Výroční zpráva Nadace mezinárodní lékařské pomoci za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE MEZINÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ POMOCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nadace mezinárodní lékařské pomoci za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE MEZINÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ POMOCI"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE MEZINÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ POMOCI ROK

2 Obsah: Formulace poslání NMLP 2 Slovo na úvod 3 I. Informace o NMLP a jejích aktivitách 1. O nás 4 2. Struktura nadace Sestra Joan Clare 7 4. Významné úspěchy roku II. Finanční zpráva 1. Nadační zdroje a předpokládaný vývoj Přehled účetnictví Informace k výroční zprávě Seznam hlavních dárců 15 III. 1. Závěr auditora Zhodnocení základních údajů obsažených v účetní závěrce 17 Příloha: Roční účetní závěrka Informace ve výroční zprávě jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 1

3 Formulace poslání NMLP: Hlavním posláním Nadace mezinárodní lékařské pomoci je zajišťovat zdraví, léčbu a naději nemocným a strádajícím lidem v nouzi po celém světě. 2

4 Slovo na úvod S obrovskou vděčností a láskou Vám velice děkuji za sdílení Vaší dobrosrdečnosti s Nadací mezinárodní lékařské pomoci. Jedním z hlavních cílů naší organizace je vyhledávat ty nejpotřebnější ve vzdálených a zapomenutých koutech světa a poskytovat jim pomoc. Díky Vaší štědré podpoře jsme v průběhu loňského roku mohli vyslat lékařské týmy do temných koutů zemí jako je Angola, Malawi, Jižní Afrika nebo Zambie. Tyto mise jsou opravdu příkladem lásky v akci. Všeobecní lékaři, oftalmologové, stomatologové, zdravotní sestry a další dobrovolníci věnují svůj čas a riskují své životy ve službě ostatním. Těmto týmům, které vyrážejí na zdravotnické mise jménem NMLP, jsem hluboce vděčna. Velice vděčna jsem i Vám! Vaše stálá finanční podpora nám umožňuje vypravovat zdravotnické týmy, které se v zemích 3. světa snaží maximálně vyhovět potřebám trpících a strádajících lidí. Pomáháme společně z celého srdce. Péče může být těžká. Zejména v terénu v Africe. Ale zeptejte se těch, kteří zde slouží, a ti Vám poví, že to není oběť. Naopak, je to požehnání! Vy všichni, kteří jste dárci, jste ztělesněním lásky v akci. Ať vše, co děláme, se děje v lásce. S láskou, vděčností, modlitbou a požehnáním, 3

5 I. Informace o NMLP a jejích aktivitách 1. O nás Klíčovou misí Nadace mezinárodní lékařské pomoci je poskytovat zdraví, léčbu a naději nemocným, trpícím a potřebným dětem, jejich rodinám a komunitám na celém světě. Zdraví NMLP se zaměřuje na hlavní příčiny nemocí a propaguje celkové zdraví. Léčba NMLP se zavázala poskytovat pomoc na záchranných zásazích a při dlouhodobé zdravotní péči. Naděje NMLP se zaměřuje na ty nejchudší a nejzoufalejší země 3. světa. 4

6 2. Struktura nadace NMLP byla založena 12. července 2007 a je neziskovou charitativní organizací, jejímž základním účelem je poskytovat zdravotnickou pomoc a potraviny, aby pomohla nemocným a strádajícím lidem v nouzi po celém světě, a to formou humanitárních projektů směřujících do oblastí zasažených přírodními katastrofami nebo endemickými nemocemi. Tyto projekty jsou zaměřeny na poskytování nezbytného zdravotnického materiálu a vybavení, distribuci léků a dalších léčiv vhodných pro dané potřeby. Cílem nadace je pomáhat při poskytování primární zdravotnické péče. NMLP poskytuje pomoc podporou dobročinných organizací v místních komunitách, služeb a poskytovatelů zdravotnické péče. Toho se dosahuje pomocí: spolupráce s místním vedením, aby se podpořily domorodé struktury; přednostní podpory stávajících programů před vytvářením nových; podpory trvale udržitelných místních snah; poskytování krátkodobé pomoci, která splňuje strategické potřeby prostřednictvím dobrovolných spojenectví; zařazení pomoci ve vzdělávání a školení všude, kde je to možné; zjednodušení výkaznictví při zachování vysoké průkaznosti. NMLP má velmi dobře organizovanou strukturu např. každý měsíc dostáváme od programů a projektů, které podporujeme, výkazy činnosti a financování a místní ředitelé i vrcholové vedení NMLP uskutečňuje pravidelné návštěvy aby dohlédli na dodržování podmínek pomoci ze strany partnerů programů a také zjišťovali co nejaktuálnější informace z míst potřeby pomoci tak, aby pomoc NMLP byla maximálně efektivní. Vynakládáme veliké úsilí, abychom dodrželi svůj závazek v poskytování životně důležitých dodávek zdravotnického materiálu a lékařské pomoci. 5

7 NMLP je nezávislou, neziskovou charitativní organizací, která poskytuje životně důležitou zdravotnickou pomoc prostřednictvím sítě MMI Mednet - efektivní prověřené koncepce v globální péči o zdraví. NMLP je nevládní organizace (NGO) založená na pomoc nezávislým poskytovatelům zdravotnické péče se sídlem v postižených komunitách, která pracuje v souladu s úředníky vlády a veřejným zdravotnictvím. Mezinárodní lékařská pomoc je nadací fungující v 6 zemích v Evropě: Holandsku, Velké Británii, Německu, Rakousku, Itálii a v České republice. NMLP nemá v zahraničí organizační složku. NMLP je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 651. IČO: Sídlo: Václavské náměstí 802/56, Praha 1, PSČ Tel: Fax: Webové stránky: NMLP založil pan Joseph Lam a paní Ruth Kendrick 12. července Nadace pracuje s minimem administrativních nákladů a její centralizovaná struktura maximalizuje přínos pro děti v nouzi. Dovolte nám, abychom Vám představili členy správní rady: Ruth Kendrick Paul Chiar Crystal Chen předsedkyně a člen správní rady člen správní rady člen správní rady 6

8 3. Sestra Joan Clare poradkyně pro zdravotnickou pomoc NMLP Sestra JOAN CLARE CHIN LOY, původem z Číny, se narodila 31. května Absolvovala nástavbové studium v oblasti přírodních věd a pedagogické psychologie, vedení a poradenství, zkoušek a měření. Má diplom z Fordhamské univerzity v New Yorku a zároveň studovala na Howardské univerzitě ve Washingtonu, DC, na univerzitě Notre Dame v Indianě a na Londýnské univerzitě ve Velké Británii. Působila jako vysoká komisařka OSN ve funkci přidruženého partnera pro uprchlíky na Jamajce. Nyní je sestra Joan Clare poradkyní pro zdravotní pomoc v Nadaci mezinárodní lékařské pomoci (Medical Mission International - MMI). Do nadace přinesla mnoho zkušeností z oblasti pomoci uprchlíkům a světového zdravotnictví. Její práce programové poradkyně a mluvčí pro NMLP významně zvyšuje kvalitu naší nadace, jejíž užitek proniká do celého světa. Její pozitivní vliv lze pocítit všude tam, kde jsou nemocní, kde lidé strádají a jsou v nouzi. Sestra Joan je důležitým klíčem, který otevírá dveře a umožňuje dostat balíčky záchranné pomoci a obecnou podporu na místa postižená nouzí a krizí. V chudých oblastech, jako jsou chatrče na skládkách v Naga City, Manile, Bicolu i celé Asii a Africe, bojovala sestra Joan Clare svou prací proti tuberkulóze a řadě dalších smrtelných nemocí. 7

9 4. Významné úspěchy roku 2014 NMLP podpořila během roku 2014 několik humanitárních projektů a rozvíjela svoji činnost v souladu se svým posláním a strategií a to díky pravidelné a laskavé pomoci dárců, díky kterým se NMLP podařilo zachránit lidské životy v těch nejchudších a nejzoufalejších zemích světa. Následující řádky popisují pomoc NMLP v Libérii, kde v roce 2014 propukla epidemie Eboly a hladu. Zachráněné životy jsou přímým výsledkem soucitné podpory našich dárců! 8

10 Libérie Ebola a hlad Nadace mezinárodní lékařské pomoci přišla na pomoc Liberijcům v průběhu vrcholu epidemie Eboly, která způsobila mimo jiné také vážnou potravinovou krizi. Díky našim štědrým dárcům se nám podařilo zachránit nespočet nevinných lidských životů. Epidemie Eboly ovlivnila život každého Liberijce. Epidemie se zdá již být pod kontrolou, krize nicméně zasahuje všechny společenské aspekty. Slabá ekonomika je nyní v troskách. Období výsadby a sklizně uplynulo bez jakékoli produkce kvůli opuštěným farmám. Celé vesnice a rodiny byly vyhlazeny. Projekty v oblasti infrastruktury byly pozastaveny. Sociální a psychologické jizvy budou hluboké a dlouhotrvající. 9

11 Libérie vždy trpěla nedostatkem potravy. Od července 2014 však byla úplně odříznuta od okolního světa, odkud pochází 60% potravin. Hlad a podvýživa ochromily celou populaci, čímž se zvýšila její náchylnost k různým chorobám. Lidé umírají na nemoci, kterým lze lehce předcházet a jsou snadno léčitelné, jako např. malárie nebo střevní infekce. Ženy umírají při porodech. Krize má největší dopad zejména na ženy a dívky, které pečují o malé děti. Strach a panika rozpoutaly také mnoho bezpečnostních otázek. Nadace mezinárodní lékařské pomoci srdečně děkuje všem svým milosrdným dárcům, díky nimž se nám podařilo odeslat do Libérie v období vrcholu krize více než 272,000 balíků s dehydrovanými rýžovými a sójovými pokrmy pro hladovějící děti, jejich rodiny a pečovatele. Jménem zachráněných Vám ještě jednou velice děkujeme za Váš soucit a podporu! 10

12 Díky štědré podpoře dárců poskytuje Nadace mezinárodní lékařské pomoci ZDRAVÍ, LÉČBU a NADĚJI trpícímu světu. Díky Vaší stálé pomoci budeme moci i nadále zachraňovat lidské životy v těch nejchudších a nejzoufalejších zemích světa. 11

13 II. Finanční zpráva 1. Nadační zdroje a předpokládaný vývoj NMLP získává podporu od soukromých osob či různých společností. Význačnou část z toho zaujímají naši pravidelní dárci. Také bychom rádi zmínili veřejnou sbírku, která probíhala ve formě direct mailingových kampaní a příspěvky se shromažďovaly na zvláštním bankovním účtu, a to v souladu s osvědčením veřejné sbírky Magistrátem hlavního města Prahy, č.j. S-MHMP/ /2011 ze dne 15. února Nadace zasílala direct mailingové listy za účelem poskytnutí finančního příspěvku osobám bez zvláštního vztahu k NMLP, jejichž údaje NMLP získává a používá v rozsahu veřejně přístupných zdrojů. Věříme, že i v nadcházejícím účetním období nám zůstanou stávající dárci věrni a díky veřejné sbírce přibudou také noví přispěvatelé. I nadále budeme pokračovat v direct mailingových kampaních a tak získávat finanční prostředky pro podporu stávajících a případně také nových humanitárních projektů. 2. Přehled účetnictví V rámci veřejné sbírky bylo v období od ledna do prosince 2014 veřejnosti rozesláno ve 2 kolech celkem direct mailingových listů s informacemi a žádostí o příspěvek. Tímto byly získány finanční prostředky ve výši ,- Kč. Kromě veřejné sbírky získává NMLP dary i od svých stalých dárců, které za tímto účelem oslovila se žádostí o poskytnutí daru 14x s celkovým počtem dopisů. Těmito dary bylo získáno ,- Kč. Pravidelnými příspěvky trvalým příkazem dárců se shromáždilo ,- Kč. 12

14 Přehled příjmů v roce 2014 Přehled výdajů v roce

15 3. Informace k výroční zprávě Příjmy celkem Dary od stálých dárců Veřejná sbírka Dary trvalými příkazy dárců Hodnota věcných darů Příjem z úroků Kč Kč Kč Kč Kč 130Kč Výdaje celkem Všeobecné výdaje za administrativu Výdaje za fundraisingové kampaně Finanční prostředky vynaložené na programy Kč Kč Kč Kč Podpořené programy v roce 2014 celkem Angela Geddes BESTWA Compassionate Franciscan Sisters of the Poor Doctors For Life J.P Clawson Medical Missions Life International Matthew Wazara Reach Out Mbuya Parish Real Medicine, Inc. World Concern Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 14

16 Aktiva k 31. prosinci 2014 celkem Hotovost v bankách Krátkodobé pohledávky Kč Kč Kč Pasiva k 31. prosinci 2014 celkem Vlastní jmění Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření 2014 Krátkodobé závazky Kč Kč Kč -485,177 Kč Kč Nadační příspěvky byly využity k naplnění cílů programů, které byly předem deklarovány v jejich žádostech o podporu, a které jsou v souladu s posláním a účelem Nadace mezinárodní lékařské pomoci ve smyslu čl. 3 odst. 1) Statutu nadace. Při kontrole výkazů činnosti a financování obdarovaných programů nebylo zjištěno žádné pochybení či zneužití při správě a nakládání s těmito nadačními příspěvky. NMLP při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle 353 až 356 Občanského zákoníku. 4. Seznam hlavních dárců Přehled dárců, kteří přispěli NMLP v roce 2014 částkou ,- Kč a více (pouze pro úplnost konstatujeme, že seznam dárců je sestaven s ohledem na ustanovení 17 zákona č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách) : Ing. Oldřich Malý PhDr. Ivan Kania Pí. Martina Banková Ing. Pavel Ovsík Ing. Hana Nedomová Ing. Jaroslav Jírovec Pí. Mária Usnulová 15

17 III. 1. Závěr auditora 16

18 2. Zhodnocení základních údajů obsažených v účetní závěrce Výsledek hospodaření nadace v období od 01/01/2014 do 31/12/2014 činí -485,177,- Kč. Vlastní jmění ve výši ,- Kč je uloženo na zvláštním bankovním účtu, který byl k tomuto účelu zřízen. Veškeré závazky nadace jsou hrazeny v termínu. Příloha: Roční účetní závěrka 17

Výroční zpráva Nadace mezinárodní lékařské pomoci za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE MEZINÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ POMOCI

Výroční zpráva Nadace mezinárodní lékařské pomoci za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE MEZINÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ POMOCI VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE MEZINÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ POMOCI ROK 2011 0 Obsah: Formulace poslání NMLP 2 Slovo na úvod 3 I. Informace o NMLP a jejích aktivitách 4 1. O nás 4 2. Struktura nadace 5-6 3. Sestra Joan

Více

Vladimír Vyhnal, Keňa. Richard Walker, Súdán. Petra Růžičková, Haiti. Jana Škaroupková, Uzbekistán

Vladimír Vyhnal, Keňa. Richard Walker, Súdán. Petra Růžičková, Haiti. Jana Škaroupková, Uzbekistán Výroční zpráva 2010 Richard Walker, Súdán Vladimír Vyhnal, Keňa Vladimír Vyhnal Marek Čech, Keňa Petra Růžičková, Haiti Oliver Šafránek, Arménie Karel Maršálek, Haiti Tomáš Šebek, Haiti Jana Škaroupková,

Více

Obsah. magna děti v tísni výroční zpráva 2012 3

Obsah. magna děti v tísni výroční zpráva 2012 3 výroční zpráva 2012 2 magna deti v núdzi výročná správa 2012 Obsah Slovo předsedy Správní rady 4 O organizaci 7 Charakteristika naší činnosti 8 Mise MAGNA ve světě 10 Projekty podpořené Magna Děti v tísni

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření NADACE AGEL Výroční zpráva o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2012 Obsah výroční zprávy NADACE AGEL za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle a vize pro další období 3. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Nadační fond. Alzheimer

Nadační fond. Alzheimer Nadační fond Alzheimer nadační fond Výroční zpráva 2011 1 Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. ASANTE KENYA...3 1.2. PROJEKT MEDELA...3 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA...4 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY...5

Více

Obsah. www.nadacecs.cz. Úvodní slovo 3. Finanční zpráva za rok 2012 4. Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4. Finanční příspěvky nadace 5

Obsah. www.nadacecs.cz. Úvodní slovo 3. Finanční zpráva za rok 2012 4. Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4. Finanční příspěvky nadace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2012 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Důstojný a aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové

Více

lékaři BEZ HRANIC lékaři BEZ HRANIC

lékaři BEZ HRANIC lékaři BEZ HRANIC ŘI BEZ ANIC LÉKAŘI BEZ HRANIC Výroční zpráva 2012 4 2 1 1) Lucie Brázdová, Jižní Súdán 2) Patricie Čížová, Uganda 3) Pavel Dacko, Čad 4) Miro Durila, Afghánistán 5) Marianna Durilová, Jižní Súdán 6) Marek

Více

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2011 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2011 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové závislosti

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

Obsah. Přílohy: Příloha k účetní závěrce 2011 Zpráva nezávislého auditora

Obsah. Přílohy: Příloha k účetní závěrce 2011 Zpráva nezávislého auditora VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah 1. Rok 2011 2. Úvodní slovo předsedkyně správní rady 3. Poslání Nadačního fondu GSK 4. Lidé v nadačním fondu a partneři 5. Aktivity zřizovatele společnosti GSK 6. Grantové řízení

Více

Lektor programu Zdravá mládež Patrik Müller při přednášce na základní škole

Lektor programu Zdravá mládež Patrik Müller při přednášce na základní škole Vaše práce se třídami dosáhla jak mezi žáky, tak i mezi učiteli značné popularity a opravdu má velmi kladný ohlas. Proto zájem o spolupráci trvá, a poněvadž se ve třídách stále nějaké problémy vyskytují,

Více

01. OBSAH. 01. Rok 2012. 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. 03. Poslání Nadačního fondu GSK. 04. Lidé v Nadačním fondu GSK

01. OBSAH. 01. Rok 2012. 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. 03. Poslání Nadačního fondu GSK. 04. Lidé v Nadačním fondu GSK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 01. OBSAH 01. Rok 2012 02. Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03. Poslání Nadačního fondu GSK 04. Lidé v Nadačním fondu GSK 05. Aktivity zřizovatele 06. Grantové řízení Nadačního

Více

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3 výroční zpráva 2013 OBSAH Úvod 3 Děkujeme 4 Naše cíle.................................... 5 Historie SOS dětských vesniček........................ 8 Mezinárodní organizace SOS Children s Villages International

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva za rok 2007

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva za rok 2007 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva za rok 2007 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Finanční zpráva za rok 2007 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2007 5 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Pomoc

Více

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna) výroční zpráva 2010 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2010 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 6 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva 2009 2009 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2009 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2009 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Foto: Stanislav Krupař

Foto: Stanislav Krupař Foto: Stanislav Krupař SVĚTLO PRO SVĚT Light for the World, o. s. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 tel.: (+420) 222 365 531 e-mail: info@svetloprosvet.cz web: www.svetloprosvet.cz číslo sbírkového účtu:

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

lékaři BEZ HRANIC lékaři BEZ HRANIC

lékaři BEZ HRANIC lékaři BEZ HRANIC ŘI BEZ ANIC LÉKAŘI BEZ HRANIC Výroční zpráva 2013 1 2 3 8 9 10 11 1) Lucie Brázdová, Jižní Súdán 2) Viktor Bukač, Jižní Súdán 3) Patricie Čížová, Čad 4) Pavel Dacko, Čad 5) Daniel Dräxler, Pákistán 6)

Více

darujeme áhám pom podporujem pořádáme

darujeme áhám pom podporujem pořádáme pomáháme podporujeme darujeme pořádáme Výroční zpráva 2014 allianz nadační fond Výroční zpráva 2014 02 Výroční zpráva 2014 Allianz nadační fond obsah Allianz nadační fond v roce 2014 06 Základní údaje

Více

Obsah. Úvodní slovo 2. Základní údaje. 3. Organizační struktura. 4. Klub romských dětí a žen.. 5. Denní stacionář pro seniory.. 7

Obsah. Úvodní slovo 2. Základní údaje. 3. Organizační struktura. 4. Klub romských dětí a žen.. 5. Denní stacionář pro seniory.. 7 Obsah Úvodní slovo 2 Základní údaje. 3 Organizační struktura. 4 Klub romských dětí a žen.. 5 Denní stacionář pro seniory.. 7 Azylový dům pro matky s dětmi v tísni 9 Charitní ošetřovatelská služba 11 Tříkrálová

Více

Obsah. 1 Základní informace 5. 3 Afghánské projekty 13. 6 Hospodaření O. s. Berkat 25

Obsah. 1 Základní informace 5. 3 Afghánské projekty 13. 6 Hospodaření O. s. Berkat 25 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BERKAT Berkat pomáhá nám, Evropanům, být lidmi s otevřeným srdcem. Obsah 1 Základní informace 5 2 Čečenské projekty 9 3 Afghánské projekty 13 4 České projekty 17

Více

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8

Obsah. Drazí přátelé 4. Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 výroční zpráva 2009 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2009 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 8 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika Výroční zpráva 2012 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním Nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více