Partner přílohy. Itálie. obchodní partner České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partner přílohy. Itálie. obchodní partner České republiky"

Transkript

1 Partner přílohy Itálie obchodní partner České republiky

2 II/III V řadě odvětví lze obchodní spolu práci Itálie a ČR ještě prohloubit České země a Itálie jsou obchodními partnery již několik staletí. Jak v obchodě tak v poskytování služeb. Což ostatně ukazují mnohé krásné umělecké artefakty a stavby v Praze i v celé České republice. Čeští a italští obchodníci tak měli po roce 1989 na co navázat a v posledních letech se potvrdila nadstandardní úroveň v obchodních i politických vztazích mezi oběma zeměmi. Stačí připomenout, že v roce 2011 dosáhl export do Itálie celkové hodnoty 118 miliard korun a Itálie tak byla sedmým nejdůležitějším zahraničním trhem pro české výrobce. V loňském roce byly zároveň z Itálie dovezeny do ČR služby a zboží v hodnotě 104 miliard korun, čímž se Itálie zařadila na šesté místo v importu zboží. Údaje a trendy českého exportu jsou čtenářům dobře známé. Ale časům ekonomické krize dokázal vzdorovat i italský export, který v roce 2011 dosáhl rekordní hodnoty 376 miliard eur a zaznamenal tak růst ve srovnání s předchozím rokem ve výši 11,6 procenta. Vývoz a dovoz se vrátily po letech 2009 a 2010 na předkrizové úrovně z roku Obě země navíc mají celou řadu společných rysů, které usnadňují jejich obchodní vztahy. Jsou významně exportně orientované a Německo je jejich nejdůležitějším obchodním partnerem. Průmysl jako tahoun obchodních vztahů Obě země navíc mají silnou průmyslovou páteř. V Evropské unii má po Německu nejsilnější průmyslový sektor právě Itálie. Kromě tradičních odvětví, jako je textil a potravinářský průmysl, se italské hospodářství vyznačuje silným exportem v odvětví kovoobrábění, strojírenství a výroby plastu. Tato průmyslová základna je tvořena z více než 95 procent malými a středními podniky, které zaručují velkou flexibilitu ve vedení, organizaci výroby a v implementaci inovací. V posledních letech se však ukazuje, že malá velikost italských firem může být určitou překážkou pro úspěšné pronikání na vzdálené trhy zemí BRICS a pro rozvíjení aplikovaného výzkumu a inovací. Vstupní náklady do těchto odvětví jsou totiž pro malé firmy příliš vysoké, a proto se jeví čím dál důležitější schopnost spolupráce mezi jednotlivými firmami. Český trh je pro tyto firmy velice zajímavý díky zeměpisné poloze v srdci Evropy Česká republika je Foto včetně titulní strany camic přirozeným mostem mezi EU a východními zeměmi, jako Rusko a Čína. Nepřekvapí tak, že obchodní vztahy mezi Českou republikou a Itálií mají výrazně průmyslový ráz. Nejvíce dovážené zboží do České republiky v roce 2011 představovaly mechanické a průmyslové stroje, motorová vozidla, elektrotechnika a výrobky z plastu či železa a oceli. Podobnou strukturu má i vývoz, který odráží celkovou průmyslovou strukturu České republiky. AAA pro italské hospodářství Nezanedbatelnou roli sehrávají především v dovozu do ČR také takzvaná odvětví AAA, neboli Alimentari (gastronomie), Arredamento (nábytek) a Abbigliamento (móda). Právě na tato odvětví se zaměřila i pozornost naší komory. V oblasti gastronomie došlo v ČR k značnému Livia Romani. Podle generální tajemnice Italsko- -české obchodní a průmyslové komory se v Itálii stále neprofiloval jasný brand Made in Czech Republic. I to se snaží komora změnit posunu, protože česká společnost výrazně změnila svůj vztah ke stravování, a kvalitní potraviny a nápoje již patří k životnímu stylu českých středních a vyšších vrstev. Navíc díky silnému turistickému ruchu se rychle zvýšila známost italských specialit, které čeští zákazníci vyhledávají i doma, což ukazuje i neustále rostoucí počet specializovaných prodejen italských potravin. A tak i přes nepříznivý vývoj domácí spotřeby v posledních letech dovoz potravin a nápojů dosáhl vůbec nejvyššího obratu od založení samostatného českého státu. V gastronomii hraje nezastupitelnou roli víno. Itálie zaujímá první místo v dovozu vín do ČR. V roce 2011 bylo z apeninského poloostrova do Česka importováno víno v hodnotě přesahující jednu miliardu korun, což představuje desetiprocentní meziroční růst. Zájem výrobců kvalitních italských potravin a vín o český trh dokládá množství akcí organizovaných naší komorou. Stačí připomenout, že nedávno skončil již třetí ročník obchodní prezentace italských vín Italian Wine Emotion. Na příští rok již připravujeme čtvrtý ročník. Během podobných akcí pozorujeme, že čeští obchodníci kladou čím dál větší důraz na kvalitu, za kterou jsou ochotni připlatit. A právě výrobky s dobrým poměrem ceny a kvality jsou italští výrobci, které jsme v posledních letech představili v ČR, schopni zaručit. Nezanedbatelné kouzlo designu Italský design má a bude mít i v příštích letech své nezanedbatelné obchodní kouzlo. Spojuje italský smysl pro umění, zručnost a vynalézavost našich malých a středních podniků spolu s nezbytnou funkčností: je tak na hranici mezi aplikovaným uměním a řemeslným uměním. Věříme, že se italský design společně s módou stane čím dál více součástí životního stylu českých středních a vyšších vrstev. Že tomu tak již z části je, dokazuje i velká pozornost a odezva akcí, které organizovala naše komora na podporu italského designu. Jde například o Italian Design Week, který minulý rok hostil přes 16 italských a 16 českých firem dovážejících italský design. Letos se Italian Design Week spojí s přehlídkou Design Blok. Superstudio této významné pražské akce bude zaměřené exkluzivně na Itálii a v jeho rámci představíme 16 firem z Piedmontu a 16 českých showroomů, které se věnují italskému designu. Návštěvníci tak budou moci poznat výrobky od firem Cavalli, DeLonghi a dalších. Podpořit Made in Czech Republic Vedle podpory výrobků Made in Italy v České republice se naše komora věnuje i propagaci českých výrobků v Itálii. Díky zeměpisné a kulturní blízkosti s Německem se mohou čeští exportéři a podnikatelé spolehnout na dobrou pověst svých výrobků, které spojují funkčnost, praktičnost a dobrou cenu. Tyto vlastnosti jsou nepochybně hlavním důvodem úspěchu vozů Škoda, ale také řady dalších výrobků spotřebitelského průmyslu. Je ale pravda, že v Itálii se stále neprofiloval jasný brand Made in Czech Republic a že české výrobky stále nemají viditelnost, kterou by si zasloužily. Stále navíc existuje prostor pro zvýšení známosti České republiky jako země vhodné pro italské investory a exportéry. Proto také organizujeme ve spolupráci s českým velvyslanectvím v Římě a s agenturou CzechInvest prezentace ČR italským investorům a obchodníkům. Premiér Petr Nečas jednal s italským protějškem a setkal se s papežem Diplomatické vztahy mezi Itálií a Českou republikou jsou v posledních letech mimořádně dobré, což ukazují i časté vzájemné státní návštěvy vrcholných politiků obou zemí. Zatím poslední se uskutečnila na konci května, kdy Itálii navštívil premiér Petr Nečas a setkal se zde se svým protějškem Mariem Montim a papežem. Jednání obou premiérů se týkalo především hospodářských vztahů, které zažívají po útlumu způsobeném hospodářskou krizí rozkvět. Neméně podstatnou součástí jednání byla i evropská témata. Itálie a Česká republika patří k těm unijním státům, které zdůrazňují potřebu pokračovat v úsilí o dokončení vnitřního trhu. Prvním probíraným evropským tématem byla růstová agenda, která v současnosti představuje klíčové téma pro Evropskou unii. Oba premiéři zdůraznili, že růstová agenda je dlouhodobou prioritou, kterou je ovšem 95 procent průmyslové výroby zajišťují v Itálii malé a střední podniky Výrobní klastry srdcem italského průmyslu Proč by Itálie měla být zajímavým trhem pro české podniky a investory? Naše komora spatřuje velký potenciál pro současnost i budoucnost ve výrobních klastrech, které jsou rozesety po celé zemi. Itálie má desítky až stovky center excelencí, která však potřebují pomoci při vstupu na zahraniční trhy. Jedná se o výrobní klastry v automobilovém průmyslu v Piedmontu, o klastr výroby nábytku a židlí v Udine, o klastry leteckého průmyslu v Apulii, Kampánii a Piedmontu, zatímco klastry věnující se Vřelé přijetí. Český předseda vlády a italský premiér Mario Monti potvrdili během oficiální návštěvy Itálie mimořádně dobré vztahy obou zemí třeba vnímat i ve vazbě na úsilí o udržení rozpočtové disciplíny. Fiskální odpovědnost proto není protikladem módě a textilu jsou rozeseté po celém poloostrově od Verony až po Neapol. Některé z těchto excelentních klastrů jsme ukázali i českým podnikatelům, kteří tak mohli poznat klastr výroby letištní infrastruktury z Lazia a dva odlišné klastry z regionu Piedmont, jeden zabývající se leteckým průmyslem a druhý výrobou zelených technologií. Společné výzvy Čeští a italští podnikatelé stojí na úsvitu tohoto století před dvojí výzvou. Pro úspěšný rozvoj jejich podniků i celého hospodářství bude čím dál zásadnější úspěch na zahraničních trzích. Byť se hodně mluví o zemích BRICS a jejich rychlém růstu, úloha evropských trhů zůstává pro české a italské podnikatele nezastupitelná. Bude tedy nutné opatření na podporu růstu. Klíčovou roli sehrávají opatření stimulující oživení vnitřního trhu. V dané oblasti Foto čtk uspět jak na těchto nových trzích, tak v rámci Evropské unie. Proto se i nadále bude naše komora snažit co nejvíce rozvíjet obchodní vztahy mezi oběma zeměmi, vědoma si toho, že existuje řada odvětví, kde lze obchodní spolupráci ještě prohloubit. V poslední době jsme se výrazně zaměřili na produkty spojené s italským stylem života, ale nové možnosti skýtají také odvětví obnovitelných zdrojů, evropské spolupráce malých a středních podniků na výzkumu a inovací, ale také ve více tradičních průmyslových odvětvích. Jsou tak naplněny všechny předpoklady, aby si ČR a Itálie byly navzájem důležitými obchodními partnery i v budoucnosti. Livia Romani, generální tajemnice Italsko-české obchodní a průmyslové komory se skrývá široký potenciál k dalšímu rozvoji a to jak na poli liberalizace služeb, tak i ve sféře digitálního trhu. Dalším tématem, kde Česká republika i Itálie nacházejí shodné postoje u řady bodů, je příprava víceletého finančního rámce, z něhož bude financována Evropská unie po roce Petr Nečas připomněl, že unijní rozpočet by měl být modernizován tak, aby představoval účinný investiční nástroj. Podle Maria Montiho by debata měla být vedena v prvé řadě nad strukturou a kvalitou výdajů. Oba premiéři přitom podtrhli potřebu reformy financování společné zemědělské politiky. Ve Vatikánu se uskutečnila také audience premiéra Petra Nečase u papeže Benedikta XVI. a setkání se státním sekretářem kardinálem Tarcisiem Bertonem. Hlavním tématem návštěvy byla příprava cyrilometodějských oslav, které se uskuteční v roce Jakub Horňáček

3 IV/V Alessandro Pasquale: Prostředí, v němž působíme, se mění rychle a nepředvídatelně Vybraná voda světových barmanů Stále více se zostřuje schizofrenní nutnost řídit firmu dynamickým způsobem a denně monitorovat rychlý vývoj trhu, ale zároveň neztratit dlouhodobé cíle, říká k podnikání v České republice generální ředitel společnosti Karlovarské minerální vody a člen představenstva pro vnější vztahy Italsko-české obchodní a průmyslové komory Alessandro Pasquale. E15: V Česko-italské obchodní komoře zastáváte funkci člena představenstva pro vnější vztahy. V čem tato role spočívá? Kromě běžné rozhodovací funkce člena představenstva komory jsem se společně s viceprezidentem Petrem Dostálem zhostil úlohy vytváření a udržování vztahů s českými institucemi, s osobnostmi z politického, kulturního a vědeckého života, s Českou hospodářskou komorou a obchodními komorami ostatních zemí. E15: Jak podle vašeho názoru komora nejvíce pomáhá podnikatelům v ČR? Mimo jiné zajisťuje služby pro české firmy, které mají zájem o italský trh. Naše komora je schopná zrealizovat vyhledání partnerů, právních a obchodních reportů a informací o italských firmách. Zároveň můžeme poskytnout asistenci zaměřenou na scouting v různých klíčových sektorech jak v oblasti průmyslové, tak obchodní. Ve spolupráci s našimi italskými partnery organizujeme řadu obchodních delegací českých firem do Itálie, které mají zájem se seznámit s novými dodavateli v různorodých oborech: víno a agropotravinářství, ale také Foto kmv v leteckém a mechanickém průmyslu, v technologii obnovitelých zdrojů, zemědělských strojů, ICT a dalších. V průběhu roku organizujeme četné networking setkání pro naše členy s významnými osobnostmi politického a institucionálního života, jako bylo například setkání s prezidentem Václavem Klausem, s předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou, premiérem Petrem Nečasem a nebo ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Dále pořádáme pravidelně semináře a kulaté stoly na nejaktuálnější témata, a to ve spolupráci s předními právnickými kancelářemi působícími v České republice. Alessandro Pasquale (40) Narodil se v italské Padově. Studoval Polytechnickou univerzitu v Miláně a Univerzitu v Parmě. Po ukončení studia působil v rodinné firmě na výrobu cukrovinek Vialetto ve Švýcarsku, kde za několik let prošel prakticky všemi odděleními. Počátkem devadesátých let přesunula rodina Pasquale těžiště svého byznysu do České republiky, když zprivatizovala závody vyrábějící proslulou karlovarskou minerálku Mattoni. Alessandro působí ve společnosti Karlovarské minerální vody od roku 2003, zpočátku jako člen představenstva, od roku 2009 v pozici generálního ředitele. V Italsko-české obchodní a průmyslové komoře zastává funkci člena představenstva pro vnější vztahy. E15: Jste Ital podnikající v České republice. Jak vnímáte naše současné podnikatelské prostředí. V čem vy konkrétně jste měl největší problém? V každém případě prožíváme nelehké období, kdy se prostředí, ve kterém působíme, mění rychle a nepředvídatelně. Proto se stále více zostřuje schizofrenní nutnost řídit firmu dynamickým způsobem a denně monitorovat rychlé vývoje trhu, ale zároveň neztratit dlouhodobé cíle. Teoreticky věc jednoduchá a banální, ale prakticky velmi obtížná. Pokud bych srovnal situaci v České republice a ve většině ostatních evropských zemích, myslím si, že se nachází ve zřetelně lepších podmínkách a že by tato chvíle vyžadovala více optimismu a odvahy jak ze strany státu, tak ze strany podnikatelů. I přes těžkou situaci věřím, že by mělo být nyní důležité investovat do budoucnosti. Nepřipadá mi, že udržování aktuálního konzervativního přístupu přináší obzvláště dobré výsledky. Z mé osobní zkušenosti mohu říci, že jsem se na začátku potýkal s některými kulturními obtížemi, ale po celkem krátké době jsem pochopil, jak vzájemně jednat s mými českými spolupracovníky, a pravděpodobně i oni pochopili, jak jednat se mnou. Dnes jsem velmi spokojený s nastavenými vztahy a musím říci, že česká a italská povaha nejsou tak kontrastní, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale doplňují se. Jejich spojení je tedy silným faktorem. E15: Co byste poradil italskému obchodníkovi, který plánuje vstoupit na český podnikatelský trh. Jaké kroky by měl podniknout? Ze všeho nejvíc bych mu poradil, aby přistoupil k tomuto dobrodružství s velkou pokorou a věnoval velmi mnoho času k pochopení země a mentality. Dále aby se obrátil na Italsko-českou obchodní a průmyslovou komoru, kde nalezne kompetentní osoby, které mu pomohou v prvních krocích a k tomu, aby se vyhnul chybám, které by mohly být fatální. E15: Dokázal byste říci, v jaké z těchto dvou zemí je snazší podnikat (z pohledu administrativního, legislativního)? Určitě v České republice. Ale nechtějte, abych vysvětloval důvody, protože nerad mluvím špatně o své zemi. E15: Žijete u nás již nějaký čas. Zachováváte si svůj původní životní styl, či jste se již přizpůsobil českému okolí? Stát, kde jsem žil nejdéle, bylo Švýcarsko, pak Česká republika a jako poslední Itálie, kde jsem prožil jenom dětství a období univerzitních studií. Je tedy těžké stanovit, jaký je můj původní životní styl. Mohu říci, že často obědvám v italských restauracích, piji české pivo, ale nepohrdnu ani dobrou svíčkovou s italským vínem, prakticky se snažím spojit to nejlepší ze všech zemí, které jsem měl to štěstí poznat. E15: Která vína máte v oblibě? Italská, nebo česká? Mám rád obzvláště italská vína hlavně proto, že to jsou vína, které znám nejlépe. I některá česká vína, především bílá, dosahují excelentní kvality, a ty si vždy rád vychutnám. Dále mám v oblibě vína z Burgelandu v Rakousku, kde sídlí naše firma Waldquelle, a některá argentinská vína. Michaela Výtisková inzerce A Překvapující, jemná, sofistikovaná, elegantní, přátelská, fascinující, delikátní, provokující, zahánějící žízeň, s fantazií... Výjimečná minerální voda. S vyváženým obsahem minerálů z ryzí čistoty přírody v okolí Karlových Varů. Na stolech ve všech vytříbených podnicích.

4 Jaký je váš pohled na vzájemné obchodní vazby Itálie a České republiky? Jaký v nich vidíte potenciál do budoucna? Danilo Manghi business development director Manghi Czech Republic Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Itálií jsou na vysoké úrovni dlouhá desetiletí a přestály obtížná léta ekonomické krize; jejich další rozvoj je proto nasnadě. Na českém trhu úspěšně fungujeme už dvacet let. V Itálii patříme mezi stavebnickou špičku téměř padesát let. Nyní připravujeme unikátní rezidenční rezort AURA Statenice, který nabídne jedinečné propojení venkovského a moderního způsobu života se širokým zázemím pro komfortní bydlení. Ať už si představíte mezinárodní školku, obchody, kavárny, golfové hřiště či amfiteátr to vše zde naleznete. Ekonomická krize zasáhla téměř celý svět; obchodní spolupráci mezi Českou republikou a Itálií však naopak posílila. Itálie jako země stylu, elegance a vkusu a se vztahem k designu a kvalitě těmito svými vlastnostmi Českou republiku oslovuje dlouhodobě. Jedinečnou ilustrací vzájemného pochopení je také projekt La Corte, exkluzivní bytový komplex v historickém centru Prahy v blízkosti Petrského náměstí. Nezaměnitelnou stopu zde zanechal světově proslulý interiérový designér Giulio Cappellini, umělecký ředitel skupiny Gruppo Polinzerce A GRAN MORAVIA koupíte i v nas ich nových pro dejnách LA FORMAGGERIA trona Frau. V La Corte se jedinečným způsobem propojilo to nejlepší z Itálie s geniem loci historické Prahy: životní styl, elegance, umění, design, kvalita a inovace. Vzájemná spolupráce mezi našimi zeměmi sluší České republice i Itálii. Věřím, že naše práce v České republice úspěšně odvedenými projekty zdaleka nekončí. Jan Šafra advokát Šafra & partneři Jako advokát poskytující právní služby poměrně velkému množství italských klientů (ať již společnostem nebo fyzickým osobám) mám k Itálii i k Italům opravdu blízký vztah. S ohledem na to, že s většinou italských klientů jsme zároveň dobří přátelé, dosti často bohužel poslouchám stížnosti na současné poměry v Česku, ale hlavně pak v Itálii. To je velká škoda, protože vzájemný obchod i vztahy v posledních letech jen kvetly. Zatímco v Itálii je Česká republika ještě stále známá především díky pivu, modelkám a fotbalu, opačným směrem značka Made in Italy funguje na 110 procent a je jedno, jestli jde o dovoz kvalitních potravin nebo třeba aut či módních doplňků. Zároveň předpokládám, že ani do budoucna se trend stoupajícího dovozu do Česka i samotné imigrace Italů do České republiky nezmění. Na vládní úrovni jsou totiž sice často proklamovány nejrůznější snahy o spolupráci, realita je pak ale bohužel vždy trochu jiná, což paradoxně nahrává Česku. Ačkoli osobně se domnívám, že současná cesta zvyšování daní a tvrdé daňové represe vůči investicím v zahraničí, kterou jde italská vláda, je naprosto chybná, z mého pohledu jako podnika- tele jde o krok jednoznačně pozitivní. Právě s ohledem na neustálé ztěžování podmínek pro podnikání v Itálii se mnoho italských podnikatelských subjektů zaměřuje na otevírání poboček v zahraničí a přesun podnikání (a někdy následně i bydliště) do podnikatelsky přívětivějších lokalit. Česká republika do této skupiny, i přes neutuchající snahy našich politiků, zatím stále patří. Doufejme, že nám to ještě chvíli vydrží. Italian Desk Volksbank CZ obsluhuje klienty již 20 let N a počátku devadesátých let začali podnikatelé z Itálie projevovat velký zájem o investování v České republice. První zajímavé obchody se uskutečnily v realitním sektoru, zejména v Praze, pro kterou měli Italové vždy určitou vášeň, především pro její nádherné historické budovy. Samozřejmě i jiné obory nabízely v tomto období zajímavé možnosti pro rozvoj podnikání, a tak některé velké italské firmy položily základy pro své aktivity na místním trhu v sektoru energetiky, textilního, automobilového a potravinářského průmyslu. Pozadu nezůstali ale ani majitelé malých a středních podniků. Rozvoj podnikatelských aktivit vzbudil potřebu podpory ze strany bank nejen z mateřské země (typické pro podniky již strukturované), ale také zejména bank místních. Volksbank byla první bankou na českém finančním trhu, která vytvořila v polovině devadesátých let specializovaný desk, který se zaměřoval právě na italskou klientelu a umožnil zákazníkům komunikaci s bankou v jejich mateřském jazyce, poskytoval cílenou podporu ve formě bankovních, speciálně pak úvěrových produktů, a pomáhal tak vytvářet stabilní základy pro podnikatelskou činnost. To vše ještě před tím, než na místní trh dorazily renomované italské bankovní instituce. Volksbank byla v roce 2001 také jedním ze zakládajících členů Česko-italské obchodní komory, a tak po celou dobu zůstala v blízkosti italských podnikatelů. Úspěch této iniciativy je základem dnešního specializovaného oddělení International Desk, který kromě Italian Desk zastřešuje i French Desk, German Desk a Russian Desk. Vzhledem ke skutečnosti, že různé podnikatelské aktivity začaly vyrůstat v tradičně Roberto Massa předseda představenstva BS&P Czech Republic Není nutné procházet oficiální statistiky, abychom pochopili, že vztahy mezi Českou republikou a Itálií jsou konsolidované po mnoho let, a mají rostoucí tendenci (Itálie je dnes šestý největší obchodní partner pro ČR). V rámci obchodních vztahů vývoz z ČR převyšuje dovoz z Itálie, a týká se především automobilového průmyslu, strojírenství a zpracování oceli. Na prvních místech je samozřejmě i výměna potravin. Nelze zapomenout ani na důležitou roli cestovního ruchu a investice do nemovitostí. Itálie zůstane důležitým obchodním partnerem České republiky i v budoucnosti, nicméně, předpovídat tyto vztahy v nestabilním ekonomickém prostředí je poměrně složité. Lze očekávat, že značka Made in Italy může najít stále větší odbyt na českém trhu, hledajícím rostoucí kvalitu výrobků. Na druhé straně mohou tradiční české výrobky nepochybně zvýšit podíl exportu do Itálie. Nelze vyloučit, že se prohloubí spolupráce i v oblasti energetiky, přesto bude záležet na politických rozhodnutích v rámci Evropské unie. Il vostro competente partner per i servizi bancari in Repubblica Ceca Italian desk Volksbank CZ Italian desk Volksbank CZ Lazarská Praha 2 persona da contattare: Alexandra Petrášová Tel.: Mobil: Fax: výrobních oblastech jako Morava a Slezsko, nemohl ani International Desk Volksbank zůstat bez reakce, a má tak své zastoupení i v Brně, aby bez problémů mohl podporovat tyto aktivity na místní úrovni. Na celorepublikové úrovni je oddělení schopné poskytnout poradenství a nabídnout na míru šité úvěrové produkty v rámci financování nemovitostí, obchodních a výrobních firem, ale i privátních klientů. Spolupracuje s místními poradenskými firmami, které pomáhají již fungujícím podnikům i podnikatelům, kteří se právě rozhodli založit, popřípadě přesunout svou činnost na území České republiky. Volksbank International, která Volksbank CZ vlastní, byla na počátku roku 2012 koupena největší ruskou bankou Sberbank. Dosavadní vstřícný přístup banky k zahraničním podnikatelům tak získává nový impulz pro svůj další rozvoj. I ve složité ekonomické situaci, která na trhu panuje, pevně věříme v potřebu každodenní spolupráce s podniky, pro které je podpora ze strany banky nezbytnou součástí jejich podnikatelské činnosti. Alexandra Petrášová Autorka textu pracuje jako team leader oddělení Italian Desk ve Volksbank CZ. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Podnikohospodářskou fakultu. Svou bankovní praxi zahájila v roce 2008 v Banco Popolare Česká republika (dnes Equa Bank). Od ledna 2011 je zodpovědná za Italian Desk ve Volksbank CZ. V případě zájmu ji můžete kontaktovat prostřednictvím u: i n ze rce A Anketa VI/VII

5 VIII/IX Sergio Salvagno: Češi a Italové se moh ou v řadě věcí navzájem inspirovat Podnik, který by dokázal skloubit českou schopnost plánování s italskou flexibilitou a fantazií, by měl na evropské úrovni velkou konkurenční výhodu, říká šéf firmy Ferrero Česká a předseda představenstva Italsko-české obchodní a průmyslové komory Sergio Salvagno. E15: Před několika dny jste byl zvolen do čela Italsko-české obchodní a průmyslové komory. Co od této funkce očekáváte? Otázka by měla být formulována odlišně: co očekávají členové komory od nového předsedy? Mým úkolem je reprezentovat početnou skupinu italských a českých podnikatelů, kteří chtějí podporovat vzájemné obchodní, kulturní a společenské vztahy mezi ČR a Itálií. Veškerá rozhodnutí přijímá představenstvo, kterému předsedám a které také udává směr a kontroluje aktivity komory. Nové směřování komory bude v kontinuitě s politikou minulého vedení, jemuž předsedal současný čestný předseda Antonio Pasquale a které dosáhlo mimořádně dobrých výsledků a vybudovalo komoře nynější prestiž. Současně ale cítíme potřebu inovace. A proto považuji za nezbytné zkoumat očekávání členů komory, poslouchat jejich problémy a hlavně rady, které se budeme snažit implementovat do konkrétních kroků. E15: V českém prostředí se pohybujete více než rok. Jak vnímáte aktuální podnikatelské a investiční klima v ČR? Velice na mne zapůsobila schopnost Sergio Salvagno (47) Narodil se v italském Droneru. Studoval účetnictví. Pro společnost Ferrero Group pracuje od roku Profesní zkušenosti v marketingu a prodeji získal v Lucembursku, Belgii, Švédsku a v Itálii, kde působil od roku 2001 do roku V letech 2006 až 2010 zastával pozici obchodního ředitele v Polsku. Generálním ředitelem společnosti Ferrero Česká se stal v lednu Od května letošního roku zastává post předsedy představenstva Italsko-české obchodní a průmyslové komory. S rodinou žije v Praze. Miluje vaření, dobré jídlo a kvalitní pití. Foto rerrero česká České republiky přitáhnout investice z řady zahraničních zemí. Tyto investice směřují na rozvoj průmyslové výroby v různých odvětvích určených pro export především do Německa. Přítomnost italských podnikatelů v ČR je rozšířená v různých odvětvích. Již od roku 2011, kdy začalo moje působení v této zemi, jsem našel velice aktivní komunitu italských a českých podnikatelů, kteří se často setkávají a jsou schopni vytvářet mezi sebou obchodní sítě. Především v Praze, kde působí ve službách řada důležitých firem z odvětví bankovnictví, pojištění, consultingu, je přítomnost italských firem naprosto zásadní. Nelze pak zapomenout na realitní sektor a na odvětví stavebnictví, kde jsou Italové, především v oblastech s vysokou historickou a architektonickou hodnotou, hlavními aktéry. V ostatních částech země je pak přítomnost italských podniků spjata především s průmyslem. Od začátku devadesátých let začala působit v zemi řada firem majících mimořádný národní i mezinárodní význam. E15: A jak je na tom z vašeho pohledu Itálie? Itálie se nachází v mimořádně obtížné ekonomické, politické i společenské situaci, ke které se navíc přidala řada přírodních neštěstí, která dostala na kolena celé oblasti země a to především oblast kolem města L Aquila a kraj Emilia. Mnohým podnikům pak domácí poptávka nedovoluje přežití, a je tak přirozené, že hledají nové obchodní příležitosti na zahraničních trzích. A v této oblasti sehrává komora strategickou úlohu v poskytnutí informací a podpory především malým a středním podnikům, které nedisponují vnitřními strukturami na podporu exportu. E15: Na co by si měli italští nebo naopak čeští podnikatelé dávat pozor při komunikaci s partnerem z druhé země? Zcela určitě máme odlišnou mentalitu i způsob jednání, a to jak v prožívání práce, tak v organizaci podniků. Češi mají sklon k velice přesnému plánování, kterému silně důvěřují a které plní s velkou přesností. Jednou nastavený projekt tak dotáhnou až do konce. Italové mají odlišný přístup. Organizace je poněkud méně rigidní a není žádný problém provést změny i v průběhu realizace. Pro Italy je také zásadní osobní kontakt s obchodním partnerem, ze kterého se pak často stává i osobní přítel. Tyto rozdíly mohou, především v prvních fázích spolupráce, vést k problémům v komunikaci, ale věřím, že je lze snadno překonat. To ostatně dokazuje i úspěch zde přítomných italských firem, které se dokázaly přizpůsobit místní mentalitě, a našly tak bod rovnováhy nejen ve vztazích se zákazníky a dodavateli, ale také se zaměstnanci a spolupracovníky. E15: Co by se mohl český byznysmen naučit od italského a naopak? Myslím si, že každý si může něco vzít od způsobu života a práce toho druhého. Italové by měli pochopit, že plánování je nezbytnou součástí v životě každého, malého či velkého, podniku. Češi by se mohli přiučit tomu, že flexibilita a provádění změn v průběhu realizace jsou strategickými zdroji pro každý podnik, a to především v této době. Podnik, který by dokázal skloubit českou schopnost plánování s italskou flexibilitou a fantazií, by měl na evropské úrovni velkou konkurenční výhodu. Přílohu připravil Petr Dašek a Michaela Výtisková A inzerce A inzerce

6 Profesionální partner pro italskou, českou a mezinárodní obchodní komunitu Italsko-česká obchodní a průmyslová komora Spolupráce s italskými a českými institucemi Události zaměřené na networking Tematické večery Semináře Informační služby Newsletter CamicNet Obchodní mise Delegace nákupčích Semináře a prezentace Účast na veletrzích Podpora podnikatelských subjektů Asistenční a poradenské služby Staňte se členem Italsko - české obchodní komory, účastněte se akcí a iniciativ italsko - české komunity. Veškeré informace na stránkách Italsko-česká obchodní a průmyslová komora Čermákova 7, Praha 2 Tel: , Inzerat_2012.indd 1 14/06/ :04:37

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

residential golf lifestyle

residential golf lifestyle residential golf lifestyle AURA je prvním rezidenčním resortem v České republice, který svým obyvatelům přináší unikátní řešení venkovského, ale zároveň moderního životního stylu a bydlení uprostřed přírody

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

Téma roku ČNOPK 2015. Výsledky průzkumu Průmysl 4.0 v České republice aktuální stav, příležitosti a výzvy

Téma roku ČNOPK 2015. Výsledky průzkumu Průmysl 4.0 v České republice aktuální stav, příležitosti a výzvy Téma roku ČNOPK 2015 Výsledky průzkumu aktuální stav, příležitosti a výzvy Partneři průzkumu Období průzkumu: 26.02. 11.03.2015 Počet účastníků: 274 Bankovnictví, bezpečnost ICT, biotechnologická výroba,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno www.praguedining.cz Organizování nezapomenutelné a úspěšné akce je více, než hosté odcházející s plným žaludkem. Najít to správné místo je složité a časově náročné. PragueDining.cz poskytuje zdarma službu,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme THE ADVANCED ENGINEERING UK group of events sektor automobilový, letecký, kompozitní, zpracování kovů, elektroniky Veletrh ADVANCED ENGINEERING se koná každoročně a pod

Více

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012 Konference ekonomických radů Praha, 26. června 2012 Vnitřní trh Prioritní oblasti CRP I SMA I - veřejné zakázky, profesní kvalifikace, přístup MSP k financím, patent, standardizace, digitální agenda, vysílání

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA. Prokop Svoboda Svoboda & Williams

REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA. Prokop Svoboda Svoboda & Williams REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA Prokop Svoboda Svoboda & Williams PŘEDSTAVENÍ SVOBODA & WILLIAMS Během 20 let svého působení jsme se pevně zařadili mezi respektovaná jména na pražském realitním

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Success Story. Projekt ekonomické diplomacie. Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy INDIA SHOW. v České republice ze strany ZÚ Dillí

Success Story. Projekt ekonomické diplomacie. Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy INDIA SHOW. v České republice ze strany ZÚ Dillí Success Story Projekt ekonomické diplomacie Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy INDIA SHOW v České republice ze strany ZÚ Dillí Specifika projektu Nezajišťuje přípravu akce v zemi vyslání, ale

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR 4. října Jak se jednotlivé třídy podílejí na celkovém růstu registrací Růst registrací ve srovnání / Celkové registrace v roce Třída Q1 Q2 VII-VIII I-VIII Nižší střední

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Kienbaum International Praha, 05. října 2011 Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Agenda 1. O nás» Představení společnosti Kienbaum 2. Odměňování v České

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit!

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit! ING Bank N.V. Česká republika 2011 1Media Kit! Duben 2011 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Bank v České republice 2 4. Organizační struktura 3 5. Společenská odpovědnost ING Bank

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce Plastia Lenka Novotná, jednatelka firmy Plastia s.r.o. Jdeme cestou originality a vysoké přidané

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

P R E S S E S E R V I C E

P R E S S E S E R V I C E PRAHA, 3. června 2013 Coface nabádá k opatrnosti při obchodování kvůli nárůstu případů neplacení Insolvence jsou na vzestupu po celé střední Evropě Všude ve střední a východní Evropě s výjimkou Lotyšska,

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Česká republika se letos v žebříčku globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra umístila na 31. místě ze 140 ekonomik

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

FÓRUM OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ ITÁLIE 26. 28. 11. 2015

FÓRUM OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ ITÁLIE 26. 28. 11. 2015 FÓRUM OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ ITÁLIE 26. 28. 11. 2015 FÓRUM OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ Veletrh obchodních zástupců Místo konání: Milán, Itálie Datum konání: 26. 28. listopadu 2015 Obor: vhodné pro všechny obory Forum

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR Hlavní zjištění Program 1. Představení projektu 2. Je ČR závislou ekonomikou? 3. Otázky / diskuse 4. Jak je na tom ČR v oblasti inovací? 5.

Více

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Mobility in the City. Česko-saská odborná konference. Praha, 27.11.2013. Lucie Křelinová. Zastoupení Společnosti na podporu hospodářství Saska

Mobility in the City. Česko-saská odborná konference. Praha, 27.11.2013. Lucie Křelinová. Zastoupení Společnosti na podporu hospodářství Saska Praha, 27.11.2013 Lucie Křelinová Zastoupení Společnosti na podporu hospodářství Saska Česko-německá obchodní a průmyslová komora I. Česko saská ekonomická spolupráce II. Společný program ČNOPK a WFS v

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil Podnikání základ prosperity Mgr. Pavel Drobil 1. Základní rámec Naše východiska - snížený počet legislativních norem /vyhlášky, živ.zákon, kniha jízd, paušály/, - díky proexportní politice se vracíme na

Více

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany...

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany... KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME strana 3. Firma, která začínala v garáži... strana 4. AHORN dnes... strana 5. AHORN z druhé strany... strana 7. Kam směřujeme do budoucna... Najdete nás také na Facebooku https://www.facebook.com/ahorncz

Více

Smart Business Festival 2015 Termín konání: Praha, 20. 21. 10. 2015 Představení projektu

Smart Business Festival 2015 Termín konání: Praha, 20. 21. 10. 2015 Představení projektu Smart Business Festival 2015 Termín konání: Praha, 20. 21. 10. 2015 Představení projektu CzechInno, z.s.p.o. Sdružení CzechInno se zaměřuje na propojení podnikatelských subjektů, veřejné správy a výzkumných

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V. ZÁVĚR Účelem projektu CzechAccelerator 2011 2014 je podporovat příležitosti inovativních českých firem na zahraničních trzích. Projekt doposud podpořil necelé

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více