Informace pro uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro uživatele"

Transkript

1 MÝTO PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY V NĚMECKU Informace pro uživatele Z příkazu Jsme na cestě.

2 Obsah 1. Přehled 6 2. Registrace 8 3. Možnosti zaúčtování Automatické zaúčtování přes palubní přístroj Instalace palubního přístroje Způsob fungování palubního přístroje Manuální zaúčtování Manuální zaúčtování na internetu Manuální zaúčtování u terminálu na poplatkových stanovištích Stornování při manuálním zaúčtování Výše mýta (včetně mýtných tříd) Způsoby platby Způsoby platby pro registrované uživatele Způsoby platby pro zaregistrované a pro nezaregistrované uživatele Reklamace vyúčtování mýta Kontrola Právní podklady Dotazy a odpovědi Servis a kontakt 34 3

3 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, Německo je vzhledem ke své poloze ve středu Evropy centrem mezinárodní nákladní automobilové dopravy. Stále rostoucí objem nákladní dopravy vede ke značnému zatížení německých dálnic a má za následek rostoucí investice na údržbu a výstavbu. Vláda Spolkové Republiky Německo se rozhodla tyto náklady zavedením dálničního mýta závislého na ujeté vzdálenosti pro všechna užitková vozidla a vozidlové kombinace od 12 tun přípustné celkové hmotnosti nově rozdělit mezi německé i zahraniční uživatele. Společnost Toll Collect vyvinula jako dodavatel služeb z příkazu Spolkové vlády mýtný systém, který vypočítává a vybírá poplatky proporcionálně k ujetým úsekům trasy. Systém společnosti Toll Collect kromě toho zaručuje, že při výběru mýta nebude omezován plynulý provoz na dálnici. Na rozdíl od běžných mýtných systémů nevyžaduje systém společnosti Toll Collect ani omezení rychlosti, ani zastavování vozidel a ani vazbu na předepsaný jízdní pruh. Mýtný systém vyvinutý společností Toll Collect nabízí uživatelům zásadně tři možnosti zaúčtování: automatické zaúčtování palubním přístrojem a manuální zaúčtování u terminálu na poplatkových stanovištích nebo na internetu. Všechny vybrané poplatky jsou přitom kompletně odváděny Spolkové pokladně. Kromě techniky mýtného systému nabízí společnost Toll Collect svým uživatelům obsáhlé zákaznické služby (Customer Service). V případě dotazů se mohou uživatelé např. u poplatkového terminálu stiskem tlačítka nechat spojit s kompetentní kontaktní osobou v telefonním centru (Call Center). V tomto informačním textu naleznete vše důležité o mýtě pro nákladní automobily od registrace, přes kontrolu až po vyúčtování mýta. Šťastnou cestu! Vaše Společnost Toll Collect GmbH 5

4 1. Přehled V mýtném systému společnosti Toll Collect existují tři způsoby zaúčtování: automaticky přes instalovaný palubní přístroj manuálně na internetu manuálně na jednom z více než terminálů na poplatkových stanovištích Palubní přístroj registruje projeté úseky. Základním elementem systému je automatické zaúčtování: Palubní přístroj instalovaný v nákladním automobilu, tzv. On-Board Unit (OBU), rozpozná automaticky pomocí satelitních signálů (Global Positioning System, GPS) a dodatečných podpůrných senzorů pro určování polohy, po kterém ze zpoplatněných úseků se daný nákladní automobil pohybuje. OBU zjistí polohu nákladního automobilu a může ji kdykoli přiřadit jednomu z přibližně úseků na zhruba kilometrech dálniční sítě (v obou směrech). Přístroj pak vypočte poplatek a předá odpovídající údaje přes mobilní komunikační síť počítačovému centru společnosti Toll Collect. Alternativami jsou manuální způsoby zaúčtování: Řidič nebo dopravní podnik mohou zpoplatněnou trasu zaúčtovat u terminálu na poplatkovém stanovišti nebo na internetu. Také tato data jsou předávána počítačovému centru společnosti Toll Collect. 6

5 Předpokladem pro zaúčtování přes palubní přístroj a na internetu je registrace u společnosti Toll Collect. Vyúčtování mýtných poplatků zde probíhá měsíčně metodou Log-Pay pro mýto (příkaz k inkasu), tankovací kartou nebo přes pohledávkové konto. Za kontroly správného výběru mýta je zodpovědný Spolkový úřad pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr, BAG). Společnost Toll Collect poskytuje k dispozici odpovídající techniku. Zaúčtování u terminálů na poplatkových stanovištích je volně přistupné pro všechny uživatele. Platba probíhá tankovací, EC, nebo kreditní kartou, nebo také v hotovosti. Registrovaní uživatelé mohou u terminálů platit i metodou Log-Pay pro mýto nebo přes pohledávkové konto. Pro všechny dotazy týkající se způsobů platby a celého mýtného systému je registrovaným uživatelům telefonicky k dispozici zákaznický servis (Customer Service). Všichni nezaregistrovaní uživatelé se mohou se svými telefonickými dotazy obrátit na telefonní centrum (Call Center) společnosti Toll Collect. Aby byl zaručen spravedlivý výběr mýta od všech osob povinných odvádět mýto, vyvinula společnost Toll Collect obsáhlý kontrolní systém. Automatické kontroly na zhruba 300 kontrolních mostech, jakož i stacionární a mobilní kontrolní týmy Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr, BAG), Köln, dozírají na dodržování povinnosti odvádět mýto. V rámci kontrol jsou v počítačovém centru společnosti Toll Collect porovnávána data všech uživatelů, kteří se automaticky nebo manuálně zaúčtovali, s kontrolními daty. Kontrolní mosty a mobilní týmy BAG jsou pro tento účel vybaveny odpovídající technikou. 7

6 2. Registrace Přímou cestou k odvádění mýta je registrace u společnosti Toll Collect. Kdo se nechá zaregistrovat jako uživatel a následně nechá zaregistrovat svá vozidla, může využívat všech způsobů zaúčtování. Pro účast na automatickém systému nebo zaúčtování na internetu je registrace nutným předpokladem. Kromě toho jsou registrovaným uživatelům v případě odpovídající bonity přístupné všechny způsoby platby. Při registraci bude dotazováno několik údajů (číslo podvozku, SPZ a označení státní příslušnosti, emisní třída, jakož i počet náprav a přípustná celková hmotnost tahače). Tyto údaje o vozidle a způsob platby zvolený uživatelem budou společností Toll Collect uloženy na čipové kartě. Tato karta bude uživateli následně zaslána. Formuláře pro registraci naleznete na na internetu. Alternativně můžete o formuláře požádat i zákaznický servis (Customer Service) viz. kapitola 9. Registrovaní uživatelé mají výhody i při zaúčtování u terminálů na poplatkových stanovištních, které jsou volně k dispozici všem uživatelům: U terminálu mohou ušetřit čas tím, že načtou všechna data o nákladním automobilu z čipové karty, namísto aby je zadávali manuálně. 8

7 3. Možnosti zaúčtování Mýto je nutné odvádět pouze za použití zpoplatněných úseků. Na základě tohoto principu funguje systém, který společnost Toll Collect pro výběr mýta vyvinula. Společnost přitom poskytuje řidičům a dopravním podnikům tři možnosti zaúčtování dané trasy: automatické zaúčtování přes palubní přístroj (OBU) manuální zaúčtování na internetu manuální zaúčtování u více než terminálů na poplatkových stanovištích Automatické zaúčtování přes palubní přístroj (OBU) je nejjednodušším způsobem zaúčtování. Ale i ostatní možnosti zaúčtování mají výhody. Zaúčtování u terminálů na poplatkových stanovištích se tak nabízí především pro podniky, které německé dálnice projíždějí pouze zřídka. Dle předpisů Spolkové vlády bude každému uživateli umožněn nediskriminující přístup k mýtnému systému. Dopravní podniky a řidiči si mohou vždy zvolit vhodné řešení. 9

8 3.1 Automatické zaúčtování přes palubní přístroj Základním elementem mýtného systému se satelitní podporou je automatické zaúčtování prostřednictvím palubního přístroje, tzv. On-Board Unit (OBU). Po registraci si může palubní přístroj nechat instalovat každý uživatel. Pomocí satelitních signálů GPS a dalších senzorů pro určování polohy rozpozná OBU všechny zpoplatněné trasy a vypočte na základě nastavených údajů o vozidle a tarifů pro trasy mýtné poplatky. Informace o mýtných poplatcích jsou přenášeny přes mobilní komunikační síť GSM (Global System for Mobile Communication) počítačovému centru společnosti Toll Collect. Následně budou vyúčtovány projeté úseky (viz kapitola 5 Způsoby platby). Transparentnost je zaručena: každý registrovaný uživatel může dle dokladu o jednotlivých jízdách překontrolovat vyúčtované trasy a tím správnost evidence dat. Bez pokladních budek a prostojů při čekání systém společnosti Toll Collect se stará o výběr mýta bez dopravních zácep. Výběr mýta pro nákladní automobily v Německu Automatické zaúčtování Satelit vysílá data o poloze (Global Positioning System, GPS) Palubní přístroj OBU Cíl Dopravní podnik 1. Instalace 2. Zadání 3. Palubní přístroj 4. Palubní 5. Kontrola 6. Palubní přístroj vypočte mýtné palubního přístroje údajů o rozpozná polohu přístroj rozpozná (stacionární a poplatky vozidle zpoplatněný úsek mobilní) 8. Centrála vyúčtuje poplatky s dopravním podnikem 7. Částka je zaslána mýtné centrále přes mobilní komunikační síť (GSM) 10

9 3.1.1 Instalace palubního přístroje Instalaci palubních přístrojů provádějí servisní partneři vybraní a vyškolení společností Toll Collect. K dispozici je k tomu kolem autorizovaných dílen v celém Německu a v sousedních zemích. Kromě instalace palubních přístrojů obsahuje instalace následující kroky: instalace antény a anténního kabelu připojení pro snímání tachometru připojení na palubní síť nahrání údajů o vozidle a držiteli vozidla (personalizace) podle vozidlové karty instalace přístroje zkušební jízda a instrukce pro řidiče Personalizace, tzn. nahrání údajů o vozidle a držiteli vozidla, servisním partnerem odpadá, objednává-li servisní partner tyto přístroje již personalizované u společnosti Toll Collect. Tento servis je k dispozici až do začátku výběru mýta, pro danou dílnu je bezplatný a urychluje instalaci. Instalace do jednoho vozidla trvá maximálě 4 hodiny. Samotný přístroj je poskytován uživateli zdarma. Náklady instalace musí hradit uživatel sám. V současné době si mohou registrovaní uživatelé vybrat ze dvou palubních přístrojů: OBU firmy Siemens je nasazován na palubní desku. V palubním přístroji je zabudován modul DSRC, který slouží přenosu dat z OBU na kontrolní mosty, kontrolní vozidla a podpůrné majáky. Tento přenos dat probíhá prostřednictvím infračervené techniky nebo v budoucnu také na bázi mikrovln, aby byla zaručena funkční spolupráce (inter-operabilita) s jinými mýtnými systémy. OBU firmy Grundig je instalován podobně jako autorádio do DIN-přihrádky. Při instalaci OBU firmy Grundig je zásadně na předním skle instalován dodatečný modul DSRC. Palubní přístroj je poskytován zdarma a zůstává majetkem společnosti Toll Collect GmbH. 11

10 Pro oba přístroje je na střeše vozidla instalována kombinovaná anténa. Přes tuto anténu jsou přijímány signály GPS a přes mobilní komunikační síť přenášena data centrále společnosti Toll Collect. Při personalizaci palubních přístrojů jsou nahrávána nezměnitelná specifická data nákladního automobilu, jako např. jeho emisní třída. Státní poznávací značka vozidla je uložena, tzn. že je vytvořeno jednoznačné přiřazení mezi státní poznávací značkou a palubním přístrojem. Veškeré aktivity při instalaci palubního přístroje jsou elektronicky protokolovány. Potom probíhá přejímka. Při ní uživatel obdrží od servisního partnera společnosti Toll Collect instrukce, jakož i návod k použití. Náklady na instalaci palubního přístroje a další s ní spojené náklady (příjezd a odjezd, prostoje) nese uživatel, jakož i náklady na konečnon demontáž (po ukončení smlouvy) na změny provád ěné autorizovaným servisním partnerem nutné při změně státní poznávací značky. Vybudováním souvislé sítě servisních partnerů a omezením doby instalace OBU na maximálně 4 hodiny byly vytvořeny všechny předpoklady, k tomw aby byly náklady na instalaci co nejnižší. 12

11 3.1.2 Způsob fungování palubního přístroje OBU se zapíná automaticky při zapnutí zapalování. Řidič je povinen zadaná data před každou jízdou zkontrolovat a popřípadě aktualizovat. V úvahu přitom přichází následující možnosti změn. Zadání zda je přípustná celková hmotnost nákladního automobilu vyšší než 12 t nebo nižší než 12 t (pokud jede vozidlo bez návěsu nebo přívěsu, není povinné odvádět mýto); počtu náprav, který se mění dle kombinace přívěsů (i to má vliv na výši mýta); zda se jedná o novou jízdu (nebo zda má být dále přičítáno k částce minulé jízdy); nákladové středisko (tento volitelný údaj slouží dopravnímu podniku k internímu rozdělení nákladů jízdy). Po zadání těchto údajů je automatický systém pro dané vozidlo aktivován. OBU automaticky pomocí signálu GPS a ostatních senzorů k určování polohy, jakož i z uložených dat o dálniční síti, rozpozná zda se vozidlo nalézá na zpoplatněném úseku a které úseky již byly projety. OBU dle údajů o trase a tarifech, jakož i zadaných a uložených údajů o vozidle, zjistí částku splatného mýta, tuto informaci uloží a zašle přes mobilní komunikační síť centrále společnosti Toll Collect. Zasílání této informace probíhá vždy po dosažení určité částky mýta nebo po uplynutí definované doby. Je-li přístroj v tuto dobu vypnut, budou data zaslána po příštím zapnutí. Vypne-li řidič zapalování svého vozidla, vypne se i OBU. V centrále Toll Collect jsou splatné částky mýta dle státní poznávací značky vozidla přiřazovány danému uživateli a je vypracováno vyúčtování mýta. Díky dodatečným senzorům k určování polohy funguje systém společnosti Toll Collect i případě, že by došlo ke krátkému výpadku nebo rušení GPS. 13

12 3.2 Manuální zaúčtování Alternativa k automatickému zaúčtování přes OBU je manuální zaúčtování na internetu nebo u terminálu na poplatkovém stanovišti. Nabízí se mimo jiné pro řidiče nákladních automobilů a dopravní podniky, které po německých dálnicích cestují jen zřídka. Kromě toho mohou manuální zaúčtování na internetu a u terminálů na poplatkových stanovištích pokrýt kompletní objem zaúčtování, došlo-li by k nepravděpodobnému případu, že automatický systém úplně vypadne Manuální zaúčtování na internetu Manuální zaúčtování na internetu umožňuje zaúčtovat se již před začátkem jízdy. Předpokladem pro účast je přitom předešlá registrace podniku u společnosti Toll Collect. Internetové zaúčtování probíhá na startovní adrese a je možné v německém, anglickém, francouzském a polském jazyce. Speciální software k tomu není zapotřebí. Evidence mýta pro nákladní automobily v Německu Zaúčtování na internetu Dopravní podnik Cíl 1. Trasa zadaná on-line 2. Zpoplatněná silnice a (stacionární a mobilní) kontrola 3. Centrála vyúčtuje poplatky dopravnímu podniku 14

13 Zadávání probíhá ve dvou krocích: disponent nebo řidič nákladního automobilu zadá při prvním přihlášení Master- PIN jako heslo. Master-PIN bude uživatelem po prvním přihlášení nahrazeno osobním heslem. Potom budou zobrazena všechna zaregistrovaná vozidla jeho dopravního podniku. Uživatel zvolí vozidlo a zadá údaje o vozidle. Potom určí bod výjezdu a cílový bod jízdy. Na základě zadaných dat bude automaticky zjištěna nejkratší možná trasa po zpoplatněné silniční síti. Tuto trasu může uživatel akceptovat nebo zadáním Přes průjezdní body (via) měnit dle svého přání. Počet průjezdních bodů (via), tedy míst, kterými má trasa vést, je však omezen. Systém pak zjistí dobu platnosti a splatnou částku mýta. Pokud s nimi uživatel souhlasí, trasu zaúčtuje a obdrží své zaúčtovací číslo. Zaúčtovací číslo musí řidič znát, protože při kontrolách zjednodušuje přezkoušení a je společně se státní poznávací značkou a dobou výjezdu nutné v případě částečného stornování u terminálů na poplatkových stanovištních. Alternativně si lze také vytisknout potvrzení o zaúčtování nebo si ho nechat zaslat em. Tento dokument obsahuje bezpečnostní kód, tzv. digitální podpis. Pomocí něho lze tento dokument použít jako doklad. Volitelně může uživatel při zaúčtování zadat nákladové středisko pro své interní rozdělení nákladů. Digitálním klíčem je zaručena bezpečnost každého zaúčtování. Na internetu je stornování zaúčtování celé trasy možné pouze před začátkem jízdy, částečné stornování po začátku jízdy je možné pouze na poplatkových stanovištích umístěných u terminálů podél trasy. Proti veškerému neautorizovanému zaúčtování byla učiněna preventivní opatření: Po vícenásobném použití chybného hesla tak bude zablokován přístup k osobnímu zaúčtovacímu kontu a může být odblokován pouze zákaznickým servisem (Customer Service). A dále: Pro bezpečné přenášení dat bude pro každý přístup při přihlášení po určenou dobu přiřazen Session-Key (digitální bezpečností klíč), se kterým je uživatel pro transakci autorizován. 15

14 Pokyn: Proces vyhledávání trasy v manuálním zaúčtovacím systému navrhuje výlučně trasy po zpoplatněných spolkových dálnicích. Trasy, které jsou systémem nabízeny proto nejsou vždy nejkratší cestou. Uživatelé, kteří preferují jiné vedení trasy, se mohou zaúčtovat přes zadání částečných tras Manuální zaúčtování u terminálu na poplatkových stanovištích Mýtný atlas se všemi stanovišti poplatkových terminálů lze obdržet od společnosti Toll Collect. Tento seznam naleznete i na internetu: Všichni uživatelé, zaregistrovaní i nezaregistrovaní, se mohou zaúčtovat manuálně u terminálů na poplatkových stanovištích. Těchto zhruba terminálů s nápisem Toll Collect je umístěno v blízkosti všech nájezdů na dálnice, na parkovištích, odpočívadlech a u čerpacích stanic v Německu, jakož i v příhraničních oblastech sousedních zemí. Postup při zaúčtování je přitom u všech poplatkových terminálů stejný, nezávisle na tom, zda se jedná o terminál umístěný uvnitř (Indoor), instalovaný uvnitř pokladních prostor, nebo zda se jedná o venkovní terminál (Outdoor), který je postaven venku. Uživatelská plocha terminálu je uspořádána logicky. Každý řidič ji může snadno ovládat. Zaúčtování je možné v německém, anglickém, francouzském a polském jazyce. 16

15 Evidence mýta pro nákladní automobily v Německu Zaúčtování u automatů Cíl Dopravní podnik 1. Zaúčtování prováděné řidičem u automatu 2. Zpoplatněná silnice a (stacionární a mobilní) kontrola V případě dotazů může řidič kdykoli přes komunikační zařízení na terminálu navázat kontakt s telefonním centrem (Call Center) společnosti Toll Collect. V osobním rozhovoru pak obdrží požadované informace, opět volitelně v němčině, angličtině, francouzštině nebo polštině. Proces zaúčtování u terminálu se podobá nákupu jízdenky. Ovládání probíhá přes dotykovou obrazovku (touchscreen) a klávesnici pro zadávání PIN při platbě kartou. Řidič zadá všechny relevantní údaje o vozidle, dobu výjezdu a cíl jízdy. Terminál na poplatkovém stanovišti pak vypočte nejkratší trasu v rámci zpoplatněné silniční sítě. Řidič může navrženou trasu akceptovat nebo vybrat zadáním jiných průjezdních bodů (via) alternativní vedení trasy. Když je řidič s trasou spokojen, potvrdí ji a zvolí si požadovaný platební prostředek. Maximální doba jízdy bude vypočtena automaticky systémem na základě doby výjezdu, délky trasy a časové rezervy pro krátké zastávky, dopravní zácpy a jiná rušení. Časový rámec je však vyměřen tak, aby bylo zamezeno vícenásobnému použití s jedním zaúčtováním. 17

16 Řidič je povinen provádět zaúčtování tak, aby mohl dodržet předepsané časy řízení a odpočinku. Doporučujeme jízdu nastoupit pokud možno na počátku doby platnosti zaúčtování. Řidič nákladního vozidla nakonec obdrží platný zaúčtovací doklad. Tento doklad musí být uschován, neboť obsahuje údaje o: datech vozidla zaúčtovaném vedení trasy délce trasy částce mýta 16-místném zaúčtovacím čísle a 126 době platnosti Zaúčtování může být provedeno až tři dny předem před dobou výjezdu. Terminály jsou spojeny s počítačovým centrem společnosti Toll Collect. Zaúčtovací data budou touto cestou zaslána společnosti Toll Collect. Tak systém v případě kontroly rozpozná, zda je nákladní automobil na dané trase v daném okamžiku řádně zaúčtován. Zaúčtování mohou být před počátkem jízdy kompletně stornována. Po nástupu jízdy je možné částečné stornování. Popis jednotlivých cest a způsobů stornování zaúčtování naleznete v kapitole 3.3 Stornování při manuálním zaúčtování. Pokyn: Proces vyhledávání trasy v manuálním zaúčtovacím systému navrhuje výlučně trasy po zpoplatněných spolkových dálnicích. Trasy, které jsou systémem nabízeny proto nejsou vždy nejkratší cestou. Uživatelé, kteří preferují jiné vedení trasy, se mohou zaúčtovat přes zadání částečných tras. 18

17 Zadávání údajů u terminálu bez a s vozidlovou kartou Zadávání údajů u terminálu bez vozidlové karty: 1. Země, kde je vozidlo přihlášeno k provozu, státní poznávací značka vozidla a emisní třída nákladního automobilu 2. Počet náprav (tahače a kombinace přívěsů) 3. Počátek doby používání dálnice (může být určeno až tři dny předem) 4. Místo výjezdu a cíl jízdy 5. Potvrzení vedení trasy (systém vždy zjistí nejkratší možnou trasu v rámci zpoplatněné silniční sítě) 6. Popř. modifikace trasy (chce-li řidič nákladního automobilu zadat vlastní průjezdní body (via)) 7. Potvrzení všech údajů (data o trase a vozidle, konec platnosti a částka mýta) 8. Volby platebního prostředku Zadávání údajů u terminálu s vozidlovou kartou: 1. Zasunutí vozidlové karty 2. Počet náprav (nutný, protože se nápravy mění společně s kombinací přívěsů) 3. Počátek doby používání dálnice (může být určeno až tři dny předem) 4. Místo výjezdu a cíl jízdy (zde si lze vybrat jeden z maximálně deseti standardních cílů, které jsou uloženy na vozidlové kartě) 5. Potvrzení vedení trasy (systém vždy zjistí nejkratší možnou trasu v rámci zpoplatněné silniční sítě) 6. Popř. modifikace trasy (chce-li řidič nákladního automobilu zadat vlastní průjezdní body (via)) 7. Potvrzení všech údajů (data o trase a vozidle, konec platnosti a částka mýta) 8. Volby platebního prostředku 3.3 Stornování při manuálním zaúčtování Manuální zaúčtování lze stornovat. K tomu existují následující cesty: Jízdy, jejichž doba výjezdu leží v budoucnosti, mohou být stornovány jak na internetu (pro zaregistrované uživatele), tak i u každého terminálu na všech poplatkových stanovištích (pro zaregistrované i nezaregistrované uživatele). Postup při stornování je přitom u všech terminálů na všech poplatkových stanovištích stejný, nezávisle na tom, zda se jedná o terminál umístěný uvnitř (Indoor), instalovaný uvnitř pokladních prostor, nebo zda se jedná o venkovní terminál (Outdoor), který je postaven venku. 19

18 Pro stornování na internetu zvolte Funkci Storno, zadejte trasu, která má být stornována a potvrďte. Potom je zaúčtování v mýtném systému označeno jako neplatné a zaúčtovací doklad a číslo jsou neplatné. Navrácení mýta proběhne cestou dobropisu přes původní platební prostředek. Byla-li jízda již započata, mohou být stornovány pouze dosud neprojeté úseky na jednom z terminálů na poplatkových stanovištích podél zaúčtované trasy. Dosud neprojetá trasa se počítá od úseku stanoviště poplatkového terminálu, na kterém je prováděno stornování, až do cíle zvolené trasy. Uživatel zde zvolí funkci Storno a vloží do terminálu zaúčtovací doklad nebo zadá zaúčtovací číslo, jakož i státní poznávací značku vozidla a dobu výjezdu. Následně udá řidič nový cíl na původní trase. Tento cíl musí ležet mezi stanovištěm poplatkového terminálu, resp. úseku trasy, a původním cílem. Stornovaná trasa se počítá od nově zadaného až do původního cíle. Potom bude navráceno mýto. Bylo-li mýto placeno v hotovosti, obdrží uživatel doklad, po jehož předložení mu bude u pokladny vyplacena vratná částka mýta. Proběhne-li stornování u venkovního terminálu (Outdoor), bude částka navrácena v hotovosti v Euromincích. Bylo-li mýto zaplaceno kartou, pak je nutné odpovídající kartu vložit do automatu a navrácení mýta proběhne přes původní platební prostředek. 20

19 Po uplynutí platnosti zaúčtovacího dokladu již není možné jízdy stornování. Osoba povinná odvádět mýto však může od Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) požadovat navrácení tehdy, když dokáže, že předešlé uplatnění z jeho strany ze skutečných důvodů nebylo možné a když svou žádost o navrácení uplatní během dvou měsíců po uplynutí doby platnosti zaúčtovacího dokladu nebo internetového zaúčtování u BAG na formuláři určeném k tomuto účelu. Formulář je k dispozici na internetu na nebo o něj můžete požádat Spolkový úřad pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstraße 34, Köln). Pokyn: Přeúčtování je možné pouze cestou stornování a zaúčtování nové trasy. Za proces navracení se vybírají poplatky. 4. Výše mýta (včetně mýtných tříd) Výše mýta se řídí podle emisní třídy, počtu náprav nákladního automobilu a délky zpoplatněné trasy. Nejprve je každé vozidlo na základě své emisní třídy zařazeno do jedné ze tří kategorií A, B nebo C. Tento poplatkový řád podle emisních tříd odměňuje mimo jiné držitele nákladních automobilů, kteří u svých vozidel dbají na vysoké ekologické standardy. 21

20 Emisní třídy dle Zákona o dálničním mýtě (ABMG) Kategorie A Kategorie B Kategorie C Do 30. září 2006 S4, S5 a EEV třída 1 S3 a S2 S1 a vozidla nenáležející do žádné emisní třídy 1. říjen 2006 až 30. září 2009 S5 a EEV třída 1 S4 a S3 S2, S1 a vozidla nenáležející do žádné emisní třídy Od 1. října 2009 EEV třída 1 S5 a S4 S3, S2, S1 a vozidla nenáležející do žádné emisní třídy Tarify mýta Kategorie A Kategorie B Kategorie C Vozidla nebo vozidlové kombinace do tří náprav* 0,09 Euro 0,11 Euro 0,13 Euro Vozidla nebo vozidlové kombinace se čtyřmi nebo více nápravami* 0,10 Euro 0,12 Euro 0,14 Euro * Tandemová náprava se počítá jako dvě nápravy; vytahovací nebo zdvižné nápravy jsou vždy zohledňovány. Osoba povinná odvádět mýto je povinná na požádání spolkového úřadu pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) dokázat správnost všech skutečností, které jsou podstatné pro výběr mýta, předložením vhodných dokladů ( 5 Zákona o dálničním mýtě (ABMG) ve spojení s 7 Vyhlášky o mýtě pro nákladní automobily (Lkw-MautV)). U všech vozidel přihlášených k provozu v Německu lze emisní třídu dokázat především Osvědčením o technickém průkazu vozidla nebo výměrem daně z motorového vozidla (Vyhláška o mýtě pro nákladní automobily, Lkw-MautV). U vozidel, která nejsou přihlášena k provozu v Německu, platí časově odstupňovaná odhadová pravidla, nelze-li emisní třídu dokázat jiným způsobem, především doklady o splnění určitých ekologických požadavků v dopravě CEMT** ( 9 Vyhlášky o mýtě pro nákladní automobily, Lkw-MautV). Náklady vysvětlení a dokázání všech skutečností, které jsou podstatné pro výběr mýta, nese osoba povinná odvádět mýto. Za porušení této dokazovací povinnosti je vybírána pokuta. (**CEMT Conférence Européenne des Ministres des Transport Konference evropských ministrů dopravy) 22

21 5. Způsoby platby Pro zaplacení mýtných poplatků existují různé možnosti. K dispozici jsou následující způsoby platby: Metoda Log-Pay pro mýto (Příkaz k inkasu) Metoda tankovací karty Platba přes pohledávkové konto Platba EC kartou Platba kreditní kartou Platba v hotovosti 5.1 Způsoby platby pro registrované uživatele Uživatelé, kteří se nechají zaregistrovat u společnosti Toll Collect, využívají výhodu, že mohou své mýto platit všemi disponibilními způsoby. Registrovaným uživatelům jsou k dispozici následující způsoby platby: Metoda Log-Pay pro mýto (Příkaz k inkasu) Mýto bude jednou měsíčně odepsáno z bankovního účtu uživatele, který byl uveden při registraci, podle vyúčtování mýta, tedy po použití zpoplatněné silniční sítě. Předpokladem pro účast je dostatečná bonita, která je vypočítávána na základě měsíčního jízdního výkonu uživatele včetně bezpečnostní přirážky. Bonita bude přezkušována poskytovatelem platebních služeb a bude uložena k trvalé kontrole limitu v systému Toll Collect. Tyto údaje, jakož i jízdní výkon, budou pravidelně kontrolovány a popřípadě upraveny. 23

22 Metoda tankovací karty Uživatel může nechat mýto vyúčtovat přes společnost poskytující tankovací karty. Předpokladem je, že z dispozičního rámce povoleného vydavatelem tankovací karty vyplývá dostatečný limit v ohledu na měsíční jízdní výkon. Jak se postupuje? Uživatel zašle své registrační podklady vydavateli tankovací karty, který byl vybrán na registračním formuláři. Tento udělí po přezkoušení bonity uživatele limitní příslib a sdělí to písemně společnosti Toll Collect zároveň s předáním registračních podkladů. Alternativně může uživatel zaslat své registrační podklady i přímo společnosti Toll Collect. V tomto případě si společnost Toll Collect zažádá o daný limitní příslib u daného vydavatele tankovací karty. Také u této metody platí uživatel své mýto měsíčně dle vyúčtování mýta, tedy po použití zpoplatněné silniční sítě. Aktuální seznam povolených tankovacích karet je možné obdržet na internetu na (Oddíl: Mýtný systém pro nákladní automobily / Způsoby platby). Platba pomocí vkladového účtu Nechce-li uživatel využít žádnou z uvedených metod nebo nemohl-li dokázat dostatečnou bonitu, nabízí mu společnost Toll Collect prostřednictvím metody pohledávkového konta další možnost, zúčastnit se systému jako registrovaný uživatel. Funguje to takto: Uživatel zaplatí předem částku, od které jsou odečítány průběžné jízdy. Uživatel se přitom musí sám postarat o to, aby na jeho kontě byl vždy k dispozici dostatečný vklad. Uživatel může stav svého konta zjistit po telefonu od zákaznického servisu (Customer Service). 24

23 5.2 Způsoby platby pro zaregistrované a pro nezaregistrované uživatele Následující způsoby platby mýta jsou k dispozici všem uživatelům: Tankovací, kreditní a EC karta Každý uživatel může své mýtné poplatky odvést bezhotovostní platbou u všech terminálů na všech poplatkových stanovištích. Typy akceptovaných tankovacích a kreditních karet jsou uvedené na domácí stránce společnosti Toll Collect (www.toll-collect.de) nebo mohou být vyžádány od zákaznického servisu (Customer Service). Hotovost U terminálů na poplatkových stanovištích mohou řidiči nákladních automobilů platit mýto v Euro a popřípadě Euro, popřípadě ve státní měně platné na daném stanovišti. Navracení přeplatků probíhá vždy v Euro. U poplatkových terminálů, které jsou umístěny venku (Outdoor), je nutné dbát na to, že lze platit pouze s bankovkami v Euro nebo popřípadě v dané státní měně. Pokyn: Zaúčtování registrovaných uživatelů, které nebude uhrazeno platebním prostředkem uvedeným na vozidlové kartě, se neobjeví v měsíčním vyúčtování. 25

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte.

Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Vyplňte prosím tento formulář úplně a čitelně. Použijte prosím psací stroj nebo pište tiskacím písmem. Vhodná políčka prosím zakřížkujte. Jméno firmy, právní forma dle obchodního rejstříku Zástupce (příjmení,

Více

Mýto pro nákladní. Vyúčtování mýta. Aktualizované. www.toll-collect.de

Mýto pro nákladní. Vyúčtování mýta. Aktualizované. www.toll-collect.de CZ Mýto pro nákladní automobily v Německu Vyúčtování mýta Aktualizované vydání 2010 www.toll-collect.de Tři cesty, různé možnosti vhodné pro každou příležitost >>> 1 Pro plnou flexibilitu Vyúčtování s

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele CZ Mýto pro nákladní automobily v Německu Informace pro uživatele Aktualizované vydání 2009 Z příkazu Obsah Předmluva...1 1 Přehled... 2 2 Mýtná povinnost..... 4 2.1 Definice mýtné povinnosti... 4 2.1.1

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele CZ Mýto pro nákladní automobily v Německu Informace pro uživatele Aktualizované vydání 2009 Z příkazu O b s a h Předmluva... 1 1 Přehled... 2 2 Mýtná povinnost... 4 2.1 Definice mýtné povinnosti... 4 2.1.1

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE

INFORMACE PRO UŽIVATELE CZ MÝTO PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY V NĚMECKU INFORMACE PRO UŽIVATELE Aktualizované vydání 2014 Z příkazu www.toll-collect.de OBSAH Předmluva... 1 1 Přehled... 2 2 Mýtná povinnost... 4 2.1 Předpisy o mýtné

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele CZ Mýto pro nákladní automobily v Německu Informace pro uživatele Aktualizované vydání 2012 Z příkazu www.toll-collect.de Obsah Předmluva Předmluva... 1 1 Přehled... 2 2 Mýtná povinnost... 4 2.1 Předpisy

Více

Za jaké komunikace se musí platit? V zásadě platí: musí se platit za použití všech spolkových dálnic.

Za jaké komunikace se musí platit? V zásadě platí: musí se platit za použití všech spolkových dálnic. Informace vztahující se k časovým dálničním poplatkům za těžká užitková vozidla se zvláštním zřetelem na novou strukturu poplatků, vztahující se na emise a platnou v SRN od roku 2001 Za jaké komunikace

Více

Návod k obsluze portálu Eurovignette. Postup při zakoupení euroviněty

Návod k obsluze portálu Eurovignette. Postup při zakoupení euroviněty Návod k obsluze portálu Eurovignette Toto je návod k obsluze, který vám vysvětlí proces získání euroviněty na portálu Eurovignette. Neslouží k výkladu ani vysvětlení zákonných ustanovení směrnice o eurovinětě.

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE

INFORMACE PRO UŽIVATELE MÝTNÉ PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY V NĚMECKU INFORMACE PRO UŽIVATELE Aktualizované vydání 2015 Z příkazu www.toll-collect.de Milí čtenáři, díky své poloze v srdci Evropy se Německo stalo frekventovaným centrem

Více

Seznam: Časté výrazy:

Seznam: Časté výrazy: Seznam: 1. Vydání OBU (dobíjecí PRE-PAY) 2. Vrácení OBU (dobíjecí PRE-PAY) 3. Výměna OBU (nefunkční za funkční) 4. Vydání předregistrované OBU (ke sjednané smlouvě POST-PAY) 5. Doplacení mýtného 6. Výpis

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla.

Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla. Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla. ...s kartou MercedesServiceCard se dostanete dále! Lahůdky z Francie, solární panely z Německa,

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Rychle. Pohodlně. Bezhotovostně.

Rychle. Pohodlně. Bezhotovostně. DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. Rychle. Pohodlně. Bezhotovostně. ...je služba Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. (DPmHK, a.s.) a je možné ji používat ve všech prostředcích hromadné

Více

Seznam: Časté výrazy:

Seznam: Časté výrazy: Seznam: 1. Vydání OBU (dobíjecí PRE-PAY) 2. Vrácení OBU (dobíjecí PRE-PAY) 3. Výměna OBU (nefunkční za funkční) 4. Vydání předregistrované OBU (ke sjednané smlouvě POST-PAY) 5. Doplacení mýtného 6. Výpis

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

ŘÁD PRO POSKYTOVÁNÍ CESTUJÍCÍM VYUŽÍVAJÍCÍM DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY SLUŽBY INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ

ŘÁD PRO POSKYTOVÁNÍ CESTUJÍCÍM VYUŽÍVAJÍCÍM DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY SLUŽBY INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ ŘÁD PRO POSKYTOVÁNÍ CESTUJÍCÍM VYUŽÍVAJÍCÍM DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY SLUŽBY INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Řád uvádí podmínky poskytování Cestujícím, využívajícím dopravní prostředky, služby

Více

Jak je strukturován seznam průjezdů DKV pro TIS PL?

Jak je strukturován seznam průjezdů DKV pro TIS PL? Jak je strukturován seznam průjezdů DKV pro TIS PL? Seznam průjezdů TIS PL Francie Seznam průjezdů č. 00000 k faktuře č. 14/000000000/001 poskytovatele služby DKV Euro Service GmbH + Co.KG Zákaznické číslo:

Více

Dispatcher 3 Kniha jízd

Dispatcher 3 Kniha jízd Dispatcher 3 Kniha jízd 1 Obsah: Základní popis programu.. 3 Vložení vozidla.. 4 Vložení záznamu o jízdě.. 6 Import dat z GPS off-line jednotky LUPUS.. 8 Import tankovacích karet.. 10 Sloučení jízd v jednom

Více

Silniční kontroly Stav: duben 2012

Silniční kontroly Stav: duben 2012 Silniční kontroly Stav: duben 2012 CZ Silniční kontroly BAG Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) vykonává jako samostatný spolkový nadřízený úřad v působnosti Spolkového ministerstva dopravy, výstavby

Více

Jedna karta na všechno.

Jedna karta na všechno. Jedna karta na všechno. Zabezpečení na cestách od společnosti UTA po celé Evropě. VAŠE VÝHODY Vaše výhody - pro všestranně lepší služby Se společností UTA máte vždy toho správného partnera pro mýtné, tankovací

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na: http://consumer.inosat.com/manualmy_cz.pdf 1 NABÍJENÍ BATERIE Uživatel bude automaticky informován

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

Jindřichův Hradec SEJF parkování texty WEB

Jindřichův Hradec SEJF parkování texty WEB Jindřichův Hradec SEJF parkování texty WEB Mobilní aplikace SEJF základní informace SEJF = Systém elektronických peněz v mobilu, UNIKÁTNÍ PLATEBNÍ NÁSTROJ, který umí víc než jen platit napojení na prověřený

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele. Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele 1212

Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele. Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele 1212 Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele 1212 CHARAKTERISTIKA POPLATKU ZA TNV 1. Co je silniční poplatek pro uživatele

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

Elektronická kniha jízd ON-LINE MONTÁŽNÍ NÁVOD UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Elektronická kniha jízd ON-LINE MONTÁŽNÍ NÁVOD UŽIVATELSKÝ NÁVOD Elektronická kniha jízd ON-LINE MONTÁŽNÍ NÁVOD UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBSAH OVLÁDÁDNÍ A NASTAVENÍ... 3 ZMĚNA BEZPEČNOSTNÍHO KÓDU... 3 ZADÁNÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL... 3 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ KOMUNIKAČNÍHO MODULU...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné podmínky použití elektronických zařízení DARS d.d. odečtu mýtného

Všeobecné podmínky použití elektronických zařízení DARS d.d. odečtu mýtného Na základě sedmého odstavce 75 č Zákona o veřejných komunikacích (č. 33/06 v platném znění, 45/08, 57/08 ZLDUVCP, 69/08 ZCestV, 42/09 a 109/09 Sb.), 34 a 36 Statutu Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE 1 Podporované platformy Aplikace MC Mobile je podporovaná na zařízeních: iphone (iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, iphone 5) ipad (ipad, ipad 2, ipad 3rd generation) Android. Pozn.: minimální podporované

Více

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky 1) Rozsah platnosti 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti nded e.k. (dále jen "prodejce"), platí pro všechny smlouvy, jež uzavře spotřebitel

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby Mediatoring

Všeobecné obchodní podmínky služby Mediatoring Všeobecné obchodní podmínky služby Mediatoring obchodní společnosti Mediatoring.com s.r.o. se sídlem Klimentská 1652/36, Nové Město, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 04954025 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě 1. 3. 2013 Akceptace karet v dopravě Platba v dopravě bezkontaktní kartou ČSOB ve spolupráci s DP města Liberec a Jablonec a DP Brno zprovoznila kiosky na prodej jízdenek pomocí bezkontaktní karty. Každá

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Provozní řád městských parkovišť v Rokycanech účinnost od 1. prosince 2016 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Základní ustanovení Parkování

Více

Satellic Traffic Management. Mýtný systém pro Slovensko. Bratislava, 13. zárí 2006. Martin Záklasník projektový vedoucí

Satellic Traffic Management. Mýtný systém pro Slovensko. Bratislava, 13. zárí 2006. Martin Záklasník projektový vedoucí Satellic Traffic Management Mýtný systém pro Slovensko Bratislava, 13. zárí 2006 Martin Záklasník projektový vedoucí Obsah Kdo jsme, odkud a kam krácíme Ukázka mýtného rešení case study Optimální rešení

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě, Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen

Více

Proč si mám ODISku pořídit?

Proč si mám ODISku pořídit? Proč si mám ODISku pořídit? Mohu výhodněji cestovat. S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější. Aktuálně se to týká dlouhodobých časových jízdenek pro ostravské tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4 a jednotlivého

Více

Manuál pro InspIS HELPDESK

Manuál pro InspIS HELPDESK Česká školní inspekce Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Manuál pro InspIS HELPDESK Obsah: 1) Přihlášení do systému 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy 3) InspIS HELPDESK str. 2 str. 2 str. 3 až

Více

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( VSP ke Smlouvě ).

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( VSP ke Smlouvě ). Všeobecné podmínky užívání účtu v předplaceném režimu v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a pravidel poskytnutí viabox Tyto všeobecné podmínky

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ ANOTACE 1. Elektronický mýtný systém 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby říjen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/14 Obsah: 1. Všeobecné informace...3 2. Placení prostřednictvím Karty na internetu...3 3. 3D Secure...4 3.1.

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

SafeLine PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Vážený zákazníku,

SafeLine PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Vážený zákazníku, SafeLine PŘÍRUČKA UŽIVATELE Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro asistenční služby SafeLine UNIQA. Moderní technologie SafeLine otevřela novou dimenzi v poskytování asistenčních služeb -

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem Ski centrum 239,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen

1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Premium Infinity s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP ) začínají velkými písmeny, mají

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici LORI Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici Instalační balíček 1 CID International, a.s. OBECNÉ VLASTNOSTI Aktualizační balíček č.1 (dále jen balíček) vychází z bohatého know-how a dlouholeté

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Pravomoci Celní správy ČR při kontrolách na pozemních komunikacích Praha 2017 CELNÍ ÚŘADY KONTROLNÍ SLOŽKY CELNÍ SPRÁVY ČR, VYKONÁVAJÍCÍ KONTROLNÍ ČINNOST

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GO parking s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP ) začínají velkými písmeny, mají význam

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Vážený zákazníku,

PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Vážený zákazníku, PŘÍRUČKA UŽIVATELE Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro využívání služeb Cebia SAT. Moderní technologie otevřela novou dimenzi v poskytování telematických služeb : Vozidlo samo žádá o pomoc,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

PALUBNÍ PŘÍSTROJ NÁVOD K OBSLUZE. Toll Collect GmbH, Palubní přístroj Návod k obsluze, V 4.0, CZ Stav 08/2017

PALUBNÍ PŘÍSTROJ NÁVOD K OBSLUZE.  Toll Collect GmbH, Palubní přístroj Návod k obsluze, V 4.0, CZ Stav 08/2017 CZ PALUBNÍ PŘÍSTROJ NÁVOD K OBSLUZE Toll Collect GmbH, Palubní přístroj Návod k obsluze, V 40, CZ Stav 08/2017 wwwtoll-collectde OBSAH Informace ke změně zobrazování na palubním přístroji a k prohlášení

Více

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Obsah 1 Obecný popis uživatelských částí... 1 2 Jednotlivé typy odbavení... 2 2.1 Úvodní obrazovka...

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

Malá karta, prvotřídní služby. Obdivuhodné. Zajištění na cestách: s MercedesServiceCard. Zkrátka lepší servis.

Malá karta, prvotřídní služby. Obdivuhodné. Zajištění na cestách: s MercedesServiceCard. Zkrátka lepší servis. Malá karta, prvotřídní služby. Obdivuhodné. Zajištění na cestách: s MercedesServiceCard. Zkrátka lepší servis. Inteligentní a rychlé služby. Po celé Evropě. Vaše řidiče by neměly na cestách zdržovat maličkosti

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

4.1. Držitel karty je oprávněn:

4.1. Držitel karty je oprávněn: II. Všeobecné obchodní podmínky pro neopakovatelně dobíjecí, přenosné předplacené karty (dárkové karty) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi držitelem neopakovatelně dobíjecí, přenosné

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t

krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t 1 1.1) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:...

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:... Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016 Jméno žáka/ů společná platba datum narození třída Družina:150,- Kč ano (částka za družinu je součástí

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Strana 2938 Sbírka zákonů č. 240 / 2014 240 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. října 2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Vláda nařizuje podle

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Martin Janeček generální ředitel Generálního finančního ředitelství Konference: Evidence tržeb v praxi Kongresové centrum Praha 25.10.2016 Obecně k EET Evidence tržeb je pomocným

Více

Obsah. Obsah...3. Seznam obrázků...4. Zkrácené termíny Úvod Ovládací prvky Provoz Zahájení provozu s OBU...

Obsah. Obsah...3. Seznam obrázků...4. Zkrácené termíny Úvod Ovládací prvky Provoz Zahájení provozu s OBU... Satellic Manuál OBU Strana 2 z 19 Obsah Obsah...3 Seznam obrázků...4 Zkrácené termíny...4 1. Úvod...5 2. Ovládací prvky...6 3. Provoz...7 3.1 Zahájení provozu s OBU... 7 3.1.1 Displej OBU... 7 3.1.2 LED

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

Pravidla pro používání Rezervačního systému a správa rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního systému a správa rezervací Pravidla pro používání Rezervačního systému a správa rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému... 2 1.1. Registrace do RS... 2 1.1.1. Registrace klubových členů... 2 1.1.2. Registrace

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více