VÝROČNÍ ZPRÁVA Těžní věž Dolu Petr Cingr (NKP Michal)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Těžní věž Dolu Petr Cingr (NKP Michal)"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Těžní věž Dolu Petr Cingr (NKP Michal)

2

3 Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Spojení: Prokešovo náměstí 6, Ostrava kancelář nadace ředitel nadace tajemník nadace Internetové stránky nadace: Založení: původní jako Nadace Muzeum pod Landekem transformace dle zákona č. 227/97 Sb včetně změny názvu na Nadace LANDEK Ostrava. Registrace: Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne Č.j. Firm 4042/Rg. N 2/1 o zápisu do rejstříku nadací a nadačních fondů - oddíl N, vložka 2 IČ: DIČ: CZ Nadační jmění: Stav ke dni , - Kč - kmenové nadační jmění zřizovací - Termínovaný vklad Raiffeisenbank / , - Kč - kmenové nadační jmění NIF - Termínovaný účet Raiffeisenbank /5500 Statutární zástupci nadace: Ing, Miroslav Lenart, předseda správní rady Ing. Josef Kimer, CSc., ředitel nadace Řídící normy pro činnost nadace: Statut Nadace Landek Ostrava Zásady pro poskytování nadačních příspěvků Vnitřní předpis nadace pro hospodaření. Nadace k nevlastní a v účetnictví nevykazuje žádné akcie a finanční investice. Nadace nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Nadace podporuje projekty, na záchranu kulturních památek a rovněž projekty, které řeší životní prostředí v oblasti Národní přírodní památky Landek.

4 Nadace LANDEK Ostrava v roce 2010 Nadace LANDEK pokračovala ve své úspěšné činnosti i v šestnáctém roce od svého založení. Rok 2010 byl ještě poznamenán celosvětovou ekonomickou krizí, ale přes určité problémy se podařilo nadaci realizovat všech 25 projektů Nadačního programu 2010 v celkovém objemu 1,245 tis. Kč.Na tomto výsledku se podílelo 54 sponzorů, jimž všem patří poděkování za poskytnuté nadační dary. V průběhu roku 2010 nadace spolupracovala s podnikovou Nadací OKD, která svým rozsahem a zaměřením své činnosti významně ovlivňuje i činnost naší nadace. V roce 2010 uskutečnila nadace dvě výjezdní zasedání správní a dozorčí rady na území městských obvodů Ostrava Jih a Ostrava Třebovice, kde prezentovala svou dosavadní činnost. V průběhu roku se představitelé nadace zúčastňovali význačných společenských a hornických akcí, které souvisely s její činností: členské schůze Asociace nadací a nadačních fondů v Praze, valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků v Kladně a v Jihlavě, akce Den země v Porubě a v Hornickém muzeu, 121. celostátního skoku přes kůži v Hodoníně, 14. setkání hornických měst a obcí ve Stříbře, konference Zelená města města budoucnosti v Havířově, odhalení a vysvěcení sochy patrona českých horníků sv. Prokopa v Hornickém muzeu, oslav sv. Barborky v Landekparku, křtu knih Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru a Průvodce architekturou Ostravy na Dole Michal v Michálkovicích, křtu publikace Ostrava - průvodce po industriálních památkách na Magistrátu města Ostrava, Hornických slavností v Karviné, křtu knihy Vilém Wűnsche a Šenov na MÚ Šenov, Mezinárodního filmového festivalu Techné Ostrava v Porubě, kde byla předsedovi dozorčí rady PhDr. Pavlu Hamzovi udělena cena Stanislava Vopaska Ostravská venuše. V červenci 2010 nadace uspořádala při příležitosti svátku sv. Prokopa již 5. společné zasedání správní a dozorčí rady se zástupci neziskových organizací za účasti zástupců OKD, Moravskoslezské VTS, HGF VŠB TU a redakce týdeníku Horník. Na zasedání byla zhodnocena společná činnost za uplynulý rok a byly přijaty náměty pro společnou činnost v dalším roce. V říjnu 2010 nadace realizovala vlastní projekt slavnostní křest stavovského hornického kalendáře Těžní věže 2011, který provedli za přítomnosti hostů a členů správní a dozorčí rady NL zástupci sponzorů vydání kalendáře: Primátor SM Ostrava Ing. Petr Kajnar, zástupce Severomoravské plynárenské, a.s. a zástupce RENOMIA, a.s. Brno. V průběhu celého roku nadace úspěšně spolupracovala se zástupci Hornického muzea (Landekparku), Klubem přátel Hornického muzea, Hornickým spolkem Prokop, HGF VŠB - TU, Nadací OKD a redakcí týdeníku HORNÍK. Díky své činnosti si Nadace Landek Ostrava získala dobré jméno nejen v regionu. Přesto, že nepatří k největším nadacím v ČR, umístila se z hlediska výše poskytnutých nadačních příspěvků v žebříčku nadací na 19. místě v rámci Fóra dárců. V závěru ještě jednou upřímně děkujeme všem sponzorům, podnikatelům i jednotlivcům, nadaci OKD, městům, městským obvodům a obcím, kteří finančně podporují naše úsilí o zachování hornických památek, tradic a zvyků a umožňují tak realizaci projektů Nadačního programu. Věříme ve Vaši přízeň i v roce předseda správní rady ředitel nadace... předseda dozorčí rady

5 Kalendárium 2010 LEDEN: Dne se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc, Ing. Přepiora a Ing. Gavlas zúčastnili jednání s Vladislavem Sobolem, předsedou správní rady týdeníku Horník k možnostem propagace Nadace Landek v Horníku. Dne byla uzavřena prověrka Finančního úřadu k dani za období roku Po podání vysvětlení byla prověrka uzavřena bez nálezu. Komunikaci s FÚ zajišťoval Ing. Mojžíšek. ÚNOR: Dne 8.2. proběhlo v rámci koordinační porady jednání s místostarostkou MOb Radvanice a Bartovice Ing. Bc. Michálkovou o možné podpoře projektů připravovaných obvodním úřadem. Dne byla paní Věře Vopaskové předána reprezentační publikace Težní věže, a to za přítomnosti Mgr. Broskeviče, Mgr. Lyse a funkcionářů nadace. Dne se Ing. Počta, CSc zúčastnil v Ostravském muzeu křtu knihy ODROPĚNÍ autorů Věry Koutecké a Ludvíka Kunze. DUBEN: Dne 1.4. se Ing. Gavlas zúčastnil na Dole Michal/Petr Cingr křtu knih Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru a Průvodce architekturou Ostravy, který uspořádal Národní památkový ústav, územní pracoviště Ostrava. Dne 7.4. se PhDr. Hamza zúčastnil v Hornickém muzeu OKD křtu publikace Ostrava průvodce po industriálních památkách, který provedli uspořádal SMO a nakladatelství freytag&bernt. Dne se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili členské schůze Asociace nadací a nadačních fondů v Praze proběhlo v kanceláři nadace jednání se studenty OU o možné podpoře projektu DEN DĚTÍ v Ostravě. Dne se Ing. Lenart zúčastnil konference Čerpání prostředků z fondů EU, která se konala v aule VŠB - TU. Dne se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili Valné hromady Sdružení HHS ve Skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna. Dne se Ing. Gavlas zúčastnil otevření Naučné stezky Slezská Ostrava halda Ema. Dne 30. dubna se Ing. Kimer a Ing. Gavlas zúčastnili v Hodoníně 121. celostátního skoku přes kůži. KVĚTEN: Dne 4.5. Ing. Kimer, CSc, Ing. Gavlas a PhDr. Hamza zúčastnili členské schůze KPHM v Hornickém muzeu. PhDr. Hamza vystoupil s informací o projektu Ostrava hlavní evropské město kultury v roce 2015.

6 ČERVEN: Dne s uskutečnilo páté společné zasedání správní a dozorčí rady NL za účasti zástupců Klubu přátel Hornického muzea v čele s místopředsedou Ing. Petrem Rojíčkem, občanského sdružení Svatá Barbora v čele s předsedou Vladislavem Sobolem, spolku Prokop v čele s předsedou Ing. Otokarem Krajníkem, CSc, redakce týdeníku Horník v čele s Bohuslavem Krzyžankem, Moravskoslezské VTS v čele s předsedou Prof. Ing. Ivo Černým, CSc a za účasti zástupce generálního ředitele OKD Dr.-Ing. Jána Fabiána a vedoucího Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti Prof. Ing. Pavla Prokopa, CSc. ČERVENEC: Dne 1.7. proběhlo v kanceláři nadace jednání s Dr. Rywikem o udělení Ceny Stanislava Vopaska Ostravská venuše v rámcí mezinárodního festivalu Techné Ostrava. Dne 4.7. se Ing. Kimer a J. Dřevjaný zúčastnili slavnostního odhalení a vysvěceni sochy sv. Prokopa v Hornickém muzeu. Dne se Ing. Kimer zúčastnil přátelského setkání partnerů Nadace OKD ve Slezskoostravském hradě při příležitosti konání hudebního festivalu Colours of Ostrava. SRPEN: Dne 8.8. proběhlo v kanceláři nadace jednání s ředitelem KD Poklad v Porubě Ing. Procházkou k organizaci Techné Ostrava Dne se Ing. Gavlas zúčastnil zahájení 6. ročníku bienále mezinárodního sochařského sympozia Landek 2010 v Galerii Studna v areálu Hornického muzea. Dne se Ing. Gavlas a Ing. Tabášek zúčastnili v Kulturním domě Petřvald slavnostního křtu knihy Tomáše Hančla Petřvaldský muzikus, jejíž vydání nadace finančně podpořila. ZÁŘÍ: Dne se PhDr. Hamza zúčastnil štafetového běhu Ostravou na podporu získání titulu Evropské hlavní město Dne se Ing. Lenart zúčastnil Hornických slavností OKD (Dne horníků) v Karviné. Dne s Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili jednání s ředitelem Dolní oblast Vítkovic Ing. Petrem Koudelou ve Vítkovickém zámku. Dne se J. Dřevjaný zúčastnil slavnostního ukončení 6. bienále mezinárodního sochařského symposia Landek 2010 v areálu Hornického muzea. Ve dnech 10. až se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili 14. setkání hornických měst, obcí a spolků ve Stříbře. V rámci setkání proběhlo slavnostní zasedání Sdružení HHS a předávání ceny Český permon. Jednu z cen obdržel KPHM, kterou převzal předseda klubu Mgr. Rodan Broskevič. Ve dnech 15. až se Ing. Kimer, CSc zúčastnil v Žacléři 3. konference ke Dni horníků, pořádané a.s. Gemec Union. Dne17.9. byla ukončena prověrka VZP na odvody zdravotního pojištění z mezd od roku Nebylo zjištěno závad. Garantem prověrky byl Ing. Mojžíšek. Dne se Ing. Kimer, CSc zúčastnil semináře odboru kultury MMO k podávání žádostí o granty na rok 2011 v oblasti kultury.

7 ŘÍJEN: Dne se Ing. Kimer, CSc zúčastnil odborné konference Zelená města města budoucnosti >Stromy ve městě< v kulturním domě Radost v Havířově. Dne se uskutečnil v Hornickém muzeu slavnostní křest stavovského hornického kalendáře 2011, který provedl primátor SMO Ing. Petr Kajnar, zástupce Severomoravské plynárenské a.s. a zástupce RENOMIA a.s. Brno. Křtu se zúčastnili pozvaní hosté a členové správní a dozorčí rady nadace. Dne se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili ve Společenském domě v Ostravě Bartovicích slavnostního I. Skoku přes kůži při příležitosti oslav 705. výročí založení obcí Radvanice a Bartovice. Dne se Ing. Lenart a PhDr. Hamza zúčastnili mezinárodního filmového festivalu Techné Ostrava, kde PhDr. Hamza převzal cenu Stanislava Vopaska Ostravská venuše. LiSTOPAD: Dne se Ing. Kimer, CSc zúčastnil slavnostního vyhlášení 2. ročníku cen Nadace OKD v Kompresorovně Hornického muzea v Petřkovicích. Dne se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili Valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků ČR v Jihlavě. PROSINEC Dne se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili křtu knihy Vilém Wünsche a Šenov na Městském úřadě Šenov. Ing. Kimer, CSc byl jedním z kmotrů. Dne se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili oslav sv. Barborky v Hornickém muzeu v Landek parku v Petřkovicích, spojené se společným fotografováním. Dne se PhDr. Hamza zúčastnil členské schůze Asociace nadací a nadačních fondů v Praze.

8 Správní rada Nadace Ing. Miroslav Lenart předseda správní rady Ing. Josef Kimer, CSc. ředitel Nadace Ing. Pavel Mojžíšek pokladník a správce nadačního jmění Ing. Jaroslav Přepiora tajemník Nadace Jiří Dřevjaný Ing. Čestmír Vlček Ing. Miloslav Laipert Ing. Josef Gavlas Ing. Petr Vychopeň Ing. Jan Počta, CSc. Ing. Radomír Tabášek Ing. Zdeněk Trejbal, Ph.D. do 10/2010 Ing. Jan Kurial od 10/2010 Dozorčí rada Nadace PhDr. Pavel Hamza předseda dozorčí rady Ing. Aleš Stejskal Ing. Karel Šmaus

9

10

11

12

13

14

15 PROJEKT PUBLIKACE VILÉM WÜNSCHE A ŠENOV KŘEST KNIHY AL. RETT A ING. KIMER, CSc. PROJEKT OSTRAVA DĚTEM - DĚTI OSTRAVĚ

16 VYHODNOCENÍ NADAČNÍHO PROGRAMU ROKU Do Nadačního programu roku 2010 bylo ve dvou kolech výběrového řízení zařazeno 26 projektů a dva projekty vlastní. Realizováno bylo 25 projektů a dva vlastní projekty. Projekt číslo 315 byl stornován. PROJEKT 307 STAVOVSKÝ KALENDÁŘ - TĚŽNÍ VĚŽE Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 10/ ,- Kč Smíšeně z fundraisinngu a N I F Další ročník vydání hornického kalendáře s perokresbami těžních věží autora Ing. Vopaska. Projekt byl podpořen Statutárním městem Ostrava, Renomia a.s., RWE - Severomoravskou plynárenskou a část nákladů byla hrazena z výnosů z NIF. PROJEKT 308 HORNICKÝ ZPRAVODAJ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 11/ ,- Kč N I F Nadace podpořila vydávání čtvrtletníku Klubu, který zachycuje společensko-kulturní události nejen Klubu, ale i hornických neziskových organizací. PROJEKT 309 HORNICKÝ VIDEOZPRAVODAJ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 08/ ,- Kč N I F Videozpravodaj zachycuje dokumenty, vzpomínky a společensko-kulturní akce v roce Materiály zpracované L. Bardoněm jsou užívány pro prezentaci Klubu.

17 PROJEKT 310 GALERIE ZDRAVÉHO MĚSTA. KARVINÁ 2000, obecně prospěšná společnost Termín realizace: 08/ ,- Kč NIF Další ročník výstav pořádaných ve foyer Slezské univerzity v Karviné. Vernisáže jednotlivých výstav jsou doprovázeny kulturním programem. PROJEKT 311 PO STOPÁCH DOLOVÁNÍ NA JESENICKU. DUHA VEGA, sdružení dětí a mládeže, občanské sdružení Termín realizace: 11/2010 VZDĚLÁNÍ ,- Kč Fundraising. V rámci projektu se školní mládež seznamovala s hornickou historií Jesenicka.Pro financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů FITE a.s., KOEXPRO Ostrava a.s., UNIGEO a.s., THK - ČECHPOL a.s., JIŘÍ VANĚK-OSVČ a Obce Lužice. PROJEKT 312 KONCERTNÍ AKTIVITY DECHOVÉHO ORCHESTRU MÁJOVÁK V ROCE Dech.orchestr MÁJOVÁK, KARVINÁ,CZ, občanské sdružení Termín realizace: 08/ ,- Kč Fundraising Projekt řešil podporu dvou koncertů, pořádaných Májovákem v rámci programu vystoupení v roce Pro financování projektů použila nadace prostředky získané z nadačních darů Města Bohumína, Statutárního města Opavy, RT-TORAX s.r.o., Dalkia ČR, OZO Ostrava a RENOMIA a.s.

18 PROJEKT 313 KOLONIE OSTRAVY VE FOTOGRAFIÍCH Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 12/ ,- Kč Fundraising Kniha čerpá ze shromážděného materiálu v rámci předchozích projektů vydání publikací o hornických koloniích OKR. Projekt byl podpořen příspěvky NADACE OKD a OVaK a.s. PROJEKT 314 POČÁTKY DOLOVÁNÍ V OSTRAVĚ VE SVĚTLE STARŠÍCH HORNICKÝCH MAP - 2.ETAPA. Ing. Jaroslav KLÁT, fyzická osoba Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F 2. etapa přípravy vydání knihy o historii dobývání uhlí na Ostravsku a nejstarších zachovaných důlních mapách. Kniha by měla být vadána v roce PROJEKT 315 ZPŘÍSTUPNĚNÍ HALDY EMA TURISTICKOU STEZKOU Klub českých turistů oblasti Moravskoslezské, obč. sdružení PROJEKT BYL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ STORNOVÁN. PROJEKT 317 DOTISK PUBLIKACE 15 LET NADACE LANDEK OSTRAVA NADACE LANDEK OSTRAVA, vlastní projekt. Termín realizace: 01/2010 Náklad projektu ,- Kč N I F Dotisk publikace z roku 2009, který byl okamžitě rozebrán. Projekt realizovaný v 1. pololetí 2010 je dle zákona režijním nákladem nadace.

19 PROJEKT 318 KŘEST KALENDÁŘE NADACE LANDEK OSTRAVA, vlastní projekt Termín realizace: 10/2001 Náklad projektu ,- Kč Smíšené z NIF a fundraisingu Poprvé byl uspořádán křest kalendáře s perokresbami Ing. Vopaska. Kalendář křtil primátor města Ostravy Ing. Kajnar a zástupci RWE Severomoravské plynárenské a RENOMIA a.s. Projekt byl financován z nadačních darů EXPOL TRADE s.r.o., GARÁŽE OSTRAVA a.s. a z výnosů z NIF. Na základě zákona č.158/10 Sb již náklad projektu realizovaného ve 2. pololetí není režijním nákladem nadace. PROJEKT 319 KNIHA OSTRAVA TVÁŘ MĚSTA MÉ GENERACE. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 05/ ,14 Kč N I F Projekt řešil zakoupení publikace použité pro prezentaci hornických neziskových organizací. PROJEKT SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ VE STŘÍBŘE. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 10/2010 Náklad projektu: ,- Kč Smíšené z NIF a fundraisingu Projekt podpořil prezentaci Ostravy na tradičním setkání hornických měst a obcí. Pro financování projektu použila nadace prostředky z dotace Statutárního města Havířov a z nadačních darů MOb Stará Bělá, Michálkovice. Mariánské Hory a Hulváky, Poruba, Obce Ludgeřovice a příspěvku RBP.

20 PROJEKT 321 PUBLIKACE ŠVÉFLY. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 11/ ,- Kč N I F Vydaná kniha autora Prof. Ing. Prokopa, CSc. volně navazuje na předchozí publikaci Historie skoků přes kůži. PROJEKT 322 OPRAVA KOMPRESOROVNY. ZÁCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY. OKD a.s., Hornické muzeum V O S Po změně Holding Vítkovice LANDEK PARK Termín realizace: 11/ ,- Kč Fundraising Projekt řešil financování opravy vstupních dveří, větrání a osvětlení v kompresorovně, která slouží jako sál pro pořádání společenských a kulturních akcí. Projekt byl financován z příspěvku NADACE OKD a OKD, HBZS a.s. a GREEN GAS DPB a.s. PROJEKT 323 UMÍSTĚNÍ SOCHY sv. PROKOPA V AREÁLU HORNICKÉHO MUZEA.. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení Termín realizace: 08/ ,- Kč Smíšené z NIF a fundraisingu Socha českého hornického patrona, zhotovená akademickým sochařem Michalem Moravcem byla instalována u příležitosti svátku tohoto patrona. Projekt byl podpořen z příspěvku NADACE OKD a financován z výnosů z NIF.

21 5. SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ HORNICKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ OSLAVA HORNICKÉHO SVÁTKU SV. BARBORY DNE KOMPRESOROVNA HORNICKÉ MUZEUM

22 SPONZOŘI ROKU 2009 MĚSTA: OSTRAVA OPAVA HAVÍŘOV BOHUMÍN KARVINÁ PETŘVALD ORLOVÁ OBCE: ŠILHEŘOVICE LUŽICE MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY: PETŘKOVICE VÍTKOVICE SLEZSKÁ OSTRAVA PORUBA STARÁ BĚLÁ OSTRAVA - JIH TŘEBOVICE MARIÁNSKÉ HORY MICHÁLKOVICE OKD, a.s.: ZÁSOBOVÁNÍ IT DPB BANKY A POJIŠŤOVNY: R E N O M I A RBP POJIŠŤOVNA NADACE:

23 PODNIKY A PODNIKATELÉ:, a.s. R Projekt s.r.o. Ostrava 1, Vítkovická 22 FYZICKÉ OSOBY: ING. OTA ŠPAČEK ING. PŘEMYSL POSPĚCH JIŘÍ DŘEVJANÝ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

24 121. CELOSTÁTNÍ SKOK PŘES KŮŽI V HODONÍNĚ - ING. KIMER, CSc., ING. GAVLAS 14. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ VE STŘÍBŘE ING. DAVID, ING. ŠŤASTNÝ A ING. KIMER, CSc. VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH SPOLKŮ

25 PROJEKT 324 FESTIVAL MALÉ HUDBY. MOb Michálkovice - samospráva Termín realizace: 11/ ,- Kč Fundraising Projekt podpořil konání festivalu netradičních hudebních nástrojů jako dudy, gajdy, tuba a renesančních nástrojů cembala, violoncella a flétny. Projekt byl podpořen příspěvkem NADACE OKD a dále nadačními dary Obce Markvartovice, Města Petřvald, POLCARBO s.r.o., MOb Petřkovice, Komanditní společnosti ORIO a Šrot Gebeshuber s.r.o. PROJEKT 325 ČESKÉ CITEROVÉ KULTURNÍ CENTRUM Sdružení citerového klubu Radegast, občanské sdružení Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F Podpora nadace pro celoroční činnost muzea citer (stálý průvodce) a organizaci kulturních vystoupení, besed a seminářů v prostorách muzea. PROJEKT 326 PAVEL HELLEBRAND JESLIČKY SVATÉHO FRANTIŠKA. ILONA KUČEROVÁ, fyzická osoba Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F Projekt řešil uspořádání koncertů vážné hudby v kostele sv. Václava, nejstarším kostele v Ostravě.

26 PROJEKT 327 STUDENTSKÝ WORKSCHOP. OSTRAVA POST INDUSTRY. Ing. Daniel MATĚJKA, fyzická osoba Termín realizace: 10/2010 VZDĚLÁNÍ 7 984,- Kč Fundraising V rámci projektu byla uskutečněna výstava studentských prací, vydán sborník příspěvků a byly navštíveny významné průmyslové památky Ostravy. Pro financování projektu byly použity prostředky z nadačních darů Ekostav Moravia a.s., MOb Polanka a Josef Bojda - JOBO. PROJEKT 328 VII. ROČNÍK SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU. Svatováclavský hudební festival, občanské sdružení Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F Podpora uspořádání koncertů vážné hudby v různých městech Moravskoslezského kraje. Festival se stal významnou společensko-kulturní událostí. PROJEKT 329 OSTRAVA DĚTEM * DĚTI OSTRAVĚ. Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace Termín realizace: 07/2010 D Ě T I ,- Kč Fundraising Uspořádání netradičního Dne dětí s námětem Tajemná Ostrava, ve kterém se mládež seznámila s historií dobývání uhlí a výroby železa. Pro financování projektu použila nadace prostředky z nadačních darů Ing. Přemysl Pospěch, Ing. Ota Špaček, Dalkia ČR, Vydavatelství MONTANEX a.s., TECHNOPROJEKT a.s. a MOb Vítkovice.

27 PROJEKT 330 KAHAN CUP ČR. SR Basket. Klub SNAKES OSTRAVA, občanské sdružení Termín realizace: 10/2010 D Ě T I ,- Kč Fundraising Uspořádání již tradičního turnaje družstev ČR a Slovenska v basketbalu mládeže, jehož součástí je ve společenské části návštěva Hornického muzea. Projekt byl podpořen z nadačních darů LAMEGA s.r.o., OKD,HBZS a.s., SmVaK a.s., AUTO HELLER s.r.o., JOSEF BOJDA - JOBO, BONANTRANS GROUP a.s., ALPEX PBG, SP. z o.o. a Obce Šilheřovice PROJEKT 331 VYDÁNÍ KNIHY PETŘVALDSKÝ MUZIKUS Ing., Bc. Josef MELNAR, fyzická osoba Termín realizace: 08/ ,- Kč Financování : N I F Projekt řešil podporu vydání knihy o známém ostravském skladateli a pedagogovi PhDr. Leonu Juřicovi. PROJEKT 332 HORNICKÁ KAPELA. Hornicko- historický spolek Stříbro, občanské sdružení Termín realizace: 11/ ,- Kč N I F Projekt zajistil účast hornické kapely na 14. setkání hornických měst a obcí ve Stříbře jako náhradu místo kapely z Ostravy.

28 PROJEKT 333 PUBLIKACE VILÉM WÜNSCHE A ŠENOV. Vydavatelství MONTANEX a.s. Termín realizace: 12/ ,- Kč Fundraising Vydání publikace o významném umělci, který ve svých dílech zachytil nejen rodnou obec, ale především vytvořil kolekci obrazů tzv. hornickou epopej. Pro financování projektu použila nadace příspěvek NADACE OKD, příspěvek z fondu primátora Statutárního města Karviné a z nadačního daru OZO Ostrava. PROJEKT ROČNÍK BIENÁLE. MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM LANDEK Sdružení pro činnost mezinárodních kamenných sympozií, občanské sdružení Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F Již pátý ročník Bienále, při kterém umělci tvoří svá díla v areálu Hornického muzea v Ostravě Petřkovicích. Součásti Bienále byly rovněž doprovodné společensko kulturní akce. PROJEKT 335 DEN HORNÍKŮ SKOK PŘES KŮŽI. MOb Radvance a Bartovice, samospráva Termín realizace: 11/ ,- Kč Fundraising V rámci oslav 705. letého výročí založení hornických obcí Radvance a Bartovice byly uspořádány vzpomínková akce a především historický skok přes kůži jako vzpomínka na hornické tradice obcí. Pro financování projektu použila nadace prostředky z nadačních darů MTA OSTRAVA a.s., ADVANCET WORLD TRANSPORT a.s., OSTRAVSKÁ TĚŽEBNÍ a.s., G-CONSULT s.r.o., GEMEC UNION a.s. OSTRAVA ÚNOR 2011.

29 NADAČNÍ PROGRAM ROKU REKAPITULACE.

30 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PODLE OBLASTÍ PODPORY * věcný dar

31 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ - PODLE PŘÍJEMCŮ * věcný dar

32 REKAPITULACE ZÍSKANÝCH PROSTŘEDKŮ DLE DÁRCŮ. * věcný dar neohodnocený

33 PROJEKT KŘEST KALENDÁŘE 2011 ING. KAJNAR (SMO), ING. FALHAUR (RWE), ING. BORDOVSKÝ (RENOMIA), ING. LENART, ING. KIMER, CSc. PROJEKT DEN HORNÍKŮ - SKOK PŘES KŮŽI VYSOKÉ A NEOMYLNÉ PREZIDIUM

34 PROJEKT PUBLIKACE KOLONIE OSTRAVY VE FOTOGRAFIÍCH PLENÁRNÍ SCHŮZE KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA ING. KIMER, CSc., Dr. ING. FABIÁN, PROF. ING. PROKOP, CSc., ING. FOJTÍK, PhDr. HAMZA

35

36

37

38

39

40

41

42

43 142. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY TŘEBOVICE MÍSTOSTAROSTA JOSEF BOJDA, ING. LENART, ING. KIMER, CSc ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY VL. SOBOL, MGR. MARKOVÁ, ING. KOUDELA, ING. KIMER, CSc., ING. LENART

44 PROJEKT ODHALENÍ SOCHY sv. PROKOPA NA LANDEKPARKU - HORNICKÉM MUZEU Vytiskla:

Sv. Barbora 2014 - LANDEK PARK

Sv. Barbora 2014 - LANDEK PARK Sv. Barbora 2014 - LANDEK PARK Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Sídlo: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Kontakty: 595 620 045 kancelář nadace 603 472 213 ředitel nadace 604 168 008 tajemník

Více

Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava

Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Spojení: Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava 596 262 228 - kancelář nadace 724 133 630 - ředitel nadace 604 168 008 - tajemník nadace

Více

Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava

Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Spojení: Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava 596 262 228 - kancelář nadace 724 133 630 - ředitel nadace 604 168 008 - tajemník nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava Obálka: Areál dolu Hlubina a DOV Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava do 31.12.2013 Vítkovická

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, z.s.

Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, z.s. Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, z.s. stav 1. 1. 2016 22840711 Husova 424, 261 01 Příbram VI IČ název spolku, sídlo, adresa, stat. zástupce kontakt - jméno e-mail telefon 1 48954390 Cech příbramských

Více

Spolek Vltavan v Praze

Spolek Vltavan v Praze Spolek Vltavan v Praze Výroční zpráva 2014 Spolek Vltavan v Praze IČ 005 52 429 Výroční zpráva 2014 Spolek Vltavan v Praze Výroční zpráva 1 z 9 Spolek Vltavan v Praze občanské sdružení, registrovaný MV

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Výroční zpráva Český Merán o.p.s. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA. obecně prospěšné společnosti Český Merán. za rok 2011

Výroční zpráva Český Merán o.p.s. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA. obecně prospěšné společnosti Český Merán. za rok 2011 Český Merán, obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČ: 26 45 84 20 Výroční zpráva Český Merán o.p.s. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti Český Merán za

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA OKD V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2006. Pod Landekem

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA OKD V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2006. Pod Landekem O S T R AV É M U D 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 41033035, Tel. 596 131 847, 596 131 804 ZEUM O HORNICKÝ Z PRAVODAJ II. čtvrtletí 2006 K Pod Landekem HORNICK K P H M O A KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku 2010. (o činnosti a hospodaření)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku 2010. (o činnosti a hospodaření) ČESKÝ MERÁN, obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČ: 26 45 84 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA (o činnosti a hospodaření) roku 2010 Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2010 Obecné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 Informace o činnosti přináší v průběhu roku naše stránky www.unesco-kromeriz.cz, o které se stará David Zapletal z Knihovny Kroměřížska. Zde pokračuje

Více

Výroční zpráva za rok 2003. 1) Úvod. 2) Sbírky. 3) Knihovna. 4) Výstavy. 5) Ostatní činnost. 6) Akvizice /přírůstky/ 7) Sponzorské dary a příspěvky

Výroční zpráva za rok 2003. 1) Úvod. 2) Sbírky. 3) Knihovna. 4) Výstavy. 5) Ostatní činnost. 6) Akvizice /přírůstky/ 7) Sponzorské dary a příspěvky Výroční zpráva za rok 2003 1) Úvod 2) Sbírky 3) Knihovna 4) Výstavy 5) Ostatní činnost 6) Akvizice /přírůstky/ 7) Sponzorské dary a příspěvky 8) Hospodaření 1. Úvodem Městské muzeum Sedlčany vzniklo jako

Více

Úvodní slovo..3. Činnost organizace.4. Organizační struktura..4. Spolupracovníci sdružení 5. TVOR o. s. v roce 2012.5. Finanční a ekonomické údaje..

Úvodní slovo..3. Činnost organizace.4. Organizační struktura..4. Spolupracovníci sdružení 5. TVOR o. s. v roce 2012.5. Finanční a ekonomické údaje.. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah výroční zprávy Úvodní slovo..3 Činnost organizace.4 Organizační struktura..4 Spolupracovníci sdružení 5 TVOR o. s. v roce 2012.5 Finanční a ekonomické údaje..10 Poděkování dárcům

Více

KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ. 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 41033035, Tel. 596 131 847, 596 131 804 Z PRAVODAJ. I.

KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ. 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 41033035, Tel. 596 131 847, 596 131 804 Z PRAVODAJ. I. O S T R AV É M U D 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 41033035, Tel. 596 131 847, 596 131 804 ZEUM O HORNICKÝ Z PRAVODAJ I. čtvrtletí 2007 PF 2007 K Pod Landekem HORNICK K P H M O A KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014 Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje Jednotlivé části výroční zprávy vypracovaly: PhDr.

Více

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 Obsah I. Úvod 1. Základní obecné informace o AICM 2. Výkonné orgány AICM II. Zpráva o činnosti AICM Centrální programové

Více

Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA 1 Výroční zpráva za rok 27 LABYRINT BOHEMIA o.p.s. Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 27 Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 27 2 1. Identifikační údaje: 1.1. Název společnosti: LABYRINT BOHEMIA,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Zpráva o činnosti v roce 2012

Zpráva o činnosti v roce 2012 Zpráva o činnosti v roce 2012 Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech (dále jen OSOP) si v roce 2012 připomenulo páté výročí svého vzniku. Bylo založeno v roce 2007 s hlavním cílem zachránit

Více

Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí

Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí Výroční zpráva za rok 2009 Husova 2382 440 01 Louny IČO: 63152118 Číslo účtu:275425680227/0100 Kdo jsme, jaké je naše poslání. 1. prioritou sdružení je všestranný

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

Obsah: Úvodem. Charakteristika společnosti. Orgány a management MAS. Přehled činností v roce 2010. Změny stanov a ve složení orgánů MAS

Obsah: Úvodem. Charakteristika společnosti. Orgány a management MAS. Přehled činností v roce 2010. Změny stanov a ve složení orgánů MAS Obsah: Úvodem Charakteristika společnosti Orgány a management MAS Přehled činností v roce 2010 Změny stanov a ve složení orgánů MAS Zpráva o hospodaření Úvodem: Rok 2010 byl pro naší MAS charakteristický

Více

Výroční zpráva. Sedlická krajka výroční zpráva 2 0 1 2

Výroční zpráva. Sedlická krajka výroční zpráva 2 0 1 2 Výroční zpráva 2 0 1 2 2 Obsah Úvodní slovo...3 Představení společnosti-cíl a poslání...4 Činnost společnosti v roce 2012..5-6 Akce...7-9 Krajkářské slavnosti Sedlice-2012...10-11 Soutěžní přehlídka...12-13

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Prvního spolku paní a dívek v Liberci za rok 2013 Obsah: I. Úvodní slovo předsedkyně II. Základní údaje o spolku 2.1. Poslání a cíle 2.2. Organizační struktura 2.3. Tým spolku

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví Možnosti nadací a státních programů Omnium z.s. Jakub Děd Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační

Více

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Výroční zpráva 2013 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných 1 Výroční zpráva 2013 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Jednotlivé části výroční zprávy vypracovaly: PhDr. Zdenka

Více

Cesky permon 2004_2012.doc str. 1 z 6

Cesky permon 2004_2012.doc str. 1 z 6 Z iniciativy Společnosti přátel Rudolfova udílí Hornické konzilium počínaje 8. Setkáním hornických měst a obcí každoročně cenu Český permon v několika kategoriích: Český permon 2004 1. Hornický folklór:

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Zpráva předsedy o činnosti HSL za období 2011-2013

Zpráva předsedy o činnosti HSL za období 2011-2013 Zpráva předsedy o činnosti HSL za období 2011-2013 Vážené kolegyně a kolegové, přestože je Historický spolek Liechtenstein, o. s. (HSL) dobrovolnou organizací lidí, kteří se zajímají o historii a odkaz

Více

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2007. Pod Landekem

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2007. Pod Landekem O S T R AV É M U D 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 41033035, Tel. 596 131 847, 596 131 804 ZEUM O HORNICKÝ Z PRAVODAJ II. čtvrtletí 2007 K Pod Landekem HORNICK K P H M O A KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA

Více

Správní rada Nadace LANDEK Ostrava

Správní rada Nadace LANDEK Ostrava Správní rada Nadace LANDEK Ostrava Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Sídlo: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Kontakty: 595 620 045 kancelář nadace 604 639 737 předseda správní rady nadace 603

Více

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA OKD V OSTRAVĚ. IV. čtvrtletí 2006. Pod Landekem

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA OKD V OSTRAVĚ. IV. čtvrtletí 2006. Pod Landekem O S T R AV É M U D 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 41033035, Tel. 596 131 847, 596 131 804 ZEUM O HORNICKÝ Z PRAVODAJ IV. čtvrtletí 2006 K Pod Landekem HORNICK K P H M O A KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 WILLÍK - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM Praha Vážení přátelé, Předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Český spolek na Slovensku vznikl v krátkém čase po rozdělení Československa za velice pohnutých okolností a citových traumat Čechů, zvláště těch starších.

Více

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet:

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet: NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz Internet: www.nadace-landek.cz IČO: 60340053 DIČ:

Více

zajišťovat bezpečí rodin obětí lichvy. Usilovnou prací policejních asistentek došlo ke snížení této trestné činnosti.

zajišťovat bezpečí rodin obětí lichvy. Usilovnou prací policejních asistentek došlo ke snížení této trestné činnosti. Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro spolupráci s národnostními menšinami v Ostravě za rok 2008 Policejní asistent pro práci v sociálně vyloučených romských komunitách byl v rámci Národní strategie pro

Více

Statutární město Ostrava Dotace 2014

Statutární město Ostrava Dotace 2014 Seznam žádostí podaných do výběrového řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury z rozpočtu SMO pro rok 2014, které nesplnily stanovené formální náležitosti dle Programu podpory a rozvoje veřejných

Více

V ý r o č n í z p r á v a. za rok 2014

V ý r o č n í z p r á v a. za rok 2014 V ý r o č n í z p r á v a za rok 2014 1 Nadační fond Základní školy Ke Studánce 1050, Orlová Lutyně Nadační fond při Základní škole Ke Studánce 1050 předkládá každoroční výroční zprávu za uplynulý kalendářní

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 736/2015 Pořadové číslo: 9 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 1997/98

Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 1997/98 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 1997/98 Část I. a) Název školy: Základní umělecká škola Němčice nad Hanou Sídlo: Komenského nám. 168, 798 27 Němčice n.h. Právní forma:

Více

Výroční zpráva Jihlavské astronomické společnosti. za rok 2013

Výroční zpráva Jihlavské astronomické společnosti. za rok 2013 Výroční zpráva Jihlavské astronomické společnosti za rok 2013 Schváleno Výkonným výborem dne 5. ledna 2013 1. Jihlavská astronomická společnost 1.1 Základní údaje název: statut: Jihlavská astronomická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A V A L N Á H R O M A D A T ě l o c v i č n é j e d n o t y S O K O L N o v é V e s e l í 11. dubna 2014 1. Program valné hromady TJ Sokol 2. Zpráva o činnosti TJ za rok 2013 3. Plán činnosti TJ na rok 2014

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2013 Název MAS: Zpracovatel zprávy: (jméno, příjmení, funkce) Havlíčkův kraj o.p.s. Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Kontakt:

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Výroční zpráva 2015 O dětech, pro děti, ale především s dětmi!

Výroční zpráva 2015 O dětech, pro děti, ale především s dětmi! Výroční zpráva 2015 O dětech, pro děti, ale především s dětmi! 1 Obsah: Základní údaje Regionální redakce KD, DTA a jejich činnost Malé (ale naše) noviny Internetové dětské Radio Domino Internetová Malá

Více

Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR

Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR VETERAN RALLYE OSTRAVA 2011 XIII. ročník Memoriálu Ing. Františka Procházky Historická auta v rytmu swingu Sobota 28. května Vážení příznivci historických vozidel

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY 11 VÝCHODISKA PRO

Více

1 29 SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL FOLKLORNÍHO SOUBORU Spolek 68334320 JACKOVÉ 2 166 Občanské sdružení Bílá holubice Spolek 27045617

1 29 SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL FOLKLORNÍHO SOUBORU Spolek 68334320 JACKOVÉ 2 166 Občanské sdružení Bílá holubice Spolek 27045617 Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje náhradním projektům v rámci "Pro Poř.číslo Poř.číslo dle žádosti Název žadatele Adresa žadatele (v příp. fyz. os.

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

Knihovna Boženy Benešové. Informační centrum

Knihovna Boženy Benešové. Informační centrum NOVÝ KLÁŠTER Knihovna Boženy Benešové Informační centrum Expozice Hřiště hraček Expozice Fatra v čase Expozice Slavia příběh továrny Depozitář sbírkových předmětů Muzeum Napajedla Muzeum Napajedla Expozice

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Spolek Vltavan v Praze

Spolek Vltavan v Praze Spolek Vltavan v Praze Výroční zpráva 2015 Spolek Vltavan v Praze IČ 005 52 429 Výroční zpráva 2015 Spolek Vltavan v Praze Výroční zpráva 1 z 11 Spolek Vltavan v Praze Zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O.S. MAJÁK BOJKOVICE ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O.S. MAJÁK BOJKOVICE ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O.S. MAJÁK BOJKOVICE ZA ROK 2013 1. úvodní slovo 2. základní informace 3. organizace občanského sdružení 4. členská základna 5. vymezení činnosti 6. činnost a aktivity občanského sdružení

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 5031. u Městského soudu v Praze

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 5031. u Městského soudu v Praze Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 5031 Datum zápisu: 6. února 2001 Spisová značka: Dr 5031 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 62. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. července (č. 906/62 920/62)

- 1 - U S N E S E N Í. z 62. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. července (č. 906/62 920/62) - 1 - U S N E S E N Í z 62. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. července 2013 (č. 906/62 920/62) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. K. Gebauer, R. Schmuch Omluveni : Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2006 I. Obecné údaje a) Název poradního orgánu vlády: Legislativní rada vlády b) Postavení Legislativní rady vlády Postavení Legislativní rady vlády

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

RO 25. VÝTAH z USNESENÍ z 25. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 31.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 25. VÝTAH z USNESENÍ z 25. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 31.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 25. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pro druhý rok činnosti našeho sdružení byly typické dvě protichůdné skutečnosti. Na jednu stranu jsme prožívali velký rozvoj, např.

Více

Projekt Děti patří do rodiny

Projekt Děti patří do rodiny Projekt Děti patří do rodiny Za finanční podporu projektu, bez které bychom nebyli schopni projekt realizovat, děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti Cíl a moto Týmu Hnízdo: Děti patří do rodiny"

Více

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004 Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004 Nadační fond podporuje výzkum v oblasti mnohočetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientům s mnohočetným myelomem. Obsah: Poslání nadačního

Více

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o.

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o. SLOVO ÚVODEM Rok 2013 byl plný změn, konců a nových začátků programů a aktivit. Na postu ředitele managementu a předsedy Rady YMCA v Ústí nad Labem došlo ke změně, možná proto, aby staronový vítr a čerstvý

Více

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr.

Více

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív PRAHA RAKOVNICKO Kde nebudete vědět kam dřív kalendář akcí HISTORICKÉ SLAVNOSTI, SYMPOZIA, DIVADELNÍ A HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLISTICKÉ AKCE, JARMARKY ŘEMESEL ATD. 2009 Řezbářské sympozium v Přílepích Rakovnicko

Více

Studentská unie ČVUT Zikova 4 Praha 6 Česká Republika 166 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Studentská unie ČVUT Zikova 4 Praha 6 Česká Republika 166 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Studentská unie ČVUT Zikova 4 Praha 6 Česká Republika 166 36 Fakultní klub BION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 OBSAH OBSAH... 2 Úvodní slovo předsedy... 3 Počet členů Fakultního klubu BION... 4 Představenstvo Fakultního

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Zpracoval: Ing. Karel Majer Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Přílohy: stavy účtů k 31.12.2002 výdaje na infrastrukturu

Více

Městský úřad Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor výstavby Radnice, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor výstavby Radnice, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město R O Z H O D N U T Í Městský úřad Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor výstavby Radnice, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město MUORX00AYLKX VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2011-05-31 NAŠE ZN.: MUOR 71536/2011 SPIS ZN.:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výro č ní zpráva 2009

Výro č ní zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Lidé v občanském sdružení TIŠICKÉ KLUBko 3. Důležité události v historii 4. Akce v roce 2009 5. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2009 6. Plány pro rok 2010

Více

Konference Těžba a její dopady na ŽP V, Ostrava, duben 2014 NÁSLEDKY 140 LET INTENZIVNÍHO PRŮMYSLOVÉHO VYUŽÍVÁNÍ LOKALITY TROJICE

Konference Těžba a její dopady na ŽP V, Ostrava, duben 2014 NÁSLEDKY 140 LET INTENZIVNÍHO PRŮMYSLOVÉHO VYUŽÍVÁNÍ LOKALITY TROJICE Konference Těžba a její dopady na ŽP V, Ostrava, duben 2014 NÁSLEDKY 140 LET INTENZIVNÍHO PRŮMYSLOVÉHO VYUŽÍVÁNÍ LOKALITY TROJICE Přehledná situace lokality ZOO Halda Ema Výstaviště Slezskoostravský hrad

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010/2011 1 Motto: Chlapecký sborový zpěv je to nejkrásnější, co může hudba člověku dát Prof. Jiří Skopal

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, dárci, tím, že jste se zařadili mezi dárce, poskytujete nám všem útěchu a vědomí, že nejsme ve svém

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno

Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014 - sloučené okruhy TV1/2 Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno Návrh TV14 celkem TV1-2 1 Aerobic Team KN Ostrava Podpora celoroční

Více

"Tento projekt je podporován Visegrádským fondem"

Tento projekt je podporován Visegrádským fondem "Tento projekt je podporován Visegrádským fondem" Umění smaltu - rodinné stříbro kraje pod Beskydami Deváté mezinárodní sympozium uměleckého smaltu ve Frýdlantě nad Ostravicí připomnělo, že zde navazuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA IČO: 481 57 457 DIČ: CZ 481 57 457 Telefon/fax: 495 535 955 http://www.daneta.cz E-mail : info@daneta.cz nebo s.sdruzeni@seznam.cz

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

ZA ROK 2006. Občanské sdružení PRAHA

ZA ROK 2006. Občanské sdružení PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PRAHA Vážení přátelé: Předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení v roce 2006. Děkujeme Vám všem, kteří jste naší činnost

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Výroční zpráva 2013. Česká komora tlumočníků znakového jazyka - nezisková profesní organizace sdružující tlumočníky pro neslyšící

Výroční zpráva 2013. Česká komora tlumočníků znakového jazyka - nezisková profesní organizace sdružující tlumočníky pro neslyšící Výroční zpráva 2013 Česká komora tlumočníků znakového jazyka - nezisková profesní organizace sdružující tlumočníky pro neslyšící Obsah 0 Historie, poslání a hlavní cíle Komory - 1, 2 Struktura organiazce

Více