Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj. MA-6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj. www.garudan.cz MA-6"

Transkript

1 Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj MA-6 ANITA B s.r.o. Hliníky Boskovice Czech Republic fax: tel: ,

2 Anita B s.r.o. Stránka 2

3 OBSAH OBSAH... 3 Kapitola Technické parametry... 6 Kapitola Bezpečnostní upozornění Dodávka Vašeho stroje Umístnění stroje Pro obsluhu stroje Řešení problémů - opravy Kapitola Funkce stroje Kapitola Kompletace stroje Prostředí Elektrické připojení Ustavení stroje Kapitola Bezpečnost Nápověda k bezpečnostním štítkům Umístnění bezpečnostních nálepek Kapitola Popis částí stroje Kapitola Volitelné příslušenství (na objednávku) Stojan Montáž magnetického držáku rámečků Montáž čepicového rámečku Kapitola Funkce stroje Zapnutí stroje Zahájení a přerušení vyšívání Bezpečnostní tlačítko (Emergency Stop Switch) Přepínač na desce napínačů Navlečení a napětí nití Anita B s.r.o. Stránka 3

4 Navlečení horních (jehelních nití) Nastavení napětí horní nitě Nastavení vyrovnávací pružiny napětí niti Nastavení napětí spodní nitě Navíječ nití Disketová mechanika a USB Základní opatření při používání disket a USB Vložení diskety nebo USB disku Externí zařízení Návrat do poslední pozice při výpadku napájení Tvorba stehu Jehla Výměna jehly Vzájemná polohy jehly a chapače Poloha chapače vůči niťové páce Senzory přetrhu nitě Kryty Kapitola Údržba kontroly, čištění a mazání Čištění Mazání (olejem) Mazání (vazelínou) Kapitola Seřízení stroje Seřízení odstřihu Nastavení vytahovače horní nitě Nastavení chodu přítlačné patky Nastavení výšky přítlačné patky Vzájemná pozice patky a jehly Změna barev (jehel) Nastavení encoderu (snímače) Seřízení Jump solenoidu Napnutí řemenů Kapitola Řešení problémů Anita B s.r.o. Stránka 4

5 Kapitola Výběr vhodné jehly pro materiál Kapitola Podkladové materiály Trhací podkladové materiály Pevné stříhací podkladové materiály Speciální podkladové materiály Kapitola Upnutí výrobku do rámečku Napětí nití Kapitola Chybová hlášení Chyby hlavního motoru Chyby motorů X-Y Chyba změny barev, encodéru a opakování Chyby vstupních zařízení Chyby paměti a systému instalace Chyby interní komunikace Anita B s.r.o. Stránka 5

6 Kapitola Technické parametry Hlučnost stroje : (LpAd) méně jak 82,6 db při 1200 ot./min (SIO CA M1) Anita B s.r.o. Stránka 6

7 Bezpečnostní upozornění Kapitola 02 Při práci či manipulaci s jakoukoliv technikou, je třeba myslet na bezpečnost uživatele a také stroje. Přáním každého majitele stroje je, aby byl pro zaměstnance bezpečný a aby mu také jeho výrobní zařízení co nejdéle vydrželo. Proto věnujte pozornost následujícím symbolům, které jsou dále použity v návodu. Nebezpečí - tento symbol je užit vždy, když obsluze nebo stroji hrozí nějaké nebezpečí. Upozornění - tento symbol varuje obsluhu před možným osobním poraněním. Varování - tento symbol upozorňuje na možné poškození stroje například při jeho instalaci nebo přepravě. Oznámení tento symbol je použit při práci se strojem a má pomoci zabránit poškození stroje. Tip tipy s radami jak vytvořit kvalitní výšivku Anita B s.r.o. Stránka 7

8 Dodávka Vašeho stroje Zabezpečení Vašeho stroje začíná již jeho doručením a složením z vozidla, které Vám stroj přiveze. S Vaším strojem by měli manipulovat jen zkušené osoby. 1) Při vykládce stroje z vozidla, dbejte na to, aby byl stroj i s obalem přepravován vždy v horizontální poloze. Předejte tím poškození stroje v obalu a zabráníte možnému poranění. 2) Všichni zaměstnanci přepravující stroj musí používat pracovní obuv a v případě ruční přepravy se nesmí zdržovat jinde jak vlevo nebo napravo od stroje. 3) Při použití vysokozdvižného vozíku se nikdo z pomocníků nesmí zdržovat v blízkosti přepravovaného stroje, nebo dokonce pod ním. Odstraňte všechny možné překážky a stroj naberte vidlemi tak, aby byl v rovnovážné poloze. Anita B s.r.o. Stránka 8

9 Umístnění stroje Místo, kde bude stroj umístněn, je velmi důležité pro jeho správnou funkčnost. 1) Zajistěte, aby měla podlaha dostatečnou pevnost a nosnost dle hmotnosti stroje. 2) Klimatizace nebo filtrace vzduchu sníží vzdušnou vlhkost, čímž zabrání možné korozi nebo zanášení filtrů chlazení řídící skříně stroje. Udržujte pracovní prostředí v co možná nejlepším stavu. 3) Přímé sluneční osvětlení, může způsobit změnu barvy laku stroje, nebo jeho plastových dílů. 4) V okolí stroje nechejte alespoň 50 cm volného prostoru. Neinstalujte stroj až ke stěně, neměli byste prostor pro navlékání nebo seřízení stroje. Také tím zabráníte možnému pádu nějakých těles například z police nebo regálu u zdi. 5) Stroj nikdy nepoužívejte v prostorech s možností exploze. 6) Zajistěte dostatečné osvětlení pracovního prostoru obsluhy. LED osvětlení je určeno jen k přisvícení při navlékání nití do jehel. 7) Stroj umístněte na originální podstavec, zabráníte tím převrhnutí stroje. Náhlé zastavení nebo otřesy mohou způsobit pád stroje, přičemž mohou vzniknout těžká zranění obsluze a vysoká škoda na stroji Pro obsluhu stroje Vyšívací stroje SWF jsou určeny pro vyšívání na textilní nebo jiné podobné materiály. Věnujte prosím pozornost nálepkám CAUTION a WARNING umístněným na stroji. Jejich cílem je upozornit na možné nebezpečí. Při práci se strojem berte prosím na zřetel následující: 1) Při práci se strojem používejte přiléhavé pracovní oblečení. Dlouhá vlasy, volné rukávy nebo nohavice, přívěsky, náušnice apod. se mohou dostat do styku s některými částmi stroje. Vyhněte se proto nošení takových oděvů nebo doplňků při práci se strojem. Nikdy se nenaklánějte nebo ohýbejte v blízkosti pracujícího stroje, aby nedošlo k zachycení výše uvedeného strojem. 2) Při práci u stroje používejte pracovní obuv s neklouzavou podrážkou. 3) Zabraňte přístupu všem osobám, zejména dětem, které nejsou seznámeny s bezpečnostními předpisy. Anita B s.r.o. Stránka 9

10 4) Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí stroje, jako je jehla, chapač, niťová páka, ruční kolo nebo pouzdro cívky pokud stroj pracuje. 5) NIKDY neodstraňujte žádné kryty stroje. Kryty jsou na stroji namontovány z důvodu ochrany obsluhy stroje a dále mají zabránit vniknutí cizích předmětů a prachu do stroje. 6) Ujistěte se, že je hlavní vypínač vypnut (v poloze OFF) kdykoliv chcete manipulovat s nějakou elektrickou částí stroje. 7) Ujistěte se, že je hlavní vypínač vypnut (v poloze OFF) kdykoliv chcete otáčet ručním kolem. 8) Po odstřihu, před změnou barvy nebo před přesunutím rámečku stroj zastavuje. Nikdy v tento okamžik nevyměňujte jehlu nebo nit. Při výměně jehly nebo nitě, vypněte hlavní vypínač nebo se ujistěte, že je výšivka vyšita a nemůže dojít k nechtěnému spuštění stroje. 9) Nepokládejte ruce na stroj, mohlo by dojít k jejich přiskřípnutí některou z pohybujících se částí. Sledujte následující doporučení, abyste zamezili možnému poškození stroje a možných funkčních poruch. Berte tato opatření jako pomoc, která má za cíl zabránit nehodám, jejichž následkem by byla ovlivněna Vaše produkce a tím i Váš zisk. 10) Nepokládejte žádné předměty na pracovní plochu stroje. Odkládací deska je určena pro podporu vyšívaného výrobku v průběhu vyšívání ne pro nářadí nebo jiné přípravky. Objekty, které by zabraňovali pohybu rámečku mohou způsobit vážné poškození stroje, a nekvalitní výšivku. 11) Nepoužívejte ohnutou nebo jinak poškozenou jehlu. Pokud si nejste kvalitou jehly jisti, vyměňte ji za novou. 12) Vyměňte stehovou desku nebo její vložku při vyšívání čepic a naopak. Stehová deska pro vyšívání čepic je vyšší a má za úkol snížit prostor mezi čepicí a deskou. Pokud byste ji použili i při vyšívání běžného zboží, zbytečně byste zvedali rámeček, ve kterém je upnutý materiál. 13) Zásuvnou dřevěnou desku použijte, když vyšíváte těžké výrobky, například bundy nebo ploché výrobky. Mohou se na ni položit a tím usnadníte stroji jeho práci. Při vyšívání uzavřených výrobků (triček, čepic, apod.) desku úplně odstraňte. Anita B s.r.o. Stránka 10

11 Řešení problémů - opravy Jestliže máte jakýkoliv technický problém s Vaším novým strojem, kontaktujte prosím distributora, který Vám stroj prodal. Jsou proškoleni a připravení Vám pomoci. 1) Před čištěním nebo seřizováním stroje vypněte prosím hlavní vypínač a počkejte 4 minuty, než se vybijí kondenzátory v řídící skříni stroje. Poznámka: K úplnému vybití dochází až po cca 10 minutách. 2) Neprovádějte žádnou změnu nastavení nebo výměnu náhradních dílů bez souhlasu Vašeho distributora SWF strojů. 3) Při výměně náhradních dílů používejte jen originální díly SWF. 4) Ujistěte se, že jste vrátili všechny demontované kryty na jejich původní místo. Anita B s.r.o. Stránka 11

12 Kapitola Funkce stroje 1) VELIKOST PAMĚTI Do stroje můžete uložit maximálně 100 vzorů. Celkový počet stehů je omezen na 2 miliony. 2) ZRCADLENÍ A OTÁČENÍ VZORU Každý vzor můžete otáčet o 0 až 359 vždy po 1. Vzor také můžete otáčet v ose X nebo Y (zrcadlení). 3) ZVĚTŠENÍ A ZMĚNŠENÍ VZORU Vzory můžete v ose X nebo Y zmenšit nebo zvětšit v rozsahu od 50% do 200% vždy po 1%. 4) AUTOMATICKÝ VÝBĚR JEHELNÍ TYČE - pořadí barev Můžete vybírat pořadí posloupnosti barev maximálně do 99. 5) STANDARDNÍ OPAKOVÁNÍ VZORU Stejný vzor může být zopakován maximálně 99 krát po X a Y ose. 6) SPECIÁLNÍ OPAKOVÁNÍ VZORŮ Různé vzory mohou být opakovány 63x libovolně natočené. 7) AUTOMATICKÝ NÁVRAT RÁMEČKU Po vyšití výšivky se rámeček automaticky přesune do nastaveného (offset) bodu. Je to pomůcka při nasazování rámečku. Požadovaný bod si nastavíte a stroj automaticky po každém ukončení výšivky přesune rámeček do stanovené pozice. 8) RUČNÍ PŘEMÍSTĚNÍ RÁMEČKU Našívání aplikací je jednodušší, protože můžete ručně přemístit rámeček do Vámi vybraného bodu. Návrat rámečku zpět do jeho původní pozice provedete jednoduše stlačením odpovídajících tlačítek. 9) NÁVRAT NA ZAČÁTEK Rámeček může být přesunut zpět k počátečnímu bodu vzoru během vyšívacího programu. 10) NON-STITCHING FUNKCE (BEZ VÝŠÍVÁNÍ) - krokování v programu Rámeček a jehelní tyč se může přemístit zpět a dopředu vždy o jednotku 1, 100, 1000 a stehů a barvu bez vyšití. 11) POSUNUTÍ RÁMEČKU DOZADU krokování zpět Když dojde k přetržení horní nitě, nebo dojde spodní nit, můžete se vrátit zpět do místa, kde došlo k přetrhu a odtud začnete znovu vyšívat s navlečenou nití. Anita B s.r.o. Stránka 12

13 12) AUTOMATICKÝ ODSTŘIH Automatická funkce odstřihu je definována vyšívacím programem a nastavením stroje, zvýší pracovní produktivitu a kvalitu finálního výrobku. 13) AUTOMATICKÉ HLÍDÁNÍ PŘETRHU HORNÍ A SPODNÍ NITĚ Toto zařízení zajistí, že když se přetrhne horní nit, nebo dojde spodní nit, stroj se automaticky zastaví.. 14) CENTROVÁNÍ RÁMEČKU 15) AUTOMATICKÉ POKRAČOVÁNÍ PŘI VÝPADKU PROUDU Když dojde k výpadku proudu rámeček se automaticky přemístní zpět do bodu, kde se vyšívání zastavilo. To pomůže snížit počet zmetků. Můžete dokončit rozpracovaný vzor (výšivku). 16) 3.5 DISKETA + USB PORT Vzory můžete nahrávat nebo ukládat pomocí 3.5 disketové mechaniky nebo USB portu. Lze použít 2DD (Double sided double density) nebo 2HD (Double sidede hiát density). Uložení lze provést ve formátu SWF nebo Tajima. 17) EDITACE Můžete editovat a upravovat stehová data a funkce kódů (skoky, stopy a odstřih). 18) VÍCEJAZYČNÁ PODPORA 19) DŮVOD ZASTAVENÍ Displej stroje zobrazuje příčinu zastavení stroje a další chybová hlášení. Podle tabulky ERROR kódů jednoduše zjistíte kde je problém. 20) OTÁČKY STROJE Vámi nastavené i aktuální otáčky stroje jsou zobrazeny na displeji. 21) REGULACE RYCHLOSTI POSUNU RÁMEČKU Můžete nastavovat rychlost pro ruční posun rámečku na vysokou, střední nebo nízkou. 22) KAPACITA PAMĚTI Na displeji je zobrazena kapacita volné paměti 23) PÁSKOVÝ KÓD Dvou-binární páskové kódy ZSK a Barudan, a tří-binární páskové kódy Tajima jsou strojem podporovány. 24) FORMÁTY OSTATNÍCH VÝROBCŮ Stroj může automaticky načítat vzory různých formátů i od jiných výrobců vyšívacích strojů. Podporovány jsou formáty těchto výrobců: SWF, Barudan, Melco (EXP), Tajima, Happy, Toyota, ZSK. Anita B s.r.o. Stránka 13

14 Kapitola Kompletace stroje Instalujte stroj ve vhodném prostředí a připojte ho na odpovídající elektrický rozvod. Neuposlechnutí následujících pokynů může mít za následek poškození stroje nebo zranění obsluhy Prostředí 1) Teplota: stroj může pracovat při okolní teplotě 0-40 C. Uskladněn může být při teplotě -25 až 55 C. 2) Vlhkost: relativní vlhkost vzduchu musí být zajištěna v rozmezí 45 až 85% Eventuelní zkondenzované kapky vody ihned setřete suchým hadrem. Použitím klimatizace zabráníte příliš vysoké vlhkosti a možné korozi kovových dílů stroje. 3) Nadmořský výška: stroj může být užit do maximálně 1000m/nad mořskou hladinou. 4) Uzemnění: zajistěte vhodné uzemnění stroje. Řádným uzemněním předejte elektrostatickým výbojům. Používejte 3žilový vodič (přechodový odpor musí být nižší než 100 Ω). 5) Světlo: Zavírejte všechny dveře i okna v blízkosti stroje, ochráníte jej před přímým slunečním svitem, snížíte tím možnost zaprášení a vlhkost vzduchu. 6) Umístnění: Stroj umístněte na dostatečně silné betonové podlaze, která musí unést váhu stroje. 7) Průmyslové třídění: Stroj by měl být provozován v průmyslové zóně. Dle výrobce SWF v zóně třídy A. Anita B s.r.o. Stránka 14

15 Elektrické připojení 1) Ujistěte se, že je stroj řádně uzemněn. Pozor, pokud stroj není správně uzemněn, může docházet k elektrostatickým výbojům. Používejte 3žilový vodič (přechodový odpor musí být nižší než 100 Ω). 2) Napájecí napětí: 1x240V/50Hz 3) Rozsah napětí: na transformátoru jsou svorky, umožňující nastavit různé napájecí napětí (stroje jsou dodávány i do jiných zemí než ČR). Pokud používáte stroj na území ČR nebo SR nic prosím neměňte. V ostatních případech kontaktujte svého prodejce. 4) Příkon: maximální příkon je 1,4 1,6 kw. 5) Izolační odpor: více jak 10MΩ (izolační test při 500V) 1) Zkontrolujte, zda napájecí napětí uvedené na stroji odpovídá napájecímu napětí ve Vašem elektrickém rozvodu. 2) Přívodní kabel veďte mimo pracovní prostor obsluhy stroje, předejdete tím možnému zranění. 3) Pravidelně provádějte elektrorevize Vašich rozvodů i techniky. Anita B s.r.o. Stránka 15

16 Ustavení stroje Stroj musí být ustaven v horizontální rovině, vodorovné ustavení stroje zabraňuje problémům s posunem rámečku. Pro ustavení použijte vodováhu. 1) Pokud nepoužíváte stojan, namontujte na stroj 4 nožičky s gumovým návlekem (Adjusting bolt). Stroj pomocí vodováhy ustavte do roviny a zajistěte nožičky pomocí matic (nut) 2) Pokud používáte stojan, našroubujte na něj 4 nožičky (Adjusting bolt). Pod každou z nich umístněte gumovou podložku (Rubber), která má za úkol snížit vibrace stroje). Nožičky vyšroubujte tak, až se kolečka (Caster) nebudou dotýkat podlahy. Ustavte stroj do vodorovné polohy a zajistěte ho pomocí matic (Nut). 1) Stroj musí být rovnoměrně ustaven na všech 4 nohách. 2) Pokud je rozdíl ve výškách nožiček více jak 10mm, podložte požadovanou stranu vhodnou podložkou. Anita B s.r.o. Stránka 16

17 Bezpečnost Nápověda k bezpečnostním štítkům Kapitola 05 Bezpečnostní nálepky, upozorňují na možné nebezpečí. JEHLA nebezpečí poranění pohybující se jehlou. Zajistěte aby byl stroj ve stop pozici při výměně jehly nebo jejím navlékání. VYSOKÉ NAPĚTÍ nebezpečí požáru nebo poranění elektrickým proudem. Nedemontujte žádné kryty, toto svěřte technikům společnosti Anita. Před demontáží krytů, odpojte stroj od el. Proudu a vyčkejte 6minut. PŘISKŘÍPNUTÍ nebezpečí přiskřípnutí. Nevkládejte prsty mezi pohybující se části stroje. RUCE pozor na pohybující se rámeček. Nikdy nevkládejte ruce mezi rámeček a stroj. Může dojít k jejich přimáčknutí. NAVÍJENÍ NITĚ dejte pozor na rotující části navíječe, může dojít k poranění. POHYBUJÍCÍ SE ČÁSTI při čistění, mazání, opravách vždy vypněte stroj, aby nemohlo dojít k poškození nebo újmě na zdraví. Anita B s.r.o. Stránka 17

18 Umístnění bezpečnostních nálepek Anita B s.r.o. Stránka 18

19 Popis částí stroje Kapitola Hlava stroje (základna) 11. Deska s napínači 2. Pracovní deska 12. Mechanismus pohybu v ose X 3. Niťový stojánek 13. Mechanismus pohybu v ose Y 4. Hlavní motor 14. Řídící elektronika 5. Rameno 15. Ovládací box c LCD displejem 6. Odstřih 16. Encoder snímač polohy hlavní hřídele 7. Hlava 17. Hlavní vypínač 8. Kolo změny barvy 18. Nožičky pro ustavení polohy 9. Držák nití 19. Osvětlení 10. Niťové páky Anita B s.r.o. Stránka 19

20 Kapitola Volitelné příslušenství (na objednávku) Stojan Stojan není standardní součástí dodávky. Můžete si ho objednat u svého dodavatele Montáž magnetického držáku rámečků Magnetické rámečky slouží k rychlému upnutí výrobku do stroje. Rámečky ani jejich držák není standardní součástí dodávky. V případě, že ho chcete používat, musíte ho doobjednat u svého prodejce. Objednací číslo naleznete v katalogu OPTION. Anita B s.r.o. Stránka 20

21 Montáž čepicového rámečku 1) Demontujte držák rámečků pro vyšívání uzavřených výrobků povolením šroubů (Fixing bolts) dle obrázku. Demontované šrouby uložte bezpečně spolu s držákem rámečků pro uzavřené výrobky. (Šrouby pro připevnění bordurovacího rámu jsou jeho součástí) 2) Nasaďte držák čepicového rámu na stroj a zajistěte ho přiloženými třemi šrouby (Fixing bolts) a utáhněte je. Anita B s.r.o. Stránka 21

22 Kapitola Funkce stroje Zapnutí stroje 1) Zastrčte přívodní kabel do stroje a poté do el. zásuvky. 2) Zapněte stroj hlavním vypínačem v zadní části stroje. 3) LCD box se rozsvítí a načte operační systém stroje. Anita B s.r.o. Stránka 22

23 Zahájení a přerušení vyšívání K zahájení nebo přerušení vyšívání slouží tlačítka START a STOP na ovládacím boxu s LCD displejem. Tlačítka fungují následovně: Stisk START stroj začne výšívat Stisk STOP stroj se zastaví Přidržení START stroj začne vyšívat rychlostí 100 stehů ( využívá se po stlačení tlačítka STOP, nebo když dojde k přetrhu nitě). Stroj se rozběhne v prvních stezích pomalými otáčkami. V případě že stroj zastavíte stiskem tlačítka STOP, nebo když je stroj zastaven automaticky z důvodu přetrhu nitě, slouží tlačítko STOP pro posun rámečku zpět. Jde o to, abyste mohli ve výšivce pokračovat v místě přetrhu, a nevznikla vám mezi stehy nevyšitá mezera. Stisk STOP posun o jeden steh zpět. Přidržení STOP pokud tlačítko budete držet stlačené do doby, než se rámeček posune o 10 stehů zpět a potom ho pustíte, pohyb rámečku se zastaví. Pokud ho budete držet více jak 10 stehů, rámeček se vrátí až na začátek vzoru. Tento pohyb můžete přerušit opětovným stiskem STOP. V parametrech stroje lze nastavit, o jaký počet stehů se má stroj vrátit zpět po krátkém stisknutí tlačítka STOP. Tuto funkci naleznete v Parameter Set-UP pod pozicí 13. (BK STITCH UNIT). Můžete nastavit hodnotu 1-10 stehů. Anita B s.r.o. Stránka 23

24 Bezpečnostní tlačítko (Emergency Stop Switch) Pokud potřebujete z jakéhokoliv důvodu rychle zastavit stroj, stiskněte červené tlačítko EMMERGENCY STOP. Stroj se okamžitě zastaví. Pokud budete chtít stroj po stlačení tlačítka EMMERGENCY STOP opět spustit, na ručním kole hlavní hřídele nastavte pozici 100.a tlačítko odjistěte jeho pootočením doprava. Anita B s.r.o. Stránka 24

25 Přepínač na desce napínačů V normálním stavu je přepínač (Toogle switch) nastaven tak, že kontrolka (Lamp) červeně svítí. Stroj je připraven vyšívat. V případě, že dojde k přetrhu horní nitě nebo dojde spodní nit, kontrolka bliká. Po navlečení nebo výměně nitě stiskněte několikrát tlačítko Stop na ovládacím boxu s LCD pro posun o požadovaný počet stehů zpět, aby jste začali vyšívat o pár stehů dříve, než došlo k zastavení stroje. Stiskem tlačítka Start na ovládacím boxu s LCD zahájíte opět vyšívání. Pokud se chcete vrátit zpět v rozešitém vzoru z jiného důvodu, než je přetrh nitě, musíte stisknout 2x přepínač (Toogle switch). Zjednodušeně se dá říci, že dvojitým stiskem navodíte imaginární přetrh nitě. Kontrolka (Lamp) začne blikat a vy se můžete stiskem tlačítka Stop na ovládacím boxu s LCD vrátit tam kam potřebujete. Krátkým stiskem se vracíte o steh, přidržením se vrací stroj na začátek automaticky. V případě že chcete automatický návrat zastavit, stiskněte znovu stop. Anita B s.r.o. Stránka 25

26 Navlečení a napětí nití Šroub Pružina Miska Základna vodiče Nit Pomocný napínač Deska napínačů Senzor přetrhu nitě Doraz Pružina napětí nitě Rotační miska Hlavní napínač Vodič nitě Vodič nitě (horní) Niťová páka Vodič nitě (prostřední) Držák nitě (pružina) Přítlačná patka Jehla Anita B s.r.o. Stránka 26

27 Navlečení horních (jehelních nití) Vložte nit mezi misky pomocného napínače, tak aby zapadla do otvoru v čepu. Nadzdvihněte rukou misky tak, aby nit mohla vklouznout do otvoru v čepu napínače. Nit se navléká z levé strany napínače. Viz obrázek. Jedenkrát omotejte nit kolem kolečka snímače přetrhu nitě. Dále postupujte podobným způsobem na hlavní napínač, kde nit 1,5 krát omotejte kolem otočné misky napínače a potom ji převlečte přes vyrovnávací pružinu do vodiče na desce napínačů. U jehel se nit provléká spodním vodičem (Thread guide lower) zahákne se za vodič na objímce jehly, poté se provleče ouškem jehly a přes otvor v přidržovací patce se nit zajistí proti vyvlečení v držáku nitě pružině (Thread Hoook Spring). Anita B s.r.o. Stránka 27

28 Nastavení napětí horní nitě Nastavení správného napětí nití má zásadní vliv na kvalitu výšivky. Pokud je napětí horní (jehelní) nitě malé, mohou na výšivce vznikat smyčky nebo mohou být vynechány stehy. Pokud je napětí příliš velké, výšivka může mít také vynechány některé stehy a může být stažena (nakrabacena). Správné napětí nití je obvyklé tehdy, když napětí horní nitě je 2/3 a napětí spodní nitě 1/3. Nejlépe to poznáte na výšivce vyšívané cik-cak (saténovým) stehem. Vytvořte si zkušební výšivku například 6mm širokou a 2cm dlouhou. Po vyšití byste na rubové straně výšivky měli vidět 2/3 horní a 1/3 spodní nitě. 1) Napětí horní nitě je regulováno pomocí matice (Adjusting nut) pomocného (sub tension adjusting device) a hlavního (Main tension adjusting device) napínače. Otáčením po směru hodinových ručiček napětí zvyšujete, otáčením protisměru hodinových ručiček napětí nitě snižujete. 2) Pomocný napínač by měl zajistit ze 2/3 napětí horní nitě. Zbylá 1/3 napětí je regulována hlavním napínačem. 3) Pokud je napětí nitě malé, proveďte zvýšení napětí pomocným napínačem. Berte vždy ohled na to, aby nit procházela napínači hladce. Anita B s.r.o. Stránka 28

29 Pro kontrolu správného napětí použijte siloměr. Napětí by mělo být nastaveno v rozsahu g. Při nastavování napětí berte vždy ohled na použitou nit a materiál, který budete vyšívat. (Příliš silné napětí může u slabých materiálů výšivku stahovat) Orientačně lze nastavit napětí nitě i tak, že při kompletně navlečeném stroji (mimo jehlu), přidržíte prstem otočný disk hlavního napínače, aby se nemohl otáčet a druhou rukou vytahujete nit. Napětí pomocného napínače zvyšujte až po bod, kdy Vám nit nepůjde vytahovat, v tento okamžik je napětí horní nitě cca na požadovaných 2/3. Úplně povolte matici hlavního napínače a otočte s ní 7až 8x ve směru hodinových ručiček. Tím je nastavena zbylá 1/3 horního napětí. Správné nastavení vždy zajistíte pomocí siloměru. Pokud ho nemáte, můžete ho objednat na Anita B s.r.o. Stránka 29

30 Nastavení vyrovnávací pružiny napětí niti Vyrovnávací pružina napětí nitě (cucpérko) má za úkol v průběhu šití udržet nit stále napnutou. Pokud je napětí této pružiny příliš silné, může docházet k vynechávání stehů nebo tvorbě smyček. Pokud je napětí pružiny příliš malé, může docházet k trhání nitě, vynechávání nebo jejímu dvojitému nabrání chapačem. Pokud potřebujete napětí pružiny změnit, proveďte to pop povolení šroubu dorazu jeho posunutím doprava nebo doleva. Posunem vpravo napětí zvyšujete, posunem vlevo je snižujete. V okamžiku když nit prochází přes nejvyšší místo chapače, musí nit lehce zatáhnout za pružinu. Anita B s.r.o. Stránka 30

31 Nastavení napětí spodní nitě Používejte bavlněné nitě #80 až #120 navinuté na cívce. Můžete také použít již přednavinuté bezcívkové spodní polyesterové nebo bavlněné nitě. Cívku vložte do pouzdra podle obrázku, tedy pokud pouzdro držíte v levé ruce, cívka se musí při vytažení nitě otáčet směrem vpravo. Nezapomeňte nit provléct vodičem (Lower thread holder). Konec nitě odstřihněte, aby zůstal dlouhý cca 3 až 4cm. Delší konec by se mohl namotat do chapače při začátku šití. Krátký konec by nemusel být zachycen. Správně vložená cívka se v případě, že držíte pouzdro cívky levou rukou a vytahujete nit, musí otáčet po směru hodinových ručiček. Napětí spodní nitě by mělo být nastaveno v rozmezí 25-35g. Správné nastavení vždy zajistíte pomocí siloměru. Pokud ho nemáte, můžete ho objednat na Orientační kontrolu můžete provést tak, že pokud držíte navlečené pouzdro cívky s plnou cívkou za konec nitě a pohybujete s ní lehce nahoru a dolů (jako s jojem) pouzdro by se mělo posunout asi o 5cm a zastavit. Anita B s.r.o. Stránka 31

32 Navíječ nití Nasuňte cívku na hřídel navíječe (1t), konec nitě omotejte kolem cívky 5 až 6x v požadovaném směru. Knoflíkem (Knob) nastavte požadovanou dobu navíjení. Stiskněte tlačítko START (2) V případě, že potřebujete navíjení zastavit, stiskněte tlačítko STOP (3). Správně navinutá cívky má být rovnoměrně zaplněna z 80%. Množství nitě, které lze nacívkovat můžete nastavit pomocí knoflíku (Knob). Dbejte na to, abyste cívku nepřeplnili, protože by to mělo špatný vliv na plynulost odvíjení spodní nitě. Cívka naplněná z 80% poskytne zásobu asi 80m nitě. Anita B s.r.o. Stránka 32

33 Správně navinutá cívka, by měla být navinuta rovnoměrně. Nastavení proveďte pomocí ustavení vodiče nitě na desce navíječe jeho posunem vlevo nebo vpravo. Toto jsou špatně navinuté cívky: Což může mít za následek nerovnoměrnosti napětí nitě, vynechávání stehu nebo trhání nitě. Pokud je nit na cívce příliš zatažená, nebo se neodvíjí rovnoměrně, mohou vznikat problémy s krátkými konci po odstřihu nití. Anita B s.r.o. Stránka 33

34 08.03 Disketová mechanika a USB Základní opatření při používání disket a USB Můžete použít předformátované diskety, dbejte na jejich kvalitu. Pokud budete používat USB disk, mějte na paměti, že musí být naformátován ve FAT 16. Stroj disky FAT 32 nepodporuje. Pokud používáte diskety: 1) Neumísťujte diskety v blízkosti magnetického pole (televize, rádio apod.) 2) Nevystavujte diskety teplu, vlhkosti a slunečnímu světlu. 3) Na disketu nepokládejte žádné předměty. 4) Disketu nevyjímejte když s ní stroj pracuje, zapisuje na ni, formátuje ji nebo z ní načítá data. 5) Neotvírejte dvířka mechaniky. 6) Pokud máte na disketě zapnutou ochranu proti zápisu, nelze na ni nahrávat data. 7) Opakované zápisy nebo čtení může způsobovat chyby. 8) Zálohujte Vaše důležitá data. Pokud používáte USB disk (paměť): 1) Nemanipulujte s daty když probíhá zápis nebo čtení z disku. 2) Stroj podporuje jen USB disky naformátované systémem souborů FAT Vložení diskety nebo USB disku Disketa a USB disk se vkládá do jejich slotů viz obrázek. Anita B s.r.o. Stránka 34

35 Externí zařízení Pro zápis nebo čtení vzorů můžete také použít externí zařízení jako externí diskovou nebo disketovou mechaniku, čtečku CF karet nebo seriový port PC. Nikdy Nikdy neodpojujte zařízení když probíhá čtení, zápis nebo jeho formátování Návrat do poslední pozice při výpadku napájení Váš vyšívací stroj je vybaven funkcí automatického návratu do pozice při výpadku proudu. Více informací naleznete v návodu LCD E-seie. V případě výpadku elektrického napájení vypněte stroj hlavním vypínačem. Po obnovení napájení stroj zase zapněte. Anita B s.r.o. Stránka 35

36 Tvorba stehu To jak se tvoří steh, Vám pomůže porozumět proč je důležité nastavení chapače a jaký vliv to má pro produkci kvalitní výšivky. To Vám také pomůže porozumět významu napětí nití a dalších faktorů při tvorbě výšivky. Vytvoření stehu je základem veškerého šití, a je stejné pro všechny typy strojů. Vázaný steh vzniká pomocí jehly a chapače tak, že jehla s navlečenou nití propíchne materiál a pohybuje se do své do nejnižší polohy. Nit je v tento okamžik chráněna v dlouhé drážce jehly před třením, které vzniká mezi látkou a jehlou. (Tady je velmi dobrý důvod ujistit se, že nit je ve Vašem stroji navlečena tak jak má být, tedy ve všech vodičích, které pomáhají usměrnit její cestu). Při návratu jehly z jejího nejnižšího bodu směrem nahoru se vlivem tření nitě o materiál vytvoří pod stehovou deskou smyčka (očko), která je nabrána otáčejícím se chapačem. Velikost smyčky je závislá na typu nitě, typu špičky jehly a typu šitého materiálu. Nepravidelně vytvářené smyčky jsou příčinou vynechávání stehu, protože je chapač nedokáže nabrat na svůj hrot. Vzájemná poloha jehly, když se setkává s hrotem chapače, se nazývá zacházka chapače. Vzdálenost jehly od hrotu chapače by měla být co nejmenší, aby byla vytvořená smyčka vždy spolehlivě hrotem zachycena. Po zachycení smyčky hrotem chapače dojde k provázání horní jehelní nitě se spodní nití, které je namotána na cívce v pouzdře cívky. Vzniklý uzel je niťovou pákou, která se vrací do své výchozí polohy vytažen mezi šitý materiál. Tomu napomáhá napětí spodní i horní nitě. Když se jehla vrátí do své nejvyšší pozice, celý proces se opakuje znovu Anita B s.r.o. Stránka 36