INTEGRO Informační Systém stručný přehled. Integro IS + nadstavba Integro CRM silný nástroj firemních informací.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGRO Informační Systém stručný přehled. Integro IS + nadstavba Integro CRM silný nástroj firemních informací."

Transkript

1 INTEGRO Informační Systém stručný přehled Integro IS + nadstavba Integro CRM silný nástroj firemních informací.

2 OBECNĚ K INTEGRO IS INTEGRO IS je pokračováním programu INTEGRO DOS. Hlavní znaky programu: - Pořízení všech dokladů ve všech modulech je stejné, pokud se naučíte např. vystavit fakturu - umíte s programem pracovat - Jednoduchý vzhled neunavuje oči. - Spolu s Integro CRM - silný nástroj pro firemní informace. - Možnost zapojit do programu i mistry, manažery bez obav z nechtěné změny dat. - Spolupráce s portály státní správy. - Načítání dat z internetu nové firmy z Ares, Kurzovní listek z ČNB, nahlížení do insolventního rejstříku. - Každý uživatel si na svém monitoru může nastavit velikost dokladů, oken, sloupců. - Prodejní systém, sklady, odbyt, reklamace se s Dos Integro již nedá prakticky vůbec srovnávat. - instalace od Windows XP po Windows 7 64 bit - bezproblémový síťový provoz, SQL dotazy. Nejvyšší verze SQL server, nejvyšší počet stanic 43. Normální verze zcela postačuje do 10 stanic. - Program lze nainstalovat např. pouze 1x na server a uživatelé s ním pracují vzdáleným přístupem odkudkoliv. Program je v praxi instalován na serveru v Hamburgu, Česká pobočka s ním pracuje v Praze, servis je z Frýdku-Místku. - Účetnictví nemá volbu PŘIPOJENÍ DAT, nejsou zde ani AKTUALIZACE SESTAV program má OKAMŽITÉ STAVY VŠECH VÝSTUPŮ - Dvě varianty účtování (dle parametrů) 1. Pořízení dokladů bez zaúčtování pořizujete doklady, pracujete se saldokontem, bankou, prodáváte a účetní pak účtuje později (např. dávkově) 2. Okamžité zaúčtování po pořízení prvotních dokladů - Můžete pořizovat více let najednou. - Hospodářský rok nastavíte si sami období účetního období - správce programu a hlavní účetní mají široké možnosti zadávat, omezovat práva jednotlivých uživatelů. Do programu můžete přihlásit obchodníky, mistry, majitelé a nastavit jim detailně kam se mohou dostat. (mód CTI může se dívat, nemůže pořizovat) - Víceuživatelská verze podvojné účetnictví i daňová evidence. Můžete přidávat, mazat firmy dle potřeby - Jednotlivé zakázky se mohou dívat přímo z programu na dokumenty, smlouvy, výkresy, které k nim patří, z adresáře firem je možno nahlížet do dokumentů firem - Z karty firmy je možno vidět všechny její doklady, saldokonto, objednávky, rezervace - Každá firma může mít vlastní vzory tiskopisů např. u faktury nemusíte vybírat vzor sestavy - Při zadání nové firmy dle IČ program vyplní obchodní název, adresu, DIČ dle obchodního rejstříku ARES - program vytváří xml soubory pro exporty na MF, ČSSZ, ZP, včetně nejnovějších režimu PDP

3 - Program umí export vystavených faktur pro EDI komunikaci. - Program umí tisknout sestavy přímo přes Adobe Reader. - Veškeré sestavy, doklady i data je možno okamžitě exportovat do win formátů - ALT+P odešle jakýkoliv doklad v PDF em - v programu je datový sklad, který po napojení na Excel provádí rozbory automaticky. Řešili jsme ekonomické rozbory, jejichž sestavení trvalo týden a nyní je zákazník dělá prakticky on-line stisknutím tlačítka. - Integro CRM využívá adresář firem, datový sklad pro rozbory prodejů - Uživatel platí roční pronájem. Pokud jsou v průběhu roku změny ze zákona, zákazník je automaticky obdrží. Dále zákazník dostane veškeré vylepšení v průběhu roku, které jsou provedeny.

4 INTEGRO TITULNÍ STRANA Z titulní obrazovky se dostanete na odkazy na internetu AKTUALITY O PROGRAMU, Návody, Dokumentaci, ukázkové videa na YouTube, odkazy na stránky státní správy, rozbory, atp.

5 SPUŠTĚNÍ PROGRAMU Po přihlášení do programu má každý uživatel k dispozici svou VLASTNÍ ZÁLOŽKU do které si může nastavit nejčastější používané doklady, pohledy nebo sestavy. Výhodou je, že tuto záložku může nastavit SPRÁVCE a další volby uživateli zcela zamezit tento uživatel se dostane na začátek programu, kde má svoji volbu a v ní pouze možnosti, na které ho v programu správce pustí. Z titulní obrazovky se kliknutím dostanete na AKTUALITY, UKÁZKY PRÁCE s programem, MOTIVY pracovní plochy, otevřete DOKUMENTACI, pošlete do Integrodat, atp. NASTAVENÍ UŽIVETELŮ Základním nastavení uživatele je jestli pořizuje data nebo ne. Mód OPR může pořídit, opravit, zobrazit. Mód CTI může si data pouze prohlížet. Mód POR může pořídit nemůže opravovat. Samozřejmě dále je k dispozici detailní nastavení na jednotlivé dokladové řady, moduly, sklady. Například obchodník, který nepořizuje data, dostane mód CTI, do jeho vlastní lišty mu přidáte adresář firem a z něj dostane všechny informace za firmu bez možností zásahu do dat. Lze nastavit přístup jednotlivých uživatelů pouze k vybraným skladům. Každá pokladní může mít nastavenou vlastní pokladnu.

6 JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ Program je rozdělen na MODULY. Každý modul má vlastní KNIHY pořízených dokladů, SESTAVY, případně další operace, závěrky, atp. Po POŘÍZENÍ dokladu a uložení se doklad zařadí do Knihy. Dle parametru se buď zaúčtuje, nebo ne. Ukázka KNIHY DODAVATELSKÝCH FAKTUR Pravým tlačítkem můžete doklad Zobrazit, Opravit, Vytisknout. Zaúčtovat, Zobrazit, Opravit Účetní doklad.

7 POŘÍZENÍ DODAVATELSKÉ FAKTURY Program už podle firmy přednastaví další údaje. Například firma je CZ, program v Záhlaví nabídne Typ DPH Tuzemsko. Z číselníku firem se nabízí i splatnost, pokud je u firmy zadaná, pokud ne nabízí se z přednastavení dokladové řady. Z přednastavení dokladové řady se nabízí konstantní, případně specifický symbol, splatnost Program kontroluje variabilní symbol v případě že je stejný, upozorní. Likvidace u dod. Fa lze zapsat pouze záhlaví bez zatržení likvidace a fakturu poslat na formální odsouhlasení mistrovi, apod. Po zatrhnutí Likvidace se nabízí rozúčtování DPH a rozúčtování souvztažných účtů. Z knihy dodavat. Fa lze ukládat ÚČTOVACÍ ŠABLONY a ty pak přebírat při účtování.

8 Další volby v záhlaví dokladu F6 okamžitý tisk na výchozí tiskárnu Nástroje přednastavení dokladových řad údaje se pak nabízí nebo opakují uložení okna uloží pro každého uživatel kde bude okno na monitoru, jak velké, pořadí a velikost sloupců v řádcích Účtovací šablona

9 ODBĚRATELÉ VYSTAVENÍ FAKTURY Ovládání modulu je stejné jako u Dodavatelů s odlišnostmi pro daný typ dokladu Vystavení FA Alt+N náhled tisku ALT+P odeslání FA em ve formátu PDF

10 UKÁZKY TISKU FAKTUR

11 MODUL ODBĚRATELÉ V programu je jedno společné místo pro vystavení faktur. Z modulu Sklad se vyskladní dodacím listem a ten se jedním klikem překlopí do faktury nebo se ze skladu vystavují dodací listy a modul ODBĚRATELÉ je umí fakturovat i dávkově za různá kritéria. Z faktury lze přebírat položky z KATALOGU položek ale nevyskladní. V modulu je Kniha faktur a Kniha zálohových faktur. Zálohové faktury zaplacené se jednoduše načtou do koncové faktury. K dispozici je Ceník společný i pro sklady, tvorba cen s DPH, bez DPH, v Kč, v cizí měně i pro jednotlivé firmy. V modulu jsou upomínky a penále, hromadný tisk faktur, můžeme nahlížet do insolventního rejstříku, uznání závazku. Upomínka se zapíše do saldokonta. Penalizační fakturu vidíme také v saldokontu. K dispozici je Tisk knihy faktur, Vyhodnocení obchodních zástupců, detailní přehled fakturace, kontrola nevyfakturovaných dodacích listů. Vystavená faktura se ihned objeví v evidenci DPH, dle parametru se také ihned zaúčtuje samozřejmě s možností oprav.

12 MODUL ODBYT - PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY, VYSTAVENÉ OBJEDNÁVKY Objednávky jsou v členění POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁNO, POTVRZENO, ČÁSTEČNĚ VYBAVENO, VYBAVENO.

13 OBJEDNÁVKA Dodací list vyskladní ze skladu

14 Faktura vznikne tlačítkem z uloženého DL automaticky Koloběh Objednávka Dodací list Faktura se tvoří plně automaticky jedním kliknutím. Program eviduje je-li vše vydodáno z objednávky a mění její STAV. Faktura se zařadí do modulu ODBĚRATELÉ, Je v evidenci DPH, v účetnictví (dle nastavení), v saldokontu. Program umí vystavovat Dodací listy na odběratele a ty dávkově fakturovat. Ve volbě SKLAD-PRODEJ se nastaví Registrační pokladna v prodejně

15 ADRESÁŘ FIREM Silný nástroj v programu. Nové firmy stačí zadat IČ program údaje doplní z ARES MF. Jsou zde přednastaveny analytiky, ceníky, splatnosti, pobočky. Z adresáře se dostanete na všechny doklady můžete je zobrazit, tisknout. Z adresáře spustíte sestavy za firmu, nahlížíte do modulů, kde se firma vyskytuje.

16 MODUL SPRÁVCE Nastavení firmy, uživatelů, přenosy dat, kurzovní lístek, základní číselníky, režie rozvrhové základny Do této volby se dostane pouze správce a hlavní účetní. VÍCEUŽIVATELSKÁ VERZE Podvojné účetnictví a daňová evidence. Klient může mít program u sebe pořizovat, provádět všechny volby v programu bez zaúčtování. Doklady se pošlou em do účetní firmy, která je zaúčtuje. Např. Firma má sklady, prodej, eviduje dodavatelské faktury, pokladnu, banku, účetní firma provádí DPH, účetnictví, mzdy přenosy probíhají em. Umíme pro účetní firmy přenášet např. odběratelské faktury, dodavatelské i z jiných programů pro odbourání pracného pořizování dat.

17 MODUL POKLADNA Pokladna se pořizuje pomocí Číselníku druhu pohybu přednastavené texty, účty, DPH, střediska,..

18 MODUL BANKA Obsahuje Příkazy k úhradě, Bankovní výpisy, Vzájemné zápočty, Načtení elektronických výpisů.

19 Vzájemné zápočty

20 MODUL ÚČETNICTVÍ ÚČETNÍ DENÍK - prohlížení HLAVNÍ KNIHA prohlížení Obraty a zůstatky po měsících

21 Doklady detailně Karta účtu obraty, zůstatky, doklady Pohledem na Hlavní Knihu vidíte Rok, měsíční a celkové obraty a zůstatky. Přepnutím na detailní náhledy vidíte jednotlivé doklady dle měsíců. Doklady lze prohlížet, tisknout, opravit. Všechny Stavy účtů jsou k dispozici okamžitě.

22 Knihy, Sestavy, Závěrky

23 Program přehledně eviduje Přílohy PDP včetně načítání xml na Daňový portál. Volba SESTAVY, VÝKAZY, ROČNÍ ZÁVĚRKA z modulu Účetnictví

24 MODUL SKLADY Skladový systém je jednoduchý na ovládání ale zároveň velice obsáhlý. V případě použití modulů ODBYT, VÝROBA, ODBĚRATELÉ tvoří obchodní a výrobní systém firmy bez ohledu na zaměření. Sklad se používá jako účetní i neúčetní. K dispozici je množství sestav od přehledů nákupů, spotřeby, prodejů až po analýzy prodejů v Excelu nebo Integro CRM. Sklad neznamená jen klasické skladové položky můžeme zde evidovat i práce, montáže, servis, apod.

25

26 Výběr sestavy Stav skladu Před náhledem, tiskem sestavy možnost výběru sestavy, třídění, filtrů, exportů, apod.

27 MODUL VÝROBA Kusovníky, evidence výrobních příkazů, automatické generování produkce výrobků a spotřeby materiálů. Přijaté objednávky v modulu Odbyt lze navázat na výrobu.

28 MODUL MZDY V modulu mzdy jsou Karty zaměstnanců, kde jsou společné údaje personální, mzdové. Na kartě zaměstnance vidíte jeho srážky, nemocenskou i výplaty po měsících. Výhodou je prohlížení výplat včetně třídění, filtrů, exportů. Pořízení mezd je rychlejší díky pořizovacím formulářům do kterých jsou vloženy druhy mezd. Na jedné obrazovce tak pořídíte celou mzdu. Pro speciální typy mezd např. řidič si můžete nadefinovat speciální pořizovací formulář.

29 Srážky včetně čísel bankovních účtů. Výplaty pracovníka dle měsíců mzdu je možno i z karty přímo opravit.

30 Pořízení mezd Vybere se pracovník a formulář. Na obrázku je řidič, kde jsou nadefinované příplatky. Sazby a výpočet mzdy probíhá automaticky dle sazeb na kartě pracovníka a algoritmů na formuláři. Toto pořízení je v praxi až 4x rychlejší než v Dos programu. Kniha pořízených mezd Zde je možno dělat filtry např. měsíc a prémie vidíte přehledně jestli máte vše správně pořízeno. Tyto mzdové věty můžete exportovat např. do Excelu pro potřeby rozborů.

31 Ukázky výplatních lístků

32 Přehled Daň z příjmu Přehled zdravotní pojištění Vojenská ZP Výběr před náhledem

33 Příloha k žádosti o nemocenskou Vyúčtování zálohové daně z příjmu

34 MODUL MAJETEK Majetek eviduje investiční majetek i drobný majetek společně. Je možno tak přidělit karty na společné odpovědné místa a pracovníky. Evidence zachycuje veškeré změny v dokladech včetně změn umístění majetku. Seznamy a soupisy se tisknou k určitému dni.

35 Sestavy Majetku je možno třídit dle místa, osob středisek, atp. Před tiskem jsou k dispozici filtry dat. Je tak možno evidovat co je danému pracovníkovi přiděleno a za co zodpovídá. Sestava dle účtů Inventurní soupis dle osob

36 UKÁZKY NA YOUTUBE Ukázky prohlížejte nejlépe v celém okně v rozlišení 720p (zapnete vpravo dole na videu) Aktualizovaná stránka Jednotlivé videa Oděratelé Dodavatelé Pokladna Banka Vnitro doklady Odbyt vybavení objednávky (Objednávka-Dodací list-faktura) Ukázka modulu Mzdy Ukázka Registrační pokladny v prodejně Ukázka Základního ovládání Integro IS Ukázka nastavení vlastního pohledu Knihy dokladů Ukázka vytvoření záložky Vlastní Integrodat software 11/2011