DE PE ŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2008. Z obsahu Jak do Kanceláře ČSOP... 7 Regionální zpravodaje ČSOP... 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DE PE ŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2008. Z obsahu Jak do Kanceláře ČSOP... 7 Regionální zpravodaje ČSOP... 3"

Transkript

1 DE PE ŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4 Z obsahu Jak do Kanceláře ČSOP... 7 Regionální zpravodaje ČSOP... 3 Sněm ČSOP hledá se místo Od konání Sněmu ČSOP v Trutnově už uplynuly tři roky a to znamená, že se nezadržitelně blíží Sněm další. Uskuteční se na přelomu zimy a jara v příštím roce (pravděpodobně v březnu). Jednání nejvyššího orgánu Svazu se již tradičně uskuteční od sobotního rána do nedělního odpoledne. Mělo by se konat na Moravě, místo však zatím není známé. ÚVR ČSOP vyzývá základky, aby na vhodná místa upozornily Kancelář ČSOP. Parametry jsou následující: jednací sál, ubytování a stravování pro 140 delegátů, další cca 3 menší prostory pro jednání sněmovních sekcí a to vše za mírné ceny. Petr N. Stýblo Dům ochránců přírody a stěhování Kanceláře Z p r á v y z ú s t ř e d í činnost. Prvního října jsme otevřeli v Praze Michli Dům ochránců přírody. Ten se stane nejen novým sídlem ČSOP a jeho Kanceláře ale i ekocentrem propagujícím aktivity ochránců přírody. V současné době probíhá stěhování Kanceláře z Uruguayské ulice. Nová kontaktní adresa ÚVR ČSOP je: Michelská 5, Praha 4, telefony a y zůstávají stejné. Adresa sídla ÚVR zůstává zatím v Uruguayské 7. Mapku s popisem cesty do Domu ochránců přírody naleznete na předposlední straně Depeší. Kancelářské suterénní prostory v Uruguayské = 5 místností + příslušenství o výměře 84 m 2 dnes naposledy nabízíme článkům ČSOP. Nájemné činí v současné době 15 tisíc Kč. Od ÚVR je přitom možné získat spoluvlastnický podíl na těchto prostorách. Nebudou-li zájemci z řad ČSOP, budou prostory komerčně pronajmuty. Petr N. Stýblo Letošní setkání členů a příznivců ČSOP zvedlo laťku hodně vysoko Díky dotaci Státního fondu životního prostředí ČR a finančnímu daru Hlavního města Prahy se nám podařilo koupit a zrekonstruovat nové prostory pro naší Za krásného slunného počasí proběhlo letošní Setkání členů a příznivců ČSOP. V kempu Žralok pod zámkem Plumlov se sešlo na sto padesát účastníků. Zájem projevila i řada nečlenů ČSOP. Setkání začalo v pátek po třetí hodině semináři v prostorách zámku, na které v podvečer navazovalo slavnostní zahájení. Semináře pak pokračovaly až do noci, o čemž svědčilo zámecké okno, svítící tmou přes Podhradský rybník až do kempu. Vrcholem programu byly dobře zorganizované sobotní exkurse, jejichž náplní byla především návštěva zajímavých

2 a unikátních botanických lokalit a jeskyní Moravského krasu. Zájemce o nedělní dopolední program pak ještě čekala možnost speciální exkurse do jinak nepřístupného vojenského újezdu Setkání Současně vyzývá články ČSOP k tomu, aby se ujaly organizace Setkání v roce Tradičním termínem setkání je první zářijový víkend. Své návrhy zasílejte prosím do Kanceláře ÚVR. Kancelář ÚVR Květoslava Burešová Březina nebo exkurze na Kosíř končící v Prostějově. Velkým kladem letošního Setkání bylo také zajištění programu pro děti, kterého využily především rodiny. Pamětníci minulých ročníků se shodují, že letošní Setkání kvalitou programu i příjemným prostředím kempu výrazně zvedlo laťku této akce. Jaroslav Síbrt Pozn. Fotografie ze Setkání provázejí celé toto číslo Depeší. Poděkování a výzva Předsednictvo ÚVR ČSOP děkuje organizátorům ze ZO Hořepník a ZO Oriolus a všem dalším spolupracovníkům za přípravu a organizaci velmi vydařeného Po těžké nemoci zemřela ve svých 75 letech nestorka ekologické výchovy a její neúnavná propagátorka, paní Květa Burešová. Pojďme si připomenout, čím se tato skvělá pedagožka zapsala do našich vzpomínek. Květoslava Burešová vystudovala Pedagogický institut Jihlava, aprobace biologie, pěstitelské práce a tělesná výchova. Učila na Základní škole v Kněžicích u Třebíče ( ). V roce 1973 založila přírodovědný oddíl Mladých ochránců přírody, později s manželem Stanici mladých přírodovědců. V roce 1988 na tuto činnost navázala místní organizace Českého svazu ochránců přírody v Kněžicích, jejíž je dosud předsedkyní. V roce 1991 stála u zrodu Střediska ekologické výchovy Chaloupky, kde byla programovou vedoucí do roku Za svoji tvůrčí pedagogickou činnost a dlouholeté prosazování a realizaci praktické ekologické výchovy dětí, mládeže a učitelů získala několik ocenění: II. cena XXX. Ročníku ústředních pedagogických čtení (1985), Nestor ekologické výchovy (Uherské Hradiště 1997), Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy (1999), Cena ministra životního prostředí (2004). Byla autorkou a spoluautorkou řady metodických publikací a pomůcek: Hurá z lavic do přírody 1 3, Ekologická výchova na ZŠ, Odpady problém nás všech, Učitelské lístky, Nápady pro mrňata a škvrňata, Seznamujeme se s léčivými rostlinami atd. Již od své pedagogické praxe na ZŠ Kněžice je propagátorkou využití školních zahrad pro ekologickou výchovu a pro všechny vyučovací předměty. V roce 1995 uspořádala první celorepublikový seminář na toto téma, později zavedla tradici Toulavých autobusů po školních zahradách nejen v České republice, ale také v zahraničí. Snaha o podporu, zachování a využití školních zahrad pro výuku na školách vyvrcholila publikací Učíme se v zahradě, která vyšla v roce

3 Měla ještě své plány, odešla z plné práce. Ani ve svých 75 letech nešla do penze. Stále připravovala nové projekty, školila jiné pedagogy, předávala zkušenosti. A kdyby se mohly zpřítomnit všechny děti mateřských a základních škol, kterým svým působením udělala jejich život ve škole hodnotnější a zajímavější, byly by to velké zástupy. Její místo zůstane citelně prázdné. Odešla a bude všem velice scházet jako špičková odbornice, kolegyně, přítelkyně, jako člověk. Jiří Bureš (Ekocentrum PALETA) a pracovníci kanceláře SSEV Pavučina Oslovujeme veřejnost V a š e p e n í z e Ve druhém květnovém týdnu proběhla cílená rozesílka informačního materiálu představujícího činnost Českého svazu ochránců přírody. O této rozesílce jsme vás informovali v dubnových Depeších a slíbili další informace o jejím průběhu. Smyslem rozesílky bylo oslovit širší květnové rozesílky jsme nicméně získali několik desítek nových příznivců a další cenné zkušenosti s oslovováním veřejnosti. Alena Čepická okruh lidí se zájmem o přírodu a její ochranu mimo ČSOP a upozornit je na možnosti podpory práce našeho Svazu. Květnová rozesílka byla zkušební a měla ukázat, zda je pro nás tento způsob hledání možné podpory veřejnosti efektivní. V současné době jsou již známy výsledky, Finanční podpora vydávání Regionálních zpravodajů ČSOP Má-li některá ze ZO v krajích, v nichž nepůsobí Regionální centrum ČSOP zájem vydat elektronický Regionální zpravodaj, může požádat o finanční podporu na jeho vydání. Na tvorbu zpravodaje je možné získat finanční podporu 5 tis. Kč/číslo. Bližší informace k obsahu zpravodaje a podmínkám čerpání podpory zájemcům poskytne Kancelář ÚVR ČSOP. Všechny doposud vydané Zpravodaje RC jsou k dispozici na webových stránkách Alena Čepická Sbírka Zvíře v nouzi opět běží z nichž vyplynulo, že míra reakce oslovených byla nižší než se předpokládalo a pro Svaz tedy není momentálně výhodné v této aktivitě dále pokračovat. Pomocí zkušební Během léta se nám podařilo vyúčtovat předchozí kolo sbírky a spustit nové. Od 19. září je sbírka Zvíře v nouzi opět plně v provozu. Kdo chce přispět na péči o poraněná nebo jinak potřebná zvířata, může svůj příspěvek poslat na účet sbírky číslo 3

4 /0800 u České spořitelny, a.s., anebo poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI na telefonní číslo Cena DMS je 30 Kč, Český svaz ochránců přírody obdrží 27 Kč. Nyní je nově možné přispívat pravidelně každý měsíc po záchranných stanic je na internetových stránkách Zuzana Sýkorová Nabídka kopírky s tiskárnou Sdružení Mladých ochránců přírody nabízí ZO ČSOP (přednost mají pracující s dětmi) funkční a poměrně kvalitní kopírku s tiskárnou (A3, 18 stran za minutu, 3 zásobníky papíru, síťový provoz, paralelní port, - bližší informace na vyžádání). Nabídky (kdo, nabídková cena, předpokládané využití, ) očekáváme co nejdříve na adrese Sdružení MOP, poštovní přihrádka 447, Praha 1 nebo na mailu Michal Kulík dobou jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK ZVIREVNOUZI na číslo a každý měsíc bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na Příspěvek je možné zaslat i konkrétní stanici, pro platbu na účet stačí zadat také variabilní symbol stanice. Pro zaslání dárcovské SMS je třeba poslat SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI + název stanice. Přehled variabilních symbolů a názvů O c h r a n a p ř í r o d y Program Blíž přírodě by měl pokračovat i v roce 2009 Je velmi pravděpodobné, že program RWE Transgas Net. Blíž přírodě. bude pokračovat i v příštím roce. Program je zaměřený na představení přírodních lokalit veřejnosti, podporovány nejsou vlastivědné Pokud máte v plánu představit veřejnosti přírodně cennou lokalitu, ať už formou informační tabule, krátké naučné stezky, stezky ani projekty zaměřené na prezentaci kulturního dědictví. vybavit jí lavičkou či lávkou přes potok nebo dokonce ptačí pozorovatelnou, tak je tento program přesně pro vás. Zašlete nám svůj stručný záměr. Návrh by měl obsahovat základní informace typu: o jakou lokalitu se jedná, kde se nachází, jaký vztah k ní organizace má, co je předmětem projektu (naučná stezka, pozorovatelna apod.), rozpočet 4

5 projektu, harmonogram a případné další zdroje financování. Váš návrh nám zašlete do na adresu: Kancelář ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, Praha 2 nebo e- mailem: A pokud budete mít k programu dotazy, napište nám na stejnou adresu nebo zatelefonujte na číslo: Zuzana Sýkorová Změna termínu semináře o ledňáčkovi Vzhledem k pracovním povinnostem kolegů z Polska, kteří spolupracují na mezinárodním projektu ochrany a výzkumu ledňáčka říčního, jsme nuceni změnit termín semináře z na Děkujeme za pochopení. Pavel Čech, ZO ČSOP Alcedo Soutěž výročních zpráv S o u t ě ž e Prostřednictvím Depeší 3/08 vyhlásila ÚVR počátkem června 2008 historicky první celosvazovou soutěž o nejlepší výroční zprávu libovolného článku Svazu. Patrně krátký čas do uzávěrky ( ) a navíc v dobách dovolených byl příčinou poměrně nevýrazné účasti sešlo se pouze 6 zpráv, jejichž vydavatelé je sami zařadili do 2 kategorií. Vyhodnocení zpráv proběhlo 8.září za účasti 5 členů hodnotitelské komise určené ÚVR a zde jsou stručné výsledky: 1. v kategorii vyspělý článek byly jako nejlepší zprávy shodně vybrány 02/09 ZO Vlašim a 70/02 ZO Nový Jičín, další v pořadí se umístila výročka Sdružení MOP 2. v kategorii standardní článek byla jako nejlepší zpráva vybrána 37/01 ZO Ciconia, na dalších místech se umístili 08/01 ZO Klenice a 14/09 ZO Nové Hrady Třetí kategorie ( malý článek ) nebyla obeslána žádnou výročkou. A jaké jsou dojmy hodnotitelů z hodnocených zpráv? Zde jsou nejzajímavější postřehy: stále je co dohánět v domácí typografii v jednom případě se vyskytly 2 neidentické výtisky téže výročky v několika případech se vyskytla nevyváženost mezi textem a obrázky několik finančních zpráv mělo nejasnou strukturu, v jedné VZ finanční přehled zcela chyběl stále se ještě používají chybná loga dlouholetá bohatá činnost automaticky neznamená kvalitní výročku některé zprávy se vyznačují velmi působivým řešením formát, grafika (většinou však z dílny profesionálů) Věříme, že příští ročník bude účast silnější opravdu totiž není důvod se za své výsledky stydět. Naše činnost je velmi bohatá, máme veřejnosti (ale i svým vlastním členům, úřadům, donátorům, ) co ukázat ale na druhou stranu je stále co zlepšovat. Až tedy budete za pár měsíců připravovat výroční zprávu za rok 2008, nezapomeňte, že i vy se přeci budete účastnit příštího ročníku soutěže výročních zpráv a svoji výročku náležitě vyšperkujte. Michal Kulík 5

6 Z e l e n á k a r t a Východočeské muzeum v Pardubicích Výstavy VENEZUELA PESTRÝ SVĚT TROPŮ Expedice společnosti Zoogeos, jejímiž členy jsou zoologové muzeí v ČR, navštívila nejzajímavější oblasti Venezuely od mořského pobřeží, přes stolové hory, savany a tropické pralesy až po vrcholové partie And. Výstava seznamuje návštěvníky s pestrou přírodou této jihoamerické země prostřednictvím fotografií, map a tabulí, vystaveny jsou ale také preparáty živočichů a rostlin. Otevřeno denně mimo pondělí od do hodin ve výstavní chodbě u rytířských sálů PRVNÍ REPUBLIKA A PARDUBICE ( ) Výstava k 90. výročí vzniku a současně k 70. výročí zániku I. Československé republiky - pohled na vývoj města Pardubic a jeho okolí v letech V naší výstavě připomínáme také vývoj republiky v celostátním měřítku, ale zaměřujeme se především na náš region. Chceme vás seznámit s lidmi, o nichž se zde tehdy mluvilo a kteří určovali, co se zde bude dít (Fr.Udržal, Fr.Vácha, V.Znojemský), se stavebním vývojem města i okolí, ale především se životem obyčejných lidí té doby. Jak vypadaly tehdejší předměty denní potřeby? Co se tehdy nosilo? Kde se lidé bavili? Naše výstava je mimo jiné o zdejším průmyslu, o motorismu, cyklistice, o nástupu rozhlasu do života lidí, o elektrifikaci našich domácností, o životě zemědělců, ale také o přípravách na obranu republiky. Své místo zde má i tehdejší politický život, který byl nikoli nepodobný tomu dnešnímu. Dochovaly se u nás unikátní a dnes úsměvné politické plakáty. Vše je doplněno fotografiemi Pardubic a okolí z té doby, z nichž mnohé nebyly dosud nikdy vystaveny. Přednášky SLOVANÉ část I. V přednáškovém cyklu se zájemci dozvědí nové poznatky z oblasti archeologie a historie starých Slovanů v ranném středověku Doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.: Slované a arabský přední východ doklady dálkového obchodu PhDr. Michal Lutovský, CSc.: Knížata Čechů v století výpověď archeologických a historických pramenů Přednášky se konají vždy ve středu v hod. v přednáškovém sále Východočeského muzea na zámku v Pardubicích. Muzeum otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Veškeré informace na telefonním čísle , Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Prezentace ZO ČSOP Poměrně málo známou možností, jak s nulovými náklady (tedy zdarma) a poměrně účinně prezentovat činnost našich základních článků je využívat stávající internetové stránky kde lze nalézt každý subjekt evidovaný v katalogu (též zdarma). Pokud tam vaše P r o p a g a c e č i n n o s t i ZO ještě není zařazena (doporučuji si ověřit ve vyhledávači na - stačí zadat třeba ČSOP Brno a hned uvidíte ), tak neváhejte. Za těch pár minut času to jistě stojí. Michal Kulík 6

7 D ů m o c h r á n c ů p ř í r o d y n o v é s í d l o K a n c e l á ř e Ú V R Č S O P Adresa: ČSOP, Michelská 5, Praha 4, tel.: , , Vydává: Český svaz ochránců přírody Ústřední výkonná rada, Michelská 5, Praha 4. Tel.: , fax: , Obsah Depeší připravuje Předsednictvo ÚVR ČSOP. Za jednotlivé příspěvky odpovídají jejich autoři. Text neprošel jazykovou úpravou. Tisknuto na recyklovaném papíru. Uzávěrka: Uzávěrka příštího čísla: Příspěvky v el. podobě posílejte na adresu Zaslané příspěvky mohou být redakčně upravovány. ISSN Povoleno MK ČR pod č. E

8 8

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009 Zvýšení členských příspěvků v roce 2010... 1 Kolektivní členové ČSOP.4 Z obsahu Rozšíření národní sítě záchranných stanic..5 Soutěž programu Zelená karta...7

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 Mgr. Roman Barták PhDr. Pavel Bureš Mgr. Václav Izák Mgr. Miroslav Janík Martin Klaudys Mgr. Michal Krátký organizace (členství v Radě) ÚVR ČSOP Národní památkový

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře? Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 7-8 2004 Umíme ocenit kronikáře? Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU Církevní katolické knihovny (po roce 1990) Malá sonda do kultury

Více

Podporované zaměstnávání však není legislativně zakotveno, zákon o zaměstnanosti

Podporované zaměstnávání však není legislativně zakotveno, zákon o zaměstnanosti Vybíráme z obsahu - Podporované zaměstnávání už má v Brně pevnou půdu pod nohama... str. 2 - Festival integrace Slunce znovu postaví mosty vstřícnosti mezi dvěma světy... str. 2 - Asociace rozšiřuje své

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 6/2005

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 6/2005 DEPEŠ E ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 6/2005 6/2003 Z OBSAHU Dopis předsedovi vlády............. str. 3 Seminář Raci..................... str. 7 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ Spolupráce se SZOPK Na setkání členů ČSOP

Více

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku www.mistnikultura.cz 12 06 Ročník XVI O betlémech a betlémářích Roztocké muzeum je provoněné perníkem Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku Varhany pro Jeseník Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Více

Nový systém informování o veřejných zakázkách

Nový systém informování o veřejných zakázkách X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz BŘEZEN 2007 Nový systém informování o veřejných zakázkách Rada města Chrudimi zavádí v novele Směrnice o veřejných zakázkách nový systém informování o veřejných zakázkách.

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 13 Téma: Povodně 2013 Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě www.cz-museums.cz 240 DNÕ A ämitec! PODPORA WINDOWS

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Každá polopravda je ze tří čtvrtin lež. 9/2013. T. Wilder. První průvodčí. Senior akademie. Barum Czech Rally Zlín

Každá polopravda je ze tří čtvrtin lež. 9/2013. T. Wilder. První průvodčí. Senior akademie. Barum Czech Rally Zlín Každá polopravda je ze tří čtvrtin lež. T. Wilder 9/2013 Senior akademie 4 První průvodčí 11 Barum Czech Rally Zlín 14 staré fotky Vážení čtenáři, děkujeme vám za fotografie, které zasíláte. Převládají

Více

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums.

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums. VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Téma: Gloria musaealis 2008 Informace k zákonu o účetnictví Zahájení Festivalu muzejních nocí www.cz-museums.cz číslo 3 ročník 09 Proč se vystavovat vysokým

Více

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda ŽELEZNOHORSKÝ REGION ZPRAVODAJ ročník II. / 2011 Občanské sdružení Rok 2010 byl pro rozvoj a činnost občanského sdružení zajímavý a pestrý. Vzniklo mnoho zajímavých aktivit na základě dobrovolné iniciace

Více

Červen 2010, číslo 6/2010.

Červen 2010, číslo 6/2010. HLAS VENKOVA občasník pro venkov HLAS VENKOVA... občasník pro venkov Přitom stačilo již jen málo a povodňové škody z letošních květnových srážek mohly dosáhnout výrazně většího rozsahu. Naštěstí průtoky

Více

Věstník. Fotbal? Skočte si do muzea! Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz

Věstník. Fotbal? Skočte si do muzea! Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Fotbal? Skočte si do muzea! http://www.cz-museums.cz 5 2004 Věstník AMG 42004 Úvodník Máme co nabídnout V newyorském American Museum of Natural History

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY Autorka: Marie Petrů, DiS. Veselí nad Moravou, prosinec 2010 Prohlašuji,

Více

Moravskoslezské 1/2015

Moravskoslezské 1/2015 Moravskoslezské 1/2015 Občasník Moravskoslezského kraje zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v kraji ročník V, číslo 1, červen 2015 Milé čtenářky, milí čtenáři, vítáme vás u předprázdninového

Více

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

Další dotace pro Kateřinky 2/2010 ČÍSLO 2. Lidé mohou dávat žádosti. Filmový dokument o významné osobnosti

Další dotace pro Kateřinky 2/2010 ČÍSLO 2. Lidé mohou dávat žádosti. Filmový dokument o významné osobnosti Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 2/2010 ČÍSLO 2 Další dotace pro Kateřinky Lidé mohou dávat žádosti Pocta generálu Heliodoru Píkovi Filmový dokument o významné osobnosti Dále v listě... Město

Více