VÝROČNÍ ZPRÁVA Těžní věž Dolu Petr Cingr (NKP Michal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Těžní věž Dolu Petr Cingr (NKP Michal)"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Těžní věž Dolu Petr Cingr (NKP Michal)

2

3 Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Spojení: Prokešovo náměstí 6, Ostrava kancelář nadace ředitel nadace tajemník nadace Internetové stránky nadace: Založení: původní jako Nadace Muzeum pod Landekem transformace dle zákona č. 227/97 Sb včetně změny názvu na Nadace LANDEK Ostrava. Registrace: Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne Č.j. Firm 4042/Rg. N 2/1 o zápisu do rejstříku nadací a nadačních fondů - oddíl N, vložka 2 IČ: DIČ: CZ Nadační jmění: Stav ke dni , - Kč - kmenové nadační jmění zřizovací - Termínovaný vklad Raiffeisenbank / , - Kč - kmenové nadační jmění NIF - Termínovaný účet Raiffeisenbank /5500 Statutární zástupci nadace: Ing, Miroslav Lenart, předseda správní rady Ing. Josef Kimer, CSc., ředitel nadace Řídící normy pro činnost nadace: Statut Nadace Landek Ostrava Zásady pro poskytování nadačních příspěvků Vnitřní předpis nadace pro hospodaření. Nadace k nevlastní a v účetnictví nevykazuje žádné akcie a finanční investice. Nadace nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Nadace podporuje projekty, na záchranu kulturních památek a rovněž projekty, které řeší životní prostředí v oblasti Národní přírodní památky Landek.

4 Nadace LANDEK Ostrava v roce 2010 Nadace LANDEK pokračovala ve své úspěšné činnosti i v šestnáctém roce od svého založení. Rok 2010 byl ještě poznamenán celosvětovou ekonomickou krizí, ale přes určité problémy se podařilo nadaci realizovat všech 25 projektů Nadačního programu 2010 v celkovém objemu 1,245 tis. Kč.Na tomto výsledku se podílelo 54 sponzorů, jimž všem patří poděkování za poskytnuté nadační dary. V průběhu roku 2010 nadace spolupracovala s podnikovou Nadací OKD, která svým rozsahem a zaměřením své činnosti významně ovlivňuje i činnost naší nadace. V roce 2010 uskutečnila nadace dvě výjezdní zasedání správní a dozorčí rady na území městských obvodů Ostrava Jih a Ostrava Třebovice, kde prezentovala svou dosavadní činnost. V průběhu roku se představitelé nadace zúčastňovali význačných společenských a hornických akcí, které souvisely s její činností: členské schůze Asociace nadací a nadačních fondů v Praze, valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků v Kladně a v Jihlavě, akce Den země v Porubě a v Hornickém muzeu, 121. celostátního skoku přes kůži v Hodoníně, 14. setkání hornických měst a obcí ve Stříbře, konference Zelená města města budoucnosti v Havířově, odhalení a vysvěcení sochy patrona českých horníků sv. Prokopa v Hornickém muzeu, oslav sv. Barborky v Landekparku, křtu knih Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru a Průvodce architekturou Ostravy na Dole Michal v Michálkovicích, křtu publikace Ostrava - průvodce po industriálních památkách na Magistrátu města Ostrava, Hornických slavností v Karviné, křtu knihy Vilém Wűnsche a Šenov na MÚ Šenov, Mezinárodního filmového festivalu Techné Ostrava v Porubě, kde byla předsedovi dozorčí rady PhDr. Pavlu Hamzovi udělena cena Stanislava Vopaska Ostravská venuše. V červenci 2010 nadace uspořádala při příležitosti svátku sv. Prokopa již 5. společné zasedání správní a dozorčí rady se zástupci neziskových organizací za účasti zástupců OKD, Moravskoslezské VTS, HGF VŠB TU a redakce týdeníku Horník. Na zasedání byla zhodnocena společná činnost za uplynulý rok a byly přijaty náměty pro společnou činnost v dalším roce. V říjnu 2010 nadace realizovala vlastní projekt slavnostní křest stavovského hornického kalendáře Těžní věže 2011, který provedli za přítomnosti hostů a členů správní a dozorčí rady NL zástupci sponzorů vydání kalendáře: Primátor SM Ostrava Ing. Petr Kajnar, zástupce Severomoravské plynárenské, a.s. a zástupce RENOMIA, a.s. Brno. V průběhu celého roku nadace úspěšně spolupracovala se zástupci Hornického muzea (Landekparku), Klubem přátel Hornického muzea, Hornickým spolkem Prokop, HGF VŠB - TU, Nadací OKD a redakcí týdeníku HORNÍK. Díky své činnosti si Nadace Landek Ostrava získala dobré jméno nejen v regionu. Přesto, že nepatří k největším nadacím v ČR, umístila se z hlediska výše poskytnutých nadačních příspěvků v žebříčku nadací na 19. místě v rámci Fóra dárců. V závěru ještě jednou upřímně děkujeme všem sponzorům, podnikatelům i jednotlivcům, nadaci OKD, městům, městským obvodům a obcím, kteří finančně podporují naše úsilí o zachování hornických památek, tradic a zvyků a umožňují tak realizaci projektů Nadačního programu. Věříme ve Vaši přízeň i v roce předseda správní rady ředitel nadace... předseda dozorčí rady

5 Kalendárium 2010 LEDEN: Dne se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc, Ing. Přepiora a Ing. Gavlas zúčastnili jednání s Vladislavem Sobolem, předsedou správní rady týdeníku Horník k možnostem propagace Nadace Landek v Horníku. Dne byla uzavřena prověrka Finančního úřadu k dani za období roku Po podání vysvětlení byla prověrka uzavřena bez nálezu. Komunikaci s FÚ zajišťoval Ing. Mojžíšek. ÚNOR: Dne 8.2. proběhlo v rámci koordinační porady jednání s místostarostkou MOb Radvanice a Bartovice Ing. Bc. Michálkovou o možné podpoře projektů připravovaných obvodním úřadem. Dne byla paní Věře Vopaskové předána reprezentační publikace Težní věže, a to za přítomnosti Mgr. Broskeviče, Mgr. Lyse a funkcionářů nadace. Dne se Ing. Počta, CSc zúčastnil v Ostravském muzeu křtu knihy ODROPĚNÍ autorů Věry Koutecké a Ludvíka Kunze. DUBEN: Dne 1.4. se Ing. Gavlas zúčastnil na Dole Michal/Petr Cingr křtu knih Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru a Průvodce architekturou Ostravy, který uspořádal Národní památkový ústav, územní pracoviště Ostrava. Dne 7.4. se PhDr. Hamza zúčastnil v Hornickém muzeu OKD křtu publikace Ostrava průvodce po industriálních památkách, který provedli uspořádal SMO a nakladatelství freytag&bernt. Dne se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili členské schůze Asociace nadací a nadačních fondů v Praze proběhlo v kanceláři nadace jednání se studenty OU o možné podpoře projektu DEN DĚTÍ v Ostravě. Dne se Ing. Lenart zúčastnil konference Čerpání prostředků z fondů EU, která se konala v aule VŠB - TU. Dne se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili Valné hromady Sdružení HHS ve Skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna. Dne se Ing. Gavlas zúčastnil otevření Naučné stezky Slezská Ostrava halda Ema. Dne 30. dubna se Ing. Kimer a Ing. Gavlas zúčastnili v Hodoníně 121. celostátního skoku přes kůži. KVĚTEN: Dne 4.5. Ing. Kimer, CSc, Ing. Gavlas a PhDr. Hamza zúčastnili členské schůze KPHM v Hornickém muzeu. PhDr. Hamza vystoupil s informací o projektu Ostrava hlavní evropské město kultury v roce 2015.

6 ČERVEN: Dne s uskutečnilo páté společné zasedání správní a dozorčí rady NL za účasti zástupců Klubu přátel Hornického muzea v čele s místopředsedou Ing. Petrem Rojíčkem, občanského sdružení Svatá Barbora v čele s předsedou Vladislavem Sobolem, spolku Prokop v čele s předsedou Ing. Otokarem Krajníkem, CSc, redakce týdeníku Horník v čele s Bohuslavem Krzyžankem, Moravskoslezské VTS v čele s předsedou Prof. Ing. Ivo Černým, CSc a za účasti zástupce generálního ředitele OKD Dr.-Ing. Jána Fabiána a vedoucího Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti Prof. Ing. Pavla Prokopa, CSc. ČERVENEC: Dne 1.7. proběhlo v kanceláři nadace jednání s Dr. Rywikem o udělení Ceny Stanislava Vopaska Ostravská venuše v rámcí mezinárodního festivalu Techné Ostrava. Dne 4.7. se Ing. Kimer a J. Dřevjaný zúčastnili slavnostního odhalení a vysvěceni sochy sv. Prokopa v Hornickém muzeu. Dne se Ing. Kimer zúčastnil přátelského setkání partnerů Nadace OKD ve Slezskoostravském hradě při příležitosti konání hudebního festivalu Colours of Ostrava. SRPEN: Dne 8.8. proběhlo v kanceláři nadace jednání s ředitelem KD Poklad v Porubě Ing. Procházkou k organizaci Techné Ostrava Dne se Ing. Gavlas zúčastnil zahájení 6. ročníku bienále mezinárodního sochařského sympozia Landek 2010 v Galerii Studna v areálu Hornického muzea. Dne se Ing. Gavlas a Ing. Tabášek zúčastnili v Kulturním domě Petřvald slavnostního křtu knihy Tomáše Hančla Petřvaldský muzikus, jejíž vydání nadace finančně podpořila. ZÁŘÍ: Dne se PhDr. Hamza zúčastnil štafetového běhu Ostravou na podporu získání titulu Evropské hlavní město Dne se Ing. Lenart zúčastnil Hornických slavností OKD (Dne horníků) v Karviné. Dne s Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili jednání s ředitelem Dolní oblast Vítkovic Ing. Petrem Koudelou ve Vítkovickém zámku. Dne se J. Dřevjaný zúčastnil slavnostního ukončení 6. bienále mezinárodního sochařského symposia Landek 2010 v areálu Hornického muzea. Ve dnech 10. až se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili 14. setkání hornických měst, obcí a spolků ve Stříbře. V rámci setkání proběhlo slavnostní zasedání Sdružení HHS a předávání ceny Český permon. Jednu z cen obdržel KPHM, kterou převzal předseda klubu Mgr. Rodan Broskevič. Ve dnech 15. až se Ing. Kimer, CSc zúčastnil v Žacléři 3. konference ke Dni horníků, pořádané a.s. Gemec Union. Dne17.9. byla ukončena prověrka VZP na odvody zdravotního pojištění z mezd od roku Nebylo zjištěno závad. Garantem prověrky byl Ing. Mojžíšek. Dne se Ing. Kimer, CSc zúčastnil semináře odboru kultury MMO k podávání žádostí o granty na rok 2011 v oblasti kultury.

7 ŘÍJEN: Dne se Ing. Kimer, CSc zúčastnil odborné konference Zelená města města budoucnosti >Stromy ve městě< v kulturním domě Radost v Havířově. Dne se uskutečnil v Hornickém muzeu slavnostní křest stavovského hornického kalendáře 2011, který provedl primátor SMO Ing. Petr Kajnar, zástupce Severomoravské plynárenské a.s. a zástupce RENOMIA a.s. Brno. Křtu se zúčastnili pozvaní hosté a členové správní a dozorčí rady nadace. Dne se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili ve Společenském domě v Ostravě Bartovicích slavnostního I. Skoku přes kůži při příležitosti oslav 705. výročí založení obcí Radvanice a Bartovice. Dne se Ing. Lenart a PhDr. Hamza zúčastnili mezinárodního filmového festivalu Techné Ostrava, kde PhDr. Hamza převzal cenu Stanislava Vopaska Ostravská venuše. LiSTOPAD: Dne se Ing. Kimer, CSc zúčastnil slavnostního vyhlášení 2. ročníku cen Nadace OKD v Kompresorovně Hornického muzea v Petřkovicích. Dne se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili Valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků ČR v Jihlavě. PROSINEC Dne se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili křtu knihy Vilém Wünsche a Šenov na Městském úřadě Šenov. Ing. Kimer, CSc byl jedním z kmotrů. Dne se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili oslav sv. Barborky v Hornickém muzeu v Landek parku v Petřkovicích, spojené se společným fotografováním. Dne se PhDr. Hamza zúčastnil členské schůze Asociace nadací a nadačních fondů v Praze.

8 Správní rada Nadace Ing. Miroslav Lenart předseda správní rady Ing. Josef Kimer, CSc. ředitel Nadace Ing. Pavel Mojžíšek pokladník a správce nadačního jmění Ing. Jaroslav Přepiora tajemník Nadace Jiří Dřevjaný Ing. Čestmír Vlček Ing. Miloslav Laipert Ing. Josef Gavlas Ing. Petr Vychopeň Ing. Jan Počta, CSc. Ing. Radomír Tabášek Ing. Zdeněk Trejbal, Ph.D. do 10/2010 Ing. Jan Kurial od 10/2010 Dozorčí rada Nadace PhDr. Pavel Hamza předseda dozorčí rady Ing. Aleš Stejskal Ing. Karel Šmaus

9

10

11

12

13

14

15 PROJEKT PUBLIKACE VILÉM WÜNSCHE A ŠENOV KŘEST KNIHY AL. RETT A ING. KIMER, CSc. PROJEKT OSTRAVA DĚTEM - DĚTI OSTRAVĚ

16 VYHODNOCENÍ NADAČNÍHO PROGRAMU ROKU Do Nadačního programu roku 2010 bylo ve dvou kolech výběrového řízení zařazeno 26 projektů a dva projekty vlastní. Realizováno bylo 25 projektů a dva vlastní projekty. Projekt číslo 315 byl stornován. PROJEKT 307 STAVOVSKÝ KALENDÁŘ - TĚŽNÍ VĚŽE Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 10/ ,- Kč Smíšeně z fundraisinngu a N I F Další ročník vydání hornického kalendáře s perokresbami těžních věží autora Ing. Vopaska. Projekt byl podpořen Statutárním městem Ostrava, Renomia a.s., RWE - Severomoravskou plynárenskou a část nákladů byla hrazena z výnosů z NIF. PROJEKT 308 HORNICKÝ ZPRAVODAJ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 11/ ,- Kč N I F Nadace podpořila vydávání čtvrtletníku Klubu, který zachycuje společensko-kulturní události nejen Klubu, ale i hornických neziskových organizací. PROJEKT 309 HORNICKÝ VIDEOZPRAVODAJ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 08/ ,- Kč N I F Videozpravodaj zachycuje dokumenty, vzpomínky a společensko-kulturní akce v roce Materiály zpracované L. Bardoněm jsou užívány pro prezentaci Klubu.

17 PROJEKT 310 GALERIE ZDRAVÉHO MĚSTA. KARVINÁ 2000, obecně prospěšná společnost Termín realizace: 08/ ,- Kč NIF Další ročník výstav pořádaných ve foyer Slezské univerzity v Karviné. Vernisáže jednotlivých výstav jsou doprovázeny kulturním programem. PROJEKT 311 PO STOPÁCH DOLOVÁNÍ NA JESENICKU. DUHA VEGA, sdružení dětí a mládeže, občanské sdružení Termín realizace: 11/2010 VZDĚLÁNÍ ,- Kč Fundraising. V rámci projektu se školní mládež seznamovala s hornickou historií Jesenicka.Pro financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů FITE a.s., KOEXPRO Ostrava a.s., UNIGEO a.s., THK - ČECHPOL a.s., JIŘÍ VANĚK-OSVČ a Obce Lužice. PROJEKT 312 KONCERTNÍ AKTIVITY DECHOVÉHO ORCHESTRU MÁJOVÁK V ROCE Dech.orchestr MÁJOVÁK, KARVINÁ,CZ, občanské sdružení Termín realizace: 08/ ,- Kč Fundraising Projekt řešil podporu dvou koncertů, pořádaných Májovákem v rámci programu vystoupení v roce Pro financování projektů použila nadace prostředky získané z nadačních darů Města Bohumína, Statutárního města Opavy, RT-TORAX s.r.o., Dalkia ČR, OZO Ostrava a RENOMIA a.s.

18 PROJEKT 313 KOLONIE OSTRAVY VE FOTOGRAFIÍCH Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 12/ ,- Kč Fundraising Kniha čerpá ze shromážděného materiálu v rámci předchozích projektů vydání publikací o hornických koloniích OKR. Projekt byl podpořen příspěvky NADACE OKD a OVaK a.s. PROJEKT 314 POČÁTKY DOLOVÁNÍ V OSTRAVĚ VE SVĚTLE STARŠÍCH HORNICKÝCH MAP - 2.ETAPA. Ing. Jaroslav KLÁT, fyzická osoba Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F 2. etapa přípravy vydání knihy o historii dobývání uhlí na Ostravsku a nejstarších zachovaných důlních mapách. Kniha by měla být vadána v roce PROJEKT 315 ZPŘÍSTUPNĚNÍ HALDY EMA TURISTICKOU STEZKOU Klub českých turistů oblasti Moravskoslezské, obč. sdružení PROJEKT BYL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ STORNOVÁN. PROJEKT 317 DOTISK PUBLIKACE 15 LET NADACE LANDEK OSTRAVA NADACE LANDEK OSTRAVA, vlastní projekt. Termín realizace: 01/2010 Náklad projektu ,- Kč N I F Dotisk publikace z roku 2009, který byl okamžitě rozebrán. Projekt realizovaný v 1. pololetí 2010 je dle zákona režijním nákladem nadace.

19 PROJEKT 318 KŘEST KALENDÁŘE NADACE LANDEK OSTRAVA, vlastní projekt Termín realizace: 10/2001 Náklad projektu ,- Kč Smíšené z NIF a fundraisingu Poprvé byl uspořádán křest kalendáře s perokresbami Ing. Vopaska. Kalendář křtil primátor města Ostravy Ing. Kajnar a zástupci RWE Severomoravské plynárenské a RENOMIA a.s. Projekt byl financován z nadačních darů EXPOL TRADE s.r.o., GARÁŽE OSTRAVA a.s. a z výnosů z NIF. Na základě zákona č.158/10 Sb již náklad projektu realizovaného ve 2. pololetí není režijním nákladem nadace. PROJEKT 319 KNIHA OSTRAVA TVÁŘ MĚSTA MÉ GENERACE. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 05/ ,14 Kč N I F Projekt řešil zakoupení publikace použité pro prezentaci hornických neziskových organizací. PROJEKT SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ VE STŘÍBŘE. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 10/2010 Náklad projektu: ,- Kč Smíšené z NIF a fundraisingu Projekt podpořil prezentaci Ostravy na tradičním setkání hornických měst a obcí. Pro financování projektu použila nadace prostředky z dotace Statutárního města Havířov a z nadačních darů MOb Stará Bělá, Michálkovice. Mariánské Hory a Hulváky, Poruba, Obce Ludgeřovice a příspěvku RBP.

20 PROJEKT 321 PUBLIKACE ŠVÉFLY. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 11/ ,- Kč N I F Vydaná kniha autora Prof. Ing. Prokopa, CSc. volně navazuje na předchozí publikaci Historie skoků přes kůži. PROJEKT 322 OPRAVA KOMPRESOROVNY. ZÁCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY. OKD a.s., Hornické muzeum V O S Po změně Holding Vítkovice LANDEK PARK Termín realizace: 11/ ,- Kč Fundraising Projekt řešil financování opravy vstupních dveří, větrání a osvětlení v kompresorovně, která slouží jako sál pro pořádání společenských a kulturních akcí. Projekt byl financován z příspěvku NADACE OKD a OKD, HBZS a.s. a GREEN GAS DPB a.s. PROJEKT 323 UMÍSTĚNÍ SOCHY sv. PROKOPA V AREÁLU HORNICKÉHO MUZEA.. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 08/ ,- Kč Smíšené z NIF a fundraisingu Socha českého hornického patrona, zhotovená akademickým sochařem Michalem Moravcem byla instalována u příležitosti svátku tohoto patrona. Projekt byl podpořen z příspěvku NADACE OKD a financován z výnosů z NIF.

21 5. SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ HORNICKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ OSLAVA HORNICKÉHO SVÁTKU SV. BARBORY DNE KOMPRESOROVNA HORNICKÉ MUZEUM

22 SPONZOŘI ROKU 2009 MĚSTA: OSTRAVA OPAVA HAVÍŘOV BOHUMÍN KARVINÁ PETŘVALD ORLOVÁ OBCE: ŠILHEŘOVICE LUŽICE MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY: PETŘKOVICE VÍTKOVICE SLEZSKÁ OSTRAVA PORUBA STARÁ BĚLÁ OSTRAVA - JIH TŘEBOVICE MARIÁNSKÉ HORY MICHÁLKOVICE OKD, a.s.: ZÁSOBOVÁNÍ IT DPB BANKY A POJIŠŤOVNY: R E N O M I A RBP POJIŠŤOVNA NADACE:

23 PODNIKY A PODNIKATELÉ:, a.s. R Projekt s.r.o. Ostrava 1, Vítkovická 22 FYZICKÉ OSOBY: ING. OTA ŠPAČEK ING. PŘEMYSL POSPĚCH JIŘÍ DŘEVJANÝ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

24 121. CELOSTÁTNÍ SKOK PŘES KŮŽI V HODONÍNĚ - ING. KIMER, CSc., ING. GAVLAS 14. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ VE STŘÍBŘE ING. DAVID, ING. ŠŤASTNÝ A ING. KIMER, CSc. VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH SPOLKŮ

25 PROJEKT 324 FESTIVAL MALÉ HUDBY. MOb Michálkovice - samospráva Termín realizace: 11/ ,- Kč Fundraising Projekt podpořil konání festivalu netradičních hudebních nástrojů jako dudy, gajdy, tuba a renesančních nástrojů cembala, violoncella a flétny. Projekt byl podpořen příspěvkem NADACE OKD a dále nadačními dary Obce Markvartovice, Města Petřvald, POLCARBO s.r.o., MOb Petřkovice, Komanditní společnosti ORIO a Šrot Gebeshuber s.r.o. PROJEKT 325 ČESKÉ CITEROVÉ KULTURNÍ CENTRUM Sdružení citerového klubu Radegast, občanské sdružení Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F Podpora nadace pro celoroční činnost muzea citer (stálý průvodce) a organizaci kulturních vystoupení, besed a seminářů v prostorách muzea. PROJEKT 326 PAVEL HELLEBRAND JESLIČKY SVATÉHO FRANTIŠKA. ILONA KUČEROVÁ, fyzická osoba Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F Projekt řešil uspořádání koncertů vážné hudby v kostele sv. Václava, nejstarším kostele v Ostravě.

26 PROJEKT 327 STUDENTSKÝ WORKSCHOP. OSTRAVA POST INDUSTRY. Ing. Daniel MATĚJKA, fyzická osoba Termín realizace: 10/2010 VZDĚLÁNÍ 7 984,- Kč Fundraising V rámci projektu byla uskutečněna výstava studentských prací, vydán sborník příspěvků a byly navštíveny významné průmyslové památky Ostravy. Pro financování projektu byly použity prostředky z nadačních darů Ekostav Moravia a.s., MOb Polanka a Josef Bojda - JOBO. PROJEKT 328 VII. ROČNÍK SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU. Svatováclavský hudební festival, občanské sdružení Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F Podpora uspořádání koncertů vážné hudby v různých městech Moravskoslezského kraje. Festival se stal významnou společensko-kulturní událostí. PROJEKT 329 OSTRAVA DĚTEM * DĚTI OSTRAVĚ. Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace Termín realizace: 07/2010 D Ě T I ,- Kč Fundraising Uspořádání netradičního Dne dětí s námětem Tajemná Ostrava, ve kterém se mládež seznámila s historií dobývání uhlí a výroby železa. Pro financování projektu použila nadace prostředky z nadačních darů Ing. Přemysl Pospěch, Ing. Ota Špaček, Dalkia ČR, Vydavatelství MONTANEX a.s., TECHNOPROJEKT a.s. a MOb Vítkovice.

27 PROJEKT 330 KAHAN CUP ČR. SR Basket. Klub SNAKES OSTRAVA, občanské sdružení Termín realizace: 10/2010 D Ě T I ,- Kč Fundraising Uspořádání již tradičního turnaje družstev ČR a Slovenska v basketbalu mládeže, jehož součástí je ve společenské části návštěva Hornického muzea. Projekt byl podpořen z nadačních darů LAMEGA s.r.o., OKD,HBZS a.s., SmVaK a.s., AUTO HELLER s.r.o., JOSEF BOJDA - JOBO, BONANTRANS GROUP a.s., ALPEX PBG, SP. z o.o. a Obce Šilheřovice PROJEKT 331 VYDÁNÍ KNIHY PETŘVALDSKÝ MUZIKUS Ing., Bc. Josef MELNAR, fyzická osoba Termín realizace: 08/ ,- Kč Financování : N I F Projekt řešil podporu vydání knihy o známém ostravském skladateli a pedagogovi PhDr. Leonu Juřicovi. PROJEKT 332 HORNICKÁ KAPELA. Hornicko- historický spolek Stříbro, občanské sdružení Termín realizace: 11/ ,- Kč N I F Projekt zajistil účast hornické kapely na 14. setkání hornických měst a obcí ve Stříbře jako náhradu místo kapely z Ostravy.

28 PROJEKT 333 PUBLIKACE VILÉM WÜNSCHE A ŠENOV. Vydavatelství MONTANEX a.s. Termín realizace: 12/ ,- Kč Fundraising Vydání publikace o významném umělci, který ve svých dílech zachytil nejen rodnou obec, ale především vytvořil kolekci obrazů tzv. hornickou epopej. Pro financování projektu použila nadace příspěvek NADACE OKD, příspěvek z fondu primátora Statutárního města Karviné a z nadačního daru OZO Ostrava. PROJEKT ROČNÍK BIENÁLE. MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM LANDEK Sdružení pro činnost mezinárodních kamenných sympozií, občanské sdružení Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F Již pátý ročník Bienále, při kterém umělci tvoří svá díla v areálu Hornického muzea v Ostravě Petřkovicích. Součásti Bienále byly rovněž doprovodné společensko kulturní akce. PROJEKT 335 DEN HORNÍKŮ SKOK PŘES KŮŽI. MOb Radvance a Bartovice, samospráva Termín realizace: 11/ ,- Kč Fundraising V rámci oslav 705. letého výročí založení hornických obcí Radvance a Bartovice byly uspořádány vzpomínková akce a především historický skok přes kůži jako vzpomínka na hornické tradice obcí. Pro financování projektu použila nadace prostředky z nadačních darů MTA OSTRAVA a.s., ADVANCET WORLD TRANSPORT a.s., OSTRAVSKÁ TĚŽEBNÍ a.s., G-CONSULT s.r.o., GEMEC UNION a.s. OSTRAVA ÚNOR 2011.

29 NADAČNÍ PROGRAM ROKU REKAPITULACE.

30 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PODLE OBLASTÍ PODPORY * věcný dar

31 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ - PODLE PŘÍJEMCŮ * věcný dar

32 REKAPITULACE ZÍSKANÝCH PROSTŘEDKŮ DLE DÁRCŮ. * věcný dar neohodnocený

33 PROJEKT KŘEST KALENDÁŘE 2011 ING. KAJNAR (SMO), ING. FALHAUR (RWE), ING. BORDOVSKÝ (RENOMIA), ING. LENART, ING. KIMER, CSc. PROJEKT DEN HORNÍKŮ - SKOK PŘES KŮŽI VYSOKÉ A NEOMYLNÉ PREZIDIUM

34 PROJEKT PUBLIKACE KOLONIE OSTRAVY VE FOTOGRAFIÍCH PLENÁRNÍ SCHŮZE KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA ING. KIMER, CSc., Dr. ING. FABIÁN, PROF. ING. PROKOP, CSc., ING. FOJTÍK, PhDr. HAMZA

35

36

37

38

39

40

41

42

43 142. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY TŘEBOVICE MÍSTOSTAROSTA JOSEF BOJDA, ING. LENART, ING. KIMER, CSc ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY VL. SOBOL, MGR. MARKOVÁ, ING. KOUDELA, ING. KIMER, CSc., ING. LENART

44 PROJEKT ODHALENÍ SOCHY sv. PROKOPA NA LANDEKPARKU - HORNICKÉM MUZEU Vytiskla:

Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava

Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Spojení: Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava 596 262 228 - kancelář nadace 724 133 630 - ředitel nadace 604 168 008 - tajemník nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava Obálka: Areál dolu Hlubina a DOV Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava do 31.12.2013 Vítkovická

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA OKD V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2006. Pod Landekem

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA OKD V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2006. Pod Landekem O S T R AV É M U D 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 41033035, Tel. 596 131 847, 596 131 804 ZEUM O HORNICKÝ Z PRAVODAJ II. čtvrtletí 2006 K Pod Landekem HORNICK K P H M O A KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2007. Pod Landekem

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2007. Pod Landekem O S T R AV É M U D 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 41033035, Tel. 596 131 847, 596 131 804 ZEUM O HORNICKÝ Z PRAVODAJ II. čtvrtletí 2007 K Pod Landekem HORNICK K P H M O A KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA

Více

TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY. Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava

TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY. Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava Tradice hornictví pracovní listy ke stejnojmenné expozici Technického muzea v Petřvaldě, pobočce Muzea Těšínska, jsou

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur. Turistické aktivity Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.cz Otevírací doba : leden, únor ZAVŘENO - březen květen

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Sociální inkluze Ostrava

Sociální inkluze Ostrava Statutární město Ostrava Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Sociální inkluze Ostrava www.ostrava.cz Sociální inkluze Ostrava základní informace Cíl programu: LEPŠÍ ŽIVOT S

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3)

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3) - 1 - U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014 (č. 39/3 55/3) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, M. Konečná, M. Robenek Omluveni :

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ S T A T U T Á R N Í MĚSTO OSTRAVA ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOŽNOSTI ROZVOJE MĚSTA OSTRAVY Vypracoval: Asistenční centrum, a.s. a Odbor ekonomického rozvoje Datum: Březen 2008 Úvod Důvody a význam

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2 Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno Poskytnuto 1 Aerobic Team KN Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v aerobiku a 480 000 200 000 40 000 talentované mládeže závodního týmu Aerobic

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Výroční zpráva 2007. Obsah I. Základní údaje o fondu II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2007 III. Činnost Správní rady IV.

Výroční zpráva 2007. Obsah I. Základní údaje o fondu II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2007 III. Činnost Správní rady IV. Výroční zpráva 2007 Obsah I. Základní údaje o fondu II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2007 III. Činnost Správní rady IV. Zpráva revizora Přílohy I. Účetní závěrka roku 2007 II. Příloha tvořící

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Plánované akce 2008-2009

Plánované akce 2008-2009 Plánované akce 2008-2009 Září 2008 11.9.2008 - Výstava Orbis pictus v Č.Budějovicích /exkurse pro seminář Vv 5.A + 6.A/ D: M.Marková 20.9.2008 - Věda v ulicích Plzeň /zájemci/ D: H.Kunzová 22.- 26.9. -

Více

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000 Statutární město Ostrava magistrát Dotace granty 2012 Termín podepsání smlouvy si domluvte na tel. č. 599 442 287 Poskytnuté dotace - granty v oblasti kultury pro rok 2012 1. HUDEBNÍ A SCÉNICKÉ UMĚNÍ -

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA

HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA LEDEN ČERVEN 2010 navíc i červenec a srpen Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Moravskoslezská unie neslyšících

Moravskoslezská unie neslyšících Moravskoslezská unie neslyšících Výroční zpráva 2013 Obsah Identifikace 2 Úvod 3 Odborné sociální poradenství 4 Tlumočnické služby 5 Sociálně aktivizační služby 6 Přehled hospodaření 11 Poděkování 12 Identifikace

Více

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 05.12.2012 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová střešní krytina a osazení

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Ostravské muzeum & Asociace muzeí a galerií ČR, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Ostravské muzeum & Asociace muzeí a galerií ČR, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR Ostravské muzeum & Asociace muzeí a galerií ČR, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR Vás zvou na Seminář botaniků a botanicky zaměřených pracovníků muzejí České a Slovenské republiky 25. 29. 5.

Více

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info Výroční zpráva 2011 Rok rozvoje Rok 2011 byl plánován jako rok rozvoje naší organizace, a také se jím stal. Začali jsme se více orientovat na spolupráci s firmami a úřady, na fundraising a propagaci organizace.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Usnesení 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014. čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48. Statutární město Ostrava rada města.

Usnesení 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014. čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48. Statutární město Ostrava rada města. 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014 čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48 Ing. Petr Kajnar primátor Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Strana 1/10 Přehled usnesení rady města dle

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o Zpráva za období: září prosinec 2014 Název MAS: MAS Český les, z. s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Sylva Heidlerová, ředitelka kontakt: heidlerova@masceskyles.cz,

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání:

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání: P R O G R A M Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006 Termín konání: 4. 10. 7. 10. 2006 06 4.10.2006 (středa ( středa) Příjezd hostů, transport t z letiště, ubytování Odpovědnost za organizaci: manažer

Více

04 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2

04 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2 PŘÍLOHA 2 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou společností a o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 2 A l u m i n i u

Více

MAPA POLABÍ. nejzajímavějších míst. Infocentra. Zajímavá místa Polabí. Hrady a zámky. Ubytování / Restaurace. Lázně / Sport.

MAPA POLABÍ. nejzajímavějších míst. Infocentra. Zajímavá místa Polabí. Hrady a zámky. Ubytování / Restaurace. Lázně / Sport. i 3 MAPA nejzajímavějších míst 12 13 POLABÍ 10 3 16 i 2 8 6 14 i 5 i 17 3 12 i Infocentra 4 Zajímavá místa Polabí Hrady a zámky 4 14 11 Muzea / Galerie / Expozice 15 16 1 1 i 2 Ubytování / Restaurace 5

Více

Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis

Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis Celková alokace FMP INTERREG IIIA v regionu Egrensis: 10 392 387,00 Kč Číslo projektu Název projektu Žadatel Výše dotace

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

U Velkého Buku Po celých Lužických horách se vyskytují tyto jedinečné bučiny se staletými velikány.

U Velkého Buku Po celých Lužických horách se vyskytují tyto jedinečné bučiny se staletými velikány. Výroční zpráva 2007 U Velkého Buku Po celých Lužických horách se vyskytují tyto jedinečné bučiny se staletými velikány. obsah 1. Úvodní slovo 2. Sdružení a členové sdružení 3. Činnost v roce 2007 Lanterna

Více

Výroční zpráva 2013. Občanské sdružení svatá Barbora 1

Výroční zpráva 2013. Občanské sdružení svatá Barbora 1 Výroční zpráva 2013 Občanské sdružení svatá Barbora 1 Občanské sdružení svatá Barbora (OSSB) OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVATÁ BARBORA Občanské sdružení svatá Barbora (dále též jen OSSB nebo Barborka ) vzniklo v

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více