Partner přílohy. Itálie. obchodní partner České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partner přílohy. Itálie. obchodní partner České republiky"

Transkript

1 Partner přílohy Itálie obchodní partner České republiky

2 II/III V řadě odvětví lze obchodní spolu práci Itálie a ČR ještě prohloubit České země a Itálie jsou obchodními partnery již několik staletí. Jak v obchodě tak v poskytování služeb. Což ostatně ukazují mnohé krásné umělecké artefakty a stavby v Praze i v celé České republice. Čeští a italští obchodníci tak měli po roce 1989 na co navázat a v posledních letech se potvrdila nadstandardní úroveň v obchodních i politických vztazích mezi oběma zeměmi. Stačí připomenout, že v roce 2011 dosáhl export do Itálie celkové hodnoty 118 miliard korun a Itálie tak byla sedmým nejdůležitějším zahraničním trhem pro české výrobce. V loňském roce byly zároveň z Itálie dovezeny do ČR služby a zboží v hodnotě 104 miliard korun, čímž se Itálie zařadila na šesté místo v importu zboží. Údaje a trendy českého exportu jsou čtenářům dobře známé. Ale časům ekonomické krize dokázal vzdorovat i italský export, který v roce 2011 dosáhl rekordní hodnoty 376 miliard eur a zaznamenal tak růst ve srovnání s předchozím rokem ve výši 11,6 procenta. Vývoz a dovoz se vrátily po letech 2009 a 2010 na předkrizové úrovně z roku Obě země navíc mají celou řadu společných rysů, které usnadňují jejich obchodní vztahy. Jsou významně exportně orientované a Německo je jejich nejdůležitějším obchodním partnerem. Průmysl jako tahoun obchodních vztahů Obě země navíc mají silnou průmyslovou páteř. V Evropské unii má po Německu nejsilnější průmyslový sektor právě Itálie. Kromě tradičních odvětví, jako je textil a potravinářský průmysl, se italské hospodářství vyznačuje silným exportem v odvětví kovoobrábění, strojírenství a výroby plastu. Tato průmyslová základna je tvořena z více než 95 procent malými a středními podniky, které zaručují velkou flexibilitu ve vedení, organizaci výroby a v implementaci inovací. V posledních letech se však ukazuje, že malá velikost italských firem může být určitou překážkou pro úspěšné pronikání na vzdálené trhy zemí BRICS a pro rozvíjení aplikovaného výzkumu a inovací. Vstupní náklady do těchto odvětví jsou totiž pro malé firmy příliš vysoké, a proto se jeví čím dál důležitější schopnost spolupráce mezi jednotlivými firmami. Český trh je pro tyto firmy velice zajímavý díky zeměpisné poloze v srdci Evropy Česká republika je Foto včetně titulní strany camic přirozeným mostem mezi EU a východními zeměmi, jako Rusko a Čína. Nepřekvapí tak, že obchodní vztahy mezi Českou republikou a Itálií mají výrazně průmyslový ráz. Nejvíce dovážené zboží do České republiky v roce 2011 představovaly mechanické a průmyslové stroje, motorová vozidla, elektrotechnika a výrobky z plastu či železa a oceli. Podobnou strukturu má i vývoz, který odráží celkovou průmyslovou strukturu České republiky. AAA pro italské hospodářství Nezanedbatelnou roli sehrávají především v dovozu do ČR také takzvaná odvětví AAA, neboli Alimentari (gastronomie), Arredamento (nábytek) a Abbigliamento (móda). Právě na tato odvětví se zaměřila i pozornost naší komory. V oblasti gastronomie došlo v ČR k značnému Livia Romani. Podle generální tajemnice Italsko- -české obchodní a průmyslové komory se v Itálii stále neprofiloval jasný brand Made in Czech Republic. I to se snaží komora změnit posunu, protože česká společnost výrazně změnila svůj vztah ke stravování, a kvalitní potraviny a nápoje již patří k životnímu stylu českých středních a vyšších vrstev. Navíc díky silnému turistickému ruchu se rychle zvýšila známost italských specialit, které čeští zákazníci vyhledávají i doma, což ukazuje i neustále rostoucí počet specializovaných prodejen italských potravin. A tak i přes nepříznivý vývoj domácí spotřeby v posledních letech dovoz potravin a nápojů dosáhl vůbec nejvyššího obratu od založení samostatného českého státu. V gastronomii hraje nezastupitelnou roli víno. Itálie zaujímá první místo v dovozu vín do ČR. V roce 2011 bylo z apeninského poloostrova do Česka importováno víno v hodnotě přesahující jednu miliardu korun, což představuje desetiprocentní meziroční růst. Zájem výrobců kvalitních italských potravin a vín o český trh dokládá množství akcí organizovaných naší komorou. Stačí připomenout, že nedávno skončil již třetí ročník obchodní prezentace italských vín Italian Wine Emotion. Na příští rok již připravujeme čtvrtý ročník. Během podobných akcí pozorujeme, že čeští obchodníci kladou čím dál větší důraz na kvalitu, za kterou jsou ochotni připlatit. A právě výrobky s dobrým poměrem ceny a kvality jsou italští výrobci, které jsme v posledních letech představili v ČR, schopni zaručit. Nezanedbatelné kouzlo designu Italský design má a bude mít i v příštích letech své nezanedbatelné obchodní kouzlo. Spojuje italský smysl pro umění, zručnost a vynalézavost našich malých a středních podniků spolu s nezbytnou funkčností: je tak na hranici mezi aplikovaným uměním a řemeslným uměním. Věříme, že se italský design společně s módou stane čím dál více součástí životního stylu českých středních a vyšších vrstev. Že tomu tak již z části je, dokazuje i velká pozornost a odezva akcí, které organizovala naše komora na podporu italského designu. Jde například o Italian Design Week, který minulý rok hostil přes 16 italských a 16 českých firem dovážejících italský design. Letos se Italian Design Week spojí s přehlídkou Design Blok. Superstudio této významné pražské akce bude zaměřené exkluzivně na Itálii a v jeho rámci představíme 16 firem z Piedmontu a 16 českých showroomů, které se věnují italskému designu. Návštěvníci tak budou moci poznat výrobky od firem Cavalli, DeLonghi a dalších. Podpořit Made in Czech Republic Vedle podpory výrobků Made in Italy v České republice se naše komora věnuje i propagaci českých výrobků v Itálii. Díky zeměpisné a kulturní blízkosti s Německem se mohou čeští exportéři a podnikatelé spolehnout na dobrou pověst svých výrobků, které spojují funkčnost, praktičnost a dobrou cenu. Tyto vlastnosti jsou nepochybně hlavním důvodem úspěchu vozů Škoda, ale také řady dalších výrobků spotřebitelského průmyslu. Je ale pravda, že v Itálii se stále neprofiloval jasný brand Made in Czech Republic a že české výrobky stále nemají viditelnost, kterou by si zasloužily. Stále navíc existuje prostor pro zvýšení známosti České republiky jako země vhodné pro italské investory a exportéry. Proto také organizujeme ve spolupráci s českým velvyslanectvím v Římě a s agenturou CzechInvest prezentace ČR italským investorům a obchodníkům. Premiér Petr Nečas jednal s italským protějškem a setkal se s papežem Diplomatické vztahy mezi Itálií a Českou republikou jsou v posledních letech mimořádně dobré, což ukazují i časté vzájemné státní návštěvy vrcholných politiků obou zemí. Zatím poslední se uskutečnila na konci května, kdy Itálii navštívil premiér Petr Nečas a setkal se zde se svým protějškem Mariem Montim a papežem. Jednání obou premiérů se týkalo především hospodářských vztahů, které zažívají po útlumu způsobeném hospodářskou krizí rozkvět. Neméně podstatnou součástí jednání byla i evropská témata. Itálie a Česká republika patří k těm unijním státům, které zdůrazňují potřebu pokračovat v úsilí o dokončení vnitřního trhu. Prvním probíraným evropským tématem byla růstová agenda, která v současnosti představuje klíčové téma pro Evropskou unii. Oba premiéři zdůraznili, že růstová agenda je dlouhodobou prioritou, kterou je ovšem 95 procent průmyslové výroby zajišťují v Itálii malé a střední podniky Výrobní klastry srdcem italského průmyslu Proč by Itálie měla být zajímavým trhem pro české podniky a investory? Naše komora spatřuje velký potenciál pro současnost i budoucnost ve výrobních klastrech, které jsou rozesety po celé zemi. Itálie má desítky až stovky center excelencí, která však potřebují pomoci při vstupu na zahraniční trhy. Jedná se o výrobní klastry v automobilovém průmyslu v Piedmontu, o klastr výroby nábytku a židlí v Udine, o klastry leteckého průmyslu v Apulii, Kampánii a Piedmontu, zatímco klastry věnující se Vřelé přijetí. Český předseda vlády a italský premiér Mario Monti potvrdili během oficiální návštěvy Itálie mimořádně dobré vztahy obou zemí třeba vnímat i ve vazbě na úsilí o udržení rozpočtové disciplíny. Fiskální odpovědnost proto není protikladem módě a textilu jsou rozeseté po celém poloostrově od Verony až po Neapol. Některé z těchto excelentních klastrů jsme ukázali i českým podnikatelům, kteří tak mohli poznat klastr výroby letištní infrastruktury z Lazia a dva odlišné klastry z regionu Piedmont, jeden zabývající se leteckým průmyslem a druhý výrobou zelených technologií. Společné výzvy Čeští a italští podnikatelé stojí na úsvitu tohoto století před dvojí výzvou. Pro úspěšný rozvoj jejich podniků i celého hospodářství bude čím dál zásadnější úspěch na zahraničních trzích. Byť se hodně mluví o zemích BRICS a jejich rychlém růstu, úloha evropských trhů zůstává pro české a italské podnikatele nezastupitelná. Bude tedy nutné opatření na podporu růstu. Klíčovou roli sehrávají opatření stimulující oživení vnitřního trhu. V dané oblasti Foto čtk uspět jak na těchto nových trzích, tak v rámci Evropské unie. Proto se i nadále bude naše komora snažit co nejvíce rozvíjet obchodní vztahy mezi oběma zeměmi, vědoma si toho, že existuje řada odvětví, kde lze obchodní spolupráci ještě prohloubit. V poslední době jsme se výrazně zaměřili na produkty spojené s italským stylem života, ale nové možnosti skýtají také odvětví obnovitelných zdrojů, evropské spolupráce malých a středních podniků na výzkumu a inovací, ale také ve více tradičních průmyslových odvětvích. Jsou tak naplněny všechny předpoklady, aby si ČR a Itálie byly navzájem důležitými obchodními partnery i v budoucnosti. Livia Romani, generální tajemnice Italsko-české obchodní a průmyslové komory se skrývá široký potenciál k dalšímu rozvoji a to jak na poli liberalizace služeb, tak i ve sféře digitálního trhu. Dalším tématem, kde Česká republika i Itálie nacházejí shodné postoje u řady bodů, je příprava víceletého finančního rámce, z něhož bude financována Evropská unie po roce Petr Nečas připomněl, že unijní rozpočet by měl být modernizován tak, aby představoval účinný investiční nástroj. Podle Maria Montiho by debata měla být vedena v prvé řadě nad strukturou a kvalitou výdajů. Oba premiéři přitom podtrhli potřebu reformy financování společné zemědělské politiky. Ve Vatikánu se uskutečnila také audience premiéra Petra Nečase u papeže Benedikta XVI. a setkání se státním sekretářem kardinálem Tarcisiem Bertonem. Hlavním tématem návštěvy byla příprava cyrilometodějských oslav, které se uskuteční v roce Jakub Horňáček

3 IV/V Alessandro Pasquale: Prostředí, v němž působíme, se mění rychle a nepředvídatelně Vybraná voda světových barmanů Stále více se zostřuje schizofrenní nutnost řídit firmu dynamickým způsobem a denně monitorovat rychlý vývoj trhu, ale zároveň neztratit dlouhodobé cíle, říká k podnikání v České republice generální ředitel společnosti Karlovarské minerální vody a člen představenstva pro vnější vztahy Italsko-české obchodní a průmyslové komory Alessandro Pasquale. E15: V Česko-italské obchodní komoře zastáváte funkci člena představenstva pro vnější vztahy. V čem tato role spočívá? Kromě běžné rozhodovací funkce člena představenstva komory jsem se společně s viceprezidentem Petrem Dostálem zhostil úlohy vytváření a udržování vztahů s českými institucemi, s osobnostmi z politického, kulturního a vědeckého života, s Českou hospodářskou komorou a obchodními komorami ostatních zemí. E15: Jak podle vašeho názoru komora nejvíce pomáhá podnikatelům v ČR? Mimo jiné zajisťuje služby pro české firmy, které mají zájem o italský trh. Naše komora je schopná zrealizovat vyhledání partnerů, právních a obchodních reportů a informací o italských firmách. Zároveň můžeme poskytnout asistenci zaměřenou na scouting v různých klíčových sektorech jak v oblasti průmyslové, tak obchodní. Ve spolupráci s našimi italskými partnery organizujeme řadu obchodních delegací českých firem do Itálie, které mají zájem se seznámit s novými dodavateli v různorodých oborech: víno a agropotravinářství, ale také Foto kmv v leteckém a mechanickém průmyslu, v technologii obnovitelých zdrojů, zemědělských strojů, ICT a dalších. V průběhu roku organizujeme četné networking setkání pro naše členy s významnými osobnostmi politického a institucionálního života, jako bylo například setkání s prezidentem Václavem Klausem, s předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou, premiérem Petrem Nečasem a nebo ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Dále pořádáme pravidelně semináře a kulaté stoly na nejaktuálnější témata, a to ve spolupráci s předními právnickými kancelářemi působícími v České republice. Alessandro Pasquale (40) Narodil se v italské Padově. Studoval Polytechnickou univerzitu v Miláně a Univerzitu v Parmě. Po ukončení studia působil v rodinné firmě na výrobu cukrovinek Vialetto ve Švýcarsku, kde za několik let prošel prakticky všemi odděleními. Počátkem devadesátých let přesunula rodina Pasquale těžiště svého byznysu do České republiky, když zprivatizovala závody vyrábějící proslulou karlovarskou minerálku Mattoni. Alessandro působí ve společnosti Karlovarské minerální vody od roku 2003, zpočátku jako člen představenstva, od roku 2009 v pozici generálního ředitele. V Italsko-české obchodní a průmyslové komoře zastává funkci člena představenstva pro vnější vztahy. E15: Jste Ital podnikající v České republice. Jak vnímáte naše současné podnikatelské prostředí. V čem vy konkrétně jste měl největší problém? V každém případě prožíváme nelehké období, kdy se prostředí, ve kterém působíme, mění rychle a nepředvídatelně. Proto se stále více zostřuje schizofrenní nutnost řídit firmu dynamickým způsobem a denně monitorovat rychlé vývoje trhu, ale zároveň neztratit dlouhodobé cíle. Teoreticky věc jednoduchá a banální, ale prakticky velmi obtížná. Pokud bych srovnal situaci v České republice a ve většině ostatních evropských zemích, myslím si, že se nachází ve zřetelně lepších podmínkách a že by tato chvíle vyžadovala více optimismu a odvahy jak ze strany státu, tak ze strany podnikatelů. I přes těžkou situaci věřím, že by mělo být nyní důležité investovat do budoucnosti. Nepřipadá mi, že udržování aktuálního konzervativního přístupu přináší obzvláště dobré výsledky. Z mé osobní zkušenosti mohu říci, že jsem se na začátku potýkal s některými kulturními obtížemi, ale po celkem krátké době jsem pochopil, jak vzájemně jednat s mými českými spolupracovníky, a pravděpodobně i oni pochopili, jak jednat se mnou. Dnes jsem velmi spokojený s nastavenými vztahy a musím říci, že česká a italská povaha nejsou tak kontrastní, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale doplňují se. Jejich spojení je tedy silným faktorem. E15: Co byste poradil italskému obchodníkovi, který plánuje vstoupit na český podnikatelský trh. Jaké kroky by měl podniknout? Ze všeho nejvíc bych mu poradil, aby přistoupil k tomuto dobrodružství s velkou pokorou a věnoval velmi mnoho času k pochopení země a mentality. Dále aby se obrátil na Italsko-českou obchodní a průmyslovou komoru, kde nalezne kompetentní osoby, které mu pomohou v prvních krocích a k tomu, aby se vyhnul chybám, které by mohly být fatální. E15: Dokázal byste říci, v jaké z těchto dvou zemí je snazší podnikat (z pohledu administrativního, legislativního)? Určitě v České republice. Ale nechtějte, abych vysvětloval důvody, protože nerad mluvím špatně o své zemi. E15: Žijete u nás již nějaký čas. Zachováváte si svůj původní životní styl, či jste se již přizpůsobil českému okolí? Stát, kde jsem žil nejdéle, bylo Švýcarsko, pak Česká republika a jako poslední Itálie, kde jsem prožil jenom dětství a období univerzitních studií. Je tedy těžké stanovit, jaký je můj původní životní styl. Mohu říci, že často obědvám v italských restauracích, piji české pivo, ale nepohrdnu ani dobrou svíčkovou s italským vínem, prakticky se snažím spojit to nejlepší ze všech zemí, které jsem měl to štěstí poznat. E15: Která vína máte v oblibě? Italská, nebo česká? Mám rád obzvláště italská vína hlavně proto, že to jsou vína, které znám nejlépe. I některá česká vína, především bílá, dosahují excelentní kvality, a ty si vždy rád vychutnám. Dále mám v oblibě vína z Burgelandu v Rakousku, kde sídlí naše firma Waldquelle, a některá argentinská vína. Michaela Výtisková inzerce A Překvapující, jemná, sofistikovaná, elegantní, přátelská, fascinující, delikátní, provokující, zahánějící žízeň, s fantazií... Výjimečná minerální voda. S vyváženým obsahem minerálů z ryzí čistoty přírody v okolí Karlových Varů. Na stolech ve všech vytříbených podnicích.

4 Jaký je váš pohled na vzájemné obchodní vazby Itálie a České republiky? Jaký v nich vidíte potenciál do budoucna? Danilo Manghi business development director Manghi Czech Republic Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Itálií jsou na vysoké úrovni dlouhá desetiletí a přestály obtížná léta ekonomické krize; jejich další rozvoj je proto nasnadě. Na českém trhu úspěšně fungujeme už dvacet let. V Itálii patříme mezi stavebnickou špičku téměř padesát let. Nyní připravujeme unikátní rezidenční rezort AURA Statenice, který nabídne jedinečné propojení venkovského a moderního způsobu života se širokým zázemím pro komfortní bydlení. Ať už si představíte mezinárodní školku, obchody, kavárny, golfové hřiště či amfiteátr to vše zde naleznete. Ekonomická krize zasáhla téměř celý svět; obchodní spolupráci mezi Českou republikou a Itálií však naopak posílila. Itálie jako země stylu, elegance a vkusu a se vztahem k designu a kvalitě těmito svými vlastnostmi Českou republiku oslovuje dlouhodobě. Jedinečnou ilustrací vzájemného pochopení je také projekt La Corte, exkluzivní bytový komplex v historickém centru Prahy v blízkosti Petrského náměstí. Nezaměnitelnou stopu zde zanechal světově proslulý interiérový designér Giulio Cappellini, umělecký ředitel skupiny Gruppo Polinzerce A GRAN MORAVIA koupíte i v nas ich nových pro dejnách LA FORMAGGERIA trona Frau. V La Corte se jedinečným způsobem propojilo to nejlepší z Itálie s geniem loci historické Prahy: životní styl, elegance, umění, design, kvalita a inovace. Vzájemná spolupráce mezi našimi zeměmi sluší České republice i Itálii. Věřím, že naše práce v České republice úspěšně odvedenými projekty zdaleka nekončí. Jan Šafra advokát Šafra & partneři Jako advokát poskytující právní služby poměrně velkému množství italských klientů (ať již společnostem nebo fyzickým osobám) mám k Itálii i k Italům opravdu blízký vztah. S ohledem na to, že s většinou italských klientů jsme zároveň dobří přátelé, dosti často bohužel poslouchám stížnosti na současné poměry v Česku, ale hlavně pak v Itálii. To je velká škoda, protože vzájemný obchod i vztahy v posledních letech jen kvetly. Zatímco v Itálii je Česká republika ještě stále známá především díky pivu, modelkám a fotbalu, opačným směrem značka Made in Italy funguje na 110 procent a je jedno, jestli jde o dovoz kvalitních potravin nebo třeba aut či módních doplňků. Zároveň předpokládám, že ani do budoucna se trend stoupajícího dovozu do Česka i samotné imigrace Italů do České republiky nezmění. Na vládní úrovni jsou totiž sice často proklamovány nejrůznější snahy o spolupráci, realita je pak ale bohužel vždy trochu jiná, což paradoxně nahrává Česku. Ačkoli osobně se domnívám, že současná cesta zvyšování daní a tvrdé daňové represe vůči investicím v zahraničí, kterou jde italská vláda, je naprosto chybná, z mého pohledu jako podnika- tele jde o krok jednoznačně pozitivní. Právě s ohledem na neustálé ztěžování podmínek pro podnikání v Itálii se mnoho italských podnikatelských subjektů zaměřuje na otevírání poboček v zahraničí a přesun podnikání (a někdy následně i bydliště) do podnikatelsky přívětivějších lokalit. Česká republika do této skupiny, i přes neutuchající snahy našich politiků, zatím stále patří. Doufejme, že nám to ještě chvíli vydrží. Italian Desk Volksbank CZ obsluhuje klienty již 20 let N a počátku devadesátých let začali podnikatelé z Itálie projevovat velký zájem o investování v České republice. První zajímavé obchody se uskutečnily v realitním sektoru, zejména v Praze, pro kterou měli Italové vždy určitou vášeň, především pro její nádherné historické budovy. Samozřejmě i jiné obory nabízely v tomto období zajímavé možnosti pro rozvoj podnikání, a tak některé velké italské firmy položily základy pro své aktivity na místním trhu v sektoru energetiky, textilního, automobilového a potravinářského průmyslu. Pozadu nezůstali ale ani majitelé malých a středních podniků. Rozvoj podnikatelských aktivit vzbudil potřebu podpory ze strany bank nejen z mateřské země (typické pro podniky již strukturované), ale také zejména bank místních. Volksbank byla první bankou na českém finančním trhu, která vytvořila v polovině devadesátých let specializovaný desk, který se zaměřoval právě na italskou klientelu a umožnil zákazníkům komunikaci s bankou v jejich mateřském jazyce, poskytoval cílenou podporu ve formě bankovních, speciálně pak úvěrových produktů, a pomáhal tak vytvářet stabilní základy pro podnikatelskou činnost. To vše ještě před tím, než na místní trh dorazily renomované italské bankovní instituce. Volksbank byla v roce 2001 také jedním ze zakládajících členů Česko-italské obchodní komory, a tak po celou dobu zůstala v blízkosti italských podnikatelů. Úspěch této iniciativy je základem dnešního specializovaného oddělení International Desk, který kromě Italian Desk zastřešuje i French Desk, German Desk a Russian Desk. Vzhledem ke skutečnosti, že různé podnikatelské aktivity začaly vyrůstat v tradičně Roberto Massa předseda představenstva BS&P Czech Republic Není nutné procházet oficiální statistiky, abychom pochopili, že vztahy mezi Českou republikou a Itálií jsou konsolidované po mnoho let, a mají rostoucí tendenci (Itálie je dnes šestý největší obchodní partner pro ČR). V rámci obchodních vztahů vývoz z ČR převyšuje dovoz z Itálie, a týká se především automobilového průmyslu, strojírenství a zpracování oceli. Na prvních místech je samozřejmě i výměna potravin. Nelze zapomenout ani na důležitou roli cestovního ruchu a investice do nemovitostí. Itálie zůstane důležitým obchodním partnerem České republiky i v budoucnosti, nicméně, předpovídat tyto vztahy v nestabilním ekonomickém prostředí je poměrně složité. Lze očekávat, že značka Made in Italy může najít stále větší odbyt na českém trhu, hledajícím rostoucí kvalitu výrobků. Na druhé straně mohou tradiční české výrobky nepochybně zvýšit podíl exportu do Itálie. Nelze vyloučit, že se prohloubí spolupráce i v oblasti energetiky, přesto bude záležet na politických rozhodnutích v rámci Evropské unie. Il vostro competente partner per i servizi bancari in Repubblica Ceca Italian desk Volksbank CZ Italian desk Volksbank CZ Lazarská Praha 2 persona da contattare: Alexandra Petrášová Tel.: Mobil: Fax: výrobních oblastech jako Morava a Slezsko, nemohl ani International Desk Volksbank zůstat bez reakce, a má tak své zastoupení i v Brně, aby bez problémů mohl podporovat tyto aktivity na místní úrovni. Na celorepublikové úrovni je oddělení schopné poskytnout poradenství a nabídnout na míru šité úvěrové produkty v rámci financování nemovitostí, obchodních a výrobních firem, ale i privátních klientů. Spolupracuje s místními poradenskými firmami, které pomáhají již fungujícím podnikům i podnikatelům, kteří se právě rozhodli založit, popřípadě přesunout svou činnost na území České republiky. Volksbank International, která Volksbank CZ vlastní, byla na počátku roku 2012 koupena největší ruskou bankou Sberbank. Dosavadní vstřícný přístup banky k zahraničním podnikatelům tak získává nový impulz pro svůj další rozvoj. I ve složité ekonomické situaci, která na trhu panuje, pevně věříme v potřebu každodenní spolupráce s podniky, pro které je podpora ze strany banky nezbytnou součástí jejich podnikatelské činnosti. Alexandra Petrášová Autorka textu pracuje jako team leader oddělení Italian Desk ve Volksbank CZ. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Podnikohospodářskou fakultu. Svou bankovní praxi zahájila v roce 2008 v Banco Popolare Česká republika (dnes Equa Bank). Od ledna 2011 je zodpovědná za Italian Desk ve Volksbank CZ. V případě zájmu ji můžete kontaktovat prostřednictvím u: i n ze rce A Anketa VI/VII

5 VIII/IX Sergio Salvagno: Češi a Italové se moh ou v řadě věcí navzájem inspirovat Podnik, který by dokázal skloubit českou schopnost plánování s italskou flexibilitou a fantazií, by měl na evropské úrovni velkou konkurenční výhodu, říká šéf firmy Ferrero Česká a předseda představenstva Italsko-české obchodní a průmyslové komory Sergio Salvagno. E15: Před několika dny jste byl zvolen do čela Italsko-české obchodní a průmyslové komory. Co od této funkce očekáváte? Otázka by měla být formulována odlišně: co očekávají členové komory od nového předsedy? Mým úkolem je reprezentovat početnou skupinu italských a českých podnikatelů, kteří chtějí podporovat vzájemné obchodní, kulturní a společenské vztahy mezi ČR a Itálií. Veškerá rozhodnutí přijímá představenstvo, kterému předsedám a které také udává směr a kontroluje aktivity komory. Nové směřování komory bude v kontinuitě s politikou minulého vedení, jemuž předsedal současný čestný předseda Antonio Pasquale a které dosáhlo mimořádně dobrých výsledků a vybudovalo komoře nynější prestiž. Současně ale cítíme potřebu inovace. A proto považuji za nezbytné zkoumat očekávání členů komory, poslouchat jejich problémy a hlavně rady, které se budeme snažit implementovat do konkrétních kroků. E15: V českém prostředí se pohybujete více než rok. Jak vnímáte aktuální podnikatelské a investiční klima v ČR? Velice na mne zapůsobila schopnost Sergio Salvagno (47) Narodil se v italském Droneru. Studoval účetnictví. Pro společnost Ferrero Group pracuje od roku Profesní zkušenosti v marketingu a prodeji získal v Lucembursku, Belgii, Švédsku a v Itálii, kde působil od roku 2001 do roku V letech 2006 až 2010 zastával pozici obchodního ředitele v Polsku. Generálním ředitelem společnosti Ferrero Česká se stal v lednu Od května letošního roku zastává post předsedy představenstva Italsko-české obchodní a průmyslové komory. S rodinou žije v Praze. Miluje vaření, dobré jídlo a kvalitní pití. Foto rerrero česká České republiky přitáhnout investice z řady zahraničních zemí. Tyto investice směřují na rozvoj průmyslové výroby v různých odvětvích určených pro export především do Německa. Přítomnost italských podnikatelů v ČR je rozšířená v různých odvětvích. Již od roku 2011, kdy začalo moje působení v této zemi, jsem našel velice aktivní komunitu italských a českých podnikatelů, kteří se často setkávají a jsou schopni vytvářet mezi sebou obchodní sítě. Především v Praze, kde působí ve službách řada důležitých firem z odvětví bankovnictví, pojištění, consultingu, je přítomnost italských firem naprosto zásadní. Nelze pak zapomenout na realitní sektor a na odvětví stavebnictví, kde jsou Italové, především v oblastech s vysokou historickou a architektonickou hodnotou, hlavními aktéry. V ostatních částech země je pak přítomnost italských podniků spjata především s průmyslem. Od začátku devadesátých let začala působit v zemi řada firem majících mimořádný národní i mezinárodní význam. E15: A jak je na tom z vašeho pohledu Itálie? Itálie se nachází v mimořádně obtížné ekonomické, politické i společenské situaci, ke které se navíc přidala řada přírodních neštěstí, která dostala na kolena celé oblasti země a to především oblast kolem města L Aquila a kraj Emilia. Mnohým podnikům pak domácí poptávka nedovoluje přežití, a je tak přirozené, že hledají nové obchodní příležitosti na zahraničních trzích. A v této oblasti sehrává komora strategickou úlohu v poskytnutí informací a podpory především malým a středním podnikům, které nedisponují vnitřními strukturami na podporu exportu. E15: Na co by si měli italští nebo naopak čeští podnikatelé dávat pozor při komunikaci s partnerem z druhé země? Zcela určitě máme odlišnou mentalitu i způsob jednání, a to jak v prožívání práce, tak v organizaci podniků. Češi mají sklon k velice přesnému plánování, kterému silně důvěřují a které plní s velkou přesností. Jednou nastavený projekt tak dotáhnou až do konce. Italové mají odlišný přístup. Organizace je poněkud méně rigidní a není žádný problém provést změny i v průběhu realizace. Pro Italy je také zásadní osobní kontakt s obchodním partnerem, ze kterého se pak často stává i osobní přítel. Tyto rozdíly mohou, především v prvních fázích spolupráce, vést k problémům v komunikaci, ale věřím, že je lze snadno překonat. To ostatně dokazuje i úspěch zde přítomných italských firem, které se dokázaly přizpůsobit místní mentalitě, a našly tak bod rovnováhy nejen ve vztazích se zákazníky a dodavateli, ale také se zaměstnanci a spolupracovníky. E15: Co by se mohl český byznysmen naučit od italského a naopak? Myslím si, že každý si může něco vzít od způsobu života a práce toho druhého. Italové by měli pochopit, že plánování je nezbytnou součástí v životě každého, malého či velkého, podniku. Češi by se mohli přiučit tomu, že flexibilita a provádění změn v průběhu realizace jsou strategickými zdroji pro každý podnik, a to především v této době. Podnik, který by dokázal skloubit českou schopnost plánování s italskou flexibilitou a fantazií, by měl na evropské úrovni velkou konkurenční výhodu. Přílohu připravil Petr Dašek a Michaela Výtisková A inzerce A inzerce

6 Profesionální partner pro italskou, českou a mezinárodní obchodní komunitu Italsko-česká obchodní a průmyslová komora Spolupráce s italskými a českými institucemi Události zaměřené na networking Tematické večery Semináře Informační služby Newsletter CamicNet Obchodní mise Delegace nákupčích Semináře a prezentace Účast na veletrzích Podpora podnikatelských subjektů Asistenční a poradenské služby Staňte se členem Italsko - české obchodní komory, účastněte se akcí a iniciativ italsko - české komunity. Veškeré informace na stránkách Italsko-česká obchodní a průmyslová komora Čermákova 7, Praha 2 Tel: , Inzerat_2012.indd 1 14/06/ :04:37

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM. Deset let Exportní ceny DHL, str. 12. Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str.

3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM. Deset let Exportní ceny DHL, str. 12. Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str. 3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str. 6 7 Deset let Exportní ceny DHL, str. 12 VYUŽIJTE ZKUŠENOSTÍ A SLUŽEB VÍCE NEŽ 30 ZAHRANIČNÍCH

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

Turecko ve třetím tisíciletí. aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 NOVINKY

Turecko ve třetím tisíciletí. aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 NOVINKY NOVINKY 3 / 2012 Turecko ve třetím tisíciletí aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 Kazachstán: země s rostoucím ratingem a nečekanými možnostmi str. 26 31 Když to šlo v Cambridge, proč

Více

My Češi jsme už dávno Evropu dohonili

My Češi jsme už dávno Evropu dohonili Praktický průvodce světem podnikání cz 06 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 6 / ročník 9, červen 2008 Společenská odpovědnost firem strana 20 České lázeňství

Více

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM ZIMA 2014/2015 Radek Jaroš Čtrnáct vrcholků zeměkoule Petr Kmoch Snad by byl táta pyšný JAROSLAV BESPERÁT Jsem týmový hráč Jen jedno řešení má cenu zlata.

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Spojené arabské emiráty. jsou neustále se rozvíjejícím projektem str. 6 10. Nejsilnější evropská ekonomika láká české firmy str.

Spojené arabské emiráty. jsou neustále se rozvíjejícím projektem str. 6 10. Nejsilnější evropská ekonomika láká české firmy str. 5 / 2009 Spojené arabské emiráty jsou neustále se rozvíjejícím projektem str. 6 10 Nejsilnější evropská ekonomika láká české firmy str. 13 Inovace, internacionalizace a konkurenceschopnost str. 16 17 Navrhování

Více

Partner přílohy. franšízing

Partner přílohy. franšízing Partner přílohy II/III Franšízing pomůže zvýšit hodn otu firmy V současné době si podnikatelé již uvědomují, že není levné provozovat více vlastních poboček s mnoha zaměstnanci a s vysokými provozními

Více

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU prosinec 07 str. 3 PROČ ČTU KOMORU Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou,

Více

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře Český výrobce modelů letadel zažil silné turbulence str. 28 číslo 9 l 8. 9. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Zkroťte čas Nestíháte? Známe

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (6/2010) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Myslete na novoročenky už nyní! www.vasepf.cz Sen začíná prací Na otázky

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

Alespoň léto nabídne víc práce

Alespoň léto nabídne víc práce Ročník 16 (6/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (10/2010) Nosným zájmem nyní je

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (10/2010) Nosným zájmem nyní je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (10/2010) Nosným zájmem nyní je získat jako druhý největší svaz samostatné místo v tripartitě Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Ing. Zdeněk

Více

Business očekává od nové vlády

Business očekává od nové vlády Ročník 16 (4/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

Hejtmani u ministra regionů

Hejtmani u ministra regionů Bém: Předsednictví poskytuje mimořádný politický, marketingový a organizační kapitál. Krajský rozměr předsednictví EU komentuje Jiří František Potužník, mluvčí premiéra pro evropské předsednictví. Nezávislý

Více

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO 2015 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny Vážené dámy, vážení pánové, tak a máme tady třináctku. 13. ročník soutěže Zlatá koruna. Číslo pro někoho k zapomenutí a pro jiné naopak šťastné.

Více

České firmy jsou sice někdy méně dynamické, ale zato velmi ziskové

České firmy jsou sice někdy méně dynamické, ale zato velmi ziskové Ročník 17 (5/2015) www.iprosperita.cz INZERCE České firmy jsou sice někdy méně dynamické, ale zato velmi ziskové Na hospodářský růst jednotlivých zemí Evropy, včetně České republiky, jsou rozdílné názory.

Více

Partneři přílohy. mnohem víc než očekáváš. Maďarsko obchodní partner ČR

Partneři přílohy. mnohem víc než očekáváš. Maďarsko obchodní partner ČR Partneři přílohy Mysli na MAĎARSKO mnohem víc než očekáváš UHERSKÉ SALÁMY PICK Tradi ní výrobky z maďarské Szegedi, dle stejné receptury již 140 let. Z pe liv vybraného masa vyšlechtěných prasat a s použitím

Více

Za zakázkami do fotbalového ráje str. 11 14. Proč Česká republika nehraje ligu mistrů? str. 9 10. Technistone versus brazilská žula str.

Za zakázkami do fotbalového ráje str. 11 14. Proč Česká republika nehraje ligu mistrů? str. 9 10. Technistone versus brazilská žula str. 2 / 2010 Za zakázkami do fotbalového ráje str. 11 14 Proč Česká republika nehraje ligu mistrů? str. 9 10 Technistone versus brazilská žula str. 15 Vytvářet hračku je hra, ale není to hračka str. 22 23

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () TESCAN představil světový unikát Jaroslav Klíma, předseda představenstva společnosti TESCAN, s pokorou o tom, jak dojít k úspěchu www.prosperita.info

Více