Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první"

Transkript

1 Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis.

2 Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá Boleslav v Karlovarském kraji Karlovarský kraj. Více na: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví o.s. Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné

3 co předcházelo Pilotní model péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji, kterou vytvořilo CRPDZ na zakázku WHO a MZ ČR Popis situace v zahraničí Popis situace v ČR Popis situace v oblasti péče o duševně nemocné v KV kraji Vytvoření pilotního modelu péče o duševně nemocné v KV kraji Kompletní zpráva na:

4 co předcházelo Individuální projekt Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mapování Tvorba koncepce Tvorba modelu a zahájení činnosti sociálních služeb Vzdělávání a stáže Informační a destigmatizační kampaň Komunitní plánování podpůrné pracovní skupiny Informace k projektu na: Projekt realizoval Karlovarský kraj společně s dodavatelem Centrum pro rozvoj a péči o duševní zdraví.

5 rok první Na základě vytvořeného modelu služeb vznikly 2 sociální služby registrované od , jejímž poskytovatelem se stalo o.s. Fokus Mladá Boleslav 1. Centrum sociální rehabilitace ambulantní terénní 2. Sociálně terapeutické dílny Obě služby jsou určeny pro dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním, kteří mají o tuto službu zájem. Zpravidla s dg. okruhy dle MKN 10 F2 F3 F6

6 Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Centrum sociální rehabilitace case managementový tým Kdo jsme? Karlovarská pobočka sdružení Fokus, které se zabývá péčí o duševně nemocné. Pro koho tu jsme? Co děláme? Dospělí lidé s chronickým duševním onemocněním z regionu Karlovy Vary. Jsme průvodci klientů při využívání všech služeb sdružení FOKUS. Naší snahou je pomoci lépe zvládat klientům onemocnění, podpořit je v léčbě. Společně se věnujeme řešení sociální situace klienta a pokoušíme se hledat cesty k uspokojování všech jejich potřeb. Našim cílem je podporovat klienty v životě v jejich přirozeném prostředí, tj. doma. Spolupracujeme s mnoha odborníky.

7 rok první Centrum sociální rehabilitace case managementový tým Zásadní úlohou pracovníků CM týmu je program podpory života v komunitě a celkově snaha o rozvoj komunitní péče. Program je zaměřen na provázení duševně nemocných klientů, v jejich každodenním životě. Pracovníci s klienty vytvoří dlouhodobý plán, který popisuje, s jakými oblastmi se bude spolupráce klienta a pracovníka zabývat. Plán může být zaměřen na jakékoliv problémy, které znesnadňují klientovi život např. řešení konfliktu nebo složité situace doma, provázení při jednání s úřady, získávání nových dovedností, zvládání krizí apod. V zahraničí se tento způsob práce označuje jako case management, v ČR se někdy používá termín případové vedení. Pracovníci zprostředkovávají a zajišťují využití nabídek i jiných poskytovatelů sociálních služeb v K. Varech a dalších souvisejících odborníků. Podporují klienta v pravidelném docházení k lékaři, užívání léků, navazování vztahů. Pracovníci se s klientem setkávají nejčastěji v jeho přirozeném prostředí, tj. doma. Dalším cílem služby je navázání kontaktu s lidmi s duševním onemocněním, kteří jen s obtížemi kontaktují zdravotnická a sociální zařízení a také podpořit proces, který zabrání lidem s duševním onemocněním vypadávat ze zdravotnické a sociální péče. Tým se snaží spolupracovat s ambulantními psychiatry a dalšími specialisty a má připravenou spolupráci s Psychiatrickým oddělením nemocnice Ostrov a Psychiatrické léčebny v Dobřanech. V případě hospitalizace klienta jsou pracovníci týmu připraveni s klientem rovněž spolupracovat, v zařízení jej navštívit a podpořit jeho návrat domů.

8 rok první Centrum sociální rehabilitace case managementový tým Hlavní zásady a principy práce s klientem: Dlouhodobá kontinuální intenzivní podpora klienta Schopnost řešit komplexní problémy klienta Multidisciplinární spolupráce Koordinace poskytované péče Podpora šitá individuálně na míru klienta Zaměření na zdravé stránky klienta více než na psychopatologii Flexibilita, dlouhodobost, práce v přirozeném prostředí klienta, intenzita spolupráce dle potřeb klienta Intervence založené na klientově rozhodnutí a souhlasu Asertivita, jako součást metody s cílem kontaktovat i obtížné klienty Zapojování sociálního okolí klienta, hledání vhodných zdrojů

9 Data za 1. pololetí roku 2012 zdroj MUDr. Stuchlík Statistické srovnání jednotlivých CM týmu o.s. Fokus Mladá Boleslav Karlovy Vary Mladá Boleslav Nymburk Abs % Abs % Abs % Celkem ,00% ,00% ,00% Pohlaví Muži 64 46,38% 79 54,86% 61 46,21% Ženy 74 53,62% 65 45,14% 71 53,79% ,76% ,42% 8 5,56% 9 6,82% Věk ,86% 52 36,11% 54 40,91% ,86% 69 49,92% 59 44,70% 60 a více 15 10,87% 15 10,42% 9 6,82% F0 7 5,07% 2 1,39% 3 2,27% F1 1 0,72% 2 1,52% F ,52% 94 65,28% 69 52,27% F3 10 7,25% 10 6,94% 9 6,82% F4 4 2,90% 5 3,47% 7 5,30% Dg. F5 F ,14% 6 4,17% 9 6,82% F7 1 0,72% 6 4,17% 1 0,76% F8 F9 Nezjištěno 23 16,67% 21 14,58% 32 24,24%

10 Přepočteno na úvazek Hrubá data Statistické srovnání jednotlivých CM týmu o.s. Fokus Mladá Boleslav Karlovy Vary Středisko Mladá Boleslav Nymburk Počet klientů v péči 138,00 144,00 132,00 Počet intervencí 2 812, , ,00 Hodiny práce s klienty 1 160, , ,17 Průměrná délka intervence v minutách 24,76 28,99 38,73 Počet přepočtených úvazků pracovníku v přímé péči 4,98 6,46 4,38 Počet klientů v péči 27,71 22,29 30,14 Počet intervencí 564,66 524,93 470,09 Hodiny práce s klienty 233,02 253,60 303,46 Průměrná délka intervence v minutách 24,76 28,99 38,73 Data za 1. pololetí roku 2012 zdroj MUDr. Stuchlík

11 rok první Sociálně terapeutická dílna Kdo jsme? Karlovarská pobočka sdružení Fokus, které se zabývá péči o duševně nemocné. Pro koho tu jsme? Co děláme? Dospělí lidé s chronickým duševním onemocněním z regionu Karlovy Vary. Vytváříme bezpečné prostředí, rozvíjíme a posilujeme samostatnost, podporujeme vlastní potřeby Klientů pomáháme využít volný čas. zprostředkováváme kontakt s přirozenou komunitou. Nabízíme možnost věnovat se různým pracovním činnostem.

12 rok první Sociálně terapeutická dílna Rozdělení dílny na dvě části: Pracovní část šicí dílna Volnočasová část drop in centrum

13 rok první Sociálně terapeutická dílna Volnočasový prostor je rozdělen na dopolední a odpolední program hod. Bez terapeuta hod. Čtení denního tisku a jeho rozbor, povídání u kávy, nákup potravin, příprava a vaření oběda, oběd hod. Výtvarné techniky, cvičení paměti, společenské hry, filmový a hudební klub, základy práce na PC a foto. Celý den k dispozici internet na třech počítačích.

14 Statistické srovnání jednotlivých sociálně terapeutických dílen o.s. Fokus Mladá Boleslav Středisko Karlovy Vary Mladá Boleslav Nymburk Kolín abs % abs % abs % abs % Celkem ,00% ,00% ,00% ,00% Pohlaví muži 32 50,00% 59 50,43% 33 57,89% 27 40,91% ženy 32 50,00% 58 49,57% 24 42,11% 39 59,09% Věk ,81% 15 12,82% 4 7,02% 2 3,03% ,63% 52 44,44% 19 33,33% 29 43,94% ,19% 33 28,21% 30 52,63% 26 39,39% 60 a více 6 9,38% 17 14,53% 4 7,02% 9 13,64%

15 Statistické srovnání jednotlivých sociálně terapeutických dílen o.s. Fokus Mladá Boleslav Středisko Karlovy Vary Mladá Boleslav Nymburk Kolín abs % abs % abs % abs % Celkem ,00% ,00% ,00% ,00% Dg. *) F ,25% 1 0,85% 1 1,75% F ,71% F ,38% 45 38,46% 35 61,40% 34 51,52% F ,25% 4 3,42% 5 8,77% 9 13,64% F ,56% 2 1,71% 2 3,51% 4 6,06% F5.. F ,25% 4 3,42% 1 1,75% 10 15,15% F ,71% 1 1,75% 2 3,03% F8.. F9.. nezjištěno 13 20,31% 57 48,72% 12 21,05% 7 10,61%

16 Statistické srovnání jednotlivých sociálně terapeutických dílen o.s. Fokus Mladá Boleslav Středisko Karlovy Vary Mladá Boleslav Nymburk Kolín abs % abs % abs % abs % Celkem ,00% ,00% ,00% ,00% Dg. *) F ,25% 1 0,85% 1 1,75% F ,71% F ,38% 45 38,46% 35 61,40% 34 51,52% F ,25% 4 3,42% 5 8,77% 9 13,64% F ,56% 2 1,71% 2 3,51% 4 6,06% F5.. F ,25% 4 3,42% 1 1,75% 10 15,15% F ,71% 1 1,75% 2 3,03% F8.. F9.. nezjištěno 13 20,31% 57 48,72% 12 21,05% 7 10,61%

17 co bude dál? V roce 2013 otevření služeb v okresech Cheb a Sokolov Interní audit obou služeb, který má ověřit jejich fungování Rozšíření edukačního programu pro studenty středních škol Blázníš, no a? Zahájení edukačního programu pro rodinné příslušníky A jedno velké překvapení, které budete moci sledovat od ledna 2013 na

18 Silné stránky takto vytvořeného projektu a služeb o.s. Fokus Mladá Boleslav v Karlovarském kraji Spolupráce s KV krajem Zapojení do systému sociálních služeb KV Kraje Služby o.s. Fokus Mladá Boleslav v KV kraji

19 Děkujeme za pozornost. Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová a Milan Kubík

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje OBSAH 1. ÚVOD........................................... 4 2. O PROJEKTU........................................

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka

navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro OKres KarlOvy vary 7 navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka Publikace je financována z Individuálního

Více

ADRESÁŘ SLUŽEB. pro lidi s duševním onemocněním v České Republice. Úřad Vlády ČR

ADRESÁŘ SLUŽEB. pro lidi s duševním onemocněním v České Republice. Úřad Vlády ČR ADRESÁŘ SLUŽEB pro lidi s duševním onemocněním v České Republice 2009 Úřad Vlády ČR OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 MAPA SLUŽEB 4 ADRESÁŘ SLUŽEB 6 SLOVNÍČEK POJMŮ 173 REJSTŘÍK ORGANIZACÍ 178 PODĚKOVÁNÍ 185 POZNÁMKY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje OBSAH 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Pracovníci sdružení 3. Vize projektu Pavučina 4. Projekty

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK FOKUS PÍSEK 0 FOKUS PÍSEK 1 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2008 byl pro naše sdružení rokem velkých změn. Zahájili jsme činnost v nových prostorech na Kollárově ulici, které nám umožňují

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Koncepce rozvoje oboru psychiatrie. v Jihočeském kraji

Koncepce rozvoje oboru psychiatrie. v Jihočeském kraji Koncepce rozvoje oboru psychiatrie v Jihočeském kraji 1 1. Úvod Předmětem a náplní oboru psychiatrie je prevence, diagnostika, terapie a rehabilitace osob s duševními poruchami v rozsahu dg. F0-99., jak

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Rozvoj služeb v rámci systému minitendrů 1. pololetí 2014

Rozvoj služeb v rámci systému minitendrů 1. pololetí 2014 IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Rozvoj služeb v rámci systému minitendrů 1. pololetí 2014 PARDUBICKÝ KRAJ, KARLOVARSKÝ KRAJ Přehled služeb realizovaných

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 DEKLARACE PRÁV LIDÍ S DUŠEVNÍ PORUCHOU 1. Člověk s duševní poruchou má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané. 2. Člověk s duševní poruchou má

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Vypracoval: Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. Mgr. Edita Kremláčková Úvod Tato metodika popisuje východiska pro vytvoření podpůrné sítě a spolupráci

Více

Průběžná zpráva č. 1 o realizaci a výsledcích projektu Cestou komunitní práce

Průběžná zpráva č. 1 o realizaci a výsledcích projektu Cestou komunitní práce Průběžná zpráva č. 1 o realizaci a výsledcích projektu Cestou komunitní práce DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 v Brně je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever.

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více