INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech"

Transkript

1 INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 Vydal Úřad práce ČR, krajská pobočka v Jihlavě, kontaktní pracoviště Pelhřimov na základě informací poskytnutých úřady práce uvedených okresů září 2013

2 Vážení rodiče, milí žáci, pracovníci Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání krajské pobočky Úřadu práce ČR v Jihlavě - kontaktního pracoviště Pelhřimov (dále jen úřad práce) soustředili informace ze středních škol a zpracovali tuto informační brožuru o studijních a učebních oborech, které budou vyučovány v 1. ročnících těchto škol ve školním roce. Uvedené informace o počtech přijímaných žáků a o podmínkách přijímacího řízení považujte za orientační, protože tato brožura je zpracována podle údajů ze září 2013, dodaných jednotlivými úřady práce, a do začátku přijímacího řízení a zahájení nového školního roku nejsou vyloučeny změny či doplňky. Podobně je nutné posuzovat informace o vhodnosti oboru pro se změněnou pracovní schopností. Rozhodující je vždy stanovisko příslušného praktického lékaře pro děti a dorost ( u žáků se změněnou pracovní schopností též komise pro OZP ). Brožura by měla sloužit k lepší orientaci při výběru budoucího povolání žáků. to jsme zvolili právě okolní okresy, kam směřuje každoročně největší počet žáků. Při volbě povolání je třeba vycházet z jejich schopností a dovedností, zvážit prospěch, zdravotní stav a rovněž přihlédnout k situaci a vývoji na trhu práce. Žáci, kteří nemají ujasněnou představu o svém budoucím povolání, se mohou poradit s výchovnými poradci a třídními učiteli na základních školách. Dále v pedagogicko - psychologické poradně našeho okresu, jejíž pracovníci mohou zabezpečit psychologické posouzení žákových předpokladů pro další studium. Poradenskou službu při výběru povolání Vám rádi poskytnou také pracovníci Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání úřadu práce. Benešov 3-15 Jindřichův Hradec Tábor Ostatní vybrané školy

3 Seznam zkratek použitých v brožurce PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY CIZÍ JAZYK PRO ŽÁKY anglický jazyk AJ anglický jazyk AJ dospělí s ukon. povinnou škol. docházkou DZŠ biologie B český jazyk ČJ maturanti MAT cizí jazyk CJ francouzský jazyk FJ vyučenci VYU český jazyk ČJ latina L žáci 5. tříd ZŠ ZŠ 5 dějepis D německý jazyk NJ žáci 7. tříd ZŠ ZŠ 7 dle zaměření DZ ruský jazyk RJ žáci s ukončenou povinnou školní docházkou PŠD ekonomika E španělský jazyk ŠJ francouzský jazyk FJ DALŠÍ ZKRATKY fyzika F UKONČENÍ STUDIA den otevřených dveří DOD hudební výchova HV absolutorium A osoba se zdravotním postižením OZP chemie CH maturita MT povinná lékařská PLP informatika IF osvědčení OS přijímací zkouška PZ latina L výuční list VL výpočetní technika VT matematika M závěrečná zkouška ZZ německý jazyk NJ jiné JI ZŘIZOVATEL občanská nauka ON církev obecné studijní předpoklady OP FORMA STUDIA kraj pohovor PO dálková DA obec psychologické testy PS denní DE soukromý subjekt psychologie P distanční DI stát ruský jazyk RJ večerní VE jiný zřizovatel španělský jazyk ŠJ jiná forma JI talentové TZ TYP ŠKOLY tělesná výchova TV DRUH STUDIA církevní test všeobecných znalostí VZ nástavbové NA družstevní testy logiky TL pomaturitní PMS soukromá výtvarná výchova VV vyšší odborné VO státní zeměpis Z zkrácená forma s maturitou ZMT vojenská zkouška zručnosti ZR zkrácená forma s výučním listem ZVL jiný, specifická 2

4 BENEŠOV PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL (9.00 do hod.) KD KARLOV BENEŠOV

5 Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Tylova č.p. 271, Vlašim - Vlašim, IČ: Ředitel: RNDr. Věra Chroustová, tel Ubytování: REDIZO: Kontakt: RNDr. Věra Chroustová, tel , Stravování: Cena: 550 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: NJ, AJ, RJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , , Stravování: cena za oběd pro studenty do 15 let je 24,-Kč a pro studenty nad 15 let je 26,-Kč. PZ - pro z 5. tříd - vlastní testy z ČJ, M. Úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ 95%. IZO K/81 Gymnázium 8,0 MT ČJ, M DE - ZŠ5 Ne Ne K/41 Gymnázium 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne Gymnázium,Benešov, Husova 470 Husova č.p. 470, Benešov - Benešov, IČ: Ředitel: Mgr. Zdeněk Zahradníček, tel Ubytování: REDIZO: Kontakt: Mgr. Eliška Pilátová, tel Stravování: Cena: 500 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: NJ, FJ, AJ, L, RJ, ŠJ Web: Poznámka ke škole: DOD:Středa 15.ledna 2014 v hodin 95% úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy.výrazné úspěchy studentů v vědomostních, uměleckých, sportovních a dalších soutěžích- řada předních umístění v okresních a krajských kolech, každoročně zastoupení v kolech celostátních. Široké možnosti ve využívání ICT: 10 interaktivních tabulí, 18 datových projektorů, moderní jazykové učebny (s distribucí audia i videa), nově vybavené učebny pro výuku humanitních a přírodovědných předmětů, hudební a výtvarné výchovy atd.. Všeobecné studijní zaměření, v profilaci dochází v posledních dvou ročnících formou individuálního výběru volitelných předmětů. Studium cizích jazyků je podporováno širokou nabídkou zahraničních zájezdů poznávacích i výměnných - partnerské školy v Dánsku a Rakousku. Pestrá nabídka nadstardantních aktivit - zájmové činnosti (pěvěcký sbor, keramika, cizí jazyky, sportovní disciplíny, Klub mladého diváka, Klub mladého posluchače). Aktivní podíl studentů na organizování akcí - školní akademie, sportovní a turistické závody, charitativní akce, odborné přednášky apod. IZO K/81 Gymnázium 8,0 MT ČJ, M, OP DE - ZŠ5 1,10 Ano Ne K/41 Gymnázium 4,0 MT žádné DE - PŠD 1,40 Ano Ne 4

6 Integrovaná střední škola technická Černoleská č.p. 1997, Benešov - Benešov, IČ: Ředitel: Mgr. Jana Fialová, tel Ubytování: Cena: 800 Kč REDIZO: Kontakt: Marie Smítková, tel Stravování: Cena: 800 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Web: Poznámka ke škole: DOD: sobota od 9:00 do 12:00 středa od 14:00 do 17:00 IZO L/01 Mechanik elektrotechnik 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ano M/01 Dopravní prostředky 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ano H/01 Strojní mechanik ( zámečník) 3,0 VL žádné DE - PŠD Ano Ano H/02 Karosář 3,0 VL žádné DE - PŠD Ano Ano H/01 Mechanik opravář motorových 3,0 VL žádné DE - PŠD Ano Ano vozidel ( automechanik) H/01 Elektrikář 3,0 VL žádné DE - PŠD Ano Ano H/01 Elektromechanik pro zařízení a 3,0 VL žádné DE - PŠD Ano Ano přístroje H/01 Autoelektrikář 3,0 VL žádné DE - PŠD Ano Ano L/51 vozní technika 2,0 MT žádné DE NA VYU Ano Ne L/52 vozní elektrotechnika 2,0 MT žádné DE NA VYU Ano Ne H/001 Elektrikář 1,0 VL žádné DA - MAT Ano Ano 5

7 Obchodní akademie Neveklov Školní č.p. 303, Neveklov - Neveklov, IČ: Ředitel: Mgr.Soňa Veisová, tel Ubytování: Cena: Kč REDIZO: Kontakt: Věra Kulhánková, tel Stravování: Cena: 594 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Obec Cizí jazyky: NJ, AJ, RJ Web: Poznámka ke škole: DOD: (úterý), (středa), (čtvrtek), (čtvrtek), (středa), (úterý), škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků a informatiky, výuka předmětů v cizích jazycích, mezinárodní jazykové LCCI a City and Guilds, příprava na z kancelářského psaní a zpracování textu na PC, školní psycholog, moderní učebny vybavené špičkovou didaktickou technikou. IZO M/01 Ekonomika a podnikání 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne (PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ) M/01 Ekonomika a podnikání 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne (SPORTOVNÍ MANAGEMENT) M/02 Obchodní akademie (zaměření 4,0 MT 9 9 žádné DE - PŠD Ano Ne CIZÍ JAZYKY) M/02 Obchodní akademie (zaměření 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne INFORMATIKA) M/02 Ekonomické lyceum 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne 6

8 Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565 V Sadě č.p. 1565, Vlašim - Vlašim, IČ: Ředitel: PaedDr. Jiří Tůma, tel Ubytování: Cena: 980 Kč REDIZO: Kontakt: PaedDr. Jiří Tůma, tel Stravování: Cena: 600 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Web: Poznámka ke škole: Studijní obor Obchodní akademie nabízí nové zaměření INFORMATIKA V EKONOMICE. Škola se specializuje na výuku jazyků, kvalitní přípravu na maturitní zkoušku a studium na VŠ (dlouhodobá vysoká úspěšnost), využití moderních informačních a komunikačních technologií a kvalitní výuku ekonomických předmětů. Škola má velmi dobré materiální vybavení. Možnost výměnných pobytů v partnerské škole v zahraničí. Individuální rozvrh pro sportovně nadané. Dny otevřených dveří: , a 9. 1., IZO M/02 Obchodní akademie (zaměření 4,0 MT žádné DE - PŠD 1,90 Ano Ne Informatika v ekonomice, Ekonomika a podnikání, Zahraniční obchod a mediální komunikace, Cestovní ruch) M/02 Ekonomické lyceum 4,0 MT žádné DE - PŠD 1,60 Ano Ne 7

9 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 Zámek č.p. 1, Vlašim - Vlašim, IČ: Ředitel: Ing. Vladislav Novotný, tel , Ubytování: Cena: 600 Kč REDIZO: Kontakt: Jaroslava Holadová, tel Stravování: Cena: 726 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , od do Stravování: snídaně - 12,- Kč, oběd - 33,- Kč, večeře - 30,- Kč. Celodenní stravování - 78,- Kč. Měsíční stipendium ve výši 300,- Kč - 500,- Kč a pololetní stipendium ve výši 1000,- Kč ,- Kč pro oborů Opravář zemědělských strojů, Zedník, Opravářské práce, Potravinářská výroba a Zednické práce. IZO L/01 Gastronomie ( kuchař) 4,0 MT 30 žádné DE - PŠD Ne Ano M/01 Hotelnictví ( hotelnictví a turismus) 4,0 MT 30 žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Mechanik opravář motorových 3,0 VL 30 žádné DE - PŠD Ne Ano vozidel ( automechanik) H/01 Cukrář 3,0 VL 30 žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Krejčí 3,0 VL 15 žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Zedník 3,0 VL 15 žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Opravář zemědělských strojů 3,0 VL 30 žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Kuchař - číšník 3,0 VL 60 žádné DE - PŠD Ne Ano E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské 3,0 VL 14 žádné DE - PŠD Ne Ano práce) E/01 Šití oděvů 3,0 VL 14 žádné DE - PŠD Ne Ano E/01 Zednické práce 3,0 VL 14 žádné DE - PŠD Ne Ano E/01 Opravářské práce 3,0 VL 14 žádné DE - PŠD Ne Ano E/01 Stravovací a ubytovací služby 3,0 VL 14 žádné DE - PŠD Ne Ano (Kuchařské práce) L/51 Podnikání 2,0 MT 60 žádné DE NA VYU Ne Ne 8

10 Střední odborná škola, Benešov, Černoleská 1997 Černoleská č.p. 1997, Benešov - Benešov, IČ: Ředitel: Mgr. Regina Komárková, tel Ubytování: Cena: Kč REDIZO: Kontakt: Zuzana Vávrová, tel Stravování: Cena: Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: NJ, AJ, RJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , , ( ), ubytování a stravování v areálu školy, adaptační, lyžařský, sportovnětuistický kurz, studijní stáže - Anglie (Londýn), Německo, příprava k státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici. IZO M/01 Veřejnosprávní činnost ( zaměření - 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne Veřejnosprávní činnost, Právo a právní administrativa, Mediální komunikace a PR) M/01 Sociální činnost 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne 9

11 Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 Jana Nohy č.p. 1302, Benešov - Benešov, IČ: Ředitel: PaedDr. Zlata Budayová, tel Ubytování: Cena: Kč REDIZO: Kontakt: Jana Rathouská, tel Stravování: Cena: 660 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: NJ, AJ Web: Poznámka ke škole: Cena oběda pro žáka činí 30,- Kč. DOD: od 9.00 do hod., od 9.00 do hod., dále kterýkoliv pracovní den po předcházející telefonické domluvě. IZO H/01 Truhlář 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Instalatér 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Zedník 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Aranžér 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano E/01 Šití oděvů 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano E/01 Truhlářská a čalounická výroba 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano E/01 Klempířské práce ve stavebnictví 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano E/01 Zednické práce 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano E/01 Pokrývačské práce 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano 10

12 Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 Komenského č.p. 41, Vlašim - Vlašim, IČ: Ředitel: Mgr. Zdeněk Krejča, tel Ubytování: Cena: 980 Kč REDIZO: Kontakt: Nela Jedličková, tel Stravování: Cena: 480 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: RJ, NJ, AJ Web: Poznámka ke škole: DOD: DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ , , , vždy v sobotu od 8.oo do 12.oo hodin, dále každý den od 8.oo do 16.oo hodin po telefonické dohodě!!! ŽÁCI VYBRANÝCH OBORŮ ZÍSKAJÍ KRAJSKÉ STIPENDIUM S MOŽNOSTÍ ZÍSKAT I PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM!!! Jedná se o obory: mechanik seřizovač, mechatronik, strojní mechanik, obráběč kovů a nástrojař. školní rok bude škola preferovat přijímací řízení prováděné formou výběrového řízení na základě dosažených výsledků za 8. a 9. ročník základní školy a dosažených průměrných výsledků za stejné období ve výběrových předmětech podle oborů, kam patří - ČJ, CJ, M, Fy, PV, VT a VV. Škola je po stránce materiální velmi dobře vybavena, k výuce je připravena moderní výpočetní technika a k dispozici je několik multimediálních učeben a nově rekonstruovaných laboratoří. Současné trendy se promítají do výuky pneumatiky, hydrauliky, automatizace a robotizace, rovněž do výuky oborů stavebnictví, nábytkářství a technického lycea. Škola využívá laboratoře pro výuku nejenom chemie a fyziky, ale především pro výuku technických předmětů. Na velmi vysoké úrovni je výuka v oblasti automatizace, robotizace, CNC techniky, programování, projektování a modelování v CAD systémech. Škola provozuje vlastní školní počítačovou síť, na kterou jsou připojeny všechny PC, tato školní síť je 24 hodin připojena na internet. Studenti školy mohou využívat nejenom PC v učebnách, na domovech mládeže, ale i PC na chodbách školy nebo v internetových klubovnách po celý den. Absolventi technického lycea jsou připravováni pro další studium na fakultách vysokých škol přírodovědných, technických, pedagogických, právnických a stavebních včetně architektury. Technické lyceum se zaměřuje především do dvou profilů a to jako STAVEBNÍ LYCEUM a LYCEUM se zaměřením na IT. Obory strojírenství, nábytkářství a stavebnictví jsou koncipovány nejenom pro technickou praxi, ale i pro další studium na VŠ případně VOŠ. Absolventi 4 letých studijních oborů mechanik seřizovač, mechatronik a mechanik strojů a zařízení získávají po složení maturitní střední vzdělání s maturitou a rovněž získávají kvalifikaci v profesích soustružník, frézař, brusič, zámečník, nástrojař ale i kvalifikaci v oblasti programování a seřizování CNC strojů, stavby a provozu pneumatických, hydraulických obvodů, programování PLC automatů a dalších odborností. Studenti všech uvedených 4-letých oborů mohou dále studovat na VŠ nebo VOŠ. Absolventi 3-letých učebních oborů získají výuční list podle oboru, ve kterém se učí a ti úspěšní mohou dále pokračovat v nástavbovém studiu a získat střední vzdělání s maturitou. Všichni studenti školy mají možnost absolvovat školní autoškolu, svářečskou školu a další specializované kurzy, které již v průběhu na škole rozšiřují absolventům kvalifikaci. Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizován a je složen ze zkušených pedagogů, kteří připravují školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, v odborných předmětech, v praktické přípravě i v odborném výcviku. Studenti školy mají možnost využívat služeb školního stravování a ubytování na jednom ze tří domovů mládeže. Výhodou absolventů školy je jejich široké uplatnění v jednotlivých oborech. Není jistě náhodou, že vysoké procento studentů, kteří zahájili vysokoškolské studium, ho také úspěšně ukončí. Studium Střední průmyslové školy ve Vlašimi je dnes řazeno mezi perspektivní studium. IZO L/01 Mechanik strojů a zařízení 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,40 Ano Ano L/01 Mechanik seřizovač (Mechatronik) 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,20 Ano Ano L/01 Mechanik seřizovač 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,40 Ano Ano M/01 Strojírenství 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,10 Ano Ano M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,10 Ano Ano M/01 Stavebnictví 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,00 Ano Ano M/01 Technické lyceum 4,0 MT žádné DE - PŠD 1,70 Ano Ano H/01 Strojní mechanik (Zámečník) 3,0 VL žádné DE - PŠD Ano Ano H/01 Nástrojař 3,0 VL žádné DE - PŠD Ano Ano

13 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,10 Ano Ano M/01 Stavebnictví 4,0 MT žádné DE - PŠD 2,00 Ano Ano H/01 Strojní mechanik (Zámečník) 3,0 VL žádné DE - PŠD Ano Ano H/01 Nástrojař 3,0 VL žádné DE - PŠD Ano Ano H/01 Obráběč kovů 3,0 VL žádné DE - PŠD Ano Ano 12

14 Střední škola cestovního ruchu, s.r.o, Benešov, Táborská 458/44 Táborská č.p. 458, Benešov - Benešov, IČ: Ředitel: Ing.Bc. Marcela Vlachová, tel Ubytování: REDIZO: Kontakt: Mgr. Josef Vlach, Iveta Pechová, tel , Stravování: Cena: 450 Kč Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: NJ, ŠJ, JJ, AJ Web: Poznámka ke škole: Dny otevřených dveří: úterý od 8 do 16 h; středa od 16 do 18 h; sobota od 9 do 12 h; úterý od 8 do 16 h; úterý od 8 do 16 h. Test z anglického jazyka (Specialista na Dálný východ) je možné si zkusit "nanečisto" při dnech otevřených dveří. Motivační závisí na dosaženém studijním průměru a činí ,- Kč měsíčně. IZO M/01 Ekonomika a podnikání (Zahraniční 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne obchod) M/01 Ekonomika a podnikání 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne M/02 Cestovní ruch ( Pracovník 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne cestovního ruchu) M/02 Cestovní ruch (Management 4,0 MT žádné DE - PŠD Ne Ano volného času) M/02 Cestovní ruch (Specialista na Dálný východ) 4,0 MT AJ, VZ DE - PŠD Ano Ne 13

15 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Husova č.p. 742, Benešov - Benešov, IČ: Ředitel: Mgr.Vladimír Černý, tel Ubytování: Cena: Kč REDIZO: Kontakt: Mgr.Černý, Mgr.Janík, tel Stravování: Cena: Kč Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: RJ, NJ, AJ Web: Poznámka ke škole: DOD - sobota (8,30-11,30hod.) návštěva, koly - lze též v pracovní dny ( hod.) Škola má ve svém areálu vlastní kosmetickou a kadeřnickou provozovnu - oblíbené služby pro veřejnost. Úspěšná účast žáků školy v profesních soutěžích (i mezinárodních), zahraniční aktivity, projekty. Poznámka: stravování pro neubytované je ve školní jídelně - 23,-Kč/1 oběd. V roce 2008 získala škola mezinárodní certifikát kvality managementu dle ISO IZO L/01 Kosmetické služby 4,0 MT žádné DE - PŠD Ne Ano M/01 Ekonomika a podnikání 4,0 MT žádné DE - PŠD Ne Ne M/02 Obchodní akademie 4,0 MT žádné DE - PŠD Ne Ne H/01 davač 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ne H/01 Kadeřník 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano L/51 Podnikání 3,0 MT žádné DA - VYU Ne Ne L/51 Podnikání 2,0 MT žádné DE - VYU Ne Ne Střední zdravotnická škola,benešov, Máchova 400 Máchova č.p. 400, Benešov - Benešov, IČ: Ředitel: Mgr. Jana Vaněčková, tel Ubytování: Cena: Kč REDIZO: Kontakt: Věra Filipová, tel Stravování: Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , a po předchozí domluvě kdykoli. Ubytování a celodenní stravování zajišťujeme v DM SOU stavební Benešov. (1650,- Kč). Obědy zajišťujeme v jídelně benešovské nemocnice (1188,- Kč měsíčně). IZO M/01 Zdravotnický asistent (Zdravotní 4,0 MT žádné DE - PŠD Ne Ano sestra) M/03 Asistent zubního technika 4,0 MT žádné DE - PŠD Ne Ano M/01 Zdravotnický asistent (Zdravotní sestra) 5,0 MT žádné VE - MAT Ne Ano 14

16 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov Mendelova č.p. 131, Benešov - Benešov, IČ: Ředitel: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, tel Ubytování: Cena: Kč REDIZO: Kontakt: Ing. Radka Zahrádková Stravování: Cena: 550 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: NJ, L, AJ Web: Poznámka ke škole: Den otevřených dveří: , , , , , Cena celodenního stravování je 1760 Kč/měsíc. Jako jediná veřejná škola v ČR nabízíme obor Údržba golfových hřišť, jako jediná škola ve Středočeském kraji nabízíme obor Veterinářství, v oboru Přírodovědné lyceum od 3. roč. vyučujeme předměty v anglickém jazyce. IZO M/01 Agropodnikání (Podnikání v 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ano zemědělství, Mechanizace v zemědělství, Chov koní a jezdectví, Ekonomika a podnikání, ) M/01 Zahradnictví (Tvorba a údržba 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ano zahrad, Údržba golfových hřišť) M/01 Veterinářství (Veterinární technik, 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ano PET specialista) M/006 Přírodovědné lyceum (72-42-M/05 Přírodovědné lyceum) 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ano Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopišťská 386 Konopišťská č.p. 386, Benešov - Benešov, IČ: Ředitel: Mgr. Ludmila Králová, tel Ubytování: REDIZO: Kontakt: Mgr.Ludmila Králová Stravování: Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Obec Cizí jazyky: AJ Web: Poznámka ke škole: Škola pro se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. IZO C/002 Praktická škola dvouletá 2,0 JI žádné DE - PŠD Ano Ano 15

17 JINDŘICHŮV HRADEC PREZENTAČNÍ VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL: ( hod.) KD STŘELNICE A SÁL MUZEA JINDŘICHOHRADECKA

18 Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333 Husova č.p. 333, Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II, IČ: Ředitel: Mgr. Miloslav Vokáč, tel Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: PhDr. Milena Machová, tel Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: 550 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: NJ, RJ, AJ, L, FJ Web: Poznámka ke škole: DOD: , cena za 1 oběd je 25,- Kč. Gymnázium V. Nováka je střední všeobecně vzdělávací školou s více než čtyřistaletou tradicí. Je členem asociace středních škol ASP UNESCO. Vzdělávací program školy NOVA DOMUS je zaměřen na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání při značné vnitřní diferenciaci jednotlivých oborů. Hlavním cílem je kvalitní příprava studentů na další studium na VŠ. Škola má bezbarierový přístup. IZO K/81 Gymnázium 8,0 MT ČJ, M DE - ZŠ5 Ano Ne K/41 Gymnázium 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD Ano Ne Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 B. Němcové č.p. 213, Dačice - Dačice V, IČ: Ředitel: PaedDr. Aleš Morávek, tel Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: Mgr. Milan Točík, tel Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: 460 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, L Web: Poznámka ke škole: DOD: prosinec 2013, přesný termín bude zveřejněn na www. stránkách školy, zájemcům o vzdělávání a jejich zák. zást. umožníme prohlídku školy i mimo DOD, nejlépe po předch. dohodě, stravování je zajištěno ve Šk. jídelně Dačice (ve stejné budově jako gymnázium), cena oběda 22,-- Kč pro do 14 let a 23,-- pro starší 14 let. Škola využívá vlastní testy k přijímacím zkouškám. Uchazeči o vzdělávání v osmiletém gymnáziu s prům. prosp. do 1,25 PZ nekonají, uchazeči o vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu s prům. prospěchem do 1,5 PZ nekonají. IZO K/81 Gymnázium 8,0 MT ČJ, M DE - ZŠ5 Ano Ne K/41 Gymnázium 4,0 MT ČJ, M DE - PŠD Ano Ne 17

19 Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na sadech č.p. 308, Třeboň - Třeboň II, IČ: Ředitel: Mgr. Anna Kohoutová, tel Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: Mgr. Zbyněk Matějka, tel Stravování: Ne Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: ŠJ, AJ, L, NJ, FJ Web: Poznámka ke škole: DOD: listopad, prosinec, leden, dále libovolně po předchozí domluvě. Obědy: žáci mají možnost navštěvovat soukromou jídelnu s výběrem ze tří jídel. řízení - převážně podle známek ze ZŠ. IZO K/81 Gymnázium 8,0 MT žádné DE - ZŠ5 Ano Ne K/41 Gymnázium 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II Jarošovská č.p. 1125, Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II, IČ: Ředitel: Mgr. Petr Kubeš, tel Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: Mgr. Petr Kubeš, tel Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: 380 Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ Web: Poznámka ke škole: IZO C/01 Praktická škola jednoletá 1,0 JI žádné DE - PŠD Ano Ano C/02 Praktická škola dvouletá 2,0 JI žádné DE - PŠD Ano Ano 18

20 Obchodní akademie T.G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové Jindřichův Hradec, Husova 156 Husova č.p. 156, Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II, IČ: Ředitel: Ing. Josef Janda, tel Ubytování: Ne REDIZO: Kontakt: Jana Madlé, tel Stravování: Ano - jiný subjekt Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ Web: Poznámka ke škole: DOD: listopad Ubytování zajištěno na domově mládeže SOŠ a SOU J. Hradec. Zaměření oboru Obchodní akademie: mezinárodní obchod, drobné podnikání, cizojazyčná korespondence a informatika. Zaměření oboru Ekonomické lyceum: příprava ke studiu na vysokých školách ekonomických, právních, jazykových a pedagogických. IZO M/02 Obchodní akademie 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne M/02 Ekonomické lyceum 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne 19

21 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třeboň Vrchlického 567 Vrchlického č.p. 567, Třeboň - Třeboň II, IČ: Ředitel: Ing. Petr Káninský, tel Ubytování: Ano - vlastní domov mládeže, Cena: 700 Kč REDIZO: Kontakt: Mgr. Marie Floriánová, tel Stravování: Ano - v prostorách školy, Cena: Kč Typ školy: státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, ŠJ, NJ Web: Poznámka ke škole: DOD: Celou školu včetně dílen a dalších prostor je možné navštívit v pracovních dnech od 8-14 hod, dny otevřených dveří budou zveřejněny na webu do Do studijních i učebních oborů jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek podle prospěchu na ZŠ v 1. a 2. pololetí předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku. Škola je velmi dobře materiálně a technicky vybavena (odborné učebny, jazykové laboratoře, multimediální učebny, učebny výpočetní techniky...). Tvoří ji komplex budov určených pro teoretickou výuku i praktické vyučování. Technické obory mají k dispozici rozsáhlý vozový park, jenž tvoří osobní a nákladní automobily a traktory. K četným exkurzím je využíván i školní autobus. Velmi dobře jsou vybaveny i dílny pro oděvní a sklářské obory. Součástí školy jsou dva domovy mládeže (ubytování Zámek 600,--, Táboritská 700,--) a školní jídelna. Chloubou školy je tělocvična s horolezeckou stěnou, sqashovým kurtem a fitcentrem. Škola i domovy mládeže nabízejí velké množství aktivit. Škola aktivně spolupracuje se školami v Itálii a na Slovensku. Žáci učebních oborů se podílejí na produktivní činnosti (služby, výrobky) za kterou jsou odměňováni. Škola nabízí tyto služby: ubytování v letních měsících, prodej sklářských výrobků, zakázkové šití, zámečnické práce, svařování oceli a hliníku, příprava automobilů na STK, opravy zemědělské techniky. IZO L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla 4,0 MT TZ DE - PŠD Ne Ano M/02 Obchodní akademie 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne M/02 Cestovní ruch (Služby cestovního 4,0 MT žádné DE - PŠD Ano Ne ruchu) M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 4,0 MT TZ DE - PŠD Ano Ne H/01 Mechanik opravář motorových 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano vozidel (Automechanik) H/01 Výrobce a dekoratér keramiky 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano (Malíř skla a keramiky) H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano skla (Brusič skla) H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních 3,0 VL žádné DE - PŠD Ano Ano předmětů (Skleněná bižuterie) H/01 Krejčí 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ne H/01 Opravář zemědělských strojů 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano H/01 Ošetřovatel 3,0 VL žádné DE - PŠD Ne Ano L/51 Podnikání 3,0 MT žádné DA NA VYU Ano Ne L/51 Podnikání 2,0 MT žádné DE NA VYU Ano Ne 20

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia ČESKOBUDĚJOVICKO (GYM) #109000021 Tab. 1 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Obec: České Budějovice Okres: CB Jirsíkova 5, 370 21 České Budějovice IČ: 00666122 Ubytování: 800 Kč/měsíc

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam

Více

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano Katalog škol Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Jirsíkova č.p. 420/5, České Budějovice - České Budějovice 1, 37001 Obvod: České Budějovice 1 IČ: 00666122 Ředitel: Mgr. Zdeněk

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa 2 Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Obsah Předmluva... 3 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav 2 SPŠ Kutná Hora, Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora 2 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938,

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Dívčí katolická střední škola, Legerova 28, 280 00 Kolín 3 2 SOŠ Český Brod - Liblice, Školní 145, 282 20 Český Brod 2 SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, 280 00

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1 Církevní konzervatoř Opava Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 74 01 Opava 1 IČ: 8941811 Ředitel: MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., tel. 553 7 257 Kontakt: PhDr. Jan Vomlela, Ph.D., tel. 731 25 797 Typ školy:

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Církevní konzervatoř Opava Beethovenova č.p. 235/1, Opava - Město, 74601 IČ: 68941811 Ředitel: Ing. Eva Bláhová, tel. 553 714 257 Ubytování: Cena: 1 500 Kč REDIZO: 610550659 Kontakt: Eva Steuerová, tel.

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Euroškola Litvínov střední odborná škola, s.r.o. Sklářská 81, 435 42 Litvínov 8 - Hamr IČ: 25024558 Ředitel: Ing. Tomáš Záhořík, tel. 601 360 610 Ubytování: REDIZO: 600011135 Kontakt: Ing. Tomáš Záhořík,

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Kraj Okres Školy Součásti Obory Strana Hlavní město Praha Hlavní město Praha 192 194 743 2 Jihočeský České Budějovice 31 31 167 37 Jihočeský Český Krumlov 5 5 36

Více

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 738 1 FrýdekMístek 1 IČ: 65142799 Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel. 558 433 572 Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel. 558 441 387 Typ

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více