DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20"

Transkript

1

2 Dvoukanálový záznamník MEg20 DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG Použití Dvoukanálový záznamník je určen pro okamžitá jednorázová i dlouhodobá měření a záznam dvou analogových veličin v terénu i laboratorních podmínkách. Svou konstrukcí, vybavením a vysokým krytím proti vniknutí vody je vhodný především pro měření zemních potenciálů a proudů a jejich změn v čase např. pro posouzení nutnosti nasazení a vlivu antikorozní ochrany podzemních potrubí v plynárenství a dalších odvětvích. Jako měřené a zaznamenávané veličiny mohou být navolena dvě napětí, napětí a proud, napětí a odpor nebo proud a odpor. Může být měřeno stejnosměrné nebo střídavé napětí nebo proud. Zabudovaná automatická změna rozsahů zajišťuje měření s dostatečným rozlišením v širokém rozsahu vstupních veličin. Záznamník je programovatelný z organizéru PSION Workabout MX nebo z počítače. Při připojení organizéru nebo počítače je možno měřené hodnoty přímo zobrazovat a použít záznamník jako univerzální měřidlo. 2

3 MEgA Měřicí Energetické Aparáty 2. Technické údaje 2.1 Měřené veličiny a přesnost měření Vstupní odpor na všech stejnosměrných i střídavých rozsazích měření napětí je 10 MΩ. Spotřeba na proudových rozsazích 20 ma je menší než VA a na rozsazích 200 ma je menší než 0,2 VA Stejnosměrné rozsah rozlišení přesnost napětí 20 mv 10 µv 1% MH + 0,5% MR 200 mv 100 µv 0,8% MH + 0,2% MR 2 V 1 mv 0,8% MH + 0,2% MR 20 V 10 mv 0,8% MH + 0,2% MR Střídavé rozsah rozlišení přesnost napětí 200 mv 100 µv 1% MH + 0,5% MR 2 V 1 mv 1% MH + 0,5% MR 20 V 10 mv 1% MH + 0,5% MR Stejnoměrný rozsah rozlišení přesnost proud 20 ma 10 µa 1% MH + 0,5% MR 200 ma 100 µa 0,8% MH + 0,2% MR Střídavý rozsah rozlišení přesnost proud 20 ma 10 µa 1% MH + 0,5% MR 200 ma 100 µa 1% MH + 0,5% MR Odpory rozsah rozlišení přesnost 2 kω 1 Ω 1% MH + 0,5% MR 20 kω 10 Ω 1% MH + 0,5% MR 200 kω 100 Ω 1% MH + 0,5% MR 2 MΩ 1 kω 1% MH + 0,5% MR MH měřená hodnota, MR měřicí rozsah 3

4 Dvoukanálový záznamník MEg Všeobecné údaje Integrační metoda A/D převodu s dobou převodu max. 80 ms Automatická změna rozsahů Rychlost záznamu 2 měřené hodnoty / s Překročení nejvyššího rozsahu min. o 75 % Sériová komunikace: RS 232/19,2 kbd Velikost datové paměti: 448 kb Při ukládání dvou hodnot za 1 s, postačí datová paměť na měření trvající 31,8 hodiny. 2.3 Referenční podmínky Teplota okolí: 20 C ± 2 C Relativní vlhkost: 40 % až 60 % Tlak vzduchu: 86 kpa až 106 kpa 2.4 Pracovní podmínky Teplota okolí: 20 C až +60 C Relativní vlhkost: 10 % až 90 % s příležitostnou krátkodobou kondenzací Pracovní poloha: libovolná Stupeň krytí: IP 65, při neporušenosti tmelení. 2.5 Napájení Zabudované NiMH akumulátory, typ: Doba provozu z nabitých akumulátorů při teplotě okolí vyšší než 0 C typicky: Doba nabíjení ze zdroje ss. nebo stř. napětí 9V: Nabíjecí zdroj akumulátorů NiMH: B-N1300AALF 30 hod. 15 hod. AC/DC adapter 9V/500mA např. MC090D050 4

5 MEgA Měřicí Energetické Aparáty 2.6 Konstrukce Rozměry: mm (bez konektorů CANNON) Připojení měřených veličin: přes konektor CANNON 9 vidlice Zapojení měřených vstupů na konektoru: 1 U1 ( červený ) 3 zem ( zelený ) 5 R ( žlutý ) 2 U2 ( černý ) 4 I ( modrý ) 6 až 9 nezapojeno Žlutá LED dioda PROVOZ Zelená LED dioda DOBÍJENÍ 3. Princip měření Dvoukanálový záznamník MEg 20 obsahuje dva kanály vstupních zesilovačů s vysokým vstupním odporem 10 MΩ, které přepínáním zesílení umožňují automatickou změnu rozsahů podle velikosti měřeného napětí. Za vstupní zesilovač je v případě měření střídavých veličin zařazen převodník střídavé stejnosměrné napětí. Upravené napětí v rozsahu ±200 mv je přes analogový multiplexer přivedeno na vstup integračního A/D převodníku s dobou integrace měřeného napětí 40 ms a celkovou dobou převodu max. 80 ms. Při měření proudů prochází měřený proud bočníkem 4,7 Ω. Napětí na bočníku je snímáno jedním z napěťových kanálů. Pro měření odporů je záznamník MEg 20 vybaven zdrojem proudu. Napětí na měřeném odporu je přes oddělovací obvod a analogový multiplexer vedeno na vstup integračního A/D převodníku. Režim měření odporů lze použít k měření odporu izolačního spoje. 4. Popis funkce Dvoukanálový záznamník MEg 20 je měřicí přístroj, který je napájen z vnitřních akumulátorů. Přístroj zahájí záznam buď okamžitě po naprogramování z organizéru PSION nebo počítače PC nebo ve zvolený čas startu. Funkce přístroje je signalizována LED diodou PROVOZ. Střídavý svit 1:1 signalizuje, že přístroj neměří, krátkodobé bliknutí LED diody PROVOZ s frekvencí jednou za minutu signalizuje měření. V režimu s připojeným organizérem nebo počítačem je možno provádět okamžité měření, naprogramovat záznam měřených veličin do paměti, monitorovat zaznamenávané hodnoty nebo vyčíst zaznamenaná data z paměti záznamníku MEg 20. 5

6 Dvoukanálový záznamník MEg20 Při programování záznamu do paměti záznamníku je možno zvolit záznam jedné nebo dvou měřených veličin. Čas startu záznamu se programuje pro nejbližších 24 hodin, tzn. provádí-li se programování např. v 10 hod a čas startu se zvolí 12 hod 00 min, pak záznamník začne měřit v poledne téhož dne. Naprogramuje-li se však čas startu na 8 hod 00 min, začne záznamník měřit následující den v 8 hod 00 min. Interval měření, tj. vzorkování měřených veličin, je možné volit v rozmezí 1 s až 255 s. Dále je možné určit i požadovanou dobu měření. Při měření dvou veličin je možno zvolit kombinace napětí napětí, napětí proud, napětí odpor, proud odpor. U napětí a proudu je možno zvolit měření stejnosměrné nebo střídavé. Možné naprogramování kombinací kanálů jsou uvedeny v Tabulce č. 1. Po naprogramování záznamu zůstává záznamník MEg 20 napájen z akumulátorů i po odpojení komunikačního kabelu až do doby ukončení naprogramovaného měření eventuelně do poklesu napětí akumulátorů pod provozuschopný stav (vybití akumulátorů). Pak je napájení automaticky odpojeno. Kapacita akumulátorů zajišťuje po plném nabití provoz po dobu nejméně 30 hodin při teplotě nad 0 C. Dobíjení akumulátorů je prováděno zasunutím konektoru JACK síťového zdroje s napětím 9 V do napájecího konektoru v krytu koncovky komunikačního kabelu PSION/PC MEg 20 a zasunutím komunikačního kabelu do záznamníku. Dobíjení je signalizováno svitem zelené LED diody DOBÍJENÍ. Doba dobíjení je cca 15 hodin. Pozn.: Zaznamenaná data zůstávají v paměti zachována i při úplném vybití akumulátorů. V případě úplného vybití je možné, že komunikace se záznamníkem z organizéru nebo z počítače nebude ihned po připojení pracovat (nebliká LED PROVOZ). V takovém případě je nutné nechat akumulátory záznamníku alespoň 5 minut dobít. 6

7 MEgA Měřicí Energetické Aparáty Tabulka č. 1 Kanál 2 Kanál 1 Ubat U1ss U1stř U2ss U2stř Iss Istř R Ubat X X X X X X X X U1ss X X X X X X X X U1stř X X X X X X X X U2ss X X X X X NE NE X U2stř X X X X X NE NE X Iss X X X NE NE X X X Istř X X X NE NE X X X R X X X X X X X X X - povolená kombinace naprogramování veličin NE - nepovolená kombinace naprogramování veličin 5. Užití Dvoukanálový záznamník MEg 20 je součástí meřicího a vyhodnocovacího systému pro zjišťování stavu protikorozní ochrany podzemních ocelových potrubí a konstrukcí v plynárenství i dalších průmyslových oborech. Protikorozní meřicí a vyhodnocovací systém zahrnuje: soupravu dvoukanálového záznamníku MEg 20 soupravu organizéru PSION Workabout vyhodnocující program MEg 20 umístěný v PC a archivační program GASACOR Jednorázová měření záznamníkem MEg 20 spojeným s organizérem PSION Lze uskutečnit jednorázová orientační měření v terénu ivlaboratorních podmínkách. V tomto případě tvoří oba přístroje jeden měřící komplet, přičemž zadávání měřících hodnot a zobrazení změřených výsledků zajišťuje organizér PSION a vlastní měření provádí záznamník MEg 20. K propojení organizéru se záznamníkem se použije komunikační kabel PSION/PC MEg 20. Při tomto měření musí být vnitřní akumulátory obou přístrojů nabity nebo musí být oba přístroje napájeny svými samostatnými napájecími zdroji. 7

8 Dvoukanálový záznamník MEg Systémová měření záznamníkem MEg 20 Systémová měření, která lze provádět měřícím a vyhodnocovacím systémem MEg 20 jsou: měření veličin v bodech na trase, polární měření, časová měření. Při systémových měřeních se z archivačního programu GASACOR v PC přenesou do organizéru PSION Workabout údaje o jednotlivých měřících bodech vybrané trasy, viz. popis programu GASACOR a programu PSION - Workabout. V této fázi jsou PC a organizér propojeny komunikačním kabelem PSION PC se seriovou komunikací RS 232. S organizérem obsahujícím data měřené trasy a požadovaným počtem záznamníků MEg 20 lze zahájit systémové měření. Vnitřní akumulátory organizéru i záznamníků musí být plně nabity. Měření ve vybraném bodě trasy se provede záznamníkem MEg 20 spojeným s organizérem PSION pomocí komunikačního kabelu PSION/PC MEg 20. Podle určeného typu měření se na konektor U1, U2, I, R záznamníku MEg 20 pomocí měřicího kabelu připojí instalované měřicí sondy, dle popisu měřicí metody. Nejprve se jednorázovým měřením ověří bezchybnost zapojení měřicího kompletu včetně připojení měřicích elektrod a až poté se zahájí vlastní systémové měření. Při měření na trase a nebo jiném krátkodobém měření se po jeho ukončení změřená data vyčtou ze záznamníku do organizéru, zde se předzpracují a uchovají v jeho zálohované RAM datové paměti, takže je možné s tímtéž záznamníkem MEg 20 provést měření i v dalším měřicím bodě zvolené trasy. Při dlouhodobém měření ve vybraném bodě trasy (obvykle 24 hod.) se zde měřicí záznamník MEg 20 ponechá a pro měření v dalším bodě trasy se použije další záznamník MEg 20. V dalším bodě trasy se opět nejprve jednorázovým měřením zkontroluje správná instalace záznamníku s měřicími kabely i měřicími elektrodami i správné propojení komunikačního kabelu PSION/PC MEg 20 mezi organizérem a záznamníkem. Pak se podle údajů platných pro tento měřicí bod záznamník naprogramuje a zahájí měření. Při krátkodobém měření se po jeho ukončení opět vyčtou data do organizéru, kde se zpracují a uloží do paměti. Při dlouhodobém měření se měřicí záznamník ponechá v daném měřicím bodě a pokračuje se k dalšímu bodu měřicí trasy. 8

9 MEgA Měřicí Energetické Aparáty Po projití celé vybrané trasy a návratu k PC se změřená data všech krátkodobých měření uložená v paměti organizéru přenesou do PC. To se provede přes komunikační kabele PSION PC. Data z krátkodobých měření přenesená do PC lze vyhodnotit uživatelským programem MEg 20, viz. popis programu MEg 20. Charakteristiky krátkodobého měření, tj. průměr a příp. další, se přenesou do programu GASACOR. Po ukončení měření dlouhodobě měřících záznamníků MEg 20, se tyto včetně měřicího příslušenství vyzvednou a záznamníky se přinesou k PC s vyhodnocovacím programem MEg 20. Změřená data se v záznamnících MEg 20 uchovají i při úplném vybití vnitřních akumulátorů. Záznamník MEg 20 se komunikačním kabelem PSION/PC MEg 20 připojí k počítači a zajistí se napájení záznamníku MEg 20. Uživatelským programem MEg 20 se změřená data dlouhodobých měření přenesou do PC, kde se vzniklé datové soubory tímtéž programem vyhodnotí. Při dlouhodobých měřeních na vybrané trase lze záznamníky MEg 20 naprogramovat také dopředu v laboratoři s použitím programu MEg 20. Nastavení měřicích režimů do záznamníků MEg 20 se uskuteční přes komunikační kabel PSION/PC MEg 20. Při tomto postupu je nutné evidovat, pro který měřicí bod je záznamník naprogramován a jaké měření se zde bude provádět. Instalace naprogramovaných záznamníků MEg 20 v měřicích bodech trasy se musí uskutečnit před naprogramovaným časem startu měření. Vlastní instalace záznamníků MEg 20 musí být pečlivá, protože není možné uskutečnit kontrolu správné instalace. Systémová měření lze uskutečnit i v součinnosti s jinými archivačními programy, pro které by však bylo nutné připravit zvláštní programy komunikačních rozhraní. Dlouhodobá měření kompletem záznamníku MEg 20 a organizérem PSION lze provádět i samostatně, bez archivačních a databázových SW prostředků. Pozn.: 1. Obsluhy programů MEg 20, GASACOR a programů pro ovládání organizéru PSION Workabout jsou uvedeny v samostatných popisech mimo tuto příručku. 2. Metody měření, zásady instalace měřících elektrod a postupy instalace jsou uvedeny v příloze č. 1 této příručky. 6. Požadavky na údržbu Záznamník MEg 20 je konstruován tak, aby byl v maximální míře odolný vůči vodě. Tato odolnost je zajištěna při neporušenosti impregnace mezi víčkem a tělesem jednotky záznamníku MEg 20 a proto výrobce v průběhu záruční doby 9

10 Dvoukanálový záznamník MEg20 nepovoluje rozebírání jednotky záznamníku MEg 20aipouplynutí záruky nedoporučuje rozebírání jednotky MEg 20, není-li možné profesionální obnovení impregnace. Při používání záznamníku MEg 20 je nutné ze strany obsluhy věnovat péči čistotě celého záznamníku, především však čistotě konektoru U1, U2, I, R a konektoru RS 232. Rovněž měřicí kabely i oba komunikační kabely je nutné udržovat čisté zvláště v oblastech zlacených kontaktů a popisů. Záznamník MEg 20 lze používat také při záporných teplotách do 20 C. I při těchto záporných teplotách zůstává zajištěna přijatelná ohebnost měřicích kabelů. Pozor! Při záporných teplotách dochází ke snížení kapacity vnitřních akumulátorů, což může ovlivnit dobu napájení při dlouhodobých měření. Z preventivních důvodů se doporučuje vždy po 2 rocích provozu vyměnit vnitřní NiMH akumulátory B-N1300AALF a zkontrolovat stav a odolnost impregnace proti vodě. Tyto činnosti je možné objednat také u výrobce záznamníku MEg 20, který při demontáži přístroje provede i jeho překalibrování. Při práci s organizérem PSION Workabout je nutné dodržovat všechna ustanovení uvedená v uživatelské příručce organizéru. 7. Obsah kompletu záznamníku MEg 20 Souprava dvoukanálového záznamníku MEg 20 Jednotka dvoukanálového záznamníku MEg 20, Měřící pěti žílový kabel s banánky (délka 2 m.), Napájecí zdroj 9 V/500 ma, Komunikační kabel PSION/PC MEg 20 (délka 1,5 m.), Uživatelský program MEg 20 pro PC s popisem na CD, Uživatelská příručka MEg 20. Volitelně lze k záznamníku MEg 20 objednat: Prodlužovací šňůry s barevně rozlišenými banánky (délka šňůr se specifikuje v objednávce), Textilní brašna. 10

11 MEgA Měřicí Energetické Aparáty Souprava organizéru PSION Jednotka organizéru PSION Workabout 2 MB, Pouzdro terminálu (Packaged docking holster), Komunikační kabel PSION PC (MC 1 m RS 232/PC), Adapter (link RS 232 SSY ENG-CE), Napájecí zdroj (Boxed PSY Series 3EURO), Akumulátory NiMH 1600 mah, Programy pro organizér PSION s popisy na CD, Uživatelská příručka PSION. 8. Způsob dodávání Místem předávání, pokud není určeno jinak, je místo sídla výrobce. Souprava dvoukanálového záznamníku MEg 20 se v základním provedení dodává v krabici s dodacím a záručním listem. Při objednání textilní brašny se souprava MEg 20 dodává kompletovaná v této brašně. 9. Záruka Na soupravu dvoukanálového záznamníku MEg 20 se poskytuje záruka v délce 2 roků od data předání uvedeného v dodacím listě. Vady vzniklé v této lhůtě prokazatelně vadnou konstrukcí, vadným provedením nebo nevhodným materiálem budou bezplatně opraveny výrobcem, přičemž místo plnění záruky je sídlo výrobce záznamníku MEg 20. Záruka zaniká, provede-li uživatel na záznamníku MEg 20 nebo na jeho příslušenství nedovolené úpravy nebo změny, zapojí-li záznamník MEg 20 nesprávně nebo byl-li záznamník MEg 20 provozován v rozporu s technickými podmínkami. Závady na záznamníku a jeho příslušenství vzniklé během záruční lhůty reklamuje uživatel u výrobce záznamníku MEg 20. Reklamace bez přiloženého záručního listu nebude uznána. Výrobce nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody způsobené užíváním záznamníku MEg 20. Z této záruky neplyne v žádném případě odpovědnost výrobce, která by přesáhla cenu záznamníku MEg

12 Dvoukanálový záznamník MEg Údaje pro objednávání V objednávce je nutné uvést: počet souprav dvoukanálových záznamníků MEg 20, rozsah volitelného příslušenství záznamníku MEg 20, počet souprav organizéru PSION Workabout MX, návaznost na archivační program GASACOR, Pozn. Dodání archivačního programu GASACOR není předmětem činnosti výrobce záznamníku MEg 20. Výrobce MEg 20 poskytne informace o distribuovaní programu GASACOR. 11. Výrobce MEgA - Měřicí Energetické Aparáty, s.r.o. Letovická 1412/ Brno Tel: , fax:

13 MEgA Měřicí Energetické Aparáty 1. Úvod Příloha č. 1: MĚŘICÍ METODY MEg 20 Uvedený záznamník MEg20 s pamětí je navržen pro měření napětí (resp. potenciálu) a proudu v oblasti protikorozní ochrany (dále PKO). Lze ho využít jak v rámci kontroly aktivní PKO tak v rámci provádění korozních průzkumů. Po výběru měřené veličiny a příslušné měřící metody se připraví další potřebné měřící přístroje, napájecí zdroje, regulační a snímací zařízení resp. pomocné adaptery, propojovací a měřící vodiče atd. Přitom musíme respektovat zda vybraná měřená veličina má z časového hlediska převážně stacionární průběh a postačí ji měřit krátkodobě, nebo má průběh nestacionární a bude ji nutno měřit dlouhodobě, abychom časový průběh měřené veličiny zachytili co nejvěrohodněji z hlediska dlouhodobého vlivu. 2. Měření potenciálu Nejčastěji měřenou veličinou je potenciál potrubí - půda. Pro posuzování korozního stavu kovového potrubí se měří jeho potenciál vůči referenční elektrodě Cu/CuSO 4, provedení dle ČSN (viz obr. 1) Podle ČSN se vyjadřuje potenciálový spád mezi potrubím a půdou hodnotou napětí článku potrubí-půda. Při potenciálových měřeních klademe značný důraz na citlivost voltmetru. Největší dovolená změna napětí nesmí přestoupit 100 µv. Vstupní odpor musí být co největší. Podle ČSN nejméně 20 kω/v. Při měření polarizačních potenciálů se vyžadují voltmetry s vyšším vstupním odporem, zpravidla 10 MΩ/V. 3. Měření potenciálu potrubí-půda Měření se provádí na kontrolních vývodech typu KVO, KVZ, KSO a přepojovacích objektech POA, POB, POIS, POCH, POČ a jejich kombinacích. Informativně lze měřit také na kovových částech armatur vodivě spojených s potrubím a na potrubí samotném, pokud tato vystupují na povrch půdy (ze země). 13

14 Dvoukanálový záznamník MEg20 Obr. 1 14

15 MEgA Měřicí Energetické Aparáty Podle ČSN EN jsou stanoveny samovolné korozní potenciály, ochranné potenciály a mezní kritické potenciály některých běžných do země, resp. do vody (sladké, slané), ukládaných kovových zařízení (ocelových, olověných, zinkových, měděných atp.). Pro ocelové potrubí uložené v půdě (do T < 40 C) se doporučené hodnoty ochranného potenciálu vůči Cu/CuSO 4 elektrodě pohybují v rozmezí od 850 mv do 1100 mv. Spodní mez ( 850 mv) představuje minimální ochranný potenciál pro úplnou katodickou ochranu. Horní mez ( 1100 mv) je maximální hodnota úplné katodické ochrany, kdy zápornější potenciály jako 1100 mv se považují za nebezpečné, neboť dochází k zvýšenému vývoji vodíku, který může být příčinou odlupování izolace na povrchu chráněného ocelového potrubí. 4. Měření samovolného korozního (En) a zapínacího potenciálu (Eon) Pro měření je zapotřebí: stejnosměrný voltmetr referenční elektroda Cu/CuSO 4 podle ČSN propojovací vodič speciální koncovky k vodičům (banánky, svorky, magnetické příchytky se svorkou) Obr. 2 Schéma zapojení pro měření potenciálu potrubí - půda 15

16 Dvoukanálový záznamník MEg20 Měřicí postup při obou těchto měřených veličinách je shodný. Referenční elektroda Cu/Cu SO 4 (pokud není provedena jako permanentní) se umisťuje na úroveň terénu nad měřeným zařízením. Upozornění! Pokud budou připojeny přívodní šňůry MEg 20 ke stejným polaritám svorek jako je uvedeno na obr. 2, bude naměřená hodnota označena znaménkem mínus ( ). Při opačném zapojení polarity bude naměřená hodnota kladná. I samovolný korozní zapínací potenciál v oblastech zvýšených a velmi vysokých vlivů bludných proudů dle ČSN je nutno měřit vždy dlouhodobě nejlépe 24 hod. Za takové oblasti lze považovat např. oblasti, kde potrubí uložená v zemi probíhají souběžně nebo křižují koleje tramvajové nebo koleje elektrifikované stejnosměrné trakce. 5. Měření vypínacího potenciálu Eoff Měření vypínacího potenciálu slouží pro stanovení polarizačního potenciálu E ICfree ~ Eoff a) Pomocí vypínání zkušebních vzorků Tato metoda je založena na stanovení vypínacího potenciálu (Eoff) pomocí odpojování (vypínání) ke chráněnému ocelovému potrubí trvale připojených vzorků oceli stejných fyzikálně-chemických vlastností jako je chráněné ocelové potrubí. Způsob zapojení voltmetru je uveden na obr. 3. b) Pomocí vypínaní stanic katodické ochrany Tato metoda je založena na odstranění IR spádu napětí vyvolaného zdroji katodické ochrany (stejnosměrného napětí) jejich současným vypnutím. Podmínkou je vypnutí všech zdrojů katodické ochrany ve stejný okamžik (ve stejném čase). Tuto podmínku je možné zajistit např. instalací synchronizovaných taktovačů, které současně vypínají a zapínají v nastaveném taktu (většinou 5 s vypnuto a 15 s zapnuto) všechny zdroje katodické ochrany, které v měřeném bodě chráněného ocelového potrubí vytvářejí IR spád. Měření vypínacího potenciálu (Eoff) chráněného potrubí - půda (Cu/CuSO 4 elektroda) provádíme pomocí záznamníku MEg 20 minimálně po dobu 1 s až 3 s po okamžiku vypnutí všech zdrojů katodické ochrany. Tato metoda měření vypínacího potenciálu není vhodná v oblastech zvýšených až velmi vysokých vlivů bludných proudů dle ČSN , poněvadž nelze zajistit odstranění IR spádu vyvolaného tokem bludných proudů. 16

17 MEgA Měřicí Energetické Aparáty Obr. 3 Schéma měření vypínacího potenciálu ocelové elektrody KE Měření velikosti a směru toku proudu potrubím metodou úbytku napětí na přesně změřeném odporu potrubí Velikost a směr toku proudu potrubím se měří při technických prohlídkách zařízení katodické ochrany (aktivní protikorozní ochrany), zpravidla jen při řešení složitějších provozních problémů spojených s nenadálými změnami korozní situace, viz obr. 4. Mezi dvěma body na potrubí, kterým protéká proud, se záznamníkem MEg 20 měří úbytek napětí. Jeden pól záznamníku se připojí vodičem se svorkou KVO nebo KVZ, PO a druhý pól vodičem patřičné délky o známém odporu se sousedním KVO, KVZ nebo PO, případně prostřednictvím svorek z části armatury U I R kde I je okamžitá hodnota proudu tekoucího v kovovém potrubí / A / U je naměřená hodnota úbytku napětí / V / R je odpor potrubí mezi měřenými body / Ω / 17

18 Dvoukanálový záznamník MEg20 7. Měření vstupujícího a vystupujícího proudu z a do potrubí pomocí měřeného ocelového vzorku o jednotkové ploše (např. 100 cm 2 ) Toto měření proudu se provádí velice často za současného měření potenciálu potrubí - půda zvláště v zastavěných oblastech při zjišťování vlivu bludných proudů. Umožňuje vyhodnotit během celé doby měření, jak se v blízkém okolí mohou měnit vlivy bludných proudů na vadě (korozní napadení nebo naopak katodická polarizace vady). Předpokládá se, že změny velikosti a směru toku proudu na vzorku o ploše 100 cm 2 jsou totožné se změnami velikosti a směru toku proudu na vadě izolace stejné plochy. Z časového snímku průběhu proudu po celou dobu měření se dá stanovit, kdy je vada v anodické oblasti (vytéká z ní proud) a dochází k elektrokorozi a po jakou dobu je vada katodicky chráněna (proud do ní vstupuje). Na základě Faradayova zákona jsme pak schopni stanovit váhový úbytek za určitou dobu korozní rychlost a rozhodnout o stupni ohrožení perforace potrubí v místě vady. Obr. 4 Schéma měření voltmetrickou metodou 18

19

20

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka ver. 2.11 (13/01/2015) HWPRO JAROŠ Milan OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Popis... 3 1.2 Použití... 3 1.3 Složení dodávky... 3 2 Specifikace... 4 2.1 Technické parametry... 4 2.2 Popis

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy 1 NAPAZ ZDROJE NAPAZ Firma NAPAZ spol. s r. o. se sídlem v Mostě se zabývá vývojem výrobou a servisem speciálních elektrotechnických výrobků a zařízení. Podstatnou část výrobního programu tvoří výkonové

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04 Jaro 2014 FLUKE Specials Vizuální IR teploměr Fluke VT04 Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke The Most Trusted Tools in the World. Řešení pro měření teploty: dobré

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

._---- -._----,-----_.-_.--- ------------------------ Ob,: 9-66. Obr. 9-65

._---- -._----,-----_.-_.--- ------------------------ Ob,: 9-66. Obr. 9-65 / At.{PIGf'.4~ o &,,ťj $; I.? In'!Crfercncc ------------------------ Obr. 9-65._---- Ob,: 9-66,- l)[', V praxi. bývá veli.e'" čosto situace s po~tem dlo~ných z.nrízení s jejích vzrijemnjm uspofádóním slq~ité.

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 EL 2 HC 9130 2/99 Nahrazuje HC 9130 2/97 Elektronické jednotky určené k řízení PRL1 a PRL2 Kompaktní jednotky montovatelné na lištu 35,7 x 7,5 dle DIN 50 022

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.08_měření VA charakteristiky usměrňovací diody Střední odborná škola a Střední

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FID AVIONICS FT300 GPS/GSM online tracker UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - 1 - Obsah FID AVIONICS FT300 - Uživatelská příručka Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 Obsah balení...3 Zapojení a instalace...4

Více

Měření teploty a odporu

Měření teploty a odporu AP0015 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Měření teploty a odporu Abstrakt Aplikační poznámka řeší způsoby měření teploty a odporu pomocí analogových vstupů řídicích systémů firmy AMiT. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0015_cz_01.pdf

Více

Návod k obsluze. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE Termografický systém infračervený

Návod k obsluze. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE Termografický systém infračervený Návod k obsluze TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE Termografický systém infračervený Systém používající SCAN techniky detekce infračerveného záření k tvorbě grafických znázornění

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem MONITOR VÝKONŮ QV Monitor výkonů je určen pro analýzu dodávaného i odebíraného výkonu sítí nn i vn. Je určen pro dlouhodobá měření bez přítomnosti obsluhy, ale umožňuje i přímá měření, kdy jsou měřená

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Systém WiFi záznamníků dat

Systém WiFi záznamníků dat Systém WiFi záznamníků dat Saveris 2 nové pojetí sledování teploty a vlhkosti C Přenos dat přes WiFi %rv Všechna naměřená data kdykoliv k dispozici, na každém místě, v každém PC, tabletu nebo Smartphonu

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Informační systém pro identifikaci ISI

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Informační systém pro identifikaci ISI ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Informační systém pro identifikaci ISI č. dokumentace: 210 04-000 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více