časopis folklorního sdružení čr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1990 2004 časopis folklorního sdružení čr"

Transkript

1 časopis folklorního sdružení čr

2 1 Národní krojový ples, Žďár nad Sázavou 2005 (F. Synek) 2 Z. Pšenica s presidentem FITP a IGF L. Alessandrem, Žďár nad Sázavou 2005 (F. Synek)

3 Z obsahu jubilejního čísla K jubilejnímu číslu Střípky z historie časopisu Folklor str , 40 46, Rozhovor se šéfredaktorem Františkem Synkem str. 16 Z hovorů se Zdeňkem Pšenicou str , 50 53, 58 60, Donuťme se uplatňovat v časopise vlastní názory (rozhovor s manželi Rejškovými) str. 34 Širší souvislosti národopisu jako jedno z hlavních témat str. 49 Přísný pohled na v podstatě bohulibou věc str. 74 Aby časopis tancoval v krpcích, a ne v teniskách str. 76 Laskavý průvodce str. 92 Folklór premenený na písmenká str. 93 V tomto čísle dále najdete zajímavé názory bývalých předsedů FoS ČR Jiřího Pittera a Miloše Vršeckého, dočtete se, jak vnímají časopis Folklor další naši členové, ale i nezaujatí čtenáři nebo jeho odběratelé na Slovensku. A zajímá vás, jak hodnotí náš časopis generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík nebo ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková? Pak čtěte Jubilejní Folklor! Přísloví praví, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Ale dobrému úmyslu mohou stát v cestě překážky. Tak tomu bylo i v případě tohoto čísla. Je dvakrát obsáhlejší, než regulérní čísla Folkloru, proto i na výrobu bylo třeba sehnat další prostředky. Naštěstí se to podařilo a konečně dostáváte do rukou toto dávno avízované číslo, věnované patnácti ročníkům časopisu FoS ČR. Až je začnete pročítat, mějte na paměti, že vychází oproti původním předpokladům s půlročním zpožděním a že fáze sestavování probíhala ještě dlouhé měsíce před tím již od léta Když Jubilejní Folklor nevyšel do konce loňského roku, jak se původně předpokládalo, provedl jsem revizi časových údajů tak, aby odpovídaly dalšímu zamýšlenému termínu na přelomu ledna a února t. r. Nyní jsme se ale s Františkem Synkem a Janem Mičkou rozhodli už další revize neprovádět. Časopis se k Vám tedy, pominu-li toto slovo vedoucího redaktora, po textové stránce dostává v té podobě, jakou měl v lednu. Přesto se upřímně těšíme na vaše ohlasy.

4 Slovo úvodem poděkování Moji milí přátelé. Toto poděkování píši v čase vánočním. Advent byl vždy pro mne více než traumatizujícím během s časem při kupování dárků dobou rozjímání o smyslu života, o době minulé a o svých představách do budoucna, do života nového, který vznikne zanedlouho. I letošní adventní dobu jsem prožil (naštěstí dětmi osvobozen od návštěv nákupních center a lidmi přeplněných ulic) prací a přemýšlením. Mimo jiné také nad časopisem Folklor. S ním jsem prožil celých 15 let, a je to, věřte mi, jako bych je prožil s Vámi. Před časem jsem se při vytváření statistiky dopisovatelů dopracoval k více než sedmi stům jmen. Ano, tolik z Vás redakci časopisu Folklor v uplynulých 15 letech oslovilo! Mnohé z Vás znám osobně. Některé deset, ba i celých patnáct let. Ještě více však jen podle jmen a z jednotlivých příspěvků nebo zpráv. Řada z Vás píše pravidelně. Jiní se se zprávou ohlásíte jen v čase, kdy to považujete za důležité a přínosné. Všechny Vás však vnímám stejně. Všichni jste pro mne spolupracovníci a lidé, kteří vědí proč a komu sdělují svoji zkušenost, radost a někdy i starost. Všem bych Vám chtěl vyjádřit svoji úctu a poděkování. Ne za sebe, ale za nás všechny. Protože jen v této spolupráci vytváříme krásné společné dílo, které nás opravdu přetrvá. Dílo, které objektivně vypovídá o naší době, o našich zálibách, o našich starostech a bolestech, o našich cílech a plánech. V roce 1990 bylo naším společným cílem vytvořit a dále vydávat časopis. Toto dílo se nám společně podařilo vytvořit a celých 15 plnit. Za to patří, milí dopisovatelé a kolegové, vedoucí souborů i jejich členové, moje šéfredaktorské poděkování Vám všem. Nesmím však v této sváteční chvíli zapomenout na to, že časopis jsme mohli vydávat také díky pochopení a finanční podpoře Ministerstva kultury ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Společné poděkování nás všech proto patří představitelům těchto ministerstev. Nejen za finanční prostředky, ale také za jejich nezaujatý vztah k otevřenosti, kterou se časopis může doposud chlubit. Milí přátelé z řad dopisovatelů a podporovatelů. Velmi rád a ze srdce Vám děkuji za čas, který jste strávili při psaní a odesílání byť jednoho jediného příspěvku. Napomohli jste tím naplnění krásného snu a cíle, vytvoření krásné a užitečné věci. Totiž vydání některého z řady dosavadních více než 80 čísel časopisu s názvem Folklor. Přijměte proto můj skutečně upřímný dík a současně přání: Zůstaňme pomyslnou velkou rodinou, jejíž členové se navzájem čas od času potěší dopisem, zprávou nebo finančním příspěvkem. Moc Vám děkuji! František Synek, Vánoce / 3

5 Něco o práci nad tímto číslem Koncem léta jsme se pouštěli do přípravy tohoto čísla. Postavili jsme si jeden, ale za to poměrně komplexní cíl. Chtěli jsme, aby toto jubilejní číslo zmapovalo, jak se za 15 ročníků časopis Folklor proměnil. Co vám přináší a v čem vám pomáhá. Jak hodnotíte skladbu jeho příspěvků, ale i jeho formát a vzhled, kde vidíte rezervy. Chtěli jsme vám dát prostor, abyste se podíleli na doladění jeho celkového budoucího zaměření, ať už se jedná o obsahovou koncepci, vzhled, periodicitu nebo o formy vaší spolupráce a komunikace s redakcí. Smyslem tohoto čísla tedy nebyla sama oslava jubilea Folkloru a završení jeho 15. ročníku, protože to kulaté výročí je tu jaksi samo sebou Je dáno tím, že se časopis rozvíjel, rozšiřoval, pral se s problémy a vydržel. Nevylučovali jsme tedy ráz oslavný, ale o to více jsme chtěli tomuto číslu dát charakter pracovní. Snad proto je z něj místy až příliš cítit snaha vyprovokovat diskusi na téma informační strategie našeho sdružení v širší rovině. Rozhodně jsme tím nechtěli snižovat smysl i podobu časopisu v jeho jednotlivých etapách! Spíš jsme si přáli představit široké spektrum názorů a podnětů, které posunou časopis Folklor zase o kus dál. A to na vývojové spirále znamená, že má-li si svou úroveň udržet, musí nabídnout zase o něco více. Stejně jako tomu bylo během celé jeho existence. Podobně jak můžeme vystopovat jeho přirozenou tendenci zvyšovat svou úroveň ročník od ročníku, od nultého čísla v roce 1990 do onoho šestého (sedmička má pracovní charakter) právě uplynulého roku Ono totiž klást si před sebe nové mety je prozíravé. Klaďme si je tedy! Když je nebudeme moci splnit hned zítra, určitě se nám to podaří za rok nebo dva. Hlavně když máme posbírány a v tomto čísle soustředěny vaše nápady a návody, jak na to. Vážím toho, že všichni, kdo jste se do ankety o časopisu zapojili a svým názorem do tohoto čísla přispěli, jste naši snahu pochopili. Oceňuji i ty ohlasy, které nás stručně informovaly jednou větičkou, že k časopisu nemají připomínky, anebo jen prostě konstatovaly spokojenost se současnou podobou. Ty nebyly určeny ke zveřejnění, v nich pisatelé chtěli redakci ujistit o své podpoře. Z reakcí je zřejmé, že časopis berete jako nezbytnou samozřejmost, že jej chcete a potřebujete, že si získal vaši přízeň, že ho hodnotíte veskrze kladně. Zveřejněná hlubší zamyšlení a kritické připomínky dokládají, jak vám časopis Folklor leží na srdci, že stojíte o jeho další existenci a že vám stojí za to zamýšlet se, jak ho dále vylepšovat a činit zajímavějším. A v neposlední řadě se mi zdá velmi cenné to, že nám jubilejní číslo nabízí i pohled na časopis očima vydavatele z pohledu vedení FoS i redakce. Myslím, že naše snaha jak uvnitř tříčlenného redakčního týmu, tak i komunikace s vámi, přinesla své ovoce. I když přiznám se byly okamžiky,

6 4 / 5 kdy jsem to chtěl vzdát. To když jsem nabýval dojmu, že anketa nikoho nezajímá, že na mnou, Honzou a Františkem, či dokonce sekretariátem FoS nebo osobně předsedou FoS ČR šířené výzvy nikdo nereaguje. Udivovalo mě to a cítil jsem se zaskočen a zklamán. V těch chvílích mi ale pomáhalo, když jsem si připomněl, že František Synek jako šéfredaktor Folkloru podobné situace zažívá pravidelně po celých patnáct let. A že to možná bude tím, že jste si na Folklor zvykli do té míry, že ho nepovažujete za něco zvláštního má tu být a tak tu je. Basta! A proto jsem si říkal: Co jančíš, vždyť jde jen o toto jedno jediné číslo, tak snad od toho neutečeš. Když František Synek mě a Jana Mičku přizval v létě k redakční spolupráci, velmi jsme si toho vážili, ale netušili jsme, jak nás tato práce pohltí i prověří. Žádný z nás nečekal, kolik souhlasných i nesouhlasných názorů si vyměníme (nejen na časopis, ale i na činnost Folklorního sdružení ČR vůbec, protože nakonec o té časopis píše především). Až to mezi námi občas i nebezpečně zajiskřilo. Ale to vše nás stále víc spojovalo a učilo nás nezbytné názorové toleranci, respektu k vašim někdy přísným hodnocením. A v tom názorovém kvasu nás přimělo operativně rozšířit původní koncepci stanovenou námětovým listem i o web a online verzi časopisu na něm. Proto bych chtěl za nás tři apelovat i na vás. Až začnete listovat tímto číslem, určitě vás některé názory rozčílí, protože zrovna vy to cítíte opačně, jiné vás nechají chladnými, zatímco za některé byste dali ruku do ohně. O to ale šlo. Stáli jsme o otevřenost, snažili jsme se redakčně do vašich příspěvků nezasahovat. Před vámi se díky tomu otevírá vzácná možnost přiklonit se k tomu nebo jinému názoru, některý odmítnout či jiný podpořit. Anebo přijít se zcela novým vlastním pohledem. Realizovat okamžitě všechny připomínky nebude snadné. Některé jsou hudbou budoucnosti třeba z ekonomických důvodů. Jindy jsou vyslovená pro a proti ve vzácné rovnováze, a nelze jednoznačně rozhodnout, čemu dát zelenou. A některé z vašich podnětů vyžadují přípravu, přijetí organizačních opatření, hledání optimální formy jejich aplikace (to se týká také webových stránek). Budete se tedy se změnami setkávat postupně. Ale může se také stát, že na některé novinky, až se s nimi setkáte poprvé, si nebudete moci zvyknout, nebo se z jiných důvodů ukáží jako neživotaschopné a nepřínosné. Právě proto sledujte i nadále svůj časopis! Reagujte a pište! Výměna názorů by neměla skončit tímto atypickým číslem. Prostor pro vaši diskusi vždy byl a nadále zůstane v řádných číslech časopisu Folklor! A časem jistě i v možnosti bezprostředně reagovat na jednotlivé články v jeho internetové verzi. Viliam Dekan, Nový rok 2005

7 K čemu časopis aneb jaké periodikum by mělo mít občanské sdružení? Když se na způsob vytváření informačního periodika podívám očima dnešních možností sazby, tisku i distribuce, připadá mně nepředstavitelné, jak mohli tvůrci časopisů v dobách předpočítačových zvládat všechny úkony s výrobou časopisu spjaté. A dodržet výrobní termíny. A včas vytáhnout od přispívatelů příspěvky, mít prostor a čas k redakční úpravě tak, aby obsah časopisu korespondoval se zaměřením čtenářů, resp. předplatitelů. Jako kluk jsem při návštěvách svého stařečka listoval starými výtisky mnohastránkového časopisu tělovýchovné organizace OREL z první republiky. Ve vzpomínkách mně zůstal mimořádně obsáhlý podíl zábavných stránek, s křížovkami, rébusy, přesmyčkami a hádankami, kam můj prapředek velmi aktivně přispíval. Vyrůstal jsem na dědině. Chovatelem králíků byl sice naštěstí můj otec, ale jednu dobu jsem rád a intenzivně vnímal podrobné problémy chovů přes další spolkový časopis, který informace z mnoha oblastí chovu zveřejňoval. Také si vybavuji mnohá periodika, vyráběná na koleně reprodukčními technikami, jejichž názvy dnes už nikomu nic neříkají. Vyrobit několik stovek listů cyklostylem třeba i s kresbou bylo vrcholem maloformátové technologie ještě před patnácti léty! A po zhotovení šedesáti kopií tzv. ormigem jsem měl prsty fialové ještě týden. To dnes si časopis téměř profesionálního vzhledu může na osobním počítači vyrobit každý, kdo jen trochu přičichnul běžným aplikacím v PC. Stránky s barevnými obrázky se dají vyrobit v jakémkoliv textovém editoru. Když to trochu přeženu, časopis dnes opravdu může mít kdo si zamane. Problém už bývá s periodicitou, dodržováním periody zveřejnění, distribucí. Ještě větším problémem je obsah. Časopis periodikum může mít VIII.A na základní škole, najde-li se schopný žák, motivovaný k redakci a příspěvkům do třídního časopisu třeba školním turnajem ve stolním tenise nebo dívkou, o kterou tajně usiluje. V okamžiku jakékoliv změny, v nejlepším případě při ukončení školské docházky, časopis končí odchodem svého redaktora. Podobný akcent vzniku může mít časopis občanského sdružení spolku chcete-li. Mnohdy opravdu bývá iniciačním prvkem významná akce, nebo pro činnost spolku životně důležitá věc, kterou je nutné sdělit i s komentáři a dodatky členstvu. Třeba jako v případě Folklorního sdružení právě akt sdružení mnoha subjektů, zabývajících se stejnou, anebo podobnou činností. Tato především informační báze se postupem času může rozvíjet: A o tom, jak se z Informačního bulletinu stal současný sedmdesátistrán-

8 6 / 7 kový časopis Folklor, se určitě dočtete z příspěvku Viliho Dekana, včetně jeho osobních zajímavých postřehů a vzpomínek. Zůstanu proto v obecnější rovině: časopis může, ale nemusí odrážet obsah, činnost a aktivitu, či naopak pasivitu sdružení. Vždy záleží na kvalitě redaktora, na jeho osobní angažovanosti a vhledu do aktivit sdružení, osobní účasti na popisovaných akcích a zainteresovanosti na činnosti sdružení. A především, ať je to jasné úplně, na umění psát, vyjádřit se, neboť vytvářet časopis není jen o zveřejňování informací o tom, co se stalo, stane, resp. co se změnilo. UMĚT psát to je opravdu od slova umění. Ve chvíli rozhodnutí o koncepci časopisu musí být jasné, co všechno má periodikum splňovat, jak široké spektrum potenciálních čtenářů má oslovit, odkud bude zajišťovat informace a příspěvky a především, jakým způsobem budou pokryty náklady na vydávání časopisu, které nejsou malé ani v případě, že budu sám pro svou třídu vydávat a také tisknout třídní časopis na svém domácím počítači. Dejme tomu, že občanské sdružení má ambice a vůli ovlivňovat a oslovovat stovky dalších subjektů na regionální úrovni. Jedná se však o menšinový žánr jako v případě folkloru, což znamená problém v získávání financí na provoz sdružení, natož na financování periodika. Sponzorské vklady jsou minimální, a proto je apriori ze strany představitelů sdružení předpokládáno, že přispívatelé do časopisu budou psát především zadarmo. Kdykoliv jsem na podobné projekty narazil, a nebyl to jeden, vždy ztroskotaly na nesmyslné představě, že celý tým bude dělat úplně zadarmo; v současné době, kdy každý nastavuje dlaň a říká, anebo očekává co za to. Naposledy tak dopadlo jedno křesťanské sdružení, které slovy jednoho z vedení chtělo vydávat celostátní časopis úplně z ničeho tedy i bez řádného redaktorského zázemí. Projektem to skončilo ještě před prvním číslem. Nesešly se příspěvky, láska k bohu k vydávání časopisu nestačila. V těchto souvislostech je jasné, že získání grantů, dotací z jakýchkoliv příspěvků na provoz časopisu by mělo být jedním ze základních úkolů představitelů každého sdružení. Srovnají-li se dnes celkové rozpočty v kontextu čerpaných nákladů na prezentaci sdružení, jsou náklady na vydávání periodik, informačních a propagačních materiálů ke všeobecné škodě nesrovnatelně nižší, než by měly a mohly být. Stačí je jen srovnat s náklady na pronájmy, na přepravu, na komunikaci, apod. Časopis jakéhokoliv občanského sdružení určitě nenajde sponzora typu Eurotel či Gambrinus, kteří přepočítávají potenciální čtenáře na haléře zisku za jednu protelefonovanou minutu či půllitr piva. Především redaktorské zázemí však musí být profesionální. A tím myslím nejen placeného redaktora s předpokládanou schopností a uměním psát a redaktorsky upravovat příspěvky, ale také přispívatele, kteří v oborech, jimiž se to které občanské sdružení zabývá a k nimž zaujímá stanoviska, dokáží dodat v odpovídajících termínech příspěvky s hlavou a patou, zajímavě zpracovaná témata, výročí, hodnocení, kritiky atd. Je na odhadu

9 redaktora, jehož tým bývá zpravidla jen MINI, nakolik umí využít schopností potenciálních dopisovatelů, a především na tom, jaké satisfakce nechci říci odměny, svému dopisovatelskému týmu nabídne (v dnešním pokrouceném světě se nedozví, že příspěvek nebyl dodán proto, že zadarmo ani kuře nehrabe ). Nemusí to být podle mého názoru odměna finanční. Možností, jak dopisovatele odměnit, je přece tolik! Nemotivovaný dopisovatel dlouho přispívat nevydrží a redaktora většinou přesvědčuje, že kvůli svému předchozímu kritickému článku na něj byly vyvolány tlaky, které údajně nemá zapotřebí. Přesto se najde mnoho dalších poctivých, ochotných, nabuzených, kteří osloveni, příspěvky dodají. I když jsou to především zprávy, oslavné články o úspěších, o festivalech. Ale právě tyto typy příspěvků vyžadují profesionalitu redaktora, aby z nich vyrobil adresné, čtivé a zpravodajsky přesné informace. Zveřejněné bez redaktorského zásahu mohou přispívat ke snižování úrovně časopisu. Osobnost přispívatele má totiž mnoho podob: od předsedů regionálních sdružení, přes zasloužilé členy, vysloužilé penzisty nebo naopak nadšené entuziasty, až po vědecky erudované odborníky s praxí v našem žánru, reagující buď na průšvihy, anebo opačně na významné počiny. Pro redaktora je pochopitelně ideální odborník s praxí a se čtivým slohem tam nemusí zasahovat do ničeho. Takové očekávání je ovšem nereálné. Uměním redaktora je proto skloubit informační a popularizační funkci časopisu s jeho výchovnou a vzdělávací funkcí, které jsou, řekl bych, možná významnější, než ty první dvě. Jen je trochu náročnější a složitější, a proč tajit, že také konfliktnější, tyto vzdělávací funkce zvýrazňovat a prosazovat prostřednictvím odborných polemik, recenzí, přetisků odborných studií, odkazů na další materiály atd. V jakých dávkách a jakou formou vyvažovat jednotlivé funkce časopisu, o tom by měla rozhodovat redakční rada, která se bez hodnocení zpětné vazby, tj. pravidelných průzkumů o dosahu časopisu, o vhodnosti obsahu a rozsahu jednotlivých rubrik neobejde. Podmínky na to jsou, jen je potřeba je využívat v míře, která je únosná a která má statistickou výpověď. Osobně jsem přesvědčen, že čtenáři žádného spolkového periodika odborněji zaměřené rubriky ve svém časopise neodmítají a neobstojí názory, že odborným článkům nebude nikdo rozumět. Naopak! V případě Folkloru právě jejich větší frekvencí, rozborem a osvětlováním teoretických otázek, ale i vyhraněných názorů a postojů, je možné zatáhnout do široké diskuse co nejširší okruh čtenářů a dostát jednomu z úkolů časopisu popularizaci žánru. A mezi jiným tak napomáhat tolik potřebnému vyjasňování terminologie, odstraňování matení některých pojmů a jejich významů. Zatím jsem se zabýval jen tištěnou formou časopisu. Přitom právě internetové podoby časopisů získávají především u mladé generace oblibu pro rychlost odezvy, pro možnost okamžité zpětné vazby, pro možnost mnohastranné komunikace. A dokáží je přitom vytvářet minitýmy mnohdy opravdu jen ten jeden člověk jako žák VIII.A.

10 8 / 9 Internet má výhodu, kterou běžný časopis nemá a nikdy mít nebude: je interaktivní ve své podstatě a využití zpětné vazby, resp. umění využití internetových odkazů je pro vzdělávací funkci tak obrovský fenomén! Umístit na internet stránky, které mají tak širokou výpověď, obsah a provázanost, jako současné stránky je dílo, o kterém se ještě před dvěma léty nikomu ani nesnilo. Už v současné podobě je to z pohledu informací z centra sdružení a opačně o přehledu akcí ze strany členů sdružení velmi obsáhlá informační databáze. Na škodu věci se někdy informace točí dokola, ke škodě přehlednosti poskytuje mnohdy i zamlžující, s činností FoS nesouvisející informace, a do třetice je škoda, že jsou některé položky, stránky, mutace neaktivní tudíž prázdné. To je ale ta druhá strana internetu informací je tolik, že vyznat se v nich je někdy trochu složitější. Internetová databáze časopisu Folklor se v září konečně dostala v plném rozsahu číslem 5/2004 na www. Zda je to dobře anebo nedobře neumím posoudit právě proto, že běžný čtenář, tak jako já, při brouzdání po stránkách FoS narazí na články z časopisu bez avíza, že právě čte internetovou verzi Folkloru A co mě trochu znepokojuje, je téměř nulová reakce na jakýkoliv článek v diskusním fóru čtenářů stránek www. Může to mít dvě příčiny: buď nikoho zveřejněný článek k ničemu nevyprovokoval a s jeho závěry souhlasí, anebo ta nejhorší varianta článek téměř nikdo nečetl. Možná by stálo za to umístit na indexovou stránku počítadlo přístupů. V každém případě je současný stav jen jakousi přechodovou fází. Časopis musí mít i na internetu svou vlastní tvář. Zatím je to jen jeho textový přepis s neavizovaným provázáním některých příspěvků do jiných databází, znesnadňujícím orientaci. Přinejmenším. O proměně formy, která musí být na internetu jiná, určitě mnohem více interaktivní vkládáním odkazů na doplňující informace či související jiné www stránky přímo do textů, provázáním na zdroje, a doplněná také větším počtem fotografií, než je v časopisecké formě právě při uplatňování příspěvků ze souborů možné, je třeba vést diskusi nejen na půdě FoS. Protože dojde-li k proměně, půjde opět o peníze, neboť aktualizace informací potřebuje neustálý dohled, doplňování a úpravy podkladů bez ohledu na prvotní základní vklad přispívatelů, bez jejichž pravidelné spolupráce časopis nebude časopisem. A konečně distribuce časopisu. Umístění internetové verze na vlastních stránkách i stránkách vyhledávačů a databází je řekněme mnohem jednodušší, než distribuce tištěné verze. A má nebo může mít mnohem širší dosah. V souvislosti s tím se stále vynořuje otázka, jak širokému okruhu potenciálních čtenářů, předplatitelů, má vlastně časopis sloužit? Jak náročné by bylo zařazení Folkloru mezi běžná periodika, prodávaná ve stáncích s tiskem? Je jisté, že jakákoliv, i výběrová distribuce jeho tištěné verze může oslovit, a tím také získat, nové čtenáře. Třeba úplně mimo okruh členských souborů. A jisté je i to, že milovníků folkloru, toužících

11 po informacích i zajímavých článcích z této oblasti, je více, než může pokrýt současný náklad 1800 ks. Odpovědět si na tuto otázku a rozhodnout o zvýšení nákladu však je věcí vydavatele a na vydavateli je také zhodnocení všech ekonomických i ostatních ukazatelů s výrobou periodika souvisejících. Informace o možnostech, ceně a způsobu získávání časopisu by však měly být obsahem každého čísla. Cena za časopis je výsledkem odečtu vkladu jednotlivých dotací a příspěvků či darů a potenciálních prodaných výtisků jednotlivým předplatitelům především členským kolektivům. Jak se dá vyčíst z rozhovoru se šéfredaktorem na jiném místě, významným podílem z celkového nákladu časopisu jsou zdarma distribuované výtisky institucím, významným osobnostem kultury a politiky. Zlevnila by časopis pouze internetová verze? Určitě ne! Jsem zastáncem časopisecké tištěné verze Folkloru a jsem přesvědčen, že jeho obsah může být ještě lepší, než je. Jeho neduhy známe. Víme zároveň, že ve srovnání s podobnými časopisy se Folklor může chlubit mnoha přednostmi. Ale může být lepší! A jak jej zlepšit? Nabízí se další dva okruhy: úroveň výtvarného zpracování, a možná nejdůležitější prvek zpětná vazba. Vizuální stránka časopisu v sobě skrývá mnoho věcí počínaje formátem, vazbou a počtem stránek, přes výtvarné řešení obálky, použitou gramáž a kvalitu papíru a s tím související kvalitu reprodukce fotografií, až po ten nejdůležitější layout, tj. členění časopisu, rozmístění rubrik, sloupců, grafické řešení celého časopisu, včetně použití a velikosti fontů nadpisů, článků, poznámek, rozmístění fotografií a jejich velikosti, atd. Každý dnes ví, jak významně může výsledný dojem časopisu povýšit, a opačně také doslova shodit, nedůsledná redaktorská práce s dodržením obsahu předem stanovených rubrik, nevhodně použitý papír, anebo vazba, neodpovídající počtu stránek časopisu. Stačí, když si kterýkoli Folklor z předchozích patnácti ročníků vezmete do ruky, a výše vyjmenované prvky budete jeden po druhém svým laickým pohledem hodnotit. Vím, že najdete tolik možností zlepšení Možná se v řadách členů našich souborů najdou mladí grafici, co by si chtěli střihnout nový grafický styl časopisu. Jsem přesvědčen, že nový vizuální styl je nanejvýš nutný a je to jedna z cest, jak oslovit běžné členy souborů, k nimž se dnes dostává opravdu výjimečně. Jan Mička, říjen 2004

12 Střípky z historie časopisu Folklor (1) Když v červenci 1990, dva měsíce po ustavující Valné hromadě v Pardubicích ( ), vyšlo nulté číslo našeho dnešního časopisu, mohli jsme číst na jeho obálce ještě podle tehdejšího pravopisu: Folklór Informační bulletin Folklórního sdružení ČR, č. 0/1990, ročník první. Zdarma. Náklad tohoto čísla činil 500 výtisků. Už toto číslo založilo kontinuitu použití formátu A5. My starší si ještě vzpomeneme, že jeho obálku zdobila kresba dětského tanečního páru v českém kroji. Tehdejších dvanáct stran (včetně obálky) uvnitř zdobily ještě další dvě kresby, překopírované z nějaké publikace goralského houslisty a regionálně těžko zařaditelné, v krpcích tančící dívky. Co tvořilo obsah tohoto čísla? Co vedlo k potřebě vydat tento bulletin? Samozřejmě nutnost rozšířit mezi členskou základnu základní dokumenty sdružení, tedy program, usnesení ustavující valné hromady a stanovy. A seznámit členy s dalšími kroky podniknutými ve prospěch podpory členských subjektům, např. s korespondencí Jozefa Bogdana za Sdružení přátel folkloru i Jiřího Pittera za Folklorní sdružení ČR s Ministerstvem kultury ČR i dalšími subjekty české i federální vlády, ale i dalšími institucemi. Jen pro zajímavost, několik dopisů obou funkcionářů bylo adresováno také dnešnímu prezidentovi Václavu Klausovi jako tehdejšímu ministru financí. A tak se Václav Klaus mohl již tehdy o Folklorním sdružení dozvědět, ba dokonce si mohl přečíst, že tehdy se v něm sdružovalo už přes sto souborů a několik desítek jednotlivců. Bulletin byl svým počtem stran ještě útlounký, ale Obálka nultého čísla již tehdy v něm spatřilo na čtvrté straně měkké obálky světlo světa první Kalendárium akcí v II. pololetí 1990, které položilo základ jak k pozdější pravidelné rubrice ve Folkloru, tak k samostatnému Kalendáři folklorních akcí. 10 / 11 Regulérní první číslo Regulérní první číslo prvního ročníku si potřebovalo zajistit větší rozsah stran a pokud možno co nejnižší výrobní náklady. Pomoc nabídla tehdejší Folklorní sekce Ústředního domu armády, resp. Armádní folklorní asociace se svým zpravodajem Vonička (tehdy již šestý ročník, č. 2/1990). Došlo tak k tomu, že bulletiny Folklor č. 1/90, 1/91 a 2/91 mají dvě obálky vnější Folklor, ale ještě vnitřní Folklor-Vonička. V prvním a zároveň posledním čísle prvního ročníku Folkloru se můžeme v úvodníku předsedy Jiřího

13 Pittera dočíst, že členy redakční rady jsou František Synek, Eva Zehnalová, Tomáš Sychra a Bohumil Chochola. Jako odpovědní redaktoři jsou pak v tiráži uvedeni Jozef Bogdan a Viliam Dekan. Ještě se ale vrátím k úvodníku. Především informuje o čtvrtletní periodicitě informačního bulletinu ( Naším záměrem je vydávat Folklor jako pravidelné informatikum čtvrtletně, později, dovolí-li to finanční situace a technické možnosti, měsíčně. ), a tedy i o tom, že se plánuje jeho vydávání také v roce 1991 a nadále. A za druhé vysvětluje základní princip distribuce: každý kolektiv lidová hudba či národopisný soubor obdrží v následujícím roce 1991 po jednom čísle bulletinu zdarma, teprve od roku 1992 bude Folklor vycházet pouze pro řádné a přispívající členy. Hned v tomto čísle volá předseda po zpětné vazbě, když svůj úvodník končí slovy: Náš bulletin vychází podruhé a zajisté má řadu dětských nemocí, redakční kolektiv je si jich vědom a postupně je bude odstraňovat. Věříme, že také s Vaší pomocí. Proto uvítáme všechny Vaše náměty, rady a připomínky k obsahu, rozsahu a úpravě. Jen pro představu, jak dalece jsme již zapomněli, v jakých podmínkách se tehdy časopis tvořil a co čekalo také autory, z úvodníku ocituji: Rádi zveřejníme také Vaše příspěvky z činnosti v regionech, z Vašich akcí nebo Vaše zkušenosti. Příspěvky zasílejte v pěti vyhotoveních (originál + 4 kopie) psané strojem. Opravdu si to už dnes nedokáži představit, ani z hlediska práce redakce, ani z hlediska autorů, k nimž jsem v tomto čísle spolu s Honzou Čumpelíkem, Pavlem Foltýnem a vedoucím redaktorem Synkem patřil. Ale při prolistování onoho čísla už je patrné, že se začaly rýsovat některé základní rubriky, jako např. Z letních folklorních festivalů, Zprávy z regionů a ústředí, Drobné zprávy, pozvánky. To vše na devatenácti stranách. Obálka prvního čísla Obálka Folklór/Vonička Druhý ročník V následujícím čísle 1/91 hledání optimálního dělení již šestadvacetistránkového čísla do nějakých okruhů pokračuje a vymezují se čtyři: základní materiály (tj. materiály sdružení), odborně poradenské materiály (rozhovory, rozbory a hodnocení, metodické a vzdě- Z historie časopisu Folklor

14 Obálka čísla 1/1994 Autoři ročníku I (1990, č. 0 a 1) Celkem vyšlo 16 článků od 6 autorů a redakce: redakce 5 František Synek 4 Jiří Pitter 3 Jozef Bogdan 1 Jan Čumpelík 1 Viliam Dekan 1 Pavel Foltýn 1 Autoři (nadále jen dvouciferní) ročníku II (1991, č. 1 až 4/91 1/92) Celkem vyšlo 119 příspěvků již od 28 autorů a redakce: František Synek 17 Viliam Dekan 15 redakce 11 Autoři ročníku IV (1993, č. 1 až 4) Celkem vyšlo už 168 článků od 70 autorů a redakce: redakce 22 Eva Rejšková 21 František Synek 15 Barbora Čumpelíková 11 lávací materiály), zprávy z regionů (informace, rozhovory, pozvánky) a materiály doplňující (úvodník, drobné zprávy a blahopřání). Za zmínku stojí, že se opět objevil kalendář akcí pod názvem Nabídka folklorních akcí (v prvním a druhém čtvrtletí 1991), který byl v č. 1/90 vynechán. A také to, že se ustavil systém dopisovatelů jednotlivých regionů, mezi něž patřili Bohumil Chochola, Jiří Práchenský, Marcela Macková, Tomáš Sychra, Míla Brtník, František Synek, Jan M. Krist, Petr Dobrovolný, Eva Zehnalová, Kateřina Macečková, Jaroslava Poláková a Viliam Dekan. Protože první číslo druhého ročníku přineslo i informace z jednání I. řádné valné hromady, každý se mohl přesvědčit o tom, že s vydáváním bulletinu je to myšleno naprosto vážně. V koncepci činnosti a plánu práce FoS pro rok 1991 je v bodu 2/ Ediční činnost a propagace hned na prvním místě uvedeno: FoS bude nejméně čtyřikrát ročně vydávat informační bulletin v rozsahu 20 stran a bude zajišťovat jeho distribuci všem kolektivům folklórního zaměření pracujících v České republice. Náklad bulletinu bude ks. Poslední číslo vojenské anabáze bulletinu Folklor- -Vonička má ale již osmačtyřicet stran a hodně federální charakter, neboť na doporučení Folklorní asociace ČSFR přinášel zprávy jak z Folklorního sdružení a Armádní folklorní asociace, tak z Folklórní únie na Slovensku. Díky tomu je také česko-slovensky dvojjazyčný. V tomto čísle byl, také ve slovenštině, poprvé otištěn oficiální překlad Deklarace o ochraně tradiční a lidové kultury, přijaté Generální konferencí UNESCO v roce 1989 v Paříži, o níž se opíraly a dodnes na ni navazují programové materiály našeho sdružení. Dodnes mám pocit, že to číslo mělo jakýsi zvláštní švih. Možná to bylo proto, že z FÚS nám přišlo méně materiálů, než jsme očekávali, a tak jsme je s Františkem Synkem doháněli řadou krátkých zpráv z činnosti a akcí FoS a AFA. Možná to bylo rubrikou Informservis, která ten švih pro věcnost a stručnost kratičkých noticek opravdu měla, nebo proto, že jsem jako editor Voničky vždy uváděl přehled folklorních festivalů jak českých, tak slovenských (jelikož Armádní folklorní asociace byla ještě stále federální), ale i některých festivalů zahraničních, a v tomto čísle 12 / 13

15 letní festivalové kalendáře český, slovenský a výběr festivalů CIOFF vedle sebe byly. Pomáhala-li tři čísla vydat armáda, pak to další, Folklor 3/91, se připravovalo ve spolupráci s organizací na úplně opačné části společenského spektra partnerem tentokrát bylo Sdružení romských autorů Romani čhib a redakce anarchistického časopisu A-KONTRA. Když opomenu několik nezapomenutelných setkání s anarchistickým aktivistou a novinářem Jakubem Polákem, která vyplynula z této spolupráce, pak bych chtěl upozornit na fakt, že v tomto čísle informačního bulletinu se po vydaných čtyřech číslech šéfredaktor František Synek obrací na čtenáře ve snaze připomenout potřebu zpětné vazby, zhodnotit časopis za pomoci připomínek čtenářské veřejnosti a posílit vzájemnou komunikaci: Prosíme Vás o vyjádření k jeho obsahu a o Vaše potřeby, připomínky a další názory, které nám pomohou při tvorbě dalších čísel. Děkujeme Vám. Neméně zajímavé je, že od úmyslu, aby byl od roku 1992 Folklor určen výhradně členským subjektům FoS, se po necelém roce ustoupilo. Důvodem bylo ekonomicky jej podpořit, i když pro členy zůstal nadále zdarma. A tak byla zveřejněna objednávka, v níž byla stanovena cena jednoho čísla na 5, Kčs. Cena ročního předplatného tedy činila 20, Kčs + 8, Kčs za poštovné. Bulletin si mohl objednat kdokoli z řad zájemců, kteří nejsou členy FoS, anebo členské kolektivy, které chtěly více kusů než dva výtisky gratis, na něž měly nárok. Náklad tohoto čísla dosáhl výtisků. Tak jako na nulté číslo navázala řádná čísla Folkloru, navázalo na ně i první zvláštní číslo. Uhádli jste správně. Zvláštní číslo, stejně jako to bývá dnes, přineslo materiály a dokumenty z II. řádné valné hromady ( ve Vyškově). Toto opatření se ukázalo jako velmi důležité z hlediska množství a rozsahu materiálů, protože už zkušenost s materiály I. valné hromady ( v Brně), které byly zveřejněny v řádném čísle 1/91, ukázala, že to bylo bohužel na úkor ostatních příspěvků. Přesto se ale (netroufám si dnes odhadnout, proč) dokumenty i materiály z této Valné hromady objevily znovu ve dvojčísle 4/91 1/92. Význam toho dvojčísla, které uzavřelo druhý a otevřelo třetí ročník vydávání časopisu, by Úvodníky 0/90 (bez úvodníku) 1/90 Jiří Pitter (podepsán jako redakce) 1/91 František Synek 2/91 František Synek, Viliam Dekan Zvl. vydání/91 František Synek 3/91 až 4/93 František Synek (3/91 až 2/92 podepsán jako redakce) Obálka čísla 6/1995 Z historie časopisu Folklor

16 nebyl ničím výjimečný, kdyby se poprvé a vlastně naposledy nedoháněl skluz ve vydávání. A kdyby se v něm neavizovalo na jaro 1992 vydání prvního Kalendáře folklorních akcí ČR a v úvodním slově nebyla znovu výzva k zasílání materiálů, které rádi ostatním zpřístupníme. Pište o svých nápadech, úspěších i problémech. A ještě zavedení nové rubriky ARTAMA informuje bylo spojeno s tímto dvojčíslem. Obálka čísla 4/1999 Obálka čísla 4/2001 Koncepce se usazuje Poprvé se podoba bulletinu skladbou základních rubrik přiblížila té současné v č. 2/92. Rubriky Z činnosti výboru, Představujeme Vám, Rozhovor, Legislativa, Zprávy z regionů, Informace, tipy, publikace, Artama informuje pak na dlouho s menšími obměnami a doplněními ovlivnily strukturu Folkloru. Novinkou bylo zařazení několika písní a doplnění textové podoby obsahu časopisu milým slováckým kresleným humorem Jana Grabce. Vím, že kreslené vtipy se nemají vyprávět, ale snad si někteří vybavíte, když v rubrice Představujeme vám byl rozhovor s tehdejším tajemníkem FoS Zdeňkem Pšenicou, připravený tehdejším předsedou Františkem Synkem. Jan Grabec ilustroval rozhovor dvěma rozveselenými krojovanými ožungry, stojícími před zavřenou hospodou. No a Valach říká Slovákovi: TOŽ TADY NÁM, SYNKU, PŠENICA NEPOKVE- TE. Z toho rozhovoru mi dovolte citovat. Na otázku v čem může FoS ČR souborům nyní konkrétně pomoci?, Zdeněk Pšenica klade ve své odpovědi na první místo právě vzájemnou informovanost: Především v oblasti informovanosti mezi členskými soubory. Vydáváme pravidelně informační bulletin, který stále vylepšujeme a usilujeme o jeho aktuálnost. Kresby i písničky byly příjemným osvěžením ještě po několik dalších čísel. Závěr roku s posledním číslem třetího ročníku 4/92 ale mnoho čtenářů nenadchl zprávou o nutném zdražování. I nadále sice členům byly zasílány zdarma 2 výtisky, ale protože stouplo poštovné již na 7, Kčs, bylo nutné zvýšit cenu bulletinu pro objednavatele pro rok 1993 z 5, na 6, Kčs. Předplatné včetně poštovného tedy činilo již 52, Kčs. Podívám-li se dnes do obsahu pozorněji, překvapí mne, že se v něm nenajde nic, co by ukazovalo na poslední týdny a dny existence federativního 14 / 15

17 Česko-Slovenska. Ale možná to jen dokládá tehdejší dlouhé výrobní lhůty (uzávěrky čtvrtého čísla byly v té době stanoveny vždy na polovinu září.). Reflexe událostí se tak projevila až v prvním čísle čtvrtého ročníku, které přineslo materiály z III. řádné valné hromady ( v Olomouci), ale také informaci o zániku Folklorní asociace ČSFR a Prohlášení o ukončení členství (FoS ve FA ČSFR pozn. autora), i návrh Dohody o spolupráci a vzájemných kontaktech Folklorního sdružení České republiky a Folklórní únie na Slovensku. V následujícím čísle 2/93 je poprvé v editorialu zveřejněna výzva, aby přispěvatelé zasílali ke svým článkům kvalitní černobílé fotografie formátu 13x18cm s popisem na zadní straně (uvádějte text k fotografii, jméno a příjmení autora fotografie a rok pořízení). Kvalitní a zajímavé záběry zveřejníme a doplníme tak Vaše zprávy též obrazovou informací. A také je pro demonstraci první Obálka čísla 6/2004 fotografie, zatím ilustrační, na předsádce použita. K milým číslům tohoto období patří číslo 3/93. folklor Vedle sebe se tu setkávají kreslené vtipy Jana Grabce a první fotografie. Ne že by těch ikonografických prvků bylo nějak příliš kresba a 3 fotografie. Ale tomu sympatickému vzhledu tak trochu napomohla i snaha o zajímavější lámání textu a rozbití fádního časopis folklorního vzhledu dvousloupcových stran. Poslední číslo tohoto ročníku se stalo zároveň posledním číslem éry sdružení čr Informačního bulletinu Folklórního sdružení ČR Folklór (psáno ještě stále s dlouhým ó ), etapy, kdy jako čtvrtletník hledal svoji tvář i svoji obsahovou strukturu a kdy často jedinými jednotícími prvky byla v celku vydařená jednoduchá obálka a krátká Slova úvodem, obé z dílny Františka Synka. V tom posledním již byla ohlášena změna. Folklor se od pátého ročníku změní na časopis s dvouměsíční periodicitou. (Pokračování na str. 40) Viliam Dekan Obálka čísla 1/2005 Z historie časopisu Folklor

18 Rozhovor se šéfredaktorem Františkem Synkem 16 / 17 Františku, dovol, abych Tě takto oslovoval, patnáct let děláš šéfredaktora časopisu, jehož obsahem jsou především příspěvky z činnosti folklorních souborů. Přiznej, necítíš se unavený, opotřebovaný? Dobrá otázka na úvod, děkuji. Patnáct let uběhlo velmi rychle a řada časopisů v mé domácí knihovně mi tento času běh připomíná. Na první pohled mám vždy příjemný pocit. Věřím, že je to pocit z dobře odvedené práce pro sdružení a folklorní hnutí. Jestli jsem unavený? Upřímně řečeno jsem! A ne málo! Příprava časopisu se pro mne stala již dávno rutinou, zaběhlým pracovním rituálem, a když má vše zapadat do přijaté šablony (obsahové i časové), nemůžeš moc experimentovat. Navíc, dělat časopis, to je od začátku přípravy každého čísla hodně odpovědné tvůrčí a přesné práce. Tu v případě Folkloru dělá šéfredaktor jen s malou skupinou čtyř externích spolupracovníků vedle své další široké činnosti pro sdružení. Podobný časopis připravuje v jiných redakcích trvale početný redakční tým zaměstnanců. U nás příprava vydání zabírá tak 1/3 pracovního času jednoho pracovníka! Někdy to pak tak vypadá nezachytíš chyby, rubriky jsou se spěchem sestaveny, chybí zásadní články, nedostává se času na zajímavé rozhovory. Šéfredaktor přečasto vaří jen z toho, co do redakce přijde. Přesto Tě, Františku, zřejmě baví ono pověstné šéfredaktorské napětí, když máš znovu a znovu před sebou uzávěrku, na stole dnes spíše v počítači stále nedostatečné množství stránek, a ty víš, že musíš sednout a chybějící příspěvky sám připravit. Svým stylem stejným slohem a podobným obsahem, chceš připomenout. Nicméně musím přiznat, že mám štěstí v tom, že málokdy je v redakci nedostatek příspěvků. Rubrika z činnosti souborů je vždy obsažná a také příspěvky do rubriky Na pomoc souborům mám připraveny z různých zdrojů. Co často chybí, to jsou příspěvky kupodivu z činnosti Folklorního sdružení ČR. Nejen informace o připravovaných hlavních akcích, ale především fundovaná zhodnocení uspořádaných koncertů, přehlídek nebo festivalů, ohlédnutí se za naší prací včetně výhledu do budoucna. Ty obvykle dopisuji na poslední chvíli sám a tyto příspěvky pak nejdou do hloubky tak, jak by bylo třeba. Čím kompenzuješ rutinu a machu, která, ať to zamlouváš a skrýváš jak chceš, na povrch vylézá občas velmi neodbytně, jak jsi sám již přiznal. Příprava každého nového čísla časopisu mne přesto stále baví a podněcuje. Vždy je na ní něco nového. Nejvíc povzbudí problém, urgování

19 zadaných příspěvků, časový stres, přepis zajímavého rozhovoru, vyhledávání podnětných názorů od známých osobností a trvalá obava, abys nepřišel do rozporu se zákonem. Zmíněnou rutinu kompenzuji především možností otevřeně psát a vyjádřit své myšlenky. Jako šéfredaktor a místopředseda sdružení mám volnější a větší prostor pro jejich uvedení. Moje názory nemusí vždy být úplně souhlasné s oficiálním stanoviskem dalších představitelů sdružení. To mne pokaždé nabíjí, dodá mi to chuť reagovat a čekat na odpověď. Přesto si často říkám, že bych velmi rád a s nadšením začal úplně znova. Na zelené louce, jak se říká, a budoval od základu časopis nový, obsahově jiný, tedy ne jen folklorní (a vím dobře jaký a komu určený), ale k tomu mám (snad) jen osobní předpoklady, vlastní vydavatelství a chuť. Chybí podpora, finance a konkrétní objednávka z určitého místa. Když si vezmeš do ruky první číslo 1/90, nazvané Informační bulletin Folklórního sdružení ČR, jaké máš pocity naplňují se představy, které jste tehdy měli tím myslím Jiřího Pittera, tebe a Jozefa Bogdana, první redakční kolektiv? Časopis vznikl dosti spontánně jako jeden z prvních a velmi důležitých podnětů vedoucích souborů při založení Folklorního sdružení ČR s jasným cílem: musí se stát časopisem členských souborů, musí pojednávat o jejich činnosti, úspěších i problémech, musí jim pomáhat a být jejich prostředníkem mezi sebou navzájem i směrem k široké veřejnosti. Přáním bylo, aby vycházel pravidelně a byl co možná nejvíce aktuální. To vše se snad podařilo. Obsah se samozřejmě léty proměňoval. Některé rubriky zanikly, jiné byly vytvořeny. Pokaždé v reakci na přání či doporučení čtenářů. Dnešní časopis má svoji úroveň a pravidelností vydávání (za těch 15 let jsme jen jednou museli zdvojit číslo, abychom dohnali časový skluz) se stal nepostradatelným průvodcem a pomocníkem členů sdružení i obdivovatelů naší lidové kultury a folkloru. Časopis se netváří, že je svým obsahem tiskovým médiem odborného charakteru. Jeho obsah je úmyslně udržován v rovině popularizační a informační. Snaží se podrobně informovat širokou veřejnost o dění v našem sdružení a také v oblasti života a pěstování folkloru, pořádání folklorních festivalů a dalších akcí. Navíc již několik let přináší zajímavá sdělení osobností z našeho folklorního světa a to osobně považuji za velmi cenné, řekl bych za téměř nejcennější z jeho obsahu. Souhlasím s tím, že současná tvář časopisu Folklor patří k fenoménu souborového života. Časopis Folklor je opravdu především informátorem o akcích, festivalech, edičních plánech či vydavatelských počinech je nejen informátorem, ale určitě v některých aspektech také glosátorem dění, podněcovatelem činnosti, hodnotitelem akcí. Pro budoucnost je také dokumentem o naší hektické a proměnlivé době i o naší František Synek

20 práci, včetně práce a činnosti souborů, pořadatelů festivalů. Je zrcadlem vztahu současné společnosti k významným národním kulturním hodnotám k lidové kultuře a folkloru. Často listuji různými tisky, např. více než sto let starými čísly Českého lidu. Co tam jsou za skvosty a jaký je to zdroj informací o tehdejší době. Přál bych si, aby něco podobného cítili naši nástupci a pokračovatelé např. někdy v roce 2105 při listování starým časopisem Folklor Co ti, Františku, na současné tváři časopisu chybí? Je toho hodně. Vycházím však z toho, že časopis není možné rozšiřovat a zvětšovat tím množství jeho stran. Již nyní jsme počtem 72 (někdy 76) stran na maximu. Přesně vím, co časopisu chybí. Za první a největší jeho nedostatek považuji skutečnost, že má dosti úzký okruh dopisovatelů. Osobností, které píší pravidelně, je opravdu velmi málo. Možná by se daly spočítat na prstech obou rukou. Je to také trochu moje chyba, že jsem nenastolil okruh zajímavých témat, na které by průběžně mohli oslovení dopisovatelé reagovat. Ale vina je nejenom u mne. Prostě psát z odborného a fundovaného pohledu (pochvalně i kriticky) je problémem. Nikdo nechce nést svůj názor na veřejný pranýř a vystavovat se odmítavé reakci, někdy i nepochopení. Navíc, většina z nás pracuje také se svým souborem, pořádáme festivaly či jiné akce, stavíme pořady a (přiznejme to), máme obavy, že naše kritika přinese kritičtější pohled na naši práci. Dovol, abych Tě tady přerušil. Opravdu to, co říkáš, je příznačné pro naši práci. Ale neměli by zmiňovaný typ příspěvků zpracovávat představitelé sdružení? Jsou to přece zkušení lidé, vycházející ze souborové základny, musí mít své poznatky a názory, měli by je uvádět a kde jinde, než právě na článkách vlastního časopisu? To je dobrý postřeh. Opravdu mne mrzí, že více nepíší další nejvyšší představitelé našeho sdružení, členové výboru a předsedové regionálních sdružení. Ne o práci svého souboru, ale o svém poslání a práci, o poslání a úkolech sdružení, o jejich naplňování. A také o problémech Vraťme se však k předešlé otázce. Dalším nedostatkem časopisu Folklor dle mého je, že se jej nepodařilo dostat mezi tituly, které můžeme běžně najít na pultech novinových stánků. Zkoušeli jsme to v počátcích a byly s tím jen problémy. Ty spočívaly především v tom, že časopis vychází jako dvouměsíčník, a i když pravidelně, přece jen ne k přesnému datu, kdy by jej zájemci mohli na pultech očekávat. A přiznejme, nelze očekávat větší zájem široké veřejnosti, jde přece jen o časopis přesně vymezené menšiny. 18 / 19

1990 2004 časopis folklorního sdružení čr

1990 2004 časopis folklorního sdružení čr 1990 2004 časopis folklorního sdružení čr 1 Národní krojový ples, Žďár nad Sázavou 2005 (F. Synek) 2 Z. Pšenica s presidentem FITP a IGF L. Alessandrem, Žďár nad Sázavou 2005 (F. Synek) Z obsahu jubilejního

Více

1990 2004 časopis folklorního sdružení čr

1990 2004 časopis folklorního sdružení čr 1990 2004 časopis folklorního sdružení čr 1 Národní krojový ples, Žďár nad Sázavou 2005 (F. Synek) 2 Z. Pšenica s presidentem FITP a IGF L. Alessandrem, Žďár nad Sázavou 2005 (F. Synek) 4 P. Dvorský s

Více

K čemu časopis aneb jaké periodikum by mělo mít občanské sdružení?

K čemu časopis aneb jaké periodikum by mělo mít občanské sdružení? K čemu časopis aneb jaké periodikum by mělo mít občanské sdružení? Když se na způsob vytváření informačního periodika podívám očima dnešních možností sazby, tisku i distribuce, připadá mně nepředstavitelné,

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU STUDENTSKÉHO ČASOPISU NEWSPREAD

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU STUDENTSKÉHO ČASOPISU NEWSPREAD ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU STUDENTSKÉHO ČASOPISU NEWSPREAD ze dne 1. 4. 2012 uzavřeného v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vydavatelem Radničního zpravodaje (dále RZ) je město Litoměřice. 2. RZ je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem

Více

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci 58 140 00 Praha 4 V Praze dne 04.09.2015 Věc: Návrh na změnu Statut redakční rady časopisu Komorní listy Vážené prezidium, dovoluji si Vám předložit

Více

časopis ediční plán 2016 www.casopisstavebnictvi.cz

časopis ediční plán 2016 www.casopisstavebnictvi.cz Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR časopis ediční plán 2016 www.casopisstavebnictvi.cz Profil časopisu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit.

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zásady pro vydávání Zpravodaje města Kraslic

Zásady pro vydávání Zpravodaje města Kraslic Zásady pro vydávání Zpravodaje města Kraslic Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady upravují vydávání periodika Zpravodaj města Kraslic (dále jen zpravodaj ) zejména z hlediska: tematického zaměření a obsahové

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013 č.j.: 65/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 60 ze dne 30.01.2013 Koncepce Radniční noviny - listy městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1.

Více

MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT Vážená paní ředitelko/vážený pane řediteli, Praha 18. 9. 2014 aktivní zapojení naší země do evropské integrace představuje pro náš stát tu nejlepší cestu k stabilitě a prosperitě. Věřím tomu přesto, že

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Čtete elektronickou verzi časopisu DUHA?

Čtete elektronickou verzi časopisu DUHA? Komentář k anketě časopisu DUHA únor 2015 Cíl: Anketa probíhala od 22. 1. do 20. 2. 2015 elektronickou formou. Prvotním cílem bylo zjištění zájmu o zasílání periodika DUHA v jeho různých formátech (elektronický

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. I. Název a sídlo spolku Název: FREEWEST, z.s. (dále jen spolek") Sídlo: Zahradní 173/2, Plzeň, 326 00 II. Právní postavení spolku 1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., který vyvíjí

Více

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Redakce titulu Autor: Mgr. MgA.

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Základy redakční práce Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Vydavatelský blok Jak funguje vydavatelství Ekonomické minimum Základní právní normy

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Dopis fakultní veřejnosti Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty Možný harmonogram

Dopis fakultní veřejnosti Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty Možný harmonogram Podkladový materiál pro jednání ASF dne 29. dubna 2015 Obsah dokumentu: Dopis fakultní veřejnosti Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty Možný harmonogram DOPIS FAKULTNÍ VEŘEJNOSTI

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace.

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace. Magazín, který vám rozšíří zorničky Ceník inzerce 2015 www.magazin-legalizace.cz Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2015 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka VYSVĚTLIVKY CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY: VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím

Více

Přehled činnosti MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled činnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled činnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. Vnitřní: Vnější (směrem k obcím a veřejnosti): a) směrem k partnerům: b) dovnitř organizace: zpracování strategických dokumentů obcí činnost založená na vnitřních

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 71 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - IT - 1-5 LET Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 9 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Členy top managementu vnímám

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

S t a n o v y s p o l k u

S t a n o v y s p o l k u ANIMAL EYE, z. s. S t a n o v y s p o l k u I. Název a sídlo ANIMAL EYE, z. s. (dále jen spolek ), je samosprávný a dobrovolný svazek osob, založený podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů,

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů, Co je Halas? Halas je časopis studentů Fakulty sociálních studií. Jedná se o studentské nezávislé médium vydávané občanským sdružením Halas o.s., které tvoří studenti žurnalistiky a sociálních věd. Halas

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

IT S ONLY ROCK & POP BUT I LIKE IT. Inzerce

IT S ONLY ROCK & POP BUT I LIKE IT. Inzerce Obsah Obsah One & One Company / Preview...... 3 Rock & Pop / Preview...... 4 Cílová skupina... 5 Graf výzkum čtenosti........... 6 Náklad tisku, prodej, remitenda... 7 Technické specifikace.... 8 Inzertní

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, Workshop KREDO, Praha,

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová,  Workshop KREDO, Praha, Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, www.fundraising.cz Workshop KREDO, Praha, 15. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Proč vytvářet absolventské programy? Fundraising ze soukromých zdrojů je pro univerzitu

Více

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov 398 55. Čl. II Účel spolku 1) Účelem spolku je poskytovat svým členům, připojení

Více

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 Obsah Komise pro sociální a ekonomické záležitosti...2 Komise pro vysokoškolskou samosprávu...3 Komise pro doktorské studium...4 Legislativní komise...5 Pracovní skupina

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

a jsme doma Vydavatelství Media Concept s.r.o. představuje časopisy a weby

a jsme doma Vydavatelství Media Concept s.r.o. představuje časopisy a weby Vydavatelství Media Concept s.r.o. představuje časopisy a weby a jsme doma Časopisy, vycházející v souhrnném nákladu 80 000 výtisků, zasahuji katastry měst, příměstských částí a obcí a vybraných okolních

Více

Základy redaktorské práce

Základy redaktorské práce Základy redaktorské práce v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Praha, 29. 7. 2009 Mgr. Šárka Kušková 5 kroků k úspěchu 1 - Začínáme podle

Více

Česká a slovenská knihovnická periodika. Mgr. Renáta Salátová

Česká a slovenská knihovnická periodika. Mgr. Renáta Salátová Česká a slovenská knihovnická periodika Mgr. Renáta Salátová Charakteristik a časopisu Odborný časopis Vědecký časopis Impaktovaný časopis Otevřený časopis (open access journal) Vydavatelé oborových periodik

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii pondělí 20. října 2014 Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Jak dostat do tisku, co chcete

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé Miloše Zemana

Stanovy občanského sdružení. Přátelé Miloše Zemana Stanovy občanského sdružení Přátelé Miloše Zemana Občanské sdružení je založeno v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. I. ázev, účel a sídlo občanského sdružení

Více

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Prezentace časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, data,

Více

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 FOTO je nejčtenější časopis o současné fotografické tvorbě v ČR! Náš vstup na časopisecký trh zamíchal kartami mezi zavedenými fotografickými magazíny

Více

časopis ediční plán 2017

časopis ediční plán 2017 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR časopis ediční plán 2017 www.casopisstavebnictvi.cz Profil časopisu

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více