PRO SONY DIGITÁLNÍ TTL TTL BLESK POWER S MOTORICKÝM ZOOM ZOOMOVÁNÍM FLASH NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO SONY DIGITÁLNÍ TTL TTL BLESK POWER S MOTORICKÝM ZOOM ZOOMOVÁNÍM FLASH NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 PRO SONY DIGITÁLNÍ TTL TTL BLESK POWER S MOTORICKÝM ZOOM ZOOMOVÁNÍM FLASH NÁVOD K OBSLUZE

2 Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Nissin Před použitím blesku si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a návod k obsluze fotoaparátu, získáte tak lepší přehled o správném používání blesku a zábleskové fotografii. Blesk Nissin Di866 Mark II je konstruován pro digitální jednooké zrcadlovky Sony vybavené nejmodernějšími technologiemi TTL řízení záblesku a nabízí originální barevný displej s přehlednou indikací nastavení a automatickou změnou orientace. Blesk automaticky spolupracuje se systémem řízení záblesku Sony ADI/P-TTL. Pozor, blesk Di866 Mark II typu S nelze používat v kombinaci s TTL systémy řízení záblesku jiných značek. ORIGINÁLNÍ VYBAVENÍ Zobrazení na barevném displeji blesku automaticky mění svou orientaci pro snadnou čitelnost údajů při otočení fotoaparátu na výšku. 1

3 JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ Po nasazení blesku Di866 Mark II na fotoaparát je základní kontrola zábleskové expozice plně prováděna fotoaparátem. Blesk v tomto okamžiku pracuje stejně jako vestavěný blesk fotoaparátu. Jediným rozdílem je upevnění blesku do sáněk na fotoaparátu. POKROČILÉ FUNKCE Blesk Di866 Mark II nabízí rovněž množství pokročilých funkcí. Podporovány jsou bezdrátové TTL řízení zábleskové expozice, synchronizace blesku s krátkými časy závěrky, automatický zábleskový režim řízený externím čidlem, stroboskopický zábleskový režim a další funkce. KOMPATIBILNÍ FOTOAPARÁTY Informace o kompatibilitě s jednotlivými fotoaparáty naleznete v tabulce kompatibility na domovské stránce společnosti Nissin. nebo 2

4 3 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tato bezpečnostní upozornění obsahují důležité informace týkající se správného a bezpečného používání výrobku. Přečtěte si je proto před zahájením používání výrobku. VAROVÁNÍ Tento symbol označuje nebezpečí vážného poranění nebo vzniku velkých hmotných škod. Blesk obsahuje vysokonapěťové elektronické součástky. Nepokoušejte se jej proto otevírat ani opravovat. V případě závady odneste blesk do servisu nebo do obchodu, ve kterém jste jej zakoupili. Dojde-li k otevření těla blesku v důsledku pádu nebo jiné nehody, nedotýkejte se vnitřních částí blesku. Neodpalujte záblesky v blízkosti očí osob ani zvířat. Může dojít k poškození zraku. Zejména při fotografování dětí dodržujte vzdálenost minimálně 1 m od fotografovaného dítěte. Pro změkčení světla záblesku můžete použít rovněž rozptylnou předsádku nebo odraz světla záblesku o strop místnosti. Blesk nepoužívejte a neuchovávejte v prostředích s hořlavými plyny, chemikáliemi a podobnými substancemi. Může dojít ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se těla blesku mokrýma rukama ani blesk nepoužívejte ve vodě. Blesk obsahuje vysokonapěťové elektrické součástky, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Nefotografujte pomocí blesku řidiče automobilů ani jiných dopravních prostředků. Odpálení záblesku při umístění reflektoru blesku do blízkosti lidského těla může vést k popálení. Baterie vkládejte do blesku ve správné orientaci. Nesprávné vložení baterií může způsobit jejich vytečení, silné zahřátí nebo výbuch. UPOZORNĚNÍ Tento symbol označuje nebezpečí poškození nebo poruchy zařízení. Blesk neponechávejte ani neskladujte na místech s teplotami nad 40 C (například v automobilu). Tělo blesku není vodotěsné. Chraňte jej proto před deštěm, sněhem a vlhkostí. K čištění blesku nepoužívejte benzen, ředidla ani prostředky obsahující líh. Blesk nepoužívejte v kombinaci s fotoaparáty, které nejsou uvedeny v seznamu kompatibilních přístrojů na naší oficiální webové stránce. V opačném případě může dojít k poškození obvodů fotoaparátu. Před dlouhodobějším uskladněním blesku vyjměte baterie. Blesk chraňte před silnými nárazy a pády na tvrdou podložku. Při použití externího zdroje energie čtěte pečlivě příslušná bezpečnostní upozornění a pokyny návodu k obsluze.

5 POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE Rozptylná předsádka Hlava blesku / vysílač bezdrátového provozu Pomocný zábleskový reflektor Čidlo bezdrátového provozu Remote/Slave Pomocné světlo AF Patka blesku Odrazná karta Kontakt X Servisní port USB Konektory pro externí zařízení Konektor pro externí zdroj energie Vnější čidlo pro měření zábleskové expozice Aretační kroužek Kontakty patky blesku Pojistný kolíček Displej s automatickou změnou orientace zobrazení Zásobník na baterie Multifunkční volič Tlačítko Set Tlačítka pro nastavení Tlačítka pro nastavení Pilotní světlo (tlačítko pro odpálení zkušebního záblesku) Hlavní vypínač (tlačítko On/Off) Stojánek pro blesk Pouzdro Náhradní zásobník na baterie (volitelné příslušenství) 4

6 OBRAZOVKA HLAVNÍCH REŽIMŮ Zábleskové režimy a funkce blesku Di866 Mark II nastavitelné na blesku. Plně automatický režim Režim TTL Manuální režim Stroboskopický zábleskový režim Bezdrátový zábleskový režim TTL Uživatelská nastavení Plně automatický režim Vyzařované záblesky jsou plně řízeny fotoaparátem pro dosažení optimální expozice. str. 10 Režim TTL Vyzařované záblesky jsou plně řízeny fotoaparátem, k dispozici je rovněž korekce zábleskové expozice. str. 12 Manuální režim Manuální zábleskový režim manuální nastavení výkonu záblesku přímo na blesku. Zábleskový režim Av možnost nastavení požadovaného pracovního clonového čísla přímo na blesku. Stroboskopický zábleskový režim Osvětlení fotografované scény více záblesky v rámci jediné expozice. str. 16 str. 22 Bezdrátový zábleskový režim TTL Záblesková fotografie s použitím více bezdrátově ovládaných blesků TTL umístěných mimo fotoaparát pro tvůrčí práci se světlem. str Uživatelská nastavení Množství uživatelských nastavení pro maximální přizpůsobení chování blesku potřebám uživatele. str. 30

7 POKOČILÉ FUNKCE V některých režimech jsou k dispozici pokročilé funkce, které lze nastavovat přímo na blesku. Pokročilé funkce Pomocný zábleskový reflektor Manuální zoomování Režim Slave Nastavení clony (F-Stop)*1 Nastavení citlivosti ISO*2 Zábleskové režimy Režim TTL Režim TTL Manuální zábleskový režim Manuální zábleskový režim Manuální zábleskový režim Manuální zábleskový režim Manuální zábleskový režim *1 Efektivní v manuálním režimu při použití funkce Remote, resp. při použití blesku Di866 Mark II na filmových fotoaparátech a fotoaparátech bez pokročilejších systémů řízení záblesku. *2 Efektivní při použití funkce Remote, resp. při použití blesku Di866 Mark II na filmových fotoaparátech a fotoaparátech bez pokročilejších systémů řízení záblesku. Funkce nastavitelné na fotoaparátu blesk je automaticky ovládán fotoaparátem Rear Synchronizace blesku na druhou lamelu závěrky K odpálení záblesku dojde bezprostředně před zavřením závěrky. Pohyblivé objekty s vlastním zdrojem světla se v tomto režimu zobrazují na snímcích s neostrou světelnou stopou umístěnou správně ve směru pohybu. Zábleskový bracketing Fotoaparát zhotoví sérii snímků s různým nastavením korekce zábleskové expozice předvoleným v programu bracketingu. Synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky Při pořizováním snímků na tmavém pozadí použije fotoaparát v kombinaci s bleskem dlouhé časy závěrky pro optimální expoziční vyvážení popředí a pozadí snímku. str. 32 str. 32 str. 32 6

8 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ Vložení baterií Použitelné typy baterií alkalické baterie, lithiové baterie, baterie NiMH. 1. Vyjměte zásobník na baterie a způsobem uvedeným na obrázku do něho vložte čtyři tužkové baterie AA. 2. Zásobník na baterie je konstruován takovým způsobem, aby se jednotlivé baterie vkládaly ve stejném směru a zamezilo se tak omylům za nízké hladiny osvětlení. x4 3. Správná polarita je jasně vyznačena symboly + a na zásobníku na baterie. 4. Vložte zásobník na baterie zpět do těla blesku. Prodlouží-li se doba nabíjení blesku na více než 20 s, vyměňte baterie za nové (resp. nabijte dobíjecí baterie).! POZNÁMKA Doporučujeme používat všechny čtyři baterie stejného typu a značky a v případě výměny baterií měnit všechny baterie současně. Chybné vložení baterií nezpůsobí jejich zkratování. 7

9 Nasazení blesku Di866 Mark II na fotoaparát 1. Vypněte hlavním vypínačem blesk Di866 Mark II a fotoaparát. 2. Způsobem uvedeným na obrázku uvolněte otočením aretační kroužek blesku Di866 Mark II. 3. Zasuňte upevňovací patku blesku Di866 Mark II do sáněk pro blesk na fotoaparátu. 4. Otočením aretačního kroužku v opačném směru zajistěte blesk v sáňkách na fotoaparátu. 5. Dojde k vysunutí pojistného kolíčku z patky blesku do otvoru v sáňkách na fotoaparátu. Sejmutí blesku Di866 Mark II z fotoaparátu Uvolněte aretační kroužek a vysuňte blesk Di866 Mark II ze sáněk na fotoaparátu. Zkontrolujte úplné otočení aretačního kroužku, které vede ke kompletnímu vysunutí pojistného kolíčku v patce blesku z otvoru v sáňkách na fotoaparátu. Zapnutí blesku Stiskněte hlavní vypínač blesku (tlačítko On/Off). Zobrazí se obrazovka A a aktivuje se plně automatický režim A. Pilotní světlo blesku začne červeně blikat a informuje tak o probíhajícím nabíjení blesku. Po uplynutí několika sekund se pilotní světlo zbarví zeleně. Displej se automaticky vypne po uplynutí 30 s od ukončení nastavování. Stiskněte tlačítko s pilotním světlem pro odpálení zkušebního záblesku. Pro manuální vypnutí blesku stiskněte na 2 s hlavní vypínač (tlačítko On/Off). 8

10 1. Blesk Di866 Mark II je vybaven dvojí funkcí automatického vypínání pro úsporu energie. Po uplynutí cca 30 s nečinnosti u blesku nasazeného na fotoaparát dojde k automatickému vypnutí blesku (přepnutí do pohotovostního režimu). Pro další úsporu energie lze pomocí uživatelských nastavení aktivovat vypínání displeje. V takovém případě se displej blesku automaticky vypne po 8 s nečinnosti. Nachází-li se blesk Di866 Mark II v pohotovostním režimu, je vypnutý displej a aktuální stav blesku je indikován blikáním pilotního světla v intervalu 2 s. Pro opětovné zapnutí blesku namáčkněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny nebo stiskněte libovolné tlačítko na blesku. 2. V případě nečinnosti blesku Di866 Mark II po dobu delší než 30 minut dojde k úplnému vypnutí blesku a odpojení zdroje energie. Pro opětovné zapnutí blesku Di866 Mark II opakujte krok Zapnutí blesku. V případě použití blesku Di866 Mark II jako dálkově ovládaného blesku (bezdrátový režim TTL, funkce SLAVE) je vhodné změnit nastavení doby nečinnosti pro vypínání blesku pomocí uživatelských funkcí viz str. 30. Režim a hodnoty nastavené na blesku před jeho vypnutím se uloží do paměti a po opětovném zapnutí blesku se automaticky obnoví. 9

11 NASTAVENÍ REŽIMŮ A FUNKCÍ BLESKU Plně automatický režim Expoziční režimy použitelné na fotoaparátu: (Plně automatický režim) (Programová automatika) S (Clonová automatika) A (Časová automatika) (Manuální expoziční režim) a motivové programy Potrét Krajina Makro Pohyblivý objekt Západ slunce Noční scéna Ve všech výše uvedených expozičních režimech fotoaparátů pracuje blesk Di866 Mark II plně v automatickém zábleskovém režimu ADI/P-TTL. Zasuňte blesk Di866 Mark II do sáněk na fotoaparátu a zapněte jej stisknutím hlavního vypínače (tlačítko On/Off). Na displeji blesku se automaticky zobrazí symbol A symbol plně automatického režimu. Blesk je nyní nastavován systémem řízení zábleskové expozice fotoaparátu. Opětovným stisknutím hlavního vypínače (tlačítka On/Off) dojde k zaaretování tohoto režimu na blesku. (Režim se odaretuje dalším stisknutím tlačítka.) Tím jsou dokončena veškerá potřebná nastavení v tomto režimu. Po změně barvy pilotního světla na zelenou namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro zaostření na fotografovaný objekt. V hledáčku a na kontrolním panelu fotoaparátu se zobrazí čas závěrky, clona a indikace připravenosti k záblesku ( ). Exponujte. Blesk Di866 Mark II odpálí záblesk a výsledek expozice se zobrazí na LCD monitoru fotoaparátu. Výkon záblesku (záblesková expozice) je automaticky určován fotoaparátem pro dosažení optimální expozice snímku. Změníte-li ohniskovou vzdálenost objektivu, reaguje blesk Di866 Mark II bez zpoždění a ihned nastaví vyzařovací úhel reflektoru tak, aby odpovídal zvolené ohniskové vzdálenosti objektivu. 10

12 Nastavená ohnisková vzdálenost se zobrazuje na displeji blesku. Dostupné vyzařovací úhly reflektoru blesku Di866 Mark II odpovídají objektivům v rozmezí ohniskových vzdáleností mm (u kinofilmu a obrazových snímačů stejného formátu). Nastavte expoziční režim na fotoaparátu, zvolte ohniskovou vzdálenost a fotografujte s bleskem Di866 Mark II nasazeným na fotoaparátu. Blesk Di866 Mark II je praktickým pomocníkem při pořizování tvůrčích a živě působících snímků. Při fotografování v plně automatickém režimu vykonává prakticky všechny potřebné činnosti plně automaticky fotoaparát a vy ovládáte pouze jeho nastavení. Režim Čas závěrky Clona Nastavení na fotoaparátu Automatický Automatická Automatické Automatický Automatická Automatické S A Manuální Automatická Automatický Manuální Manuální Manuální Lze nastavit libovolný dostupný čas závěrky. Lze nastavit libovolnou dostupnou clonu. Lze nastavit libovolnou kombinaci času závěrky a clony. 11

13 Korekce zábleskové expozice v režimu TTL U nejmodernějších systémů TTL řízení zábleskové expozice je výkon záblesku ovládán vždy automaticky fotoaparátem tak, aby se dosáhlo optimální expozice. Budete-li si přát zeslabit nebo změkčit světlo záblesku, resp. více osvětlit fotografovaný objekt beze změny expozice pozadí nebo okolí fotografovaného objektu, můžete na blesku Di866 Mark II kdykoli rychle provést požadovanou úpravu nastavení. Expoziční režimy použitelné na fotoaparátu: (Plně automatický režim) (Programová automatika) S (Clonová automatika) A (Časová automatika) (Manuální expoziční režim) a motivové programy Potrét Krajina Makro Pohyblivý objekt Západ slunce Noční scéna Ve všech výše uvedených expozičních režimech fotoaparátů pracuje blesk Di866 Mark II v plně automatickém zábleskovém režimu ADI/P-TTL. Zasuňte blesk Di866 Mark II do sáněk na fotoaparátu a zapněte jej stisknutím hlavního vypínače (tlačítka On/Off). Na displeji blesku se automaticky zobrazí symbol A. Stiskněte tlačítko Set. Na displeji blesku se zobrazí šest symbolů. Pomocí tlačítek vyberte TTL a stiskněte tlačítko Set. Nepotvrdíte-li změnu nastavení, zobrazení na displeji se po uplynutí cca 8 s vrátí zpět k symbolu A. Jako výchozí nastavení je zobrazena korekce TTL zábleskové expozice 0,0 EV. Korekce TTL zábleskové expozice (výkonu záblesku) je k dispozici v 19 krocích po 0,3 EV, v rozmezí 3 až +3 EV. 12

14 Pomocí tlačítek zvolte požadovanou hodnotu korekce a stiskněte tlačítko Set. Chcete-li tuto nastavenou hodnotu používat trvale, zaaretujte ji stisknutím hlavního vypínače (tlačítka On/Off)(Hodnotu odaretujete dalším stisknutím tlačítka.). Exponujte. Hlavní objekt snímku je exponován pro dosažení cíleného světelného efektu a pozadí snímku zůstává beze změny. U některých fotoaparátů lze nastavit korekci TTL zábleskové expozice přímo na těle fotoaparátu. Nastavíte-li poté korekci zábleskové expozice rovněž na blesku, přičte se tato hodnota korekce k hodnotě korekce nastavené na těle fotoaparátu. Na displeji blesku se však zobrazuje pouze hodnota korekce nastavená na blesku. Nastavte expoziční režim na fotoaparátu, zvolte korekci zábleskové expozice a exponujte. Prakticky všechny potřebné činnosti provádí plně automaticky fotoaparát a vy ovládáte pouze jeho nastavení. 13

15 POKROČILÁ UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ Pokročilá uživatelská nastavení umožňují tvůrčí práci se zábleskovým osvětlením. Pro pokročilou zábleskovou fotografii jsou k dispozici následující dvě funkce nastavitelné na blesku. Pomocný zábleskový reflektor Blesk Di866 Mark II je vybaven druhým, menším zábleskovým reflektorem, který se nachází pod hlavním reflektorem. Tento malý reflektor poskytuje vyjasňovací osvětlení při osvětlování nepřímým zábleskem. Použití nepřímého záblesku může vést ke vzniku stínů ve spodní části obličejů, které lze následně vyjasnit pomocí tohoto pomocného zábleskového reflektoru. Na obrazovce režimu TTL stiskněte na cca 2 s tlačítko Set. Zobrazí se stránka TTL Advance. Pomocí tlačítek vyberte položku Sub.Flash, pomocí tlačítek Set nastavte výkon záblesku a stiskněte tlačítko nebo vyčkejte 8 s pro návrat na obrazovku režimu TTL. Podle aktuálních snímacích podmínek můžete nastavit jeden ze šesti dostupných výkonů záblesku. Výkon pomocného zábleskového reflektoru 1/1 (plný výkon) 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 Směrné číslo pro ISO Funkce pomocného zábleskového reflektoru je k dispozici pouze při fotografování s využitím nepřímého záblesku (během vyklopení hlavy blesku svítí nápis SUB). Po návratu hlavy blesku do základní polohy nápis zmizí. 14

16 Manuální zoomování Vyzařovací úhel reflektoru blesku lze nastavit rovněž manuálně. Manuální zoomování je vhodné v případech, kdy chcete osvětlit jinou plochu, než činí obrazové pole snímku. Při použití blesku Di866 Mark II na nesystémovém fotoaparátu (resp. na tradičním filmovém fotoaparátu) nereaguje reflektor blesku na změny nastavení ohniskové vzdálenosti použitého objektivu. V takovém případě rovněž použijte manuální zoomování. Na obrazovce režimu TTL stiskněte na cca 2 s tlačítko Set Hi-Speed Zobrazí se stránka TTL Advance. Pomocí tlačítek vyberte položku M. Zoom, pomocí tlačítek vyberte možnost On a stiskněte tlačítko Set nebo vyčkejte 8 s pro návrat na obrazovku režimu TTL. Pomocí tlačítek vyberte ohniskovou vzdálenost. Synchronizace blesku s krátkými časy závěrky Blesk Di866 Mark II lze nastavit tak, aby bylo možné pracovat s ním v kombinaci s časy závěrky až do 1/8000 s. Na obrazovce režimu TTL stiskněte na cca 2 s tlačítko Set. Zobrazí se stránka TTL Advance. Pomocí tlačítek vyberte položku Hi-Speed. Pomocí tlačítek vyberte možnost On. Stiskněte tlačítko Set nebo vyčkejte 8 s pro návrat na obrazovku režimu TTL. Hi-Speed V pravém horním rohu displeje se zobrazí symbol H jako indikace synchronizace blesku s krátkými časy závěrky. 15

17 Manuální režim Expoziční režimy použitelné na fotoaparátu: (Časová automatika) a (Manuální expoziční režim) Výkon záblesku lze volitelně nastavovat manuálně. Fotograf tak může dosáhnout požadované expozice manuální volbou nejvhodnějšího výkonu záblesku v kombinaci s požadovanou hodnotou clony. K dispozici je 22 různých výkonů záblesku od plného výkonu až po 1/128 plného výkonu (v krocích po 1/3 EV). Na fotoaparátu nastavte expoziční režim nebo. Na blesku Di866 Mark II nastavte zábleskový režim. Ze šesti zobrazených symbolů vyberte pomocí tlačítek možnost M/Av a stiskněte tlačítko Set. Pomocí tlačítek vyberte položku M a stiskněte tlačítko Set Pomocí tlačítek nastavte požadovaný výkon záblesku a stiskněte tlačítko Set Vzdálenost mezi fotoaparátem a fotografovaným objektem pro dosažení optimální expozice je ovlivněna citlivostí filmu (ISO) a clonou nastavenou na objektivu. Tato vzdálenost se zobrazuje na obrazovce manuálního zábleskového režimu. Hodnota citlivosti (ISO) je do blesku automaticky přenášena z těla fotoaparátu. Hodnotu clony nastavenou na fotoaparátu je třeba nastavit rovněž na blesku. Zadání hodnoty clony je třeba pro správné zobrazení pracovní vzdálenosti mezi fotoaparátem a fotografovaným objektem. Stiskněte na 2 s tlačítko Set, zobrazí se stránka Advance. Pomocí tlačítek nastavte kurzor na položku F.Stop a pomocí tlačítek nastavte clonové číslo, které jste nastavili na fotoaparátu. Pro zablokování hodnoty stiskněte hlavní vypínač/(tlačítko On/Off). (Pro odblokování hodnoty stiskněte tlačítko znovu.) Hodnota pracovní vzdálenosti se automaticky upraví při změně ohniskové vzdálenosti a citlivosti ISO na fotoaparátu, resp. při manuálním nastavení jiného výkonu záblesku

18 Při použití nesystémových fotoaparátů nebo tradičních filmových fotoaparátů není hodnota citlivosti (ISO) přenášena do blesku z těla fotoaparátu. V takovém případě je třeba pro správnou indikaci pracovní vzdálenosti mezi fotoaparátem a fotografovaným objektem nastavit citlivost (ISO) na blesku manuálně. Pomocí tlačítek nastavte kurzor na položku ISO na stránce Advance a pomocí tlačítek nastavte stejnou hodnotu citlivosti ISO jako na fotoaparátu. Stiskněte tlačítko Set nebo vyčkejte 8 s pro návrat na obrazovku režimu M. 17

19 POKROČILÁ UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ V tomto režimu jsou k dispozici pokročilá uživatelská nastavení. Sub Flash Function Manual Zoom Setting Remote Flash Function page 14 page 15 page 18 Blesk Di866 Mark II je vybaven univerzálním bezdrátovým zábleskovým systémem, který umožňuje činnost blesku rovněž v podřízeném režimu Slave. Můžete tak provozovat tvůrčí zábleskovou fotografii s více světelnými zdroji z různých úhlů. V závislosti na zábleskovém systému blesku Master jsou k dispozici dva režimy Slave. Režim Slave Digital (SD) pro systém digitálních předzáblesků a režim Slave Film (SF) pro analogové zábleskové systémy. SD SF V tomto režimu je blesk Di866 Mark II synchronizován s měřícími předzáblesky. Na blesku Master je v takovém případě třeba nastavit režim ADI/P-TTL. V tomto režimu je blesk Di866 Mark II synchronizován s tradičními zábleskovými systémy. Na blesku Master je třeba nastavit manuální zábleskový režim. V tomto režimu jsou synchronizovány rovněž studiové blesky. Režim je použitelný také pro postupnou expozici více záblesky a pro tradiční filmové zábleskové systémy. Jak zjistit, jestli je třeba použít režim SD nebo SF? Na blesku Slave nastavte režim SD a spusťte závěrku fotoaparátu pro odpálení záblesku hlavním bleskem Master. Dojde-li k odpálení záblesku na blesku Slave, využívá blesk Master režim SD, nedojde-li k odpálení záblesku na blesku Slave, využívá blesk Master režim SF. Je-li blesk Slave nastaven do režimu SF, dojde k odpálení záblesku na tomto blesku v případě obou systémů blesku Master SF i SD. Pro nastavení blesku Di866 Mark II do režimu Slave nastavte kurzor pomocí tlačítek na položku Slave na stránce Advance a pomocí tlačítek vyberte možnost SD nebo SF v souladu se systémem blesku Master. Stiskněte tlačítko Set nebo vyčkejte 8 s pro návrat na obrazovku režimu M. 18

20 Nastavení blesků Master a Slave: Nastavení režimu Master: Nastavení režimu Master se provádí pouze na jednom blesku v systému. Blesk Master umístěte na fotoaparát, zapněte a nastavte do manuálního režimu. Jako blesk Master můžete použít rovněž vestavěný blesk fotoaparátu. Zkontrolujte, který systém používáte digitální s měřícimi předzáblesky nebo analogový. Nastavení režimu Slave na blesku Di866 Mark II: Do tohoto režimu můžete nastavit a poté použít více blesků současně. Zapněte blesk Di866 Mark II a zvolte požadovaný režim Slave SD nebo SF. slave 1 Při nastavení blesku do režimu Slave blikne každé 2 s červená LED dioda jako indikace režimu Slave. Zkontrolujte nastavený m. režim Slave (SD nebo SF), který musí být stejný jako u blesku Master. Blesk Slave umístěte na libovolné místo a hlavu blesku nasměrujte požadovaným směrem. Čidlo režimu Slave na blesku Slave musí směřovat k fotoaparátu, resp. k blesku Master. slave 2 slave 3 Fotoaparát s řídícím bleskem Použijte dodávaný stojánek pro blesk. Zasuňte blesk Di866 Mark II do stojánku, který lze umístit na libovolnou vodorovnou plochu nebo přišroubovat na stativ.! POZNÁMKA Nedoporučujeme používat kovové zábleskové příslušenství může způsobit zkratování kontaktů v patce blesku. Při nastavení blesku do režimu Slave se reflektor blesku automaticky přepne do režimu manuálního zoomování a nastaví do pozice 24 mm. Reflektor blesku lze manuálně nastavit do libovolné dostupné pozice. V tomto režimu doporučujeme nastavit automatické vypínání blesku na 60 minut nebo jej zcela deaktivovat. Pracovní úhel čidla režimu Slave je přibližně

21 Režim Av Expoziční režimy použitelné na fotoaparátu: [A] (Časová automatika) a [M] (Manuální expoziční režim) Výkon záblesku je namísto systému TTL ovládán externím čidlem na blesku. Na blesku Di866 Mark II nastavte požadovanou pracovní clonu (F.Stop) a tuto clonu nastavte rovněž na fotoaparátu. Výkon záblesku (záblesková expozice) je v určitém rozmezí vzdáleností automaticky upravován pro dosažení optimální expozice. Na fotoaparátu nastavte expoziční režim [M] nebo [A]. Na blesku Di866 Mark II nastavte zábleskový režim. Ze šesti zobrazených symbolů vyberte pomocí tlačítek symbol M/Av a stiskněte tlačítko Set. Pomocí tlačítek vyberte symbol Av a stiskněte tlačítko Set. Na displeji se zobrazí hodnota clony (F.Stop) v souladu s nastavením citlivosti ISO na fotoaparátu. Pomocí tlačítek zvolte požadovanou hodnotu pracovní clony a stiskněte tlačítko Set na blesku. Pro zablokování nastavené hodnoty stiskněte hlavní vypínač (tlačítko On/Off)(Pro odblokování hodnoty stiskněte tlačítko znovu.). Stejnou hodnotu clony nastavte na fotoaparátu. Na displeji blesku se zobrazuje zvolená clona (F.Stop), maximální pracovní vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem pro dosažení správné expozice a ohnisková vzdálenost objektivu na fotoaparátu. Výkon záblesku (záblesková expozice) je automaticky ovládán v určitém rozmezí vzdáleností. Nejkratší vzdálenost pro dosažení správné expozice je cca 1 m (od fotoaparátu k objektu). Pracovní vzdálenosti se mění se změnou ohniskové vzdálenosti a clony na blesku Di866 Mark II. Režim Av blesku Di866 Mark II není propojen s nastavením clony na fotoaparátu. Nastavení clony na blesku není řízeno fotoaparátem. Při změně nastavení citlivosti ISO na fotoaparátu je položka F.Stop (nastavení clony) automaticky upravena vůči aktuální hodnotě citlivosti ISO. 20

22 V takovém případě přeneste novou hodnotu clony F.Stop na fotoaparát. Při použití tradičních filmových fotoaparátů není fotoaparátem přenášena do blesku ani citlivost ISO ani nastavená clona. V takovém případě nastavte citlivost ISO na stránce menu Advance blesku Di866 Mark II. POKROČILÁ UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ V tomto režimu jsou k dispozici pokročilá uživatelská nastavení.. Pomocný zábleskový reflektor Manuální zoomování Režim Slave str. 14 str. 15 str. 18 Režim Slave podporuje kromě manuálního režimu rovněž režim Av. Nastavení režimu Slave: Na blesku Slave zvolte režim SD nebo SF a nastavte požadovanou pracovní clonu a citlivost ISO. Dále postupujte stejně jako u blesku Master podle pokynů popisujících režim Slave v kombinaci s manuálním režimem viz strana

23 Stroboskopický zábleskový režim (režim opakovaného záblesku) Expoziční režimy použitelné na fotoaparátu: [M] (Manuální expoziční režim) Opakované osvětlování pohybujícího se objektu záblesky v rámci jedné expozice zaznamená rozfázovaný pohyb objektu na jednom snímku. V tomto režimu se na blesku předem nastaví výkon záblesku, frekvence záblesků a počet záblesků v rámci jedné expozice. Výkon záblesku: K dispozici je 5 nastavitelných výkonů záblesku od 1/8 do 1/128 plného výkonu (pracuje manuální zábleskový režim). Frekvence: Lze nastavit frekvence v rozmezí 1 Hz až 90 Hz. Počet záblesků v jedné expozici: Lze nastavit 1 až 90 záblesků. Na fotoaparátu nastavte expoziční režim [ M ]. S využitím dále uvedené tabulky nastavte čas závěrky. Nastavte zábleskový režim na blesku Di866 Mark II. Ze šesti zobrazených symbolů vyberte pomocí tlačítek symbol a stiskněte tlačítko Set. Zobrazí se obrazovka pro nastavení hodnot s přednastavenými výchozími hodnotami. V tomto režimu pracuje motorické zoomování reflektoru blesku. Požadovaný vyzařovací úhel reflektoru blesku však lze nastavit rovněž manuálně. Pomocí tlačítek vyberte požadovanou položku, kterou chcete nastavovat, a pomocí tlačítek vyberte požadované nastavení. Pro zablokování nastavení stiskněte hlavní vypínač (tlačítko On/Off). Nebo stiskněte tlačítko Set, resp. vyčkejte 8 s pro návrat na obrazovku stroboskopického režimu. 22

24 V tomto zábleskovém režimu doporučujeme umístit fotoaparát na stativ.! POZNÁMKA Čas závěrky, který je třeba nastavit na fotoaparátu, se vypočte podle následujícího vzorce. Počet záblesků / frekvence = Čas závěrky Příklad: 20 záblesků frekvencí 10 Hz 20/10 = 2 Na fotoaparátu je v tomto případě třeba nastavit čas závěrky 2 s nebo delší. Je možné použít rovněž čas B (bulb). Tabulka počtu záblesků v závislosti na nastavení výkonu záblesku a frekvenci Výkon Hz / / / / / ! UPOZORNĚNÍ Při použití externího zdroje energie můžete pořizovat série vícenásobných expozic s bleskem. Nepoužívejte stroboskopický záblesk pro více než deset snímků po sobě. Po naexponování těchto snímků vyčkejte před expozicí dalšího snímku 10 až 15 minut. V opačném případě by mohlo dojít k přehřátí reflektoru blesku a poškození zařízení. Napájení blesku je zprostředkováno bateriemi v blesku a v případě jejich vybití blesk přestane pracovat. Prodlouží-li se doba dobíjení blesku napájeného hlavními bateriemi na více než 20 s, vyměňte baterie. Externí zdroj energie viz str

25 Bezdrátový zábleskový režim TTL Expoziční režimy použitelné na fotoaparátu: (Plně automatický režim) (Programová automatika) S (Clonová automatika) A (Časová automatika) (Manuální expoziční režim) a motivové programy Blesk Di866 Mark II nabízí dva bezdrátové režimy. Tato kapitola popisuje bezdrátový režim Remote (TTL)(druhý bezdrátový režim, režim Slave, je k dispozici v zábleskových režimech M a Av viz str. 16/20). Blesk nasazený na fotoaparátu nebo propojený s fotoaparátem pomocí TTL kabelu se nazývá blesk Master (hlavní blesk). V celém systému bezdrátové zábleskové fotografie je vždy pouze jeden blesk Master. Další blesky systému umístěné mimo fotoaparát se nazývají Remote flash. Při použití více zábleskových jednotek lze nastavovat a ovládat 2 různé typy blesků (CTRL a CTRL+). Pro přenos signálu mezi bleskem Master a blesky Remote jsou k dispozici 4 komunikační kanály. Dostupné kombinace fotoaparátů a blesků Tabulka bezdrátového párování TTL blesku a fotoaparátu Vestavěný blesk Nastavení skupiny blesků Blesk Remote HVL-F20AM Ch.1 RMT nebo RMT2 Typ: CTRL HVL-F58AM Nissin Di Typ: CTRL HVL-F58AM Nissin Di866 Ch.1, 2, 3, 4 RMT nebo RMT2 Ch.1, 2, 3, 4 RMT nebo RMT2 Nissin Di866 HVL-F58AM HVL-F42AM (Ch.1, 2, RMT) 24

26 Blesk Remote Počet blesků použitých v jednom okamžiku není žádným způsobem omezen. Doporučujeme však použít maximálně 3 blesky v jedné skupině při použití více blesků hrozí v závislosti na okolních podmínkách vzájemné ovlivňování jednotlivých blesků. Blesk Remote umístěte na dodávaný stojánek. Stojánek je vybaven sáňkami pro blesk a lze jej položit na vodorovnou plochu nebo přišroubovat na stativ (resp. stativ pro světla) prostřednictvím stativového závitu na spodní straně. Při nastavení blesku Di866 Mark II do režimu Remote doporučujeme nastavit dobu nečinnosti pro automatické vypínání blesku na 60 minut viz uživatelská nastavení na str. 30. Při použití jiných blesků vyhledejte pokyny v návodu k obsluze použitého blesku. Při použití režimu Remote je u blesku Di866 Mark II aktivováno manuální zoomování a reflektor blesku se nastaví do pozice 24 mm pro osvětlení širší oblasti. Pomocí tlačítek lze nastavit libovolnou jinou pozici reflektoru blesku. Při umisťování blesku Remote věnujte pozornost následujícím informacím: 1. Dbejte, aby světlo záblesků z blesku Remote nedopadalo přímo do objektivu fotoaparátu. 2. Nezakrývejte čidlo bezdrátového provozu blesku Remote. 3. Neumisťujte blesk Remote za blesk Master. 4. Při použití blesků za denního světla může dojít k přesvětlení čidla blesku Remote slunečním světlem a výraznému snížení jeho účinnosti. V takovém případě nemusí bezdrátový zábleskový systém TTL poskytovat uspokojivé výsledky. Pomoci může zastínění čidla blesku Remote před přímým slunečním světlem. Kde se nachází čidlo bezdrátového režimu Remote? Čidlo bezdrátového režimu Remote se nachází za předním panelem blesku Di866 Mark II v místě názvu Nissin DIGITAL. Pracovní úhel tohoto čidla je přibližně

27 Nastavení blesku Master U blesku Master jsou k dispozici zábleskové režimy TTL a M. Na blesku Master lze nastavit komunikační kanál, pozici reflektoru blesku (vyzařovací úhel), zábleskový režim samotného blesku Master (CTRL) a zábleskový režim a korekci expozice blesků Remote ve skupinách RMT a RMT2. Na hlavní stránce menu Vyberte bezdrátový režim WIRELESS. Na stránce Wireless Vyberte režim Master. Na stránce Master Podle pokynů na spodní liště pohybujte kurzorem a upravujte nastavení. Pohyb kurzoru Nastavení hodnoty Volba kanálu Zvolte komunikační kanál: Ch1, Ch2, Ch3 a Ch4 Off Nastavení zoomu Zvolte nastavení zoomu: Auto, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 85 mm, 105 mm Volba režimu Zvolte režim TTL nebo režim M s redukovaným výkonem (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128) Nastavení typu bezdrátového režimu Typ bezdrátového režimu: CTRL nebo CTRL+ 26

28 Nastavení bezdrátového zábleskového provozu 1. Nastavte kurzor na položku MODE pro zobrazení režimu TTL nebo MANUAL. Vyberete-li možnost MANUAL, bude blesk odpalovat záblesky o manuálně předvoleném výkonu. 2. Nastavte kurzor na položku TYPE pro zobrazení možností CTRL a CTRL+. 3. Nastavte kurzor na položku RATIO a vyberte možnost OFF. Off Off Nastavení bezdrátového zábleskového provozu s kontrolou kontrastu osvětlení (jedna skupina blesků) 1. Nastavte kurzor na položku MODE pro zobrazení režimu TTL nebo MANUAL. Vyberete-li možnost MANUAL, bude blesk odpalovat záblesky o manuálně předvoleném výkonu. 2. Nastavte kurzor na položku TYPE pro zobrazení možností CTRL a CTRL+. 3. Nastavte kurzor na položku RATIO pro zobrazení možností CTRL a RMT. 4. Nastavte kurzor na položku SET a nastavte výkon záblesku. Nastavení bezdrátového zábleskového provozu s kontrolou kontrastu osvětlení (více skupin blesků) 1. Nastavte kurzor na položku MODE pro zobrazení režimu TTL nebo MANUAL. Vyberete-li možnost MANUAL, bude blesk odpalovat záblesky o manuálně předvoleném výkonu. 2. Nastavte kurzor na položku TYPE pro zobrazení možností CTRL+. 3. Nastavte kurzor na položku RATIO pro zobrazení možností CTRL, RMT a RMT2. 4. Nastavte kurzor na položku SET a nastavte výkon záblesku. 27

29 PŘÍKLAD NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO SYSTÉMU RMT Blesk Master (CTRL) RMT2 KREATIVNÍ ZÁBLESKOVÉ OSVĚTLENÍ: Nastavte blesk Master. Nastavte blesk/blesky Remote. Zkontrolujte správné nastavení komunikačního kanálu a skupiny. Nasaďte blesk Master na fotoaparát a blesk(y) Remote umístěte na vhodná místa v rámci pracovního rozsahu systému, který je max. cca 10 m mezi bleskem Master a blesky Remote v závislosti na okolních podmínkách. Světlo dopadající na blesky RMT a RMT2 může vést ke zkrácení efektivní pracovní vzdálenosti. 28

30 Nastavení blesků Remote Na zábleskových jednotkách Remote lze nastavit komunikační kanál, skupinu a vyzařovací úhel reflektoru. Pro blesky Remote jsou k dispozici zábleskové režimy TTL a M, které však lze nastavovat pouze prostřednictvím blesku Master. Na obrazovce se šesti symboly vyberte pomocí tlačítek symbol a stiskněte tlačítko Set. V intervalu dvou sekund začne blikat pomocné světlo AF jako indikace nastavení blesku Di866 Mark II do režimu dálkově ovládaného blesku Remote. Pomocí tlačítek vyberte položku Channel a pomocí tlačítek zvolte komunikační kanál. K dispozici jsou čtyři komunikační kanály, 1 až 4. Pomocí tlačítek vyberte položku Group a pomocí tlačítek nastavte skupinu. K dispozici jsou dvě skupiny RMT a RMT2. Nastavte kurzor na položku MODE pro zobrazení možnosti TTL nebo MANUAL. Vyberete-li možnost MANUAL, bude blesk odpalovat záblesky o manuálně předvoleném výkonu. Při nastavení blesku Di866 Mark II do režimu Remote lze reflektor blesku nastavit do libovolné pozice v rozmezí 24 mm až 105 mm. Pro zablokování nastavené hodnoty stiskněte hlavní vypínač (tlačítko On/Off)(Pro odblokování hodnoty stiskněte tlačítko znovu). Nebo stiskněte tlačítko Set pro opětovné zobrazení obrazovky se šesti symboly a návrat zpět na obrazovku Remote. Nastavení funkcí a hodnot zůstává uloženo v paměti. Pro nastavení dalších blesků opakujte výše uvedený postup. Zábleskový režim a korekci zábleskové expozice nelze nastavit přímo na jednotlivých zábleskových jednotkách Remote, ale nastavují se pouze prostřednictvím blesku Master. 29

31 Uživatelská nastavení Množství uživatelských nastavení umožňuje maximálně přizpůsobit chování blesku Di866 Mark II. Na obrazovce se šesti symboly vyberte pomocí tlačítek symbol uživatelských nastavení a stiskněte tlačítko Set. Pomocí tlačítek vyberte položku, jejíž nastavení chcete upravit, a pomocí tlačítek vyberte zvolené nastavení. K dispozici je 7 uživatelských nastavení. My TTL Uživatelské nastavení úrovně zábleskové expozice v režimu TTL Úroveň zábleskové expozice TTL je přesně kalibrována podle standardů společnosti Nissin. Budete-li potřebovat tuto standardní úroveň zábleskové expozice změnit na vámi preferovanou úroveň, můžete ji upravit v rozmezí ±3 EV, v krocích po 1/3 EV. Modelling Spuštění modelovacího záblesku pro kontrolu rozložení světel a stínů. Série krátkých záblesků spuštěných stisknutím tlačítka pro odpálení zkušebního záblesku osvětlí fotografovaný objekt pro možnost posouzení jeho osvětlení. Display Není-li třeba využívat displej, je možné jej vypnout. Pro úsporu energie nebo odstranění rušivého osvětlení displeje je možné displej blesku vypnout. Po aktivaci této funkce se displej blesku automaticky vypne po uplynutí 8 s od provedení poslední operace. Displej blesku se neaktivuje při namáčknutí tlačítka spouště fotoaparátu, k jeho aktivaci dojde pouze při použití tlačítek blesku Di866 Mark II. Rotate Tato položka ruší funkci automatického otáčení indikace na displeji. ft/meter Tato položka umožňuje přepnout indikaci pracovních vzdáleností z metrů na stopy (ft). 30

32 Auto Off Firmware Reset Tato položka slouží k nastavení časového spínače pro automatické vypínání blesku. K dispozici jsou nastavení 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min a off (vypnuto). Tato položka slouží k aktualizaci firmwaru. Zobrazuje aktuální verzi firmwaru. Je-li třeba provést aktualizaci firmwaru, stiskněte tlačítko. Zapojte kabel USB do počítače a potvrďte stisknutím tlačítka SET. Tato položka slouží k resetování všech uživatelských nastavení na výchozí (tovární) hodnoty. Buzzer Tato položka je k dispozici pro bezdrátový režim Remote. Při použití blesku Di866 Mark II jako blesku Remote indikuje pípnutí úspěšné spuštění blesku prostřednictvím blesku Master. Uživatelská nastavení jsou aktivní ve všech režimech a po vypnutí blesku se ukládají do paměti. Chcete-li resetovat uživatelská nastavení na výchozí hodnoty, vyberte pomocí tlačítek položku Reset, následně vyberte možnost Yes (Ano) a stiskněte tlačítko Set. Všechny uložená data budou vymazána a blesk Di866 Mark II se vrátí do svého výchozího (továrního) nastavení. 31

33 Funkce nastavované na fotoaparátu Tyto funkce není třeba nastavovat na blesku. Rear Synchronizace blesku na druhou lamelu závěrky Toto nastavení je k dispozici ve všech režimech s výjimkou režimu stroboskopického záblesku. Při použití synchronizace blesku na druhou lamelu závěrky dochází k odpalování záblesku těsně před zavřením závěrky (synchronizace na druhou lamelu závěrky). Výhodou této funkce je, že při fotografování pohyblivých objektů s vlastním zdrojem světla dlouhými časy závěrky jsou světelné stopy vytvořené objektem reprodukovány na snímku správně ve směru pohybu. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze fotoaparátu. Zábleskový bracketing Blesk Di866 Mark II podporuje zábleskový bracketing v režimech A a TTL. Nastavením této funkce na fotoaparátu pořídíte série snímků s odstupňovanou zábleskovou expozicí. Expoziční rozptyl (korekce zábleskové expozice) a počet snímků série se nastavuje na fotoaparátu. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze fotoaparátu. Synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky Tento režim je k dispozici v kombinaci se všemi režimy blesku Di866 Mark II. Blesk pracuje v kombinaci s dlouhými časy závěrky, aby se dosáhlo správné expozice hlavního objektu i pozadí snímku za nízké hladiny osvětlení nebo v noci. Dlouhé časy vedou k pohybové neostrosti objektů, zatímco ostrý záblesk zmrazuje pohyb objektů. Kombinace dlouhých časů závěrky a světla záblesku propůjčuje statickým snímkům dojem pohybu. 32

34 DALŠÍ FUNKCE Pomocné světlo AF Při fotografování za nízké hladiny osvětlení dojde k automatickému spuštění pomocného světla AF, které osvětlí fotografovaný objekt červeně zbarveným paprskem a umožní systému automatického zaostřování fotoaparátu zaostřit i objekty v úplné tmě. Odrazná karta a vestavěná rozptylná předsádka Při fotografování na malé vzdálenosti a u portrétní zábleskové fotografie je vhodné, aby světlo záblesku nebylo příliš ostré a aby neosvětlovalo objekt příliš silně. V těchto případech doporučujeme používat odraznou kartu nebo rozptylnou předsádku. Je-li fotografovaný objekt blízko (do 2 m), vyklopte hlavu blesku o 90 směrem nahoru a vyobrazeným způsobem vysuňte odraznou kartu. Fotografujte obvyklým způsobem. Světlo vyjasňovacího záblesku přirozeným způsobem oživí fotografované objekty. Technika slabého záblesku je vhodná rovněž pro nerušící fotografování malých dětí. Vysuňte rozptylnou předsádku a sklopte ji vyobrazeným způsobem před reflektor blesku. Předsádka změkčuje světlo záblesků a reprodukuje fotografované objekty v živých barvách. Protože rozptylná předsádka vede k osvětlení větší plochy, lze v kombinaci s ní používat objektivy již od ohniskové vzdálenosti 18 mm. 33

35 Osvětlení nepřímým zábleskem Při pořizování snímků malých dětí nepoužívejte osvětlení přímým zábleskem. Namísto toho použijte nerušící osvětlení zábleskem odraženým o strop nebo boční stěnu místnosti. Fotografujete-li objekt před stěnou, může se na výsledném snímku zobrazit na této stěně rušivý ostrý stín vržený objektem. Odražením světla záblesku o strop nebo boční stěnu můžete světlo záblesku změkčit a stín tímto způsobem prakticky eliminovat. Vyklopte hlavu blesku směrem nahoru nebo do strany. Strop nebo stěna vhodné pro odražení světla záblesku by měly být ploché a bílé. Zbarvený strop nebo stěna mohou fotografovanému objektu předat barevný závoj stejné barvy. Konektor pro připojení vnějšího zdroje energie Při použití vnějšího zdroje energie se zvýší počet dostupných záblesků a zkrátí se doba dobíjení blesku. K dispozici jsou následující vnější zdroje energie. Blesk Di866 Mark II se automaticky vypne Použité baterie NiMH Počet dostupných záblesků Doba dobíjení blesku po rychlém vyzáření Nissin Power Pack PS s záblesků pro ochranu obvodů Sony External Battery Adaptor FA-EB1AM s blesku. Činnost blesku se automaticky obnoví po uplynutí 15 minut. Základní operace blesku jsou napájeny hlavními bateriemi (zásobníkem) v blesku. Dojde-li k vybití těchto baterií, nepracuje řídicí systém blesku. Prodlouží-li se při napájení blesku pouze OVERHEAT hlavními bateriemi doba dobíjení na více než 20 s, vyměňte baterie. 34

36 Servisní port USB Pro možnost aktualizace firmwaru blesku je blesk Di866 Mark II vybaven servisním portem USB. Blesk Di866 Mark II je zkonstruován tak, aby spolupracoval s aktuálně dostupnými fotoaparáty i fotoaparáty novějšími, resp. fotoaparáty s provedenou aktualizací firmwaru. V případě potřeby budou na webových stránkách společnosti Nissin k dispozici ke stažení aktualizované verze firmwaru blesku. K propojení blesku lze použít kabel USB dodávaný s tělem fotoaparátu. Kontakt X Blesk Di866 Mark II lze použít rovněž v kombinaci s fotoaparáty, které nejsou vybaveny sáňkami pro blesk, resp. středovým kontaktem. Některé fotoaparáty jsou namísto toho vybaveny samostatným konektorem se synchronizačním kontaktem pro připojení blesku (kontaktem X). Pro tyto fotoaparáty je blesk Di866 Mark II vybaven stejným synchronizačním konektorem s kontaktem X. Propojení fotoaparátu s bleskem se v takovém případě provede pomocí standardního synchronizačního kabelu pro připojení blesku. 35

37 SPECIFIKACE Kompatibilní fotoaparáty Jednooké zrcadlovky Sony systému ADI vybavené sáňkami pro blesk Kompaktní digitální fotoaparáty. Seznam kompatibilních přístrojů viz webové stránky společnosti Nissin. Směrné číslo 60 při ohniskové vzdálenosti 105 mm (ISO 100/m) 40 při ohniskové vzdálenosti 35 mm (ISO 100/m) Výkon 83 Ws při plném výkonu záblesku Vyzařovací úhly Odpovídají ohniskovým vzdálenostem mm (resp. 18 mm při použití rozptylné předsádky) Napájení 4 alkalické tužkové baterie AA (lze použít rovněž Ni-MH nebo lithiové baterie AA) Výdrž baterií záblesků v závislosti na aktivním režimu (při použití alkalických baterií) Úsporný režim Blesk se přepíná do pohotovostního režimu po cca 30 s nečinnosti a zcela se vypíná po předvolené době. Dobíjecí doba 5,5 s při použití nových alkalických baterií a plném výkonu záblesku Záblesková expozice ADI v kombinaci s digitálními jednookými zrcadlovkami Sony, Automatická expozice měřená externím čidlem blesku, Manuální expozice s volitelným nastavením výkonu záblesku (viz níže uvedená tabulka směrných čísel) Pomocné světlo AF Efektivní pracovní rozsah pomocného světla AF je cca 0,7 m až 10 m Barevná teplota záblesku 5600 K při plném výkonu záblesku Doba trvání záblesku 1/300 s (plný výkon) 1/300 s 1/ s (řízený záblesk) FP synchronizace s krátkými časy závěrky Bezdrátový zábleskový provoz Bezdrátový provoz v režimu Master Bezdrátový provoz v režimu Remote Externím čidlem řízený provoz v režimu Slave Režim Slave pro digitální předzáblesky Režim Slave pro analogové systémy Efektivní dosah bezdrát. provozu 10 m (přímá vzdálenost) Externí zdroj energie Konektor pro připojení externího zdroje energie (volitelné příslušenství) Nissin Power Pack PS300 Sony External Battery Adaptor FA-EB1AM Servisní port USB Pro aktualizace firmwaru pomocí souborů stažených z webu Nissin Kabel USB není součástí dodávky Synchronizační kontakt Systémové kontakty Sony pro režim ADI Standardní synchronizační kontakt Kontakt X Rozměry mm Hmotnost 380 g 36

38 Tabulka směrných čísel a dob trvání záblesku Směrná čísla v manuálním zábleskovém režimu (ISO 100/m) Pozice reflektoru blesku 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 85 mm 105 mm Doba trvání záblesku (s) Full /600 1/ /900 1/ /1500 1/ /3200 Výkon záblesku 1/ /5000 1/ /9000 1/64 1/ / /22000 ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ Blesk se nezačne nabíjet. Baterie nejsou vložené správně >>> Vložte baterie při zachování správné polarity. Baterie jsou vybité >>> Baterie vyměňte v případě, že dobíjecí doba blesku přesáhne 20 s. Nedojde k odpálení záblesku. Blesk není správně upevněn na fotoaparát >>> Upevněte blesk správným způsoben do sáněk na fotoaparátu. Blesk se automaticky vypne >>> Zapněte blesk hlavním vypínačem. Snímek s bleskem je podexponovaný nebo přeexponovaný. V blízkosti hlavního objektu se nacházel objekt s vysokou odrazností nebo silný zdroj světla >>> Použijte manuální zábleskový režim nebo odpovídající korekci úpravou nastavení úrovně TTL zábleskové expozice. Blesk je nastaven do manuálního zábleskového režimu a nachází se v nesprávné vzdálenosti >>> Nastavte blesk do režimu TTL nebo zvolte jiný manuální výkon záblesku. 37

39 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Následující důvody výskytu závady mohou porušovat stanovené záruční podmínky. Podrobnosti týkající se poskytované záruky se liší v závislosti na zemi prodeje zařízení. 1. Výrobek není používán podle pokynů návodu k obsluze. 2. Výrobek je opravován nebo upravován neautorizovanou osobou/firmou. 3. Výrobek je používán s nekompatibilním fotoaparátem, objektivem, adaptérem nebo jiným příslušenstvím. 4. Závada byla způsobena požárem, zemětřesením, záplavami, škodlivými exhalacemi a dalšími podobnými jevy. 5. Výrobek je skladován v prašném, vlhkém nebo extrémně teplém prostředí. 6. Výrobek je poškrábán, rozdrcen nebo jinak opotřebován v důsledku hrubého zacházení. 7. Záruční list neobsahuje název prodejce, datum a razítko, resp. není vůbec k dispozici. 38

40 Nissin Japan Ltd., Tokyo Nissin Marketing Ltd., Hong Kong S0710 REV. 1.3

3-285-951-22(1) Blesk HVL-F42AM. Návod k obsluze. 2008 Sony Corporation 1 CZ

3-285-951-22(1) Blesk HVL-F42AM. Návod k obsluze. 2008 Sony Corporation 1 CZ 3-285-951-22(1) Blesk HVL-F42AM Návod k obsluze 2008 Sony Corporation 1 CZ 2 CZ Před ovládáním přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a ponechejte si jej pro případné budoucí použití.

Více

Autofokusový blesk SB-700. Návod k obsluze

Autofokusový blesk SB-700. Návod k obsluze Autofokusový blesk SB-700 Návod k obsluze Cz A Informace o blesku SB-700 a tomto návodu k obsluze Děkujeme vám za zakoupení blesku Nikon SB-700. Pro maximální využití všech možností blesku si před jeho

Více

Sender / Transmitter Control Unit (TCU) Vysílač / přenašeč

Sender / Transmitter Control Unit (TCU) Vysílač / přenašeč Sender / Transmitter Control Unit (TCU) Vysílač / přenašeč 1) LCD monitor 2) Tlačítko volba 3) Tlačítko modus 4) Tlačítko zoom 5) ON / OFF 6) LED kontrolka 7) + / - výběrové tlačítko 8) Testovací tlačítko

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ

Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Canon Speedlite 90EX je kompaktní blesk určený pro fotoaparáty Canon EOS, který pracuje s automatickými zábleskovými

Více

Vaše uživatelský manuál NIKON SB-600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1849638

Vaše uživatelský manuál NIKON SB-600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1849638 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Autofokusový blesk SB-900. Návod k obsluze

Autofokusový blesk SB-900. Návod k obsluze Autofokusový blesk SB900 Návod k obsluze Cz O tomto návodu k obsluze A Příprava Vyhledání požadovaných informací Stránky s požadovaným obsahem můžete vyhledat pomocí následujících metod. k Obsah... (ka6)

Více

Dvojitý blesk pro makrofotografie

Dvojitý blesk pro makrofotografie 2-889-493-23 (1) Dvojitý blesk pro makrofotografie Návod k obsluze HVL-MT24AM 2011 Sony Corporation Před použitím tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Uživatelská příručka. Česky

Uživatelská příručka. Česky Uživatelská příručka Česky Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek Canon. Blesk Canon Speedlite 430EX je víceúčelová záblesková jednotka určená pro fotoaparáty Canon EOS. Automaticky pracuje s automatickými

Více

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING

Více

Návod k obsluze. Příprava. První kroky. Základní fotografování a přehrávání snímků

Návod k obsluze. Příprava. První kroky. Základní fotografování a přehrávání snímků BL00881-M00 CZ Příprava První kroky Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Tento návod k obsluze popisuje použití digitálního fotoaparátu FUJIFILM FinePix J27/J28/J29/J30/J32/J37 včetně

Více

Návod k obsluze. Blesk VQT1B11. Model DMW-FL360. Před použitím si, prosím, důkladně přečtěte tento návod.

Návod k obsluze. Blesk VQT1B11. Model DMW-FL360. Před použitím si, prosím, důkladně přečtěte tento návod. Návod k obsluze Blesk Model DMW-FL360 Před použitím si, prosím, důkladně přečtěte tento návod. VQT1B11 Obsah Informace pro vaši bezpečnost.................................. 3 Bezpečnostní opatření......................................

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro Sada pro sport Návod k obsluze SPK-WB 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo najdete uvnitř této sady. Zaznamenejte

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

OS3750 Série. Přenosný infračervený teploměr. (Modely: OS3751, OS3752, OS3753)

OS3750 Série. Přenosný infračervený teploměr. (Modely: OS3751, OS3752, OS3753) OS3750 Série Přenosný infračervený teploměr (Modely: OS3751, OS3752, OS3753) OBSAH Verze Programu 1.40 1. Úvod 1 1.1. Všeobecný přehled 1 2. Modely a příslušenství 1 2.1. Modely 1 2.2. Příslušenství 1

Více

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština Návod pro uživatele Čeština ISAW EDGE Obsah: 1 Popis kamery 1 2 Popis LCD displeje 1 3 Zapnutí kamery 2 4 Režim nahrávání videa 2 5 Režim focení 2 6 Režim přehrávání 2 7 Uživatelské nastavení 3 8 Dobíjení

Více

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ES95/ES96/ES99/ST71T Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání.

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Přehrávání/Úpravy

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Návod k obsluze Blesk Model

Návod k obsluze Blesk Model Návod k obsluze Blesk Model Před použitím si přečtěte celý návod. 1 Obsah Informace pro vaši bezpečnost....................................................3 Bezpečnostní opatření..........................................................4

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Multifunkční Battery Pack MB-D10. Návod k obsluze

Multifunkční Battery Pack MB-D10. Návod k obsluze Cz Multifunkční Battery Pack MB-D10 Návod k obsluze A!1!2 q w e r!7!8!9 y t!3!4 @0 @1 u o i!5!0!6 @2 B C E q w q q w w D F G H I q w q q w w Obsah Multifunkční Battery Pack MB-D10 Návod k obsluze Bezpečnostní

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí topení vhodné pro přímotopy, el. podlahové topení, sálavé panely a infrapanely vysílač k přijímačům PH-BP7-P,

Více

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům Účel použití Tato bezpečnostní kamera umožňuje nahrávání obrazu a zvuku. Slouží ke kontrole a zabezpečení míst, na která není dobře vidět, resp. kritických míst (např. kamerový systém v obchodech nebo

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Obsah Obsah Obsah...1 Bezpečnostní opatření...2 Obsah krabice...3 Schéma produktu...4 Popis dálkového ovládání...5 Nastavení vaší kamery Rollei Actioncam 400...6

Více

r CE známka značí, že tento výrobek vyhovuje požadavkům evropských norem na bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a uživatele.

r CE známka značí, že tento výrobek vyhovuje požadavkům evropských norem na bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a uživatele. r CE známka značí, že tento výrobek vyhovuje požadavkům evropských norem na bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a uživatele. C-920ZOOM ČESKY Návod k ovládání digitálního fotoaparátu Než začnete

Více

ProStalk. Fotopast. PC3000IR Uživatelský manuál

ProStalk. Fotopast. PC3000IR Uživatelský manuál ProStalk Fotopast PC3000IR Uživatelský manuál 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Technické údaje ProStalk...4 3 Popis přístroje...5 4 Obsah balení...6 5 Vložení baterií a karty SD...7 6 Nastavení fotopasti...9

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní funkce 5.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

User Manual PL210/PL211. Klepněte na téma. Základní řešení potíží. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce.

User Manual PL210/PL211. Klepněte na téma. Základní řešení potíží. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual PL210/PL211 Základní řešení potíží Náhled Obsah Základní funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

2-685-156-12(1) SAL300F28G. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 300mm F2.8 G. 2008 Sony Corporation

2-685-156-12(1) SAL300F28G. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 300mm F2.8 G. 2008 Sony Corporation -685-56-() SAL300F8G Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 300mm F.8 G 008 Sony Corporation Objektiv je vhodný pro fotoaparáty Sony VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát. Model č. DMC-FP2

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát. Model č. DMC-FP2 Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-FP2 DMC-FP1 Před připojením, používáním nebo nastavováním tohoto produktu si přečtěte celý návod. VQT2N14 Průvodce pro rychlé

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Česky. Návod k použití

Česky. Návod k použití Česky CZ Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ ADRESAR A, B, C... DENIK HOVORU Promeskané hovory Prijaté hovory Vyslané hovory VOLTE CISLO OVLÁDÁNÍ HLAS. Adresar Klíčová slova Telefonovat, Zavěsit, Bydliště,

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S Uživatelská příručka HD Autokamera I8S 1 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Nikon F-80. Michal Kupsa

Nikon F-80. Michal Kupsa Michal Kupsa Nikon F-80 je klasická kino-filmová AF zrcadlovka, určená zejména pro náročnější amatéry. Na našem trhu se začala prodávat v roce 2000. Částečně vychází z modelu F-100, ze kterého přebírá

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

âeská verze POKYNY K OBSLUZE

âeská verze POKYNY K OBSLUZE C âeská verze POKYNY K OBSLUZE Srdeãnû blahopfiejeme k va emu novému produktu Canon. Produkt Canon Speedlite 550EX je vysokov konná záblesková jednotka vybavená automatick m fiízením E-TTL (Evaluative-Through-The-Lens).

Více

User Manual ES30. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy.

User Manual ES30. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual ES30 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE# Obsah balení:# - Intimidator Spot Duo - napájecí kabel - záruční list - uživatelský manuál - hák na zavěšení s příslušenství Instrukce k rozbalování#

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-F3 DMC-F4 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT2S14 Obsah Před použitím Stručný návod...4 Standardní příslušenství...6

Více

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Obsah Pro vaši bezpečnost Příprava. Fotografování. Zobrazení Propojení Menu nastavení

Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Obsah Pro vaši bezpečnost Příprava. Fotografování. Zobrazení Propojení Menu nastavení DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Pro vaši bezpečnost Příprava Návod k použití Fotografování Zobrazení Propojení Menu nastavení Technické informace Cz Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX

Více

Version 1.2 česky. Křížovy laser BKL518. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 278 41 Art.-Bez.: BKL518

Version 1.2 česky. Křížovy laser BKL518. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 278 41 Art.-Bez.: BKL518 Version 1.2 česky Křížovy laser BKL518 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 41 Art.-Bez.: BKL518 Obsah Poznámky Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

Návod k použití. PIXPRO Remote Viewer

Návod k použití. PIXPRO Remote Viewer Návod k použití PIXPRO Remote Viewer Pro Digitální Fotoaparáty KODAK PIXPRO a Fotoaparáty KODAK PIXPRO SMART LENS Modely: S-1/SL10/SL25/AZ651/AZ526/AZ525/SL5 Ver. 2.1 Než začnete Prohlášení o shodě Strana

Více

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1-

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1- PROHLÁŠENÍ FCC Česky Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími dvěma podmínkami: (1). Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2). Toto

Více