PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ"

Transkript

1 PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 1 výroční zpráva 2011 Výroční zpráva občanského sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice a jeho samostatné organizační jednotky Péče o duševní zdraví středisko Výměník Aktivity Péče o duševní zdraví jsou součástí Individuálních projektů Pardubického a Královéhradeckého kraje. Projekty jsou financovány z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. KOMIKS: FILIPŮV PŘÍBĚH čtěte uvnitř...

2 OBSAH 1 rok v pdz / leden rok v pdz / únor rok v pdz / březen rok v pdz / duben rok v pdz / květen rok v pdz / červen rok v pdz / červenec a srpen rok v pdz / září rok v pdz / říjen rok v pdz / listopad rok v pdz / prosinec OBSAH 1 POMÁHÁME LIDEM ŽÍT S DUŠEVNÍ NEMOCÍ / DMS POMOC 2 slovo úvodem 3 proč a co děláme? 5 středisko pardubice 7 středisko výměník 9 středisko chrudim 11 středisko ústí nad orlicí 13 středisko hradec králové 15 středisko jičín 17 středisko rychnov nad kněžnou 19 bydliště klientů dle středisek / pardubický kraj 21 bydliště klientů dle středisek / královéhradecký kraj 23 GRAFY 25 financování středisek / pardubický kraj 26 financování středisek / královéhradecký kraj 27 údaje o hospodaření péče o duševní zdraví 28 údaje o hospodaření jednotky výměník 29 organizační struktura 30 kontakty pdz 31 FOTOARCHIV 32 děkujeme za finanční podporu a spolupráci 34

3 POMÁHÁME LIDEM ŽÍT S DUŠEVNÍ NEMOCÍ I vy můžete pomoci Zašlete jednorázovou dárcovskou SMS ve tvaru DMS PEDEZET na číslo Cena DMS je 30 Kč, Péče o duševní zdraví obdrží 27 Kč. 2 Zasláním roční dárcovské SMS ve tvaru DMS ROK PEDEZET na číslo Vám bude každý měsíc odečteno 30 Kč. Pro zrušení této služby odešlete SMS ve tvaru DMS PDZ STOP na číslo Přispějte libovolnou částkou na sbírkový účet /0800. Peníze použijeme na nákup vybavení do tréninkových bytů, klubových prostor či pracovních pomůcek pro klienty. Podpoříme volnočasové aktivity, výlety, rekondiční pobyty a vstupné na kulturní akce. Na Vás budeme průběžně informovat, jak jsme peníze využili ve prospěch klientů. Děkujeme.

4 SLOVO ÚVODEM Dámy a pánové, 3 toto je sedmnáctá výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Péče o duševní zdraví. K psaní jejího úvodníku dnes večer odbíhám od knihy Elyn R. Saksové Střed se hroutí zevnitř. Je to příběh mimořádného talentu a mimořádných překážek v podobě vážné duševní nemoci, schizofrenie. Autorka, profesorka práva na univerzitě v Los Angeles, srozumitelně a plasticky líčí své zkušenosti s psychózou, která jí díky vlastnímu úsilí a pomoci mnoha přátel i odborníků nezabránila žít naplněný život. Tohle čtivo by mělo být povinné pro všechny, kdo chtějí profesionálně pomáhat duševně nemocným lidem. Ani ne tak pro možnost pochopit, jak psychotické stavy probíhají, jako pro zásadní poznatek, že v každém duševně nemocném člověku je potřeba hledat a najít jeho talent. Nemusí být mimořádný, třeba jen obyčejný. Talent, potenciál a taky obyčejné lidské potřeby. Naším úkolem je tyto hodnoty poznat a pomoci jejich naplnění. Ne konáním za nemocného člověka, ale vytvořením podmínek, aby svůj život mohl řídit sám. Chtěl bych napsat, že přesně to děláme v Péči o duševní zdraví. Ale protože jsem kritický a náročný: o to se snažíme a máme se pořád hodně co učit. Podstatné je, že se učit chceme a neustále zkoumáme, co v naší práci stojí za vylepšení. Přijměte, prosím, zprávu o dalším roce našeho snažení. Petr Hejzlar Pardubice

5 Provádíme statistické a kvalitativní vyhodnocení činnosti v předchozím roce. Vydáváme revize některých vnitřních předpisů a odborných metodik. V hradeckém středisku probíhá inspekce standardů kvality u služeb následné péče. Výsledek inspekce zní: výborně. Pořádáme 63. psychoterapeutický seminář. Je to už dvacátá třetí sezóna seminářů. V roce 1990 je začal organizovat Antonín Šimek. Šestým rokem se semináře konají v pardubickém Divadle 29. Tento lednový seminář a následný workshop vedl MUDr. Jan Kubánek na téma Integrativní psychoterapie a koncept práce s kruhy. Akce se účastnilo 58 lidí. Měníme organizační strukturu ve vztahu k naší samostatné organizační jednotce Výměník. Dosud ji přímo řídilo představenstvo, od ledna jednotka spadá pod výkonné řízení ředitele. Důvody zvýšit manažerskou kapacitu a zlepšit ekonomiku. Chrudimské středisko rozjíždí skupinové nácviky dovedností vaření a skupinu nácviku práce s počítačem. Jeden příběh za všechny Za statistickými údaji o počtech klientů a poskytnutých služeb jsou stovky osobních příběhů lidí, kteří se ve svém životě potkali s vážnou duševní nemocí. Abychom Vám tyto příběhy přiblížili, popisujeme na následujících stranách životní peripetie mladého muže Filipa, který se léčí pro schizofrenii. Dozvíte se, jak se může cítit člověk, který onemocněl, jak jeho nemoc prožívají rodiče a jakým způsobem pomáhají pracovníci Péče o duševní zdraví. Nemoc člověku může mnohé vzít, ale když sám najde odvahu s ní bojovat, má podporu blízkých lidí a vhodnou odbornou pomoc, jeho život může být naplněný a samostatný. 4 RODIČE FILIPA FILIP PSYCHIATR SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

6 PROČ A CO DĚLÁME? Občanské sdružení jsme založili v roce 1995 z přesvědčení, že DUŠEVNÍ NEMOC NESMÍ BÝT DŮVODEM KE SPOLEČENSKÉMU ODMÍTÁNÍ A IZOLACI. Naším posláním je: POMÁHAT DOSPĚLÝM DUŠEVNĚ NEMOCNÝM LIDEM, ABY MOHLI ŽÍT V PROSTŘEDÍ PODLE SVÉ VOLBY, CO NEJSPOKOJENĚJI A CO NEJSAMOSTATNĚJI. Jičín Hradec Králové Rychnov n. K. Pardubice VÝMĚNÍK Ústí n. O. Chrudim 5 Abychom naplňovali naše poslání, realizujeme tyto programy: PROGRAM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY PROGRAM CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Poskytujeme ambulantní a terénní sociální služby, které jdou za klientem a pracují i s jeho přirozeným prostředím. Pomáháme duševně nemocným lidem, aby se naučili zvládat praktický život a mezilidské vztahy. Účelem pomoci je také učit nemocného poradit si s projevy své nemoci a předcházet hospitalizacím v psychiatrických institucích. Sociální služby jsou registrované jako sociální rehabilitace a služby následné péče. Poskytují je regionální týmy v šesti pobočkách. Týmy jsou schopny mobilního pokrytí celého okresu, kde působí. Celková spádová oblast čítá na 700 tisíc lidí. Sedmá pobočka, středisko Výměník, se místo terénní práce zaměřuje na přípravu na zaměstnání. Klienti mají možnost zařazení do 3 různě náročných stupňů sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace a chráněného zaměstnání.

7 Střediska z Ústí nad Orlicí a Chrudimi společně pořádají pro své klienty týdenní rekondiční pobyt v Hlinsku. Pobyt přináší klientům seznámení s novými lidmi a novými místy. Učí se aktivnímu trávení volného času. Klientka na facebook PDZ píše: Děkujeme za uspořádání vynikajícího zimního pobytu! Určitě mluvím za všechny, kteří se zúčastnili! Prožili jsme vynikající 4 dny za hezkého počasí i vynikajícího programu!! Děkujeme. Jsme nominováni do užšího kola soutěže o Cenu Nadace ERSTE za přínos v sociální integraci. O cenu usiluje dalších 1850 projektů z východní Evropy. V přihlášce popisujeme naši každodenní práci ve prospěch lidí s duševním onemocněním, spolupráci s psychiatrickými léčebnami, ambulantními psychiatry a dalšími organizacemi. Zdůrazňujeme širokou dostupnost našich služeb, kterou se nám za 15 let podařilo vytvořit ve východních Čechách, a proto dokážeme pomáhat ročně stovkám lidí s duševním onemocněním na cestě k samostatnému a spokojenému životu. Probíhá roční hodnocení zaměstnanců a činnosti středisek. Smyslem je každému pracovníkovi vytvořit individuální vzdělávací program pro jeho profesionální růst. Jednou z částí hodnocení je i dotazník pro zaměstnance, kterým poskytují vedení cenné podněty, co a jak v činnosti organizace zlepšovat. Královéhradecký kraj provádí kontrolu, jak poskytujeme služby financované z jeho individuálního projektu. 6 Jmenuji se Filip a je mi 28, posledních 8 let mýho života bylo jako jízda na horský dráze, kterou nikdo neudržuje a ona nedrží dost pohromadě, zpětně vnímám jako zázrak, že jsem to přežil. Schizofrenie se vyskytují u 1 % populace, jejich příčiny bohužel neznáme, vznikají nejčastěji mezi 15. až 25. rokem věku, vlastní příznaky nemoci často předchází několikaleté období změn chování, zájmů a zvyků.

8 STŘEDISKO PARDUBICE Za rok 2011 jsme pomohli 198 lidem s duševním onemocněním a poskytli jim kontakty a intervence. KONTAKT A: Bělehradská 389, Pardubice T: E: pdz 7 VOLNOČASOVÉ KLUBY POHODA / Erno Košťála 1015, Pardubice Kontaktní osoba: Vladimíra Hrnčířová VÝMĚNÍK / Mladých 325, Pardubice Kontaktní osoba: Bc. Iva Pavelková LIDÉ V PDZ / 2011 Vedoucí střediska: Mgr. Jan Rybička / / Mgr. Alexandr Vorel / / Mgr. Lenka Horská / / Bc. Iva Pavelková / / Bc. Kristýna Ozsvaldová / / Bc. Hana Herelová, DiS. / / Vladimíra Hrnčířová / / NAŠE PLÁNY V ROCE 2012 Začátkem roku zahájíme kurz finanční gramotnosti, protože naši klienti často bojují s dluhy. Plánujeme zorganizovat více společenských setkávání klientů, neboť solidární podpora lidí s podobnou zkušeností je velmi cenná a účinná. Vedle individuální práce chceme provozovat skupinové programy jako je Job klub, jednodenní výlety, rekondiční pobyty, setkávání rodičů, nácviky komunikace a dovedností. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A POMOC Statutární město Pardubice, CEDR Pardubice o. p. s., Centrum zdravotně postižených Pk, KP Pardubice, o. s. Most do života, MRF Pardubice, a. s., Občanská poradna Pardubice, Psychiatrické oddělení a stacionář Pardubické krajské nemocnice, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, ambulantní psychiatři v našem regionu, o. s. Amalthea.

9 Jednáme se Statutárním městem Pardubice, abychom zajistili pro klienty tréninkových bytů slevu na nájemném. Podařilo se nám vyjednat jednotnou cenu 60, Kč za m² z původních 68 až 76, Kč. Díky tomu se pardubické tréninkové byty stávají pro klienty cenově dostupnějšími (pozn. pardubické středisko provozuje 5 tréninkových bytů, které najímá od města; tréninkové bydlení poskytujeme také ve 3 bytech v Hradci Králové s kapacitou 8 osob). Hradecké středisko na žádost Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové připravilo nácvikové skupiny vaření a komunikace, které budou využívat pacienti denního stacionáře kliniky. Hradecký tým po zbytek roku zajišťuje tyto skupiny ve spolupráci s MUDr. Szymanskou. Byl vždycky takový spíš tichý a uzavřený, zajímal se o přírodu, na gymnáziu měl výborný prospěch, mezi vrstevníky byl spíš stydlivý. 8 Ve čtvrťáku na gymplu mi připadalo, že mě tělo neposlouchá a často jsem byl nemocnej, před maturitou jsem nespal, byl jsem vystresovanej, dali mi to jen kvůli slušnýmu prospěchu za celou školu

10 STŘEDISKO VÝMĚNÍK KONTAKT A: Mladých 325, Pardubice Polabiny T: E: pdz V roce 2011 jsme pomohli 48 lidem s duševním onemocněním a poskytli jim služeb. V chráněných dílnách kavárna a dílna služeb bylo během roku zaměstnáno 18 lidí. 9 Sociálně terapeutická dílna Výměník Družstevní 120, Pardubice Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Retka LIDÉ V PDZ / 2011 Vedoucí střediska: Artem Vartanian / / (od ) Jana Piškytelová / / Mgr. Tomáš Retka / / Eva Kotyková, DiS. / / (od ) Irena Kubíčková / / (od ) Bc. Radka Chudomská / vedoucí střediska do Jitka Kupcová / provozní kavárny do Věra Kavánová / pracovní asistent v kavárně do NAŠE PLÁNY V ROCE 2012 S příchodem jara máme v plánu otevřít pro veřejnost rekonstruované prostory chráněné kavárny a dílny s obchodem. V kavárně chceme nabídnout útulný prostor ostrov, na který se dá uchýlit od všední každodennosti. V obchůdku připravujeme příjemné prostředí plné rukodělných a autorských výrobků. Chceme pravidelně pořádat veřejné kulturní akce přispívající k obohacení komunitního života v městské části Polabiny. Bude pokračovat reorganizace hospodářských provozů a zefektivnění jejich činností. Provedeme sjednocení odborných metodik sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A POMOC Elektrárny Opatovice, a.s., Statutární město Pardubice, Úřad městského obvodu Polabiny, Úřad práce Pardubice, MIREA denní stacionář, Divadlo 29. Dále děkujeme těmto lidem: Iveta Pecuchová z Prahy 9, Pavlína Fišerová z Ivančic, Eva Kotyková, Šárka Zahálková, Jan Komárek a Tomáš Roček.

11 Poprvé za dobu existence PDZ měníme externí účetní firmu za interního zaměstnance. Vyžádalo si to rozšiřování počtu poboček v posledních letech a velký nárůst počtu zaměstnanců. Konkurz na místo účetní vyhrála Jaroslava Svobodová. Přijetí nové pracovnice si žádá stavební úpravy sídla organizace na Bělehradské ulici v Pardubicích. Při té příležitost rekonstruujeme i sociální zařízení pro klienty a pracovníky. Stavební úpravy se daří realizovat díky Statutárnímu městu Pardubice. Přicházejí za námi klienti se svou tvorbou a nápady. V chráněné kavárně Výměník pořádá jeden ze zaměstnanců chráněné dílny turnaj v české dámě. Turnaj probíhá jako memoriál Miloše Škody. Uvědomujeme si, jak právě podporou uskutečnění nápadů našich klientů můžeme přispět k jejich seberealizaci. Vejšky jsem se hodně bál, těch zkoušek První zjištění ale byla ta obrovská svoboda, najednou si všechno řídíte sami a to byl nakonec kámen úrazu, večírky, hospody Je snadný odsunout povinnosti. 10 Období časné dospělosti, odchod z původní rodiny, nutnost nést za sebe zodpovědnost a vytváření si postavení v dospělém světě, to je náročný vývojový předěl, který může spustit duševní nemoc.

12 STŘEDISKO CHRUDIM Pomohli jsme 147 lidem s duševním onemocněním a poskytli jim kontaktů a intervencí. 11 KONTAKT A: Městský park 274, Chrudim T: E: pdz Volnočasový klub POLÁRKA / U Parku 828, Chrudim Kontaktní osoby: Mgr. Olga Dvořáčková + Ing. Vladimíra Wysocká LIDÉ V PDZ / 2011 Vedoucí střediska: Mgr. Věra Pinkasová / / Mgr. Olga Dvořáčková / / Květa Novotná, DiS. / / Bc. Lucie Součková / / Ing. Vladimíra Wysocká / / Bc. Lenka Žáková / / NAŠE PLÁNY V ROCE 2012 Řada duševně nemocných lidí bojuje s nadváhou, proto chystáme speciální přednáškový cyklus - Program pro dobré zdraví. Dobře dopadla vyjednávání na Městském úřadě a tak budeme klientům moci nabídnout tréninkové bydlení. Aktivity volnočasového klubu Polárka čím dál víc určují sami klienti, čemuž chceme být nadále otevření a podporovat jejich iniciativu. Opět budeme nabízet nácviky dovedností (vaření, obsluha PC apod.). Plánujeme aktivní účast na Konferenci sociální psychiatrie, která se letos v listopadu uskuteční v Chrudimi. Připravujeme osvětové přednášky pro širokou veřejnost. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A POMOC MÚ Chrudim, MÚ Proseč, MÚ Skuteč, OÚ Bylany, CSSP Chrudim, ČSSZ Chrudim, ÚP Chrudim, MUDr. Helena Novotná, MUDr. Marie Blažková, MUDr. Josef Křepela, MUDr. Jiří Čížek, Psychiatrické oddělení a stacionář Pardubické krajské nemocnice, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, Rytmus Chrudim o.p.s., Centrum J. J. Pestalozziho o. p. s., Sopre o.p.s., Rodinná a manželská poradna, Domov na hradě Rychmburk, Fokus Vysočina Hlinsko, Farní charita Chrudim, Senior Centrum Skuteč, CEDR Pardubice o. p. s., Kolumbus o. s., Amalthea o. s., Probační a mediační služba.

13 Sociálně terapeutická dílna Výměník prochází inspekcí standardů kvality poskytovaných sociálních služeb s výsledkem výborně. 65 lidí zaujalo téma Intuice v psychoterapii MUDr. Jana Roubala a navštívili 64. psychoterapeutický seminář a workshop. Student Filmové školy ve Zlíně Jakub Voženílek v rámci své bakalářské práce vytvořil pro PDZ sociální videospot, ve kterém působivě zachytil prožitky člověka v psychotickém stavu. Jičínské středisko se účastní velké akce Jičínská májová neděle, kde představuje svoji činnost veřejnosti. Dva pracovníci PDZ, Olga Dvořáčková a Saša Vorel, ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví odjíždějí na stáž do Nizozemí. Své poznatky a zkušenosti budou prezentovat na 32. Konferenci sociální psychiatrie, která se bude konat listopadu 2012 v Chrudimi. Petr Hejzlar se účastní konference Sociální politika: teorie a praxe pořádané Univerzitou Pardubice. Představuje systém hodnocení efektivity sociálních služeb v PDZ včetně výsledků studie s Camberwellským hodnocením potřeb (CAN). Statisticky významné výsledky studie potvrzují účinnost služeb v naplňování potřeb klientů. 12 Od nás peněz moc neměl, asi se chtěl vyrovnat spolužákům, bral si spotřební úvěry a ztratil nad tím kontrolu. Když jsme se to dozvěděli, musel školy nechat a začít pracovat. Hrozný zklamání a ponížení to bylo, všichni se mi za zády smáli, práce ubíjející, šéf mě pořád kontroloval. Pak jsem zjistil, že mi domů dali kameru, chtěl jsem tam skončit, ale naši byli proti.

14 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD ORLICÍ Pomohli jsme 124 lidem s duševním onemocněním a poskytli jim kontaktů a intervencí. 13 KONTAKT A: Malé Hamry 355, Ústí nad Orlicí T: E: pdz NAŠE PLÁNY V ROCE 2012 Plánujeme posílit náš tým o jednoho pracovníka, protože ve třech lidech už nestačíme vyhovět poptávce po naší pomoci z celého okresu. Taky potřebujeme zakoupit služební automobil, abychom mohli efektivněji pomáhat více lidem v celé spádové oblasti. Budeme rozšiřovat skupinové nácviky a volnočasové programy v dalších městech mimo Ústí, protože chceme, aby tyto příležitosti byly blíže klientům. Navazujeme bližší spolupráci se školami a budeme nabízet dobrovolnickou činnost pro studenty. V Ústí n. O. povedeme jednání pro získání tréninkového bytu. Volnočasový klub viz adresa střediska Kontaktní osoba: Bc. Lenka Papáčková LIDÉ V PDZ / 2011 Vedoucí střediska: Mgr. Iva Sedláčková / / Bc. Vendula Kubíčková, DiS. / / Bc. Lenka Papáčková, DiS. / / Mgr. Jana Jiřelová / / (od ) DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A POMOC AGAPE, o. s., CEDR Pardubice o. p. s., Centrum sociální péče Ústí n. O., Český rozhlas Pardubice, Denní stacionář Ústí nad Orlicí, o. s. KONTAKT, o. s. Laxus, Mgr. Jana Adámková, MÚ Brandýs n. O., MÚ Česká Třebová, MÚ Choceň, MÚ Jablonné nad Orlicí, MÚ Králíky, MÚ Lanškroun, MÚ Letohrad, MÚ Ústí nad Orlicí, MÚ Vysoké Mýto, MÚ Žamberk, Oblastní charita Ústí n. O., Okresní myslivecký spolek Ústí n. O., Orlický deník, Psychiatrická léčebna HB, Odborný léčebný ústav v Žamberku psychiatrické oddělení, Městská knihovna Ústí n. O., ambulantní psychiatři Orlickoústecka: MUDr. Renata Severová, MUDr. Hana Dynková, MUDr. Daniela Krejčí, MUDr. Lenka Půtová, MUDr. Alexandr Štorek.

15 Péče o duševní zdraví se stává akreditovanou vzdělávací institucí. Naše kurzy Psychiatrické minimum a Psychosociální rehabilitace jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na pražském Barrandově se účastníme slavnostního předávání Cen Nadace ERSTE za přínos v sociální integraci. Náš projekt se dostává mezi 130 nejúspěšnějších projektů z celé východní Evropy. Letní měsíce přinášejí nabídky účastnit se veřejných akcí, které s radostí využíváme. Vnímáme to jako příležitost nejen představit naši činnost, ale i obecně působit proti stigmatizaci duševně nemocných a předsudkům veřejnosti. Chrudimské středisko se účastní akce: Chrudim. Město kde stojí za to žít. Hradecké středisko se účastní akce: Poznejme se navzájem. Filipova první hospitalizace byla nedobrovolná, doma se pohádal s rodiči, rozbíjel nábytek, otce ohrožoval nožem, odmítal, že by byl nemocný. Po propuštění vysadil léky a zanedlouho se vrátil zpátky. Třetí hospitalizaci vyvolal pokus o sebevraždu. Nakonec trvala půlroku. Pořád jsme nerozuměli, co se s ním děje. Byl to vždycky tak hodný člověk. 14

16 STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ Pomohli jsme 178 lidem s duševním onemocněním a poskytli jim kontaktů a intervencí. 15 KONTAKT A: Kavčí plácek 121, Hradec Králové T: E: pdz LIDÉ V PDZ / 2011 Vedoucí střediska: Bc. Hannah Kodadová / / (do ) Mgr. Petra Špryňarová / / (od ) Zdeňka Herčíková, DiS. / / Lucie Pacovská / / Bc. Monika Saligerová, DiS. / / Mgr. Michal Zelinka / / NAŠE PLÁNY V ROCE 2012 Připravujeme pokračování úspěšné ambulantní socioterapeutické skupiny. Budeme hledat dobrovolníky, kteří by našim klientům dělali společníky v jejich trávení volného času. Chceme pokračovat ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou Fakultní nemocnice v Hradci Králové na zajištění nácvikových skupin pro denní stacionář. Chceme pro naše klienty najít možnost bezplatných nebo cenově zvýhodněných individuálních právních konzultací. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A POMOC Dům matky Terezy, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Laxus o. s., LEMAC s. r. o., OPS o. p. s., Oblastní charita Hradec Králové, OSSZ Hradec Králové, Psychiatrická klinika FN HK, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, o. s. Salinger, Statutární město Hradec Králové, ÚP Hradec Králové, Zámkařství A Z, Život 90 Hradec Králové a ambulantní psychiatři ve spádové oblasti.

17 Náměty na program Týdnů pro duševní zdraví (TDZ) sbíráme v průběhu celého roku. Nyní přichází čas ze sběru nápadů doladit konkrétní program a spolupracovat na něm s dalšími organizacemi a oslovovat dodavatele dalších služeb. Finišuje příprava vizuální prezentace TDZ. I když letní čas nenabízí optimální počasí, nezabrání to našim střediskům uskutečnit naplánované volnočasové volnočasové aktivity pro své klienty. Jezdíme na jednodenní výlety, navštěvujeme kulturní akce a muzea, pořádáme soutěže v bowlingu nebo pétanque, podporujeme vzájemné návštěvy klientů z různých středisek. Chrudimské středisko se účastní hudebního festivalu Yanderov, kde se představuje výstavou fotografií Boží lidé. Společně s pracovnicemi střediska organizaci zajišťují i klienti. Probíhá u nás kontrola registračních podmínek sociálních služeb. Pracovnice krajského úřadu Pardubického kraje, kde jsme pro poskytování služeb registrováni, kontrolují například, zda naši pracovníci splňují kvalifikační předpoklady a absolvují každoročně dostatečný počet hodin průběžného vzdělávání. Kontrola neshledává žádné nedostatky. Díky finanční podpoře ze zdravotního fondu města Pardubice realizujeme ve středisku Výměník projekt Zlepšení fyzického zdraví klientů sociálně terapeutické dílny. Pořizujeme do dílny zdravotní židle, ergonomické stoly a během podzimu pořádáme sérii přednášek o zdravém životním stylu. 16 Na kliniku chodíme pravidelně nabízet pomoc po propuštění z nemocnice. Na Filipa nás ošetřující lékař nakontaktoval už při jeho prvním pobytu, ale ten pomoc odmítal, že všechno zvládne sám Při dalších pobytech jsme se viděli ještě několikrát. Pochopila jsem, jak je hluboce zklamaný a nešťastný, a že se k němu přiblížím tím, když ho budu vnímat hlavně jako člověka a ne jako nemocného, který si vyrobil existenční potíže. Nejdřív jsem to bral jako další způsob, jak mi ukázat, že nejsem dost dobrý, že jsem to všechno pokazil Ale pak jsem cítil ten zájem bez odsuzování. Chodili jsme se projít a povídali o všem možným a postupně z toho přirozeně vyplynul plán, jak se znovu postavit na vlastní nohy.

18 STŘEDISKO JIČÍN Pomohli jsme 78 lidem s duševním onemocněním a poskytli jim kontaktů a intervencí. 17 KONTAKT A: 17. listopadu 1074, Jičín T: E: pdz Volnočasové aktivity viz adresa střediska Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Štípková LIDÉ V PDZ / 2011 Vedoucí střediska: Bc. Marek Fiala / / Jan Pipek / / Bc. Pavlína Štípková / / Mgr. Marta Singh / / NAŠE PLÁNY V ROCE 2012 Naši klienti málokdy mají prostředky na právní pomoc, což jim zhoršuje možnost spravedlivé obhajoby svých zájmů. Proto připravujeme spolupráci s advokátní kanceláří na bezplatném poradenství. Budeme rozvíjet volnočasové aktivity, které vedou samotní klienti (angličtina, cvičení na overballech apod.). Chceme přivést veřejnost do našich prostor, proto plánujeme zorganizovat výměnný bazar. Těšíme se na spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi jako Romodrom, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy LBC, Sportem proti bariérám. Těšíme se na realizaci TDZ. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A POMOC Advokátní kancelář Knob & Plíšek, Dobrovolnická informační kancelář Jičín, Fokus Liberec, Fokus Mladá Boleslav, Fokus Turnov, MÚ Hořice, MÚ Jičín, MÚ Nová Paka, MÚ Sobotka, Nemocnice Jičín - psychiatrické oddělení, o. s. Laxus, o. s. Život bez bariér, Občanská poradna Jičín, Psychiatrická léčebna Kosmonosy, Sportem proti bariérám o. s., ambulantní psychiatři: MUDr. Eliška Roučková, MUDr. Andrea Bryčková, MUDr. Jan Krabec.

19 Zahajujeme Týdny pro duševní zdraví ve východních Čechách. Moc nás potěšil nárůst návštěvnosti samotných klientů a jejich aktivní podíl na programu. V Pardubicích se konal další turnaj v české dámě. Klienti se podíleli na přípravách trhu služeb, např. stavěli stánky a pódium, zapojovali techniku a připravovali jednotlivá stanoviště na akci Polabinské bláznění. V Chrudimi jeden z klientů připravil výstavu artefaktů z použitého materiálu a v komentované prohlídce zavedl návštěvníky do tajů ženského světa nebo filmové tvorby Luca Bessona. V Ústí nad Orlicí klienti Domova na hradě Rychmburk zahráli pro veřejnost divadelní vystoupení a připravili výstavu výtvarných prací. V Hradci Králové se klienti podíleli na výstavě v kinu Centrál s názvem Mandaly života. V hradeckém středisku se také uskutečnilo autorské čtení básní a povídek. Jedna Filip naše rady pořád vnímal jako kritiku. Až později jsme pochopili, že potřebuje spojence My jsme se o něj strašně báli. Mysleli jsme to dobře, jenže on naši starost chápal jako nedůvěru. z básní sklízí velký úspěch na našem facebooku. V Jičíně jeden z klientů na besedách pro veřejnost odvážně vyprávěl o svém životě se schizofrenií a odpovídal na dotazy návštěvníků. Ve spolupráci s psychiatrickým oddělením v Jičíně vystavovali duševně nemocní lidé svá výtvarná díla v Biografu Český ráj. V Rychnově nad Kněžnou skupina klientů zapůjčila svá výtvarná a literární díla na realizaci výstavy v Městské knihovně. Moc si ceníme potenciálu našich klientů a jejich nadšení a energie, které nám věnovali navzdory svým onemocněním. Rádi bychom jim všem poděkovali a vyslovili přání: Jen tak dál. V rámci TDZ pořádáme 65. psychoterapeutický seminář Velké maličkosti, který vedl PhDr. Martin Hajný. Semináře se účastní 69 lidí. Pro rodinu je těžké přijmout, že jejich dříve nadějný potomek je vážně duševně nemocný. Když jsme s Filipem navázali pracovní podpůrný vztah, rodičům to přineslo úlevu. Přestali tolik tlačit na řešení, což v jejich vztazích s Filipem přineslo zklidnění. 18

20 STŘEDISKO RYCHNOV N. KN. Pomohli jsme 75 lidem s duševním onemocněním a poskytli jim 2057 kontaktů a intervencí. 19 KONTAKT A: Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou T: E: pdz Volnočasové aktivity OD5K10, o. s. / Komenského 39, Rychnov nad Kněžnou Příkopy 530, Kostelec nad Orlicí Kontaktní osoba: Mgr. Petra Zimová NAŠE PLÁNY V ROCE 2012 Rádi bychom naše služby rozšířili o další skupinové aktivity, především o kurz komunikace, kurz vaření a kurz práce na PC. Chceme blíže spolupracovat s domovem na Stříbrném vrchu, rezidenčním zařízením pro duševně nemocné lidi v Rokytnici. Chystáme se hledat v našem regionu příležitosti najmout byty pro účely tréninkového bydlení. Budeme hledat dobrovolníky, kteří by naše klienti mohli doprovázet ve volném čase. Zajímalo by nás, zda podobné služby jako naše fungují na polské straně a pokud ano, zkusíme dojednat výměnu stáží a zkušeností. LIDÉ V PDZ / 2011 Vedoucí střediska: Mgr. Pavel Provazník / / Mgr. Veronika Berková / / Mgr. Petra Zimová / / Mgr. Václav Koráb / / DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A POMOC Aspekt, o. s., CZPHK Rychnov n. K., Domov na Stříbrném vrchu, MÚ Kostelec n. O., MÚ Nové Město n. M., MÚ Rychnov nad Kněžnou, OP Agapé, o. s., OD5K10, o. s., Pferda, o. s., Odborný léčebný ústav v Žamberku psychiatrické oddělení, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, Sociální služby města Rychnov n. K., o. p. s., PhDr. Dana Dobiášová, ambulantní psychiatři: MUDr. David Skorunka, MUDr. Věra Ruferová

21 Zakončujeme Týdny pro duševní zdraví. Vychází mnoho článků a rozhovorů s našimi pracovníky, např. on line rozhovor s Mgr. Pavel Provazníkem v Rychnovském deníku nebo rozhor s Mgr. Ivou Sedláčkovou v Orlickém deníku. Právě Deníky v městech našeho působení skvěle informují o akcích v rámci TDZ. Vedení organizace se na dvoudenním výjezdním školení setkává s Ing. Ivem Kačabou a společně pracují na vyhodnocení strategického rozvojového plánu organizace a sestavení další aktualizace plánu s výhledem do roku Probíhá reorganizace střediska Výměník, dochází k personálním změnám, novým vedoucím se stává Artem Vartanian. Se sociální pracovnicí jsme se bavili o mých přáních, snech. Nezrazovala mě od nich, jen upozorňovala, co je a není reálný v dohledný době Třeba jsem chtěl hned do práce, abych splatil ten dluh a ona říkala nespěchejte, nebuďte pod tlakem, zkusíme nejdřív vyjednat splátkový kalendář. 20 Filipova nemoc způsobuje vnitřní boj komu věřit. Když někoho takového má, daří se mu lépe rozlišovat, že některé prožitky nejsou reálné, dokáže odlišit skutečné hlasy lidí, se kterými mluví, a ty, které mu znějí jen v hlavě.

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko rané péče

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

ADVAITA, o. s. výroční zpráva

ADVAITA, o. s. výroční zpráva 2014 ADVAITA, o. s. výroční zpráva ADVAITA, o. s. Základní údaje o spolku ADVAITA, o. s.................................................................................... 2 Úvodní slovo předsedy................................................................................................

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 2 Výroční zpráva 2008 Green Doors, o. s. Text: Lucie Broukalová, Miroslava Bubela, Eliška Kapounová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus Benešov, o.p.s. Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM I. DUCHOVNÍ SLOVO Žijeme v zemi, kde se stala pomoc sociálně slabším lidem samozřejmostí. Máme na to instituce a vyškolené pracovníky,... a přece to

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 2010 VÝRO NÍ ZPRÁVA VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Poděkování ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s 3 Základní údaje a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Lotos Brno. Občanské sdružení. Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Lotos Brno. Občanské sdružení. Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Lotos Brno Občanské sdružení Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu O.s. Lotos Brno, Dvořákova 13, 602 00 Brno www.lotos-brno.cz OBSAH: PŘEDSTAVENÍ O. S. LOTOS BRNO 5 ÚVODNÍ

Více