JIMRAMOVSKY ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIMRAMOVSKY ZPRAVODAJ"

Transkript

1 JIMRAMOVSKY ZPRAVODAJ, 1/2010,,'111._ "-.(.,t z jednání zastupitelstva Zápis č. 7/2009 Městyse Jimramov konaného dne na Úřadě městyse Jimramov Příprava publikace k 650. výročí první písemné zmínky o obci Příprava oslavy 100. výročí založení školy U příležitosti blížícího se 650. výročí první písemné zmínky o Jirnramovu (v roce 2011) projednávali zastupitelé způsob připomenutí si této významné události. Byly zvažovány tyto dvě alternativy: - varianta č. 1 - komplexní zpracování dějin městyse Jirnramov od počátku osídlení až po současnost. Bude se jednat o knihu populárně naučnou, text bude sestaven na základě dosavadní literatury k děj inám městyse a současně i na základě studia originálních archivních pramenů. Autorský kolektiv by měl být sestaven z historiků - odborníků na dané období a částečně i z místních vlastivědných badatelů. Publikace by měla být opatřena poznámkovým aparátem, seznamy použitých pramenů a literatury, cizojazyčným resumé, seznamy představitelů městyse, farností a místních škol. Zařazena by měla být i samostatná kapitola s medailony významných rodáků a osobností spjatých s dějinami Jimramova. Součástí budou četná vyobrazení v textu a na závěr samostatná obrazová příloha, mohou být zařazeny i rejstříky (místní a jmenný). Rozsah publikace do 300 stran formátu A4, pevná vazba. - varianta č. 2 - alternativní varianta publikace pro městys Jimramov počítá s vydáním almanachu (sborníku) drobnějších příspěvků různých autorů. Tento almanach by byl zaměřen více na současné dění, resp. na události doby nedávno minulé. Úvodní partie by měly tvořit příspěvky k dějinám městyse (max. polovina rozsahu publikace), historické příspěvky by

2 měly být zamereny tematicky a průřezově se věnovat určitým problémům v celkovém kontextu dějin městyse. Druhou část by měl zabírat popis současného života a dění v Jimramově. Zaměření na současnost otevírá prostor pro zapojení místních autoru, u článků s historickým zaměřením se předpokládá částečně autorství školenýchhistoriků, částečně místních vlastivědných badatelů. Celkový rozsah publikace stran textu (možno zvolit menší formát). Pevná vazba, obálka vícebarevná. Zastupitelé se po rozsáhlé diskusi rozhodli pro variantu č. 2,tj. vydání almanachu Bude vytvořena pracovní skupina, která se bude podílet na přípravě oslav. Ve zpravodaji bude uveřejněna výzva a oslovena veřejnost, kdo by měl zájem se podílet na přípravě almanachu. Příprava oslavy 100. výročí založení školy: Mgr. Věra Křížová, ředitelka základní školy: podala informaci k přípravám 100. výročí založení školy. Oslava je navržena na poslední víkend v květnu Bude vydána brožura v rozsahu cca 50 stran (bude zde mapováno především posledních 10 let). Do příštího jednání ZM na projednání rozpočtu bude připravena cenová kalkulace nákladů na oslavu tohoto výročí. Podrobný scénář akce bude zveřejněn ve zpravodaji. Pozemek p.č. 1198/1 a 865/11 v k.ú. Jimramov - žádost o koupi Pan Vlastimil Čech, Vranov u Brna 74, žádá o prodej částí pozemků p.č. 1198/1 a 865/11 v k.ú. Jimramov za účelem zřízení posezení k budově číslo popisné 213. ZM rozhodli požadované části pozemků neodprodávat, ale dlouhodobě pronajmout. Výpovědní lhůta 1 rok/cena nájmu obvyklá ZM vzalo na vědomí požadavek ze strany občanů, aby ve zpravodaji byly lépe specifikovány pozemky při koupi nebo prodeji. ZM souhlasí, aby byla zveřejněna mapa s vyznačením pozemku nebo podrobnější popis situace.,o» ':, -;, " r-: m\m I '.,.,. I -: ",..,1 1+<11 i "0'" I "16170 "/

3 žádost o převod pozemku st. 154 v k.ú. Trhonice (pod garáží Na Vápenici) Zastupitelé projednali žádost pana Františka Beneše, Ciolkovského 845, Praha 6, o převod pozemku st. 154 v k.ú. Trhonice o výměře 22 m2 z Městyse Jimramov na majitele garáže. V sedmdesátých letech došlo ke svépomocné výstavbě řadových garáží na Benátkách na Vápenici, pod objektem nebyl vypořádán pozemek. ZM rozhodlo o převedení pozemku st. 154 v k.ú. Trhonice na majitele garáže za cenu nákladů spojených s převodem pozemku (kupní smlouva, vklad do KN) ""'-.>,~. 1/ -,se"_.,,,o,{h'" ) I 1l16I4.ý : --»: -~,~- ~ " ~,' -',.~.,(; '--," '~. 1A6I1 Smlouva se svozovou firmou - komunální odpad rok 2010 Zastupitelé projednali cenové nabídky jednotlivých svozových firem na rok Zastupitelé rozhodli uzavřít smlouvu s TS Nové Město na Moravě, nadále zůstává jako dosud kombinovaný svoz (l x týdně přes zimní období, 1x 14 dní přes letní období). Celkové náklady na likvidaci odpadů včetně finančního podílu městyse budou zveřejněny v příštím čísle zpravodaje Projednání úvěrové smlouvy - dotační programy Zastupitelé projednávali návrh Smlouvy o úvěru č s Českou spořitelnou, a.s.- financování vlastních podílů na přípravě dotačních akcí. Navržená výše úvěru je 3,5 mil. Kč. Termín čerpání dle návrhu 06/2010, zastupitelé navrhují termín v případě možností prodloužit na 12/2010. Jiné připomínky nebyly vzneseny. ZM smlouvu schválilo a rozhodlo o podepsání žádost o změnu ÚPD Pan Marek Mazel, Praha, nabízí městysu Jimramov pozemky pro zástavbu, jedná se o lokalitu v m.č. Borovnická nad Ostatkovými.ZM dává předběžný příslib pro začlenění těchto pozemků do změn ÚPD. Pan Mazel zajistí potřebná vyjádření Správy CHKO a Ochrany půdního fondu pro změnu ÚPD, poté bude projednáno v ZM

4 Příprava rozpočtu rok 2010 Pan starosta požádal předsedkyni fin. výboru Ing. Lorencovou o svolání fin. výboru z důvodu přípravy základního rozpočtu na rok Po zveřejnění návrhu rozpočtu bude projednán vzm Různé: -Žádost obyvateli. části budovy DPS Zastupitelé byli seznámeni s žádostí obyvateli. části budovy DPS, nesouhlasí s rozhodnutím rady městyse týkající se přeplatku za společnou el. energii. Připomínky vznesla také zástupkyně 1. části budovy paní Dana Kulková. Zastupitelstvo potvrdilo rozhodnutí rady s tím, že do konce roku 2009 budou instalovány odečtové elektroměry pro chodbu v nové budově a bude-li to technicky možné i pro prádelnu. -SFŽP =-- městys obdržel definitivní' přiznání dotace na plynofikaci m.č. Trhonice, Ubušín, bylo dosaženo potřebné míry plynofikace v těchto částech a není nutné vracet příslušný podíl. -Energetické úspory ZŠ - podána informace o vrácení žádosti o dotaci, po jejím doplnění bude žádost podána znovu. -Od června 2009 se městy s stal plátcem DPH, v měsíci 11/2009 proběhla ze strany finančního úřadu kontrola na odpis DPH. Nebyly shledány žádné závady. - Dílčí audit - ZM bylo seznámeno s výsledky dílčího auditu, z projednání nevzešla žádná opatření. ZM bere na vědomí. Kompletní zpráva je k dispozici v kanceláři úřadu městyse. -Autobusový spoj - od je zaveden zkušební provoz spoje na lince Nové Město na Moravě- Jimramov: odjezd hod z Nového Města na Moravě - příjezd Jimramov hod odjezd Jimramov hod - příjezd Nové Město na Moravě hod. t

5 Slovo hejtmana Už víckrát jsem ve svých článcích připomínal, čím vším oplývá naše krásná Vysočina a kolik šikovných a schopných lidí v ní žije a pracuje. V půli ledna j sem se o tom znovu přesvědčil na tradičním mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Region Tour v Brně. Města a instituce z našeho kraje zde představila nejen širokou paletu přírodních krás a památek, ale taky zajímavých konkrétních akcí, jimiž v tomto roce obohatí kulturně-společenský ruch ve všech koutech Vysočiny. Opět se můžeme těšit na tradiční akce jako jsou jemnický Barchan, humpolecká Zlatá podkova, třebíčské festivaly komorních divadel nebo židovské kultury, pelhřimovský festival rekordů nebo hasičských dechovek, telčské Prázdniny, žďárské Modré dny nebo Bystřické léto. Doprovodný program na stánku Vysočiny zahrnoval také pozvání na letošní velkolepé oslavy životních jubileí slavného regionálního rodáka a světoznámého hudebního skladatele Gustava Mahlera. Kraj Vysočina spolupracuje s městem Jihlava na přípravě komponovaného dlouhodobého programu koncertů, výstava setkávání příznivců hudby tohoto génia nejen v Jihlavě, ale například i v jeho Kalištích u Humpolce. Využili jsme veletrh také pro veřejnou premié~ našeho nového prezentačního filmu. Sestnáct minut dlouhý propagační dokument pro kraj Vysočina natočil a režíroval Robert Sedláček a myslím, že se zhostil tohoto úkolu výtečně. Film zachycuje v nutné zkratce kouzlo Vysočiny, především atmosféru našeho kraje a může být opravdovým lákadlem k návštěvě našeho regionu. Film bude na jaře na DVD k dispozici na našem úřadě na informačních střediscích měst. Vysočina uspěla i v doprovodných programech veletrhu. V soutěži o nejlepší produkt cestovního ruchu s akcentem na propagaci regionů obdrželo Město Telč od Ministerstva pro místní rozvoj ČRjedno z nejvyšších ocenění - Grand prix - speciální cenu za nejlepší jednotnou kampaň. V dalších soutěžích soupeřili mladí adepti práce v cestovním ruchu ve znalostech o svém regionu a schopnosti jej prezentovat. Potěšilo mě, že titul "Královna regionů České republiky" získala sympatická Lucka Zahálková z Horních Dubenek, studentka Školy ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě. Letošní expozice Vysočiny na Regiontour se mi líbila i proto, že byla řešena jako otevřený prostor, do nějž mohli návštěvníci při jednotlivých prezentacích vstoupit a zažít přímý kontakt s účinkujícími. Nebo jen posedět u občerstvení při přátelské besedě. Po obvodu byl tento prostor obklopen stánky jednotlivých měst s bohatou nabídkou propagačních materiálů. Znovu j sem se přesvědčil, že opravdu máme co nabídnout a i znalci našeho kraje mají pořád co objevovat. Znáte například krásu okolí Vírské přehrady na Bystřicku? Nebo stále kouzelného Posázaví? Vychutnali jste si místní pivo v Dalešicích ve starém Pivovaru, kde se natáčely filmové Postřižiny? Jeli jste už lodí po tamní přehradě? Tak mne napadlo - nadcházející rok ještě zřejmě z ekonomického hlediska stále nebude snadný. Tak co se věnovat místo drahých zahraničních dovolených objevování zapomenutých půvabných koutů Vysočiny? Jiří Běhounek hejtman Vysočiny Pracoviště Czech Point na úřadě Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - na našem úřadě poskytujeme výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků. Czech Point poskytuje tyto služby: Formulář živnostenského rejstříku Formulář rejstříku trestů Formulář obchodního rejstříku Formulář katastru nemovitostí Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku

6 Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče Formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci OVM Forrnulář, aby datová schránka neplnila funkci OVM Formulář o zřízení datové schránky Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby) Formulář zrušení PO/PFOIFO dodávání dokumentů od datové schránky POIPFO/F Formulář žádosti o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM Formulář povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Formulář oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost Formulář autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu Formulář autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu Formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu Formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu Formulář registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH. Správa chráněné krajinné oblasti Žd'árské vrchy U příležitosti 40. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy (květen 1970), bude Správa CHKO Žďárské vrchy v průběhu letošního roku pořádat řadu akcí určených zejména široké veřejnosti. Jednou z nich bude vydání poštovní známky zobrazující sklaní útvar Prosička u Jimramova s textem CHKO Žďárské vrchy v hodnotě 10,- Kč. Den vydání známky byl stanoven na , místem vydání bude Žďár nad Sázavou. S klubem českých filatelistů Žďár nad Sázavou bylo dohodnuto realizovat tzv. Křest známky v sobotu v městysi Jimramov. Součástí křtu bude výstava grafik a známkové tvorby autora známky akademického malíře Josefa Dudka z Prahy, výstup na Prosičku a otevření poštovní přepážky s příležitostným razítkem s textem: CHKO Žďárské vrchy, , Jimramov, l LSK.\ R!:PL HLI}.;" I<C ]0 Z historie Pověst o hradu Skály V předvánoční době se na knižním trhu objevilo jako obvykle množství publikací, které měly sloužit jako vánoční dárky. Také já jsem se zajímal, jaké nové knihy se objeví. Opravdu bylo z čeho vybírat. Nové tituly lákaly zájemce o historii, umění, kulturu i krásnou literaturu a dávaly nám možnosti vybrat dárky pro naše blízké. Z publikací uvedených do prodeje mne zaujala "Velká kniha pověstí z českých, moravských a slezských hradů a zámků". V této publikaci, bohatě ilustrované dobovými kresbami a fotografiemi, najdeme kromě jiných také pověsti z hradů a zámků z blízkého

7 okolí. Ze Žďáru nad Sázavou, Nového Města, hradů Aueršperka, Zubštejna, Pernštej na, z českého území pak z Litomyšle, Svojanova, Nových Hradů, Rychumburka a dalších. Celkem jsou v knize uvedeny pověsti z více jak 150 míst. V úvodu každé z nich je stručná historie místa a pak následuje vlastní pověst. K mému překvapení je zde také pověst o blízkém hradu Skály. Zřícenina hradu Skály se nachází v chráněné krajinné oblasti Žd'árské vrchy v půvabném údolí Fryšávky nedaleko Jirnramova. Původ hradu a doba jeho založení není jednoznačně stanovena. V pamětech městečka Jirnramova od P. Havránka je uvedeno, že hrad Skály dal Jirnram, syn Filipa z Pernštejna, spolu s vesnicí Javorek roku 1350 připsat Artlebu ze Stařechovic, zvaného také z Kunštátu. Hrad musel být založen před tímto datem. V uvedené publikaci je jako zakladatel uveden Artleb z Kun štátu, který jej dal údajně vybudovat kolem roku Po něm hrad přešel na jeho syna Erharta ze Skal. Do poloviny 15. století hrad patřil Janu Tovačovskému z Cimburka, avšak potom se v průběhu husitských válek na hradě usídlily vojenské tlupy, které široké okolí sužovaly loupeživými nájezdy. Z té doby pochází i následující pověst: Mohutná těla skalnatých obrů mezi sebou dodnes svírají trosky hradu, který býval ve své době nedobytným hradním sídlem. Jakmile v českých zemích utichlo řinčení palcátů, sudlic a halaparten, obsadil tento hrad jeden loupeživý rytíř. Se svojí lupičskou hordou plenil daleké okolí, již tak dost sužované husitskými boji. Lidé se marně snažili chránit svá obydlí, sýpky i rodiny. Nebylo to nic platné. Pokud si chtěli uchránit holý život, museli loupežníkům vydat i poslední zásoby. Trpělivost měla své meze. Rozhodli se, že loupeživého rytíře a jeho chásku z hradu vypudí. Přizvali si vojsko, které hrad neprodyšně oblehlo. Jenže hrad se ukázal jako nedobytný. Ani jeden útok nebyl úspěšný. Obléhatelé se rozhodli, že loupežníky vyhladoví. Obléhali hrad dlouho, ale marně. Hradní zásoby se zdály být nevyčerpatelné. Také o vodu neměli nouzi, neboť na hradním nádvoří byla hluboká studna, napájená silným zdrojem vody. Jednoho dne však začala voda ve studni klesat a rycwe jí ubývalo. Spolu s úbytkem vody začali loupežníci strádat. Ani jejich hejtmanovi se nevedlo lépe. Vodou museli velmi šetřit a obléhatelé stále nepolevovali. Zanedlouho vytáhli jednoho rána ze studny okov plný bahna. Voda byla ze studny zcela vyčerpána. Tehdy se loupeživý rytíř rozhodl požádat o pomoc ďábla. Zvolal: "Ďáble, přijď! Mám pro tebe úkol". A čert se objevil na okraji studny. "Tak co máš na srdci?" Loupežník odpověděl: "Pramen vyschl. Chci, abys studnu naplnil čerstvou vodou!" Čert souhlasně kývl hlavou: "Něco za něco. Já ti dám vodu za tvoji duši". Z kapsy vytáhl svitek a brk, hejtman nastavil dlaň, čert ho do ní bodl ostrým perem. Nabral krev a podal brk loupežníkovi. Ten po krátkém zaváhání svitek podepsal. Čert mu drahocenný list vytrhl z ruky, luskl prsty a ze studny se ozvalo zurčení vody. Loupežník se zvědavě naklonil, ale jak byl zesláblý, zatočila se mu hlava, přepadl přes okraj studny a s křikem se řítil do hlubiny. Čert zaklel a skočil za ním. Chytil jej a vyletěl s ním do výše. S příšerným smíchem ho odnesl do pekel. Na hradě nastal velký zmatek. Loupežníci bez svého vůdce nevěděli co si počít.toho využili obléhatelé, vtrhli do hradu a v krátkém boji loupežníky pobili. Od té doby se v hradě občas zjevují duchové loupežníků, kteří nedošli klidu. Bloudí rozpadlými věžemi a mezi skalami hledají svého ztraceného hejtmana.

8 Hrad Skály - branka mezi skalami - foto z počátku 20. století Skály Štarkov u Nového Jimramova Takový je titulek u leteckého snímku na straně 45 publikace "Na křídlech za poznáním obcí Žďárska". Ta nám představuje neobvyklé pohledy na města a obce našeho regionu. U každé z nich jsou uvedeny stručné údaje o počtu obyvatel, velikosti katastru, nadmořské výšce, místních částech a vzdálenosti od blízkého města. U některých je i orientační mapka polohy. Pokud mají obce svůj znak, i ten je uveden. V případě Jimramova není uveden znak městyse ani stručná historie. Chybí také letecké snímky místních částí Sedlišť, Trhonic a Ubušína. Škoda. Takto je prezentace Jimramova neúplná. V případě zmíněného leteckého snímku skal Štarkova na straně 45 publikace, jsem přesvědčen, že se autoři dopustili zásadního omylu. V žádném případě nejde o skály Štarkova. Podle tvaru skalisek se jedná s největší pravděpodobností o skaliska Dráteníčky u Blatin. Přes tento omyl je vydání obrazové publikace vítaným počinem. Obce Žďárska se nám představují v nových, neznámých pohledech. Josef Dobiáš Broučci Jana Karafiáta na velké divadelní scéně Broučci našeho rodáka Jana Karafiáta jsou v současné době uváděni v dramatizaci na scéně Mahenova divadla v Brně. Je to opravdu překvapivý a nečekaný dramaturgický počin. Dosud se o dramatizaci pokoušeli pouze loutkáři. Takřka všechna loutková divadla již broučky uváděla. V současné době jsou to divadla v Ostravě a brněnská loutková scéna Radost. Broučky pro velkou scénu upravil Roman Grosman. Ten byl postaven před složitý úkol, jak nechat pohybovat pouze na jevišti létavé broučky. Rovněž kostýmní výtvarníci to neměli snadné. Vždyť několik generací čtenářů této knihy má konkrétní představa o jejich podobě, kterou v jejich myslích vytvořily ilustrace mistrů výtvarníků -Marie K věchové, Ondřeje Sekory, Zdeňka Hofmana, Vlasty Beránkové a hlavně Jiřího Trnky, kteří jim vtiskli nezapomenutelnou výtvarnou podobu ve svých dílech, filmech, televizních večerníčcích a také v dioramatu, nyní umístěném v jimramovské síni rodáků. Uvedením Broučků na scéně velkého divadla se znovu dokazuje, jak geniálním dílem je tato drobná knížka. Vždyť od svého napsání se dočkala téměř stovky vydání v několika jazycích a je jednou z nejčtenějších knih dětí několika generací. Byla uváděna na scénách loutkových divadel, zpracována ve filmech. Nezapomenutelná jsou provedení Broučků v televizních večerníčcích. Jan Karafiát jistě netušil, když Broučky v roce 1876 napsal, jak bude tato drobná kniha trvale oblíbena. Uvádí se, že Karafiáta napadlo napsat knihu na téma svatojánských broučků při jeho cestě k bratrovi do Bošína u Nymburka, kam šel na návštěvu. Samotné příběhy broučků vycházely z jeho osobních vzpomínek na dětství, výchovu matky v nábožensky založené početné rodině. Po svém vzniku toto dílo zapadlo, Jan Karafiát nemohl najít nakladatele a nakonec je vydal svým nákladem. Kniha však byla neprodejná. Až po letech ji objevil ve skladu mezi neprodejnými knihami publicista Jan Herben. Se zájmem ji přečetl a objevil v ní knihu s velkým výchovným významem a literární úrovní. Zasloužil se o nové vydání a důstojný vstup do povědomí české veřejnosti. Nemalou zásluhu na popularitě

9 Broučků mají čeští kantoři, kteří toto dílo doporučovali dětem ve školách. Tak se Broučci stali trvalou literární hodnotou. Jan Karafiát jistě netušil, že jeho dílo se stane tak populární a bude klenotem naší literatury pro mládež. I současná divadelní inscenace dokazuje, že Broučci dále zůstávaj í trvalou hodnotou. Věřme, že tomu tak bude i nadále. Josef Dobiáš RWE STĚHUJEME SE 1< VÁM DOMŮ Tříkrálová sbírka v roce 2010 V pátek a sobotu 8. a 9. ledna se opět uskutečnila v naší obci Tříkrálová sbírka na potřeby České katolické charity, letos již popáté. Králové s doprovodem se i přes nepříznivé počasí vydali koledovat a přát mnoho dobrého v novém roce Celkem se jednalo o 7 skupinek, z toho 2 skupinky se vydaly letos poprvé i do obce Sedliště. Po rozpečetění kasiček a spočítání jejich obsahu dosáhla vybraná částka hodnoty Kč, což je o 3 O 17 Kč více než v loňském roce. Děkuji všem dárcům a koledníkům zvláště těm, kteří letos šli poprvé, jejich doprovodu a pracovníkům Uřadu městyse Jimramov i těm, kteří sbírku počítali, tedy všem, kteří nasadili své síly a svůj čas pro dobrou věc. Jedná se o pěknou a konkrétní spolupráci mezi katolickou farností, evangelickým sborem a obyvateli našeho městečka. Přeji všem mnoho dobrého v letošním roce. K + M + B Jakub Holík, katolický farář Informace Počet obyvatel k ženy muži celkem Jimramov Benátky Sedliště Trhonice Ubušín Z provozních důvodů a s cílem zjednodušení komunikace se zákazníky je smluvní kontaktní místo RWE v Novém Městě na Moravě k zrušeno. Většinu záležitostí spojených se zemním plynem již ale můžete vyřídit pohodlně z domova: -prostřednictvím NONSTOP zákaznické linky , vždy za cenu místního hovoru -prostřednictvím bezplatné aplikace RWE ONLINE SERVIS na stránkách -prostřednictvím aplikace Skype Více informací o možnostech komunikace a kontaktních místech RWE získáte na Za případné komplikace se upřímně omlouváme. Jiří Grégr vedoucí prodeje Retail Jihomoravská plynárenská a.s. celkem

10 Výměna řidičských průkazů Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince Jste držitelem některého ze zde uvedených řidičských průkazů? Teď je nejlepší čas pro podání žádosti o výměnu! Co musím mít s sebou? -platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) -jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm -řidičský průkaz, kterému končí platnost Kolik mě to bude stát? Povinná výměna řidičského průkazu Je osvobozena od správního poplatku Kde si mohu vyměnit svůj ŘP? Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého pobytu, pro Jimramov je to Městský úřad Nové Město na Moravě) Kdy mně bude vydán nový ŘP? Nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500,- Kč) Další informace získáte na internetových stránkch: Zdravé stárnutí už čtvrtým rokem nabízíme v rámci národního projektu "Zdravé stárnutí" navazující sociální službu rekondičních pobytů pro seniory s chronickými obtížemi pohybového aparátu. Jedná se o rekondiční pobyty určené pro spoluobčany ve věku od 55 let. Cílem pobytů je celkové zlepšení zdravotního stavu, úleva obtíží, podpora pozitivních sociálních vazeb a podpora duševní pohody. Projekt je pořádán za podpory ministerstva zdravotnictví. Za uplynulé čtyři roky našich služeb ji využilo již více než klientů. Rekondiční pobyty, jejichž pořadatelem je Hotel MAS*** Sezimovo Ústí a odbornými garanty Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové a Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, zahrnují rekondičně-rehabilitační aktivizační procedury, jako jsou masáže, termozábaly, hydroterapie, cvičení v bazénu, rehabilitační cvičení, společenské programy, besedy s tématikou zdravého životního stylu nebo fakultativní výlety, program byl sestaven odbornými lékaři a fyzioterapeuty a je individuálně přizpůsobován potřebám a schopnostem klientů. Pokud budete mít jakékoli dotazy, rádi Vám je zodpovíme na níže uvedených kontaktech. Další informace také získáte na našich webových stránkách Vladislava Dufková ředitelka hotelu Hotel MAS*** náměstí Tomáše Bati Sezimovo Ústí II. Tel.: Web: Karel Žabka ředitel Úřadu OS Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Mostecká Hradec Králové Tel.: Web: HOTEl *** MAS TĚšíME SE, ŽE VÁM S NÁMI BUDE PŘíJEMNĚ

11 Oznámení PUTUJÍCÍ KONTEJNER Po předchozích dobrých zkušenostech z roku 2009 budeme pokračovat ve spolupráci s Mikroregionem Novoměstsko při zpětném odběru elektrozařízení (lednice, televize, monitory, pračky, mikrovlnné trouby, vrtačky a ostatní elektrospotřebiče) formou putujícího kontejneru, který by měl být přistaven v naší obci v březnu 2010 na ČOv. Bližší termín, který bude teprve dohodnut, bude v dostatečném předstihu ~veřejněn (rozhlas, plakáty). : Přístup ke kontejneru bude celodenní a nakládka bude prováděna za pomoci pracovníka městyse Jimramov. Spolu s odběrem výše jmenovaných spotřebičů bude na ČOV možno odevzdat i nebezpečný odpad: odpady barev, motorových olejů, obaly obsahující nebezpečné látky, olejové filtry, brzdové kapaliny, olověné akumulátory, rozpouštědla, zářivky (nepoškozené), oleje a tuky, lepidla, pryskyřice a vyřazené elektronické zařizení obsahující nebezpečné látky. Podzimní termín přistavení putujícího kontejneru, jakož i sběr nebezpečného odpadu, předpokládáme v měsíci září nebo říjnu. I tento termín bude v dostatečném předstihu zveřejněn obvyklým způsobem (zpravodaj, rozhlas, plakáty). Libor Vondra Pozvánka 17.února 2010 v hodin proběhne beseda s promítáním fotografií v budově ZŠ Vážení a milí čtenáři Jimramovského zpravodaje I v letošním roce 2010 bude Jimramovský zpravodaj vycházet stejně jako v loňském roce, tj. 5 výtisků za rok. Pokud si přejete dostávat každý výtisk poštou přímo domů, zaplatíte poplatek 100,- Kč (poštovné a balné), lze jej zaplatit hotově přímo na úřadě, popř. po dohodě vám zašleme složenku. K vyzvednutí budou výtisky jako vždy v chodbě nebo v kanceláři v přízemí Úřadu městyse Jimramov Děkujeme za vaši přízeň za redakční radu N. Sedláčková Inzerce AUTOŠKOLA SVOBODA,, & MRAZKOVA Nabízí: - možnost získání řidičského oprávnění skupiny A, B - možnost individuálního výcviku - přizpusobíme se Vašim požadnvkům SKUPINA B ZA 6.990, A9 98~ "Sám v Himaláji" Karel Kocůrek - hudebník, sběratel netradičních hudebních nástrojů a cestovatel. Vydává Obecní úřad Jimramov, pod registračním číslem MK 1292

12 SIMPLY CLEVER Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: AUTO... s.r.o. Nádražní 2118/ Ždár nad Sázavou Prodej: Servis: AUTO... s.r.o. Havlíčkova Chotěboř Prodej: Servis: aut

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 04. Základní informace k životní situaci

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Seznam aktuálních formulářů systému Czech POINT

Seznam aktuálních formulářů systému Czech POINT Příloha č. 2 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 5 Seznam aktuálních formulářů systému Czech POINT OR ZR KN RT RZP FO RZP PO CRR SKD MA ISOH ISIR NZ AK-ELZ AK-LEZ RTPO ISDS-D1 ISDS-D2 ISDS-D3 ISDS-D4

Více

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Czech POINT - milníky 28.3.2007 spuštění pilotního provozu - zúčastnilo se 37 úřadů 1.8.2007

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy:

Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy: Czech POINT Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy: Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Výpisy prostřednictvím systému Czech POINT

Výpisy prostřednictvím systému Czech POINT Výpisy prostřednictvím systému Czech POINT výpis z živnostenského první strana rejstříku 50,- další strana výpis z rejstříku za trestů výpis výpis z obchodního první strana rejstříku 50,- další strana

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Czech POINT. Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy:

Czech POINT. Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy: Czech POINT Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy: Výpis z katastru nemovitostí Výpis snímku z katastrální mapy Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A P R U B E Ž N Á Z P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s krajem Vysočina a o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2011 k 20.12.2011 Předmětem této dohody je spolupráce

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost MAS Bohdanečsko, o.s. vyhlašuje výzvu k předložení nabídky na uspořádání informační akce v rámci realizace projektu Rozvoj MAS

Více

Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA

Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy PRODUKTY A SLUŽBY RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA 2 VÍTE, ŽE ÚČTY ZA PLYN TEĎ MŮŽETE ŘEŠIT Z DOMOVA? Kvůli většině Vašich přání a požadavků spojených s odběrem zemního

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 10. 08. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00115/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku Opatření Programu rozvoje kraje 4.3 Trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

RWE ONLINE SERVIS VYŘIZUJTE VŠE KOLEM ENERGIÍ ONLINE

RWE ONLINE SERVIS VYŘIZUJTE VŠE KOLEM ENERGIÍ ONLINE RWE ONLINE SERVIS VYŘIZUJTE VŠE KOLEM ENERGIÍ ONLINE 2 VÍTE, ŽE ÚČTY ZA ENERGIE MŮŽETE JEDNODUŠE OVLÁDAT Z POHODLÍ DOMOVA? Pro většinu Vašich přání a požadavků spojených s odběrem zemního plynu a elektřiny

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

6 Sportovní fond. Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU

6 Sportovní fond. Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU Sportovní fond Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU Číslo a název dílčího fondu 6 Sportovní fond Správce programů dílčího fondu Odbor cestovního ruchu, kultury

Více

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL. 2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 Krč

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL. 2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 Krč POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL Forma Název zakázky Druh zakázky Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Výstavba a vybavení vícegeneračního rekreačního sportoviště Veřejná zakázka na dodávku Zpracováno

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 PRAVIDLA Obsah 1. Základní rámec programu... 3 1.1 Název grantového programu... 3 1.2 Zdůvodnění programu... 3 1.3

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva Městyse Sněžné, konaného dne 27. června 2011 od hod. v jednací místnosti Úřadu Městyse Sněžné

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva Městyse Sněžné, konaného dne 27. června 2011 od hod. v jednací místnosti Úřadu Městyse Sněžné Zápis z 5. jednání Zastupitelstva Městyse Sněžné, konaného dne 27. června 2011 od 19. 00 hod. v jednací místnosti Úřadu Městyse Sněžné Přítomni: p. Ing. Driml, Dvořáčková, Havlíková, Ing. Juránek, Ing.

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT

O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT PARTNERSKÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT 1. Smluvní strany Jihočeský kraj název: sídlo: IČ: DIČ: číslo účtu: Jihočeský kraj zastoupený a Město.. název: sídlo: IČ: DIČ: číslo účtu:

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 31. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

Dodatek č. 3. Smluvní strany

Dodatek č. 3. Smluvní strany KUJCP019O4FD Dodatek č. 3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Intezifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Jihočeském kraji č. SON/OZZL/232/13 pro

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2010 Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2010 Obrazová dokumentace Fotografické PF Úřadu městyse připomíná pěknou část zimy 2009 Techničtí zaměstnanci obce měli hodně práce s odstraňování m sněhu - LIST 1 - Stará Hasičská zbrojnice za zámkem po opravě střechy a fasády

Více

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek Datové schránky V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním

Více

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Město Humpolec 2016 Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí finanční dotace ČÁST A/ Obecné údaje o žadateli Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí dotace z

Více

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA Město Příbor NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 19 NÁZEV VNITŘNÍHO PŘEDPISU: PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA VYDAL: RADA MĚSTA PŘÍBORA DATUM PLATNOSTI: 23.12.2009

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis č. 10/2016 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 10/2016 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Zápis č. 10/2016 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.09.2016 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Bc. Přibyl Pavel, Ing. Miluše Reichová, Szalai

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 20. 6. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne 18.12. 2014, od 18:00 hodin. Bod 1 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

U S N E S E N Í 3. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích

U S N E S E N Í 3. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích U S N E S E N Í 3. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích V Soběšovicích dne 19.12.2014 Zpracoval : Valošková Petra 1 Přehled přijatých usnesení 3. zasedání Rady obce

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.12.2014 přítomní: Mgr.

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY!

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! 2 ZÍSKEJTE JISTOTU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY Vaše platby za elektřinu nebudou stoupat! RWE Vám nabízí jistotu poklesu ceny elektřiny

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha 1.Základní údaje : Předmětem nabídky je : Výzva k podání nabídky --------------------------- Zakázka na

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

Místní poplatky v obci Věcov

Místní poplatky v obci Věcov Rok 2010 Číslo 1 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Místní poplatky v obci Věcov Poplatek za psa Poplatek za psa je třeba uhradit na

Více

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene Podmínky majetkoprávního vypořádání pozemků

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 4/2015 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef,

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

VĚSTNÍK INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 27. 7. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 77 Vydání Poštovních podmínek služby Poštovní poukázka Z/A 78 Změna Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Zahraniční podmínky 79 Vydání cenné nálepky

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 14. 08. 2015 Přítomni: Šulcková, Koudela,

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více