DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20"

Transkript

1

2 Dvoukanálový záznamník MEg20 DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG Použití Dvoukanálový záznamník je určen pro okamžitá jednorázová i dlouhodobá měření a záznam dvou analogových veličin v terénu i laboratorních podmínkách. Svou konstrukcí, vybavením a vysokým krytím proti vniknutí vody je vhodný především pro měření zemních potenciálů a proudů a jejich změn v čase např. pro posouzení nutnosti nasazení a vlivu antikorozní ochrany podzemních potrubí v plynárenství a dalších odvětvích. Jako měřené a zaznamenávané veličiny mohou být navolena dvě napětí, napětí a proud, napětí a odpor nebo proud a odpor. Může být měřeno stejnosměrné nebo střídavé napětí nebo proud. Zabudovaná automatická změna rozsahů zajišťuje měření s dostatečným rozlišením v širokém rozsahu vstupních veličin. Záznamník je programovatelný z organizéru PSION Workabout MX nebo z počítače. Při připojení organizéru nebo počítače je možno měřené hodnoty přímo zobrazovat a použít záznamník jako univerzální měřidlo. 2

3 MEgA Měřicí Energetické Aparáty 2. Technické údaje 2.1 Měřené veličiny a přesnost měření Vstupní odpor na všech stejnosměrných i střídavých rozsazích měření napětí je 10 MΩ. Spotřeba na proudových rozsazích 20 ma je menší než VA a na rozsazích 200 ma je menší než 0,2 VA Stejnosměrné rozsah rozlišení přesnost napětí 20 mv 10 µv 1% MH + 0,5% MR 200 mv 100 µv 0,8% MH + 0,2% MR 2 V 1 mv 0,8% MH + 0,2% MR 20 V 10 mv 0,8% MH + 0,2% MR Střídavé rozsah rozlišení přesnost napětí 200 mv 100 µv 1% MH + 0,5% MR 2 V 1 mv 1% MH + 0,5% MR 20 V 10 mv 1% MH + 0,5% MR Stejnoměrný rozsah rozlišení přesnost proud 20 ma 10 µa 1% MH + 0,5% MR 200 ma 100 µa 0,8% MH + 0,2% MR Střídavý rozsah rozlišení přesnost proud 20 ma 10 µa 1% MH + 0,5% MR 200 ma 100 µa 1% MH + 0,5% MR Odpory rozsah rozlišení přesnost 2 kω 1 Ω 1% MH + 0,5% MR 20 kω 10 Ω 1% MH + 0,5% MR 200 kω 100 Ω 1% MH + 0,5% MR 2 MΩ 1 kω 1% MH + 0,5% MR MH měřená hodnota, MR měřicí rozsah 3

4 Dvoukanálový záznamník MEg Všeobecné údaje Integrační metoda A/D převodu s dobou převodu max. 80 ms Automatická změna rozsahů Rychlost záznamu 2 měřené hodnoty / s Překročení nejvyššího rozsahu min. o 75 % Sériová komunikace: RS 232/19,2 kbd Velikost datové paměti: 448 kb Při ukládání dvou hodnot za 1 s, postačí datová paměť na měření trvající 31,8 hodiny. 2.3 Referenční podmínky Teplota okolí: 20 C ± 2 C Relativní vlhkost: 40 % až 60 % Tlak vzduchu: 86 kpa až 106 kpa 2.4 Pracovní podmínky Teplota okolí: 20 C až +60 C Relativní vlhkost: 10 % až 90 % s příležitostnou krátkodobou kondenzací Pracovní poloha: libovolná Stupeň krytí: IP 65, při neporušenosti tmelení. 2.5 Napájení Zabudované NiMH akumulátory, typ: Doba provozu z nabitých akumulátorů při teplotě okolí vyšší než 0 C typicky: Doba nabíjení ze zdroje ss. nebo stř. napětí 9V: Nabíjecí zdroj akumulátorů NiMH: B-N1300AALF 30 hod. 15 hod. AC/DC adapter 9V/500mA např. MC090D050 4

5 MEgA Měřicí Energetické Aparáty 2.6 Konstrukce Rozměry: mm (bez konektorů CANNON) Připojení měřených veličin: přes konektor CANNON 9 vidlice Zapojení měřených vstupů na konektoru: 1 U1 ( červený ) 3 zem ( zelený ) 5 R ( žlutý ) 2 U2 ( černý ) 4 I ( modrý ) 6 až 9 nezapojeno Žlutá LED dioda PROVOZ Zelená LED dioda DOBÍJENÍ 3. Princip měření Dvoukanálový záznamník MEg 20 obsahuje dva kanály vstupních zesilovačů s vysokým vstupním odporem 10 MΩ, které přepínáním zesílení umožňují automatickou změnu rozsahů podle velikosti měřeného napětí. Za vstupní zesilovač je v případě měření střídavých veličin zařazen převodník střídavé stejnosměrné napětí. Upravené napětí v rozsahu ±200 mv je přes analogový multiplexer přivedeno na vstup integračního A/D převodníku s dobou integrace měřeného napětí 40 ms a celkovou dobou převodu max. 80 ms. Při měření proudů prochází měřený proud bočníkem 4,7 Ω. Napětí na bočníku je snímáno jedním z napěťových kanálů. Pro měření odporů je záznamník MEg 20 vybaven zdrojem proudu. Napětí na měřeném odporu je přes oddělovací obvod a analogový multiplexer vedeno na vstup integračního A/D převodníku. Režim měření odporů lze použít k měření odporu izolačního spoje. 4. Popis funkce Dvoukanálový záznamník MEg 20 je měřicí přístroj, který je napájen z vnitřních akumulátorů. Přístroj zahájí záznam buď okamžitě po naprogramování z organizéru PSION nebo počítače PC nebo ve zvolený čas startu. Funkce přístroje je signalizována LED diodou PROVOZ. Střídavý svit 1:1 signalizuje, že přístroj neměří, krátkodobé bliknutí LED diody PROVOZ s frekvencí jednou za minutu signalizuje měření. V režimu s připojeným organizérem nebo počítačem je možno provádět okamžité měření, naprogramovat záznam měřených veličin do paměti, monitorovat zaznamenávané hodnoty nebo vyčíst zaznamenaná data z paměti záznamníku MEg 20. 5

6 Dvoukanálový záznamník MEg20 Při programování záznamu do paměti záznamníku je možno zvolit záznam jedné nebo dvou měřených veličin. Čas startu záznamu se programuje pro nejbližších 24 hodin, tzn. provádí-li se programování např. v 10 hod a čas startu se zvolí 12 hod 00 min, pak záznamník začne měřit v poledne téhož dne. Naprogramuje-li se však čas startu na 8 hod 00 min, začne záznamník měřit následující den v 8 hod 00 min. Interval měření, tj. vzorkování měřených veličin, je možné volit v rozmezí 1 s až 255 s. Dále je možné určit i požadovanou dobu měření. Při měření dvou veličin je možno zvolit kombinace napětí napětí, napětí proud, napětí odpor, proud odpor. U napětí a proudu je možno zvolit měření stejnosměrné nebo střídavé. Možné naprogramování kombinací kanálů jsou uvedeny v Tabulce č. 1. Po naprogramování záznamu zůstává záznamník MEg 20 napájen z akumulátorů i po odpojení komunikačního kabelu až do doby ukončení naprogramovaného měření eventuelně do poklesu napětí akumulátorů pod provozuschopný stav (vybití akumulátorů). Pak je napájení automaticky odpojeno. Kapacita akumulátorů zajišťuje po plném nabití provoz po dobu nejméně 30 hodin při teplotě nad 0 C. Dobíjení akumulátorů je prováděno zasunutím konektoru JACK síťového zdroje s napětím 9 V do napájecího konektoru v krytu koncovky komunikačního kabelu PSION/PC MEg 20 a zasunutím komunikačního kabelu do záznamníku. Dobíjení je signalizováno svitem zelené LED diody DOBÍJENÍ. Doba dobíjení je cca 15 hodin. Pozn.: Zaznamenaná data zůstávají v paměti zachována i při úplném vybití akumulátorů. V případě úplného vybití je možné, že komunikace se záznamníkem z organizéru nebo z počítače nebude ihned po připojení pracovat (nebliká LED PROVOZ). V takovém případě je nutné nechat akumulátory záznamníku alespoň 5 minut dobít. 6

7 MEgA Měřicí Energetické Aparáty Tabulka č. 1 Kanál 2 Kanál 1 Ubat U1ss U1stř U2ss U2stř Iss Istř R Ubat X X X X X X X X U1ss X X X X X X X X U1stř X X X X X X X X U2ss X X X X X NE NE X U2stř X X X X X NE NE X Iss X X X NE NE X X X Istř X X X NE NE X X X R X X X X X X X X X - povolená kombinace naprogramování veličin NE - nepovolená kombinace naprogramování veličin 5. Užití Dvoukanálový záznamník MEg 20 je součástí meřicího a vyhodnocovacího systému pro zjišťování stavu protikorozní ochrany podzemních ocelových potrubí a konstrukcí v plynárenství i dalších průmyslových oborech. Protikorozní meřicí a vyhodnocovací systém zahrnuje: soupravu dvoukanálového záznamníku MEg 20 soupravu organizéru PSION Workabout vyhodnocující program MEg 20 umístěný v PC a archivační program GASACOR Jednorázová měření záznamníkem MEg 20 spojeným s organizérem PSION Lze uskutečnit jednorázová orientační měření v terénu ivlaboratorních podmínkách. V tomto případě tvoří oba přístroje jeden měřící komplet, přičemž zadávání měřících hodnot a zobrazení změřených výsledků zajišťuje organizér PSION a vlastní měření provádí záznamník MEg 20. K propojení organizéru se záznamníkem se použije komunikační kabel PSION/PC MEg 20. Při tomto měření musí být vnitřní akumulátory obou přístrojů nabity nebo musí být oba přístroje napájeny svými samostatnými napájecími zdroji. 7

8 Dvoukanálový záznamník MEg Systémová měření záznamníkem MEg 20 Systémová měření, která lze provádět měřícím a vyhodnocovacím systémem MEg 20 jsou: měření veličin v bodech na trase, polární měření, časová měření. Při systémových měřeních se z archivačního programu GASACOR v PC přenesou do organizéru PSION Workabout údaje o jednotlivých měřících bodech vybrané trasy, viz. popis programu GASACOR a programu PSION - Workabout. V této fázi jsou PC a organizér propojeny komunikačním kabelem PSION PC se seriovou komunikací RS 232. S organizérem obsahujícím data měřené trasy a požadovaným počtem záznamníků MEg 20 lze zahájit systémové měření. Vnitřní akumulátory organizéru i záznamníků musí být plně nabity. Měření ve vybraném bodě trasy se provede záznamníkem MEg 20 spojeným s organizérem PSION pomocí komunikačního kabelu PSION/PC MEg 20. Podle určeného typu měření se na konektor U1, U2, I, R záznamníku MEg 20 pomocí měřicího kabelu připojí instalované měřicí sondy, dle popisu měřicí metody. Nejprve se jednorázovým měřením ověří bezchybnost zapojení měřicího kompletu včetně připojení měřicích elektrod a až poté se zahájí vlastní systémové měření. Při měření na trase a nebo jiném krátkodobém měření se po jeho ukončení změřená data vyčtou ze záznamníku do organizéru, zde se předzpracují a uchovají v jeho zálohované RAM datové paměti, takže je možné s tímtéž záznamníkem MEg 20 provést měření i v dalším měřicím bodě zvolené trasy. Při dlouhodobém měření ve vybraném bodě trasy (obvykle 24 hod.) se zde měřicí záznamník MEg 20 ponechá a pro měření v dalším bodě trasy se použije další záznamník MEg 20. V dalším bodě trasy se opět nejprve jednorázovým měřením zkontroluje správná instalace záznamníku s měřicími kabely i měřicími elektrodami i správné propojení komunikačního kabelu PSION/PC MEg 20 mezi organizérem a záznamníkem. Pak se podle údajů platných pro tento měřicí bod záznamník naprogramuje a zahájí měření. Při krátkodobém měření se po jeho ukončení opět vyčtou data do organizéru, kde se zpracují a uloží do paměti. Při dlouhodobém měření se měřicí záznamník ponechá v daném měřicím bodě a pokračuje se k dalšímu bodu měřicí trasy. 8

9 MEgA Měřicí Energetické Aparáty Po projití celé vybrané trasy a návratu k PC se změřená data všech krátkodobých měření uložená v paměti organizéru přenesou do PC. To se provede přes komunikační kabele PSION PC. Data z krátkodobých měření přenesená do PC lze vyhodnotit uživatelským programem MEg 20, viz. popis programu MEg 20. Charakteristiky krátkodobého měření, tj. průměr a příp. další, se přenesou do programu GASACOR. Po ukončení měření dlouhodobě měřících záznamníků MEg 20, se tyto včetně měřicího příslušenství vyzvednou a záznamníky se přinesou k PC s vyhodnocovacím programem MEg 20. Změřená data se v záznamnících MEg 20 uchovají i při úplném vybití vnitřních akumulátorů. Záznamník MEg 20 se komunikačním kabelem PSION/PC MEg 20 připojí k počítači a zajistí se napájení záznamníku MEg 20. Uživatelským programem MEg 20 se změřená data dlouhodobých měření přenesou do PC, kde se vzniklé datové soubory tímtéž programem vyhodnotí. Při dlouhodobých měřeních na vybrané trase lze záznamníky MEg 20 naprogramovat také dopředu v laboratoři s použitím programu MEg 20. Nastavení měřicích režimů do záznamníků MEg 20 se uskuteční přes komunikační kabel PSION/PC MEg 20. Při tomto postupu je nutné evidovat, pro který měřicí bod je záznamník naprogramován a jaké měření se zde bude provádět. Instalace naprogramovaných záznamníků MEg 20 v měřicích bodech trasy se musí uskutečnit před naprogramovaným časem startu měření. Vlastní instalace záznamníků MEg 20 musí být pečlivá, protože není možné uskutečnit kontrolu správné instalace. Systémová měření lze uskutečnit i v součinnosti s jinými archivačními programy, pro které by však bylo nutné připravit zvláštní programy komunikačních rozhraní. Dlouhodobá měření kompletem záznamníku MEg 20 a organizérem PSION lze provádět i samostatně, bez archivačních a databázových SW prostředků. Pozn.: 1. Obsluhy programů MEg 20, GASACOR a programů pro ovládání organizéru PSION Workabout jsou uvedeny v samostatných popisech mimo tuto příručku. 2. Metody měření, zásady instalace měřících elektrod a postupy instalace jsou uvedeny v příloze č. 1 této příručky. 6. Požadavky na údržbu Záznamník MEg 20 je konstruován tak, aby byl v maximální míře odolný vůči vodě. Tato odolnost je zajištěna při neporušenosti impregnace mezi víčkem a tělesem jednotky záznamníku MEg 20 a proto výrobce v průběhu záruční doby 9

10 Dvoukanálový záznamník MEg20 nepovoluje rozebírání jednotky záznamníku MEg 20aipouplynutí záruky nedoporučuje rozebírání jednotky MEg 20, není-li možné profesionální obnovení impregnace. Při používání záznamníku MEg 20 je nutné ze strany obsluhy věnovat péči čistotě celého záznamníku, především však čistotě konektoru U1, U2, I, R a konektoru RS 232. Rovněž měřicí kabely i oba komunikační kabely je nutné udržovat čisté zvláště v oblastech zlacených kontaktů a popisů. Záznamník MEg 20 lze používat také při záporných teplotách do 20 C. I při těchto záporných teplotách zůstává zajištěna přijatelná ohebnost měřicích kabelů. Pozor! Při záporných teplotách dochází ke snížení kapacity vnitřních akumulátorů, což může ovlivnit dobu napájení při dlouhodobých měření. Z preventivních důvodů se doporučuje vždy po 2 rocích provozu vyměnit vnitřní NiMH akumulátory B-N1300AALF a zkontrolovat stav a odolnost impregnace proti vodě. Tyto činnosti je možné objednat také u výrobce záznamníku MEg 20, který při demontáži přístroje provede i jeho překalibrování. Při práci s organizérem PSION Workabout je nutné dodržovat všechna ustanovení uvedená v uživatelské příručce organizéru. 7. Obsah kompletu záznamníku MEg 20 Souprava dvoukanálového záznamníku MEg 20 Jednotka dvoukanálového záznamníku MEg 20, Měřící pěti žílový kabel s banánky (délka 2 m.), Napájecí zdroj 9 V/500 ma, Komunikační kabel PSION/PC MEg 20 (délka 1,5 m.), Uživatelský program MEg 20 pro PC s popisem na CD, Uživatelská příručka MEg 20. Volitelně lze k záznamníku MEg 20 objednat: Prodlužovací šňůry s barevně rozlišenými banánky (délka šňůr se specifikuje v objednávce), Textilní brašna. 10

11 MEgA Měřicí Energetické Aparáty Souprava organizéru PSION Jednotka organizéru PSION Workabout 2 MB, Pouzdro terminálu (Packaged docking holster), Komunikační kabel PSION PC (MC 1 m RS 232/PC), Adapter (link RS 232 SSY ENG-CE), Napájecí zdroj (Boxed PSY Series 3EURO), Akumulátory NiMH 1600 mah, Programy pro organizér PSION s popisy na CD, Uživatelská příručka PSION. 8. Způsob dodávání Místem předávání, pokud není určeno jinak, je místo sídla výrobce. Souprava dvoukanálového záznamníku MEg 20 se v základním provedení dodává v krabici s dodacím a záručním listem. Při objednání textilní brašny se souprava MEg 20 dodává kompletovaná v této brašně. 9. Záruka Na soupravu dvoukanálového záznamníku MEg 20 se poskytuje záruka v délce 2 roků od data předání uvedeného v dodacím listě. Vady vzniklé v této lhůtě prokazatelně vadnou konstrukcí, vadným provedením nebo nevhodným materiálem budou bezplatně opraveny výrobcem, přičemž místo plnění záruky je sídlo výrobce záznamníku MEg 20. Záruka zaniká, provede-li uživatel na záznamníku MEg 20 nebo na jeho příslušenství nedovolené úpravy nebo změny, zapojí-li záznamník MEg 20 nesprávně nebo byl-li záznamník MEg 20 provozován v rozporu s technickými podmínkami. Závady na záznamníku a jeho příslušenství vzniklé během záruční lhůty reklamuje uživatel u výrobce záznamníku MEg 20. Reklamace bez přiloženého záručního listu nebude uznána. Výrobce nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody způsobené užíváním záznamníku MEg 20. Z této záruky neplyne v žádném případě odpovědnost výrobce, která by přesáhla cenu záznamníku MEg

12 Dvoukanálový záznamník MEg Údaje pro objednávání V objednávce je nutné uvést: počet souprav dvoukanálových záznamníků MEg 20, rozsah volitelného příslušenství záznamníku MEg 20, počet souprav organizéru PSION Workabout MX, návaznost na archivační program GASACOR, Pozn. Dodání archivačního programu GASACOR není předmětem činnosti výrobce záznamníku MEg 20. Výrobce MEg 20 poskytne informace o distribuovaní programu GASACOR. 11. Výrobce MEgA - Měřicí Energetické Aparáty, s.r.o. Letovická 1412/ Brno Tel: , fax:

13 MEgA Měřicí Energetické Aparáty 1. Úvod Příloha č. 1: MĚŘICÍ METODY MEg 20 Uvedený záznamník MEg20 s pamětí je navržen pro měření napětí (resp. potenciálu) a proudu v oblasti protikorozní ochrany (dále PKO). Lze ho využít jak v rámci kontroly aktivní PKO tak v rámci provádění korozních průzkumů. Po výběru měřené veličiny a příslušné měřící metody se připraví další potřebné měřící přístroje, napájecí zdroje, regulační a snímací zařízení resp. pomocné adaptery, propojovací a měřící vodiče atd. Přitom musíme respektovat zda vybraná měřená veličina má z časového hlediska převážně stacionární průběh a postačí ji měřit krátkodobě, nebo má průběh nestacionární a bude ji nutno měřit dlouhodobě, abychom časový průběh měřené veličiny zachytili co nejvěrohodněji z hlediska dlouhodobého vlivu. 2. Měření potenciálu Nejčastěji měřenou veličinou je potenciál potrubí - půda. Pro posuzování korozního stavu kovového potrubí se měří jeho potenciál vůči referenční elektrodě Cu/CuSO 4, provedení dle ČSN (viz obr. 1) Podle ČSN se vyjadřuje potenciálový spád mezi potrubím a půdou hodnotou napětí článku potrubí-půda. Při potenciálových měřeních klademe značný důraz na citlivost voltmetru. Největší dovolená změna napětí nesmí přestoupit 100 µv. Vstupní odpor musí být co největší. Podle ČSN nejméně 20 kω/v. Při měření polarizačních potenciálů se vyžadují voltmetry s vyšším vstupním odporem, zpravidla 10 MΩ/V. 3. Měření potenciálu potrubí-půda Měření se provádí na kontrolních vývodech typu KVO, KVZ, KSO a přepojovacích objektech POA, POB, POIS, POCH, POČ a jejich kombinacích. Informativně lze měřit také na kovových částech armatur vodivě spojených s potrubím a na potrubí samotném, pokud tato vystupují na povrch půdy (ze země). 13

14 Dvoukanálový záznamník MEg20 Obr. 1 14

15 MEgA Měřicí Energetické Aparáty Podle ČSN EN jsou stanoveny samovolné korozní potenciály, ochranné potenciály a mezní kritické potenciály některých běžných do země, resp. do vody (sladké, slané), ukládaných kovových zařízení (ocelových, olověných, zinkových, měděných atp.). Pro ocelové potrubí uložené v půdě (do T < 40 C) se doporučené hodnoty ochranného potenciálu vůči Cu/CuSO 4 elektrodě pohybují v rozmezí od 850 mv do 1100 mv. Spodní mez ( 850 mv) představuje minimální ochranný potenciál pro úplnou katodickou ochranu. Horní mez ( 1100 mv) je maximální hodnota úplné katodické ochrany, kdy zápornější potenciály jako 1100 mv se považují za nebezpečné, neboť dochází k zvýšenému vývoji vodíku, který může být příčinou odlupování izolace na povrchu chráněného ocelového potrubí. 4. Měření samovolného korozního (En) a zapínacího potenciálu (Eon) Pro měření je zapotřebí: stejnosměrný voltmetr referenční elektroda Cu/CuSO 4 podle ČSN propojovací vodič speciální koncovky k vodičům (banánky, svorky, magnetické příchytky se svorkou) Obr. 2 Schéma zapojení pro měření potenciálu potrubí - půda 15

16 Dvoukanálový záznamník MEg20 Měřicí postup při obou těchto měřených veličinách je shodný. Referenční elektroda Cu/Cu SO 4 (pokud není provedena jako permanentní) se umisťuje na úroveň terénu nad měřeným zařízením. Upozornění! Pokud budou připojeny přívodní šňůry MEg 20 ke stejným polaritám svorek jako je uvedeno na obr. 2, bude naměřená hodnota označena znaménkem mínus ( ). Při opačném zapojení polarity bude naměřená hodnota kladná. I samovolný korozní zapínací potenciál v oblastech zvýšených a velmi vysokých vlivů bludných proudů dle ČSN je nutno měřit vždy dlouhodobě nejlépe 24 hod. Za takové oblasti lze považovat např. oblasti, kde potrubí uložená v zemi probíhají souběžně nebo křižují koleje tramvajové nebo koleje elektrifikované stejnosměrné trakce. 5. Měření vypínacího potenciálu Eoff Měření vypínacího potenciálu slouží pro stanovení polarizačního potenciálu E ICfree ~ Eoff a) Pomocí vypínání zkušebních vzorků Tato metoda je založena na stanovení vypínacího potenciálu (Eoff) pomocí odpojování (vypínání) ke chráněnému ocelovému potrubí trvale připojených vzorků oceli stejných fyzikálně-chemických vlastností jako je chráněné ocelové potrubí. Způsob zapojení voltmetru je uveden na obr. 3. b) Pomocí vypínaní stanic katodické ochrany Tato metoda je založena na odstranění IR spádu napětí vyvolaného zdroji katodické ochrany (stejnosměrného napětí) jejich současným vypnutím. Podmínkou je vypnutí všech zdrojů katodické ochrany ve stejný okamžik (ve stejném čase). Tuto podmínku je možné zajistit např. instalací synchronizovaných taktovačů, které současně vypínají a zapínají v nastaveném taktu (většinou 5 s vypnuto a 15 s zapnuto) všechny zdroje katodické ochrany, které v měřeném bodě chráněného ocelového potrubí vytvářejí IR spád. Měření vypínacího potenciálu (Eoff) chráněného potrubí - půda (Cu/CuSO 4 elektroda) provádíme pomocí záznamníku MEg 20 minimálně po dobu 1 s až 3 s po okamžiku vypnutí všech zdrojů katodické ochrany. Tato metoda měření vypínacího potenciálu není vhodná v oblastech zvýšených až velmi vysokých vlivů bludných proudů dle ČSN , poněvadž nelze zajistit odstranění IR spádu vyvolaného tokem bludných proudů. 16

17 MEgA Měřicí Energetické Aparáty Obr. 3 Schéma měření vypínacího potenciálu ocelové elektrody KE Měření velikosti a směru toku proudu potrubím metodou úbytku napětí na přesně změřeném odporu potrubí Velikost a směr toku proudu potrubím se měří při technických prohlídkách zařízení katodické ochrany (aktivní protikorozní ochrany), zpravidla jen při řešení složitějších provozních problémů spojených s nenadálými změnami korozní situace, viz obr. 4. Mezi dvěma body na potrubí, kterým protéká proud, se záznamníkem MEg 20 měří úbytek napětí. Jeden pól záznamníku se připojí vodičem se svorkou KVO nebo KVZ, PO a druhý pól vodičem patřičné délky o známém odporu se sousedním KVO, KVZ nebo PO, případně prostřednictvím svorek z části armatury U I R kde I je okamžitá hodnota proudu tekoucího v kovovém potrubí / A / U je naměřená hodnota úbytku napětí / V / R je odpor potrubí mezi měřenými body / Ω / 17

18 Dvoukanálový záznamník MEg20 7. Měření vstupujícího a vystupujícího proudu z a do potrubí pomocí měřeného ocelového vzorku o jednotkové ploše (např. 100 cm 2 ) Toto měření proudu se provádí velice často za současného měření potenciálu potrubí - půda zvláště v zastavěných oblastech při zjišťování vlivu bludných proudů. Umožňuje vyhodnotit během celé doby měření, jak se v blízkém okolí mohou měnit vlivy bludných proudů na vadě (korozní napadení nebo naopak katodická polarizace vady). Předpokládá se, že změny velikosti a směru toku proudu na vzorku o ploše 100 cm 2 jsou totožné se změnami velikosti a směru toku proudu na vadě izolace stejné plochy. Z časového snímku průběhu proudu po celou dobu měření se dá stanovit, kdy je vada v anodické oblasti (vytéká z ní proud) a dochází k elektrokorozi a po jakou dobu je vada katodicky chráněna (proud do ní vstupuje). Na základě Faradayova zákona jsme pak schopni stanovit váhový úbytek za určitou dobu korozní rychlost a rozhodnout o stupni ohrožení perforace potrubí v místě vady. Obr. 4 Schéma měření voltmetrickou metodou 18

19

20

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více