Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o."

Transkript

1 Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat do OKV k vytištění podkladů pro inkaso plateb OBSAH: 1. Přihlášení na portál 1. Úvodní obrazovka 2. Rozdělení systému 2. Pořízení smlouvy 1. Popis obrazovky 2. Pořízení smlouvy 3. Smlouvy 1. Základní popis sekce Smlouvy 2. Filtrování výběr položek 3. Tisk uzavřené smlouvy 4. Detail smlouvy 5. Příkaz k úhradě 4. Závěr O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

2 1. Přihlášení na portál 1. úvodní obrazovka Internetový portál O.K.V je aplikace, která pracuje s daty umístěnými na firemním serveru O.K.V. a tedy můžete vytvářet smlouvy, tisknout a nahlížet do již vystavených Vašich smluv z jakéhokoliv počítače, který je připojen do internetu. Na portál se přihlásíte po zadání adresy Na úvodní straně vidíte v levém navigačním panelu dvě sekce 1. ZÁKAZNÍCI a 2. OBCHODNÍCI. 2. rozdělení systému V sekci ZÁKAZNÍCI najdete základní informace o firmě O.K.V. Leasing, kontakty na O.K.V, možnost stažení dokumentů pro zákazníky (úvěrová smlouva, úvěrové podmínky, dotazník k úvěrové smlouvě) a odkaz na vyplnění žádosti o úvěr přes internet. POZOR teneto odkaz je určen pouze pro Vaše zákazníky zde se tedy nepokoušejte VYSTAVOVAT SMLOUVY!!! V sekci OBCHODNÍCI najdete opět sekci Ke stažení kde jsou ke stažení dokumenty pro obchodníky (Smlouva o zprostředkování, Úvěrové podmínky O.K.V. Leasing, Provozněmetodický pokyn, Provozněmetodický pokyn pro montáž LPG, Instalační disketa DOS programu OKV, Návod na ovládání DOS programu, Návod na ovládání nového internetového portálu O.K.V.). Jako další položka menu je odkaz na stažení spojovací diskety pro DOS verzi programu (pro práci s internetový portálem již není potřeba) a poslední odkaz Úvěry je vlastní spuštění Internetového portálu O.K.V Po kliknutí na odkaz ÚVĚRY Vás portál automaticky přesměruje na přihlašovací obrazovku kde vyplníte přidělené jméno uživatele a heslo. Po kliknutí na tlačítko přihlásit v pravém spodním rohu jste již přihlášen a máte možnost práce se aplikací O.K.V. O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

3 2. Pořízení smlouvy 1. popis obrazovky Po úspěšném přihlášení nyní na obrazovce vidíte možnost zadávat novou žádost o půjčku kam Vás portál přesměruje vždy po přihlášení. Přímo v obrázku jsou 3 ikony symbolizující základní navigaci. Symbol domečku Vám slouží k přesměrování na úplně první úvodní stranu, symbol tiskárny slouží k vytištění cele internetové stránky (toto nesouží k tisky smlouvy apod., a symbol obálky je odkaz na spuštění Vašeho poštovního programu k odeslání nějakého dotazu do O.K.V. V horní části obrazovky pod ilustračním obrázkem vidíte hlavní menu a pod ním vlastní formuláře. Popis menu: 1. Nová žádost o půjčku (je to odkaz pro zadání nové žádosti o půjčku na stejnou pozici Vás přesměruje systém po přihlášení) 2. Smlouvy - v této sekci vidíte všechny své již uzavřené smlouvy v novém portálu, v jakém se nacházejí stavu (schválení, předání, odeslání) a také zde najdete možnost práce s nimi (tisk smlouvy, příkazu k úhradě atd.) 3. Administrace Vám nepřístupná položka sloužící pouze administrátorovi systému 4. Stažení spojovací diskety opět možnost stáhnout si tzv. spojovací disketu pro starší verzi programu zde v novém systému již není potřeba. 5. Jméno přihlášeného uživatele pro Vaši kontrolu aby jste si byli jisti že jste přihlášení a máte práva pro uzavření smlouvy a ostatní práce se systémem. 6. Odhlásit tlačítko pro ukončení práce se systémem. Pod hlavním menu se nachází vlastní část portálu kde se vyplňují formuláře údaje nutné pro uzavření žádosti a smlouvy. Zde se také budou objevovat systémová hlášení pokud žadatel nebude oprávněn uzavřít novou smlouvy nebo pokud vy jako obchodník nebudete splňovat podmínky dané O.K.V. Leasing s.r.o. O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

4 2. Pořízení smlouvy 1. Typ č.1 1. vyberte typ půjčky ze seznamu 2. zapište výši půjčky v korunách 3. vyberte datum první splátky ze seznamu 4. vyberte způsob úhrady první splátky z nabídky 5. stiskněte tlačítko PŘEPOČÍTAT 2. Typ č.2 1. vyberte typ půjčky ze seznamu 2. zapište výši půjčky v korunách 3. zvolte délku splácení nebo max. výši splátky 4. akontace v Kč výše musí být ve stanoveném rozmezí 3. vyberte datum první splátky ze seznamu 4. vyberte způsob úhrady první splátky z nabídky 5. stiskněte tlačítko PŘEPOČÍTAT Zde jsou uvedeny pouze dva typy smlouvy typ formulářů a jednotlivé prvky se můžou lišit dle typu smlouvy. Vždy však vyplňte všechny údaje a zakončete stiskem tlačítka PŘEPOČÍTAT. Teprve po přepočítání smlouvy se objeví detailní údaje o smlouvě (výše splátky, RPSN atd.) a tlačítko POKRAČOVAT, které Vás posune na další část formuláře. O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

5 1. vypočítané údaje o smlouvě 2. stiskněte tlačítko Pokračovat Pokud změníte některé údaje smlouvy (počet splátek, výši půjčky, datumy ) prosím vždy stiskněte tlačítko PŘEPOČÍTAT, aby jste dostali správné údaje o půjčce. Až jste si jisti a máte základní údaje vyplněny stiskněte tlačítko POKRAČOVAT. Dostanete se do dalšího kroku a to vyplnění osobních informací o žadateli o půjčku. Vyplňte všechny údaje a pokud si nejste jisti které údaje jsou povinné stiskněte tlačítko POKRAČOVAT i před dokončením vyplňování povinné položky se Vám vypíšou pod textem Vyplňte požadované údaje. V tomto kroku se již kontrolují některé údaje a vždy dbejte správnému vyplnění údajů. Pokud zadáte nesprávně rodné číslo systém Vás upozorní a pokud žadatel nesplňuje podmínky pro zavření smlouvy a nebo vy nemáte oprávnění takovou smlouvu uzavřít systém Vám zobrazí níže uvedenou hlášku: O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

6 Po správném vyplnění údajů a nebo případně po mimořádném povolení uzavření smlouvy po kontaktu O.K.V. Leasingu přejdete do sekce další údaje o žadateli o půjčku (bydliště, účel smlouvy atd.) Pokud bude chtít zjistit opět které položky jsou povinné stiskněte předčasně tlačítko POKRAČOVAT a povinné položky se Vám zobrazí v seznamu. Snažte se však vyplňovat vždy pokud možno všechny údaje. Po vyplnění požadovaných údajů a stisku tlačítka POKRAČOVAT se dostanete do sekce vyplnění údajů o ručiteli (-ech). O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

7 Do sekce zadávání údajů ručitelů se dostanete pouze v případě že typ smlouvy vyžaduje ručitele. Pokud smlouvu lze uzavřít bez ručitele formulář se Vám nezobrazí. Opět po správném vyplnění položek a stisku tlačítka POKRAČOVAT přejdete do sekce kde se zadávají údaje o povolání, příjmech, výdajích a hlavně bankovní spojení žadatele(klienta/ky) o půjčku. Opět pokračujte ve vyplňování případně si zjistěte povinné položky a na závěr stiskněte tlačítko POKRAČOVAT. Po kliknutí na tlačítko POKRAČOVAT se dostanete do závěrečné fáze uzavření smlouvy a to že se Vám zobrazí přehled o právě uzavřené smlouvě v textovém přehledu a po stisknutí tlačítka DOKONČIT v pravém spodní rohu závěrečného přehledu je smlouva dokončena. Hlášení systému Vám sdělí, že jste smlouvu dokončili a teď je smlouva k dispozici již v sekci SMLOUVY kam se dostanete po kliku na tlačítko SMLOUVY v menu po horním obrázkem. 3. Smlouvy 1. Základní popis sekce SMLOUVY Po dokončení uzavírané nové smlouvy a nebo pro další práce s již uzavřenými smlouvami slouží část portálu s názvem SMLOUVY do které se dostanete po kliku na odkaz pod horním obrázkem s názvem SMLOUVY. V této části aplikace máte možnosti: 1. Vidíte seznam všech svých již uzavřených smluv. 2. Můžete vyhledávat (filtrovat) již uzavřené smlouvy podle několika položek např. podle jména, rodného čísla, stavu nebo datumu kdy byla smlouva uzavřena. 3. Můžete tisknout již uzavřené smlouvy 4. Můžete prohlížet tzv. detail smlouvy s textovém režimu. 5. Můžete tisknout příkaz k úhradě k patřičné smlouvě již s vyplněnými údaji Ostatní položky nad filtrem a to EXPORTOVAT, ODESLAT TISKOVOU SESTAVU, TISK SEZNAMU SMLUV prosím nepoužívejte je určena pro obchodníky s vyššími právy. Slouží k vytvoření a odeslání různých tiskových sestav které pro Vás nemají význam. O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

8 TYTO POLOŽKY NEPOUŽÍVEJTE 1.seznam již uzavřených smluv 2. čísla smluv 3. jméno žadatele 4.rodné číslo klienta 5. filtrování - výběr 6. datum uzavření 7. stav smlouvy 8. počet záznamů na stránce 9. tisk smlouvy 10. detail smlouvy 11. příkaz k úhradě 2. Filtrování výběr položek (smluv) Pro pohodlnější zobrazení nebo pro vyhledání již uzavřených smluv můžete použít vyspělý vyhledávací systém. Pro výběr napište do určité položky podle které chcete vyhledávat smlouvy (např. Rodné číslo) hodnotu a klikem na odkaz FILTROVAT vyberete smlouvy pouze s konkrétním rodným číslem. Případně můžete dotazy kombinovat např. s datumek nebo stavem smlouvy který vyberete ze seznamu. Stav smlouvy Vám oznamuje ve kterém stádiu schvalování se nově vystavená smlouva nachází. Pro zrušení filtru prosím vymažte všechny hodnoty podle kterých jste prováděli výběr a klikněte na odkaz FILTROVAT. Filtrace záznamů se zruší a objeví se Vám znovu všechny smlouvy. 3. Tisk uzavřené smlouvy Pro vytisknutí vybrané smlouvy klikněte na odkaz s názvem TISK ve stejném řádku smlouvy. Po kliknutí na odkaz se Vám objeví hlášení systému o uložení nebo možnost otevření souboru který Vám zasílá portál O.K.V. Soubor se smlouvou který Vám zasílá portál O.K.V. je typ Adobe PDF, který se masově používá pro zobrazování a tisk elektronických dokumentů. Pokud nevlastníte prohlížeč Adobe Reader. Můžete si jej stáhnout na níže uvedeném odkazu. Vyberte z nabídky zda soubor přímo otevřít a pomocí programu Adobe Reader vytisknout, nebo zda si soubor uložíte i pro další archivaci a otevřete a vytisknete později. Adobe Acrobat Reader si můžete stáhnout na našich stránkách v sekci Obchodníci - Ke stažení. O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

9 4. Detail smlouvy Pro prohlédnutí detailu smlouvy aniž by jste si museli stáhnout přímo tiskopis uzavřené smlouvy slouží odkaz s názvem DETAIL. Po kliknutí na odkaz se Vám objeví náhled na všechny položky smlouvy, kde na konci výpisu je tlačítko ZPĚT a nebo použijte tlačítko zpět přímo v prohlížeči. O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

10 5. Příkaz k úhradě Poslední položkou pro Vás je odkaz na tisk příkazu k úhradě k vystavené smlouvě. Kliknutím na odkaz PŘÍKAZ se vytvoří jednoduchá stránky přímo ve Vašem WWW prohlížeči a spustí se odkaz na vytištění stránky. 3. Závěr Toto byl poslední krok k uzavření a vytištění smlouvy Vašeho zákazníka. Prosím odhlašte se ze systému kliknutím na ODHLÁSIT v menu pod horním obrázkem a tím program ukončíte. Kdykoliv se však na portál O.K.V. můžete přihlásit, aby jste si např. zkontrolovali v jakém stavu vyřizování je Vaše smlouva nebo k prohlížení již vytvořených smluv. O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR. Incident Web Portal uživatelská příručka

Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR. Incident Web Portal uživatelská příručka Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR Incident Web Portal uživatelská příručka Obsah Strana 1 Obecné informace... 4 1.1 Účel dokumentu... 4 1.2 Použité pojmy a zkratky...

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYDÁNO V KARVINÉ 2011, REVIDOVÁNO 2012. Publikováno:14.11.2012 10:30 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem....

Více

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Obsah Obsah... 2 1 O Skliku... 4 1.1 Kde se inzeráty z Skliku zobrazují... 4 1.2 Proč právě Sklik?... 5 2 Založení účtu Skliku... 6 2.1 Registrace... 6 2.2 Přihlášení do

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29 Návod k aplikaci PersonIS v1.2 1/29 1. První seznámení 2/29 Představení aplikace PersonIS je webová aplikace určená zejména k vedení pracovních výkazů a vytváření dohod o provedení práce a dohod o pracovní

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online 2 Obsah 1. ÚVOD... 6 2. ZAČÁTEK V CITIBANK ONLINE... 7 2.1. PRVNÍ REGISTRACE... 7 2.2. SNADNÉ PŘIHLÁŠENÍ... 8 2.2.1. SMS KLÍČ... 9 2.2.2. OSOBNÍ

Více

Klient online. Uživatelská příručka. verze 02.06

Klient online. Uživatelská příručka. verze 02.06 Klient online Uživatelská příručka verze 02.06 Obsah 1. Seznámení s aplikací Klient online...3 2. Bezpečnost aplikace...3 2.1 Šifrovaná komunikace...3 2.2 Nevyžádané e-maily...3 2.3 Bezpečnost z vaší strany...3

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Úvodní informace o webovém portálu kateder a útvarů Webový portál kateder a útvarů je určen k

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.7 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více