Úvodní slovo. S O U H R N P Ř I J A T Ý CH U S N E S E N Í č. 5 / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. S O U H R N P Ř I J A T Ý CH U S N E S E N Í č. 5 / 2014"

Transkript

1 Úvodní slovo S O U H R N P Ř I J A T Ý CH U S N E S E N Í č. / 04 Vážení spoluobčané, velkým tématem, který se stále dokola vrací na jednací stůl zastupitelstva, je bezpochyby kanalizace. Občané vyjádřili svůj názor v anketě a o jejím výsledku jsme Vás již informovali. Dnes se vracíme ke kanalizaci znovu, protože byl vypracován posudek, s jehož závěry se můžete dále v listech seznámit. Toto téma je žhavé jako bývají žhavé červencové dny a noci. Dětem začaly prázdniny a rodičům starosti, jak tato dítka zabavit. Vymýšlejí různé výlety, cesty a někteří si užívají vlastní zahrady. Někdo má zahrádku uzpůsobenou dětským hrám, další na ní udržuje anglický trávník a třeba právě vy se radujete z vlastních výpěstků zeleniny a ovoce. Všechny zahrádkáře jistě zaujme nový sloupek, který je nazván: Co nám také roste na zahrádce. Starší paní ze Siřemi se mi pochlubila záhonem žlutě kvetoucí vysoké květiny a říkala: To je pupalka, je prý hodně léčivá, ale nevím co s ní. Zjistíte mi, zda se s ní dá něco dělat?. Byla to výzva, a když už jsem našla, co je to ta pupalka zač, napadlo mne se s Vámi o to vše podělit. Podělte se zase vy s námi - co pěstujete na zahrádce, co vám tam roste, co s tím děláte a neděláte, ale dělat chtěli, jen vědět co. Krásné letní počasí, ať děláte cokoli, Vám přeje Vaše redakční rada Co nového u úředního stolu? Aneb střípky z radnice» městský úřad získal dotaci na pěstební činnost v lesích» bylo obdrženo územní rozhodnutí na hřiště v Siřemi» byly zahájeny práce spojené s vybudování dětského hřiště v Blšanech za kinem» byl opraven povrch cesty ke hřbitovu v Malé Černoci a spodní čát návsi v Soběchlebech» probíhá rekonstrukce rozvodu topení v budově MŠ» probíhají práce v lesích ožínání provádí všichní zaměstnanci provozu a VPP» dne 4.. proběhlo v obřadní síní Městského úřadu v Blšanech slavnostní rozloučení s osmi předškoláky. Do první třídy po prázdninách nastupují: Adéla Brodská, Sophia Cervantes, Matěj Petr Frantes, Kristýna Sládková, Ema Škulavíková, Milan Šmalcl, Nikolas Šula a Matyáš Uhlík.» dne 8.. v obřadní síní Městského úřadu v Blšanech proběhlo vítání nových občánků. Do života byli starostou přivítáni Matěj Šutinský ze Soběchleb a Tereza Kokošková z Liběšovic. ze zasedání Zastupitelstva města, které se uskutečnilo dne od :00 hod na Městském úřadě v Blšanech Zastupitelstvo města *schvaluje / rozpočtové opatření č. 3/04 s navýšením objemu rozpočtu v příjmech o částku 0.000,00 Kč, s navýšením objemu rozpočtu ve výdajích o částku 04.00,00 Kč a s krytím v částce 34.00,00 Kč / počet jedenáct volených členů Zastupitelstva Města pro čtyřleté volební období v roce /8 změnu soudního znalce na vyhotovení znaleckých posudků pro Město / založení transparentního účtu Města /0 pořizování akustických záznamů z jednání Zastupitelstva Města /a poskytnutí finančního daru ve výši.000,00 Kč Psychiatrické léčebně Petrohrad, p.o. /b opravu příjezdové cesty k obydlím e.č. 3 a čp. 04,, 4,,, 3 v obci Soběchleby a požádat odborníka na pozemní komunikace o posouzení řešení situace /c opravit chodník u bytové jednotky čp. v Liběšovicích /d poskytnutí finančního daru na babybox nové generace v nemocnici v Kadani v částce.000,00 Kč s tím, že rozpočtové opatření č. 3/04 (viz bod č. ) bude upraveno takto navýšení rozpočtu ve výdajích : SU AU PAR POL Původní hodnota Změna Po změně 8) ,00.000,00 /e prodloužení umístění reklamního poutače o rozměrech 3m x m na pozemku č. v k.ú. Hotelu & Motorestu V Údolí Zlatého potoka, Náměstí, 43 88, zastoupenému paní Sylvou Kotíkovou na dobu určitou do /f poskytnutí finančního příspěvku ve výši 0.000,00 Kč obci Očihov na činnost JSDH

2 (pokračování z předchozí strany) (pokračování z předchozí strany) /g změnu nájemní smlouvy č. 8/08 paní XXXXXX, Družstevní XX, přečíslování pozemků č. 83/ a č. 83/ na parcelu číslo 4 /h poskytnutí daru formou zakoupení stolu a lavice, včetně odpadkového koše a dřevěné vývěsní tabule Sdružení Sv. Václava, patrona české země, /ch zveřejnění záměru o pronájmu části pozemku KN 00/ v k.ú. Liběšovice /i poskytnutí finančního příspěvku na obnovu kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Siřemi v částce 8.000,00 Kč Římskokatolické farnosti sv. Martina a Navštívení Panny Marie, Liběšice s tím, že rozpočtové opatření č. 3/04 (viz bod č. ) bude upraveno takto navýšení rozpočtu ve výdajích : SU AU PAR POL Původní hodnota Změna Po změně ) , , ,00 / uzavření a podepsání smlouvy o dílo s Ing. Robertem Klementem, Klostermannova 30, Žatec na zhotovení projektové dokumentace na tlakovou kanalizaci a ČOV na 00 EO v Blšanech v částce ,00 Kč bez DPH /3 přijetí dotace na dokončení restaurování výklenkové kaple sv. Václava ve výši.33,00 Kč a příspěvku na podporu hospodaření v lesích ve výši.0,00 Kč /4 uzavření a podepsání smlouvy o smlouvě budoucí se Státním pozemkovým úřadem Teplice / uzavření a podepsání smlouvy o dílo s firmou TEWIKO s vypuštěním bodu stavba bude zahájena po získání dotace za cenu 33.38,00 Kč s DPH / vynaložené náklady na zateplení Mateřské školy ve výši 3,4.384,00 Kč /a vyřazení akcií České spořitelny a.s. z majetku Města v celkové hodnotě 0.000,00 Kč /b restaurování kamenného reliéfu nad vstupem Mateřské školy za cenu 8.0,00 Kč s DPH /c vícepráce na opravu dolní návesní části v Soběchlebech v částce 0.000,00 Kč bez DPH *ukládá. účetní Města vyplatit finanční dar ve výši.000,00 Kč Psychiatrické léčebně Petrohrad, p.o.. účetní Města vyplatit finanční dar ve výši.000,00 Kč na babybox nové generace v nemocnici v Kadani 3. po podepsání dodatků ke smlouvám vyplatit finanční příspěvek ve výši 0.000,00 Kč obci Očihov na činnost JSDH 4. účetní Města vyplatit finanční dar ve výši 8.000,00 Kč Římskokatolické farnosti sv. Martina a Navštívení Panny Marie, Liběšice. starostovi doplnit Jednací řád Města o způsob uzavírání smluv o dílo *bere na vědomí /a informace z jednání kontrolního výboru dne 3..04,..04 a..04 dne Zapsala: Uhlíková Jana Ověřovatelé zápisu: Sakovič Radek Polcar Vlastimil Starosta města: Bukáček Petr Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních údajů (zákon č. 0/000 Sb., o ochraně osobních údajů) OZNÁMENÍ OBECNÍ KNIHOVNY A INFOCENTRA BLŠANY Z důvodu prováděných prací v budově MŠ bude v období od. června do 3. července Obecní knihovna uzavřena. Provoz bude obnoven v srpnu - přesný termín zde uveřejníme.

3 Posudek kanalizace převzatý text v tištěné podobě pouze kopírováno Posudek kanalizace převzatý text v tištěné podobě pouze kopírováno

4 Sdružení Sv. Václava, patrona české země srdečně zve všechny spoluobčany a přátele památek na slavnost posvěcení Poutní kaple sv. Anny v Čárce v sobotu otevření kaple 0.00 smírná mše svatá a slavnostní požehnání opraveného interiéru kaple hudbou a zpěvem budou provázet členové Poutníčkova sboru z Liběšic následuje malé občerstvení a příležitost ke společnému setkání 4.00 uzavření kaple V tento slavnostní den, bude probíhat sbírka na 3. etapu opravy této kaple.

5 SOPHIA MÁŤA NIKOLAS EMIČKA ŠKOLNÍ ROK 03/04 KRISTÝNKA ADÉLKA MÍLA MÁŤA

6 Uskutečnilo se Napsali jste nám Liběšovice Tanečníci klubu Power of Dance zakončili taneční sezonu přímo NA JEDNIČKU :-). Předvedli neuvěřitelný výkon a zasoutěžili si v disciplíně disco show na taneční soutěži KDO SI TANČÍ, NEZLOBÍ, která se konala v sobotu.. 04 ve Sportovní hale Na Stínadlech v Teplicích. Byl to již 4. ročník, kterého jsme se zúčastnili a přes obrovskou konkurenci jsme porazili silné týmy a získali Zlatý pohár v kategorii Děti a Stříbrný pohár v kategorii Junioři. Veškerou snahu dětí, pot na trénincích a nedočkavost rodičů korunovalo vyhlášení. Napínavou atmosféru zakončily slzy radosti na tvářích všech tanečníků, rodičů, blízkých a především jejich trenérky Aleny Půtové, která jim děkuje za jejich píli a touhu jít dál i přes občas nepříjemné překážky :-). S pozdravem Alena Půtová Dne..04 se konal v Liběšovicích dětský den. Počasí se vydařilo. Sešlo se na padesát dětí, pro které byly připraveny soutěže. Děti se činily a za odměnu si za lístečky nakoupily u stánku sladkosti a nějakou maličkost pro radost. Poté přijeli hasiči s pěnou a protože bylo opravdu teplo, přišlo vhod i stříkání vodou. Děti se mohly vydovádět na trampolíně, zatímco -náctiletí a ženatí muži si tradičně zahráli fotbal. Jinak zde pro všechny bylo připraveno občerstvení, guláš a klobásy. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě dětského dne. Dále děkuji sponzorům a postoloprtským a očihovským hasičům. Bubnová Petra Uskutečnilo se a okolí V sobotu dne , se konal již 3. ročník cyklistického výletu Cesta z města, na téma: Vinnetou, aneb indiáni na kolech. Na startu se sešlo více jak 40 indiánů bez rozdílu věku. V každé vesnici na ně čekaly úkoly, které museli indiáni splnit. Házelo se tomahavkem a dýkou, střílelo z luku, hledal se poklad a v Siřemi se na návsi, jak je zvykem u indiánů, projeli na kánoi a někteří si i zaplavali. U příležitosti 0. výročí úmrtí židovského spisovatele Franze Kafky, který pobýval v Siřemi u své sestry Ottly, byla otevřena barokní sýpka, která ho údajně inspirovala k napsání románu Zámek. Byla zde možnost se blíže seznámit s jeho životopisem. V cíli všechny čekal pečený kondor a po vydatném dešti i opékání buřtů. Zázemí pro tuto velice oblíbenou akci poskytl Bowling Bar. Výtěžek z této akce bude použit na III. etapu opravy Poutní kaple sv. Anny s velkou věží v Čárce. Všem, kteří se podíleli na organizaci, velice děkujeme. V příštím roce na Vás bude čekat již 4. ročník výletu na kolech a téma rádi prozradíme: Jak utopit doktora Mráčka aneb vodníci na kolech. Sdružení Sv. Václava, patrona české země zakladatelky Veronika Chroustová a Radka Fišerová Fotbalová rekapitulace sezony 03/04 krajského přeboru FK Chmel mužstvo A se v sobotu. června se svými několika věrnými fanoušky rozloučili remízou. V posledním domácím zápase krajského přeboru hráli Chmelaři s Vilémovem nerozhodně, když hosté vyrovnali minutu před koncem. Na penalty pak vyhrál Vilémov 4:3. nastoupily bez nejlepšího střelce krajského přeboru Lukáše Prücknera, který měl stop za žluté karty. Hrál za ně Horst Siegl starší i trenér Josef Němec. Chmel - Vilémov :3 np (:0) Po všech odehraných zápasech skončil FK Chmel na krásném 8. místě se 4 body. Krajský přebor vyhrálo mužstvo Krupky s 8 body. Blšanští předstihli o jeden bod fotbalisty z Loun. Co čeká chmelaře teď? Letní přestávka :). V srpnu se rozjedou další boje v nové sezoně, které to budou a kdy vám přineseme v dalším vydání. Sportu zdar a fotbalu zvlášť.

7 Napsali jste nám Trocha poezie nikoho nezabije... Vážení občané města Blšan a městských částí, již v květnových Blšanských listech byla krátká zmínka o známém židovském spisovateli Franzi Kafkovi, který pobýval v Siřemi u své sestry Ottly. Ráda bych Vám tímto připomněla, že se blíží jeho další výročí narození, neboť dne 3. července 04 uběhne 3 let od jeho narození. A tak Vás bude možná zajímat, co vlastně Kafku do Siřemi přivedlo. F. Kafka měl nejbližší vztah z celé rodiny ke své sestře Ottle. K jejímu pobytu v Siřemi je nutné připomenout, že Kafkova nejstarší sestra Elli si roku 0 vzala Karla Hermanna, syna bohatého židovského statkáře ze Siřemi. V roce 4 Hermannovi rodiče část svého siřemského majetku prodali a odstěhovali se do Prahy. O zbývající majetek, který byl stále psaný na Karlova otce Leopolda, se zatím staral jiný jeho syn, Hugo. Vzhledem k tomu, že hospodářství nevedl dobře, požádali Hermannovi právě Ottlu, aby Huga vystřídala. Proto v dubnu Ottla přijíždí do Siřemi a začíná zde vést hospodářství. K zemědělství tíhla více, a tak ráda opustila otcův obchod. Počátkem září F. Kafkovi diagnostikoval jeho lékař prof. Pick podezření na plicní tuberkulózu a doporučil mu delší pobyt na venkově. Ačkoliv mu přátelé, zejména Max Brod, doporučovali léčbu v plicním sanatoriu, rozhodl se Kafka odjet za Ottlou. V Dělnické úrazové pojišťovně, kde byl zaměstnán, obdržel tříměsíční zdravotní dovolenou a. září odcestoval do Siřemi. Na nádraží v Měcholupech na něj čekal kočár, který ho přivezl do Siřemi, kde s několika krátkými přestávkami pobyl necelých osm měsíců. A kde Kafka v Siřemi bydlel? To se dozvíme v příštím vydání Blšanských listů. Za Občanské sdružení Siřem Franze Kafky - Radka Fišerová ČERVENEC Mozoly pálí, osiny pod kůží štípou, kapička slaná na ret sklouzla ti. Včely si bzučí pod košatou lípou a práce čeká až tam k ouvrati. Jako by se ti vysmívalo, letadlo v modru kýchá si. I slunci je tvé černé kůže málo v tom počasí Valníky jeden za druhým k matičkám táhnou jako stáda z pastvy. Z chalup se k nebi nakrucuje dým, cítíš v něm chléb i sladkou vláhu pláství. A co! - však potok u mlýna mozoly večer chladnou vlnou smočí. Noc pak ať kouzlit začíná ; dělej, že spíš, a nezavírej oči! Hvězdy ti půjdou nad hlavou lépe, než kdybys na hvězdárně seděl. Až v mléčné mlze k ránu odplavou uvidíš Velký vůz, plničký zlatých stébel... Oldřich Kryštofek, Básnická sbírka: Modrou dálkou světa

8 Co nám také roste na zahrádce... Pupalka dvouletá Tahle květina má asi v rodném listu EU napsáno 4, kdy ji údajně do Evropy dovezli mořeplavci ze Severní Ameriky jako zeleninu. Poměrně brzy se rozšířila po západních zemích a zplaněla, takže ji je možno nalézt ve vlhčích lokalitách kolem říčních toků. Protože pupalka jen obtížně soutěží s našimi běžnými plevely, tak si chytře nachází prostor k růstu tam, kde jí ho jarní přívalová voda vyčistí od konkurence. Drobná kulatá semínka se snadno dostávají do štěrbin a skulin v písku a nebývají všechna z toho obrovského množství produkovaného rostlinou odplavována. Silný kůlový kořen ji potom podrží v zemi, i když se třeba ještě nějaká vodní překvapení převalí. Vzhledem k tomu, že je dvouletá, není divu, že prvým rokem udělá jen minimum růstu nahoře, ale všechno dává do budování a zásob v podzemí v kořenovém systému, aby jí rezervy vystačily k vyčerpávajícímu plození v dalším roce. Pro celkem chutný a výživný kořen podlouhle mrkvového tvaru se vlastně dovezla. Dříve velmi ceněné, nyní však neprávem opomíjené kořeny se sklízí v prvním roce. Jsou zdrojem chutného a zdravého salátu s vysokou nutriční hodnotou, který lze doporučit zvláště cukrovkářům a srdcařům. Sušený kořen se nepoužívá. Odvar z listu se využíval jen pro léčbu průjmu nebo teplý spařený list na obklady vředů či atopického ekzému. Druhým rokem vyroste ze zásob kořene až metrová rostlina a pilně kvete podobně a žlutě jako divizna, se kterou si to lze z dálky splést. Divizna ale rozvíjí své květy za rozbřesku, kdežto pupalka navečer. Květ pupalky se na rozdíl od divizny nepoužívá, ale semeno ano a kvůli němu se pupalka pěstuje v zemědělských kulturách po celém světě. Semena se nepoužívají k vaření čajů ani jako přídavek do bylinných směsí. Obsahují kolem 0% vysoce kvalitního oleje, který se lisuje za studena nebo extrakcí tlakovým tekutým oxidem uhličitým, který dává nejlepší výsledky ve výtěžku kyseliny linolové, linolenové, olejové a menších podílů dalších velmi účinných olejových látek. Při lisování dochází vždy k oxidaci a tak ke značným ztrátám na léčebném účinku oleje je tedy mnohem vhodnější druhý postup. (pokračování z předchozí strany) Tyto kyseliny jsou pro novotvorbu buněčných stěn zcela nezbytné, ale tělo si je neumí vytvořit a je tak zcela závislé na potravě. Jsou součástí fosfolipidů buněčných membrán a mají důležitou úlohu při transportu cholesterolu a jsou údajně výchozí surovinou pro syntézu prostaglandinů, tedy látek s hormonálními vlastnostmi a vlivem na imunitu. Užívání oleje má dalekosáhlé léčebné účinky na organizmus. Doporučuje se tento olej užívat zhruba jednu lžíci vždy ráno hned nalačno asi čtvrt až půl hodiny před prvním jídlem. Toto dávkování je určeno speciálně pro zdravého člověka a stačí jednou denně každý všední den. Kromě jiných účinků je takto stimulována produkce řídké žluči nárazem, který má vliv i na tenké jaterní žlučovody a vyplavuje z nich úsady, ředí a vyprazdňuje kal ve žlučníku a uplatní nejsilnější složení žluči na strávení oleje, což je její hlavní úkol. Mimoto je takto promazáváno zažívání v prevenci skrytých zánětů. Vcelku snadněji se takto vstřebává i do lymfy, v níž stimuluje oběhovou aktivitu i tvorbu protilátek a tím se snadněji podílí i na imunitě. Vliv pupalkového oleje na zdravý organizmus je dosti důležitý pro hospodaření s cholesterolem, tvorbu nových buněk, obnovu namáhaných tkání a růst. Je ideální hlavně pro ženské potíže, problémovou až ekzematickou pleť a oběh. Pro organizmus v nepořádku je podstatnou složkou jeho údržby. Snižuje hladinu zlého cholesterolu, snižuje tlak krve a šetrně i její srážlivost, takže je výbornou prevencí většiny cévních a oběhových poruch a chorob. Zvláště lze olej pupalky doporučit u angíny pektoris, ischemických potížích srdce i končetin, dýchavičnosti, mravenčení v nohách i rukách, nočních bolestí nebo křečí v dolních končetinách, mozkových příhodách, studených nohou a rukou, městnání krve v dolních končetinách, otocích a bolestech v nohách, tvorbě sraženin a trombů. Sraženiny a tromby údajně dokonce šetrně rozpouští. Zlepšuje sluch, inteligenci a zrak. Prokázaný vědecky je údajně vliv na eliminaci premenstruačního syndromu, kdy ženy každý začátek cyklu odtrpí typickými potížemi a bolestmi. Oddaluje progresi roztroušené sklerózy, zlepšuje paměť, zlepšuje stav pokožky i nehtů a vlasů. Při vnitřním podávání omezuje tvorbu vrásek i atopický ekzém. Když se na úctyhodný seznam podíváme, tak je zřetelné, že pupalka eliminuje vliv stresu a katecholaminů na organizmus a že jako taková je vlastně nezbytná pro pravidelnou údržbu těla v naší vystresované a přežrané digitální době. Škoda jen, že si nemůžeme pupalkový olej z pupalky vyrobit doma. Poz. red. : V lékárně Vám jistě poradí, jaký doplněk stravy obsahuje nejvíce pupalkového oleje i způsob jeho užívání. Redakci byl představen pupalkový záhon v Siřemi a několik pupalek roste také v Družstevní ulici v Blšanech a kde ještě? Napiště nám nejen o výskytu této rostliny, ale i o rostlinách, které pěstujete vy. Těšíme se na Vaše příspěvky Co nám také roste na zahrádce

9 PROGRAM Pro volný čas... OBECNÍ KINO BLŠANY 4 Vstupné :,-Kč animovaná komedie Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a jeho přátelé nuceni opustit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory - cosi jako živoucí jídlo Srpen 04 Sobota. 8. Něžné vlny Sobota od : 00 h. - Babovřesky Sobota od : 30 h. - Babovřesky - drama / komedie Velká část filmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou se tu příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují. Jedním je optik Tomáš (Richard Krajčo). Vystudovaný oční lékař má rád volnost a ženy, žije v obytném přívěsu na poli nedaleko obchodního centra, kde se prohání jeho kůň. Hezká Nina (Vica Kerekes) balí dárky ve stánku a provokuje výstředním oblékáním i přidrzlou otevřeností. Jejím krédem je nemilovat, aby nemohla být zraňována. Každý z našich přátel má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit. Dejme šanci zázrakům! Copak se pohádky nemohou žít? Sobota.. Zataženo, občas trakaře - (USA, 03) ( min.) Červenec 04 Sobota.. Křídla Vánoc (ČR, 03) ( 0 min.) 4 8 OD :30 HODIN NEPRAVIDELNÝ PROVOZ uvádíme pouze termíny, kdy se promítá! Jste srdečně zváni! 8 Změna programu vyhrazena.

10 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA Červenec 04 Kalvach Emil Fricová Libuše Krausová Anna Kindl Jindřich Teinzerová Marta Vacinková Emilie Vostárková Marie Horská Jana Juríček Pavel 8 let 80 let 0 let let let let let 0 let 0 let Soběchleby Liběšovice Soběchleby Malá Černoc Malá Černoc Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí a elán do dalších let! VYDAVATEL: Město,vychází x měsíčně Evid.číslo: MK ČR E 3 nebo Uzávěrka příštího čísla: 0. července 04 ČERVENEC 04