí pro NMLP významně zvyšuje kvalitu naší nadace, jejíž užitek proniká do celého světa. Její pozitivní vliv lze pocítit všude tam, kde jsou nemocní, kde lidé strádají a jsou v nouzi. Sestra Joan je důležitým klíčem, který otevírá dveře a umožňuje dostat balíčky záchranné pomoci a obecnou podporu na místa postižená nouzí a krizí. V chudých oblastech, jako jsou chatrče na skládkách v Manile, Bicolu i celé Asii a Africe, bojovala sestra Joan Clare svou prací proti tuberkulóze a řadě dalších smrtelných nemocí. 7

9 4. Významné úspěchy roku 2011 NMLP podpořila během roku 2011 několik humanitárních projektů a to díky pravidelné a laskavé pomoci našich dárců, díky kterým se nám podařilo zachránit lidské životy v těch nejchudších a nejzoufalejších zemích světa. Následující text popisuje jeden z podpořených projektů v roce 2011, který je přímým výsledkem soucitné podpory našich dárců. 8

10 Turkana, Keňa Okresní nemocnice v Lodwaru V regionu východní Afriky se rozpoutala nejhorší sucha za posledních šedesát let, která vedla k vyústění potravinové krize a hladomoru v místech jako Keňa, Somálsko a Etiopie. Jednou z nejvíce postižených oblastí byl region Turkana na severozápadě Keni. Odhaduje se, že v tomto regionu trpí podvýživou až třicet procent obyvatelstva. Nadace mezinárodní lékařské pomoci nedávno dokončila rekonstrukci dětského oddělení v nemocnici v Lodwaru a také poskytla finance pro nákup zdravotnického vybavení včetně kyslíkového koncentrátoru, díky kterému zde výrazně ubylo úmrtí způsobených zápalem plic. Okresní nemocnice v Lodwaru je jediná funkční státní nemocnice, která slouží celému regionu Turkana s téměř obyvateli. Většina pacientů, kteří sem přicházejí, jsou děti. Podmínky v nemocnici byly tak špatné, že zde matky musely používat svítilny, aby si v noci mohly rozsvítit, protože svítidla ze stěn a stropů odpadla. Zaměstnanci měli k dispozici pouze velice omezené zdravotnické vybavení. Dveře a okna na dětském oddělení měla rozbitá skla. Jídlo bylo dováženo a servírováno pomocí trakaře. 9

11 Zlepšení podmínek je význačné. Nadace mezinárodní lékařské pomoci zajistila rekonstrukci dětského oddělení včetně výměny podlahových krytin, výmalby všech místností, zajištění nových roštů a matrací do postelí a výměny všech rozbitých skel u dveří a oken. Při rekonstrukci byly také instalovány nové toalety, čímž se výrazně zlepšily hygienické podmínky. Nadace mezinárodní lékařské pomoci nyní zajišťuje pravidelné dodávky léků a zdravotnického vybavení. Stálá dostupnost nezbytných léků a vybavení má také velice pozitivní vliv průměrná délka hospitalizace se zkrátila z šesti na tři dny. Díky kyslíkovému koncentrátoru, který pro dětské oddělení zakoupila NMLP, mohou být nyní děti se zápalem plic kvalitněji léčeny. Počet úmrtí v souvislosti se zápalem plic klesl oproti minulému čtvrtletí z 10 na 0! Zaznamenali jsme také celkový pokles úmrtí v nemocnici. V minulém čtvrtletí zde zemřelo 58 pacientů a v tomto čtvrtletí klesl počet úmrtí na

12 Cíl podpory tohoto programu zahrnuje také další obnovu infrastruktury a zařízení v nemocnici, konzistentní poskytování dodávek základního zdravotnického materiálu a vybavení, léků, údržbu lékařských přístrojů včetně zajišťování potřebných náhradních dílů a odborná klinická školení počínaje zdravotní péčí ve stavu nouze. Fotografie z renovovaného dětského oddělení v okresní nemocnici v Lodwaru 11

13 Díky štědré podpoře dárců Nadace mezinárodní lékařské pomoci poskytuje ZDRAVÍ, LÉČBU a NADĚJI trpícímu světu. Díky Vaší stálé pomoci budeme moci i nadále zachraňovat lidské životy v těch nejchudších a nejzoufalejších zemích světa. 12

14 II. Finanční zpráva 1. Nadační zdroje V roce 2011 NMLP získala podporu od soukromých osob či různých společností. Význačnou část z toho zaujímají naši pravidelní dárci. 2. Přehled účetnictví V období od ledna do prosince 2011 NMLP oslovila své pravidelné dárce s žádostí o poskytnutí daru 13x a to formou direct mailingových listů s celkovým počtem dopisů, čímž se nashromáždilo ,- Kč. Pravidelnými příspěvky trvalým příkazem dárců se shromáždilo ,- Kč. Přehled příjmů v roce

15 Přehled výdajů v roce Informace k výroční zprávě Příjmy celkem Dary od stávajících dárců NMLP Pravidelné dary od dárců NMLP Hodnota věcných darů Příjem z úroků 8,618,042 Kč 4,127,696 Kč 22,600 Kč 4,466,275 Kč 1,471 Kč Výdaje celkem Všeobecné výdaje za administrativu Výdaje za fundraisingové kampaně Finanční prostředky vynaložené na projekty 8,023,660 Kč 419,590 Kč 1,876,771 Kč 5,727,299 Kč 14

16 Podpořené projekty v roce 2011 celkem Doctors for Life Trust Global Assistance J.P. Clawson Medical Missions Life International & GAiN Missionaries of the Poor Sisters Reach Out Mbuya Parish Real Medicine Inc World Concern 5,727,299 Kč 55,955 Kč 17,260 Kč 49,731 Kč 4,807,499 Kč 163,155 Kč 125,819 Kč 412,950 Kč 94,930 Kč Aktiva k 31. prosinci 2011 celkem Hotovost v bankách Krátkodobé pohledávky Pasiva k 31. prosinci 2011 celkem Vlastní jmění Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření 2011 Krátkodobé závazky 1,464,553 Kč 1,463,745 Kč 808 Kč 1,464,553 Kč 500,000 Kč 361,571 Kč 594,382Kč 8,600 Kč 15

17 4. Seznam hlavních dárců Přehled dárců, kteří přispěli NMLP v roce 2011 částkou vyšší než ,- Kč. (Pouze pro úplnost konstatujeme, že seznam dárců je v tomto ohledu sestaven s ohledem na ustanovení 17 zákona č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách) : pan Vladimír Mareš paní MUDr. Marie Svobodová paní Martina Banková 16

18 Závěr auditora 17