OKO. Przykazanie czwarte INFORMÁTOR SBORU. upływający czas odciśnie swoje piętno na ich zdrowiu i sprawności. Drugim powodem szanowania rodziców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKO. Przykazanie czwarte INFORMÁTOR SBORU. upływający czas odciśnie swoje piętno na ich zdrowiu i sprawności. Drugim powodem szanowania rodziców"

Transkript

1 únor - březen 2015 INFORMÁTOR SBORU luty - marzec 2015 OKO Przykazanie czwarte Czcij ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Apostół Paweł w liście do Galacjan dając przykazania na co dzień dla rodzin, zwrócił się także do dzieci i wezwał do posłuszeństwa względem rodziców. Podkreślił znaczenie tego przykazania poprzez zwrócenie uwagi na to, że jest to pierwsze przykazanie z obietnicą. Mówi ona o długim, szczęśliwym i błogosławionym życiu na ziemi. Apostół łączy jednak przestrzeganie tego przykazania z posłuszeństwem względem Boga: Dzieci bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to rzecz słuszna (Gal. 6,1). W liście do Kolosan podkreśla fakt, że posłuszeństwo rodzicom jest miłe Bogu: Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. (Kol. 3,20). Posłuszeństwo i szanowanie rodziców mają podwójne korzenie. Po pierwsze, wynikają z naturalnego porządku rzeczy. W normalnej kochającej się rodzinie, budowane są relacje miłości i wzajemnego szacunku. Szanowanie i miłość, które najpierw wyrażają się w podporządkowywaniu się ich woli, apóźniej w przyjęciu odpowiedzialności za los rodziców, gdy upływający czas odciśnie swoje piętno na ich zdrowiu i sprawności. Drugim powodem szanowania rodziców jest Boże przykazanie. Przestrzegamy przykazania, bo kochamy Boga. Bóg ma upodobanie w tym, że człowiek czci ojca i matkę. Czczenie jest okazywaniem szacunku w słowie i czynie. Dzieci w różnym wieku powinny czcić swoich rodziców, bez względu na to czy zasłużyli sobie na ich szacunek. Bóg nie wywyższy tych, którzy nie będą posłuszni Jego nakazowi odnośnie czczenia rodziców. Jeśli pragniemy Boga zadowolić i doświadczać Jego błogosławieństwa, to powinniśmy czcić naszych rodziców. Czczenie nie jest łatwe i nie zawsze jest przyjemne, a już z pewnością nie jest to możliwe, gdy próbujemy uczynić to z własnych sił. Oto wypowiedź pewnego nastolatka. Náš otec je jak policajt vyslýchá, hlídá, poroučí a pokutuje. Sednout si se mnou, povykládat si, co bych chtěl a jak to myslím, to u něj neexistuje. U maminky jsem malý, kterému se musí říkat, aby se neumazal, a aby si vzal čistý kapesník. Nějaká debata s ní není možná, ona nikdy nebyla patnáctiletým mužským. O sestrách je škoda se vůbec zmiňovat. Doma nemám kousek

2 soukromí, kde by nečmuchaly. Jsem sám uprostřed toho, čemu se říká nadneseně rodina. Szanowanie rodziców jest jednak właściwą ścieżką dla naszego życia wywyższając Boga. Jeżeli swoim życiem chcemy służyć Bogu, to w pierwszej kolejności powinniśmy zajmować się rodzicami. Lubor Sobek, prezbiter Služba mezi mladou generací Konfirmandé Ve školním roce 2014/2015 se v našem sboru připravuje ke konfirmaci 9 mladých lidí. Jsme vděčni za jejich zvídavost v otázkách víry i za společný čas, kdy se můžeme zamýšlet nad Božím slovem a učit se jej aplikovat do života. V posledním období jsme probírali Desatero Božích přikázání, které nám dává mnoho dobrých podnětů k zamyšlení nad životem. Začátkem března se 6 z 9 konfirmandů zúčastnilo společného pobytu na chatě Pod lipou, na kterém jsme si přiblížili více téma hrdinů víry a toho, jak se stát v životě hrdinou pro Pána Boha. A nyní se nám už čas kvapem blíží směrem ke zkoušce konfirmandů ( ) a ke slavnosti konfirmace ( ). Budeme vděčni za modlitební podporu a zájem o Aničku Brukovou, Moniku a Jarku Hubáčkovy, Daniele Harčara, Ondru Choduru, Lucku Lackovou, Zuzku Lisztwanovou, Kláru Kajfoszovou a Silvu Skoupilovou. Jiří Chodura Dorost Na dorostě se scházíme každý pátek v ve starší sálce a nyní nově také v klubovně pod kostelem (vstup od zadní části kostela) tzn. ve Street clubu. Dorost je setkání mládeže pro náctileté ve věku od cca 13 do 18 let. Je zde vítán každý čerstvý konfirmand ale i každý mladý člověk, který má zájem se zapojit do skupiny cca 20 teenagerů, kteří chtěji společně poznávat živého Boha a Jeho plán pro naše životy. Dorost je pro lidi, co mají chuť společně trávit čas, poznávat se navzájem, hledají smysl svého života, ale na druhou stranu si taky chtějí spolu vychutnat hodně legrace a intenzivních zážitků. Obsahem setkání jsou přednášky, slova povzbuzení a napomenutí nebo biblické výklady na vybrané Biblické texty, příběhy a témata jak rovněž přednášky na témata aktuální v dnešní době nebo pro životy teenagerů. V poslední době jsme měli tématický blok vycházející z Vyznání víry, života Eliáše, Ř 12,1-2, Hrdinové víry, v dalších měsících připravujeme sérii témat: Bible a... šedé zóny, alkohol, počítačové hry, volný čas, homosexualita, Islám atd. Na setkání rovněž nechybí několik společných písni v doprovodu kytary, soutěže, 2 INformátor SCEAV Oldřichovice 1/2015

3 hry, videoklipy, společné a individuální modlitby, diskuze, prostor pro vyjádření vlastních zážitků nebo prožívání víry - svědectví. Velice důležitou avšak nepopsatelou hodnotou je užasná atmosféra, plná humoru, zábavy ale rovněž důvěry, přijetí, lásky a zárověň zdravé konfrontace. Pro mladého člověka se tato skupina dorostu může stát místem kam patří a kde se cítí dobře, ba dokonce nejlépe :) to je zkušenost nemála členů našeho úžasného dorostu. Setkání trvá přibližně od do a mladí mají možnost po skončení oficiální části programu společně využít vybavení klubovny až do pod dozorem zodpovědné osoby. Kromě pravidelných setkání dorost pořádá vlastní letní tábor dorostu. V roce 2015 se bude konat v termínu cca a to na chatě Kičera v Košařiskách. Kromě toho dorost v průběhu roku pořádá 2 až 3 víkendovky a několik dorostů tzv. noček, kdy po dorostě mladí zůstavají přes noc až do následujícího dne. Dorost se aktivně účastní příprav a realizace sborové evangelizační aktivity Old- Fest a mnoha dalších. Dorost se rovněž zúčastňuje řady akcí, které jsou pořádány centrálně odborem mládeže SCEAV, EC MISE. (Centrální večírek mládeží, Centrální Bohoslužby, Konference - senioratní, celocírkevní, pro muže, Impuls festival, XcamP a další). Vedoucí dorostu a zodpovědná osoba je diakon Bolek Taska. Dorost touží být především místem, kde se mladí setkají s Ježíšem, kde prožijí obrácení, znovuzrození a začnou hledat směřování pro svůj život a službu. Zároveň chce být místem, kde budou mladí moci zakusit opravdové přátelství a nezapomenutelné zážitky v kolektivu mladých věřících lidí. Princip: jsi vítán, Bůh tě miluje takového jaký jsi a my proto taky. Co je cílem dorostu: najít smysl a směřování pro svůj život, setkat se s živým Bohem, prožít znovuzrození a obrácení, začít hledat Boží povolání a službu pro svůj život. Bolek Taska Mládež Mládež se pravidelně setkává v pátek od hod., přes léto od hod v sále nové části kostela. Průměrná účast na mládeži se pohybuje okolo 20 lidí. Setkání je zaměřeno na studium Božího slova, slovem nám slouží bratři ze sboru. Občas máme studium ve skupinkách, s následnou diskuzí. Máme možnost probírat různá biblická témata jako například soubor témat z 1. Tesalonickým (Svědectví, aneb jsem chodící reklamou? Služba povinnost nebo životní styl? Posvěcení celoživotní proces, a další ). Mládež INformátor SCEAV Oldřichovice 1/2015 3

4 začíná a končí vždy společnou modlitbou. Součástí mládeže bývá i úvod, který má někdo z řad mládežovců, dále různé soutěže a hry, ale také chvilky zpěvu se svědectvími. Mimo obvyklá setkání mládeže máme možnost navštěvovat centrální akce pořádané pro mladé př. Impuls, centrální wigilijka a bohoslužby, konference. Během minulého roku nás navštívily tři jiné mládeže, takže jsme se mohli trochu seznámit a navzájem povzbudit. Pro mládež je složité se sejít přes týden, tak o víkendu jednou za nějaký čas pořádáme sportovní, kde se můžeme trochu vyřádit a trávit společný čas trochu jinak, než jak na mládeži. Na závěr chci uvést text, který jsme si jako mládež vytáhli jako výroček pro letošní rok. Doufám, že i my jako mládež budeme poznávat Boha a necháme se vést. Přísloví 3,5-6 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej Ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. David Kaleta Street club V soboty v 18 hod. se v klubové místnosti pod kostelem schází kolem 13 mladých lidí na Street clubu. Primárně je určen pro nekřesťany a zde obrácené křesťany. V roce 2013 se ze Streetu stal křesťanský kolektiv, kvůli čemuž jsme se rozhodli modifikovat program, aby více naplňoval duchovní potřeby členů (více biblických výkladů, chvály, modlitby, důraz na skupinky, atd.). V tomto novém růstovém směřování jsme se pokoušeli pokračovat také v roce Mimo jiné jsme podrobně studovali Evangelium Jana. Street club má nyní evangelizační i růstovou funkci. Rok 2014 byl rokem hudby a tak jsme se rozhodli vytvořit nový zpěvník, jenž by napravil poměrně zoufalou situaci v této oblasti (mnoho různých zpěvníků po pár kusech). Zpěvník je momentálně připraven k tisku. Během léta se nám povedlo, díky Bohu, po mnoha letech renovovat klubovnu. Kromě klasických klubů jsme během roku podnikli vícero úspěšných mimořádných akcí (víkendovky, noční výšlap na Lysou, badminton aj.) Naší snahou bylo taktéž vést klubáky k jejich začlenění do širšího společenství sboru, což se bohužel dařilo jen málo, proto to zůstává jedním z hlavních cílů pro rok Tadeáš Haltof Aktuality Nové presbyterstvo sboru Na sborovém shromáždění konaném v neděli dne 22. března 2015 bylo zvoleno nové presbyterstvo sboru ve složení: 4 INformátor SCEAV Oldřichovice 1/2015

5 Presbyteři: Vladislav Chodura, Jan Haltof, Jan Kaleta, Tomáš Rucki, Vladislav Stebel, Zdeňka Kaletová, Dalibor Marosz, Lubomír Sobek, Stanislav Roik, Vladislav Turoň, Oskar Biedrawa, Libor Rusnok Zástupci presbyterů: Věslav Kaleta, Jiří Kaleta, Dana Smolonová, Marian Bolek, Petr Taska, Petr Matuszek, Karel Kaleta, Marie Plevková. Verš pro povzbuzení do dalšího díla: A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1. Korintským 15:58 Velikonoční bohoslužby Srdečně Vás zveme k prožití svátků vzkříšení Ježíše Krista do společenství našeho sboru, níže uvádíme setkání, která proběhnou během letošních Velikonočních svátků: Setkání Den a datum Hodina Jazyk Místo konání Zelený čtvrtek (VP v rámci) čtvrtek, spol. kostel Velký pátek/ Večeře Páně pátek, polský kostel Velký pátek bohoslužba pátek, polský kostel Velký pátek/ Večeře Páně pátek, český kostel Velký pátek bohoslužba pátek, český kostel Modlitební setkání pátek, spol. sál Velikonoční dechová hudba neděle, Ves / u br. Walka Velikonoční bohoslužba neděle, český kostel Velikonoční bohoslužba neděle, polský kostel Velikonoční slavnost neděle, spol. Český Těšín, Niwy Seniorátní bohoslužba pondělí, spol. kostel Třinec Setkání manželství a rodin V sobotu dne 11. dubna 2015, od do hod. proběhne setkání manželství a rodin na téma: Jak zrekonstruovat dům a přežít? Hostem bude Ing. arch. Marek Danyś, pro děti je zajištěno hlídání. Zveme všechny manželské páry. INformátor SCEAV Oldřichovice 1/2015 5

6 Hudební odpoledne dětí V neděli 12. dubna 2015 v hod. proběhne hudební odpoledne dětských pěveckých sborů tentokrát v našem oldřichovickém kostele. Srdečně všechny zveme k účasti na této radostné události. Dny s Biblí v Oldřichovicích V pondělí 9. března 2015 a ve středu 11. března 2015 proběhly v našem sboru Dny s Biblí, které se staly velikým požehnáním. Tentokrát jsme se zaměřili na misijní práci ve světě. V pondělí nám posloužil bratr z Polska, který mluvil o pronásledovaných křesťanech ve světě a ve středu k nám promluvili domácí i hosté z organizace Wycliffe, která se zabývá překlady Písma do různých jazyků. V souvislosti s přednáškou o pronásledovaných křesťanech jsme měli možnost zakoupit knihy s touto tématikou. Některé jsou k dispozici na prodej, jiné ve sborové knihovně (v polském jazyce). Uvádíme alespoň některé z nich: Książka Boży Przemytnik, Brat Andrew To pasjonująca autobiografia człowieka nazywanego Brat Andrew, który jest założycielem Open Doors. Jako przemytnik Biblii dostarczał on Słowo Boże do zamkniętych krajów. Z narażeniem życia służył Bogu i ludziom niosąc przesłanie Ewangelii. Międzynarodowy bestseller tłumaczony na ponad 20 języków i wydany w nakładzie ok. 10 mln egzemplarzy. Cena: 160Kcz Książka Prześladowani za wiarę, Brat Andrew/ Al Jensen Poznaj świat, w którym z powodu wiary w Chrystusa będziesz dyskryminowany przez społeczność, wygnanych przez rodzinę. Świat, gdzie podczas jednej nocy możesz stracić wszystko: dorobek życia, bliskich. Wyobraź sobie świat, gdzie prześladowania są na porządku dziennym, a idąc za Jezusem musisz zapłacić wysoką cenę. Cena: 220 Kcz Książka Ucieczka z Korei Północnej, Paul Estabrooks Książka przedstawia prawdziwe wydarzenia, pozwalające nam zajrzeć za współczesne mury Zamkniętego Królestwa. Życie Pila Soo Kima i jego rodziny pomoże ci zrozumieć, dlaczego tak wielu spośród dwudziestu czterech milionów mieszkańców Korei Północnej rozpaczliwie poszukuje jedzenia, miłości i życia. Spotkasz też odważne dusze w Chinach, ludzi ryzykujących wszystko, by pomóc uciekinierom z Korei Północnej w znalezieniu tego, czego szukają. Cena 100 Kcz 6 INformátor SCEAV Oldřichovice 1/2015

7 Nové logo sboru Náš sbor začíná používat nové logo, které vyjadřuje to, kým jsme a chceme být. Za návrh a sestavení děkujeme grafikovi br. Radoslavu Cichému z Brna. Logo se skládá ze tří částí: 1. Kříž - chceme být lidmi, kteří vyznávají, že jedině skrze dílo Pána Ježíše Krista jsme před Bohem přijati a prohlášeni Jeho dětmi 2. Tvar lutherovy růže - chceme ukazovat, že naše kořeny víry vycházejí z reformačního učení, které postavilo Bibli, víru a milost na správné místo v životě křesťana 3. Kotva - symbol naděje - chceme nést v tomto světě naději v Kristu lidem okolo nás i ve světě. Věříme, že Bůh dává naději nejen pro tento život, ale i pro celou věčnost Výsledné logo sboru sestavené z kříže, lutherovy růže a kotvy: Sbírky církevní škola Kč sbor Kč 1.3. vydavatelský fond Kč 8.3. sbor Kč KŘTY - CHRZTY Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Mk 16,16 Adina Kouřilová, nar Jan Szuscik, nar INformátor SCEAV Oldřichovice 1/2015 7

8 JUBILANTÉ JUBILACI únor 2015 březen 2015 Pavla Rakowská Wanda Záškolná Josef Pustówka Jana Sikorová Anna Kreifová Stanislav Bocek Milan Lysek Anna Zientková Drahomíra Michaliková Alina Chmielová Rudolf Zmelty Zuzanna Bruková Jiřina Kohutová Jarmila Krzyžanková Emilie Ganderová Anna Pomykaczová Anežka Szlaurová Ema Gachová Emilie Konderlová Helena Sikorová 84 lat 65 lat 60 lat 84 let 65 let 55 let 65 let 75 lat 75 lat 81 lat 91 let 75 lat 91 lat 85 let 86 let 75 let Anna Žváčková Jan Bobek Adolf Bystrzycki Inge Bystrzycká Waltraud Hamroziová Anna Stonawska Vlasta Supíková Jaroslav Kostka František König Dana Kaletová Helena Greinerová Helena Rakowská Emilie Myrdaczová Jan Walek Františka Tacinová Miroslav Poláš Rudolf Jadamus Jan Madzia Helena Biedrawová Stanislav Jursa 84 let 85 let 85 let 80 let 75 let 60 lat 70 let 65 let 70 let 83 lat 84 let 93 lat 81 let 89 lat 75 let 70 lat 65 lat 70 lat 70 let Velikonoční přání Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Matouš 28:5-6 Chrystus Zmartwychwstał! Jezus żyje! Te słowa będziemy słyszeć szczególnie często w kościołach i w telewizorach. Chrystus Zmartwychwstał! Jezus żyje! Te słowa będziemy wypowiadać szczególnie często w pieśniach i w modlitwach. Chrystus Zmartwychwstał! Jezus żyje! Te słowa będziemy przeżywać szczególnie mocno w cieniu wielkopiątkowej śmierci i wielkanocnego życia. Chrystus Zmartwychwstał! Jezus żyje! Niech to wyznanie będzie również osobistym wyznaniem żyjącego Boga w Waszym życiu. pastor J. Chodura 8 INformátor SCEAV Oldřichovice 1/2015

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010

Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Zvláštní číslo březen 2010 1. Úvod Zpráva ze života farního sboru v Oldřichovicích za rok 2010 Rok 2010 byl pro oldřichovický sbor rokem nezměněné Boží milosti. Pán Bůh skrze Krista a působení Ducha svatého

Více

Ahoj děti! Vánoce už jsou opravdu za dveřmi. Čokoládové kalendáře

Ahoj děti! Vánoce už jsou opravdu za dveřmi. Čokoládové kalendáře Ahoj děti! Vánoce už jsou opravdu za dveřmi. Čokoládové kalendáře vypleněny, kapři nachystáni, koledy naučeny a já musím říct, že mám Vánoce moc rád, stejně jako kdysi a snad ještě více. Mám rád i ten

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

květen srpen, maj sierpień 2011

květen srpen, maj sierpień 2011 květen srpen, maj sierpień 2011 Bůh ano, ale proč Ježíš? Jsem už starý farář. Mnohokrát se stalo, že za mnou přišli lidé s otázkou: Pane faráři, pořád mluvíte o Ježíši. To je přece fanatismus. Vždyť to

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2011 Tato zpráva byla dána k přečtení tištěnou formou a zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru již týden před Sborovým shromážděním. Byla

Více

Hnojnick. Vydal Obecní úřad Hnojník 5/2000

Hnojnick. Vydal Obecní úřad Hnojník 5/2000 Hnojnick zpravodaj Vydal Obecní úřad 5/2000 Obecní zastupitelstvo a obecní úfiad pfiejí v em obãanûm pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a hodnû tûstí, zdraví a osobní pohody v roce 2001. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-polsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-polsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Gratulacje

Více

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU]

[ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] 2015 Slezská církev evangelická a. v. farní sbor Návsí [ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE SBORU] Jsme společenstvím věřících v Ježíše Krista, kde se zvěstuje evangelium a vysluhují svátosti. Jako součást Božího

Více

43/ červen. Obsah. časopis Křesťanského společenství o.s.

43/ červen. Obsah. časopis Křesťanského společenství o.s. 43/ červen 2011 Obsah Pán Ježíš je stoprocentně potřebný a stoprocentně dostačující...2 Dziedzictwo, jakie przekazujemy dzieciom...3 Jak (ne)studovat Bibli...6 Žít jako královské dítě...9 Refleksje polskiego

Více

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28

TŘANOVICE. Přehled bohoslužeb Život sboru. Porządek nabożeństw Życie parafii. Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 TŘANOVICE 2014 Přehled bohoslužeb Život sboru Porządek nabożeństw Życie parafii Mně v Boží blízkosti je dobře. Žalm 73,28 Moim szczęściem być blisko Boga. Psalm 73, 28 PŘEHLED BOHOSLUŽEB - TŘANOVICE 2014

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola PROZATÍMNÍ AGENDA

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola PROZATÍMNÍ AGENDA Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola PROZATÍMNÍ AGENDA revidovaná verze, Březen 2012 Těšín, Piaseczno 2010-2012 redakce: Jakub J. Retmaniak ŽALMY Refrén: ŽALM 23 Pán je můj pastýř,

Více

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014

Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Tato zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru týden před Sborovým shromážděním. Byla přijata na Sborovém shromáždění v

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zpráva ze života a práce sboru

Zpráva ze života a práce sboru Zpráva ze života a práce sboru Slezské církve evang. a.v. v Hrádku za rok 2013, přečtená na sborovém shromáždění, které se konalo dne 9. března 2014 r. v 11,30 hod. v evang. kostele po bohoslužbách. 1.Úvod:

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Prezenční a výsledková listina Rozvíjej se, poupátko region Stonávka 15. 5. 2015 KD Střítež

Prezenční a výsledková listina Rozvíjej se, poupátko region Stonávka 15. 5. 2015 KD Střítež Pěvecká soutěž kategorie poř. jméno píseň dopr. škola místo 1. (MŠ) 1 Bolek Ellen Wakacje u dziadka podklad PZŠ a MŠ Hnojník 2 Matušínská Klára Hádej podklad ZŠ a MŠ Třanovice Cena poroty 3 Gabriela Ciencialová

Více

NEDĚLNÍ LISTY 9. číslo, 4. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 27. září 2009

NEDĚLNÍ LISTY 9. číslo, 4. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 27. září 2009 NEDĚLNÍ LISTY 9. číslo, 4. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 27. září 2009 ZAWSZE? I ZA WSZYSTKO? bądźcie pełni Ducha, [ ], dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

P. Jan Mazur: Božímu volání se nelze vzpouzet

P. Jan Mazur: Božímu volání se nelze vzpouzet MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ Číslo 8/VI srpen 2004 Proti dobrovolnému daru P. Jan Mazur: Božímu volání se nelze vzpouzet Po třech letech máme v Třinci nového kaplana: v neděli 18. července

Více

Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu

Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu. Modlitby k novéně o křtu Modlitby Modlitby Modlitby Modlitby Modlitba 1 Modlitba 1 Modlitba 1 Modlitba 1 Modlitba 2 Modlitba 2 Modlitba 2 Modlitba 2 Modlitba 3 kde sám Modlitba 3 kde sám Modlitba 3 kde sám Modlitba 3 kde sám Modlitba

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Co zasel kdo, to bude žíti

Co zasel kdo, to bude žíti MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ Číslo 3/V březen 2003 Proti dobrovolnému daru Co zasel kdo, to bude žíti Tato slova známe, možná i v trochu jiné podobě, z jedné velikonoční písně. Proč ale uvádět

Více

10. 1. 2015 2/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

10. 1. 2015 2/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 10. 1. 2015 2/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 10. ledna 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Pavlík Martin Společná píseň

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Obsah. Děti v Mwanga čekající na adopci. časopis Křesťanského společenství o.s.

Obsah. Děti v Mwanga čekající na adopci. časopis Křesťanského společenství o.s. 54 / březen 2014 časopis Křesťanského společenství o.s. Děti v Mwanga čekající na adopci Obsah V Boží blízkosti...2 Současný dar proroctví a biblická kritéria...3 Jan Amos Komenský a proroctví...8 Boží

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. kolo soutěže Nejkrásnější zahrada zná své vítěze

1. kolo soutěže Nejkrásnější zahrada zná své vítěze èíslo 6 2015 strana 3 kultura V květnu 2015 bylo zakoupeno do naší knihovny celkem 129 knih, z toho 58 polských, a dodáno 50 českých knih z cirkulačního fondu KF. Polské knihy byly nakoupeny s finanční

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Vydej účty... MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ

Vydej účty... MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ Číslo 12/II prosinec 2000 Proti dobrovolnému daru Vydej účty... Ať chceme, nebo ne, rok 2000 se pomaličku ale jistě chýlí ke svému konci. Loni touhle dobou se mluvilo

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Ohlédnutí za létem MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ. Číslo 9/V září 2003 Proti dobrovolnému daru

Ohlédnutí za létem MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ. Číslo 9/V září 2003 Proti dobrovolnému daru MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ Číslo 9/V září 2003 Proti dobrovolnému daru Ohlédnutí za létem Nevím, není-li to předčasné mluvit o ohlédnutí, když slunce ještě krásně, někdy až nepříjemně hřeje,

Více

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 1 ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2012 (Zpráva bude prezentována w power-pointové formě na sborovém shromáždění 17.3. 2013) 1. Úvod Biblickým veršem,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

č é ž Ý č é ž é é ž é é č Ú ž č é ž é Ž é é ť č ť ž ť ž é č é é ž é é é č é ž ť č ž é ž ž ž é č č č č ž é é č é é ž č é ž é ž é ž é č é č č č é é é ž ž é č č č č ž ž é ž é é é é é č č é ž Ž č Ž ž č ž ž

Více

O jedné zlaté střední cestě

O jedné zlaté střední cestě MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ Číslo 11/VI listopad 2004 Proti dobrovolnému daru O jedné zlaté střední cestě Dušičkový čas je časem vzpomínání a modliteb. Každý z nás máme řadu příbuzných, přátel

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

duben červen, kwiecień czerwiec 2013

duben červen, kwiecień czerwiec 2013 duben červen, kwiecień czerwiec 2013 Drazí bratři a sestry v Kristu, pomalu, ale jistě se ocitáme v letním období, ačkoli to doposud moc na léto nevypadalo. Jsou před námi prázdniny. Pro většinu dětí je

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

35/ březen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej

35/ březen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej 35/ březen 2009 časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej Obsah Mistr žije............... 2 Autorita muže ve vztahu s Bohem........ 3 Zde jsem, pošli mne....... 7 ProChrist 2009...........

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Informátor. sboru Vojkovice. Uvnitř naleznete: Interview s novými sourozenci Střídmé pití alkoholu Čtvrtletní program

Informátor. sboru Vojkovice. Uvnitř naleznete: Interview s novými sourozenci Střídmé pití alkoholu Čtvrtletní program Informátor sboru Vojkovice Uvnitř naleznete: Interview s novými sourozenci Střídmé pití alkoholu Čtvrtletní program 3/4 2010 Rozhovor s novými sourozenci interview 1) V jakém věku tě poprvé napadlo nechat

Více

Kam to zařadit? MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ

Kam to zařadit? MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ Číslo 8/III srpen 2001 Proti dobrovolnému daru Kam to zařadit? Před letošní slavností svatých slovanských věrozvěstů a spolupatronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Nedělní listy 12/2012

Nedělní listy 12/2012 Nedělní listy 12/2012 7. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 2. prosince - 1. adventní neděle Čtení: Jr 33, 14-16; Ž 25, 1-10; 1 Te 3, 9-13; Lk 21, 25-36 V modlitbách neustávejte

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

ADVENT MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ

ADVENT MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ Číslo 12/III prosinec 2001 Proti dobrovolnému daru ADVENT Advent nám má v církvi připomínat očekávání příchodu Vykupitele Ježíše. Jeho příchod můžeme konkrétně

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

HAF STUDIO rozvrh 2013

HAF STUDIO rozvrh 2013 HAF STUDIO rozvrh 2013 Výtvarné kurzy 14:00-15:30 kreativní dílna 1. 5. třída 17-19:15 kresba, malba - mládež, dospělí Akad. mal. Dalibor 19:15-21:30 kresba (možno i jako přípravka na VŠ) Akad. mal. Dalibor

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

Skoczów - Karwina Œladami Gustawa Morcinka

Skoczów - Karwina Œladami Gustawa Morcinka Joanna Jurga³a-Jureczka Skoczów - Karwina Œladami Gustawa Morcinka JOANNA JURGAŁA-JURECZKA SKOCZÓW - KARWINA ŚLADAMI GUSTAWA MORCINKA Skoczów 2013 Wydawca: Gmina Skoczów 43-430 Skoczów, Rynek 1, tel. 33

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

MĚSTO ORLOVÁ KALENDÁRIUM

MĚSTO ORLOVÁ KALENDÁRIUM MĚSTO ORLOVÁ KALENDÁRIUM ČERVEN 2015 Kalendárium Orlová 2015 Významné orlovské společenské, kulturní a sportovní akce připravované na rok 2015 kulturní, společenské a sportovní akce konané v Orlové z nabídky

Více

Program Impulzu v Břeclavi

Program Impulzu v Břeclavi Program Impulzu v Břeclavi Pátek 5.4. 18:00 MLÁDEŽ AC BŘECLAV - Téma Učednictví (Jason M.) 20:30 Registrace účastníků Impulzu 20:45 Úvod + Večer modliteb 22:00 Pokec včetně drobného občerstvení 0:00 Večerka

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

1/2012 Církve je nejsvětější evangelium slávy a milosti Boží svědectvím o Božích skutcích pravým pokladem

1/2012 Církve je nejsvětější evangelium slávy a milosti Boží svědectvím o Božích skutcích pravým pokladem 1/2012 Sborový zpravodaj nás informuje o životě v našem sboru. Je svědectvím o Božích skutcích, které Pán Bůh uskutečňuje v nás a skrze nás mocí svého Slova. Naše životy ovšem mohou být svědectvím Boží

Více

Nedělní listy 7/2012. Slovo editora. Poznání Boží vůle. Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji.

Nedělní listy 7/2012. Slovo editora. Poznání Boží vůle. Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. Nedělní listy 7/2012 7. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 1. července 2012-4. neděle po Trojici Čtení: Ž 130; Ž 30; 2.K 8,7-15; Mk 5,21-43 Proto i my, ode dne, kdy jsme

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Leden Datum Tématické dny a sbírky 3. 1. Den modlitby a půstu 4. - 11. 1. ne-ne Zdraví Zimní tábor zdraví Račkova Dolina, SK 7. 1. st Teol. seminář Den

Více

Nedělní listy 4/2012. Slovo editora. Umývání nohou. Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji.

Nedělní listy 4/2012. Slovo editora. Umývání nohou. Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. Nedělní listy 4/2012 7. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 1. dubna 2012 - Květná neděle Čtení: Iz 50,4-9a; Ž 31,9-16; Fp 2,5-11; Mk 14,1-15,47...Syn člověka nepřišel, aby

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Jak se stát křesťanem

Jak se stát křesťanem Jak se stát křesťanem Výraz "New Testament křesťanství" jednoduše znamená, že dělat věci jako nový zákon popisuje. Bůh má "vzorek zvuku slova" pro křesťanskou víru a jsme na "hold" tohoto vzoru (2 Tim.

Více

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II 2010/06/14 Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II Zdvojená podlaha valníku CTD II je složena z: CTD II podélných nosníků. Airline - upevňovacích profilů pro výškově

Více

EUROcounter EC-1. Položka č.: 4.10.01020 Váha: 3,10 kg Materiál: laminovaná dřevotříska, 18 mm Poznámka: možnost jedné nebo dvou polic.

EUROcounter EC-1. Položka č.: 4.10.01020 Váha: 3,10 kg Materiál: laminovaná dřevotříska, 18 mm Poznámka: možnost jedné nebo dvou polic. EUROcounter EC-1 700 30/ kg 2205 700 455 Položka č.: 4.10.01000 Váha: 9,2 Max. zatížení stolku: kg Max. zatížení stolku s kolečky: 30 kg Položka č.: 4.10.01010 Váha: 2,30 kg 10 kg Položka č.: 4.10.01020

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

36/ červen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej

36/ červen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej 36/ červen 2009 časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej Obsah Kristus je konec zákona..... 2 Zákon a evangelium........ 3 Luther o zákonu.......... 5 Rozhovor s Donem Richmanem.......

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více