Informace pro uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro uživatele"

Transkript

1 MÝTO PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY V NĚMECKU Informace pro uživatele Z příkazu Jsme na cestě.

2 Obsah 1. Přehled 6 2. Registrace 8 3. Možnosti zaúčtování Automatické zaúčtování přes palubní přístroj Instalace palubního přístroje Způsob fungování palubního přístroje Manuální zaúčtování Manuální zaúčtování na internetu Manuální zaúčtování u terminálu na poplatkových stanovištích Stornování při manuálním zaúčtování Výše mýta (včetně mýtných tříd) Způsoby platby Způsoby platby pro registrované uživatele Způsoby platby pro zaregistrované a pro nezaregistrované uživatele Reklamace vyúčtování mýta Kontrola Právní podklady Dotazy a odpovědi Servis a kontakt 34 3

3 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, Německo je vzhledem ke své poloze ve středu Evropy centrem mezinárodní nákladní automobilové dopravy. Stále rostoucí objem nákladní dopravy vede ke značnému zatížení německých dálnic a má za následek rostoucí investice na údržbu a výstavbu. Vláda Spolkové Republiky Německo se rozhodla tyto náklady zavedením dálničního mýta závislého na ujeté vzdálenosti pro všechna užitková vozidla a vozidlové kombinace od 12 tun přípustné celkové hmotnosti nově rozdělit mezi německé i zahraniční uživatele. Společnost Toll Collect vyvinula jako dodavatel služeb z příkazu Spolkové vlády mýtný systém, který vypočítává a vybírá poplatky proporcionálně k ujetým úsekům trasy. Systém společnosti Toll Collect kromě toho zaručuje, že při výběru mýta nebude omezován plynulý provoz na dálnici. Na rozdíl od běžných mýtných systémů nevyžaduje systém společnosti Toll Collect ani omezení rychlosti, ani zastavování vozidel a ani vazbu na předepsaný jízdní pruh. Mýtný systém vyvinutý společností Toll Collect nabízí uživatelům zásadně tři možnosti zaúčtování: automatické zaúčtování palubním přístrojem a manuální zaúčtování u terminálu na poplatkových stanovištích nebo na internetu. Všechny vybrané poplatky jsou přitom kompletně odváděny Spolkové pokladně. Kromě techniky mýtného systému nabízí společnost Toll Collect svým uživatelům obsáhlé zákaznické služby (Customer Service). V případě dotazů se mohou uživatelé např. u poplatkového terminálu stiskem tlačítka nechat spojit s kompetentní kontaktní osobou v telefonním centru (Call Center). V tomto informačním textu naleznete vše důležité o mýtě pro nákladní automobily od registrace, přes kontrolu až po vyúčtování mýta. Šťastnou cestu! Vaše Společnost Toll Collect GmbH 5

4 1. Přehled V mýtném systému společnosti Toll Collect existují tři způsoby zaúčtování: automaticky přes instalovaný palubní přístroj manuálně na internetu manuálně na jednom z více než terminálů na poplatkových stanovištích Palubní přístroj registruje projeté úseky. Základním elementem systému je automatické zaúčtování: Palubní přístroj instalovaný v nákladním automobilu, tzv. On-Board Unit (OBU), rozpozná automaticky pomocí satelitních signálů (Global Positioning System, GPS) a dodatečných podpůrných senzorů pro určování polohy, po kterém ze zpoplatněných úseků se daný nákladní automobil pohybuje. OBU zjistí polohu nákladního automobilu a může ji kdykoli přiřadit jednomu z přibližně úseků na zhruba kilometrech dálniční sítě (v obou směrech). Přístroj pak vypočte poplatek a předá odpovídající údaje přes mobilní komunikační síť počítačovému centru společnosti Toll Collect. Alternativami jsou manuální způsoby zaúčtování: Řidič nebo dopravní podnik mohou zpoplatněnou trasu zaúčtovat u terminálu na poplatkovém stanovišti nebo na internetu. Také tato data jsou předávána počítačovému centru společnosti Toll Collect. 6

5 Předpokladem pro zaúčtování přes palubní přístroj a na internetu je registrace u společnosti Toll Collect. Vyúčtování mýtných poplatků zde probíhá měsíčně metodou Log-Pay pro mýto (příkaz k inkasu), tankovací kartou nebo přes pohledávkové konto. Za kontroly správného výběru mýta je zodpovědný Spolkový úřad pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr, BAG). Společnost Toll Collect poskytuje k dispozici odpovídající techniku. Zaúčtování u terminálů na poplatkových stanovištích je volně přistupné pro všechny uživatele. Platba probíhá tankovací, EC, nebo kreditní kartou, nebo také v hotovosti. Registrovaní uživatelé mohou u terminálů platit i metodou Log-Pay pro mýto nebo přes pohledávkové konto. Pro všechny dotazy týkající se způsobů platby a celého mýtného systému je registrovaným uživatelům telefonicky k dispozici zákaznický servis (Customer Service). Všichni nezaregistrovaní uživatelé se mohou se svými telefonickými dotazy obrátit na telefonní centrum (Call Center) společnosti Toll Collect. Aby byl zaručen spravedlivý výběr mýta od všech osob povinných odvádět mýto, vyvinula společnost Toll Collect obsáhlý kontrolní systém. Automatické kontroly na zhruba 300 kontrolních mostech, jakož i stacionární a mobilní kontrolní týmy Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr, BAG), Köln, dozírají na dodržování povinnosti odvádět mýto. V rámci kontrol jsou v počítačovém centru společnosti Toll Collect porovnávána data všech uživatelů, kteří se automaticky nebo manuálně zaúčtovali, s kontrolními daty. Kontrolní mosty a mobilní týmy BAG jsou pro tento účel vybaveny odpovídající technikou. 7

6 2. Registrace Přímou cestou k odvádění mýta je registrace u společnosti Toll Collect. Kdo se nechá zaregistrovat jako uživatel a následně nechá zaregistrovat svá vozidla, může využívat všech způsobů zaúčtování. Pro účast na automatickém systému nebo zaúčtování na internetu je registrace nutným předpokladem. Kromě toho jsou registrovaným uživatelům v případě odpovídající bonity přístupné všechny způsoby platby. Při registraci bude dotazováno několik údajů (číslo podvozku, SPZ a označení státní příslušnosti, emisní třída, jakož i počet náprav a přípustná celková hmotnost tahače). Tyto údaje o vozidle a způsob platby zvolený uživatelem budou společností Toll Collect uloženy na čipové kartě. Tato karta bude uživateli následně zaslána. Formuláře pro registraci naleznete na na internetu. Alternativně můžete o formuláře požádat i zákaznický servis (Customer Service) viz. kapitola 9. Registrovaní uživatelé mají výhody i při zaúčtování u terminálů na poplatkových stanovištních, které jsou volně k dispozici všem uživatelům: U terminálu mohou ušetřit čas tím, že načtou všechna data o nákladním automobilu z čipové karty, namísto aby je zadávali manuálně. 8

7 3. Možnosti zaúčtování Mýto je nutné odvádět pouze za použití zpoplatněných úseků. Na základě tohoto principu funguje systém, který společnost Toll Collect pro výběr mýta vyvinula. Společnost přitom poskytuje řidičům a dopravním podnikům tři možnosti zaúčtování dané trasy: automatické zaúčtování přes palubní přístroj (OBU) manuální zaúčtování na internetu manuální zaúčtování u více než terminálů na poplatkových stanovištích Automatické zaúčtování přes palubní přístroj (OBU) je nejjednodušším způsobem zaúčtování. Ale i ostatní možnosti zaúčtování mají výhody. Zaúčtování u terminálů na poplatkových stanovištích se tak nabízí především pro podniky, které německé dálnice projíždějí pouze zřídka. Dle předpisů Spolkové vlády bude každému uživateli umožněn nediskriminující přístup k mýtnému systému. Dopravní podniky a řidiči si mohou vždy zvolit vhodné řešení. 9

8 3.1 Automatické zaúčtování přes palubní přístroj Základním elementem mýtného systému se satelitní podporou je automatické zaúčtování prostřednictvím palubního přístroje, tzv. On-Board Unit (OBU). Po registraci si může palubní přístroj nechat instalovat každý uživatel. Pomocí satelitních signálů GPS a dalších senzorů pro určování polohy rozpozná OBU všechny zpoplatněné trasy a vypočte na základě nastavených údajů o vozidle a tarifů pro trasy mýtné poplatky. Informace o mýtných poplatcích jsou přenášeny přes mobilní komunikační síť GSM (Global System for Mobile Communication) počítačovému centru společnosti Toll Collect. Následně budou vyúčtovány projeté úseky (viz kapitola 5 Způsoby platby). Transparentnost je zaručena: každý registrovaný uživatel může dle dokladu o jednotlivých jízdách překontrolovat vyúčtované trasy a tím správnost evidence dat. Bez pokladních budek a prostojů při čekání systém společnosti Toll Collect se stará o výběr mýta bez dopravních zácep. Výběr mýta pro nákladní automobily v Německu Automatické zaúčtování Satelit vysílá data o poloze (Global Positioning System, GPS) Palubní přístroj OBU Cíl Dopravní podnik 1. Instalace 2. Zadání 3. Palubní přístroj 4. Palubní 5. Kontrola 6. Palubní přístroj vypočte mýtné palubního přístroje údajů o rozpozná polohu přístroj rozpozná (stacionární a poplatky vozidle zpoplatněný úsek mobilní) 8. Centrála vyúčtuje poplatky s dopravním podnikem 7. Částka je zaslána mýtné centrále přes mobilní komunikační síť (GSM) 10

9 3.1.1 Instalace palubního přístroje Instalaci palubních přístrojů provádějí servisní partneři vybraní a vyškolení společností Toll Collect. K dispozici je k tomu kolem autorizovaných dílen v celém Německu a v sousedních zemích. Kromě instalace palubních přístrojů obsahuje instalace následující kroky: instalace antény a anténního kabelu připojení pro snímání tachometru připojení na palubní síť nahrání údajů o vozidle a držiteli vozidla (personalizace) podle vozidlové karty instalace přístroje zkušební jízda a instrukce pro řidiče Personalizace, tzn. nahrání údajů o vozidle a držiteli vozidla, servisním partnerem odpadá, objednává-li servisní partner tyto přístroje již personalizované u společnosti Toll Collect. Tento servis je k dispozici až do začátku výběru mýta, pro danou dílnu je bezplatný a urychluje instalaci. Instalace do jednoho vozidla trvá maximálě 4 hodiny. Samotný přístroj je poskytován uživateli zdarma. Náklady instalace musí hradit uživatel sám. V současné době si mohou registrovaní uživatelé vybrat ze dvou palubních přístrojů: OBU firmy Siemens je nasazován na palubní desku. V palubním přístroji je zabudován modul DSRC, který slouží přenosu dat z OBU na kontrolní mosty, kontrolní vozidla a podpůrné majáky. Tento přenos dat probíhá prostřednictvím infračervené techniky nebo v budoucnu také na bázi mikrovln, aby byla zaručena funkční spolupráce (inter-operabilita) s jinými mýtnými systémy. OBU firmy Grundig je instalován podobně jako autorádio do DIN-přihrádky. Při instalaci OBU firmy Grundig je zásadně na předním skle instalován dodatečný modul DSRC. Palubní přístroj je poskytován zdarma a zůstává majetkem společnosti Toll Collect GmbH. 11

10 Pro oba přístroje je na střeše vozidla instalována kombinovaná anténa. Přes tuto anténu jsou přijímány signály GPS a přes mobilní komunikační síť přenášena data centrále společnosti Toll Collect. Při personalizaci palubních přístrojů jsou nahrávána nezměnitelná specifická data nákladního automobilu, jako např. jeho emisní třída. Státní poznávací značka vozidla je uložena, tzn. že je vytvořeno jednoznačné přiřazení mezi státní poznávací značkou a palubním přístrojem. Veškeré aktivity při instalaci palubního přístroje jsou elektronicky protokolovány. Potom probíhá přejímka. Při ní uživatel obdrží od servisního partnera společnosti Toll Collect instrukce, jakož i návod k použití. Náklady na instalaci palubního přístroje a další s ní spojené náklady (příjezd a odjezd, prostoje) nese uživatel, jakož i náklady na konečnon demontáž (po ukončení smlouvy) na změny provád ěné autorizovaným servisním partnerem nutné při změně státní poznávací značky. Vybudováním souvislé sítě servisních partnerů a omezením doby instalace OBU na maximálně 4 hodiny byly vytvořeny všechny předpoklady, k tomw aby byly náklady na instalaci co nejnižší. 12

11 3.1.2 Způsob fungování palubního přístroje OBU se zapíná automaticky při zapnutí zapalování. Řidič je povinen zadaná data před každou jízdou zkontrolovat a popřípadě aktualizovat. V úvahu přitom přichází následující možnosti změn. Zadání zda je přípustná celková hmotnost nákladního automobilu vyšší než 12 t nebo nižší než 12 t (pokud jede vozidlo bez návěsu nebo přívěsu, není povinné odvádět mýto); počtu náprav, který se mění dle kombinace přívěsů (i to má vliv na výši mýta); zda se jedná o novou jízdu (nebo zda má být dále přičítáno k částce minulé jízdy); nákladové středisko (tento volitelný údaj slouží dopravnímu podniku k internímu rozdělení nákladů jízdy). Po zadání těchto údajů je automatický systém pro dané vozidlo aktivován. OBU automaticky pomocí signálu GPS a ostatních senzorů k určování polohy, jakož i z uložených dat o dálniční síti, rozpozná zda se vozidlo nalézá na zpoplatněném úseku a které úseky již byly projety. OBU dle údajů o trase a tarifech, jakož i zadaných a uložených údajů o vozidle, zjistí částku splatného mýta, tuto informaci uloží a zašle přes mobilní komunikační síť centrále společnosti Toll Collect. Zasílání této informace probíhá vždy po dosažení určité částky mýta nebo po uplynutí definované doby. Je-li přístroj v tuto dobu vypnut, budou data zaslána po příštím zapnutí. Vypne-li řidič zapalování svého vozidla, vypne se i OBU. V centrále Toll Collect jsou splatné částky mýta dle státní poznávací značky vozidla přiřazovány danému uživateli a je vypracováno vyúčtování mýta. Díky dodatečným senzorům k určování polohy funguje systém společnosti Toll Collect i případě, že by došlo ke krátkému výpadku nebo rušení GPS. 13

12 3.2 Manuální zaúčtování Alternativa k automatickému zaúčtování přes OBU je manuální zaúčtování na internetu nebo u terminálu na poplatkovém stanovišti. Nabízí se mimo jiné pro řidiče nákladních automobilů a dopravní podniky, které po německých dálnicích cestují jen zřídka. Kromě toho mohou manuální zaúčtování na internetu a u terminálů na poplatkových stanovištích pokrýt kompletní objem zaúčtování, došlo-li by k nepravděpodobnému případu, že automatický systém úplně vypadne Manuální zaúčtování na internetu Manuální zaúčtování na internetu umožňuje zaúčtovat se již před začátkem jízdy. Předpokladem pro účast je přitom předešlá registrace podniku u společnosti Toll Collect. Internetové zaúčtování probíhá na startovní adrese a je možné v německém, anglickém, francouzském a polském jazyce. Speciální software k tomu není zapotřebí. Evidence mýta pro nákladní automobily v Německu Zaúčtování na internetu Dopravní podnik Cíl 1. Trasa zadaná on-line 2. Zpoplatněná silnice a (stacionární a mobilní) kontrola 3. Centrála vyúčtuje poplatky dopravnímu podniku 14

13 Zadávání probíhá ve dvou krocích: disponent nebo řidič nákladního automobilu zadá při prvním přihlášení Master- PIN jako heslo. Master-PIN bude uživatelem po prvním přihlášení nahrazeno osobním heslem. Potom budou zobrazena všechna zaregistrovaná vozidla jeho dopravního podniku. Uživatel zvolí vozidlo a zadá údaje o vozidle. Potom určí bod výjezdu a cílový bod jízdy. Na základě zadaných dat bude automaticky zjištěna nejkratší možná trasa po zpoplatněné silniční síti. Tuto trasu může uživatel akceptovat nebo zadáním Přes průjezdní body (via) měnit dle svého přání. Počet průjezdních bodů (via), tedy míst, kterými má trasa vést, je však omezen. Systém pak zjistí dobu platnosti a splatnou částku mýta. Pokud s nimi uživatel souhlasí, trasu zaúčtuje a obdrží své zaúčtovací číslo. Zaúčtovací číslo musí řidič znát, protože při kontrolách zjednodušuje přezkoušení a je společně se státní poznávací značkou a dobou výjezdu nutné v případě částečného stornování u terminálů na poplatkových stanovištních. Alternativně si lze také vytisknout potvrzení o zaúčtování nebo si ho nechat zaslat em. Tento dokument obsahuje bezpečnostní kód, tzv. digitální podpis. Pomocí něho lze tento dokument použít jako doklad. Volitelně může uživatel při zaúčtování zadat nákladové středisko pro své interní rozdělení nákladů. Digitálním klíčem je zaručena bezpečnost každého zaúčtování. Na internetu je stornování zaúčtování celé trasy možné pouze před začátkem jízdy, částečné stornování po začátku jízdy je možné pouze na poplatkových stanovištích umístěných u terminálů podél trasy. Proti veškerému neautorizovanému zaúčtování byla učiněna preventivní opatření: Po vícenásobném použití chybného hesla tak bude zablokován přístup k osobnímu zaúčtovacímu kontu a může být odblokován pouze zákaznickým servisem (Customer Service). A dále: Pro bezpečné přenášení dat bude pro každý přístup při přihlášení po určenou dobu přiřazen Session-Key (digitální bezpečností klíč), se kterým je uživatel pro transakci autorizován. 15

14 Pokyn: Proces vyhledávání trasy v manuálním zaúčtovacím systému navrhuje výlučně trasy po zpoplatněných spolkových dálnicích. Trasy, které jsou systémem nabízeny proto nejsou vždy nejkratší cestou. Uživatelé, kteří preferují jiné vedení trasy, se mohou zaúčtovat přes zadání částečných tras Manuální zaúčtování u terminálu na poplatkových stanovištích Mýtný atlas se všemi stanovišti poplatkových terminálů lze obdržet od společnosti Toll Collect. Tento seznam naleznete i na internetu: Všichni uživatelé, zaregistrovaní i nezaregistrovaní, se mohou zaúčtovat manuálně u terminálů na poplatkových stanovištích. Těchto zhruba terminálů s nápisem Toll Collect je umístěno v blízkosti všech nájezdů na dálnice, na parkovištích, odpočívadlech a u čerpacích stanic v Německu, jakož i v příhraničních oblastech sousedních zemí. Postup při zaúčtování je přitom u všech poplatkových terminálů stejný, nezávisle na tom, zda se jedná o terminál umístěný uvnitř (Indoor), instalovaný uvnitř pokladních prostor, nebo zda se jedná o venkovní terminál (Outdoor), který je postaven venku. Uživatelská plocha terminálu je uspořádána logicky. Každý řidič ji může snadno ovládat. Zaúčtování je možné v německém, anglickém, francouzském a polském jazyce. 16

15 Evidence mýta pro nákladní automobily v Německu Zaúčtování u automatů Cíl Dopravní podnik 1. Zaúčtování prováděné řidičem u automatu 2. Zpoplatněná silnice a (stacionární a mobilní) kontrola V případě dotazů může řidič kdykoli přes komunikační zařízení na terminálu navázat kontakt s telefonním centrem (Call Center) společnosti Toll Collect. V osobním rozhovoru pak obdrží požadované informace, opět volitelně v němčině, angličtině, francouzštině nebo polštině. Proces zaúčtování u terminálu se podobá nákupu jízdenky. Ovládání probíhá přes dotykovou obrazovku (touchscreen) a klávesnici pro zadávání PIN při platbě kartou. Řidič zadá všechny relevantní údaje o vozidle, dobu výjezdu a cíl jízdy. Terminál na poplatkovém stanovišti pak vypočte nejkratší trasu v rámci zpoplatněné silniční sítě. Řidič může navrženou trasu akceptovat nebo vybrat zadáním jiných průjezdních bodů (via) alternativní vedení trasy. Když je řidič s trasou spokojen, potvrdí ji a zvolí si požadovaný platební prostředek. Maximální doba jízdy bude vypočtena automaticky systémem na základě doby výjezdu, délky trasy a časové rezervy pro krátké zastávky, dopravní zácpy a jiná rušení. Časový rámec je však vyměřen tak, aby bylo zamezeno vícenásobnému použití s jedním zaúčtováním. 17

16 Řidič je povinen provádět zaúčtování tak, aby mohl dodržet předepsané časy řízení a odpočinku. Doporučujeme jízdu nastoupit pokud možno na počátku doby platnosti zaúčtování. Řidič nákladního vozidla nakonec obdrží platný zaúčtovací doklad. Tento doklad musí být uschován, neboť obsahuje údaje o: datech vozidla zaúčtovaném vedení trasy délce trasy částce mýta 16-místném zaúčtovacím čísle a 126 době platnosti Zaúčtování může být provedeno až tři dny předem před dobou výjezdu. Terminály jsou spojeny s počítačovým centrem společnosti Toll Collect. Zaúčtovací data budou touto cestou zaslána společnosti Toll Collect. Tak systém v případě kontroly rozpozná, zda je nákladní automobil na dané trase v daném okamžiku řádně zaúčtován. Zaúčtování mohou být před počátkem jízdy kompletně stornována. Po nástupu jízdy je možné částečné stornování. Popis jednotlivých cest a způsobů stornování zaúčtování naleznete v kapitole 3.3 Stornování při manuálním zaúčtování. Pokyn: Proces vyhledávání trasy v manuálním zaúčtovacím systému navrhuje výlučně trasy po zpoplatněných spolkových dálnicích. Trasy, které jsou systémem nabízeny proto nejsou vždy nejkratší cestou. Uživatelé, kteří preferují jiné vedení trasy, se mohou zaúčtovat přes zadání částečných tras. 18

17 Zadávání údajů u terminálu bez a s vozidlovou kartou Zadávání údajů u terminálu bez vozidlové karty: 1. Země, kde je vozidlo přihlášeno k provozu, státní poznávací značka vozidla a emisní třída nákladního automobilu 2. Počet náprav (tahače a kombinace přívěsů) 3. Počátek doby používání dálnice (může být určeno až tři dny předem) 4. Místo výjezdu a cíl jízdy 5. Potvrzení vedení trasy (systém vždy zjistí nejkratší možnou trasu v rámci zpoplatněné silniční sítě) 6. Popř. modifikace trasy (chce-li řidič nákladního automobilu zadat vlastní průjezdní body (via)) 7. Potvrzení všech údajů (data o trase a vozidle, konec platnosti a částka mýta) 8. Volby platebního prostředku Zadávání údajů u terminálu s vozidlovou kartou: 1. Zasunutí vozidlové karty 2. Počet náprav (nutný, protože se nápravy mění společně s kombinací přívěsů) 3. Počátek doby používání dálnice (může být určeno až tři dny předem) 4. Místo výjezdu a cíl jízdy (zde si lze vybrat jeden z maximálně deseti standardních cílů, které jsou uloženy na vozidlové kartě) 5. Potvrzení vedení trasy (systém vždy zjistí nejkratší možnou trasu v rámci zpoplatněné silniční sítě) 6. Popř. modifikace trasy (chce-li řidič nákladního automobilu zadat vlastní průjezdní body (via)) 7. Potvrzení všech údajů (data o trase a vozidle, konec platnosti a částka mýta) 8. Volby platebního prostředku 3.3 Stornování při manuálním zaúčtování Manuální zaúčtování lze stornovat. K tomu existují následující cesty: Jízdy, jejichž doba výjezdu leží v budoucnosti, mohou být stornovány jak na internetu (pro zaregistrované uživatele), tak i u každého terminálu na všech poplatkových stanovištích (pro zaregistrované i nezaregistrované uživatele). Postup při stornování je přitom u všech terminálů na všech poplatkových stanovištích stejný, nezávisle na tom, zda se jedná o terminál umístěný uvnitř (Indoor), instalovaný uvnitř pokladních prostor, nebo zda se jedná o venkovní terminál (Outdoor), který je postaven venku. 19

18 Pro stornování na internetu zvolte Funkci Storno, zadejte trasu, která má být stornována a potvrďte. Potom je zaúčtování v mýtném systému označeno jako neplatné a zaúčtovací doklad a číslo jsou neplatné. Navrácení mýta proběhne cestou dobropisu přes původní platební prostředek. Byla-li jízda již započata, mohou být stornovány pouze dosud neprojeté úseky na jednom z terminálů na poplatkových stanovištích podél zaúčtované trasy. Dosud neprojetá trasa se počítá od úseku stanoviště poplatkového terminálu, na kterém je prováděno stornování, až do cíle zvolené trasy. Uživatel zde zvolí funkci Storno a vloží do terminálu zaúčtovací doklad nebo zadá zaúčtovací číslo, jakož i státní poznávací značku vozidla a dobu výjezdu. Následně udá řidič nový cíl na původní trase. Tento cíl musí ležet mezi stanovištěm poplatkového terminálu, resp. úseku trasy, a původním cílem. Stornovaná trasa se počítá od nově zadaného až do původního cíle. Potom bude navráceno mýto. Bylo-li mýto placeno v hotovosti, obdrží uživatel doklad, po jehož předložení mu bude u pokladny vyplacena vratná částka mýta. Proběhne-li stornování u venkovního terminálu (Outdoor), bude částka navrácena v hotovosti v Euromincích. Bylo-li mýto zaplaceno kartou, pak je nutné odpovídající kartu vložit do automatu a navrácení mýta proběhne přes původní platební prostředek. 20

19 Po uplynutí platnosti zaúčtovacího dokladu již není možné jízdy stornování. Osoba povinná odvádět mýto však může od Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) požadovat navrácení tehdy, když dokáže, že předešlé uplatnění z jeho strany ze skutečných důvodů nebylo možné a když svou žádost o navrácení uplatní během dvou měsíců po uplynutí doby platnosti zaúčtovacího dokladu nebo internetového zaúčtování u BAG na formuláři určeném k tomuto účelu. Formulář je k dispozici na internetu na nebo o něj můžete požádat Spolkový úřad pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstraße 34, Köln). Pokyn: Přeúčtování je možné pouze cestou stornování a zaúčtování nové trasy. Za proces navracení se vybírají poplatky. 4. Výše mýta (včetně mýtných tříd) Výše mýta se řídí podle emisní třídy, počtu náprav nákladního automobilu a délky zpoplatněné trasy. Nejprve je každé vozidlo na základě své emisní třídy zařazeno do jedné ze tří kategorií A, B nebo C. Tento poplatkový řád podle emisních tříd odměňuje mimo jiné držitele nákladních automobilů, kteří u svých vozidel dbají na vysoké ekologické standardy. 21

20 Emisní třídy dle Zákona o dálničním mýtě (ABMG) Kategorie A Kategorie B Kategorie C Do 30. září 2006 S4, S5 a EEV třída 1 S3 a S2 S1 a vozidla nenáležející do žádné emisní třídy 1. říjen 2006 až 30. září 2009 S5 a EEV třída 1 S4 a S3 S2, S1 a vozidla nenáležející do žádné emisní třídy Od 1. října 2009 EEV třída 1 S5 a S4 S3, S2, S1 a vozidla nenáležející do žádné emisní třídy Tarify mýta Kategorie A Kategorie B Kategorie C Vozidla nebo vozidlové kombinace do tří náprav* 0,09 Euro 0,11 Euro 0,13 Euro Vozidla nebo vozidlové kombinace se čtyřmi nebo více nápravami* 0,10 Euro 0,12 Euro 0,14 Euro * Tandemová náprava se počítá jako dvě nápravy; vytahovací nebo zdvižné nápravy jsou vždy zohledňovány. Osoba povinná odvádět mýto je povinná na požádání spolkového úřadu pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) dokázat správnost všech skutečností, které jsou podstatné pro výběr mýta, předložením vhodných dokladů ( 5 Zákona o dálničním mýtě (ABMG) ve spojení s 7 Vyhlášky o mýtě pro nákladní automobily (Lkw-MautV)). U všech vozidel přihlášených k provozu v Německu lze emisní třídu dokázat především Osvědčením o technickém průkazu vozidla nebo výměrem daně z motorového vozidla (Vyhláška o mýtě pro nákladní automobily, Lkw-MautV). U vozidel, která nejsou přihlášena k provozu v Německu, platí časově odstupňovaná odhadová pravidla, nelze-li emisní třídu dokázat jiným způsobem, především doklady o splnění určitých ekologických požadavků v dopravě CEMT** ( 9 Vyhlášky o mýtě pro nákladní automobily, Lkw-MautV). Náklady vysvětlení a dokázání všech skutečností, které jsou podstatné pro výběr mýta, nese osoba povinná odvádět mýto. Za porušení této dokazovací povinnosti je vybírána pokuta. (**CEMT Conférence Européenne des Ministres des Transport Konference evropských ministrů dopravy) 22

21 5. Způsoby platby Pro zaplacení mýtných poplatků existují různé možnosti. K dispozici jsou následující způsoby platby: Metoda Log-Pay pro mýto (Příkaz k inkasu) Metoda tankovací karty Platba přes pohledávkové konto Platba EC kartou Platba kreditní kartou Platba v hotovosti 5.1 Způsoby platby pro registrované uživatele Uživatelé, kteří se nechají zaregistrovat u společnosti Toll Collect, využívají výhodu, že mohou své mýto platit všemi disponibilními způsoby. Registrovaným uživatelům jsou k dispozici následující způsoby platby: Metoda Log-Pay pro mýto (Příkaz k inkasu) Mýto bude jednou měsíčně odepsáno z bankovního účtu uživatele, který byl uveden při registraci, podle vyúčtování mýta, tedy po použití zpoplatněné silniční sítě. Předpokladem pro účast je dostatečná bonita, která je vypočítávána na základě měsíčního jízdního výkonu uživatele včetně bezpečnostní přirážky. Bonita bude přezkušována poskytovatelem platebních služeb a bude uložena k trvalé kontrole limitu v systému Toll Collect. Tyto údaje, jakož i jízdní výkon, budou pravidelně kontrolovány a popřípadě upraveny. 23

22 Metoda tankovací karty Uživatel může nechat mýto vyúčtovat přes společnost poskytující tankovací karty. Předpokladem je, že z dispozičního rámce povoleného vydavatelem tankovací karty vyplývá dostatečný limit v ohledu na měsíční jízdní výkon. Jak se postupuje? Uživatel zašle své registrační podklady vydavateli tankovací karty, který byl vybrán na registračním formuláři. Tento udělí po přezkoušení bonity uživatele limitní příslib a sdělí to písemně společnosti Toll Collect zároveň s předáním registračních podkladů. Alternativně může uživatel zaslat své registrační podklady i přímo společnosti Toll Collect. V tomto případě si společnost Toll Collect zažádá o daný limitní příslib u daného vydavatele tankovací karty. Také u této metody platí uživatel své mýto měsíčně dle vyúčtování mýta, tedy po použití zpoplatněné silniční sítě. Aktuální seznam povolených tankovacích karet je možné obdržet na internetu na (Oddíl: Mýtný systém pro nákladní automobily / Způsoby platby). Platba pomocí vkladového účtu Nechce-li uživatel využít žádnou z uvedených metod nebo nemohl-li dokázat dostatečnou bonitu, nabízí mu společnost Toll Collect prostřednictvím metody pohledávkového konta další možnost, zúčastnit se systému jako registrovaný uživatel. Funguje to takto: Uživatel zaplatí předem částku, od které jsou odečítány průběžné jízdy. Uživatel se přitom musí sám postarat o to, aby na jeho kontě byl vždy k dispozici dostatečný vklad. Uživatel může stav svého konta zjistit po telefonu od zákaznického servisu (Customer Service). 24

23 5.2 Způsoby platby pro zaregistrované a pro nezaregistrované uživatele Následující způsoby platby mýta jsou k dispozici všem uživatelům: Tankovací, kreditní a EC karta Každý uživatel může své mýtné poplatky odvést bezhotovostní platbou u všech terminálů na všech poplatkových stanovištích. Typy akceptovaných tankovacích a kreditních karet jsou uvedené na domácí stránce společnosti Toll Collect (www.toll-collect.de) nebo mohou být vyžádány od zákaznického servisu (Customer Service). Hotovost U terminálů na poplatkových stanovištích mohou řidiči nákladních automobilů platit mýto v Euro a popřípadě Euro, popřípadě ve státní měně platné na daném stanovišti. Navracení přeplatků probíhá vždy v Euro. U poplatkových terminálů, které jsou umístěny venku (Outdoor), je nutné dbát na to, že lze platit pouze s bankovkami v Euro nebo popřípadě v dané státní měně. Pokyn: Zaúčtování registrovaných uživatelů, které nebude uhrazeno platebním prostředkem uvedeným na vozidlové kartě, se neobjeví v měsíčním vyúčtování. 25