k propršení stropů, ovšem způsobené škody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k propršení stropů, ovšem způsobené škody"

Transkript

1 Zpravoda j městské části Brno-Černovice č. 4 / 2010 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba dovolených a prázdnin vrcholí, děti i dospělí si užívají závěrečnou dekádu srpna, protože prvního září začínají všem běžné všední povinnosti. Důsledkem červnového deštivého počasí, kdy půda už přestala mít schopnost absorbovat vodu, docházelo na některých místech naší vlasti k povodním a záplavám. Následky byly katastrofické, voda ničila vše, co jí přišlo do cesty, od domů a jejich zařízení až po ztráty životů. A tak nám opět příroda dala za vyučenou. Také Černovicím se deštivé počasí nevyhnulo a místní hasiči se bez ohledu na svůj volný čas či spánek snažili pomoci při ochraně obecního i soukromého majetku. Za městskou část i občany jim chci touto cestou za to vše vyslovit velké poděkování. Po úmorných vedrech červencové přívalové deště způsobily zatopení mnoha sklepů a následkům se nevyhnula ani černovická radnice, kde byly v plném proudu stavební práce na půdní vestavbě budovy. Přes veškerá opatření stavební firmy došlo k propršení stropů, ovšem způsobené škody uhradí pojištěná prováděcí stavební firma. Proto jsme byli nuceni z technických důvodů na jeden týden uzavřít radnici pro veřejnost. Stavební práce mají být dokončeny do konce září letošního roku. Následně se bytový odbor přestěhuje z ulice Charbulova do budovy radnice, takže bude celý úřad sídlit v jedné budově. Sestěhováním všech úředníků na jedno místo umožníme občanům snadnější vyřizování jejich záležitostí. Koncem května se završila výstavba nástavby domu na Húskově ulici 6, 8, 10 kolaudací. To, že každou výstavbu doprovází určité problémy (hluk, prašnost, omezení pohybu, někdy zatečení z dešťů a další) je pro dotčené nájemníky nepříjemné. Emoce, rozčilování a vyhrožování však problémy nevyřeší. Věcná diskuze a hledání řešení jsou účelnější. Jsem přesvědčen, že po dokončení stavby došlo ke zvýšení komfortu bydlení nejen lokálním nájemníkům, ale i ostatním občanům. Dořešila se místní kanalizace tak, aby nedocházelo k zaplavování suterénních prostor, zvýšil se počet parkovacích míst v bezprostředním okolí, řízeně se obnovila zeleň, vybudoval se okapový a pochůzný chodník tak, aby se zamezilo podmáčení domu a byla provedena ještě další zlepšení (kontejnerové stání, výtah, prostory pro kočárky). Bude také obnoven asfaltový povrch na přilehlé komunikaci a osazena značení pro řidiče. Na podzim budou osety travou okolní nově zrekultivované plochy a tím bude celá akce ukončena. Před garážemi při ulici Kneslova jsme obnovili obrubníky kolem zeleného pásu tak, aby se zde mohlo podélně parkovat a zbyl ještě prostor pro bezpečné Pokračování na straně 2 SDH Brno-Černovice ve spolupráci se Zastupitelstvem městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech září 2010 tradiční Černovické hody září (pátek) 9.00 hod. pozvání na hody stárci a stárky s drožkou a hudbou hod. Předhodová zábava, nádvoří Kulturního domu Faměrovo nám., k tanci a poslechu hraje skupina Tom Sawyer Band Vstupné 50 Kč 4. září (sobota) hod. předání hodového práva před radnicí Černovice, Bolzanova 1 Krojovaný průvod do Starých Černovic Hodová zábava nádvoří Kulturního domu Faměrovo nám. vystoupí stárci a stárky, Černovická krojovaná skupina, Májek, Májíček Hraje dechová hudba Vlkošáci z Vlkoše Vstupné 50 Kč 5. září (neděle) hod. Slavnostní hodová mše v parku na Faměrově nám. Občerstvení po všechny dny zajišťuje Hostinec Slunečnice grilované speciality na dřevěném uhlí, vepřové speciality na rožni, velký výběr nápojů. Pořadatelé a černovičtí stárci Vás srdečně zvou k účasti na této tradiční akci! 1

2 Dokončení ze strany 1 zajíždění a vyjíždění aut z garáží. Obnovíme zde také povrch příjezdové komunikace, čímž se zlepší odtokové poměry a její údržba. Konzultujeme s odborníky i zlepšení odtokových poměrů u garáží za ZŠ Řehořova, kde se po přívalových deštích tvoří vodní laguny a znepřístupňují tak garáže. Pokud se najde vhodné a účinné řešení, bude jednáno s vlastníky garáží o finančním podílu na zlepšení situace. Od letošního roku bylo zrušeno sběrné středisko odpadu na ulici Blatouchova, což zasáhlo nepříznivě do komfortu občanů okolních ulic, zejména ze zahrádkářské kolonie. V minulosti jsem v Černovinách psal o nevhodnosti umístění (na cizím pozemku) tohoto shromažďovacího místa odpadu (SMO nový název) z hlediska hygieny sousedství s oblastí čistého bydlení a proto jsme navrhli Magistrátu města Brna odboru životního prostředí, který obhospodařuje tuto oblast, nové místo v trojúhelníku za železničním mostem tvořeným ulicemi El. Krásnohorské Hladíkova nábřeží Svitavy. Odbor ŽP MMB nechal prověřit tuto lokalitu na jednotlivých odborech MMB a dalších zainteresovaných institucích s tím, že stanovisko k umístění v lokalitě El. Krásnohorské Hladíkova nábřeží Svitavy bylo zamítavé z důvodu blízkosti kolektorové šachty kanalizační stoky, parovodního kanálu Tepláren, a.s. a stanoveného ochranného pásma, který limituje prostor SMO. Vzhledem k tomu, že správa včetně financování SMO v Brně je v kompetenci MMB, není pravdou, že SMO Blatouchova zrušila MČ, jak někteří občané rozšiřují po Černovicích. Radnice nabídne zejména zahrádkářům při podzimních pracích pro likvidaci zeleného odpadu přistavení kontejneru k zahrádkářské kolonii, aby nemuseli objemnou hmotu vozit do vzdálenějšího SMO. Podrobně se o celé záležitosti dočtete v samostatném článku v tomto čísle. V červenci jsem obdržel anonymní dopis podepsaný nájemníci bez podrobnější identifikace, což mě mrzí, protože obsahoval užitečné požadavky, o kterých chci informovat i ostatní občany nájemníky. Požadavky byly následující: Postrádáme v obecních domech Domovní řád. Tato bývalá právní norma byla zrušena a nahrazena vyhláškou RMČ Zásady řádného užívání obecních bytů. Vyhláška byla dodána do každého obecního domu. Postrádáme důležitá telefonní čísla. Tato potřebná telefonní čísla z hlediska obecního bytového fondu jako např. havarijní služba (vodo-instalo, topení, plyn, elektro) a další byla vyvěšena ve všech domech. Postrádáme jmenný seznam všech přihlášených osob v jednotlivých bytech. Seznam přihlášených osob v konkrétním bytě je uveden na formuláři Bytového odboru (BO) jako podklad pro rozpočítávání spotřeb jednotlivých médií. Jmenný seznam však není veřejnou listinou a podléhá zákonu o zveřejňování osobních údajů. Z tohoto důvodu jej nelze veřejně vyvěsit. Pokud nejsou ve vašem obecním domě vyvěšeny uvedené Zásady řádného užívání bytu, či důležitá telefonní čísla, požadujte jejich doplnění na BO. Na závěr pisatel zmínil zvyšování nájemného. K tomu jenom moje krátké vyjádření. V srpnovém čísle loňského roku jsem zdůvodnil, proč nebude vedení radnice pro rok 2010 navyšovat nájemné. Důvodem loňského rozhodnutí byla pokračující krize, zvyšování nezaměstnanosti a stagnace platů. Současné vedení radnice nemá v úmyslu zvýšení nájemného ani pro rok Jak se zachová nové vedení po volbách, neumím předpovědět. Váš starosta J. Hladík (Ne) splněno Dva měsíce zbývají do říjnových komunálních voleb. Dva měsíce zbývají do závěrečného sprintu a do času zúčtování, jak se čtyřleté působení na radnici odrazilo na kvalitě života černovických občanů. Abych zjistila, zda současná koalice dostála svým slibům, které si před čtyřmi lety vzala za své a také zakomponovala do programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Černovice pro volební období , vyhledala jsem toto Programové prohlášení a porovnávala body na papíru s realitou. Přiznám se, že u některých bodů jsem si dělala otazníky, u jiných vykřičník a u jiných potvrzující značku akce realizována. Otazník jsem měla např. u bodu, cituji provedeme rekonstrukci nádvoří KD ve Starých Černovicích včetně vybudování víceúčelového hřiště (futsal, košíková, tenis, badminton, volejbal ) s alternativou v zimním období umělého kluziště. Když se vypravím do KD a do restaurace Slunečnice, vidím na dvoře za KD stále stejný obrázek a žádné stavební práce se tam neprováději. Další bod, jehož realizaci jsem zatím v Černovicích nezahlédla, je budování oplocených výběhů pro psy s cvičištěm Takových bodů, kde si nejsem jista, zda realizace nebyla odsunuta na jiný termín či se vůbec někdo tímto zabýval, je v programovém prohlášení více. Věřím, že moje otazníky v textu programového prohlášení budou zastupitelům za ČSSD zodpovězeny na zářijovém jednání zastupitelstva. Mirka Wildmannová Předseda klubu zastupitelů za ČSSD Odpověď M. Wildmannové na článek (Ne)splněno Vážená paní předsedkyně klubu zastupitelů za ČSSD, členové Redakční rady Černovin si s potěšením přečetli Váš výše uvedený příspěvek a rozhodli se na něj ihned reagovat, aby čtenáři Černovin byli opravdu objektivně informováni. Vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Černovice předloží zastupitelům pan starosta na posledním zářijovém zasedání Zastupitelstva. Tam bude určitě konstatováno, kdo zavinil, že se připravená akce Rekonstrukce nádvoří KD ve Starých Černovicích včetně vybudování víceúčelového hřiště (futsal, košíková, tenis, badminton, volejbal) s alternativou v zimním období umělého kluziště neuskutečnila. Další, tentokrát již dva roky realizovanou akci budování oplocených výběhů pro psy s cvičištěm jste opravdu asi nezahlédla z celých Černovic jen Vy, členka Zastupitelstva MČ. Stačí se jen vypravit z Vašeho bydliště do Starých Černovic, projít Faměrovo náměstí, ulici Mírovou (na tělese železničního mostu je naváděcí tabule Výběh cvičiště pro psy až k mostu přes řeku Svitavu, přejít po přechodu pro chodce ul. Černovickou, (u mostu přes řeku je další orientační tabule), a po levém břehu Svitavy pokračovat až za druhý železniční most, kde posléze narazíte na opět informační tabulí označený oplocený výběh pro psy se cvičištěm, hojně navštěvovaný černovickými pejskaři. Z ul. Řehořovy je to ještě blíže Takové body, kdy si opravdu nejste jista, zda realizace nebyla odsunuta na jiný termín či se vůbec někdo tímto zabýval, si raději dopředu prověřte, než začnete kritizovat. Členové Redakční rady Černovin 2

3 Škola v pohybu Základní škola Kneslova 28 Zprávy z radnice Usnesení 80. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne Na závěr školního roku všechny třídy absolvovaly školy v přírodě. Pro naši školu je typické, že třídní učitelé jezdí na delší pobyty s dětmi, aby je lépe poznali a získali na své žáky pohled ze zcela jiné strany, než je tomu v průběhu vyučování a jiných školních aktivit. Na všech výjezdech do přírody žáci zvládli velmi zajímavé programy a nechtělo se jim vůbec domů, někteří dokonce už plánují příští školní rok. Letos také nechyběla tradiční Vídeň. Naše škola byla letos již čtvrtým rokem přihlášena do ekologické soutěže pro školy Soutěž s panem Popelou, kterou pořádá společnost A.S. A. s r.o. Jejím cílem je provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí. Žáci odevzdali 2600 kg starého papíru. Všem, kteří se zúčastnili a donesli alespoň pár kilogramů, moc děkujeme. V celkovém pořadí jsme se umístili na 88. místě, z celkového počtu 136 přihlášených škol v Jihomoravském kraji, s průměrem 9,63 kg na jednoho žáka. Předposlední den školního roku si opět změřili své síly starší žáci obou černovických škol na již tradičním IX. ročníku atletické olympiády. Počasí nám tentokrát přálo, a tak v průběhu vzájemného klání nebyla nouze o kvalitní výkony, osobní rekordy a napínavé sportovní souboje. Jako vždy byla závěrečným vyvrcholením exhibice ve skoku vysokém. Svá prvenství obhájili jak chlapci ze ZŠ Kneslova, tak i děvčata ze ZŠ Řehořova. Děkujeme všem, kteří tuto akci připravili, a zároveň děkujeme za morální i finanční podporu ÚMČ-Černovice. Škola v pohybu již 50 let Naše milá škola stojí na ulici Kneslova již 50 let, a tak se celý školní rok 2009/2010 nesl ve slavnostním duchu. O některých akcích jsme již informovali. Celé slavení však mělo vyvrcholit školní akademií, na kterou jsme se všichni připravovali již od září. Týden před akcí nervozita vrcholila, pilně se zkoušelo, sháněly se poslední kostýmy, rekvizity, dolaďovaly se technické detaily. A pak přišel čtvrtek 24. června. Již od 13 hodin se do Dělnického domu postupně dostavovali všichni účinkující i se svými učiteli, aby absolvovali svou generální zkoušku. Sál i postranní prostory se zaplňovaly vzrušenými dětmi, ty, které již odzkoušely, napjatě sledovaly generálky ostatních. Již v průběhu odpoledne bylo jasné, že celý program bude velmi bohatý a kvalitní. V 17:30 se dozkoušelo, účinkující opustili sál, abychom mohli přivítat a usadit příchozí diváky. V 18 hodin bylo hlediště Dělnického domu plné k prasknutí. Mohlo se začít. Je těžké popisovat celý večer, protože byl jedním slovem kouzelný. Jistě, my učitelé na tom neseme svůj určitý díl práce, ale nebýt těch báječných a nadšených dětí, večer by nebyl tak úspěšný. Vděčnost a poděkování jim patří za jejich trpělivost, nasazení, snahu, spolehlivost a zodpovědnost všechny tyto vlastnosti v průběhu celého večera na jevišti i za ním naše děti prokázaly. O úspěchu svědčí i fakt, že nás neinformovaní diváci považovali za školu uměleckou. Děti se změnily v úspěšné, pohotové a téměř profesionální zpěváky, herce, moderátory a tanečníky. Malé děti se svými vystoupeními dojímaly a rozveselovaly, velké děti diváky zkušeně bavily. Nebylo pochyb o tom, že se večer vydařil na sto procent. Dík samozřejmě patří všem učitelům, kteří se na akci podíleli, vedení školy, které nás v našem snažení bezmezně podporovalo, rodičům za jejich pomoc a trpělivost. Uznání patří V. Smětákovi a S. Kyselové, kteří byli garanty veškerých akcí souvisejících s oslavami. Na závěr slova Mgr. Svatavy Kyselové: Před pár lety jsem naši školu jako žákyně 9. třídy se slzami opouštěla, před dvěma roky se do ní už jako kantorka vrátila. A jsem na ni stále pyšná. Protože je to škola, ve které se všichni cítí dobře, protože nám vytváří téměř rodinné zázemí, protože je ke všem vstřícná a přívětivá. Je to náš druhý domov. Přeji naší skvělé škole, ať se jí nadále tak daří a všichni se v ní cítí stále tak dobře. Podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci. RMČ souhlasí se stavbou polyfunkčního domu a objektu garáží a parkování při ulici Turgeněvova v Brně, investor NET Projekt, s.r.o. Usnesení 81. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne RMČ schvaluje vítěze výběrového řízení na dodavatele prací Půdní vestavba a stavební úpravy objektu ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1 SYNER Morava, a.s., 1. máje 532, , Kroměříž RMČ souhlasí se zateplením bytových domů na ulici Havraní 18, 20 a 22 Usnesení 82. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne RMČ souhlasí se stanoviskem zástupců MČ Brno-Černovice a PS Židenice k požadavkům RMČ Brno-Židenice uvedených v důvodové zprávě (ve věci dodávání stravy z vývařovny SD Černovice pro PS Židenice) k materiálu RMČ Brno-Židenice 5/85 ze dne RMČ ukládá zveřejnit záměr obce na odkup postoupení pohledávky zájemcům ze seznamu žadatelů o byt v MČČ, kteří mají zájem o odkup pohledávky s možností přidělení bytů Turgeněvova 2d (dluh ve výši Kč) a Přední 5b (dluh ve výši Kč). Termín: ihned Usnesení 11. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Černovice konaného dne RMČ schvaluje zaslání písemného stanoviska Rady MČ Brno-Černovice Senior Tenis Clubu, a.s., zastoupeného Ing. Jiřím Maršálkem, že pronajímatel trvá na ukončení nájemního vztahu k v souladu s ustanovením čl. IV. bod č. 10) Smlouvy o nájmu pozemků a nebytových prostor uzavřené dne 28. února

4 Škola s úsměvem škola pro všechny Osvětim Vělička Krakov Ve středu v časných ranních hodinách vyrazil výběr žáků ze 7. a 8. třídy na poznávací zájezd do Polska. V Olomouci jsme nabrali střední školu z Pardubic a pokračovali dál k našemu prvnímu cíli koncentračnímu táboru Osvětim ( Auschwitz) a Březinka (Birkenau). Prohlídka obou koncentračních táborů byla zdrcující přispěl k tomu i procítěný výklad paní průvodkyně, který každý pozorně vnímal přes svá sluchátka. Mně osobně překvapila rozlehlost koncentračních táborů a také velký zájem současníků o jejich zhlédnutí. Smutný zážitek překryla prohlídka solných dolů ve Wieliczce. V hloubce kolem 130 metrů najdete sochy vytesané ze soli, oltáře, celé koncertní místnosti a taneční sály včetně dlaždic vytesaných ze soli nebo lustrů zhotovených z nejčistšího solného krystalu.hned naproti solných dolů nás čekal útulný hotýlek s luxusními pokoji a ty, kteří si přiobjednali, i výborná večeře. Hned ráno po snídani jsme vyrazili do královského města Krakov. Už po cestě nám začalo trochu poprchávat, ale při procházce středověkými uličkami se zastávkami u synagog to bylo spíše osvěžení. Přes palácový komplex s katedrálou Wawel, který byl po několik století sídlem polských králů, jsme prošli až na Hlavní rynek, největší středověké náměstí v Evropě. Zde někteří z nás zakotvili v cukrárně, jiní se vrhli do Mc Donaldu nebo KFC. Po nákupu suvenýrů jsme nasedli do autobusu a již za vydatného deště se vydali na cestu domů. Do Brna jsme dorazili ve večerních hodinách unaveni, ale plni nevšedních zážitků a se zájezdem všichni plně spokojeni. Pokud bude zájem, tak bychom si výlet mohli za dva roky zopakovat. Mgr. Marcela Marková Módní přehlídka V pátek uspořádala sedmá třída pro své spolužáky z 2. stupně módní přehlídku s názvem O nejuhozenější obleček. Počet modelů a modelek se s blížícím termínem neustále snižoval, přihlášení dostali trému z vystupování před ostatními, až se nakonec počet zúčastněných ustálil na čísle 11. Jednalo se o žáky 6. a 7. třídy, kteří zvolili za převlek například miminko, upírky, recyklaci.. Přehlídky se zúčastnila také paní učitelka Friedl se synem Tobiáškem. Přestože bylo soutěžících poskrovnu, bylo celkem těžké vybírat 1. místo obsadil 4 Ondra Zapletal se svou Naomi Campbell a zároveň paní učitelka Friedl. I o druhé místo se podělili dva soutěžící, a to Nick Havelka a Eva Rezová. Zvláštní cenu diváků získal opět Ondra Zapletal. Po zhlédnutí modelů se mohli zapojit i sami diváci do soutěže o praskání balónků. V zápalu boje se všichni snažili šlápnutím prasknout balónek svých soupeřů a svůj naopak uchránit. Boj byl nekonečný, ale z obou kol vyšli 3 vítězové. První ročník módní přehlídky se vydařil a my se můžeme těšit již na další. Jaké téma asi bude mít? Mgr. Marcela Marková Letní slavnost Stalo se už tradicí, že na konci školního roku mají žáci svou slavnost. I letos žáci 8. třídy připravili pro své mladší spolužáky mnoho soutěží a zábavných úkolů. Účastníci slavnosti si tak mohli projít strašidelnou stezku, zaskákat si v pytlích, trefovat se mokrou houbou do svého staršího kolegy,nebo do paní učitelky, kterou si před tím sami nakreslili. Novinkou v letošním roce bylo živé člověče nezlob se, které se dětem velmi líbilo. V závěru slavnosti proběhl spontání fotbalový zápas všech sportu chtivých žáků, při kterém v jednom družstvu vedle sebe stáli deváťáci třeba i s prvňáky.počasí nám přálo a tak nezbývá než poděkovat osmé třídě za výbornou organizaci a těšit se na příští letní slavnost. Mgr. Helena Marholdová Jací jsme byli? Tuto otázku si od 30. června budou klást naši od této chvíle už bývalí deváťáci. Konečně nastala chvíle rozloučení jako už tradičně na školním hřišti a jako už tradičně nechyběl doprovod prvňáčků na slavnostním předávání upomínkových listů. Slavnostní byl i proslov deváťáků na rozloučenou. Vyvolal ze vzpomínek všechny důležité chvíle v životě třídy i osobnosti pedagogů, kteří třídu ovlivnili. Nám, ostatním učitelům, připomněl, jak se tato třída zapsala do dějin školy. Přes počáteční nadšení pro každou věc, ať už to byla ekologie, tanec, hudba, pomoc africkým dětem.., se třída prokousala k vlastnímu názoru na tu každou věc a zpracovala ji po svém a často sama uspořádala pod vedením své třídní opravdu mimořádnou akci (výroba papírových náramků, za jejichž prodej pořídila UNICEF panenky na pomoc dětem v rozvojových zemích, taneční vystoupení na školní vánoční besídce ). Zvláštní pro tuto třídu byla i snaha vytvořit dobrý třídní kolektiv. A učitelé si opět řekli, že šedivé jsou všechny teorie, a věčně zelený strom života. Nezbývá než popřát našim bývalým žákům mnoho úspěchů, ale jejich získání podmínit slušností, poctivostí a ohleduplností. Vzhůru do života, ať vám křídla, která vám narostla, umožní létat. Mgr. Sylvie Ondráčková Spolupráce se školou Sir Karl Popper Schule ve Vídni Již druhým rokem spolupracujeme se Základní školou Sir Karl Popper Schule z Vídně. Letos se nám podařilo zapojit do evropského projektu EdTWIN a pro tuto spolupráci získat dotace z EU. Náš roční projekt nesl název Mosty mezi městy. Žáci si připravovali prezentace v PowerPointu, v nichž představili svá města a jejich památky. Součástí projektu byly dvě přátelské návštěvy. V květnu naši žáci navštívili Vídeň, kde si společně se svými kamarády prohlédli krásný zámek Schönbrunn a měli možnost si vyzkoušet některé z kostýmů Habsburských panovníků. Začátkem června jsme přivítali vídeňáky u nás v Brně. Společně jsme navštívili Technické muzeum a dozvěděli se také něco z historie Brna. Velmi zajímavá byla technická dílna, v níž jsme si vyzkoušeli různé fyzikální pokusy. Po společném obědě v naší školní jídelně následovala závěrečná konference projektu a poté přátelský fotbalový zápas na školním hřišti. Obě strany se dohodly na dalším pokračování spolupráce v příštím školním roce. Mgr. Miroslava Žáková

5 Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z FRBmB). O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech účel půjčky obnova střechy od do a od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech mětských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. lhůta splatnosti 5 let Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení půjčky zajistí město výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře. č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech , a horní hranice půjčky 250 tis.kč / rodinný dům 350 tis.kč / bytová jednotka zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 60 tis. Kč / bytová jednotka měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč / bytová jednotka odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč / dům zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč / dům obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova byt. jádra 5 let 120 tis. Kč / bytová jednotka 5 let 80 tis. Kč / bytová jednotka rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč / bytová jednotka vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 400 tis. Kč / bytová jednotka vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč / dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč / bytová jednotka v bytovém domě 200 tis. Kč / rodinný dům modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč / bytová jednotka 5

6 Zrušení shromažďovacího místa odpadu Vážení občané, oznamujeme Vám, že od došlo ke zrušení shromažďovacího místa odpadu (SMO) na ulici Blatouchova z důvodu nevyhovujících podmínek. SMO zaštiťuje a financuje Statutární město Brno, Magistrát města Brna, provozovatelem je namísto A.S.A., spol. s r.o. na základě výběrového řízení společnost SAKO Brno, a.s., která se na základě zpřísněných legislativních a technických požadavků na provoz zařízení pro energetické využívání odpadů rozhodla i pro zásadní přestavbu a modernizaci spalovny v Brně. Středisko na Blatouchové bylo dlouhou dobu provozováno na dobré slovo a MMB, současný provozovatel SAKO Brno, a.s., ani my MČ Brno- Černovice, nejsme schopni zajistit splnění požadavků na provoz SMO (blízkost zastavěného území k bydlení, hygienické požadavky, zákon o odpadech). Na pozemku bývalého SMO Blatouchova budou umístěny nádoby na separovaný odpad situované dosud v zeleni a na parkovacích místech na ulici Blatouchova (sklo, textil, papír), obslužná buňka a přední oplocení prostoru bude odstraněno. SMO Húskova bude rozšířeno o 3 ks kontejnerů a osazeno kamerovým systémem. Provozní doba SMO Húskova a SMO Mírová je rozšířena následovně: SMO Húskova tel.: : Po Út Pá So 9 14 Ne 9 13 SMO Mírová: Po Út Pá So 8 12 Shromažďovací místa odpadu (SMO Húskova, SMO Mírová) odebírají omezený sortiment odpadů a to pouze odpady skupiny 20 (komunální odpady) a odpady kat. č (obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné). Nepřijímají odpady od fyzických osob podnikajících, právnických osob a odpad o fyzických osob vzniklý mimo území města Brna. Rovněž neodebírají všechny odpady skupiny 17 (stavební a demoliční odpad) a skupiny 16 (pneumatiky) od občanů. SMO Húskova nepřijímá nebezpečný odpad a elektrozařízení, tento odpad odevzdávejte na SMO Mírová. Pro zajímavost- v roce 2009 bylo občany MČ Černovice předáno tun odpadu, z toho do SMO Húskova 1 034,2 tun, do SMO Blatouchova 198 tun a do SMO Mírová 160 tun. Za ODMŽP ÚMČ Brno-Černovice Juráková Marcela, DiS V MČ Černovice proběhne dne mobilní sběr nebezpečných odpadů na následujících zastávkách a v daném čase: Zvěřinova Klíčova Elišky Krásnohorské Přední Štolcova Jiránkova Bolzanova Slámova Cornovova u samoobsluhy Albert Wainerovo nám. Seznam nebezpečných odpadů odebíraných v rámci mobilního svozu zastávkovým způsobem: ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje, syntetické motorové, převodové a mazací oleje, snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje, topný olej a motorová nafta, motorový benzín, jiné emulze ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 6 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami ODPADY Z DEMONTÁŽE A ÚDRŽBY VOZIDEL Brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky KOMUNÁLNÍ ODPADY, VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLE- NÉHO SBĚRU Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem , baterie a akumulátory, netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie, baterie a akumulátory (monočlánky),dřevo obsahující nebezpečné látky Odpady jsou zatříděny podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů v platném znění. Svozem je zabezpečován pouze sběr drobného odpadu. Za ODMŽP ÚMČ Brno-Černovice Juráková Marcela, DiS LETNÍ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 2010 III. a IV. cyklus MĚSTSKÁ ČÁST BRNO ČERNOVICE Cyklus III Cyklus IV Ulice Cornovova, Krausova + parkoviště Olomoucká zástavba, Kneslova sídliště, komunikace k bytovému domu a Areálu zdraví Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Klíčova, Zvěřinova, Ferrerova, Churého Řehořova, Vít. Kaprálové Stinná, Spojka, Přední, Blatouchova spojky Kovácká-spojky, El. Krásnohorské-celá po Hladíkovu Pahrbek, Smutná, Šestákova, Havraní, Skřivánčí Mírová, Faměrovo náměstí Weinerovo nám., Charbulova v úseku KO Černovická Jiránkova, Štolcova Húskova + 2x k domům + ul. PL o areál ZŠ, Charbulova od KO po Hladíkovu, kom. ke KD Charbulova Tržní, Olomoucká po hranice MČ Turgeněvova + parkoviště Hladíkova, Ostravská Černovická Vinohradská po hranice MČ Řipská, Průmyslová III. cyklus od do IV. cyklus od do MČ Černovice si vyhrazuje právo změn v tomto harmonogramu, termín umístění přenosných dopravních značek je 7 dní před prováděným čištěním. Případné změny, náměty a připomínky na tel.č , mobil p. Andrýs. Odtahy vozidel fa. ČERNÝ, Drážní 9, Brno-Slatina, telefon , mobil p. Pilman Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na číslo 158 Policie ČR.

7 Černovické lízátko Jako tradičně každý rok konal se i letos při příležitosti Mezinárodního dne dětí závod v moderní gymnastice O Černovické lízátko. Tentokráte jsme museli posunout termín konání z důvodů velkého počtu závodů. Zúčastnilo se 121 dětí v 6.kategoriích ZP ze Zlína, Břeclavy, Žďáru nad Sázavou,Havlíčkova Brodu a brněnských oddílů. Děvčátka od 4.let až po 18ti leté slečny si přišla zazávodit a ještě doladit formu před městským, oblastním a republikovým přeborem. Výsledky závodu: 0. kategorie 4 5 let 1. místo Černá Viktorie Universita 2. místo Komarová Anastasie Břeclav 3. místo Gumenyuk Veronika Tesla 0. kategorie B 6 let 1.místo Milotová Alice Tesla 2. místo Šamánková Sára ASPV 3. místo Pytelová Alena Universita 8. 9.místo Mikulíková Eliška SK Černovice Stixová Viktorie SK Černovice 14. místo Trňáková Denisa SK Černovice 0. kategorie A 7 let 1. místo Zapletalová Alžběta Universita 2. místo Niederlová Eileen ŠSK Žďár 3. místo Šlosarová Marie SK Černovice místo Bui Kimli SK Černovice 20. místo Hanušová Lucie SK Černovice 25. místo Kupková Klára SK Černovice 28. místo Nkuyenová Monica SK Černovice II. kategorie let 1. místo Lethi May TGK Zlín 2. místo Žáčková Aneta SK Černovice 3. místo Strnadová Sabina SK Zlín 4. místo Nečasová Barbora SK Černovice 6. místo Zelená Natálie SK Černovice 9. místo Prokopová Lucie SK Černovice místo Elefantová Linda SK Černovice 28. místo Česalová Barbora SK Černovice III. kategorie12 13 let 1. místo Lioliasová Lucie SK Černovice 2. místo Hrazdírová Anna SK Černovice 3. místo Javorská Veronika SK Zlín 9. místo Rezová Eva SK Černovice 10. místo Česalová Jana SK Černovice IV. kategorie 14 let a starší 1. místo Gábová Věra TGK Zlín 2.místo Tomková Kateřina SK Černovice 3. místo Kasalová Klára TGK Zlín Dívky obdržely za své výkony medaile,diplomy,plyšové hračky a jiné věcné ceny.nesmělo chybět ani lízátko. SK MG Černovice děkuje radnici městské části za sponzorování tohoto závodu. Spokojenost dětí i rodičů je naši největší odměnou.těšíme se na další ročník a doufáme, že se sejdeme ještě v hojnějším počtu. V Brně dne Za SK MG Černovice Lenka Strnadová Vyhodnocení činnosti SK MG Černovice Za trenéry Estetické skupinové gymnastiky i moderní gymnastiky jsem spokojená s výsledky městských, oblastních, republikových i pohárových přeborů. Ve školním roce 2009/2010 jsme se začali zabývat i pódiovými skladbami. Závodnice podávaly vyrovnané výkony, za které si zaslouží naši pochvalu a uznání. Pochvala patří i těm nejmenším, pro které byla většina závodů premiérou a překonáním první trémy. Alespoň v kostce se s Vámi podělíme o naše úspěchy: městský přebor oblastní přebor 0. kat Šlosarová Marie místo 15. místo Hošková Aneta místo Bui Kimli místo 27. místo 0. b Trňáková Denisa místo 14. místo Mikulíková Eliška místo 17. místo I. kat. Boháčková Martina místo 27. místo II. kat. Žáčková Aneta místo 2. místo Nečasová Barbora místo 8. místo Prokopová Lucie místo 12. místo Elefantová Linda místo 17. místo Česalová Barbora místo 21. místo III. kat. Hrazdírová Anna místo Lioliasová Lucie místo 6. místo IV. kat. Františková Kateřina místo Tomková Kateřina místo 7 Na mistrovství republiky postoupily 2 závodnice Žáčková Aneta místo Lioliasová Lucie místo Estetická skupinová gymnastika ESG CUP kategorie 8 10 let Zubří 3. místo Brno+oblast 5. místo Olomouc+MČR 6. místo Opava 4. místo Celkové hodnocení ESG CUP 5. místo Pódiové skladby kategorie II. (98 a ml.) Zlín 3. místo Vyškov-oblast 4. místo Zubří 4. místo Dvojce+trojce kategorie mini (2003 a mladší) Zlín 3. místo Brno 3. místo Jihlava 2. místo Lenka Strnadová

8 Olympiáda mateřských škol Dne proběhl již 7. ročník olympiády mateřských škol z Černovic. Vzhledem k tomu, že počasí nepřálo sportovnímu zápolení na čerstvém vzduchu, sešli jsme se v tělocvičně ZŠ Kneslova. Děti se utkaly ve třech disciplínách ve skoku z místa, hodu míčkem a běhu na 30 metrů. Zvlášť byly hodnoceny dívky a zvlášť chlapci. Všechny děti podaly skvělé výkony, ale taky dovedly podpořit své kamarády a radovat se z jejich úspěchů. Celkovým vítězem s počtem deseti medailí se staly děti z MŠ Štolcova 21. Odnesly si velký putovní pohár, který obhájily už potřetí. Všechny děti dostaly dárečky za účast a na závěr sladkou tečku v podobě bonbónu z putovního poháru. Věříme, že sportovní duch tohoto zápolení všem vydrží i do dalších let a těšíme se na příští ročník. MŠ Štolcova 21, pořadatel 7. ročníku Sokol Brno IV Černovice Rozpis cvičebních hodin na šk. rok 2010/2011 Letní kratochvíle Rozteklá nádoba horka v chodbě před hospodou krvavé stíny tlumí černé brýle v dálce na náměstí kostel zamčený svízelné odpoledne bez ničeho a nikde piji ledovou zonku pošetile odporný tlustý pes v rohu slintá pěnu dlouhý jazyk má jak Chile udicí lovím stehy v srdci co bude zítra? a pak? slyším však pouhý atak rapsodie platím ale jazz se kroutí stále ve mně Jindřich Valenta Přijďte si zacvičit, určitě si z naší nabídky vyberete. Pondělí Cvičení rodičů s dětmi Quittová, Kučerová L Cvičení rodičů s dětmi (2 5 let) Šafránková Předškolní žactvo (5 8 let) Pilgrová Ženy pomalá forma cvičení Slavíčková, Řehůřková Úterý Jóga Jonášová Cvičení na velkém míči Preslová Středa Zdravotní cvičení Volejníková, Alexandrová Step aerobic Preslová Čtvrtek Fotbálek Ivánek, Solař Pilates balantes Hladíková Aerobic dance Quittová Pátek Bodybalance Kučerová Aerobic bodystyling Kučerová Neděle Aerobic GA (není vhodné pro začátečníky) Bednářová K. Nečlenové Sokola hradí 50 Kč za jednu cvičební hodinu. 8

9 Inzerce Veterinární ordinace pro psy, kočky a drobná zvířata Ferrerova 9, Brno Černovice, tel MVDr. Kaplanová Jolana tel MVDr. Hladík Slavomír tel Oznamujeme rozšíření svých služeb a zavedení věrnostního systému veterinární péče pro stálé klienty Ordinační doba: 9 12, hod. POHOTOVOST NON-STOP!! KOMPLEXNÍ PREVENTIVNÍ A TERAPEUTICKÉ SLUŽBY NOVĚ VYBAVENÝ OPERAČNÍ SÁL chirurgické zákroky vč. traumatologie ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ digitální ultrazvuk APLIKACE MIKROČIPŮ dle ISO normy, čtecí ZAŘÍZENÍ VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ ROZŠÍŘENÝ PRODEJ krmiv, vitamínů a minerálních přípravků BYT Brno, s.r.o ulice Turgeněvova 30, Brno-Černovice Vá m n a b í z í t y t o s l u ž b y : zprostředkování prodeje Vaší nemovitosti: rodinný dům, byt, atd. pronájem Vašeho bytu, nebo RD Pro nabízející naše služby ZDARMA správu domů pro Společenství vlastníků, BD Podrobnější informaci Vám rádi zodpovíme tel, nebo Vás nezávazně navštívíme seriozní jednání a individuální přístup samozřejmostí Obraťte se s důvěrou na nás působíme na trhu s nemovitostmi v Brně a okolí již 15 let Kontakty: Tel: ,

10 Inzerce Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí: vzduchovky nože sošky paroží hodiny sklo porcelán láhve propan-butan hořáky benzinové pily topidla TV DVD a jiné věci. MHD č. 8, 13, 64, Tel Pedikůra, lakování, P-shine, zábal nebo masáž lýtek, kosmetické úpravy, formování obočí, barvení obočí a řas Zámek Belcredi, Stará Líšeň (za kostelem), MHD 8,45, 58, 78, Tel: Naše pedikůra vaše pohodlí Poděkování za blahopřání Pan Vilém Čoupek, paní Miroslava Kočentová, paní Věra Kovářová, paní Marie Macová, pan Ludvík Skoupý Diamantová svatba Dne oslavili manželé Zdislava a Josef Hájkovi 60. let společného soužití. Přejeme oběma vše nejlepší a ještě mnoho ve zdraví prožitých krásných dnů. Elektrické skútry prodej, servis, zkušební jízdy Obecká 2, Stará Líšeň, Vodoinstalatérské práce nová koupelna, kuchyně, ale i drobné práce. Mob Vyměním obecní byt 2+kk v nástavbě na ulici Krausova za větší 2+1, obecní v Černovicích. Kontakt: Vyměním byt 1+1 na ul. Húskova 27 za byt 2+1 v Černovicích. Kontakt: Vyměním obecní byt 1+1 ve Slatině za 2+1 nebo 2+kk v Černovicích. Tel.: 732 n Koupím garáž v areálu Kneslova. Tel. : Naléhavě hledám ke koupi RD v Černovicích, min. 2+1, horší stav nevadí, rychlé a seriózní jednání. Tel.: Hledám ke koupi RD se zahradou v Černovicích i v horším stavu. Možnost výměny za byt 2+1 (jdoucí do privatizace) se zahrádkou v Černovicích Tel.: Vyměním OB 3+1 v Černovicích za OB 1+1, případně 2+1 s balkónem rovněž v Černovicích. Tel.: Pohřební služba Harmonie s.r.o. otevřela novou sjednávací kancelář na adrese Faměrovo nám. 29, Černovice / autobusová zastávka Wajnerovo nám. v blízkosti restaurace Slunečnice / Tel: mob: Pohřební služba s patnáctiletou tradicí v městě Brně Vám profesionálně zajistí veškeré pietní služby = obřady kremační, v kostele, pohřby do země = převzetí oblečení pro zesnulé / nemusíte na patologii / = vyřízení úmrtního listu, všech dokladů, včetně matriky = kněze a řečníka k obřadu = květinové dary k obřadu dle katalogu = hudbu v obřadních síních i při pohřbech fotografa = tisk smutečního oznámení na počkání / nové vzory / = převozy po celém území ČR i do zahraničí = sociální pohřby = objednávky lze vyřídit na Vaše přání u Vás v bytě Provozní doba: pondělí pátek hod. Oznámení S politováním oznamujeme, že dne zemřel MUDr. Drahoslav Říčný, CSc., významný černovický občan, zakladatel československé a české speleoterapie, nositel Ceny města Brna. Čest jeho památce. 10

11 V areálu Sokola Brno IV se uskutečnila beseda s lídrem politické strany Věci veřejné Radkem Johnem MO ČSSD v Černovicích uskutečnilo v podvečer v areálu zdraví na Kneslově ulici Pálení čarodejnic MO KDU-ČSL uspořádala pouť k sv. Floriánovi. Ráno v 11 hod. mše celebrovaná P. Stanislavem Drobným, odpoledne na nádvoří Hostince Slunečnice koncert dechové hudby Dambořanka Policejní hlídka zasahovala v tržnici na Olomoucké ulici, kde odhalila dva kontejnery s padělky oblečení a obuvi V neděli večer v bytě na Kneslově ulici našli v bytě dva strážníci zakrváceného 80letého muže, jehož údajně bila o rok mladší manželka. Muž byl dle tisku duševně nemocen a žena psychicky nezvládla dlouhotrvající situaci Distribuce volebních lístků k volbám do parlamentu ČR MS ODS uspořádalo v areálu zdraví na Kneslově ulici Dětský den. Černovické střípky Po 65 letech identifikován sovětský voják Grigorij Gavrilovič Levčenko, padlý v Černovicích a uváděný dosud jako bezejmenný. Je pohřben na Ústředním hřbitově Festival hudebních, divadelních, literárních a výtvarných směrů s názvem Mezi ploty, uskutečněný v areálu Psychiatrické léčebny Trhovci ve vietnamské tržnici na Olomoucké ulici, se při policejním zásahu zamkli v kontejneru společně s dalšími kupujícími. Celníci zabavili zboží za 9 milionů Kč Tropická noc, teplota neklesla pod 20 C V podvečerních hodinách silná bouřka s větrem kolem 100 km/ hod., spadlé větve v parku mezi Novou Mosilanou a školou na Řehořově ulici přerušily autobusovou dopravu, v tomto místě zasahovali hasiči, na ulici Stinné vyvrácen strom, další menší stromy vyvráceny i na jiných místech, popadané křidlice a poškozené telefonní antény Před Pizerií Vegas, Cornovova ulice vznikla pro hosty dřevěná zahrádka Před 7 hodinou dopravní nehoda dvou automobilů na křižovatce Hladíkova Charbulova brzdila ranní dopravu Zahájena půdní vestavba Radnice, dokončena má být do Na východní straně vozovky za Psychiatrickou léčebnou pokládán nový chodník Teplota v odpoledních hodinách dosáhla 34,4 C. Vrchol léta V odpoledních hodinách srazil cyklista chodce na kruhovém objezdu před Psychiatrickou léčebnou Neznámý pachatel zapálil na Húskově ulici před obchodem plastový Kontejner na odpadový papír Nejnižší úroda meruněk za posledních 30 let způsobena chladným jarním počasím V tržnici na Olomoucké ulici nalezeno celníku v autě sloužícím jako příruční sklad nelegální zboží za 1,5 milionů Kč Dvouleté podmíněné vězení pro realitního makléře P. Blahoňovského, který chtěl úplatek za přidělení bytu v Černovicích v roce 2008 platí. Rozhodl o tom Nejvyšší soud, který zamítl jeho dovolání V odpoledních hodinách došlo ke srážce dvou automobilů v jižní části Štolcovy ulice. V jednom vozidle se nacházeli černovičtí hasiči, ve druhém Vietnamci. 11

12 Inzerce Uzávěrka příštího vydání Černovin bude 20. září Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Ludvík Kadlec, členové Ing. Petr Kopečný, Jaroslav Novák, Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Miroslav Kubík, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátě u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí a středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Sazba: Jonatán, grafické sdružení, Dvořákova 13, Brno, tel.: , Tisk: Arch-polygrafické práce, spol. s r.o., Charbulova 3a, Brno, tel.: MK ČR E

Usnesení 3. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 16. 12. 2010 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 3. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 16. 12. 2010 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 3. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 16. 12. 2010 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 58. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 16. 11. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 53. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 21. 9. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Usnesení 11. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 11. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 11. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 21. 4. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodrţení přiměřenosti

Více

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii Rada města Brna Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6.10.2015 iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii MMB2015000000843 3f ZMI/067? Název: Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno v y h l a š u j e prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna v ý b ě r o v é ř í z e n í pro poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ENERGOINVESTMENT s.r.o. Hotel-lázně Kostelec 493 763 14 ZLÍN 12 IDS: va5vv2h datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 9.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Ceny služeb s platností od 1.1.2011 S L U Ž B Y : Položka fakturace Měrná jednotka Kč Bez DPH Včetně DPH UOA 38-09 LIAZ ram.nakl. 1 km jízdy 25,00 30,00

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE MČ Brno Černovice Vypracoval: Bytový odbor, ÚMČ Brno Černovice (27.2.2012) Projednala a upravila: Rada MČ Brno Černovice (29.2.2012)

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: Magistrát města Brna, Dominikánské

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1.

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1. Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPO s.r.o. platný od 1.1.2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými ke sběru, výkupu, skladování

Více

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 14. 9. 2016 Místo a čas: budova obecního úřadu 17,00 hodin Přítomni: Houšková, Stix, Zdechovan, Bittner, Klobusovský, Stoiber Omluveni: Formánková

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna V Y H L Á Š K A č. 8/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/007 zasedání konaném ve dnech 22. 6. 1999 a 23. 6. 1999

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 47. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 29. 6. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 17. 10. 2011 čís. 324/23 345/23 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU OBEC MĚLNICKÉ VTELNO Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno V Mělnickém Vtelně dne 12.10.2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU k zadávacímu řízení veřejné zakázky na

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice".

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice. Vyvěšeno: 28. 2. 2007 Sejmuto: 15. 3. 2007 V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice". Zastupitelstvo města Slavonice

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Schválený rozpočet na rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013 Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno 618 00 Schválený rozpočet na rok 2013 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2013 - příjmy 2. Rozpočet MČ Brno - Černovice

Více