Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj. MA-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj. www.garudan.cz MA-6"

Transkript

1 Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj MA-6 ANITA B s.r.o. Hliníky Boskovice Czech Republic fax: tel: ,

2 Anita B s.r.o. Stránka 2

3 OBSAH OBSAH... 3 Kapitola Technické parametry... 6 Kapitola Bezpečnostní upozornění Dodávka Vašeho stroje Umístnění stroje Pro obsluhu stroje Řešení problémů - opravy Kapitola Funkce stroje Kapitola Kompletace stroje Prostředí Elektrické připojení Ustavení stroje Kapitola Bezpečnost Nápověda k bezpečnostním štítkům Umístnění bezpečnostních nálepek Kapitola Popis částí stroje Kapitola Volitelné příslušenství (na objednávku) Stojan Montáž magnetického držáku rámečků Montáž čepicového rámečku Kapitola Funkce stroje Zapnutí stroje Zahájení a přerušení vyšívání Bezpečnostní tlačítko (Emergency Stop Switch) Přepínač na desce napínačů Navlečení a napětí nití Anita B s.r.o. Stránka 3

4 Navlečení horních (jehelních nití) Nastavení napětí horní nitě Nastavení vyrovnávací pružiny napětí niti Nastavení napětí spodní nitě Navíječ nití Disketová mechanika a USB Základní opatření při používání disket a USB Vložení diskety nebo USB disku Externí zařízení Návrat do poslední pozice při výpadku napájení Tvorba stehu Jehla Výměna jehly Vzájemná polohy jehly a chapače Poloha chapače vůči niťové páce Senzory přetrhu nitě Kryty Kapitola Údržba kontroly, čištění a mazání Čištění Mazání (olejem) Mazání (vazelínou) Kapitola Seřízení stroje Seřízení odstřihu Nastavení vytahovače horní nitě Nastavení chodu přítlačné patky Nastavení výšky přítlačné patky Vzájemná pozice patky a jehly Změna barev (jehel) Nastavení encoderu (snímače) Seřízení Jump solenoidu Napnutí řemenů Kapitola Řešení problémů Anita B s.r.o. Stránka 4

5 Kapitola Výběr vhodné jehly pro materiál Kapitola Podkladové materiály Trhací podkladové materiály Pevné stříhací podkladové materiály Speciální podkladové materiály Kapitola Upnutí výrobku do rámečku Napětí nití Kapitola Chybová hlášení Chyby hlavního motoru Chyby motorů X-Y Chyba změny barev, encodéru a opakování Chyby vstupních zařízení Chyby paměti a systému instalace Chyby interní komunikace Anita B s.r.o. Stránka 5

6 Kapitola Technické parametry Hlučnost stroje : (LpAd) méně jak 82,6 db při 1200 ot./min (SIO CA M1) Anita B s.r.o. Stránka 6

7 Bezpečnostní upozornění Kapitola 02 Při práci či manipulaci s jakoukoliv technikou, je třeba myslet na bezpečnost uživatele a také stroje. Přáním každého majitele stroje je, aby byl pro zaměstnance bezpečný a aby mu také jeho výrobní zařízení co nejdéle vydrželo. Proto věnujte pozornost následujícím symbolům, které jsou dále použity v návodu. Nebezpečí - tento symbol je užit vždy, když obsluze nebo stroji hrozí nějaké nebezpečí. Upozornění - tento symbol varuje obsluhu před možným osobním poraněním. Varování - tento symbol upozorňuje na možné poškození stroje například při jeho instalaci nebo přepravě. Oznámení tento symbol je použit při práci se strojem a má pomoci zabránit poškození stroje. Tip tipy s radami jak vytvořit kvalitní výšivku Anita B s.r.o. Stránka 7

8 Dodávka Vašeho stroje Zabezpečení Vašeho stroje začíná již jeho doručením a složením z vozidla, které Vám stroj přiveze. S Vaším strojem by měli manipulovat jen zkušené osoby. 1) Při vykládce stroje z vozidla, dbejte na to, aby byl stroj i s obalem přepravován vždy v horizontální poloze. Předejte tím poškození stroje v obalu a zabráníte možnému poranění. 2) Všichni zaměstnanci přepravující stroj musí používat pracovní obuv a v případě ruční přepravy se nesmí zdržovat jinde jak vlevo nebo napravo od stroje. 3) Při použití vysokozdvižného vozíku se nikdo z pomocníků nesmí zdržovat v blízkosti přepravovaného stroje, nebo dokonce pod ním. Odstraňte všechny možné překážky a stroj naberte vidlemi tak, aby byl v rovnovážné poloze. Anita B s.r.o. Stránka 8

9 Umístnění stroje Místo, kde bude stroj umístněn, je velmi důležité pro jeho správnou funkčnost. 1) Zajistěte, aby měla podlaha dostatečnou pevnost a nosnost dle hmotnosti stroje. 2) Klimatizace nebo filtrace vzduchu sníží vzdušnou vlhkost, čímž zabrání možné korozi nebo zanášení filtrů chlazení řídící skříně stroje. Udržujte pracovní prostředí v co možná nejlepším stavu. 3) Přímé sluneční osvětlení, může způsobit změnu barvy laku stroje, nebo jeho plastových dílů. 4) V okolí stroje nechejte alespoň 50 cm volného prostoru. Neinstalujte stroj až ke stěně, neměli byste prostor pro navlékání nebo seřízení stroje. Také tím zabráníte možnému pádu nějakých těles například z police nebo regálu u zdi. 5) Stroj nikdy nepoužívejte v prostorech s možností exploze. 6) Zajistěte dostatečné osvětlení pracovního prostoru obsluhy. LED osvětlení je určeno jen k přisvícení při navlékání nití do jehel. 7) Stroj umístněte na originální podstavec, zabráníte tím převrhnutí stroje. Náhlé zastavení nebo otřesy mohou způsobit pád stroje, přičemž mohou vzniknout těžká zranění obsluze a vysoká škoda na stroji Pro obsluhu stroje Vyšívací stroje SWF jsou určeny pro vyšívání na textilní nebo jiné podobné materiály. Věnujte prosím pozornost nálepkám CAUTION a WARNING umístněným na stroji. Jejich cílem je upozornit na možné nebezpečí. Při práci se strojem berte prosím na zřetel následující: 1) Při práci se strojem používejte přiléhavé pracovní oblečení. Dlouhá vlasy, volné rukávy nebo nohavice, přívěsky, náušnice apod. se mohou dostat do styku s některými částmi stroje. Vyhněte se proto nošení takových oděvů nebo doplňků při práci se strojem. Nikdy se nenaklánějte nebo ohýbejte v blízkosti pracujícího stroje, aby nedošlo k zachycení výše uvedeného strojem. 2) Při práci u stroje používejte pracovní obuv s neklouzavou podrážkou. 3) Zabraňte přístupu všem osobám, zejména dětem, které nejsou seznámeny s bezpečnostními předpisy. Anita B s.r.o. Stránka 9

10 4) Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí stroje, jako je jehla, chapač, niťová páka, ruční kolo nebo pouzdro cívky pokud stroj pracuje. 5) NIKDY neodstraňujte žádné kryty stroje. Kryty jsou na stroji namontovány z důvodu ochrany obsluhy stroje a dále mají zabránit vniknutí cizích předmětů a prachu do stroje. 6) Ujistěte se, že je hlavní vypínač vypnut (v poloze OFF) kdykoliv chcete manipulovat s nějakou elektrickou částí stroje. 7) Ujistěte se, že je hlavní vypínač vypnut (v poloze OFF) kdykoliv chcete otáčet ručním kolem. 8) Po odstřihu, před změnou barvy nebo před přesunutím rámečku stroj zastavuje. Nikdy v tento okamžik nevyměňujte jehlu nebo nit. Při výměně jehly nebo nitě, vypněte hlavní vypínač nebo se ujistěte, že je výšivka vyšita a nemůže dojít k nechtěnému spuštění stroje. 9) Nepokládejte ruce na stroj, mohlo by dojít k jejich přiskřípnutí některou z pohybujících se částí. Sledujte následující doporučení, abyste zamezili možnému poškození stroje a možných funkčních poruch. Berte tato opatření jako pomoc, která má za cíl zabránit nehodám, jejichž následkem by byla ovlivněna Vaše produkce a tím i Váš zisk. 10) Nepokládejte žádné předměty na pracovní plochu stroje. Odkládací deska je určena pro podporu vyšívaného výrobku v průběhu vyšívání ne pro nářadí nebo jiné přípravky. Objekty, které by zabraňovali pohybu rámečku mohou způsobit vážné poškození stroje, a nekvalitní výšivku. 11) Nepoužívejte ohnutou nebo jinak poškozenou jehlu. Pokud si nejste kvalitou jehly jisti, vyměňte ji za novou. 12) Vyměňte stehovou desku nebo její vložku při vyšívání čepic a naopak. Stehová deska pro vyšívání čepic je vyšší a má za úkol snížit prostor mezi čepicí a deskou. Pokud byste ji použili i při vyšívání běžného zboží, zbytečně byste zvedali rámeček, ve kterém je upnutý materiál. 13) Zásuvnou dřevěnou desku použijte, když vyšíváte těžké výrobky, například bundy nebo ploché výrobky. Mohou se na ni položit a tím usnadníte stroji jeho práci. Při vyšívání uzavřených výrobků (triček, čepic, apod.) desku úplně odstraňte. Anita B s.r.o. Stránka 10

11 Řešení problémů - opravy Jestliže máte jakýkoliv technický problém s Vaším novým strojem, kontaktujte prosím distributora, který Vám stroj prodal. Jsou proškoleni a připravení Vám pomoci. 1) Před čištěním nebo seřizováním stroje vypněte prosím hlavní vypínač a počkejte 4 minuty, než se vybijí kondenzátory v řídící skříni stroje. Poznámka: K úplnému vybití dochází až po cca 10 minutách. 2) Neprovádějte žádnou změnu nastavení nebo výměnu náhradních dílů bez souhlasu Vašeho distributora SWF strojů. 3) Při výměně náhradních dílů používejte jen originální díly SWF. 4) Ujistěte se, že jste vrátili všechny demontované kryty na jejich původní místo. Anita B s.r.o. Stránka 11

12 Kapitola Funkce stroje 1) VELIKOST PAMĚTI Do stroje můžete uložit maximálně 100 vzorů. Celkový počet stehů je omezen na 2 miliony. 2) ZRCADLENÍ A OTÁČENÍ VZORU Každý vzor můžete otáčet o 0 až 359 vždy po 1. Vzor také můžete otáčet v ose X nebo Y (zrcadlení). 3) ZVĚTŠENÍ A ZMĚNŠENÍ VZORU Vzory můžete v ose X nebo Y zmenšit nebo zvětšit v rozsahu od 50% do 200% vždy po 1%. 4) AUTOMATICKÝ VÝBĚR JEHELNÍ TYČE - pořadí barev Můžete vybírat pořadí posloupnosti barev maximálně do 99. 5) STANDARDNÍ OPAKOVÁNÍ VZORU Stejný vzor může být zopakován maximálně 99 krát po X a Y ose. 6) SPECIÁLNÍ OPAKOVÁNÍ VZORŮ Různé vzory mohou být opakovány 63x libovolně natočené. 7) AUTOMATICKÝ NÁVRAT RÁMEČKU Po vyšití výšivky se rámeček automaticky přesune do nastaveného (offset) bodu. Je to pomůcka při nasazování rámečku. Požadovaný bod si nastavíte a stroj automaticky po každém ukončení výšivky přesune rámeček do stanovené pozice. 8) RUČNÍ PŘEMÍSTĚNÍ RÁMEČKU Našívání aplikací je jednodušší, protože můžete ručně přemístit rámeček do Vámi vybraného bodu. Návrat rámečku zpět do jeho původní pozice provedete jednoduše stlačením odpovídajících tlačítek. 9) NÁVRAT NA ZAČÁTEK Rámeček může být přesunut zpět k počátečnímu bodu vzoru během vyšívacího programu. 10) NON-STITCHING FUNKCE (BEZ VÝŠÍVÁNÍ) - krokování v programu Rámeček a jehelní tyč se může přemístit zpět a dopředu vždy o jednotku 1, 100, 1000 a stehů a barvu bez vyšití. 11) POSUNUTÍ RÁMEČKU DOZADU krokování zpět Když dojde k přetržení horní nitě, nebo dojde spodní nit, můžete se vrátit zpět do místa, kde došlo k přetrhu a odtud začnete znovu vyšívat s navlečenou nití. Anita B s.r.o. Stránka 12

13 12) AUTOMATICKÝ ODSTŘIH Automatická funkce odstřihu je definována vyšívacím programem a nastavením stroje, zvýší pracovní produktivitu a kvalitu finálního výrobku. 13) AUTOMATICKÉ HLÍDÁNÍ PŘETRHU HORNÍ A SPODNÍ NITĚ Toto zařízení zajistí, že když se přetrhne horní nit, nebo dojde spodní nit, stroj se automaticky zastaví.. 14) CENTROVÁNÍ RÁMEČKU 15) AUTOMATICKÉ POKRAČOVÁNÍ PŘI VÝPADKU PROUDU Když dojde k výpadku proudu rámeček se automaticky přemístní zpět do bodu, kde se vyšívání zastavilo. To pomůže snížit počet zmetků. Můžete dokončit rozpracovaný vzor (výšivku). 16) 3.5 DISKETA + USB PORT Vzory můžete nahrávat nebo ukládat pomocí 3.5 disketové mechaniky nebo USB portu. Lze použít 2DD (Double sided double density) nebo 2HD (Double sidede hiát density). Uložení lze provést ve formátu SWF nebo Tajima. 17) EDITACE Můžete editovat a upravovat stehová data a funkce kódů (skoky, stopy a odstřih). 18) VÍCEJAZYČNÁ PODPORA 19) DŮVOD ZASTAVENÍ Displej stroje zobrazuje příčinu zastavení stroje a další chybová hlášení. Podle tabulky ERROR kódů jednoduše zjistíte kde je problém. 20) OTÁČKY STROJE Vámi nastavené i aktuální otáčky stroje jsou zobrazeny na displeji. 21) REGULACE RYCHLOSTI POSUNU RÁMEČKU Můžete nastavovat rychlost pro ruční posun rámečku na vysokou, střední nebo nízkou. 22) KAPACITA PAMĚTI Na displeji je zobrazena kapacita volné paměti 23) PÁSKOVÝ KÓD Dvou-binární páskové kódy ZSK a Barudan, a tří-binární páskové kódy Tajima jsou strojem podporovány. 24) FORMÁTY OSTATNÍCH VÝROBCŮ Stroj může automaticky načítat vzory různých formátů i od jiných výrobců vyšívacích strojů. Podporovány jsou formáty těchto výrobců: SWF, Barudan, Melco (EXP), Tajima, Happy, Toyota, ZSK. Anita B s.r.o. Stránka 13

14 Kapitola Kompletace stroje Instalujte stroj ve vhodném prostředí a připojte ho na odpovídající elektrický rozvod. Neuposlechnutí následujících pokynů může mít za následek poškození stroje nebo zranění obsluhy Prostředí 1) Teplota: stroj může pracovat při okolní teplotě 0-40 C. Uskladněn může být při teplotě -25 až 55 C. 2) Vlhkost: relativní vlhkost vzduchu musí být zajištěna v rozmezí 45 až 85% Eventuelní zkondenzované kapky vody ihned setřete suchým hadrem. Použitím klimatizace zabráníte příliš vysoké vlhkosti a možné korozi kovových dílů stroje. 3) Nadmořský výška: stroj může být užit do maximálně 1000m/nad mořskou hladinou. 4) Uzemnění: zajistěte vhodné uzemnění stroje. Řádným uzemněním předejte elektrostatickým výbojům. Používejte 3žilový vodič (přechodový odpor musí být nižší než 100 Ω). 5) Světlo: Zavírejte všechny dveře i okna v blízkosti stroje, ochráníte jej před přímým slunečním svitem, snížíte tím možnost zaprášení a vlhkost vzduchu. 6) Umístnění: Stroj umístněte na dostatečně silné betonové podlaze, která musí unést váhu stroje. 7) Průmyslové třídění: Stroj by měl být provozován v průmyslové zóně. Dle výrobce SWF v zóně třídy A. Anita B s.r.o. Stránka 14

15 Elektrické připojení 1) Ujistěte se, že je stroj řádně uzemněn. Pozor, pokud stroj není správně uzemněn, může docházet k elektrostatickým výbojům. Používejte 3žilový vodič (přechodový odpor musí být nižší než 100 Ω). 2) Napájecí napětí: 1x240V/50Hz 3) Rozsah napětí: na transformátoru jsou svorky, umožňující nastavit různé napájecí napětí (stroje jsou dodávány i do jiných zemí než ČR). Pokud používáte stroj na území ČR nebo SR nic prosím neměňte. V ostatních případech kontaktujte svého prodejce. 4) Příkon: maximální příkon je 1,4 1,6 kw. 5) Izolační odpor: více jak 10MΩ (izolační test při 500V) 1) Zkontrolujte, zda napájecí napětí uvedené na stroji odpovídá napájecímu napětí ve Vašem elektrickém rozvodu. 2) Přívodní kabel veďte mimo pracovní prostor obsluhy stroje, předejdete tím možnému zranění. 3) Pravidelně provádějte elektrorevize Vašich rozvodů i techniky. Anita B s.r.o. Stránka 15

16 Ustavení stroje Stroj musí být ustaven v horizontální rovině, vodorovné ustavení stroje zabraňuje problémům s posunem rámečku. Pro ustavení použijte vodováhu. 1) Pokud nepoužíváte stojan, namontujte na stroj 4 nožičky s gumovým návlekem (Adjusting bolt). Stroj pomocí vodováhy ustavte do roviny a zajistěte nožičky pomocí matic (nut) 2) Pokud používáte stojan, našroubujte na něj 4 nožičky (Adjusting bolt). Pod každou z nich umístněte gumovou podložku (Rubber), která má za úkol snížit vibrace stroje). Nožičky vyšroubujte tak, až se kolečka (Caster) nebudou dotýkat podlahy. Ustavte stroj do vodorovné polohy a zajistěte ho pomocí matic (Nut). 1) Stroj musí být rovnoměrně ustaven na všech 4 nohách. 2) Pokud je rozdíl ve výškách nožiček více jak 10mm, podložte požadovanou stranu vhodnou podložkou. Anita B s.r.o. Stránka 16

17 Bezpečnost Nápověda k bezpečnostním štítkům Kapitola 05 Bezpečnostní nálepky, upozorňují na možné nebezpečí. JEHLA nebezpečí poranění pohybující se jehlou. Zajistěte aby byl stroj ve stop pozici při výměně jehly nebo jejím navlékání. VYSOKÉ NAPĚTÍ nebezpečí požáru nebo poranění elektrickým proudem. Nedemontujte žádné kryty, toto svěřte technikům společnosti Anita. Před demontáží krytů, odpojte stroj od el. Proudu a vyčkejte 6minut. PŘISKŘÍPNUTÍ nebezpečí přiskřípnutí. Nevkládejte prsty mezi pohybující se části stroje. RUCE pozor na pohybující se rámeček. Nikdy nevkládejte ruce mezi rámeček a stroj. Může dojít k jejich přimáčknutí. NAVÍJENÍ NITĚ dejte pozor na rotující části navíječe, může dojít k poranění. POHYBUJÍCÍ SE ČÁSTI při čistění, mazání, opravách vždy vypněte stroj, aby nemohlo dojít k poškození nebo újmě na zdraví. Anita B s.r.o. Stránka 17

18 Umístnění bezpečnostních nálepek Anita B s.r.o. Stránka 18

19 Popis částí stroje Kapitola Hlava stroje (základna) 11. Deska s napínači 2. Pracovní deska 12. Mechanismus pohybu v ose X 3. Niťový stojánek 13. Mechanismus pohybu v ose Y 4. Hlavní motor 14. Řídící elektronika 5. Rameno 15. Ovládací box c LCD displejem 6. Odstřih 16. Encoder snímač polohy hlavní hřídele 7. Hlava 17. Hlavní vypínač 8. Kolo změny barvy 18. Nožičky pro ustavení polohy 9. Držák nití 19. Osvětlení 10. Niťové páky Anita B s.r.o. Stránka 19

20 Kapitola Volitelné příslušenství (na objednávku) Stojan Stojan není standardní součástí dodávky. Můžete si ho objednat u svého dodavatele Montáž magnetického držáku rámečků Magnetické rámečky slouží k rychlému upnutí výrobku do stroje. Rámečky ani jejich držák není standardní součástí dodávky. V případě, že ho chcete používat, musíte ho doobjednat u svého prodejce. Objednací číslo naleznete v katalogu OPTION. Anita B s.r.o. Stránka 20

21 Montáž čepicového rámečku 1) Demontujte držák rámečků pro vyšívání uzavřených výrobků povolením šroubů (Fixing bolts) dle obrázku. Demontované šrouby uložte bezpečně spolu s držákem rámečků pro uzavřené výrobky. (Šrouby pro připevnění bordurovacího rámu jsou jeho součástí) 2) Nasaďte držák čepicového rámu na stroj a zajistěte ho přiloženými třemi šrouby (Fixing bolts) a utáhněte je. Anita B s.r.o. Stránka 21

22 Kapitola Funkce stroje Zapnutí stroje 1) Zastrčte přívodní kabel do stroje a poté do el. zásuvky. 2) Zapněte stroj hlavním vypínačem v zadní části stroje. 3) LCD box se rozsvítí a načte operační systém stroje. Anita B s.r.o. Stránka 22

23 Zahájení a přerušení vyšívání K zahájení nebo přerušení vyšívání slouží tlačítka START a STOP na ovládacím boxu s LCD displejem. Tlačítka fungují následovně: Stisk START stroj začne výšívat Stisk STOP stroj se zastaví Přidržení START stroj začne vyšívat rychlostí 100 stehů ( využívá se po stlačení tlačítka STOP, nebo když dojde k přetrhu nitě). Stroj se rozběhne v prvních stezích pomalými otáčkami. V případě že stroj zastavíte stiskem tlačítka STOP, nebo když je stroj zastaven automaticky z důvodu přetrhu nitě, slouží tlačítko STOP pro posun rámečku zpět. Jde o to, abyste mohli ve výšivce pokračovat v místě přetrhu, a nevznikla vám mezi stehy nevyšitá mezera. Stisk STOP posun o jeden steh zpět. Přidržení STOP pokud tlačítko budete držet stlačené do doby, než se rámeček posune o 10 stehů zpět a potom ho pustíte, pohyb rámečku se zastaví. Pokud ho budete držet více jak 10 stehů, rámeček se vrátí až na začátek vzoru. Tento pohyb můžete přerušit opětovným stiskem STOP. V parametrech stroje lze nastavit, o jaký počet stehů se má stroj vrátit zpět po krátkém stisknutí tlačítka STOP. Tuto funkci naleznete v Parameter Set-UP pod pozicí 13. (BK STITCH UNIT). Můžete nastavit hodnotu 1-10 stehů. Anita B s.r.o. Stránka 23

24 Bezpečnostní tlačítko (Emergency Stop Switch) Pokud potřebujete z jakéhokoliv důvodu rychle zastavit stroj, stiskněte červené tlačítko EMMERGENCY STOP. Stroj se okamžitě zastaví. Pokud budete chtít stroj po stlačení tlačítka EMMERGENCY STOP opět spustit, na ručním kole hlavní hřídele nastavte pozici 100.a tlačítko odjistěte jeho pootočením doprava. Anita B s.r.o. Stránka 24

25 Přepínač na desce napínačů V normálním stavu je přepínač (Toogle switch) nastaven tak, že kontrolka (Lamp) červeně svítí. Stroj je připraven vyšívat. V případě, že dojde k přetrhu horní nitě nebo dojde spodní nit, kontrolka bliká. Po navlečení nebo výměně nitě stiskněte několikrát tlačítko Stop na ovládacím boxu s LCD pro posun o požadovaný počet stehů zpět, aby jste začali vyšívat o pár stehů dříve, než došlo k zastavení stroje. Stiskem tlačítka Start na ovládacím boxu s LCD zahájíte opět vyšívání. Pokud se chcete vrátit zpět v rozešitém vzoru z jiného důvodu, než je přetrh nitě, musíte stisknout 2x přepínač (Toogle switch). Zjednodušeně se dá říci, že dvojitým stiskem navodíte imaginární přetrh nitě. Kontrolka (Lamp) začne blikat a vy se můžete stiskem tlačítka Stop na ovládacím boxu s LCD vrátit tam kam potřebujete. Krátkým stiskem se vracíte o steh, přidržením se vrací stroj na začátek automaticky. V případě že chcete automatický návrat zastavit, stiskněte znovu stop. Anita B s.r.o. Stránka 25

26 Navlečení a napětí nití Šroub Pružina Miska Základna vodiče Nit Pomocný napínač Deska napínačů Senzor přetrhu nitě Doraz Pružina napětí nitě Rotační miska Hlavní napínač Vodič nitě Vodič nitě (horní) Niťová páka Vodič nitě (prostřední) Držák nitě (pružina) Přítlačná patka Jehla Anita B s.r.o. Stránka 26

27 Navlečení horních (jehelních nití) Vložte nit mezi misky pomocného napínače, tak aby zapadla do otvoru v čepu. Nadzdvihněte rukou misky tak, aby nit mohla vklouznout do otvoru v čepu napínače. Nit se navléká z levé strany napínače. Viz obrázek. Jedenkrát omotejte nit kolem kolečka snímače přetrhu nitě. Dále postupujte podobným způsobem na hlavní napínač, kde nit 1,5 krát omotejte kolem otočné misky napínače a potom ji převlečte přes vyrovnávací pružinu do vodiče na desce napínačů. U jehel se nit provléká spodním vodičem (Thread guide lower) zahákne se za vodič na objímce jehly, poté se provleče ouškem jehly a přes otvor v přidržovací patce se nit zajistí proti vyvlečení v držáku nitě pružině (Thread Hoook Spring). Anita B s.r.o. Stránka 27

28 Nastavení napětí horní nitě Nastavení správného napětí nití má zásadní vliv na kvalitu výšivky. Pokud je napětí horní (jehelní) nitě malé, mohou na výšivce vznikat smyčky nebo mohou být vynechány stehy. Pokud je napětí příliš velké, výšivka může mít také vynechány některé stehy a může být stažena (nakrabacena). Správné napětí nití je obvyklé tehdy, když napětí horní nitě je 2/3 a napětí spodní nitě 1/3. Nejlépe to poznáte na výšivce vyšívané cik-cak (saténovým) stehem. Vytvořte si zkušební výšivku například 6mm širokou a 2cm dlouhou. Po vyšití byste na rubové straně výšivky měli vidět 2/3 horní a 1/3 spodní nitě. 1) Napětí horní nitě je regulováno pomocí matice (Adjusting nut) pomocného (sub tension adjusting device) a hlavního (Main tension adjusting device) napínače. Otáčením po směru hodinových ručiček napětí zvyšujete, otáčením protisměru hodinových ručiček napětí nitě snižujete. 2) Pomocný napínač by měl zajistit ze 2/3 napětí horní nitě. Zbylá 1/3 napětí je regulována hlavním napínačem. 3) Pokud je napětí nitě malé, proveďte zvýšení napětí pomocným napínačem. Berte vždy ohled na to, aby nit procházela napínači hladce. Anita B s.r.o. Stránka 28

29 Pro kontrolu správného napětí použijte siloměr. Napětí by mělo být nastaveno v rozsahu g. Při nastavování napětí berte vždy ohled na použitou nit a materiál, který budete vyšívat. (Příliš silné napětí může u slabých materiálů výšivku stahovat) Orientačně lze nastavit napětí nitě i tak, že při kompletně navlečeném stroji (mimo jehlu), přidržíte prstem otočný disk hlavního napínače, aby se nemohl otáčet a druhou rukou vytahujete nit. Napětí pomocného napínače zvyšujte až po bod, kdy Vám nit nepůjde vytahovat, v tento okamžik je napětí horní nitě cca na požadovaných 2/3. Úplně povolte matici hlavního napínače a otočte s ní 7až 8x ve směru hodinových ručiček. Tím je nastavena zbylá 1/3 horního napětí. Správné nastavení vždy zajistíte pomocí siloměru. Pokud ho nemáte, můžete ho objednat na Anita B s.r.o. Stránka 29

30 Nastavení vyrovnávací pružiny napětí niti Vyrovnávací pružina napětí nitě (cucpérko) má za úkol v průběhu šití udržet nit stále napnutou. Pokud je napětí této pružiny příliš silné, může docházet k vynechávání stehů nebo tvorbě smyček. Pokud je napětí pružiny příliš malé, může docházet k trhání nitě, vynechávání nebo jejímu dvojitému nabrání chapačem. Pokud potřebujete napětí pružiny změnit, proveďte to pop povolení šroubu dorazu jeho posunutím doprava nebo doleva. Posunem vpravo napětí zvyšujete, posunem vlevo je snižujete. V okamžiku když nit prochází přes nejvyšší místo chapače, musí nit lehce zatáhnout za pružinu. Anita B s.r.o. Stránka 30

31 Nastavení napětí spodní nitě Používejte bavlněné nitě #80 až #120 navinuté na cívce. Můžete také použít již přednavinuté bezcívkové spodní polyesterové nebo bavlněné nitě. Cívku vložte do pouzdra podle obrázku, tedy pokud pouzdro držíte v levé ruce, cívka se musí při vytažení nitě otáčet směrem vpravo. Nezapomeňte nit provléct vodičem (Lower thread holder). Konec nitě odstřihněte, aby zůstal dlouhý cca 3 až 4cm. Delší konec by se mohl namotat do chapače při začátku šití. Krátký konec by nemusel být zachycen. Správně vložená cívka se v případě, že držíte pouzdro cívky levou rukou a vytahujete nit, musí otáčet po směru hodinových ručiček. Napětí spodní nitě by mělo být nastaveno v rozmezí 25-35g. Správné nastavení vždy zajistíte pomocí siloměru. Pokud ho nemáte, můžete ho objednat na Orientační kontrolu můžete provést tak, že pokud držíte navlečené pouzdro cívky s plnou cívkou za konec nitě a pohybujete s ní lehce nahoru a dolů (jako s jojem) pouzdro by se mělo posunout asi o 5cm a zastavit. Anita B s.r.o. Stránka 31

32 Navíječ nití Nasuňte cívku na hřídel navíječe (1t), konec nitě omotejte kolem cívky 5 až 6x v požadovaném směru. Knoflíkem (Knob) nastavte požadovanou dobu navíjení. Stiskněte tlačítko START (2) V případě, že potřebujete navíjení zastavit, stiskněte tlačítko STOP (3). Správně navinutá cívky má být rovnoměrně zaplněna z 80%. Množství nitě, které lze nacívkovat můžete nastavit pomocí knoflíku (Knob). Dbejte na to, abyste cívku nepřeplnili, protože by to mělo špatný vliv na plynulost odvíjení spodní nitě. Cívka naplněná z 80% poskytne zásobu asi 80m nitě. Anita B s.r.o. Stránka 32

33 Správně navinutá cívka, by měla být navinuta rovnoměrně. Nastavení proveďte pomocí ustavení vodiče nitě na desce navíječe jeho posunem vlevo nebo vpravo. Toto jsou špatně navinuté cívky: Což může mít za následek nerovnoměrnosti napětí nitě, vynechávání stehu nebo trhání nitě. Pokud je nit na cívce příliš zatažená, nebo se neodvíjí rovnoměrně, mohou vznikat problémy s krátkými konci po odstřihu nití. Anita B s.r.o. Stránka 33

34 08.03 Disketová mechanika a USB Základní opatření při používání disket a USB Můžete použít předformátované diskety, dbejte na jejich kvalitu. Pokud budete používat USB disk, mějte na paměti, že musí být naformátován ve FAT 16. Stroj disky FAT 32 nepodporuje. Pokud používáte diskety: 1) Neumísťujte diskety v blízkosti magnetického pole (televize, rádio apod.) 2) Nevystavujte diskety teplu, vlhkosti a slunečnímu světlu. 3) Na disketu nepokládejte žádné předměty. 4) Disketu nevyjímejte když s ní stroj pracuje, zapisuje na ni, formátuje ji nebo z ní načítá data. 5) Neotvírejte dvířka mechaniky. 6) Pokud máte na disketě zapnutou ochranu proti zápisu, nelze na ni nahrávat data. 7) Opakované zápisy nebo čtení může způsobovat chyby. 8) Zálohujte Vaše důležitá data. Pokud používáte USB disk (paměť): 1) Nemanipulujte s daty když probíhá zápis nebo čtení z disku. 2) Stroj podporuje jen USB disky naformátované systémem souborů FAT Vložení diskety nebo USB disku Disketa a USB disk se vkládá do jejich slotů viz obrázek. Anita B s.r.o. Stránka 34

35 Externí zařízení Pro zápis nebo čtení vzorů můžete také použít externí zařízení jako externí diskovou nebo disketovou mechaniku, čtečku CF karet nebo seriový port PC. Nikdy Nikdy neodpojujte zařízení když probíhá čtení, zápis nebo jeho formátování Návrat do poslední pozice při výpadku napájení Váš vyšívací stroj je vybaven funkcí automatického návratu do pozice při výpadku proudu. Více informací naleznete v návodu LCD E-seie. V případě výpadku elektrického napájení vypněte stroj hlavním vypínačem. Po obnovení napájení stroj zase zapněte. Anita B s.r.o. Stránka 35

36 Tvorba stehu To jak se tvoří steh, Vám pomůže porozumět proč je důležité nastavení chapače a jaký vliv to má pro produkci kvalitní výšivky. To Vám také pomůže porozumět významu napětí nití a dalších faktorů při tvorbě výšivky. Vytvoření stehu je základem veškerého šití, a je stejné pro všechny typy strojů. Vázaný steh vzniká pomocí jehly a chapače tak, že jehla s navlečenou nití propíchne materiál a pohybuje se do své do nejnižší polohy. Nit je v tento okamžik chráněna v dlouhé drážce jehly před třením, které vzniká mezi látkou a jehlou. (Tady je velmi dobrý důvod ujistit se, že nit je ve Vašem stroji navlečena tak jak má být, tedy ve všech vodičích, které pomáhají usměrnit její cestu). Při návratu jehly z jejího nejnižšího bodu směrem nahoru se vlivem tření nitě o materiál vytvoří pod stehovou deskou smyčka (očko), která je nabrána otáčejícím se chapačem. Velikost smyčky je závislá na typu nitě, typu špičky jehly a typu šitého materiálu. Nepravidelně vytvářené smyčky jsou příčinou vynechávání stehu, protože je chapač nedokáže nabrat na svůj hrot. Vzájemná poloha jehly, když se setkává s hrotem chapače, se nazývá zacházka chapače. Vzdálenost jehly od hrotu chapače by měla být co nejmenší, aby byla vytvořená smyčka vždy spolehlivě hrotem zachycena. Po zachycení smyčky hrotem chapače dojde k provázání horní jehelní nitě se spodní nití, které je namotána na cívce v pouzdře cívky. Vzniklý uzel je niťovou pákou, která se vrací do své výchozí polohy vytažen mezi šitý materiál. Tomu napomáhá napětí spodní i horní nitě. Když se jehla vrátí do své nejvyšší pozice, celý proces se opakuje znovu Anita B s.r.o. Stránka 36

GBH-3030 Návod k použití

GBH-3030 Návod k použití Návod k použití GBH-3030 ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516 452 751 e-mail: info@anita.cz I.Bezpečnostní opatření. 1)

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

GF-107 serie (ovládací panel WR-596)

GF-107 serie (ovládací panel WR-596) Návod k používání pro pohonnou jednotku GF-107 serie (ovládací panel WR-596) ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 515 553 628 +420 515 553 621 fax: +420 515 553 626

Více

Návod k použití GARUDAN GPS/G-4032 GARUDAN GPS/G-6032 GARUDAN GPS/G-6040

Návod k použití GARUDAN GPS/G-4032 GARUDAN GPS/G-6032 GARUDAN GPS/G-6040 Návod k použití ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic GARUDAN GPS/G-4032 GARUDAN GPS/G-6032 GARUDAN GPS/G-6040 tel: +420 516 454 774, 516 453 496 fax: +420 516 452 751 e-mail: info@anita.cz

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro sadu ozubených řemenů CT881K2 / CT881WP1 ve voze Ford Fiesta V rok výroby 2004 (JH_JD_) 1,4 l 16 V s kódem motoru FXJA ContiTech

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro CT1015 WP1 a CT1018K1 ve voze Audi A4 (B6) 2,5 l V6 TDI s kódem motoru AKE rok výroby 2001 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro kotoučové řezačky RC-280

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro kotoučové řezačky RC-280 Návod k používání a katalog náhradních dílů pro kotoučové řezačky RC-280 ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516454774, 516453496 fax: +420 516452751 e-mail: info@anita.cz

Více

GF MH/L34 GF MH/L34

GF MH/L34 GF MH/L34 Návod k používání pro průmyslový šicí stroj GF-2131-443 MH/L34 GF-2131-447 MH/L34 ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516

Více

www.garudan.cz GZ-539-407 Návod k obsluze (seřízení)

www.garudan.cz GZ-539-407 Návod k obsluze (seřízení) Návod k obsluze (seřízení) GZ-539-407 ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516 452 751 e-mail: info@anita.cz ANITA 2 OBSAH 1. Specifikace...

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu Podrobný návod pro Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 l 85 kw s kódem motoru AUY, od modelu 2003 Soupravy pro ozubený řemen CT1028K3, CT1028WP2 u

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat Doblò, karoserie/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Dieselový

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro pohonnou jednotku. i 60 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro pohonnou jednotku. i 60 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů pro pohonnou jednotku i 60 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516454774, 516453496 fax: +420 516452751 e-mail:

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

OVLÁDÁNÍ. Určení strany a typu ovládání: - strana ovládání žaluzie se určuje vždy při pohledu z interiéru a to jak motorického tak manuálního.

OVLÁDÁNÍ. Určení strany a typu ovládání: - strana ovládání žaluzie se určuje vždy při pohledu z interiéru a to jak motorického tak manuálního. OVLÁDÁNÍ Určení strany a typu ovládání: - strana ovládání žaluzie se určuje vždy při pohledu z interiéru a to jak motorického tak manuálního. Ovládání mechanické - převodovka s klikou - mechanismus převodovky

Více

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1.

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1. Stránka č. 1 z 8 Příručky pro opravu SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI Rok výroby: 02/02-03/08, KW/HP: 96/130, Obsah: 1896, Kódy motorů: AWX, AVF, Ty SKODA Superb 1.9 TDi AWX 6 Zpět Varování a doporučení Doporučujeme

Více

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub)

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub) Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a zvolíte optimální polohu pro umístění myčky.

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj. YAO-HAN F-300 Serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj. YAO-HAN F-300 Serie Návod k používání a katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj YAO-HAN F-300 Serie ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro správkárenský šicí stroj. GC-320 Serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro správkárenský šicí stroj. GC-320 Serie Návod k používání a katalog náhradních dílů pro správkárenský šicí stroj GC-320 Serie ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516 452

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Návod k používání pro průmyslový šicí stroj. GF-105 Serie

Návod k používání pro průmyslový šicí stroj. GF-105 Serie Návod k používání pro průmyslový šicí stroj GF-105 Serie ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516 452 751 e-mail: info@anita.cz

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Audi A3 1,8 l T s kódem motoru ARZ ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj. Serie MN-4500

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj. Serie MN-4500 Návod k používání a katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj Serie MN-4500 ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516 452

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30 HB-822HP Magnetic bike TIRO 30 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosíme, pozorně si přečtěte následující instrukce v návodu krok po kroku. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento stroj je určen pouze k domácímu

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

EB ST-128 AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE & ÚDRŽBĚ

EB ST-128 AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE & ÚDRŽBĚ EB ST-128 AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE & ÚDRŽBĚ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před používáním nebo opravou páskovače se seznamte s bezpečnostními pokyny. 1. Před zahájením činnosti zajistěte ochranu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Vibrátor betonu HHBR35/1,5

Vibrátor betonu HHBR35/1,5 Version 1.2 česky Vibrátor betonu HHBR35/1,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 05 Art.-Bez.: HHBR35/1,5 Obsah Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 4 Popis

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro přímočaré řezačky. KS- serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro přímočaré řezačky. KS- serie Návod k používání a katalog náhradních dílů pro přímočaré řezačky KS- serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 515553628, 516453496 fax: +420 516452751 e-mail:

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

JOLLY BIG. Pohony pro rolovací vrata

JOLLY BIG. Pohony pro rolovací vrata JOLLY BIG Pohony pro rolovací vrata DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST OSOB BĚHEM MONTÁŽE 1 - Montáž smí provádět pouze odborná a náležitě poučená osoba Součástky chraňte před dětmi.

Více

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK 1850W trnová Obsah: 1. Bezpečnostní pokyny a výstrahy 2. Součástí přístroje 3. Použití ke stanovenému účelu 4. Obecné bezpečnostní

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

* dosah závisí na místních podmínkách a nemusí vždy dosahovat uvedené hodnoty

* dosah závisí na místních podmínkách a nemusí vždy dosahovat uvedené hodnoty NÁVOD K POUŽITÍ Abyste optimálně využili vlastnosti pohonu Roll Up WireFree TM RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k montáži a obsluze. Návod uschovejte pro budoucí použití. A. Technické

Více

AG Návod k instalaci. Olejový pohon pro posuvné brány o hmotnosti do 1600 kg

AG Návod k instalaci. Olejový pohon pro posuvné brány o hmotnosti do 1600 kg Olejový pohon pro posuvné brány o hmotnosti do 1600 kg AG2000 800-1000-1600 Návod k instalaci Clemsa Central Europe s.r.o., Podolí 30, 250 81 Nehvizdy, Czech republic Tel: +420 326 993 632-3 Fax: +420

Více

Version 1.2 česky. Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI

Version 1.2 česky. Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI Version 1.2 česky Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI Návod na obsluhu Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3

Více

ROZSTŘIKOVAČ SATURN III

ROZSTŘIKOVAČ SATURN III ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití VÝSUVNÝ ROZSTŘIKOVAČ SATURN III pro automatické zavlažovací systémy Modely: 55169 94214, 94215 www.agf-zavlahy.com 1 Protokoly: Mezinárodní modely

Více

Návod k obsluze Přístoj na prořezávání dezénu pneumatik Rillfit

Návod k obsluze Přístoj na prořezávání dezénu pneumatik Rillfit Návod k obsluze Přístoj na prořezávání dezénu pneumatik Rillfit Císlo výr. / Article No.: 160040 Jazyky / Languages: cs BERNER_60913.pdf 2012-11-01 Přístroj na prořezávání dezénu pneumatik RILLFIT six

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA OBSAH POPIS ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ 2 OVLÁDACÍ PANEL 2 PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ 3 PROVOZ Chlazení 3 Vysoušení 4 NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU 4 NÁDOBA PRO KONDENZÁT

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE/ PREVENCE NEHOD - Přečtěte návod k obsluze úplně a opatrně a dbejte na jejich obsah - Zkontrolujte přívodní vedení a konektor

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze. Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E KGZ 305 E KGZ 305 E

První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze. Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E KGZ 305 E KGZ 305 E První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E KGZ 305 E KGZ 305 E První hanácká BOW, s.r.o. Identifikace produktu Obsah Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E Výrobce

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice Stránka č. 1 z 10 Příručky pro opravu AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T Rok výroby: 01/95-11/00, KW/HP: 110/150, Obsah: 1781, Kódy motorů: AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Typ karoserie: limuzína AUDI A4 1.8 20V Turbo AEB

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Návod k použití: Bruska na hoblovací nože typ MS 7000 HOLZMANN-MASCHINEN AUSTRIA. NÁVOD K POUŽITÍ Bruska na hoblovací nože.

Návod k použití: Bruska na hoblovací nože typ MS 7000 HOLZMANN-MASCHINEN AUSTRIA. NÁVOD K POUŽITÍ Bruska na hoblovací nože. NÁVOD K POUŽITÍ Bruska na hoblovací nože Typ: MS 7000 HOLZMANN-MASCHINEN Gmbh Marktplatz 4 A-4170 Haslach a.d.m. Tel.: +43/7289/71562-0 Fax.: +43/7289/71562-4 www.holzmann-maschinen.at info@holzmann-maschinen.at

Více

M Videostěna pro veřejné použití HD

M Videostěna pro veřejné použití HD M Videostěna pro veřejné použití HD Videostěna se systémem rychlého uchycení NÁVOD K OBSLUZE A POUŽITÍ Varování Správné a bezpečné použití Tento návod k obsluze obsahuje instrukce a nákresy pro správné

Více

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě na nafukovací posteli. Při manipulaci s výrobkem nikdy

Více

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ NÁVOD K INSTALACI Skimmer Požadovaný průtok filtračního zařízení: 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ ETOV A OBCHOD S BAZÉNY 1 Skimmer 082012 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady...str.

Více

ALFRA ROTABEST 100 a 100 RL-E MAGNETICKÁ VRTAČKA NÁVOD NA OBSLUHU V ČESKÉM JAZYCE. Obj.č. 18630 obj.č. 18632

ALFRA ROTABEST 100 a 100 RL-E MAGNETICKÁ VRTAČKA NÁVOD NA OBSLUHU V ČESKÉM JAZYCE. Obj.č. 18630 obj.č. 18632 ALFRA ROTABEST 100 a 100 RL-E MAGNETICKÁ VRTAČKA NÁVOD NA OBSLUHU V ČESKÉM JAZYCE Obj.č. 18630 obj.č. 18632 1 1. Technická data Alfra Rotabest 100 Objednací číslo.: 18630 Typ: Rotabest 100 Výkon motoru:

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více

www.garudan.cz Návod k použití GF-1131-443MH/L34 GF-1131-447MH/L34

www.garudan.cz Návod k použití GF-1131-443MH/L34 GF-1131-447MH/L34 Návod k použití GF--44MH/L4 GF--447MH/L4 ANITA B, s.r.o. Hliníky 068 680 0 Boskovice Czech Republic fax: 564575 tel: 56454774,5645496 e-mail: info@anita.cz www.anita.cz OBSAH UJIŠTĚNÍ... SPECIFIKACE STROJE...4

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD455.62/CK/01-06/2014 KD455.50 Doporučení pro montáž/demontáž NISSAN: Primastar, Primastar FL, Interstar (I, II, II FL) OPEL: Movano(A, FL, FL2), Vivaro (A, A FL) RENAULT: Avantime,Espace(IV,IV.2) Laguna

Více

Návod na použití. Řetězová dlabačka CM 40

Návod na použití. Řetězová dlabačka CM 40 Návod na použití Řetězová dlabačka CM 40 RYOBI CM-40 Řetězová dlabačka Návod k použití Upozornění: Tento přístroj může být zapojen do zdroje el. proudu pouze po kompletní montáži a seřízení, a po

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75 S NSKDS 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75 S NSKDS 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75

Více

Davies Caddy Quick Fold

Davies Caddy Quick Fold Davies Caddy Quick Fold Elektrický golfový vozík s lithiovou baterií 1. Důležité informace, před použitím Vašeho golfového vozíku 2. Nabíjení a péče o baterii 3. Upevnění baterie 4. Složení / rozložení

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 Návod k pouïití Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 2 1 podávací stůl 2 odsávací připravek 3 pojistka zpětného rázu 4 aretační páka pro podávací stůl 5 pravítko 6 plechový kryt 7 upínací páka pro přenastavení

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÉHO UTAHOVÁKU označení: 42.01-22105, 22110, 22120, 22130,

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více