ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O."

Transkript

1 ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O. Číslo 2/ duben 2013 /čtvrtletník/.... Obsah: - úvodní stránka str. 1 - Velikonoce str slovo ředitelky str. 2 - aktuality str ohlédnutí za kulturou str vyprávění uţivatel str připravujeme pro Vás str.9 - pro volnou chvíli str. 20 ~ 1 ~

2 Slovo ředitelky Milí čtenáři, milé čtenářky, tak snad máme tu letošní zimu konečně za sebou. Byla letos pořádně mrazivá, dlouhá, plná nepříjemných bacilů a moţná i depresí z toho mála slunečního světla. Sníh a mráz ne a ne polevit, sníh nás intenzivně zasypával celou zimu a dokonce i na letošní časné Velikonoce. Nyní je jiţ předpověď počasí velmi příznivá, ale přece jen, nenechte se ošálit a pořádně se oblékejte. Přeci jen je ještě duben Přes všechna ta chvilková ochlazení, poslední sněhové vločky i lezavý vítr, máme vyhlídku na nadcházející teplé a slunečné dny, kdy všechno začne, růst, kvést a zrát. Jaro je období, kdy se příroda začíná probouzet po dlouhém zimním spánku a sluneční paprsky v nás vyvolávají pocity štěstí a dobré nálady. Jaro je období přímo stvořené k tomu, začít s velkým jarním úklidem. A to nejenom ve skříních a sklepech, ale také v nás samotných. Nechat závan čerstvého vzduchu, aby odnesl stará trápení a vyvětral pocity nespokojenosti i z těch nejtemnějších komůrek a komnat v nás. Zbavit se všeho, co nepotřebujeme, nebo co nás dokonce nějakým způsobem svazuje a omezuje. Nebát se vyřadit starý kabát i neupřímnou přítelkyni, dát pryč nashromáţděné haraburdí, na které se celé roky práší. Moţná neţ čekat, čím nás letošní rok překvapí, je lepší převzít řízení svého osudu do vlastních rukou a jít mu naproti. Věřit, ţe si zaslouţíme to, po čem touţíme, a ţe naše spokojenost a vyrovnanost záleţí jen a jen na nás. Všechny situace, které se v našem ţivotě opakují, mají totiţ jednu věc společnou nás samotné. Přeji vám příjemné vplutí do jara. Ing. Ivana Vardanová ředitelka SENIORu Otrokovice ~ 2 ~

3 Ohlédnutí za kulturou v předchozím čtvrtletí Beseda se starostou Otrokovic Dne se konala beseda se starostou Otrokovic panem Mgr. Jaroslavem Budkem. K hlavním tématům besedy patřilo zrekapitulování minulého roku, k jakým došlo změnám v našem městě, jaké byly provedeny úpravy a případně nápravy toho s čím nebyli občané spokojeni. Kulturní život na SENIORu B Přednáška čaje a jejich význam pro organismus Uţivatelé měli moţnost se seznámit dne s druhy čajů a jejich významem pro organismus. Pan PharmDr. Brázdil vysvětlil, jaký druh čaje pomáhá při určitých zdravotních problémech. Posluchači měli velký zájem o přednášku, aktivně se dotazovali. Závěrem dostali vzorky čajů. Přednáška EXPO 58 a Brusel Dne se uskutečnila přednáška sociální pracovnice Kamily Zvoničové, DiS. na téma EXPO 58 a Brusel. Uţivatelé se dozvěděli o historii města, o jeho památkách, o gastronomických specialitách a především o mezinárodní výstavě EXPO 58, pro kterou je typická stavba Atomia. Přednáška byla doplněná videm a fotografiemi. ~ 3 ~

4 Masopust s módní přehlídkou Dne se u nás v zařízení konala Masopustní veselice. Zpestřením této akce byla módní přehlídka modelů let minulého století. Akce měla velký ohlas u uţivatelů, nechybělo občerstvení a pro zábavu a potěšení hrála ţivá hudba. Valentýnské posezení s tipovací soutěží Dne připravili zaměstnanci pro naše uţivatele tipovací soutěţ, jejíţ ústředním tématem byly svatební fotografie uţivatelů a zaměstnanců SENIORu B. Kaţdý ze soutěţících si mohl tipnout, kdo se na fotografii nachází. Soutěţ byla doplněna o historii svátku svatého Valentýna a poutavými povídkami. Návštěva solné jeskyně Dne se uskutečnil výlet do Solné jeskyně v Otrokovicích. Strávili jsme hodinu v příjemném prostředí, kdy jsme si uţívali odpočinku, příjemné hudby a relaxu. Dozvěděli jsme se také, ţe solná jeskyně, má blahodárné účinky na celý organismus. Pro velký úspěch výlet v brzké době zopakujeme. ~ 4 ~

5 Divadelní představení o Jeníkovi a Mařence K Mezinárodnímu dni ţen si pro uţivatele připravili zaměstnanci SENIORu B dne divadelní představení O Jeníkovi a Mařence. Po vystoupení bylo pro uţivatele přichystáno posezení s bohatým občerstvením a reprodukovanou hudbou. Kaţdá z uţivatelek si odnesla kytičku u příleţitosti svátku ţen. Přednáška o Velikonocích - svátcích jara Dne si připravila paní Škrabalová z knihovny na Baťově přednášku na téma: Velikonoce svátky jara. Uţivatelům byly přiblíţeny zvyky a tradice spojené s příchodem jara v naší republice a v ostatních zemích světa. V rámci přednášky si uţivatelé zavzpomínali na oslavy Velikonoc v době jejich mládí. V úterý u nás probíhaly Velikonoční dílničky, které si pro nás připravili pracovníci z DDM Sluníčko a jejich pomocníci. Uţivatelé si mohli vyzkoušet tvořit spoustu výrobků s velikonoční tématikou. V odpoledních hodinách jsme přivítali děti, které navštěvují nejrůznější kroužky DDM. Ke zhlédnutí bylo vystoupení nejmenších dětí a to koťátek, loupeţníčků, maţoretek, dále pak starších dětí - břišních tanečnic, muzikantů s flétnami a kytarami, moderních tanečnic. Velikonoční dílničky a besídka z DDM Sluníčko ~ 5 ~

6 Přednáška Březen měsíc knihy Dne si pro naše uţivatele připravila Ing. Jana Koňaříková přednášku na téma Březen měsíc knihy. Uţivatelé vzpomínali na nejčtenější knihy z jejich mládí. Přednáška byla spojená i se závěrečným ukončením soutěţe týkající společného tématu KNIHY. Pořádané kulturní akce na budově C Dne se ve společenském sále našeho domova uskutečnilo novoroční vystoupení ţenského folklórního souboru Tetičky z Kunovic. Do svého repertoáru mají Tetičky zahrnuty hlavně písničky ze Slovácka, ale rády si zazpívají i jiné ţánry. Vţdy zpívají s radostí a dobrou náladou, tyto pocity pak přenášejí i na publikum. Na ochutnávku tentokrát přivezly i sváteční koláčky, které všem moc chutnaly. Dne se konala beseda s uživateli na jejíţ přípravě se podílely studentky Střední pedagogické školy Zlín. Beseda byla zaměřena na módu 30. a 40. let 20. stol. K představení tehdejších trendů v oblékání, účesech a doplňcích byla přichystána obrazová prezentace. Přítomní obyvatelé přispívali do diskuze a bylo znát, ţe je zvolené téma zaujalo. Jak by také ne, kdyţ se prostřednictvím něj vrátili do let svého mládí. ~ 6 ~

7 Dne nám děti z MŠ Zahradní přišly zpestřit dopolední čas písničkami a básničkami vztahujícími se k zimnímu období. Předvedly nám znalost anglického jazyka i schopnost vystupovat před četným publikem. Jako vţdy nepřišly s prázdnou a pro kaţdého obyvatele přinesly drobný dárek. Čas strávený přípravou vystoupení byl zúročen, protoţe si jej všichni přítomní uţili. I letos se v našem domově uskutečnil tradiční ples tentokrát nazvaný Ples elegance. Dne byl na odpoledne připraven bohatý program odkazující k období 30. a 40. let minulého století. O zahájení se postarali studenti Střední pedagogické školy Zlín s módní přehlídkou retro modelů. Modely byly zapůjčeny speciálně pro tuto příleţitost a byly doladěny dobovými účesy i doplňky. K poslechu i tanci zahrála kapela Duo Morava a připravena byla i bohatá tombola, z níţ si cenu odnesl kaţdý zúčastněný. O atmosféru let dávno minulých se postarali všichni ti, kteří přišli oblečeni ve společenských či dobových šatech. Dne náš domov oţil průvodem masek ohlašujících fašankové veselí. Obyvatelé si tak mohli připomenout, ţe se blíţí postní období před Velikonocemi. V rámci průvodu nechyběla ani tradiční maska medvěda s medvědářem a mnoho dalších. Rozdávali jsme sladké koblihy jako symbol masopustu. Také naši obyvatelé nezůstali pozadu a přípravu koblih si vlastnoručně vyzkoušeli. ~ 7 ~

8 Dne si pro zájemce z řad našich obyvatel přichystaly studentky Střední pedagogické školy Zlín besedu na téma historie hraček. Studentky měly nachystánu prezentaci, která představovala ukázky hraček a kočárků z různých období. Obyvatelé se zapojili do společného povídání, vzpomínali na svá dětská léta a také na to, jaké hračky měly k dispozici jejich děti. V myšlenkách se přenesli do období, které bylo pro většinu z nich jedním z nejšťastnějších. Při příleţitosti Mezinárodního dne ţen si dne ochotníci z řad zaměstnanců SENIORu připravili divadelní vystoupení na motivy pohádky O perníkové chaloupce. Humorně zpracovaná zápletka všechny přítomné pobavila. Poté zazněly verše, které byly naše obyvatelky zvyklé slýchat při dřívějších oslavách tohoto svátku. Jako tečku za celým programem obdrţely všechny ţeny kytku. Dne proběhlo další setkání našich obyvatel s dětmi z MŠ v rámci projektu Setkávání generací. Vzhledem k blíţícímu se velikonočnímu období byla jejich společná práce v domovince zaměřena na výrobky s velikonočními motivy. Díky práci ve dvojicích mohli senioři předávat zkušenosti dětem a děti mohly potěšit seniory svojí bezprostředností. Atmosféra byla velice příjemná a všichni uţ se těší na další setkání ~ 8 ~

9 Připravujeme pro Vás Plánované akce SENIORu B II. čtvrtletí 2013: Duben Přednáška k výročí Cyrila a Metoděje Přednáška o finanční gramotnosti seniorů Návštěva knihovny na Baťově Květen Vystoupení dětí z MŠ Přednáška Dr. Brázdila na téma - Homeopatie Představení dětí ze ZUŠ Otrokovice Červen Přehlídka orientálních tanců Sportovní dopoledne Výlet do okolí Otrokovic Vystoupení ZŠ Mánesova Grilpárty Plánované akce SENIORu C II. čtvrtletí 2013: Duben 2.4. Beseda s knihovnicí Sportovní dopoledne Beseda s kronikářkou na téma Cyril a Metoděj Posezení s písničkou Květen Vystoupení dětí z MŠ Návraty z Tlumačova Turnaj ve společenských hrách Červen Vystoupení folklórního souboru Trempingpárty s grilováním Výlety za vzpomínkami - Otrokovicko ~ 9 ~

10 Velikonoce v SENIORu C Pro někoho Velikonoce představují oslavu příchodu jara a probouzení přírody. Pro křesťany jsou nejdůleţitějšími svátky v roce. Spojují je s ukřiţováním Jeţíše Krista a jeho zmrtvýchvstáním. Jméno Velikonoc je odvozeno od Velké noci, kdy vstal Jeţíš Kristus z mrtvých. U nás v SENIORu C jsme se v rámci příprav na VELIKONOCE zaměřili na zvyky a tradice, které jsou našim seniorům blízké a mnozí z nich si bez nich nedovedou oslavy velikonoc představit. Na oddělení Čtyrlístek se obyvatelky pustily do zahradničení a jiţ s předstihem si zasadily obilí, aby stihlo do Velikonoc vyklíčit a vyrůst. Zelené obilí ozdobené ručně šitými tulipánky pak zdobilo okna oddělení. K Velikonocům neodmyslitelně patří i jídlo. Nikdo si asi nedokáţe představit, ţe by na velikonočním stole neleţel mazanec či velikonoční beránek. V domovince se obyvatelé pustili do společného pečení mazance s mandlemi a rozinkami a také do pomlázky z kynutého těsta. Velmi se nám to povedlo a chutnal všem. Na kaţdém oddělení se obyvatelé za pomoci pečovatelek pustili do pečení velikonočního beránka. Beránek je tradicí pocházející z křesťanské víry, obrazně by se dalo říct, ţe Jeţíš Kristus byl beránek, který se obětoval za spásu světa. Beránek je proto povaţován za symbol záchrany. ~ 10 ~

11 Vejce se stalo symbolem Velikonoc, je totiţ symbolem nového ţivota. Tradičně jsme v domovince barvili velikonoční vajíčka. Opět jsme pouţili námi osvědčenou techniku barvení za pomoci cibulových slupek. No řekněte nejsou vydařená? Důleţitým symbolem Velikonoc je velikonoční pomlázka, kterou si chlapci dříve pletli sami z prutů vinné révy či vrby. I u nás v domově chodili chlapi po pomlázce. Bylo to milé připomenutí mladých časů. Dochovanou tradicí také zůstává uvázání barevné pentle na pomlázku. Jen málokdo ví, jaká barva má jaký význam, protoţe kaţdá barva má nějakou symboliku: Rudá stuha = náklonnost a láska Modrá = naděje Ţlutá = odmítnutí Zelená = chlapec je dívce oblíbený Hody, hody, doprovody, Dejte vejce malovaný. Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička Vám snese jiný. ~ 11 ~ Za celý tým: V. Berková

12 Aktuality SENIORu SKAUTI v SENIORu Besedy na téma: SKAUTING - HISTORIE A SOUČASNOST V březnu nás navštívila mládeţ ze Skautského střediska Zlín Malenovice. Byla právě doba jejich jarních prázdnin a tak se mládeţ rozhodla proţít v SENIORu část dne. Společně se skautskou vedoucí Dominikou Nádaši jsme připravili hodně netradiční besedu mladých skautů se seniory v budově B i C na téma: SKAUTING - HISTORIE A SOUČASNOST. Setkání se skauty se konalo u příleţitosti Dne zamyšlení, který se objevuje ve skautském hnutí kaţdoročně uţ od roku 1926, kdy na mezinárodní konferenci skautek bylo navrţeno, ţe na sebe budou všechny skautky myslet. Den zamyšlení není v současnosti jen den mezinárodního skautského přátelství, ale i příleţitostí pro mladé skauty poznat nějaký světový jev nebo problém. ~ 12 ~

13 Tentokráte mělo jít u mladých lidí o bliţší setkání se stářím a také o získání nových informací o tom, jak to ve skautu chodilo dříve. K účasti jsme oslovili především seniory, kteří jiţ jako mladí měli ke skautingu blízko. Beseda byla netradiční v tom, ţe si kaţdý účastník měl moţnost určitou dobu povídat s kaţdým. Skauti měli připravena různá témata pro rozhovory např., jak vypadal dříve slib skauta, letní tábory, stany, skautské klubovny, kroniky apod.. Moc děkujeme skautům za to, ţe přišli ve svých krojích, přinesli k prohlédnutí kroniky nejen ze současnosti, ale i s historickým datem a těšíme se na jejich další návštěvu v SENIORu, kterou nám přislíbili. Vaše sociální pracovnice ~ 13 ~

14 Úspěch SENIORu B ve výtvarné soutěži Výtvarná práce ve znamení SLUNCE, která vzešla z rukou kolektivu seniorek z budovy B, pod vedením tamní pečovatelky Martiny Filákové, obsadila 1. místo v regionální výtvarné soutěţi o Nejkrásnější sluníčko. Tuto soutěţ pořádal Dům dětí a mládeţe Sluníčko odloučené pracoviště Tlumačov za finanční podpory Obce Tlumačov. V soutěţi se sešlo celkem 124 prací od 164 účastníků z mateřských a základních škol širokého okolí a ze sociálních sluţeb Otrokovicka. Porota rozhodovala celkem v 7-mi kategoriích a dílo ze SENIORu Otrokovice se stalo absolutním vítězem v kategorii kolektivů. Vítězné sluníčko tvořily obyvatelky z krepového papíru. Nejvíce práce strávily nad tvorbou drobných kuliček, které pak lepily na papírový základ ve tvaru slunce. Kuličky stínovaly v barvách ţluté, oranţové a červené, tím vzniklo zářivé sluníčko, které jim přineslo zlaté vítězství. Napsala: V. Berková ~ 14 ~

15 Přispějte svými VZPOMÍNKAMI na téma MÁJ lásky čas Oslavy máje patří k českým tradicím už řadu let. Nejrozšířenějším zvykem je políbit svou lásku pod rozkvetlou třešní. Lidová pověra totiž praví, že děvče, které nebylo na 1. máje políbeno pod rozkvetlým stromem, do roka uschne. Snad všichni Češi umějí odrecitovat alespoň prvních pár veršů básně Máj, kterou napsal Karel Hynek Mácha či si zabroukat píseň o lásce s názvem Škoda lásky hudebního skladatele Jaromíra Vejvody. MÁJ - KAREL HYNEK MÁCHA Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. JAROMÍR VEJVODA ŠKODA LÁSKY Škoda lásky, kterou jsem tobě dala škoda slzí které jsem vyplakala : Moje mládí uprchlo tak jako sen ze všeho mi zbyla v srdci mém vzpomínka jen : Není to tak dlouho co jsme společně v SENIORu vzpomínali na téma Školní léta a z Vašich vzpomínek pak vzniklo divadelní představení. Tentokrát se ptáme: Jak vidíte ve svých vzpomínkách lásku? Ústředním tématem pro naše vzpomínání se stal MÁJ lásky čas. Budeme velmi rádi za Vaše vyprávění o tom, jak za dob Vašeho mládí probíhaly námluvy a schůzky děvčete s chlapcem, zda jste od svého milého či milé dostávali dárky, jestli se děvčata na rande parádila. A co láska na první pohled, láska platonická, neopětovaná? Nebo Vás potkala láska na celý život? Také nás zajímají růžné humorné historky na toto téma. Pokud se chcete s námi podělit o láskyplné vzpomínky, tak Vám velice rády budou naslouchat naše sociální pracovnice a s Vašim svolením budou vzpomínky sepisovat. Na základě sesbíraných vzpomínek vznikne scénář a na jeho základě pak divadelní představení. Budeme moc potěšeni, když se aktivně zapojíte a třeba si s námi i zahrajete divadlo. Ti, co se už role herců zhostili na podzim ví, že se není třeba ničeho obávat. Ba naopak, jde hlavně pobavení, dobrou nálada a radost. Kolektiv sociálních pracovnic SENIORu ~ 15 ~

16 STUDENTI v SENIORu v rámci projektu Bohatství vzpomínek Spolupráce se studenty Střední školy pedagogické a sociální ze Zlína na projektu Bohatství vzpomínek letos pomalu končí. Pomohli nám s doprovodným programem na plese Elegance a také si pro seniory připravili cyklus vzpomínkových besed. Ples konaný v SENIORu C se nesl ve znamení elegance let minulého století. Oživit vzpomínky seniorů na módu společenskou i vycházkovou této éry pomohla módní přehlídka, která za doprovodu dobové hudby ples zahájila. Modely a veškeré módní doplňky, prezentované studenty Střední školy pedagogické a sociální ze Zlína, zapůjčilo Městské divadlo Zlín. O dobové líčení a účesy se staraly kosmetičky a kadeřnice Střední školy oděvní a služeb z Vizovic. V rámci příprav se vzpomínalo na besedě připravené studentkami na téma módní trendy a účesy let minulého století. Připraveno bylo také promítání diapozitivů s nejrůznějšími módními trendy a účesy. Většina žen vzpomínala na to, jak si vybavovala svůj šatník prostřednictvím soukromých švadlen. Domácnostem v té době vládly ruční práce a tzv. švadleny do domu v čele s nepostradatelným pomocníkem, kterým byl šicí stroj. Další vzpomínková beseda studentek se seniory byla věnována historii hraček a doplněna bohatou obrázkovou prezentací. Vzpomínalo se na to, jak nebylo dost peněz na nákup hraček, a tak si např. panenky děti vyráběly sami z dřívek a hadříků. Největší ohlas však měla prezentace kočárků nejen pro panenky, ale i děti. Celá řada zúčastněných poznávala na fotografiích modely, které kdysi sami vlastnili. Všem studentkám a studentům děkujeme za jejich pomoc s přípravami zmíněných aktivit a těšíme se na jejich závěrečnou květnovou akci, kdy se uskuteční předání zpracovaných Knih života několika obyvatel našeho domova. Ale o tom až v příštím čísle našeho časopisu. Tým sociálních pracovnic ~ 16 ~

17 Z tvorby našich obyvatel SEZNAMTE SE: paní Mgr. Anna Skoupá obyvatelka SENIORU C Narodila 25. července 1929 v nevelké vesnici Kosteleci u Holešova, v okrajové části Hané. Tam proţila dětství a zamilovala si nejen svoji rodnou dědinu, ale také místa v jejím blízkém i vzdálenějším okolí. Svoji lásku k rodnému kraji vyjádřila ve své knize Vzpomínky na rodný kraj. Po maturitě studovala na pedagogické fakultě v Brně a stala se učitelkou dějepisu, zeměpisu a ruského jazyka. Tomuto povolání se věnovala aţ do důchodového věku. Vedle profesní činnosti měla celou řadu zájmů. Zpívala více jak 25 let ve Vackově sboru moravských učitelů. Milovala historii a její nejoblíbenější epochou byla doba vlády Karla IV. Účastnila se prázdninových poznávacích učitelských expedic EXODUS. Byla vášnivou čtenářkou a věnovala se také psaní poezie. Vydala básnickou sbírku Ne básně, jen prosté veršování. Básně z této sbírky bychom Vám chtěli v našem časopise postupně zveřejnit. V tomto čísle je to báseň Kamarádka. Kamarádka Tady je malá zahrádka a v ní moje kamarádka. Je to ţlutá parádnice, hezká, milá slunečnice. Stále zvedá svoje líčko tam, kde ji hřeje sluníčko. Vincent van Gogh tvoje líčko namaloval, slunečničko. Já bych tě téţ malovala, ale kde bych talent vzala? Tak mi aspoň pohlaď tváře, vţdyť jde z tebe přímo záře. Slunečnice má tě ráda, dělám jí téţ kamaráda. Pohladí mě malinko, přijď zas za mnou, Anynko. Pošeptej mi svoje slasti, radosti a hlavně strasti. Dost o tobě toho vím, nikomu nic nepovím. A zase se ke mně sklání, dýchá do ouška vyznání. ~ 17 ~

18 PLKAČKY STRÉCA OHARKA/ NAPSAL P. KRISTÝNEK - 3. DÍL Tchoř Taťku, povidali tetka jednó z jara strécovi Oharkovi dyţ šli po dvoře, mi se zdá, ţe letos nebudeme sadiť vajička na kuřata, protoţe se nám strácijó, myslém, ţe nám ich kdosi krade. Stréc se hneť zastavili, poškrábali se za uchem a potom stekle povidali: a toš ty tróbo, tos mi nemohla říct spíš, dyť to nám krade, to nám vajička pije tchoř. Šak já mu rychlo pomoţu, to se dívé, dořečňovali stréc, a tetka skrčeně odešli. Ešče ten deň si stréc Oharek připravili truhlék. To je taková pasť z desek, podlóhlá bedna a ta má dva vchody. Oba vchody majó padací dvírca na zavření a tyto só špagátem spojený s návnadó, kerá se dá do truhléka. Dyš tam vleze nejaký zvíře a chytne za nastarţenó návnadu toš spadnó oboje padací dvírca. Stréc dali truhlék do šopy, kde ím sedávali slípky, jako návnadu tam dali vajičko a potem zvihli padcí dvírca spojený s návnadó. Tak a zétra mám tchořa, pomyslili si stréc. Druhé deň, skoro ráno honem běţěli, aby viděli, lesi se ten chytl. Truhlék byl tak, jak ho tam večír dali, ale zas se stekali protoţe tam našli zakósnutó slípku a jakýsi vypitý véca. Zakleli jak staré pohan, ale nedalo se nic dělať. Truhlék večer zas nasadli a čekali na druhé deň. Zas byl truhlék neporušené a zas byla zakósnutá další slípka. Stréc kleli a nadávali a slibovali tchořovi velikó pomstu. Zostali tak chvilku stáť nat tém truhlíkem a trochu přemílali. Po chvilce se ťukli prstem do hlavy a řekli nahlas: Su já hlópé chlap, a trochu se usmíli. Hneť na to vzali truhlék blésko slípek a zvihli padací dvírca. Celó noc se budidli a mysleli anim na truhlék a trchořa. Ráno, ešče za šera byli zvědavé a toš honem stali a běţeli na dvůr, podívať se na truhlék. Byl spadené. Toš, uš tě mám, ty zloděju, zakřékli stréc a veselo se zasmíli. Odešli do kuchyně, posnídali, zbudili tetku a řekli ím, ţe uš teho tchořa majó, ţe uš ho do teho truhléka chytli. Stréc potem šli pro truhlék, keré donesli do kuchyně a tetka moseli zas donuť pytel, do kerýho se tchoř z truhléka vysype. Cosi v něm skákalo a škrábalo. Stréc truhlék nahnuli na jednu starnu, tetka drţeli poytek u jednech padacích dvorec. Stréc truhlíkem zatřepali a honem otevřeli padací dvírca. Vté z truhléka cosi do pytla vypadlo a stréc hneť nato na tetku zakřékli: Honem zavaš ten pytel, ať nám ten tchoř neuteče. Tetka zavazovali pytel a stréc kladli truhlék na stůl. Sotvá ho poloţili na stůl, vyletel z něho, ešče otevřenéma padacíma dvírcama, tchoř. Odrazil se ot stola a rovnó skočil na policu, na keré byli hrnky a talířky. Kuchyňó se začal šéřit veliké smrat, no dyť to byl tchoř. Jak smékl na policu, toš hneť z ní na zem spadli dva talířky a hrnek, takový pěkný malovaný. ~ 18 ~

19 Stréc si v té chvilce mysleli, aha, to do teho pytla nespadl tchoř, ale to slípčí hnízdo. On se, potvora, myslém drţel drápama v truhléku. Jak ty talířky a hrnky křápli na zem, toš hneť byla střepů plná kuchyň. Stréc, keré stáli, jak dyby dostali liskanec, teprof tém křápnutím přišli k sobě. Otočili se a skočili ke dveřám, kde stála metla. Popaďna ju, hnali se na tchořa, ale ve steku zapoměli, ţe majó na trámě pověšenó lampu, petrolínku. Sklo z cilindra se ím rosypalo po hlůvě a petról ím ščágl za krk. Stréc kleli a tetka za něma boţovali. Stréc drţeli v ruce metlu, stekle hleděli na policu, kde seděl tchoř a ten zas bléskal očima po strýcovi. Zas se zahnali metló a do té rany dali celó svó silu. Zamţeli oči a buch do police. Tchoř byl ale rychlém a stréc rozbili metló zbytek hrnků a taličků na polici. Tetka stáli u dveřé, drţřeli se za hlavu a křičeli. Stréc včilka, ale uš neviděli a neslyšeli, byli v bojové náladě. Tchoř skočil z police na kostrn a tam taky rozbil sošky svatéch a sklinky. Kocór co seděl na teplém šporáku, viděl, jak mu letí metla okolo hlavy a toš se chtěl zachrániť útěkem. Skočil ze šporáka a tak neščasně, ţe dţingl hlavu do malýho, porcelánovýho hrnka a nemohl ju vytahnóť. Chudák zaplantal se strýcovi pod nohy, ten do něho kopli, aš kocór odletěl s tém hrnkem na hlavě, porvnó pot lavku, kde byla látka s kyškó a tóto s hrnkem na hlavě, rozbil. Kyška se začala rozlívať po kuchyni. Stréc se zas zahnali metló po kostně, kde seděl za soškó, kerýhosi svatýho tchoř. Zas to dopadlo tak, jak při prvním buchancu. Něco rozbil tchoř a zbytek rozbili stréc metló. A včilka začalo v kuchyni pravý peklo. Stréc mlátili metló po tchořovi tak, ţe tetka si uš mysleli, ţe se stréc zbláznili. Skákali včil po kuchyni, jak kdysi jejich kocór, dyš malé Joţka hodin na ţiţlavó plotnu šporáka. Tabulka v okně uš byla taky rozbitá a toš ju tetka honem zakryli starém kabátem. Polica byla bez hrnků a talířků, kyška tekla po kuchyni, kostn byl bez všeckéch svatéch, na šporáku nebyl ţádné kastrólky a hodiny taky uš nevisely na zdi.vté, skočil ale tchoř na lůţko, z kterýho uš taky lítalo péří a koval se pot jednu peřinu. Stréc hneť stichli, protoţe viděli mezi tóbitkó na dvůr.stréc skočili na tó peřinu aj s botama a předrţeli ju na třech stranách. Na štvrtó stranu si stópli tetkas pytlem a stréc pomály mačkali peřinu ze třech stran. Tchoř pomály ustupoval k té straně, kde tetka drţeli pytel. Najednó tchoř vyskočil a rovnó do pytla. Stréc honem pytel zavázali a utřeli si spokojně pot z čela. Potem vzali pytel s tchořem a vyšli na dvůr na náspu. Chtěli s ním bóchnóť o zem, rozehnali se s pytlem, ale zapoměli, ţe za něma šli tetka, kerá byli zvědavá, co se včil bude díť. Jak se stréc ohnali, toš zachytli tetku po hlavě. Chudera měli moc práce s ukázáním v kuchyni, protoţe tam bylo jak dyš hrom práskne a mimo teho měli ešče čtrnáct dní modrý pot okem. No, maló chvilku, nebyl uš tchoř mezi ţivéma a tém rokem přece sadili, u Oharků vajíčka na kuřata. ~ 19 ~

20 Pro volnou chvíli Sudoku: středem, a zároveň i nekonečno a ech, pohybu nebo v čase. význam kruhu vyplývá už z jeho podstaty dokonale pravidelného organizovaného kolem pevného představuje ideální jednotu s a zároveň i nekonečno a věčnost věčnost. Symbolický geometrické tvaru, bodu. Jako takový pevným středem, Mandala: Motto, citát: Nejlepší přítel je ten, co tě napomene, co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ! /Božena Němcová/ Časopis připravily: Mgr. Věra Berková a Jiřina Mišáková metodik SENIORu administrativa a recepce SENIORu ~ 20 ~

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Časopis MŠ. Březen 2016

Časopis MŠ. Březen 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O.

ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O. ZPRAVODAJ SENIORU OTROKOVICE, P.O. Číslo 3/ červenec 2013 /čtvrtletník/.... Obsah: - úvodní stránka str. 1 - aktuality str. 12-17 - slovo ředitelky str. 2 - Plkačky str. 18-19 - ohlédnutí za kulturou str.

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Zpravodaj 10. Na prázdniny 2014

Zpravodaj 10. Na prázdniny 2014 Zpravodaj 10 Na prázdniny 2014 Milí přátelé, srdečně vás pozdravujeme z Brna i ze Strážnice. Přejeme vám všem krásné a zajímavé prázdniny. Ať se vám podaří získat mnoho zážitků, dobré přátele, ale nezapomeňte

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

VELIKONOCE SVÁTKY JARA U CVRČKŮ

VELIKONOCE SVÁTKY JARA U CVRČKŮ VELIKONOCE SVÁTKY JARA U CVRČKŮ Velikonoce jsou nejdůležitějšími křesťanskými svátky a zároveň oslavou probouzející se jarní přírody a nového života. A tak jsme si vyzdobili celou třídu, abychom probudili

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU?

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? 8.3. bowling v Ústí nad Orlicí projekt Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád 15.3. návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí 18.3. Matematický klokan pro 2. 5. Ročník

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Chrudimský týden pro fair trade

Chrudimský týden pro fair trade Chrudimský týden pro fair trade Chrudimský týden pro fair trade probíhal v termínu od 13. 20. května 2016. Do osvěty se zapojily naše partnerské organizace - Mama klub, Mlsný pecivál, Ekocentrum Paleta,

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu.

Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu. Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu. V měsíci lednu jsme slavnostně zahájili rok 2014 za účastí zástupce CSZS ŘEPY a chutnaly

Více

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ. Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ. Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ V zimním období se konalo několik zajímavých akcí nejen pro žáky, ale i pro veřejnost, které organizovala naše škola a spolek

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoční novinky pro Vaše rodinky Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojen s památkou umučení

Více

Opatovský školák. Základní škola Běly Jensen Opatov. VI. ročník, číslo 4 *březen-duben 2016

Opatovský školák. Základní škola Běly Jensen Opatov. VI. ročník, číslo 4 *březen-duben 2016 Opatovský školák Základní škola Běly Jensen Opatov Nechť se lidé ze všech sil snaží nabýt dobrých návyků. Není sporu o tom, že návyk nejdokonajš trvá od útlého mládí. Francis Bacon VI. ročník, číslo 4

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Nadcházející události

Nadcházející události říjen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé Waldorfu, blíží se nám svátek svatého Martina. Svátek, jehož ústředním tématem je pomoc druhému. A je to i téma, které v tuto dobu

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více