Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu"

Transkript

1 Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11

2 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní ventil D: Průchodka el. přívodu E: Víko čištění odpadu Obr. 1 2

3 HEI - 10/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní ventil D: Průchodka el. přívodu E: Víko čištění odpadu 3

4 1.2. Umístění Umístění a připojení přístrojů na přívod el. napětí musí být vždy prováděno pouze AUTORIZOVANÝM TECHNIKEM podle platných vyhlášek, stejně tak jako jakékoli jejich další úpravy. Před instalací se uživatel musí seznámit s předpisy platnými pro provozování tohoto zařízení. Zařízení je určeno pro použití v prostorách dle ČSN: vnitřní prostředí s normální atmosférou. Je nutné vždy respektovat platné normy státu, kde je zařízení instalováno. Je nezbytné umístit zařízení pod odsávací digestoř, aby odváděla výpary ven. Umístěte zařízení na místo s dobrou cirkulací vzduchu. Vyvažte a srovnejte výšku přístroje (obr. 2). Doporučujeme přístroj umístit na podstavec konstruovaný výhradně pro jeho zatížení, který navíc umožňuje uložení nádobí Gastronom. V levé boční části přístroje musí být vzdálenost minimálně 50 cm, aby nebylo omezeno volné proudění vzduchu. Obr. 2 Levá boční strana přístroje rovněž nesmí být vystavena výparům nebo teplu z jiných přístrojů, umístěných v blízkosti. Zadní stěna přístroje musí být stále upevněna na svém místě Tabulka technických parametrů Vnější rozměry MODEL mm HEI 6/11 HEI 10/11 Šířka Hloubka Výška Hmotnost netto (Kg.) Počet topných těles 6 6 Průřez 380V 3N 3 x N + T 3 x 6 + N + T kabelu 415V 3N Hlavní jistič 16 A 32 A 50 Průřez 60 3 x 4+T 3 x 10 + T Napětí 220V 3 Hz. kabelu Hlavní jistič 32 A 63 A Průřez 2 x 10 + T 2 x 25 + T 240V1N kabelu Hlavní jistič 50 A 100 A Proudový chránič 30mA Celkový výkon KW Maxim. počet GN gastronádob GN Přibližná spotřeba vody (litry/hod.) Tlak vody na vstupu Kg/cm

5 1.4. Připojení na rozvod elektřiny Je nezbytné ověřit, zda napětí v síti odpovídá údaji na štítku s parametry spotřebiče. Pro připojení je třeba použít kabel z polychloroprenu nebo z jiného materiálu obdobných vlastností (HO5RN-F). V blízkosti spotřebiče je třeba instalovat hlavní vypínač pro všechny fáze s minimální vzdáleností 3 mm při rozpojení kontaktů. Tento vypínač musí být opatřen pojistkami. Přístroj je NUTNO UZEMNIT vodičem připevněným na svorkovnici Zpřístupněte svorkovnici a provlékněte kabel průchodkou, C (obr. 1). V případě zapojení několika spotřebičů do řady, musí být uzemněny Přívod vody Konvektomat se smí napojit pouze na pitnou vodu. Připojení na vodovodní potrubí se proveďte v označeném bodě A (obr.1) pomocí hadice dodané spolu se spotřebičem. Tlak vstupní vody se musí pohybovat v rozmezí 0,5-8 kg/cm 2 Na přívod vody do spotřebiče je nutné namontovat filtr a uzavírací kohout. Pokud má vstupující voda tvrdost vyšší než 10 DF je nutné před přístup do spotřebiče nainstalovat změkčovač vody. Vodivost vody má být v rozmezí µs. Koncentrace chloridů ve vodě nemá překročit 150 mg/litr V případě vyšších hodnot vodivosti a chloridů je třeba pro bezchybnou funkci přístroje předřadit odpovídající měnič vodíkových iontů (Obr. 3 A). Redox potenciál vody má být menší než 300 mv (alternativně koncentrace Cl 2 nemá být vyšší než 0,1 mg/litr). Pokud je vyšší, je třeba předřadit uhlíkový filtr (Obr. 3 B). Nainstalujte filtr nečistot (0,08 mm) v případě velkého znečištění vody. (Obr. 3- C). Doporučené přístroje na měření kvality: měřidlo vodivosti, redox potenciometr, přístroj pro měření CL2 (příslušenství bazénů) Obr Odpad 5

6 Napojení spotřebiče na odpad se provede ve vyznačeném místě, bod B (obr.1). Hadice, která vede od konvektomatu k odpadu, musí být odolná proti páře (100 C). 2. OBSLUHA Tyto přístroje jsou určeny pro profesionální použití a smí být proto obsluhovány pouze proškoleným personálem 2.1. Použití Před prvním uvedením již instalovaného spotřebiče do chodu, doporučujeme vymýt jeho vnitřek mýdlovou vodou a poté jej nechat na prázdno běžet půl hodiny při režimu pára, aby se odstranil pach typický pro každý nový přístroj. Ověřte, že tukový filtr je správně umístěn a že uzavírací kohouty vody a plynu jsou otevřeny. Modely pracují ve třech režimech: o HORKÝ VZDUCH NEBO KONVEKCE o PÁRA: má teplotu C, je vyvíjená v generátoru páry O SMÍŠENÝ REŽIM: ohřev se realizuje současně horkým vzduchem a párou Je třeba otevírat dvířka pomalu kvůli úniku páry. V případě delšího nepoužívání konvektomatu uzavřete uzavírací ventily vody a plynu. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při vaření v konvektomatu se do pracovní komory nesmí vkládat hořlavé látky, jako je např. alkohol apod. 6

7 2.2. Ovládací panel HEI - 6/11 HEI - 10/11 Obr. 4 1: Volič režimu 2: Pozice režimu horký vzduch 10: Volič času 3: Pozice režimu pára 11: Pozice pro pevnou volbu času 4: Pozice smíšeného režimu 12: Pozice měnitelné volby času 0-120º 5: Ukazatel zapnutí konvektomatu 13: Tlačítko zvlhčování 6: Ukazatel ohřevu v komoře 14: Přepínač výkonu 7: Kontrolka vstřikování vody do pece 15: Poloha MAX výkonu 8: Volič teploty 16: Poloha MIN výkonu 9: Ukazatel skutečné teploty v komoře 7

8 2.3. Uvedení do chodu Po otočení voliče režimu 1 na jakýkoliv ze tří pracovních režimů (2, 3, 4) se rozsvítí světlo v komoře a kontrolka 5 (obr. 4). Volba teploty se provede pomocí ovladače 7 (obr. 4): Horký vzduch, smíšený režim C Pára...stálá teplota...98 C Signalizační kontrolka 6(obr. 4) se rozsvítí pokaždé, když jsou topná tělesa v činnosti. Signalizační kontrolka 7 (obr. 4) se rozsvítí pokaždé, když je do pece vstříknuta voda. Volba času se provádí ovladačem 8 (obr. 4). Čas lze nastavit od 0 do 120 minut otáčením ovladače ve směru hodinových ručiček. Otočením ovladače proti směru hodinových ručiček, až do pozice 11 (obr. 4) (ruční) bude konvektomat v chodu neomezenou dobu. Při otevření dvířek se činnost konvektomatu vypíná, ale čas dříve nastavený se měří dále. Po zavření se činnost obnoví. Jakmile vyprší nastavený čas, konvektomat se vypne a rozezní se zvonek. Výkon můžete zvolit ovladačem 13 (obr. 4) 14 (obr. 4) maximální výkon 15 (obr. 4) minimální výkon Model HEI 6/11 má pouze jeden výkon. Otočením ovladače 1 do pozice 0 (obr.4) se pec vypne. 8

9 2. ÚDRŽBA Před provedením údržby je třeba přístroj vypnout a přívodní kabel vytáhnout ze zásuvky Denní čištění Spotřebič před čištěním vždy vypněte ze sítě. Čistěte spotřebič denně za použití vhodných odmašťovacích prostředků. VELMI DŮLEŽITÉ - Nepoužívejte čistící prostředky obsahující písek ani abrazivní látky, pro mytí povrchu nepoužívejte hadic se stříkající vodou. Doporučujeme denně čistit tukový filtr, aby neztrácel účinnost. Jeho vyjmutí je znázorněno na obr. 5. Výtokový otvor pece musí být vždy čistý. Čištění proveďte následujícím způsobem: 1. Ochlaďte komoru na 60 o C a potom odstraňte všechny pevné zbytky. 2. Vyjměte filtr a vyčistěte ho odděleně. 3. Postříkejte rovnoměrně vnitřek komory čistícím prostředkem. 4. Zavřete dvířka a nechte prostředek působit 5-10 min 5. Spusťte režim pára na 5 až 10 minut, potom Přístroj vypněte a otevřete opatrně dvířka. Obr. 8 POZOR: Čistící prostředky jsou mimořádně agresivní, mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Postupujte přesně podle pokynů výrobce. 6. Opláchněte vnitřek a nešetřete vodou. Můžete k tomu použít sprchy (výběrově). 7. Vysušte komoru nastavením režimu horký vzduch C na 5 minut. Poté vypněte přístroj ze sítě, uzavřete vodovodní kohouty a nechte dvířka pootevřená, aby varný prostor větral. Čištění dvířek: 1. Použijte škrabku pro odstranění vrstvy špíny na skle. 2. Postříkejte je prostředkem na sklo. 3. Setřete sklo hadrem. Nepoužívejte prostředek, který by mohl sklo poškrábat. 9

10 3.2. Závady Než v případě závady nebo nesprávné funkce spotřebiče zavoláte servisní techniky, ověřte si že: Pojistky jsou v pořádku Napětí v síti je v pořádku Tlak vody v potrubí je správný Změkčovač vody je nutno pravidelně regenerovat podle návodu od výrobce. Z dvířek uniká pára: důvodem může být znečištěné těsnění dvířek. Postačí těsnění vyčistit. Pokud se ve varném prostoru hromadí více vody, je to proto, že je ucpán výtokový otvor. Vyčistěte jej. (obr. 1 - D) Tento typ konvektomatu je vybaven elektronickým termostatem, který v případě závady zablokuje chod přístroje a na displeji 9 (obr. 4) se objeví některá z následujících zpráv: 0 - přerušen termočlánek 1 - otevřena NTC 2 - potenciometr voliče o C je poškozen 3 - potenciometr voliče 100 o C je poškozen 3.3. Plánovaná údržba Minimálně jednou za rok kontaktujte svého dodavatele či technika, který má příslušné oprávnění k zásahům do elektrických a plynových spotřebičů pro provedení prohlídky, nastavení a údržby spotřebiče. Provozovatel je povinen zajišťovat periodické prohlídky zařízení kvalifikovanou osobou v rozsahu: vždy do 1 roku: pravidelnou revizi elektro spotřebiče a připojení k el. síti zkoušku těsnosti připojení a vnitřního rozvodu spotřebiče jednou za 3 roky: pravidelnou revizi spotřebiče a jeho připojení Provozovatel je povinen pečovat o čitelnost výrobního štítku a bezpečnostních štítků, které jsou umístěny na spotřebiči. V případě, že některý ze štítků ztrácí čitelnost, může provozovatel kontaktovat svého dodavatele či dovozce pro zabezpečení nových štítků a označení. 10

11 Po uplynutí životnosti zařízení je nutné nakládat s ním jako s průmyslovým odpadem, a proto je nutné provést likvidaci pomocí sběren, které jsou k takové likvidaci určeny. Stejným způsobem je třeba nakládat s obalovými materiály. V případě jakéhokoli problému kontaktujte svého dodavatele pro zajištění opravy či náhradního dílu. DOVOZCE DO ČR a SR: Fagor Gastro Cz s.r.o. Třebohostická 9/ Praha 10 IČO: