Informace pro uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro uživatele"

Transkript

1 MÝTO PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY V NĚMECKU Informace pro uživatele Z příkazu Jsme na cestě.

2 Obsah 1. Přehled 6 2. Registrace 8 3. Možnosti zaúčtování Automatické zaúčtování přes palubní přístroj Instalace palubního přístroje Způsob fungování palubního přístroje Manuální zaúčtování Manuální zaúčtování na internetu Manuální zaúčtování u terminálu na poplatkových stanovištích Stornování při manuálním zaúčtování Výše mýta (včetně mýtných tříd) Způsoby platby Způsoby platby pro registrované uživatele Způsoby platby pro zaregistrované a pro nezaregistrované uživatele Reklamace vyúčtování mýta Kontrola Právní podklady Dotazy a odpovědi Servis a kontakt 34 3

3 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, Německo je vzhledem ke své poloze ve středu Evropy centrem mezinárodní nákladní automobilové dopravy. Stále rostoucí objem nákladní dopravy vede ke značnému zatížení německých dálnic a má za následek rostoucí investice na údržbu a výstavbu. Vláda Spolkové Republiky Německo se rozhodla tyto náklady zavedením dálničního mýta závislého na ujeté vzdálenosti pro všechna užitková vozidla a vozidlové kombinace od 12 tun přípustné celkové hmotnosti nově rozdělit mezi německé i zahraniční uživatele. Společnost Toll Collect vyvinula jako dodavatel služeb z příkazu Spolkové vlády mýtný systém, který vypočítává a vybírá poplatky proporcionálně k ujetým úsekům trasy. Systém společnosti Toll Collect kromě toho zaručuje, že při výběru mýta nebude omezován plynulý provoz na dálnici. Na rozdíl od běžných mýtných systémů nevyžaduje systém společnosti Toll Collect ani omezení rychlosti, ani zastavování vozidel a ani vazbu na předepsaný jízdní pruh. Mýtný systém vyvinutý společností Toll Collect nabízí uživatelům zásadně tři možnosti zaúčtování: automatické zaúčtování palubním přístrojem a manuální zaúčtování u terminálu na poplatkových stanovištích nebo na internetu. Všechny vybrané poplatky jsou přitom kompletně odváděny Spolkové pokladně. Kromě techniky mýtného systému nabízí společnost Toll Collect svým uživatelům obsáhlé zákaznické služby (Customer Service). V případě dotazů se mohou uživatelé např. u poplatkového terminálu stiskem tlačítka nechat spojit s kompetentní kontaktní osobou v telefonním centru (Call Center). V tomto informačním textu naleznete vše důležité o mýtě pro nákladní automobily od registrace, přes kontrolu až po vyúčtování mýta. Šťastnou cestu! Vaše Společnost Toll Collect GmbH 5

4 1. Přehled V mýtném systému společnosti Toll Collect existují tři způsoby zaúčtování: automaticky přes instalovaný palubní přístroj manuálně na internetu manuálně na jednom z více než terminálů na poplatkových stanovištích Palubní přístroj registruje projeté úseky. Základním elementem systému je automatické zaúčtování: Palubní přístroj instalovaný v nákladním automobilu, tzv. On-Board Unit (OBU), rozpozná automaticky pomocí satelitních signálů (Global Positioning System, GPS) a dodatečných podpůrných senzorů pro určování polohy, po kterém ze zpoplatněných úseků se daný nákladní automobil pohybuje. OBU zjistí polohu nákladního automobilu a může ji kdykoli přiřadit jednomu z přibližně úseků na zhruba kilometrech dálniční sítě (v obou směrech). Přístroj pak vypočte poplatek a předá odpovídající údaje přes mobilní komunikační síť počítačovému centru společnosti Toll Collect. Alternativami jsou manuální způsoby zaúčtování: Řidič nebo dopravní podnik mohou zpoplatněnou trasu zaúčtovat u terminálu na poplatkovém stanovišti nebo na internetu. Také tato data jsou předávána počítačovému centru společnosti Toll Collect. 6

5 Předpokladem pro zaúčtování přes palubní přístroj a na internetu je registrace u společnosti Toll Collect. Vyúčtování mýtných poplatků zde probíhá měsíčně metodou Log-Pay pro mýto (příkaz k inkasu), tankovací kartou nebo přes pohledávkové konto. Za kontroly správného výběru mýta je zodpovědný Spolkový úřad pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr, BAG). Společnost Toll Collect poskytuje k dispozici odpovídající techniku. Zaúčtování u terminálů na poplatkových stanovištích je volně přistupné pro všechny uživatele. Platba probíhá tankovací, EC, nebo kreditní kartou, nebo také v hotovosti. Registrovaní uživatelé mohou u terminálů platit i metodou Log-Pay pro mýto nebo přes pohledávkové konto. Pro všechny dotazy týkající se způsobů platby a celého mýtného systému je registrovaným uživatelům telefonicky k dispozici zákaznický servis (Customer Service). Všichni nezaregistrovaní uživatelé se mohou se svými telefonickými dotazy obrátit na telefonní centrum (Call Center) společnosti Toll Collect. Aby byl zaručen spravedlivý výběr mýta od všech osob povinných odvádět mýto, vyvinula společnost Toll Collect obsáhlý kontrolní systém. Automatické kontroly na zhruba 300 kontrolních mostech, jakož i stacionární a mobilní kontrolní týmy Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr, BAG), Köln, dozírají na dodržování povinnosti odvádět mýto. V rámci kontrol jsou v počítačovém centru společnosti Toll Collect porovnávána data všech uživatelů, kteří se automaticky nebo manuálně zaúčtovali, s kontrolními daty. Kontrolní mosty a mobilní týmy BAG jsou pro tento účel vybaveny odpovídající technikou. 7

6 2. Registrace Přímou cestou k odvádění mýta je registrace u společnosti Toll Collect. Kdo se nechá zaregistrovat jako uživatel a následně nechá zaregistrovat svá vozidla, může využívat všech způsobů zaúčtování. Pro účast na automatickém systému nebo zaúčtování na internetu je registrace nutným předpokladem. Kromě toho jsou registrovaným uživatelům v případě odpovídající bonity přístupné všechny způsoby platby. Při registraci bude dotazováno několik údajů (číslo podvozku, SPZ a označení státní příslušnosti, emisní třída, jakož i počet náprav a přípustná celková hmotnost tahače). Tyto údaje o vozidle a způsob platby zvolený uživatelem budou společností Toll Collect uloženy na čipové kartě. Tato karta bude uživateli následně zaslána. Formuláře pro registraci naleznete na na internetu. Alternativně můžete o formuláře požádat i zákaznický servis (Customer Service) viz. kapitola 9. Registrovaní uživatelé mají výhody i při zaúčtování u terminálů na poplatkových stanovištních, které jsou volně k dispozici všem uživatelům: U terminálu mohou ušetřit čas tím, že načtou všechna data o nákladním automobilu z čipové karty, namísto aby je zadávali manuálně. 8

7 3. Možnosti zaúčtování Mýto je nutné odvádět pouze za použití zpoplatněných úseků. Na základě tohoto principu funguje systém, který společnost Toll Collect pro výběr mýta vyvinula. Společnost přitom poskytuje řidičům a dopravním podnikům tři možnosti zaúčtování dané trasy: automatické zaúčtování přes palubní přístroj (OBU) manuální zaúčtování na internetu manuální zaúčtování u více než terminálů na poplatkových stanovištích Automatické zaúčtování přes palubní přístroj (OBU) je nejjednodušším způsobem zaúčtování. Ale i ostatní možnosti zaúčtování mají výhody. Zaúčtování u terminálů na poplatkových stanovištích se tak nabízí především pro podniky, které německé dálnice projíždějí pouze zřídka. Dle předpisů Spolkové vlády bude každému uživateli umožněn nediskriminující přístup k mýtnému systému. Dopravní podniky a řidiči si mohou vždy zvolit vhodné řešení. 9

8 3.1 Automatické zaúčtování přes palubní přístroj Základním elementem mýtného systému se satelitní podporou je automatické zaúčtování prostřednictvím palubního přístroje, tzv. On-Board Unit (OBU). Po registraci si může palubní přístroj nechat instalovat každý uživatel. Pomocí satelitních signálů GPS a dalších senzorů pro určování polohy rozpozná OBU všechny zpoplatněné trasy a vypočte na základě nastavených údajů o vozidle a tarifů pro trasy mýtné poplatky. Informace o mýtných poplatcích jsou přenášeny přes mobilní komunikační síť GSM (Global System for Mobile Communication) počítačovému centru společnosti Toll Collect. Následně budou vyúčtovány projeté úseky (viz kapitola 5 Způsoby platby). Transparentnost je zaručena: každý registrovaný uživatel může dle dokladu o jednotlivých jízdách překontrolovat vyúčtované trasy a tím správnost evidence dat. Bez pokladních budek a prostojů při čekání systém společnosti Toll Collect se stará o výběr mýta bez dopravních zácep. Výběr mýta pro nákladní automobily v Německu Automatické zaúčtování Satelit vysílá data o poloze (Global Positioning System, GPS) Palubní přístroj OBU Cíl Dopravní podnik 1. Instalace 2. Zadání 3. Palubní přístroj 4. Palubní 5. Kontrola 6. Palubní přístroj vypočte mýtné palubního přístroje údajů o rozpozná polohu přístroj rozpozná (stacionární a poplatky vozidle zpoplatněný úsek mobilní) 8. Centrála vyúčtuje poplatky s dopravním podnikem 7. Částka je zaslána mýtné centrále přes mobilní komunikační síť (GSM) 10

9 3.1.1 Instalace palubního přístroje Instalaci palubních přístrojů provádějí servisní partneři vybraní a vyškolení společností Toll Collect. K dispozici je k tomu kolem autorizovaných dílen v celém Německu a v sousedních zemích. Kromě instalace palubních přístrojů obsahuje instalace následující kroky: instalace antény a anténního kabelu připojení pro snímání tachometru připojení na palubní síť nahrání údajů o vozidle a držiteli vozidla (personalizace) podle vozidlové karty instalace přístroje zkušební jízda a instrukce pro řidiče Personalizace, tzn. nahrání údajů o vozidle a držiteli vozidla, servisním partnerem odpadá, objednává-li servisní partner tyto přístroje již personalizované u společnosti Toll Collect. Tento servis je k dispozici až do začátku výběru mýta, pro danou dílnu je bezplatný a urychluje instalaci. Instalace do jednoho vozidla trvá maximálě 4 hodiny. Samotný přístroj je poskytován uživateli zdarma. Náklady instalace musí hradit uživatel sám. V současné době si mohou registrovaní uživatelé vybrat ze dvou palubních přístrojů: OBU firmy Siemens je nasazován na palubní desku. V palubním přístroji je zabudován modul DSRC, který slouží přenosu dat z OBU na kontrolní mosty, kontrolní vozidla a podpůrné majáky. Tento přenos dat probíhá prostřednictvím infračervené techniky nebo v budoucnu také na bázi mikrovln, aby byla zaručena funkční spolupráce (inter-operabilita) s jinými mýtnými systémy. OBU firmy Grundig je instalován podobně jako autorádio do DIN-přihrádky. Při instalaci OBU firmy Grundig je zásadně na předním skle instalován dodatečný modul DSRC. Palubní přístroj je poskytován zdarma a zůstává majetkem společnosti Toll Collect GmbH. 11

10 Pro oba přístroje je na střeše vozidla instalována kombinovaná anténa. Přes tuto anténu jsou přijímány signály GPS a přes mobilní komunikační síť přenášena data centrále společnosti Toll Collect. Při personalizaci palubních přístrojů jsou nahrávána nezměnitelná specifická data nákladního automobilu, jako např. jeho emisní třída. Státní poznávací značka vozidla je uložena, tzn. že je vytvořeno jednoznačné přiřazení mezi státní poznávací značkou a palubním přístrojem. Veškeré aktivity při instalaci palubního přístroje jsou elektronicky protokolovány. Potom probíhá přejímka. Při ní uživatel obdrží od servisního partnera společnosti Toll Collect instrukce, jakož i návod k použití. Náklady na instalaci palubního přístroje a další s ní spojené náklady (příjezd a odjezd, prostoje) nese uživatel, jakož i náklady na konečnon demontáž (po ukončení smlouvy) na změny provád ěné autorizovaným servisním partnerem nutné při změně státní poznávací značky. Vybudováním souvislé sítě servisních partnerů a omezením doby instalace OBU na maximálně 4 hodiny byly vytvořeny všechny předpoklady, k tomw aby byly náklady na instalaci co nejnižší. 12

11 3.1.2 Způsob fungování palubního přístroje OBU se zapíná automaticky při zapnutí zapalování. Řidič je povinen zadaná data před každou jízdou zkontrolovat a popřípadě aktualizovat. V úvahu přitom přichází následující možnosti změn. Zadání zda je přípustná celková hmotnost nákladního automobilu vyšší než 12 t nebo nižší než 12 t (pokud jede vozidlo bez návěsu nebo přívěsu, není povinné odvádět mýto); počtu náprav, který se mění dle kombinace přívěsů (i to má vliv na výši mýta); zda se jedná o novou jízdu (nebo zda má být dále přičítáno k částce minulé jízdy); nákladové středisko (tento volitelný údaj slouží dopravnímu podniku k internímu rozdělení nákladů jízdy). Po zadání těchto údajů je automatický systém pro dané vozidlo aktivován. OBU automaticky pomocí signálu GPS a ostatních senzorů k určování polohy, jakož i z uložených dat o dálniční síti, rozpozná zda se vozidlo nalézá na zpoplatněném úseku a které úseky již byly projety. OBU dle údajů o trase a tarifech, jakož i zadaných a uložených údajů o vozidle, zjistí částku splatného mýta, tuto informaci uloží a zašle přes mobilní komunikační síť centrále společnosti Toll Collect. Zasílání této informace probíhá vždy po dosažení určité částky mýta nebo po uplynutí definované doby. Je-li přístroj v tuto dobu vypnut, budou data zaslána po příštím zapnutí. Vypne-li řidič zapalování svého vozidla, vypne se i OBU. V centrále Toll Collect jsou splatné částky mýta dle státní poznávací značky vozidla přiřazovány danému uživateli a je vypracováno vyúčtování mýta. Díky dodatečným senzorům k určování polohy funguje systém společnosti Toll Collect i případě, že by došlo ke krátkému výpadku nebo rušení GPS. 13

12 3.2 Manuální zaúčtování Alternativa k automatickému zaúčtování přes OBU je manuální zaúčtování na internetu nebo u terminálu na poplatkovém stanovišti. Nabízí se mimo jiné pro řidiče nákladních automobilů a dopravní podniky, které po německých dálnicích cestují jen zřídka. Kromě toho mohou manuální zaúčtování na internetu a u terminálů na poplatkových stanovištích pokrýt kompletní objem zaúčtování, došlo-li by k nepravděpodobnému případu, že automatický systém úplně vypadne Manuální zaúčtování na internetu Manuální zaúčtování na internetu umožňuje zaúčtovat se již před začátkem jízdy. Předpokladem pro účast je přitom předešlá registrace podniku u společnosti Toll Collect. Internetové zaúčtování probíhá na startovní adrese a je možné v německém, anglickém, francouzském a polském jazyce. Speciální software k tomu není zapotřebí. Evidence mýta pro nákladní automobily v Německu Zaúčtování na internetu Dopravní podnik Cíl 1. Trasa zadaná on-line 2. Zpoplatněná silnice a (stacionární a mobilní) kontrola 3. Centrála vyúčtuje poplatky dopravnímu podniku 14

13 Zadávání probíhá ve dvou krocích: disponent nebo řidič nákladního automobilu zadá při prvním přihlášení Master- PIN jako heslo. Master-PIN bude uživatelem po prvním přihlášení nahrazeno osobním heslem. Potom budou zobrazena všechna zaregistrovaná vozidla jeho dopravního podniku. Uživatel zvolí vozidlo a zadá údaje o vozidle. Potom určí bod výjezdu a cílový bod jízdy. Na základě zadaných dat bude automaticky zjištěna nejkratší možná trasa po zpoplatněné silniční síti. Tuto trasu může uživatel akceptovat nebo zadáním Přes průjezdní body (via) měnit dle svého přání. Počet průjezdních bodů (via), tedy míst, kterými má trasa vést, je však omezen. Systém pak zjistí dobu platnosti a splatnou částku mýta. Pokud s nimi uživatel souhlasí, trasu zaúčtuje a obdrží své zaúčtovací číslo. Zaúčtovací číslo musí řidič znát, protože při kontrolách zjednodušuje přezkoušení a je společně se státní poznávací značkou a dobou výjezdu nutné v případě částečného stornování u terminálů na poplatkových stanovištních. Alternativně si lze také vytisknout potvrzení o zaúčtování nebo si ho nechat zaslat em. Tento dokument obsahuje bezpečnostní kód, tzv. digitální podpis. Pomocí něho lze tento dokument použít jako doklad. Volitelně může uživatel při zaúčtování zadat nákladové středisko pro své interní rozdělení nákladů. Digitálním klíčem je zaručena bezpečnost každého zaúčtování. Na internetu je stornování zaúčtování celé trasy možné pouze před začátkem jízdy, částečné stornování po začátku jízdy je možné pouze na poplatkových stanovištích umístěných u terminálů podél trasy. Proti veškerému neautorizovanému zaúčtování byla učiněna preventivní opatření: Po vícenásobném použití chybného hesla tak bude zablokován přístup k osobnímu zaúčtovacímu kontu a může být odblokován pouze zákaznickým servisem (Customer Service). A dále: Pro bezpečné přenášení dat bude pro každý přístup při přihlášení po určenou dobu přiřazen Session-Key (digitální bezpečností klíč), se kterým je uživatel pro transakci autorizován. 15

14 Pokyn: Proces vyhledávání trasy v manuálním zaúčtovacím systému navrhuje výlučně trasy po zpoplatněných spolkových dálnicích. Trasy, které jsou systémem nabízeny proto nejsou vždy nejkratší cestou. Uživatelé, kteří preferují jiné vedení trasy, se mohou zaúčtovat přes zadání částečných tras Manuální zaúčtování u terminálu na poplatkových stanovištích Mýtný atlas se všemi stanovišti poplatkových terminálů lze obdržet od společnosti Toll Collect. Tento seznam naleznete i na internetu: Všichni uživatelé, zaregistrovaní i nezaregistrovaní, se mohou zaúčtovat manuálně u terminálů na poplatkových stanovištích. Těchto zhruba terminálů s nápisem Toll Collect je umístěno v blízkosti všech nájezdů na dálnice, na parkovištích, odpočívadlech a u čerpacích stanic v Německu, jakož i v příhraničních oblastech sousedních zemí. Postup při zaúčtování je přitom u všech poplatkových terminálů stejný, nezávisle na tom, zda se jedná o terminál umístěný uvnitř (Indoor), instalovaný uvnitř pokladních prostor, nebo zda se jedná o venkovní terminál (Outdoor), který je postaven venku. Uživatelská plocha terminálu je uspořádána logicky. Každý řidič ji může snadno ovládat. Zaúčtování je možné v německém, anglickém, francouzském a polském jazyce. 16

15 Evidence mýta pro nákladní automobily v Německu Zaúčtování u automatů Cíl Dopravní podnik 1. Zaúčtování prováděné řidičem u automatu 2. Zpoplatněná silnice a (stacionární a mobilní) kontrola V případě dotazů může řidič kdykoli přes komunikační zařízení na terminálu navázat kontakt s telefonním centrem (Call Center) společnosti Toll Collect. V osobním rozhovoru pak obdrží požadované informace, opět volitelně v němčině, angličtině, francouzštině nebo polštině. Proces zaúčtování u terminálu se podobá nákupu jízdenky. Ovládání probíhá přes dotykovou obrazovku (touchscreen) a klávesnici pro zadávání PIN při platbě kartou. Řidič zadá všechny relevantní údaje o vozidle, dobu výjezdu a cíl jízdy. Terminál na poplatkovém stanovišti pak vypočte nejkratší trasu v rámci zpoplatněné silniční sítě. Řidič může navrženou trasu akceptovat nebo vybrat zadáním jiných průjezdních bodů (via) alternativní vedení trasy. Když je řidič s trasou spokojen, potvrdí ji a zvolí si požadovaný platební prostředek. Maximální doba jízdy bude vypočtena automaticky systémem na základě doby výjezdu, délky trasy a časové rezervy pro krátké zastávky, dopravní zácpy a jiná rušení. Časový rámec je však vyměřen tak, aby bylo zamezeno vícenásobnému použití s jedním zaúčtováním. 17

16 Řidič je povinen provádět zaúčtování tak, aby mohl dodržet předepsané časy řízení a odpočinku. Doporučujeme jízdu nastoupit pokud možno na počátku doby platnosti zaúčtování. Řidič nákladního vozidla nakonec obdrží platný zaúčtovací doklad. Tento doklad musí být uschován, neboť obsahuje údaje o: datech vozidla zaúčtovaném vedení trasy délce trasy částce mýta 16-místném zaúčtovacím čísle a 126 době platnosti Zaúčtování může být provedeno až tři dny předem před dobou výjezdu. Terminály jsou spojeny s počítačovým centrem společnosti Toll Collect. Zaúčtovací data budou touto cestou zaslána společnosti Toll Collect. Tak systém v případě kontroly rozpozná, zda je nákladní automobil na dané trase v daném okamžiku řádně zaúčtován. Zaúčtování mohou být před počátkem jízdy kompletně stornována. Po nástupu jízdy je možné částečné stornování. Popis jednotlivých cest a způsobů stornování zaúčtování naleznete v kapitole 3.3 Stornování při manuálním zaúčtování. Pokyn: Proces vyhledávání trasy v manuálním zaúčtovacím systému navrhuje výlučně trasy po zpoplatněných spolkových dálnicích. Trasy, které jsou systémem nabízeny proto nejsou vždy nejkratší cestou. Uživatelé, kteří preferují jiné vedení trasy, se mohou zaúčtovat přes zadání částečných tras. 18

17 Zadávání údajů u terminálu bez a s vozidlovou kartou Zadávání údajů u terminálu bez vozidlové karty: 1. Země, kde je vozidlo přihlášeno k provozu, státní poznávací značka vozidla a emisní třída nákladního automobilu 2. Počet náprav (tahače a kombinace přívěsů) 3. Počátek doby používání dálnice (může být určeno až tři dny předem) 4. Místo výjezdu a cíl jízdy 5. Potvrzení vedení trasy (systém vždy zjistí nejkratší možnou trasu v rámci zpoplatněné silniční sítě) 6. Popř. modifikace trasy (chce-li řidič nákladního automobilu zadat vlastní průjezdní body (via)) 7. Potvrzení všech údajů (data o trase a vozidle, konec platnosti a částka mýta) 8. Volby platebního prostředku Zadávání údajů u terminálu s vozidlovou kartou: 1. Zasunutí vozidlové karty 2. Počet náprav (nutný, protože se nápravy mění společně s kombinací přívěsů) 3. Počátek doby používání dálnice (může být určeno až tři dny předem) 4. Místo výjezdu a cíl jízdy (zde si lze vybrat jeden z maximálně deseti standardních cílů, které jsou uloženy na vozidlové kartě) 5. Potvrzení vedení trasy (systém vždy zjistí nejkratší možnou trasu v rámci zpoplatněné silniční sítě) 6. Popř. modifikace trasy (chce-li řidič nákladního automobilu zadat vlastní průjezdní body (via)) 7. Potvrzení všech údajů (data o trase a vozidle, konec platnosti a částka mýta) 8. Volby platebního prostředku 3.3 Stornování při manuálním zaúčtování Manuální zaúčtování lze stornovat. K tomu existují následující cesty: Jízdy, jejichž doba výjezdu leží v budoucnosti, mohou být stornovány jak na internetu (pro zaregistrované uživatele), tak i u každého terminálu na všech poplatkových stanovištích (pro zaregistrované i nezaregistrované uživatele). Postup při stornování je přitom u všech terminálů na všech poplatkových stanovištích stejný, nezávisle na tom, zda se jedná o terminál umístěný uvnitř (Indoor), instalovaný uvnitř pokladních prostor, nebo zda se jedná o venkovní terminál (Outdoor), který je postaven venku. 19

18 Pro stornování na internetu zvolte Funkci Storno, zadejte trasu, která má být stornována a potvrďte. Potom je zaúčtování v mýtném systému označeno jako neplatné a zaúčtovací doklad a číslo jsou neplatné. Navrácení mýta proběhne cestou dobropisu přes původní platební prostředek. Byla-li jízda již započata, mohou být stornovány pouze dosud neprojeté úseky na jednom z terminálů na poplatkových stanovištích podél zaúčtované trasy. Dosud neprojetá trasa se počítá od úseku stanoviště poplatkového terminálu, na kterém je prováděno stornování, až do cíle zvolené trasy. Uživatel zde zvolí funkci Storno a vloží do terminálu zaúčtovací doklad nebo zadá zaúčtovací číslo, jakož i státní poznávací značku vozidla a dobu výjezdu. Následně udá řidič nový cíl na původní trase. Tento cíl musí ležet mezi stanovištěm poplatkového terminálu, resp. úseku trasy, a původním cílem. Stornovaná trasa se počítá od nově zadaného až do původního cíle. Potom bude navráceno mýto. Bylo-li mýto placeno v hotovosti, obdrží uživatel doklad, po jehož předložení mu bude u pokladny vyplacena vratná částka mýta. Proběhne-li stornování u venkovního terminálu (Outdoor), bude částka navrácena v hotovosti v Euromincích. Bylo-li mýto zaplaceno kartou, pak je nutné odpovídající kartu vložit do automatu a navrácení mýta proběhne přes původní platební prostředek. 20

19 Po uplynutí platnosti zaúčtovacího dokladu již není možné jízdy stornování. Osoba povinná odvádět mýto však může od Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) požadovat navrácení tehdy, když dokáže, že předešlé uplatnění z jeho strany ze skutečných důvodů nebylo možné a když svou žádost o navrácení uplatní během dvou měsíců po uplynutí doby platnosti zaúčtovacího dokladu nebo internetového zaúčtování u BAG na formuláři určeném k tomuto účelu. Formulář je k dispozici na internetu na nebo o něj můžete požádat Spolkový úřad pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstraße 34, Köln). Pokyn: Přeúčtování je možné pouze cestou stornování a zaúčtování nové trasy. Za proces navracení se vybírají poplatky. 4. Výše mýta (včetně mýtných tříd) Výše mýta se řídí podle emisní třídy, počtu náprav nákladního automobilu a délky zpoplatněné trasy. Nejprve je každé vozidlo na základě své emisní třídy zařazeno do jedné ze tří kategorií A, B nebo C. Tento poplatkový řád podle emisních tříd odměňuje mimo jiné držitele nákladních automobilů, kteří u svých vozidel dbají na vysoké ekologické standardy. 21

20 Emisní třídy dle Zákona o dálničním mýtě (ABMG) Kategorie A Kategorie B Kategorie C Do 30. září 2006 S4, S5 a EEV třída 1 S3 a S2 S1 a vozidla nenáležející do žádné emisní třídy 1. říjen 2006 až 30. září 2009 S5 a EEV třída 1 S4 a S3 S2, S1 a vozidla nenáležející do žádné emisní třídy Od 1. října 2009 EEV třída 1 S5 a S4 S3, S2, S1 a vozidla nenáležející do žádné emisní třídy Tarify mýta Kategorie A Kategorie B Kategorie C Vozidla nebo vozidlové kombinace do tří náprav* 0,09 Euro 0,11 Euro 0,13 Euro Vozidla nebo vozidlové kombinace se čtyřmi nebo více nápravami* 0,10 Euro 0,12 Euro 0,14 Euro * Tandemová náprava se počítá jako dvě nápravy; vytahovací nebo zdvižné nápravy jsou vždy zohledňovány. Osoba povinná odvádět mýto je povinná na požádání spolkového úřadu pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) dokázat správnost všech skutečností, které jsou podstatné pro výběr mýta, předložením vhodných dokladů ( 5 Zákona o dálničním mýtě (ABMG) ve spojení s 7 Vyhlášky o mýtě pro nákladní automobily (Lkw-MautV)). U všech vozidel přihlášených k provozu v Německu lze emisní třídu dokázat především Osvědčením o technickém průkazu vozidla nebo výměrem daně z motorového vozidla (Vyhláška o mýtě pro nákladní automobily, Lkw-MautV). U vozidel, která nejsou přihlášena k provozu v Německu, platí časově odstupňovaná odhadová pravidla, nelze-li emisní třídu dokázat jiným způsobem, především doklady o splnění určitých ekologických požadavků v dopravě CEMT** ( 9 Vyhlášky o mýtě pro nákladní automobily, Lkw-MautV). Náklady vysvětlení a dokázání všech skutečností, které jsou podstatné pro výběr mýta, nese osoba povinná odvádět mýto. Za porušení této dokazovací povinnosti je vybírána pokuta. (**CEMT Conférence Européenne des Ministres des Transport Konference evropských ministrů dopravy) 22

21 5. Způsoby platby Pro zaplacení mýtných poplatků existují různé možnosti. K dispozici jsou následující způsoby platby: Metoda Log-Pay pro mýto (Příkaz k inkasu) Metoda tankovací karty Platba přes pohledávkové konto Platba EC kartou Platba kreditní kartou Platba v hotovosti 5.1 Způsoby platby pro registrované uživatele Uživatelé, kteří se nechají zaregistrovat u společnosti Toll Collect, využívají výhodu, že mohou své mýto platit všemi disponibilními způsoby. Registrovaným uživatelům jsou k dispozici následující způsoby platby: Metoda Log-Pay pro mýto (Příkaz k inkasu) Mýto bude jednou měsíčně odepsáno z bankovního účtu uživatele, který byl uveden při registraci, podle vyúčtování mýta, tedy po použití zpoplatněné silniční sítě. Předpokladem pro účast je dostatečná bonita, která je vypočítávána na základě měsíčního jízdního výkonu uživatele včetně bezpečnostní přirážky. Bonita bude přezkušována poskytovatelem platebních služeb a bude uložena k trvalé kontrole limitu v systému Toll Collect. Tyto údaje, jakož i jízdní výkon, budou pravidelně kontrolovány a popřípadě upraveny. 23

22 Metoda tankovací karty Uživatel může nechat mýto vyúčtovat přes společnost poskytující tankovací karty. Předpokladem je, že z dispozičního rámce povoleného vydavatelem tankovací karty vyplývá dostatečný limit v ohledu na měsíční jízdní výkon. Jak se postupuje? Uživatel zašle své registrační podklady vydavateli tankovací karty, který byl vybrán na registračním formuláři. Tento udělí po přezkoušení bonity uživatele limitní příslib a sdělí to písemně společnosti Toll Collect zároveň s předáním registračních podkladů. Alternativně může uživatel zaslat své registrační podklady i přímo společnosti Toll Collect. V tomto případě si společnost Toll Collect zažádá o daný limitní příslib u daného vydavatele tankovací karty. Také u této metody platí uživatel své mýto měsíčně dle vyúčtování mýta, tedy po použití zpoplatněné silniční sítě. Aktuální seznam povolených tankovacích karet je možné obdržet na internetu na (Oddíl: Mýtný systém pro nákladní automobily / Způsoby platby). Platba pomocí vkladového účtu Nechce-li uživatel využít žádnou z uvedených metod nebo nemohl-li dokázat dostatečnou bonitu, nabízí mu společnost Toll Collect prostřednictvím metody pohledávkového konta další možnost, zúčastnit se systému jako registrovaný uživatel. Funguje to takto: Uživatel zaplatí předem částku, od které jsou odečítány průběžné jízdy. Uživatel se přitom musí sám postarat o to, aby na jeho kontě byl vždy k dispozici dostatečný vklad. Uživatel může stav svého konta zjistit po telefonu od zákaznického servisu (Customer Service). 24

23 5.2 Způsoby platby pro zaregistrované a pro nezaregistrované uživatele Následující způsoby platby mýta jsou k dispozici všem uživatelům: Tankovací, kreditní a EC karta Každý uživatel může své mýtné poplatky odvést bezhotovostní platbou u všech terminálů na všech poplatkových stanovištích. Typy akceptovaných tankovacích a kreditních karet jsou uvedené na domácí stránce společnosti Toll Collect (www.toll-collect.de) nebo mohou být vyžádány od zákaznického servisu (Customer Service). Hotovost U terminálů na poplatkových stanovištích mohou řidiči nákladních automobilů platit mýto v Euro a popřípadě Euro, popřípadě ve státní měně platné na daném stanovišti. Navracení přeplatků probíhá vždy v Euro. U poplatkových terminálů, které jsou umístěny venku (Outdoor), je nutné dbát na to, že lze platit pouze s bankovkami v Euro nebo popřípadě v dané státní měně. Pokyn: Zaúčtování registrovaných uživatelů, které nebude uhrazeno platebním prostředkem uvedeným na vozidlové kartě, se neobjeví v měsíčním vyúčtování. 25

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte.

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Jméno firmy, právní forma dle obchodního rejstříku Zástupce (příjmení,

Více

Mýto pro nákladní. Vyúčtování mýta. Aktualizované. www.toll-collect.de

Mýto pro nákladní. Vyúčtování mýta. Aktualizované. www.toll-collect.de CZ Mýto pro nákladní automobily v Německu Vyúčtování mýta Aktualizované vydání 2010 www.toll-collect.de Tři cesty, různé možnosti vhodné pro každou příležitost >>> 1 Pro plnou flexibilitu Vyúčtování s

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele CZ Mýto pro nákladní automobily v Německu Informace pro uživatele Aktualizované vydání 2009 Z příkazu O b s a h Předmluva... 1 1 Přehled... 2 2 Mýtná povinnost... 4 2.1 Definice mýtné povinnosti... 4 2.1.1

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE

INFORMACE PRO UŽIVATELE CZ MÝTO PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY V NĚMECKU INFORMACE PRO UŽIVATELE Aktualizované vydání 2014 Z příkazu www.toll-collect.de OBSAH Předmluva... 1 1 Přehled... 2 2 Mýtná povinnost... 4 2.1 Předpisy o mýtné

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele CZ Mýto pro nákladní automobily v Německu Informace pro uživatele Aktualizované vydání 2012 Z příkazu www.toll-collect.de Obsah Předmluva Předmluva... 1 1 Přehled... 2 2 Mýtná povinnost... 4 2.1 Předpisy

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE

INFORMACE PRO UŽIVATELE MÝTNÉ PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY V NĚMECKU INFORMACE PRO UŽIVATELE Aktualizované vydání 2015 Z příkazu www.toll-collect.de Milí čtenáři, díky své poloze v srdci Evropy se Německo stalo frekventovaným centrem

Více

Seznam: Časté výrazy:

Seznam: Časté výrazy: Seznam: 1. Vydání OBU (dobíjecí PRE-PAY) 2. Vrácení OBU (dobíjecí PRE-PAY) 3. Výměna OBU (nefunkční za funkční) 4. Vydání předregistrované OBU (ke sjednané smlouvě POST-PAY) 5. Doplacení mýtného 6. Výpis

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Silniční kontroly Stav: duben 2012

Silniční kontroly Stav: duben 2012 Silniční kontroly Stav: duben 2012 CZ Silniční kontroly BAG Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) vykonává jako samostatný spolkový nadřízený úřad v působnosti Spolkového ministerstva dopravy, výstavby

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla.

Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla. Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla. ...s kartou MercedesServiceCard se dostanete dále! Lahůdky z Francie, solární panely z Německa,

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele. Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele 1212

Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele. Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele 1212 Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele 1212 CHARAKTERISTIKA POPLATKU ZA TNV 1. Co je silniční poplatek pro uživatele

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Dispatcher 3 Kniha jízd

Dispatcher 3 Kniha jízd Dispatcher 3 Kniha jízd 1 Obsah: Základní popis programu.. 3 Vložení vozidla.. 4 Vložení záznamu o jízdě.. 6 Import dat z GPS off-line jednotky LUPUS.. 8 Import tankovacích karet.. 10 Sloučení jízd v jednom

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Manuál pro InspIS HELPDESK

Manuál pro InspIS HELPDESK Česká školní inspekce Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Manuál pro InspIS HELPDESK Obsah: 1) Přihlášení do systému 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy 3) InspIS HELPDESK str. 2 str. 2 str. 3 až

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Nela Kubasová se sídlem: Tvardkova 703, Ústí nad Orlicí, 56201 identifikační číslo: 76423247 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. 11. 2009 vydaným Městským úřadem Ústí

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Mýtný systém Rakousko FAQ. Konstrukce a provoz. Platnost. Placení a vyúčtování. Kontrola

Mýtný systém Rakousko FAQ. Konstrukce a provoz. Platnost. Placení a vyúčtování. Kontrola Mýtný systém Rakousko FAQ Konstrukce a provoz Kde byly zřízeny mýtné portály? Na všech dálnicích a rychlostních komunikací v celém Rakousku bylo zřízeno přes 400 mýtných portálů. Mýtné portály jsou umístěny

Více

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1 Úvod... 3 2 K čemu slouží e-shop Plzeňské karty... 4 2.1 Úvodní obrazovka e-shopu... 4 3 Vytvoření uživatelského účtu... 5 4 Dobíjení časového předplatného a elektronické hotovosti...

Více

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Prvních pět českých mýtných let v kostce #1: Mýto a financování infrastruktury #2: Mýto jako platební

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Společnost a Uživatel se v těchto VSP ke smlouvě jsou dále uváděny spolu jako Strany, a každý zvlášť jako Strana. V souvislosti s:

Společnost a Uživatel se v těchto VSP ke smlouvě jsou dále uváděny spolu jako Strany, a každý zvlášť jako Strana. V souvislosti s: Všeobecné podmínky užívání účtu v předplaceném režimu v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a pravidel poskytnutí viabox Tyto všeobecné podmínky

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz Mazur Parkplatz GmbH Hainburger Bundesstraße 143 2320 Schwechat 1. Všeobecné informace Následující Všeobecné obchodní podmínky

Více

Vážený zákazníku, Milan Kolář Managing partner/legal Executive Head

Vážený zákazníku, Milan Kolář Managing partner/legal Executive Head Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si pořídil tísňové zařízení naší společnosti do svého vozidla. Díky tomuto unikátnímu systému máte možnost využít další služby, které Vám naše společnost touto cestou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GO parking s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GO parking s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GO parking s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP ) začínají velkými písmeny, mají význam

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě 1. 3. 2013 Akceptace karet v dopravě Platba v dopravě bezkontaktní kartou ČSOB ve spolupráci s DP města Liberec a Jablonec a DP Brno zprovoznila kiosky na prodej jízdenek pomocí bezkontaktní karty. Každá

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici LORI Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici Instalační balíček 1 CID International, a.s. OBECNÉ VLASTNOSTI Aktualizační balíček č.1 (dále jen balíček) vychází z bohatého know-how a dlouholeté

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 7.12.2010 Verze: 5.0

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1 Úvod... 3 2 K čemu slouží e-shop Plzeňské karty... 4 2.1 Úvodní obrazovka e-shopu... 4 3 Vytvoření uživatelského účtu... 5 4 Dobíjení časového předplatného a elektronické hotovosti...

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013

NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013 NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 3 2. PŘÍSTUPOVÁ DATA A UŽIVATELSKÉ JMÉNO 4 3. PŘEHLED 5 4. NÁHLEDY/VYHODNOCENÍ 6 5. ZMĚNA TRANSAKCÍ 10 6. PODPORA A ROLE

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

kreditová jízdenka PRO FIRMY

kreditová jízdenka PRO FIRMY kreditová jízdenka PRO FIRMY Používáte pouze 1 Kreditovou jízdenku k jakékoliv cestě našimi žlutými autobusy a vlaky Kreditová jízdenka je přenosná = ve stejnou dobu může cestovat několik vašich zaměstnanců

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku... 1 I. ÚVOD... 1 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 2 1. Objednávka digitalizace... 2 2. Lhůta a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t

krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t 1 1.1) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Obsah 1 Obecný popis uživatelských částí... 1 2 Jednotlivé typy odbavení... 2 2.1 Úvodní obrazovka...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží Všeobecná ustanovení Provozovatel: Jaromíra Kolkowská, Průběžná 118, 390 02 Tábor, Česká republika IČ: 10322311 Tel.: 725 995 367 E-mail: jaromira.kolkowska@tiscali.cz Kupující učiněním objednávky akceptuje

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS 5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS Maximální vytížení vozidlového parku a krátké prostoje silničních vozidel jsou dnes měřítky pro úspěšné podniky v oblasti přepravy a logistiky. Stále většího významu

Více

Version 3.7 B.C.DG. Palubní přístroj. Návod k obsluze

Version 3.7 B.C.DG. Palubní přístroj. Návod k obsluze Version 3.7 B.C.DG CZ Palubní přístroj Návod k obsluze Poznámka k zadávání a zobrazování hmotnostních limitů pro povinnost platit mýto v této verzi návodu k použití Podle oznámení spolkového ministerstva

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Transparentní stav dodavatelského řetězce 3. Jak funguje telematický systém 4. Přehled funkcí 5. Funkce a využití 6. Hardware 8

Transparentní stav dodavatelského řetězce 3. Jak funguje telematický systém 4. Přehled funkcí 5. Funkce a využití 6. Hardware 8 Kögel Telematics Transparentní stav dodavatelského řetězce 3 Jak funguje telematický systém 4 Přehled funkcí 5 Funkce a využití 6 Hardware 8 Balíčky telematických systémů / vozidla 9 Webový portál 10 Přímé

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu Obchodní podmínky systému e-aukce.eu I. Výklad pojmů Níže uvedené pojmy se vztahují na Smlouvu a všechny ostatní smluvní dokumenty a mají následující význam: E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická

Více

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ Obsah INFORMACE O VAŠÍ SIM KARTĚ... 3 Co vše najdete na své SIM kartě?... 3 SIM karta T- Mobile... 3 SIM karta Vodafone... 3 DODATEČNÁ AKTIVACE VAŠEHO NOVÉHO ČÍSLA U

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Návod pro ha-loo Centrálu

Návod pro ha-loo Centrálu Návod pro ha-loo Centrálu 2 Návod ha-loo Centrála OBSAH sekce Nastavení Obsah 1. Obecné... 3 1.1. Kontaktní údaje... 3 1.2. Ostatní... 4 2. Centrála... 5 2.1. Seznam klapek... 5 2.2. Nastavení nové klapky...

Více