Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS"

Transkript

1 Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr prezence Na VČS bylo pozváno celkem 386 řádných členů, 203 zájmových a 5 čestných. Přítomno: 85 řádných členů, 16 zájmových, 7 hostů. Prezenční listina je součástí zápisu. 2. Zahájení schůze Schůzi zahájil a řídil Ing. Milan Štrudl, PhD. - schůze byla v souladu se stanovami řádně svolána - přivítal hosty: Ing. J. Veleba Agrární komora, Ing. M. Lukášek MZe, Ing. Z. Majzlíková - ČPI, Ing. P. Pytloun ČMSCH, a.s., ing. Poláček a ing. Michal Zväz chovateľov masového dobytka Slovenská republika - přečtení, doplnění (jmenování čestného člena, vyhodnocení charolais kongresu) a schválení programu schůze 3. volba komisí - návrhová: Jan Hořák, Ing. Miroslav Vráblík, Milan Nechvátal - mandátová: Ing. Jan Chytil, Ing. Josef Papáček, Petr Novák - zapisovatel: Helena Šilarová - ověřovatel: Ing. Miloš Šedivý, Jaromíra Šedová 4. Zpráva o činnosti ČSCHMS 2007/2008 přednesl předseda K.Šeba Nejprve seznámil přítomné se všemi svazovými akcemi. Ředitel Ing.Malát se účastnil jednání kolem bluetongue i v Bruselu, jednání kolem tuberkulózy, pravidelné sejití výboru i rad PK, vylepšení svazových stránek, vydání kuchařky, uzávěrek KU, pravidelné vydávání zpravodaje, zahraniční akce Skotsko, výstava Nitra,jednání s MZe o datech z hodnocení SEUROP atd. Za celý rok bohatá činnost, ale ne vše se nám podařilo, ne všichni musí být spokojeni. Zpráva přílohou zápisu. 5. Zpráva o hospodaření ČSCHMS v hospodářském roce 2007/ přednesl ředitel svazu Kamil Malát Nejprve poděkoval Mze za spolupráci v oblasti dotační politiky. Hospodaření ovlivnilo zrušení výstavy v Praze měsíc před zahájení, ale většina uhrazených nákladů byla díky vstřícnosti všech zúčastněných subjektů navrácena. Skončili jsme se ziskem ,38 Kč, daňová povinnost po úpravách HV: ,59 Kč. Hlasování: VČS schvaluje zprávu no hodnocení hospodaření. 6. Zpráva revizní komise - přednesl předseda revizní komise Ing. Václav Jungwirth. RK se usnesla že vedení účetních dokladu je kvalitní a i práce ředitele svazu K. Maláta. 7. Návrh rozpočtu a návrh plánu činnosti svazu na další období - přednesl ředitel svazu K. Malát Návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 8,6 mil. Kč. Rozpočet vychází hospodaření minulých let. Návrh plánu činnosti v pěti okruzích. 1. Plemenářské a šlechtitelské činnosti 2. Propagační, publikační, osvětové a výstavní činnosti z výsledků

2 3. Legislativní a podpůrné činnosti 4. Ekonomické činnosti 5. Mezinárodní spolupráce Hlasování: VČS schvaluje návrh plánu činnosti a rozpočet. 8. Jmenování čestných členů Provedl předseda svaz K.Šeba Výbor navrhuje jmenovat tyto členy: MVDr. Menhart (in memoriam) převzal Ing. Vráblík 9. zhodnocení a poděkování za kongres charolais - Ing. Štrudl Kladné hodnocení vodění zvířat ve všech předváděních. Poděkování všem osobám a firmám, které s podíleli na pořádání CH kongresu. Předání pamětních listů přítomným ze jmenovaných. Velké společné foto. Ředitel Genoservisu poděkoval všem, kteří pomáhali při uskutečnění výstavy v Přerově. Osvětlil důvody přesunu výstavy Přerov do Brna. Předání ocenění chovatelům oceněných zvířat v Přerově Ing. Káčerem. 10. různé,diskuze Karel Šeba: Seznámení s diskuzemi (Uhříněves - grémium RPK) kolem velkého množství dovezených plemenných býků v letošním roce. Ovlivnili to vysoké ceny zvířat v loňském roce. Z klubů BA vznikl návrh na stejné podmínky hodnocení importovaných býků jako naše. Rustikální plemena zvednout poplatek na Kč, LI 5000 a předvádění na tyči. AA na tyči předvést. MSI nechávají na hlasování VČS, CH přímé náklady. Závěrečný návrh: poplatek za výběr plemenného býka při importu ze zahraničí s účinností od zvýšit ze současných 500 Kč na 5000 Kč. Hlasování (na hlasování přítomno 80 řádných členů): pro 67, proti 11, zdrželo se 2 => návrh byl přijat Kamil Malát: Národní výstava masného skotu v příštím roce - požádal o diskuzi zda ano či ne a kde. Složitější asi bude profinancování z MZe, zda na to svaz bude mít. Prosím o názory. Papáček: spojit s komercí - dražba, chovatel platit dopravu a zdravotní zkoušky, Brno. Kozák: navrhuje areál Opařen Jungwirth: AA souhlas s Papáčkem, spojení s jiným plemenem a udělat komerční výstavu po základním výběru, místo nevíme. Ing. Lukášek nelze udělit dotaci na cokoliv spojené s komercí. Vrablík: AA souhlasíme s vlastním financováním a je to běžné v celém světě. Hořák: místo tradiční chovatelsky a spojit to i s ostatními obory zemědělství. Rustikální lepší žádný zvíře než 1 Káčer - jedna společná akce musí být. Velká chovatelská a výsledky či účast zapsat do chovatelské evidence zvýší chovatelskou hodnotu. Kamil Malát nelze spojit všechny svazy, každý má svoje, na stávající výstavy se nelze napojit. Zpracovatelé nemají zájem tímto směrem směřovat marketing. 11. vystoupení hostů Ing. Majzlíková - ČPI Chceme hlavně pomáhat a nejen dávat sankce. Výběr hospodářství je na základě možného rizika (pozdě hlášení přesunů) Problémy kontrol: označování- ještě cca 6% zvířat špatně označeno, číselné řady nelze převádět na jiné hospodářství, není veden stájový registr a doplňovat okamžitě, 3 roky archivovat, neevidovaná zvířata stále jsou.

3 Průvodní listy nutné a značit do nich veškeré přesuny. Na části B musí být vodoznak,zkontrolujte si evidenční listy. Ztráta průvodního listu tak prohlášení, poškození zaslat ho a žádost o duplikát vždy. Černá plemenitba. 49 telat 65% ne, 36 testovaných 86% průkazných. Zde sankce. Ing. Jan Veleba AK ČR Komentář k rozhodnutí představenstva AK v Českých Budějovicích podporující variantu výplaty TOP-UP v roce 2009 na ornou půdu. Předčasný humbuk k rozpočtu vzhledem k navrhovaným změnám v platbách na půdu. Budeme se k této problematice vracet. Rozpočet nepodaří se nám asi normálně obhájit dotační částku pro zemědělství => protestní akce. Ing. Miloš Lukášek - MZe TOP UP: kurz k poslednímu září 24,66 Kč ovlivňuje výpočty. Ušetřené finanční prostředky budou přesunuty do národních dotací 180 mil. navýšení nákazového fondu (kadavery do 6 Kč). Předpoklad sazeb TOP-UP v tomto roce: VDJ 1650 Kč, ovce a kozy Kč, ha: 1350 Kč/ha. I v r chceme podpořit platbu na zemědělskou půdu. Pochvala našich web. stránek. Zástupci svazu při jednáních o vakcinaci BT byli vždy nedílnou aktivní součástí skupiny a nezaslouží si kritiku. IBR snažme se napomoci abychom to dotáhli do konce. Děkuji všem vašim představitelům (Malát, Šeba) za přístup ke všem dosavadním jednáním. Ing. Pytloun ČMSCH, a.s. Novinka- vybrali jsme nové ušní známky z ZEE TAGS z Nového Zélandu, potisk a distribuce ČMSCH. Přesto si můžete vybrat i z ostatních výrobců. Informace na webu. Snažíme se rozjet obchod s veterinárními léčivy v souladu se zákonem. Ing. Poláček - Zväz chovateľov masového dobytka Slovenská republika Něco se nám podařilo a něco musíme řešit. Holokaus hovězího dobytka v SR. 12. usnesení Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise Jan Hořák Hlasování: jednomyslně schváleno Usnesení doloženo v příloze. 13. závěr Schůzi uzavřel Karel Šeba ve 14,00. Na Skalském Dvoře dne: Zapsala: Helena Šilarová Ověřili: Ing. Miloš Šedivý, J. Šedová

4 Usnesení z Výroční členské schůze Českého svazu chovatelů masného skotu konané dne 9. října 2008 ve Skalském dvoře I. Výroční členská schůze bere na vědomí : 1. Zprávu o činnosti svazu za hospodářský rok 2007/ Zprávu revizní komise 3. Poděkování za mezinárodní kongres chovatelů plemene charolais 4. Vystoupení hostů II. Výroční členská schůze schvaluje : 1. Zprávu o hospodaření svazu za hospodářský rok 2007/ Plán činnosti svazu na hospodářský rok 2008/ Návrh rozpočtu svazu na hospodářský rok 2008/ Jmenování čestného členství: - pan MVDr. Miloš Menhart in memoriam 5. Návrh změny sazebníku plemenné knihy v části poplatek za výběr plemenného býka importovaného ze zahraniční ve výši Kč s účinností od III. Výroční členská schůze výboru ČSCHMS ukládá: 1. Projednání způsobu výstavnictví v následujícím období 2. Zapisování umístění zvířat na výstavách do chovatelské evidence (POP) Ve Skalském dvoře dne 9. října 2008 Jan Hořák předseda návrhové komise

5 Zpráva revizní komise Dámy a pánové, vážení hosté, seznámím Vás se zprávou revizní komise ČSCHMS. Revizní komise Svazu se od poslední VČS Svazu sešla jednou, a to Na tomto jednání byla provedena kontrola účetních dokladů v sídle firmy, zpracovávající účetnictví pro Svaz, u p. Evy Šelepové v Brodcích. Dále zde byla projednána zpráva RK z poslední VČS Svazu a otázka řádného členství zástupců chovatelů ve statutárních orgánech Svazu. V rámci kontroly účetních dokladů se RK zaměřila především na věci vyplývající ze zprávy z poslední VČS Svazu, a to na přepracované pracovní smlouvy zaměstnanců Svazu v souladu s novelou Zákoníku práce, což bylo provedeno. Dále byl kontrolován výkaz hospodaření Svazu, zejména příjmy z dotací za poslední účtovací období a jejich vyúčtování. Ředitel Svazu informoval RK o systému žádostí o dotace pro rok RK provedla vyhodnocení Světového kongresu plemene Charolais, konaného v srpnu letošního roku. Tato akce se připravovala tři roky a ze strany RK po tuto dobu panovala určitá opatrnost nad zajištěním a zdárným průběhem celé akce. Dnes mohu konstatovat, že určité obavy z naší strany se nepotvrdily a celá akce byla velmi dobře organizačně i finančně zajištěna a přispěla k velmi dobré reprezentaci našich chovatelů i Svazu ve světovém měřítku. Z dalších účetních dokladů byly kontrolovány sestavy drobného dlouhodobého majetku, jejich vedení, dále cestovné zaměstnanců, náklady na telefony, nájemné za kancelářské prostory a financování zpravodaje. Byly projednány dlouhodobé pohledávky, kdy z minulosti došlo k odpisu ,- Kč již nedobytných pohledávek a v současné době má Svaz ,- Kč pohledávek po lhůtě splatnosti, které průběžně vymáhá. Dále bylo RK předloženo vedení dokumentace BOZP a PO Svazu. Nutno konstatovat, že tato evidence je vedena vzorovým způsobem na velmi dobré úrovni. Ředitel Svazu objasnil členům RK systém rozdělení obvodů jednotlivých inspektorů a jejich pracovní náplně. RK projednala členství p. Hány v RK z důvodu, že p. Hána se od poslední VČS Svazu stal zájmovým členem, který nemůže být volen do statutárních orgánů Svazu. RK rozhodla o setrvání p. Hány jako člena RK do konce volebního období, neboť byl volen v době, kdy jeho volba nebyla v rozporu se stanovami Svazu. V průběhu roku je předseda RK pravidelně zván na jednání Výboru Svazu a Grémia rady plemenných knih, kterých se osobně účastní. V období od poslední VČS nebyl RK dán podnět k řešení nějakého problému, či stížnosti. Výbor na svých jednáních řešil případné neshody, rozpory nebo stížnosti samostatně bez zásahu RK. Jako předseda RK jsem byl požádán, abych se účastnil jednání Klubu Msi, kde byl projednáván nesouhlas členské základny s rozhodnutím Rady PK Msi ohledně výběrové komise pro výběr býků a proběhly volby nové Rady PK MSi. Celkem proběhla dvě jednání, kde z pozice předsedy RK Svazu jsem dohlížel na formální správnost jednání v souladu s vnitrosvazovými předpisy. RK po provedené kontrole účetnictví a ostatních dokladů a po poskytnutých informacích ředitele Svazu nemá žádný doplňující návrh do usnesení dnešního jednání. RK se usnesla, že vedení všech kontrolovaných evidencí a dokladů je na velmi dobré úrovni, přehledné a srozumitelné. RK konstatuje, že v historii Svazu nebyly lépe vedeny a velmi kladně hodnotí práci ředitele Svazu, p. Maláta. Děkuji za pozornost Za revizní komisi předseda Ing. Václav Jungwirth

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen 2003 - číslo 2

ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen 2003 - číslo 2 ZPRAVODAJ ČSCHMS Občasník Českého svazu chovatelů masného skotu Praha Adresa: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel.: 221 812 865 fax: 222 221 424 číslo účtu: 0123459399 / 0800 E-mail: CSCHMS.Praha@IOL.CZ webové

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi Přítomni: Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi dle prezenční listiny starostové OSH ze 77 přítomno 73 nepřítomno 4 starosta SH ČMS přítomen 1 VV SH ČMS z 18 přítomno 15 nepřítomno

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Zápis z 24. Valné hromady Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky konané dne 13.6.2014 v Hořicích

Zápis z 24. Valné hromady Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky konané dne 13.6.2014 v Hořicích Zápis z 24. Valné hromady Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky konané dne 13.6.2014 v Hořicích Program Valné hromady 1. Zahájení a uvítání přítomných 2. Volba orgánů valné hromady 3. Zpráva o

Více

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva Zápis z jednání předsednictva a dozorčí rady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 21. 5. 2015 v Trutnově (Penzionu U Pěti Buků) Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Vinohradník

Více

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i.

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výroční zpráva 2010 22 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Výroční zpráva 2010 23 Obsah I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...10 II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...12

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen>

Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen> O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! Vstup do EU otevřel českým podnikatelským subjektům přístup k řadě nových příležitostí, současně je však vystavil dalším konkurenčním hrozbám. Vyrovnat se

Více

OBSAH. Úvod. Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM. Výroční zpráva společnosti INTERGRAM za rok 2011. Inkaso za rok 2011

OBSAH. Úvod. Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM. Výroční zpráva společnosti INTERGRAM za rok 2011. Inkaso za rok 2011 Zpravodaj OBSAH 3 4 5 12 13 16 17 18 19 30 31 30 35 41 44 45 47 48 Úvod Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM Výroční zpráva společnosti INTERGRAM za rok 2011 Inkaso za rok 2011 Zpráva o roční

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 28. března 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 -

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 - Zápis z jednání ZO č. 6/2010 ze dne 7.10.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 7.10.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta)

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci.

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Z á p i s ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Účast: Delegáti 16 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluveni OS Tábor) Neomluveni

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Kongres navrhuje tři pracovní postupy:

Kongres navrhuje tři pracovní postupy: ČÍSLO 3/2005 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. Vážení a milí přátelé, ještě neuplynul ani rok od mého zvolení do této funkce a není proto čas na nějaké bilancování. Přesto bych Vás ale rád

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR:

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR: č. 4 O D B O R Y J S O U T U P R O V Á S Ú V O D N Í S L O V O P Ř E D S E D Y O S Vážené kolegyně, vážení kolegové, jistě se mnou budete souhlasit, když prohlásím, že minulé čtyřleté volební období bylo

Více