Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 AXA penzijní společnost a.s.

2 Obsah / Content Česká verze Informace o společnosti... 7 Orgány společnosti, akcionáři a auditor... 7 Zpráva managementu... 8 Výhled do roku Zpráva dozorčí rady...10 Informace o členech představenstva, dozorčí rady a portfolio manažerech...11 Změny skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku v průběhu roku Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...19 Informace o obchodnících s cennými papíry...24 Výrok auditora...40 Rozvaha k 31. prosinci Podrozvahové položky k 31. prosinci Výkaz zisku a ztráty za rok Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za rok Příloha účetní závěrky za rok končící 31. prosincem Seznam poboček AXA...58 English Version About the company Company s governing bodies, shareholders, and auditor Management report Prospect for Supervisory board report Members of the Management board, Supervisory board and portfolio managers Changes in information registered in the Companies Register Report on related parties Securities traders Auditor s statement Balance sheet as of 31st December Off-balance sheet items as of 31st December Profit and loss account for Overview of changes in equity for Notes to the financial statements for the year ending on 31st December List of AXA branches...159

3 Česká verze

4

5

6

7 AXA penzijní společnost a.s. Informace o společnosti stav k AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/ Brno-město IČ: DIČ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka Základní kapitál: Výše základního kapitálu: Kč Základní kapitál je splacen v plné výši. Průměrný počet zaměstnanců za rok 2013: 26 Orgány společnosti, akcionáři a auditor AXA penzijní společnost a.s. stav k Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Martin Vogl člen představenstva: Sébastien Guidoni člen představenstva: Ľubor Vrlák člen představenstva: Hani Himmat člen představenstva: Peter Socha Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Výbor pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit : člen výboru pro audit: Jozef Van In Jean-Yves Le Berre Tanguy Verkaeren Laurent Goudemant Dominique Asse Jan Čupa Jean-Yves Le Berre Tanguy Verkaeren Jaromír Jiroudek Akcionáři společnosti: 0, % AXA penzijní společnost a.s. 0, % ANAWAK a.s. (dříve PAP OIL a.s.) 99,98817 % SOCIETE BEAUJON, S.A.S. Auditor: Mazars Audit s.r.o. AXA penzijní společnost a.s. (od ) (dále také společnost ) 7

8 AXA penzijní společnost a.s. Zpráva managementu Vážení akcionáři a obchodní přátelé, s potěšením Vám předkládáme Výroční zprávu naší společnosti za rok Společnost zaujímá na trhu penzijního připojištění v České republice již řadu let přední pozice. V roce 2013 společnost obsadila třetí pozici na trhu dle výše prostředků evidovaných ve prospěch účastníků, což činí 11,9 % na trhu transformovaných fondů a 5 % na trhu účastnických fondů. V roce 2013 společnost jako celek (vč. transformovaného fondu a účastnických fondů) dosáhla těchto finančních výsledků: vykázala hospodářský výsledek ve výši 445 mil. a bilanční suma činila k ,5 mld. korun. Celkový počet aktivních účastníků se meziročně v sumě téměř nezměnil (417 tisíc účastníků), z toho za transformovaný fond činil 412,5 tisíc a za účastnické fondy 4,4 tisíc účastníků. Tyto výsledky vypovídají o trvalé oblibě penzijního připojištění v České republice. S penzijní reformou a vývojem ekonomiky v České republice si stále více lidí uvědomuje nutnost podílet se na udržení své životní úrovně i v postproduktivním věku. Uplynulý rok lze v oblasti soukromých penzí v České republice jednoznačně označit jako rok přelomový. Tento rok s sebou přinesl nejvýznamnější systémové změny od roku 1994, kdy byl zaveden tzv. třetí penzijní pilíř - penzijní připojištění. S účinností od došlo k transformaci AXA penzijního fondu a. s. na AXA penzijní společnost a.s., kdy majetek klientů AXA penzijního fondu byl vyčleněn do transformovaného fondu AXA penzijní společnosti, ve kterém klienti nadále pokračují ve svých smlouvách o penzijním připojištění. Zároveň byl zbylý majetek fondu v souladu s platnou legislativou převeden do nově vytvořené AXA penzijní společnosti a. s., která se stala právním nástupcem původního penzijního fondu. Zároveň ke stejnému datu došlo k úspěšnému spuštění nového produktu třetího pilíře doplňkového penzijního spoření, na které si mohou nově klienti přispívat v některém ze tří účastnických fondů AXA penzijní společnosti a. s. Klienti si mohou vybrat z celkem 6 strategií spoření, kdy každá nabízí odlišnou kombinaci potenciálního výnosu a rizika. Jednotlivé produktové vlastnosti v podobě přímé a nepřímé podpory státu (státní příspěvek a daňové úlevy), možnosti příspěvku zaměstnavatele v kombinaci se zajímavým potenciálním zhodnocením vytváří z doplňkového penzijního spoření jeden z nejvýhodnějších produktů na finančním trhu. S penzijní reformou dostaly novou podobu i naše webové stránky respektive Na těchto stránkách klienti naleznou jak veškeré informace k penzijní reformě a penzijním produktům, tak i aktuální hodnoty penzijních jednotek jednotlivých fondů, takže mohou aktivně sledovat a obhospodařovat své investice v čase. Na oblibu penzijního připojištění má významný vliv i spolupráce se zaměstnavateli, kteří jej nabízejí jako zaměstnanecký benefit, jež pomáhá zvyšovat loajalitu zaměstnanců. Penzijní připojištění je rovněž výhodné i pro zaměstnavatele, kteří takto využívají možné daňové úlevy. Celkový počet smluv s příspěvkem zaměstnavatele činil u společnosti ke konci roku tisíc, což znamená meziroční pokles o 6 %. Průměrný příspěvek zaměstnavatele se meziročně zvýšil o 5 %, což svědčí o vzrůstající oblibě zaměstnaneckých příspěvků. V roce 2013 se dále rozšiřovala skupina klientů AXA, kteří si pořídili platební kartu AXA CLUB, s níž mohou využívat výhody věrnostního programu a uspořit více peněz na stáří. Z každé platby touto kartou získá klient bonus minimálně 1 % z její hodnoty a u vybraných partnerů bonus až ve výši 3 17 % z každé transakce. Členové AXA CLUBu si mohou tyto bonusy nechat převést na svůj účet penzijního připojištění, investičního životního pojištění, do podílových fondů nebo jej mohou použít na úhradu pojistného svého majetku. Přehled získaných bonusů lze sledovat online na osobním účtu klienta na stránkách Vedení společnosti nejsou známy žádné skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily finanční pozici společnosti k datu sestavení výroční zprávy. Děkujeme Vám za důvěru ve skupinu společností AXA a věříme v pokračování úspěšné spolupráce. V Brně, 25. dubna Mgr. Hani Himmat Sébastien Guidoni Člen představenstva Člen představenstva 8

9 AXA penzijní společnost a.s. Výhled do roku 2014 V průběhu roku 2014 v oblasti třetího pilíře očekáváme pokračování úspěšně zvládnuté reformy třetího pilíře, která vedle penzijního připojištění s sebou přinesla i nový produkt doplňkového penzijního spoření. Lze předpokládat, že mezi klienty poroste obliba tohoto produktu tak, že jeho prodeje se budou blížit prodejům penzijního připojištění v předchozích letech. Doplňkové penzijní spoření jako takové je velmi konkurenceschopným produktem, který nabízí vedle přímé i nepřímé podpory státu také možnost příspěvku zaměstnavatele a oproti penzijnímu připojištění taktéž i potenciál výraznějšího dlouhodobějšího zhodnocení. V souvislosti s tím lze očekávat i přechod některých ze stávajících klientů penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření. K prodeji doplňkového penzijního spoření bude AXA nadále využívat již osvědčený mix jednotlivých distribučních kanálů (vlastní distribuční síť, prodej ve spolupráci s externími partnery, možnost sjednání on-line). AXA zároveň klade velký důraz na spolupráci se zaměstnavateli, kteří stále častěji využívají produkty třetího pilíře jako zaměstnanecký benefit. Společnost je díky svému nadstandardnímu servisu a neustále rozvíjeným službám leaderem v této oblasti, jejíž význam by měl v následujících letech ještě posílit. 9

10 AXA penzijní společnost a.s. Zpráva dozorčí rady a návrh pro valnou hromadu akcionářů AXA penzijní společnost a.s. (dále také společnost ) Dozorčí rada zahájila výkon své povinnosti dohledu nad činností společnosti k v následujícím složení: Cyrille Marie Bernard de Montgolfier, předseda dozorčí rady Renaud Louis Caudron de Coquereaumont, člen dozorčí rady Tanguy Verkaeren, člen dozorčí rady Laurent Goudemant, člen dozorčí rady Jean Louis Alain Thuilot, člen dozorčí rady Ladislav Kročák, člen dozorčí rady S účinností ode dne 18. ledna 2013 byl z funkce předsedy dozorčí rady odvolán pan Cyrille Marie Bernard de Montgolfier a na jeho místo byl jmenován Jozef Van In. S účinností ode dne 18. ledna 2013 byl z funkce člena dozorčí rady odvolán pan Renaud Louis Caudron de Coquereaumont a na jeho místo byl jmenován Jean-Yves Le Berre. S účinností ode dne 18. října 2013 byl z funkce člena dozorčí rady odvolán pan Jean Louis Alain Thuilot a na jeho místo byl jmenován Dominique Asse. S účinností ode dne 18. října 2013 byl z funkce člena dozorčí rady odvolán pan Ladislav Kročák a na jeho místo byl jmenován Jan Čupa. S ohledem na výše uvedené změny dozorčí rady vykonávala své povinnosti k v následujícím složení: Jozef Van In, předseda dozorčí rady Jean-Yves Le Berre, člen dozorčí rady Tanguy Verkaeren, člen dozorčí rady Laurent Goudemant, člen dozorčí rady Dominique Asse, člen dozorčí rady Jan Čupa, člen dozorčí rady Dozorčí rada plnila svoje povinnosti na základě stanov společnosti, obchodního zákoníku a dalších závazných právních předpisů. V průběhu období, za něž je zpráva zpracována, se dozorčí rada sešla na pěti zasedáních , , , , Dozorčí rada vykonávala svoji dozorčí pravomoc formou rozhodnutí dozorčí rady. Rozhodnutí dozorčí rady byla přijímána jednak v průběhu zasedání dozorčí rady a jednak mimo své zasedání. V souladu se svěřenou pravomocí dozorčí rada dále činila doporučení a zvažovala návrhy, které jí předložilo představenstvo. Závěr Dozorčí rada je toho názoru, že představenstvo společnosti plnilo své povinnosti v roce 2013 řádně, jak určují stanovy společnosti. Představenstvo řádně plnilo své zákonné povinnosti a realizovalo doporučení dozorčí rady. Na základě zpráv předkládaných představenstvem dozorčí rada pravidelně posuzovala činnost představenstva jak z hlediska zákonnosti činností, ke kterým se představenstvo zavázalo, tak z hlediska plnění úkolů stanovených pokyny dozorčí rady. Dozorčí rada je toho názoru, že spolupráce s představenstvem v období, ke kterému se vztahuje tato zpráva, probíhala korektně a že představenstvo plnilo svoje povinnosti řádně. Dozorčí rada navrhuje valné hromadě akcionářů schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok Dozorčí rada navrhuje valné hromadě akcionářů schválit rozdělení hospodářského výsledku v souladu s návrhem představenstva. Dozorčí rada prověřila zprávu o vztazích s propojenými osobami vypracovanou představenstvem a prohlašuje, že ze strany dozorčí rady nejsou vůči této zprávě žádné výhrady. V Paříži, dne 22. dubna 2014 Jozef Van In předseda dozorčí rady 10

11 AXA penzijní společnost a.s. Informace o členech představenstva, dozorčí rady a portfolio manažerech Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace: Ing. František Vobořil držitel makléřské licence kategorie BD absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy dosavadní praxe: od 2006 Portfolio manager (Winterthur Asset Management / AXA investiční společnost a.s.) Mgr. Hani Himmat držitel makléřské licence pro cenné papíry absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, obor teoretická kybernetika dosavadní praxe: Odborný asistent (CERGE_EI) Teaching asistent (CERGE_EI) Portfolio manager (Expandia finance) Analytik makro, dluhopisové trhy (Credit Suisse Asset Management Prague) Portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Prague) Senior portfolio manager (Winterthur Asset Management / AXA investiční společnost) Vedoucí oddělení správy aktiv (AXA investiční společnost) od 2005 Portfolio manager (Winterthur d.s.s. / AXA d.s.s.) od 2011 ředitel společnosti, předseda představenstva (AXA investiční společnost) Ing. Mgr. Dušan Přecechtěl, CFA (do ) absolvent CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, obor Finanční a pojistná matematika absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulta financí, obor Finance dosavadní praxe: Pojistný matematik (Allianz pojišťovna) Investiční specialista (Allianz pojišťovna / Allianz penzijní fond) Investiční manager (Amcico AIG Life / AIG Funds Central Europe) Portfolio manager (Generali PPF Asset Management) Dohled nad obchodníky s cennými papíry a investičními zprostředkovateli (ČNB) od 2009 Portfolio manager (AXA investiční společnost a.s. / AXA d.s.s., a.s. / AXA d.d.s., a.s.) Pracovní poměr ukončen k datu Jan Vinter držitel makléřské licence Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby dosavadní praxe: Účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) Portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) Asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) Portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Prague) od 2005 Portfolio manager (Winterthur d.s.s,.a.s. / AXA d.s.s., a.s.) od 2006 Portfolio manager (AXA investiční společnost a.s.) 11

12 AXA penzijní společnost a.s. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace AXA penzijní společnost a.s. stav k Statutární orgán představenstvo: Martin Vogl předseda představenstva Datum narození Adresa: Heinrich-Heine-Weg 1B, Rösrath, Spolková republika Německo Den vzniku funkce: 15. prosince 2011 Den vzniku členství: 15. prosince 2011 Vzdělání: absolvent Michelberg-Gymnasium Geislingen (Germany) absolvent bakalářského studia na Berufsakademie Heidenheim (Germany) držitel titulu MBA na Temple University Paris, Philadelphia, Tokyo absolvent postgraduálního programu American Management Association (AMA) USA absolvent AXA Leadreship and Executive programu Dosavadní praxe: Investiční poradce pro movité klienty, Dresdner Bank AG Management Consultant pro společnost Arthur Andersen, e.g. Munich, Geneva, New York Manažer rozvoje společnosti - vedoucí řízení strategie pro AXA Německo Obchodní ředitel AXA od 1/2008 Generální ředitel společnosti AXA Mojmír Boucník (do ) Datum narození: Adresa: Chrustenice 189, Loděnice Den vzniku členství v představenstvu: 25. ledna 2011 Den zániku členství v představenstvu: 30. června 2013 Vzdělání: Vysoké učení technické, Stavební fakulta Technische Fachhochschule Berlín (SRN), ekonomická fakulta Dosavadní praxe: Winterthur pojišťovna, a.s Asistent obchodního ředitele Vedoucí makléřského prodeje Vedoucí plánování a controllingu AXA penzijní fond a.s. (od roku 2010 AXA Česká republika s.r.o.) Vedoucí plánování a controllingu Finanční ředitel, AXA Česká republika Finanční ředitel, AXA Slovenská republika Členem ALM a Investment Committee, AXA Česká republika Členem Asset Management Meeting, AXA Česká republika Členem Risk Management Committee, AXA Česká republika 12

13 AXA penzijní společnost a.s. Sébastien Guidoni (od ) člen představenstva Datum narození: Adresa: U Nesypky 1262/7, Smíchov, Praha 5 Den vzniku členství v představenstvu: 1. října 2013 Vzdělání: absolvent Scientific classes Préparatoires (Collége Stanislas-Paris) absolvent inženýrského studia na Grenoble Institute of Technology absolvent Asset & Liability management programu Dosavadní praxe: Allianz Bank France pracoval na pozici vedoucího controllingu a plánování, později pak jako vedoucí ALM buy-side analytik hedgeových fondů 12/ /2011 finanční ředitel AXA Banque France 06/ /2013 finanční ředitel AXA Hungary: AXA Bank Hungary, AXA Insurance, Asset Management, Pension & Health Funds od 06/2013 finanční ředitel AXA Česká republika Ľubor Vrlák člen představenstva Datum narození: Adresa: Stupava, Prof. Ondroucha 2334/6, Slovenská republika Den vzniku členství v představenstvu: 25. června 2007 Vzdělání: absolvent Obchodní fakulty Ekonomické Univerzity v Bratislavě; absolvent zkoušky odborné způsobilosti v oblasti kolektivního investování stanovené vyhláškou Ministerstva financí Slovenské republiky Dosavadní praxe: generální manažer a člen představenstva (AIG Funds Central Europe, správcovská spoločnosť, a.s.) generální manažer, jednatel (SFM Group Slovakia) Ředitel investičních fondů & SK, člen představenstva, vedoucí organizační složky v SR (AXA Investiční společnost, a.s.) od února 2011 Ředitel útvaru produktových linií & SK, člen představenstva, vedoucí organizační složky v SR (AXA Investiční společnost, a.s.) Hani Himmat člen představenstva Datum narození: Adresa: Nad Turbovou 459/20, Košíře, Praha 5 Den vzniku členství v představenstvu: 22. května 2008 Den vzniku funkce člena představenstva: 22. března 2011 Vzdělání: absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, obor teoretická kybernetika držitel makléřské licence Komise pro cenné papíry Dosavadní praxe: odborný asistent (CERGE EI) teaching asistant (CERGE EI) březen 1998 srpen 1998 portfolio manager (Expandia Finance) září 1998 prosinec 1999 analytik makro, dluhopisové trhy (Credit Suisse Asset Management Prague) leden 2000 prosinec 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Prague) leden 2006 září 2007 senior portfolio manager (Winterthur Asset Management Prague / AXA Investiční společnost) září 2007 březen 2011 vedoucí oddělení správy aktiv (AXA Investiční společnost) od ledna 2005 portfolio manager (Winterthur d.s.s. / AXA d.s.s.) od března 2011 ředitel útvaru Asset Management 13

14 AXA penzijní společnost a.s. Peter Socha člen představenstva Datum narození: 18. listopadu 1969 Adresa: Hečkova 7461/16, Bratislava, Slovenská republika Den vzniku členství: 1. září 2010 Vzdělání: Absolvent inženýrského studia na Ekonomické Univerzitě v Bratislavě - Obchodní fakulta Dosavadní praxe: Obchodník, Investičná a rozvojová banka, a.s., Bratislava Obchodník, ING Bank, Bratislava Vedoucí Dealing Departmnent, Investičná a rozvojová banka, a.s., Bratislava Ředitel oddelení Treasury, Eximbank Slovakia Zástupce finančního ředitele, Credit Suisse Life & Pension, a.s Finanční ředitel, Doplnková dôchodková poišťovňa Credit Suisse Life & Pensions Člen představenstva, Prvá dôchodková sporiteľňa 2007, 2006 Předseda a místopředseda Asociace třetího pilíře od 2005 Ředitel provozu a IT od 6/2012 Ředitel útvaru Life&Savings Dozorčí rada: Cyrille Marie Bernard de Montgolfier (do 18. ledna 2013) předseda dozorčí rady Datum narození: Adresa: bytem Paris, Rue de Tombe Issoire 53, Francouzská republika Den vzniku členství v dozorčí radě: 20. února 2008 Den vzniku funkce předsedy dozorčí rady: 23. dubna 2008 Den zániku členství: Vzdělání: absolvent ENA, univerzity Institut d Etudes Politiques de Paris, vlastnící magisterský titul v oboru obchodního a veřejného práva Dosavadní praxe: V letech pracoval pro francouzskou Státní radu (Conseil d Etat). Od roku 1991 do roku 1999 vykonával různé úkoly ve výboru Úřadu pro atomovou energii a ve společnosti Groupe Legris Industries. Do skupiny AXA Group nastoupil v roce 1999, aby převzal zodpovědnost za obchodní strategii AXA Conseil, což je jednotka AXA France zaměřená na distribuci prostřednictvím placených sítí. Později se stal generálním ředitelem AXA Conseil. V roce 2002 byl jmenován hlavním viceprezidentem zodpovědným za lidské zdroje společnosti AXA France. V březnu 2008 se stal generálním ředitelem divize AXA pro střední a východní Evropu. Renaud Louis Caudron de Coquereaumont člen dozorčí rady (do 18. ledna 2013) Datum narození: Adresa: bytem Chemin du Ruisselet 15, Pully 1009, Švýcarská konfederace Den vzniku členství v dozorčí radě: 31. května 2007 Den zániku členství v dozorčí radě:_18. ledna 2013 Vzdělání: absolvent Francouzského institutu pro autorizované účetní/diplomované účetní a audit (ENOES Paříž) Dosavadní praxe: březen 1996 srpen 1996 finanční kontrolor (Pacifik Concepts Hong Kong) březen 1997 prosinec 2006 postupně ve funkcích finanční kontrolor, finanční kontrolor Compliance Office, finanční ředitel Compliance Office (AXA Insurance Švýcarsko) od ledna 2007 regionální finanční ředitel (AXA Central & Eastern Europe (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Ukrajina) 14

15 AXA penzijní společnost a.s. Jean Louis Alain Thuilot člen dozorčí rady (do 18. října 2013) Datum narození: 17. června 1956 Adresa: Rue de la Caille 41, Soisy sous Montmorency 95230, Francouzská republika Den vzniku členství: 29. dubna 2010 Den zániku členství: 18. října 2013 Vzdělání: Absolvent inženýrského studia na Ecole Centrale Lille Absolvent Executive training kurzu v oblasti Financí na IMD Business School Absolvent Executive training kurzu v oblasti Risk Managementu na University of Pennsylvania The Warton School Dosavadní praxe: IT vývojář, Credit Lyonnais Projektový manažer, Credit Lyonnais Vedoucí IT - oddělení vývoje komerčních sítí, Credit Lyonnais Vedoucí poboček v Courbevoie, Credit Lyonnais Ředitel IT pro Produktové a Distribuční sítě, Credit Lyonnais Ředitel Distribuce Retailového bankovnictví, Credit Lyonnais Vedoucí projektů na oddělení IT, Credit Lyonnais Vedoucí IT vývojového oddělení, AXA France Ředitel IT a distribučních sítí, AXA France 5/2008 3/2013 Provozní ředitel střední a východní Evropy, AXA Od 4/2013 Ředitel IT pro neživotní oddělení, AXA Ladislav Kročák člen dozorčí rady (do 18. října 2013) Datum narození: 16. září 1962 Adresa: Vodárenská 517, Velká Dobrá den vzniku členství: 14. září 2012 den zániku členství: 18. října 2013 Vzdělání: Vysoká škola Ekonomická v Praze Strojní Průmyslová škola v Plzni Absolvent školení Citibank: Retail Risk, dvouletý management program, Školení Risku pro SME Dosavadní praxe: Vedoucí obchodní skupiny, ŠKODA Plzeň Náměstek ředitele krajské pobočky Plzeň, Agrobanka Praha a.s Regionální Obchodní ředitel Praha a Střední Čechy, GE Capital Bank Ředitel Distribuce Retailového bankovnictví Obchodní ředitel CitiBusiness (SME) Ředitel oddělení CitiBusiness (SME) Ředitel CitiBusiness a Retailového bankovnictví Ředitel Retailového bankovnictví, Citibank Europe plc Obchodní ředitel Komerční bankovnictví, GE Money Bank, a.s. Od 05/2011 Vedoucí organizační složky, AXA Bank Europe 15

16 AXA penzijní společnost a.s. Jozef Van In předseda dozorčí rady (od ) Datum narození: 9. května 1967 Adresa: Wannickhove 14, 2540 Hove, Belgické království den vzniku členství: 18. ledna 2013 den vzniku funkce 31. ledna 2013 Vzdělání: držitel magisterského titulu v oboru obchodního inženýrství na KULeuven držitel titulu MBA na Flanders Business School in Antwerp Dosavadní praxe: 1993 Podnikové bankovnictví, Bank Brussel Lambert 1995 Podnikové bankovnictví pro marketingové společnosti, instituce a malé a střední podniky (SME s) v Beneluxu, Sumitomo Bank Brussels Generální ředitel bankovního řetězce ING na Ukrajině, start-up 2009 Strategické plánování a implementace podnikové online distribuční platformy společnosti ING v Belgii 01/2011 Generální ředitel AXA Bank Jean-Yves Le Berre člen dozorčí rady (od ) Datum narození: 19. května 1965 Adresa: Boulevard Flandrin 8, Paříž, Francouzská republika Den vzniku členství: 18. ledna 2013 Vzdělání: absolvent inženýrského studia na Ecole Polytechnique absolvent studia statistiky a ekonomie na Ecole Nationale de la Statistique et de l Administration Economique (E.N.S.A.E) stážista pojistné matematiky - Institut des Actuaires Francais Dosavadní praxe: Projektový manažer, Finanční kontrola AXA Francie Finanční kontrolor AXA Francie 1995 Vice-prezident AXA Francie Programová kancelář pro finanční kontrolu a pojistnou matematiku Manažer Skupiny pro plánování, rozpočtování a oznamování AXA Asia Pacific Holdings Senior vice-prezident AXA France Strategie a rozvoj Senior vice-prezident AXA France Obchodní podpora a rozvoj pro Asia Pacific Regionální finanční ředitel (CFO) AXA Asia, Hongkong 2007 Strategický auditor AXA France Výkonný ředitel AXA France - Prévoyance & Patrimoine, ochrana a management majetku 02/2011 Senior vice-prezident AXA France- Strategie, kontrola, obchodní činnosti a nákup Tanguy Verkaeren člen dozorčí rady Datum narození: 4. října 1976 Adresa: Rue de Chézy 88, Neuilly-Sur-Seine, Francouzská republika Den vzniku členství v dozorčí radě: 28. dubna 2012 Vzdělání: absolvent oboru finance a management pojišťovny na univerzitě I.C.H.E.C. Brussels Management School Dosavadní praxe: AXA Belgium S.A. Brusel, Řízení rizik Risk manager provozních a projektových rizik AXA Belgium S.A. Brusel, Portfolio management Vedoucí strategického portfolio managementu 2012 dosud AXA GIE Paříž, Podpora a rozvoj obchodu Zástupce pro podporu a rozvoj obchodu regionu NOORCEE (Německo, Rusko, Střední a východní Evropa) 16

17 AXA penzijní společnost a.s. Laurent Goudemant člen dozorčí rady Datum narození: 19. září 1968 Adresa: Place Dillens 7,1060 Brusel, Belgické království Den vzniku členství: 22. června 2009 Vzdělání: Magisterský titul v oboru matematika na Univerzitě Mons-Hainaut Magisterský titul v oboru pojistně-matematických věd na Univerzitě Mons-Hainaut Rozvojový program (odborný kurz pro AXA High Potential) AXA-Télémaque Odborné školení v marketingu INSEAD Dosavadní praxe: 06/ /2000 Produktový manažer pro oblast životního pojištění, Fortis Insurance Od 08/2000 AXA Vedoucí vývojového oddělení životní pojišťovna a banka 01/ /2009 Produktový management a Marketing retail od 03/2009 Ředitel Life&Savings pro střední a východní Evropu Dominique Asse člen dozorčí rady (od ) Datum narození: 17. února 1955 Adresa: Rue des Bulins 48, Mont Saint-Aignan, Francouzská republika Den vzniku členství: 18. října 2013 Vzdělání: Absolvent matematického gymnázia Mathématiques Supérieures et Spéciales, Lycée Corneille v Rouen Absolvent školy Ecole Nationale Agronomique de Montpellier/ Institut National Agronomique v Paříži Avsolvent Vysoké školy ekonomie a sociálních věd ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Sociales) Dosavadní praxe: Interní auditor AXA Mutual Holding AXA investiční manažer AXA investiční ředitel AXA Řízení rizik skupiny, Business support AXA vedoucí útvaru Asset Management pro střední a východní Evropu Od 2010 AXA investiční ředitel pro střední a východní Evropu Jan Čupa člen dozorčí rady (od ) Datum narození: 20. září 1976 Adresa: Charlese de Gaulla 1124/19, Bubeneč, Praha 6 Den vzniku členství: 18. října 2013 Vzdělání: Absolvent magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Studijní pobyty v zahraničí: Brodeaux, AXA Univezsité ve Francii AXA PROTECTION JURIDIGUE ve Francii Dosavadní praxe: Od 2002 Generální ředitel, jednatel společnosti AXA Assistance Od 2008 Vedoucí organizační složky, INTER PARTNERS ASSISTANCE 17

18 AXA penzijní společnost a.s. Změny skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku v průběhu roku 2013 výmaz obchodní firmy AXA penzijní fond a.s., zápis obchodní firmy AXA penzijní společnost a.s.; zápis změny předmětu podnikání (penzijní připojištění doplněno o doplňkové penzijní spoření); výmaz členů dozorčí rady: Cyrille de Montgolfier, Renaud de Coquereaumont, Jean Louis Alain Thuilot, Ladislav Kročák; zápis členů dozorčí rady: Jozef Van In, Jean-Yves Le Berre, Dominique Asse; Jan Čupa; výmaz člena představenstva: Ing. Mojmír Boucník; zápis člena představenstva: Sébastien Guidoni. Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. 18

19 AXA penzijní společnost a.s. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami AXA penzijní společnost a.s. (dále také společnost ) Společnost neuzavřela pro účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (dále jen účetní období) ani jako osoba ovládající, tak ani jako osoba ovládaná smlouvu podle 190b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ovládací smlouva ). Statutární orgán společnosti jednající Sébatienem Guidonim, členem představenstva, a Mgr. Hani Himmatem, členem představenstva (dále jen statutární orgán ovládané osoby ), proto zpracoval níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění následující zprávu o vztazích mezi propojenými osobami: I. Preambule Vztahy mezi propojenými osobami se podle ust. 66a odst. 9 obchodního zákoníku rozumí vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby ). Předmětem tohoto dokumentu je zpráva o vztazích mezi následujícími společnostmi: Osoby propojené se společností 1. Osoby ovládající společnost. SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 Av Matignon, F Paříž, Francie, podíl 99,99 % 2. Osoby ovládané společností. Společnost AXA penzijní společnost a.s. neovládá žádné osoby. 3. Ostatní osoby propojené se společností SOCIETE BEAUJON je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti AXA pojišťovna a.s.; SOCIETE BEAUJON je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti AXA životní pojišťovna a.s.; AXA S.A. je s podílem 99,99 % akcionářem společnosti SOCIETE BEAUJON; AXA S.A. nepřímo ovládá prostřednictvím jiných osob společnost AXA Funds Management SA; AXA S.A. je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti GIE AXA; AXA S.A. je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti AXA Assistance SA; AXA Assistance SA je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti Inter Partner Assistance SA; Inter Partner Assistance SA je s podílem 100 % základního kapitálu jediným společníkem společnosti AXA ASSISTANCE, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1689/2a, Praha 4; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným společníkem společnosti Dormant services s.r.o. v likvidaci, IČ: se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, Česká republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným společníkem společnosti AXA Česká republika s.r.o., IČ: se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, Česká republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným akcionářem společnosti AXA investiční společnost a.s., IČ: se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, Česká republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným společníkem společnosti EF, s.r.o. v likvidaci, IČ: , se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2, Česká republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným akcionářem společnosti AXA d.s.s., a.s., IČ: , se sídlem Kolárska 6, Bratislava, Slovenská republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným akcionářem společnosti AXA d.d.s., a.s., IČ: , se sídlem Kolárska 6, Bratislava, Slovenská republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným společníkem společnosti AXA Services s.r.o., IČ: , se sídlem Kolárska 6, Bratislava, Slovenská republika; AXA S. A. je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti AXA Holdings Belgium; AXA Holdings Belgium je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti AXA Bank Europe. 19

Základní údaje o AXA investiční společnosti a. s.

Základní údaje o AXA investiční společnosti a. s. Základní údaje o AXA investiční společnosti a. s. Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. Právní forma: Akciová společnost Adresa sídla: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 IČ: 645 79 018 Zapsaná v obchodním

Více

Informace o společnosti AXA investiční společnost a. s.

Informace o společnosti AXA investiční společnost a. s. Informace o společnosti AXA investiční společnost a. s. Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních družstev a obchodníků s cennými

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 06. 08. 2014

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 06. 08. 2014 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 06. 08. 2014 30. červen 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2014 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 30. září 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2014 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST

INFORMAČNÍ POVINNOST INFORMAČNÍ POVINNOST ke dni 30. září 2011 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhláńky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Základní údaje. Údaje o povinné osobě k 31.12.2008

Základní údaje. Údaje o povinné osobě k 31.12.2008 Údaje o povinné osobě k 31.12.2008 Základní údaje Colosseum, a.s. Akciová společnost Londýnská 59, 120 00 Praha 2 IČ 25 13 34 54 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA životní pojišťovna a.s. Obsah / Content CZ verze... 3 37 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013... 4 Informace o společnosti... 5 Informace o aktivitách

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 2 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Údaje ke dni: 30. 9. 2013 Datum uveřejnění: 11. 11. 2013 1. Údaje o investiční společnosti

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 31. prosince 2007 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 30. září 2009 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhláńky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a Čtvrtletní údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání a o povinné osobě, složení akcionářů nebo členů, struktura konsolidačního celku, jehož je součástí a činnost a finanční situace společnosti ČSOB

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 3. 2010 Datum uveřejnění: 10. 5. 2010 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Seznam obchodníků s cennými papíry Účetní závěrka

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 3. 2011 Datum uveřejnění: 11. 5. 2011 Obchodní

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů za rok 2012 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., DLUHOPISOVÝ FOND otevřený podílový fond Dne

Více

Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010

Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010 Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010 1. Základní údaje o investiční společnosti 1.1 Obchodní firma: FINESKO investiční společnost, a.s. 1.2. Sídlo společnosti:

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2013 30.6.2013 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2011

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2011 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2011 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 Informace o společnosti WEST BROKERS a.s. ke dni 30.6.2008 (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Tisková konference 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Účastníci tiskové konference Šárka Samková Petr Koblic Martin Fuchs vedoucí skupiny pro prezentaci AKAT člen představenstva AKAT, předseda správní rady

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2012 30.6.2012 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 31. prosince 2007 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a Čtvrtletní údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání a o povinné osobě, složení akcionářů nebo členů, struktura konsolidačního celku, jehož je součástí a činnost a finanční situace společnosti ČSOB

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti Chemoprojekt, a.s. a společnosti SAFINA Service a.s. Obsah 1. Předmět projektu... 4 2. Identifikace zúčastněných společností... 4 2.1. Nástupnická společnost... 4 2.2.

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2013

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2013 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 otevřený podílový fond ISIN:

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2012

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2012 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2012 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní firma: KB Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2008 1 OBSAH Profil společnosti...3 Základní údaje o investiční společnosti...3 Statutární a dozorčí orgány Společnosti...5 Průměrný počet zaměstnanců...8

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011 Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011 1 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Příloha: Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Příloha: Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Příloha: Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran (kurzové rozdíly) B. Platební služby provedené v přímé návaznosti

Více