Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ

2 Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Canon Speedlite 90EX je kompaktní blesk určený pro fotoaparáty Canon EOS, který pracuje s automatickými zábleskovými systémy E-TTL II a E-TTL. Celé ovládání se děje na fotoaparátu, což vám umožňuje vychutnat si fotografování s bleskem podobně jako svestavěným bleskem. Použití s fotoaparátem EOS Blesk 90EX je navržen pro optimální použití s fotoaparátem EOS. Nezapomeňte si také přečíst popis fotografování s bleskem v návodu k použití fotoaparátu. * Obrazovky nabídek použité v tomto návodu k použití jsou obrazovky nabídek EOS M. 2

3 Obsah Označení...4 Instalace baterií...5 Nasazení blesku...7 Fotografování s bleskem... 8 Fotografování s bleskem v každém režimu fotoaparátu... 9 Ostatní funkce Nastavení funkcí blesku pomocí fotoaparátu...13 Bezdrátový blesk Nastavení bezdrátové komunikace...15 Plně automatický bezdrátový blesk Poměr intenzity záblesků při použití režimu E-TTL II Bezdrátové fotografování s více blesky Speedlite s ručním nastavením výkonu blesků Pokyny k řešení potíží...28 Technické údaje

4 Označení " ' + # & $ % ( ) * " Hlava blesku / zdroj pomocného světla AF (str. 12) # Detekční snímač výkonu blesku $ Pojistný kolík % Kontakty & Upevňovací patice (str. 7) ' Indikátor <Q> (str. 8) ( Kryt prostoru pro baterie (str. 5) ) Zajišťovací páčka upevňovací patice (str. 7) * Tlačítko napájení (str. 8) + Indikátor napájení 4

5 Instalace baterií 1 Posuňte kryt přihrádky na baterie a otevřete jej ve směru šipky. 2 Vložte dvě baterie. Zkontrolujte, zda jsou póly + a - baterie správně orientovány. Vraťte kryt do původní polohy. Doba nabíjení a počet záblesků Doba nabíjení: Přibližně 0,1 až 5,5 s Počet záblesků: Přibližně 100 záblesků nebo více Uvedené údaje platí pro nové alkalické baterie LR03 velikosti AAA a vychází ze způsobů měření stanovených společností Canon. 5

6 6 Použijte novou sadu obou baterií stejné značky. Při výměně baterií vyměňte obě baterie najednou. Neemitujte více než 20 souvislých záblesků v krátké době. Jestliže baterie měníte po emitování série záblesků, pamatujte, že baterie mohou být horké. Použití jiného typu baterií LR03 velikosti AAA než alkalických může způsobit nesprávný dotyk baterie z důvodu nepravidelného tvaru kontaktů baterie.

7 Nasazení blesku Před nasazením či sejmutím blesku Speedlite nezapomeňte blesk vypnout. 1 Posuňte páčku pro zajištění doleva a nasaďte blesk Speedlite na fotoaparát. Zasuňte upevňovací patici blesku Speedlite pevně a zcela do sáněk pro příslušenství fotoaparátu. 2 Zajistěte blesk Speedlite. Posuňte páčku pro zajištění doprava. Chcete-li blesk Speedlite sejmout, posuňte zajišťovací páčku doleva a sejměte blesk z fotoaparátu. 7

8 Fotografování s bleskem 1 Stisknutím a přidržením tlačítka napájení po dobu alespoň 1 sekundy zapněte blesk. BRozsvítí se indikátor napájení a blesk se začne nabíjet. 2 Zkontrolujte, zda svítí indikátor <Q>. Pokud svítí indikátor <Q>, můžete fotografovat s bleskem. Informace o dosahu blesku při fotografování naleznete na str Vyfotografujte snímek. 8

9 Fotografování s bleskem v každém režimu fotoaparátu V: Programová automatická expozice V tomto režimu fotoaparát automaticky upraví úroveň výkonu blesku tak, aby byla dosažena standardní expozice pomocí programové automatické expozice, která automaticky nastaví rychlost závěrky a clonu podle jasu objektu. Pokud je výsledný snímek podexponovaný, zvyšte citlivost ISO. X: Priorita závěrky AE V tomto režimu fotoaparát automaticky nastaví úroveň výkonu blesku tak, aby bylo dosaženo standardní expozice pro automaticky nastavenou clonu. Pokud zobrazený údaj clony bliká, znamená to, že expozice v pozadí bude podexponována nebo přeexponována. Upravte rychlost závěrky, dokud zobrazený údaj clony nepřestane blikat. 9

10 W: Priorita clony AE V tomto režimu fotoaparát automaticky nastaví úroveň výkonu blesku tak, aby bylo dosaženo standardní expozice pro nastavenou clonu. Pokud je pozadí tmavé, jako například noční scéna, bude použita nízká hodnota času synchronizace, aby bylo dosaženo standardní expozice hlavního fotografovaného objektu i okolí. Standardní expozice hlavního objektu je dosažena pomocí blesku, zatímco standardní expozice pozadí je dosažena pomocí malé rychlosti závěrky. Jelikož se pro nedostatečně osvětlené scény použije malá rychlost závěrky, doporučujeme použít stativ. Pokud zobrazený údaj rychlosti závěrky bliká, znamená to, že expozice v pozadí bude podexponována nebo přeexponována. Upravte clonu, dokud nepřestane blikat zobrazený údaj rychlosti závěrky. q: Ruční expozice Tento režim vyberte, pokud chcete nastavit rychlost závěrky i clonu ručně. Ačkoliv fotoaparát automaticky upraví úroveň výkonu blesku podle vámi nastavené clony, expozice hlavního fotografovaného objektu bude standardní. Expozice pozadí je dosažena kombinací rychlosti závěrky a clony, kterou nastavíte. 10

11 Použitý čas synchronizace blesku a clona Nastavení rychlosti závěrky Nastavení clony V Nastaveno automaticky (1/X s až 1/60 s) Automatické X Nastaveno ručně (1/X s až 30 s) Automatické W Nastaveno automaticky (1/X s až 30 s) Ruční q Nastaveno ručně (1/X s až 30 s, Čas B) Ruční 1/X s je maximální hodnota rychlosti synchronizace blesku fotoaparátu. 11

12 Ostatní funkce Automatické vypnutí napájení Za účelem úspory energie baterií se napájení automaticky vypne po 5 minutách nečinnosti. Napájení opět zapnete stisknutím a přidržením tlačítka napájení blesku Speedlite po dobu alespoň 1 sekundy. * Funkci automatického vypnutí napájení je možné zrušit. (str. 14) Pomocné světlo AF Po stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu do poloviny může dojít k opakovanému emitování záblesku. Jedná se o funkci pomocného světla AF, která umožňuje automatické zaostřování u tmavých scén. Efektivní dosah je přibližně 2,8 m. Tato funkce je k dispozici při použití blesku Speedlite s fotoaparátem EOS vybaveným funkcí ovládání externího blesku. U některých modelů fotoaparátu může firmware vyžadovat aktualizaci. Při fotografování s bezdrátovým bleskem nebude blesk 90EX emitovat pomocné světlo AF. 12

13 Nastavení funkcí blesku pomocí fotoaparátu Je-li blesk 90EX nasazen na fotoaparátu EOS vybaveném funkcí ovládání externího blesku, jsou prostřednictvím nabídek fotoaparátu dostupná následující nastavení. Informace o způsobu nastavení a funkcích naleznete v návodu k použití fotoaparátu. [Záblesk blesku] (Povolit*/Zakázat) Možnost [Povolit] nastavte, chcete-li blesk použít v režimu snímání, který si vynutí záblesk blesku. Možnost [Zakázat] nastavte, pokud chcete použít pouze pomocné světlo AF. [Nastavení funkce blesku] Režim blesku (E-TTL II*/Manuál.blesk) Obvykle používejte možnost [E-TTL II]. Možnost [Manuál.blesk] lze také nastavit, pokud nepoužíváte automatický zábleskový režim. Výchozí nastavení jsou označena *. 13

14 Synchr. závěrky (1. lamela* / 2. lamela) - 1. lamela: Jedná se o normální režim fotografování s bleskem, ve kterém se blesk při zcela otevřené závěrce spustí podle časování lamela: Blesk se spustí těsně před uzavřením závěrky. Kompenzace expozice s bleskem Úroveň výkonu blesku můžete upravit stejným způsobem jako normální kompenzaci expozice. E-TTL II (Poměrové*/Průměrové) - Poměrové: Lze provádět plně automatické fotografování s bleskem od tmavých scén po fotografování s trvale zapnutým bleskem. - Průměrové: Měření je zprůměrováno s ohledem na celou scénu. Bezdrátové funkce (Vypnuto* / Optický přenos) (str. 15) Optický kanál (1* až 4) Skupina blesků (ALL, A:B, A:B C) Kompenzace expozice skupiny (A, B, C) Ovládání poměru (8:1 až 1:8, kroky po 1/2 EV) [Nastavení C.Fn blesku] 1: Automatické vypnutí napájení (Povolit*/Zakázat) 14

15 Bezdrátový blesk Při použití více blesků Canon Speedlite vybavených funkcí bezdrátového blesku můžete vytvářet různé světelné efekty stejně snadno jako při použití normálního automatického zábleskového režimu E-TTL II / E-TTL. Nastavení, která zadáte s bleskem 90EX nasazeným na fotoaparátu, jsou také automaticky přenesena do vedlejších jednotek, které jsou bezdrátově řízeny hlavní jednotkou. Z tohoto důvodu není při fotografování třeba vůbec vedlejší jednotky obsluhovat. Základní uspořádání s bezdrátovým bleskem je zobrazeno na další straně. Vše, co je třeba provést, je nastavení hlavní jednotky do režimu <a>, aby byl aktivován bezdrátový automatický zábleskový režim E-TTL II (str. 18). Při fotografování s bezdrátovým bleskem emituje blesk 90EX záblesky pro řízení vedlejšího blesku, ale neemituje záblesky jako blesk. Při fotografování s bezdrátovým bleskem nebude blesk 90EX emitovat pomocné světlo AF. Nastavení bezdrátové komunikace Kpřepínání mezi normálním fotografováním s bleskem a fotografováním s bezdrátovým bleskem lze použít nabídku. Při normálním fotografování s bleskem nezapomeňte vypnout nastavení bezdrátové komunikace, aby bylo možné blesk používat. 15

16 Umístění a pracovní dosah V budovách x (Vedlejší jednotka) Mimo budovy M (Hlavní jednotka) Přibližně 8m Přibližně 80 Přibližně 10 m Přenosová vzdálenost Přibližně 5 m Přibližně 7m 16 Nastavení kompenzace expozice s bleskem, vysokorychlostní synchronizace (blesk FP), blokování expozice s bleskem a manuálního blesku zvolená na hlavní jednotce jsou bezdrátově a automaticky nastavena na vedlejší jednotce. I v případě více než jedné vedlejší jednotky budou všechny tyto jednotky ovládány stejně, a to pomocí bezdrátového signálu.

17 Konfigurace bezdrátového osvětlení s více blesky Speedlite Můžete vytvořit dvě (A/B) nebo tři (A/B/C) skupiny vedlejších jednotek a nastavit poměr intenzity záblesků pro fotografování pomocí automatického zábleskového režimu E-TTL II (str. 22 až 27). Bezdrátový blesk se dvěma skupinami vedlejších jednotek (str. 22) Bezdrátový blesk se třemi skupinami vedlejších jednotek (str. 25) A B C A B 17

18 Plně automatický bezdrátový blesk V tomto režimu snímání emitují všechny zábleskové jednotky, s výjimkou blesku 90EX, záblesky se stejným výkonem a automatický zábleskový režim E-TTL II se používá k dosažení standardní expozice z celkového výkonu blesků Zkontrolujte komunikační kanál. Můžete změnit přenosový kanál, abyste zabránili rušení dalšími používanými bezdrátovými systémy s více blesky Speedlite. Nastavte stejný kanál pro hlavní jednotku i vedlejší jednotku. Umístěte fotoaparát a blesky Speedlite. Umístěte blesky Speedlite v dosahu zobrazeném na straně 20. Pro hlavní jednotku nastavte režim blesku <a>. Při fotografování bude režim <a> automaticky nastaven také pro vedlejší jednotky.

19 4 5 Zkontrolujte, zda je blesk připraven. Když je vedlejší jednotka plně nabitá, rozsvítí se její indikátor připravenosti blesku nebo začne v 1sekundových intervalech blikat zdroj pomocného světla AF (dioda LED). Vyfotografujte snímek. Nastavte fotoaparát stejným způsobem jako při normálním fotografování s bleskem. 19

20 V budovách x (Vedlejší jednotka) Mimo budovy M (Hlavní jednotka) Přibližně 8m Přibližně 80 Přibližně 10 m Přenosová vzdálenost Přibližně 5m Přibližně 7m Vedlejší jednotku umístěte do požadované polohy pomocí miniaturního stojanu dodaného s jednotkou (jednotka s otvorem pro šroub stativu). U vedlejších jednotek s funkcí vodorovného odrazu namiřte snímač vedlejší jednotky směrem k hlavní jednotce. Při použití v budovách se bezdrátový signál může také odrážet od stěn, takže je k dispozici větší volnost při umisťování vedlejších jednotek. Pokud není snímač na vedlejší jednotce natočen k hlavní jednotce, nemusí vedlejší jednotka emitovat záblesky. Po umístění vedlejších jednotek nezapomeňte před fotografováním vyzkoušet funkci bezdrátového blesku. Neumisťujte žádné překážky mezi hlavní jednotku a vedlejší jednotku, abyste zabránili rušení přenosu. 20

21 Používání plně automatického bezdrátového blesku Kompenzace expozice s bleskem a další nastavení zvolená pomocí hlavní jednotky budou také automaticky nastavena na vedlejších jednotkách. Nemusíte tedy ovládat vedlejší jednotky. Fotografování s bezdrátovým bleskem s následujícími nastaveními lze provádět stejným způsobem jako normální fotografování s bleskem. Kompenzace expozice s bleskem Blokování expozice s bleskem Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP) Manuální blesk Pokud i jediný blesk Speedlite způsobí při blokování expozice s bleskem podexponování, bude blikat ikona <Q>. Zvyšte citlivost ISO, otevřete clonu nebo posuňte vedlejší jednotku blíže k fotografovanému objektu. 21

22 Poměr intenzity záblesků při použití režimu E-TTL II Můžete použít dvě vedlejší jednotky společně a provést fotografování pomocí automatického zábleskového režimu E-TTL II a přitom změnit poměr intenzity záblesků. Následující postup popisuje použití dvou vedlejších jednotek. B A 22

23 Nastavení vedlejších jednotek Nastavte skupiny záblesků tak, aby byly dvě vedlejší jednotky rozděleny do různých skupin. Pro jednu jednotku nastavte skupinu <1> a pro druhou skupinu <2>. Nastavení poměru intenzity záblesků na hlavní jednotce 1 Nastavte skupinu záblesků. Vyberte možnost <l>. 23

24 2 Nastavte poměr intenzity záblesků. 3 Vyfotografujte snímek. Nastavte fotoaparát stejným způsobem jako při normálním fotografování s bleskem. Rozsah poměrů intenzity záblesků 8:1 až 1:1 až 1:8 odpovídá rozsahu 3:1 až 1:1 až 1:3 EV (kroky po 1/2 EV). Poměr intenzity záblesků pro značku Z je zobrazen v závorce pod stupnicí. 8:1 4:1 2:1 1:1 1:2 1:4 1:8 (5.6:1) (2.8:1) (1.4:1) (1:1.4) (1:2.8) (1:5.6) 24

25 Bezdrátový blesk se třemi skupinami vedlejších jednotek Můžete mít skupiny vedlejších jednotek A a B a k nim přidat skupinu vedlejších jednotek C. Skupiny vedlejších jednotek A a B můžete použít k dosažení standardní expozice objektu s bleskem, zatímco skupinu vedlejších jednotek C můžete použít k osvětlení pozadí, aby se odstranily stíny. C A B 1 2 Nastavte vedlejší jednotky. Pokyny pro nastavení ID vedlejších jednotek na možnost <1>, <2> nebo <3> naleznete v části Nastavení vedlejších jednotek na straně 23. Pro vedlejší jednotku <3> nastavte v případě potřeby také kompenzaci expozice s bleskem. Nastavte hlavní jednotku a začněte fotografovat. Postupujte podle pokynů v části Nastavení poměru intenzity záblesků na hlavní jednotce na straně 23. V kroku 1 vyberte možnost <k>. Je-li nastavena možnost <l>, vedlejší jednotka ve skupině vedlejších jednotek <3> nebude emitovat záblesky. Pokud namíříte vedlejší jednotku ze skupiny vedlejších jednotek <3> směrem k fotografovanému objektu, objekt bude přeexponovaný. 25

26 Ovládání skupiny vedlejších jednotek Skupina záblesků A ID = A ID = A ID = A Pokud potřebujete větší výkon blesku nebo chcete zajistit pokročilé osvětlení, můžete zvýšit počet vedlejších jednotek. Nastavte další vedlejší jednotku pro skupinu záblesků (A, B nebo C), jejíž výkon blesku chcete zvýšit. Neexistuje žádné omezení týkající se počtu jednotek. Pokud například nastavíte skupinu záblesků <1> se třemi vedlejšími jednotkami, budou tyto tři jednotky řízeny jako jediná skupina záblesků A s velkým výkonem blesku. 26

27 Bezdrátové fotografování s více blesky Speedlite s ručním nastavením výkonu blesků Při použití režimu Manuální blesk a více blesků Speedlite můžete nastavit různý výkon blesku pro jednotlivé vedlejší jednotky. Veškerá nastavení se provádějí pomocí nabídek fotoaparátu s hlavní jednotkou. 1 Nastavte režim blesku <q>. 2 3 Vyberte skupinu záblesků. Vyberte možnost <ALL>, <l> nebo <j>. Nastavte výkon blesku. V nabídce nastavte výkon blesku pro možnost ALL, A, B nebo C. 27

28 Pokyny k řešení potíží Pokud dojde k potížím, zkuste vyhledat informace v těchto pokynech. Blesk Speedlite neemituje záblesk. Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správným směrem. (str. 5) Pokud se indikátor <Q> po 30 sekundách nerozsvítí, vyměňte baterie za nové. (str. 5) Očistěte elektrické kontakty blesku Speedlite a fotoaparátu. Dolní část snímku je tmavá. Byli jste příliš blízko u objektu. Udržujte vzdálenost nejméně 1 m od fotografovaného objektu. Pokud používáte sluneční clonu, sejměte ji. Je-li použit upevňovací adaptér EF-EOS M, může představovat překážku pro světlo z blesku, a tím způsobit ztmavení dolní části snímku. Snímek je velmi rozmazaný. Je-li režim fotografování nastaven na <W> pro tmavou scénu, bude automaticky nastavena nízká hodnota času synchronizace a rychlost závěrky se také zpomalí. Použijte stativ nebo nastavte režim fotografování na možnost <V>. 28

29 Blesk sloužící jako vedlejší jednotka neemituje záblesky. Zkontrolujte, zda je vedlejší jednotka připravená. Posuňte vedlejší jednotku blíže k tomuto blesku. Namiřte snímač vedlejší jednotky směrem k tomuto blesku. Napájení se samo vypíná. Bylo aktivováno automatické vypnutí napájení blesku Speedlite. Stiskněte a přidržte tlačítko napájení blesku Speedlite po dobu alespoň 1 sekundy. Snímek je podexponovaný nebo přeexponovaný. Pokud byl v záběru objekt s vysokou odrazivostí (např. skleněné okno), použijte blokování expozice s bleskem. Pokud objekt vypadá velmi tmavý nebo velmi jasný, nastavte kompenzaci expozice s bleskem. 29

30 Technické údaje Typ Typ... Speedlite, na fotoaparátu, automatický zábleskový Kompatibilní fotoaparáty... Fotoaparát EOS s automatickým zábleskovým režimem E-TTL II/E-TTL Směrné číslo... 9 (ISO 100, v metrech) Pokrytí blesku... Odpovídá širokoúhlému objektivu EF 24 mm (EF-M/ EF-S: 15 mm) Přenos informací o teplotě chromatičnosti... Informace o teplotě chromatičnosti blesku je odeslána do fotoaparátu, jakmile je emitován blesk Řízení Systém řízení expozice... Automatický zábleskový režim E-TTL II/E-TTL, manuální blesk Efektivní dosah blesku... 1 až 4,5 m (s objektivem EF-M 22 mm f/2,0 při citlivosti ISO 100) Funkce podporované fotoaparátem... Kompenzace expozice s bleskem, synchronizace na 1./2. lamelu závěrky, blokování expozice s bleskem, manuální blesk 30

31 Funkce bezdrátové hlavní jednotky... Metoda optických impulzů Přenosový kanál... 1 až 4 Přenosový úhel... Přibližně ±40 horizontálně apřibližně ±30 vertikálně Přenosová vzdálenost... V budovách: přibližně 0,7 až 7 m, mimo budovy: 0,7 až 5 m Řízení vedlejších jednotek... 3 skupiny (A/B/C) Poměr intenzity záblesků... 8:1 až 1:8, kroky po 1/2 EV Pomocné světlo AF... Přerušovaný záblesk blesku Efektivní dosah: střed: přibližně 2,8 m, okraj: přibližně 2,5 m Napájení Baterie... Dvě alkalické baterie LR03 velikosti AAA Doba nabíjení... Přibližně 0,1 až 5,5 s Životnost baterie (počet záblesků)... Přibližně 100 záblesků nebo více Rozměry (Š V H)... 44, mm Hmotnost... Přibližně 50 g (bez baterií) Všechny výše uvedené technické údaje vycházejí ze způsobů měření stanovených společností Canon. Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění. 31

32 Dosah blesku při fotografování [přibližně v metrech] Citlivost ISO EF-M mm f/3,5 5,6 IS STM EF-M 22 mm f/2 STM 18 mm (f/3,5) 55 mm (f/5,6) 22 mm (f/2,0) až 2,6 1 až 1,6 1 až 4, až 3,6 1 až 2,3 1 až 6, až 5,1 1 až 3,2 1 až 9, až 7,3 1 až 4,5 1,1 až 12, až 10,3 1 až 6,4 1,6 až 18, ,3 až 14,5 1 až 9,1 2,3 až 25, ,8 až 20,6 1,1 až 12,9 3,2 až 36, ,6 až 29,1 1,6 až 18,2 4,5 až 50,9 32

33 Přístroj nesmí být vystaven stékající nebo šplíchající vodě. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu světlu, ohni a podobně. Vybité baterie nesmí být dobíjeny. 33

34 Pouze Evropská unie (a EHP) Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2002/96/ES), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí. Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky (EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko) 34

Uživatelská příručka. Česky

Uživatelská příručka. Česky Uživatelská příručka Česky Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek Canon. Blesk Canon Speedlite 430EX je víceúčelová záblesková jednotka určená pro fotoaparáty Canon EOS. Automaticky pracuje s automatickými

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

Sender / Transmitter Control Unit (TCU) Vysílač / přenašeč

Sender / Transmitter Control Unit (TCU) Vysílač / přenašeč Sender / Transmitter Control Unit (TCU) Vysílač / přenašeč 1) LCD monitor 2) Tlačítko volba 3) Tlačítko modus 4) Tlačítko zoom 5) ON / OFF 6) LED kontrolka 7) + / - výběrové tlačítko 8) Testovací tlačítko

Více

âeská verze POKYNY K OBSLUZE

âeská verze POKYNY K OBSLUZE C âeská verze POKYNY K OBSLUZE Srdeãnû blahopfiejeme k va emu novému produktu Canon. Produkt Canon Speedlite 550EX je vysokov konná záblesková jednotka vybavená automatick m fiízením E-TTL (Evaluative-Through-The-Lens).

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

3-285-951-22(1) Blesk HVL-F42AM. Návod k obsluze. 2008 Sony Corporation 1 CZ

3-285-951-22(1) Blesk HVL-F42AM. Návod k obsluze. 2008 Sony Corporation 1 CZ 3-285-951-22(1) Blesk HVL-F42AM Návod k obsluze 2008 Sony Corporation 1 CZ 2 CZ Před ovládáním přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a ponechejte si jej pro případné budoucí použití.

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV Návod k použití PHOTON EUROPE DPL ProV Popis zařízení: Typ záblesku DPL ProV - 400 DPL ProV - 600 DPL ProV - 800 Výkon v jaulech 400Ws 600Ws 800Ws Směrné číslo 66 80 90 Čas znovu-dobití 0,2-0,9 s 0,2-1,5

Více

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation 4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač Návod k obsluze RMT-DSLR2 2012 Sony Corporation Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. VAROVÁNÍ Abyste

Více

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Honeywell Honeywell Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Návod k montáži a obsluze Obsah Honeywell 1. Přehled... 3 1.1. Použití... 3 1.2. Rozdíly

Více

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

Dvojitý blesk pro makrofotografie

Dvojitý blesk pro makrofotografie 2-889-493-23 (1) Dvojitý blesk pro makrofotografie Návod k obsluze HVL-MT24AM 2011 Sony Corporation Před použitím tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro

Více

Kamera. Síťová kamera Cube. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.

Kamera. Síťová kamera Cube. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD. Kamera Síťová kamera Cube Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě -

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. Typ Efektivní pixely Celkem pixelů. Přibližně 10,1 milionů Přibližně 10,7 milionů

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. Typ Efektivní pixely Celkem pixelů. Přibližně 10,1 milionů Přibližně 10,7 milionů DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ OBRAZOVÝ PROCESOR OBJEKTIV ZAOSTŘOVÁNÍ Efektivní pixely Celkem pixelů EOS-1D Mark III Poměr stran obrazu 03:02 Nízkopásmový filtr Vestavěný/fixní se samočisticí jednotkou

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

2-685-150-11(1) SAL135F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 135mm F2.8 [T4.5] STF. 2008 Sony Corporation

2-685-150-11(1) SAL135F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 135mm F2.8 [T4.5] STF. 2008 Sony Corporation 2-685-150-11(1) SAL135F28 Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 135mm F2.8 [T4.5] STF 2008 Sony Corporation Tento objektiv je určen pro ruční zaostřování s vysoce rozvinutou konstrukcí rozostření.

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

babycam Návod k obsluze

babycam Návod k obsluze babycam Návod k obsluze Únor 2016 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01931-41_0A Obsah Začínáme... 2 Instalace baterií AA... 2 Zapnutí kamery... 2 Instalace... 2 Typy opěrek... 2 Výběr vhodného místa pro upevnění...

Více

2-685-156-12(1) SAL300F28G. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 300mm F2.8 G. 2008 Sony Corporation

2-685-156-12(1) SAL300F28G. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 300mm F2.8 G. 2008 Sony Corporation -685-56-() SAL300F8G Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 300mm F.8 G 008 Sony Corporation Objektiv je vhodný pro fotoaparáty Sony VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým

Více

Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem

Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem 4-257-862-92(1) Digitální HD videokamera s vyměnitelným objektivem Příručka k produktu Handycam Obsah Ukázkové Nabídka Rejstřík 2010 Sony Corporation CZ NEX-VG10/VG10E Poznámky k používání videokamery

Více

Návod k obsluze. Blesk VQT1B11. Model DMW-FL360. Před použitím si, prosím, důkladně přečtěte tento návod.

Návod k obsluze. Blesk VQT1B11. Model DMW-FL360. Před použitím si, prosím, důkladně přečtěte tento návod. Návod k obsluze Blesk Model DMW-FL360 Před použitím si, prosím, důkladně přečtěte tento návod. VQT1B11 Obsah Informace pro vaši bezpečnost.................................. 3 Bezpečnostní opatření......................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

SELF LEVELLING CROSS LINE LASER LEVEL WITH PULSED LASER BEAM & DETECTOR

SELF LEVELLING CROSS LINE LASER LEVEL WITH PULSED LASER BEAM & DETECTOR 1-77-216 CL2XTE KIT SELF LEVELLING CROSS LINE LASER LEVEL WITH PULSED LASER BEAM & DETECTOR BRUGERVEJLEDNING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ã πƒπ π πø NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí:

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí: Účel použití přístroje NycoCard READER II NycoCard READER II je malý akumulátory napájený reflektometr navržený k měření zbarvených povrchů testů NycoCard a k výpočtu hodnot koncentrací. Barevné odezvy

Více

PRO SONY DIGITÁLNÍ TTL TTL BLESK POWER S MOTORICKÝM ZOOM ZOOMOVÁNÍM FLASH NÁVOD K OBSLUZE

PRO SONY DIGITÁLNÍ TTL TTL BLESK POWER S MOTORICKÝM ZOOM ZOOMOVÁNÍM FLASH NÁVOD K OBSLUZE PRO SONY DIGITÁLNÍ TTL TTL BLESK POWER S MOTORICKÝM ZOOM ZOOMOVÁNÍM FLASH NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Nissin Před použitím blesku si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Základní návod k použití ČESKY

Základní návod k použití ČESKY Základní návod k použití Tento základní návod zahrnuje pouze nejzákladnější operace. Informace o dalších funkcích a další podrobnosti naleznete v návodu k použití fotoaparátu (soubor ve formátu PDF) na

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Fotografování v jednoduchém režimu

Fotografování v jednoduchém režimu Fotografování v jednoduchém režimu V tomto režimu dokáže snadno fotografovat i začátečník. V menu se objevují pouze základní funkce, takže obsluha fotoaparátu se zjednoduší. Základní nastavení menu 1 Stiskněte

Více

Panther 600 Mini Bateriový generátor

Panther 600 Mini Bateriový generátor Panther 600 Mini Bateriový generátor Děkujeme Vá za zakoupení bateriového generátoru Fomei Panther 600 Mini. Bateriový generátor Vám umožní fotografovat na jakémkoli místě při stejném principu fotografování

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Skrytá síťová kamera. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30

Skrytá síťová kamera. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 Skrytá síťová kamera Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informace o právních předpisech Prohlášení

Více

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Obsah 1. Stručný průvodce instalací.........................................187 2. Úvod..............................................................188

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka CECHYA-0080 7018062 Upozornění Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto instrukční příručku. Přečtěte si také pokyny k používání

Více

EF 24-70 mm f/4l IS USM

EF 24-70 mm f/4l IS USM EF 24-70 mm f/4l IS USM ČESKY Návod pro použití Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Objektiv EF 24-70 mm f/4l IS USM od společnosti Canon je vysoce výkonný standardní objektiv se zoomem určený

Více

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro Sada pro sport Návod k obsluze SPK-WB 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo najdete uvnitř této sady. Zaznamenejte

Více

3-295-945-01(1) SAL70300G. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 70-300mm F4.5-5.6 G SSM. 2008 Sony Corporation

3-295-945-01(1) SAL70300G. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 70-300mm F4.5-5.6 G SSM. 2008 Sony Corporation 3-295-945-01(1) SAL70300G Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 70-300mm F4.5-5.6 G SSM 2008 Sony Corporation 1 2 3 9 10 11 4 5 6 7 8 1 (1) (2) 2 3 CZ 4 CZ 5 CZ Objektiv je vhodný pro fotoaparáty

Více

Návod k obsluze Blesk Model

Návod k obsluze Blesk Model Návod k obsluze Blesk Model Před použitím si přečtěte celý návod. 1 Obsah Informace pro vaši bezpečnost....................................................3 Bezpečnostní opatření..........................................................4

Více

OS3750 Série. Přenosný infračervený teploměr. (Modely: OS3751, OS3752, OS3753)

OS3750 Série. Přenosný infračervený teploměr. (Modely: OS3751, OS3752, OS3753) OS3750 Série Přenosný infračervený teploměr (Modely: OS3751, OS3752, OS3753) OBSAH Verze Programu 1.40 1. Úvod 1 1.1. Všeobecný přehled 1 2. Modely a příslušenství 1 2.1. Modely 1 2.2. Příslušenství 1

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní funkce 5.

Více

Bezdrátová klávesnice Návod k použití CECH-ZKB1

Bezdrátová klávesnice Návod k použití CECH-ZKB1 Bezdrátová klávesnice Návod k použití CECH-ZKB1 7018156 Bezpečnostní opatření Než začnete výrobek používat, nejprve si pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte jej pro budoucí užití. Rovněž si přečtěte

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3013 Funkce FrostGuard Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

CROSS LINE LEVEL 1-77-153 BRUGERVEJLEDNING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK. Ã πƒπ π πø INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

CROSS LINE LEVEL 1-77-153 BRUGERVEJLEDNING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK. Ã πƒπ π πø INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I CROSS LINE LEVEL EN P E F 1-77-153 BRUGERVEJLEDNING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ã πƒπ π πø NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR600 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Autofokusový blesk SB-700. Návod k obsluze

Autofokusový blesk SB-700. Návod k obsluze Autofokusový blesk SB-700 Návod k obsluze Cz A Informace o blesku SB-700 a tomto návodu k obsluze Děkujeme vám za zakoupení blesku Nikon SB-700. Pro maximální využití všech možností blesku si před jeho

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

(CZ) Návod k použití. MS-400 Bezdotyková zkoušečka napětí. Verze z 01/09. Číslo objednávky: 12 30 02

(CZ) Návod k použití. MS-400 Bezdotyková zkoušečka napětí. Verze z 01/09. Číslo objednávky: 12 30 02 (CZ) Návod k použití Verze z 01/09 MS-400 Bezdotyková zkoušečka napětí Číslo objednávky: 12 30 02 1) Účel používání přístroje Přístroj zachytí stacionární elektrické pole, které je vytvářeno střídavým

Více

Návod k použití... 2-8

Návod k použití... 2-8 KS 42 CZ Designová kuchyňská váha Návod k použití... 2-8 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-mail: kd@beurer.de

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055

Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Bezdrátová meteorologická stanice Kat. číslo 112.4055 Strana 1 z 12 1. Úvod Vaše nová profesionální bezdrátová meteorologická stanice se skládá ze základní stanice s vnitřními snímači pro teplotu v místnosti,

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot VKLEPNĚTE! Obsah Základní postupy Použití funkcí pro fotografování Digitální fotoaparát Příručka k produktu Cyber-shot DSC-H7/H9 Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto Příručku k produktu

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-2002 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-2002 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com Instalační manuál ke kamerám řady WNx-00 04/06 (V5..0) Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem CE a splňují tak

Více

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání.

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Přehrávání/Úpravy

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

EOS-1D X Mark II (G)

EOS-1D X Mark II (G) EOS-1D X Mark II (G) Návod k použití klasické sítě LAN ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ Úvod Možnosti nabízené funkcemi kabelové sítě LAN Funkce kabelové sítě LAN fotoaparátu umožňují následující: Přenos FTP Přenos

Více

DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Detektor kovu, napětí a dřeva 3 v 1 DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Návod k obsluze Tento přístroj využívá

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení této meteorologické stanice Solid TE72 s barevným displejem, která patří

Více