MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE"

Transkript

1 MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

2 Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky na trasách a akce, které je potřeba na zastávkách provést. Vybranou trasu lze zobrazit na mapě, upravit tažením myši a následně zaslat do navigace či aplikace WD Fleet. Pro kontrolu lze zobrazit jízdy provedené v daném časovém intervalu a porovnat je s naplánovanou přepravou na mapě. Rovněž můžete zobrazit zprávy zaslané z vozidla, jednoduše spočítat případný zisk z jednotlivé přepravy a také zkontrolovat, zdali se vozidlo neodchýlilo od předepsané trasy. Samozřejmostí je tisk zvolené přepravy, její odeslání em či export do požadovaného formátu. Spedice není součástí základní nabídky WEBDISPEČINKU, ale je to nadstavba, kterou je potřeba aktivovat zvlášť. Fungování této agendy je omezeno počtem 8 zastávek na jednotlivé přepravní trase. 1

3 Agenda Spedice má ve WEBDISPEČINKU svou vlastní záložku a po jejím výběru se objeví základní obrazovka agendy. Ovládání je stejné jako ve zbývajících nabídkách, není zde tedy nic, co by mělo uživatele z hlediska ovládání překvapit. 2

4 Na základní obrazovce je k dispozici Seznam přeprav pro všechna vozidla. Lze pochopitelně vybrat pouze seznam přeprav pro konkrétní vozidlo. Na Klepnutím základní na položku obrazovce Filtr se je rozbalí k dispozici možnosti Seznam pro výběr přeprav požadované pro přepravy všechna a zobrazený vozidla. seznam Lze tak lze nastavit dle potřebných kritérií. pochopitelně vybrat pouze seznam přeprav pro konkrétní vozidlo. Klepnutím na položku Filtr se rozbalí možnosti pro výběr požadované přepravy k zobrazení a zobrazený seznam tak lze nastavit dle potřebných kritérií. 1 2 K dispozici je výběr určitých skupin vozidel, dále lze vybírat podle aktuálního stavu přepravy, případně podle jejího názvu a také podle počátečního a koncového místa. Opětovným klepnutím na položku Filtr dojde ke sbalení výběrových možností. Zobrazený seznam K dispozici přeprav lze je výběr rovněž určitých pomocí skupin standardních vozidel, ikon dále vytisknout lze vybírat (1) nebo podle exportovat aktuálního do stavu Excelu přepravy, (2). případně podle jejího názvu a také podle počátečního a koncového místa. Opětovným klepnutím na položku Filtr dojde ke sbalení výběrových možností. Zobrazený seznam přeprav lze rovněž pomocí standardních ikon vytisknout nebo exportovat do Excelu. 3

5 Každá zobrazená přeprava je popsána pomocí následujících položek: Vozidlo Název Datum od Datum do Odkud Kam Zastávky Km Stav Odjezd Příjezd Většina výše uvedených položek nepotřebuje bližší komentář. Pouze snad dvě poslední s názvem Odjezd a Příjezd, které se automaticky vyplní konkrétními časy v případě, že se vozidlo v zadaném intervalu přiblíží na vzdálenost menší než 1 kilometr k začátku nebo cíli trasy. Před každou konkrétní přepravou je k dispozici sada ikon umožňující očekávanou možnost práce s jednotlivou přepravou. Jedná se o následující možnosti: Upravit Smazat Vytisknout Zprávy řidiče Provedené akce 4

6 Vytvoření nové přepravy Celý proces vytvoření nové přepravy ukážeme prakticky. Zvolíme ikonu Nová přeprava (1) a můžeme začít vyplňovat požadované údaje: Červeně označené údaje jsou povinné. Vyplníme tedy Název, který můžeme zvolit dle vlastní volby nebo využít číselných řad (Nastavení Firma Číselné řady). Poté vybereme Vozidlo, pro které je trasa určena. Informace o vozidle zobrazíte šipkou (2). Vidíte zde vybraného řidiče, kterého můžete změnit. Následně vyplníme položky Odkud a Kam. V každé z nich potřeba vyplnit Datum a Místo. U místa stačí napsat adresu a WEBDISPEČINK už za Vás po klepnutí na tlačítko (3) doplní sám odpovídající souřadnice. Vše můžete doplnit poznámkou a poté klepnutím na tlačítko Další přejdete na záložku Zastávky. 5

7 Zastávky Ocitnete se na další záložce s názvem Zastávky, na které je možno zadávat zastávky na trase. Připomeňme zde znovu omezení, které spočívá v maximálním počtu 8 zastávek na jedné trase. 6

8 Údajů, které je možno k jednotlivé zastávce zadat, je velmi mnoho a záleží na Vás, jaké z nich využijete. Po jejich vyplnění tlačítkem Uložit zastávku data uložte. Poté se Vám zobrazí v levé dolní části sekce s názvem Akce, do které je možno zadávat akce, které je potřeba na zastávce provést, Tyto akce jsou určeny pro řidiče, který používá aplikaci WD Fleet. Ten má přednastaveno, co je u každé zastávky potřeba vyplnit. Existují tři základní typy akcí. Na první z nich se odpovídá pouze ANO/NE, další slouží k zaznamenání textu a poslední k zadání čísla. Příklad vidíte na obrázku, jako obvykle nezapomeňte i akce vždy uložit tlačítkem Uložit akce. 7

9 Poté je možné zadávat další zastávky a to do již zmiňovaného limitu v počtu 8 zastávek na trase. V případě potřeby je možné pořadí zastávek přesouvat pomocí šipek nahoru a dolů nacházejících se vedle čísel, která určují pořadí zastávky. 8

10 Manuál k agendě Spedice Mapa Další velmi důležitou část agendy Spedice najdete na záložce Mapa. Zde se provádějí výpočty délky trasy, její případné úpravy i porovnání uskutečněných jízd s naplánovanou trasou. Po klepnutí na tlačítko Výpočet trasy, se objeví na mapě doporučená trasa včetně označení jednotlivých zastávek pomocí písmen abecedy. V pravém horním rohu se objeví vypočítaná vzdálenost v kilometrech. Zobrazenou trasu lze přímo v mapě upravit tažením myši. Tlačítko Změna pořadí zastávek funguje stejně jako předchozí volba, ale poskládá pořadí zastávek tak, aby trasa byla optimální. Tato volba, která vlastně říká, jak by mohlo vypadat ideální pořadí zastávek na trase, nemá vliv na skutečné pořadí zastávek, které je určeno ve záložce Zastávky. Případnou změnu je potřeba udělat ručně (viz str. 8). Výslednou trasu lze uložit tlačítkem Uložit trasy a také je možné pomocí tlačítka Zobrazit jízdy vykreslit na mapě jízdy, které proběhly mezi daty, které určují začátek a konec přepravy. Tím je k dispozici jednoduchá vizuální kontrola, jak se liší skutečně ujeté trasy od těch naplánovaných. 9

11 Alarmy V této volbě je možné nastavit alarmy, jež umožňují zaslat zprávu, pokud se vozidlo odchýlí od předepsané trasy nebo pokud teplota v nákladovém nevyhovuje nastaveným limitům. Uživatel může vybrat způsob varování, je však potřeba připomenout, že na rozdíl od ů, které jsou zasílány zadarmo, je posílání SMS zpoplatněno nad rámec tarifu. Nastavení šířky koridoru určuje, kolik metrů na každou stranu od předepsané trasy tvoří povolenou odchylku. Takže například 5000 m uvedených na obrázku určuje koridor o celkové šíři m. Tuto položku (Koridor) lze nastavit v rozmezí od 50 do m. Pokud je vzdálenost vozidla od naplánované trasy větší než zvolený limit v položce Koridor, je zaslána varovná SMS nebo . Stejně tak je uživatel informován o návratu vozidla zpět do koridoru. Aby uživatelé nebyli zahlceni množstvím varovných zpráv, je možné zadat počet opakování, po kterých je zasílání varovných zpráv ukončeno. Nastavení teploty určuje 2 limity. První z nich je teplota, která by neměla být překročena, druhým limitem je naopak teplota, kterou je potřeba dosáhnout. Při nesplnění každé z podmínek je uživatel informován. 10

12 Jízdy Na záložce Jízdy je uvedený seznam uskutečněných jízd, které proběhly v časovém intervalu uvedeném u přepravy. V dolní části nabídky je rovněž k dispozici celkový počet ujetých kilometrů. 11

13 Provedené akce Na této záložce je seznam akcí, které byly zaslány z aplikace WD Fleet. Pro upřesnění, jsou to právě ty akce, které se definují u jednotlivých zastávek (viz str. 6). 12

14 Fakturace Na poslední záložce Fakturace lze jednoduchým způsobem spočítat případnou ziskovost jednotlivé přepravy. 13

15 Jakmile je proces zadávání trasy hotov, je možné vrátit se na první záložku, kde se ve spodní části okna nabízí možnosti pro odeslání a exporty. Důležité je tlačítko Připraven k odjezdu, jehož výběr způsobí odeslání přepravy do aplikace WD Fleet. Tlačítko Odeslat do navigace logicky zajistí odeslání přepravy do navigace ve vozidle. Je třeba připomenout, že agenda Spedice je primárně koncipována jako protikus k aplikaci WD Fleet, takže toto spojení nabízí největší možnosti. Přepravu lze sice odeslat i do navigace, ale tato varianta pouze umožní v navigaci zobrazit jednotlivé zastávky. Veškeré další funkčnosti, jako jsou například akce na zastávkách, jsou dostupné pouze v aplikaci WD Fleet. Tlačítko Tisk umožní vytvoření formuláře s názvem Objednávka přepravy, který lze poté vytisknout či jinak zpracovat. Přepravu lze i odeslat mailem pomocí tlačítka , či exportovat v podobě KML souboru. Změny je potřeba pochopitelně Uložit. Návrat zpět na seznam přeprav zajistí tlačítko Přepravy, které se nachází nad záložkami. 14

16 Gratulujeme! V tomto okamžiku jste úspěšně absolvoval(a) základní příklady ovládání aplikace agendy Spedice. V případě, že Vám některé příklady nebo kapitoly nebyly zcela jasné, doporučujeme projít celou tuto brožuru, resp. odpovídající úseky znovu. Chtěli bychom Vám za celý tým WEBDISPEČINKU ještě jednou poděkovat za to, že používáte právě náš produkt a také za čas, který jste věnovali této brožuře. 15

17 Technická podpora tel.: fax: Provozní doba: Po - Čt 7:30-16:30 Pá 7:30-14:00 Výrobce mobilních jednotek PRINCIP a.s. Radlická 204/ Praha 5 - Jinonice tel.: Tvůrce aplikace HI Software Development s.r.o. Legionářská 1319/ Olomouc tel.:

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports Uživatelská příručka Tato dokumentace se vztahuje k verzi mreports z ledna 2014, dostupnost některých funkcí závisí na konkrétní použité verzi magenta, zákaznických úpravách

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

Dotazy. V té to ka pi to le:

Dotazy. V té to ka pi to le: 4 Dotazy V té to ka pi to le: Typy dotazů v aplikaci Microsoft Access Vytvoření výběrového dotazu pomocí průvodce Práce v návrhovém zobrazení Výrazy a sumarizace dat Vlastnosti dotazu Aktualizace hodnot

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

MC-MAJETEK program evidence majetku stručný průvodce

MC-MAJETEK program evidence majetku stručný průvodce Již více než 20 let poskytujeme služby našim zákazníkům! MC-MAJETEK program evidence majetku stručný průvodce M.C. software s.r.o. Humpolec, Kamarytova 161, 565 532 560 www.mcsoftware.cz - info@mcsoftware.cz

Více

Docházkový systém ID-Ware II

Docházkový systém ID-Ware II ID-Ware II Obsah 1.Základní pojmy...8 1.1.Formátovací konvence...8 1.2.Licenční podmínky...8 1.3...8 1.4.Přístupový systém...8 1.5.Administrátor...8 1.6.Uživatel...9 1.7.Uživatelská práva...9 1.8.Nastavení

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah Obsah Obsah...1 Úvod...5 Požadavky na počítač...6 Instalace...7 Prostředí programu...9 Zadávání posudku...10 Úvod a závěr posudku...10 Základní údaje o posudku...11 Lexikon obcí,

Více

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz EKONOM Majetek Plus www.ekonom-system.cz EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Evidence majetku rozšířená... 4 1.1 Hlavní okno evidence... 4 1.1.1 Vyhledávací funkce... 5 1.1.2 Výběr druhu majetku...

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Obsah. Stránka 2 z 156

Obsah. Stránka 2 z 156 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 12. 8. 2013 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více