TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ"

Transkript

1 TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti v průběhu příštího roku? O čem diskutují a s jakými problémy se v zemědělství aktuálně potýkají? To vše bylo předmětem každoroční studie společnosti Kleffmann Group mapující trendy v evropském zemědělství. Níže představujeme podrobné výsledky. Studie Trendmonitor, jejímž cílem je zaznamenat proměny nálad v evropském zemědělství, probíhá dvakrát ročně. Vedle zemědělců z České republiky se jí pravidelně účastní také farmáři z Německa, Polska, Francie, Velké Británie a Maďarska. Zatímco v České republice bylo v rámci sedmnáctého pokračování této studie dotazováno 300 osob, v celoevropském měřítku bylo provedeno 3225 rozhovorů. Výzkum sestává z několika částí: V první části jsou farmáři dotazováni na zhodnocení současné ekonomické situace v zemědělství. Ve druhé části posuzují aktuální ekonomickou situaci svého podniku. Třetí tematický okruh se věnuje jejich investičním záměrům v příštích 12ti měsících a ve čtvrté, závěrečné části se rozebírají nejdiskutovanější témata v zemědělství. Věnujme se nyní jednotlivým oblastem studie detailněji. Současné ekonomické klima v evropském zemědělství Jednou z otázek, kterou respondenti v rámci výzkumu zodpovídali, bylo obecné zhodnocení současné zemědělské situace na škále od 1 (= dobrá ) do 5 (= špatná ). Přestože čeští farmáři hodnotí ekonomické klima v tuzemském zemědělství průměrnou známkou 3,4, dlouhodobé výsledky ukazují, že se situace v této oblasti rok od roku mírně zlepšuje. Dosažená známka 3,4 tak představuje nejpříznivější výsledek od roku. Skutečnost, že čeští farmáři nepovažují zemědělství za rentabilní oblast podnikání, si lze vysvětlit především nízkými cenami zemědělských komodit. Jak ukazuje graf č. 1, nálada evropských farmářů se v průběhu posledního desetiletí znatelně proměnila: Po úspěšných letech a přišel v následujícím roce propad do hluboké deprese. Tento negativní trend se nyní podařilo zastavit a zdá se, že díky faktorům, jako je relativně vysoká úroveň výkupních cen rostlinných komodit či příznivý průběh počasí v roce, se ekonomická situace v zemědělském sektoru začíná mírně zlepšovat.

2 Zhodnotíme-li výsledky této části studie na evropské úrovni, musíme konstatovat, že čeští farmáři se řadí mezi ty, kdo vnímají ekonomickou situaci v prvovýrobě nejhůře. Těmi nejskeptičtějšími jsou zemědělci z Francie. dobré A ,7 2,8 2,9 3,2 3,4 3,5 4 K špatné Graf č. 1: Jaké je podle Vás v současné době ekonomické klima v zemědělství? (data v průměrech) Současná ekonomická situace vlastního podniku Druhá část výzkumu se týkala zhodnocení ekonomické situace vlastního podniku. Výsledky tohoto tematického úseku studie jsou napříč evropskými zeměmi podobné a pohybují se kolem průměrné hodnoty 3. Nejlépe hodnotí vlastní ekonomickou situaci podniky ve Velké Británii (známka 2,6), nejhůře naopak zemědělské subjekty v Polsku a Maďarsku (známka 3). Čeští zemědělci hodnotí ekonomický potenciál vlastních podniků známkou 2,9. Jak dokládá graf č. 2, situace v českém zemědělství se za posledních 5 let významně proměnila: Zatímco v roce vzrostly ceny rostlinných komodit a s nimi i zisky řady zemědělských subjektů v Čechách, v roce začaly ceny pozvolna klesat. Tento propad dosáhl svého vrcholu v roce, kdy výkupní ceny řepky a pšenice ozimé klesly v porovnání s rokem o %. Navzdory tomu, že čeští farmáři dnes vnímají ekonomickou situaci svých podniků pozitivněji než v letech -, dosahuje jejich hodnocení jen průměrné známky. Tento výsledek do značné míry odráží dlouhodobě negativní situaci

3 v oblasti živočišné výroby, kdy výkupní ceny komodit a vysoké ceny vstupů (krmiva, energie) nutí chovatele k úsporným opatřením a v mnoha případech i likvidaci živočišné výroby. Data sesbíraná v srpnu ukazují (viz graf č. 3), že očekávání evropských farmářů ohledně ekonomického vývoje v roce 2012 jsou srovnatelná s jejich očekáváními před sezónou. Výjimkou jsou pouze maďarští zemědělci, kteří do budoucího roku vyhlížejí poměrně skepticky. Tuto skutečnost je však zapotřebí přičítat na vrub obecných ekonomických problémů, s nimiž se Maďarsko v současnosti potýká. dobré A ,6 2,7 2,9 3,0 3,1 4 K špatné Graf č. 2: Jak hodnotíte současnou ekonomickou situaci Vašeho podniku? (data v průměrech) Plánované investice v nadcházejících 12ti měsících Třetí tematický okruh předkládané studie se zabýval objemem investic, které evropští farmáři plánují v příštích 12ti měsících. Podle výsledků zobrazených v následujícím grafu (viz graf č. 4) je v České republice kolem 51 % farmářů, kteří hodlají v průběhu příštího roku investovat. Jen pro srovnání, stejný podíl farmářů chce investovat v příštím roce v Německu a jen o několik procent vyšší podíl zemědělců (54 %) ve Velké Británii. V ostatních evropských zemích, jež se výzkumu účastnily, je ochota investovat nižší. Porovnáme-li objem a rozložení plánovaných investic v českých podnicích, je situace následující: Přibližně 34 % dotazovaných farmářů (z celkového počtu 300 rozhovorů) plánuje

4 investovat do zemědělských strojů, 32 % do živočišné výroby a 4 % budou své investiční záměry realizovat v oblasti obnovitelných zdrojů. dobré A ,7 2,8 2,9 3,2 4 K špatné Graf č. 3: Jaké bude podle Vašeho názoru ekonomická situace Vaší firmy v následujících 12ti měsících? (data v průměrech) Graf č. 4: Plánujete ve Vaší firmě v příštích 12ti měsících nějaké investice? (data v %)

5 O čem se diskutuje Poslední část výzkumu se věnuje aktuálně nejdiskutovanějším tématům mezi farmáři. České zemědělce v srpnu roku nejvíce zajímaly počasí (23 %), výkupní ceny zemědělských komodit (21 %) a dotace (13 %). Jak vyplývá z celoevropských výsledků, nepotýkali se s těmito problémy sami. Otázkou výkupních cen zemědělských komodit se nejvíce zabývali polští (37 %) a francouzští (22 %) zemědělci, zatímco počasí se stalo nejčastěji diskutovaným tématem ve Velké Británii (14 %) a Maďarsku (23 %). V porovnání s výsledky únorové studie se zvýšila intenzita diskuzí o zemědělské politice Evropské unie. Příčinou je pravděpodobně blížící se termín přijetí reformy Společné zemědělské politiky, vyvolávající veřejnou debatu o některých kontroverzních bodech, jako je snižování přímých plateb dle velikosti podniku apod. výkupní ceny komodit dotace ekonomická situace obecně zemědělská politika EU finance byrokracie ceny masa ceny/náklady ceny mléka financování podniku počasí Graf č. 5: O jakých tématech diskutujete v současné době nejvíce? Česká republika a (spontánní odpovědi, v %, max 3 odpovědi) Výzkum ekonomické situace v českém zemědělství v příštím roce Ačkoli mají čeští zemědělci za sebou několik obtížných let, nyní se zdá, že se situace v tuzemském zemědělství určitým způsobem stabilizovala. Tuto skutečnost dokládají rovněž

6 výsledky studie Trendmonitor, jež dvakrát do roka zkoumá nálady mezi evropskými farmáři. Přestože čeští zemědělci patří mezi nejskeptičtější v Evropě, jejich hodnocení ekonomické situace zaznamenalo od výrazného propadu v roce pozvolný obrat pozitivním směrem. Zdali bude tento příznivý trend pokračovat, záleží na řadě okolností, jako jsou především vývoj cen zemědělských komodit, výše vstupních nákladů či nová zemědělská politika Evropské unie. Jak se tyto a další faktory budou vyvíjet a jaký vliv budou mít na profitabilitu evropského zemědělství, prozkoumáme již v další, devatenácté vlně studie Trendmonitor, která se uskuteční v srpnu roku Zdroje informací: 1. Data Kleffmann Group. Studie Trendmonitor 17. Srpen. 2. Situační a výhledová zpráva Olejniny [online].. Ministerstvo zemědělství České republiky. Dostupné z ISBN Lenka Nováková Kleffmann Group

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010

Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 STAVEBNICTVÍ Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 VÝZKUM POTENCIÁLU STAVEBNICTVÍ V ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY REZIDENČNÍ PARK BAAROVA 2 Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 www.studiestavebnictvi.cz

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

Banking Executive Survey 2012

Banking Executive Survey 2012 Banking Executive Survey 2012 Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe Obsah Předmluva 3 Úvod 4 Shrnutí 6 Současná situace v bankovním

Více

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky Ministerstvo financí odbor Finanční politika Fiskální výhled České republiky říjen 2008 Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 5 1.1 Makroekonomický vývoj... 5 1.2 Záměry fiskální politiky... 7 2 Vývoj veřejných

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Říjen 04 8. vlna Informace o projektu Základní informace Zadavatel výzkumu Česká televize Realizátor výzkumu TNS Aisa Termín sběru dat 5.0. až 3.0. 04 Způsob sběru dat CATI (Computer Assisted Telephone

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Resumé připravila společnost Červen 2013 Dílo je součástí projektu Propojení

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2014 OECD zveřejňuje 9. 9. 2014 v 11:00 publikaci Education at a Glance,

Více

Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu.

Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 28 Hana Tenglerová NKC.indd 1 1.4.9 15:3 1 2 NKC.indd 2 1.4.9 15:3 Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Srpen 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Ziskový potenciál je v Evropě větší než v USA Řecká sága pokračuje v mírně pozměněné podobě dál Zvýšení úrokové sazby americkou centrální bankou se blíží

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 1 Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Přehled údajů SBA 2014

Přehled údajů SBA 2014 CS Podniky a průmysl Přehled údajů SBA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA Ve zkratce Politika České republiky týkající se malých a středních podniků je v poslední době pragmatická a selektivní a klade velký důraz na

Více

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Hodnocení opatření SZP týkajících se chmele Stručné shrnutí - 7.

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Hodnocení opatření SZP týkajících se chmele Stručné shrnutí - 7. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Hodnocení opatření SZP týkajících se chmele Stručné shrnutí - 7. prosince 2009 Tato hodnotící studie obsahuje popis současné situace odvětví chmele

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice Udržitelné stavební investice v České republice Studie, listopad 2012 Udržitelné stavební investice v České republice 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle a východiska Studie 4 3 Současná situace ve stavebnictví 5

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, životním prostředím a rozvojem venkova a doporučení pro období

Více

Investiční sborník 2007. finanční server Měšec.cz

Investiční sborník 2007. finanční server Měšec.cz Měšec.cz Investiční sborník 2007 finanční server Měšec.cz Praha, březen 2007 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 2 3. Tituly SPADu v 2006 a 2007... 6 4. Telekomunikace... 9 5. Energetika... 11 5.1 Vývoj cen elektřiny

Více

MLADÍ A RODINA SPOLU, S DĚTMI, ALE BEZ ODDACÍHO LISTU 22 PRIORITNÍ ÚKOLY ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 4 EKONOMIKU ZVEDLY HLAVNĚ INVESTICE 26

MLADÍ A RODINA SPOLU, S DĚTMI, ALE BEZ ODDACÍHO LISTU 22 PRIORITNÍ ÚKOLY ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 4 EKONOMIKU ZVEDLY HLAVNĚ INVESTICE 26 MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 01/2015 ROČNÍK 5 TÉMA MLADÍ A RODINA 17 SPOLU, S DĚTMI, ALE BEZ ODDACÍHO LISTU 22 PRIORITNÍ ÚKOLY ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 4 EKONOMIKU ZVEDLY HLAVNĚ INVESTICE 26

Více

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy Generální partner Projekt: Kaštanová - Centrum bydlení a designu Investor: Ing. Radek Černý Architekt:

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více