ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY"

Transkript

1 ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY Závěrečná zpráva, květen 2005

2 OBSAH I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU...3 II. DATUM A MÍSTA REALIZACE...3 III. FÁZE REALIZACE, ORGÁNY PROGRAMU...3 IV. FINANČNÍ STRUKTURA...5 V. PRODUKČNÍ MODEL...5 VI. PROPAGAČNÍ STRATEGIE IKC...7 VII DRAMATURGICKÝ PROFIL PROJEKTŮ ČESKÁ REPUBLIKA...11 VIII. DRAMATURGICKÝ PROFIL PROJEKTŮ - ZAHRANIČÍ...32 PŘÍLOHY: 1. GRANTY OUK MK ČR 2. GRANTY ZO MK ČR 3. GRANTY ORNK 4. PROJEKTY IKC-NÁKLADY 5. CELKOVÝ ROZPOČET IKC 6. HARMONOGRAM VÝSTAVY 7. STATISTIKA AKCÍ 2

3 I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Program MK ČR Česká hudba 2004 (dále ČH 2004) byl určen pro finanční, propagační, koordinační a PR podporu projektů s významným zastoupením české hudby v r. 2004, který byl spontánně vnímán v ČR i zahraničí jako tradiční Rok české hudby. Program tedy neměl charakter speciálního festivalu s šéfdramaturgem, ale charakter státní pobídky event. podpory pro 1. kvalitnější realizaci záměru pořadatelů, 2. dramaturgickou inovaci a realizaci cyklů české hudby. Zachoval tak otevřený přístup k volbě dramaturgie pro různé hudební organizátory a producenty. Pověřené pracoviště Informačně-koordinační centrum mohlo částečně profilovat průběh roku produkcí vlastních projektů, event. koprodukční podporou zvolených projektů, zvýznamněním některých projektů - tzv. dominant - propagací, event. koordinací plánovaných aktivit. Program doporučoval také finanční a politickou podporu krajové a místní státní správy. II. DATUM A MÍSTA REALIZACE Program ČH 2004 byl oficiálně zahájen koncertem České filharmonie v Rudolfinu 8. symfonií A. Dvořáka a Symfonietou L. Janáčka, ukončen v Brně Řeckými pašijemi B. Martinů. Do června 2005 IKC dokončuje některé vlastní projekty a provádí vyhodnocení a dokumentaci programu. Konal se v ČR a dalších 28 zemích Evropy, Sev. i Jižní Ameriky a Asie. III. FÁZE REALIZACE, ORGÁNY PROGRAMU Pověřeným výkonem orgánem programu bylo Informačně-koordinační centrum (dále IKC), Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1, koordinátorkou programu byla PhDr.Lenka Dohnalová, PhD. PŘÍPRAVNÁ FÁZE: V r. 2002/3 pracovala v DÚ přípravná skupina monitorující stav spontánních příprav Roku české hudby v ČR i zahraničí a diskutující charakter možné programové podpory. L. Dohnalová byla pověřena přípravou koncepce. Od konce r byla zprovozněna databáze projektů a výročí. V červenci 2002 byla svolána schůze na MK ČR se zástupci přípravné skupiny a příspěvkových organizací MK ČR k vyhodnocení stavu. Organizace byly požádány o poskytnutí podkladů pro Rok české hudby se sešla další schůze na MK ČR, která diskutovala v přípravné skupině návrh a varianty koncepce programu. Přijala označení programu Česká hudba V únoru 2003 bylo oficiálně ustaveno IKC a poradní orgán IKC (resp. ředitele pověřeného DÚ) Pracovní komise, složený ze zástupců hudebních interpretů, veřejnoprávních médií, předpokládaných realizačních a propagačních subjektů, a to: Mgr. Michal Beneš, CSc., MK ČR/UNESCO Mgr. Aleš Březina, ředitel Institutu B. Martinů MgA Jan Burian, předseda Asociace profesionálních divadel ČR PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. koordinátorka programu PhDr. Markéta Hallová, ředitelka ČMH a místopředsedkyně ČHR Lukáš Hurník, Ph.D., šéfredaktor stanice Vltava Českého rozhlasu PhDr. Anna Chorvátová, vedoucí OU, OUK MK ČR, Mgr. Jaromír Javůrek, předseda Asociace festivalů ČR Mgr. Hana Klabanová, vedoucí program. odd. Správy českých center PhDr. Zuzana Kolláthová, odbor kultury a výstavnictví Magistrátu hl. m. Prahy PhDr. Antonín Kudláč, OUK MK ČR Mgr. Lenka Lázňovská, vedoucí ARTAMA-NIPOS PhDr. Aleš Opekar, CSc., redaktor Českého rozhlasu, pop music, rock, jazz 3

4 Mgr. Silva Santarová, manažer PR, Czech Tourism MgA. Tomáš Šimerda, šéfdramaturg Centra divadelní a hud. tvorby ČT PhDr. Ilja Šmíd, předseda Asociace ředitelů symfonických orchestrů ČR. V květnu 2003 jmenoval ministr kultury P. Dostál čestný výbor ve složení: PhDr. Ondřej Černý, ředitel DÚ Ak. arch. Daniel Dvořák, ředitel ND prof. Jiří Hlaváč, děkan HF AMU ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu PhDr. Michal Lukeš, generální ředitel NM PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka, ředitel OKKV MZV ČR ing. Zdeněk Novák, 1. náměstek ministra kultury ČR Arnošt Parsch, skladatel, JAMU Libor Pešek, dirigent ing. Pavla Petrová, ředitelka OUK MK ČR Prof. PhDr. Václav Riedlbauch, ředitel ČF Pavel Šporcl, houslista patrony programu se stali: Gabriela Beňačková-sopranistka Petr Eben-skladatel Sir Charles Mackerras (GB)-dirigent Jiří Stivín-jazzový multiinstrumentalista Josef Suk-houslista Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc., skladatel a muzikolog záštitu přijali: president Václav Klaus komisařka pro vzdělávání a kulturu, členka Evropské komise Viviane Reding V březnu odevzdala koordinátorka programu návrh koncepce programu, v červnu 2003 bylo ukončeno vnitřní i vnější připomínkové řízení návrhu. Konečná verze byla na MK ČR projednána , vláda návrh projednala Speciální grantové řízení OUK, ZO a ORNK MK ČR bylo vypsáno s uzávěrkou k Poradními orgány byly grantové komise ve složení totožném pro běžné grantové řízení. I následné běžné grantové řízení přihlédlo k dramaturgické preferenci českého repertoáru. Pracovní komise doporučila, aby speciální grantové řízení upřednostnilo kvalitní interpretaci dramaturgicky zajímavých projektů zaměřených na českou hudbu, nikoli pouze hudbu jubilantů. A. Dvořák a L. Janáček byli vybráni do seznamu výročí UNESCO. Byl zvolen název programu. Pracovní komise zasedala v r sedmkrát. Od září 2003 se zintenzivnily přípravy zahájení programu. REALIZAČNÍ FÁZE IKC sloužilo v r k realizaci koncepční, produkční (viz vlastní projekty), koordinační, propagační, dokumentační a PR činnosti (1 a ¾ pracovní síly), spolupracovalo s PR agenturou (částečně 1 osoba), propagační agenturou (částečně 1 osoba pro zajištění MEZZO, UPC a kontrolu termínů části inzerce) a Agenturou Janáček pro přípravu závěrečného představení Řeckých pašijí B. Martinů Připravovalo veškeré podklady pro externí spolupracovníky. Pracovní komise zasedala v r čtyřikrát. 4

5 ZÁVĚREČNÁ A DOKUMENTAĆNÍ FÁZE Program byl ukončen představením Řeckých pašijí v Brně V r byly dokončeny některé projekty IKC: publikace Czech Music, sborník Česká hudba Janáčkiána, dokumentární film České hudební nebe, do června vydá dokumentační DVD a CD-R a ve spolupráci s ČHR publikaci Czech Orchestras. IKC pokračuje v revizi dokumentace a vyhodnocení programu. IV. FINANČNÍ STRUKTURA Finanční podpora se skládala z přímé účelové finanční dotace příspěvkových organizací MK ČR, speciálního grantového řízení odborů OUK ( tis.*), ORNK (3 100 tis), ZO (2 300 tis.-pro české pořadatele) MK ČR a produkce či koprodukce projektů prostřednictvím IKC DÚ ( tis. včetně provozu IKC). Podpora české hudby byla akcentována i u běžného grantového řízení MK ČR v r Celková dotace z prostředků MK ČR včetně investičních činila cca tis. Kč. Projekty předpokládaly vícezdrojové financování, program byl doporučen k podpoře i regionální správě, byla upravena zákonná norma pro možnost sponzorování programu podniky se státní účastí. Pozn.: Komentovaný rozpočet IKC viz Přílohy 4-5 a kap. ROZPOČET. * částky jsou zaokrouhleny na tisíce, odečteny jsou vrácené granty. V. PRODUKČNÍ MODEL Jádrem programu byly projekty finančně podpořené v rámci speciálního grantového řízení MK ČR v oblasti tzv. umělecké hudby, neprofesionálních aktivit a projekty českých pořadatelů směrem do zahraničí celkem 201, 2. projekty účelově dotované v příspěvkových organizacích MK ČR ND, SOP, ČF, ČFS, ČMH z prostředků MK ČR, 3. vlastní produkční či koprodukční projekty IKC. 2. Širším okruhem byly projekty spolupracující s IKC v propagaci a PR, event. v časové koordinaci některých plánovaných aktivit. 3. V nejširším rámci zahrnovala činnost IKC evidenci projektů s významným zastoupením české hudby (nad 70 procent programu, event. premiéry), a to i v zahraničí, protože jedním z cílů IKC bylo zjistit co nejadekvátněji míru a strukturu spontánního zájmu o českou hudbu. Evidované projekty Projekty spolupracující v propagaci a PR, užívající logo Granty MK ČR ČH 2004 Projekty IKC Projekty PO MK ČR 5

6 Ad 1.1. GRANTY MK ČR Příloha 1-3, revidovaná s pořadateli a s odbory MK ČR. Ad 1.2. PROJEKTY PO MK ČR ND Praha: Česká hudba nedílná součást evropské kultury (projekt obsahující premiéry českých oper v r. 2004) SOP: premiéra opery A. Dvořáka Dimitrij, ČF: Pocta české hudbě a jejím tvůrcům (2004-5), PFS: samostatně pořádané sborové koncerty, ČMH: Vernisáž nové budovy a expozice hud. nástrojů v Karmelitské 2, série menších výstav: Dvořákova rodina ve fotografii, Podoby B. Smetany, Jak se svět loučil s A. Dvořákem, Otakar Ševčík a česká houslová škola, Dobrá pohoda české hudby-hugo Boettinger, Světoví interpreti A. Dvořákovi (Vysoká u Příbrami), spolupráce: Výstava autografu 9. symfonie A. Dvořáka, Z duchovní tvorby A. Dvořáka. Ad 1.3. PROJEKTY IKC Sloužily k profilaci spontánního dramaturgického průběhu Roku české hudby. Kromě vlastní produkce a koprodukce koncertů a představení klíčových období byly finanční prostředky IKC věnovány převážně na projekty trvalejšího charakteru a základní nástroje průběžné propagace. K projektům trvalejšího významu patřily: Publikace Czech Music a CD Antologie české hudby jsou částečně prodejné, jsou poskytovány MK ČR, MZV, SČC, Czech Tourism síti MHR, nabízeny a využívány ke koupi knihovnám a školám (rovněž ve spolupráci s MŠMT) pro propagaci a podporu výuky v dalším období. CD Touch of Music sloužila v úvodní fázi k propagačním účelům, je reedicí Treasures of Czech Music, kterou původně vydával Czech Tourism. Filmové dokumenty byly nabídnuty ČT. Dokument České hudební nebe byl smluvně dvakrát odvysílán v ČT, u dokumentu A. Dvořák. Nabrousil jsi nože, Tondo? je DÚ v jednání ČT- Ostrava. Dokument České hudební nebe se v anglické verzi účastní MFF Zlatá Praha 2005, je přihlášen do přehlídek AFO 2005, Art Film Trenčianské Teplice 2005 a Eko Film Bratislava DÚ nabízí filmové dokumenty rovněž síti ČC pro r 2005 (v jednání). Je prezentován na MHF Janáčkův máj a Smetanova Litomyšl s diskusí s autory. Spot pro propagaci v ČT byl vysílán za partnerských podmínek celkem 70x. Ve 43. týdnu bylo 6 vysílacích časů přenecháno vysílání spotu SO FOK pro období jeho výročí. Výstava Osobnosti české hudby: Smetana-Dvořák-Janáček putovala celoročně po 28 zemích celého světa, logistiku zajišťovala SČC a MZV. Projekt byl SČC vyhodnocen jako nejlepší hudební projekt r Kolekce cca 500 ks CD s českou hudbou byla součástí barterové dohody se Supraphonem o vzájemné propagaci. Výstava je využita i v r např. na EXPO v Japonsku. A. PRODUKCE/KOPRODUKCE - Zahajovací koncert s ČF, - Pocta A. Dvořákovi, , střed-oslavy A. Dvořáka a vstup do EU, s BVA Intl., - Adventní koncert - Collegium Marianum, ,společenský závěr v Praze 2004, - B. Martinů-Řecké pašije , závěr v ND v Brně, s Agenturou Janáček, ROH Covent Garden, ND v Brně. dále: koncert H. Hegerové ND, , s agenturou Horáčková, - koncert k předběžné vernisáži Českého muzea hudby , s ČMH. 6

7 B. FILMOVÉ DOKUMENTY - České hudební nebe, hudební dokument o Roku české hudby a situaci v české hudební kultuře, česká a anglická verze, režie P. Kaňka, - A. Dvořák. Nabrousil jsi nože, Tondo?, hudební dokument, záznam koncertu PKF, režie P. Kaňka, - spot Česká hudba 2004 pro ČT, produkce Dvořáková 2003, - projekce dokumentu M. Zábranského Občan Kryl , MK ČR. C. CD, CD-R - CD Touch of Czech Music (ve spolupráci s Czech Tourism a HIS), 500 ks, - 5 dílná CD Antologie české hudby (s HIS, ed. J. Bajgar), 2 tis. ks, - dokumentační DVD, CD-R v přípravě. D. PUBLIKACE - Kalendárium (2003, soupis dramaturg. plánů), 192 s., propagační tisk, - B. Smetana, dvojjazyčná brožura k TK* a pro podporu propagace Smetanovských projektů, - K. Kryl, brožura česky pro TK a pro podporu propagace Krylovských projektů, - Stezky po krajině J. Suka, česko-anglická brožura (ve spolupráci se Společností J. Suka, ed. M. Štrausová), pro propagaci Sukovských projektů, - Czech Music, inovovaná brožura původně Czech Tourism, rovněž ve funkci katalogu putovní výstavy (ve spolupráci s MZV), propagační tisk, - Czech Music (2005, ed. Dohnalová), anglická publikace, 91 s., částečně prodejný tisk, - Člověk-nástroj-hudba, publikace pro děti (ve spolupráci s ČMH k vernisáži), - Czech Orchestras (ve spolupráci s ČHR, ed. Dohnalová, 66 s. v přípravě), propagační - měsíční programové bulletiny, propagační tisk. *TK=tisková konference E. PUTOVNÍ VÝSTAVA IKC - Osobnosti české hudby: Smetana-Dvořák-Janáček s doprovodnou kolekcí cca 500 CD Supraphonu a VHS filmových dokumentů v 5 jazykových mutacích (kurátor L. Dohnalová). Pozn.: Detailní rozpis instalací je v Příloze č. 6 ad. 1., 2., 3. PROJEKTY PROGRAMU ČH 2004 Dramaturgický profil viz níže, statistický přehled v Příloze č. 7 VI. PROPAGAČNÍ STRATEGIE IKC A. NÁSTROJE PROPAGACE Program ČH 2004 využíval speciální logo (triangl), které nabízel projektům, které se chtěly zapojit do společné propagační kampaně. Při užití loga nebo odkazu k programu ČH 2004, event. Roku české hudby byly projekty propagačně nebo i PR podporovány IKC. Praxe ukázala, že spontánně užívají pořadatelé, média i publikum tradičního označení Rok české hudby. IKC jej užívalo také ve smyslu veškerých spontánních aktivit, přičemž program Česká hudba 2004 byl charakterizován jako finanční a propagační podpora některých těchto projektů (viz výše). Omezené finanční prostředky vzhledem k celoročnímu průběhu vedly k preferenci barterových dohod s partnery a minimalizaci out-doorové celoroční reklamy. Je zřejmé, že pokud by se zvolila masivnější celoroční reklama, program by více pronikl do vědomí běžných občanů, na druhou stranu by došlo k omezení významných projektů. Program využíval synergických efektů propojení aktivit, umístění loga, linků apod. 7

8 Partnery IKC propagovalo ve svých tiskovinách, linkem na svém webu, u barterových dohod byl užit vzájemný link. PARTNEŘI ČT - generální partner Přehled: 70x vysílaný spot, dále přímý přenos Zahajovacího koncertu (placeno IKC), zpravodajské informace a rozhovory v Terra musica a Notesu ( , , , , , , , , ) s několika reprízami vysílala dokument BVA Int. Deo Gratias, s reprízou byl vysílán dokument České hudební nebe. MHF Zlatá Praha zařadila film České hudební nebe, uspořádala Zahajovací koncert festivalu s českou hudbou, byl přijat úspěšný dokument Liška Bystrouška (BBC/Brno) a J. Kylián-Simfonietta. Celkově ČT realizovala málo přímých přenosů (kritizována na TK významných projektů, odstoupila od partnerství v projektu Rusalka MHF Český Krumlov), tématu se věnovala vysíláním archivních snímků s časovou koordinací s některými projekty (např. Dimitrij A. Dvořáka, Pocta A. Dvořákovi-BVA). T. Šimerda byl členem Pracovní komise ČH Český rozhlas Přehled: Záznam Zahajovacího koncertu a přenos celého projektu Pocta A. Dvořákovi (BVA/IKC), zpravodajsky referováno zejména na ČRo 1, 2, 3, 7 pravidelně v rozmezí od do se zásadním úvodním komentářem v pořadu Mozaika a dvěma rekapitulujícími rozhovory v průběhu a závěru roku s koordinátorkou L. Dohnalovou. Redakce ČRo 7 připravovala samostatně informace na svůj web z podkladů IKC. ČRo vedl přehledové zpravodajství o průběhu programu. ČRo využíval logo ČH 04 na webu.celkově ČRo zaznamenal mnohem více projektů ČH 2004 než ČT a průběžně zpravodajsky spolupracoval s IKC. Připravil vlastní projekty k Roku české hudby, kterými se přihlásil k programu ČH 2004: CD Laser: Cyklus Dvořák doma a ve světě (9 částí), Operní večer (celoroční kompletní provedení oper B. Smetany a A. Dvořáka), Celoroční cyklus Liturgický rok na českých a moravských kůrech v 17. a 18. století (56 pořadů). V cyklu Akademie pak dramaturgicky přínosný cyklus 12 českých operních jednoaktovek: J. A. Benda: Der Dorfjarmarkt, V. Blodek: V studni, O. Ostrčil: Poupě, B. Martinů: Veselohra na mostě, L. Fišer: Lancelot, I. Jirásek: Medvěd, J. Boháč: Námluvy, V. Novák: Zvíkovský rarášek, I. Krejčí: Antigona, Z. Vostřák: Rohovín Čtverrohý, O. Zich: Malířský nápad, J. Pauer: Manželské kontrapunkty, B. Martinů: Hlas Lesa, J. Smutný: Cesta za hvězdou, E. Douša: Jak Koucourkovští stavěli školu, O. Kvěch: Jak přišlo jaro, P. Blatný: Pohádky lesa. L. Hurník členem Pracovní komise. MEZZO, UPC - satelitní a kabelové evropské TV Zajišťovala Agentura Artaccord. Přehled: 10 spotů významných projektů programu ČH 2004 v průběhu r. 2004, poslední 2005 Řecké pašije B. Martinů. Barterová dohoda. MEZZO je specializovaná TV na klasickou a jazzovou hudbu, je sledována cca 8 mil. diváků v Evropě. UPC a UPC Direct je obecnou TV, prostředkuje i vysílání MEZZO. 8

9 OKKV MZV Spolupráce s IKC v projektu Putovní výstava Osobnosti české hudby. IKC poskytovalo informační materiály. OKKV MZV zajišťoval logistiku a propagaci výstavy s doprovodnými koncerty v zemích, kde neexistují ČC. Z. Lyčka členem Pracovní komise. Správa českých center Spolupráce v projektu putovní výstava Osobnosti české hudby. Propagace české hudby a programu v projektech, v nichž spolupracovala SČC s jednotlivými pořadateli. Vzájemný link. H. Klabanová členkou Pracovní komise. Czech Tourism, - Zpravodajství formou elektronických bulletinů, spolupráce při výměně a koncipování některých propagačních materiálů (Touch of Czech Music, brožura Czech Music), IKC poskytovalo poradenství pro novinářské výměny. Vzájemný link. Odběr produktů IKC. S. Santarová členkou Pracovní komise. NIPOS-ARTAMA - Výměna informačních materiálů, dvě společné tiskové konference. Zpravodajství v periodiku Místní kultura, barterová dohoda. Vzájemný link. L. Lázňovská členkou Pracovní komise. Magistrát hl. m. Prahy/JC Decaux/PIS Magistrát nebyl oficiálním partnerem, nicméně poskytl některé služby, a to JC Decaux v průběhu roku ploch zdarma od do , dovoz propagačních materiálů na Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu. PIS byl partnerem. Z. Kolláthová členkou Pracovní komise. Sdružení historických sídel a měst Zvolilo po dohodě téma česká hudba pro letní sezóny svých členů. Vzájemná propagace. Link na webu IKC. Hudební informační středisko Barterová inzerce, vzájemné umístění linku, výměna informačních materiálů. HIS byl pověřen IKC přípravou a produkcí CD Antologie české hudby. Připravil vlastní grantové projekty (viz příloha 1). Inzerce v His Voice a Czech Music. Mediatel/Zlaté stránky Zdarma inzerce A3 v krajových Zlatých stránkách, výběr událostí a institucí IKC podle krajové příslušnosti, tj. svého druhu nový pohled na profilaci programu. Supraphon Barterová dohoda o vzájemné propagaci, odprodej cca 500 CD za sníženou cenu pro putovní výstavu Osobnosti české hudby, výměna propagačních materiálů k české hudbě. Časopisy a noviny: Pravidelná inzerce a články na základě barterových dohod: Obecná informační periodika: Česká kultura, PIS přehled, Místní kultura, Kam v Brně. Periodika obcí a městských částí: Moderní obec (info do Spektra), Pražan, Listy hl. m. Prahy P1-P4. Hudební a umělecká periodika: Aplaus, Harmonie, Hud. rozhledy, Czech Music, His Voice, Opus Musicum, ND v Praze a Rudolfinum revue. 9

10 Další periodika: Time In, TIM, Prague Events, Prague Post, Prager Zeitung, Respekt, Xantypa. Publikování pravidelné inzerce za snížené ceny. Web.: Hudební portál. Projekt České sny Barterová dohoda o vzájemné propagaci zejména v zahraničí. REKAPITULACE HLAVNÍCH NÁSTROJŮ PROPAGACE Hlavní nástroje: -česko-anglický web s interaktivní databází, přehledem výročí a údajů o jubilantech, se servisem pro tisk (tiskové zprávy vlastní i některých pořadatelů s PR spoluprací, fotogalerie, měsíční bulletiny v pdf.), diskusním fórem, nyní kap. Dokumentace, prezentací výstavy a možností prodeje publikací, -měsíční aktualizované bulletiny s celoplošnou distribucí do sítě státní správy, knihoven, partnerům, kulturním organizacím, pořadatelům, -propagační spoty pro TV, MEZZO a UPC, -propagace na mezinárodních veletrzích ve spolupráci s PIS a Magistrátem hl. m. Prahy, -plakátování, JCDecaux, Rencar, Metrovision, Pragoplakát v klíčových časech out-doorová reklama, poskytování bianco plakátů pořadatelům, -inzerce na webech a v tiskovinách partnerů, -propagace u mediálních partnerů (TV, ČRo, MEZZO, UPC), -propagace prostřednictvím ostatních partnerů, -propagace prostřednictvím materiálů a akcí pořadatelů, -používání loga u možného maxima pořadatelů s projekty s českou hudbou (i v zahraničí), aby vzniklo prostředí, ve kterém je téma obecně viditelné a pořadatelé měli snazší pozici pro získávání dalších finančních prostředků a propagačních možností, -poskytování bianko plakátů především neprofesionálním pořadatelům ve spolupráci s NIPOS ARTAMA. B. NÁSTROJE PR PODPORY ve spolupráci s agenturou 2media -vlastní tiskové konference (TK) a setkání, , 06.1., 28.2., 2.3., , TK koordinační Smetana, Kryl, -dvě společné TK s NIPOS-ARTAMA k neprofesionálním aktivitám, aktivní účast na TK významných pořadatelů, -novinářské dny (J. Suchý, J. Krček, J. Koubková, D. Voňková, k premiéře Prodané nevěsty ad.), -vlastní tiskové zprávy a materiály (cca 50) rozesílané em na cca 500 adres, k dispozici na webu ČH 2004, -dojednávání rozhovoru v médiích (kromě L.Dohnalové, M. Kožená, D. Pecková, Z. Mácal, J. Suchý, D. Adrtová, Z. Lukeš, R. Ahmedová, J. Hegerová, J. Krček, J. Semerádová, Čechomor, Slet bubeníků, organizátoři Pražského podzimu, Baroka 2004 ad. do Time in, Týdeník Rozhlas, Bohemia, Hud. portál), -soutěže v Českém rozhlase 1,2,3, Hudebním portálu, -press kity (anglický poskytován pro zahraniční výjezdy MK ČR), -návštěvy zahraničních novinářů (ve spolupráci s Czech Tourism). Osvědčily se zejména koordinační souborné TK, novinářské dny. 10

11 VII. DRAMATURGICKÝ PROFIL PROJEKTŮ ČESKÁ REPUBLIKA Podle předpokladu i cílů programu Česká hudba 2004 došlo k reflexi tématu výročního roku české hudby u profesionálních i neprofesionálních organizací ve všech krajích ČR výrazně nad rámec projektů se zvláštní dotací MK ČR. Přínosem byly - dokončené rekonstrukce účelových prostor a expozic (Českého muzea hudby, Janáčkova památníku), - nová nastudování významných děl klasického repertoáru, často v dané instituci po velmi dlouhém období (Vanda, Dimitrij A. Dvořáka, Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách B. Smetany, Kantáta o posledních věcech člověka L. Vycpálka ad.), - realizace cyklů (Janáčkových oper, Dvořákových symfonií), zadání nových zakázek a premiéry (Nagano, pokračování cyklu soudobých premiér ND Bušení do železné opony), - dovoz kvalitních zahraničních představení českého repertoáru (Příhody lišky Bystroušky Irská opera, Řecké pašije ROH Covent Garden) a možnost srovnání českého repertoáru v podání různých těles (v Janáčkově Brně, Pražském jaru, Pražském podzimu), - zapojení významných mezinárodních festivalů se sídlem v ČR do programu ČH 2004, a to i v propagační spolupráci (Pražské jaro, Pražský podzim, Moravský podzim, Janáčkův máj, Smetanova Litomyšl, Letní slavnosti staré hudby, Český melodram světu, Expozice nové hudby, Concentus Moraviae/České sny ad.), - realizace nových tématických festivalů (Janáčkovo Brno, Smetanův klavír, Pocta A. Dvořákovi, Pražské premiéry 2004, Pražské hudební slavnosti, Z(a)tracená hudba, ComPosition ad.), - oživení hudebního života v menších lokalitách zohledňující místní hudební tradice a premiéry náročnějších skladeb v menších městech (Slaný, Písek, místa zejména Jihomoravského, Jihočeského a Moravsko-slezského kraje), - tématické využití renovovaných historických prostor zejména ve spolupráci se Sdružením historických sídel a měst, které vyhlásilo téma hudby pro akce r. 2004, - rozšíření praxe a zapojení existujících tzv. euroregionálních festivalů (Mitte Europa, Tolštejnské panství, Concentus Moraviae ad.). - Díky metodické práci NIPOS-ARTAMA se k českému tématu přihlásily všechny významné periodické neprofesionální aktivity. - Přínosem bylo zapojení hudebních škol (od ZUŠ po konzervatoře a vysoké hudební školy) do programu ČH Poprvé v rámci tradice roků české hudby se zapojily také projekty hudby populární, alternativní, jazzové, zejména takové, které se zaměřily na reflexi ucelené části nebo tématu české interpretační tradice (JazzVocal, Rebelující dámy české hudby, Kytarou napříč žánry, Karel Kryl 2004, Slet bubeníků, koncert H. Hegerové v ND ad.), projekty vícežánrové (Eurotrialog, Lucie a FOK). - Přihlásily se výstavy, a to nejen v příspěvkových organizacích, ale i soukromé (např. galerie Langhans), edice (Baerenreiter, Dilia, Editio Janáček, UNI Jazz ad.), nahrávky a nahrávací společnosti (Supraphon) a filmy i filmové přehlídky (MHF Zlatá Praha, PONREPO). Relativní nedostatky: Přestože vzhledem k programové stimulaci došlo k zpestření a zkvalitnění nabídky české hudby, byl dramaturgický plán u některých projektů především z finančních důvodů 11

12 redukován nebo modifikován (Státní opera Praha, Karlovarský symfonický orchestr, Jihočeské divadlo ad.) a celkově se zejména etablované festivaly a scény chovaly tradičně opatrně a konzervativně. Průběh roku ovšem dokázal, že dramaturgická koncepčnost zpřístupní i výrazně menšinové žánry a je potřeba ji podporovat (Concentus Moraviae, Český melodram světu, Z(a)tracená hudba ad.). Vzhledem k dlouhým intervalům mezi uváděním některých titulů klasického českého repertoáru na českých scénách a v orchestrech se ovšem také projevil nedostatek praktické zkušenosti v realizaci děl. Přestože celkově návštěvnost výrazně převýšila očekávání, některé náročnější projekty trpěly vzhledem ke svému charakteru nedostatečnou propagací (např. Pražské premiéry 2004). Česká televize i vzhledem k úsporám finančních prostředků se věnovala, narozdíl od Českého rozhlasu, i významným festivalům a akcím především pouze zpravodajsky. Z hlediska potřebné dramaturgické kvality patřily k nejzdařilejším festival Concentus Moraviae, Z(a)tracená hudba, Český melodram světu, Letní slavnosti staré hudby, Pražské premiéry 2004, Baroko 2004, Smetanův klavír. Z jednotlivých představení premiéra Nagana M. Smolky, přinášející nový žánrový typ komedie a neobarokní opery festivalu Baroko Z hlediska strategického načasování a volby lze označit za zdařilé především Janáčkovo Brno v úvodu roku, Poctu A. Dvořákovi 2.5. v Praze a závěrečné Řecké pašije B. Martinů v Brně. Následující přehled (v abecedním řazení s krácenými údaji) se soustřeďuje především na výběr propagačně v rámci programu ČH 2004 kooperujících větších projektů se stručnými příklady jednotlivých akcí a vyhodnocením v abecedním řazením krajů. *Označení G se vztahuje k zařazení do speciálního grantového řízení MK ČR. Příloha 7 obsahuje statistiku akcí. JIHOČESKÝ KRAJ ČESKÉ BUDĚJOVICE Projekty: Na českou notu s Jihočeskou komorní filharmonií (JKF) hudební slavnosti E. Destinnové Výběr akcí: A. Dvořák: Stabat mater, Na českou notu, JKF B. Smetana: Hubička, premiéra (3 reprízy), Jihočeské divadlo, G/C Jára Beneš: Na tý louce zelený, premiéra (1 repríza), Jihočeské divadlo Operní galakoncert k poctě E. Destinnové, R. I. Giron-S, C. Alvarez-Bar Slavnostní koncert k 85. výročí založení divadla A. Dvořák: Mše D Dur, Jihočeské divadlo, G/A6 (změna, mělo být náročnější Requiem) J. Krček premiéra Symfonie č. 4 Další projekty regionu: MHF Jihočeský hud. festival A. Dvořák (org. R. Kvapil) Po jihočeských zámcích (Vaňhal, Kalivoda, Fibich, Smetana ad.) MHF Český Krumlov, G/D26 Výběr akcí: ČESKÝ KRUMLOV A. Dvořák: Stabat mater, orchestr České Budějovice A. Dvořák: Symfonie č. 9, Pražský komorní orchestr Recitál J. Simona: Smetana, Janáček, Schulhoff 12

13 Má vlast, Státní filharmonie Brno, dir. P. Altrichter J. Suk, L. Janáček, A. Dvořák, Slovenský komorní orchestr Pocta A. Dvořákovi, Česká filharmonie, dir. Z. Mácal (odpadla inovační premiéra Rusalky, díky odstoupení TV) JINDŘICHŮV HRADEC Koncert festivalu Smetanův klavír, G/D30 PÍSEK Koncert festivalu Smetanův klavír, G/D A. Dvořák: Stabat mater, Písecký komorní orchestr, J. Chvála, G N/78 ANALÝZA Jihočeský kraj je oblastí památek. Hudební kultura využívá památkových objektů a turistického ruchu, proto jsou v lokalitě nejvýznamnějšími festivaly letní - MHF Český Krumlov, který realizoval řadu koncertů s českou hudbou (odpadla premiéra Rusalky v zámeckém parku odstoupením partnera TV), dále Hudební slavnosti E. Destinnové, které se staly členem Asociace festivalů v ČR, a Jihočeský festival (organizuje R. Kvapil), který se realizuje v památkových objektech celé oblasti komorními koncerty, v tomto roce věnovanými dílu A. Dvořáka. Kraje se dotkl také tématický projekt Smetanův klavír, zahrnující místa, kde Smetana pobýval. Hlavními nositeli programu v Českých Budějovicích byly Jihočeské divadlo a Jihočeská komorní filharmonie a zmíněné festivaly. Významné bylo dvojí provedení Stabat mater (profesionály i amatéry) a premiéra Smetanovy Hubičky. Dramaturgie divadla, orchestru i festivalů je vzhledem k charakteru oblasti spíše konzervativní. V rámci MHF byla předána cena České hudební rady klavíristovi I. Moravcovi. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Projekty krajové: MHF Concentus Moraviae, 13 míst Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Horno-Rakouska s mladými českými interprety. BRNO Projekty: Národní divadlo Brno, zejm. účast na MHF Janáčkovo Brno, realizace premiéry Smetanových Braniborů v Čechách na MHF Litomyšl, závěr programu ČH 2004 Řecké pašije B. Martinů ve spolupráci s Covent Garden, premiéry baletu Státní filharmonie Brno, zejm. pokračování cyklu Pocta A. Dvořákovi, účast na MHF Janáčkovo Brno, MHF Moravský podzim, účast na zahraničních zájezdech ČFS Brno, mimořádné koncerty s českou hudbou, zahraniční zájezdy s českou hudbou MHF Janáčkovo Brno 2004, komplet provedení Janáčkových oper. G/D JazzVocal K 70. výročí E. Olmerové. G/D Hommage à L. Janáček mezinárodní výstava, G/H Monotématické číslo L. Janáčka, Opus musicum, G/H Konzervatoř Brno-Koncerty k Roku české hudby, G/F Nedbaloviny, koncert, výstava, symposium, Městské divadlo Brno Gymnasia Cantant, G/N28 13

14 Hudba a život L. Janáčka v zrcadle umění bonnských umělců, výstava Muzeum m. Brna, G/J Český filharmonický sbor Brno (3 tématické koncerty z tvorby Janáčka, Dvořáka, Smetany, Suka, Martinů 13.6., , 5.11.), G/B1-B MHF Expozice nové hudby My a svět, G/E ComPosition, Dům umění, G/E MF dětských pěveckých sborů, k výročí F. Lýska G/N MHF Moravský podzim Dvořák Janáček, Země odkud pocházíme, G/D Česká hudba jako inspirační zdroj hudební pedagogiky, PF MU Brno, G/I Orchestrální koncert JAMU k poctě českých skladatelů, G/F Z(a)tracená hudba, Opus musicum, G/D Setkávání nové hudby plus, JAMU, G/E Komorní dechová harmonie Brno k Roku české hudby, G/N Horor v české opeře, Komorní opera HAMU, G/F Slavnostní zakončení programu Česká hudba 2004, B. Martinů: Řecké pašije, ND v Brně, ROH Covent Garden, Agentura Janáček 2004 Publikace L. Janáček: Život a dílo v datech a obrazech (česky, anglicky, německy, francouzsky), G/G L. Janáček: Zápisník zmizelého, velká partitura, Editio Janáček, G/G6 Výběr akcí: Slavnostní otevření Památníku L. Janáčka L. Janáček: Její pastorkyňa, premiéra, přenos TV 22./ L. Janáček a literární opera, mezinárodní konference, G/I L. Janáček: Zápisník zmizelého, hud. dokument premiéra, režie D. Marks L. Janáček: Šárka, předání cen ČHR (J. Tyrell) a Nadace L. Janáčka L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky, Opera Theatre Company, Irsko, záznam v hud. dokumentu České hud. nebe (ČHN) Udělení čestného doktorátu Siru Ch. Mackerrasovi JAMU E. Svobodová, P. Kořínek kvartet, JazzVocal, záznam v hud. dokumentu ČHN Souhvězdí na nebi české hudby, ND v Brně, koncert Večer smyčcových kvartetů (Suk, Dvořák, Janáček), Státní filharmoie Brno (SFB) Slavné operní melodie (Škroup, Dvořák, Smetana), SFB Pocta P. Ebenovi, SFB Slavnostní koncert k Roku české hudby, Konzervatoř Brno Nedbaloviny, Mahenovo divadlo Mladí brněnští umělci (Smetana, Novák, Janáček), Walligerovo kvarteto, SFB Brněnští umělci pro Janáčkovo kulturní centrum (Dvořák, Smetana, Janáček, Novák) 15./ Dvořák, Emmert, Voříšek, SFB, Kantiléna Česká klavírní tvorba, I. Ardašev, SFB 22./ Spjati s Brnem (J. Novák, Suk, Janáček, Korngold), SFB, G/A Elektroakustická hudba česká a slovenská, retrospektiva, ComPosition Premiéry soudobých kvartet (Srnka, Marek, Smolka), Arditti Quartet, ENH P. Klusák: My Country remixed, ENH Prémiový koncert A. Kubálka s českou hudbou, SFB, G/A Závěr cyklu Pocta A. Dvořákovi, A. Dvořák: Requiem, SFB Koncert k poctě P. Ebena, Kantiléna, Moravský podzim Sváteční cyklus k výročí české hudby, Zahajovací koncert, SFB Slavnostní zahájení Moravského podzim (Janáček, Ištvan) 14

15 Wiener Philharmoniker (Janáček, Dvořák), Moravský podzim Koncert soudobých autorů (Vycpálek, Bárta, premiéra, Novák, premiéra, Košut, premiéra), SFB Baletní večer (Janáček, Zeljenka), Pražský komorní balet, Moravský podzim Janáček, Martinů, Dvořák, PKF Večer sborového zpěvu (Janáček, Dvořák), Pěvecké sdružení morav. učitelů Slet bubeníků Dvořák, Janáček, ČF, Mácal, Moravský podzim Janáček, Smetana, komorní koncert, Moravský podzim B. Smetana: Braniboři v Čechách Hradišťan, Moravský podzim Dvořák, Janáček, SFB, ČFS Brno, Moravský podzim J. Kompit: Princezna Sylvestrie, obnovená premiéra, Z(a)tracená hudba 19./ Baletní večer na hudbu českých skladatelů, premiéra, ND v Brně G/C2 Další projekty regionu: MIKULOV Vícežánrový festival Eurotrialog, ag. T. Hanzlík, G/D Slavnostní koncert festivalu Kampanila 2004, G/N01 ROUSÍNOV František Sušil a lidová píseň na Moravě, Smíšený pěvecký sbor Sušil, G/N63 STRÁŽNICE MFF Strážnice 2004 ANALÝZA Dramaturgická reflexe české hudby je rozložena v průběhu celého roku, a to v oblasti opery, baletu, orchestrální, sborové i komorní hudby, současně i dalších žánrech. (JazzVocal, Slet bubeníků, folklór, alternativa). Brno se soustřeďuje tradičně i na propagaci soudobé hudby - speciální koncerty SF Brno, Expozice nové hudby, v r přibyl i speciální festival ComPosition, kterým se připojil k hudebním oslavám i Dům umění a speciální projekt Z(a)tracená hudba jako dramaturgická iniciativa Opus musicum, o.p.s., který se věnuje muzikologické oblasti (2 vydané publikace o L. Janáčkovi). V tomto roce bylo provedeno více premiér českých, zejména v regionu působících významných autorů. Dominujícími organizačními subjekty bylo ND v Brně (Janáčkovo Brno), agentura Arskoncert (Moravský podzim, Expozice nové hudby). V podstatě celoročně reflektovala českou hudbu Státní filharmonie Brno (ačkoli obdržela v grantovém řízení MK podporu pouze pro dva koncerty) a ČFS Brno. V Brně byla pozornost věnována i dalším uměleckým aktivitám (výstavy, konference), byl otevřen po rekonstrukci Památník L. Janáčka. Rok byl využit i k zvláštním cenám pro umělce. Význam měly také zahraniční zájezdy s českou hudbou, a to zejména SF Brno v Jihovýchodní Asii a ČFS Brno. ČT v Brně věnovala zpravodajskou pozornost všem větším projektům (zejména v pořadu Notes). 15

16 Nejvýznamnějšími projekty JM kraje mimo Brno byl MHF Concentus Moraviae, realizující se záměrně v menších lokalitách JM kraje a v Horním Rakousku. Concentus Moraviae byl exportován jako MHF České sny, a byl významným propagačním partnerem IKC. Pro oblast je také typická produkce folklóru (festival Strážnice 2004) a v r speciální festival věnovaný výročí F. Sušila. V letošním roce byla česká dramaturgie reflektována také v mezinárodních kytarových kurzech v Mikulově. V podstatě zahájení (větším projektem v lednu) a ukončení programu ČH 2004 v Brně významným mezinárodním projektem Řecké pašije B. Martinů bylo vhodné i z důvodů odklonu programu od pragocentrického modelu. Všechny akce byly dobře navštívené. Janáčkovo Brno bylo složeno převážně z repríz, což bylo způsobeno omezenými finančními prostředky. Objevná byla v jeho rámci zejména inscenace Irské opery Lišky Bystroušky (záznam v hudebním dokumentu IKC). Závěrečné Řecké pašije B. Martinů měly mimořádnou kvalitu a ohlas. KARLOVARSKÝ KRAJ KARLOVY VARY Projekty: Dvořákův karlovarský podzim Karlovarský symfonický orchestr Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka, G/N46 Výběr akcí: A. Dvořák: Requiem, Karlovarský symfonický orchestr (KSO), G/A A. Dvořák, J.Pauer, KSO V. Novák, B. Martinů, KSO A. Dvořák, J. Suk, L. Janáček, KSO, Dvořákův karlovarský podzim Další projekty regionu: CHEB Josef Suk: Radúz a Mahulena, premiéra, G/C FIJO Cheb, 16. MF dechových orchestrů mladých G/N75 ANALÝZA V oblasti profesionální bylo stěžejní událostí provedení Dvořákova Requiem (G/A12) k výročí Dvořáka a premiéra Radúze a Mahuleny v Divadle v Chebu. KSO má již několik let existenční potíže, je nejstarším orchestrem v ČR. Jeho zachování v oblasti je významné. Orchestr organizuje Dvořákův karlovarský podzim. V kraji je také významná tradiční pěvecká soutěž (organizuje Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka, o.p.s.). Z finančních důvodů muselo redukovat své původní záměry i pro rok oslav české hudby. Západočeský orchestr Mariánské Lázně se v rámci programu angažoval především ve spolupráci s pražskou HAMU. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ HRADEC KRÁLOVÉ Projekty: Filharmonie Hradec Králové, 8 koncertů (FHK) 16

17 Pocta velkým mistrům, FHK Hradecké hudební dny, FHK Výběr akcí: A. Dvořák: Slovanské tance, FHK Koncert české hudby (Dvořák, Lukáš-premiéra, Kukal-premiéra), FHK Velikonoční koncert Staré české hudby (Zelenka), Musica Florea, G/A J. Suk: Asrael, Dvořák: Koncert pro klavír, L. Ondráček-piano, FHK Koncert ke vstupu do EU a narození A. Dvořáka, Dvořák: Svatá Ludmila, Te Deum, Romance pro housle, FHK F. I. Tůma, B. Martinů, P. Eben, Hradecké hudební dny A. Dvořák: Stabat mater, FHK, sbor Smetana, VUS UK B. Smetana/K. Sabina: Prodaná nevěsta, Klicperovo divadlo, činohra Další projekty: NÁCHOD Camerata Nova Náchod, 34. festival komorního umění, G/N Canticum Broumov, Duchovní hudba v tvorbě významných čes. skladatelů,g/n02 NOVÁ PAKA Open Art Nová Paka, G/N53 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Americký klub dam, FHK, G/E18 ANALÝZA Hudební život kraje je dlouhodobě výrazně soustředěn na Hradec Králové, je závislý na činnosti FHK. Tento stav se projevil i v r Oslavy české hudby byly rovnoměrně rozloženy v průběhu roku s dobrým úvodem 8.1. FHK pod vedení O. Kukala rozšiřuje i český repertoár a zvyšuje kvalitu provedení.významný byl zejména koncert s uvedení Asraela J. Suka a Klavírního koncertu A. Dvořáka v provedení velmi mladého statutárního umělce souboru L. Vondráčka (bez grantu). Zajímavostí bylo uvedení Smetanovy Prodané nevěsty v hudební úpravě P. Horáka. V Náchodě a Nové Pace se konají tradiční festivaly neprofesionálních aktivit. LIBERECKÝ KRAJ LIBEREC Projekty: Slet bubeníků, putující projekt po ČR B. Smetana: Dalibor, premiéra, Divadlo F.X.Šaldy, G/C5 Další projekty regionu: ČESKÁ LÍPA Festival duchovní hudby Česká Lípa, ag. Trifolium, G/D7 Výběr akcí: JABLONNÉ 17

18 Bohemorum Sancti in Caelesti Ierusalem ( k poctě českým světcům), Schola Gregoriana Pragensis STRÁŽ POD RALSKEM A. Dvořák, Ensemble Inegal, Festival Česká Lípa F.I.Tůma. Stabat mater, Litanie, J. J. Fux Sonáty, Societas Incognitorum, Festival Česká Lípa ANALÝZA Liberecký kraj je tradičně na hudební život v oblasti klasické hudby nejchudším z krajů. Nejvýznamnější akcí regionu byla premiéra Smetanova Dalibora v Divadle F.X. Šaldy a festival duchovní hudby v České Lípě, tentokráte zohledňující především českou hudbu. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OSTRAVA Festival české hudby, Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) Jaro se otevírá, 9. MF pěveckých sborů s cenou Z. Lukáše, G/N MHF Janáčkův máj, G/D HF Folklór bez hranic MHF muž. pěveckých sborů L. Janáček: Její pastorkyňa, premiéra režie M. Tarant, dir. T. Paterson (Kanada), JM 13./ A. Dvořák, Requiem, premiéra baletu, Divadlo Jiřího Myrona Výběr akcí: Oficiální zahájení programu ČH 2004 v Ostravě, B. Smetana: Má vlast, JFO 15./ Smetana, Dvořák, Martinů, JFO Smetana, Janáček, Dvořák, JFO Smetana, Dvořák, Suk, JFO 13./ Závěrečný koncert 50. jubilejní sezóny JFO: Janáček: Glagolská mše, Dvořák: Te Deum, JFO, ČFS Brno, G/A Zahajovací koncert (Janáček, Dvořák, JFO, Janáčkův máj (JM) Listy důvěrné, Moravské kvarteto s recitací Munzar, JM Slavné operní árie (české opery a Wagner), ND Brno, E. Urbanová, JM Klavírní recitál J. Simon, česká hudba, JM Koncert s vítězem PJ (tr.) česká barokní a soudobá hudba (J. Podešva), JM Dvořák, Báchorek: Hukvaldská poema, JM Sborový koncert: Smetana, Novák, Janáček, Suk, Křížkovský Foerster, Pěvecké sdružení moravských učitelů, L. Mátl, JM I. Bittová a Škampovo kvarteto, JM Koncert Martinů, Dvořák, Smetana, Janáček, JM M. Dvořáková, I. Medek MrTVÁ?, putovní Další projekty regionu: MHF Poodří F. Lýska HF Svatováclavský hudební festival, regionální 18

19 DOLNÍ LOMNÁ Slezské dny, folklorní festival FRÝDEK-MÍSTEK Jarní píseň na Lašku, Dětský soubor Ostravička, G/N mezinárodní folklórní festival, Ostravička, G/N12 HUKVALDY MHF Janáčkovy Hukvaldy KRNOV Česká hudba ve slezsko-polském pohraničí, Městské kulturní středisko, G/D12 NOVÝ JIČÍN V. Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů, G/N61 OPAVA Duchovní odkaz A. Dvořáka, Slezské divadlo, G/A A. Dvořák: Rusalka, premiéra, Slezské divadlo, reprízy 12., , G/C7 RÝMAŘOV T. Hanzlík: Yta Innocens, repríza Výběr akcí: Duchovní odkaz A: Dvořák (Stabat mater, Biblické písně). Koncert k 200. výročí založení divadla, Slezské divadlo Opava. G/A Zelenka, Lamentace, Janáček Glagolská (ND Ostrava), Hukvaldy Z klavírního díla L. Janáčka _ J. Pěchočová, Hukvaldy Martinů, Čekovská, Burlas, Štátný komorní orchestr Žilina, Hukvaldy Janáček, Martinů, Janáčkovo kvarteto, Hukvaldy Z barokních Čech do Slezska s evropskými motivy, Hukvaldy Pocta L. Janáčkovi k výročí úmrtí, Janáček, Smetana, Hukvaldy M. Kabeláč, J. Laburda, A. Pavlorek, Svatováclavský hudební festival P. Palouš Jenůfa, dramatizace románu s Těšínským divadlem, Hukvaldy Její pastorkyňa, ND Ostrava, Hukvaldy M. Dvořáková, I. Medek: MrTVÁ?, repríza Opava ANALÝZA V Ostravě byly rozloženy vrcholy roku v lednu a květnu. Koncert 8.1. byl oficiálním zahájením program ČH 2004 v Ostravě, vhodně doplňoval dramaturgii pražského úvodního koncertu 7.1. (Janáček, Dvořák), Mou vlastí B. Smetany. Zahajoval lednový festival české hudby. V polovině roku proběhl slavností koncert k 50. výročí JFO. Nejvýznamnějšími festivaly regionu v oblasti vážné hudby jsou MHF Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy. Oba výrazně akcentovaly českou hudbu Janáčkův máj ve stylovém kontextu. Celkově udržují spíše tradiční dramaturgii. V regionu vznikl nový festival duchovní hudby Svatováclavský hudební festival, který zahrnul i soudobou českou hudbu (koncert 1.10.).V Ostravském divadle byly realizovány dvě premiéry (opera Její pastorkyňa a balet Requiem). Dalším kulturní centrem regionu je Opava s premiérou Rusalky a slavnostním koncertem divadla k výročí A. Dvořáka. 19

20 Ostravské centrum nové hudby nerealizovalo v regionu významnější akci, připravilo pouze putovní koncert Premiéry vokálních skladeb P. Kotíka. Frýdek-Místek a Nový Jičín je oblastí pěstování folklorních a neprofesionálních aktivit. Nejvýraznější regionální festival alternativní world music Colours of Ostrava neměl zvláštní českou sekci. V regionu se zvětšuje počet míst s pravidelnými akcemi. OLOMOUCKÝ KRAJ OLOMOUC A. Dvořák: Z Nového světa, Slovanské dvojzpěvy, premiéra baletu, (reprízy), Moravské divadlo Olomouc MHF Dvořákova Olomouc (DO) Festa Musicale, 32. MHF Svátky písní (festival, pěveckých sborů) A. Dvořák: Rusalka, premiéra, Moravské divadlo Olomouc, G/C Baroko 2004, Ensemble Damian, G/D Kurzy A. Kubálka, G/N Setkání komorních a symfonických těles, dílo Janáčka, Dvořáka, ARTAMA Ke kořenům, Folkorum, G/N22 Výběr akcí: Zahajovací koncert A. Dvořák: Requiem, MFO, ČFS Brno, DO Klíč k domovu- Eben, Martinů, Tučapský, Novák, MFO, sbor Žerotín, DO Hradišťan, DO Pocta L. Janáčkovi, MFO, DO Závěrečný koncert (Dvořák, L. Báchorek), MFO, DO Houslový virtuóz F. I. Biber, Musica Florea, Festa Musicale T. Hanzlík:Arion balet, Baroko Velikonoční pašijová hra z Moravského Berouna, Baroko Facetum Musicum 1738, Baroko T. Hanzlík: Yta Innocens, Baroko Ignác Plumlovský, Baroko 2004 Další projekty regionu: JESENÍK (dále Javorník a Mikulovice) MHF Karla Ditterse z Dittersdorfu ANALÝZA Olomoucký region je oblastí pěstování duchovní hudby a sborového zpěvu. Nejvýznamnější akcí i r byl MHF Dvořákova Olomouc, v jehož rámci provedla Moravská filharmonie Olomouc řadu koncertů s českou hudbou. Významnou již tradiční dramaturgickou inovací je neobarokní a barokní opera pěstovaná v rámci festivalu Baroko (T. Hanzlík). Dalším významným tradičním festivalem regionu je MHF K.D. z Dittersdorfu, který zohlednil v r český repertoár, patří k významným aktivitám regionálního kulturního patriotismu. 20

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

GRANTY MKČR/OUK A stálé profesionální symfonické orchestry žadatel P r o j e k t termín lokace 1 Pražská komorní filharmonie, o.p.s.

GRANTY MKČR/OUK A stálé profesionální symfonické orchestry žadatel P r o j e k t termín lokace 1 Pražská komorní filharmonie, o.p.s. A stálé profesionální symfonické orchestry 1 Pražská komorní filharmonie, o.p.s. Koncert věnovaný projektu Česká hudba 2004 16.1.2004; 19:30 h. Praha (Sál ČNB) 2 Komorní filharmonie Pardubice ČESKÁ HUDBA

Více

ROK ČESKÉ HUDBY 2014- Tvořivost a spolupráce TISKOVÁ ZPRÁVA, 25.3.2014

ROK ČESKÉ HUDBY 2014- Tvořivost a spolupráce TISKOVÁ ZPRÁVA, 25.3.2014 ROK ČESKÉ HUDBY 2014- Tvořivost a spolupráce TISKOVÁ ZPRÁVA, 25.3.2014 Rok české hudby 2014 (RČH) je celoročním síťovým otevřeným projektem pro podporu české hudby, který se opírá o tradici výročí významných

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny 1.3.-15.5.2014 Zapomenuté české opery-výstava Národní divadlo 1. balkón, Národní 2, Praha 1 1.3.-30.9. 2014 Česká opera ve světě 21. století-výstava

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

Tabulka č. 1. Grantový program na podporu kultury - rok 2014 kultura I.výzva. GRANTY - Podpora živé kultury. Granty kultura 2014 Příloha č.

Tabulka č. 1. Grantový program na podporu kultury - rok 2014 kultura I.výzva. GRANTY - Podpora živé kultury. Granty kultura 2014 Příloha č. kultura I.výzva opatření 2 GRANTY - Podpora živé kultury Tabulka č. 1 3319 Org. 5412/1 alokace 1 800 000 Kč 5412/1/01 ACTIVE time 5412/1/02 Divadlo Continuo Kurzy vaření pro děti z dětského domova Písek

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Přehled činnosti oddělení HV

Přehled činnosti oddělení HV Přehled činnosti oddělení HV Školní rok 2014/2015 13. 10. 2014 SOČR Generální zkouška Smetanova síň Obecního domu studenti vyššího 14. 11. 2014 Projektový den Pěvecký sbor 19. 11. 2014 Odpoledne otevřených

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR ANOTACE A PŘEHLED AKCÍ K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 I. Celostátní přehlídky a festivaly, které pořádá každoročně NIPOS-ARTAMA

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Pro informaci členů vlády

Pro informaci členů vlády Ministerstvo kultury V Praze dne Č.j. 8849/2005 Výtisk č. Pro informaci členů vlády Věc: Zpráva o realizaci programu Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Důvod předložení: Obsah: Usnesení

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble St 28. bře 2012 Čt 29. bře 2012 So 31. bře 2012 Čt 5. dub 2012 Pá 6. dub 2012 Pá 13. dub 2012 Ne 22. dub 2012 Po 23. dub 2012 19:30 K Karlovy Vary A.Vivaldi: Zkouška harmonie a nápadu Kde: Galerie umení

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2009/10 zpracováno 29. 8. 2010 PODZIM 2009 7. 9. 2009 Vystoupení Komorního sboru KOKOS pro MÚ Litomyšl,

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže

2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže 2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže 1.1.2014-31.12.2014 235.000,00 Kč 1. 006/2.1/2014 Klub přátel OSS Luscinia Podpora činnosti opavského středoškolského sboru Luscinia při MG 66144302 50 000,00

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

Kulturní instituce financované z veřejného rozpočtu, zřizované obcemi a městy v roce 2015

Kulturní instituce financované z veřejného rozpočtu, zřizované obcemi a městy v roce 2015 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU P.O.BOX 12 Fügnerovo náměstí 1866/5 120 21 Praha 2 telefon: +420 221 507 900 e-mail: nipos@nipos-mk.cz www.nipos-mk.cz Kulturní instituce financované

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Út 1. dub 2014 St 2. dub 2014 St 23. dub 2014 Čt 8. kvě 2014 Čt 15. kvě 2014 Ne 8. čvn 2014 Po 9. čvn 2014 Pá 20. čvn 2014 So 21. čvn 2014 19:00 Lysá n. Labem G.F.Handel: Brockes passion (Bohemia 2014)

Více

Pražský filharmonický sbor

Pražský filharmonický sbor VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pražský filharmonický sbor Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1 Příspěvková organizace zapsaná u Ministerstva kultury České republiky pod č. j.: 13.000/2001 IČ: 14450577 tel: +420

Více

Městské informační středisko Pardubice

Městské informační středisko Pardubice Městské informační středisko Pardubice Zpráva o činnosti za rok 2005 www.ipardubice.cz . OBECNÉ INFORMACE název forma založeno kontakt IČ účet ředitel Městské informační středisko Pardubice příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003 Praha, 22.4.2004 Kühnův dětský sbor o.p.s. I.: Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Opera Diversa za rok 2012

Výroční zpráva občanského sdružení Opera Diversa za rok 2012 1 Výroční zpráva občanského sdružení Opera Diversa za rok 2012 Občanské sdružení Opera Diversa, o.s. (IČO 27015271) se sídlem Klíny 67, 615 00 Brno, zastoupené prof. Mgr. Pavlem Drábkem, Ph.D. (předsedou

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_20_Leoš Janáček Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 58. ročník Chopinova festivalu 17. 26. srpna 2017 11. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 14. 17. srpna 2017 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen Vyučující: Mgr. Eva Podvalová Ročník: 6. (6. A, 6.B) Školní rok 2016/2017 Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ - A. Charalambidis, L. Hurník, Z. Císař, J. Pilka, D. Matoška, SPN Praha 2000 1. Lidový dvojhlas

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru ství ve Výboru 2014-2020 Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 24. únor 2017) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA TELEFON FAX EMAIL

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V České republice 2015 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Centrum informací a statistik kultury www.nipos-mk.cz

Více

ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost)

ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost) ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost) PROJEKTY (abecedně) 2. Festivalový cyklus souboru Musica florea Praha, Olomouc 6.2.-1.12.2004 Řada

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013

Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013 Fotoročenka 2013 Strana 1 (celkem 10) Příloha výroční zprávy 2013 1. Hudební a estetické vzdělávání mládeže 2013 Na plese Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice vystoupil VUS s krátkým

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí EXKLUZIVNÍ AKCE STVOŘENÉ NA MÍRU PRO OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V ROZSAHU OD AKTIVIT PODPORUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH AŽ PO JEDINEČNÁ UMĚLECKÁ

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2007 Praha, 12.6.2008 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Ceník služeb APF pro externí subjekty na r. 2008

Ceník služeb APF pro externí subjekty na r. 2008 Ceník služeb APF pro externí subjekty na r. 2008 1. Složitější dotazy, posudky, tématické soupisy (podle stupně náročnosti lze účtovat přirážku ve výši 20-50%) 100,- Kč/h 2. Rešerše a) pro zahraničí -

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Motto: Stará hudba pro nový věk Patroni projektu Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Záštita nad projektem JUDr.

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Firemní zpravodaj. první kvartál letošního roku je za námi a já bych se s vámi ráda podělila o novinky a události, které se během té doby udály.

Firemní zpravodaj. první kvartál letošního roku je za námi a já bych se s vámi ráda podělila o novinky a události, které se během té doby udály. duben 2016 Pro zaměstnance PETROF, spol. s r. o. Firemní zpravodaj Vážení a milí kolegové, první kvartál letošního roku je za námi a já bych se s vámi ráda podělila o novinky a události, které se během

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

příloha 1 - program KPG200701- doporučené dary

příloha 1 - program KPG200701- doporučené dary Příloha usnesení R09 usnesení příl.1 k usn.č.9/488/07 b.55 příloha 1 - program KPG0701- doporučené dary 2 3 4 5 6 Kulturní sdružení HARANT Pecka, o.s., Pecka Středisko místní kultury při třebechovickém

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2002. Praha, 22.4.2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2002. Praha, 22.4.2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2002 Praha, 22.4.2003 Kühnův dětský sbor o.p.s. I.: Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více