Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012"

Transkript

1 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

2 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok Finanční část hospodaření za rok Audit - Poděkování - Seznam příloh

3 Ú v o d Nadace Fidlovačka byla založena v roce 1995 a jejím hlavním cílem byla rekonstrukce divadelní budovy v Nuslích, zajištění divadelního provozu a vytvoření stálého divadelního souboru. Zakládající členové vložili do základního jmění každý ,- Kč, celkem ,- Kč. Přeregistrace byla provedena v rejstříku nadací a nadačních fondů. Po splnění hlavního cíle se úsilí nadace soustředilo hlavně na podporu divadelního provozu v obnovené budově a od března 2006 též v budově Komorní Fidlovačky v Boleslavově ulici. Z á k l a d n í ú d a j e Název: Nadace Fidlovačka Adresa: Křesomyslova 625, Praha 4 IČO: Bankovní účet: / 0300 S p r á v n í r a d a n a d a c e předseda Zdeněk Palusga (od ) člen Boris Hlaváček člen Eliška Balzerová (do ) člen Pavel Šimák

4 Ú č e l n a d a c e (podle článku II Statutu Nadace Fidlovačka) : - Zajišťování prostředků na opravy objektu bývalého Nuselského divadla - Podpora divadelního provozu v této budově - Organizace a podpora všech forem divadelní činnosti - Podpora uměleckého školství, zejména divadelního - Pořádání a podpora kulturních akcí - Správa pronajaté budovy Křesomyslova 625, Praha 4 P ř e h l e d o č i n n o s t i z a rok Nadace Fidlovačka se i v roce 2012 zaměřila hlavně na podporu provozu divadelní budovy v Křesomyslově ulici 625 v Praze Nuslích, kterou má pronajatu od Městské části Praha 4. Uplynulý rok 2012 lze označit za rok průlomový. V polovině roku došlo ke změně ve vedení Divadla Na Fidlovačce: Po panu Tomáši Töpferovi byla do čela DNF zvolena paní Eliška Balzerová. Protože končila platnost smlouvy mezi nadací a pronajímatelem, zahájil předseda správní rady nadace Zdeněk Palusga jednání s Městkou částí Praha 4 o nové nájemní smlouvě na dalších devět let s platností od do Smlouva byla podepsána 7.března 2013 a současně byla dojednána smlouva o poskytování tepla a teplé vody s firmou 4. energetická. Proběhlo také několik jednání s paní Nováčkovou ze 4. majetkové (správní firma MČ Praha 4) o vyrovnání dluhů za dodávku tepla v roce dluh byl v prvním čtvrtletí 2013 uhrazen. Koncem roku 2012

5 započala také jednání o podobě nové smlouvy mezi Nadací Fidlovačka a Divadlem Na Fidlovačce s.r.o., která by měla vejít v platnost v červnu Nadace v roce 2012 finančně podpořila vznik nových inscenací, které byly nastudovány a v premiérách uvedeny v budově "velkého" divadla a přispěla rovněž k uvádění repríz na scéně Komorní Fidlovačka v Boleslavově ulici. Na obou jevištích bylo odehráno celkem 349 představení, z toho 22 představení pro děti a mládež. V případě Komorní Fidlovačky se Nadace opět zaměřila na podporu aktivit mladých divadelních umělců. V souladu se svým statutem Nadace Fidlovačka v roce 2012 pronajímala prostory divadla k různým společenským akcím dobročinného i komerčního charakteru, podílela se na údržbě a úpravách prostor budovy divadla, přispívala k slavnostnímu průběhu premiér, zajišťovala květinovou výzdobu atp. Účel nadace byl i ve výjimečně náročném roce 2012 stoprocentně naplněn. Finanční část hospodaření za rok přehled majetku nadace a přehled závazků nadace viz příloha č. 1 - u darů nad Kč přehled o osobách, které je poskytly (pokud dárce požaduje anonymitu, musí zůstat zachována) celková výše finančních darů od právnických osob: Kč celková výše finančních darů od fyzických osob: Kč celková výše nefinančních darů: --- Kč celková výše přijatých darů: ,- Kč

6 - příjmy z pronájmů příjmy z pronájmu: ,- Kč náklady na pronájem: Kč čisté výnosy: ,- Kč - nadační příspěvky a jejich použití Celková výše nadačních příspěvků vyplacených v roce 2012 činila ,- Kč. Tyto příspěvky byly v souladu se statutem nadace použity na podporu divadelního provozu. - dodržení pravidla stanoveného pro omezení nákladů Hospodaření nadace probíhá v souladu se statutem zpracovaným dle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. Nadace Fidlovačka dodržuje pravidlo pro omezení nákladů souvisejících s její správou. Celkové roční náklady Nadace Fidlovačka související se správou této nadace dosáhly v roce ,56 % hodnoty přerozdělených a reálně vyplacených příspěvků, k , čímž bylo dodrženo stanovené nákladové pravidlo. Odměny statutárním pracovníkům nebyly vypláceny.

7 -zúčtování hospodářského výsledku Správní rada rozhodla o zúčtování hospodářského výsledku za rok 2012 zisk ve výši ,05 Kč ve prospěch fondu příspěvků, který se používá k zajištění činnosti Nadace Fidlovačka v souladu se stanovami Nadace. Správní rada rozhodla o přeúčtování základního jmění nezapsaného ve výši ,58 Kč ve prospěch fondu příspěvků, který se používá k zajištění činnosti Nadace Fidlovačka v souladu se stanovami Nadace.

8 A u d i t Audit proveden 17.června Auditor : Ing. Jaroslava Pechová, osvědčení č Pod Strání 221/20, Praha 10 Výrok auditora: Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace Fidlovačka, Křesomyslova 625, Praha 4, IČ: k a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící v souladu s českými účetními přepisy. (viz příloha č. 2) P o d ě k o v á n í Nadace děkuje přispěvatelům za poskytnuté příspěvky. Návštěva představení na obou scénách Divadla Na Fidlovačce Vás jistě přesvědčí o tom, že všechny inscenace (a výkony herců v nich) si i nadále (po všech změnách, kterými v uplynulé sezóně divadlo prošlo) udržují vysokou uměleckou úroveň.

9 S e z n a m p ř í l o h Příloha 1 Účetní uzávěrka 2012 Příloha 2 - Zpráva auditora Zdeněk Palusga Boris Hlaváček předseda správní rady nadace člen správní rady nadace V Praze dne 21. června 2013

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření roční účetní závěrky NADACE při České televizi Člověk v tísni za období od 1.1.1998 do 31.12.1998 Název účetní jednotky: Sídlo: Nadace při České televizi ČLOVĚK V

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Výroční zpráva účetní rok 2004

Výroční zpráva účetní rok 2004 Výroční zpráva účetní rok 2004 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 2 III. Údaje o cenných papírech 2 IV. Údaje o činnosti 3 V. Údaje o majetku a finanční

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 1. Úvod Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Mateřské školy - Liberecké jazykové školky o.p.s. ( organizace ) je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o hospodaření za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o hospodaření za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o hospodaření za rok 2010 Obsah Základní údaje... 3 Úvod... 4 Smysl a cíl nadace... 5 Projekty roku 2010... 7 Benefice Rosti Čapka... 7 Benefiční koncert a setkání sponzorů v Domově

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

6. Závěrečný účet Státního fondu kultury

6. Závěrečný účet Státního fondu kultury 6. Závěrečný účet Státního fondu kultury 198 Státní fond kultury České republiky Maltézské nám. 471/1 118 01 Praha 1 Obsah 1. Přehled ukazatelů finančního hospodaření Státního fondu kultury České republiky

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

darujeme áhám pom podporujem pořádáme

darujeme áhám pom podporujem pořádáme pomáháme podporujeme darujeme pořádáme Výroční zpráva 2014 allianz nadační fond Výroční zpráva 2014 02 Výroční zpráva 2014 Allianz nadační fond obsah Allianz nadační fond v roce 2014 06 Základní údaje

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Výroční zpráva 2001 Zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva 2001 Zpráva o činnosti a hospodaření Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov Zámek 59 381 01 Český Krumlov IČO: 60084081 Výroční zpráva 2001 Zpráva o činnosti a hospodaření Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov v roce 2001 Nadace

Více

Výroční zpráva 2006. Klánovice - nejlepší místo pro život

Výroční zpráva 2006. Klánovice - nejlepší místo pro život Výroční zpráva 2006 Klánovice - nejlepší místo pro život Představení Klánovické fórum, nadační fond je nadačním fondem podporujícím zejména kulturu a kulturně-společenské aktivity v Klánovicích spravuje

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10 Zpráva dozorčí rady

Více

Finanční příloha. 29 / Finanční příloha. Výroční zpráva za rok 2014 / Nadace O 2

Finanční příloha. 29 / Finanční příloha. Výroční zpráva za rok 2014 / Nadace O 2 Finanční příloha 29 / Finanční příloha Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace O 2 Účetní závěrka Na základě provedeného auditu jsme dne 26. června 2015 vydali k účetní závěrce, která je součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 2 I.

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více