ANALYTICKÝ MODEL, CENA PRIMÁRNÍ ANALÝZA, PRAKTICKÁ ČÁST. Poptávkový, teritoriální a databázový model.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALYTICKÝ MODEL, CENA PRIMÁRNÍ ANALÝZA, PRAKTICKÁ ČÁST. Poptávkový, teritoriální a databázový model. www.domyjakogalerie.cz"

Transkript

1 ANALYTICKÝ MODEL, CENA PRIMÁRNÍ ANALÝZA, PRAKTICKÁ ČÁST Poptávkový, teritoriální a databázový model BOHUMIL ELIÁŠ

2 Úvod do problematiky (stručný průvodce) Analýza je určena zejména sběratelům, kterým pomáhá v lepší orientaci při nákupu konkrétního uměleckého díla. Od běžných porovnávacích instrumentů, které lze s ohledem na primární data zařadit mezi striktně subjektivní, názorové a tedy vysoce nepřesné, se tato analýza soustředí výhradně na data. Nepřesnost porovnávacích modelů a mechanik je způsobena absencí koeficientu, jehož hodnota vyjadřuje kreativní podíl Kx, jež je u každého uměleckého předmětu zcela odlišný. Další neznámou v tomto procesu je růstový koeficient Hz, který reprezentuje poptávku s ohledem na dostupnost díla a jeho sběratelskou obec. Tento koeficient lze získat, nicméně jsou k jeho výpočtu nutná sociodemografická data. Tato data prezentují jak samotnou provenienci, tak časovou křivku prodejů. Dle nich je možné stanovit tendenční křivku, které výsledkem je exponenciální číslo rovnající se tomuto koeficientu. Přesto však je nutné u této metody počítat s nutnou odchylkou, tzv. Parametrem odhadu. Jedná se o subjektivní názor odhadce, znalce, kurátora či sběratele, jehož autorita je chápána jako nezpochybnitelná. Tato role mu umožňuje jednotlivé dílo odhadnout díky znalosti díla konkrétního autora a konceptu jako celku. Tento subjektivní odhad tak kalkuluje s jednotlivými tvůrčími obdobími autora, jeho konkrétními celky a významovými prvky. Jedná se však více o názor, tvrzení či pocit, než o konkrétní a daty podloženou argumentaci. Pro jednodušší orientaci pak slouží tato analýza, která je zacílená na konkrétní zjištění. Přesná čísla pramení z datové základny, jež je výsledkem funkcí analytického systému napojeného na internetovou sít. Díky pohybu klientů v systému, lze velmi přesně získat primární data. Tato data jsou shromážděna a dále vyhodnocována jako informace typu clickrate, IP adresa, čas pohybu na konkrétní doméně, teritoriální zacílení, návrat na doménu, stažení položky, spuštění videa, pohyb ve virtuální prohlídce, body zájmu. Přes PPC partnery jsou to další informace jako jsou POP (point of presence), POS (point of sales) díky kterým lze sledovat cestu uživatele. Jednoduše se dá říci, že analýza pracuje s konkrétními uživateli, zájemci, kteří sledují konkrétní prezentované dílo v aplikaci. Díky přesnému měření, tak dokáže tato analýza sdělit informace o tom, kolik lidí konkrétní předmět sleduje, jak dlouho, kdy, zdali si prohlížejí detail, zdali se k předmětu vrací, zdali si předmět prohlédli i ve virtuální prohlídce, odkud tento uživatel přichází, zdali cestuje či operuje v konkrétním regionu a také například, kam chodí po této návštěvě dál, na jaké další předměty na jakých webech a jak často. K těmto datům jsou přiřazeny primární data věrná, tedy informace získané od autora, jako jsou výstavy, kde, kdy, jak dlouho, jaké téma, jaké tvůrčí období a to vše doplněné o sběratelích, tedy zastoupením ve sbírkách. Z těchto dat vzniká predikce založená na poptávkovém modelu, tedy možnosti, jak umístit konkrétní předmět na konkrétní trh ke konkrétnímu sběrateli a to!2

3 metodou privátního prodeje. Model je dále doplněn o nabídkové portfolio, tedy jednoduše o to co lze, vzhledem k tomu, že autor již nežije fakticky získat. Obecná sumarizace (jednoduchý popis) Tento dokument si klade za cíl využít doposud získaná analytika k přesnějšímu zacílení a umístění předmětu na trh. Základem této techniky jsou primární data, jež jsou selektována z Google Analytics, aplikace, která spravuje, analyzuje a analyticky monitoruje datové toky v jednotlivých sekcích v nichž je předmět prezentován a nástroje Richard Watzke Analytics, jež je součástí systémové základny aplikací, umístěných na dále uvedených doménách. Primární data jsou získána z aplikací provozovaných na doménách a samostatných subdoménách, jejichž obsahem jsou: virtuální prohlídky, videa, fotografie a texty. Subdomény jsou svázány se SEO nástroji, díky kterým je dále komunikováno s klienty. Analytika měří jak unikátní návštěvy, přičemž opakovanou návštěvu již registruje pouze pro potřeby měření doby, kterou uživatel tráví na webu sledováním konkrétní položky, tak mnoho dalších úkonů, jež při své cestě aplikacemi uživatel provádí. Díky těmto technikám lze se značnou přesností predikovat jak potenciální poptávku, tak ji dále identifikovat dle země, města, IP adresy, času stráveném na konkrétní položce. IP adresa je vždy zaměřena a je jí následně díky PPC nástrojům zasílána nabídka formou bannerové reklamy přes partnery a to nezávisle na teritoriálním omezení. Dále je také měřen clickrate, jehož je dosaženo zpětnou vazbou klientů vracejících se díky těmto upoutávkám zpět k nabídce na web. U virtuálních prohlídek je testována doba prohlížení, jsou sledována konkrétní preferovaná místa a v případě použití tlačítka stop je také sledována doba otevření na konkrétním počítači dané IP adresy. Primární data jsou také využita ze subdomén: a virtuálních prohlídek: a

4 Specifikace autora (jednoduchý popis) Vedle malířské tvorby se Bohumil Eliáš od počátku své samostatné umělecké činnosti věnoval úspěšně práci se sklem v realizacích do architektury. Výrazným činem byla koncepce rozměrné suché fontány pro Československý pavilón na EXPO 67 v Montrealu. Ve vertikální skladbě tvarů, řezaných z plochého skla v ní byl využit kinetický efekt vzduchových bublin, hnaných prosvětlenými válci s vodou. Prvním mezníkem pro vývoj jeho sklářské tvorby se stal originální návrh nových skleněných oken pro gotický kostel Panny Marie v Dobrši (1975). Bohumil Eliáš zde jako první a s výjimečným efektem použil princip horizontálního vrstvení tvarů, vyřezávaných z plochého skla s optickou hru lomu světla na hranách řezu a proměnností při změně úhlu nazírání. Vrstvení řezaných skleněných desek a vytváření plastických tvarů vrstevnicovým principem bylo v následujících letech základem Eliášových realizací do architektury - od oken pro sakrální prostory (kostely v Bílovci a Vimperku), přes prostorové plastiky a objekty (Galerie kadžárského umění v Teheránu, Generální ředitelství Metra Praha), dekorativní skleněné stěny monumentálních rozměrů (Komerční banka Písek, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) až po rozměrný stůl pro obřadní síň Staroměstské radnice v Praze. Zároveň se tento princip stal i jednou z poloh autorovy tvorby volných skleněných plastik. Na principu vrstevnicových reliéfů založil Bohumil Eliáš realizaci řady rozměrných prací, ale i komorních plastik, například s tématy mraků, vody, vesmíru atd. V celé šíři jeho tvorby tato díla nejvíce těžila z podstaty výrazových možností skloviny jako materiálu světelných kvalit. Jejich výraz se postupně proměňoval. Zatímco prvotní práce byly často založeny na hře tvarů iluzivně proměnné plasticity, na různě narušovaném rytmu křehkých linií, modelovaných tříštícím se světlem na lomech, od počátku 90. let začal Eliáš tvořit z vrstveného skla jednoduché broušené a leštěné stély monumentální geometrické strohosti. Nastálo se jejich součástí stalo i uplatnění malovaných ploch a struktur na jednotlivých vrstvách. Malba vyvolávala klamavý pocit hloubky vnitřního prostoru, vytvářela zdání vnitřního pohybu tvarů, plujících ve hmotě objektu.!4

5 Teritoriální dosah (jednoduchý výpis) 1984 Tokyo, Gekkoso Gallery 1985 Praha, Galerie Čs. spisovatele 1986 Hamburg, Galerie,,L" 1987 München, Glas des 20. Jahrhunderts 1987 Frankfurt, Galerie Gottschalk-Betz 1987 Kassel, Galerie M 1987 Velp, Galery Arti-chogue 1988 Hamburg, Galerie,,L" 1988 Geneve, Galerie Trois 1988 Berlin West, Plaisir de la Maison 1988 Florida, Habatat Galleries 1988 Litovel, Městské muzeum 1989 Den Haag, Gallery Rob van den Doel 1990 Frankfurt, Galerie Gottschalk-Betz 1991 Maastricht, The European Fine Art Fair 1991 Chicago, Gallery Rob van den Doel, Sofa 1991 Boca Raton, Habatat Galleries 1992 Praha, Galerie Rob van den Doel 1992 Hamburg, Galerie,,L" 1992 Paris, Galerie Carpe Diem 1992 Tokyo, Gallery Nakama 1993 Toronto, The Glass Art Gallery - Janak Khendry 1993 Bruxelles, Galerie Transparence 1994 Hittfeld, Glasgalerie E. Stölting 1994 Praha, Středoevropská galerie 1994 Roeselare, Museum Alfons Blome 1996 Plzeň, Institut francouzské kultury 1996 Ostrava, Nová síň 1997 Pardubice, Východočeské muzeum Jičín, Okresní muzeum a galerie!5

6 1997 London, The Studio Glass Gallery 1997 Jablonec n. Nisou, Muzeum skla a bižuterie 1997 Kamomura, Japan, Koganezaki Glass Museum 1997 Tokyo, Gallery Nakama 1998 Detroit, Habatat Galleries 1998 Znojmo, Dům umění 1998 Pardubice, Východočeská galerie, (Rubikon) 1999 Praha, Mánes 1999 Hamburg, Galerie,,L" 1999 Karlovy Vary, Galerie umění, (Rubikon) 2001 Litovel, Městský klub 2001 Karviná, Mánesova síň 2001 Reykjavik, Island, Reykjavik Art Museum, Journey to the Centre of the Earth (Rubikon) 2001 Brno, Galerie Aspekt/ Salzburg, Galerie Prager Kabinett (Rubikon) 2002 Weiden, D, Neues Rathaus, Bayerisch - Böhmische Kulturtage (Rubikon) 2002 Drammen, Norway, Drammens Teater og Kulturhus (Rubikon) 2002 Praha, Manes, Cesta do středu Země (Rubikon) 2002 Praha, ČSOB, (B. Eliáš + I. Křen) 2003 Bruxelles, B, The Mission of the Czech Republic, (Rubikon) 2003 Biarritz, F, La Crypte de I 'Eglise Sainte-Eugénie, (Rubikon) 2003 Berlin, D, Tschechisches Zentrum 2003 Halle, Kunstverein,,Talstrasse" e. V., D, (Rubikon) 2003 Osaka, Japan, Gallery Enomoto / Boca Raton, FL, USA, Habatat Gallerie Works in public collections Lausanne, Musée des arts décoratifs de la ville Praha, Národní galerie Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum Brno, Moravská galerie Pardubice, Východočeské muzeum Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie!6

7 Liberec, Severočeské muzeum Düsseldorf, Kunstgewerbemuseum Yokohama Museum of Art Paris, Musée des arts décoratifs Amstelveen, Museum Jan van der Togt Monterrey, Mexico, Museo vidrio Ostrava, Galerie výtvarného umění London, Victoria and Albert Museum Takasaki, Japan, Takasaki Museum of Art Kamomura, Japan, Koganezaki Class Museum Detroit, The Detroit Institut of Arts Hamburg, Kunstgewerbe museum Sars Poteries, Musée du Verre Scotts Dale Museum of Contemporary Art, Arizona Galerie Benedikta Rejta, Louny The Wustum Museum of Art, Racine, Wl The Houston Museum of Fine Art, Houston, Texas The Corning Museum of Class, Corning, NY Glasmuseum Coesfeld Ernsting Stiftung, D!7

8 Specifikace uměleckých předmětů (kolekce vztahující se k této analýze) Název díla: STELA I Rozměry: 220 x 35 cm, sklo, železo. kombinovaná technika Webová prezentace: virtuální prohlídka předmětu: Magazín s fotogalerií předmětu ONLINE (magazín 1 a 2): Video o autorovi: Video a fotogalerie z vernisáže:

9 !!!9

10 ! STELA I je první ze dvou plastik, jež byly zastoupeny ve stálé expozici Bohumila Eliáše na Tvrzi ve Lnářích. Toto dílo patří mezi zcela mimořádné umělecké počiny, jejichž minimalistické pojetí odkazuje na Eliášovo tvůrčí období, kdy nepoužíval pro něj typické barvy. Jednotlivá řezaná skla jsou vrstvena na sebe a lepena. V dolní třetině je sada vyosena, v horní části vede do zkrutu. Skleněný celek je zasazen do originálního podstavce ze železa. Do muzea ve Lnářích, vybíral Eliáš svá nejvýraznější díla. Tento minimalistický prvek je důrazným odkazem na jednoduchost, transparentnost a preciznost zpracování. Ve své monumentálnosti však zde reprezentuje zcela niterní až subtilní přednes, který však postrádá mnohdy negativní příměs monstróznosti či megalomanie. Box (kolekce vztahující se k této analýze) Po prodeji předmětu novému klientovi je k dílu vyroben unikátní dřevěný BOX z ušlechtilého dřeva, typ Karel Schwarzenberg se zámkem, vnitřním polstrováním a hliníkovými deskami gravírovanými jménem autora, názvem díla a roku vzniku díla. Součástí balení jsou magazíny s tištěnou prezentací díla, bílé rukavičky, certifikáty a Kupní smlouva.!10

11 Primární data (model analytic. Strategic a teritorial) Pro kvalitu databáze je nutné sledovat detilně každého unikátního uživatele. Uživatel je detekován dle IP adresy svého počítače, cookies a dále regsitrován jak v systému nabídkovém vlastním, tak u partnerů. Partnerem je každý prodejce PPC reklamy, stejně tak Affiliate partner, který umí s IP adresou uživatele pracovat, umí ji registrovat a dle jeho pohybu si také účtovat poplatky. Právě nutnost účtování poplatků mezi partnery, poskytuje celou škálu dat o pohybu uživatele. Velmi zjednodušeně si to lze představit tak, že jakmile se IP adresa uživatele jednou objeví v systému, je identifikována, umíme ji nejen zacílit, sledovat a monitorovat, ale také ji umíme oslovit. Znamená to, že jakmile si sběratel v Anglii klikne na plastiku Bohumila Eliáše, předá nám tím informaci o svém počítači, díky které víme na co se díval, jak dlouho, kdy, zdali se vrací, kam chodí potom, jak dlouho tam je, co sleduje a navíc mu na tato místa můžeme velmi elegantně posílat upoutávky s bodem zájmu nastaveným právě na Eliášovu tvorbu, dále informace směrující na videa, fotografie, magazín, vernisáže, případně online aukce. Kvalita databáze je výkonnější, čím progresivnější byl za svůj život autor, tedy jak hodně svá díla vystavoval. Není od věci, že právě díky vernisážové penetraci a teritoriálnímu zacílení vznikl ART index, jež je mimojiné založen také na zcela praktickém faktu a tím je kvantitativní vzorek výstav. Laicky řečeno. Pokud autor vystavoval za svůj život ve 20 zemích u konkrétních galeristů a je zastoupen v X galeriích ve světě, je snadné tyto galerie zacílit a klienty dle jejich bodů zájmu přivést postupně k nám. Stačí tedy, aby klient u příslušné galerie hledal například telefonický kontakt. K němu jsme schopni zacílit reklamní sdělení týkající se souvislosti mezi galerií, výstavou v daném roce, autorem, jeho významem a nabídkou. Pokud tento uživatel na nabídku zareaguje kliknutím, máme o něm informace včetně jeho adresy. Nyní systém intenzivně vyvíjíme a to tak, že primární data plánujeme uzavřít. V USA se budováním důvěry zabívají profesionální teamy od kterých jsme si vzali inspiraci. Systém lze velmi jednoduše odemknout a to vložením svého u. Aby tak uživatel učinil, směníme jeho internetovou adresu, tedy za obsah, kvalitní obsah. Až 80% uživatelů tento předává. Již nyní pracujeme s novými uživateli, kteří nám předali své ové adresy, přičemž je párujeme s IP adresou, kterou zaznamenává analytický systém. V praxi to znamená, že dokážeme nyní uživatele oslovit I primární nabídkou bez partnerů. Vzhledem k faktu, že umění je segmentem, kde internet a technologie získává svůj vliv postupně, jsou pozice a nákupní ceny reklamy nízké a to fakticky po celém světě. Výjimkou jsou konkrétní brandy celosvětově známé, několik desítek prestižních aukčních domů a doslova kusy progresivních galeristů. Většina masážních technik je!11

12 doposud prováděna offline. Některé domy však, například Sothebyś, již pracují s formátem virtuální prohlídky a také online aukcí. Avšak jejich poloha podnikátní je velmi konzervativní, stejně jako většina klientů. Stejně jako v online světě, i oni pracují v offline módu s analýzami, díky kterým predikují nabídkové ceny pro privátní a aukční prodej. Online systém je primárně omezen na cílovou skupinu do 65 let. Vyšší věková kategorie je mimo hru. Díky nízkým cenám tak lze nakoupit data, jež jsou ukryta pod pozlátkem reklamního nosiče. Paradoxně totiž v umění, jsou tato data mnohem cenější, než předání sdělení za účelem prvoplánového prodeje. Pro zvýášení atraktivnosti plánujeme část z dat tohoto systému zvěřejnit u konkrétní nabídky. Každý nový uživatel si tak bude moci okamžitě ověřit, zdali o tutéž nabídku má zájem někdo jiný, zdali je atraktivní. Uvědomíme-li si, že Facebook je postaven na parametru, že přes 5 lidí se zná celý svět, pracujeme se stejným algoritmem a přístupem k databázi. Primární data jsou chápána kvalitativně a dle toho je s nimi pracováno. Pokud tedy v primární bázi máme uvedeno, že na předmět STELA I se podívalo za dobu 8 měsíců celkem 8135 unikátních uživatelů, přesně z 12 zemí, přičemž 13% se z nich vrací, zužujeme tuto databázi na 1057 lidí. Z těchto lidí vybereme pouze ty, kteří mají předmět zobrazen na svém počítači delší dobu než 15 vteřin a to opakovaně v intervalu 68 hodin třikrát po sobě (312 uživatelů). Tito uživatelé, resp. informace o nich jsou zařazeny do reklamních systémů napojených na automatické analytické programy schopné výpočtu ceny za kliknutí. Ty se párují s uživatelským chováním a přepočítávají se v rámci jednotlivých zemí. Podle pohybu jsme zjistili, že z této skupiny uživatelů se o umění aktivně zajímá 5,1%, což reprezentuje číslo 16. Těchto 16 klientů je monitorováno tak, že o nich máme souhrnné informace, přičemž ti, kteří operují na Facebooku, Linked a Twitteru, ti, kteří nám předali svůj výměnou za informace, jsou známi i dle fotografií, zájmů, přátel a jejich kruhů. Konkrétně těchto 16 uživatelů vyhledává skleněný ART, české umělce, starší generaci, sbírkovou kvalitu. Známé jejich klíčová slova, víme na které stránky chodí a které předměty sledují. Nejhledanějšími jsou Libenský, Cígler, Muir, Layton, Takizawa, Hlava a Eliáš.!12

13 ! Zde je nutno zmínit, že tato databáze pracuje aktivně prozatím pouze a výhradně s těmi, kteří primárně přišli na jeden z výše uvedených webů. Dá se tedy konstatovat, že její výkonnost je omezena. Přesto však těchto 16 uživatelů prezentuje relevantní zájemce. U každého předmětu jsou uvedeny cenové kategorie, která je u díla STELA I nad ,- CZK. V pířpadě výše uvedených hledaných jmen, se dá velmi jednoduše odvodit nominální cena, tedy jakýsi rozptyl, kvalitu sbírky či zájem, jež pramení od této skupiny lidí. Je nutné si také uvědomit, že kvalitativní vzorek databáze je maximálně vyprecizován a znamená, že je zde vysoká pravděpodobnost vážného zájmu u těchto uživatelů. Vezmeme-li v úvahu parametr pro vyhodnocení databáze, tedy, že 3%!13

14 nakupují, máme zde jednu polovinu kupujícho. Prakticky jich však zde máme celých 16. Na základě těchto znalostí, je tedy vhodné nastavit cenu díla pro tyto zájemce stejně, jako pro každého dalšího. Znamená to využít současně známé ceny výše uvedených jmen a ty porovnat v průměru s velikostí díla STELA I. Nicméně při již popsaných možnostech a faktu, že autor je již po smrti a tedy dílo je možné zakoupit zcela unikátně bez možnosti další produkce, je nutné s tímto pracovat. Během několika měsíců máme v plánu otevřít online aukční systém. Tento systém je určen primárně pro tento segment lidí. Jedině aukcí je totiž možné získat přesnou představu toho, co je trh, tedy konkrétní uživatel schopen absorbovat. Přesto však, je s ohledem na zjištěná data možné dojít k vyvolávacím cenám obdobným, jako je tomu u vyhledávané konkurence. Nyní se tedy i přes primární data dostáváme k porovnávací analýze. Tato analýza reflektuje jak vyvolávací ceny uměleckých předmětů jednotlivých autorů, tak v případě, že byly tyto prodány také jejich ceny za které byly draženy. S galerijními cenami se nedá prozatím příliš porovnávat, jelikož ty se paradoxně mohou lišit a to zcela významně I o mnoho set procent u toho samého předmětu. Zde však vzniká velký cenový rozptyl mezi díly například Václava Cígera, Stanislava Libenského a zmíněného Eliáše. Zatímco Cígler se pohybuje mnohdy v malých milionech, Eliáš se prozatím držel v nižších statisících. To ovšem zcela neodpovídá zjištěným skutečnostem a ani již zmíněnému ART indexu. Jediným důvodem proč tomu tak je, je absence kvalitní marketingové podpory a práce s ní. Konkrétně Eliášovo dílo tak můžeme považovat za něco, co je Perlou umění, která prozatím nebyla reálně objevena. Pokud totiž nabídkovou cenu Eliášova díla pozvedneme na hranici vyšších statisíců, stále zde je obrovský prostor pro jeho růst. Přesný nárůst ceny oproti již několikráte zmíněné hodnoty, zjistíme výhradně a pouze tím, že bude předmětné dílo nabízeno v rámci aukce. Aby aukce dosáhla očekávaného výsledku, stačí ji zacílit na dva uživatele, nyní tedy z celkem 16ti. Pro primární prodej je tak nyní nutno nastavit nabídkovou cenu na spodní hranici nabídkové, ateliérové ceny zmíněných autorů, a to s ohledem na prozatimní absenci dat, jež je možné získat díky výstavní činnosti, kterou Eliáš po celý svůj život houževnatě aplikoval. Teprve otevřením těchto trhů získáme hlubší poznatky a cílenější výsledky. Dlužno však dodat, že teritorium a konzervativní techniky prodeje umění jsou prozatím stále tím zásadním obchodním kanálem.!14

15 Specifikace uměleckých předmětů (cena) Na základě uvedených zjištění, stanovuji minimální nabídkovou cenu, která v případě uměleckého předmětu s názvem STELA I, činí: ,- CZK, slovy: (osmsetdvacettisíckorunčeských). Součástí ceny je originální BOX typ Karel Schwarzenberg včetně příslušenství, magazíny vydané při příležitosti unikátních vernisáží značky Richard Watzke, na kterých byl předmět vystaven, souhrnná dokumentace včetně monografie. Zpracoval (základní informace) RICHARD WATZKE, CEO RICHARD WATZKE EUROPE, s.r.o. Rybná 24, , Praha 1 T: E: W: Analýza zpracována v Praze, dne 22. Ledna !15

Milé kolegyně, milí kolegové,

Milé kolegyně, milí kolegové, Zpravodaj 1/2015 Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych Vám představil Zpravodaj portálu esbírky. Ten budou v online podobě dostávat všichni partneři a přátelé této online aplikace. Každého čtvrt roku

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

milan dobeš dynamický konstruktivizmus

milan dobeš dynamický konstruktivizmus milan dobeš dynamický konstruktivizmus Milan Dobeš malíř, grafik, sochař, performer, autor světelně-kinetických objektů a monumentálních realizací v architektuře. Narozen 29. července 1929 v Přerově. V

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Dodatečné informace č. 1 k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

Dodatečné informace č. 1 k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce správní odbor obchodní V Praze 18. května 2016 Č.j.: 2016/058599/CNB/420 Dodatečné informace č. 1 k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Komunikační

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Produktový list Letáky

Produktový list Letáky Produktový list Letáky O službě Kupi.cz je největší český server s nabídkou akcí a letáků z maloobchodních řetězců. Kupi nyní rozdistribuuje přes 2,5 miliónů unikátních letáků měsíčně, uživatelé si prohlédnou

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

1952 1953 výtvarníkem vývojového střediska při Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě

1952 1953 výtvarníkem vývojového střediska při Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě René Roubíček sochař, sklář, výtvarný pedagog Narozen 23. ledna 1922 v Praze Studia: 1940 1944 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (ateliér monumentální malby a skla, prof. Jaroslav Holeček) 1949 1950 Vysoká

Více

Reklama a affiliate. Martina Solařov. ová ACOMWARE S.R.O

Reklama a affiliate. Martina Solařov. ová ACOMWARE S.R.O Reklama a affiliate Martina Solařov ová ACOMWARE S.R.O. 9.11 11. 2011 ACOMWARE s.r.o., Business Park Průmyslová, Průmyslová 1472/11, 102 19, Praha 10, Tel.: 296 584 760, Fax: 296 584 759 INFO@ACOMWARE.CZ

Více

Placená reklama ve vyhledávačích

Placená reklama ve vyhledávačích Placená reklama ve vyhledávačích Markéta Valentová Obsah workshopu: PPC systémy obecně Úspora č.1: Jak si vybrat nejlepšího zákazníka Úspora č.2: Jak nastavit kampaň, aby vydělávala, ne utrácela Úspora

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Pro malé i obří projekty

Pro malé i obří projekty Pro malé i obří projekty CO PŘINESE GULLIVER VÁM A VAŠIM UŽIVATELŮM Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. GULLIVER CO JE TO? Gulliver je vyhledávací a prezentační rozhraní typu digitální knihovna. Zpřístupňuje

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Případová studie CK Blue Style

Případová studie CK Blue Style Případová studie CK Blue Style Představení CK Blue Style CK Blue Style je profesionálním partnerem pro výběr a realizaci dovolené v 15 zemích po celém světě. Specializuje se jak na tradiční letní destinace

Více

Využijte mobil naplno

Využijte mobil naplno Využijte mobil naplno Tereza Hofmanová Account Strategist Google ČR/SR Google Confidential and Proprietary Víme... Mobilní zařízení zásadním způsobem mění naše uživatelské chování... Volba papeže 5 mýtů

Více

Muzeologie Muzeum a muzeologie

Muzeologie Muzeum a muzeologie Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Muzeum a muzeologie přednášející: PhDr. Pavel Douša, Ph.D. kurátor a dalších 59 muzejních profesí KURÁTOR Sběratel Správce

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING

CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING V třiceti hodinách našeho kurzu se podrobně seznámíte s těmito tématy: Modul č. 01: Úvod do digitálního marketingu Modul č. 02: Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Květa Hartmanová Uměleckoprůmyslové museum v Praze Petr Novák Ústav výpočetní techniky UK Brána ART se představuje navazuje na projekt

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II.

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Druhá fáze kampaně

Více

ArtFiltr PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU. Your guide through

ArtFiltr PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU. Your guide through ArtFiltr PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Your guide through the art scene www.artfiltr.com ArtFiltr je platforma pro prezentaci a prodej současného českého umění. Nabízí možnost fundované a stále aktualizované selekce

Více

KREATIVNÍ KONCEPT ON-LINE KAMPAŇ 2017

KREATIVNÍ KONCEPT ON-LINE KAMPAŇ 2017 Podklad pro zpracování výběrové řízení na realizaci on-line image komunikaci značky CzechTrade v období duben prosinec 2017 s primárním nasazením v měsících duben červen a září listopad 2017. DVĚ PARALELNÍ

Více

Pomoc má mnoho tváří

Pomoc má mnoho tváří Přihlášení - Jděte na www.google.com/analytics - Přihlaste se pod vaším google účtem Hlavní stránka Na hlavní stránce se setkáte s následujícími prvky: - Domovská stránka seznam všech portálů, které v

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15 Obsah Úvod................................................11 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1 Volba tiskárny a média................................15 Volba tiskárny....................................16

Více

PROČ REKLAMA NA UNIUM.CZ?

PROČ REKLAMA NA UNIUM.CZ? PROČ REKLAMA NA UNIUM.CZ? ZAMIŘTE NA CÍL Portál unium.cz navštěvují jen studenti. Můžete perfektně zacílit na tuto skupinu internetových uživatelů a zvýšit tak několikanásobně efektivitu Vaší reklamní

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

Muzeologie Výstavní design a architektura

Muzeologie Výstavní design a architektura Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Výstavní design a architektura přednášející: Mgr. Václav Rutar Výstavní design / architektura Nejdůležitější prací designéra

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE. Vantage Film. Nová webová prezentace vantagefilm.com

PŘÍPADOVÁ STUDIE. Vantage Film. Nová webová prezentace vantagefilm.com PŘÍPADOVÁ STUDIE Vantage Film Nová webová prezentace vantagefilm.com Vantage Film Kompletní přepracování na plně responzivní web s moderním designem vedlo v prvním roce po spuštění k nárůstu počtu návštěv

Více

HTS Report. d2-r. d2-r. Jan Novák ID Datum administrace Standard 1. Vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha

HTS Report. d2-r. d2-r. Jan Novák ID Datum administrace Standard 1. Vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha HTS Report d2-r d2-r ID 8389-30 Datum administrace 13.06.2016 Standard 1. Vydání d2-r Přehled výsledků 2 / 16 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Zpráva Obecné informace Jak rozumět výsledkům Výsledky Testový profil

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Závěrečné vyhodnocení projektu (podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2016 Jihočeského kraje)

Závěrečné vyhodnocení projektu (podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2016 Jihočeského kraje) Závěrečné vyhodnocení projektu (podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2016 Jihočeského kraje) Reg. číslo dotační smlouvy: 33-03-006 1. Název projektu: PodKletí on line 2. Příjemce dotace:

Více

Tisková zpráva Účast na veletrhu designu Maison et Objet, Paříž,

Tisková zpráva Účast na veletrhu designu Maison et Objet, Paříž, Světlá nad Sázavou, leden 2016 Tisková zpráva Účast na veletrhu designu Maison et Objet, Paříž, 22.1. - 26.1.2016 Po velkém úspěchu na loňském zářijovém veletrhu Maison et Objet se BOMMA opět vrací do

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2006 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská 29 34, 440

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Reklama efektivně. Možnosti na českém internetu Aukro.cz, Heureka.cz a jiné Reklama efektivně AdMarket.cz 1

Reklama efektivně. Možnosti na českém internetu Aukro.cz, Heureka.cz a jiné Reklama efektivně AdMarket.cz 1 Reklama efektivně Možnosti na českém internetu Aukro.cz, Heureka.cz a jiné 11.11.2011 Reklama efektivně AdMarket.cz 1 AdMarket.cz Přes 20 portálů a serverů Více než 3 mil. RU / měsíc Řešení na míru zákazníka

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ CO NEMŮŽEŠ ZMĚŘIT, TO NIKDY NEDĚLEJ! MarketingMakers.net Přednášející: Andrea Holzknechtová, PPC specialista Marketingový

Více

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Production tvorba / aktualizace komunikačních nástrojů...2 Aktualizace kariérních stránek...2 Implementace ATS... 2 Výroba sady reklamních bannerů...2

Více

Software pro formování dielektrika kondenzátorů

Software pro formování dielektrika kondenzátorů VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV FYZIKY Software pro formování dielektrika kondenzátorů Číslo projektu: TA02020998 Číslo výsledku: 27267 Spolupracující

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 FOTO je nejčtenější časopis o současné fotografické tvorbě v ČR! Náš vstup na časopisecký trh zamíchal kartami mezi zavedenými fotografickými magazíny

Více

Jak zpeněžit svůj web. Petra Větrovská

Jak zpeněžit svůj web. Petra Větrovská Jak zpeněžit svůj web Petra Větrovská INSPO 2008, 8. března petra.vetrovska@outrider.cz CO S NEKOMERČNÍMI STRÁNKAMI Pokud na internetu nevyděláváte Pokud na internetu nevyděláváte prodejem vlastních produktů

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

MAPOVÁNÍ KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ

MAPOVÁNÍ KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ MAPOVÁNÍ KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ Markéta Dubová, ONplan lab, s.r.o. Olomouc, 9. září 2015 CO JSOU KKP? CO JSOU KKP? KULTURNÍ SEKTOR KULTURNÍ ODVĚTVÍ KREATIVNÍ ODVĚTVÍ Scénická umění Výtvarná

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

1. Pohled na výstaviště. 2. Vstupní brána výstaviště. 3. "Rue de Nations"

1. Pohled na výstaviště. 2. Vstupní brána výstaviště. 3. Rue de Nations 1. Pohled na výstaviště 2. Vstupní brána výstaviště 3. "Rue de Nations" 15 4. Jan Kotěra: pravá stěna interiéru s vitrínou, kamenný reliéf S. Suchardy 5. Celda Klouček: opukový portál 6. oltář s Madonou,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ 1 STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ PR ČLÁNEK délka článku: počet znaků neomezen počet fotek: neomezen počet zpětných odkazů: neomezen umístění: mezi redakčními články v příslušné rubrice,

Více

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU KDO JSME FXstreet.cz je první nezávislý server o FOREX tradingu v České republice i na Slovensku. Jsme největší komunitní portál v ČR a Sk se zaměřením na obchodníky na finančních trzích

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

32 APZ Nabídky. Popis modulu

32 APZ Nabídky. Popis modulu 32 APZ Nabídky Uživatelský modul APZ Nabídky náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci pracovních nabídek

Více

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU COPYRIGHT 2008-2014 PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED VERSION 2014.1 Všechna práva vyhrazena. Russian Traveller je registrovaná obchodní značka. CO JE RUSSIAN TRAVELLER

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011 Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Květen 21 Leden 211 Průběh plnění MediaCom Praha zajistil realizaci internetové komunikace v zemích EU, a to v souladu s nabídkou veřejné zakázky. Konkrétní

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

When Prague Meets Shanghai

When Prague Meets Shanghai When Prague Meets Shanghai Podmínky a harmonogram soutěže Přihlášení do soutěže PRECIOSA LIGHTING MEMBER OF THE PRECIOSA GROUP www.preciosalighting.com Prague Dubai Hong Kong Montreal Moscow New York Shanghai

Více

Webová analytika v kostce. Pavel Jašek Marketing Monday 7. listopadu 2011

Webová analytika v kostce. Pavel Jašek Marketing Monday 7. listopadu 2011 Webová analytika v kostce Pavel Jašek Marketing Monday 7. listopadu 2011 Agenda 1. Webová analytika CO a PROČ 2. Typické úlohy pro různé typy webů 3. Nástroje a lidi 4. Výzvy webové analytiky snímek 2

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

ZPRAVODAJ.

ZPRAVODAJ. ZPRAVODAJ Milé kolegyně, milí kolegové, jsem rád, že Vás mohu opět oslovit prostřednictvím Zpravodaje portálu esbírky. Rád bych přivítal nová muzea, která se připojila do rozšiřující se rodiny esbírek.

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz TZB-info Největší oborový portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov v ČR a na Slovensku Vaše reklama za jedny peníze ve dvou zemích

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven

Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven současný stav, trendy, problémy Vít Richter 3.11.2015 Konference Kultura 2016 SKIP ČR Kulturní dědictví v digitální podobě

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Mobilní reklama. m.seznam.cz. najdu tam, co neznám!

Mobilní reklama. m.seznam.cz. najdu tam, co neznám! Mobilní reklama Seznam.cz - mobilní služby Vyhledávání Email Firmy Mapy Zboží Novinky Sport Sauto Lidé Spolužáci Slovník Obrázky Encyklopedie TV program Počasí Super Dostupnost mobilních služeb Seznamu.

Více

HYBRIDNÍ VYSÍLÁNÍ ÓČKO TV

HYBRIDNÍ VYSÍLÁNÍ ÓČKO TV HYBRIDNÍ VYSÍLÁNÍ ÓČKO TV 19. 1. 2017 ÓČKO HBBTV PROČ HbbTV na ÓČKU nejvhodnější cílová skupina diváků pro tento revoluční formát vysoká míra prokliku (až 2,5%+*) zvídavější diváci proklikem práce s divákem

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

Česká republika Ministerstvo financí

Česká republika Ministerstvo financí Česká republika Ministerstvo financí Odbor řízení státního dluhu a finančního majetku HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ ČESKÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Březen 2013 Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) předkládá

Více