DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG 20"

Transkript

1

2 Dvoukanálový záznamník MEg20 DVOUKANÁLOVÝ ZÁZNAMNÍK MEG Použití Dvoukanálový záznamník je určen pro okamžitá jednorázová i dlouhodobá měření a záznam dvou analogových veličin v terénu i laboratorních podmínkách. Svou konstrukcí, vybavením a vysokým krytím proti vniknutí vody je vhodný především pro měření zemních potenciálů a proudů a jejich změn v čase např. pro posouzení nutnosti nasazení a vlivu antikorozní ochrany podzemních potrubí v plynárenství a dalších odvětvích. Jako měřené a zaznamenávané veličiny mohou být navolena dvě napětí, napětí a proud, napětí a odpor nebo proud a odpor. Může být měřeno stejnosměrné nebo střídavé napětí nebo proud. Zabudovaná automatická změna rozsahů zajišťuje měření s dostatečným rozlišením v širokém rozsahu vstupních veličin. Záznamník je programovatelný z organizéru PSION Workabout MX nebo z počítače. Při připojení organizéru nebo počítače je možno měřené hodnoty přímo zobrazovat a použít záznamník jako univerzální měřidlo. 2

3 MEgA Měřicí Energetické Aparáty 2. Technické údaje 2.1 Měřené veličiny a přesnost měření Vstupní odpor na všech stejnosměrných i střídavých rozsazích měření napětí je 10 MΩ. Spotřeba na proudových rozsazích 20 ma je menší než VA a na rozsazích 200 ma je menší než 0,2 VA Stejnosměrné rozsah rozlišení přesnost napětí 20 mv 10 µv 1% MH + 0,5% MR 200 mv 100 µv 0,8% MH + 0,2% MR 2 V 1 mv 0,8% MH + 0,2% MR 20 V 10 mv 0,8% MH + 0,2% MR Střídavé rozsah rozlišení přesnost napětí 200 mv 100 µv 1% MH + 0,5% MR 2 V 1 mv 1% MH + 0,5% MR 20 V 10 mv 1% MH + 0,5% MR Stejnoměrný rozsah rozlišení přesnost proud 20 ma 10 µa 1% MH + 0,5% MR 200 ma 100 µa 0,8% MH + 0,2% MR Střídavý rozsah rozlišení přesnost proud 20 ma 10 µa 1% MH + 0,5% MR 200 ma 100 µa 1% MH + 0,5% MR Odpory rozsah rozlišení přesnost 2 kω 1 Ω 1% MH + 0,5% MR 20 kω 10 Ω 1% MH + 0,5% MR 200 kω 100 Ω 1% MH + 0,5% MR 2 MΩ 1 kω 1% MH + 0,5% MR MH měřená hodnota, MR měřicí rozsah 3

4 Dvoukanálový záznamník MEg Všeobecné údaje Integrační metoda A/D převodu s dobou převodu max. 80 ms Automatická změna rozsahů Rychlost záznamu 2 měřené hodnoty / s Překročení nejvyššího rozsahu min. o 75 % Sériová komunikace: RS 232/19,2 kbd Velikost datové paměti: 448 kb Při ukládání dvou hodnot za 1 s, postačí datová paměť na měření trvající 31,8 hodiny. 2.3 Referenční podmínky Teplota okolí: 20 C ± 2 C Relativní vlhkost: 40 % až 60 % Tlak vzduchu: 86 kpa až 106 kpa 2.4 Pracovní podmínky Teplota okolí: 20 C až +60 C Relativní vlhkost: 10 % až 90 % s příležitostnou krátkodobou kondenzací Pracovní poloha: libovolná Stupeň krytí: IP 65, při neporušenosti tmelení. 2.5 Napájení Zabudované NiMH akumulátory, typ: Doba provozu z nabitých akumulátorů při teplotě okolí vyšší než 0 C typicky: Doba nabíjení ze zdroje ss. nebo stř. napětí 9V: Nabíjecí zdroj akumulátorů NiMH: B-N1300AALF 30 hod. 15 hod. AC/DC adapter 9V/500mA např. MC090D050 4

5 MEgA Měřicí Energetické Aparáty 2.6 Konstrukce Rozměry: mm (bez konektorů CANNON) Připojení měřených veličin: přes konektor CANNON 9 vidlice Zapojení měřených vstupů na konektoru: 1 U1 ( červený ) 3 zem ( zelený ) 5 R ( žlutý ) 2 U2 ( černý ) 4 I ( modrý ) 6 až 9 nezapojeno Žlutá LED dioda PROVOZ Zelená LED dioda DOBÍJENÍ 3. Princip měření Dvoukanálový záznamník MEg 20 obsahuje dva kanály vstupních zesilovačů s vysokým vstupním odporem 10 MΩ, které přepínáním zesílení umožňují automatickou změnu rozsahů podle velikosti měřeného napětí. Za vstupní zesilovač je v případě měření střídavých veličin zařazen převodník střídavé stejnosměrné napětí. Upravené napětí v rozsahu ±200 mv je přes analogový multiplexer přivedeno na vstup integračního A/D převodníku s dobou integrace měřeného napětí 40 ms a celkovou dobou převodu max. 80 ms. Při měření proudů prochází měřený proud bočníkem 4,7 Ω. Napětí na bočníku je snímáno jedním z napěťových kanálů. Pro měření odporů je záznamník MEg 20 vybaven zdrojem proudu. Napětí na měřeném odporu je přes oddělovací obvod a analogový multiplexer vedeno na vstup integračního A/D převodníku. Režim měření odporů lze použít k měření odporu izolačního spoje. 4. Popis funkce Dvoukanálový záznamník MEg 20 je měřicí přístroj, který je napájen z vnitřních akumulátorů. Přístroj zahájí záznam buď okamžitě po naprogramování z organizéru PSION nebo počítače PC nebo ve zvolený čas startu. Funkce přístroje je signalizována LED diodou PROVOZ. Střídavý svit 1:1 signalizuje, že přístroj neměří, krátkodobé bliknutí LED diody PROVOZ s frekvencí jednou za minutu signalizuje měření. V režimu s připojeným organizérem nebo počítačem je možno provádět okamžité měření, naprogramovat záznam měřených veličin do paměti, monitorovat zaznamenávané hodnoty nebo vyčíst zaznamenaná data z paměti záznamníku MEg 20. 5

6 Dvoukanálový záznamník MEg20 Při programování záznamu do paměti záznamníku je možno zvolit záznam jedné nebo dvou měřených veličin. Čas startu záznamu se programuje pro nejbližších 24 hodin, tzn. provádí-li se programování např. v 10 hod a čas startu se zvolí 12 hod 00 min, pak záznamník začne měřit v poledne téhož dne. Naprogramuje-li se však čas startu na 8 hod 00 min, začne záznamník měřit následující den v 8 hod 00 min. Interval měření, tj. vzorkování měřených veličin, je možné volit v rozmezí 1 s až 255 s. Dále je možné určit i požadovanou dobu měření. Při měření dvou veličin je možno zvolit kombinace napětí napětí, napětí proud, napětí odpor, proud odpor. U napětí a proudu je možno zvolit měření stejnosměrné nebo střídavé. Možné naprogramování kombinací kanálů jsou uvedeny v Tabulce č. 1. Po naprogramování záznamu zůstává záznamník MEg 20 napájen z akumulátorů i po odpojení komunikačního kabelu až do doby ukončení naprogramovaného měření eventuelně do poklesu napětí akumulátorů pod provozuschopný stav (vybití akumulátorů). Pak je napájení automaticky odpojeno. Kapacita akumulátorů zajišťuje po plném nabití provoz po dobu nejméně 30 hodin při teplotě nad 0 C. Dobíjení akumulátorů je prováděno zasunutím konektoru JACK síťového zdroje s napětím 9 V do napájecího konektoru v krytu koncovky komunikačního kabelu PSION/PC MEg 20 a zasunutím komunikačního kabelu do záznamníku. Dobíjení je signalizováno svitem zelené LED diody DOBÍJENÍ. Doba dobíjení je cca 15 hodin. Pozn.: Zaznamenaná data zůstávají v paměti zachována i při úplném vybití akumulátorů. V případě úplného vybití je možné, že komunikace se záznamníkem z organizéru nebo z počítače nebude ihned po připojení pracovat (nebliká LED PROVOZ). V takovém případě je nutné nechat akumulátory záznamníku alespoň 5 minut dobít. 6

7 MEgA Měřicí Energetické Aparáty Tabulka č. 1 Kanál 2 Kanál 1 Ubat U1ss U1stř U2ss U2stř Iss Istř R Ubat X X X X X X X X U1ss X X X X X X X X U1stř X X X X X X X X U2ss X X X X X NE NE X U2stř X X X X X NE NE X Iss X X X NE NE X X X Istř X X X NE NE X X X R X X X X X X X X X - povolená kombinace naprogramování veličin NE - nepovolená kombinace naprogramování veličin 5. Užití Dvoukanálový záznamník MEg 20 je součástí meřicího a vyhodnocovacího systému pro zjišťování stavu protikorozní ochrany podzemních ocelových potrubí a konstrukcí v plynárenství i dalších průmyslových oborech. Protikorozní meřicí a vyhodnocovací systém zahrnuje: soupravu dvoukanálového záznamníku MEg 20 soupravu organizéru PSION Workabout vyhodnocující program MEg 20 umístěný v PC a archivační program GASACOR Jednorázová měření záznamníkem MEg 20 spojeným s organizérem PSION Lze uskutečnit jednorázová orientační měření v terénu ivlaboratorních podmínkách. V tomto případě tvoří oba přístroje jeden měřící komplet, přičemž zadávání měřících hodnot a zobrazení změřených výsledků zajišťuje organizér PSION a vlastní měření provádí záznamník MEg 20. K propojení organizéru se záznamníkem se použije komunikační kabel PSION/PC MEg 20. Při tomto měření musí být vnitřní akumulátory obou přístrojů nabity nebo musí být oba přístroje napájeny svými samostatnými napájecími zdroji. 7

8 Dvoukanálový záznamník MEg Systémová měření záznamníkem MEg 20 Systémová měření, která lze provádět měřícím a vyhodnocovacím systémem MEg 20 jsou: měření veličin v bodech na trase, polární měření, časová měření. Při systémových měřeních se z archivačního programu GASACOR v PC přenesou do organizéru PSION Workabout údaje o jednotlivých měřících bodech vybrané trasy, viz. popis programu GASACOR a programu PSION - Workabout. V této fázi jsou PC a organizér propojeny komunikačním kabelem PSION PC se seriovou komunikací RS 232. S organizérem obsahujícím data měřené trasy a požadovaným počtem záznamníků MEg 20 lze zahájit systémové měření. Vnitřní akumulátory organizéru i záznamníků musí být plně nabity. Měření ve vybraném bodě trasy se provede záznamníkem MEg 20 spojeným s organizérem PSION pomocí komunikačního kabelu PSION/PC MEg 20. Podle určeného typu měření se na konektor U1, U2, I, R záznamníku MEg 20 pomocí měřicího kabelu připojí instalované měřicí sondy, dle popisu měřicí metody. Nejprve se jednorázovým měřením ověří bezchybnost zapojení měřicího kompletu včetně připojení měřicích elektrod a až poté se zahájí vlastní systémové měření. Při měření na trase a nebo jiném krátkodobém měření se po jeho ukončení změřená data vyčtou ze záznamníku do organizéru, zde se předzpracují a uchovají v jeho zálohované RAM datové paměti, takže je možné s tímtéž záznamníkem MEg 20 provést měření i v dalším měřicím bodě zvolené trasy. Při dlouhodobém měření ve vybraném bodě trasy (obvykle 24 hod.) se zde měřicí záznamník MEg 20 ponechá a pro měření v dalším bodě trasy se použije další záznamník MEg 20. V dalším bodě trasy se opět nejprve jednorázovým měřením zkontroluje správná instalace záznamníku s měřicími kabely i měřicími elektrodami i správné propojení komunikačního kabelu PSION/PC MEg 20 mezi organizérem a záznamníkem. Pak se podle údajů platných pro tento měřicí bod záznamník naprogramuje a zahájí měření. Při krátkodobém měření se po jeho ukončení opět vyčtou data do organizéru, kde se zpracují a uloží do paměti. Při dlouhodobém měření se měřicí záznamník ponechá v daném měřicím bodě a pokračuje se k dalšímu bodu měřicí trasy. 8

9 MEgA Měřicí Energetické Aparáty Po projití celé vybrané trasy a návratu k PC se změřená data všech krátkodobých měření uložená v paměti organizéru přenesou do PC. To se provede přes komunikační kabele PSION PC. Data z krátkodobých měření přenesená do PC lze vyhodnotit uživatelským programem MEg 20, viz. popis programu MEg 20. Charakteristiky krátkodobého měření, tj. průměr a příp. další, se přenesou do programu GASACOR. Po ukončení měření dlouhodobě měřících záznamníků MEg 20, se tyto včetně měřicího příslušenství vyzvednou a záznamníky se přinesou k PC s vyhodnocovacím programem MEg 20. Změřená data se v záznamnících MEg 20 uchovají i při úplném vybití vnitřních akumulátorů. Záznamník MEg 20 se komunikačním kabelem PSION/PC MEg 20 připojí k počítači a zajistí se napájení záznamníku MEg 20. Uživatelským programem MEg 20 se změřená data dlouhodobých měření přenesou do PC, kde se vzniklé datové soubory tímtéž programem vyhodnotí. Při dlouhodobých měřeních na vybrané trase lze záznamníky MEg 20 naprogramovat také dopředu v laboratoři s použitím programu MEg 20. Nastavení měřicích režimů do záznamníků MEg 20 se uskuteční přes komunikační kabel PSION/PC MEg 20. Při tomto postupu je nutné evidovat, pro který měřicí bod je záznamník naprogramován a jaké měření se zde bude provádět. Instalace naprogramovaných záznamníků MEg 20 v měřicích bodech trasy se musí uskutečnit před naprogramovaným časem startu měření. Vlastní instalace záznamníků MEg 20 musí být pečlivá, protože není možné uskutečnit kontrolu správné instalace. Systémová měření lze uskutečnit i v součinnosti s jinými archivačními programy, pro které by však bylo nutné připravit zvláštní programy komunikačních rozhraní. Dlouhodobá měření kompletem záznamníku MEg 20 a organizérem PSION lze provádět i samostatně, bez archivačních a databázových SW prostředků. Pozn.: 1. Obsluhy programů MEg 20, GASACOR a programů pro ovládání organizéru PSION Workabout jsou uvedeny v samostatných popisech mimo tuto příručku. 2. Metody měření, zásady instalace měřících elektrod a postupy instalace jsou uvedeny v příloze č. 1 této příručky. 6. Požadavky na údržbu Záznamník MEg 20 je konstruován tak, aby byl v maximální míře odolný vůči vodě. Tato odolnost je zajištěna při neporušenosti impregnace mezi víčkem a tělesem jednotky záznamníku MEg 20 a proto výrobce v průběhu záruční doby 9

10 Dvoukanálový záznamník MEg20 nepovoluje rozebírání jednotky záznamníku MEg 20aipouplynutí záruky nedoporučuje rozebírání jednotky MEg 20, není-li možné profesionální obnovení impregnace. Při používání záznamníku MEg 20 je nutné ze strany obsluhy věnovat péči čistotě celého záznamníku, především však čistotě konektoru U1, U2, I, R a konektoru RS 232. Rovněž měřicí kabely i oba komunikační kabely je nutné udržovat čisté zvláště v oblastech zlacených kontaktů a popisů. Záznamník MEg 20 lze používat také při záporných teplotách do 20 C. I při těchto záporných teplotách zůstává zajištěna přijatelná ohebnost měřicích kabelů. Pozor! Při záporných teplotách dochází ke snížení kapacity vnitřních akumulátorů, což může ovlivnit dobu napájení při dlouhodobých měření. Z preventivních důvodů se doporučuje vždy po 2 rocích provozu vyměnit vnitřní NiMH akumulátory B-N1300AALF a zkontrolovat stav a odolnost impregnace proti vodě. Tyto činnosti je možné objednat také u výrobce záznamníku MEg 20, který při demontáži přístroje provede i jeho překalibrování. Při práci s organizérem PSION Workabout je nutné dodržovat všechna ustanovení uvedená v uživatelské příručce organizéru. 7. Obsah kompletu záznamníku MEg 20 Souprava dvoukanálového záznamníku MEg 20 Jednotka dvoukanálového záznamníku MEg 20, Měřící pěti žílový kabel s banánky (délka 2 m.), Napájecí zdroj 9 V/500 ma, Komunikační kabel PSION/PC MEg 20 (délka 1,5 m.), Uživatelský program MEg 20 pro PC s popisem na CD, Uživatelská příručka MEg 20. Volitelně lze k záznamníku MEg 20 objednat: Prodlužovací šňůry s barevně rozlišenými banánky (délka šňůr se specifikuje v objednávce), Textilní brašna. 10

11 MEgA Měřicí Energetické Aparáty Souprava organizéru PSION Jednotka organizéru PSION Workabout 2 MB, Pouzdro terminálu (Packaged docking holster), Komunikační kabel PSION PC (MC 1 m RS 232/PC), Adapter (link RS 232 SSY ENG-CE), Napájecí zdroj (Boxed PSY Series 3EURO), Akumulátory NiMH 1600 mah, Programy pro organizér PSION s popisy na CD, Uživatelská příručka PSION. 8. Způsob dodávání Místem předávání, pokud není určeno jinak, je místo sídla výrobce. Souprava dvoukanálového záznamníku MEg 20 se v základním provedení dodává v krabici s dodacím a záručním listem. Při objednání textilní brašny se souprava MEg 20 dodává kompletovaná v této brašně. 9. Záruka Na soupravu dvoukanálového záznamníku MEg 20 se poskytuje záruka v délce 2 roků od data předání uvedeného v dodacím listě. Vady vzniklé v této lhůtě prokazatelně vadnou konstrukcí, vadným provedením nebo nevhodným materiálem budou bezplatně opraveny výrobcem, přičemž místo plnění záruky je sídlo výrobce záznamníku MEg 20. Záruka zaniká, provede-li uživatel na záznamníku MEg 20 nebo na jeho příslušenství nedovolené úpravy nebo změny, zapojí-li záznamník MEg 20 nesprávně nebo byl-li záznamník MEg 20 provozován v rozporu s technickými podmínkami. Závady na záznamníku a jeho příslušenství vzniklé během záruční lhůty reklamuje uživatel u výrobce záznamníku MEg 20. Reklamace bez přiloženého záručního listu nebude uznána. Výrobce nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody způsobené užíváním záznamníku MEg 20. Z této záruky neplyne v žádném případě odpovědnost výrobce, která by přesáhla cenu záznamníku MEg

12 Dvoukanálový záznamník MEg Údaje pro objednávání V objednávce je nutné uvést: počet souprav dvoukanálových záznamníků MEg 20, rozsah volitelného příslušenství záznamníku MEg 20, počet souprav organizéru PSION Workabout MX, návaznost na archivační program GASACOR, Pozn. Dodání archivačního programu GASACOR není předmětem činnosti výrobce záznamníku MEg 20. Výrobce MEg 20 poskytne informace o distribuovaní programu GASACOR. 11. Výrobce MEgA - Měřicí Energetické Aparáty, s.r.o. Letovická 1412/ Brno Tel: , fax:

13 MEgA Měřicí Energetické Aparáty 1. Úvod Příloha č. 1: MĚŘICÍ METODY MEg 20 Uvedený záznamník MEg20 s pamětí je navržen pro měření napětí (resp. potenciálu) a proudu v oblasti protikorozní ochrany (dále PKO). Lze ho využít jak v rámci kontroly aktivní PKO tak v rámci provádění korozních průzkumů. Po výběru měřené veličiny a příslušné měřící metody se připraví další potřebné měřící přístroje, napájecí zdroje, regulační a snímací zařízení resp. pomocné adaptery, propojovací a měřící vodiče atd. Přitom musíme respektovat zda vybraná měřená veličina má z časového hlediska převážně stacionární průběh a postačí ji měřit krátkodobě, nebo má průběh nestacionární a bude ji nutno měřit dlouhodobě, abychom časový průběh měřené veličiny zachytili co nejvěrohodněji z hlediska dlouhodobého vlivu. 2. Měření potenciálu Nejčastěji měřenou veličinou je potenciál potrubí - půda. Pro posuzování korozního stavu kovového potrubí se měří jeho potenciál vůči referenční elektrodě Cu/CuSO 4, provedení dle ČSN (viz obr. 1) Podle ČSN se vyjadřuje potenciálový spád mezi potrubím a půdou hodnotou napětí článku potrubí-půda. Při potenciálových měřeních klademe značný důraz na citlivost voltmetru. Největší dovolená změna napětí nesmí přestoupit 100 µv. Vstupní odpor musí být co největší. Podle ČSN nejméně 20 kω/v. Při měření polarizačních potenciálů se vyžadují voltmetry s vyšším vstupním odporem, zpravidla 10 MΩ/V. 3. Měření potenciálu potrubí-půda Měření se provádí na kontrolních vývodech typu KVO, KVZ, KSO a přepojovacích objektech POA, POB, POIS, POCH, POČ a jejich kombinacích. Informativně lze měřit také na kovových částech armatur vodivě spojených s potrubím a na potrubí samotném, pokud tato vystupují na povrch půdy (ze země). 13

14 Dvoukanálový záznamník MEg20 Obr. 1 14

15 MEgA Měřicí Energetické Aparáty Podle ČSN EN jsou stanoveny samovolné korozní potenciály, ochranné potenciály a mezní kritické potenciály některých běžných do země, resp. do vody (sladké, slané), ukládaných kovových zařízení (ocelových, olověných, zinkových, měděných atp.). Pro ocelové potrubí uložené v půdě (do T < 40 C) se doporučené hodnoty ochranného potenciálu vůči Cu/CuSO 4 elektrodě pohybují v rozmezí od 850 mv do 1100 mv. Spodní mez ( 850 mv) představuje minimální ochranný potenciál pro úplnou katodickou ochranu. Horní mez ( 1100 mv) je maximální hodnota úplné katodické ochrany, kdy zápornější potenciály jako 1100 mv se považují za nebezpečné, neboť dochází k zvýšenému vývoji vodíku, který může být příčinou odlupování izolace na povrchu chráněného ocelového potrubí. 4. Měření samovolného korozního (En) a zapínacího potenciálu (Eon) Pro měření je zapotřebí: stejnosměrný voltmetr referenční elektroda Cu/CuSO 4 podle ČSN propojovací vodič speciální koncovky k vodičům (banánky, svorky, magnetické příchytky se svorkou) Obr. 2 Schéma zapojení pro měření potenciálu potrubí - půda 15

16 Dvoukanálový záznamník MEg20 Měřicí postup při obou těchto měřených veličinách je shodný. Referenční elektroda Cu/Cu SO 4 (pokud není provedena jako permanentní) se umisťuje na úroveň terénu nad měřeným zařízením. Upozornění! Pokud budou připojeny přívodní šňůry MEg 20 ke stejným polaritám svorek jako je uvedeno na obr. 2, bude naměřená hodnota označena znaménkem mínus ( ). Při opačném zapojení polarity bude naměřená hodnota kladná. I samovolný korozní zapínací potenciál v oblastech zvýšených a velmi vysokých vlivů bludných proudů dle ČSN je nutno měřit vždy dlouhodobě nejlépe 24 hod. Za takové oblasti lze považovat např. oblasti, kde potrubí uložená v zemi probíhají souběžně nebo křižují koleje tramvajové nebo koleje elektrifikované stejnosměrné trakce. 5. Měření vypínacího potenciálu Eoff Měření vypínacího potenciálu slouží pro stanovení polarizačního potenciálu E ICfree ~ Eoff a) Pomocí vypínání zkušebních vzorků Tato metoda je založena na stanovení vypínacího potenciálu (Eoff) pomocí odpojování (vypínání) ke chráněnému ocelovému potrubí trvale připojených vzorků oceli stejných fyzikálně-chemických vlastností jako je chráněné ocelové potrubí. Způsob zapojení voltmetru je uveden na obr. 3. b) Pomocí vypínaní stanic katodické ochrany Tato metoda je založena na odstranění IR spádu napětí vyvolaného zdroji katodické ochrany (stejnosměrného napětí) jejich současným vypnutím. Podmínkou je vypnutí všech zdrojů katodické ochrany ve stejný okamžik (ve stejném čase). Tuto podmínku je možné zajistit např. instalací synchronizovaných taktovačů, které současně vypínají a zapínají v nastaveném taktu (většinou 5 s vypnuto a 15 s zapnuto) všechny zdroje katodické ochrany, které v měřeném bodě chráněného ocelového potrubí vytvářejí IR spád. Měření vypínacího potenciálu (Eoff) chráněného potrubí - půda (Cu/CuSO 4 elektroda) provádíme pomocí záznamníku MEg 20 minimálně po dobu 1 s až 3 s po okamžiku vypnutí všech zdrojů katodické ochrany. Tato metoda měření vypínacího potenciálu není vhodná v oblastech zvýšených až velmi vysokých vlivů bludných proudů dle ČSN , poněvadž nelze zajistit odstranění IR spádu vyvolaného tokem bludných proudů. 16

17 MEgA Měřicí Energetické Aparáty Obr. 3 Schéma měření vypínacího potenciálu ocelové elektrody KE Měření velikosti a směru toku proudu potrubím metodou úbytku napětí na přesně změřeném odporu potrubí Velikost a směr toku proudu potrubím se měří při technických prohlídkách zařízení katodické ochrany (aktivní protikorozní ochrany), zpravidla jen při řešení složitějších provozních problémů spojených s nenadálými změnami korozní situace, viz obr. 4. Mezi dvěma body na potrubí, kterým protéká proud, se záznamníkem MEg 20 měří úbytek napětí. Jeden pól záznamníku se připojí vodičem se svorkou KVO nebo KVZ, PO a druhý pól vodičem patřičné délky o známém odporu se sousedním KVO, KVZ nebo PO, případně prostřednictvím svorek z části armatury U I R kde I je okamžitá hodnota proudu tekoucího v kovovém potrubí / A / U je naměřená hodnota úbytku napětí / V / R je odpor potrubí mezi měřenými body / Ω / 17

18 Dvoukanálový záznamník MEg20 7. Měření vstupujícího a vystupujícího proudu z a do potrubí pomocí měřeného ocelového vzorku o jednotkové ploše (např. 100 cm 2 ) Toto měření proudu se provádí velice často za současného měření potenciálu potrubí - půda zvláště v zastavěných oblastech při zjišťování vlivu bludných proudů. Umožňuje vyhodnotit během celé doby měření, jak se v blízkém okolí mohou měnit vlivy bludných proudů na vadě (korozní napadení nebo naopak katodická polarizace vady). Předpokládá se, že změny velikosti a směru toku proudu na vzorku o ploše 100 cm 2 jsou totožné se změnami velikosti a směru toku proudu na vadě izolace stejné plochy. Z časového snímku průběhu proudu po celou dobu měření se dá stanovit, kdy je vada v anodické oblasti (vytéká z ní proud) a dochází k elektrokorozi a po jakou dobu je vada katodicky chráněna (proud do ní vstupuje). Na základě Faradayova zákona jsme pak schopni stanovit váhový úbytek za určitou dobu korozní rychlost a rozhodnout o stupni ohrožení perforace potrubí v místě vady. Obr. 4 Schéma měření voltmetrickou metodou 18

19

20

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat

Více

Zdroj zajištěného napájení MEg103

Zdroj zajištěného napájení MEg103 Zdroj zajištěného napájení MEg103 Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Zdroj zajištěného napájení MEg103 1/ Charakteristika Zdroj zajištěného napájení MEg103 je určen k napájení indikátorů

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Zdroj zajištěného napájení Supply MEg101.4

Zdroj zajištěného napájení Supply MEg101.4 Zdroj zajištěného napájení Supply MEg101.4 Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Zdroj zajištěného napájení Supply MEg101.4 Zdroj zajištěného napájení Supply MEg101.4 1/ Charakteristika

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

Zdroj zajištěného napájení Supply MEg101.4

Zdroj zajištěného napájení Supply MEg101.4 Zdroj zajištěného napájení Supply MEg101.4 Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Zdroj zajištěného napájení Supply MEg101.4 Zdroj zajištěného napájení Supply MEg101.4 1/ Charakteristika

Více

Přístroj je vybaven hodinami reálného času (RTC), pamětí až pro 10000 naměřených hodnot a podsvíceným grafickým LCD displejem.

Přístroj je vybaven hodinami reálného času (RTC), pamětí až pro 10000 naměřených hodnot a podsvíceným grafickým LCD displejem. PU 294 DELTA Přístroj pro revize elektrických spotřebičů a zdravotnických elektrických zařízení PŘÍSTROJEM PU 294 DELTA LZE MĚŘIT: izolační odpory odpor ochranného vodiče unikající proudy včetně unikajících

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125

Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125 Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125 Eurotest COMBO MI 3125 - špičkový kompaktní multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT www.metra.cz 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU590... 3 4. Technické parametry:...

Více

Převodník Converter USB host / RS485. Uživatelský návod

Převodník Converter USB host / RS485. Uživatelský návod Převodník Converter USB host / RS485 Uživatelský návod MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Převodník Converter USB host / RS485 Uživatelský návod Převodník Converter

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZ2145A www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Montážní sestava MEg40/DIN

Montážní sestava MEg40/DIN Montážní sestava MEg40/DIN Měřící Energetické Aparáty Montážní sestava MEg40/DIN 1/ Účel a popis Základem montážní sestavy MEg40/DIN je univerzální monitor MEg40, viz [1], který je spolu s trojpólovým

Více

Generátor impulsu GRIG2

Generátor impulsu GRIG2 Generátor impulsu GRIG2 GRIG2 je generátor definované délky proudového impulsu po stisku tlačítka. Generátor byl vyvinut na zakázku pro měření zdvihu jádra solenoidu u smontovaného vstřikovače Common Rail.

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b

Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Zdroje

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Uživatelské informace MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Směrová nn ochrana MEg51 uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Charakteristika

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití Přístrojový transformátor

Více

Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití

Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití PŘEVODNÍK T4111 Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití Návod na použití převodníku T4111 Převodník je určen pro měření teploty pomocí externí teplotní

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič izolačního odporu MIC-5000 Obj. číslo: 106001378 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální měřič izolačního odporu. Určen pro přímé měření izolačního

Více

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) D/A převodník D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) Komunikace linkami RS232 nebo RS485 28. ledna 2016 w w w. p a p o u c h.

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Smart PTD transformátor proudu s děleným jádrem Smart PTD transformátor proudu s

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Indikátor zemních spojení a zkratových proudů MEg61.4

Indikátor zemních spojení a zkratových proudů MEg61.4 Indikátor zemních spojení a zkratových proudů MEg61.4 Měřící Energetické Aparáty Indikátor zemních spojení a zkratových proudů MEg61.4 1/ Charakteristika Indikátor zemních spojení a zkratových proudů

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PD ADAPTÉR PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PD ADAPTÉR PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PD 294.8 ADAPTÉR PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ www.metra.cz 1. Základní informace: Přístroj PD 294.8 je zvláštním příslušenstvím přístroje PU294 DELTA. Je určen ke kontrole svařovacích

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1 FERVE TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY F-814 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Strana 1 FERVE F - 814 je nový digitální přístroj k testovaní akumulátorů, alternátorů a regulátorů napětí, který byl

Více

HUMISTAR ČERVENEC 2008 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HDKA 12 pro kanálovou montáž URČENÍ POPIS

HUMISTAR ČERVENEC 2008 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HDKA 12 pro kanálovou montáž URČENÍ POPIS HUMISTAR ČERVENEC 2008 URČENÍ PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY řady HDKA 12 pro kanálovou montáž Převodníky vlhkosti a teploty řady HDKA 12 se používají ke kontinuálnímu měření vlhkosti a teploty

Více

Komunikační jednotka MEg202.2

Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 Měřící Energetické Aparáty Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 1/ CHARAKTERISTIKA Komunikační jednotka GPRS MEg202.2 v základním provedení zajišťuje

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Indikátor stavu pojistky MEg72c a MEg72b

Indikátor stavu pojistky MEg72c a MEg72b Indikátor stavu pojistky MEg72c a MEg72b Uživatelská příručka Měřící Energetické paráty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Indikátor stavu pojistky MEg72c a MEg72b uživatelská příručka Indikátor stavu

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

M E g 6 1 2. Indikátor zemních spojení a zkratových proudu. MEg61.2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2 Mericí Energetické Aparáty

M E g 6 1 2. Indikátor zemních spojení a zkratových proudu. MEg61.2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2 Mericí Energetické Aparáty M E g 6 2 M E g 6 2 M E g 6 2 Indikátor zemních spojení a zkratových proudu MEg6.2 M E g 6 2 Mericí Energetické Aparáty MEgA Měřicí Energetické Aparáty. CHARAKTERISTIKA Indikátor zemních spojení a zkratových

Více

Provádí naprogramované sekvence měření, což umožňuje automatické testování zařízení v souladu s normami a individuálními potřebami uživatele.

Provádí naprogramované sekvence měření, což umožňuje automatické testování zařízení v souladu s normami a individuálními potřebami uživatele. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Tester přenosných elektrických zařízení PAT-805 Obj. číslo: 106001366 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální tester určený k měření základních parametrů

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

MONITOR IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PRO RADIOTERAPEUTICKÉ OZAŘOVNY

MONITOR IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PRO RADIOTERAPEUTICKÉ OZAŘOVNY MONITOR IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PRO RADIOTERAPEUTICKÉ OZAŘOVNY Návod k obsluze 2001 Obsah: 1. Návod k obsluze... 3 1.1. Popis monitoru... 3 1.2. Technické parametry... 3 1.3. Popis funkce... 3 1.4. Popis nastavovacích

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

Mikromarz. NumGraph. Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití. Stručná charakteristika:

Mikromarz. NumGraph. Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití. Stručná charakteristika: Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití Stručná charakteristika: je určen pro měření napětí v libovolně volitelném rozsahu. Měřená hodnota je zobrazována pomocí 2-místného LED displeje. Diferenční

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Měřené veličiny: - odpor ochranného vodiče proudem > 200

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy.

Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Měření přechodových odporů, vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

MIC-10k1, MIC-5050 ZÁRUKA 2 ROKY. Standardní vybavení měřicích přístrojů: Index: WMGBMIC10K1 WMGBMIC5050. Měření izolačního odporu:

MIC-10k1, MIC-5050 ZÁRUKA 2 ROKY. Standardní vybavení měřicích přístrojů: Index: WMGBMIC10K1 WMGBMIC5050. Měření izolačního odporu: Premiéra 2. čtvrtletí 2013 Měřicí přístroje izolačního odporu MIC-10k1, MIC-5050 Standardní vybavení měřicích přístrojů: Index: WMGBMIC10K1 WMGBMIC5050 kabel 3 m červený 10 kv zakončený banánky kabel 3

Více

REVEX profi II. Měřené veličiny:

REVEX profi II. Měřené veličiny: REVEX profi II REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika

Více

Napájecí zdroj Supply MEg101.5

Napájecí zdroj Supply MEg101.5 Napájecí zdroj Supply MEg101.5 MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Napájecí zdroj Supply MEg101.5 Napájecí zdroj Supply MEg101.5 1/ Charakteristika Napájecí zdroj Supply

Více

MEgA - Měřicí Energetické Aparáty. Obr. 1: Mechanické rozměry indikátoru MEg60

MEgA - Měřicí Energetické Aparáty. Obr. 1: Mechanické rozměry indikátoru MEg60 MEgA - Měřicí Energetické Aparáty Obr. 1: Mechanické rozměry indikátoru MEg60 2 Indikátor zemních spojení a zkratů MEg60 Použití Indikátor zemních spojení a zkratů MEg60 je určen k vymezení úseku venkovního

Více

Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití

Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití LOGGER R0121 Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty R0121 Přístroj je určen pro měření a záznam teploty až ze dvou externích teplotních sond, připojených pomocí

Více

Voltmetr pro elektromobil. Technická dokumentace

Voltmetr pro elektromobil. Technická dokumentace Voltmetr pro elektromobil Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah 1. Hardwarové řešení a technické parametry...3 2. Připojení měřených napětí a ovládání...4

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 183.1 ČÍSLICOVÝ MĚŘIČ ZEMNÍCH ODPORŮ. www.metra.cz

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 183.1 ČÍSLICOVÝ MĚŘIČ ZEMNÍCH ODPORŮ. www.metra.cz NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 183.1 ČÍSLICOVÝ MĚŘIČ ZEMNÍCH ODPORŮ www.metra.cz OBSAH: 1 POUŽITÍ... 3 2 OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE... 3 2.1 FUNKCE PŘEPÍNAČŮ... 3 2.2 FUNKCE INDIKAČNÍCH LED... 4 2.3 DOBÍJENÍ AKUMULÁTORŮ...

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

Uživatelský manuál. DALIcus

Uživatelský manuál. DALIcus LIcus Uživatelský manuál verze 1.1 senzor pro měření střídavého proudu měření true RMS galvanické oddělení měřeného obvodu měřící rozsah 0-12A AC napájení ze sběrnice LI až šest senzorů v jednom zařízení

Více

Trojfázový zdroj napájení MEg Uživatelský návod

Trojfázový zdroj napájení MEg Uživatelský návod Trojfázový zdroj napájení MEg101.7 Uživatelský návod MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Trojfázový zdroj napájení MEg101.7 Uživatelský návod Trojfázový zdroj napájení

Více

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ( ČSN EN 60974-4-platnost od září 2007) Ing. Karel Lokajíček- Solid Team s.r.o. Olomouc www.solidteam.cz Splněním požadavků této normy se považuje za

Více

Snímač tlaku. SITRANS P Compact. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku. SITRANS P Compact. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P Compact Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

MEgA Měřicí Energetické Aparáty, s.r.o. 1. Charakteristika

MEgA Měřicí Energetické Aparáty, s.r.o. 1. Charakteristika MEgA Měřicí Energetické Aparáty, s.r.o. 1. Charakteristika PQ monitor v provedení MEg30.4 je multifunkční měřicí přístroj pro měření a dlouhodobý záznam třinácti proudů a až třinácti napětí, činných i

Více

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-1,x_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých

Více

Umožňuje měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko s rozlišením 0,01 Ω v obvodech chráněných RCD, bez jeho vypnutí.

Umožňuje měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko s rozlišením 0,01 Ω v obvodech chráněných RCD, bez jeho vypnutí. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič zdánlivého odporu smyčky nakrátko MZC-304 Obj. číslo: 106001351 Výrobce: SONEL S. A. Popis Bezpečností kategorie: CAT IV / 300 V. Stupeň krytí: IP

Více

HUMISTAR ČERVENEC 2008 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HDPA 12 pro kanálovou montáž URČENÍ POPIS

HUMISTAR ČERVENEC 2008 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HDPA 12 pro kanálovou montáž URČENÍ POPIS HUMISTAR ČERVENEC 2008 URČENÍ PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY řady HDPA 12 pro kanálovou montáž Převodníky vlhkosti a teploty řady HDPA 12 se používají ke kontinuálnímu měření vlhkosti a teploty

Více

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Kanálové konvertory série 905 PC jsou určeny ke konverzi digitálního nebo analogového TV kanálu v pásmu UHF. Konvertory jsou programovatelné a v rámci pásma

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

ThermoTrans A Převodník teploty. Návod k použití

ThermoTrans A Převodník teploty. Návod k použití Převodník teploty ThermoTrans A 20210 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz Internet: www.profess.cz 1.

Více

BREAK-DD8 a GS. Malé aplikace. Rozsáhlé aplikace. Distributory a oddělovače RS485 a RS232

BREAK-DD8 a GS. Malé aplikace. Rozsáhlé aplikace. Distributory a oddělovače RS485 a RS232 Distributory a oddělovače a RS232 BREAK-DD8 a GS GS-4/4* I Univerzální napájení I Ochrany proti přepětí I 100% galvanické oddělení I Až 64 portů I Plně transparentní DD8 OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD NAPÁJENÍ BREAK-DD8-485-UNIT/1U

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

S námi měříte více než

S námi měříte více než S I N C E 1 9 1 1 S námi měříte více než ČESKÁ VÝROBA A VÝVOJ Panelové a rozvaděčové přístroje Vyrobíme přístroje i na přání dle Vašich požadavků Analogové měřicí přístroje Typy přístrojů: AC a DC voltmetry

Více

Informace o přístroji UH28C VN zdroj

Informace o přístroji UH28C VN zdroj Informace o přístroji UH28C VN zdroj EN-CENTRUM, s.r.o. Telefon: +420 257 322 538 E-Mail: sales@encentrum.cz Lidická 66 Praha 5 15000 Telefax: +420 251 560 202 Internet: www.encentrum.cz Shrnutí Nejnovější

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI typ VLHK 2082 Rozsah teploty: 9,9 C až 99,9 C Rozsah vlhkosti: 0% až 99% www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným

Více

Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na napěťový výstup 0-10V Návod k použití

Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na napěťový výstup 0-10V Návod k použití PŘEVODNÍK T4211 Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na napěťový výstup 0-10V Návod k použití Návod na použití převodníku T4211 Převodník je určen pro měření teploty ve C nebo F pomocí externí

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič izolačního odporu MIC-10 Obj. číslo: 106001375 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální měřič izolačního odporu. Určen pro přímé měření izolačního odporu

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný stejnosměrný zdroj s regulací výstupního napětí a proudu s programovatelnými funkcemi 3 nezávislé výstupní kanály výstupní rozsah napětí u všech kanálů:

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více