CELKOVÝ VÝSLEDEK - STRUČNÝ PŘEHLED. Zaměstnanecký průzkum - ukázka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELKOVÝ VÝSLEDEK - STRUČNÝ PŘEHLED. Zaměstnanecký průzkum - ukázka"

Transkript

1 CELKOVÝ VÝSLEDEK - STRUČNÝ PŘEHLED Zaměstnanecký průzkum - ukázka

2 SOUHRN SPOKOJENOST NÁVRATNOST 1022 respondentů VÝSLEDEK ZA JEDNOTLIVÉ KATEGORIE IDENTIFIKACE 13% 26% 61% ANGAŽOVANOST 11% 27% 62% SPOKOJENOST S TOP MANAGEMENTEM 16% 39% 45% SPOKOJENOST S NADŘÍZENÝM 14% 23% 63% SPOKOJENOST S PŘÍSTUPEM K ZAMĚSTNANCŮM 28% 36% 35% SPOKOJENOST S KOMUNIKACÍ 16% 26% 58% SPOKOJENOST S ATMOSFÉROU 19% 30% 51% SPOKOJENOST S PRACOVNÍMI PODMÍNKAMI 14% 25% 61% SPOKOJENOST S ODMĚNOU 46% 33% SPOKOJENOST S OSOBNÍM A PROFESNÍM ROZVOJEM 22% 34% 45% 2(36)

3 SOUHRN NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Vím, jaká je náplň mé práce a co se ode mne očekává. Rozumím zadáním mého nadřízeného. 3% 10% 87% 1.9 Vím kam, na koho se mohu obrátit, když potřebuji konkrétní informace. 6% 14% 81% Kolegové, se kterými pracuji, tvoří efektivní tým, dělají vše pro to, aby odváděli dobrou práci. 7% 19% 74% 2 Pracovní doba a její rozložení mi vyhovuje. 13% 22% 66% Mám ke své práci vhodné vybavení, pomůcky a nástroje. 15% 20% 65% NEJHŮŘE HODNOCENÉ OTÁZKY Můj plat a struktura odměny mě motivuje pracovat kvalitně a odvádět vysoký výkon. 50% 29% 1.9 Můj plat odpovídá mé pozici, kvalitě a množství odvedené práce. 49% 31% 20% 1.8 Můj plat mi umožňuje přiměřené zajištění a uspokojení mých potřeb. 45% 34% 2 Ve firmě mají všichni rovné příležitosti, se zaměstnanci je jednáno spravedlivě. 42% 37% Můj plat je vzhledem k mé kvalifikaci a oboru srovnatelný na trhu. 41% 38% 3(36)

4 VYSVĚTLIVKY CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY: VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím Hodnotím neutrálně Souhlasím Zcela souhlasím BARVY V GRAFU: Číslo v grafu vyjadřuje poměrné zastoupení všech souhlasných odpovědí z celku. Barvy v grafu pak reprezentují souhrnné kategorie odpovědí (všechny souhlasné, všechny nesouhlasné a všechny neutrální). CELKOVÉ DÍLČÍ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY: VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím Hodnotím neutrálně Souhlasím Zcela souhlasím BARVY V GRAFU: Čísla v grafu vyjadřují poměrné zastoupení jednotlivých odpovědí z celku. Zobrazuje se výsledek za zvolený výběr a za celou společnost. 4(36)

5 VYSVĚTLIVKY ODPOVĚDI ZA JEDNOTLIVÉ OTÁZKY: Vím, jaká je náplň mé práce a co se ode mne očekává. Rozumím zadáním mého nadřízeného. 3% 10% 87% 1.9 VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím Hodnotím neutrálně Souhlasím Zcela souhlasím BARVY V GRAFU: Čísla a barvy vyjadřují poměr souhrnných kategorií odpovědí (všechny souhlasné, všechny nesouhlasné a všechny neutrální). Priorita dle důležitosti vyjadřuje na stupnici 1 (nejvyšší) až 5 (nejnižší), za jak důležitou danou položku považují respondenti. 5(36)

6 ÚČAST V PRŮZKUMU NÁVRATNOST A ZASTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ V kapitole pojednávající o návratnosti, představují údaje v procentech návratnost z celkového počtu oslovených respondentů, a to: celkově (včetně doplňkové informace o poměru zastoupení jednotlivých kategorií v rámci celku) dle kategorií respondentů dle jednotlivých otázek CELKOVÁ NÁVRATNOST 1022 respondentů 6(36)

7 CELKOVÝ POHLED (NPS - NET PROMOTER SCORE) URČITĚ NE URČITĚ ANO PRŮMĚR NPS Pokud by byla ve firmě volná pozice odpovídající kvalifikaci mého známého, rád/a mu jí doporučím % 7(36)

8 SPOKOJENOST CELKEM 8(36)

9 SPOKOJENOST SPOKOJENOST S TOP MANAGEMENTEM CELKOVÁ NESPOKOJENOST CELKOVÁ SPOKOJENOST PRIORITA DLE DŮLEŽITOSTI Top management včas a efektivně informuje o strategii firmy a klíčových informacích. 28% 51% 2.4 Členové top managementu jsou pro mne transparentní a důvěryhodní, jednají v souladu s tím, co říkají. 8% 29% 63% Členy top managementu vnímám jako skutečné leadery s jasnou vizí. 16% 42% 42% 2.3 Členové top managementu jednají navzájem v souladu a jejich rozhodnutí jsou konzistentní. 18% 58% 24% (36)

10 SPOKOJENOST SPOKOJENOST S NADŘÍZENÝM CELKOVÁ NESPOKOJENOST CELKOVÁ SPOKOJENOST PRIORITA DLE DŮLEŽITOSTI Vím, jaká je náplň mé práce a co se ode mne očekává. Rozumím zadáním mého nadřízeného. 3% 10% 87% 1.9 Nadřízený mi dává konkrétní zpětnou vazbu, hodnotí, co se mi povedlo/nepovedlo, a říká co a jak mám zlepšit. 20% 27% 53% Můj přímý nadřízený se mi věnuje a je mi k dispozici, když to potřebuji. 15% 27% 58% Můj přímý nadřízený podporuje můj rozvoj. Zapojuje mě do aktivit, díky kterým se učím nové věci. 19% 27% 55% 10(36)

11 SPOKOJENOST SPOKOJENOST S PŘÍSTUPEM K ZAMĚSTNANCŮM CELKOVÁ NESPOKOJENOST CELKOVÁ SPOKOJENOST PRIORITA DLE DŮLEŽITOSTI Mám možnost vyjádřit svůj názor. Vím, že nezapadne. 13% 30% 56% 2.3 Firma pečuje o své zaměstnance a dbá na jejich spokojenost. 24% 39% 37% Firma nabízí benefity a ocenění těm, kteří si to zaslouží. 35% 39% 27% Ve firmě mají všichni rovné příležitosti, se zaměstnanci je jednáno spravedlivě. 42% 37% 11(36)

12 SPOKOJENOST SPOKOJENOST S KOMUNIKACÍ CELKOVÁ NESPOKOJENOST CELKOVÁ SPOKOJENOST PRIORITA DLE DŮLEŽITOSTI Mám od kolegů a spolupracujících týmů k dispozici všechny informace, které potřebuji. 16% 29% 55% Podstatné a důležité informace dostávám včas. 22% 34% 44% Informace, které se ke mně dostávají, jsou jasné a rozumím jim. 19% 27% 54% Vím kam, na koho se mohu obrátit, když potřebuji konkrétní informace. 6% 14% 81% 12(36)

13 SPOKOJENOST SPOKOJENOST S ATMOSFÉROU CELKOVÁ NESPOKOJENOST CELKOVÁ SPOKOJENOST PRIORITA DLE DŮLEŽITOSTI Kolem mne panuje otevřená a pozitivní atmosféra. 20% 30% 50% 2 Kolegové, se kterými pracuji, tvoří efektivní tým, dělají vše pro to, aby odváděli dobrou práci. 7% 19% 74% 2 Mezi různými útvary a týmy ve firmě funguje dobrá spolupráce a vzájemná podpora. 36% 44% 20% 2.5 Mám mezi kolegy přátele. 12% 29% 59% (36)

14 SPOKOJENOST SPOKOJENOST S PRACOVNÍMI PODMÍNKAMI CELKOVÁ NESPOKOJENOST CELKOVÁ SPOKOJENOST PRIORITA DLE DŮLEŽITOSTI Mám podmínky pro to dělat, co umím nejlépe, a podávat kvalitní výkon. 10% 27% 63% Mám ke své práci vhodné vybavení, pomůcky a nástroje. 15% 20% 65% Pracovní doba a její rozložení mi vyhovuje. 13% 22% 66% Firma mi umožňuje sladit pracovní a osobní život. 29% 50% (36)

15 SPOKOJENOST SPOKOJENOST S ODMĚNOU CELKOVÁ NESPOKOJENOST CELKOVÁ SPOKOJENOST PRIORITA DLE DŮLEŽITOSTI Můj plat odpovídá mé pozici, kvalitě a množství odvedené práce. 49% 31% 20% 1.8 Můj plat a struktura odměny mě motivuje pracovat kvalitně a odvádět vysoký výkon. 50% 29% 1.9 Můj plat je vzhledem k mé kvalifikaci a oboru srovnatelný na trhu. 41% 38% Můj plat mi umožňuje přiměřené zajištění a uspokojení mých potřeb. 45% 34% (36)

16 Zvolte 3 benefity, které by jste nejvíc ocenil/ocenila. 1x týdně možnost homeoffice 65% 5 týdnů dovolené 57% 3x v roce sickday 35% stravenky 35% firemní školka 35% příspěvek na penzijní připojištění 33% vzdělávání soft skills 39% POMĚR (V %) V grafu je u každé položky zobrazeno: jaké procento ze všech respondentů ve výběru volilo tuto položku 16(36)

17 SPOKOJENOST SPOKOJENOST S OSOBNÍM A PROFESNÍM ROZVOJEM CELKOVÁ NESPOKOJENOST CELKOVÁ SPOKOJENOST PRIORITA DLE DŮLEŽITOSTI Nově nastoupeným zaměstnancům je poskytována adekvátní podpora při adaptaci. 28% 31% 41% Nabídka vzdělávání je přiměřená a pokrývá mé potřeby. 12% 26% 61% Mám možnost dlouhodobě profesně růst a rozvíjet se. 26% 44% 30% 2.5 V rámci firmy mohu plánovat svou kariéru a profesní směřování. 32% 47% (36)

18 ANGAŽOVANOST Poznámka. Angažovanost vyjadřuje ochotu a vnitřní motivaci zaměstnanců podávat vysoký výkon a dosahovat výsledků i v nepřítomnosti nadřízeného a bez aktivní pobídky z jeho strany. NÍZKÁ ANGAŽOVANOST VYSOKÁ ANGAŽOVANOST PRIORITA DLE DŮLEŽITOSTI Jsem motivován k tomu, abych přicházel s nápady na zlepšení stávajících procesů a postupů. 32% 38% 30% Má práce mě baví, nabíjí mne energií. 10% 28% 61% Nenechám se odradit dílčími neúspěchy nebo nezdary. 4% 15% 81% Podílím se na změnách a inovacích, které firmu posouvají dál. 17% 42% 42% Svou práci se snažím dělat co nejlépe. 5% 95% Upozorňuji na možnosti zlepšení a zvýšení produktivity. 4% 25% 71% V posledním měsíci jsem udělal/a něco navíc a podpořil/a tak úspěšnost firmy. 7% 37% 55% 18(36)

19 ANGAŽOVANOST VS OSTATNÍ SLEDOVANÉ OBLASTI Poznámka. Graf vyjadřuje přepokládaný posun míry angažovanosti v závislosti na posunu hodnocení jednotlivých otázek. Hodnoty se mohou pohybovat v rozmezí -100% až 100%. Pozitivní hodnoty ukazují na to, že s rostoucí mírou souhlasu s daným tvrzením pravděpodobně bude vzrůstat i míra angažovanosti. Negativní hodnoty znamenají, že s rostoucí mírou souhlasu s daným tvrzením může míra angažovanosti naopak klesat. Pokud jsou tvrzení formulována pozitivně, jsou záporné hodnoty spíše výjimečné. PŘEDPOKLÁDANÝ POSUN ANGAŽOVANOSTI V ZÁVISLOSTI NA POSUNU VE SLEDOVANÝCH OBLASTECH Top management včas a efektivně informuje o strategii firmy a klíčových informacích. Členové top managementu jsou pro mne transparentní a důvěryhodní, jednají v souladu s tím, co říkají. Členy top managementu vnímám jako skutečné leadery s jasnou vizí. Členové top managementu jednají navzájem v souladu a jejich rozhodnutí jsou konzistentní. Vím, jaká je náplň mé práce a co se ode mne očekává. Rozumím zadáním mého nadřízeného. Nadřízený mi dává konkrétní zpětnou vazbu, hodnotí, co se mi povedlo/nepovedlo, a říká co a jak mám zlepšit. Můj přímý nadřízený se mi věnuje a je mi k dispozici, když to potřebuji. Můj přímý nadřízený podporuje můj rozvoj. Zapojuje mě do aktivit, díky kterým se učím nové věci. Mám možnost vyjádřit svůj názor. Vím, že nezapadne. Firma pečuje o své zaměstnance a dbá na jejich spokojenost. Firma nabízí benefity a ocenění těm, kteří si to zaslouží. Ve firmě mají všichni rovné příležitosti, se zaměstnanci je jednáno spravedlivě. 11% 5% 13% 15% 18% 13% 17% 18% 13% 8% 7% SPOKOJENOST S TOP MANAGEMENTEM SPOKOJENOST S NADŘÍZENÝM SPOKOJENOST S PŘÍSTUPEM K ZAMĚSTNANCŮM 19(36)

20 Mám od kolegů a spolupracujících týmů k dispozici všechny informace, které potřebuji. Podstatné a důležité informace dostávám včas. Informace, které se ke mně dostávají, jsou jasné a rozumím jim. Vím kam, na koho se mohu obrátit, když potřebuji konkrétní informace. 8% 15% 17% 15% SPOKOJENOST S KOMUNIKACÍ Kolem mne panuje otevřená a pozitivní atmosféra. Kolegové, se kterými pracuji, tvoří efektivní tým, dělají vše pro to, aby odváděli dobrou práci. Mezi různými útvary a týmy ve firmě funguje dobrá spolupráce a vzájemná podpora. Mám mezi kolegy přátele. 12% 7% 5% 7% SPOKOJENOST S ATMOSFÉROU Mám podmínky pro to dělat, co umím nejlépe, a podávat kvalitní výkon. Mám ke své práci vhodné vybavení, pomůcky a nástroje. Pracovní doba a její rozložení mi vyhovuje. Firma mi umožňuje sladit pracovní a osobní život. 23% 11% 17% 7% SPOKOJENOST S PRACOVNÍMI PODMÍNKAMI Můj plat odpovídá mé pozici, kvalitě a množství odvedené práce. Můj plat a struktura odměny mě motivuje pracovat kvalitně a odvádět vysoký výkon. Můj plat je vzhledem k mé kvalifikaci a oboru srovnatelný na trhu. Můj plat mi umožňuje přiměřené zajištění a uspokojení mých potřeb. 5% 7% 3% 4% SPOKOJENOST S ODMĚNOU Nově nastoupeným zaměstnancům je poskytována adekvátní podpora při adaptaci. Nabídka vzdělávání je přiměřená a pokrývá mé potřeby. Mám možnost dlouhodobě profesně růst a rozvíjet se. V rámci firmy mohu plánovat svou kariéru a profesní směřování. 4% 19% 13% 20% SPOKOJENOST S OSOBNÍM A PROFESNÍM ROZVOJEM 20(36)

21 Poznámka. Identifikace vyjadřuje sounáležitost a postoj IDENTIFIKACE zaměstnanců k firmě, tedy to zda a nakolik se cítí být její nedílnou součástí. Zaměstnanci s nízkou mírou identifikace jsou ohroženi vyšší mírou fluktuace. NÍZKÁ IDENTIFIKACE VYSOKÁ IDENTIFIKACE PRIORITA DLE DŮLEŽITOSTI Cítím se být součástí firmy. 7% 27% 66% Hovořím-li o firmě a jejích službách a produktech, vyjadřuji se pozitivně a pochvalně. 8% 31% 61% Jsem hrdý/hrdá na práci, kterou dělám. 7% 25% 68% V posledním roce jsem byl/a rozhodnut/a ve firmě zůstat a neuvažoval/a jsem o odchodu. 34% 20% 46% Pokud by byla ve firmě volná pozice odpovídající kvalifikaci mého známého, rád/a mu jí doporučím. 10% 23% 66% Zůstal/a bych ve firmě i kdybych dostal/a srovnatelnou nabídku od jiné společnosti. 13% 28% 58% 21(36)

22 IDENTIFIKACE VS OSTATNÍ SLEDOVANÉ OBLASTI Poznámka. Graf vyjadřuje přepokládaný posun míry identifikace v závislosti na posunu hodnocení jednotlivých otázek. Hodnoty se mohou pohybovat v rozmezí -100% až 100%. Pozitivní hodnoty ukazují na to, že s rostoucí mírou souhlasu s daným tvrzením pravděpodobně bude vzrůstat i míra identifikace. Negativní hodnoty znamenají, že s rostoucí mírou souhlasu s daným tvrzením může míra identifikace naopak klesat. Pokud jsou tvrzení formulována pozitivně, jsou záporné hodnoty spíše výjimečné. PŘEDPOKLÁDANÝ POSUN IDENTIFIKACE S FIRMOU V ZÁVISLOSTI NA POSUNU VE SLEDOVANÝCH OBLASTECH Top management včas a efektivně informuje o strategii firmy a klíčových informacích. Členové top managementu jsou pro mne transparentní a důvěryhodní, jednají v souladu s tím, co říkají. Členy top managementu vnímám jako skutečné leadery s jasnou vizí. Členové top managementu jednají navzájem v souladu a jejich rozhodnutí jsou konzistentní. Vím, jaká je náplň mé práce a co se ode mne očekává. Rozumím zadáním mého nadřízeného. Nadřízený mi dává konkrétní zpětnou vazbu, hodnotí, co se mi povedlo/nepovedlo, a říká co a jak mám zlepšit. Můj přímý nadřízený se mi věnuje a je mi k dispozici, když to potřebuji. Můj přímý nadřízený podporuje můj rozvoj. Zapojuje mě do aktivit, díky kterým se učím nové věci. Mám možnost vyjádřit svůj názor. Vím, že nezapadne. Firma pečuje o své zaměstnance a dbá na jejich spokojenost. Firma nabízí benefity a ocenění těm, kteří si to zaslouží. Ve firmě mají všichni rovné příležitosti, se zaměstnanci je jednáno spravedlivě. 17% 3% 26% 19% 17% 12% 15% 14% 25% 32% 19% 17% SPOKOJENOST S TOP MANAGEMENTEM SPOKOJENOST S NADŘÍZENÝM SPOKOJENOST S PŘÍSTUPEM K ZAMĚSTNANCŮM 22(36)

23 Mám od kolegů a spolupracujících týmů k dispozici všechny informace, které potřebuji. Podstatné a důležité informace dostávám včas. Informace, které se ke mně dostávají, jsou jasné a rozumím jim. Vím kam, na koho se mohu obrátit, když potřebuji konkrétní informace. 10% 17% 16% SPOKOJENOST S KOMUNIKACÍ Kolem mne panuje otevřená a pozitivní atmosféra. Kolegové, se kterými pracuji, tvoří efektivní tým, dělají vše pro to, aby odváděli dobrou práci. Mezi různými útvary a týmy ve firmě funguje dobrá spolupráce a vzájemná podpora. Mám mezi kolegy přátele. 17% 10% 8% 3% SPOKOJENOST S ATMOSFÉROU Mám podmínky pro to dělat, co umím nejlépe, a podávat kvalitní výkon. Mám ke své práci vhodné vybavení, pomůcky a nástroje. Pracovní doba a její rozložení mi vyhovuje. Firma mi umožňuje sladit pracovní a osobní život. 28% 17% 17% SPOKOJENOST S PRACOVNÍMI PODMÍNKAMI Můj plat odpovídá mé pozici, kvalitě a množství odvedené práce. Můj plat a struktura odměny mě motivuje pracovat kvalitně a odvádět vysoký výkon. Můj plat je vzhledem k mé kvalifikaci a oboru srovnatelný na trhu. Můj plat mi umožňuje přiměřené zajištění a uspokojení mých potřeb. 16% 19% 14% 15% SPOKOJENOST S ODMĚNOU Nově nastoupeným zaměstnancům je poskytována adekvátní podpora při adaptaci. Nabídka vzdělávání je přiměřená a pokrývá mé potřeby. Mám možnost dlouhodobě profesně růst a rozvíjet se. V rámci firmy mohu plánovat svou kariéru a profesní směřování. 6% 20% 20% 27% SPOKOJENOST S OSOBNÍM A PROFESNÍM ROZVOJEM 23(36)

24 ANGAŽOVANOST VS IDENTIFIKACE Poznámka. Grafy zobrazují rozložení zaměstnanců dle celkové míry angažovanosti a identifikace. Míra angažovanosti a identifikace pak určuje jednotlivé kategorie, pojmenované převažujícím postojem v dané skupině. Způsob zobrazení vychází z předpokladu, že žádoucí je současně vysoká míra angažovanosti i identifikace a nežádoucí naopak nízká míra v obou těchto oblastech. Graf vlevo zobrazuje jednotlivé respondenty. Graf vpravo pak vyjadřuje procentní zastoupení respondentů v jednotlivých kategoriích. 24(36)

25 SPOKOJENOST DLE CELKOVÉ MÍRY SPOKOJENOSTI Vím, jaká je náplň mé práce a co se ode mne očekává. Rozumím zadáním mého nadřízeného. 3% 10% 87% 1.9 Vím kam, na koho se mohu obrátit, když potřebuji konkrétní informace. 6% 14% 81% Kolegové, se kterými pracuji, tvoří efektivní tým, dělají vše pro to, aby odváděli dobrou práci. 7% 19% 74% 2 Pracovní doba a její rozložení mi vyhovuje. 13% 22% 66% Mám ke své práci vhodné vybavení, pomůcky a nástroje. 15% 20% 65% Členové top managementu jsou pro mne transparentní a důvěryhodní, jednají v souladu s tím, co říkají. 8% 29% 63% Mám podmínky pro to dělat, co umím nejlépe, a podávat kvalitní výkon. 10% 27% 63% Nabídka vzdělávání je přiměřená a pokrývá mé potřeby. 12% 26% 61% Mám mezi kolegy přátele. 12% 29% 59% 2.8 Můj přímý nadřízený se mi věnuje a je mi k dispozici, když to potřebuji. 15% 27% 58% Mám možnost vyjádřit svůj názor. Vím, že nezapadne. 13% 30% 56% 2.3 Můj přímý nadřízený podporuje můj rozvoj. Zapojuje mě do aktivit, díky kterým se učím nové věci. 19% 27% 55% 25(36)

26 Mám od kolegů a spolupracujících týmů k dispozici všechny informace, které potřebuji. 16% 29% 55% Informace, které se ke mně dostávají, jsou jasné a rozumím jim. 19% 27% 54% Nadřízený mi dává konkrétní zpětnou vazbu, hodnotí, co se mi povedlo/nepovedlo, a říká co a jak mám zlepšit. 20% 27% 53% Top management včas a efektivně informuje o strategii firmy a klíčových informacích. 28% 51% 2.4 Firma mi umožňuje sladit pracovní a osobní život. 29% 50% 1.9 Kolem mne panuje otevřená a pozitivní atmosféra. 20% 30% 50% 2 V rámci firmy mohu plánovat svou kariéru a profesní směřování. 32% 47% 2.3 Podstatné a důležité informace dostávám včas. 22% 34% 44% Členy top managementu vnímám jako skutečné leadery s jasnou vizí. 16% 42% 42% 2.3 Nově nastoupeným zaměstnancům je poskytována adekvátní podpora při adaptaci. 28% 31% 41% Firma pečuje o své zaměstnance a dbá na jejich spokojenost. 24% 39% 37% Mám možnost dlouhodobě profesně růst a rozvíjet se. 26% 44% 30% 2.5 Firma nabízí benefity a ocenění těm, kteří si to zaslouží. 35% 39% 27% 26(36)

27 Členové top managementu jednají navzájem v souladu a jejich rozhodnutí jsou konzistentní. 18% 58% 24% 2.7 Ve firmě mají všichni rovné příležitosti, se zaměstnanci je jednáno spravedlivě. 42% 37% Můj plat a struktura odměny mě motivuje pracovat kvalitně a odvádět vysoký výkon. 50% 29% 1.9 Můj plat je vzhledem k mé kvalifikaci a oboru srovnatelný na trhu. 41% 38% Můj plat mi umožňuje přiměřené zajištění a uspokojení mých potřeb. 45% 34% 2 Mezi různými útvary a týmy ve firmě funguje dobrá spolupráce a vzájemná podpora. 36% 44% 20% 2.5 Můj plat odpovídá mé pozici, kvalitě a množství odvedené práce. 49% 31% 20% (36)

28 SPOKOJENOST DLE CELKOVÉ MÍRY NESPOKOJENOSTI Můj plat a struktura odměny mě motivuje pracovat kvalitně a odvádět vysoký výkon. 50% 29% 1.9 Můj plat odpovídá mé pozici, kvalitě a množství odvedené práce. 49% 31% 20% 1.8 Můj plat mi umožňuje přiměřené zajištění a uspokojení mých potřeb. 45% 34% 2 Ve firmě mají všichni rovné příležitosti, se zaměstnanci je jednáno spravedlivě. 42% 37% Můj plat je vzhledem k mé kvalifikaci a oboru srovnatelný na trhu. 41% 38% Mezi různými útvary a týmy ve firmě funguje dobrá spolupráce a vzájemná podpora. 36% 44% 20% 2.5 Firma nabízí benefity a ocenění těm, kteří si to zaslouží. 35% 39% 27% Nově nastoupeným zaměstnancům je poskytována adekvátní podpora při adaptaci. 28% 31% 41% Mám možnost dlouhodobě profesně růst a rozvíjet se. 26% 44% 30% 2.5 Firma pečuje o své zaměstnance a dbá na jejich spokojenost. 24% 39% 37% Podstatné a důležité informace dostávám včas. 22% 34% 44% Top management včas a efektivně informuje o strategii firmy a klíčových informacích. 28% 51% (36)

29 Firma mi umožňuje sladit pracovní a osobní život. 29% 50% 1.9 V rámci firmy mohu plánovat svou kariéru a profesní směřování. 32% 47% 2.3 Kolem mne panuje otevřená a pozitivní atmosféra. 20% 30% 50% 2 Nadřízený mi dává konkrétní zpětnou vazbu, hodnotí, co se mi povedlo/nepovedlo, a říká co a jak mám zlepšit. 20% 27% 53% Můj přímý nadřízený podporuje můj rozvoj. Zapojuje mě do aktivit, díky kterým se učím nové věci. 19% 27% 55% Informace, které se ke mně dostávají, jsou jasné a rozumím jim. 19% 27% 54% Členové top managementu jednají navzájem v souladu a jejich rozhodnutí jsou konzistentní. 18% 58% 24% 2.7 Mám od kolegů a spolupracujících týmů k dispozici všechny informace, které potřebuji. 16% 29% 55% Členy top managementu vnímám jako skutečné leadery s jasnou vizí. 16% 42% 42% 2.3 Můj přímý nadřízený se mi věnuje a je mi k dispozici, když to potřebuji. 15% 27% 58% Mám ke své práci vhodné vybavení, pomůcky a nástroje. 15% 20% 65% Pracovní doba a její rozložení mi vyhovuje. 13% 22% 66% Mám možnost vyjádřit svůj názor. Vím, že nezapadne. 13% 30% 56% (36)

30 Mám mezi kolegy přátele. 12% 29% 59% 2.8 Nabídka vzdělávání je přiměřená a pokrývá mé potřeby. 12% 26% 61% Mám podmínky pro to dělat, co umím nejlépe, a podávat kvalitní výkon. 10% 27% 63% Členové top managementu jsou pro mne transparentní a důvěryhodní, jednají v souladu s tím, co říkají. 8% 29% 63% Kolegové, se kterými pracuji, tvoří efektivní tým, dělají vše pro to, aby odváděli dobrou práci. 7% 19% 74% 2 Vím kam, na koho se mohu obrátit, když potřebuji konkrétní informace. 6% 14% 81% Vím, jaká je náplň mé práce a co se ode mne očekává. Rozumím zadáním mého nadřízeného. 3% 10% 87% (36)

31 SPOKOJENOST DLE DŮLEŽITOSTI Můj plat odpovídá mé pozici, kvalitě a množství odvedené práce. 49% 31% 20% 1.8 Firma mi umožňuje sladit pracovní a osobní život. 29% 50% 1.9 Můj plat a struktura odměny mě motivuje pracovat kvalitně a odvádět vysoký výkon. 50% 29% 1.9 Vím, jaká je náplň mé práce a co se ode mne očekává. Rozumím zadáním mého nadřízeného. 3% 10% 87% 1.9 Můj plat mi umožňuje přiměřené zajištění a uspokojení mých potřeb. 45% 34% 2 Kolegové, se kterými pracuji, tvoří efektivní tým, dělají vše pro to, aby odváděli dobrou práci. 7% 19% 74% 2 Kolem mne panuje otevřená a pozitivní atmosféra. 20% 30% 50% 2 Mám od kolegů a spolupracujících týmů k dispozici všechny informace, které potřebuji. 16% 29% 55% Můj plat je vzhledem k mé kvalifikaci a oboru srovnatelný na trhu. 41% 38% Firma pečuje o své zaměstnance a dbá na jejich spokojenost. 24% 39% 37% Pracovní doba a její rozložení mi vyhovuje. 13% 22% 66% Mám podmínky pro to dělat, co umím nejlépe, a podávat kvalitní výkon. 10% 27% 63% 31(36)

32 Podstatné a důležité informace dostávám včas. 22% 34% 44% Informace, které se ke mně dostávají, jsou jasné a rozumím jim. 19% 27% 54% Členové top managementu jsou pro mne transparentní a důvěryhodní, jednají v souladu s tím, co říkají. 8% 29% 63% Nově nastoupeným zaměstnancům je poskytována adekvátní podpora při adaptaci. 28% 31% 41% Mám ke své práci vhodné vybavení, pomůcky a nástroje. 15% 20% 65% Nabídka vzdělávání je přiměřená a pokrývá mé potřeby. 12% 26% 61% Můj přímý nadřízený podporuje můj rozvoj. Zapojuje mě do aktivit, díky kterým se učím nové věci. 19% 27% 55% Můj přímý nadřízený se mi věnuje a je mi k dispozici, když to potřebuji. 15% 27% 58% Nadřízený mi dává konkrétní zpětnou vazbu, hodnotí, co se mi povedlo/nepovedlo, a říká co a jak mám zlepšit. 20% 27% 53% Ve firmě mají všichni rovné příležitosti, se zaměstnanci je jednáno spravedlivě. 42% 37% Firma nabízí benefity a ocenění těm, kteří si to zaslouží. 35% 39% 27% Vím kam, na koho se mohu obrátit, když potřebuji konkrétní informace. 6% 14% 81% V rámci firmy mohu plánovat svou kariéru a profesní směřování. 32% 47% (36)

33 Mám možnost vyjádřit svůj názor. Vím, že nezapadne. 13% 30% 56% 2.3 Členy top managementu vnímám jako skutečné leadery s jasnou vizí. 16% 42% 42% 2.3 Top management včas a efektivně informuje o strategii firmy a klíčových informacích. 28% 51% 2.4 Mezi různými útvary a týmy ve firmě funguje dobrá spolupráce a vzájemná podpora. 36% 44% 20% 2.5 Mám možnost dlouhodobě profesně růst a rozvíjet se. 26% 44% 30% 2.5 Členové top managementu jednají navzájem v souladu a jejich rozhodnutí jsou konzistentní. 18% 58% 24% 2.7 Mám mezi kolegy přátele. 12% 29% 59% (36)

34 ANGAŽOVANOST, IDENTIFIKACE DLE CELKOVÉ MÍRY SPOKOJENOSTI Svou práci se snažím dělat co nejlépe. 5% 95% Nenechám se odradit dílčími neúspěchy nebo nezdary. 4% 15% 81% Upozorňuji na možnosti zlepšení a zvýšení produktivity. 4% 25% 71% Jsem hrdý/hrdá na práci, kterou dělám. 7% 25% 68% Cítím se být součástí firmy. 7% 27% 66% Pokud by byla ve firmě volná pozice odpovídající kvalifikaci mého známého, rád/a mu jí doporučím. 10% 23% 66% Hovořím-li o firmě a jejích službách a produktech, vyjadřuji se pozitivně a pochvalně. 8% 31% 61% Má práce mě baví, nabíjí mne energií. 10% 28% 61% Zůstal/a bych ve firmě i kdybych dostal/a srovnatelnou nabídku od jiné společnosti. 13% 28% 58% V posledním měsíci jsem udělal/a něco navíc a podpořil/a tak úspěšnost firmy. 7% 37% 55% V posledním roce jsem byl/a rozhodnut/a ve firmě zůstat a neuvažoval/a jsem o odchodu. 34% 20% 46% Podílím se na změnách a inovacích, které firmu posouvají dál. 17% 42% 42% Jsem motivován k tomu, abych přicházel s nápady na zlepšení stávajících procesů a postupů. 32% 38% 30% 34(36)

35 ANGAŽOVANOST, IDENTIFIKACE DLE CELKOVÉ MÍRY NESPOKOJENOSTI V posledním roce jsem byl/a rozhodnut/a ve firmě zůstat a neuvažoval/a jsem o odchodu. 34% 20% 46% Jsem motivován k tomu, abych přicházel s nápady na zlepšení stávajících procesů a postupů. 32% 38% 30% Podílím se na změnách a inovacích, které firmu posouvají dál. 17% 42% 42% Zůstal/a bych ve firmě i kdybych dostal/a srovnatelnou nabídku od jiné společnosti. 13% 28% 58% Má práce mě baví, nabíjí mne energií. 10% 28% 61% Pokud by byla ve firmě volná pozice odpovídající kvalifikaci mého známého, rád/a mu jí doporučím. 10% 23% 66% Hovořím-li o firmě a jejích službách a produktech, vyjadřuji se pozitivně a pochvalně. 8% 31% 61% V posledním měsíci jsem udělal/a něco navíc a podpořil/a tak úspěšnost firmy. 7% 37% 55% Cítím se být součástí firmy. 7% 27% 66% Jsem hrdý/hrdá na práci, kterou dělám. 7% 25% 68% Upozorňuji na možnosti zlepšení a zvýšení produktivity. 4% 25% 71% Nenechám se odradit dílčími neúspěchy nebo nezdary. 4% 15% 81% Svou práci se snažím dělat co nejlépe. 5% 95% 35(36)

36 36(36)

KOMBINACE - IT - DO 1 ROKU VE SPOLEČNOSTI. Zaměstnanecký průzkum - ukázka

KOMBINACE - IT - DO 1 ROKU VE SPOLEČNOSTI. Zaměstnanecký průzkum - ukázka KOMBINACE - IT - DO 1 ROKU VE SPOLEČNOSTI Zaměstnanecký průzkum - ukázka SOUHRN SPOKOJENOST NÁVRATNOST 18 respondentů VÝSLEDEK ZA JEDNOTLIVÉ KATEGORIE IDENTIFIKACE 16% 31% 53% ANGAŽOVANOST 9% 1% 71% SPOKOJENOST

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - IT - 1-5 LET Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 9 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Členy top managementu vnímám

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Zaměstnanecký průzkum - ukázka - historie VYSVĚTLIVKY CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY: VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka VYSVĚTLIVKY CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY: VARIANTY ODPOVĚDÍ: Zcela nesouhlasím Nesouhlasím

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 462 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Můj přímý nadřízený se mi věnuje

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM. Metodologie, položky, položková analýza

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM. Metodologie, položky, položková analýza ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM Metodologie, položky, položková analýza Metodika zpracování zaměstnaneckých průzkumů je naše vlastní unikátní know-how čerpající z celosvětových výzkumů a našich více než dvacetiletých

Více

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměstnanců Univerzitní knihovny ZČU v Plzni Leden 017/ Závěrečná zpráva z výzkumného projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz I. HLAVNÍ VÝSLEDKY

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 60 zpětné vazby Monika Ukázková monikaukazkova@tcconline.cz. listopadu 206 ÚVOD Tato zpráva je výstupem 60 zpětné vazby, která byla realizována společností

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Kariérový kompas 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník Kariérový kompas sleduje osm dílčích škál v oblasti pracovní motivace:

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

Průzkum firemní kultury v našem pojetí

Průzkum firemní kultury v našem pojetí 1 Průzkum firemní kultury v našem pojetí Přístupů ke zkoumání a zjišťování firemní kultury je celá řada. V praxi jsme se setkávali s tím, že každá organizace či každý manažer si pod tímto pojmem představují

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 360 zpětné vazby www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Ukázka nové 60 zpětné vazby Monika Ukázková monikaukazkova@tcconline.cz. listopadu 06 ÚVOD Tato zpráva je výstupem 60 zpětné vazby, která byla realizována společností TCC

Více

Závěrečná zpráva. Úřad městské části Praha 18 5/2018. Mgr. Pavel Černý Dotazník k genderovému auditu

Závěrečná zpráva. Úřad městské části Praha 18 5/2018. Mgr. Pavel Černý   Dotazník k genderovému auditu 5/2018 Závěrečná zpráva Úřad městské části Praha 18 Mgr. Pavel Černý pavel.cerny@sociores.cz www.sociores.cz Dotazník k genderovému auditu Stručný obsah 1. Údaje o výzkumu... Chyba! Záložka není definována.

Více

Spokojenost nemusí stát skoro nic

Spokojenost nemusí stát skoro nic Spokojenost nemusí stát skoro nic Proč firmy potřebují, aby byli jejich zaměstnanci spokojení? A potřebují to vůbec? Odpovídá rozsáhlý průzkum TCC on line. 26 Foto: Shutterstock, archív TCC 27 Zkuste si

Více

AUTOEVALUACE 2011 STUDENTI

AUTOEVALUACE 2011 STUDENTI AUTOEVALUACE 2011 STUDENTI Seznam otázek: 1. Učitelé jednají se studenty povýšeně. 2. Všem žákům ve třídě je věnována stejná pozornost. 3. Učitelé věnují více času nadaným studentům ž těm průměrným. 4.

Více

Mapa mateřské školy 2015/16 - OBSAH

Mapa mateřské školy 2015/16 - OBSAH ACGN Mapa mateřské školy 05/6 - OBSAH R - rodiče, U - učitelé, P - provozní zaměstnanci Otázka Text otázky Strana. HODNOCENÍ, ŠVP (TVP) R/0 Mateřská škola, do které chodí moje dítě: 0, 0 U/0 Mateřskou

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Kariérový kompas 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník Kariérový kompas sleduje osm dílčích škál v oblasti pracovní motivace:

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

Management jako motor motivovanosti

Management jako motor motivovanosti Management jako motor motivovanosti Ján Debnár, Aon Hewitt Tereza Jungwirthová, Aon Hewitt Aon Hewitt Česká republika a Slovensko Performance, Reward & Talent 1 Co se dozvíme? Jaká je situace na našich

Více

Byznys pro společnost - Charta Diverzity Matky a otcové vítáni

Byznys pro společnost - Charta Diverzity Matky a otcové vítáni Byznys pro společnost - Charta Diverzity Matky a otcové vítáni Průzkum realizovaný mezi zaměstnavateli, březen 2019 Stručné shrnutí výsledků Rodiče zejména matky malých dětí zůstávají navzdory nedostatku

Více

G RAF Č. 1 SPOKOJENOST VE ŠKOLE

G RAF Č. 1 SPOKOJENOST VE ŠKOLE Dotazníky PEDAGOGOVÉ Dotazníkové šetření probíhalo dne 23. 9. 2015 během porady učitelů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 16 pedagogů, z toho 3 učitelé nastoupili do pracovního procesu začátkem září

Více

Příloha A: Maketa dotazníku Organizational Culture Index (Bridges, 2006)

Příloha A: Maketa dotazníku Organizational Culture Index (Bridges, 2006) 8 PŘÍLOHY Příloha A: Maketa dotazníku Organizational Culture Index (Bridges, 2006) 1. Věnuje organizace více pozornosti požadavkům svých zákazníků, nebo tomu, co dělá nejlépe? Zákazníci 1_2_3_4 Co dělá

Více

jazykové kurzy

jazykové kurzy jazykové kurzy www.jazygo.cz O škole JazyGo! JazyGo! je mladá a dynamická jazyková škola působící v Praze od roku 2018, kde se specializujeme na služby jazykového vzdělávání a workshopy osobnostního rozvoje

Více

ČEŠTÍ ZAMĚSTNANCI A MOTIVACE

ČEŠTÍ ZAMĚSTNANCI A MOTIVACE ČEŠTÍ ZAMĚSTNANCI A MOTIVACE Štěpán Tůma 23. května 2018 BENEFITS AND REWARDS SERVICES A G E N D A 1. Kvalita života v práci 2. Výzkum motivace zaměstnanců 3. Segmentace Čechů podle motivace 4. Užitečnost

Více

Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit. Gender Audit Firma 6

Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit. Gender Audit Firma 6 Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit Gender Audit Firma 6 Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit Přijímání a propouštění zaměstnanců Oceňujeme: V případě, že firma inzeruje pracovní pozici, uvádí vždy

Více

Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit. Gender Audit Firma 4

Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit. Gender Audit Firma 4 Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit Gender Audit Firma 4 Přijímání a propouštění zaměstnanců Oceňujeme: V případě, že firma inzeruje pracovní pozici, uvádí vždy podmínky a kompetence, které musí uchazeč/ka

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Dotazník ECSI - Pulse Fitness v Benešově

Dotazník ECSI - Pulse Fitness v Benešově Dotazník ECSI - Pulse Fitness v Benešově Vážení respondenti, vyplněním tohoto dotazníku přispíváte k výzkumu spokojenosti zákazníků se službami, které poskytuje Pulse Fitness Benešov. Získané výsledky

Více

Mapa školy pro MŠ 2016/17 - OBSAH

Mapa školy pro MŠ 2016/17 - OBSAH DHLS Mapa školy pro 06/7 - OBSAH R - rodiče, U - učitelé, P - provozní zaměstnanci Otázka Text otázky Strana. HODNOCENÍ, ŠVP (TVP) R/0 Školka, do které chodí moje dítě: 0, 0 U/0 Školku, ve které učím,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Zjišťování požadavků zákazníka. Jana Hamanová, SC&C s.r.o.

Zjišťování požadavků zákazníka. Jana Hamanová, SC&C s.r.o. Zjišťování požadavků zákazníka Jana Hamanová, SC&C s.r.o. Požadavky zákazníka se k nám dostanou různými cestami Nepřímo / zprostředkovaně Zaměstnanec Dodavatel Partner Přímo Spontánně Sociální sítě Reklamace

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

STATUS SCAN INVENTORY. Unikátní diagnostický nástroj pro firmy

STATUS SCAN INVENTORY. Unikátní diagnostický nástroj pro firmy STATUS SCAN INVENTORY Unikátní diagnostický nástroj pro firmy STATUS SCAN je naším unikátním diagnostickým nástrojem, kterým začínáme jakoukoliv spolupráci s firmami a organizacemi. Prostřednictvím přehledné

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Jan Hodnocený 360 zpětná vazba

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Jan Hodnocený 360 zpětná vazba VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Jan Hodnocený tcconline@203.5149.cz.49766 360 zpětná vazba KAPITOLY Úvod Jak s výstupem pracovat Hodnocené kompetence Škála hodnocení Hodnotitelé Hodnocení dílčích kompetencí Hodnocení

Více

Obsah. Obsah. ASSESSMENT s.r.o., Ohradní 1464, Kamenice - Olešovice (Praha - východ)

Obsah. Obsah. ASSESSMENT s.r.o., Ohradní 1464, Kamenice - Olešovice (Praha - východ) Obsah Obsah 1. 2. 3. Co je WT 360? "metoda" 1. K čemu slouží WT 360? "cesta" 2. Co získá klient používáním WT 360? "užitek" 3. Význam WT 360? "efektivita" Úvod 1. Jak číst tuto zprávu? 2. Jak s výstupem

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Manažerský styl

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Manažerský styl www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Manažerský styl Mia Brown mia.brown@example.com 18. července 2016 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Manažerský styl QUICK, který mapuje uplatňované manažerské

Více

"Dobré, lepší, nejlepší?!" P E N Í Z E, P O C H V A L A, P O C I T Y?!

Dobré, lepší, nejlepší?! P E N Í Z E, P O C H V A L A, P O C I T Y?! "Dobré, lepší, nejlepší?!" K D Y S E K N I H O V N Í C I C Í T Í D O B Ř E P E N Í Z E, P O C H V A L A, P O C I T Y?! Jaroslava Štěrbová, květen 2018 Specifické prostředí knihoven Knihovny velké a největší

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA TCC online 360 feedback

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA TCC online 360 feedback www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA TCC online 360 feedback Adéla Líná adela.lina@tcconline.cz 10. listopadu 2015 KAPITOLY Úvod Jak s výstupem pracovat Hodnocené kompetence Škála hodnocení Hodnotitelé Hodnocení

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

ŠETŘENÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ V KNIHOVNÁCH

ŠETŘENÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ V KNIHOVNÁCH ŠETŘENÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ V KNIHOVNÁCH Projekt Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému etapa II Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001783

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ MAPY ŠKOLY. Individuální zpráva. Základní škola (xxxx)

ANALÝZA VÝSLEDKŮ MAPY ŠKOLY. Individuální zpráva. Základní škola (xxxx) ANALÝZA VÝSLEDKŮ MAPY ŠKOLY Individuální zpráva Základní škola (xxxx) Informace o projektu INFORMACE O PROJEKTU INFORMACE O PROJEKTU 1072 Počet dotazníků zpracovaných za vaši školu 161 Počet škol, s nimiž

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Essity Engagement Survey 2018

Essity Engagement Survey 2018 Essity Engagement Survey 2018 Jak číst zprávu týmu EUCUSA Consulting GmbH Mariahilfer Straße 187/39 A-1150 Wien Tel: +43-1-817 40 20-0 Fax: DW 20 FN 174750 k Handelsgericht Wien www.eucusa.com e-mail:

Více

Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit. Gender Audit Souhrnná zpráva

Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit. Gender Audit Souhrnná zpráva Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit Gender Audit Souhrnná zpráva Respondenti/ tky: Projektu se zúčastnilo 6 firem Respondenti/tky : 259 respondentů/ tek (141 žen a 118 mužů) Národnost: 242 Čechů/Češek,

Více

Dotazník je anonymní a slouží pouze pro potřeby výzkumu k diplomové práci Bc. J. Hanušové.

Dotazník je anonymní a slouží pouze pro potřeby výzkumu k diplomové práci Bc. J. Hanušové. Seznam příloh Příloha č. 1 Dotazník Výzkum k diplomové práci - Pracovní spokojenost zaměstnanců Dotazník k diplomové práci Bc. Jitky Hanušové. Diplomová práce je zaměřena na odměňování zaměstnanců nestátních

Více

Mapa mateřské školy 2013/14 - OBSAH

Mapa mateřské školy 2013/14 - OBSAH ABKU Mapa mateřské školy 0/ - OBSAH R - rodiče, U - učitelé, P - provozní zaměstnanci Otázka Text otázky Strana. HODNOCENÍ MŠ, ŠVP (TVP) R/0 Mateřská škola, do které chodí moje dítě: 0, 0 U/0 Mateřskou

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 S účinností od 1. 7. 2016 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci.

Více

Dotazník - SYSTÉM ŘÍZENÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Dotazník je určený ředitelům a ředitelkám základních škol v okrese Kladno. *Povinné pole

Dotazník - SYSTÉM ŘÍZENÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Dotazník je určený ředitelům a ředitelkám základních škol v okrese Kladno. *Povinné pole Dotazník - SYSTÉM ŘÍZENÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Dotazník je určený ředitelům a ředitelkám základních škol v okrese Kladno. *Povinné pole Jaké je kapacita vaší školy? * Jaký je počet žáků v současném školním

Více

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Ing. Petra Palasová Co musí umět efektivní manažer Dvě základní otázky: Jaké jsou vlastnosti efektivního manažera? Co musí zvládat, umět,

Více

Dotazník pro rychlé hodnocení společenské odpovědnosti firem (CSR)

Dotazník pro rychlé hodnocení společenské odpovědnosti firem (CSR) Dotazník pro rychlé hodnocení společenské odpovědnosti firem (CSR) Tento dotazník byl sestaven pro rychlé kvalitativní vyhodnocení orientace na společenskou odpovědnost podniku a pro zjištění, jak dobře

Více

ČESKÁ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně Ekonomická Fakulta. Teze. Diplomová práce

ČESKÁ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně Ekonomická Fakulta. Teze. Diplomová práce ČESKÁ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně Ekonomická Fakulta Teze Diplomová práce Faktory ovlivňující výkonnost a pracovní zaujetí zaměstnanců Bc. Tomáš Linhart 2003 Cíl

Více

Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit. Gender Audit Firma 3

Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit. Gender Audit Firma 3 Dotazník pro zaměstnance - Gender Audit Gender Audit Firma 3 Přijímání a propouštění zaměstnanců Oceňujeme: V případě, že firma inzeruje pracovní pozici, uvádí vždy podmínky a kompetence, které musí uchazeč/ka

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy s registračním číslem CZ /0.0/0.

Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy s registračním číslem CZ /0.0/0. VZOR INTERNÍHO PŘEDPISU PRO REALIZACI ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ dle Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech a Kritéria zlepšování č. 9 Šetření spokojenosti zaměstnanců Zpracováno

Více

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín STUDENTI A PRAXE CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Více

Názory veřejnosti na členství v Evropské unii duben 2014

Názory veřejnosti na členství v Evropské unii duben 2014 pm0a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na členství v Evropské unii duben

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců v Domově pro seniory Bechyně, duben 2013

Průzkum spokojenosti zaměstnanců v Domově pro seniory Bechyně, duben 2013 Průzkum spokojenosti zaměstnanců v Domově pro seniory Bechyně, duben 2013 Milí spolupracovníci, nejprve mi dovolte, abych Vám poděkovala za vyplnění dotazníku vypovídajícím o Vaší spokojenosti v zaměstnání.

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

STRATEGIE ROZVOJE KANCELÁŘE VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV NA ROKY

STRATEGIE ROZVOJE KANCELÁŘE VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV NA ROKY STRATEGIE ROZVOJE KANCELÁŘE VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV NA ROKY 2016 2021 II Úkolem Kanceláře veřejného ochránce práv (dále jen Kancelář ), je poskytovat ochránci servis a podporu nezbytnou k naplnění poslání,

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Podzimní škola sociální práce. Výstupy z pracovních skupin Mgr. Šárka Vlková Profesní identita sociálních pracovníků

Podzimní škola sociální práce. Výstupy z pracovních skupin Mgr. Šárka Vlková Profesní identita sociálních pracovníků Podzimní škola sociální práce Výstupy z pracovních skupin Mgr. Šárka Vlková Profesní identita sociálních pracovníků Co pro sociálního pracovníka profesní identita znamená? Kdy ji získává? TÉMATA K DISKUZI

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2017

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2017 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Praha, červenec 2017 1/115 Obsah Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Modifikace pro předškolní vzdělávání... 18 1 Koncepce

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

Jméno a Příjmení. Třída. Škola

Jméno a Příjmení. Třída. Škola Studentský dotazník Vážení studenti, cílem tohoto průzkumu je zjistit váš postoj k matematice a k výukovému nástroji Khan Academy. Vaše názory a odpovědi pomohou dalším studentům a učitelům při zapojování

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Zdroje stresu

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Zdroje stresu VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Zdroje stresu John Doe john.doe@example.com 18. září 2018 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Zdroje stresu. Dotazník se zaměřuje na zmapování možných zdrojů zátěže (stresory) a

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Tisková zpráva. Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben /8

Tisková zpráva. Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben /8 Tisková zpráva Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 01 Spokojenost s členstvím ČR v Evropské unii vyjadřují necelé dvě pětiny českých občanů ( %) a více než čtvrtina ( %)

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image Marketingový výzkum 10 Výzkum spokojenosti Analýza image Měření spokojenosti zákazníků Periodické hodnocení, nástroj zlepšování kvality Spokojenost = soulad mezi očekávanou a získanou hodnotou Vliv na

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více