S námi vždy trefíte cíl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S námi vždy trefíte cíl"

Transkript

1 S námi vždy trefíte cíl Digitální mapa Prahy Popis projektu krok GISel Novinky v roce 2008 ÚAP / ÚPD Zkušenosti z projektů za krokem (str. 8 až 11) GISelIZS AE roste (str ) Výdejní modul ÚAP (str )

2 Implementace egovernmentu v území Jsme připraveni poskytnout vám své produkty a služby v řadě oblastí: součinnost při zpracování žádostí o dotace návrh a realizace technologických center zprovoznění služeb technologických center» digitální mapa veřejné správy zpracování dat, naplnění datového skladu zpřístupnění, vizualizace metainformační systém výdejní modul, e-shop administrace, monitoring služeb mapové portály» spisová služba (Evidence dokumentů)» návrh a realizace datových skladů datové modely technologická nezávislost datové služby dodání softwarových komponent pro zpracování jednotlivých agend úřadu Podrobnosti na Nejdůležitější je mít správný směr, cíl, prostředky a správné partnery. T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, Hradec Králové 3, tel.: , Člen T-KARTOR GROUP: Kristianstad * Hradec Králové * Redlands * Oslo * Espoo

3 TIP 1/2009 Firma 04 T-Mapy v HIT klastru 05 Jsme partnerem ERDAS 05 HIT Kariéra 06 T-Kartor Group v roce 2009 Data 08 DMP Digitální mapa Prahy 09 Projekt DMP krok za krokem 12 Realizace projektů územně analytických podkladů 13 Data pro RWE Realizace 14 GIS na Magistrátu města Opavy 16 Mistrovství světa v orientačním běhu 17 Co je nového v internetových mapových službách 17 ISK pro Zeměměřický úřad 18 Turistická mapa Prahy a další novinky ve WebGIS Praha 19 Výdejní modul ÚAP 20 Završení základní etapy budování GIS v Brně 21 Správa dat pomocí Model Builderu v GIS Magistrátu města Brna 22 Využití Jednotného systému dopravních informací 23 Mapa zdravotnických zařízení VZP ČR Software 24 Novinky GISel v roce GISelIZS AE roste s uživateli 27 Evidence majetkových přiznání 27 Usnesení a úkoly volených orgánů nyní také na Slovensku 28 Metadata prakticky 30 T-WIST pasport komunikací 31 Správa a evidence majetku v technologii T-WIST 32 Novinky v Evidenci dokumentů 33 Novinky v T-MapServeru 33 Mapová služba ČÚZK Na úvod Vážená čtenářko, vážený čtenáři, po vydařené zimě, alespoň z lyžařského a snad i vodohospodářského hlediska, nastalo jaro. To je období, kdy firma našeho zaměření běží na maximální otáčky. Současnou hospodářskou krizi samozřejmě nemůžeme ignorovat, ale ani se jí nehodláme jakkoli zbytečně poddávat. Vedle stávajících velkých víceletých projektů, jako je Digitální mapa Prahy či Informační systém kartografie, rozbíháme nově Mapový portál Prahy. Při naplňování naší strategie hodláme věnovat nemalou energii řadě zásadních oblastí jako jsou městské a krajské GIS, krizové řízení či unikátní spolupráci se zákazníky jako jsou Centrum pro regionální rozvoj či Státní plavební správa. Určitě se chceme výrazně posunout v oblasti územně analytických podkladů a potvrdit celkově svou pozici v oblasti GIS pro územní plánování. Děláme stále více pro to, abychom ve spolupráci s našimi partnery v rámci T-Kartor Group byli úspěšní i na mezinárodní scéně. To vše chceme dělat efektivně a kvalitně v týmu, jehož rozestavění na hrací ploše odpovídá již více jak rok zavedené organizační struktuře a který hraje mj. podle pravidel ISO 9001 a jednotlivé herní činnosti i individuální dovednosti rozvíjí tak, abychom naše projekty zvládali nejen po odborné stránce, ale i po všech stránkách ostatních. Pokud někdo dočetl až sem, má u mne malou pozornost a může se o ni přihlásit (u mne osobně) na zářijovém Setkání uživatelů. Heslo je pseudoperipteros a podmínkou navíc je správné vyslovení tohoto slova a znalost jeho významu. Přeji vám hezký celý rok Jiří Bradáč jednatel společnosti 3

4 Firma Data Realizace Software T-MAPY v HIT klastru Hádanka na úvod Slovo, které hledáme, označuje část pevného disku, skupinu spolupracujících počítačů, úzký shluk těsně sousedících tónů, nebo označení pro spolupracující ekonomické subjekty. Protože každý z nás je IT odborníkem, hudebníkem nebo manažerem, určitě jste uhodli, že správná odpověď je klastr. Až do loňského roku mohly být T-MAPY spojovány se slovem klastr po stránce pracovní v souvislostech technických a systémových. Po stránce mimopracovní pak díky firemnímu hudebnímu tělesu T-Band i v souvislostech hudebních. Od podzimu roku 2008 jsou T-MAPY spojovány se slovem klastr i v souvislostech spolupráce ekonomických subjektů. Klastr jako forma spolupráce Slovo klastr ve spojení se spoluprací firem není denně používané, takže snad neuškodí trochu teorie. Co to vlastně klastr je a k čemu je dobrý? Klastr je regionálně umístěné uskupení navzájem propojených firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech, bank, přidružených institucí a organizací, které navzájem kooperují za účelem zvýšení celkové konkurenceschopnosti, ziskovosti a postavení na trhu. Zúčastněné společnosti si navzájem mohou konkurovat, ale současně jsou nuceny řešit řadu obdobných problémů (vzdělávání zaměstnanců, přístup ke stejným dodavatelům, spolupráce s výzkumnými a vývojovými kapacitami, nedostatečné zdroje na výzkum apod.). Díky spolupráci v těchto oblastech mohou řadu svých omezení překonat a získat konkurenční výhodu, která se těžko napodobuje. Klastr může zlepšit výsledky zapojených společností, zvýšit počet inovací, iniciovat vznik nových firem, zvýšit export, přilákat investice, podpořit T-MAPY se prezentovaly na veletrhu pracovních příležitostí HIT Kariéra, první společné akci HIT klastru výzkumnou základnu zainteresovaných společností, podpořit rozvoj kraje. HIT Klastr V královéhradeckém regionu se klastr IT firem začal formovat v roce Iniciátorem celé aktivity byla agentura CzechInvest, která oslovila vybrané významné regionální IT firmy s vizí založení klastru. Mezi oslovenými firmami byly také T-MAPY. Protože jsme už od počátku považovali principy spolupráce v rámci klastru jako zajímavé a perspektivní, stali jsme brzy jedním z lídrů vznikajícího klastru. Od počátečních jednání uplynula ještě dlouhá doba do založení klastru, během které bylo potřeba nejen najít správné partnery a principy vzájemné spolupráce, ale také splnit všechny formální náležitosti nutné pro vznik klastru. Přípravná etapa byla zakončena 8. října 2008, kdy byl na ustavující schůzi založen HIT klastr, plným názvem Hradecký IT klastr. Hradecký IT klastr sdružuje právnické osoby podnikající v oblasti informačních technologií a dalších navazujících služeb, vysoké a střední školy a nestátní organizace, které se informačními technologiemi zabývají. Cílem sdružení je zejména výzkum, vývoj, inovace, spolupráce s vysokými a středními školami a výzkumnými institucemi, propagace odvětví IT a poradenství, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Členy klastru je dvacet společností. Předsedkyní klastru byla zvolena Petra Poulová, proděkanka fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Činnost klastru řídí výkonná rada, ve které mají svého zástupce rovněž T-MAPY. Podrobnější informace o klastru najdete na Pracovní skupiny Přestože se historie HIT klastru počítá pouze na měsíce, má za sebou již některé realizované akce. Aktivity HIT klastru jsou organizovány v rámci pracovních skupin Vývoj a Inovace, Sdílení kapacit, Marketing a Rozvoj lidských zdrojů. Právě v rámci pracovní skupiny Rozvoj lidských zdrojů byla zorganizována zatím největší akce HIT klastru, kterou byl veletrh pracovních sil HIT Kariéra. Pavel Zahálka Pavel Zahálka vedoucí projektů zabývá se interními projekty a implementací ZIS ve volném čase jezdí na in-line bruslích 4

5 Jsme partnerem ERDAS Od 1. dubna tohoto roku jsme se stali distributorem produktů společnosti ERDAS pro Českou a Slovenskou republiku. Pozorný čtenář nebo dokonce náš dlouholetý uživatel již v tomto okamžiku zpozorní a začne si klást celou řadu otázek. Tento článek by měl proto posloužit k vysvětlení důvodů, které nás vedly k navázání partnerství se společností ERDAS. Zde jsou ty nejpodstatnější: Produkty společnosti ERDAS svými přednostmi vhodně doplňují/rozšiřují naši nabídku nejlepších světových GIS technologií. Trvající prioritou pro naše zákazníky vždy bude dodávka nejlepšího možného řešení kombinací toho nejlepšího, co se na trhu v současné době nachází. Produkty ERDAS jsou zaměřené na práci s leteckými a družicovými snímky. Usnadňují řešení úloh dálkového průzkumu Země, fotogrammetrického zpracování i 3D vizualizace. Tímto zaměřením rozšiřujeme naši znalostní oblast o problematiku, která je nedílnou součástí mnohých geografických informačních systémů. Serverové produkty ERDAS APOLLO Produkty ERDAS Author Manage Connect Deliver ERDAS IMAGINE ERDAS extenze pro ArcGIS LPS ERDAS ER Mapper ERDAS APOLLO ERDAS ADE ERDAS TITAN ERDAS Image Web Server ERDAS Virtual Explorer a ERDAS TITAN navíc nabízejí nové možnosti manipulace s rastrovými i vektorovými daty a umožňují velmi snadnou implementaci v celopodnikových IT řešeních a mapových portálech. V rámci mezinárodní skupiny T-Kartor Group, jejímž jsme aktivním členem, se tak připojujeme ke stávající distribuci produktů ERDAS pro celou Skandinávii (Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko) a využijeme všech z toho vyplývajících synergií. Spolu s licencemi produktů dodáváme také veškeré služby spojené s implementací, podporou a rozvojem těchto technologií. A co od nás v souvislosti s produkty ERDAS můžete v nejbližší době očekávat? Zaměříme se na kvalitní podporu stávajících uživatelů v České a Slovenské republice, tak abychom je přesvědčili o našich znalostech a získali si jejich důvěru. Současně se budeme snažit informovat naše zákazníky i odbornou veřejnost jednak o standardních produktech společnosti ERDAS a také o nové produktové řadě serverových řešení (ERDAS APOLLO a ERDAS TITAN). Právě tyto moderní technologie vyvinuté na světových standardech (OGC, ISO) včetně kompatibility se směrnicí INSPIRE se stanou nedílnou součástí našich nabídek u těch řešení, kde výkonnost či funkcionalita jiných technologií chybí nebo nedosahuje takové kvality. Na závěr je třeba shrnout, že nabídka společnosti T-MAPY od této chvíle stojí na třech základních technologických pilířích ESRI, ERDAS a Open Source. Všechny tyto směry budou i nadále podporovány a rozvíjeny. Nový pilíř ERDAS tedy není začátkem změny naší technologické orientace, nýbrž jejím rozšířením. Milan Novotný HIT Kariéra Jednou z prvních aktivit Hradeckého IT klastru, uskutečněných v prvních dnech po jeho oficiálním založení, se v říjnu 2008 stal veletrh pracovních příležitostí HIT Kariéra. Jeho cílem bylo seznámit studenty s pracovními příležitostmi, které se jim nabízejí u IT společností působících na Hradecku. Veletrh se uskutečnil na půdě fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, slavnostní zahájení proběhlo pod taktovkou hejtmana Královéhradeckého kraje Pavla Bradíka a rektora královéhradecké univerzity docenta Josefa Hynka. Vystavovatelé se prezentovali klasickými stánky v předsálí učeben. Bylo možné shlédnout prezentace jednotlivých vystavujících společností. Studentům bylo tedy tímto způsoberm umožněno setkat se s budoucími potenciálními zaměstnavateli a zároveň získat informace o požadavcích na konkrétní pracovní pozice u jednotlivých IT společností. Společnost T-MAPY se studentům představila prezentací U nás se neztratíte, směřující hlavně k zájemcům o pracovní uplatnění v oblasti GIS. Uplynul necelý půlrok od konání prvního ročníku veletrhu a zástupci HIT klastru se shodli na tom, že by bylo vhodné co nejdříve podobnou akci zopakovat a cíleněji se zaměřit na těsnější spolupráci mezi IT společnostmi a studenty. Tato shoda se projevila na poněkud odlišném pojetí druhého ročníku veletrhu. Vystavovatelé se prezentovali mimo jiné i odborně zaměřenými přednáškami a zadáním konkrétních témat studentských závěrečných prací. Slogan Hledáte zajímavé téma bakalářské/diplomové práce? byl hlavním lákadlem druhého ročníku veletrhu HIT Kariéra, který se uskutečnil 3. března 2009 opět na půdě královéhradecké univerzity. Petra Čepová 5

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 19. 20. září 2006 Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU

PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Praktická příručka o e-participaci

Praktická příručka o e-participaci Praktická příručka o e-participaci www.eparticipation.eu Tato příručka je výsledkem projektu ecitizen II směrem k egovernmentu zaměřenému na občany v evropských městech a regionech inancovaného z programu

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více