měsíčník cena 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč Fota: Zdeněk Kocur O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014, městská knihovna, Více fotografií na: 1

2 fotogalerie Vítání občánků, městský úřad, Fota: Vladimír Hendrych Karneval ŠD, Santa Maria, Fota: Zdeněk Kocur 2

3 zprávy z radnice Výtah z jednání Rady města Odolena Voda č. 3/2015 ze dne Rada města schválila: Uvádění jmenovitého hlasování v zápisech Rady města Odolena Voda pro funkční období Studii k Projektové dokumentaci (PD) ul. U Jordánu v Odoleně Vodě jako obytnou zónu a požaduje dokončení PD, která maximálně zohlední připomínky a návrhy občanů. Nákup a instalaci doprovodného vybavení veřejného víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem při Základní škole Vítězslava Hálka Odolena Voda, IČ: , Školní 200, Odolena Voda odpadkovým košem, lavičkami (2 ks), brankami na minifotbal (2 ks) a instalací kamery v celkovém finančním objemu Kč včetně DPH. Smlouvu o umístění kontejneru na sběr šatstva pro Diakonii Broumov se sídlem Husova 319, Velká Ves, Broumov. Kontejner bude umístěn na náměstí v Dolínku. Jedná se o charitativní organizaci a takto sebrané šaty půjdou v rámci charity potřebným lidem. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na nákup silničního rychloměru (radaru), který je určen k měření a dokumentaci rychlosti vozidel pro potřeby Městské policie Odolena Voda při kontrole dodržování pravidel silničního provozu. Kupní smlouvu na prodej motorové čtyřkolky HSUN HS700U- TV s příslušenstvím (kartáč, radlice, sypač) (HIM 21457) a pracovního stroje - štěpkovače HOLZSCHREDDER GP/WC-200 (HIM 1471). Smluvní strany město Odolena Voda (prodávající) a R. B., nám. B. Němcové, Mělník (kupující) na Kč celkem. Výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 na akci pořádanou Obcí baráčnickou Vítězslava Hálka, zastoupenou paní Jarmilou Klírovou, bytem Komenského 299, Odolena Voda ve spolupráci s Kulturní komisí při Radě města Odolena Voda Baráčnická sousedská zábava, která se koná dne od h do h dne v Restauraci Opera, nám. V. Hálka 90, Odolena Voda. Modernizaci suterénu objektu Lidická 224, Odolena Voda pro MŠ Komenského 307, Odolena Voda dle předloženého projektového řešení. Modernizace bude hrazena z rozpočtu MŠ. Kupní smlouvu o dílo na dodání sanitárního kontejneru CTX Containex, se sídlem AT 2355 Wiener Neudorf, IČ: FN41572K, za cenu Kč + doprava Kč bez DPH. Smlouvu mezi městem Odolena Voda a společností INEX- SDA se sídlem Varšavská 30, Praha 2, IČ: , ve věci dobrovolnického programu Předmětem programu je pomoc s obnovou zeleně okolo města a s prací s dětmi během příměstského tábora. Smlouvu o dílo se spol. LEGRO CONSULT, s.r.o. se sídlem Roosveltova 37, Český Krumlov, IČ: , ve věci administrace žádosti o dotaci z ROP na 300 mobilních kompostérů + kompostéry k panelovým domům a zpracování koncepce základní obnovy ploch zeleně a obnovu zeleně v části města za Kč bez DPH. Rada města jmenovala: Členy hodnotící komise poptávkového řízení ukončeného ke dni ve věci prořezu stromů v ul. Československé armády v Odoleně Vodě takto: - Tomáš Špička - Ing. Zdeněk Zrcek - Ing. Arch. Ing. Tomáš Lohniský - Tereza Fraňková - Markéta Lainová S účinností od člena Komise pro plánování a rozvoj dopravy při Radě města Odolena Voda pana Davida Pauluse, DiS., adresa Hradec Králové. S účinností od člena Komise pro informační technologie (IT) při Radě města Odolena Voda pana Jaromíra Zachatu, bytem Mariánské Lázně. Komisi pro vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na nákup silničního rychloměru, který je určen k měření a dokumentaci rychlosti vozidel pro potřeby Městské policie Odolena Voda při kontrole dodržování pravidel silničního provozu takto: Člen komise: Náhradník: Dita Výborová Tomáš Lohniský Martin Zachata Dagmara Dobrovolná Pavel Halva Zdeněk Zrcek Zdeněk Kříž Hana Plecitá Jiří Gorecký Václav Valtr Pana Ing. Roberta Šoltu, trv. bytem Odolena Voda, vedoucím Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda, s účinností od , na dobu neurčitou, zkušební doba na 6 měsíců. Rada města uložila: Právníkovi města navrhnout Radě města Odolena Voda právní kroky ve smyslu neuznání oprávněné reklamace díla na znovu zprovoznění odvětrávacích otvorů ze suterénu bytových domů na Horním náměstí č. p a , Odolena Voda ze strany zhotovitele díla společnosti Marhold a.s. Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda na základě zápisu z komisí RM tyto úkoly: - postupovat dle návrhu komise KRPD a přepracovat PD pro stavební povolení v ul. Na Štěpnici - zajistit obnovu vodorovného značení v ul. Pod Tvrzí dle zápisu KRPD - zajistit vypracování studie revitalizace návsi v Čenkově dle návrhu KRPD Technickým službám města Odolena Voda v souladu s právní legislativou odstranit javor v ulici U lékárny, jabloně v ulici Pod Tvrzí a přestárlé túje na hřbitově Odolena Voda dle zápisu Komise pro životní prostředí (KŽP) při Radě města Odolena Voda. Před fyzickým kácením informovat místostarostu města Odolena Voda. Porážení bude realizováno v době vegetačního klidu, tj. do Tajemníkovi MěÚ Odolena Voda uvolnit z rozpočtu města Odolena Voda v rámci přidělených finančních prostředků pro Komisi pro životní prostředí při Radě města Odolena Voda částku Kč na nákup pozinkovaných tabulek (cca 900 Kč) a kolíků (cca 2500 Kč) k označení naučné stezky v Malém háji v Odoleně Vodě. Komisi pro volnočasové aktivity při Radě města Odolena Voda uspořádat Dětský den města Odolena Voda. Technickým službám Odolena Voda provést opravu suterénního prostoru v č. p. 250 na Horním náměstí, který bude sloužit jako základna pro oddíl Skautu Odolena Voda. 3

4 zprávy z radnice Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda zajistit pro příští jednání rady města poptávkové řízení a smlouvu o dílo na venkovní fitpark pro 4 5 cvičebních prvků. Rada města vzala na vědomí: Petici občanů ulice U Jordánu, která požaduje revokaci usnesení RM o výstavbě povrchu ulice ve variantě obytná zóna a žádá návrat k původnímu projektu z roku 2003 zóna 30 s jednostranným chodníkem, na který je stavební povolení z roku Uspořádání akce Vodolské klučení pořádané Komisí pro životní prostředí při Radě města Odolena Voda, a to v termínu Rozhodnutí Krajského úřadu pro Středočeský kraj pod č. j /2015/KUSK ze dne ve věci zrušení nařízení stavebního úřadu Odolena Voda doručeno na MěÚ Odolena Voda pod č. j. 928/2015 ze dne a vrácení věc k novému projednání. Úplné znění Usnesení Rady města Odolena Voda naleznete na / Usnesení Rady města Vítání občánků Milí čtenáři a obyvatelé města Odolena Voda, dne jsme mezi námi přivítali 17 nových občánků. Všem přítomným zazpívaly Ellen Soprová a Tereza Pikešová a děti ze školní družiny zarecitovaly básně pod vedením paní Řezáčové. Vystoupení sklidilo zasloužený potlesk a poté jsme přistoupili k samotnému vítání. Maminky dostaly krásný tulipán, který jim darovala Květinka Lucie - velice děkujeme. Jejich malé ratolesti byly obdarovány na památku přívěskem ve tvaru kapky, do které je ručně vyrytá kotva. Velký dík zde patří zlatnictví paní Kateřiny Maisnerové. Také jsme jim darovali památníček - Narodil se človíček. A jako upomínku na tento den i pamětní list. Pro mě i celou komisi pro občanské záležitosti to byla premiéra. Věřím, že jsme rodiče i jejich děti dárky potěšili. Kristýna Rotková, předsedkyně KPOZ Fota z akce na str. 2 Z činnosti městské policie Vážení občané, jak jsem již psal v předchozím Odolenu, strážníci při pochůzkách městem stále kontrolují, zda si majitelé psů po svých miláčcích odklízejí hromádky. Opět bylo několik nezodpovědných občanů strážníky pokutováno. Ne pro každého je úklid exkrementů samozřejmostí. Některým z nás to dojde až po zaplacení pokuty za znečištění veřejného prostranství. Není to zbytečné? Strážníci městské policie v uplynulém období zajišťovali dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu při pořádaném lampionovém průvodu u příležitosti přejmenování ZŠ na Základní školu Vítězslava Hálka Odolena Voda. Další akcí, kde strážníci rovněž dohlíželi nad bezpečností účastníků průvodu, byl masopustní průvod. Obě akce proběhly bez zádrhelů a bylo nám vysloveno poděkování organizátorů, čehož si ceníme. Díky všímavosti občana, který strážníkům oznámil, že u jednoho ze zaparkovaných automobilů v ulici ČSA visí klíče ze dveří, nedošlo k možnému zcizení vozidla. Hlídka strážníků dorazila během chvilky na místo a lustrací v evidenci motorových vozidel zjistila jeho majitele. Klíče od vozu si pak zapomnětlivý majitel vyzvedl na úřadovně městské policie. Tato kuriózní příhoda se snadno může v této uspěchané době přihodit komukoli, ne vždy s takto dobrým koncem. Strážníci při pěších obchůzkách městem kontrolují kromě veřejného pořádku též herní prvky na dětských hřištích, aby bylo minimalizováno nebezpečí zranění našich nejmenších spoluobčanů. Přesto bych rád požádal zejména rodiče dětí, aby při zjištění jakékoliv závady na herních prvcích, kontaktovali buď strážníky městské policie, nebo přímo Odbor správy majetku města Odolena Voda. Pro úplnost uvádím telefonní čísla: Městská policie Odolena Voda , odbor správy majetku V nočních hodinách byly strážníky prováděny namátkové kontroly řidičů, zda před jízdou nepožili alkoholické nápoje nebo zda nejsou pod vlivem jiných návykových látek. Při kontrole řidiče na začátku března, kdy bylo vozidlo zastaveno pro jiný přestupek, strážník při jednání s řidičem ucítil z dechu přestupce alkohol. Na výzvu strážníka se řidič podrobil dechové zkoušce s výsledkem pozitivním. Následně byla přivolána hlídka Policie ČR, která řidiči za- kázala další jízdu. Pro řidiče bude mít jeho přestupek dohru na místně příslušném odboru dopravy, kde mu může být vysloven zákaz řízení a udělena pokuta až do výše 20 tisíc korun. Je na odpovědnosti každého řidiče, zda se požití pár piv před jízdou vyplatí. Rád bych zde zmínil, že i cyklista je řidičem, který v případě požití sice nepřijde o řidičský průkaz, ale za jízdu pod vlivem mu hrozí ve správním řízení stejná finanční sankce. Proto i cyklisté, kteří jsou účastníky silničního provozu, by si toto měli uvědomit. Na doplnění chci ještě uvést, že cyklista nesmí za jízdy držet telefon nebo jiné hovorové zařízení. Stále zde platí, že je řidičem, a toto je mu zákonem zakázáno. A proč to píši? Nedávno strážníci pokutovali cyklistku, která při jízdě na kole sice netelefonovala, jak obhajovala své přestupkové jednání, ale dokázala psát SMS. Způsob jízdy po komunikaci tomu odpovídal. Přitom cyklista stejně jako chodec jsou dle mého názoru nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Závěrem bych chtěl ještě sdělit čtenářům Odolenu, že jsme spustili Facebook Městské policie Odolena Voda, který spravuje naše kolegyně Dagmara Dobrovolná. Rádi zde uvítáme vaše případné podněty k činnosti městské policie. Stránku najdete na Martin Zachata, vedoucí strážník městské policie Foto: Archiv městské policie Městskou policii můžete nalézt i na Facebooku: MPOdolenaVoda 4

5 zprávy z radnice Těším se na příchod jara, vy také? Nechci se rouhat, jelikož zimní období ještě neskončilo, nicméně letošní zimní období bylo z hlediska údržby komunikací opět úsporné. Sněhu bylo pomálu, napadlo pár centimetrů v průběhu zimy pouze dvakrát, a to na přelomu roku a pouze poprašek o výšce cca 1 cm. Ani náledí nás letos moc nepotrápilo, a tak se technické služby města mohly věnovat jiným aktivitám dle rozhodnutí rady města. V současné době provádí zednická skupina předláždění farských schodů, kde dochází k narovnání stupňů. Druhá skupina pracovníků provedla montáž zbrusu nové houpačky na sídlišti v ul. Pod Tvrzí, včetně uložení gumových bezpečnostních obrubníků na rozšířené dopadové ploše a navezení nového, čerstvého kačírku. Na dílně TS se provádí precizní karosářská oprava kabiny multikáry plošiny, kde se musela kompletně vyměnit vlivem stáří a působením soli totálně zkorodovaná podlaha včetně bočnic kabiny. Tuto velmi náročnou operaci provedli kvalifikovaní pracovníci pan Petr Jelínek a pan Ladislav Šimek. Pokud bychom toto neprovedli, multikára by nám neprošla technickou kontrolou. Chtěl bych touto cestou poděkovat jejich šikovným rukám. Probíhala i údržba oplocení tenisových kurtů, kde se vyztužilo oplocení přidáním vzpěr sloupků. Umístili jsme zinkované sloupky v průjezdech na Horním náměstí, vyrobili a umístili novou plakátovací plochu v ulici Revoluční. V ulici U Jordánu jsme pak vyrovnali asfaltovým recyklátem vymleté díry v komunikaci. Na Horním náměstí naši pracovníci Foto: Tomáš Špička odstranili asfaltový povrch v místech, kde v minulosti bylo městské tržiště, kde je plánována parková úprava. V neposlední řadě se opravila vahadlová houpačka na dětském hřišti v ulici Větrná, kde byly odříznuty i nebezpečné suché větve, které hrozily ulomením. Chtěl bych upozornit občany na umístění nového kontejneru na drobnou elektroniku v prostorách sběrného dvora. Nezbývá mi již nic jiného než vám popřát krásné procházky předjarní přírodou. Tomáš Špička, vedoucí TS Zpráva pro všechny kategorie sportovně založených obyvatel našeho města Fota: Stanislav Pirný S potěšením vám sděluji, že bylo zprovozněno veřejné víceúčelové hřiště při Základní škole Vítězslava Hálka Odolena Voda s novým umělým povrchem. Lajnování sportovní plochy zde umožňuje hrát basketbal, volejbal, florbal a minikopanou. Pro každý z těchto sportů bylo současně zakoupeno potřebné vybavení, tj. konstrukce, koše, sloupky, branky a síť. Začíná tak zcela nová etapa jeho dlouholetého provozu. Podle pamětí pana Františka Vejvody, bývalého ředitele ZŠ, první funkční hřiště při ZŠ vzniklo již v roce 1967 a v roce 1971 byl povrch opatřen antukou. Teprve v první polovině osmdesátých let minulého století získalo nový asfaltový povrch, se kterým bylo provozováno až do loňského roku. V posledních letech však špatný stav hřiště neumožňoval jeho kvalitní a bezpečné využití. V rámci přístavby 2 pavilonů ZŠ v roce 2014 proto zastupitelstvo města přijalo rozhodnutí o jeho generální modernizaci. Na výstavbu nové hrací plochy navíc město získalo sponzorský dar od firmy COLAS CZ, a.s. ve výši Kč. Realizaci vlastního díla pak zajistila společnost TUBEKO SPORT, s.r.o. s finančním nákladem Kč včetně DPH. Zbývající drobné vybavení doplnily TS města Odolena Voda, jako například dlaždice, ochranu ostrých hran soklu oplocení, lavičky pro diváky, odpadkový koš. Současné stavebně technické provedení hřiště, obvodové oplocení i jeho vybavení plně odpovídá podmínkám ČSN a Metodice Státního zdravotnického ústavu. Přednostní právo na jeho 5

6 zprávy z radnice užívání má sice základní škola či sportovní kroužky a sdružení registrovaná městem Odolena Voda, ale i za těchto okolností zůstane většina provozního času k dispozici všem ostatním zájemcům z řad široké veřejnosti. Přitom musím zdůraznit, že se zde městu podařilo realizovat profesionální povrch sportovní plochy včetně kvalitní dodávky doprovodného vybavení. Tomu proto odpovídají i poměrně přísné provozní požadavky na využívání hřiště, které mají za cíl maximální měrou eliminovat jeho možné poškození a tím i znehodnocení značné finanční investice. I z tohoto důvodu bude prostor hřiště trvale monitorován kamerovým systémem. Podrobný provozní řád hřiště je instalován u vstupní branky na hrací plochu hřiště a je rovněž zveřejněn na webových stránkách města. V tomto materiálu jsou uvedena základní pravidla užívání a veškeré důležité kontakty, včetně provozovatele (správce), který bude denně uzamykat i dozorovat sportoviště a průběžně aktualizovat týdenní herní plán. Přeji proto všem uživatelům mnoho skvělých sportovních zážitků a vítězných zápasů. Současně vyjadřuji pevné přesvědčení, že s tímto moderním zařízením a vybavením bude každý uživatel zacházet ohleduplně tak, aby tento celý sportovní soubor mohl plně sloužit všem věkovým kategoriím a několika budoucím generacím. Stanislav Pirný, investiční technik městského úřadu Regenerace a propojování Vážení čtenáři, rád bych vás seznámil s koncepcí regenerace a propojování v rámci Odoleny Vody a krajiny, ve které leží. Pozice Vodolky vůči Praze jí dává několik velkých výhod, ale také vytváří určitá rizika. Díky ní nemáme skoro nezaměstnanost. V hlavním městě máme možnosti nakupování prakticky neomezené, kulturní život a možnosti pro sport a volnočasové aktivity jsou skoro nevyčerpatelné. Poslední jmenované se již může částečně řadit do rizik, protože obrovská pražská konkurence možností může omezit ty místní. Mezi rizika plynoucí z blízkosti metropole je její satelitní vývoj, kdy se v jejím bezprostředním okolí vytváří pásmo nocleháren a skladových terminálů, což je umocněno trasou dálnice D8 přes náš katastr. To, co Odolenu Vodu dělá specifickou, je krajina, ve které se nalézá, a její pozice. Přes naše území vede rozvodí Labe a Vltavy, nalézáme se na rozhraní bývalého mělkého moře a prastarých říčních naplavenin. A aby to nebylo málo, vstupují do toho naše sopky, které u Vodolky vytváří cosi jako malé Středohoří. Terénní zlom táhnoucí se od Máslovic přes Vodolku k Břežanům je celý prakticky zalesněný, takže jsme doslova vetknuti mezi jednotlivé lesy. Na tento západovýchodní směr pak od severu útočí dva sopečné hřebeny, první od Zlatkova přes Špičák, druhý od Čenkova přes Velkoveský vrch ke Kopči. Zbylý prostor je ze severu vyplněn úrodnými černozeměmi a mokřady a z jihu pískovými terasami. Do toho je zde celá řada pramenů, potoků a rybníků. Na poměrně malém území máme celou řadu krajinných typů a prvků. Podobně je to i s městem jako takovým. Odolena Voda je srostlicí 4 jednotlivých částí. První tvoří stará Vodolka s renesanční tvrzí a kostelem, odjakživa lokální centrum světské i církevní. Druhá část je Dolínek, leta letoucí samostatná obec se svou vlastní hospodou a slavným rodákem. Třetí částí je odlehlý Čenkov, sevřený v údolí Korycanského potoka, vzniklý spíše jako osada než obec. Čtvrtá, zcela odlišná část je pak horní Vodolka, uměle založená a po desítky let spjatá pupeční šňůrou Feiglovky se svou matkou, leteckou fabrikou. A opět zde máme na malém území celou řadu sídelních struktur, které mají přesah i do typů jejich obyvatel. Všechny tyto různorodosti vytváří zajímavé a pestré místo, které si, dle mého názoru, zaslouží patřičnou pozornost a péči. Máme zde jedinečné přírodní a historické hodnoty, které je potřeba vnímat, aby mohly být jednak chráněny a jednak mohly vytvářet potřebný pocit místní sounáležitost. Několik posledních let zde vzniká vize pro regeneraci náměstí, pro vznik potřebných propojení pro pěší, ideálně bezbariérových, generel městských parků a jeho přechodů do volné krajiny. Z těch konkrétních jsou nyní na stole projekt pro obnovu Dolního náměstí, bezbariérová úprava ulice U Fary, projekt na obnovu Horního náměstí, chodníky do Dolínku, Čenkova a do ulice Úžické. Z těch parkových pak vzniká na jižním okraji města projekt na park propojující Malý a Velký háj podél ulice Větrná a v prostoru u garáží a na severním okraji pokračuje regenerace valu po vlečce. Poslední jmenovaný projekt vyvolal v posledních týdnech značné emoce u obyvatel rodinných domů v bezprostřední blízkosti původní vlečky, a to z hlediska porušení soukromí při pohledu na jejich zahrady z městského pozemku. Chápu, že tito obyvatelé mají strach, že se budoucí návštěvníci stanou rušivým elementem jejich soukromí na tomto doposud klidném místě. Věřím ale, že vhodná výsadba keřů a stromů problém zažehná a že se val stane zajímavým cílem procházky pro mnoho občanů města. Z poslední skupiny krajinných či krajinářských projektů se pak realizuje prořezání keřů na Zlatkově. Dle ochránců přírody je pro místní vzácné sopečné květiny parodoxně potřeba, aby se zde chodilo. Proto prosím choďte na Zlatkov a na Špičák. :-) Na společenské úrovni se Odolena Voda propojuje velmi pěkně díky práci komisí, spolků a farnosti, vznikla celá řada nových akcí a příležitostí pro setkávání. Je to určitá forma regenerace a propojování komunity. Pro tu fyzickou regeneraci budeme potřebovat značné prostředky, ale pro fyzické propojování občas stačí nová cesta, lavička a procházka k ní. Pro lepší orientaci vznikla pro město jakási turistická mapa. Trasy jsou různě dlouhé a zatím označené pouze v této mapě. Čárkované části některých cest mohou být dokonce značně terénní. Na druhé straně mapy je krátký popis zakreslených míst. Níže přiložený obrázek je pouze výsečí této mapy, celá je k dispozici v informačním centru. Čím víc si budeme Vodolky vážit a znát ji, tím víc ji ochráníme proti negativním vnějším vlivům. Tomáš Lohniský 6

7 zprávy z radnice Představujeme Jiří Gorecký, dolínský patriot Foto: Pavel Novotný Vážení čtenáři, jako poslední z rady města bude na mé zvědavé otázky odpovídat Jiří Gorecký. Je to rodilý Dolíňák (a je na to hrdý), pracuje v Aeru a ve volebních materiálech Vodoláků jste si o něm mohli přečíst základní údaje. Já se budu ptát na něco jiného, jak je u mě zvykem. Jirko, prosím tě, co jsi chtěl jako malý dělat? Rovnou k letadlům nebo k hasičům nebo, ostatně jako každý malý kluk, k popelářům? Táhlo tě to někam? Už to sice nějaký ten pátek bude, ale co pamatuju, tak myslím, že mě to od malička táhlo k letadlům. Samozřejmě se mně asi jako většině malých kluků líbili hasiči, řidiči trambusů a tatrovek i popeláři. Ti byli hodně vysoko. Ten mechanizmus, co ty popelnice vysypával a zase vracel na zem. Prostě nádhera. Nemůžu ještě zapomenout na místního bagristu, který když bagroval se svým ostrowkem, nemohli jsme od něj oči odtrhnout. Ale zpět k letadlům. Určitě jsem byl ovlivněn prostředím, ve kterém jsem se od malička pohyboval. Oba rodiče pracovali v Aeru, otec v té době na letové zkušebně jako zkušební technik, takže naše rodina měla k letadlům a létání opravdu hodně blízko. Návštěvy místních a okolních leteckých dnů tak pro nás byly s bráchou naprostou samozřejmostí. A v té době už jsem asi začínal nějak podvědomě tušit, že práce u letadel pro mě bude víc než práce u popelářů. Vím o tobě, že jsi dost sportoval, dokonce jsi i závodil na rychlé vodě. Sice ne moc dlouho, ale stejně ses zapsal do historie vodáckého oddílu v Kralupech. Co všechno jsi dělal za sporty a co ti zůstalo jako koníček ještě teď? Jezdíš vodu? Viděl jsem nějaké fotky z motorek, jezdíš někde kros, nebo je to jen taková dospělácká zábava? Ke sportu jsme měli a máme s bráchou kladný vztah už od malička. Nemůžu opět zapomenout zmínit rodiče, že díky nim bylo ježdění v létě na kole a na vodu a v zimě na hory nedílnou součástí dětství. A jsem jim za to opravdu vděčný. Podniková chalupa ve Špindlu, ale hlavně ta ve Strážném poskytovala dnes už nepředstavitelné podmínky zimního vyžití. Trošku mě mrzí, že takové svým dětem (které zatím nemám) už neukážu. A když jsme v zimě nebyli na horách, místní hokejové arény, dolínská a čenkovská, praskaly pod zářezy našich bruslí každou volnou chvilku. Ale to tenkrát býval v zimě ještě mráz. S trávením volných chvil to v pozdějším věku bývalo podobné, v létě na hřišti v Dolínku. Od té doby, co jsem překopl síť, si tam chodíme zahrát prakticky dodnes. Pravda, dříve to bývávalo častěji a dnes je důležité se alespoň sejít, což se nám občas povede. Později jsem se pak ještě vrátil k hokeji. Jezdil jsem trénovat s partou nadšenců do Kralup. Hráli jsme místní amatérskou soutěž, ale z důvodu skoro tříletého pracovního působení v Maďarsku jsem vypadl z tempa a už se do něj nedostal. V současné době dělám vlastně vše, co jsem dělal dříve. Se svým děvčetem jezdíme v létě na kole, sem tam dáme vodu a v zimě na hory. V našich horách se jezdíme kochat přírodou na běžkách a na sjezdovku si radši odskočíme někam do zahraničí. Sice ne tak často, ale jsem přesvědčen, že podmínky jsou v tomto směru nesrovnatelné. Také si chodíme s partou kamarádů třetím rokem zahrát jednou týdně volejbal. V zimě do haly a v létě na zdejší beachvolejbalové kurty. Toho plážáku jsme si letos začali s děvčetem přidávat i o víkendech, to ale musíme do haly do Prahy. Kdoví, třeba bude jednou i u nás pláž na zimu pod plachtou. Fotky z motorek, co jsi viděl, jsou opravdu jen ta dospělácká zábava. Zábava, která mě sice strašně baví, ale bohužel se mi na ni dostává stále méně času. Neházím ale flintu do žita. Pokaždé, když jdu kolem své KTM-ky, tak ji pohladím a říkám jí: Neboj, náš čas ještě přijde. Zaujaly mě tvoje Husquarny, jak máš nazvané ovečky na zahradě. To je z lásky ke zvířátkům, nebo i z lásky k dobrému jídlu a k čisté zahradě? :-) Odpověď na tuto otázku je velice jednoduchá, protože sis na ni vlastně odpověděl sám. Možnosti a), b) i c) jsou správně. Firma Husqvarna se snaží dělat spoustu věcí, ale zahradní technika jim jde asi nejlíp, takže proto Husqvarny. Čistá zahrada je sice hezká, ale v případě oveček je za tím, alespoň u mě, trošku něco jiného. Jsou to totiž, jak my říkáme, skoro bezúdržbová zvířata. Na jaře je od kamaráda koupím, přes léto se pasou a na podzim.přece jim nebudu topit. To už bychom jim nemohli říkat bezúdržbová. A já zase nemusím udržovat část zahrady jim vyčleněnou. Ovečkám prostě stačí dávat jenom vodu. Maminka jim přilepšuje, jak sama říká, dobrůtkami ze zahrádky a když tedy pominu ten konec, myslím, že se u nás mají každý rok velice dobře. A láska k dobrému jídlu? To by bylo téma na samostatný rozhovor, takže snad jen to, že ta láska tam je. A věř mi, je opravdová. Myslím si, že asi největším koněm a zároveň i zábavou a zaměstnáním je u tebe létání a letadla obecně. S L-159B jsi toho za těch 12 let, co jsi ji měl v opatrování, zbrouzdal opravdu dost, kde to bylo nejlepší a co ti z těch cest utkvělo nejvíc v paměti? Máš pravdu, za těch 12 let jsme spolu zažili opravdu hodně. Bylo by strašně těžké a k některým místům neuctivé říci, že to bylo tam nejlepší a tam zas nejhorší. Všude bylo něco. Pokusím se tedy velmi zhruba zrekapitulovat a vybrat to, co mě napadne vždy jako první. V roce 2002 jsme se krátce po záletu zúčastnili airshow v anglickém Farnborough. Byla to pro mě první velká akce, byl jsem ze všeho vykulený, ale bylo taky na co koukat. Do Anglie jsme se s béčkem vrátili ještě v roce 2006, ale už jen na statickou ukázku. Mechanik má sice při takové formě vystavování více času koukat na oblohu, ale když mu éro nelítá, není to ono. Po první Anglii přišla několikadenní cesta vojenským speciálem do Keni. Tam nezapomenu na přelet ze základny, kde jsme působili, do hlavního města Nairobi. Letěli jsme tenkrát andulou hodně nízko a Afrika je prostě jiná než Evropa. A to i z letadla. A byl to zároveň přelet na jižní polokouli. V roce 2003 jsme letěli stejným speciálem (jen s jiným trupovým číslem) opět několikadenní cestu na airshow do indického Bangalore. Z Indie si vybavím krávy volně po silnicí chodící a naprostou přednost mající. Cestou zpět jsme zhruba na týden přibrzdili ve Spojených arabských emirátech. Naši piloti tam vyzkoušeli jejich Hawky a ti jejich zase naši L-159. Návštěva hlavního města Dubaje byla povinností. Du- 7

8 zprávy z radnice baj jsme pak navštívili ještě jednou v roce 2005 na airshow. Postupem let jsme zavítali na airshow do Francie, Maďarska, Polska, Egypta, Řecka, Slovenska a na několik leteckých dnů u nás. Vzpomenu také na demo lety v alžírské Mecherii. Tam jsme s přípravou letadla začínali tak, abychom se na první let vznesli s prvními slunečními paprsky. Kolem poledne totiž v době naší návštěvy chodily písečné bouře. To přišla z ničeho nic písečná stěna a písek byl úplně všude. K závěru už jen zavzpomínám na předváděcí lety v Maďarsku. Na tamější základně v Kecskemetu jsme s naší spárkou bouchli koly poprvé v roce Tenkrát to bylo na 100 letových hodin, které jsme zvládli zhruba za dva měsíce. Když jsme tam tedy v květnu 2008 opět přistáli, věděli jsme už, do čeho jdeme. Strávili jsme tam poté, až na pár nutných cest do domácího hnízda, nějakých dva a půl roku. A tím bych odpověděl i na část otázky. V Maďarsku to bylo asi nejlepší. Na závěr nemůžu a nesmím zapomenout na obrovský tým lidí, kteří se na všech našich cestách, ať už přímo nebo nepřímo, podíleli. Všem patří dík za to, že naše cesty probíhaly v rámci možností hladce a my se vždy v pořádku vrátili domů. Máš za sebou už nějaký ten měsíc práce pro obec, očekával jsi ten nápor problémů, které musíte řešit, nebo to bylo překvapení, čím vším se radní zabývají? A jak se ti vlastně spolupracuje s ostatními? Očekával jsem, že bude práce zastupitele a k tomu radního časově náročná. S tím přímo úměrně souvisí i nápor problémů. A o co víc jsem některé očekával, o to víc jsem byl překvapen z toho, co jsem opravdu nečekal. Nečekal jsem přístup, chování a jednání některých lidí. Mé rozhořčení bylo bohužel o to větší, že se jedná o lidi, kteří se už politice nějakou chvilku pohybují. Ale o tom možná ta politika je. Jinak myslím, že jsem se už alespoň trošku zorientoval od té doby, co jsem přišel na první zasedání městské rady. A pokud bych měl spolupráci v radě oznámkovat, dal bych určitě výbornou. To, že má každý svůj názor na věc, je naprosto normální. Je však důležité si o svých názorech umět popovídat a udělat z té diskuze nějaké rozhodnutí. A že je člověk občas přehlasován? Ani v životě přece všechno nefunguje úplně tak, jak bychom chtěli. A pak je jenom na nás, abychom si i z toho zlého uměli vybrat to dobré a to si, jak se dnes říká, uměli pořádně užít. A co nejvíc toho dobrého bych chtěl popřát i všem dobrým občanům našeho města. A kdo je ten dobrý? Odpověď je stejná jako na závěru mého profilu na Vodolácích. To už, vážení, nechám na vás. Jirko, za sebe i za čtenáře ti děkuji za ochotu, s jakou jsi odpovídal a přeji Ti mnoho úspěchů nejen v práci zastupitele, ale hlavně v životě. Ivan Pekárek Blahopřejeme jubilea V březnu 2015 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Helena Dobrovolná Dolínek Anna Skořepová Odolena Voda Jedenaosmdesátiny Oldřich Navrátil Odolena Voda Antonín Polák Odolena Voda Dvaaosmdesátiny Jarmila Čtvrtečková Odolena Voda Alena Dobšová Odolena Voda Karel Jakoubek Odolena Voda Třiaosmdesátiny Stanislav Šída Odolena Voda Čtyřiaosmdesátiny Blanka Rázková Odolena Voda Šestaosmdesátiny Jarmila Holajová Odolena Voda Karel Kratochvíl Odolena Voda Osmaosmdesátiny Paulina Baďurová Odolena Voda Miloslava Šestáková Odolena Voda Dvaadevadesátiny Františka Porubčanová Odolena Voda (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Výroční zpráva o činnosti Odboru správy majetku za rok 2014 V oblasti investic byly připraveny, rozpracovány a dokončeny tyto akce: Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Odolena Voda v rámci akce Zkapacitnění. Rekonstrukce garáže (skladu) v areálu MŠ Odolena Voda. Rekonstrukce strojovny ÚT v ZŠ Odolena Voda (dotace MF). Přístavba 2 pavilonů mateřské školy a družiny k Základní škole Odolena Voda (zprocesování dotace MF 10,3 mil. Kč). Realizace umělého povrchu školního hřiště při ZŠ Odolena Voda a jeho sportovního vybavení. Oprava povrchu zadního traktu ulice Větrná v rámci rekonstrukce kanalizační sítě. Oprava dešťové kanalizace v dolní části ulice Velkoveská. Nákup a instalace nových herních prvků ve sportovním areálu (lanová pyramida, houpačky). Realizace výstavby workoutového hřiště v ulici Školní. Zajištění nákupu komunálního stroje Egholm s příslušenstvím pro technické služby (dotace SFŽP). Zajištění nákupu nosiče kontejnerů AEBI MT720 s příslušenstvím pro technické služby (dotace SFŽP). Stroj bude dodán začátkem roku Příprava rekonstrukce ulice U Jordánu, včetně výstavby dešťové kanalizace. Příprava výstavby chodníku v ulici Úžická (dotace SFDI). Příprava rekonstrukce jídelny a družiny v ZŠ Odolena Voda (dotace MF). Příprava přestavby kotelny ZŠ na tělocvičnu. Příprava přestavby vjezdu v požární zbrojnici Dolínek. Příprava vybudování nového přechodu k MŠ v ulici Čs. armády. Realizace rozšíření parkovacích stání v ulici Čs. armády. Příprava realizace rozšíření parkovacích stání v ulici Komenského. Příprava realizace zateplení a výměny oken v ZŠ Odolena Voda (zprocesování dotace SFŽP v předpokládané výši cca 10 mil. Kč). Zjišťování a zabezpečování nových dotačních titulů využitelných pro investiční akce města. V oblasti správy majetku města bylo realizováno: Zajištění změny dopravního značení v ulici Vodolská - zákaz vjezdu nákladních automobilů. Zajištění změny dopravního značení za elektrokotelnou na Dolním náměstí - zákaz stání. Zajišťování správy a údržby dětských hřišť na území města. Spolupráce s technickými službami na běžné údržbě majetku 8

9 zprávy z radnice obce a realizaci oprav - včetně havarijních (kanalizační a vodovodní řady, komunikace, chodníky atd.). Revize evidence nemovitostí ve vlastnictví města (včetně ověřování vlastnických vztahů). Nesrovnalosti řešeny s katastrálním úřadem. Příprava návrhů smluv na pronájem nemovitostí ve vlastnictví města, kontrolu jejich plnění. Zajišťování převodů vlastnických práv k nemovitostem (včetně zajištění znaleckých posudků a geometrických plánů, sepsání smluv a návrhů na vklad vlastnických práv). Zajišťování a správa věcných břemen na pozemcích města. Zajišťování výběru příspěvků pro rozvoj a údržbu veřejné městské infrastruktury. Pro každý příspěvek byl vypracován samostatný smluvní dokument. Přijato a zpracováno 80 výjimek z OZV 5/2007 o veřejném pořádku. Zajišťování pojištění majetku, včetně ohlášení 16 pojistných událostí a kontroly pojistného plnění. Zajišťoval spolupráci se správcem bytového a nebytového fondu města Odolena Voda spol. KLOKOČ, s.r.o. Zajišťování spolupráce s nájemcem sportovního areálu a sportovní haly občanským sdružením Aero Odolena Voda. Zabezpečování správy budov v majetku města, které nespravuje jiná organizace dle příslušné smlouvy, včetně zajišťování přihlášek a odhlášek elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů. Evidence a zpracování žádostí o nájem bytu ve spolupráci s bytovou komisí a správcem bytového fondu. Z toho: 2 uspokojené žádosti, 1 byt pronajat za tržní nájemné, 1 přidělený byt zvláštního určení. V pořadníku na přidělení městského bytu bylo v roce 2014 evidováno 10 žadatelů. Uplatnění 38 reklamačních vad díla u stavebních akcí na budovách města. Zprocesování a zajištění daru od společností Marhold, a.s. a Colas CZ, a.s. ve výši Kč na stavební práce v rámci majetku města. V oblasti správy místních poplatků byla: Zajišťována evidence komunálního odpadu. Vyřízeno 432 platebních výměrů, 849 vyrozumění, 44 splátkových kalendářů, 79 osvobození od poplatků. Zajišťována evidence psů. Vyřízeno 61 zaevidování nového psa, 46 vyřazení psa z evidence. Zajišťována evidence hrobových míst. Vyřízeno 104 smluv na hrobová místa. Zajišťována evidence výherních hracích přístrojů. Vyřízeno 9 rozhodnutí o povolení výherních hracích přístrojů, 15 zahájení správních řízení k vydání rozhodnutí. Zpracováno a přijato 365 plateb za zábor veřejného prostranství. Zpracoval Ing. Zdeněk Zrcek Školská a sociální komise při Radě města Odolena Voda ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje: HUMANITÁRNÍ SBÍRKU Sbírka se uskuteční 21. dubna 2015, hod. Místo: garáž u zadního vchodu do mateřské školy letní, zimní oblečení (pánské, dámské, dětské) lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony látky (minimálně 1m 2 ne odřezky, zbytky) domácí potřeby: nádobí bílé, černé, skleničky vše nepoškozené a řádně zabalené vatované přikrývky, polštáře, deky obuv nepoškozenou hračky nepoškozené, kompletní Nově můžete darovat i malé spotřebiče, pro které máme využití. Mezi ně patří vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače. Naopak nemůžeme přijmout televizory, pračky, ledničky, zářivky, monitory a další velké spotřebiče nad 20 kg. Vše zabalené do igelitových pytlů nebo krabic. Pavlína Špičková, předsedkyně komise POZVÁNKA Přednáška městské policie prevence pro seniory Zveme všechny na přednášku, která se bude konat v souvislosti se zvýšeným výskytem kriminality páchané na seniorech. Připravila ji Městská policie Odolena Voda spolu s komisí pro seniory, kteří pozvali strážníky specialisty na prevenci z Městské policie hl. města Prahy. Diskutovat budeme tato témata: Jak se chránit před okradením. Jak předcházet riziku přepadení. Násilí na seniorech. Podomní prodejci a hromadné prodejní akce tzv. šmejdi. Kdy? 22. dubna 2015 od 10 hodin Kde? Klub Aero, Odolena Voda, klubovna č. 9 Kolegové z Městské policie hlavního města Prahy disponují vlastní technikou a budou přítomným promítat videa týkající se výše uvedených témat. Jste srdečně zváni! 9

10 zprávy z radnice Výroční zpráva o činnosti Správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel, voleb, sociální péče a služeb a dále výkon obecně prospěšných prací ve spolupráci s probační službou. Činnosti správního odboru Evidence obyvatel, osobní doklady: vede a provádí změny v evidenci obyvatel, v roce 2014 přihlásil k pobytu celkem 335 občanů a odhlásil 290 osob, v roce 2014 zaevidoval v Odoleně Vodě narození 70 dětí a úmrtí 40 občanů, celkový počet obyvatel k je 5 616, z toho dětí do 15 let je 1 039, ve správním řízení rozhodl o 24 žádostech o zrušení trvalého pobytu, při ztrátě, zničení a odcizení občanského průkazu vydal 29 náhradních dokladů, zajišťoval organizačně technické zabezpečení voleb do Evropského parlamentu a zastupitelstev obcí, vydával voličské průkazy, sestavil seznamy voličů, vybavil volební místnosti a převzal volební dokumentaci, poskytoval údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu vymezeném právními předpisy, zabezpečoval přípravu podkladů pro činnost komise pro občanské záležitosti, přidělil 24 čísel popisných pro objekty určené k trvalému bydlení, zpracoval statistická hlášení o evidenci obyvatel, odeslal 39 informací o změnách v evidenci obyvatel pro vlastníky a 112 pro oprávněné subjekty, všechny změny v evidenci obyvatel zadal do agendového informačního systému evidence obyvatel, vydal 31 potvrzení o změně stavu a 200 potvrzení o změně pobytu. Matrika a občanství: v matričním obvodu obcí Odolena Voda, Klíčany, Panenské Břežany a Veliká Ves vede matriční knihy narození, sňatků a úmrtí a provádí v nich zápisy, vystavil 32 prvopisů a 10 duplikátů matričních dokladů, sepsal 30 zápisů o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, rozhodl o 6 změnách jména a příjmení, vydával vysvědčení o právní způsobilosti pro uzavření manželství, sepsal 5 žádostí o vydání matričních dokladů vydaných Zvláštní matrikou v Brně pro události, ke kterým došlo v cizině, v 2 případech rozhodl o prominutí vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, 6x rozhodl o povolení uzavření manželství mimo stanovené místo a čas a 3x vydal osvědčení pro uzavření církevního obřadu, provedl ověření shody opisů nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověření pravosti podpisů (legalizaci), a to včetně ověřování podpisů u imobilních osob v místě jejich bydliště, rozhodoval o povolení uzavřít manželství, provedl 17 svatebních obřadů a 3 vítání občánků, zpracoval statistická hlášení o matričních událostech včetně plnění oznamovací povinnosti, vyměřil a vybral správních poplatků na úseku matriky, ověřování, změny jména a příjmení a evidence obyvatel v celkové výši Kč, vydal 221 ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy prostřednictvím CZECH-POINT, za které vybral Kč. Sociální péče, dávky a služby: poskytl 532 občanům odbornou pomoc při uplatňování dávek a služeb sociální péče (včetně poskytnutí potřebných formulářů a pomoci při jejich vyplnění), sociální poradenství při řešení tíživých životních situací, a to včetně sociálně výchovné prevence u problémových skupin obyvatel, pracoval s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením, spolupracoval se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, církvemi, charitativními a jinými organizacemi na území města a obcí spadajících k našemu pověřenému úřadu, koordinoval poskytování sociálních služeb, prováděl sociální šetření, podílel se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených a starých občanů, rozhodoval o zvláštním příjemci důchodu, spolupracoval s poskytovatelem pečovatelské služby na zajištění sociálních služeb pro 59 občanů, navrhl, sepsal a doporučil 23 žádostí o zavedení pečovatelské služby a využívání denního stacionáře, který klientům nabízí pestrý program, zajišťuje dohled nad užíváním léků, pitným režimem a vhodnou stravou, současně umožnuje jejich rodinným příslušníkům, kteří o ně pečují, nadále chodit do práce nebo si zajišťovat své osobní potřeby, plnil úkoly stanovené zákonem o pomoci v hmotné nouzi, pomáhal řešit situaci osob v hmotné nouzi, zjišťoval potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob jak na území obce, tak i pověřeného úřadu, zajišťoval dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území města a spolupracoval s obcemi v rámci pověřeného úřadu (přenesená působnost pro obce: Bašť, Bořanovice, Husinec, Klíčany, Klecany, Líbeznice, Máslovice, Panenské Břežany, Předboj, Sedlec, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Zdiby), zajišťoval výkon veřejného opatrovnictví u 3 klientů, u kterých soud rozhodl o omezení svéprávnosti a výkon správního a procesního opatrovnictví u dalších 2 klientů. Spisová a skartační činnost: zabezpečoval provoz spisovny, do které v roce 2014 převzal 24 archivních boxů složek spisů, zabezpečil archivační činnost úřadu. Podatelna Informační centrum: zajišťoval činnosti spojené s provozem podatelny Městského úřadu Odolena Voda včetně komplexního zajišťování spisové služby, převzal a zapsal písemností (z toho písem- 10

11 zprávy z radnice ností podaných elektronicky datovou schránkou), odeslal písemností (z toho prostřednictvím datových schránek 2 181, zveřejněním na úřední desce 202), zabezpečil předání doručené pošty jednotlivým odborům, zajistil vyhotovení 897 kopií pro občany, zabezpečil zveřejňování informací na úřední desce a vývěskách města, udržoval informační tabule v prostorách městského úřadu a na území města, evidoval a vydával pokladní stvrzenky, zajistil prodej 504 propagačních materiálů města v ceně Kč, zajišťoval činnost informačního centra, vedl evidenci ztrát a nálezů. Součinnost s probační a mediační službou: uplatnil požadavek na vykonání obecně prospěšných prací pro město Odolena Voda u 7 odsouzených, na základě usnesení soudu uzavřel 5 dohod na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací včetně projednání podmínek výkonu trestu a stanovení termínů realizace, vedl evidenci odpracovaných hodin, u každého odsouzeného zpracoval hodnocení výkonu trestu, ve spolupráci s technickými službami zajistil realizaci výkonu 794 hodin trestu obecně prospěšných prací odpracovaných na údržbě a úklidu města. Ostatní činnosti: vedl evidenci Sbírek zákonů, zajišťoval jejich vyhledávání a vypůjčování, zabezpečoval činnost centrální pokladny úřadu, vybral celkem poplatků, z toho bylo místních poplatků zajišťoval pokladní služby pro potřeby města, proplatil 414 výdajových dokladů, jako pověřený obecní úřad byl volebním orgánem pro obce Bašť, Bořanovice, Husinec, Klíčany, Klecany, Líbeznice, Máslovice, Odolena Voda, Panenské Břežany, Předboj, Sedlec, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Zdiby, v roce 2014 zajistil volby do zastupitelstev všech těchto obcí, zaregistroval 45 kandidátních listin, zajistil pro všechny uvedené obce tisk hlasovacích lístků, řešil stížnosti na úseku voleb a kontroloval průběh hlasování, podílel se na zpracování výsledků voleb s Českým statistickým úřadem, vyhlásil výsledky voleb a vydal osvědčení o zvolení zastupitelům obcí spadajících našemu pověřenému úřadu, dále pro uvedené obce plnil volební úkoly pověřeného úřadu pro volby do Evropského parlamentu včetně dodání volebních materiálů všem obcím, metodicky je řídil včetně všech volebních komisí, od kterých převzal výsledky voleb z 19 volebních okrsků, zadává údaje a zajišťuje nahlížení na úseku Základních registrů. Tyto činnosti správního odboru zajišťovalo v roce 2014 celkem 5 zaměstnanců. Romana Duranová, vedoucí správního odboru Projekt rozhledny na Špičáku definitivně končí Město Odolena Voda připravovalo v uplynulých letech vybudování rozhledny, která se měla nacházet při severním okraji města na vrchu Špičák. Záměr vybudovat rozhlednu by sám o sobě nemusel být špatný, pokud by jeho cílem byla pouze snaha udělat město zajímavější, přivést do regionu více návštěvníků a podpořit turistiku. V České republice jsou rozhledny u veřejnosti docela oblíbené. V našem případě však záměr vyvolal několik závažných otázek, kvůli kterým byl zdá se, že v případě Špičáku již navždy smeten ze stolu, a to jak radou města (deklarování ukončení záměru), tak následně i zastupitelstvem města, které s finanční podporou už nepočítá. A co vlastně bylo záměru vytýkáno? Je to v první řadě vůbec smysl výstavby rozhledny, která měla být postavena na místě, ze kterého je do dalekého kraje vidět i bez rozhledny. Navíc - město má specifickou konfiguraci terénu, protože stojí na svahu a z oken paneláků je lepší rozhled, než kdyby se obyvatelé přemisťovali až na Špičák. Nejvyšší nadmořská výška ve městě je 280 m n. m., vrch Špičák dosahuje pouze 250 m n. m., takže i s rozhlednou nedosáhne výšky města. Druhou věcí je to, že Špičák je přírodovědně velmi hodnotné území na tělese starohorní sopky, s cennými typy vegetace a chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů. Pro mnohé z nich je Špičák útočištěm, na kterém se udržely z teplejších období čtvrtohor docestovaly sem a nakonec i zůstaly jako na jakémsi ostrově obklopeném polnostmi, stavbami a civilizovanou krajinou. Proto také bylo toto území s účinností od ledna roku 2012 vyhlášeno za chráněné území. A právě v nejcennější části měla být umístěna rozhledna, takže by zde byla vegetace potlačena a fakticky poničena. Z těchto důvodů město obdrželo nesouhlasná stanoviska veřejných institucí, občanských sdružení i regionálních znalců. V takové situaci by asi většina lidí pochopila, že záměr je třeba přehodnotit. Ale nestalo se. Rozběhla se úřednická mašinérie, na jejímž konci bylo jasně deklarované rozhodnutí krajského úřadu (jako odvolacího orgánu) o nejen nevhodném, ale dokonce nezákonném postupu městského úřadu, potažmo města jako žadatele. Záměr byl přehodnocen až po volbách a naštěstí s logickým a pro přírodu pozitivním výsledkem rozhledna na Špičáku nebude. Daniel Hrčka, Jaromír Bratka Oznámení Technické služby města Odolena Voda oznamují, že od do probíhá svoz bioodpadu ve čtrnáctidenním intervalu, a to každé pondělí v sudých kalendářních týdnech. Cena svozu bioodpadu z nádoby 120 litrů je 585 Kč a z nádoby 240 litrů je 836 Kč včetně DPH. er novinek z webu města er je služba, která přispěje ke zvýšení informovanosti obyvatel o dění ve městě. Je to služba dostupná na úvodní straně webu města umístěna vlevo dole, do které se zájemci o pravidelný odběr novinek zaregistrují. Poté jim jedenkrát týdně ve čtvrtek bude automaticky chodit do ové schránky výběr novinek, informací a zpráv hlášených rozhlasem, které se průběžně zadávají na web města. Dozvíte se tak velice pohodlně a pravidelně ze své ové pošty veškeré novinky a informace ze života města a městského úřadu. n 11

12 školství Zprávičky z naší školičky... Den otevřených dveří Kdy? středa Kde? ve všech třídách mateřské školy Komenského, Lidická, U Kostela, Školní V kolik? od 9.00 hod. do hod. Zveme všechny naše příznivce a zájemce do Mateřské školy Odolena Voda na Den otevřených dveří. Těšíme se na vás! Zápis do Mateřské školy Odolena Voda pro školní rok 2015/2016 Kdy? Zápis začíná v pondělí a končí v pátek Kde? v kanceláři ředitelky mateřské školy V kolik? od 10 hod. do 15 hod., pořadí příchodu rodičů k zápisu nemá vliv na přijetí dítěte S sebou? občanský průkaz doprovázejícího zákonného zástupce, rodný list dítěte Do , kdy zápis končí, odevzdat: vyplněnou žádost o přijetí na školní rok 2015/ další tiskopisy přiložené u žádosti, od lékaře potvrzený evidenční list dítěte, který dostanete u zápisu. Žádost k přijetí a kritéria k přijetí najdete na stránkách školy www. msov.cz / Soubory ke stažení nebo je dostanete u zápisu v mateřské škole. Stručná kritéria k přijetí: dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dítě s odkladem povinné školní docházky, trvalý nebo hlášený pobyt (cizinci) v Odoleně Vodě. Karneval školní družiny V sobotu 28. února proběhl karneval ŠD v Santa Marii. Děti v krásných maskách tančily, soutěžily a získávaly pěkné ceny. Touto cestou bychom chtěly poděkovat všem rodičům a dětem za účast. Dále poděkování patří také cukrárně M. Dvořáka, papírnictví S. Šulcové, hasičům, provozovatelce Santa Marie M. Himlové a rodičům za odměny do soutěží. Akce se vydařila a těšíme se na další karneval. Vychovatelky ŠD Fota z akce na str. 2 Týden plný anglického jazyka Rok se sešel s rokem a my jsme opět přivítali v týdnu od do zahraniční studenty v rámci mezinárodního projektu EDISON School. Tentokrát jich bylo sedm a mezi nimi i dva mladíci. Přicestovali k nám z Číny, Taiwanu, Nového Zélandu, Vietnamu, Brazílie, Peru a Maroka. Sledovali jsme obdobné cíle jako vloni - zprostředkovat žákům angličtinu a informace o jiných mnohem vzdálenějších zemích, o jazyce, písmu, odlišné kultuře, jídle, sportu, měně..., ale hlavně stále podporovat motivaci chtít se anglický jazyk učit. Žáci museli naslouchat veškeré informace v angličtině, a to se španělským, asijským i portugalským přízvu- kem. Opět si potvrdili, že poslouchání je ta nejužitečnější činnost pro porozumění. Angličtina to je melodie. Stále přetrvával problém zapojit se do konverzace. Slyšet otázku, vytvořit otázku. Tady je třeba se usilovně učit praxí. Poděkování si zaslouží všechny paní i páni učitelé, kteří pomáhali. A pochopitelně i žáci. Vždyť Edison je realizován především pro ně. Studenti i studentky byli ubytováni v rodinách našich kolegyň či rodičů žáků. Milé kolegyně i rodiče, děkujeme vám, že jste dokázali obětovat v tomto týdnu svůj osobní čas a věnovali jste ho užitečnosti poznání. Neměli jste to asi vždy lehké. Ubytovat totiž znamená Fota: Archiv ZŠ 12

13 školství / organizace a spolky se především starat a konverzovat. A studenti také občas zabloudili. Stážisté měli možnost díky vám poznat naši kulturu, naše rodinné zvyklosti, způsoby žití, konverzování, stravování, trávení volného času, učení. Hned v pondělí si prohlédli naše město a obdivovali barokní kostel sv. Klimenta. Ve středu si změřili své síly ve volejbalovém utkání se žáky 8. a 9. tříd. Dvě studentky vyrazily do Prahy malovat hrnečky. Některé rodiny pak pro studenty připravily své individuální rodinné programy. I za tyto nápady děkujeme. Svůj pobyt v našem městě zakončili setkáním s paní starostkou Ing. Ditou Výborovou. Ta milé hosty přivítala v obřadní síni městského úřadu, poděkovala za organizaci a na úspěšnou spolupráci si všichni připili. Poté hosty pozvala do restaurace U Luterů na večeři. Během jídla se rozvinula živá debata o životě v cizích zemích. Tak kupříkladu na Taiwanu dosti aktuálně řeší nejrůznější plastické operace nejen ženy, ale i muži. Pěkný vzhled může rozhodnout o atraktivnějším zaměstnání. Obsluhující personál byl zase překvapen nečekanou objednávkou řízku s rýží. Počáteční obavy z používání anglického jazyka postupně mizely a týden se nakonec mnohým zdál příliš krátký. Jejich návštěva nám pouze potvrdila, že se nelze naučit bez každodenního naslouchání, studia a opakování jazyka. A tak se těšíme, že za rok zažijeme další nová překvapení a setkání. V přiložených reflexích našich žáků si můžete pročítat dojmy. Myslím si, že je dobře, že přijeli, měli hezky udělané prezentace a také jsme pokročili v angličtině. Ale musíme se víc ptát. Dost jsem rozuměla, ale neuměla jsem se zeptat. Bylo to super, že jsme se dozvěděli zajímavé věci o jejich jídlu, městě, o nich, o zvířatech v jejich zemi. Naučila jsem se od nich tu Fota: Archiv ZŠ výslovnost. Tak třeba Cecily, ta byla příjemná. Docela jsem jim rozuměla, ale někdy říkali slovíčka, která jsem neznala. Myslím si, že projekt Edison je velmi užitečný. Za ten týden, co tu studenti byli, jsme se toho hodně dozvěděli a rozšířili jsme si slovní zásobu. Studenti byli velmi milí a ochotní. Byla bych moc ráda, kdyby i příští rok přijeli. Celý týden se mi moc líbil. Všichni byli milí a hodně kamarádští. Nejlíp jsem se znal s Nam Anh. Už vím, o co se mám snažit. Abych byl taky výtečný student, musím procestovat celý svět. Hrozně moc mě baví se učit cizí jazyky. Nejvíce se mi líbil student Fernando z Peru, protože byl velice vtipný. Můj nejlepší zážitek byl volejbal se studenty. Všem studentům jsem rozuměl, ale většinou jsem se styděl zeptat. Zjistil jsem, že se musím ještě hodně zlepšit v angličtině, hlavně v konverzaci. Zaujalo mne, že v Peru mají druhů brambor. Líbil se mi Fernando, měl pěkný přednes, používal česká slovíčka a to mne potěšilo. Umí hrát dobře míčové hry. Nejvíce mne zaujala studentka z Nového Zélandu. Její přednes byl moc příjemný. Dobře jsem jí rozuměla, protože mluvila plynule a pomalu. Její zemi bych chtěla určitě navštívit. Připadá mi, že je taková bez stresu. Asi nejvíce se mi líbila Mira z Nového Zélandu a Emanuel z Brazílie. U něho se mi líbilo, že hrál na kytaru. U Cecile z Číny mne zase bavilo vystřihování (paper cut) do okna. Tu nejlepší vzpomínku mám na den, kdy jsme s Edisony hráli přehazovanou a volejbal. Bylo to super a ne jen proto, že naše třída vyhrála, ale protože jsme byli všichni zapáleni do hry. Bavilo nás dívat se na lidi z jiných zemí, jak se snaží dělat něco, co spousta z nich ještě nehrála a my jim v tom mohli pomoct, fungovat jako tým, ale i jako soupeř. Jitka Predigerová Jarní úklid Velkého a Malého háje Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s komisí životního prostředí a ZŠ Vítězslava Hálka - školním ekotýmem pořádají každoroční úklid Velkého a Malého háje, na který si vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat. Úklid se uskuteční ve 2 termínech - ve čtvrtek od h a v sobotu od h. Sejdeme se vždy před ZŠ Vítězslava Hálka. Abychom jenom neuklízeli, zakončíme sobotní úklid akcí Otevírání studánek". Která studánka to bude? Ta ve Velkém háji (pod Baroňákem). Zde společně přivítáme jaro nejen malým amatérským kulturním programem, ale také lehkým občerstvením. Přijďte pobejt, těšíme se na vás. Ivana Pirná, předsedkyně ZO ZO ČSOP VODOLENSIS EKOTEAM KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VELKÝ VODOLSKÝ JARNÍ ÚKLID A OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK Vážení Vodoláci, Dolíňáci a Čenkováci, přijďte připravit dne od 16:00 a od 10:00 Vodolku, Dolínek a Čenkov na jaro. Sraz u základní školy. PROGRAM: čištění krajiny, otevírání studánek, jarní občerstvení Český svaz ochránců přírody můžete nalézt i na Facebooku: Vodolensis 13

14 organizace a spolky Knihovna výběr z nových titulů Pro děti Robin Král: Šimon chce být krotitelem Veselé básničky inspirované dětskými hrami na dospělá zaměstnání. Olgy Elmanová: Příhody Chrochtíka a jeho přátel Veselé vyprávění o zvířátkách ze dvora. Zvířata v otázkách a odpovědích Encyklopedie pro děti. Pokladnice českých pohádek Kytice českých pohádek Pohádkové knihy pro nejmenší. Beletrie Walter Tilemann: Maskot roty Skutečný příběh chlapce, který se z ruského partyzána stal vojákem wehrmachtu. Reva Mannová: Rabínova dcera Pravdivý příběh ortodoxního židovství. Joanna Hershon: Nevěsta Román o vině, pokušení a odlišnostech světů. Stanislav Češka: Případ úzké dýky Zločiny na Velké Moravě. Shoko Tendo: Ve stínu jakuzy Strhující příběh mladé ženy plný ústrků, žárlivosti a násilí. Suzanne Redfearnová: Zavři očka svý Román pro ženy. Magdaléna Stárková: Modré okenice Soubor povídek jako různorodá mozaika lidských osudů. John Grisham: Platanová alej Detektivní román. Odborná literatura Veronika Kašáková: Zpověď. Z děcáku až na přehlídková mola. Autobiografie. Roman Cílek: Temné kouty XX. století Nacistické ovládnutí Německa a dva podpásové údery proti Československu. Jan Brdička: Radoslav Brzobohatý. Chlap se širokým srdcem. Biografie. Helena Paterson: Velká kniha keltské astrologie Propracovaný systém věštění. David Grann: Ztracené město v Amazonii Po stopách největší záhady 20. století tajemného Eldoráda. Václav Junek: Vily slavných Příbytky slavných osobností. Vladimír Liška: Kati a popravy v českých dějinách Nejznámější exekuce napříč historií. Naďa Střelbová Dětské centrum Sluníčko zve všechny rodiče na DĚTSKÝ VZDOR přednášku PhDr. Ilony Špaňhelové Budeme se věnovat příčinám vzdoru, jak reagovat jako rodič, jak vzdoru předcházet atd. Po přednášce bude prostor na dotazy, individuální konzultace a doporučení. PhDr. Ilona Špaňhelová pracovala na neonatologickém oddělení ve Fakultní Thomayerově nemocnici a v Psychiatrickém ústavu Bohnice. Od roku 1995 má privátní psychologickou praxi. Byla také několik let hlavní supervizorkou Linky bezpečí. Spolupracuje s různými časopisy a webovým portálem Rodina. Vyučuje sociální psychologii na 1. LF UK. Spolupracuje s občanských sdružením Dlouhá cesta (pomoc rodičům po ztrátě dítěte). Je předsedkyní občanského sdružení Škovínek. Více o ní najdete na KDY? a KDE? V úterý 14. dubna od 20 hodin v herně DC Sluníčko. CENA: 50 Kč / osoba Další zajímavé informace najdete na: Dětské centrum Sluníčko pořádá ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO RODIČE speciálně zaměřené na poskytování první pomoci dětem Školit Vás budou zaměstnanci výjezdových skupin záchranné služby, kteří mají bohaté zkušenosti s touto problematikou. Pro období od narození do období konce školního věku. Součástí výcviku je i nácvik resuscitace dítěte na trenažéru (novorozence a dítěte cca 7 let). Ujasníme první pomoc při nejběžnějších rizikových stavech a situacích u dětí (křeče, bezvědomí, otravy, úrazy, dušení, odsávání nemocného dítěte, jak zjednodušit podávání léků dětem, bolesti břicha, stabilizovaná poloha, řešení horečnatých stavů, seznámení s meningokokovou problematikou, stavění tepenného krvácení, správná komunikace se složkami integrovaného záchranného systému). Probereme základy resuscitace u dospělého. Ozřejmíme rizika úrazů pro děti. KDY? a KDE? V úterý 7. dubna od 20 hodin v herně DC Sluníčko. Dětské centrum Sluníčko a HRAČKA divadélko plné pohádek zvou všechny děti na loutkové divadelní představení KRÁTKÉ POHÁDKY NA PŘÁNÍ Kdy? V neděli 12. dubna od 17:00 hodin Kde? Ve velkém sále Klubu Aero Pořad je sestaven z oblíbených pohádek: O šípkové Růžence, O Červené karkulce, O perníkové chaloupce a Prasátka a zlý vlk. Krásné barevné loutky výtvarníka Oldřicha Rédy umocňují divadelní zážitek. Veselý a zajímavý pořad je srozumitelný i těm nejmenším. V pohádkách není nic, co by děti děsilo, protože ježibaba i vlk působí komicky. Je to pořad plný smíchu, o který se starají dva vrabčáci popletové. Herci nejsou pouze vypravěči příběhů, ale mění se i v protihráče loutkových hrdinů. Vstupné: 30 Kč / dítě, dospělí vstup dobrovolný. Těšíme se na vás! Akci pořádáme s podporou města Odolena Voda - děkujeme. CENA: 200 Kč / osoba Školení trvá cca 90 minut. Po ukončení školení obdržíte osvědčení o proškolení. Další zajímavé informace najdete na: Další zajímavé informace najdete na: nebo na FB 14

15 Klub seniorů I během dalšího setkání jsme pokračovali v soutěžích pod názvem Česko pro pamětníky, pak přišlo na řadu naše oblíbené Bingo. Odpoledne nám rychle uběhlo a už jsme se těšili na příští týden, kdy naše pozvání přijali pan místostarosta Ing. arch. Ing. Tomáš Lohnický a paní starostka Ing. Dita Výborová. Ta bohužel onemocněla, a tak mezi nás přišel pan místostarosta sám. Vyprávěl o tom, co se chystá v Odoleně Vodě za akce, padaly různé otázky od seniorů, na které nám pan místostarosta odpovídal. Bylo to příjemné odpoledne a pan místostarosta slíbil, že mezi nás opět rád přijde a i nadále s námi bude spolupracovat. Další pondělí jsme pokračovali v soutěžích, tentokrát pod názvem Literární kavárna. Odpovídali jsme na několik otázek, které se týkaly našich umělců, zpěváků a herců. Všichni jsme odpověděli správně a za odměnu každý dostal malý dárek. V dubnu nás čekají další akce cestopisná přednáška o Havajských ostrovech v městské knihovně, divadlo, přednáška pořádaná městským úřadem a mnoho dalších aktivit. Marie Malá, předsedkyně Klubu seniorů Fota: Archiv Klubu seniorů Ve dnech ožila Stonožka angličtinou. Navštívila nás trenérka kojeneckých masáží paní Sylvie Hétu z Kanady, aby tu proškolila prvních 10 instruktorů kojeneckých masáží v České republice. Vše probíhalo pod záštitou organizace IAIM, která podporuje pečující dotek a komunikaci mezi rodiči a dětmi. Tato organizace je zastoupená v 71 zemích světa. Součástí kurzu byly i ukázkové hodiny, kterých se zúčastnilo několik místních maminek s jejich dětmi, které vedly nově proškolené instruktorky. Byla probrána řa- organizace a spolky Vodolský revír v dubnu V dubnu se příroda o překot snaží zbavit letargie zimního odpočinku. Všechno se dere na svět a zvěř má konečně dostatek potravy. Trochu může mít problémy s přechodem z omezené zimní nabídky na čerstvou jarní pastvu, ale ty po pár týdnech odezní. My využíváme teplejších dní k dezinfekci mysliveckých zásypů a k opravám po zimě poničených posedů a žebříků. Nehledě na aprílové počasí se každoročně účastníme jarní očisty Vodolky. Sbíráme odpadky z příkopů u silnic a likvidujeme některé z černých skládek v okolí našeho města ve spolupráci s technickými službami. Ty nás vybaví plastovými pytli a po úklidu je plné svezou od silnic do sběrného dvora. Pokaždé tak zbavíme přírodu v okolí Vodolky několika valníků odpadků. Původ odpadu je obestřen tajemstvím. Jedná se o pestrou směsici věcí, které vyprodukuje domácnost a většina z nás je vyhodí do popelnice nebo odnese do sběrného dvora. Ale najdou se i zbytky po činnosti holičů měděných kabelů nebo po rekonstrukcích interiérů činorodých spoluobčanů. Ojeté pneumatiky pohozené v lese však nepřekvapí. Už vloni jsme vás zvali na jarní svod mladých psů. Každý pes, jehož majitel ho chce používat v revíru jako loveckého, se musí svodu zúčastnit. Pro milovníky psů je zde možnost seznámit se s loveckými plemeny a probrat podrobnosti chovu s jejich majiteli. Letos se koná jarní svod 4. dubna ve Velkých Popovicích, geograficky blíže je svod pořádán v Tupadlech 26. dubna u kolegů z okresu Mělník. Všichni jsou pochopitelně vítáni. Občerstvení je zajištěno! Za Honební společenstvo Odolena Voda Jaroslav Šimoník Prázdninový týden ve Stonožce da témat souvisejících s kojeneckou masáží jako např. tlak, rychlost, rytmus, délka masáže, respekt, objetí, proč děti pláčou, řeč těla kojence, relaxace. Věřím, že se maminkám u nás líbilo a moc jim děkuji za pomoc. Hanka Plecitá, Kroužky Stonožka z. s. Foto: Archiv Honebního společenstva Fota: Archiv Kroužky Stonožka!!! NOVÉ POLOLETÍ!!! Přijďte se podívat, jaké kroužky pro vás připravily KROUŽKY STONOŽKA od února 2015: Aerobic třída Hravá jóga třída Salsa dospělí Aj pro děti pokročilí Hravá jóga MŠ Skautský oddíl Aj pro děti začátečníci Hudebka 3-6 Sportovky 3-6 Břišní tance dospělí Jóga dospělí Tanečky a rytmika 2-3 Cvičení pro těhotné Keramika 5-10 Tanečky a rytmika 4-7 Cvičení rodičů s dětmi 2-3 Malba a kresba 3-6 Tvoření s Věrkou 5-7 Cvičení rodičů s dětmi do 2 let Malba a kresba 7-12 Výtvarka 1,5-3 Dramaťák 3-6 Malba a kresba 15 + Zumba 4-6 Gymnastika 5-10 Pracovna Montessori 1,5-3 Zumba 6-12 Hrátky na flétnu 5-7 Rehabilitační cvičení na balónech Zumba 12 + Zumba dospělí 15

16 kultura a volný čas Kino Vltava Program na duben 2015 nám. Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou tel.: n n Předprodej otevřen denně od do hod., tel.: Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná st Vybíjená (ČR) 120 Kč čt Rychle a zběsile 7 (USA) 120 Kč pá Chappie (USA / Mexiko) 120 Kč Město 44 (Polsko) 110 Kč so Konečně doma 3D (USA) 120 Kč / 140 Kč Rezistence (USA) 110 Kč Rychle a zběsile 7 (USA) 120 Kč ne Asterix: Sídliště bohů (Francie) 100 Kč / 120 Kč Popelka (USA) 100 Kč / 120 Kč Kobry a užovky (ČR) 100 Kč út Vybíjená (ČR) 120 Kč st Rychle a zběsile 7 (USA) 120 Kč čt Kobry a užovky (ČR) 100 Kč pá Rezistence 3D (USA) 150 Kč Vzkříšení démona (USA) 110 Kč so Ovečka Shaun ve filmu (VB / Francie) 100 Kč / 120 Kč Rychle a zběsile 7 (USA) 120 Kč Vybíjená (ČR) 120 Kč ne Konečně doma (USA) 100 Kč / 125 Kč Popelka (USA) 100 Kč / 120 Kč Město 44 (Polsko) 110 Kč út Ghoul (ČR) 110 Kč st Chappie (USA) 120 Kč čt Cesta naděje (USA / Austrálie) 110 Kč pá Rychle a zběsile 7 (USA) 120 Kč Kobry a užovky (ČR) 100 Kč so Zvonilka a tvor Netvor 3D (USA) 130 Kč Čarovný les (USA) 100 Kč Ghoul 3D (ČR) 130 Kč ne Kinečko - Za kamarády z televize 3 (ČR) 60 Kč Ovečka Shaun ve filmu (VB / Francie) 100 Kč/ 120 Kč Popelka (USA) 100 Kč / 120 Kč Lovci a oběti (ČR) 100 Kč út Rychle a zběsile 7 (USA) 120 Kč st Vybíjená (ČR) 100 Kč čt Ghoul (ČR) 110 Kč pá Čarovný les (USA) 100 Kč Kobry a užovky (ČR) 100 Kč so Velká šestka (USA) 80 Kč Díra u Hanušovic (ČR) 80 Kč Birdman (USA) 100 Kč ne Tři bratři (ČR) 100 Kč Grandhotel Budapešť (USA / Německo) 100 Kč Cesta ven (ČR / Francie) 50 Kč út Cesta naděje (USA / Austrálie) 110 Kč st Pořád jsem to já (USA) 100 Kč čt Avengers: Age ofultron 2D (USA) 140 Kč Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou Program na duben 2015 nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. n tel.: n n Předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod., tel.: Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná út po st čt pá čt po ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Koncert Věry Martinové Jubileum 55 Tour, koncertní turné Věry Martinové k jejímu půlkulatému výročí narození. Vstupné: 220 Kč v předprodeji, 260 Kč na místě Divadlo Kukadlo: O víle Květince Hudební pohádka s písničkami. Představení je zaměřené na pomoc handicapovaným. Za návštěvu obdržíte další razítko do sluníčkové kartičky. Vstupné: 60 Kč 18. Country salon s Rangers Band Hostem jarního country salonu je skupina Lokálka Hradec Králové. Vstupné: 230 Kč Tančírna Vstupné: 70 Kč osoba, 120 Kč pár Koncert kapely Horkýžeslíže Jako předkapela vystoupí kralupská formace Rozkouřenej Cipísek. Vstupné: 230 Kč v předprodeji, 270 Kč na místě Čaj o páté Kozelkova trojka Slosovatelné vstupenky. Vstupné: 40 Kč Jarní koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje Vstupné: 120 Kč, 100 Kč senioři a studenti Kulturní kalendář duben Dušan Šoltys klecanský výtvarník a profesor ateliérové malby předvede tentokráte svoji vlastní tvorbu, Minigalerie od Petr Nazarov: Havajské ostrovy, městská knihovna od Jarní úklid Velkého a Malého háje, Odolena Voda od Jarní úklid Velkého a Malého háje, Otevírání studánek, Odolena Voda Divadlo Hračka Zvířátka ze ZOO, Klub Aero (DC Sluníčko) od 9.00 O Vodolskou kapku, start u Klubu Aero Z podkladů KASS Kralupy nad Vltavou zpracovala Naděžda Střelbová

17 Máslovická šlápota aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo sobota 11. dubna ročník turistického pochodu Trasy: 20 km: Praha Máslovice, start pod Libeňským zámečkem (8-9 h) 12 km: Líbeznice Máslovice, start u obecního úřadu ( h) 10 km: Klecany Máslovice, start v Klecanech na náměstí ( h) 9 km: Kralupy n. Vlt. Máslovice, start před vlakovým nádražím ( h) 8 km: Odolena Voda - Máslovice, start před ZK Aero ( h) 6 km: Řež Máslovice, start před Výzkumným ústavem (9-9.30h ) 3 a 5 km: okolí Máslovic, start u muzea ( h) Popis tras na jednotlivých startech. Startovné a odměny v cíli. Startovné/vstupné: 50 Kč; důchodci, děti a studenti: 40 Kč Program na návsi (11-16 hodin): stloukání másla, tvořivé dílny, soutěže (11 15 h) divadlo pro děti (13 h) hudební country skupina Máslovické drnkačky (11-13 h) hudební skupina VLAK DO DOBŘÍŠE (původně VLAK NA DOBŘÍŠ) (14 16 h) stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky V muzeu kromě stálé expozice o výrobě másla i nová výstava KUKAČKY. Bližší inf. na tel.: , adresa pořadatele: OÚ Máslovice, Pražská 18, , (Změna programu vyhrazena) slapota15-a5.indd :19:13 Foto: Václav Kohelka Minipřípravka AERO při televizním utkání AERO Odolena Voda versus Volejbalový klub Příbram. kultura a volný čas / sport AERO se dostalo do PLAY-OFF!!! Volejbalový klub Foto: Archiv oddílu AERO Odolena Voda se poprvé ve své obnovené činnosti dostal do první osmičky zaručující účast v play-off. Cesta to nebyla lehká, ale tým i přes zaváhání nakonec obsadil osmé místo a utkal se s vítězem základní části Libercem. V posledních zápasech bojovalo AERO u posledního týmu tabulky. V Havířově předvedli hráči výkon, který na domácí stačil, a zaslouženě si odvezli všechny tři body za výhru 3:1. Poté následoval přímý zápas o umístění. Zápas s Příbramí vysílala v pondělí 2. března živě Česká televize. Po nedělních večerních přípravách televizního taraflexu, který se musel rozložit na palubovku původní, probíhaly pondělní práce s přípravou haly téměř po celý den. Vedení klubu velmi děkuje dobrovolníkům za přípravu a znovu složení taraflexu. Zápas nakonec dopadl pro domácí hůře, než předpokládali. Dostal se totiž do tie-breaku a v něm hosté uspěli. AERU nezbývalo nic než bojovat. Výhru za tři body sice asi očekával jen ten největší snílek, ale podařilo se. Dukla totiž přijela v nekompletní sestavě a domácí AERO toho dokázalo využít a výhrou 3:1 se hodně přiblížilo vysněnému cíli. Následoval znovu televizní zápas, tentokrát v Karlových Varech a AERO i přes porážku 0:3 zahrálo kvalitní volejbal, jen v koncovkách nakupilo dost chyb, které byly rozhodující pro celý zápas. Po předposledním kole bylo jasné, že AERO bude v play-off, ale ještě bojovalo s Příbramí na dálku o sedmou příčku. AERO v zápase s Českými Budějovicemi hrálo bojovně a kvalitní podívaná jistě pobavila i naše fanoušky. Rozhodnout o vítězi musel až tie-break. V něm hosté dominovali a vyhráli ho. Příbram svůj zápas v Benátkách nad Jizerou prohrála, ale AERO muselo vyhrát tie-break, aby se dostalo na sedmou příčku. To se nestalo a AERO jde do play-off z osmé pozice na vítěze základní části Liberec. Čtvrtfinále se hrálo na čtyři vyhrané zápasy. O tom, jak AERO dopadlo, Vás budeme informovat v příštím vydání Odolenu. Junioři se připravovali na své poslední tři protivníky a již dohráli svou soutěž. O tom, jak dopadli a jak trenér hodnotí celou sezonu, se zmíníme rovněž v příštím Odolenu. Tomáš Havlát, Aero Odolena Voda volejbal Družstvo starších žáků Družstvo starších žáků se představilo v nových dresech na jejich předposledním turnaji, který se konal v Odoleně Vodě. Za soupeře chlapcům byla družstva Benátek nad Jizerou, Kladna a Příbrami. Tentokrát jsme nebyli příliš úspěšní, proti Kladnu a Příbrami družstvo prohrálo v poměru setů 2:0, jediné vítězství si odnesli ze souboje proti Benátkám nad Jizerou 2:0. Za tým AERA nastoupili v základní sestavě: Matěj Vegricht, Ladislav Toman, Jan Vodička, Jan Bocko, Matyáš Surý a Tomáš Kišari. Střídali Miroslav Nevrkla, Adam Shaker a Šimon Běhan. Děkujeme za sponzorský dar na nákup nových dresů firmě Mikrotechna a.s. a Restauraci a Pizzerii Bodlák. Monika Vodičková a Tomáš Havlát, trenéři AERO Odolena Voda Foto: Václav Kohelka 17

18 sport Šachové ohlédnutí V sezóně hraje A družstvo TJ Aero Odolena Voda regionální přebor družstev v současnosti na 6. místě. B družstvo složené z trenérů mládeže, juniorů a žáků hraje regionální soutěž družstev nyní na 4. místě. Žáci a junioři se zúčastňují regionálních a krajských soutěží jednotlivců hraných v Mladé Boleslavi, Kanině, Staré Boleslavi, Neratovicích a v Kralupech nad Vltavou. 11. listopadu 2014 hráči našeho oddílu reprezentovali ZŠ Odolena Voda na okresním přeboru čtyřčlenných školních družstev a po dramatických bojích získali 3. místo. Ondřej Skýpala se probojoval na mistrovství Čech, kde obsadil 3. místo a tímto si zajistil účast na mistrovství České republiky. Tréninky žáků se přesunuly do nové klubovny v č. p. 314 Ke Stadionu, kterou nám pronajal Městský úřad Odolena Voda. Žáci trénují každou středu od 17.30, junioři začínají v hod. Stále přijímáme nové hráče, kteří chtějí proniknout do tajů hry královské a nebojí se za tímto účelem vynaložit úsilí. Více informací o šachovém dění najdete na našich webových stránkách: Ivo Střelba Foto: Archiv oddílu Na obrázku si hráči základní sestavy B družstva dávají zaslouženou koupel těsně po odehraných partiích v Lánech (zbývající dospělá část družstva se již nevešla). FOTBAL Minikopaná Minikopaná se na jarní část okresní mistrovské soutěže připravovala v březnu tréninkem v úterý a v pátek od do hod. venku v prostoru sportovního areálu v Odoleně Vodě. I na jaře se bude soutěž hrát turnajovým systémem. První turnaj se odehrál v sobotu v Hovorčovicích. V dubnu se bude hrát v sobotu na SK Viktorii Jirny a v neděli na FK Brandýs. Mladší žáci Mladší žáci trénovali v březnu 2x týdně, v úterý ve sportovní hale a v pátek venku v prostoru sportovního areálu. Součástí přípravy byl halový turnaj pořádaný našim oddílem ve sportovní hale v Odoleně Vodě v neděli Zde dosáhli chlapci těchto výsledků: TJ Aero - Admira Praha A 1:1 (Matviak), - Admira Praha B 3:1 (Čepec 3), - Čechie Kralupy 2:1 (Matviak 2), - TJ Chabry 9:0 (Matviak a Čepec 4, Kos). Celý turnaj vyhráli naši chlapci, 2. místo Admira A, 3. místo Admira B, 4. místo Čechie Kralupy, 5. místo Chabry. Naše mužstvo reprezentovali Ondřej Matviak, Jan Čepec, Štěpán Kos, Filip Knákal, Adam Pavelka, Tomáš Rabatin a Jan Petřík. Do mistrovské okresní soutěže vstoupí v sobotu ve hod. na domácím hřišti a přivítá FC Líbeznice a v dubnu bude soutěž pokračovat v neděli ve Strakách a v neděli v Hovorčovicích. Dorost Dorost se připravoval na svou mistrovskou soutěž krajskou I. A třídu tréninkem vždy v úterý, ve středu a v pátek venku v prostoru sportovního areálu v Odoleně Vodě. Součástí přípravy bylo přátelské utkání v sobotu na hřišti SK Slaný, kde naši dorostenci zvítězili nad domácím dorostem 3:2 (Kaplan 2 a Holý). Až budete tyto řádky číst, budou mít chlapci odehraná již dvě mistrovská utkání. V dubnu je pořad utkání následující: ne 5. 4.: TJ Aero Bělá pod Bezdězem ne : TJ Aero Dolany ne : FC Mělník TJ Aero ne : TJ Aero Chotětov A mužstvo A mužstvo trénovalo i v březnu dvakrát týdně. V úterý ve sportovní hale a ve čtvrtek venku v prostoru sportovního areálu. Součástí přípravy je účast na zimním turnaji, hraném na umělé travnaté ploše, pořádaným FK Spolanou Neratovice. V neděli zvítězilo naše mužstvo nad Sokolem Kly 3:1 (Bocko, Valda a vlastní branka Kel), součástí přípravy byla i dvě přátelská utkání. V sobotu se Sokolem Mnětěž na jeho hřišti, vítězství 5:1 (Sedláček, Král, Mach, Šimáček a Kymr) a v sobotu se Sokolem Horní Počáply porážka 4:2 (Chodura a Kymr). Koncem března vstoupilo A mužstvo do mistrovské soutěže a s výsledky vás seznámím v příštím čísle Odolenu. V dubnu se budou hrát tato utkání: so v hod.: FC Líbeznice TJ Aero so v hod.: TJ Aero Kojetice ne v hod.: Větrušice TJ Aero ne v hod.: Klecany B TJ Aero Domeček stará garda Domeček stará garda uspořádala v sobotu ve sportovní hale v Odoleně Vodě turnaj starých gard. Domácí mužstvo staré gardy postavilo do turnaje dvě mužstva Domeček 1 a 2. Obě mužstva dosáhla těchto výsledků: Domeček 1 - Postřižín 5:1, - Nová Ves 2:2, - Chabry 1:3. Domeček 2 - Chvojkovice 2:3, - Veltrusy 6:1, - Velvary 0:1. Pak turnaj pokračoval utkáními v play- -off: Chabry - Veltrusy 7:3, Domeček 1 - Domeček 2 2:1, Postřižín - Chvojkovice 0:4, Nová Ves - Velvary 1:2. Semifinále: Chabry - Chvojkovice 6:0, Domeček 1 - Velvary 1:0. Finále: Domeček 1 - Chabry 2:3 po prodloužení. Za mužstvo Chaber nastupoval bývalý československý reprezentant Ladislav Vízek. V mistrovské soutěži starých gard na jaře 2015 bude pořad utkání následující: Horní Počáply - 1. FC Domeček FC Domeček - Libčice FCD - Postřižín FCD - Nelahozeves Nová Ves - 1. FCD Čechie - 1. FCD FCD - Chvojkovice Brod Chabry - 1. FCD Veltrusy - 1. FCD Dolany - 1. FCD Hraje se vždy v pondělí v hod. Všechny příznivce zveme do ochozu sportovního areálu na mistrovská utkání všech našich mužstev. Vaše podpora i hlasivky budou potřeba. Vladimír Kulíšek 18

19 zajímavosti / inzerce Trestná činnost proti životnímu prostředí Během minulého roku zaznamenali kriminalisté desítky případů pytláctví a dalších trestných činů, které poškozují životní prostředí. Nejčastějším trestným činem na úseku životního prostředí je dlouhodobě pytláctví. Téměř stovka zadokumentovaných případů na území celého státu to jen dokazuje. Úspěšný boj proti pytlákům je velmi složitým problémem. Časová prodleva mezi dobou nezákonného lovu a jeho zjištěním často ztěžuje zajištění stop důležitých pro zjištění pachatelů. Proto je patnáct stíhaných pytláků za loňský rok z tohoto pohledu solidním výsledkem. Další velkou skupinou případů jsou jednání týkající se týrání a zanedbání péče o zvířata. Těchto případů řešili kriminalisté devadesát a trestně stíhali třicet šest pachatelů. Takto vysoké objasněnosti bylo dosaženo díky úzké spolupráci s Ústřední veterinární správou Státní veterinární správy. Kriminalisté v minulém roce řešili i řadu případů spojených s nelegálním držením a obchodováním s exempláři zvláště chráněných živočišných druhů a rostlin. Převážně se jednalo o případy s mezinárodním přesahem. Celkem šestnáct případů skončilo v minulém roce návrhem na podání obžaloby. Zjištěno bylo pětadvacet pachatelů, z nichž jedenáct bylo cizinců. Největší podíl na řešení této trestné činnosti mají pracovníci SKPV Obvodního ředitelství Praha I, do jejichž působnosti spadá areál pražského letiště, kde nejčastěji dochází k záchytům chráněných druhů při jejich dovozu do České republiky nebo z ní. Zlepšení v objasněnosti těchto případů kriminality přináší stále užší spolupráce Policie ČR, Celní správy a České inspekce životního prostředí. Z internetových stránek Policie ČR připravil František Podskalský Rady našich babiček Bylinky pro naše oči Fenyklový obklad na unavené oči Jednu lžíci mletých semen fenyklu povaříme v 1 dl vody. Necháme stát. Do vlažného odvaru namočíme vatový tampon, přiložíme na oči a necháme minut působit. Obklad na ječné zrno Jeden ve slupce uvařený horký brambor rozmačkáme vidličkou, přidáme 1 žloutek a s horkým mlékem rozmícháme na kaši. Dáme na kousek plátna, přehneme a přiložíme na zavřené oko. Necháme působit 15 až 20 minut třikrát denně. Pranostika 24. dubna sv. Jiří Když jsem probíral pranostiky na duben, zaujalo mě jméno sv. Jiří. Je s ním spojeno mnoho pranostik: Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí. Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava. Na svatého Jiří když prší, nejsou na stromech žádné vlky. Pršelo-li před svatým Jiřím, bude po něm ještě více pršet. Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi dobře, ale do mokra je hrob. Před Jiřím sucho, po něm mokro. Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo. Jasný Jiří - pěkný podzimek. Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. Na svatého Jiří rodí se jaro. A to určitě nejsou samozřejmě všechny. Navíc je sv. Jiří patronem mnoha profesí a povolání, například jízdních vojáků (kavalérie), lukostřelců, obrněných jednotek, průzkumníků, rytířů, vojáků, zvědů, zbrojířů, agronomů, hospodářů, řezníků, rolníků, sedláků, sedlářů, zemědělců, horníků, kovářů, bednářů. Svatý Jiří - drakobijec je též patronem skautského bratrství. Je symbolem statečnosti a zmužilosti. Chrání vždy bezbranného, kdy vítězí dobro a spravedlnost nad zlem. (Vždyť jedna z formulí pro pasování na rytíře začíná - Ve jménu Božím, svatého Jiří a svatého Michala ). Skauti si každý rok připomínají 24. dubna na nádvoří Pražského hradu toto bratrství u sochy svatého Jiří. Svatý Jiří je dále patronem malomocných, proti kožním nemocem, proti moru a epidemiím, proti lepře, proti oparu, proti syfilidě; za koně, za jezdce. Zároveň je patronem mnoha zemí, například Anglie (zde je mu zasvěceno celých 160 kostelů), Libanonu, Litvy, Malty, Moskvy, Německa, Kanady, Palestiny, Řecka, Portugalska, Černé hory, Etiopie, Gruzie, Kanady, Katalánska, Řecka, Srbska, měst Istanbulu, Lublaně. A není snad Čecha, který by neznal baziliku sv. Jiří na Pražském hradě nebo rotundu sv. Jiří na Řípu. Takže, jestli pracujete v nějaké z těch profesí, či trpíte třeba na opary, tak teď už víte, kdo by vám mohl pomoci. Z internetových zdrojů připravil Ivan Pekárek Měsíčkové ledové kostky Čtyři lžíce měsíčku vaříme na slabém ohni v 1/4 l vody. Přikryté necháme vychladnout a scedíme. Nalijeme do nádobky na led a necháme zmrazit. Kostkou ledu potíráme víčka a okolí oka. Zmírňuje to bolest, zčervenání a odstraňuje únavu. Z internetových zdrojů připravil František Podskalský Řádková inzerce!! Stěhování Vyklízení!! Odvoz starého nábytku na skládku. Stěhování všeho druhu. Vyklízíme byty, pozůstalosti, sklepy atd. Odvoz čehokoliv na skládku. Tel.: Prodám zahradu 370 m 2. Tel.: Pro kotelnu v Odoleně Vodě přijmeme elektrikáře. Požadujeme: vyučení v oboru elektro, platná vyhl. č. 50/1978 Sb., 6, řidičský průkaz skupiny B, manuální zručnost, práce na PC a praxe min. 2 roky. Osvědčení topiče nízkotlakých kotlů a bydliště v Odoleně Vodě výhodou. Nástup možný ihned. Zaměstnání na plný pracovní poměr. Nástupní mzda podle platných norem. Kontakt: Ing. Šikula Martin, mob.: , 19

20 inzerce MASÁŽE KOJENCŮ pod záštitou Mezinárodní asociace kojeneckých masáží IAIM Za 5 týdnů se naučíte: - rozumět jazyku a podnětům těla vašeho dítěte - pomoci vašemu dítěti déle a lépe spát - umět mu pomoci od bolestí Kde nás najdete? ve Stonožce (Postřižínská 20, Odolena Voda) Kdy se sejdeme? první lekce v sobotu Kdo vás kurzem provede? Hanka Plecitá a Jana Trantová!! Prvních 10 přihlášených obdrží dárek v podobě 20 % slevy na celý kurz!! více informací na VELIKONOČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2. a 3. dubna 2015 během velikonočních prázdnin pořádáme v prostorách Kroužků Stonožka (Postřižínská 20, Odolena Voda) příměstský tábor. Pro děti (5 12 let) je zajištěn celodenní program (7:30 17:00 hodin). Pobyt venku i v tělocvičně, výtvarné činnosti, cvičení, tanec a spousta další zábavy. Během dne je zajištěno stravování a pitný režim (2x svačina a oběd). Termíny LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ: Hudební týden Taneční týden Jógový týden Přihlašujte se prostřednictvím formuláře na webu. Tvořivý týden Sportovní týden Váš rádce na finance Stanislav Petříček generální reprezentant Mám pro vás jedinečnou velikonoční odměnu 333 Kč Kč za aktivaci jednoho z účtů KB a.s. + Moudrého plánu Dětské konto BERUŠKA bez poplatků s úrokem +1 % ZDARMA studentský účet G2.2 každý rok odměna 333 Kč MůjÚčet s MojeOdměny a cestovním pojištěním ZDARMA ZDARMA pro podnikatele ProfiÚčet s balíčkem transakcí Moudrý plán je spoření pro budoucí potřebu a zajištění rizik Od bankomat KB a.s. v Odoleně Vodě bankovní servis úvěry, investice, pojištění, půjčky, účty, hypotéky Kde a kdy? Odolena Voda, Komenského 305 (ZK Aero) ÚT, ST, ČT 9 12, nebo individuálně tel.: MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE Miroslav BARTOŠ Přemyslova Kralupy nad Vltavou tel.: RUČNÍ MYTÍ VOZŮ Odolena Voda a okolí HLEDÁTE PRÁCI U KTERÉ NEZÁLEŽÍ NA VĚKU? Hledáme aktivní lidi na pozici realitní specialista i bez praxe. Kompletní školení zajištěno. Nikdy není pozdě začít novou kariéru. Vaše CV zasílejte na pracoviště Praha 8 Dolní Chabry Vysoce kvalitní vyčištění vašeho vozu (interier i exterier). Špičkové, ph neutrální přípravky. Ekologicky šetrné suché mytí bez vody. Váš vůz mohu vyčistit i před vaším domem! tel.: , 20

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Registr osobních zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Informace o zpracování osobních zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti Městského úřadu Hostinné

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4321/2016 ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 19.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 54. zasedání dne 30. září 2016

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 54. zasedání dne 30. září 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 54. zasedání dne 30. září 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 5649/2016 Číslo spisu jednání: 5648/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 13:20

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 200 BŘEZEN 20 PŘEDKLÁDÁ: ING. BOŽENA KOŘENKOVÁ VEDOUCÍ OKS I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko. Vedoucí odboru je paní Anna Klímová, spolu s ní na odboru

Více

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k 31.12.2016 1 Seznam platných vyhlášek 1991 žádná platná vyhláška 1992 č. 1 1993 žádná platná vyhláška 1994 žádná platná

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Výpis ze zápisu č. 6. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 9. září 2015

Výpis ze zápisu č. 6. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 9. září 2015 Výpis ze zápisu č. 6 ze zasedání Zastupitelstva města Broumov konaného dne 9. září 2015 1 Volba návrhové komise 1/1 ZM volí návrhovou komisi ve složení Mgr., pan Arnold Vodochodský a paní Jitku Nigrinovou

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin Rada města s c h v a l u j e : U S N E S E N Í z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin 1. Program jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015. 2. Dodatek č. 1 ke

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 10.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 10. března 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 10. března 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 10. března 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: Zapisovatel:

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 9. 11. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Ing. Jiří Čvančara, Tomáš Král Omluven: - Hosté: Ing. Ewa

Více

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 1.3.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: --------------- Neomluveni:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.08.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Lány schválilo na svém zasedání dne 16.6.2008 v souladu s ust.

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm. Odbor projektového řízení. Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm. Odbor projektového řízení. Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor projektového řízení Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010 Datum: únor 2011 Předkládá: Ing. Josef Rusek, vedoucí odboru projektového řízení Obsah: 1. Základní

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluven: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř Tomáš Háp

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 14. 9. 2016 Místo a čas: budova obecního úřadu 17,00 hodin Přítomni: Houšková, Stix, Zdechovan, Bittner, Klobusovský, Stoiber Omluveni: Formánková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 47. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

z 15. zasedání rady města, které se konalo mimo dlouhodobě plánovaný harmonogram

z 15. zasedání rady města, které se konalo mimo dlouhodobě plánovaný harmonogram I n f o r m a c e z 15. zasedání rady města, které se konalo mimo dlouhodobě plánovaný harmonogram 1. Zahájení Jednání rady města svolané mimo dlouhodobě plánovaný harmonogram zahájil a řídil starosta

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 11. 11. 2009 USNESENÍ č. 55/8-09 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 46/2009 par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5171

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Předkládá : Ing. Jaroslav Polášek ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Obsah: 1. ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ČINNOST A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 2. ODDĚLENÍ

Více