REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY"

Transkript

1 REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

2 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky Značka na pozadí Značka na pozadí v rastru Značka na různobarevném pozadí 2.6 Síťový nákres 2.7 Zmenšená podoba 2.8 Ochranná zóna 2.9 Nedovolené způsoby užití a deformace značky 3. BAREVNOST 3.1 Definice barev společnosti 4. CORPORÁTNÍ PÍSMO 4.1 Základní rodina písma 4.2 Zástupní rodina písma O OBSAH GM GRAFICKÝ MANUÁL

3 1.1 Grafický manuál značky Grafický manuál je soubor pravidel a principů vytvořených pro správné užívání značky společnosti NEMOCNICE PÍSEK a.s. Jenom důsledným dodržováním těchto pravidel a principů v praxi, se může společnost identifikovat a odlišit od své konkurence na veřejnosti. 1. ÚVOD

4 2.1 Základní podoba Zde může být několik slov vět o značce a jejím významu. Takové představení značky. Významově popsat to co značka v této podobě vyjadřuje postoj společnosti agresivitu jde o to prosadit se na trhu, v boji s konkurencí a pod. Značka též logotyp, je neodmyslitelnou součástí budování firemní identity. Základní podoba značky společnosti NEMOCNICE PÍSEK a.s. je vyobrazena na této straně grafického manuálu. Skládá se z textové části a pictogramu. Není dovolené oddělovat pictogram od textu a používat samostatně. Textová část je vysázena verzálkami písma Chantilly Bold. Pokud tomu nebrání okolnosti společnost využívá vždy k aplikaci plnobarevnou verzi logotypu. Při aplikaci značky se používají výhradně výstupy, které jsou k tomuto účelu připraveny a uloženy na CD. Je zakázáno značku společnosti jakkoliv deformovat a měnit. Pokud nastane v praxi při aplikování značky situace, která není definována v tomto manuálu, je vždy nutné toto konzultovat s marketingovým oddělením společnosti NEMOCNICE PÍSEK a.s. ZP Vyobrazení značky v základní plnobarevné podobě

5 2.2 Doplňková podoba Pro případy, kdy okolnosti nedovolí použít značku v jejím základním tvaru, byla vytvořena doplňková podoba značky společnosti NEMOCNICE PÍSEK a.s. Je vyobrazena na této straně manuálu. Platí pro ní stejná pravidla užití jako pro variantu základní. Při aplikaci této doplňkové podoby značky se používají výhradně výstupy, které jsou k tomuto účelu připraveny a uloženy na CD. Je zakázáno značku společnosti jakkoliv deformovat a měnit. DP Vyobrazení značky v doplňkové plnobarevné podobě

6 2.3 Barevnost značky Pro zachování identity společnosti se značka aplikuje v plnobarevné podobě na bílý podklad. Je proto nezbytně nutné dodržet její přesně nadefinovanou barevnost. Viz oddíl 3.1. BD Vyobrazení značky s barevnou definicí NMP green NMP yellow NMP blue

7 2.4 Barevné verze značky Při nižší kvalitě tiskového rastru pod 120 ppi se používá jednobarevná nebo černá verze základní podoby značky. Pokud podkladová plocha nedovolí použít pozitivní verzi značky je možné pro zachování kontrastu použít negativní bílou podobu značky s černým podkladem nebo podkladem v základních barvách společnosti.

8 2.5.1 Značka na pozadí Při použití značky musí být zachována její čitelnost. Je proto nutné dbát na zachování dostatečnáho kontrastu podkladu a značky. Pro názornost jsou zde uvedeny některé případy, které můžou v praxi nastat. K 0% K 20% K 40% K 60% K 80% K 100%

9 2.5.2 Značka na pozadí v rastru Je také možné použít značku v její základní podobě na podklad tvořený 15% rastrem některé ze tří barev společnosti.

10 2.5.3 Značka na různobarevném pozadí Nelze-li použít samotnou značku při tisku na graficky nejednotný podklad, jako jsou napříkald fotogafie, doporučuje se použít ochranný box, který zaručí značce dostatečnou čitelnost.

11 2.6 Síťový nákres Síťový nákres slouží pouze k aplikaci značky na velkých formátech pro její správné zobrazení, aby nedošlo k její deformaci. Síťový nákres se nesmí používat pro její konstrukci ,7

12 2.7 Zmenšená podoba Při zmenšování je nutné dbát na zachování čitelnosti i těch nejmenších prvků značky. Zmenšené podoby značky se využívají při potisku malých dárkových a reklamních předmětů, jako jsou tužky, flashdisky, zapalovače a pod. Nejmenší doporučená velikost základní značky je 15 mm. Nejmenší doporučená velikost doplňkové značky je 18 mm.

13 2.8 Ochranná zóna Ochranná zóna značky je prostor kolem logotypu a slouží pro zachování dobré identifikace značky. Nesmí do něj zasahovat texty, fotografie ani jiná grafika. Za tímto účelem byla definována hodnota I (výška písmene I v logotypu), pomocí které se definuje tento ochranný prostor.

14 2.9 Nedovolené způsoby užití a deformace značky Není dovolené značku deformovat, svévolně přebarvovat ani jinými způsoby upravovat její podobu. Může se tak stát ale i nechtěně, například při jejím aplikování na velké plochy jako jsou billboardy, bigboardy nebo při výrobě řezané grafiky apod. Je nutné proto před výstupem zkontrolovat dle síťového nákresu správnou podobu značky.

15 3.1 Definice barev společnosti Barevnost je důležitým prvkem při budování a vytváření identity společnosti. Tisk a aplikace značky se doporučuje provádět přímými barvami míchanými v systému PANTONE. Tento systém je tak výchozím pro kodifikování barev v ostatních systémech, které jsou uvedeny v tabulkách na této stránce manuálu. NMP blue NMP green NMP yellow PANTONE CMYK RGB RAL FÓLIE NAHRADIT K PANTONE CMYK RGB RAL FÓLIE NAHRADIT K PANTONE CMYK RGB RAL FÓLIE NAHRADIT K 2725 C 73 / 70 / 0 / 0 98 / 91 / M Scotchcal % 368 C 64 / 0 / 95 / / 188 / Yellow green 3M Scotchcal % 109 C 0 / 16 / 100 / / 210 / Rape yellow 3M Scotchcal % 3. BAREVNOST

16 4.1 Základní rodina písma Dalším důležitým prvkem pro budování firemní identity je písmo. Pro běžné používání byla vybránarodina písma Gill Sans ve čtyrech řezech. GILL SANS abcdefghijklmnopqrstuvwxyzěščřžýáíéúů ?!,, () ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzěščřžýáíéúů ?!,, () ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzěščřžýáíéúů ?!,, () ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzěščřžýáíéúů ?!,, () ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ 4. CORPORÁTNÍ PÍSMO

17 4.2 Zástupní rodina písma Pokud nebude dostupné písmo základní použije se pro psaní a na webu zástupní rodina písma Arial. ARIAL abcdefghijklmnopqrstuvwxyzěščřžýáíéúů ?!,, () ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzěščřžýáíéúů ?!,, () ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzěščřžýáíéúů ?!,, () ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzěščřžýáíéúů ?!,, () ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ 4. CORPORÁTNÍ PÍSMO